Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu. növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák"

Átírás

1 Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák

2 Gombaölő Copper Field A fi nom védőhálón nem jutnak át a fertőzések. TÖKÉLETES FEDÉS A GOMBÁK ELŐL! Vizes bázisú, réztartalmú gombaölő szer Kedvező szemcseméretű réztermék. Burkot alkot a védendő növényen, amelyen a gombák és baktériumok nem képesek áthatolni. Alacsony rézterhelés mellett nagy biológiai hatást biztosít.

3 Kwizda Bolt Magazin A magyar agrárágazat piacán egyedülálló kiadvány a gazdabolt-tulajdonosoknak és vezeto knek készült Kwizda Bolt Magazin. Az évente 3 alka lommal megjeleno színes lapban bemutatjuk a Kwizda Agro kis kiszerelésű termékeit, az aktuális akciókat, növényvédelni szaktanácsokat adunk a termelo knek, valamint számos üzleti tanáccsal szolgálunk. Bemutatjuk új termékeinket, azok felhasználhatóságát és alkalmazását a háziker tekben, továbbá tippeket, ötleteket adunk a zöldség, gyümölcs, szo lo, a házikerti dísznövények és a gyep tavaszi ápolására, tápanyagellátására. A Gazdálkodj okosan! fejezetben üzleti tanácsokat adunk fejlo do kisvállalkozások részére marketingaktivitásuk jobb kihasználására és a kommunikáció javítására a vásárlókkal szemben. A Start Up Guide programmal közösen készített sorozatunkban segítséget nyújtunk a munkaero -keresés, felvétel-, szervezetfejlesztés kérdései ben, valamint tájékoztatást adunk a kisvállalkozások finan szí rozási formáival kapcsolatban. Kwizda Home & Garden a gazdaboltokért KÖSZÖNTŐ A magazinhoz tartozik egy Kwizda Kertdoktor melléklet, amely a bizonytalan vásárlók számára is segítséget nyújt. A Kwizda Kertdoktor segít a növényi betegségek és a kórokozók felismeré sében, gyógyításában, amik közvetlen környezetünkben, otthonunkban és kertünkben elo fordulhatnak. Tanácsot adunk a gyomok elleni védekezésre és a növények optimális tápanyagellátására vonatkozóan is, akár biológiai megoldásokban is tudunk segíteni! A szakszerű növényvédelmi védekezés alapja a helyes rovar-, kórés gyom meg ha tá ro zás, és hogy mindig a megfelelo vegyszert vagy biológiai fegyvert használjuk a házikertben, ahhoz mindenképpen tudni kell, mivel állunk szemben! Hiszen a kertnek, mint egy élo szervezet nek, szüksége van a rendszeres és szakmailag megfelelo ápolásra, hogy mego rizze szépségét és sokáig élvezhessük a gyümölcsei. Bízunk benne, hogy a felsorolt témákon belül minden kérdésre megadjuk a legtesthezállóbb megoldást, és a Kwizda Bolt Magazin elnyeri olvasóink tetszését! A Kwizda Agro egy osztrák, családi tulajdonban lévo növény védo szergyártó és -forgalmazó cég, mely több mint két évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon. A cég növényvédo szereket és speciális műtrágyákat forgalmaz, éves forgalma meghaladja a 10 milliárd forintot, így a hazai agrokemikália-piac egyik meg határozó szereplo je. A Kwizda Agro új szemlélettel új üzletágat indított Home & Garden néven, amely a cég kis kiszerelésű, gazdabolti forgalmazású termékeit karolja fel. A H&G üzletág küldetése, hogy megkönnyítsük a gazdaboltos kollégák értékesítését a ház körüli hobbi- és díszkertek lelkes kertészeteinek, valamint a kisebb árutermelo gazdaságoknak. Célunk, hogy minél szorosabban együttműködjünk gazdaboltos partnereinkkel, és hogy profi szaktanácsadással segítsük Őket. Ennek érdekében folyamatosan bo vítjük gazdabolti képviselo i hálózatunkat és színvonalas szakmai kiadványokkal támogatjuk a gazdabolti tanácsadói munkát. Komoly, a jövedelmezo séget növelo kereskedelmi akciókat szervezünk, országos TV-s, rádiós, internetes, sajtó- és bolti eszköz reklámkampánnyal segítjük a termékek eladását. Széles termékpalettánkon ma 57 termék szerepel, melyek között megtalálhatóak növényvédo szerek, speciális műtrágyák, bio termékek és biocidek is. Stratégiai termékeink: Glialka Star, Wuxal Super, Volldünger Linz, Proplant, Champion, Cuproxat, Artis, Trifender, Kupfer Fusilan, Pázsit-mester Profi, Stix hangyairtó csalétek. A Kwizda sokak által ismert, egyedülálló ajánlatot hozott létre a Táplálunk és Védünk termesztéstechnológiai programmal, amely összekapcsolja a tápanyagellátás és növényvédelmi eljárások együttesét, a növény biológiai és környezeti igényét helyezve a középpontba. E program gazdabolti folytatása az Értünk a növények nyelvén kampány, mely a házikerti növénykedvelo k szakmai sikerességét kívánja növelni a helyes növénytáplálással és növényvédelemmel. Bízunk benne, hogy gazdaboltos partnereinkkel sikeres szakmai és kereskedelmi együttműködést építhetünk ki, és az Önök bizalmát is elnyerhetjük! Üdvözlettel: Mészáros Béla Kertészeti és H&G üzletágvezeto KWIZDA BOLT MAGAZIN Impresszum március A Kwizda Agro Hungary Kft. kiadványa. Tervezés és nyomdai elo készítés: Kiosk Felelo s szerkeszto : Mészáros Béla Fotók: Shutterstock, Ingimage 2015 Kwizda Agro Hungary Kft. A Kwizda név és a Kwizda logók a Kwizda Agro GmbH védjegyei. A jelen kiadványban szereplo információk a nyomdába adás ido pontjában, márciusában voltak érvényesek. A Kwizda fenntartja az itt található információk, feltételek és árak egyoldalú módosításának, megváltoztatásának jogát. A magazinban olvasottakkal kapcsolatban bo vebb információt a címen talál, vagy érdeklo djön személyesen szaktanácsadóinknál! Ha bármilyen ötlete vagy kérdése van magazinunkkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk vagy küldjön egy t! Címünk: Kwizda Agro Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út A épület. Az esetleges nyomdai hibákért felelo sséget nem vállalunk. 3

4 KWIZDA-BEMUTATKOZÁS A Kwizda Home & Garden munkatársainak bemutatkozása A hobbim a szakmám: a kertészkedés és a növények ápolásatáplálása. Mártha Izabella 1980-ban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik városában, Kisvárdán születtem. Gyerekként a nyári szünido met sokszor töltöttem nagy szü le imnél, ahol biológia-földrajz szakos nagy ma mámtól sokat tanultam a természet és a növények szépsé geiro l. Különösen a dísz növé nyek iránti érdeklo désem vezérelt arra, hogy a kertészeti szak mát válasszam, ami mára már hobbimmá is vált. Ennek köszön he to en a gimnáziumi éveim alatt hamar eldöntöt tem, hogy kertészmérnök szeretnék lenni és minden tanulmá nyomat ennek a tudo mányágnak szeretném szentelni. Felso fokú tanul mányaimat a kecskeméti Kertészeti Fo iskolán kezdtem, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán szereztem a diplomámat, dísznövénytermesztés és dendrológia szakirányon. Utolsó egyetemen töltött évemben egy féléves ösztöndíjat nyertem a berlini Humboldt Egyetemre Németországba, ahol a kertészeti szakmaitudásomat német nyelven is tovább mélyíthettem ben kertészeti ismereteimet növény védelmi tanulmányokkal egészítettem ki, a SZIE Mezo gaz da ság tudományi Karán növényvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem. Friss diplomásként a bajai Fitohorm Kft. területi kép viselo je lettem, ezt a munkát 6 év után ikergyermekeim megszületése szakította meg. Családommal együtt Egerben élek, ahol a város szélén fekvo otthonunkban sok ido t töltünk együtt a friss levego n. A hobbim a szakmám, a kertész kedés és a növények ápolása-táplálása, hiszen nincs is nagyobb öröm, mint amikor a saját üvegházamból a saját szaporítású palántáim termését tehetem a családi asztalra ben örömmel vállaltam el a Kwizda Agro Home & Garden szakmai vezeto i pozícióját, és bízom benne, hogy szaktudásommal a kertészeti üzletágat hosszú távon és eredményesen tudom segíteni! Mészáros Béla A föld és a gazdálkodás szeretetét családomból örö költem. Nagyapám az óvári akadémián végzett szo lész-borász volt és gazdatisztként dolgozott, édesapám kertész volt és irányító szerepet töltött be a mezo gazdaságban. A Dunakanyar kapujában, Gödön élek családommal. A Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi üzemmérnöki karán szerez tem öntözéses növénytermeszto i diplomát 1990-ben. A Külkereskedelmi Fo iskolán árufor galmat, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen poszt gra duális képzés keretében kereskedelmet, marketinget és angolt tanultam. A növényvédelmi szakmérnöki diplomámat 1997-ben szereztem meg a Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi karán. Szakmai pályafutásomat a növényvédo szereket és műtrágyákat gyártó Budapesti Vegyiművek Rt.-nél kezdtem, ahol módomban állt megismerni a nagy üzemi növényvédo szer gyártás és forgal mazás csínját-bínját. Az ország számos területén dol goz tam és szereztem jó partneri és baráti kap cso la tokat a kereskedo k és mezo gazdászok köré ben, a növény védelmi értékesítési és marketing osztály vezeto jeként pedig kiépítettem a cég sales szervezetét óta a Kwizda Agro sikeres és innovatív csa pa tának tagja vagyok. A Kwizda színeiben Pest, Nógrád és Heves megyében folytattam szak ta nácsadói munkát, mely színes, kihívásokkal teli terület, hiszen a szántó földi növénytermesztés, a szo lo -, a gyümölcs- és a zöldség termesztés egyaránt megtalál ható itt óta a cég kertészeti és Home & Garden üzletág ának vezeto je vagyok. A Kwizda fiatal üzletágával nagy hangsúlyt fektetünk a gazdabolti növény védelmi és növénytáplálási szaktanácsadásra, keres ke delmi és marketingeszközökkel segítjük a gazda boltos kollé gák eladásait. Folyamatosan fej leszt jük a H&G üzletágat, hogy minél jobb és széle sebb kis kiszere lésű termék körrel, lelkes szak tanácsadói csapattal minél nagyobb támogatást adhas sunk a partne re inek. Szakmai sike reim zálo gának a megbízhatóságot, a követ ke ze tes séget és a jó kedélyt tartom. A természet já rás mindig pozitív energiával tölt fel, sokat kirándulok kis csalá dommal, felfedezzük hazánk összes zegétzugát. Egyaránt szeretjük az erdo csend jét, a kis falvak meghittségét és a nagy vá rosok szépségét. Ha ido m engedi, szívesen töltöm azt vadászbarátaim mal. A Kwizdán belül én vagyok a cég fo vadásza, a vadászatok és vidám mulatságok szervezo je. Szakmai sikereim zálogának a megbízható ságot, a következetességet, és a jó kedélyt tartom. 4

5 KWIZDA-BEMUTATKOZÁS Miskolczi Anikó Miskolczi Anikó vagyok, 27 éves agrármérnök, a Szent István Egyetem végzo s növényorvoshall gatója. Jelenleg Baján élek. A mezo gaz daság iránti érdeklo désemet és azt, hogy ezt a pályát választottam, az otthoni családi gazdaság nak is köszönhetem. A diploma meg szerzését követo en a családi gazdaságban és egy gabonaszárító üzemben kezdtem el dol gozni, ahol tapasztalatot szereztem a szántó földi termelésben, az input- és a termény keres kede lem ben. Ezt követo en területi képviselo ként helyezkedtem el, tápanyag-utánpótlással kapcso latos szaktanácsadással foglalkoztam. Kollé - gáim és partnereim révén rengeteg új ismeretre tettem szert, ami tovább ero sítette bennem a mezo gazdasági pálya iránti szere te tem és lelkesedésem. Ekkor kezdo dött a növény vé de lem utáni érdeklo désem, aminek hatására 2013-ban elkezdtem szakirányú tanul mányaimat Gödöllo n. Emiatt jelentkeztem a Kwizda Agróhoz, ahol egy innovatív vállalat dolgozójaként leheto séget kaptam további fejlo désre a növényvédelmi pályán. Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújt hatok, és támogathatom a gazdaboltokat és termelo ket Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megyében. Szabadido m nagy részét jelenleg a tanulmányok töltik ki, de szívesen töltöm az ido met spor tolással, túrázással és a barátaimmal. A sportnak köszönheto en tanultam meg csapatban dol gozni, és nagyon örülök, hogy olyan cégnél helyezked hettem el, ahol példa értékű az összetartás és a csapatmunka, és nem utolsósorban kiváló szakemberekto l tanulhatok. Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthatok. A Kwizda igazi ereje a dolgozók csapatmunkájában rejlik. Varga Katinka 1985-ben születtem egy tolna megyei kistele pülésen. Tamásiban élek, az általános iskolát is itt végeztem. Szeretek sportolni, fo leg csapat já téko kat játszani, és fotózni, rajzolni. A természet és gazdálkodás iránti szeretet gyermekkorom óta körülvesz, kis családi birtokunkon töltöttem ido m nagy részét a rengeteg szo lo és a gyümölcsfák árnyé kában. A szülo i fészekbo l korán kirepültem, tanulmányaimat egy pécsi gim ná ziumban folytattam, humán tagozaton. Ahogy közeledett az érettségi, egyre biztosabb lettem abban, hogy a természet iránti vonzalmamat nem szabad figyel men kívül hagyni, ezért úgy döntöttem, Keszthelyen folytatom tanulmányaimat. A Georgikon tárt karokkal várt, és röpke 9 évre magá hoz fogadott. Agrármérnöki szakon kezdtem tanulmányaimat, majd a növényvédelem szakirányt választottam. Mivel nagyon érdekeltek a gyógy növények, közben elvégeztem a felso fokú gyógy- és fűszernövény-termeszto és -feldolgozó szakképzettséget adó szakot is. A tanul mányokból a diploma megszerzése után sem volt elég, így jelentkeztem a doktori képzésre. Mindig is érdekeltek a rovarok és az ízeltlábú teremt mények, így a 3 éves PhD tanulmányaim alatt a bodo bácsok taxonómiájában mélyedtem el. Az egye temi évek után egy tolna megyei mezo gaz da sági inputanyag integrátor-kereskedo Kft.-nél helyez ked tem el majd, rövid, hivatali szeg mensben eltöl tött ido után, január 1-to l lettem a Kwizda alkal mazottja. Emlékszem az elso találkozásomra a Kwizdacsapattal: már akkor nagyon szimpatikus cégként ismertem meg, és a csapaton is látszott az összhang és a családias légkör. Nagyon örültem a hírnek mikor megtudtam, hogy én is tagja lehetek ennek a baráti társa ságnak. Úgy vettem észre, a Kwizdánál nem csak az emberi kapcsolatok jók, de a szakmai tudás is igen magas színvonalat képvisel. Gyorsan fejlo do, innovatív, naprakész vállalat, melynek igazi ereje dolgozói csapat munká jában rejlik. Szaktanácsadóink Bakodi Gyula Győr Moson Sopron, Vas megye Kovács András Komárom-Esztergom, Veszprém megye Németh Tibor Fejér megye Mészáros Béla Nógrád megye Hunyadi Szabolcs Békés megye Bujdosó Attila Jász-Nagykun-Szolnok megye Péter Ákos Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye Barna Sándor Szabolcs Szatmár Bereg megye Varga László Hajdú-Bihar megye Gazdabolti képviselőink Miskolczi Anikó Pest, Bács-Kiskun, Csongrád megye Varga Katinka Tolna, Baranya, Somogy, Zala megye

6 METAREX INOV Metarex Inov : a csalogató csigaölő A tavalyi hűvös és csapadékos időjárás különösen kedvezett a házas és meztelen csigák elterjedésének. Sok torkos tolvaj állt lesben, és friss zöldségeinket, dísznövényeinket szinte tarra pusztította! Több alternatív módszer létezik a kertünkben garázdálkodó csigák távol tartására, de mi most egy új, különleges csigaölőt szeretnénk bemutatni, ami jelenleg a leghatékonyabb készítmény a hazai piacon! A mögöttünk álló enyhe téli napok a csigák számára sem volt annyira meg ero lteto, mint a kemény, fagyos telek szoktak. Ezért idén a tavalyihoz képest jóval több csigával fogunk talál kozni kertjeinkben, amelyek lelegelik a zöldsé geinket és a virágágyásokat. 6 Áttelelo csiga tojások

7 METAREX INOV ezetre való nságos előírások: éke g szélyesség: ölésköteles ás: nem etén tartsa gy címkéjét. tartandó. uhára nem özben tilos ta kötelező. lyezése ladéklerakóba információ: és a környezet se érdekében be ítás előírásait. agy annak ennyezze a y annak részeit zelében! az utakon levő szennyeződést!) lme érdekében gban tartson gi övezetet! lás esetén: növények nem áteresztő n, utcakövezet, egyéb veszélye vegházakat szatérése előtt! lás esetén: ök védelme etlenül kiömlött Amit a csigákról tudni kell Több ártalmas csiga is elo fordulhat a kertekben, legbosszantóbbak mégis a meztelen csigák. A meztelen csigák polifág károsítók, a kertészeti zöldségnövényeket éppúgy szeretik, mint a dísznövényeket. Kedvenc tápnövényeik a saláta, a káposztafélék, a szamóca és a puha levelű dísznövények, mint például az árnyékliliom. A palántákra kifejezetten veszélyesek, mert azok megrágásával akár a teljes növény pusztulását is okozhatják. Kora tavasztól késo o szig károsítanak, és egy kifejlett egyed évente több alkalommal rak tojásokat, így egy évben akár több száz új egyed is kifejlo dhet. Különösen kedvez a szaporodásuknak a csapadékos ido járás és a nedves, páradús mikroklímát teremto növények környezete. Az elmúlt években a legnagyobb kárt fo leg a spanyol csiga okozta, ami szinte mindent elpusztít. Nagyon mozgékony faj, de sajnos keserű nyákot termel, ezért kevés a természetes ellensége, és még a szárazságnak is jobban ellenáll, mint a többi faj. vetés/ültetés előtti 7. naptól ötleveles állapot ig (BBCH 15) vetéskor közvetlenül a barázdába szórva (BBCH 69) ültetés előtti 7. naptól levél és szár elhalásáig (BBCH 97) Kezelések ideje (fenológiai állapot alapján) kihajtás előtti 7. naptól virágzás végéig Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)* 40 g/kg (4 %m/m) metaldehid hatóanyagtartalmú csigaölő szer, granulált csalétek (GB) Csigaölő szer házas csigák meztelen csigák, házas csigák meztelen csigák, házas csigák Felhasználható Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Szőlő, bogyós gyümölcsűek, szamóca meztelen csigák, Új csalétektechnológia, megbízhatóbb és tartósabb hatással! 250 g g/100 m 2 cékla, Karalábé, karórépa, cékla Karalábé, karórépa, Burgonya meztelen csigák, házas csigák (szabadföldi és hajtatott) Mit tehetünk ellenük? Több módszer is létezik a csigák távoltartására. A legismertebb alternativ módszerek, mint például a megemelt veteményes ágyás vagy a földbe ásott, sörrel töltött pohár, esetleg a csigaűzo fűszer növé nyek ültetése mellett a drasztikus konyhasóig mindennel találkozunk. Ezen módszerek hatékony sága megkérdo jelezheto, viszont a Metarex Inov készítmény csigapusztító hatása sokkal szembe tűno bb! A Metarex Inov egy csalógatószerrel ellátott, hosszú hatástartamú csigaölo készítmény, egy lassan bomló, granulátum formulációjú szer, amely a meztelen és a házas csigákat egyaránt elpusztítja. Hazánkban a legattraktívabb és leghosszabb hatástartamú csigaölo készítmény, amely a csapadéknak ellenálló formulációjának köszönheto en stabilan megvédi a granulátumszemcséket a szétmállástól. Így a csigák folyama tosan érintkeznek vele: a bo rükön át is felveszik, és táplálkoznak is a szerbo l. Jó eso állóságának köszönheto en hosszú a hatástartama, az eddig ismert hagyományos csigaölo készítményekhez képest dupla annyi ideig a talaj felszínén marad. Új csalétek-technológia előnyei: Egységes szemcsemérete miatt akár kézi Az új, nedves technológiával készült csalé tek nem törik, műtrágyaszóróval nem porlik és jobban ellenáll az is kijuttatható, és nem időjárási viszonyoknak (csapadék). porzik, A csalétek íz- és illatanyaga ezért nem veszélyezteti az emberek miatt vonzó a csigák számára, egészségét. jóízűen fogyasztják. 100 m 2 felületre gramm a javasolt dózis, ami azt jelenti hogy 1 m 2 -re 30 darab granulá tu mot kell kiszórni. 250 g-os és 5 kg-os kiszerelésben kapható a kereskdo knél. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védőfelszerelés: kijuttatóknak: védőkesztyű. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érint kezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Terápia: tüneti megfi gyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. Mérgezés gyanúja esetén a beteg szakellá tá sához információ szerezhető be a nap 24 órá já ban az Egész ség ügyi Toxiko lógiai Tájékoztató Szolgálat tól. Segélykérő ingyenes telefon: (80) Gyártási idő (év/hó/nap), gyártási szám: lásd a csomagoláson (a doboz alján található) Eltarthatósági idő: Fizikai-kémiai tulaj donságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. Ne hagyjuk, hogy a kellemetlen puhatestűek egyék meg amit mi termeltünk! Használjunk a megfékezésükre Metarex Inov készítményt! Mártha Izabella A Colzaktiv technológiá nak köszönhetően további előnyökkel rendelkezik: Csalogató hatású anyagot tartalmaz, ezért a csigákat magához vonzza a granulátum A gondosan megvá lasztott jó mino ségű csalétek miatt a csigák elfogyaszt ják a Metarex Inov -ot Már kis adag elfogyasztásával is elérheto a csiga számára letális dózis Elfogyasztása után néhány perccel elpusztul a kártevo Egyetlen pelletet több, akár 4 5 db csiga is elfogyaszt hat Kiemelkedo hatékony sá gának köszönheto en elgendo a 4%-os metaldehid hatóanyag-tartalom lőírások: rületén erületen és n belül külön ználható. várakozási idő zamóca, fiol, brokkoli, áta, spenót, ek, arti csóka: a nológia szerinti em szükséges. ld.hu A Metarex Inov azonos a 04.2/2124-1/2014 NEBIH szám alatt engedélyezett Limatak csigaölő szerrel Forgalmazási kategória: III. Az engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója: De Sangosse SA, Bonnel BP5, Pont du Casse, Franciaország Engedélyokirat-tulajdonos hazai képviselője: Dr. Selmeczi József, 8900 Zalaegerszeg, Baross u. 69. Tel.: Forgalmazza: Kwizda Agro Hungary Kft., H-1138 Budapest, Váci út A épület, V. emelet, Telefon: , Engedélyszám: 04.2/2494-1/2014. NÉBIH A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! Kiürült csomagolóeszköz begyűjtése a for galmazó közvetítésével a CSEBER Nonprofi t Közhasznú Kft. feladata. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a címen. Cím: 1024 Budapest, Margit krt Tel: :28:16 Nagy mennyiségű csapadék után is jól látható a granulátum 7

8 GAZDÁLKODJ OKOSAN! Az üzleti tervezés alapjai Nincs közvetlen, azonnali üzleti haszna, és mégis foglalkozni kell vele: ez az üzleti tervezés. Az üzleti terv segíti ötleteid alapos végiggondolását, és szükség esetén bemutatásukat egy lehetséges finanszírozó vagy partner számára. Kedves Olvasó! Egy sikeres bolt üzemel te tése, fejlesztése ma már nem csupán kereskedo i vénát igényel. Az üzleti siker hez még egy született keres kedo nek is számtalan más területhez az üzleti tervezésto l elkezdve, a finanszírozáson, a munkatárs akkal kapc solatos ü gyeken át a kom mu ni ká cióig kell lega lább alap fo kon értenie. E szak te rü letek mélyebb meg is me ré sét és sikeres al kal mazását kívánja segíteni a Kwizda Bolt Magazin, e g y ü t tm ű köd é sb e n a l e gn a - gyobb magyar vállal ko zásfejlesztési tudás prog rammal, a Start Up Guide p ro g r a mm a l. A magazin számaiban egymás ra épülo, tematikus részek ben fogjuk körüljárni a fenti üzleti területek alapelveit, leheto ségeit, buk tatóit. Bízunk benne, hogy a Kwizda Bolt Magazinban indí tott sorozatunkkal h oz z áj ár u l h a t u n k v á l l a lko - zása sikeres fejlo déséhez. Mire használhatod az üzleti tervet? Számtalan okból készülhet üzleti terv, íme, pár jellemzo helyzet: elkészítheted saját magadnak ötleted tesztelésére, végiggondolására; készülhet nagy üzletfeleid tájékoztatására; szükséges lehet finanszírozási igény esetén (banki vagy befekteto i tárgyaláshoz); készülhet kifejezetten egy pályázaton való induláshoz. Az, hogy milyen célból készíted azaz hogy várhatóan ki lesz az olvasója nagyon fontos kritérium: a terv összeállítása során mindig tartsd szem elo tt, hogy olvasódnak kell értheto és teljes körű információkat adnod a tervben. Egy új bolt megnyitása vagy a meglévo fejlesztése nehezen kép zel heto el anélkül, hogy realisztikusan végiggondold leheto ségeidet: a vállalkozási ötlet finanszírozhatóságát, a piac igé nyeit, a szükséges szervezet felépítését és működtetését. E gondolkodás gyakorlatilag maga az üzleti tervezés, azonban ahhoz, hogy más például egy finanszírozó bank vagy egy pályázat kiírója is könnyen megérthesse, ezt vala milyen rendszerezett formá kell önteni. Egy üzleti tervnek nincs kötelezo formátuma, azonban vannak olyan területek, melyeket min denképpen érintened kell benne (ezekro l sorozatunk következo részeiben részletesen is szólunk majd, most tehát csak felsorolás jelleggel): a vállalkozásod bemutatása (a cég alapadatai, rövid története, az üzleti ötlet, a termék vagy szolgáltatás leírása); a piac bemutatása (a kereslet és a kínálat azaz várható vásárlóid és leendo versenytársaid bemutatása mellett szükséges a tágabb gazdasági környezet a régiós és ágazati jellemzo k és a várható trendek leírása is); a működési terv leírása (azaz minden, ami a hogyan? kérdésre válaszol: milyen munkaszer vezetben, ero forrásokkal, eszközökkel működik majd a vállalkozás); tervezett marketingtevékenységed leírása (hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel kívánod majd értékesíteni termékedet, szolgáltatásodat); a pénzügyi terv bemutatása (azaz a számszaki leírása mindannak, amit eddig papírra vetettél); és majd mindezt röviden is össze kell foglalnod ez lesz üzleti terved 1 2 oldalas vezeto i összefoglalója (mely nagyon fontos, mivel sokan ez alapján szerzik majd az elso benyomást.) Az üzleti tervezés alapja, hogy össze kell gyűj tened minden olyan anyagot, információt, melyet az üzleti ötlet megvalósíthatósága vagy a cég jövo je szempontjából fontosnak ítélsz. E körbe épp úgy beletartoznak a cég dokumentumai (mérlegek, eredménykimutatások stb.), mint a piacodról szóló szakanyagokból vagy az internetro l származó információk. Ha például egy új bolt nyitását fontolgatod, akkor meg kell ismerned a választott hely, a régió jellemzo it: milyen a tipikus mezo gazdasági ter me lés, mekkorák az átlagos területek, mek ko ra a várható vásárlóero. Tisztában kell len ned a jogszabályi környezettel, azokkal a tren dek kel, várható fogyasztói és szabályozási vál to zásokkal, melyek közvetlenül és közvetve hatnak majd piacodra. Jó, ha tudod, nagyjából kik lehetnek majd vásárlóid (milyen korúak, neműek, jövedelműek), és azt is fel kell térképezned, hogy kikbo l áll a várható konkurencia (helyben és az interneten) és messze nem utolsó sorban: hogy Te miben és miért leszel más (jobb) náluk? 8

9 GAZDÁLKODJ OKOSAN! Munkavállalók egy kisvállalkozásban Amennyire fontos tényező a vállalkozás sikerében az üzleti ötlet és a következetes megvalósítás, legalább annyira meghatározó, hogy milyen munkatársakkal dolgozol majd együtt, azaz hogy ki áll majd a pult mögött. Ha összehasonlítanánk az összes hazai gazdabolt gazdálkodását, számtalan jellemzo jük hasonló lenne: ugyanolyan szabályozási és adózási környezetben, hason ló költségszerkezettel és finan szírozási leheto ségekkel működnek. Van azon ban egy olyan, a siker szempontjából kulcsfon tosságú ero forrás, mely mindenhol más és más jellemzo kkel bír, és amely miatt az egyik bolt sikeres lesz, míg a másik könnyen elbukik: ez a cégben dolgozó csapat. Egy nagyvállalat esetében külön osztály és szakemberek foglalkoznak a munkatársak fel ku tatásá val, felvételével, betanításukkal, moti vá lá sukkal, elleno rzésükkel, megfelelo bérezésükkel, kép zé sükkel, fejlesztésükkel, és mindezek adminisztrációjával. A Te cégedben erre termé sze te sen nem lesz külön ember: ez is mint oly sok minden más a Te feladatod. Kezdjük a legfontosabbal: a munkaszerzo désekkel és a bérezéssel (leendo munkatársaid felkuta tá sával, betanításával a sorozat következo részeiben foglalkozunk). A munkaviszonyhoz, bérhez, juttatásokhoz, beés kiléptetéshez, szabadságolásokhoz kapcsolódó feladatokat még a legkisebb vállalkozások ese tében is a leggyakrabban a cég könyvelését végzo külso irodára (könyvelo re vagy munkaügyis végzet tségű szakemberre) bízzák a tulajdonosok. Mennyibe kerül egy munkavállaló? Mint vállalkozó, nyílván tisztában vagy azzal, hogy a vállalkozásod legfontosabb értékét kollégáid jelentik. Ugyanakkor általában a munkavállalók bére és a bér után fizetendo járulékok is igen jelento sek a cégek költségei között. Nem árt hát tisztában lenned azzal, pontosan mennyibe is kerül vállalkozásodnak egy alkalmazott. A jelenlegi adózási szabályok szerint egy alkalmazott munkaviszonyból származó bérjövedelme után kétféle járulékot kell fizetni. Az elso részt a bruttó bérbo l levonandó munkavállalói járulékok teszik ki, ezek a személyi jövedelemadó (évi 16%); valamint további összesen 18,5 százalék (10% nyugdíj- és 8,5% egészség biz to sítási és munkaero -piaci) járulék, nem kalkulálva az esetleges kedvezményekkel. A családi kedvezmény az eltartottak számától függo en kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és két eltartott esetén forint, három vagy annál több eltartott esetén forint adóalap-csökkento tétel. A 2015-ben házasulók amennyiben az valamelyikük elso házassága jogosultak a friss házasok havi forintos adókedvezményére. A második részt a bruttó bérre vetített munkáltatói járulékok jelentik, ezek öszszesen 28,5 százalékra rúgnak (részletezve: 27% szociális hozzájárulási adó, 1,5% százalék szakképzési járulék). Összegezve: vállalkozásod bérfizetés utáni teljes költsége az általad a munkavállalónak fizetett bruttó bér 128,5%-a. A nettó bérhez már nehezebb viszonyítani, hiszen a családi kedvezmény igénybevételével a nettó bér és a munkavállalói járulék aránya változhat. Amennyiben a munkavállaló nem veheti igénybe ezt a kedvezményt, úgy a céged teljes költsége megközelíto leg a nettó bér több mint kétszerese. Csökkentheti a munkavállaló összköltségét, ha olyan munkavállalót alkalmazol, akinek felvétele valamilyen állami járulékkedvezménnyel jár. A munkaszerzo désekre és egyéb munkajogi iratokra jól használható mintákat lehet találni az interneten, például itt: vagy itt: letoltheto-iratmintak#letoltheto-iratmintakmunkaugy. Ezzel együtt érdemes egy szakérto vel elleno riztet ned az így elkészített papírokat, hiszen ugyanolyan fontos, hogy ezek a dolgok rendben legyenek a cégednél, mint az egyéb adminisztratív, könyvelési, pénzügyi, adózási területek: még kis létszám esetén sem elhanyagolható alapos végiggondolássa és megvalósítása. 9

10 GAZDÁLKODJ OKOSAN! Finanszírozási alapismeretek Hiába a legfrappánsabb üzleti ötlet, a legfegyelmezettebb munka, egy cég nyereségét alapvetően befolyásolják majd a választott finanszírozási megoldások. Nincs ez másként a kereskedelemben sem, ezért fontos megismerkedned a cégfinanszírozás alapjaival is. Már működo cégként túl vagy az alapítás és a beindítás költséges nehézségein, azonban üzleted fejlesztése, céged növekedése során szükséged lehet további finanszírozásra azaz a te szemszögedbo l: forrásbevonásra. Forrásbevonásra alapveto en akkor lehet szüksé ged, ha e pótlólagos finanszírozással a vállalkozásod gyorsabban növekedhet, azaz az így megvalósuló fejlesztés, beruházás nyeresége adott ido szakon belül meghaladja annak költségét. A külso forrás igénybevétele a gyakorlatban azt jelenti, hogy céged most több pénzt költhet el, mint amennyivel valójában rendelkezik. Az a piaci szereplo vagy magánszemély, aki vagy amely rendel kezésedre bocsátja ezt a forrást legyen az családi vagy baráti kölcsön, bankhitel, faktoring, lízing vagy akár to ke, végeredményben céged fejlesztésébe, jövo jébe fektet be. Ezért a befekte tésért teljes joggal vár el cégedto l valamilyen ellenszolgáltatást: kamatot vagy részesedést a cégben. Egy kisvállalkozás tehát számos finanszírozási forma közül választhat. Sorozatunk következo részeiben ezek fo jellemzo it mutatjuk be: a hitel, a lízing és a faktoring mellett ismertetjük majd a kisvállalkozások to kebevonási leheto ségeit is. Vállalkozásod életpályája Az, hogy egy cég egy adott ido pontban milyen jellegű forrásokkal számolhat, nagyban függ attól is, hogy éppen hol tart az életpályáján. Ahogy telnek az évek, úgy lesz a vállalkozásnak egyre veretesebb múltja, növekszik a mérete, a vagyona, és válnak egyre inkább elérheto vé a számára külso, független partnerekto l származó források is. Az alábbi ábra e folyamatot szemlélteti. Azt, hogy céged hol tart most ezen az úton, Neked kell megítélned. eszközállomány önfinaszírozás család, barátok, szállítók bank Most azonban ismerkedjünk meg az ehhez szükséges alapokkal: a saját és az idegen forrás fogalmával. A céged rendelkezésére álló források két csoport ra oszthatók: vállalkozásod saját forrá sa ira (ezek a vállalkozás to kéje és a megtermelt, cég ben hagyott nyereség), illetve idegen forrásokra (ezek többnyire különféle hitelek, kölcsönök). A saját források bo vítése a legáltalánosabb eset ben to kebevonást jelent, az idegen forrás pedig valamilyen hitelfelvételt. Ha nagyon egysze rű en akarnánk megfogalmazni a ketto közötti különb séget, azt mondhatnánk, hogy a hitelt nyeresé gességéto l függetlenül a vál lal ko zásnak vissza kell fizetnie (és amíg használja, addig kamatot is fizet rá), míg a to kebefektetés akár örökre a vállalkozásban maradhat. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a bevont to ke ingyen pénz lenne, hiszen ezért cserébe a vállalkozás meghatározott hánya da (és arányos nyeresége) felett rendelkezési jogot tulajdont kap a befekteto társ. Ha a cég el veszti a to kéjét, a tulajdonos társ is elveszíti azt, ha viszont nyereséget termel a cég, a tulaj donostárs a részesedése ará nyában a megtermelt nyere ség re is igényt tarthat. Összegezve: a befekteto gyakor latilag együtt sír, együtt nevet alapon lesz társad a cégedben, a hitelezo (tehát a külso forrást biztosító finanszí rozó) számára viszont a hitel és kamatainak határido re történo vissza fize tése a fontos. tőkebevonás Az idő pénz Annak eldöntése, hogy adott pillanatban megéri-e forrást bevonni a cégedbe, gyakran nem könnyű fela dat, hiszen ehhez el kell dön te ned, hogy az így finan szí ro zott fejlesztés nyeresége eg haladja-e majd a forrás költségedet. Ehhez két foga lom mal mindenképpen meg kell ismerkedned: a pénz ido ér tékével és, illetve jelenértékével. A pénz ido értéke annyit jelent, hogy ma 100 forint vagy egy év múlva 110 egyen - értékű egymással, ha a kamat mértéke 10 szá zalék. Azaz ha ma 100 forinttal töb bet költesz el, mint amen nyid van, és erre hitelt veszel fel, akkor egy év múl va 110 forin tot kell majd vissza adnod. Kicsit bonyolultabb a kérdés, ha több beruházási lehe to - ség közül szeretnél választani, hiszen könnyen lehet, hogy ezek más ido pontokban igé nyelnek forrást és máskor hoznak bevételeket. Ahhoz, hogy ezeket össze tudd hason lítani, szükséges a jelen érték ki szá mí tása, ami nem más, mint a bármely jövo beni ido pont ban rendel ke zés re álló pénzöszszeg mai ido pontra számított értéke (tehát az egy év múlva esedékes 110 forint jelenértéke 100 forint, ha a kamat 10 százalék). idő 10

11 GAZDÁLKODJ OKOSAN! Egy vállalkozás kommunikációja A céges kommunikáció szükséges, de gyakran roppant költséges eszköz: tehát mielőtt elrohannál kitalálni a helyi lapba szánt új reklámodat, nem árt kicsit elmélyülni a vállalati kommunikáció alapelveiben. Avállalati kommunikáció ugyanolyan üzleti terület, mint a köny velés vagy a logisztika, és bár némiképp színesebb, szórakoztatóbb ezeknél, ennek is egyértelmű en üzleti célja van: azért kell kommu ni kációra költenie egy vállal kozásnak, hogy támogassa termékei, szolgál ta tásai értékesítését. A kommunikáció alapveto eszközei a PR (Public Relations magyarul legegyszerűbben a hírnév gondozásának lehetne nevezni), a reklám és az értékesítés helyszíni ösztönzése. Ezekro l az eszközökro l és az eszközök kiválasztását megelo zo kommunikációs tervezésro l, a célcsoport fel méréséro l sorozatunk késo bbi részeiben szólunk majd. Fontos ugyanakkor már most felismerned, hogy céged kommu ni kációja túlmutat ezeken az esz közö kön: minden külso (és belso ) megnyilvánulást tartalmaz, azaz magába foglalja például céged és a munkatársak megjelenését, a bolt belso rendjét és külso környezetét, és végül, de nem utolsó sorban minden nyilvános szereplésedet is. A személyes márka Nézz körbe közvetlen környezetedben: a legtöbb környékbeli kisvállalkozást a kisboltot, a ked venc éttermedet gyakran Te is a tulajdonos vagy egy fontos dolgozó alapján azono sí tod. Általánosabban megfogalmazva: az ügyfél szemében az adott vállalkozást jellemzo értékek elválaszthatatlanul összefonódnak az azt képviselo személy jellemzo ivel minél kisebb cégro l és minél személyesebb szolgál tatásról van szó, annál inkább. Ez azt is jelenti, hogy nem csupán a vállalatok és termékek lehetnek márkák, hanem az azo kat alkotó emberek is. Adottságaid és csele ke dete id, a Neked fontos értékek, a megjelenésed, a beszé ded mind-mind befolyásolja a Te márkádat. És ne legyen kétséged: vállalkozásodat ügyfe leid és partnereid is részben a Rólad kialakult kép alapján fogják majd megítélni. Az ügyfelet kiszolgáló eladó ruházata, a telefont felvevo munkatársad szóhasználata, so t a személyes Facebook-profilodon megjeleno posztok is mind-mind árnyalják majd a lehetséges ügyfeleidben élo képet Veled és cégeddel kap cso lat ban. Egy kisvállalkozás kommunikációja tehát nagyon sok különbözo tevékenységet foglal magába, és ez a jó hír ezeknek egy része kerül csak pénzbe, a többi ez a rossz hír viszont tudatos tervezést és odafigyelést igényel To led. Ez a sokféleség azonban csak akkor működhet jól, ha mindenben felfedezheto valami közös jegy, valamilyen közös gondolat, egy Rád és a cégedre jellemzo érték. A kommunikáció egyes elemei nem lehet nek ellentmondásban egymással, illetve e közös gondolattal: egy, a növények iránti szeretet képviselo gazdabolt környezete nem lehet tele szeméttel és kiszáradt kórókkal. Miért jó a márka? Egy cég vagy termék márkaneve sokkal több egy egyszerű névnél: egy márka valamilyen értéket, gondolatot közvetít, és így befo lyásolni tudja a fogyasztó érzelmeit és cse lekedete it. Gondold csak végig, hogy mekkora valós különbség van, mondjuk egy iphone és egy Samsung telefon között ehhez képest lelkes vásárlóik internetes fórumok ezreit töltik meg azzal, hogy imádják saját márkájukat és szapulják a másikat. A kommunikáció alapja e minden nyilvános kapcso latban, szereplésben megjeleno közös gon dolat azaz a cégedre jellemzo márka megtalálása. Egyszerűen fogalmazva: ezzel azt szeretnénk elérni, hogy vállalkozásunkról leheto leg egy adott érték, gondolat villanjon be a leendo és a meglévo ügyfeleinek. A márka - ellentétben egy egyszerű cégnévvel - üzleti értéket képvisel. A márkaépítés nem csak a nagyvállalatok kiváltsága: érdemes végiggondolnod, hogy a Te vállalkozásod esetében milyen üzleti elo nyökkel járhat. A Kwizda Bolt Magazin vállalkozásfejlesztési sorozata a legnagyobb hazai független vállalkozásfejlesztési tarta lom projekttel, a Start Up Guide programmal együttműködésben jelent meg. A sorozat tájékoztatási és információs célokat szol gál. A benne közölt infor mációk alkal mazásából fakadó bárm i l ye n j o g következm ényé r t a kiadó felelo sséget nem vállal. 11

12 Tippek és ötletek A tavaszi lemosó- permetezés titka A tavalyi csapadékos évben több olyan gomba is felszaporodott, amelyik komoly gondokat okozhat az ültetvényben, különösen a évi enyhe telet követően. E betegségek áttelelőképleteinek első gyérítését a nyugalmi időszakban végzett lemosópermetezéssel hajthatjuk végre a leghatékonyabban. A téli fagyok elmúltával, közvetlenül a rügypattanás előtt nagy lémennyiséggel végzett permetezés a fellazult rügypikkelyekbe bejutva az élettevékenységeiket megkezdő károsítókat pusztítja el. A tavaszi lemosás titka: a megfelelő réz! A Copper Field új termék a Kwizada Agro palettá ján, amelynek fedési képessége és biológiai aktivi tása kiemelkedo en jó, a gyártásában alkal mazott formázási eljárásnak köszönheto en. Ez egy réz-oxiklorid tartalmú, folyé kony gomba- és baktériumölo szer vizes szusz pen zió formulációban, amely kontakt védelmet nyújt a kórokozók ellen. A réz (Cu ++ ) hatóanyagot a csirázó spóra veszi fel, amely folyamat a toxikus konce ntrációig fokozódik, és a gombákban, bak té riu mokban az enzimek gátlásá val fejti ki hatását, ami a kórokozók pusz tulásához vezet. Almatermésűeknél lemosópermetezésként ml/10 l víz a javasolt dózisa a baktériumos és gombás ág el halás, valamint tűzelhalás ellen. A lemosóperme tezést követo en varasodás ellen is alkal maz ható, ez esetben a javasolt dózis ml/10 l víz. Csonthéjasokban baktériumos- és gombás ág el halás, monília, tafrina, levéllyukacsosodás és apiognomónia elleni lemosópermetezésre alkal maz hatjuk, ml/10 l víz dózisban. Javasolt a növény nyugalmi állapot ában kijuttatni, zöld-, illetve pirosbimbós állapot után már ne alkalmazzuk! A Champion 50 WG a Magyarországon elso ként megjelent rézhidroxid hatóanyagú készítmény, amely most, megújult formulációjának köszön heto en, az egyik legtisztább hatóanyagú készítmény. A formulációjának köszönheto en nem porzik, kön nyű a kimérése, a permetlé készítése, kényel- 12

13 Tippek és ötletek mes a felhasználása. Óriási elo nye, hogy rezisztenciatöro, mert jól kiegészíti a sziszté mi kus blokkban használható felszívódó szereket. Felhasználható almatermésűekben a liszt har mat kivételével a gombabetegségekk ellen, valamint a bak té riumos eredetű betegségek ellen g/10 l víz dózisban, és tűzelhalás ellen. Az utóbbi betegség esetén a magasabb dózist javasoljuk. Csonthéjasokban a meggy, a cseresznye, a szilva levél lyukacsosodása, moníliás betegsége, valamint az o szibarack tafrinás betegsége ellen lemosó jel leg gel permetezzünk, g/10 l víz dózissal. A kén jelentősége a növényvédelemben Ültetvényeinkben gyakran fordulnak elo a növé nye inket megbetegíto járványok, jelento s terméskiesést okozva és megfosztva minket az elér heto legnagyobb jövedelemto l. A járványok kialakulásáért nem csak az ido járást tehetjük felelo ssé: az állandóan jelenlévo betegségek okozója lehet a rosszul megválasztott termo környezet (pl. mély fekvés) vagy az agro tech nikai eljárás hibája (pl. metszés), de talán a legtöbb kiesést a hiányos vegyszeres védekezés okozza. Az elemi kén a liszharmatfélék légzését gátolja, kora tavaszi alkalmazása nélkülözhetetlen a télen áttelelt képletek gyérítése érdekében! Erre kiváló megoldás a Cosavet DF, amely egy 80% mikoronizált elemi ként tartalmazó készítmény, amellyel könnyű a permetlékészítés, mivel a szemcséi azonnal eloszlanak a permetlében. Almatermésűekben lisztharmat ellen kiválóan alkalmazható egérfül állapottól g/10 l víz dózisban, emellett a készítménynek atkagyéríto hatás a is van. Csonthéjasokban a lisztharmat mellett levél lyukacsosodás ellen is használható g/10 l víz dózisban. A készítmény 25 C felett az érzékeny kultú ráknál perzselhet, ezért melegben ne per me tezzünk! Tavaszi permetezés a gyümölcsösökben Az almában az egyik legveszélyesebb betegség a varasodás, és csapadékos vegetációban járványyossá is válhat a ferto zése. Áttelelo képletei a lehullott levelekbo l akár már kora tavasszal ferto zhetnek, ezért pirosbimbós állapot tól megelo zo jelleggel védekezzni kell ellene a Domark 10 EC (3 4 ml/10 l víz) készítménnyel. Ez egy folyékony, fel szí vódó, tetrakonazol hatóanyagú gombaölo szer, amely a növénybe gyorsan fel szívódik, majd egyen le tesen eloszlik benne. Hosszú hatástar tamú készítmény, amely egy idejüleg az almafa liszthar mat szekunder ferto zései ellen is védel met biztosít. A szert a hatékonysága fokozása érdekében célszerű kontakt készítménnyel kombinálni: varasodás ellen a Manfil 75 WG (21 g/10 l víz), lisztharmat ellen a Cosavet DF (30 75 g/10 l víz) javasolt. A gyümölcsösökben komoly veszteséget okoz hat az olyan belso élo sködo gombák jelenléte, mint amilyen a varasodás vagy a tafrina, és amelyek ellen a legha té konyabban a réz-oxiklorid tartalmú Copper Field (50 90 ml/10 l víz) készítménnyel védekezhetünk. Őszibarackban a tafrinás meg betegedések elleni leghatékonyabb védekezés a fakadó hajtások permetezése, mert ha ezt elmulasztjuk, vagy rosszul ido zítjük, akkor abban a vege tációs ido szakban már nem tudjuk kigyó gyítani belo le az ültet vé nyünket. A csonthéjasok monilíniás betegségének két külön bözo kórképe a hajtáscsúcs hervadása és a gyümölcsrothadás, melyeket két rokon gombafaj okoz. A két gombafaj általában egyszerre fordul elo a csonthéjasokban, azon ban a nagyobb veszélyt, a hajtáshervadást okozó gomba jelenti, ami a virágzás után a virágcsomók és a hajtás csúcsok hervadását, majd elszáradá sát okozza. Különösen akkor van veszély, ha virágzás idején sok a csapadék: ilyenkor a betegség óriási mére te ket ölthet, az ágak és a gyümölcsök is káro sod nak. A védekezést fehérbimbós állapotban el kell kez deni, ero s ferto zés esetén virágzásban és virág zás végén ismételjük meg. A virágzás ido szakában fellépo hideg ido tartama és mértéke meghatározza a fagykárt. A védekezés legegyszerűbb módja, ha a növényt Wuxal Ascofollal (20 40 ml/10 l víz), ezzel a mikro elemekben és természetes növekedés-szabályozó anyagokban gazdag, barna tengeri alga kivona tából készült biostimulátor lombtrá gyával készítjük fel erre az ido szakra, amely növeli a sejtnedv koncentrációját, fokozza a stressztűro képességet és fokozza az ellenáló képességet. A megfelelo bórellátás a virágzáshoz, a termésköto déshez és a rügydifferenciálódáshoz elengedhetetlen, továbbá javítja a növény víz ház tartását, és a kalcium beépülése is haté ko nyab bá válik általa. Ennek eléréséhez a Wuxal Boron Max (10 30 ml/10 l víz) szuszpenziós lomb trágya hasz nálata a legalkalmasabb. egy tenyészido szak alatt 3 alkalommal használhatjuk! Amikor az ültetvényünkben fellépo betegségek kel szemben készülünk védekezni, ne feledjük, hogy a Kwizda Agro termékeit alkalmazva a leheto legjobb mino ségű termést tudjuk elo ál lí tani és többletjövedelmet tudunk realizálni! Kajszi moníliás betegsége A Talentum egy miklobutanil hatóanyagú, II. forgal mi kategóriájú folyékony, gyorsan felszívódó készít mény, amely az alma és a körte liszthar matferto zése és vara sodása ellen (3 ml/10 l víz), valamint a cseresznye, meggy moníliás betegsége ellen (1,3 ml/10 l víz), alkalmazható. Hatékonyságát kontakt készítményekkel fokozhatjuk. A készít ményt 13

14 Tippek és ötletek Tavasz a szőlőben! A szőlőültetvényeket az utóbbi időben a szélsőséges időjárás és a kórokozók, károsítók erős fertőzési nyomása is sújtotta. Ugyanakkor, az egészséges és magas beltartalmi értékekkel rendelkező alapanyag előállítása, minden szőlőtermelő alapvető igénye és érdeke. Ezekenek az elvárásoknak, jól átgondolt, összetett, komplett technológiák alkalmazásával felelhetünk meg maradéktalanul. Rügypattanástól a fürtvirágzat megnyúlásáig Az elso permetezés lényege, hogy hathatós védelmet nyújtson a károsítók ellen. Nagyon fontos, hogy jól ido zítsük a műveletet, mert ha túl korán hajtjuk végre, akkor a hatékonysága romlik, ha túl késo n, akkor megkéshetünk az elso és legfontosabb védekezéssel. Próbáljuk a rügyfakadáshoz legközelebbi ido pontot kiválasztani, ugyanis ilyenkor sokkal nagyobb eredménnyel gyérítheto k a kórokozók és kártevo k, mint az év többi részében, ráadásul a késo bbi növényvédo munkák hatékonyságát is nagyban elo segíthetjük egy jókor végzett lemosópermetezéssel. A Cosavet DF (20 75 g/10 l víz) a lisztharmat ellen egy kitűno hatékonyságú, kéntartalmú készít - mény, amely nem perzsel, és emel lett atka gyéríto mellékhatással is rendelkezik. A liszt harmat elleni védekezést a szo lo 20 cm-es hajtás hosszánál kell elkezdeni és naponként meg kell ismételni, a szo lo fajta fogékonyságától és a ferto zési nyomás tól függo en. 14

15 Tippek és ötletek A triazol tartalmú Domark 10 EC (2,5 3 ml/10 l víz) készítmény alkalmazásával pozitív hatást érhetünk el a lisztharmattal szemben. A készít ménynek jó a zsíroldékonysága, ezért gyorsan felszívódik. Jó vízoldékonyságának köszön heto en gyorsan a növény nedvkeringésébe kerül és ott egyen letesen eloszlik. Hosszú hatásának köszön he to en biztos védelmet nyújt a szo lo lisztharmat késo bbi ferto zése ellen is. A szer hatékonyságának fokozása érdekében érdekében célszerű más készítménnyel, pl. Cosavet DF (20 75 g/10 l víz) kombinálni. A peronoszpóra a szo lo legjelento sebb beteg sé ge, amely védekezés hiányában nagymértékű kártételhez vezethet, meleg, csapadékos ido járási viszonyok között különösen a fogékony fajtáknál. Megelo zo jelleggel megoldást nyújt ellene a Manfil 75 WG (18 21 g/10 l víz) alkalmazása, amit a betegség tüneteinek megjelenése elo tt kell kijuttatni. A mankoceb hatóanyagú készítmény akár virágzásban is használható, mivel a megtermékenyülést nem befolyásolja. Ebben az eset ben a jobb termékenyülés elérése érdekében használjunk virágzás elo tt és teljes virágzásban magas bórtartalmú Wuxal Boron Max (10 30 ml/10 l víz) lomb trágyát, ami a köto dés javítása mellett növeli a szo lo stressztűro képességét is. A virágzás ido szakában fellépo hideg káros hatá sá nak megelo zésére érdemes mikroelemekben és termé szetes növekedésszabályozó anyagokban gazdag, barna tengeri alga kivonatából készült Wuxal Ascofol (20 40 ml/10 l víz) bio stimulátor lombtrágyát alkalmazni, amely növeli a sejtnedv koncentrációját, fokozza a stressz tűro képességet és az ellenálóképességet. A Copper Field új kertészeti termék a Kwizda Agro palettáján, amelynek a formázási eljárásnak köszönheto en fedési képessége és biológiai aktivitása kiemelkedo! Réz-oxiklorid tartalmú, folyékony gomba- és baktériumölo szer vizes szuszpenzió formulációban, amely kontakt védelmet nyújt a kórokozók ellen. Szo lo ben nem csak a veszedelmes peronoszpóra, hanem az orbánc ellen is védelmet nyújt. Virágzás elo tt az alacsonyabb (25 50 ml/10 l víz) dózist használ juk, míg a virágzás után a magasabb (50 90 ml/10 l víz) dózis alkalmazható hatékonyabban. Vadkár elleni védekezés Egy vadkárt szenvedett ültetvényben súlyos esetben akár éveket is igénybe vehet a káro so dott rész pótlása, ezért a vadkár ellen a legjobb véde ke zés a megelo zés! Őz, gímszarvas és muflon rágása ellen alkalmazható a Forester EW ( ml/10 l víz) vad riasztó készítmény. Szegély- vagy sávkezeléssel is hatékonyan alkal maz ható, környezetbarát, formulázott állati zsira dékot tartalmazó készítmény. Kijuttatása a szo lo 3 leveles állapotától a virágzás kezdetéig ajánlott, tartamhatása 2 3 hét. Gyommentesen egész évben Az elhanyagolt szo lo ben nagyon sok tápanyagot és vizet vonnak el a kultúrnövényto l a magról kelo egy- és kétszikű, valamint az évelo gyomok. Ellenük a leg jobb megoldást nyugalmi állapotban a Glialka Star ( ml/10 l víz) és a gyorsabb hatású Glialka 6H (3,3 l/100 m 2 ) totális gyom ir tó szer nyújtja. A 3 évesnél ido sebb szo lo ben alkalmazható az új Roundup Classic Plus totális gyomirtó, amely hatékony formulációjával szélso séges ido járás ban is bizto - sítja az elvárt gyomirtó hatást ml/10 l víz dózisban kipermetezve az ültet vényekben minden gyomnövényt elpusztít. Ha évelo gyomnövénnyel nem találkozunk a területen, akkor a magról kelo egy- és kétszikű gyomnövényeket eltávolíthatjuk a Devrinol 45 F (44 66 ml/10 l víz) gyom irtó szerrel. Figyeljünk arra, hogy a készítmény csak 2 évesnél ido sebb állományban alkal mazható! Ha viszont túlnyomórészt egyszikű gyomnövényekkel találkozunk, akkor fakadás elo tt használjuk a Stomp Super (40 50 ml/10 l víz) készítményt. Fürtperonoszpóra tünete 15

16 riport Partnerismertető: Deme György, Agrogalgaker Kft. Deme Györgyöt, az Agrogalgaker Kft. tulajdonosát mutatjuk be, akinek gazdaboltja Galgahévízen, a Galga patak jobb partján, a Gödöllői-dombság keleti nyúlványán és a Hatvani-síkság nyugati peremén fekvő településen található. Mikor alakult a cég és hogyan kezdtétek? 1997-ben, helyi gazdaboltként kezdtük testvéremmel, családi vállalkozásként, majd elkezdtük for gal mazni a színes csomagos veto magokat, és két évre rá a virágföldeket. Ezt követo en kezdtünk el foglalkozni műtrágyákkal és növényvédo szerekkel. Minek tudható be folyamatos fejlődésetek? Fejlo désünk annak tudható be, hogy növényvédelmi szakmérnöként megfelelo szakmai háttérrel rendelkezem, és megfelelo szaktanácsokkal látom el partnereimet. Igyekszem minden problé májukra megoldást találni, illetve biztosítani. Kik a legfőbb vevőitek? Vásárlóink helyi és a környezo falvakbeli ido sebb zöld ség termelo k, akiknek a területei a Galga patak mentén helyezkednek el, összesen kb. 300 ha-on. Gazdaboltunk partnerei három megyét ölelnek át, és minden nap túraszerűen végzünk kiszállítást részükre, ugyanis három évvel ezelo tt logisztikai tevékenységgel bo vítettük cégünket. Mennyire ismertek a Kwizda termékek a vevők körében? Közkedvelt termékek a Volldünger Linz és a Wuxal illetve a III. kategóriás szerek, mint a Champion, a Glialka, a Command, a Cuproxat és a Kupfer Fusilan, ugyanis a többség nem rendelkezik zöld könyvvel, illetve növényvédelmi képesítéssel. Kwizda szereket jól ismerik a környéken, és közkedveltek is. Az utóbbi időben nagyobb hang súlyt kaptak a biológiai szere ink, mint az Artis, Bora, Öko-ni, és Trifender. Mi a véle ményed róluk? Szakmailag nagyon jónak tartom ezeket a szere ket, de sajnos azt tapasztalom, hogy vevo im nagyon nehezen fogadják el o ket a tárol ha tó ságuk, és lejárati idejük miatt. Ido kell, hogy jobban meg is mer jék, és elfogadják ezeket a termo területeken. Tavalyi Wuxal akciónkat hogyan értékeled? Szakmailag nagyon jónak tar tottam, és segítette a for ga lom gene rá lását, mert keresték a vásárlók, akik TV-rek lá mokból, újság ból értesültek róla. Kihelyeztünk hozzád Wuxal -os display polcot. Mi a véleményed róla? Figyelemfelkelto, és mivel egy helyen vannak a Kwizda termékei, ezáltal átláthatóbbá teszi a kínálatot, segíti az értékesítést. Miskolczi Anikó 16

17 Gyomirtó Pázsit-Mester Profi A PÁZSIT MARAD, A GYOMOK MENNEK! Garantált hatás 4 hatóanyaggal! Minden nehezen irtható, magról kelő és évelő, széleslevelű (kétszikű) gyom ellen gyors és látványos hatást nyújt például a következők ellen: parlagfű, pongyola pitypang, lándzsás útifű, keserűfű-félék, tyúkhúr, herefélék. A termék kijuttatása a pázsit nyírását követő 2 4. napon, a gyomok legfeljebb cm-es magasságáig javasolt. 17

18 Hirdetés Gazdaboltosok egymás közt Feri: Szia, Józsikám! Józsi: Szia, Feri! De régen találkoztunk! Feri: Igen, szerencsére sok a munka! Józsi: Mi újság, hogy vagy? Remélem jól megy a bolt! Feri: Nincs mire panaszkodnom pláne, hogy beszálltam a Kwizda Gazdabolti Akcióba! Józsi: Kwizda Gazdabolti Akció? Még nem hallottam róla. Elmeséled, mi a lényeg? Feri: Ez tetszeni fog, Józsikám! Az egész úgy kezdo dött, hogy elmentem feleségemmel arra a gazdaboltos rendezvényre, tudod Józsi: Én is kaptam meghívót, de az ido járás végül keresztbetett, nem értem rá Ja, bocs, folytasd csak, nagyon érdekel! Feri: Szóval elmentem erre a rendezvényre, amit az egyik fo nagykereskedo szervezett, akito l beszerzem az árut. Ott egy kwizdás területi képviselo tartott egy egyébként igen hasznos szakmai elo adást, és bemutatta a Kwizda 2015-ös, gazdaboltoknak szóló akcióját. Az a lényeg, hogy ha sikerül a 2014-es év Kwizda-forgalmát 2015 végére 15%-kal növelni, akkor abból 5%-ot a Kwizda visszatérít! Ebbo l 3%-ot forintértékben, és további 2%-ot ajándékokban, a kataló gu sukból válogatva! Józsi: Nem mondod! Feri: De bizony, és ez még mind semmi! A boltod felkerül a meg a oldalakra, és így sokkal többen megtalálhatják illetve mindkét oldal a Te boltodat fogja ajánlani, ha a közeledben valakinek növényvédo szerre lenne szüksége! Józsi: Biztos van valami trükk ebben, ezt nem hiszem el! Feri: Nincs itt semmiféle csavar! So t, hogy szebb és hangulatosabb legyen a boltod, kapsz Kwizdás plakátokat, szóróanyagot, polcot és amire csak szükséged lehet! Annyi a feladat, hogy kint legyen a polcaidon ez a 10 termék. Józsi: Ó, ezekkel nem lesz gond, hiszen amúgy is tartom az összeset! De mi van, ha a nagykereske do nél nem lesz? Honnan szerzem be o ket? Feri: Emiatt ne aggódj! A Kwizda és a nagy ke reskedo k folyamatosan kapcsolatot tartanak, szóval a top 10 termék mindenhol készleten lesz, mindig be lehet majd o ket szerezni! Józsi: És akkor mi a teendo m? Feri: Rakd félre azokat a számláidat, amelyeken Kwizda termék is szerepel, majd a számlák másolatait küldd be a Kwizda budapesti központjába! Józsi: De hogyan tudok beszállni ebbe az egész akcióba? A neten? Vagy a Kwizda területi képviselo jénél? Feri: Ahogy akarod! Ha felmész a oldalra, ott is tudod magad regisztrálni, kitölteni a szükséges adatokat de a területi képviselo k is segítenek, természetesen! Ezt követo en már csak egy együttműködési megállapodást kell kötni. Persze ez nem egy szerzo dés, ne izgulj! Ezután az együttműködési megállapodást beküldöd a Kwizda budapesti központjába 2 példányban. Az egyik példányt aláírás után vissza fogják küldeni, én már meg is kaptam a saját pédányomat, az ügyvezeto igazgató is aláírta. Ez az akció igazából inkább csak egy szuper leheto ség, nem kötelezettség. Józsi: Van mennyiségi minimum, hogy mennyit kell rendelni 1 1 termékbo l? Feri: Nem, nincsen, akár 1 db legkisebb kiszerelé sű termék rendelésével is teljesíted a kvótát, ha esetleg csak az az egy termék hiányzott, hogy meglegyen mind a 10 a boltban. Józsi: És a 15%-os növekedés csak ebbo l a 10 termék bo l jöhet össze? Feri: Nem, azt az összes Kwizda-forgalmad alapján számítják! Józsi: Nagyon jó! Megyek is haza, és jelentke zem az akcióra az interneten! Örülök, hogy találkoztunk! Feri: Én is! Sok sikert! Józsi: Köszi, és szép napot! Feri: Neked is! Varga Katinka 18

19 XXXXXXXXX KWIZDÁVAL HATÉKONYABB! Örömmel jelentjük be, hogy elindítottuk kiemelt, nagykereskedelmi partnereinkkel közösen ü zemeltetett, új, internetes oldalunkat, ahol lehetőség nyílik a gazdabolti ügyfelek magasabb szintű kiszolgálására és vásárlásuk motiválására. Az új oldal nagykereskedői partnereink készleteinek értékesítését is segíteni fogja. Az új internetes oldal, amelyet februárban indítottunk, a címen érhető el. Fontos hangsúlyozni, hogy az új rendszernek nem célja a piac eltérítése, és hogy minden résztvevő nagykereskedés egyformán látja a rendszerben regisztrált gazdaboltokat. A gazdabolti partnerek regisztrációját és a szükséges csatlakozási együttműködési megállapodások megkötését a Kwizda boltlátogatói csapata már január elején elkezdte, és a teljes szezon során folyamatosan végzi.

20 Kwizda Akció 2015 Szeretné növelni forgalmát és jövedelmezőségét 2015-ben? A Kwizda Agro segít Önnek! A Kwizda Agro méltán híres arról, hogy minden évben új termékekkel, kereskedelmi és ajándékakcióval jelenik meg a piacon. Nincs ez másképpen 2015-ben sem: most egy termékeladást ösztönző nagyszabású promócióval támogatjuk Önt és vásárlóit április 1-től, amíg a készlet tart alapon ajándékakciót szervezünk az alábbi termékekre. Ajándékakciónk támogatására áprilisától TV-, rádió-, internet-, sajtó- és boltieszközreklámkampányt indítunk. A promótált termékekhez vásárlóinak 1 doboz 200 g-os Volldünger Linz Virágot adunk ajándékba az Önök segítségével. Az akció sikeres lebonyolításához keresse a ter mé keinket és ajándék Volldünger Linz Virág műtrá gyánkat a nagykereskedo jénél! Az ajándékba adott, egyedi csomagolású Volldünger Linz Virág termékminta önállóan nem értékesítheto, csak promó ciós ajándékként adható! Kérjük, elleno rizze, hogy nagykereskedo jéto l megkapta-e a promóciós termékekhez járó ajándék műtrágyamennyiséget! A promóciós termékek és az ajándékok helyes kiadási aránya 3:1, azaz minden harmadik promó cióval támogatott termékhez 1 darab Volldünger Linz Virág ajándék termék jár Önnek a nagy ke res kedo jéto l! Ennek oka, hogy a promóciós aján dé ko kat limitált ido szakra, a kampány idejére (kora tavasz) tudjuk biztosítani. Kérjük igyekezzen minél hama rabb megrendelni a termé keinket, hogy elegendo ajándék Volldünger Linz Virág műtrágyával rendelkezzen az akció végéig! További részletes információért keresse fel a weboldalt! Kérdéseivel hívja kollégáinkat! Volldünger Linz Virág VÍZOLDHATÓ MŰTRÁGYA Alaptrágyaként, fejtrágyaként vagy levéltrágyaként zöldségben, gyümölcsösben, szo lo ben vagy cserepes és levéldísznövények táplálására. Zöldségfélékben, dísznövényekben: Vetéskor vagy ültetéskor alaptrágyaként 1,0 3,0 kg/100 m 2, fejtrágyaként 8 10 naponta 1,0 1,5 kg/100 m 2 dózisban a talajra szórva, majd beöntözve, levéltrágyaként 0,3%-os töménységben, a növényvédelmi munkákkal egy menetben juttatható ki. Csepegteto öntözéssel kijuttatva 2 3,3 g/10l töménységben alkalmazható, 7 10 naponta. Gyümölcsösökben, szőlőben: Az éves mennyiség dönto részét a vegetáció elso harmadában (április és június között) célszerű kijuttatni. Fejtrágyaként a talajra szórva és belocsolva 1,5 2,0 kg/100 m 2, levéltrágyaként g/10 liter víz dózisban, a növényvédelmi munkákkal egy menetben juttatandó ki. Cserepes és levéldísznövények táplálására: Kiültetéskor, tavasszal a virágzásig történo belocsolásra 0,1%-os oldattal (10 liter vízhez egy csapott evo kanálnyi), majd virágzás idején belocsolásra 0,05%-os oldattal (10 liter vízhez egy kávéskanálnyi) juttassuk ki. 20

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Szőlő. Táplálunk és védünk Program szőlőben

Szőlő. Táplálunk és védünk Program szőlőben A kiváló minőségű borok előállításához egészséges, harmonikusan táplált szőlő szükséges, mert a borminőség a szőlőben alapozódik meg. A legjobb borászati technológia sem tud annyit hozzátenni, mint a termesztő

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő gyomnövényei ellen Hatóanyag tartalom: Szerforma: 50,0 g/l quizalofop-p-etil (5,32 % m/m) EC emulzióképző

Részletesebben

Nettó tartalom: 200 g

Nettó tartalom: 200 g Gyomirtó permetezőszer Vízben diszpergálható granulátum WG Hatóanyag-tartalom: Tifenszulfuron-metil 400 g/kg (40 m/m %) Tribenuron-metil 150 g/kg (15 m/m %) Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Szőlő. Rügypattanástól a sikeres szüretig

Szőlő. Rügypattanástól a sikeres szüretig Szőlő Rügypattanástól a sikeres szüretig A szőlőültetvényeket az utóbbi években extrém időjárási hatások súlytották. A Táplálunk és védünk Program biztosítja, hogy klasszikus és új növényvédő szereinkkel,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Búza. Vetéstől aratásig

Búza. Vetéstől aratásig Búza Vetéstől aratásig A 213-mas kedvező évjárat átlag feletti hozamokat, de átlag alatti malmi minőséget eredményezett. A Kwizda speciális lombtrágyái és széles választékú növényvédő szerei jól vizsgáztak

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

HATÁROZATOT: 04.2/7011-1/2015. Kumulus S BASF S.E. ISO név kén CAS szám IUPAC név kén

HATÁROZATOT: 04.2/7011-1/2015. Kumulus S BASF S.E. ISO név kén CAS szám IUPAC név kén Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/11108-2/2010

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface SAJTÓKÖZLEMÉNY Azonnal közölhető Budapest, 2009. január 14. Kapcsolattartó: Bellon Julianna Marketing vezető (36-1) 299 2066 vagy (36-30) 914 4042 E-mail: julianna.bellon@coface.hu 2008 a tömeges bedőlések

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/135/2/2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. július 10.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.07.10. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.17-ig. Várható frissítés: 2014.07.17. 12:00-kor.

Részletesebben

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Hatóanyag tartalom: 480,0 g/l bentazon (40,4 m/m %) Szerforma: SL vízoldható koncentrátum Engedélyokirat

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza Kalászosok 2010-ben országosan gyenge búzatermés született, régiónként jelentős fuzárium fertőzöttség rontotta a minőséget. A búza jövedelmezősége az áremelkedés

Részletesebben

HATÁROZATOT: TÁRGY: Champion WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

HATÁROZATOT: TÁRGY: Champion WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben