Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok"

Átírás

1 Üzleti feltételek 1 I. Bevezetés II. III. IV. Munkamódszer és i kapcsolatok Az együttműködés legfontosabb szabályai A disztribútorok közötti kapcsolat Kapcsolatok a szponzori vonalon Áruk Termékek Hogyan kell a termékekkel bánni Az áru megvásárlása Az áru megrendelése A fizetési módja Áruküldés Az áru átvétele és átadása Az áru visszaadása és reklamáció Árak V. A díjazás elemei Az Ön szervezete Kedvezmények Az árrés VI. A disztribútori/vásárlói szerződés A szerződés megkötés Regisztráció VII. Leader pozícióba való feljutás Négy mód az előléptetéshez Az előrelépés további feltételei Menedzseri regisztráció Senior Disztribútor Bónuszok a Leader pozícióban Személyes kvalifikáció Generációs bónusz Aktív bónusz (AB) VIII. Magasabb pozícióba való feljutás Az előléptetés feltételei lásd Kompenzációs terv Bónuszok a menedzser pozícióban V.I.P. Club IX. Nemzetközi kereskedelem A nemzetközi kereskedelem előnyei A nemzetközi kereskedelem szabályai X. Disztribútori támogatás Disztribútori támogatás eszközei Propaganda eszközök Képzési programok Információk Szponzori tevékenység támogatása XI. Jogok és kötelességek

2 I. Bevezetés 2 Üdvözöljük Önt Cégünknél! Azzal, hogy most csatlakozik egy nagy, disztribúciós családhoz, az Ön útja az egészséghez és sikerhez fog vezetni. Ezt a lehetőséget már ezrek választották szerte a világon, így cégünkkel való együttműködésével biztos lehet saját céljai elérésében. Mivel főleg cégünkért és a hozzánk közel állókért dolgozunk, ezen az úton nincs magára utalva és számíthat az Akuna disztribúciós család támogatására. Mielőtt a következő sorokat elolvasná, engedje meg, hogy megosszunk Önnel egy régi mondást: A legjobb módja a jövőbe látásnak, hogy teszünk valamit érte. Egészséget és sikert kívánunk Önnek!

3 II. Munkamódszer és i kapcsolatok A disztribútor és a cég közötti kapcsolat két független, teljes jogú személy szerződéses kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy a szerződés aláírásával meghatározott jogokat és jogosultságokat biztosított magának, de bizonyos kötelezettségeket is vállalt a céggel szemben, melyeket kölcsönösen teljesíteni kell. A társaság valamennyi disztribútorának azonos jogai és kötelezettségei vannak a céggel szemben, melyeket a kompenzációs terv, az Útmutató és a szerződési feltételek határoznak meg minden disztribútor számára. Ez nem függ az elért forgalom mértékétől, a hálózat nagyságától vagy az elért pozíciótól. Az együttműködés legfontosabb szabályai Az Ön jogai a cég független disztribútorként léphet fel; vásárolhat, és a vevők, illetve i partnerek felé értékesítheti a termékeket; kihasználhat minden kedvezményt, amire Ön jogosult; a hibás termékkel kapcsolatban a megszabott határidőn belül reklamálhat; bemutathatja az i lehetőségeket, és új disztribútorokat szervezhet be; joga van további, a cég által garantált jogos előnyökre a megfelelő feltételek teljesítése esetén; a menedzser pozícióban előterjeszteni i partnerei további jogos igényeit; meghatározott időben és teljes összegben megkapni minden díjazást, amelyre Ön jogosult; megfelelő idővel előre megtudni minden lehetséges szerződési változást és időben megkapni azokat az i információkat, amelyek szükségesek az Ön tevékenységéhez; kihasználni a cég disztribútori támogatásait; kérni a szponzori támogatást és élni vele; bármikor felmondani saját disztribútori szerződését. Az Ön feladata jól képviselni a céget; a cég jó hírét megvédeni és betartani a cég i stratégiáját; saját pozíciójáról igazat mondani és csak valós információkat adni a cég termékeiről, szolgáltatásairól, az i lehetőségekről; a termékeket sértetlenül és megfelelő idővel a szavatossági idő lejárta előtt bemutatni és eladni; személyesen bemutatni és eladni a termékeket; a vevőknek azok előnyeit kellőképpen elmagyarázni; a megszabott árakat betartani; csak az előírt kedvezményeket nyújtani; megfelelően tájékoztatni minden új partnert a társaság szerződési feltételeiről és az együttműködés szabályairól; minden munkatársa számára biztosítani az alapvető i ismeretekre kiterjedő oktatást és tréningeket; a cégtől kapott információkat haladéktalanul, és változtatás nélkül továbbadni a szponzorált vonalon i partnereinek; illetve a tőlük érkezetteket a cégnek; 3 teljesíteni i partnerei jogos pénzügyi igényeit; időben igényelni és megújítani a menedzser pozícióját; i partnerei számára biztosítani a szponzori támogatást; vállalkozását az adott ország törvényeivel és az i etikával összhangban vezetni. Tilos a társaság nevében fellépni és döntéseket hozni (mindenki a maga ura, ám nem vezetője az Akunának); a cég jó hírét károsítani; téves információkat adni, nem megfelelően bemutatni az előnyöket, amelyek a termékek használatából és az i lehetőségből adódnak; a termékeket megrongálva, szavatossági idejük lejárta után, értékük csökkentével eladni; a termékeket a szokványos kiskereskedelmi úton árusítani; a prezentációt és eladást nem jogosult személyre átruházni; az árakat megemelni vagy nem előírt kedvezményeket biztosítani; az eladásra szánt terméket kivinni külföldre; saját és partnerei igényeinek benyújtásakor hamis adatokat közölni; a céggel másik disztribútori szerződést kötni és felhasználni annak előnyeit; a cég beleegyezése nélkül reklámkampányt indítani és nyilvánosan információkat adni a cégről, annak termékeiről, szolgáltatásairól és i lehetőségeiről. A cég kötelezettsége a termékek, lehetőségek és szolgáltatások terjesztése kizárólag szerződéses disztribútorok révén; biztosítani az egyenlőséget a disztribútorok között összhangban a szerződési feltételekkel; az Ön regisztrációjának vagy szerződésének elutasítását megfelelő időben közölni; időben elintézni az Ön megrendeléseit; jogos reklamáció esetében meghatározott időben azt elismerni; elismerni az Ön és partnere számára további jogosultságokat; meghatározott időben és teljes összegben kifizetni a díjazás, amelyre Ön jogosult; időben tájékoztatni és információkat nyújtani az Önt és partnereit érintő szerződési feltételek változásairól; a disztribútori támogatás minden eszközének és formájának egyenjogú kihasználást biztosítani valamennyi disztribútor számára; biztosítani a szponzori támogatást. A cég jogai elfogadni és regisztrálni, vagy elutasítani az Ön disztribútori szerződését a cég megfontolása alapján; a szerződési feltételek megváltoztatása a piaci helyzet alapján;

4 II. Munkamódszer és i kapcsolatok a cég megfontolása alapján bevezetni és megszüntetni az előnyöket, amelyek nem részei a szerződési feltételeknek; ellenőrizni, hogyan teljesíti Ön a szerződési feltételeket; súlyos szerződésszegés esetén felmondani az Ön disztribútori szerződését. Tilos a cégnek a szerződési feltételektől eltérően előnyben részesíteni vagy hátrányos helyzetbe hozni Önt más disztribútorokkal szemben; az Ön és partnerei jogosultságának teljesítését megtagadni vagy halasztani azt; indokolatlanul felmondani a disztribútori szerződést. A szerződő felek jogai és kötelezettségei úgy az Öné, mint a cégé pontosan össze vannak foglalva az általános szerződési feltételekben, az Ön disztribútori szerződésében és ebben az Útmutatóban. A magyarázatok ebben az Útmutatóban találhatók. A disztribútorok közötti kapcsolat A disztribútorok közötti kapcsolatot a cég csak bizonyos keretek között szabályozza. Közvetlen i kapcsolat a disztribútorok között csak a szponzorált vonalon van. A többi disztribútor közötti kapcsolatot a cég az etikus vállalkozás szabályai, a céggel és egymással szembeni kölcsönös lojalitással alapjára helyezi. Az etikus és az etikátlan viselkedés A cég megköveteli, hogy egyik disztribútor se károsítsa a másikat etikátlan egyezkedéssel és jelentse a cégnek, ha tudomást szerez bármilyen, a szerződési feltételeknek ellentmondó tevékenységről, legyen szó bármelyik disztribútorról. Etikátlan cselekedetnek minősül többek között: az áruvásárlás nem a szponzorvonalbeli szponzortól, disztribútortól, vagy a legközelebbi menedzsertől, különösképpen, ha ezzel összefüggésében jogosulatlan előnyök felajánlására vagy követelésére kerül sor; új vevőket és partnereket szerezni jogosulatlan előnyök felajánlásával más disztribútor rovására; kétségbe vonni a disztribútorok alkalmasságát és becsületességét; i partnerek szerzése más disztribútorok hálózatából. Esetleges, a vevőkért és szponzorságért folytatott viták Cégünk disztribútorai között rendkívül barátságos a kapcsolat. Egymás között, sőt még a saját hálózaton kívül is önzetlenül cserélnek tapasztalatokat, kölcsönösen buzdítják és segítik egymást. Elméletileg lehetséges, hogy a disztribútorok vitába keveredjenek a vevőkért és az i partnerek szponzorálásáért. A vevőnek joga van bármelyik disztribútortól megvásárolni a termékeket. A disztribútornak joga, hogy becsületes előnyökkel vevőt szerezzen a másik disztribútortól, mint pl. rövidebb szállítási határidő, megbízhatóság, kiegészítő szolgáltatás (házhozszállítás stb.) és a viselkedésével. A cég nem foglalkozik ezekkel a viszályokkal, ameddig bizonyíthatóan nem történt etikátlanság. A kedvezményt igénybe vevő vásárló az aláírásával igazolja elkötelezettségét, hogy saját szponzorától, disztribútorától, vagy a szponzori vonalon levő legközelebbi menedzsertől fog termékeket vásárolni. Ha 4 másik disztribútortól vásárol, mindketten súlyosan megszegik a Disztribútori/Vásárlói szerződést. Minden új vevőnek joga van ahhoz, hogy a Disztribútori/Vásárlói szerződés aláírása előtt kiválassza a szponzorát, és minden disztribútor szabadon pályázhat a vevőre. A cég nem foglalkozik az ebből a versenyből származó viszállyal mindaddig, amíg nem történik etikátlanság. Ha két disztribútor egymástól függetlenül ugyanazt az érdeklődőt szervezi be disztribútornak, a cég annak a szponzorságát ismeri el, aki megkötötte a Disztribútori/ Vásárlói szerződést, illetve azét, aki előbb kötötte meg azt. Teljességgel megengedhetetlen, és súlyos szerződésszegésnek minősül i partnert szerezni a cég más hálózatának reménybeli disztribútorai köréből. A disztribútorok közötti kapcsolatokban különleges helyet foglalnak el a szponzori vonalon lévő kapcsolatok, mindenek előtt a szponzor és az ő i partnere közötti kapcsolat. Kapcsolatok a szponzori vonalon A szponzori vonal a közvetlen partnerek láncolata az első szponzortól az utolsó aktuális szinten lévő disztribútorig. Ez független, egyenjogú személyek kapcsolata és a közvetlen partnerek között megkötött megállapodások szabályozzák. Hiszen az Ön dolga, hogy hogyan vezeti a saját cégét. Az Ön disztribútorsága egy vállalkozás. Ezeknek a megállapodásoknak természetesen nem szabad ellentétben állniuk a cég szerződési feltételeivel. A megállapodások megköthetők írásos formában is, de legtöbbször csak szóban hangzanak el. Ilyenkor mindkét partner a bizalomra, a becsületességre, az igazmondásra, az őszinteségre alapoz és arra, hogy az ígéreteket és kötelezettségeket kölcsönösen betartják. Nagyon sok múlik ezen megállapodások betartásán, mert a szponzor és az i partnere közötti i kapcsolat nagyon szoros és szilárd. A szponzor kiválasztása és lecserélése Az új disztribútornak nagyon megfontoltan kellene kiválasztania szponzorát Cégünknél. Nincs lehetőség a szponzor lecserélésére. Ha egyszer kiválasztja, akkor vele lesz a szerződés lejártáig. Kivételt képeznek az etikátlan és nem megfelelő viselkedés esetei, amikor a cégnek kell ezt a helyzetet megoldania. A gyakorlatban sokszor nem lehetséges az új partner ismereteihez viszonyítva kvalifikált szponzort kiválasztani. Önmagában a tapasztalatlanság és a szponzori kötelezettségek elvégzésére való pillanatnyi képtelenség azonban nem ok a lecserélésre. Az Ön szponzora, lehet ugyanolyan tapasztalatlan, mint Ön, mert lehetséges, hogy a szerződést csupán pár nappal vagy órával hamarabb kötötte meg, mint Ön. Ha tapasztalatai és tudása még nincs professzionális szinten, akkor Ön támogatást kérhet egy másik, tapasztaltabb szponzortól az Ön saját szponzori vonalán, aki nagyon szívesen áll rendelkezésére. Fordulhat akár közvetlenül a cég irodájához is, amely megkeresi az Ön számára az Ön szponzori vonalán a tapasztalt menedzsert. Így az Ön szponzorának jogosultságait ez nem érinti. Éppen ezért akár Ön is, a szerződésének regisztrációját követően azonnal szerezhet új partnereket, nem kell tapasztalatlanságától tartania. Ha minden áron le szeretné cserélni szponzorát, akkor felmondhatja disztribútori szerződését és hat hónap eltelte után megkötheti az új szerződést az új szponzorral. A szerződés felmondásával elveszíti az eddig elért előnyöket és mindent elölről kell kezdenie.

5 III. Áruk Árunak számít nemcsak a termék, hanem az úgynevezett disztribútori támogatások eszközei értékesítési segédletek, propaganda anyagok, űrlapok, szervezési segédeszközök és hasonlók. Egyes országokban eltérhetnek a fajták, a vásárlás módja, a megrendelés, a szállítás és az áru reklamációja. Ez függ az adott ország törvényeitől és a kereskedelem fejlettségi fokától. Ha más országban szeretne kereskedni, kérjen információt a különbségekről a szponzorától, a szponzori vonala menedzserétől vagy közvetlenül a cég székhelyén. Minden aktív disztribútor számára fontos, hogy mindig legyen elegendő áruja. A megfelelő mennyiségű készlet megspórolja Önnek a gyakori szállításokból eredő felesleges kiadásokat, és a nem megfelelő mennyiségű áru megrendelésével, átvételével kapcsolatosan eltöltött időt. Termékek Az Akuna termékei a világon egyedülálló módon progresszívek, a legújabb biokémiai ismeretek alkalmazásának, valamint az allopátiás gyógyászat és a természetgyógyászat módszereinek összekapcsolásának köszönhetően. A világon csak néhány gyártó állít elő hasonló termékeket ipari méretekben. Az Akuna termékei ezek között rendkívüli minőségükkel tűnnek ki. A cég a fejlesztésre és gyártásra is nagy gondot fordít. Fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, Ön hogyan bánik a termékkel. Minden terméknek van saját gyártási száma és az eladása nyilván van tartva. Ezért könnyű megállapítani, hogy mikor és kinek adták el. Az Akuna cég termékeinek terjesztése kizárólagos, mivel ezekhez csak független disztribútorok segítségével lehet hozzájutni. Ezzel a kizárólagossággal együtt jár minőség és imázs megtartásának felelősség is. A vevők számára megfizethetetlen eszköz egészségük javítására, a társaság aktív disztribútorai számára pedig megélhetési forrás. Adjuk meg tehát nekik a kellő tiszteletet! Hogyan kell a termékekkel bánni A termékek élelmiszernek minősülnek, és bár tartósak, egy idő után romlandóak. Ezért pontosan tartsa be a tárolási feltételeket, melyek a termék dobozán fel vannak tüntetve. Ettől függ a termék hatása és tartóssága. Tájékoztassa vevőit és i partnereit arról, hogyan kell a termékeket kezelni. Főleg a tárolási hőmérsékletre hívja fel a figyelmet. Tilos napfényre kitenni és tilos nyitott és rongált csomagolásban tárolni a termékeket! A szavatossági idő lejárta előtt annyi idővel adja el az áru, hogy az még a szavatossági időn belül felhasználható legyen. Figyelmeztesse erre a vásárlókat és hívja fel a figyelmüket arra, hogy a termék felbontása után mennyi időn belül lehet azt elfogyasztani. Semmilyen körülmények között se rongálja meg a termék csomagolását. A csomagolás megfelel az élelmiszerek és gyógyszerek csomagolására vonatkozó szigorú feltételeknek. Ne sértse meg, és ne változtassa meg a címkét a termék csomagolásán, mert ez is ugyanolyan szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen! A bármilyen módon sérült csomagolású vagy címkéjű terméket senkinek sem szabad értékesíteni. Minden országban csak a cég által az adott országra jóváhagyott nyelvváltozatú címkével ellátott terméket szabad árusítani. A társaságnak szigorúan védenie kell termékei jó hírnevét. Ezek be nem tartását ezért súlyos szerződésszegésnek minősíti. Az Ön alapvető kötelességei közé tartozik a termékekkel való helyes bánásmód, és a vásárlók tájékoztatása. Az áru megvásárlása 5 A társaságtól közvetlenül terméket csak a menedzseri pozícióban levő disztribútor, vagyis a Leader pozícióban vagy magasabb pozícióban levő személy vásárolhat. Amíg el nem éri ezt a pozíciót, addig a termékeket a szponzoránál vásárolhatja meg. Minden egyes megrendelésnél hozzá forduljon. Ha szponzorának nincsen raktáron a kívánt termék, megveheti azt az ő szponzorától, vagy a szponzori vonalon a legközelebbi menedzsertől. Kivétel az Ön menedzser által jóváhagyott megrendelése (ld. Árurendelés). Különös módja van a Triangle csomag megvásárlásának (ld. Leader pozícióba való feljutás). A Triangle Pack-et az Ön számára megveheti az Ön menedzsere, vagy megveheti Ön is, a menedzsere által jóváhagyott megrendelőlappal. A megrendelés módja, kifizetése és leszállítása a disztribútorok közötti megállapodástól függ. Ez a kedvezményes termékekre vonatkozik. Bármikor megvásárolhatja a disztribútori segítségként szolgáló eszközöket, termékeket közvetlenül a társaságnál, feltéve, ha teljes csomagolási egységben veszi meg. Kisebb mennyiségű árut a szponzoránál rendeljen meg. Az áru megrendelése A megrendelést az árut átvevő országban található irodában kell leadni. A társaság csak rendesen kitöltött megrendelést fogad el, az adott országra érvényes megrendelőlapon, illetve csak teljes csomagolási egységekre fogad el megrendelést, az érvényes árlista alapján. Menedzserek megrendelései A menedzser pozícióban levő disztribútor kizárólag saját nevében és saját számlájára rendelheti meg a termékeke, így nem rendelheti meg az árút másik menedzser nevében. Ehhez a másik írásos meghatalmazása, és a cég jóváhagyása szükséges. Akár egy időben is elintézheti azonban partnerei megrendeléseit, ha ebben megállapodtak és az aláírt megrendelőlapot Önre bízták. Minden Megrendelőlapra csak egy átvevői címet írhat fel ( áruküldés címe rubrika). A cég révén, közvetlenül bármelyik vásárlónak vagy partnerének a címére elküldhetői az áru az adott országban. Javasoljuk, hogy egy másik átvevőnek csak akkor rendelje meg az árut, ha az illető már kifizette azt. A cég nem vállal felelősséget az Önt ért veszteségért, amennyiben más módszert alkalmaz. Érthetően a cég nem küldheti a termékeket postafiókra vagy postán maradó jelzéssel (ld. a termék átvétele). Menedzser által jóváhagyott megrendelés Bizonyos feltételek mellett akkor is vásárolhat a társaságtól, ha még nincs menedzseri pozícióban. Összeállíthatja a megrendelést az Ön szponzori vonalán levő legközelebbi menedzser tudtával és beleegyezésével. Töltse ki a megrendelőlapot, az árut rendelő disztribútor rubrikába a legközelebbi menedzsere nevét írja, az áruküldés rubrikába pedig írja be a saját nevét. A megrendelőlapot, amelyen fel van tüntetve az Ön kedvezményének mértéke, az Ön menedzsere írja alá. A menedzser a havi jutalékában megkapja a kedvezmények közti különbözetet, és köteles kifizetni azokat a disztribútorokat, akik ennek a különbözetnek egy részére jogosultak. A megrendelés kézbesítése A kitöltött megrendelőlapot akár közvetlenül személyesen is átadhatja a cég megfelelő irodájában. Elküldheti a cégnek

6 III. Áruk postán, faxon vagy en. A megrendelőlap kitöltése után és elküldése előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a cég operátorával, az egyes tételek és a végösszeg egyeztetése céljából. Jobb biztosan tudni, hogy a végösszeg helyes és a megrendelését gyorsan el fogják intézni. Telefonon is rendelhet. A telefonos megrendelést csak az arra jogosult disztribútor végezheti, aki az árut a saját nevére rendeli. A megrendelés elintézése A cég mindig arra törekszik, hogy az Ön által megrendelt minden árut késedelem nélkül kiszállítsa. Kivételes esetekben megtörténhet, hogy az igényelt termék nincs raktáron. Ilyen esetben az operátor kapcsolatba lép Önnel, és megbeszélik, hogy a megrendelést meghagyják eredeti terjedelmében és a hiányzó terméket annak raktárra kerülése után azonnal megkapja, vagy új megrendelést állít össze. A cég az így keletkezett túlfizetést átutalja a következő fizetéskor. A cég fenntartja magának a jogot, hogy a nem teljes, hibás megrendelést nem teljesít, levonja az esetleges hátralékot az Ön adott havi fizetéséből, vagy saját belátása szerint az Ön befizetésének megfelelő mennyiségű és fajtájú árut szállít. A fizetési módja Ahhoz, hogy el legyen intézve az Ön megrendelése, előzőleg a teljes összeget megfelelő módon ki kell fizetnie. A fizetést az abban az országban elfogadott módokon lehet teljesíteni, amelyikben az árut rendeli. Általánosan elfogadottak az alábbi fizetési módok: készpénzzel vagy hitelkártyával a cég székhelyén; postautalvánnyal; banki átutalással; inkasszóval bankszámláról bankkártyával. A cég megrendelt terméket utánvéttel nem szállít. Az egyes országokban való kifizetési módokról tájékozódhat a cég irodáiban vagy szponzoránál. Ne küldjön készpénzt levélküldeményben! Az esetleges elveszésért a cég nem vállalja a felelősséget. Ha a cég nem kapja meg a bejelentett befizetést teljes összegben és megfelelő időben, vagy az inkasszó során problémák merültek fel az Ön bankkártyájával kapcsolatban, amelyeket a cég nem tud megoldani, akkor ugyanúgy fog eljárni, ugyanazokat a jogokat tartja fenn magának, mint a hibás vagy nem teljes megrendelés esetében. Amennyiben a cég elintézi a megrendelést, amely nincs kifizetve, és a keletkezett tartozást nem lehet a disztribútor fizetéséből levonni, a cég addig nem fogja elfogadni az ő megrendeléseit, amíg ezt a tartozást a késedelmi kamatokkal együtt nem rendezi. A társaságnak jogában áll a ki nem fizetett árut visszavenni, még a visszavétellel szemben támasztott akadályok leküzdése árán is. Áruküldés Áruküldés a társaságtól A cég a terméket annak kifizetése után a lehető legrövidebb időn belül elküldi. Ehhez az adott országban lehetséges leghatékonyabb módot választja. A cég elküldheti az árut különböző módokon, pl. kartondobozban a termékeket, és postai küldeményként a nyomtatványokat, abban az esetben, ha két 6 különböző megrendelésről van szó. Ezeket a küldeményeket nem feltétlenül kézbesítik ugyanazon a napon. Áru küldése a vevők és a partnerek számára Az árut elküldheti vevőinek és partnereinek a cég közvetítésével (lásd Az áru megrendelése). Ez megtakarítja Önnek az áruküldéssel járó gondot. Ha valami oknál fogva nem tud (pl. a megrendelés nagysága) ezzel a szolgáltatással élni, akkor az áruelosztás módja csak az Önök kölcsönös megállapodásától függ. Az áruk elküldésénél ne felejtse el, hogy amíg a címzett át nem veszi az árut, a felelősség Önt terheli. Elküldés előtt győződjön meg a csomagolás és a címke sértetlenségéről. A küldeményeket gondosan csomagolja be. Az üvegeket tartalmazó csomagokat kizárólag törékeny megjelöléssel küldje. A küldeményeket a valós értékükre biztosítsa. Nem szabad, hogy a küldemény szigorúbb előírások szerinti becsomagolásával járó munka, vagy a magasabb postaköltségek elriasszák! Az elveszett csomag vagy a kiömlött folyadék több pénzébe kerül és még az átvevő bizalmát és a megbízható ember hírét is elveszítheti. A termék elküldésével kapcsolatban keletkezett költségeit joga van megfelelő mértékben az áru árában felszámítani (lásd. Árak). Az áru átvétele és átadása Az áru átvétele a cégtől vagy a szponzortól Az áru átvétele alatt annak az Önhöz fizikai formájában történő eljutása és átvétele értendő. Ha az áru teljes egészében ki van fizetve, az átvétellel az Ön tulajdonába kerül. Az áru átvételével Ön a teljes felelősséget is átvállalja érte. A küldemények átvételekor javasoljuk: a küldeményt személyesen vagy megfelelően képesített helyettese útján vegye át; a kézbesítővel ne egyezzen meg az áru átvételéről olyan személyek által, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. A cég nem vállalja a felelősséget a küldemény esetleges elveszéséért vagy károsodásáért. az átvételkor gondosan ellenőrizze, hogy a küldemény nem sérült-e, vagy nem károsodott-e (pl. a z edények tartalmának szivárgására utaló jelek és ehhez hasonlók), és csak akkor írja alá a nyugtát, ha a küldeménnyel kapocsaltba mindent rendben talál; azonnal ellenőrizze a küldemény tartalmát és győződjön meg róla, hogy az áru mennyisége és fajtái megegyeznek-e a szállítólevéllel és az adóbizonylattal, és amennyiben ez lehetséges, tegye ezt a kézbesítő jelenlétében; ellenőrizze az összes termék csomagolását, és győződjön meg róla, hogy az egyes termékek csomagolásán lévő gyártási számok megegyeznek a csomagoláson feltüntetettekkel; abban az esetben, ha bármilyen ellentétet fedez fel, vegye fel a kapcsolatot a társaság adott irodájával. A legmegbízhatóbb az áru személyes átvétele. Az átvételkor ugyanúgy ellenőrizze az árut, mint a küldemény átvételekor. Készpénzes kifizetéskor kérjen nyugtát a fizetésről.

7 III. Áruk Sérült küldemények Ha a küldemény sérülten érkezik meg, akkor még az átvétel aláírása előtt jegyezze fel a kárjegyzőkönyvbe a sérülés módját, és a másolatot kérje el a kézbesítőtől. Másképpen a cég nem tudja megtéríteni a sérült árut. Csak ezután írja alá az átvételt. A sérült árut legkésőbb két napon belül jelentse be a cég megfelelő irodájában. A sérült árut kicseréljük, és a szállítónál elintézzük a reklamációt. A sérült küldeményt őrizze meg egy esetleges ellenőrzés esetére. Ha úgy dönt, hogy a küldeményt nem veszi át, akkor erről előbb értesítse a cég azon irodáját, ahonnan azt elküldték. Hiányos és elveszett küldemények Ha a küldeményben a megrendelt árunak csak egy részét kapja meg, nem biztos, hogy nem teljes küldeményről van szó. Ellenőrizze le, hogy a szállítólevélen mi van feltüntetve. Ha az áru mennyisége és fajtája megegyezik, akkor a maradék árut később kézbesítik egy másik küldeményben. Ha a maradék árut nem kapja meg az első küldemény átvételét követő két napon belül, akkor vegye fel a kapcsolatot azzal az irodával, amely az Ön megrendelését intézte. Ha az árut nem kapja meg a megrendelés kézbesítését követő 10 napon belül, azonnal sürgesse meg a szállítást a cég adott irodájában. Ha megrendelésének elfogadását követő 15 nappal nem jelenti be a küldemény eltűnését, akkor a cég az Ön megrendelését elintézettnek tekinti. Ugyanígy teljesítettnek tekintjük a megrendelését, ha a küldemény megérkezését követő két napon belül nem jelenti be a sérült küldeményt, vagy hiányosan megérkezett küldemény esetén az áru eltűnését. Az áru átadása vevők és partnerek számára A legmegbízhatóbb a személyes átadás. Mindig állítson ki bevételi bizonylatot (nyugtát), esetleg szállítólevelet. A bizonylatokon tüntesse fel az áru fajtáját, mennyiségét, árát és a termékek gyártási számát. Ez a nyilvántartás lehetőséget ad Önnek arra, hogy ellenőrzés alatt tartson minden egyes terméket. A bizonylatot írassa alá a vásárlóval. Így megelőzheti reklamáció esetén a nézeteltéréseket. Ajánljuk, hogy előre beszélje meg a kifizetés biztonságos módját (pl. átvételkor készpénzben vagy postai utánvéttel). Soha ne adjon árut hitelre! Ne bízzon abban, hogy jól ismeri az átvevőt, amíg nem ismeri meg i oldaláról is. Csak azután, hogy Ön és i partnere kölcsönösen jó tapasztalatokat szereznek egymásról, akkor gondolkozhat más fizetési módokról. Az áru visszaadása és reklamáció A cég garanciát vállal termékeire, ezek betartására Ön is kötelezte magát a szerződésben. Az áru visszaadásának következő indokait különböztetjük meg: a vételi ajánlat visszavonása vagy az új szerződés megszüntetése; disztribútori tevékenység befejezése; jogos elégedetlenség a termék minőségével kapcsolatban. A vételi ajánlat visszavonása, az új szerződés megszüntetése A közvetlen eladás etikai szabályai minden új vásárló és disztribútor Számára időt adnak a gondolkodásra, hogy visszavonhassa a termékre vonatkozó vételi ajánlatát vagy megszüntesse 7 disztribútori szerződését, és visszaadja a megvásárolt árut. Az Akunánál ez 14 nap. Ha ez alatt az idő alatt úgy határoz, hogy felmondja szerződését és visszaadja az árut, szponzora köteles azt Öntől a kezelési költség fejében visszavenni, amennyiben: a termék tárolási feltételeit betartotta; a csomagolás és a címke sértetlenek; az áru hibátlan, tiszta, eladható állapotban van. Ugyanígy kell Önnek is eljárnia, amennyiben az Ön új vevője vagy disztribútora dönt így. A disztribútori tevékenység vége Ha a gondolkodási idő lejárta után úgy dönt, hogy a disztribútori tevékenységének véget vet,és van még raktáron eladatlan áruja, ami megfelel a fenti feltételeknek és ezen kívül az áru a visszaadását megelőző 60 napon belül lett megvásárolva; nem telt még el a gyártás és a szavatossági lejárta közötti idő fele a cég visszafogadja az Ön áruját. A vételárból azonban levonásra kerül az eredeti eladással összefüggésben az Ön szponzori vonalán kifizetett összes bónusz és kedvezmény; az eredeti vételár 15 %-a, az ellenőrzés, az adminisztrációs munka és az új disztribúció kiadásaira. Tehát jól gondolja meg, hogy Ön számára kedvező-e az áru visszaadása. Megtörténhet ugyanis, hogy a fentiek és a postaköltség levonása után Önnek az eredeti árnak csupán a töredéke marad meg. Így azt javasoljuk, hogy tartson ki és a megvásárolt árut adja el. Hogyha ennek ellenére is viszsza akarja adni az árut, kérjen a cégtől reklamációs számot. Enélkül a cég nem fogadja vissza az árut. Láthatóan tüntesse fel a reklamációs számot az összes küldeményen, melyeket visszaküld. A cég nem fogadja vissza az árut, amennyiben a disztribútori tevékenységet egyidejűleg nem fejezi be. A portósan feladott küldeményt a társaság visszaküldi a feladónak. Indokolt elégedetlenség a minőséggel és szolgáltatásokkal Egyedi esetekben, amikor a vevő jogosan elégedetlen a termék minőségével, Önnek szerződés szerint minden szükséges lépést meg kell tennie azért, hogy ez helyre legyen hozva, mégpedig gyorsan, udvariasan és tisztességesen, a vevő teljes megelégedésére. A garanciák betartása - különösen az áru kicserélése és a pénz visszaadása a jogos esetekben az Ön felelőssége. A vevők kívánságait adott ország fogyasztóvédelmi jogszabályaival összhangban kell intézni. Ezekről tájékozódhat szponzoránál vagy a cég irodájában. Ha nem képes a vevő kívánságait teljesíteni, kérjen segítséget szponzorától. A keletkezett problémákról a céget is azonnal értesítenie kell. Ha a reklamációt elfogadja, akkor a cégtől igényeljen reklamációs számot, és a terméket küldje el a cég címére egy rövid jelentéssel együtt, amelyben leírja, hogy mire panaszkodott a fogyasztó. A cég ekkor Önnek a terméket újra kicseréli. Nem minden reklamáció lesz jogos. Igyekezzen mindig kideríteni, hogy a termékkel helyesen bántak-e (lásd feljebb), és hogy nem járt-e le a szavatossági idő. Ha igen, és az eladásnál Ön elegendő információt nyújtott a vásárlónak, a reklamációt ne ismerje el. A cég minden megreklamált árut ellenőriz, és ha kiderül, hogy a hiba a nem megfelelő bánásmód miatt keletkezett, a reklamációt elutasítja. Ebben az esetben Önnek ki kell fizetnie a cserébe kapott árut.

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI infovonal: 0640 102 436, www.akcenta.eu 3. sz. MELLÉKLET Az AKCENTA CZ, a.s. társaság általános kereskedelmi feltételei devizaértékkel való készpénz nélküli kereskedelemre, befektetési és pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek)

VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat,

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft-től történő elektronikus vásárlás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft-től történő elektronikus vásárlás általános szerződési feltételei (ÁSZF) A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft-től történő elektronikus vásárlás általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb

Részletesebben