Prukner Attila. Történelmi visszatekintés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prukner Attila. Történelmi visszatekintés"

Átírás

1 1 Prukner Attila A Vám-és Pénzügyőrség tevékenysége a rendszerváltás folyamatában The activities of the Hungarian Customs and Finance Guard in the course of the system change Jelen cikk szerzőjének célja, hogy a fenti időszakra vonatkozóan bemutassa, hogy a Vám-és Pénzügyőrségnek milyen új, eddig ismeretlen problémákkal kellett megküzdenie ahhoz, hogy a testület, a jogszabályokban rá vonatkozó feladatokat teljesítse. Óriási erőfeszítéseket kellett tennie, hogy ebben a megváltozott gazdasági, társadalmi környezetben is megállja a helyét. Valljuk be, ennek a szándéknak a teljesítése nem minden esetben sikerült. A publikáció érintőlegesen beszél a rendszerváltás néhány általános következményeiről is. The objective of the author of the article is to present the new, so far unfamiliar problems that the Hungarian Customs and Finance Guard had to face in order to complete the tasks imposed by its body and current legislation. It has had to make great efforts to cope with the changing economic and social circumstances. It must be admitted that this intention has not been successfully made in all cases. In addition, this paper will touch some of the general consequences of the system change. Történelmi visszatekintés A II. Világháború után, az ismert történelmi környezetben, Magyarországon nem sokan gondolták, még legmerészebb álmaikban sem, hogy egyszer, a kommunista rendszer megbukik, a Szovjetunió csapatai kivonulnak, az ország kilép a Varsói Szerződésből és a KGST megszűnik. A kor jeles gondolkodói inkább pesszimisták voltak e tekintetben,többen még a 150 éves török hódoltságnál is hosszabb időszakot jósoltak. Ha áttekintjük az ország huszadik századi történelmét, akkor megállapítható, hogy kilenc rendszerváltás és hat államformaváltás történt. A rendszerváltáshoz sok esetben hozzá tartozik az előző kurzus jelképeinek eltávolítása, újak alkotása, az utcák átnevezése, a megelőző ideológia tiltása,a történelem újraírása, rosszabb esetben a régi rendszer bűnöseinek kikiáltott embereknek a fizikai megsemmisítése, bebörtönzése, száműzése. Az előző lépések hátterében az értékváltás áll, ami leginkább szöges ellentétben van a régivel szemben. 1 Magyarországon a rendszerváltás békés körülmények között történt, ami viszonylag hosszan tartó, több éves átmenet volt, aminek eredményeként a kommunista diktatúrát felváltotta, egy 1 Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma. Budapest: Rejtjel Kiadó old. 2 Romsics Ignác: A XX. század rövid története. Budapest: Rubicon-Ház Bt., old.

2 2 parlamentarizmuson alapuló, többpárti demokratikus berendezkedés. Gazdaság téren pedig a központi tervgazdaságot és az állami tulajdont a magántulajdonon alapuló piacgazdaság kiépítése követte. Ezen folyamatok közben, az ország visszakapta függetlenségét. 2 Kiemelten fontos körülmény, hogy ez a nagy horderejű változás, az ország negyven éves politikai, gazdasági alapjait úgy szüntette meg, hogy nem követelt emberéleteket, az épületekben, gyárakban, üzemekben az ország infrastruktúrájában nem következett be kár. A magyarországi rendszerváltást több külső és belső tényező együttes kölcsönhatásának eredője hozta létre. Egyrészt az Amerika által beindított űrfegyverkezéssel szemben a Szovjetunió nem tudta felvenni a versenyt, gazdaságilag nem volt hozzá meg a szükséges kapacitása. Tulajdonképpen ebben a hidegháborús versengésben nemcsak katonai értelemben (haditechnikailag) nem tudott győzni a Szovjetunió, hanem megmutatkozott a szocialista tervgazdálkodás csődje is, hisz alulmaradt a szabad versenyes piacgazdasággal szemben. A harmadik ok pedig a különböző ellenzéki erők tevékenysége, aktív politikai részvételükkel döntő súllyal befolyásolták a rendszer mielőbbi bukását. Amikor Magyarország ismét visszanyerte szuverenitását, az ország lakossága nagy várakozással tekintett a jövő felé, az emberek úgy gondolták, hogy hamarosan olyan pozitív lépések történnek, melynek következtében, belátható időn belül sikerül megközelíteni a nyugati életszínvonalat és lényegesen könnyebb lesz a megélhetés. Igazából az emberi és politikai szabadságjogok visszanyerését az átlagember értékelte (tudatában volt jelentőségének), azonban inkább az anyagi javak bővülése iránti igény erősebb volt, mint például: a demokratikus parlamentarizmus létrejötte. Ebben az időszakban politikusok is jelentős támogatást vártak nyugatról sokan második Marshall-tervet reméltek. Az ilyen arányú segítség álma szertefoszlott. A tényekhez hozzátartozik, hogy ebben az időszakban, a szocialista országok egész sorában megtörtént a rendszerváltás, tehát ilyen sok államot nem tudott (nem akart?) sem az EU és az USA megajándékozni olyan mértékben, mint ami elegendő lett volna elsősorban a gazdasági helyzet normalizálásához. Nem szabad megfeledkeznünk viszont arról, hogy az EU különböző (PHARE) programjaiban és egyéb döntéseivel is sikerült, különféle hathatós támogatást kapnunk. A rendszerváltás az emberek többségének jóléti értelemben csalódást okozott, az állampolgárok elvárásai nem teljesültek. Nagyon sokan a nagy társadalmi átalakulás után tapasztalták meg, a munkanélküliség keserű kenyerét, úgy érzeték, hogy kihúzták lábuk alól a talajt, az addig biztosnak tűnő kapaszkodók bizonytalanná váltak. Nagyon sok gyár, üzem

3 3 szűnt meg, nagy múltú cégek is véglegesen bezárták a kapuikat. Ezt az időszakot a csökkenő reáljövedelem, a magas infláció jellemezte. Sokan kényszervállalkozók lettek Pld. (itallerakat), mivel a szükséges szolgálati idejük meg volt, azonban életkorúk alapján nem tudtak nyugdíjba menni, ezért nyitottak diszkontot. Sokan kísérleteztek azzal, hogy megpróbálták a rokkantsági nyugdíjba meneküléssel menteni a menthetőt. A negyven év felettiek, és a fiatal pályakezdők akkor sem pályázhattak jó eséllyel, ugyanis ez a generáció nem kellett a munkáltatók többségének. Néhány szóban említést kell tenni azokról, akik számára szerencsét hozott ez a fordulat. Akadtak olyanok, akik jó üzleti érzékükkel, kapcsolati tőkével belekezdtek új vállalkozásba, amely sikeres lett, egyre bővült, szélesedett. Az évek múlásával már nem dolgoztak,hanem vezetői feladatot láttak el. A jó időben, jó helyen állók, a privatizáció segítségével jutottak kedvező áron, tulajdonhoz. A túlzott, és sokszor ellenőrizetlen privatizáció, a kárpótlási rendszer visszaélésekre lehetőséget adó kiforratlan modellje, a hirtelen megugró munkanélküliség, a szociális szakadék kialakulása a dolgozók és a munkanélküliek között nem tette olajozottá az átmenetet. 3 A kárpótlás intézményével is voltak akik jól jártak, főleg a spekulánsok, ugyanis az időskorú emberek már nem tudtak földet művelni, sokan eladták a kárpótlási jegyüket. A külföldön lévő munkavállalás magyar részről szabaddá vált, aki próbálkozott (főleg hiányszakmában), azok közül sokan eredménnyel jártak. Persze ebben szerepet játszott az is, hogy a magyar munkaerő jóval alacsonyabb bérért is elvállalt olyan munkát, amit osztrák, német társaik nem végeztek el. Az Antall-kormánynak nehéz öröksége volt, eladósodás tekintetében is. A reálfolyamatok közül a keleti kereskedelem összeomlása sokkolta talán leginkábba magyar gazdaságot. Ez annak ellenére következett be, hogy külkereskedelmünk relációs szerkezetében a KGST részesedése már az előző években visszaesett sem telt el fontos esemény nélkül, a vámigazgatás terén. Az december 16-án Brüsszelben aláírt Európa Megállapodás vagy Társulási Szerződés létrejötte elválaszthatatlan a magyar külgazdasági diplomácia erőfeszítéseitől, valamint a parlamentáris demokráciába és a piacgazdaságba való átmenettől. 5 Tévedések sorozatát követte ez a kabinet, aki olyan feladatot vállalt fel, amelyet bármely összetételű kormánynak sem sikerült volna hiba nélkül megoldania. Az adott időszak alatt ( ), sok külső és belső gátló tényezővel, körülménnyel kellett megküzdenie. 3 Letöltve Vértes András: Átalakulás és válság. In: Magyarország Politikai Évkönyve, old. 5 Losoncz Miklós: Az Európai Unió: Rómától Budapestig. Tatabánya: Tri-Mester, old.

4 4 Az átmeneti évek és a rendszerváltás a Vám-és Pénzügyőrségnél tól kezdődően az ország jövőjére vonatkozó teljesen új időszak vette kezdetét, még a végeredményét kevesen látták. A 80 -as évek utolsó éveiben ( ) és a 90 -es évek első éveiben a testületnek sok olyan problémával kellett szembenéznie, ami korábban ismeretlen volt. Az átmeneti időszak a szervezet életében rendkívül nehéz időszak volt. A Világútlevél január elsejei hatályba lépésével, egy ország álma vált valóra. A magyar lakosság már hozzászokott, hogy csak meghatározott időszakonként (ritkán) utazhat külföldre, főleg a tőkés országokba. A szabad utazáshoz való joga, jelentős mértékben meg lett csonkítva. A szocialista táborba könnyebb volt a határátlépés. A hatalom meg is különböztette ezt a két országfajtát még a színében is. A bordó volt a testvéri országokba rendszeresített, a kék pedig a nyugat felé adott kiutazási engedély. A turisták jelentős része a hároméves valutakeretet teljes mértékben elköltötte tartós műszaki cikkekre, amelyek Magyarországon nem, illetve csak kevés mennyiségben és helyenként voltak kaphatóak, (videó) vagy itthon sokkal több pénzbe kerültek. Kurrens élelmiszer cikknek számított például a kávé, csokoládé (Milka), banán A megnövekedett határátlépés, szinte kizárólag az osztrák-magyar határon működő vámhivatalokon keresztül bonyolódott. A gazdasági transzformáció folyamata 1988-ban a társasági törvénnyel indult, amely korlátlanná tette a magánszemélyek tőketársaság-alapítási lehetőségeit és a külföldi befektetéséket hazánkban. Ezáltal az akkori alkotmánnyal szemben-ténylegesen legitimálta a kisvállalkozásokon túli nagy magántulajdont Magyarországon A magyar gazdaság alapfeladata: besimulás a Nyugat-Európa fejlettebb gazdasági rendszerébe, az egységes Európába. 7 Magyarországon először a gazdasági rendszerváltás kezdődött meg, (1988) majd ez követte a politikai. Ebben az időszakban a polgár visszakapta a vállalkozói szabadságát (korlátok közé volt szorítva) az alanyi jogon járó külkereskedelmi jogot, amelyet a kommunista diktatúra kiépülése után elvettek tőle, helyette állami külkereskedelmi vállalatok bonyolították az ország import-export ügyleteit. A határok átjárhatóságának könnyebbé válásával a vámszerveket, felkészületlenül érte az utas-és teherforgalom ilyen arányú megnövekedése, kevés volt a határátkelőhely, emiatt újak tervezésébe kellett kezdeniük. A ki-és belépők száma meghaladta a 62,5 milliót, ami 56%-os évi 25. számú törvényerejű rendeletet a külföldre utazásról és az útlevélről. 7 Sárközy Tamás: A gazdasági törvényhozás alapproblémái között. Magyarország évtized könyve. A rendszerváltás I. kötet. Szerkesztette Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja 1988, 205. old.

5 5 növekedést jelentett az előző évi 40 millióhoz képest 8 A privatizáció megnövekedésével összefüggésben, ebben az időszakban nem állt rendelkezésre sem létszám, sem megfelelő technikai, műszaki háttér. Hosszabb időtartamra szinte működésképtelenné vált az állami ellenőrzési feladatok ellátása ben, ha valaki tanulmányozza a vámra vonatkozó szabályozó rendszert, a jogforrásokat, akkor azt lehet megállapítani, hogy a vámhatóságnak (többszörösen módosított) régi jogszabályokkal kellett, a kialakulóban lévő piacgazdaságban dolgoznia. Az ekkor érvényben lévő legmagasabb szintű törvényerejű rendelet erősen hiányos volt, nem volt igazítva a megváltozott körülményekhez. Ugyanezt lehet mondani a többi vámjogi rendelkezésre is. A rendszerváltást követően a határforgalom példátlan mértékben megnövekedett. Éves viszonylatban több mint száz millióan lépik át az országhatárt, és az ország kapuin évente millió személygépkocsi, teherautó és egyéb jármű halad át a gazdasági átalakulás mértéke több volt, mint a várt mennyiség, szinte pillanatok alatt, néhány hónap eltelte után százezres nagyságrendben Kft-k, Bt-k, magánvállalkozás jött létre 9 A bekövetkezett változások az állományt nagy erőpróba elé állították, amelyeket pszichikailag is egyre inkább nehezebben viselt. Egyrészt a munka mértékének mennyisége is zavart okozott (adminisztráció) másrészt az ügyfelekkel történő türelmes kontaktus megteremtése is jelentős erőfeszítéseket kívánt. A megalakult új cégek képviselői sem voltak járatosak a vámügyekben (a becsületesekről beszélek), ugyanakkor a hivatali döntéshozó előtt sem volt egyértelmű, hogy miként kell eljárnia egyes esetekben, mert még nem alakult ki az egységes jogi szabályozás. Új kihívások és nehézségek A gépjárművek (importjáról) vámkezelésének problémái Miután eljött a szabadság ideje, nagyon sok emberben ott volt a vágy, hogy nyugati kocsit vegyen. Európa keleti részében bezárt állampolgárok is modernebb autókat akartak vásárolni (aki megtehette) ezért tömegével kezdték behozni a járműveket. Az ügyeskedők (kereskedők) állandón próbáltak az érvényben lévő jogszabályok kiskapuit megtalálni,többnyire sikerrel. A 8 Dr. Balaska Andrea- Dr. Kiss Attila: A 140 éves Vám-és Pénzügyőrség Emlékalbuma Viva Média Holding, Budapest Dr. Balaska Andrea- Dr. Kiss Attila: A 140 éves Vám-és Pénzügyőrség Emlékalbuma Viva Média Holding, Budapest 2007

6 6 szervezet csak utólagosan reagált, miután az illetékes cégek, szép hasznot mondhattak magukénak től 1998-ig állandóan a személygépkocsi import volt az egyik fő jellemző, és ezek vámkezelése a jogszabályi tekintetben sokszor változott. Ennek döntő oka a számlákon feltüntetett vételár volt, amelynek összege legtöbb esetben nem valós értéket takart. Ebből adódóan, magasabb vámérték után, több vámot és egyéb járulékos költséget kellett fizetni. A vámudvarok megjelenése 1990-ben jelentős újításnak számított a vámudvarok létrejötte. Ami azt jelentette, hogy a korábbi gyakorlattal szemben, nem a pénzügyőr megy ki a vállalathoz, egy külföldről beérkezett, vagy kivitelre kerülő szállítmány esetén, hanem a fuvarozó a kijelölt vámoltatási helyen megjelenik, ahol a pénzügyőrök elvégzik a jogszabályokban meghatározott feladataikat. A vámudvart működtetőnek, tulajdonosnak kellett biztosítani mindazon felszerelést, technikai eszközt, irodát, ami megfelelt a kor követelményeinek. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az állam hozza létre ezeket a létesítményeket, azonban az akkori pénzügyi helyzet, ezt nem tette lehetővé. Így viszont valahol a testület, ha nem is jelentősen,de ennek ellenére egy kicsit függelmi viszonyba került az üzemeltetőtől. Szervezeti átalakulás 1990-ben megkezdődött az országos parancsnokság szervezeti átalakítása, majd a következő évben fejeződött be, amely jelentős személyi változásokat produkált. A pályázati rendszer alkalmazásával, az előbbi változások következményeként, meghatározó változások álltak be a középfokú szerveknél is. Az átalakítás pozitív módon hatott a nemzetközi szakmai kooperáció kiszélesedésére, amely által fel tudtunk zárkózni a korszerű európai államok vámigazgatásához. Kintlévőségek A 90 -es évek első esztendejében a bevételek ellenőrzése közben, megállapításra került, hogy a hiányzó kintlévőségek nagyságrendje veszélyezteti a költségvetést. Nagyon sokan nem fizették meg az előírt pénzbeli kötelezettségeiket. A helyzet tarthatatlansága okán, jelentős változtatásokat kellett életbe léptetni, hogy sikeres módon tudja a testület beszedni a bevételeket. A vámjogszabályban már korábban is bent volt,a vámbiztosíték nyújtási kötelezettség intézménye, azonban a mindennapok során nem került alkalmazásra. A testület április 1-jétől vezette be, majd augusztus elsejétől pedig a külkereskedelmi áruforgalomban behozott vámáruk esedékes vám általános biztosítását, a kiszabott vám

7 7 azonnali közlését és beszedését. Az egyre szélesedő ügyfélkör és a vámbiztosítás kötelezővé válása szükségessé tette olyan szervezetek létrehozását, amely egyrészt közvetít az ügyfél és a vámigazgatás között másrészt harmadik személynek készfizető kezességet nyújt. 10 Az átmeneti időszakban, nem volt könnyű elválasztani a magán-és külkereskedelmi áruforgalmat. Hiába volt jogi szabályozásban a külkereskedelmi forgalomra vonatkozó rendelkezések, a gyakorlati életben nem tudtak maradéktalanul érvényesülni. Az érvényben lévő jogszabályok hiányosságai, az ebből adódó jogi káosz,a viszonylagos szabályozatlanság, ezekben az években, szinte inspirálta az embereket a jogszabályok megszegésére, és a becstelen eljárásokra. Sajnálatos módon, a feketegazdaság kialakulása, és befolyásának megnövekedése, majd az olajszőkítésessel kapcsolatos ügyek nyilvánosságra kerülése, nem volt jó hatással az ország belső hangulatára,a Vám-és Pénzügyőrség megítélésére, így ezek az ügyek az állampolgárokból nagyarányú felháborodást váltott ki. A jövedék A jövedéki termékekkel történő visszaélés az egyik legjobb üzlet, ami a bűnelkövetők számára rendkívül előnyösnek bizonyult. A testület megpróbálta felvenni a harcot velük,azonban a megugró ügyfelek száma, a többféle ellenőrzés elvégzése,a még mindig nem elegendő, kevés humán emberi erőforrás, és az elavult technikai felszereltség híján, a Pénzügyőrség által hozott óriási áldozatok ellenére sem lehetett kiiktatni a feketegazdaságot. Az apport vámkezelésében rejlő lehetőséget (fizetési kibúvót), nem csak a gépjárműveknél alkalmazták, hanem jövedéki termékek vámkezelésénél kihasználták az ügyeskedők. Az apportként 11 történő vámkezelésnek eredeti célja az volt, hogy az országban alapított vegyes vállalatok, modern termelőeszközöket,behozatali engedély, a vám és egyéb közterhek megfizetése nélkül tudjanak importálni. Ezt ugyanis nem a vámjogszabály, hanem a külföldiek magyarországi befektetéséről szóló törvény tartalmazta 12. A jogalkotók, ezzel kívánták fokozni, hogy a kor színvonalának megfelelő műszaki berendezések kerüljenek behozatalra, amelynek segítségével tudják modernizálni az ország 10 Kovács Enikő: A Royal Sped RT. vámügynöki tevékenysége. Szakdolgozat a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Nappali Tagozatán. Budapest, old. 11 Jelentése: Tárgyi (nem készpénz) betét társas vállalakozásokban. Bakos Ferenc: Idegen Szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó Budapest, old évi XXIV. törvény

8 8 gépparkját is. A kedvezőtlen eredmények ellenére, a Vám-és Pénzügyőrség is próbált lépéseket tenni a tarthatatlan állapotok felszámolására. Az Országos Parancsnokságon létesítésre került, egy új szervezeti egység, amelynek feladata a jövedéki ellenőrzésre koncentrálódott. A testület részére a gázolajjal és fűtőolajjal kapcsolatos visszaélések okozták az egyik legnagyobb gondot. Ennek oka, a következőkben keresendő. A legtipikusabb visszaélés, amikor az importált gázolajat, a vámokmányokon (valótlan nyilatkozattétel) háztartási tüzelőanyagnak vámkezeltették. Ennek oka az volt, hogy a háztartási tüzelőolajra csak 10 százalékos ÁFA költség került. A gázolajat fogyasztási adó és 25%-os ÁFA terhelte. Egy másik elkövetési mód volt, a háztartási tüzelő olajként vámkezeltetett szénhidrogénszármazék gázolajként adja el miután abból a színezőanyagot savazásos technikával kivonták. A rendszerváltás után gyorsan kiderült, hogy pártállami időszakban kevéssé jellemző gazdaságot, védőrendszert teljesen újjá kell építeni és komoly szerep vár rá. Ezt bizonyították a kilencvenes évek elején a hatalmas botrányok, mind például az olajszőkítés 13 Nemzetközi feladat A jugoszláviai belső háborúk miatt az ENSZ különböző korlátozásokat léptetett életbe, ami nem csak a fegyverekre terjedt ki, hanem más árukra is. Az embargó betartásának felügyeletét hivatalos ENSZ ellenőrök végezték. A magyar vámszolgálatra is hárult kötelezettség, amelyet sikeresen végre is hajtott, több felderítése is volt. A magyar vámszervek június 4-től érvényesítik Szerbiával és Montenegróval szemben export és import tilalom lépett életbe, aminek értelmében oda és onnan árut szállítani csak a Newyorkban székelő Szankciós Bizottság engedélyével lehetett. 14 Vámokmányok és Számítógépes adatfeldolgozás korszerűsítése Az árunyilatkozatok korszerűsítése terén, a korábbit (VAF01) először a VÁM 91 váltotta fel, majd néhány évvel később az EV (Egységes Vámokmány) került rendszeresítésre. A 80 -as évek vége és a 90 -es évek elején a volt szocialista országok jelentős lemaradással küzdöttek a számítógépek mennyiségének és technikai színvonalának tekintetében is, a Nyugat- európai országokkal szemben. Az Európai Unió tagországaiban az információ áramlás már műholdas adatátviteli hálózatokon történt. Nem szabad megfeledkezni, a 13 Christián László: Alternatív rendészet. Doktori értekezés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Budapest, 226. old. 14 Pénzügyőr, szeptember 26. old.

9 9 számítógépes fejlesztések fontosságáról, hisz ezen gépek nélkül nem lenne korszerű vámigazgatás. De nem csak a vám szakterületeken, hanem minden szakterületre beszivárgott az informatika, az élet részévé vált. A Vám-és Pénzügyőrség idejében felismerte a dinamikusan fejlődő számítástechnika, elektronika nyújtotta továbblépési lehetőségeket. Az egyre bővülő külkereskedelmi forgalom, magával hozta annak a szükségességét, hogy az adminisztráció területén korszerűsíteni, változtatni kell. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás szempontjából, nagyon fontos döntés volt az EV okmány megalkotása. Egy olyan árunyilatkozat került elkészítésre, amelyet már olyan elvek alapján, és előírások szerint készült, amely már tartalmazza mindazon fontosabb adatokat, amely a vámkezelés elvégzéséhez szükségesek. Az EV okmányok bevezetése nemcsak szakmai érdekeket szolgált, hanem a nemzeti törekvések szem előtt tartásával alkalmazzuk, hiszen alapot teremt a gyorsabb információcseréhez, igazodhatunk az európai elvárásokhoz. 15 Számítástechnikai Központ létrehozása hozzájárult ahhoz, hogy gyorsabban történjen az információ áramlás, illetve könnyebbé vált más államigazgatási szervek közötti kapcsolattartás. Ehhez viszont jelentős támogatást adott, a testületi adatbázis. A jövedéki törvény A körülmények kényszere az adózási fegyelem romlásából adódó kényszerű helyzet indította a pénzügyi kormányzatot arra, hogy a jövedéki törvény gondolatával, megalkotásával foglalkozzon, felélessze a jövedéki jogot, a fajlagosan magas adótartamú, éves szinten jelentős összegű fogyasztási adóbevételt biztosító termékeknél. Ezek az úgynevezett jövedéki termékek. Az július 1-jén hatályba lépett 1993.évi LVIII. törvény, azonban voltak olyan paragrafusok, amelyek csak később kerültek bevezetésre. A zárjegy rendszer életbeléptetésével csak az év második felében indulhatott meg intenzíven a jövedéki alanyok ellenőrzése, ugyanis az első félévben az új rendszer kialakulása és működtetése volt a legsürgetőbb feladat. A törvény megalkotását az a cél is vezérelte,hogy a jövedéki termék előállítását, valamint önálló raktározását, exportját-és importját, kis-és nagykereskedelmét, ellenőrzött törvényi szabályozás kerete felé irányítsa. Ezen időben, a privatizálódó gazdaságban, az új érdekeltségi viszonyok kialakulása során, az általános liberalizálás keretében a magas adótartalmú termékek szinte ellenállhatatlan kísértést jelentettek a gazdasági szféra egyes szereplőinek, hogy e termékek előállítása, beszerzése és értékesítése területén az illegitim megoldásokat 15 Sajtótájékoztató. In: Pénzügyőr, augusztusi számának melléklete

10 10 keressék, hogy az adót zsebre vágják, illetőleg annak egy részét kényszerűségből az alacsonyabb feketepiaci eladási árral jogtalanul a fogyasztók átengedjék. Elsőfokú hatósági jogkörben a belterületen működő vámhivatalok, és a belterülettel is rendelkező határvámhivatalok dolga lett január 1-jétől belföldön csak Adózott termék feliratú jövedéki zárjeggyel ellátva lehet fogyasztói forgalomba hozni valamennyi dohánygyártmányt, palackozott szeszt és szeszes italt, valamint kávét. 16 A feketegazdaság, a jövedelemhez jutás széles körű és illegális lehetőségeinek tárháza. A nemzetgazdaságot az elmúlt években befolyásoló szerkezeti változások, másrészt a tulajdonviszonyokban tapasztalható változások eredményeként kialakuló piacgazdaságban a feketegazdaság eddig nem tapasztalt méreteket öltött. A piacgazdaság bevezetése gyökeresen megváltoztatta a gazdálkodó szervek és a magánszemélyek tevékenységét. Ez a világ valamennyi országában létező jelenség és negatív hatásai miatt ellene minden ország fellép egyrészt azért, hogy korlátok között tartsa, másrészt hogy a lehetőségekhez képest visszaszorítsa. A fenti jelenség okainak nagyon széles a tárháza, sokáig lehetne sorolni a kiváltó körülményeket. A teljesség igénye nélkül elsőként a korrupciót lehet kiemelni, hiszen a hivatalos szervek, jelen esetben a pénzügyőrök lefizetése, pénzzel, értékesebb ajándékokkal. Sajnos az utóbbi években lehetett hallani nem is egyről. Ide tartozik továbbá a nagy értékű pályázatoknál az összefonódás. Ebben az esetben a döntéshozók megkörnyékezése, megvesztegetése a cél. Ugyancsak a feketegazdaság témaköréhez tartozik a tényleges csempészet. Itt nagyon sokszor lehet találkozni, hogy nincs vámáru-nyilatkozat, tehát az áru vámkezelés nélkül érkezik az országba Ezeket a termékeket általában a hazai és a külső piacokon szokás értékesíteni, de ismert ennek fordítottja is, amikor ugyan az árut látszólag vámkezelik, annak rendje és módja szerint elhagyja az országot, ugyanakkor a valóságban az országban marad Ez az úgynevezett fiktív export. Még mindig a csempészetnél maradva, például a vámszabadterületen tárolt áruk csak papíron lépnek ki az országból, a valóságban itt maradnak és szintén a hazai fekete-piacon terítik azokat, jóval áron alul. Azután itt vannak az ÁFÁ- s esetek, mint például, amikor az áru látszólag szabályosan kilép az országból, a valóságban nem,és fiktív számla alapján visszaigénylik a soha meg nem fizetett áfát. Vagy: vám-és áfa-fizetés nélkül importálnak, és úgy értékesítik az árut, hogy nem fizetik meg a kötelező közterheket. Ennek már egy fejlettebb formája,amikor a szállítmányt eltulajdonítják, majd azt követően igen rövid időn belül hamis számlával, vagy anélkül, netán fiktív cég 16 Pénzügyőr, december 3. old.

11 11 megjelölésével értékesítik. Több olyan eset fordult elő, amikor a megérkezett vámolásra váró csomagban nem az a termék szerepelt, mint amit a vámáru-nyilatkozaton megjelöltek. S máris a következő kedvenc csempészésnél, a ténylegesnél alacsonyabb értéket megjelölő számlánál vagyunk. Ezek is gyakoriak. Azt hiszem a napi életben is sokszor találkozhatunk olyan jelenséggel, amikor a vevő nem kér számlát, mert akkor olcsóbb az a bizonyos termék. Még mindig a csempészetnél maradva, a szoftverek és hardverek napjainkban igen kelendőek. Így a behozatalnál nem a valós arányt, tűntetik fel, vagy például nem kevés vámmal és vámpótlékkal megemelt hardvert a felhasználó már eleve bontott számlával rendeli. Ebben az esetben a szoftver vagy egyáltalán nem is létezik, vagy a másik esetben semmi köze sincs az adott vásárláshoz. Ezek leggyakrabban a nem nagy tételben beszállító módszerei. Elmondható, hogy a feketegazdaság létezése igen komoly és zavaró tény, hiszen fékezi a piacgazdaságra történő átmenet folyamatát:nemcsak a cégek, de a fogyasztók is megérzik ezeket a nemkívánatos hatásokat. Ugyanakkor demoralizálóan hatnak még a legális gazdaság jogkövetőire is. A feketegazdaság tisztességtelen termékei, szolgáltatásai, tisztességes vállalkozások vagy ágazatok megszűnését idézhetik, idézik elő. A tisztességes kereskedők a feketegazdaság áraival szemben tehetetlenek, nem tudnak konkurálni, ugyanis esetenként egy és ugyanazon termékeket 30 százalékkal olcsóbban árulnak a feketepiacon. Az a kereskedő,aki betartja a szabályokat, megfelelő minőségű árut kínál, egy idő után kiszorul a versenyből,leginkább az árhátrány miatt. Ez magával hozza azt is, hogy a legális árut magasabb mércével kell mérni, mert a piac egy részét elviszi a feketegazdaság. Az előzőekben nemcsak a minőségről, de a márkanév nem megfelelő használatáról is szóltunk, eredménye:a garanciális gondok igen komoly presztízsveszteséget okoznak. Sajnos kiszámíthatatlanná válik nemcsak a piaci magatartás, de a forgalom és a vevőkör is. A hosszabb távon folytatott visszaélések nagyon sok cég csődjét eredményezhetik, ugyanakkor az állam számára okozott adóhiányokat a tisztességesen kereskedőknek kell valamilyen formában megfizetni.. Amennyiben az adóhiányt nem sikerül megfelelően pótolni-hallhatunk-, az oktatásban, az egészségügyben, egyéb területeken, tehát az állami szolgáltatásban forráshiányokhoz vezet. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a feketekereskedelem akadályozza az egészséges versenyt, a jó gazdasági légkör kialakulását. Az első komoly megrázkódtatás akkor éri a vásárlót,amikor a megvásárolt árut sehol nem lehet javítani, mert a hamis márkanév alatt nincs szerviz, ugyanakkor nem találja az eladót sem, hogy magyarázatot kérjen. További kiadásai vannak, mert kutatja, hogy a megvásárolt, de hibás termékeket hol tudja megjavíttatni. Ennek érdekében utazik, majd fizeti a javítás sokszor költséges forintjait. Szembesül tehát a megtévesztő piaci tendenciákkal. Nagyon sajnálatos, hogy mindezek a

12 12 gyenge minőségű termékek bekerülnek a gazdaságba. Minél több ilyen termék kerül a gazdaság vérkeringésébe, annál nagyobb a bizalomvesztés, és annál több a bosszús vásárló is. Sokszor a drágább áru az olcsóbb és nem fordítva. Úgy gondolom, hogy mindenki számára világos, hogy a bevételek kiesése felbecsülhetetlen károkat okoz az állam, az ország számára. A vállalatok a kevesebb bevétel miatt, kevesebb adót fizetnek be, és kevesebb dolgozót tudnak foglalkoztatni. A testület legjobb szándéka és erőfeszítése ellenére sem tudta jelentős mértékben érvényesíteni a jogosítványait, azonban a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi környezet sem volt kedvező ennek megvalósításához.

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Dr. Olasz András igazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága 213. november 2. 1 A megye

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Miért jó az euro az uniónak? Megszűnik az árfolyamkockázat az eurozóna tagországain belül. 1999.01.01. VIRTUÁLIS VALUTA 2002.01.01 BANKJEGYEK, ÉRMÉK Az EURO jele: Tudod-e, hogy mi volt az euro előtti nemzeti

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése Óravázlat Tanárjelölt: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek

Részletesebben

Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset

Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset A vállalkozás jellemzői Magyar tulajdonú vágóhíd és húsipari termékeket előállító cég, saját élősertést

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei SZEMLE 494 Mohácsi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (494 506. o.) MOHÁCSI KÁLMÁN A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei A magyarországi

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben