KÖNNYŰBETON ADALÉKANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNNYŰBETON ADALÉKANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰ SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR Tudományos Diákköri Konferencia KÖNNYŰBETON ADALÉKANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Nemes Rita Készítette: Gyömbér Csaba V. éves építőmérnök hallgató IV. éves építőmérnök hallgató Konzulens: Dr. Józsa Zsuzsanna egyetemi docens Budapest, október

2 TARTALOM 0. ELŐZMÉNYEK 1. BEVEZETÉS 1.1. A könnyűbeton jelentősége Történeti áttekintés Alkalmazott anyagok A könnyűbeton fogalma, alkalmazási lehetőségei, jelölése A vizsgált könnyű adalékanyagok A vizsgálat célja A TERMÉKEK BEMUTATÁSA 2.1. Liapor Alapanyag, gyártás Alkalmazási területek Választék Liaver Geofil AZ ALAPANYAG-JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A vizsgált anyagok leírása A tömegeloszlási jellemzők meghatározása Halmazsűrűség vizsgálat Szemcse-testsűrűség vizsgálat Anyagsűrűség vizsgálat Szemmegoszlás vizsgálat A szemcsék önszilárdságának, törési ellenállásának meghatározása Vízfelvétel vizsgálat Kémiai tulajdonságok Egyéb vizsgálatok KÖNNYŰBETON VIZSGÁLATOK 4.1. Egyszemcsés, péphiányos beton Hézagtelített keverékek A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEFOGLALÁS 5.1. Adalékanyag vizsgálatok összefoglalása Betonkísérletek kiértékelése Az eredmények értékelése, a lehetséges építőipari felhasználások 27. FELHASZNÁLT IRODALOM, SZABVÁNYOK MELLÉKLETEK 1

3 0. ELŐZMÉNYEK A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén új magyar gyártású, hulladéküvegből készített könnyű adalékanyag vizsgálatának kutatásába kapcsolódtunk be. A TDK dolgozat célja a vizsgálat során végzett saját kísérleteink összefoglalása és értékelése, illetve a kísérlet jelentőségének és a szerzett tapasztalatoknak a bemutatása. A fontosabb jegyzőkönyveket a melléklet tartalmazza. 1. BEVEZETÉS 1.1. A könnyűbeton jelentősége A könnyűbetonok alkalmazása egyre nagyobb jelentőségű, mivel mind magasabb épületeket, nagyobb fesztávú hidakat építünk. A felújítások esetén is előnyös, kisebb többletterhet jelent, vagy a megnövekedett terhelés esetén önsúlycsökkentésre alkalmas. Környezetvédelmi és gazdasági jelentősége óriási, ennek ellenére Magyarországon egyenlőre alig terjedt el. Nagyszilárdságú könnyűbetonból szerkezet még nem épült. Az adalékanyagok gyártása elkezdődött, de még nem ipari méretű; a külföldi termékek se igazán terjedtek el a magyar piacon Történeti áttekintés A könnyűbetonok alkalmazása nem újdonság, A Kr.e. 2. században már alkalmazták a rómaiak a kupolák építésénél (Pantheon, Colosseum). A Római Birodalom bukásával a beton és vele együtt a könnyűbeton is feledésbe merült. A könnyűbetont az újkorban először hajóépítésre használták az Egyesült Államokban, majd megjelent a szerkezetépítésben, a hidaknál és toronyházaknál. (Park Plaza Hotel /Saint Louis/, South Western Bell Telephone Company /Kansas City/, Oakland- Bay-híd pályalemeze /San Fransisco/, Prudenntial Life Building födémjei /Chicago/, Om Shell Plaza /Houston/). Az 1940-es évektől Európában is megindult a könnyűbeton ipari előállítása, elsőként Dániában. Ezidőtájt Amerika északi területein a tengeri (sós) levegő és a fagy miatt károsodott betonokat már könnyűbetonra cserélik. Ma már szinte minden területen elterjedten alkalmazzák. 2

4 1.3. Alkalmazott anyagok A rómaiak által alkalmazott könnyű adalékanyag főként a vulkánláva és a tufakő volt, de alkalmaztak téglaport is. Ma környezetvédelmi szempontok miatt egyre elterjedtebb a hulladékanyagok felhasználása. A természetes tufa, lávakő és agyagszármazékok (duzzasztott agyagkavics, agyagpala) mellett könnyű adalékanyagként jelen van a pernye, a kazánhomok, a duzzasztott perlit, a habüveg és a visszaforgatott könnyűadalék is, hőszigetelő célzattal pedig műanyagszármazékok (pl. polisztirolgyöngy). Az adalékanyagokat kétféleképpen szokás csoportosítani: előállítás és származás szerint. Előállítás szerint: * mechanikai (vulkáni anyagok pl.: tufa, agyagszármazékok) * hőkezeléses (pl.: kohósalak, agyagüveg) * feldolgozás nélküliek (pl.: kohósalak) Származás szerint: * természetes eredetű anyagok: - vulkáni eredetű anyagok (pl.:tufa,tufakő, lávakő) - ásványi eredetű anyagok (pl.:perlit, duzzasztott agyagkavics, agyagpala, vermikulit) ipari előállítású anyagok: - ipari melléktermékek (pl.:kohósalak, kazánsalak, pernyekavics) - hulladékok (műanyagok, üvegek) újrafelhasznált könnyűbeton Könnyűadalékoktól elvárt tulajdonságok: kis halmaz-(1200 kg/m 3 -ig) és testsűrűség (2000 kg/m 3 -ig) nyomásállóság hőszigetelő képesség mechanikai és vegyi ellenállóképesség tűzállóság fagyállóság formatartóság 1.4. A könnyűbeton fogalma, alkalmazási lehetőségei, jelölése A különböző szabványok némi eltéréssel definiálják a könnyűbeton és a könnyű adalékanyag fogalmát, ezért ezeket érdemes röviden összefoglalni. 3

5 A könnyűbeton nagy pórustartalmú beton, pórusképzésének módszere szerint három csoportot különböztetünk meg: - egyszemcsés könnyűbetont ekkor a tömör vagy porózus, kb. azonos méretű, durva adalékanyag-szemcséket felületükön cementpéppel vonjuk be, a szemcsék között hézag marad, a péphiányos beton csak a szemek érintkezési pontjánál van összeragasztva - adalékanyagos könnyűbetont itt elsősorban az adalékanyag szemcsék pórustartalma határozza meg a jellemzőket. Készíthető kvarchomokot vagy könnyű pórusos homokot és cementet tartalmazó habarcsvázzal, adalékszerrel (pl. légpórusképző), vagy kovaliszttel azaz mikroszilikával (szilárdságnövelő célzattal), stb. - pórusbetont vagy sejtbetont ahol a mész, ill. cement kötőanyaggal készített habarcsban a pórusképzésre gázfejlesztő anyagot vagy habot alkalmaznak és nyomás alatti gőzérleléssel (pórusbeton) vagy természetes úton (habbeton) szilárdítják. Az MSZ 4719 Betonok c. szabvány az MSZ Megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata c. előírás szerint vizsgált, kiszárított állapotban kg/m 3 testsűrűségű betont tekinti könnyűbetonnak, jele LC. A MÉÁSZ ME-04.19:1995 Beton és vasbeton készítése 14. fejezet Könnyűbetonok c. műszaki előírás idézi a RILEM munkabizottság felhasználási terület szerinti csoportosítását, amely szerint a 600 kg/m 3 testsűrűség alatti beton megnevezése hőszigetelő könnyűbeton. Teherbírásuk viszonylag kicsi (0,1-2 N/mm 2 nyomószilárdságú). Ezeknek vázkitöltő falaknál, kis lejtésű tetők és födémek hőszigetelésénél, előregyártott hőszigetelő elemekként, apró szemcsék (pl. polisztirol gyöngy vagy duzzasztott perlit) alkalmazása esetén pedig hőszigetelő vakoló- és falazóhabarcsként van jelentőségük. A kg/m 3 testsűrűség tartományban hőszigetelő és teherbíró könnyűbeton. Az alkalmazási területnek megfelelő optimum keresésével előregyártott falazóelemek, 4

6 nagyblokkok, monolit öntött falak és födémek, akusztikai zajárnyékoló falak, stb. lehetnek, szilárdságuk a N/mm 2 tartományba esik. Az kg/m 3 testsűrűségű tartományban teherbíró könnyűbeton. Vasalt és feszített szerkezetekben is használható, szilárdsága 20 N/mm 2 -től ma már akár N/mm 2 - ig is terjedhet. Elsősorban ott előnyös, ahol az önsúly nagy hányada a teljes tehernek (pl. hidak), de a magasépítésben is jól alkalmazható (pl. külső falak, homlokzatok, födémek), illetve az öszvérszerkezetekben is felhasználható. Az új európai EN Beton 1. rész: Feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség c. szabvány könnyűbetonnak azt a 800 kg/m 3 -nél nem kisebb és 2000 kg/m 3 -nél nem nagyobb testsűrűségű betont nevezi, amit részben vagy teljes egészében könnyű adalékanyaggal készítenek. Ez a szabvány nem vonatkozik az egyszemcsés betonra és a sejt-, hab- illetve pórusbetonra és a 800 kg/m 3 -nél kisebb testsűrűségű könnyűbetonokra. Könnyű adalékanyagnak azt az ásványi eredetű adalékanyagot tekinti, amelynek kiszárított állapotában a pren :2000 Adalékanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata 6. rész: A szemcse testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása c. szabvány szerint megállapított szemcse testsűrűsége 2000 kg/m 3, vagy kiszárított állapotában az MSZ EN Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata 3. rész: A halmazsűrűség és a hézagtérfogat meghatározása c. szabvány szerint meghatározott laza halmazsűrűsége 1200 kg/m 3. Összefoglalva: Szabvány Testsűrűség (kg/m 3 ) Anyag MSZ nincs megkötés ME-04.19: alatti nincs megkötés EN ásványi anyag adalékos beton 1. táblázat A könnyűbeton jelölések hasonlók a betonjelöléshez, ez a nemzetközi előírásokban egységes. A jelölési mód a betonoknál megszokott módon a két minősítési értéket adja meg az 5

7 LC betűjelzés után. Jellemző, hogy a szabványos henger- és kockaszilárdság értékek közelebbiek, mint azt a normál betonok esetében megszokhattuk (2. táblázat). Nyomószilárdsági osztály Minimális jellemző hengerszilárdság Minimális jellemző kockaszilárdság f ck,cyl f ck,cube N/mm 2 N/mm 2 LC 8/9 8 9 LC 12/ LC 16/ LC 20/ LC 25/ LC 30/ LC 35/ LC 40/ LC 45/ LC 50/ LC 55/ LC 60/ LC 70/ LC 80/ táblázat 1.5. A vizsgált könnyű adalékanyagok A hulladéküveget és egyéb hulladékokat felhasználó tatabányai Geofil Környezetvédelmi Vegyipari Kereskedelmi Szolgáltatási Kutatási Kft. (továbbiakban Geofil Kft.) által gyártott különböző méretű és testsűrűségű habkavics minták vizsgálata volt az elsődleges célunk, ezeken kívül összehasonlításul Liapor agyagkavics és Liaver habüveg adalékanyagokat is vizsgáltunk. 6

8 A Geofil habkavics mintákat a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre, az összehasonlításra alkalmazott Liapor és Liaver anyagmintákat a Lia-Bau Kft. forgalmazza Magyarországon. A mintákat a laboratóriumba érkezés sorrendjében sorszámoztuk. A Lia-Bau termékeknél az eredeti megnevezést használtuk, a Geofil termékek esetében gyári jelölésrendszer még nem alakult ki, ezért azt az alkotókat jellemző betűjelekkel és a szemcseméret megjelölésével adjuk meg. Az anyagvizsgálat során a mintát sorszámával különböztettük meg a 3. táblázat és az 1.fénykép szerint. termék termék ssz. neve 1 G 16/24 2 G 12/16 3 G 2/4 4 Liapor 4 4/8 5 Liaver-B 2/4 6 Liapor 6,5 4/8 7 Liapor 3 4/8 8 GT 8/16 9 G 4/8 10 GN-2 2/12 11 GN-4 2/12 12 GN-8 2/12 13 GP 4/16 14 GTE 4/16 15 GSZ 4/16 16 GAT 4/16 17 GE1 8/16 18 GE2 8/16 19 GS 8/32 20 GS 8/16 21 GS 2/4 22 GE 1/16 3. táblázat 7

9 1. fénykép 1.6. A vizsgálat célja Magyarországon N/mm 2 szilárdságú előregyártott födém- és falelemek ill. fürdőszoba térelemek készültek duzzasztott agyagkavics adalékanyaggal, de ezek aránya elenyésző az összes gyártott mennyiséghez képest és csak az előregyártott termékekre korlátozódtak, míg Nyugat-Európában és Amerikában sok területen elterjedt és az alkalmazása ipari méretűvé fejlődött. Az erre a célra alkalmas könnyű adalékanyagok nálunk is beszerezhetők, illetve a Geofil habkavics előállításával gyártásuk is elkezdődött. A vizsgálatok célja a Geofil termékek könnyű-betonadalékként való alkalmazhatóságának igazolása a szabványos vizsgálatok elvégzésével és kiértékelésével, illetve a már piacon lévő termékek tulajdonságaival való összevetése. Az adalékanyag vizsgálatokat a pren szabvány szerint vizsgáltuk, amennyiben az tartalmaz vonatkozó előírást. 8

10 2. A TERMÉKEK BEMUTATÁSA 2.1. Liapor Alapanyag, gyártás Liapor termékek alapanyaga jó és egyenletes minőségű agyag, a elsősorban Juratengerek lerakódásai. Külszíni fejtéssel nyerik ki, őrlik, majd granulálják. A granulátumot forgócsöves kemencében 1200 C-on adalékok és kémiai pórusképzők nélkül égetik ki. 1.ábra A gyártás során a geometriai (méret), fizikai (porozitás, tömeg) és a mechanikai (szilárdság) tulajdonságok szabályozhatók. Az alakja majdnem szabályos gömb, pórustartalma nagy. DIN által minősített Németországban gyártott és Európa-szerte forgalmazott könnyű adalékanyag Alkalmazási területek A gyártó által ajánlott felhasználási területek, termékek: Laza feltöltések: hőszigetelő feltöltések új vagy felújított épületeknél Könnyű falazóelemek és panelek 9

11 Szigetelő és védőrétegek Könnyűbetonok Habarcsok Választék A termékeket ig sorszámozzák, ahol a növekvő számok növekvő szilárdságot és nagyobb szemcse-testsűrűséget jelentenek. A különböző típusok színük alapján jól megkülönböztethetők. A 3,4,5,6,7,8-as típus 4/8-as és 8/16-os mérettatományban, a 6.5 és a 9.5-es csak4/8-as méretben kapható. A három gyár (Pautzfeld, Tuningen, Vintirov) adatai és termékválasztéka kis mértékben eltérő Liaver A Liaver habosított, illetve duzzasztott üveggranulátum. Környezetbarát termék, mivel az alapanyaga újrahasznosított üveg. Speciálisan cementkötésű építőanyagokhoz fejlesztették ki. Négy szemcsenagyságban gyártják: 0,25 / 0,5 0,5 / 1 1 / 2 2 / 4 Az építőiparban és a mezőgazdaságban egyaránt alkalmazzák. Építőipari felhasználása hasonló a Liapor termékékhez Geofil Tatabányán a Geofil Kft. által gyártott hulladék üveg (2. fénykép) felhasználásával készülő termékcsoport. 10

12 2. fénykép A különböző típusú üvegeket őrlik (3. fénykép), majd granulálás után C közötti hőmérsékleten forgócsöves kemencében kiégetik (4. fénykép). Az üveggyöngyök nagy része vegyes hulladéküveg alapanyagú (pl.:üdítősüveg, infúzióspalack, befőttesüveg stb.), de a GT jelzésű speciális Tungsram-izzó hulladékból készül. A felületképzéshez alkalmazott anyagok egy része is hulladék. 3. fénykép 4. fénykép A lehetséges gyártási méret 1-25 mm közötti, de a végleges termékválaszték még nem alakult ki. Az újonnan megjelenő igényeknek megfelelő (feltöltés, nagyszilárdságú beton, stb.) típusok gyártása még folyamatos termékválaszték-növekedést jelent. 3. AZ ALAPANYAG-JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A vizsgált anyagok leírása A vizsgált adalékanyagok szemrevételezéssel meghatározható jellemzői: 1. G 16/24 jelű Geofil habkavics, nagyméretű: felülete matt szürkés-rózsaszín, törésfelülete barnás-fekete 2. G 12/16 jelű Geofil habkavics, közepes méretű: 11

13 felülete matt szürkés- rózsaszín, törésfelülete barnás-fekete 3. G 2/4 jelű Geofil habkavics, apró: felülete matt, világos szürkés-rózsaszín 4. Liapor 4 4/8 jelű agyagkavics kicsi, gömb-alakú: felülete matt, cirmos barna, nehezen törhető el, törésfelülete fekete 5. Liaver-B 2/4 jelű habüveg, apró ovális szemcsék: felülete matt, szürkés-nyersszínű 6. Liapor 6,5 4/8 jelű agyagkavics, kicsi, gömb-alakú: felülete matt rózsaszín, nehezen törik, törésfelülete fekete 7. Liapor 3 4/8 jelű agyagkavics, kicsi, gömb-alakú: felülete matt, cirmos szürkés-fekete, nehezen törik, törésfelülete fekete 8. GT 8/16 jelű Tungsram üvegből készült Geofil habkavics, közepes méretű: felülete matt fehér, törésfelülete általában fehér, néha szürke 9. G 4/8 jelű Geofil habkavics, kisméretű: felülete matt szürkés-rózsaszín, könnyen törik, törésfelülete rózsaszín, barna, néha fekete 10. GN-2 2/12 jelű erősített Geofil granulátum, vegyes: felülete fényes, sima, rozsdabarna, nehezen törik, törésfelülete barna ill. fekete 11. GN-4 2/12 jelű erősített Geofil granulátum, vegyes: felülete fényes, sima, rozsdabarna, nehezen törik, törésfelülete barna ill. fekete 12. GN-8 2/12 jelű erősített Geofil granulátum, vegyes: felülete fényes, sima, rozsdabarna, nehezen törik, törésfelülete barna ill. fekete 13. GP 4/16 jelű erősített Geofil granulátum perlites bevonattal: gömb alakú, barna-világosszürke cirmos, felülete matt, enyhén porlik 14. GTE 4/16 jelű erősített Geofil granulátum téglaporos bevonattal: gömb alakú, barna-vörösbarna cirmos, felülete matt, enyhén porlik 15. GSZ 4/16 jelű erősített Geofil granulátum szilikátos bevonattal: gömb alakú, barna illetve szürke, felülete enyhén fényes 16. GAT 4/16 jelű erősített Geofil granulátum alumínium tartalmú bevonattal: gömb alakú, barna alapon halványszürke pöttyös, cirmos, felülete enyhén porlik 17. GE1 8/16 jelű erősített Geofil granulátum: szabályos gömb alakú, fényes vörösbarna felületű, egyenletes színű; 12

14 18. GE2 8/16 jelű erősített Geofil granulátum: szabályos gömb alakú, fényes sötét-vörösbarna felületű, egyenletes színű; 19. GS 8/32 jelű erősített Geofil granulátum perlites bevonattal: gömb alakú durva, üreges felületű fényes-matt váltakozva, szürke, illetve vörösbarna 20. GS 8/16 jelű erősített Geofil granulátum perlites bevonattal: gömb alakú durva, üreges felületű fényes-matt váltakozva, szürke, illetve vörösbarna 21. GS 2/4 jelű erősített Geofil granulátum perlites bevonattal: gömb alakú durva, üreges felületű fényes-matt váltakozva, szürke, illetve vörösbarna 22. GE 1/16 jelű erősített Geofil granulátum: gömb alakú, enyhén fényes felületű fehér csíkokkal Az 1,2,3,9-es és a 19,20,21-es sorszámú termékek azonos alapanyagból készülnek, csak a granulálási méretben különböznek, ez azonban alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságokat befolyásoló tényező. 3.2 A tömegeloszlási jellemzők meghatározása A halmazsűrűség meghatározása A vizsgált könnyű adalékanyag minták halmazsűrűségét 3-3 mintán határoztuk meg a pren szabványban hivatkozott MSZ EN előírásának megfelelően. Mérettől függően 1, 3 illetve 5.7 literes edényben mértük a tömeget. A vizsgálati eredményeket az 1. melléklet 1-5. oldala tartalmazza. A Geofil habüvegen mért halmazsűrűség értékek kg/m 3 tartományba estek, a Liaver habüvegen átlagosan 187 kg/m 3 t mértünk. A duzzasztott agyagkavics minták halmazsűrűsége a kg/m 3 tartományba esett. Az összehasonlításként vizsgált Liapor és Liaver termékek esetében megadtuk a termékre vonatkozó gyári követelményértéket is. Megállapítható, hogy a laboratóriumunkban mért értékek minden esetben a gyártó által 13

15 megadott tartományba esnek. Minden esetben 1200 kg/m 3 adalékanyagnak tekinthetők (ρ H <1200kg/m 3 ). alattiak, tehát könnyű A szemcsék testsűrűségének meghatározása A könnyű adalékanyagok szemcséinek testsűrűségét a pren szabványban hivatkozott EN előírás szerint speciális piknométerrel kell mérni. Ez külön ehhez a vizsgálathoz készített eszköz (5. fénykép), ezért ellenőrzésképpen az első vizsgálatoknál (1-16. minta) a geometriából és/vagy a magyar előírások szerinti vízkiszorításos módszerrel is meghatároztuk a testsűrűséget. (Nem minden esetben alkalmazható megbízhatóan mindkét mérés, a szabálytalan geometria, a túl apró vagy túl nagy illetve a túl könnyű szemcsék miatt.) 5. fénykép A vizsgálati eredményeket az 1. melléklet 6-9. oldala tartalmazza. Az összehasonlításként vizsgált Liapor és Liaver termékek esetében megadtuk a termékre vonatkozó gyári követelményértéket is, hasonlóan, mint a halmazsűrűsénél a laboratóriumi mérések ezekkel egyező eredményt adnak. Megállapítható, hogy a laboratóriumban mért adatok szerint a vizsgált adalékanyagok a könnyűadalék követelményértékének megfelelnek (ρ T <2000kg/m 3 ). 14

16 A sűrűség meghatározása Az átlagminták porítása (0.09 mm-es maximális méretig) után az MSZ EN előírásainak megfelelően határoztuk meg a minták sűrűségét. A pren szabvány nem írja elő a sűrűségvizsgálatot, de a szemcsék porozitásának számításához, a nyitott és zárt pórusok mennyiségének meghatározásához ezt szükségesnek tartottuk. A vizsgálatot 25, 50 ill. 100 ml piknométerben mértük 2-10 g közötti mintán. A vizsgálati eredményeket az 1. melléklet oldala tartalmazza. Az összehasonlításként vizsgált duzzasztott agyagkavics termékek esetében 2,50-2,55 g/ml közötti értéket mértünk, a habüveg minták esetében 2,15 2,45 g/ml közöttit A szemmegoszlás meghatározása A pren szabványban hivatkozott MSZ EN előírásának megfelelően vizsgáltuk a könnyű adalékanyag minták szemmegoszlását azzal az eltéréssel, hogy a Magyarországon szokásosan használt 0,063 mm-es szitát nem vettük ki a szabvány szitasorból. A szemmegoszlás ábrázolásakor és a finomsági modulus (m) számításánál is figyelembe vettük a 0,063 mm-es lyukbőségű szitát. A vizsgálati eredményeket a 2. melléklet tartalmazza. Néhány mintán többször elvégeztük a vizsgálatot (itt a jegyzőkönyv számában betűjelzés is szerepel, de a mellékletben csak az egyik mérés jegyzőkönyve szerepel), de az eredmények minimális eltérést mutatnak, ezért többnyire egy vizsgálatot is elegendőnek tartottunk. A legtöbb vizsgált minta egyszemcsés volt, de az azonos illetve a hasonló tulajdonságú típusokból a betonozáshoz szükséges folytonos szemmegoszlás előállítható A szemcsék önszilárdságának, törési ellenállásának vizsgálata A könnyű adalékanyagok önszilárdságát fajtánként 2-3 mintán (harmadik törést anyagtakarékossági szempontok miatt csak abban az esetben végeztünk, ha az első kettő 15

17 eltérést mutatott) határoztuk meg a pren szabvány előírását figyelembe véve azzal az eltéréssel, hogy a 113 mm-es belső átmérőjű mozsár és dugattyú helyett a Hummel vizsgálatnál előírt 170 mm átmérőjűt használtuk, mivel ez a készülék állt rendelkezésünkre. Két liter adalékanyagot helyeztünk a mozsárba és szabályos időközönként, 6, 12, vagy 24 másodpercenként leolvastuk az erő és az összenyomódás értékét. A törési ellenállást, a pillanatnyi feszültséget a dugattyú önsúlyának figyelembe vételével számítottuk ki a következő képlet alapján: C = (L+F) /A [N/mm 2 ] ahol: C: önszilárdság 20 mm-es összenyomódáshoz L: dugattyú súlya [N] F: nyomóerő [N] A: nyomott felület [mm 2 ] A vizsgálati eredményeket a 3. melléklet tartalmazza. A szabványos 20 mm-es összenyomódáshoz tartozó értéket a feszültség összenyomódás diagramból határoztuk meg, az összehasonlításnál a szabvány ajánlása szerint ezt vettük figyelembe. A különböző termékek jelentős különbségeket mutatnak, minden esetben fontos azonban a szemcseméret, melynek növekedése csökkenő önszilárdságot eredményez A vízfelvétel vizsgálata Az adalékanyag minták vízfelvételét 1 naposan és 24 illetve 31 nap között (amit már a teljes vízfelvételnek tekintünk) mértük. Az ismert száraz tömegű szemcséket víz alá helyeztük, az adott ideig tároltuk, majd a felületi víz letörlése után újra mértük a tömegét. Ebből számítottuk a vízfelvételt a w (m%) = (m nedves -m száraz )/m száraz képlet alapján. A vizsgálati eredményeket a 4. melléklet tartalmazza. A vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a szemcsék felületén lévő nedvességtartalom - aminek egyenletes letörlése az apró szemcsék felületéről lehetetlen - igen jelentős eltérést okozhat a mért értékekben. Ez jól megfigyelhető a 4. melléklet 2. oldalán. Ezért a 4 mm alatti átmérőjű szemcsék esetében a mértnél kisebb a szemcsék tényleges vízfelvétele, mivel nagy fajlagos felülettel rendelkeznek és a felületükről a víz nem távolítható el. Ezért az apró szemcsék esetében (elsősorban a 3-as és az 5-ös minta) más módszert is szükségesnek tartottunk. Az EN szerint meghatározható az a tényleges vízmennyiség, 16

18 amit a szemcsék a vízzel való érintkezést követő első mérés után fölvesznek. Ezen vizsgálatot az 5. fénykép szerinti piknométerrel végeztük. Azonban ez a mérés is tartalmaz bizonyos hibát, mivel a mérés kezdetén fölvett víz nem mérhető. Ezekben az esetekben matematikai módszerekkel kell korrigálni a mért értékeket. A többhetes víz alá nyomás hatására a kezdetben úszó szemcsék egy része is lesüllyedt, mert a zártnak tűnő pórusok egy része is telítődött vízzel. Ezt a jelenséget mutatja a 6-8. fénykép fénykép A felső és alsó sorban a Geofil minták láthatók, a nagyobb méretű, könnyű 1. és 2. sorszámú szemcsék még mind úsznak. A felső képen lévő kisebb méretű 9. és 3. sorszámú, és az alsó sorban látható 8. minta szemcséinek egy része már lesüllyedt. A 10., 11. és 12 minta (alsó kép) 17

19 szemcséi általában kezdettől nehezebbek a víznél. Az összehasonlításul vizsgált Liapor termékek viselkedése az középső sorban figyelhető meg. A legtöbb szemcse estében a vízfelvétel betonozáskor nem elhanyagolható, ezért ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. 3.5 A kémiai tulajdonságok A pren szabványban meghatározott általános követelmény, hogy a könnyű adalékanyag nem tartalmazhat olyan mennyiségben káros alkotórészeket (pl.: kloridion, szulfátion, kén, oxidok), amelyek a tervezett alkalmazásra alkalmatlanná teszik. Vizsgáltuk a szervesanyag-tartalmat. Kis mennyiséget (kb. 200 ml-t) 24 órán keresztül 3%-os NaOH-oldatban áztattunk, majd a folyadék elszíneződését szemrevételezéssel vizsgáltuk. A vártnak megfelelően egyik esetben sem barnult meg az oldat, vagyis egyik üveggyöngy típus sem tartalmaz szerves anyagot. A pren szabvány nem írja elő a könnyű adalékanyagok alkáli érzékenységének vizsgálatát, de cementkötésű rendszerekben csak alkáli-álló adalékanyag alkalmazható, ezért ezt a vizsgálatot nagyon fontosnak tartottuk üvegtermékek esetében. A Geofil habkavics minták és az összehasonlító minták alkáli érzékenységének jellemzésére a Német Vasbeton Egyesület, - eredetileg természetes aprózódású homokos kavics adalékanyagokra kidolgozott - módszerét alkalmaztuk (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton: Richtlinie Alkalireaktion im Beton (12/86)). Az alkáli érzékenység vizsgálatához a felmelegített szemcséket 90 C-on főztük egy órán át, a 4 mm-nél kisebb szemcsék esetében 4 %-os, 4 mm-es vagy nagyobb szemcsék esetén pedig 10 %-os NaOH oldatban. A vizsgált termék akkor alkalmazható betonadalékanyagként, ha ennek hatására nem puhul fel, nem deformálódik és nem szenved tömegveszteséget. Ez a vizsgálat is minden esetben a Geofil termékek megfelelőséget igazolta. Az összes kéntartalom vizsálatot - tekintettel arra, hogy magas hőmérsékleten előállított termékekről van szó - nem végeztük el. 18

20 Az alkalmasság minősítéséhez még egyéb kémiai vizsgálatokra is szükség volt (kloridion-, szulfátion-vizsgálat, izzítási veszteség, SiO 2, CaO, MgO, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 tartalom), de ezeket a vizsgálatokat nem mi végeztük. Minden mintánál az előírt határértéken belüli értéket mutatott ki a vizsgálat. Tehát kémiai összetételük és viselkedésük alapján a Geofil termékek alkalmasak könnyű adalékanyagnak. 3.6 Egyéb vizsgálatok A szabvány szerinti vizsgálatokon kívül még két vizsgálatot végeztünk. A halmazsűrűség mérésénél szükségesnek tartottuk a tömörödés vizsgálatát. 30 leütéses tömörítés után a halmazsűrűség kevesebb mint 1.5% változást mutatott. Tehát a tömörítés nem befolyásolja jelentősen a halmazsűrűséget és a hézagosságot, így csak egyféle halmazsűrűséget kezeltünk. A szemcsetestsűrűség vizsgálat eredményei csak akkor pontosak, ha a szemcsék térfogata víz hatására nem nő, ezért vizsgáltuk a szemcsék duzzadását. Ez méréshatáron belüli (század mm) átmérőváltozást nem mutatott ki, tehát a testsűrűség piknométeres és vízkiszorításos vizsgálata alkalmazható. A 19-es minta esetében két különböző gyártási sorozatból is kaptunk adalékanyagot, ezt A és B betűjellel különböztettük meg és mindkettőn elvégeztük a tömegeloszlási, szemmegoszlási, önszilárdsági és vízfelvételi vizsgálatot. A hasonló eredmények a jegyzőkönyvekben megfigyelhetők. 4. KÖNNYŰBETON VIZSGÁLATOK 4.1 Egyszemcsés, péphiányos beton Az egyszemcsés betonokkal való kísérleteket a CEMKUT Kft. végezte. Elsősorban a hőszigetelő képességre és a minimális önsúlyra koncentráltak. Az általunk 1,2,3 sorszámú 19

21 mintának nevezett termékeket vizsgálták. A vizsgált próbatesteknél a testsűrűség 800 kg/m 3 alatti volt. A mérési eredményeik alapján a csak cementpéppel bevont szemcsékkel készített betonok nyomószilárdsága 28 napos korban 70,7 x 70,7 x 250 mm-es próbatesten mérve 2,0-5,1 N/mm 2 es tartományba esik, a homokos kaviccsal készítetteké valamivel nagyobb, ez 4,0-8,7 N/mm 2 közötti. Ilyen módon hőszigetelő önhordó könnyűbeton készíthető, teherhordó szerkezetnek viszont nem alkalmas. 4.2 Hézagtelített keverékek Elsősorban a teherbíró betonokban való alkalmazásra koncentráltunk, az adalékanyag gyöngyök cementhabarcsban való viselkedését vizsgáltuk. A cél a különböző típusok összehasonlítása volt, így az elvégzett kísérletek nem szabványos betonkísérletek, hanem egyszerűsített, anyagtakarékos vizsgálatok. A szilárdsági tulajdonságokat vizsgáltuk 70,7 x 70,7 x 250 mm-es és 40 x 40 x 160 mm-es névleges méretű hasábsorozatokon, először hajlításra 210 illetve 100 mm-es támaszközön, majd az így kapott mindkét félhasábot nyomásra 5000 illetve 1600 mm 2 -es nyomólappal. /Az első értékek a 70,7 x 70,7 x 250 mm-es a második a 40 x 40 x 160 mm-es névleges méretű hasábokra vonatkoznak. / A folyamat a fényképen látható /. 20

22 9-16. fénykép A 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 es mintáknál hézagkitöltő habarcsot alkalmaztunk és 2 x 3 db 70,7 x 70,7 x 250 mm-es próbatestet betonoztunk minden típusból a 7 és a 28 napos vizsgálatokhoz. Ezeken a próbatesteken meghatároztuk a frissbeton testsűrűségét is. A próbatesteket vibroasztalon tömörítettük. Kizsaluzás után egy napig vízben, majd a laboratóriumban fóliával letakarva tároltuk. A második sorozatban 40 x 40 x 160 mm-es (a habarcsok vizsgálatához rendszeresített) hasábokat készítettünk a 11,13,14,15,16 os Geofil termékekből illetve a Liapor 6.5 (6) és a Liaver (5) gyöngyök alkalmazásával, etalonként pedig 4/8-as kavicsot alkalmaztunk. Ebben az esetben is 2 x 3 db hasábot készítetünk 7 és 28 napos töréshez, de most mindegyiket a törésig vízben tároltuk, mert így a különböző mértékű kiszáradás nem okoz hibát és a mért testsűrűség 21

23 is a maximális. A hézagkitöltő habarcsnál több habarcsot alkalmaztunk és minden esetben azonos térfogatszázalékú adalékanyagot tettünk a keverékbe. A betonozási és törési jegyzőkönyveket az 5. melléklet tartalmazza, a betonozások időbeli sorrendjében. 5. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEFOGLALÁS 5.1 Adalékanyag vizsgálatok összefoglalása A könnyű adalékanyagokon mért jellemzők pren :1997 szabvány szerinti szabványos alapanyag jellemzőit és az összes további eredményeit a 4. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgált Geofil termékek adatai a táblázat felső, az összehasonlításul vizsgált Liapor termékek az alsó részében találhatók. termék termék anyaga ρh ρt ρa hézagos- porozitás vízfelv. vízfelv. önszil. fin. ssz. neve kg/m3 kg/m3 g/cm3 ság % % m % V % N/mm2 mod. 1 G 16/24 üveg ,45 53,0 77,4 39,6 21,9 0,25 8,0 2 G 12/16 üveg ,30 46,7 73,9 29,8 17,9 0,80 8,0 3 G 2/4 üveg ,45 44,6 63,6 49,7 44,4 3,00 5,8 8 GT 8/16 üveg ,35 50,0 74,0 33,1 20,2 0,80 7,1 9 G 4/8 üveg ,35 47,0 65,1 25,1 20,6 1,90 7,0 10 GN-2 2/12 üveg ,25 40,7 37,4 0,7 1,0 12,30 7,1 11 GN-4 2/12 üveg ,35 40,9 39,9 0,9 1,3 13,00 6,7 12 GN-8 2/12 üveg ,25 37,3 45,1 0,6 0,7 8,00 7,0 13 GP 4/16 üveg ,06 41,6 51,4 0,4 0,4 2,20 7,1 14 GTE 4/16 üveg ,22 44,6 64,4 1,7 1,3 1,10 7,7 15 GSZ 4/16 üveg ,16 43,0 63,8 3,8 3,0 1,10 7,5 16 GAT 4/16 üveg ,30 43,2 67,3 6,2 4,7 1,20 7,7 17 GE1 8/16 üveg ,28 41,3 70,1 0,9 0,6 1,10 8,0 18 GE2 8/16 üveg ,16 43,8 54,4 0,4 0,4 2,20 8,0 19 GS 8/32 üveg ,15 43,9 78,4 6,3 2,9 0,39 8,5 20 GS 8/16 üveg ,22 57,8 71,4 4,5 2,9 0,70 8,0 21 GS 2/4 üveg ,20 58,5 57,7 2,2 2,0 1,90 6,0 22 GE 1/16 üveg ,16 71,9 18,9 1,1 1,9 14,00 6,8 termék termék anyaga ρh ρt ρa hézagos- porozitás vízfelv. vízfelv. önszil. fin. ssz. neve kg/m3 kg/m3 g/cm3 ság % % m % V % N/mm2 mod. 5 Liaver-B 2/4 üveg ,35 43,8 86,0 56,3 18,5 1,35 6,0 4 Liapor 4 4/8 agyag ,50 51,6 66,8 36,4 30,2 2,20 7,7 22

24 6 Liapor 6,5 4/8 agyag ,55 46,4 49,9 22,5 28,8 10,50 7,0 7 Liapor 3 4/8 agyag ,50 48,7 73,5 45,9 30,4 1,50 7,7 4. táblázat Összefüggést kerestünk a vizsgált jellemzők között, ezért ábrázoltuk a következő összefüggéseket: szemcse-testsűrűség és vízfelvétel közötti összefüggés 2. ábra halmazsűrűség és szemcse-önszilárdság közötti összefüggés 3. ábra A testsűrűség és vízfelvétel összefüggése vízfelvétel (m%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, testsűrűség (kg/m3) Geofil Liapor,Liaver erősített Geofil 2. ábra 23

25 A testsűrűség és az önszilárdság összehasonlítása önszilárdság (N/mm2) 15,00 10,00 5,00 0, testsűrűség (kg/m3) Geofil N/mm2 Liapor,Liaver N/mm2 3. ábra Megállapítható, hogy kis szemcse-testsűrűséghez nagy vízfelvétel tartozik, nagyhoz pedig kicsi. Az eredmények szórása elég nagy, de a vízfelvétel mérése a felületre tapadt különböző mennyiségű víz miatt apró szemcséknél igen bizonytalan. Szorosabb az összefüggés a szemcse-testsűrűség és az önszilárdság között. Az önszilárdság várható értékére a tömegeloszlási jellemzőkből következtetni lehet. Két indexértéket is meghatároztunk, amely mutatószám lehet az alkalmazhatóság hatékonyságára különböző szempontok alapján. termék termék index 1 index 2 ssz. neve 1 G 16/24 0,45 2,13 2 G 12/16 1,33 1,88 3 G 2/4 3,36 1,80 8 GT 8/16 1,31 2,00 9 G 4/8 2,32 1,89 10 GN-2 2/12 8,74 1,69 11 GN-4 2/12 9,20 1,69 12 GN-8 2/12 6,47 1,59 13 GP 4/16 2,20 1,71 14 GTE 4/16 1,39 1,80 15 GSZ 4/16 1,41 1,76 16 GAT 4/16 1,59 1,76 24

26 17 GE1 8/16 1,62 1,70 18 GE2 8/16 2,23 1,78 19 GS 8/32 0,84 1,78 20 GS 8/16 1,10 2,37 21 GS 2/4 2,04 2,41 22 GE 1/16 7,99 3,55 index 1: index 2: termék termék index 1 index 2 ssz. neve 5 Liaver-B 2/4 4,10 1,78 4 Liapor 4 4/8 2,65 2,06 6 Liapor 6,5 4/8 8,22 1,87 7 Liapor 3 4/8 2,26 1,95 5. táblázat 1000*önszil./ρ T ρ T / ρ H Várhatóan a nagyobb 1-es indexhez nagyobb elérhető szilárdság várható, a kisebb értékűek hőszigetelő betonokhoz alkalmazhatók. 5.2 Betonkísérletek kiértékelése A kísérleteket nem szabványos henger vagy kocka próbatesteken végeztük és nagyon kis számú mintán, ezért a C ill. LC jelzésnek egyértelműen nem feleltethetők meg a kapott szilárdsági eredmények, de az adalékanyagok összehasonlítására és a további felhasználási lehetőségek keresésére alkalmasak. Minden terméknél a 7 és 28 napos nyomó, illetve hajlító szilárdságot mértük, ennek eredményeit és a jellemző összehasonlításokat a 6. táblázat tartalmazza. Minta Testsűrűség (kg/m 3 ) 28 napos Nyomás (N/mm 2 ) Hajlítás (N/mm 2 ) 7/28 nap szilárdságának aránya Nyom/Hajl szilárdság aránya Tömeg nyomás hajlítás 28 napos G ,0 12,9 3,0 2,9 86,1% 96,0% 20,0% 62,5% G ,6 9,2 2,1 2,6 G ,6 14,8 2,8 3,1 79,6% 113,8% 14,8% 61,2% G ,4 19,0 3,2 3,6 88,9% 112,8% 14,9% 61,1% G ,1 33,3 4,9 4,1 94,7% 82,9% 14,0% 72,8% 25

27 G ,8 30,0 3,5 4,4 91,3% 124,8% 10,7% 70,4% G ,5 31,0 1,9 4,0 6. táblázat A szemcsék tapadását a felület érdessége határozza meg, ez befolyásolja a törési jellemzőket. A 10, 11, 12-es számú erősített granulátum esetén a szemcsék a hajlítási törés során kifordultak a cementhabarcsból, míg a többi esetben (2, 3, 8, 9) kettétörtek, itt a kapott szilárdsági értékek jobban hasonlíthatók, mert az adalékanyag-szemcsék szilárdsága volt a mértékadó. A 10, 11, 12-es minták esetében viszont a habarcs szilárdságának és a tapadás növelésével nagyobb szilárdság érhető majd el. A beton nyomószilárdsága ezeknél nagyobb lett, mint a csak habarcs próbatest esetében, míg a többi granulátum esetében az adalékanyag szilárdságcsökkenést eredményezett. A törési képek a fényképen láthatók fénykép 26

28 A második betonozási sorozat testsűrűség és szilárdsági eredményeit a 7. táblázat tartalmazza. Minta Testsűrűség (kg/m 3 ) 28 napos Nyomás (N/mm 2 ) Hajlítás (N/mm 2 ) 7/28 nap szilárdságának aránya Nyom/Hajl szilárdság aránya Tömeg nyomás hajlítás 28 napos kavics ,1 47,1 9,1 7,6 95,9% 82,8% 18,6% 100,0% G11+szil ,9 46,4 8,8 6,4 80,0% 73,2% 15,1% 85,0% G ,8 34,0 7,4 6,4 74,3% 86,3% 16,2% 80,9% Liap.6.5.+szil ,0 38,4 7,0 7,2 79,9% 103,3% 14,6% 77,6% G ,9 36,4 8,3 7,6 86,8% 91,8% 19,8% 75,6% G ,3 31,0 8,3 7,2 69,9% 86,3% 18,7% 77,8% G ,9 28,0 7,4 7,2 78,0% 97,0% 20,7% 73,6% G ,1 33,4 7,6 7,0 83,2% 93,2% 18,8% 75,2% Liaver ,8 23,1 5,9 5,8 111,0% 98,1% 28,5% 67,3% 7. táblázat A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a Geofil termékekkel a Liapor termékek szilárdsága elérhető, adalékszerekkel és mikroszilikával elérhető illetve túlléphető akár a normál betonhoz képesti 80%-os önsúlycsökkentés mellett Az eredmények értékelése, a lehetséges építőipari felhasználások A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az üveg újrahasznosításával gyártott, eddig vizsgált Geofil habkavics adalékanyagok mind fizikai, mind kémiai jellemzői alapján cement-kötésű könnyűbeton készítésére kiválóan alkalmasak. A pontos technológia a különböző felhasználási területnek megfelelő összetétel kidolgozására további vizsgálatokat igényel. A teherbíró könnyűbeton adalékanyagként való alkalmazásokon kívül várhatóan használható hőszigetelő elemekhez, zajárnyékoló falakhoz, hangszigetelő illetve könnyű feltöltésnek, szűrőrétegnek és drénnek, például zöldtető esetén. Alkalmazása a legtöbb könnyű adalékanyaggal szemben pedig környezetvédelmi és költség szempontból is előnyös. 27

29 FELHASZNÁLT IRODALOM, SZABVÁNYOK Thorsten FAUST: Herstellung, Tragverhalten und Bemessung von konstruktivem Leichtbeton Dissertation Univesität Leipzig 2000 Wolfram HIESE: Baustoffkenntnis Werner Verlag 1999 Leightweight Aggregate Concrete CEB-FIB bulletin Magyar Szabványügyi Hivatal: Betonok, habarcsok, építési kőanyagok (MSZ 4715/4) Szabványkiadó Budapest 1981 Tervezés, konstrukció, alkalmazás Lia-Bau termékkatalógus Planung Konstruktion Anwendung Liapor Katalog pren :1997 E Leightweight aggregates Part 1: Leightweight aggregates for concrete and mortar Brussels 1997 MSZ EN MSZ EN MSZ EN MSZ EN Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata 2000 november Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata 1998 március Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata 1998 december Beton 1. rész: Feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség 2001 CEMKUT Kft. jegyzőkönyvei 2001 SIKA Hungária Kft. Betonadalékok műszaki adatlapjai Betonzusatzstoffe auf Basis Elkem-Microsilica /SKW-MBT Hungária Kft./ 28

HABÜVEG ADALÉKANYAGOS KÖNNYŰBETONOK

HABÜVEG ADALÉKANYAGOS KÖNNYŰBETONOK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR HABÜVEG ADALÉKANYAGOS KÖNNYŰBETONOK NEMES RITA okl. építőmérnök Tudományos vezető: DR. JÓZSA ZSUZSANNA PhD, egyetemi docens Budapest, 2006

Részletesebben

2010/2. fib. fib. Dr. Nemes Rita Szerkezeti könnyûbetonok tervezési. kérdései 1. Általános jellemzôk, adalékanyagok 34

2010/2. fib. fib. Dr. Nemes Rita Szerkezeti könnyûbetonok tervezési. kérdései 1. Általános jellemzôk, adalékanyagok 34 Ára: 1275 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Dr. Nemes Rita Szerkezeti könnyûbetonok tervezési kérdései 1. Általános jellemzôk, adalékanyagok

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Polimerdiszperziókkal módosított habarcsok és betonok Ismert, hogy a cementalapú komponenseknél drágább polimerekkel javítani lehet a betonok és habarcsok számos tulajdonságát, pl.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Hoffmann László* Józsa Zsuzsanna** Nemes Rita** * Geofil Kft., Tatabánya **BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Bevezetés

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására Mapetherm AR1 Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden típusú (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése Dr. Kászonyi Gábor főiskolai tanár Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest 1. A dermesztett beton szerkezet és építésmód rövid története A

Részletesebben

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként Tárgyszavak: habarcs; hulladékhasznosítás; technológia; üveg-újrahasznosítás. A kutatás célja Olasz kutatók tanulmányozták

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

BMEEOEMASC4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOEMASC4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK SZ I G E T E L É S B E T O N T E C H N O L Ó G I A BMEEOEMASC4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére és Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG 1 Dr. Kausay Tibor A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG A beton legfontosabb tulajdonsága általában a nyomószilárdság, és szilárdság szerinti besorolása szempontjából

Részletesebben

Újrahasznosított pórusbeton adalékanyagú könnyűbeton

Újrahasznosított pórusbeton adalékanyagú könnyűbeton Újrahasznosított pórusbeton adalékanyagú könnyűbeton Szerző: Jankus Bence, Építészmérnöki Kar, III. évfolyam Konzulensek: Dr. Fenyvesi Olivér, tanársegéd Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Józsa

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 1. Leírás: Az A komponens: módosított, oldószermentes epoxigyanta A B komponens: módosított cikloalifás poliamin MŰSZAKI ADATLAP 2. Tulajdonságok: a legkiválóbb minőség sokoldalú

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA A fal rétegrendje (belülről kifelé) 1,5 cm vakolat 20 cm vasbeton fal 0,5 cm ragasztás 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés 0,5 cm vékonyvakolat Számítsuk ki a fal hőátbocsátási tényezőjét,

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás 1/14 KÖZÚTÉPÍTÉSI BETONOK SZABÁLYOZÁSA DR. LIPTAY ANDRÁS A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás A közutak építése során

Részletesebben

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŰSZAKI ADATLAP 10.01.08-HUN DEKORATÍV VAKOLATOK DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás A DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 szilikonos és egyéb polimer kötések kombinációján

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály Porocol Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály ALKALMAZÁSI TERÜLET Pórusbeton, kalcium-szilikát mészhomok és tégla falazóelemek

Részletesebben

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON BETON TARTALOMJEGYZÉK 3 Nagyteljesítményû hídbetonok kutatási program KOVÁCS TAMÁS 6 SPAR Logisztikai

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77)

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) 1 Magyar Építőipar 1977. 8. pp. 480-485. A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) Dr.Ujhelyi János, a műszaki tudományok kandidátusa, Alpár-érmes 1. Az Irányelv elkészítésének

Részletesebben

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok ADEKA ULTRA SEAL Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat 2 2. Megoldás 3 3. Alkalmazás 4 4. Vizsgálatok, referenciák

Részletesebben

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP Ipari és építési hulladékok felhasználása a betontechnológiában Dr. Fenyvesi Olivér, adjunktus Jankus Bence, demonstrátor Karina Kash MSc hallgató (Riga TU) Kenéz Ágnes BSc hallgató

Részletesebben

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba 7. A talaj fizikai tulajdonságai Dr. Varga Csaba Talajfizikai jellemzők Szemcseösszetétel (textúra) Talajszerkezet Térfogattömeg, tömörség Pórustérfogat Vízgazdálkodási jellemzők Levegő és hőgazdálkodás

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM

KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM 1. A beton és a hozzá kapcsolódó problémák 2. A Penetron rendszer a. Hogyan működik a Penetron? b. A Penetron alkalmazása (video) c. Tanúsítványok d. Hogyan használható

Részletesebben

Építõanyagok Konferencia

Építõanyagok Konferencia Építõanyagok Konferencia Az Építõanyag 2005. évi 1. számában dr. Balázs György beszámolt a 100 éve született Palotás László egyetemi tanár, Kossuth-díjas, az MTA rendes tagja megünneplésérõl és szobrának

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs.

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ VAKOLAT Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. Alkalmazási terület: Különböző

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai *

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai * REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai * Papp Krisztina Jankó András CEMKUT Kft. Bevezetés A hazai cementiparban az utóbbi idõben egyre nagyobb mennyiségben használják

Részletesebben

Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez

Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez Mapefluid PZ500 [CE embléma] Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez LEÍRÁS Puccolán és folyósító hatású, por alakú adalékszer, amellyel kiemelkedő minőségű, különleges betonok készíthetők.

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5 Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2010/12/15 Termékazonosító szám: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag Construction Termékleírás

Részletesebben

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat Németül: Angolul: Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat Frostbeständiger Beton Beton mit Frost- und Tausalz-Widerstand Concrete for frost resistance Concrete for

Részletesebben

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója MŰSZAKI ADATLAP 11.01.08-HUN ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓK EPS RAGASZTÓHABARCS JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója 1. Leírás, alkalmazás Az EPS RAGASZTÓHABARCS a JUBIZOL EPS homlokzati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá

Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá PoroMap Rinzaffo Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá ALKALMAZÁSI TERÜLET A PoroMap Rinzaffo tapadásfokozó vakolat a kapillárisokon felszivárgó nedvesség miatt

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma 2012.11.12. Termékazonosító szám: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 04 Sikafloor -156 Sikafloor -156 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Részletesebben

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.5 Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában Tárgyszavak: építőanyag; gyártás; hulladék-újrahasznosítás; szennyvíziszap; textilipar.

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL MISKOLCI EGYETEM ELJÁRÁSTECHNIKAI TANSZÉK DOLGOZAT ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN ÉS AZ EU-BAN 2003. augusztus 7. Készítette: Mucsi

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Email: MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, cement bázisú, adalékanyagot és nagy szakító szilárdságú műanyag szálakat tartalmazó,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján Teljesítménynyilatkozat száma: 5602/1 1. A terméktípus azonosító kódja: Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) 2. Azonosító: Ágyazóhabarcs

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

Különleges tulajdonságú betonok Csoportosítások Különleges tulajdonságú betonok Ezek lényegében normál összetételű kavics betonok, de kötőanyaguk vagy adalékszer adagolásuk miatt válnak különleges tulajdonságúvá. Például: szulfátálló,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya Magyarországon kizárólagos

Részletesebben

Mész-cement bázisú sima felületképző simítóanyag bel- és kültéri vakolatokra, friss a frissre megoldással bedolgozáshoz 3 mm rétegvastagságig

Mész-cement bázisú sima felületképző simítóanyag bel- és kültéri vakolatokra, friss a frissre megoldással bedolgozáshoz 3 mm rétegvastagságig Planitop 520 Mész-cement bázisú sima felületképző simítóanyag bel- és kültéri vakolatokra, friss a frissre megoldással bedolgozáshoz 3 mm rétegvastagságig ALKALMAZÁSI TERÜLET Durva felületű, hagyományos

Részletesebben

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések Construction Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések 1. Betonadalékszerek 1.1. Képlékenyítő adalékszerek Sika BV 1 M 1,20 kg/dm 3 Sika BV 3 M 1,14 kg/dm 3 Plastiment

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

Termékleírás. termékkatalógus

Termékleírás. termékkatalógus Termékleírás ÚJ termékkatalógus Tartalom 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 Tartalom Durotop KS Durotop Durostone Duroquartz Durometal Durocolor Terrazzo Duroflow Durochape

Részletesebben

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál Stabilcem SCC Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál ALKALMAZÁSI TERÜLET Zsugorodáskompenzált és különböző méretű adalékanyag tartalmú, nagy szilárdságú

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

9. Padlórendszerek 46

9. Padlórendszerek 46 9. Padlórendszerek 46 Cement kötôanyagú betonjavító és kiegyenlítô habarcsok padlófelületekhez Stabiment HVM kemény tapadóhabarcs szürke por max. szemnagyság 3 mm laza halmazsûrûség: 1,60 kg/dm 3 Két rétegû

Részletesebben

A betonok összetételének tervezése

A betonok összetételének tervezése A betonok összetételének tervezése A beton összetételének tervezése: (1m 3 ) A megoldásakor figyelembe kell venni: - az előírt betonszilárdságot - megfelelő tartósságot (környezeti hatások) - az adalékanyag

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2006. DECEMBER XIV. ÉVF. 12. SZÁM

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2006. DECEMBER XIV. ÉVF. 12. SZÁM SZAKMAI HAVILAP 2006. DECEMBER XIV. ÉVF. 12. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON BETON TARTALOMJEGYZÉK 3 Kutatás-fejlesztés és innováció a betoniparban ASZTALOS ISTVÁN 8 Folyamatos

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest 2 LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Bevezetés Monolit és előregyártott betonpályáinkat

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG MŰSZAKI ADATLAP 1. Leírás: Az A komponens: oldószermentes poliol műgyanta pigmentekkel, töltő- és adalékanyagokkal A B komponens:mdi bázisú poli-izocianát 2.

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113 TERMÉK ADATLAP Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1TE besorolású csemperagasztó beltéri és kültéri padló- és falburkolatok ragasztásához függőleges megcsúszás nélkül és kiterjesztett nyitott idővel az MSZ

Részletesebben

BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai. Előadók: Dr. Borosnyói Adorján Dr. Józsa Zsuzsanna Dr. Seidl Ágoston Dr. Szemerey-Kiss Balázs.

BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai. Előadók: Dr. Borosnyói Adorján Dr. Józsa Zsuzsanna Dr. Seidl Ágoston Dr. Szemerey-Kiss Balázs. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) OM FI 23344 ÉPÍTŐ MÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK 1111 Budapest, XI., Műegyetem rkp. 3. BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai Előadók: Dr.

Részletesebben

Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés

Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés Tetőszigetelés Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2012.06.13. Termékazonosító szám: 02 0915 2 0500 0 00013 Sikalastic -618 Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés Termékleírás A Sikalastic -618 egykomponensű,

Részletesebben

ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK

ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK Padló MI 01:2011 műszaki irányelv ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK Ezen műszaki irányelv az idevonatkozó MSZ EN, MSZ, DIN, SIA és ÖNORM szabványok, az EFNARC (Európai Adalékszer-

Részletesebben

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Kerámia A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2007. március. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl. gránit kvarc

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek javítása függőleges és vízszintes felületeken, mennyezeteken.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek javítása függőleges és vízszintes felületeken, mennyezeteken. Mapegrout FMR Kétkomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, rugalmas fémszálakkal megerősítendő habarcs, amely különösen alkalmas a fokozott duktilitás szükségű betonszerkezetek javításához ALKALMAZÁSI

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

Tömítő üvegezéshez Leírás, Alkalmazás, Tesztelés

Tömítő üvegezéshez Leírás, Alkalmazás, Tesztelés TYTAN INDUSTRY O 24 SZILIKON TYTAN INDUSTRY O 24 SZILIKON ABLAK ÉS AJTÓHOZ termék neutrális tömítő üvegezéshez és egyéb időjárásálló alkalmazásokhoz. Nedvesség hatására köt, kemény, tartós tömítést nyújtva

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez

Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez Adding Value to Concrete A világelsõ A BASF Csoport Betonadalékszer üzletága a folyamatos innováció és az értéknövelt megoldások által kiváló

Részletesebben

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4 1.1. Tárolási hőmérséklet 4 1.2. Csomagolás 4 1.3. Figyelmeztetés 4 2. A LÉGKÖRI

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése 1 ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése Budapest, 1958 A Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése c. kutatási

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben