a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1"

Átírás

1 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1

2 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 2

3 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 3 Living Classics

4 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 4

5 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 5 Living Classics Gyôri Városi Mûvészeti Múzeum

6 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 6 A KÖTET MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA FÜR UNTERSTÜTZUNG DANKEN WIR: Osztrák Kultur Fórum KulturKontakt Austria Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma KIKA Raiffeisen Bank Sappi / Budapest Papír Kft. Uniqa Biztosító Gyôri Ipari Park A KÖTETET SZERKESZTETTE REDAKTION: Klimó-Kormos Petronella és Lévai András A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE FOTOGRAPHIE: Klimó-Kormos Petronella és Serényi Balázs A KÖTETET TERVEZTE GRAFISCHE KONZEPTION: Serényi Balázs Visual Minds Stúdió NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS SATZ Lévai András Visual Minds Stúdió AZ ÍRÁSOK SZERZÔI AUTOREN: Bán András, Bordács Andrea, Ébli Gábor, Hajdu István, Klimó-Kormos Petronella, Kovalovszky Márta, Molnár Mária, N. Mészáros Júlia, Radnóti Sándor, Florian Steininger, Brigitte Winkler-Komar FORDÍTÁS ÜBERSETZUNG Adamik Lajos ISBN Kiadja a Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr Herausgegeben vom Städtischen Museum Gyôr A papírt a Sappi Trenfor Trading AG / Budapest Papír Kft. szponzorálta Das Papier wurde von Sappi Trenfor Trading AG / Budapest Papír Kft. zur Verfügung gestellt NYOMÁS ÉS KÖTÉS DRUCK: Mester Nyomda FELELÔS VEZETÔ FÜR DEN DRUCK VERANTWORTLICH: Strasszer Gábor

7 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 7

8 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 8 Elôszó Múzeumunk állandó kiállításon is látható, legelsô gyûjteményei mûgyûjtôk és mûvészek hagyatékaként kerültek hozzánk (Váczy Péter-, Kovács Margit-, Borsos Miklós- gyûjtemények, Kéry Ilona- hagyaték). Mellettük jött létre a múzeum szakmai munkája eredményeként a folyamatosan bôvülô és országszerte elismert kortárs képzômûvészeti gyûjtemény. Az idei évben két nagyhírû magángyûjtemény színvonalas modern magyar mûalkotásaival gyarapodtunk (a Vasilescu- és a Radnai-gyûjtemény), így a Városi Mûvészeti Múzeum mára az ország egyik legjelentôsebb XX. századi és kortárs vidéki mûgyûjteményét mondhatja magáénak. Érthetô, hogy számunkra a kezdetektôl elengedhetetlenül fontos, és a hagyományápolás szerves része a jó kapcsolat a mûgyûjtôkkel és remekmûveik kiállításainkon való bemutatása. A Gaudens Pedit-gyûjtemény gyôri bemutatási lehetôségét az elsô pillanattól nagy örömmel fogadtuk. Szigorú mércével válogatott anyaga szervesen kapcsolható az idôszaki kiállítási koncepciónkhoz és kortárs mûvészeti gyûjteményünk magyar anyagához. A Gaudens Pedit- gyûjtemény a mai magyar mûvészet mára klasszikussá vált mûvészeire koncentrál és a lehetôségekhez mérten teljességre törekszik. A gyûjtô nyitott, érzékeny, értô és határozott látásmóddal rendelkezik, mindemellett kellôképpen elfogulatlan, kitartó és szigorúan következetes. A Gaudens Pedit- gyûjtemény különleges értékét növeli, hogy tulajdonosa ausztriai üzletember, aki a 80-as években került kapcsolatba a magyar mûvészettel, s saját személyes tapasztalatai és élményei hatására vált a magyar mûvészet szenvedélyes gyûjtôjévé. Gyûjteménye legkorábbi darabjai az elsô budapesti mûteremlátogatástól datálódnak. A gyûjtôkör megfontolt bôvítése eredményeként, a mûveken keresztül a magyar neoavantgárd mûvészet klasszikussá vált mestereinek 80-as évekre jellemzô munkásságától követjük nyomon a fontosabb hazai mûvészeti törekvéseket és a gyûjteményben szereplô mûvészek legújabb alkotói periódusait. Az Élô klasszikusok címû kiállítás különlegessége, hogy a kiválasztott magyar mûvészek munkáit a gyûjteményben található osztrák mûvekkel állítja párhuzamba. A tágabb kontextus alkalmat teremt a mûvészek munkásságának széles körben való mgismertetésén túl a mûvek közös és eltérô jegyeinek közvetlen tanulmányozására, az alkotók személyiségén túlmutató sajátosságok elemzésére, azonos szempontok szerinti értékelésére, a gyûjtemény európai jelentôségének felmérésére. A kiállítás tervezett közép-európai vándoroltatása és a fogadó országok kortárs mûvészeti alkotásaival való bôvítése ezt a szándékot erôsíti és izgalmas szellemi kalandot kínál gyûjtônek, mûvésznek, mûkritikusnak és a nagyközönségnek egyaránt. Fogadják szeretettel! N. Mészáros Júlia múzeumigazgató, Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr 8 Living Classics

9 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 9 Vorwort Die ersten Sammlungen unseres Museums, die heute in der ständigen Ausstellung zu sehen sind, kamen mit den Nachlässen von Kunstsammlern und Künstlern zu uns (Sammlung Péter Váczy, Margit Kovács und Miklós Borsos, Nachlass Ilona Kéry). Parallel dazu wurde durch die kompetente Sammeltätigkeit des Museums selbst eine sich ständig erweiternde und nunmehr landesweit renommierte Sammlung zeitgenössischer Kunst aufgebaut. In diesem Jahr konnte sie zudem durch wertvolle Werke der ungarischen Moderne aus zwei berühmten Privatsammlungen (Vasilescu und Radnai) bereichert werden, so dass das Städtische Museum für Kunst heute eine der bedeutendsten Sammlungen moderner Kunst vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart in Ungarn besitzt. Die guten Kontakte zu den Kunstsammlern und die Präsentation ihrer Schätze in unseren Ausstellungen waren für uns verständlicherweise von Anfang an unerlässlich, und sie bedeuten für uns ein organisches Element der Traditionspflege. So haben wir auch die Möglichkeit, die Sammlung Gaudens Pedit in Gyôr zu präsentieren, gleich mit großer Freude aufgegriffen. Diese nach strengen Maßstäben aufgebaute Sammlung fügt sich organisch sowohl in das Konzept unserer wechselnden Ausstellungen als auch in die ungarischen Bestandteile unserer Sammlung zeitgenössischer Kunst. Die Sammlung Gaudens Pedit konzentriert sich auf die inzwischen als Klassiker etablierten Künstler ungarischer Gegenwartskunst, und sie strebt in diesem Rahmen eine größtmögliche Vollständigkeit an. Der Sammler Gaudens Pedit hat einen offenen, sensiblen, sachverständigen und sicheren Blick, darüber hinaus ist er mit dem nötigen Maß an Unvoreingenommenheit, Ausdauer und strenger Konsequenz ausgestattet. Der besondere Rang der Sammlung Gaudens Pedit wird durch den Umstand erhöht, dass ihr Inhaber ein österreichischer Unternehmer ist, der mit der ungarischen Kunst in den 80er Jahren in Kontakt kam und unter dem Eindruck seiner Erlebnisse zum leidenschaftlichen Sammler ungarischer Kunst geworden ist. Die frühesten Stücke in seiner Sammlung gehen auf den ersten Atelierbesuch in Budapest zurück. Der Kreis des Gesammelten wurde dann mit viel Um- und Einsicht erweitert, so dass die Sammlung heute ein Panorama ungarischer Gegenwartskunst und ihrer wichtigsten Tendenzen bietet und das Schaffen der inzwischen klassischen Meister der ungarischen Neoavantgarde von den 80er Jahren bis heute verfolgen lässt. Die Ausstellung Living Classics stellt als Besonderheit den Arbeiten der ausgewählten ungarischen Künstler österreichische Werke aus der Sammlung gegenüber. Dieser erweiterte Kontext bietet neben der Möglichkeit, das Schaffen der gesammelten Künstler einem breiten Publikum bekannt zu machen, willkommene Gelegenheit dazu, die ähnlichen und unterschiedlichen Eigenschaften der Bilder unmittelbar zu studieren, die über die Persönlichkeit der Künstler hinausweisenden Charakteristika zu analysieren und nach gleichen Maßstäben zu bewerten und die europäische Bedeutung der Sammlung abzuwägen. Der Plan, die Ausstellung auf den Wanderweg durch Mitteleuropa zu schicken und sie jeweils um zeitgenössische Werke der aufnehmenden Länder zu erweitern, unterstreicht noch einmal diese Absicht und verspricht Sammlern, Künstlern, Kunstkritikern und dem breiten Publikum ein gleichermaßen spannendes geistiges Abenteuer. Ich empfehle sie mit größter Freude Ihrer wertvollen Aufmerksamkeit. Júlia N. Mészáros Direktorin, Städtischen Kunstmuseums Gyôr

10 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 10 Nem terveztem, hogy gyûjteményt fogok építeni, így alakult Gaudens Pedit mûgyûjtôvel és mûkereskedôvel Ébli Gábor beszélget Milyen idôszakot ölel fel a Gaudens Pedit-gyûjtemény? Living Classics mit kínál a kiállítás? Válogatást gyûjteményembôl, amely a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar képzômûvészetét öleli át, s amelyet ezúttal osztrák mûvészek munkái egészítenek ki ugyanebbôl az idôszakból. A Living Classics így korábbi kiállításaink Zentripedal (Minoritenkirche Krems; Pécs 1991), Mythos Memoria Historia (Kiscelli Múzeum, Budapest 1996; Galerie Gaudens Pedit, Lienz 1997) hagyományát folytatja, és hozzájuk hasonlóan a magyarosztrák kulturális térséggel foglalkozik május 1. után ez az elsô ilyen jellegû kiállítás, s a politikai integrációval párhuzamosan a képzômûvészet nemzeti látószögeinek meghaladásához és egy közép-európai mûvészetszemlélet erôsödéséhez kíván hozzájárulni. A gyûjtemény ma 29 magyar mûvész mintegy 300 munkáját tartalmazza. A mûvek 1977 és 2000 között keletkeztek, s zömükben közepes méretû olajképek, de akadnak közöttük grafikák, plasztikák és installációk is. Amikor 1989-ben magyar mûvészettel kezdtem foglalkozni, nem volt megfogalmazott programom, éppen hogy betöltöttem a harmincat, s egy számomra új országgal ismerkedtem, amelyrôl a Lajtán túl bizony igen keveset tudtunk. Ráadásul itt minden átalakulóban volt. Elsô magyarországi éveim az átélt még hozzá gyorsított tempóban zajló történelem esztendei voltak. Eleinte naiv érdeklôdéssel jártam a mûtermekbe, és egyszerûen azért vásároltam a képeket, mert tetszettek, látástapasztalataimra hagyatkoztam, s nemigen törôdtem a magyar képzômûvészet sajátos helyzetével. Nem terveztem, hogy gyûjteményt fogok építeni, így alakult. Lassacskán aztán gyarapodtak az információim, jobban odafigyeltem, célirányosabban, többnyire minôségileg is igényesebben vásároltam. Csak a gyûjtés második szakaszában vált törekvésemmé, hogy lehetôleg olyan mûvészi pozíciókat dokumentáljak, amelyek az adott évtizedek magyar képzômûvészetének legfontosabb tendenciáit tükrözik, egyúttal pedig nemzetközileg is dekódolhatók. Magyarországon az átlagnál több érdekes anyag kínálkozott ehhez. Ki rejlik Gaudens Pedit, a gyûjtô mögött? Tirol keleti részén, Lienzben nôttem fel egy mûvész- és vállalkozócsaládban. Bécsben filozófiát és mûvészettörténetet tanultam, s 1983-ban ott alapítottam elsô galériámat. Két év múlva aztán visszatértem Lienzbe, és 1986-ban átvettem kovácsoltvasvállalkozásunkat. Ezzel párhuzamosan 1987-ben újranyitottam galériámat is, immár Lienzben. A céget 1989 és 2000 között fokozatosan Magyarországra telepítettem át óta elsôsorban a Mátra-hegység lábánál, Gyöngyösön élek. Hogyan értékelné a 80-as évek magyar mûvészetét, és hová sorolná be nemzetközi összehasonlításban? Ha meggondoljuk, hogy Magyarország európai mércével mérve kis ország, a 80-as évek mûvészeti termése bámulatosan sokszínû és kvalitásos. Magyarország nem volt olyan hermetikusan elzárt, mint az egykori Kelet-Európa más országai. Teljes szabadságot ugyan itt sem szavazott meg az állam, de azért a magyar mûvészek kellô információkhoz juthattak a nemzetközi mûvészet aktuális törekvéseirôl. A nyolcvanas évek sok mûvésznek egyúttal a totalitárius állammal való szembefordulás utolsó szakaszát is jelentették. A valós szocializmussal szembeni ellenállás némelyiküknek olyan domináns ösztönzést szolgáltatott munkájához, hogy a fordulat után lát- 10 Living Classics

11 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 11 hatóan egyféle inspirációs gödörbe estek, ahonnan csak nagy nehezen tudtak kikászálódni. A hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán megtûrték a nem rendszerkonform mûvészek kiállításait. A Fiatal Mûvészek Klubjában, a Fészekben és még néhány más budapesti és vidéki kiállítóhelyiségben, sôt a Nemzeti Múzeumban, a Mûcsarnokban és az Ernst Múzeumban is aktuális mûvészetet lehetett bemutatni. A külföldi múzeumok szakemberei részben már a hatvanas évek végétôl érdeklôdni kezdtek a magyar mûvészet iránt. Osztrák szemszögbôl mindenekelôtt Peter Baum, Otto Breicha és Wilfried Skreiner nevét kell kiemelnünk. Néray Katalin, aki a nyolcvanas években a Mûcsarnok igazgatója volt, Hegyi Lóránddal együtt rengeteget tett a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért. Hegyi az új szenzibilitás fogalmával (az elsô kiállításra 1981-ben került sor a Fészek Klubban) foglalta össze -az Új Vadak németországi és ausztriai megjelenésével szinte egyidejûleg a kortárs magyar képzômûvészet mindazon jelenségeit, amelyek a hetvenes évek konceptuális-analitikus törekvéseire adott válaszként esztétikai önfelszabadításra, az egyéni létélmények és a kulturális metafora átültetésére épültek. A következô években aztán Európa-szerte ez vált az említett mûvészcsoport kiállításainak a fô témájává. A magyar képzômûvészetet így a 20. század második felében, kivált pedig a nyolcvanas években alig-alig jellemzi el- és bezártság, ehelyett izgalmas szintézise a saját hagyomány vonalainak és a korszak nemzetközi mûvészetétôl kapott hatásoknak. Gyûjteményében vannak mûvészek, akiket átfogó anyag képvisel, másokat csak egy-két alkotás; ez miért alakult így? Bakkal, Henczével és Mulasiccsal ban galeristaként is nagyon szorosan, Fehérrel, Nádlerral és Trombitással szintén igen intenzíven együttmûködtem. Ez magyarázza, hogy miért vannak olyan erôsen jelen a gyûjteményben. Ami az arányon alul képviselt mûvészeket illeti, Jovánovics Györgytôl bizonyára többet vásároltam volna, ôt azonban csak a kilencvenes évek közepén fedeztem fel, miután hazatért Berlinbôl. Hiányoznak gyûjteményembôl Szirtes János vagy Maurer Dóra munkái, pedig igazán ott volna a helyük. Vannak olyanok, akik ugyan csak kevés, ám a korszakra nézve fontos fômûvükkel vannak jelen, és külön kvalitást adnak a gyûjteménynek képek, amelyek ma már föllelhetetlenek. Itt egyebek között Deim Pál, El Kazovszkij, Kelemen Károly, Keserü Ilona és Koncz András nevét említhetném. Gyûjteményem mindent összevetve hû tükre a magyar mûvészeti életrôl való tudásom gyarapodásának, lelkesedésemnek a mûvek felfedezése és kiválogatása iránt, és persze egyszerre pozitív és negatív tükre annak a ténynek is, hogy mindehhez egy külföldrôl érkezô gyûjtô és kereskedô tájékozódásával fogtam hozzá. Hogyan élte meg a magyar mûpiac fejlôdését? A 80-as évek mûvészeti termése bámulatosan sokszínû és kvalitásos. A nyolcvanas évek Magyarországán a rendszerbôl adódóan nem létezett a mai értelemben vett mûpiac. A galériák a magyar modernnel foglalkoztak, kortárs mûvészettel legfeljebb elvétve. Akadtak kollektív galériák, mint Szentendrén az Artéria, amelyek egy-egy mûvészcsoportot képviseltek. Ám valamennyi kereskedôre jellemzô volt, hogy elsôsorban a külföldi gyûjtôkkel törôdtek. Hozzáteszem, nem is olyan sikertelenül, mert a gyûjtôi magatartás annak idején nyitottabb volt, mint ma, nem koncentrált olyan erôsen a mindenkori hazai fôsodorra, s az egykori keleti tömb számukra még fölfedezetlen országainak mûvészete figyelemre méltó vonzerôt fejtett ki. A vasfüggöny mögött egyszeriben láthatóvá vált egy mûvészeti anyag, amely minôségében a nyugatihoz volt mérhetô. A magyar mûpiac mûködésének fô színtere Nyugat-Európa volt. A gyûjtôk nyugat-európai múzeumokban és galériákban láttak magyar mûvészetet, magyar mûvészettörténészek és -közvetítôk külföldi gyûjtôk és magyar mûvészek között teremtettek kapcsolatokat tôl magam is részt vettem ebben a fejlôdésben, vásároltam a gyûjteményembe, és számos kiállítást rendeztem magyar mûvészekbôl. Bécsben a Bichler & Zrzavy ügyvédi irodát és a Contax céget is sikerült magyar mûvészek alkotásaival dekorálnunk. Barátaim, Christoph Achammer, Michael Neubauer, Kurt Sailer és Alexander Svoboda kezdettôl fogva lelkesedtek a magyar képzômûvészetért, és közremûködtek a gyûjtemény építésében. A bécsi Ludwig Múzeum Hegyi Lóránd igazgatósága alatt Bak Imrétôl, Mulasics Lászlótól és Jovánovics Györgytôl vásárolt mûveket. Budapesten a kilencvenes évek elején a Hypobankot és az Osztrák Külkereskedelmi Kamarát sikerült magyar mûvészettel dekorálnunk. A kortárs magyar mûvészet ausztriai elismertségének fontos állomása volt, amikor a Wiener Creditanstalt 1995-ben (a magyar festôk élvonalának grafikai munkásságából) hatvan magyar grafikát vásárolt a saját és az Albertina grafikai gyûjteményébe. Az anyagot Konrad Oberhuber, az Albertina igazgatója és Guido Schmidt-Chiari, a CA vezérigazgatója válogatta ki, s ez volt a legnagyobb tömb, amit múzeum az utóbbi évtizedekben kortárs magyar képzômûvészetbôl vásárolt. Gaudens Pedit 11

12 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 12 Magyarországon még a kilencvenes évek elején is igen nehéz volt érdeklôdést kelteni a kortárs mûvészet iránt. Ezt a tapasztalatot szereztük egyebek között akkor is, amikor 1993-ban és 1994-ben részt vettünk a Budapest Art Expón. A fiatal magyar gyûjtôk mai, kicsi, ám növekvô csoportja akkor még, nem sokkal a rendszerváltás után nem létezett. Azóta sok minden megváltozott, a magyar mûvészetet elsôsorban Magyarországon vásárolják, és ma újra fontossá vált, hogy az országon kívül, s ahogy én gondolom, más európai pozíciókkal együtt bemutassuk. Milyen a viszony az Önben lakó gyûjtô és Gaudens Pedit, a mûkereskedô között? Én ezt egységben látom. Az összekötô kapocs egyrészt egy kulturális alapfelfogás, másrészt az arról alkotott elképzelésem, hogy a képzômûvészet nevû rendszer miként mûködhet, illetve miként kellene mûködnie. Persze, hogy fontos a kereskedelem, csak éppen nem mint öncél: az eladások teremtik meg az anyagi bázist ahhoz, hogy a mûvészek termelni tudjanak. Az aktuális mûvészeti szcéna amely az eddigi történelem legszélesebb és demokratikusan legnyitottabb szcénája piac nélkül elképzelhetetlen. Jómagam is gyûjteményem bôvítésére fordítottam, amit a kereskedelemmel kerestem. Ez egy személyes vonzalom vezérelte döntés. A piaci ár természetesen nem egyenlô a mûvészeti értékkel, inkább a mûvészet legnyilvánvalóbb leképezôdése társadalmunkban. Az esztétikai érték és az emberek mûvészetben lelt öröme, a párbeszéd a mûvész üzenetével bizonyára fontosabb és régebbi. A tanácsadás és eladás során azonban mind a két aspektusnak fontos szerep jut. A gyûjtô fizikailag nézve ugyan egy olyan képet vásárol, amelytôl szerintem jogosan legalábbis értékállandóságot remél. Ám éppígy közrejátszik ebben az ezzel kapcsolatos elképzelés, a tiszta eszme egy olyan társadalomban, amelyben a mûvészet és a kulturális környezet jelentéssel, méghozzá pozitív jelentéssel bír. A megalapozott bizalom megteremtése így nézve a mûkereskedelem, egyszersmind az állami mûvészetközvetítés egyik legfontosabb feladata. A közvetítô és kereskedô egyik funkciója akirôl bátorkodunk a szcéna és egy-egy alkotói munkásság alaposabb ismeretét feltételezni -, hogy a gyûjtôt minél jobb mûvekhez segítse, a közönségnek pedig érdekes és érthetôen tálalt kiállításokat mutasson be. Ekkor a tíz vagy húsz évvel korábban vásárolt munkák sem fognak csalódást okozni, és valóban meg fogják teremteni azt a bizalmat, azt a pozitív, kísérletre is fogékony alapmagatartást, amelyre egy olyan érzékeny területnek, mint a képzômûvészet, szüksége van. A piaci ár természetesen nem egyenlô a mûvészeti értékkel, inkább a mûvészet legnyilvánvalóbb leképezôdése társadalmunkban. Hol látja a mûvészetszponzorálás jelentôségét? Törekvéseim egészének feltétlen részeként. Segít lehetôvé tenni olyan projekteket, amelyek éppúgy szolgálják a mûvészek jobb pozicionálását, mint a mûvészeti szcéna pozitív érzékelését Magyarországon és külföldön ben örömest támogattam azt a karitatív vásárt, amelyet Soraya Stubenberg, a Sotheby s Budapest akkori vezetôje rendezett a Magyar Vöröskereszt javára a Grand Hotel Corvinus Kempinskiben. Akárcsak Hegyi Lóránd projektjét, az 1993-as Velencei Biennáléhoz kapcsolódó La Coesistenza dell Arte -t, amelynek Herbert Brandltól Marina Abramovicig terjedô közép-európai válogatásában Mulasics és Trombitás is helyet kapott. De igaz a történet fordítva is: magam is igyekszem saját projektjeimhez szponzorokat találni. Nem csak a finanszírozást könnyítendô, hanem azért is, mert a kompetens szponzorok szerepvállalása, érdeklôdésük nyilvános demonstrálása emeli a rendezvények értékét. Gyûjteménye a világhálón is megtalálható mennyire hasznos a webes jelenlét? Honlapunk, a egyrészt bemutatja gyûjteményemet, másrészt jól használható információforrás a magyar mûvészettörténet két évtizedének fontos aspektusaihoz. A mûvészek életrajza mellett szövegeket közöl fontos mûkritikusoktól, news -rovata pedig folyamatosan tájékoztat a budapesti kiállításokról, valamint a mûvészek és a gyûjtemény bel- és külföldi bemutatkozásairól. Megítélésem szerint dokumentálás és mûvészettámogatás értelmes társítása ez. S nekem fontos az is, hogy a honlapot folyamatosan három nyelven, magyarul, németül és angolul frissítjük. Weboldalunkra, a elhelyeztük több, mûvészettörténetileg igen informatív magyar weboldal linkjét, amelyek más országokban is hasznosak lehetnének az oktatásban, nagyobbrészt azonban a magyar nyelvre és vele egy világszerte legfeljebb 13 milliós közönségre szorítkoznak, s ezzel sikeresen ellenállnak a globalizációnak. Én személy szerint szívesen látnám, ha angol változatuk is létezne, ami csak használhatna a hazai szcénának. A címen pedig webgalé- 12 Living Classics

13 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 13 riát nyitottunk, amelyet mindjárt el is választottunk a gyûjtemény honlapjától. Ez a weblap magyar és nemzetközi mûvészek alkotásait mutatja be, tájékoztat legfontosabb életrajzi adataikról, szintén háromnyelvû, és nagyobb távolságból jelentôsen megkönnyíti az egyes mûvekrôl való kommunikációt. Nekem tetszik ez a csere-gondolat, hogy a weblapot felkeresô magyar gyûjtôk fontos osztrák és olasz mûvészek munkáit is láthatják és fordítva. Aztán meg segíti az eladást is, egyre több a fiatal gyûjtônk, akik már természetes módon mindennapos internet használók. Milyen fölismeréseket hozott még a végzett munka? Mindenekelôtt azt, hogy a gyûjtemény számos kitûnô és mai távlatból már megszerezhetetlen alkotást tartalmaz. Ennek kapcsán pedig azt a kellemes belátást is, hogy gyûjteményem alig több mint tíz év elteltével máris az újabb magyar mûvészettörténet fontos dokumentumává vált. A jó mûveknek sok más mellett van egy fontos jellemzôjük: komplexitásuk fokról fokra nyilvánul meg, az idô múlásával érettebbé, mélyebbé válnak, a szemlélô ugyan közelebb jut világukhoz, ám továbbra is marad felfedeznivalója. De említhetném azt a megfigyelést is, hogy egyik-másik mûvész a fordulat után talán úgy hitte: a piacgazdaság azt jelenti, hogy elôzékenyen öncenzúrát gyakorolva, a potenciális vevôk felszínesen sejtett ízlésének megfelelôen kell festeni és ezek a képek így is néznek ki. Nehogy bárki félreértsen: egy mûvésznek minden megengedett, hogy mûveinek eladását segítse. A mûvészek is normális szükségletekkel rendelkezô emberek, akik pénzbôl finanszírozzák az életüket, a munkájukat. Megengedhetetlen viszont, hogy az alkotói folyamatot valaki a piaci esélyekre ácsingózó, felszínes spekulációnak vesse alá. E tekintetben én ódivatú vagyok, és vallom, hogy egy mûvészre csak saját fejlôdésének törvényei lehetnek kötelezôek, amelyek munkásságának kibontakozásával fogalmazódnak meg a számára. Aztán meg több mint két évtizednyi, a kortárs mûvészet kereskedelmében és közvetítésében szerzett tapasztalatom alapján meggyôzôdésem, hogy a rövid távú spekulatív alkalmazkodás, vagyis a saját identitás részleges feladása közép és hosszú távon még csak anyagilag sem célszerû: jó képeket lényegesen egyszerûbb és boldogítóbb eladni, mint középszerûeket. Mûkereskedelem terén melyek a további tervei? Ha minden jól megy, szívesen nyitnék Budapesten egy galériát, amely a hazai és külföldi mûvészek válogatott körének kínálna kiállítási lehetôséget. Hiszem ugyanis, hogy a magyar élpozíciók összehasonlítása a nemzetközi élvonallal rendkívül termékeny volna. A túlzott izoláltság soha nem hatott pozitívan a kreativitásra. Egy nemzetközi program, ha az legalább európai, a maga szélesebb színskálájával jobban ki fogja emelni a magyar mûvészek sajátos fejlôdését és egyéni kvalitásait. Kedvemre való az elképzelés, habár gazdasági szemszögbôl talán még túl korai. Már csak ezért sem akarom elhamarkodni a dolgot, pedig mûvészeknek, közönségnek és gyûjtôknek bizonyára egyformán izgalmas élénkülést hozna. Hogyan képzeli el gyûjteménye jövôjét? Következô lépésként a meglévô gyûjteményt szeretném kiegészíteni és szerkezetében javítani. Egyik-másik, idôben túl koncentrált mûcsoportban ezt csere útján lehetne a legegyszerûbben elérni. Bízom benne, hogy a mûvészek is be fogják látni: saját érdekük, hogy kiegyensúlyozottabb anyaggal legyenek jelen a gyûjteményben, mert így meggyôzôbb lesz a munkásságukról közvetített kép. Ha egészen ôszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy van a gyûjtésben valami beteges. Nehéz abbahagyni vagy nem újra kezdeni. Ez alighanem a felfedezés és válogatás örömébôl, az építkezés és rendezgetés késztetésébôl fakad, de ugyanígy közrejátszik benne a hiúság meg a birtoklás vágya is. Ezért szeretném megfontoltabban folytatni, és hasznosítani, amit saját gyûjtôi tapasztalatomból tanultam. Következô vásárlásaimat a mindenkori szcéna módszeresebb feltérképezése fogja megelôzni. Nagyon hálás vagyok azoknak a szakértôknek és mûvészeknek, akik gyûjteményem gyarapításához tanácsokkal szolgáltak lényegesen hozzájárultak kvalitásához. A fölismerés, hogy egyetlen kiemelkedô munka, különösen a történelmi távolság növekedésével, érzelmileg és anyagilag is értékesebb, úgy fog lecsapódni, hogy a jövôben igyekszem ellenállni a kísértésnek, és nem fogok nagyobb mûcsoportokat hamarjában, alacsony áron megvenni. A Living Classics-szal mik a további tervei? A krakkói és varsói osztrák kulturális fórummal már keressük a lehetséges lengyelországi kiállítóhelyeket. A Living Classics életérzésem egy részét tükrözi. A kiállítás vándorútra fog menni. Minden helyszínen be fogja fogadni az illetô ország mûvészeinek munkáit, ezáltal pedig szélesebb párbeszédet fog folytatni a közép-európai kulturális térséggel, és hozzá fog járulni a kölcsönös megbecsüléshez; különbségeket, párhuzamokat és közös vonásokat fog felmutatni. Gaudens Pedit 13

14 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 14 Ich hatte gar nicht geplant, eine Sammlung aufzubauen, es ist mir passiert Welchen Zeitraum umfasst die Sammlung Gaudens Pedit? Der Kunstsammler und Kunsthändler Gaudens Pedit im Gespräch mit Gábor Ébli Living Classics - was zeigt diese Ausstellung? Eine Auswahl von Werken aus meiner Sammlung ungarischer Kunst der 80er und 90er Jahre, ergänzt durch Arbeiten von österreichischen Künstlern aus dem gleichen Zeitraum. Living Classics steht in der Tradition von Ausstellungen wie Zentripedal (Minoritenkirche Krems; Pécs 1991), Mythos - Memoria - Historia (Kiscelli Museum, Budapest 1996; Galerien von Lienz 1997) und thematisiert wie jene den ungarisch-österreichischen Kulturraum. Es ist die erste Ausstellung dieser Art nach dem 1. Mai 2004 und soll, parallel zur politischen Europäisierung, zur Aufhebung nationaler Sichtweisen von bildender Kunst und zur Förderung eines mitteleuropäischen Kunstverständnisses beitragen. Die Sammlung umfasst heute ca. 300 Arbeiten von 29 ungarischen Künstlern. Die Werke datieren zwischen 1977 und 2000, es sind großteils Ölbilder mittleren Formats, auch Grafiken, Skulpturen und Installationen. Als ich 1989 begann, mich mit ungarischer Kunst zu beschäftigen, hatte ich kein vorformuliertes Programm, war gerade 30 Jahre alt und in einem für mich neuen Land, von dem wir jenseits der Leitha sehr wenig wussten. Zudem war hier alles im Wandel. Diese ersten Jahre in Ungarn waren erlebte Geschichte, im Zeitraffertempo nahezu. Anfangs ging ich mit einem naiven Interesse in die Ateliers und kaufte Bilder, einfach weil sie mir gefielen, auf Basis meiner Seherfahrung und ohne besonderes Wissen um die Situation der ungarischen bildenden Kunst. Ich hatte gar nicht geplant, eine Sammlung aufzubauen, es ist mir passiert. Nach und nach nahmen Information und Sorgfalt zu, meine Ankäufe wurden gezielter, im Schnitt wohl auch von höherer Qualität. Erst in einer zweiten Phase des Sammelns ging es mir darum, künstlerische Positionen zu dokumentieren, die die wichtigsten Tendenzen ungarischer Kunst dieser Jahrzehnte widerspiegeln und gleichzeitig auch international lesbar sind. Dazu gab es in Ungarn überdurchschnittlich viel interessantes Material. Wer steht hinter dem Sammler Gaudens Pedit? Ich bin in Lienz/Osttirol in einer Künstler- und Unternehmerfamilie aufgewachsen. In Wien studierte ich Philosophie und Kunstgeschichte habe ich dort meine erste Galerie gegründet. Zwei Jahre später bin ich nach Lienz zurückkehrt, um 1986 unser Schmiedeeisen-Unternehmen zu übernehmen. Parallel dazu habe ich 1987 meine Galerie in Lienz wiedereröffnet. Die Firma habe ich von 1989 bis 2000 Jahren schrittweise nach Ungarn übersiedelt. Seit 2002 lebe ich hauptsächlich in Gyöngyös am Fuße des Mátra Gebirges. Wie würden Sie die ungarische Kunst der 80er Jahre bewerten und wo steht sie im internationalen Vergleich? Wenn wir bedenken, dass Ungarn zu den kleinen Ländern Europas gehört, ist das künstlerische Ergebnis der 80er Jahre erstaunlich vielfältig und von hoher Qualität. Ungarn war nicht so hermetisch abgeschlossen wie andere Länder des ehemaligen Osteuropa. Auch wenn die ungarischen Künstler vom Staat behindert wurden, konnten sie sich dennoch ausreichend Wissen um die aktuellen internationalen Kunsttrends beschaffen. Die 80er Jahre waren gleichzeitig die letzte Phase der Konfrontation der Künstler mit dem totalitären Staat. Für einige von ihnen war die Opposition gegen das realsozialistische Regime eine derartig vorherrschende Motivation für ihre Arbeit, dass sie nach der Wende in ein offensichtliches Inspirationsloch fielen und sich nur sehr langsam wieder daraus befreien konnten. Im Ungarn der 70er und 80er Jahre wurden Ausstellungen nicht systemkonformer Künstler geduldet. Der Klub Junger Künstler, der Fészek Club, und einige andere Ausstellungsräume in und außerhalb Budapests, aber auch das Nationalmuseum, die Kunsthalle und das Ernst Museum konnten aktuelle Kunst zeigen. Im Ausland interessierten sich 14 Living Classics

15 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 15 Museumsleiter teilweise schon ab dem Ende der 60er Jahre für die ungarische Szene. Aus österreichischer Sicht sind besonders Peter Baum, Otto Breicha und Wilfried Skreiner zu nennen. Katalin Néray, in den 80er Jahren Direktorin der Kunsthalle, und Lóránd Hegyi stellten mit großem Engagement immer mehr Kontakte ins Ausland her. Mit dem Begriff Neue Sensibilität (die erste Ausstellung fand 1981 im Fészek Club statt) fasste Lóránd Hegyi zeitnah zum Auftreten der Neuen Wilden in Deutschland und Österreich all jene Phänomene zeitgenössischer ungarischer Kunst zusammen, die - als Antwort auf die konzeptiv-analytischen Tendenzen der 70er Jahre - auf ästhetischer Selbstbefreiung, der Umsetzung individueller Existenzerfahrung und der kulturellen Metapher basierten. Es sollte in den folgenden Jahren das Generalthema für zahlreiche Museumsausstellungen dieser Künstlergruppe in Europa werden. So hat die ungarische Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts und besonders der 80er Jahre wenig Enklavenhaftes, sondern ist eine spannende Synthese aus den Linien der eigenen Tradition und den Einflüssen der Weltkunst jener Epoche. Einzelne Maler sind in Ihrer Sammlung mit umfassenden Werkblöcken vertreten, andere mit wenigen Werken; wie kam es dazu? Mit Bak, Hencze und Mulasics habe ich auch als Galerist äußerst eng, mit Fehér, Nádler und Trombitás sehr intensiv zusammengearbeitet. Daraus erklärt sich ihre große Präsenz in der Sammlung. Was unterproportional vertretene Künstler betrifft, hätte ich sicherlich mehr von György Jovánovics gekauft, den ich aber erst Mitte der 90er Jahre wahrgenommen habe, als er aus Berlin zurückgekehrt ist. Werke von János Szirtes oder Dóra Maurer fehlen in meiner Sammlung und gehörten eigentlich dazu. Andere Künstler wiederum sind zwar nur mit wenigen, aber für die Epoche wichtigen Hauptwerken vertreten; sie verleihen der Sammlung eine zusätzliche Qualität - Bilder, die es heute einfach nicht mehr gibt. In diesem Zusammenhang nenne ich u. a. Deim Pál, El Kazovszkij, Károly Kelemen, Ilona Késerü und András Koncz. Alles in allem widerspiegelt meine Sammlung das Wachsen meines Wissens um die ungarische Szene, meine Begeisterung für das Sehen und Aussuchen von Werken und selbstverständlich die Tatsache - im Positiven wie im Negativen - dass ich mit der Orientierung eines vom Ausland gekommenen Sammlers und Händlers angetreten bin. Wie haben Sie die Entwicklung des ungarischen Kunstmarktes miterlebt? Der 80er Jahre erstaunlich vielfältig und von hoher Qualität. In den 80er Jahren gab es in Ungarn systembedingt keinen Kunstmarkt im heutigen Sinne. Einige Galerien beschäftigten sich mit der ungarischen Moderne, kaum welche mit zeitgenössischer Kunst. Teilweise waren Künstlergruppen durch kollektive Galerien wie die Artéria Galerie in Szentendre vertreten. Gemeinsam hatten alle Händler, dass sie sich hauptsächlich um ausländische Sammler bemühten. Sie waren dabei recht erfolgreich, da das Sammlerverhalten damals offener war als heute, weniger auf den jeweiligen nationalen Mainstream konzentriert, und die Kunst der für uns noch nicht entdeckten Länder des ehemaligen Ostblocks eine beträchtliche Faszination ausübte. Hinter dem Eisernen Vorhang wurde plötzlich ein künstlerischer Stoff frei, der qualitativ am westlichen zu messen war. Der ungarische Kunstmarkt fand hauptsächlich in Westeuropa statt. Sammler sahen ungarische Kunst in westeuropäischen Museen und Galerien, ungarische Kunsthistoriker und -vermittler stellten Kontakte zwischen ausländischen Sammlern und ungarischen Künstlern her. Ab 1989 habe ich an dieser Entwicklung mitgewirkt, habe für meine Sammlung gekauft und zahlreiche Ausstellungen ungarischer Künstler veranstaltet. In Wien konnten wir mit ungarischer Kunst zur Bilderausstattung von Bichler & Zrzavy und Contax beitragen. Meine Freunde Christoph Achammer, Michael Neubauer, Kurt Sailer und Alexander Svoboda hatten sich von Anfang an für ungarische Kunst begeistert und am Aufbau der Sammlung beteiligt. Das Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien erwarb unter der Direktion von Lóránd Hegyi Arbeiten von Bak Imre, László Mulasics und György Jovánovics. In Budapest konnten wir Anfang der 90er Jahre die Hypobank und die österreichische Außenhandelsstelle mit aktueller ungarischer Kunst ausstatten. Eine hohe Anerkennung zeitgenössischer ungarischer Kunst in Österreich war 1995 der Ankauf von ca. 60 ungarischen Grafiken (aus dem grafischen Werk führender ungarischer Maler) durch die Wiener Creditanstalt für deren eigene Sammlung und für die Graphische Sammlung Albertina Wien. Ausgewählt von Konrad Oberhuber, Direktor der Albertina und dem Generaldirektor der CA, Guido Schmidt-Chiari, war es der größte Block ungarischer zeitgenössischer Kunst, der in den letzten Jahrzehnten für ein Museum erworben wurde. In Ungarn selbst war es noch Anfang der 90er Jahre besonders schwierig, Interesse für zeitgenössische Kunst zu wecken. Eine Erfahrung, die wir u. a. mit unseren Teilnahmen an der Budapest Art Expo 1993 und 1994 machen konnten. Die heutige kleine aber wachsende Gruppe von jüngeren ungarischen Sammlern gab es so kurz nach dem Systemwechsel noch nicht. Mittlerweile hat sich Gaudens Pedit 15

16 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 16 viel geändert, ungarische Kunst wird hauptsächlich in Ungarn gekauft und es wird wieder wichtig, sie außerhalb des Landes, wie ich meine, zusammen mit anderen europäischen Positionen zu zeigen. In welchem Spannungsverhältnis steht der Sammler in Ihnen zum Kunsthändler Gaudens Pedit? Ich sehe das als Einheit. Das verbindende Element ist eine kulturelle Grundhaltung und eine Vorstellung, wie das System Bildende Kunst funktionieren kann bzw. sollte. Selbstverständlich ist der Handel wichtig, aber nicht als Selbstzweck: Verkäufe schaffen die materielle Basis für die Produktion der Künstler. Die aktuelle Kunstszene - und sie ist die breiteste und demokratisch zugänglichste in der Geschichte - ist ohne Markt nicht denkbar. Ich selbst habe das im Handel Verdiente zur Erweiterung meiner Sammlung verwendet. Eine aus persönlicher Vorliebe motivierte Entscheidung. Selbstverständlich ist der Marktpreis nicht gleich dem Kunstwert, sondern eher die offensichtlichste Abbildung von Kunst in unserer Gesellschaft. Der ästhetische Wert und die Freude der Menschen an Kunst, die Kommunikation mit der Botschaft des Künstlers sind sicher wesentlicher und älter. Beide Aspekte jedoch spielen bei Beratung und Verkauf eine wichtige Rolle. Die Sammler kaufen zwar physisch gesehen ein Bild, von dem sie sich, und wie ich meine zu Recht, zumindest Wertbeständigkeit erwarten. Genauso aber geht es um eine damit verbundene Vorstellung, um die Idee ihrer selbst in einer Gesellschaft, in der die Kunst und das kulturelle Umfeld Bedeutung haben, positiv besetzt sind. So gesehen ist die Schaffung von begründetem Vertrauen eine der wesentlichsten Aufgaben des Kunsthandels aber auch der öffentlichen Kunstvermittlung. Eine der Funktionen des Vermittlers und Händlers, von dem wir eine größere Kenntnis der Szene und des Werks einzelner Künstler voraussetzen wollen, ist es, dem Sammler zu möglichst guten Werken zu verhelfen, dem Publikum möglichst interessante und verständlich aufbereitete Ausstellungen zu zeigen. Dann werden die vor zehn oder zwanzig Jahren erworbenen Arbeiten nicht enttäuschen und tatsächlich jenes Vertrauen, jene positive, auch dem Experiment zugeneigte Grundhaltung aufbauen, deren ein so sensibler Bereich, wie jener der bildenden Kunst bedarf. Welche Bedeutung hat Kunstsponsoring für Sie? Es gehört zum Gesamtengagement. Ein Beitrag zur Ermöglichung von Projekten, die der besseren Positionierung von Künstlern und genauso der positiven öffentlichen Wahrnehmung der Kunstszene in Ungarn wie im Ausland dienen. Gerne habe ich 1992 den Charity Sale unterstützt, den Soraya Stubenberg, damals Leiterin von Sotheby s Budapest, zugunsten des ungarischen Roten Kreuzes im Grand Hotel Corvinus Kempinski veranstaltete. Ebenso Lóránd Hegyi s La Coesistenza dell Arte, ein Projekt der Biennale di Venezia 1993, in dessen von Herbert Brandl bis Marina Abramovic reichender mitteleuropäischer Auswahl auch Mulasics und Trombitás vertreten waren. Umgekehrt bemühe ich mich auch immer, Sponsoren für eigene Projekte zu finden. Dies nicht nur zu deren Finanzierung, sondern auch deshalb, weil Veranstaltungen durch das Engagement kompetenter Sponsoren, die dadurch ihr Interesse öffentlich zeigen, aufgewertet werden. Selbstverständlich ist der Marktpreis nicht gleich dem Kunstwert Ihre Sammlung ist auch im Internet zu finden - welche Vorteile bringt diese Webpräsenz? zeigt meine Sammlung, ist gleichzeitig aber auch eine gute Informationsquelle über wichtige Aspekte von zwei Jahrzehnten ungarischer Kunstgeschichte. Sie enthält Biographien der Künstler, Texte wichtiger Kunstkritiker und macht unter news laufend auf Ausstellungen in Budapest sowie solche der Künstler und der Sammlung im In- und Ausland aufmerksam. Wie ich meine, eine sinnvolle Kombination von Dokumentation und Kunstförderung. Wichtig ist mir, dass wir die Website in Ungarisch, Englisch und Deutsch aktuell halten. Wir haben zudem mit mehreren kunsthistorisch sehr informativen ungarischen Websites verlinkt, die auch für die Lehre in anderen Ländern wertvoll wären, sich aber großteils der Globalisierung durch die Beschränkung auf Ungarisch mit einem Publikum von weltweit maximal 13 Millionen Menschen wirkungsvoll widersetzen. Sie würde ich mir zum Vorteil der Szene auch in einer englischen Version wünschen. Unter haben wir eine Web-Gallery, zeitgleich aber getrennt von der Sammlungswebsite, ins Netz gestellt. Sie zeigt Werke ungarischer und ausländischer Künstler, informiert über deren wichtigste biographische Details, ist ebenfalls 3- sprachig und erleichtert die Kommunikation über bestimmte Werke auf größere Distanz erheblich. Mir gefällt die Idee des Austausches, dass ungarische Sammler, die die Website besuchen, auch Arbeiten wichtiger österreichischer oder italienischer Künstler sehen und umgekehrt. Zudem führt sie zu Verkäufen, wir haben immer mehr junge Sammler. 16 Living Classics

17 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 17 Welche anderen Einsichten brachte Ihnen die Arbeit an Vor allem die Erinnerung daran, dass die Sammlung viele ausgezeichnete und aus heutiger Sicht nicht mehr beschaffbare Werke enthält. Damit verbunden aber auch die angenehme Erkenntnis, dass sie bereits nach nur etwas mehr als 10 Jahren ein wichtiges Dokument der neueren ungarischen Kunstgeschichte geworden ist. Gute Werke haben u.a. ein wichtiges Charakteristikum: Ihre Komplexität erschließt sich Schritt für Schritt, sie gewinnen mit der Zeit an Reiz und Tiefe, der Betrachter kommt ihrer Welt zwar näher, es bleibt aber immer noch etwas zu entdecken. Ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass manche Künstler nach der Wende vielleicht vermeint haben, dass Marktwirtschaft bedeute, man müsse in vorauseilender Selbstzensur dem oberflächlich vermuteten Geschmack potentieller Käufer entsprechend malen - und so sehen diese Bilder auch aus. Um Missverständnisse zu vermeiden: Alles ist einem Künstler erlaubt, um den Verkauf seiner Werke zu fördern. Auch Künstler sind Menschen mit normalen Bedürfnissen, finanzieren ihr Leben, ihre Arbeit mit Geld. Nicht erlaubt ist es jedoch, den schöpferischen Prozess der oberflächlichen Spekulation auf Marktchancen zu unterwerfen. Diesbezüglich bin ich altmodisch und glaube, dass für einen Künstler nur die Gesetze der eigenen Entwicklung verbindlich sein sollten, die sich für ihn im Laufe seiner Tätigkeit formulieren. Zudem bin ich auf Grund meiner Erfahrung von über zwei Jahrzehnten Tätigkeit im Handel und der Vermittlung von zeitgenössischer Kunst davon überzeugt, dass kurzfristige spekulative Anpassung, dh. die teilweise Aufgabe der eigenen Identität, mittel- und langfristig nicht einmal pekuniär sinnvoll ist: Es ist wesentlich einfacher und befriedigender gute Bilder zu verkaufen, als mittelmäßige. Welche weiteren Pläne haben Sie auf dem Gebiet des Kunsthandels? Wenn alles gut geht, würde ich gerne in Budapest eine Galerie eröffnen. Sie sollte eine Ausstellungsmöglichkeit für ausgewählte ungarische und internationale Künstler sein. Einfach weil ich glaube, dass der Vergleich von führenden ungarischen Positionen mit Top-Künstlern aus dem Ausland äußerst fruchtbar wäre. Zu große Abgeschlossenheit war der Kreativität ja selten förderlich. Ein zumindest europäisches Programm wird durch die größere Vielfalt die spezifische Entwicklung und die individuellen Qualitäten der ungarischen Künstler besser hervorheben. Mir gefällt die Idee, auch wenn s wirtschaftlich betrachtet vielleicht noch zu früh sein mag. Deshalb habe ich auch keine Eile. Das wäre sicherlich eine für Künstler, Publikum und Sammler interessante Belebung der Szene. Wie stellen Sie sich die Zukunft Ihrer Sammlung vor? Als nächsten Schritt möchte ich die bestehende Sammlung abrunden und strukturell verbessern. In manchen Werkgruppen, die zeitlich zu konzentriert sind, wäre das am einfachsten durch Tausch erreichbar. Ich bin zuversichtlich, auch die Künstler werden einsehen, dass eine ausgewogenere Gruppe ihrer Werke innerhalb der Sammlung genauso in ihrem eigenen Interesse ist, da das von ihrem Oeuvre vermittelte Bild überzeugender sein wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass Sammeln einen suchthaften Aspekt hat. Es ist schwierig, damit aufzuhören oder damit nicht wieder zu beginnen. Hat wohl mit der Freude am Finden und Auswählen, etwas schaffen und ordnen wollen, aber genauso mit Eitelkeit und Besitzen-wollen zu tun. In Zukunft möchte ich dabei ruhiger vorgehen und versuchen, aus der eigenen Sammler-Erfahrung Gelerntes umzusetzen. Den nächsten Ankäufen wird eine systematischere Erkundung der jeweiligen Szenen vorausgehen. Ich bin Experten und Künstlern, die mich beim Aufbau der Sammlung beraten haben, sehr dankbar - sie haben wesentlich zu ihrer Qualität beigetragen. Die Erkenntnis, dass eine hervorragende Arbeit, besonders mit zunehmender historischer Distanz, emotionell und materiell mehr wert ist, als mehrere gute, wird dazu führen, dass ich der Versuchung, schnell größere Werkblöcke zu niedrigen Preisen zu erwerben, widerstehen werde. Trotz aller geplanten größeren Konsequenz möchte ich dennoch weiterhin versuchen, hin und wieder den Mainstream zu verlassen. Das gibt einer Sammlung erst Individualität. Es ist ziemlich langweilig, wenn alle das Gleiche sammeln und der Zeitgeist in der Rezeption die Auswahl uniformiert. Welche weiteren Pläne haben Sie mit Living Classics? Zur Zeit bemühen wir uns in Zusammenarbeit mit den österreichischen Kulturforen in Krakau und Warschau um Ausstellungsplätze in Polen. Living Classics spiegelt einen Teil meines Lebensgefühls wider. Die Ausstellung wird auf Wanderschaft gehen. Sie wird Werke von Künstlern jener Länder, in denen sie gezeigt werden wird, aufnehmen und dadurch in einen breiteren Dialog mit dem Kulturraum Mitteleuropa treten, einen Beitrag zur wechselseitigen Wertschätzung leisten; Verschiedenes, Paralleles und Gemeinsames aufzeigen. Gaudens Pedit 17

18 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 18

19 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 19 A kiállítás képei Die Bilder der Ausstellung

20 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 20 Bak Imre 20 Living Classics

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 A budapesti Goethe Intézet 2010-ben újra meginvitál művészeket, hogy a Ráday utca 58. szám alatt állítsák ki munkáikat. Míg a 2008-as Művészet vendégségben

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Juni 2007 Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Interview mit dem neuen Präsidenten

Részletesebben

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Werbeland Ungarn: Das Fernsehen nimmt heute nahezu die Hälfte aller Werbeeinnahmen in Ungarn ein, doch auch die Online-Werbung ist auf dem

Részletesebben

Minden magyar ünnepe

Minden magyar ünnepe XV.. évfoly olyam 29. szám 2009. ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1.

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

Az Etnológiai Központ Évkönyve

Az Etnológiai Központ Évkönyve Acta Ethnologica Danubiana Az Etnológiai Központ Évkönyve Roèenka Výskumného centra európskej etnológie Jahrbuch des orschungszentrums für Europäische Ethnologie 2005 Fórum Kisebbségkuató Intézet Lilium

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2006. május/június 22. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Gergely András előadása a márciusi ünnepségen: 1848 és Közép-Európa A legismertebb nemzeti ünnep, a mindenki

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Információk üzleti partnereink számára Business Messen, Kongresse Tourismus Service-Adressen City-Stadtpläne Üzlet Vásárok, kongresszusok

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

Üzleti jelentés Geschäftsbericht

Üzleti jelentés Geschäftsbericht Üzleti jelentés Geschäftsbericht 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. Die Versicherung einer neuen Generation. 20 éve Önökért! Seit 20 Jahren für Sie da! 3 Előszó Vorwort 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja. typoly

Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja. typoly Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja typoly Wichtige Rufnummern in Berlin Fontos berlini telefonszámok Wichtige Rufnummern in Budapest Fontos budapesti telefonszámok Feuerwehr/Notfall-Rettung Tel.:

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben Werkstatt Műhely der Internationalen Heiner Müller

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft

Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Umwelttechnologien Ungarn investiert in die Zukunft August 2008 4 Interview: Wirtschaftsminister Bajnai zu Beschleunigung, Dialog und Strukturpolitik

Részletesebben