Az írás mint életforma. bevezető előadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az írás mint életforma. bevezető előadás"

Átírás

1 Az írás mint életforma bevezető előadás Engem az életben az a megtiszteltetés ért, hogy író lettem, ami egyébként még mindig nem biztos, mert akkor válik bizonyossá, amikor már örökre lehunytam a szememet, és még mindig olvas valaki. Szeretném felhívni a figyelmüket az írói mesterség méltóságára. Kétféleképpen lehet az írás mesterségét űzni. Lehet önismereti gyakorlatként, önmaguk és a másik, vagyis a világ megismerésének eszközeként, és lehet írni művészi önkifejezésként is. A jó író nem próbálja kiszolgálni a közönség igényeit. Azt gondolja, ami az ő szíve mélyén őszinte és igaz, az mindenkinek a szívében az lesz, ha a szava eljut oda. Ezt azért is gondolhatjuk, mert nekünk, embereknek a lelkünk, tudatunk szerkezete azonos. Szellemben egyek vagyunk. Az irodalom csodája, hogy ha én művészi színvonalon leírok valamit, az olvasó, miközben olvas, azt érzi, gondolja, amit én, miközben átéltem, megfogalmaztam a mondatomat. Ezt jelenti az irodalom őszintesége. De írni lehet úgy is, hogy az ember saját magát világosítja fel, világítja meg, teszi egésszé. Talán más nem, de ő egészen biztosan hasznát veszi annak, hogy írásban is gondolkodik, ébren is álmodik. A naplóírás ennek a gyakorlatnak kitüntetett módja. Az a jó napló, ami merő tudatosítás. Nem arról szól, hogy mit ettem ebédre, hanem arról, hogy írás közben milyen gondolatok, képek, felismerések futnak át bennem, látszólag érthetetlenül, mivel ennek egy része, vagy egésze közvetlenül nem kapcsolódik napom, hetem, éveim történéseihez. Előjönnek belőlem. Leírom. Felismerés. Egy napló által bensővé tehetjük a külsőt. Ez önmagában is hallatlanul értékes, és világot teremt. Én tulajdonképpen minden írót szerzetesnek tekintek. Olyan szerzetesnek, aki inkognitóban él. Nem tudja róla a világ, hogy ő egy különleges szerzetesrend tagja. Amíg csak lehet, maradjanak névtelenek. Ha írnak, és még nem vitték szerkesztőségbe az írásaikat, nem javasolnám, hogy bárkinek is meséljenek róla. A legjobb barátjuknak se beszéljenek erről. Tekintsék írásukat szentélynek, a legbelső szobának. Addig ne vigyék, ne küldjék sehová az írásaikat, amíg nem érzik hozzá legbelül a jóváhagyást. Az íráshoz bizalom kell. Ha valaki hozzám fordul, hogy a műveiről mondjak véleményt, azt mondom, amit mióta az eszemet tudom, mindig: tiszteletre méltónak találom, hogy ír, ezért

2 2 művének a megítélésével nem foglalkozom. Hacsaknem laudációt mondok, vagyis örömömet és tiszteletemet fejezem ki valakinek a műve és a személye iránt, hogy a közönség figyelmét felhívjam a műre, illetve a művészre. Van véleményem persze arról, amit a belső hangom parancsára el kell olvasnom, vagyis amit önálló elhatározásból, szívesen olvasok el, de azon igyekszem, ne véleményem legyen róla, hanem viszonyom legyen hozzá. Egy viszony kezdete a műhöz az első olvasás. Vagy e viszony megtagadása: nem olvasok belőle többet. A magunk munkájára nézve hasznos, ha folyamatosan és nagyon szigorú szeretettel a szigor és a szeretet egyaránt fontos magunk elemezzük és javítjuk ki napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre, amit tegnap vagy húsz éve papírra vetettünk. Egy életen át tanulnunk kell a szeretetteljes, de szigorú önkritikát. Természetesen nem árt, ha van néhány beavatott íróbarátunk, vagy társunk. De az ő véleményük mintegy családban marad. Nekem ilyen kritikusom volt kamaszkoromban egy idősebb fiú, aki ma a háziorvosom. Azután az édesanyám, és azelőtt az édesanyám. Kezdő íróként Petri György a költő, végül és mindmáig Fodor Géza, a zeneesztéta. Nekik odaadtam, ma is odaadom, amivel kész vagyok. Amit mondanak róla akik már nem élnek közülük, valahogyan azok is megszólalnak bennem az olyan, mintha új gyermekemet vizsgálnák meg kipróbált orvosaim, akiknél szülni merek. De a profi kortársi műbírálatban általában nincsen szeretet, ez a tapasztalatom. Ez nem kortünet, tán mindig így volt. Irigység a pokol őrmestere és LESZ IS! írja egy versében Erdély Miklós. Úgy kell elgondolni, ha netán senki nem is olvassa el, vagy senkinek se tetszik, amit csináltunk, az Olvasó, a képzelt, akinek írunk, ő el fogja olvasni. Hogy tetszik-e az Olvasónak, megérzik az írók - önismeretük, önmagukhoz fűződő viszonyuk tisztaságától függően egészen pontosan, vagy homályosabban. Így függ össze az írás és az önismeret, mint eredmény. Kezdetben, amikor még nincs türelmük az elmélyült munkához, napi egy-két órát javaslok írással tölteni. De annyit feltétlenül, ha meg akarnak tanulni írni. Később fokozatosan emelni érdemes az írással töltött órák számát. Költő verset bármikor, következőleg bármilyen rendszertelenül írhat. De a prózaíró, mint a Nobel-díjas Kertész Imre egy könyve címében megfogalmazza, gályarab. Ülünk és körmölünk. Ha nem lírai költők vagyunk, nem csak Dionüszosznak szolgálunk: a józan és világos Apollón istennek legalább annyira. Ha valaki író akar lenni, el kell jutnia a napi négy-hat-nyolc órai munkáig.

3 3 Amikor komolyra fordul a helyzet, vagyis ráébredünk, hogy érdemes írnunk, egyúttal arra is rádöbbenünk, hogy az írás az egész életünket követeli. Hozzá kell igazítani minden mást, nem fordítva. Rendkívül óvatosan javaslom csak a házasodás és a gyermeknemzés örömét annak, aki egy életen át elsősorban írni akar. Nem szabad boldogtalanná tennünk a párunkat, sem a gyermekeinket azzal, hogy számunkra nem ők a legfontosabbak. Egy író számára az írásnál nincsen fontosabb. Amíg lehet: írni, dolgozni kell. Jöhetnek azután terméketlenebb évek. De ki kell tartani, az élet a rendszeres munkát el nem sodorhatja. Voltak éveim, mikor csak én tudtam, hogy még fogok írni. Van olyan is, amikor viszont nem szabad írni, mert zsarnokság van. Akkor, úgy gondolom, az írónak ellenállni kell, annak a nevében, akiért és amiért ír. Ha béke van, és termékeny vagyok, tehetséges állapotba kerülök, kötelező írnom. Író vagyok. Huszonhárom éves koromig komolyan meg sem fordult a fejemben, hogy író legyek. Ifjú emberként nem mertem egy íróéhoz mérni a képességeimet. Nálam az is tovább tartott, mint sokaknál, hogy el merjem vinni a novelláimat egy szerkesztőségbe. Nemcsak a kádárista irodalmi élet iránt érzett viszolygásom tartott vissza, hanem a félelem is, rettegés valami istenitől, a szentnek érzett írástevékenység titokzatos világától. Én is írogattam ugyan tizenöt tizennyolc éves koromban, az Eötvös Diákban meg is jelentek az írásaim, különösen, hogy én voltam a főszerkesztője egy darabig, de szerencsére megéreztem, hogy az egészet nem szabad komolyan venni, még nem tartok ott, hogy költő vagy író vagyok. Talán sejtettem, ha egyszer komolyra fordul a helyzet, rabul ejthet az írás öröme akár egy életre, de azt is tudtam, hogy akkor szolga leszek. Önmagamé vagy egy magasabb világé? Meg kell érni ehhez a feladathoz. Rimbaud-nak nem kellett érnie, ő csoda volt. Abból egy-kettő van. Azok is mind költők. A prózaírók lassabban érnek. Még a költő is hosszan érik olykor. Adynak az a verseskönyve, amitől kezdve ő volt Ady Endre, nem az első, nem is a második kötete, hanem az Új versek, huszonkilenc éves korában Kétfajta irodalom van, mondják. A magas,meg a kommersz, mert ennek van egy ilyen gúnyneve. De nem becsülném le ezt a másik félét sem. Bizonyos műfaji követelményeknek eleget téve kitünő szórakoztató könyvet írhat a lektűr író. Nem a szemét könyvről beszélek. A lektűr bizonyos értelemben veszélytelenebb, mint sok, magasröptű művészetnek tekintett halandzsa, hamis bálvány. Rejtő, Maugham, Graham Green, Raymond Chandler, meg a többiek - remek írók. Remekírók. Jók. Írni szerintem az emberi intelligencia megnyilatkozásának csúcsa, agyunk egyik legmagasabb szintű funkciója, melynek a jelentőségét a zenéléssel, vagy a matematikai gondolkodással érdemes összevetni. Korunk filozófusa úgy gondolja,

4 4 hogy az irodalom nagyjai, műveik tanúsága szerint többet tudtak - és adtak közre - az emberről meg a világról, mint a különféle filozófiák. A humánetológia, az emberi viselkedéssel foglalkozó evolucionista tudomány megállapítása szerint az ember nem abban a tekintetben tud többet más élőlényeknél, hogy eszközt használ, vagy hogy beszél, ez sokfelé egész jól megy az állatvilágban, hanem abban, hogy szándékolni, szándékot tulajdonítani képes, és modellálni tud, előre elképzel, anticipál. Ezt képes azután meg is valósítani. Így születik a kultúra. Intencionális gondolkodás, ez az ember megkülönböztető kvalitása. Az írás modellálás. Elképzelése és megvalósítása valaminek, ami addig nem létezett. És nem csak létezik: ha megvan, s jó a mű, az az érzésünk, hogy öröktől létezett. És az ember tanul belőle, önmagunktól tanulunk. E sajátosan emberi képességnek egyik első, de máig érvényes nyoma az írás. Új és új nyelveket hozunk létre: új és új műveket írunk. Az íráshoz őszintén szólva még ceruza és papír sem kell, nemhogy számítógép. Fejben is lehet írni. Hallottunk olyan bebörtönzött emberekről, akik első könyveiket magánzárkájuk sötétjében, a fejükben írták meg, majd miután kijöttek, leírták, ami már nagyjából kész volt. Szász Béla csodálatos Minden kényszer nélkül című önéletrajzi könyvét - amely a Rajk-per koncepciós mivoltáról és előkészületeinek roppant kegyetlenségéről rántja le a leplet (a szerző maga is a meggyanúsítottak közé tartozott), lényegében odabent írta meg: megjegyezte. Memóriája rendszeres foglalkoztatásával élte túl az összes szörnyűséget. Berkesi András csaknem ugyanabban az időben, az ÁVÓ-val párhuzamos tevékenységet folytató Katonapolitikai Osztályon volt kihallgatótiszt, a másik oldalon állt, később pedig nem igazságtalanul, de ugyancsak törvénytelenül konstruált ítélet alapján, még a rákosizmus idején kiszabott börtönévei alatt, a magánzárkájában tanult meg írni, fejben. Kiszabadulva a kádárista aranykor legnépszerűbb, legtermékenyebb besztszeller-szerzője lett. Agitatív kommersz. A kabát meg a gombja. Nem szerettem a könyveit, politikai propaganda-krimiket, de a szocializmust építő közönség falta. Krimiben eleinte nemigen volt más is kapható. Berkesi évente kirázott a kisujjából egy-két regényt Érdekes, nem? Miféle írók leszünk, Szász Bélák, vagy Berkesik, mennyire értékes könyveket írunk, az attól is függ, hogy miféle emberek vagyunk. De hogy leszünk-e írók, az főként szorgalom kérdése. Bizonyos gének is kellenek hozzá, attól tartok, de csak másodsorban. Az íráshoz egyébként nem kell semmi. De ha mégis, hát ha van ceruzánk, pláne egy számítógépünk, az nagy segítség. Az író előtt új lehetőségeket nyit, ha megtanul számítógépen dolgozni. Nem kell könyvtárakba

5 5 rohangálni, utazgatásra, unalmas várakozásra pocsékolni a drága időnket: egy keresőprogrammal a neten pillanatok alatt megtalálunk mindent, amire lexikálisan szükségünk van. A számítógépet azért szeretem, mert kellően gyors munkára képesít. A múzsa ugyanis rendkívül gyorsan súg, s az ember, ha kézzel nem tud elég gyorsan írni, az első gondolatát ami a legfontosabb nem tudja leírni. Mindig úgy éltem meg ezt, mintha a polcra rátettek volna egy mondatot, amelyet nekem villámgyorsan le kell kapnom onnan, és rá kell tennem a papírra. Na de hogy ezt a múzsa adja, vagy sem... A múzsa nem jön el mindig, csak akkor, ha belül egészen tiszta vagyok. Onnan tudom, hogy tiszta vagyok, ha ő súgni kezd. Ennél lényegesebb, hogy gyorsabban írunk a klaviatúrán, mint kézzel, így elcsíphetjük a képzeletünkön legsebesebben átcikázó szavakat, ötleteket is. Felszabadulásként élem meg a computert. Persze meg kell tanulni használni az írásra, sűrűn nyomtatni kell, átjavítani, és húzni - a gyors munka fecsegésre csábít. A füzet vagy gép előtt kell ülni, annak aki író akar lenni, egész nap. Az Élet és Irodalomnál volt egy sokat tapasztalt prózarovat-szerkesztő, aki, mikor 1975 tájt írásaim közül elvittem néhányat hozzá, hogy jelezze a jóindulatát, meghívott a közelben az egyik étterembe. Útközben megjegyezte: - Mihály fiam, azt tudod ugye, hogy az íráshoz főként nyugodalmas segg kell? Nehéz pontosabban megfogalmazni az írói munka sikerének alapfeltételét. Minél több időt szakítunk írásra, minél könnyebben tudunk lemondani a társaságban töltött kellemes órákról éppúgy, mint más igényeinkről, annál valószínűbb, hogy eredményt érünk el. Amikor még nem írtam, de hallottam egy nagy és ünnepelt zongoristát rádióinterjúban panaszkodni amiatt, hogy kivétel nélkül minden nap négy-öt órát gyakorolnia kell, különben másnap már hallhatóan gyengébb a zongorajátéka azt hittem, nyafog, a szorgalmával dicsekszik. Nem. Ez az igazság. A magam kárán tanultam meg ezt. Nem csak a zongoristának kell minden nap gyakorolnia, hanem az írónak is. Nem kell mindig jót írni. Csak írni. A keyboard a mi zongoránk. Sokat kell olvasnunk, még többet gondolkodnunk, szóval, nem csak írni kell, hogy az írásban kellően pontosak legyünk. De hogy aztán jelentékeny írók leszünk-e, mármint az Olvasó számára, vagy középszerűek, az másik lapra tartozik. Akinek esze ágában sincs naponta dolgozni, és nagyon tehetséges - egy jó könyvet biztosan meg tud írni. Talán kettőt is. Hármat már csak ritkán. Négyet soha. Az írással fantasztikus tapasztalataim vannak. Ha hiszik, ha nem, volt idő, amikor alig-alig tudtam összehozni egy épkézláb bonyolultabb mondatot. Rosszmájú megfigyelők szerint a helyzet mit sem változott. A stílus az ember. Vannak

6 6 hibátlan stílusú, mégis olvashatatlan szerzők. Őket legtöbbet írók szokták olvasni. Továbbá a szenvedés érlel, ha tiszta. Amikor szellemi jellegű, és nem értelmetlen, nem fizikai. Nem a züllött életmód hozza magával az ilyen szenvedést, hanem az igényesség, az érzékenység, vagy a jellem. A jellem jót tesz a stílusnak. Nem szabad azonnal eldobni a rosszat. Nézegetni kell. Megérteni, mi benne a rossz. Megkérdezni magunkat: ha ez rossz is, nem pótolhatatlan-e mégis? Nem az igazságot dobjuk-e ki, csak hogy eltávolítsuk magunktól? Ne kelljen foglalkozni vele, mondván, jaj de gyengén van megírva. Ami lehet igaz is. De azért nem sikerül jobban megírni, mert még kényelmetlen belátnunk, hogy úgy van. Az igazsága kényelmetlen. Még nem tudjuk megírni jól. Meg kell tanulni elfogadni magunktól a gyenge dolgokat is. Szembenézni velük. Belátni, hogy itt tartunk. Még mindig. Isten őrizz kiadni, publikálni mindent. Azt képzelni, hogy az olvasó úgysem veszi észre. Az első lesz, amit kiszúr. Az irodalomban jártas olvasónak messziről üvölt a hazugság. Hiúságunk kielégítése veszedelmes csapda. Rengeteg szerkesztőség küzd manapság anyaghiánnyal, túl könnyű publikálni bármit. De aki érzi, hogy még nem tud úszni, de szeretne, ne fürödjön meg a pocsolyában. Naponta írni kell, az a lényeg. A költők hajlmosak írás közben inni, mert azt remélik, úgy hamarabb kerülnek ihletett állapotba. Extázisra vágynak, kilépni önmagukból. Sámándobon utazni. Meglehet, ez alkat kérdése is. Akik azonban nem született lírikusok, azoknak inni megbocsáthatatlan. Ölik vele az akaratukat. Költőnek sem tanácsos innia, de megbocsátható, mármint szerintem, ha jó költészet az eredménye. Szent áldozat. A nagy költők többsége ifjan sírba dől. Ahhoz néha nem is kell inni, de ha az ember tömény életet iszik, és érzékeny, akár egy angyal, hamar elmegy. Aki rádöbbentett, hogy én a világon a legjobban írni szeretnék, Petri György volt, a költő. Teste már a földben, de a művei élnek, élni fognak szerintem, amíg lesz magyar irodalom. Az ő első két kötete első olvasásakor ébredtem rá, hogy író vagy költő szeretnék lenni. Szabad akarok lenni, mint ő. És hát ő sajnos ivott is, én pedig, kezdőhöz méltó ostobasággal meg voltam győződve róla, hogy a borivás az írás elengedhetetlen tartozéka. Idővel aztán rá kellett jönnöm, az alkohol elvisz a forrástól. Az igazi költőben önnön belső extázisa lobban lázzá, annak a szomját, drukkját oltja alkohollal míg az nem végez vele. Petőfi Sándor is szerette a bort, de nem is volt ideje hozzászokni szegénynek. Ő mindig mintha a világ legjobb borát itta volna, valami isteni nedűt, amit csak a Parnasszus lankáin szüretelnek.

7 7 Ő is naponta dolgozott! Amikor valaki ír, olyan, mint a mag a földben. Ha megreped a nyomás alatt, akkor kihajt, kijön belőle a hajtás, mindaz, ami addig láthatatlan, tapasztalhatatlan volt. Úgy jön-e, olyan látványt nyújt-e ez az írói teljesítmény, mint a vulkánkitörés, vagy mint egy szelíd, erdei patakocska, az mellékes. Fontosnak tartom, hogy mielőtt valaki egész életét az írásra szánná, előbb ismerje meg magát, hogy el tudja dönteni, alkalmas-e arra, amire magát - és a környezetét! - kényszerítené. A dilettáns úgy érzi, hogy úgy élvezi az írás örömét, ahogy semmi mást: már azt szereti, ahogy mozog a keze. Képtelen abbahagyni. Ezt írói képességüknek vélik. A világ azonban a vélekedésüket nem igazolja vissza, ami megalázza őket. Mégsem óhajtják tudomásul venni önnön hamis belső valóságukat. Eltévednek a labirintusban. Az írást olyan szemérmesen kell csinálni, mint a szerelmet. Nem biztos, hogy mindenkire tartozik az. Kafka meg volt győződve róla, hogy iszonyatok laknak benne, és a démonokkal valójában neki szóba állnia se volna szabad, nemhogy megírni belső találkozásainak némelyikét. De nem állta meg végül, hogy az írás máglyájára fel ne lépjen. Utána szégyent érzett. Szerintem őszintén szerette volna, ha halála után a barátja, Max Brod megsemmisíti hátrahagyott kéziratait. A nevezetes névtelenek mindig ezt szeretnék. Annyira világos előttük, mit tettek, annyira tisztában vannak vele, hogy ha leírtak egy jó mondatot, aminek pokoli lehet az ereje, akkor az a mondat már hozzátartozik a világhoz, és tovább bonyolítja az egyébként is kusza helyzetet. Én bizakodó alkat vagyok. Minél rosszabb a helyzet, annál inkább reménykedem. A teremtést nem gondolom eleve elcseszettnek, az embert menthetetlennek. Inkább nagyon is fiatalnak gondolom, éretlennek, szellemi értelemben még gyermeknek. Majdnem mindennek előtte vagyunk még. Próza és a líra kitartóan közeledik egymáshoz, hamarosan össze fog olvadni, körülbelül úgy, ahogyan Homérosz, illetve Hésziodosz idejében. A jó blogírók ma azt hiszik, prózát írnak, holott verseket. Észre sem veszik. A virtuális valóság formát ad, metaforizál. Aranykorát éli a blogvilág, új formák születnek naponta. A líra természete vertikális irányú, a líra felfelé beszél, a magasabb valóságok számára énekel; meg van győződve róla, hogy mindenütt hallják. Nem leír, hanem önkifejez. Aki színtiszta prózával foglalkozik ez nem én vagyok - horizontálisan dolgozik. A prózaíró nem felfelé beszél: az embereknek mesél, akik körülötte ülnek. Homérosz. A prózaíró higgadtan el akarja mondani, mi van. Képes a teljes leltár felvételére, a dolgoknak széltében való átvizsgálására. Módszere van. A regényíró azt a célt tűzi maga elé - teljesíti is -, hogy egy történetet lehetőleg a

8 8 maga teljességében, annak összes fontos vonatkozásában tárgyszerűen és összefüggéseiben láttatva leírjon. Mondani szokás, az emberi sors válik láthatóvá a jó történetben. De a próza ma már tudományos, sokszor kimódolt, abban a tévhitben él, hogy filozófiának kell lennie, vagy legalábbis önjáró szerkezetnek, különben nincs benne írói gondolat. Szerintem az Olvasó nem így látja. Ő változatlanul repülőszőnyeget akar mesét, tudást, az ismerős álom szédületét. Mit szeretek magában az írásban? Először is egy intim viszony, amihez senkinek semmi köze. Kell egy kicsi helyiség a lakásban, ami csak a maguké, ahova senki nem lép be, amikor maguk az írással foglalkoznak, amolyan szentély. Esterházy ifjú házasként egy icipici, egyszobás lakásban élt a Bogár utcában, első kisgyermekével és ifjú feleségével. A szoba közepén volt egy függönnyel körbekerített hely, azon kevesek közé tartozom, akik láthatták, ahová épp csak befért egy íróasztal. Ide, ha leült az ifjú apa dolgozni, olyan volt, mintha nem lenne jelen. Úgy kellett tekinteni mindenkinek. Ez teljesen normális eljárás, egy író esetében. A követendő eljárás. Az írónak szent kötelessége elszigetelődni, ha múzsáival és istenével, a benne lakó Nagyobbal írásban óhajt beszélni. Az írás nem azt jelenti pusztán, hogy az ember leül, előveszi a papírt, a ceruzát, ámbár ezt is jelentheti igen szerencsés esetben. Krúdynál ez működött. Elővette a papírt olyan csendes részegen, hajnali kettő felé, dorbézolásaiból megtérve. Ő semmi másra nem tudott gondolni, csak a fejében élő képekre, nem tudott volna aludni, ha nem ír előtte hat-nyolc órát. Lila tintával, ismeretes, gyöngybetűkkel, alig-alig javítva bele, leírta hát a gyönyörűséges mondatait, szépen egymás után, mind a mai napig az égen ragyognak azok a mondatok. Ez megmagyarázhatatlan, nem tudok hozzászólni. Így is lehet írni. A kezdő írók legnagyobb problémája, hogy nem merik ezt megtenni, és már gondolatban belejavítanak a szövegükbe. Nem hisznek maguknak, nincs spontán dikciója a szövegnek. Komoly iskola, míg eljutunk odáig, hogy képessé válunk a belső hang diktálására folyamatosan írni. Más kérdés, hogy az a mondat esetleg tűrhetetlen. Akkor még nem kész bennünk az író. Baj, ha a mondat a tudatos egóm által megerőszakolt mondat. Akkor érkeztünk el az irodalomhoz, ha igaz és őszinte mondat az, ami belőlem kijön. Mondatok sora. Én vagyok a mondat és minden szó, és a lélegzet a szavak között. Újra mondom, mert fontos: ha nincs fentről diktálás, akkor is ott kell ülni a papír mellett. Majdnem egy évtizedet ültem egyszer a papír mellett úgy, hogy semmi se történt. Borzalmas volt. De nem mindig a tehetségtelenség az oka. A bennünk élő Nagyobb nem engedi, hogy ugyanazon a lépcsőn álldogáljuk végig az életünket.

9 9 Felfelé, vagy lefelé visz az út. Engem a terméketlen évek neveltek íróvá, akkor tanultam fejben javulni, és szívben is javulni. Alapjában véve ma már nem is szeretek vázlatot csinálni. Csak akkor teszem meg, ha nagyon muszáj, és ha azt érzem, hogy az a linkség, ha a szöveg gerincét nem fektetem le. De a vázlat nem arra való, hogy az ember minden pontját megvalósítsa. Akkor kell, ha eleve benned nincs meg a váz. Olyan speciális természetű a mondandónk mondjuk, hogy nem is lehet. Az emberben van a vázlat, csakhogy ő maga meg a vázlat között egy vastag fal emelkedik amit előbb le kell bontani. Munkával. Fokozatosan javuló önismerettel. Ez a munka Megtartóztatva magunkat művűnk értékelésétől, nem a mi dolgunk az. Kimondani könnyű, megvalósítani kínszenvedés. Csak keveseknek sikerül folyamatosan s mindössze írniuk. Miket ki nem találunk falbontási kísérletképpen! Szokták hamisan is hangsúlyozni, hogy az írás szenvedés. Általában azok, akik valójában nem foglalkoznak írással, akiknek fogalmuk sincs az egészről. Írni, vagyis alkotni mennyei élvezet, akkor is, ha tenger kínlódással jár. Épp az benne a jó! Előtte, a csend, az nehéz, a terméketlennek látszó kínszenvedés. Javulni kell önismeretben, figyelemben, önszeretetben, amíg nem áramlik, nem tud folyni bennünk a gondolat és a kép. Az író, mikor ír, különféle világokba kerül, és rövidebb-hosszabb időt tölt mindenütt. Érdekes nagyon, mint egy eltévedés. Van szenvedés, de a szenvedés nevel. Eleinte szépnek találjuk, hogy ennyit szenvedünk az még csak a kezdet, egy önszerető maszkunk. Mikor az ember már tényleg kínlódik egy tervvel, olykor éveken át, de nem alkuszik, nem és nem, véget érhet a szenvedés. Egyszercsak diktálást hallunk. Fokról-fokra képesek vagyunk meghallani. Megküzdöttünk érte, hogy már ne küszködjünk. Ekkor válik mesterséggé az írás, céhbelivé az író. A jó cipész szeret cipőt csinálni. Minél jobb cipőket készít, annál élvezetesebb az a számára. Amikor az alázat eléri a célját, önmagunkig zuhantunk, a mögöttünk álló angyal segíteni kezd. De hogy odáig eljussunk, előbb ki kell rámolni minden feleslegeset, szemetet, tévutat, saját gondolatot, teóriát, más írók utánzását, önmagunk utánzását, neadjisten. Ha mindennek vége van, akkor lelünk benső énünkre: olyannak tapasztaljuk magunkat, mint amilyenek akkor voltunk, mielőtt nevelni kezdett volna bennünket a képmutató társadalom. Magunkra találhatunk az írásban. Ha kibírtad a hét fogást Miközben a tájékozatlan szemlélő azt hiszi, hogy én, az író, naphosszat benn ülök a sötét szobámban, egyedül és

10 10 szenvedéstelin kopácsolok, jaj, milyen unalmas és fárasztó, valójában az történik, hogy pompás, csodálatos kalandok sorát élem meg. Minden író így van ezzel. Oly izgalmas életem volt az elmúlt harminc évben körülbelül harminc éve írok, hogy az hihetetlen! Az Amazonas őserdejében élő bennszülöttre emlékeztetek, aki reggelente izgatottam ébred: bizony ma is meg kell próbálnia vadászni! Veszélyes. Majdnem biztos, hogy ma sem sikerül. A vad, ugye, az gyorsabb. De óvatosan reménykedek, előrelátó módon ismerek már egy-két trükköt, tehát megfürdöm, elmondom a néma imákat, befestem magam, megfelelő nyílhegymérget keverek Segédeimmel összegyűlünk végül, és lábujjhegyen bemegyünk a dzsungelbe a kitaposott ösvényen. Hallatlan izgalmak jönnek, tényleg az életem van veszélyben sokszor De a nap végére valahogy hazaérkezem. Az is milyen jó. Családom részvétteli megértéssel fogad, ha nem fogtam semmit, akkor is. Ha pedig fogtam, hát az már messziről látszik, mondják. Sokat nevetünk. Nem értem azokat az embereket, akik nem szeretnek játszva élni, alkotásból és valaminek az alkotása révén. A lélek dzsungel, ahol valóságos veszélyek várnak bennünket, nem olyanok, mint egy játékteremben. Az írásban még önmagammal is szembe találkozhatom. Az kockázatos. De élvezetes is, mert történik valami. Én az írást személyes, egzisztenciális, élethalál-kérdésnek tartom, és nem gondolom, hogy a piaci vagy a kritikai visszaigazolás fontos lenne. Az írással a világot érdemes megismernünk, a valóságot és önmagunkat. Nem az irodalomban, vagy a közéletben kell jelentős helyet kivívnunk. A díjak gyanúsak. Mit akarnak tőlem? Előleg? Szolgálatba vétel? Rossz lelkiismeret? Az irodalmi élet mint közélet a számomra már elviselhetetlen. Úgy gondolom, a művészet belső természeténél fogva annyira független, a pénz által valóságos mivoltában annyira megragadhatatlan, hogy előbb-utóbb tán épp az internet segítségével, annak fejlődésével együtt, vagy más úton ki fog bújni a szorításból. A világ közvéleménye számára világossá válik, hogy létezik egy könyváruházi kínálat, de létezik amellett egy másik is, amit maguknak kell felfedezniük A még-olvasók döntő része nem valamiféle politikai zsarnokság által van elzárva a tudástól, hanem a könyvek túlkínálata révén. Már nem örvend általános és főként nem örvend gyakorlati elismertségnek az a tény, hogy vannak értékesebb és értéktelenebb szellemi termékek, sőt, vannak egészen értéktelenek is. Ezt a különbséget a könyvek ára képtelen tükrözni. A legértéktelenebb a legjobb üzlet ma, mondják, arra van a legnagyobb kialakított - kereslet. Ezért ma az igazi író helyzete roppant veszélyes, érzékeny és kényes. Eljöhet a szellemtelenségnek egy szintje, aminek a beköszöntével

11 11 maga a könyvpiac is lepusztul-elpusztul. Túl kulturális lesz, már magában véve ijesztően hangzik majd. Az emberiségnek száz vagy ötszáz könyve van, ami pótolhatatlan kincs, újból és újból el kellene, hogy olvassa őket a gondolkodó földlakó. Camus, Dosztojevszkij, Gogol, Joyce, Beckett és a többiek műve akkora kincs, hogy hatalmában van átformálni a világot: az embert. Lehetséges, hogy e kincs nagyságával, páratlanságával akkor jövünk tisztába, ha közel kerülünk ahhoz, hogy elveszítsük. Régen a királyok örültek, ha olyan énekmondó lantost találtak, aki úgy tudja elénekelni a lakomához Trója pusztulását, ahogy az történt, nem úgy, ahogy az ő megfizetett lantosai tették. Homérosz ezt még ábrázolta is! Az író rangja ma is akkora kellene, hogy legyen, mint a mítosz dalolójáé volt, a müsztésznek nevezett emberé, később pedig a mesemondóé. Jár neki az ingyen koszt, kvártély és az utazás lehetősége. Nem is kell neki több, sose kellett. Szerintem azok az igazán jó könyvek, amelyek költői vagy prózai tanúvallomások. A szónak abban az értelmében, hogy az írónak a felismeréseit tartalmazzák, amelyet ő az egész életével hitelesít. Erről jut eszembe: a legeslegmagasabb irodalmi körökben is magától értetődő axióma, hogy etikátlanul élő művész is létrehozhat nagy és támadhatatlanul értékes művészeti alkotást, életművet. Szerintem ez egyszerűen nem igaz. Nem tudom, igaz volt-e ötszáz éve, vagy kétszáz éve, de biztosan nem igaz ma, Sztálin és Hitler kora után. Az emberiség az ártatlanságát elveszítette. A művek nem választhatóak el az alkotóktól. Tetteink nem választhatók le rólunk. Egymásra vallanak. Azoknak az íróknak, akik elbújnak a műveik mögött, nem elég jókat írniuk ahhoz, hogy egyszer ne tűnjenek el olvasóikkal együtt a semmiben. Igazat kell írni, és igaz módon is kell élni. Vagyis csak így érdemes. Az íróhoz ez méltó. Máskülönben az illető nyerészkedője csak tehetségének és hivatásának, nem a szerzetese. Azt hiszem, nagyjából ennyit akartam mondani. Hozzátéve nehogy félreértsék:, ha igazán jót írnak, az előbb-utóbb meg is fog jelenni. Még a mai helyzetben is. Ha egészen kivételesen jó, a művük minden objektív akadály ellenére sikert fog aratni. Még pénzt is keresnek vele talán. Nem sokat, de azt becsülhető útonmódon. Ami pedig a szellemi jelentőségét illeti az írásnak, az felmérhetetlen. Maga a mérce. Emberré tesz. Sok sikert kívánok mindannyiuknak, hogy megfeleljenek a legmagasabb mércének. Köszönöm, hogy meghallgattak.

a Magyar Író Akadémia szépírói mesterkurzusán elhangzott előadás Az írás életforma

a Magyar Író Akadémia szépírói mesterkurzusán elhangzott előadás Az írás életforma a Magyar Író Akadémia szépírói mesterkurzusán elhangzott előadás Az írás életforma Hölgyeim és Uraim, tisztában vannak azzal, hogy kik maguk ebben a minőségükben, amikor itt ülnek egy szépírói mesterkurzus

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE 17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE A legnagyobb ellenségünk a Közvetlen Értékesítés/Network Marketing/MLM üzletben, az elutasítástól való félelem. Amiatt aggódunk, hogy vajon mit fognak gondolni az emberek az ajánlatunkról.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21.

Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21. Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21. Prémium üzemanyag, ahogy én látom! /Privát magán vélemény/ Nagyon sok embert elgondolkoztat az, miszerint a benzinkutak felénél erõszakosan, sõt már pimaszul,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Szia René! Kriszti. Szia René!

Szia René! Kriszti. Szia René! Én örömmel leírom a véleményemet, mert imádtam ezeket a foglalkozásokat. Bár lehet, pont rajtam láttad, hogy álmos vagyok és ezt esetleg unalom jeleként érthetted, de nem így volt. Egész nap ügyfelezek,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Málta nem Attard 205

Málta nem Attard 205 Málta Sziasztok! Mészáros Andrea vagyok, negyedéves villamosmérnök hallgató. Kicsit eltérnék a sablon beszámolóktól, szeretnék közvetlenebb, barátibb hangnemet megütni. Már korábban is megfogalmazódott

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben