EMLÉKEZTETŐ a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETŐ a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségi üléséről"

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségi üléséről Az ülés helye és ideje: Hotel Wien tanácsterme Budapest XI., Budaörsi út január 8. 09,30 óra Résztvevők: az eredetihez csatolt jelenléti ív szerint. Takács Géza elnök megnyitja az elnökségi ülést, majd bejelenti, hogy az Elnökség a napirendi pontok szerint halad, amelyekről magnófelvétel, az alapján emlékeztető készül. Bejelenti, hogy az Elnökség határozatképes és felkéri az Elnökség tagjait a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A napirendi pontok előtt Balikó Sándor méltatta néhai Turi János munkásságát, majd az Elnökség 1 perces néma főhajtással tisztelgett az elhunyt egykori VSZT elnök emlékének. Napirendi pontok: 1. Vetőmag hulladékzsákok kezelése (meghívott előadó: Zvekanovics László környezetvédelmi vezető Duna-Dráva Cement Kft. Váci gyár) 2. Posztregisztrációs fajtakísérletek tapasztalatai, jövője? 3. Pannon Búza védjegy. Licencdíj begyűjtése az utántermesztett vetőmag után. 4. Beszámoló a FÁK Kormányközi Vetőmag Koordinációs ülés eredményeiről 5. Beszámoló a MVSZ és a VSZT egyesüléséről, további teendők 6. SZMSZ 7. Better Regulation EK vetőmag direktíváinak felülvizsgálata, lehetséges hatások 8. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elért eredményekről (EESNET, Biokontroll megállapodás, adatszolgáltatás, honlap stb.) 9. Egyebek 10. Korábbi elnökségi tagok köszöntése 1. Napirend Takács Géza bejelenti, hogy Zvekanovics László elfoglaltságára hivatkozva lemondta a tervezett előadását. Röviden összefoglalja a hulladékzsákok begyűjtésével kapcsolatos eddigi történesekről. A KvVM-ben folytatott tárgyaláson elhangzott, hogy szerintük a VSZT-nek kell igazolnia, hogy a csávázott zsákok nem veszélyes hulladékok. A Duna-Dráva Cement Kft-nél bevizsgáltattuk a zsákokat. A vizsgálati eredmények alapján a papírzsákok nem sorolhatók a veszélyes hulladékok közé. Ezt a mérést egy olyan akkreditált laborban is el kell végezni, melynek eredményét a KvVM is Tájékoztatta az elnökség tagjait a Cseber Kht-val történt tárgyalásról. Tagjaink informáltak arról bennünket, hogy a Cseber Kht. nem gyűjtötte be a zsákokat és nem tudott és nem is akart beszámolni a begyűjtésért a tagok által befizetett díjakról.

2 Ruthner Szabolcs szerint a Cseber Kht-re különböző eszközökkel nyomást kellene gyakorolni az árai mérséklésére és a begyűjtési kötelezettségének elvégzésére. Esetleg a Cseber Kht megkerülésével eleget tenni a jogszabálynak. Kolop László szerint tovább kell folytatni a megkezdett munkát, továbbá közli, hogy a veszélyes árukkal kapcsolatos ellenőrzés és elszámolás január 1-től a KvVM-től a VPOP-hoz került át. Bánki H. Dezső szerint a vetőmagzsákokat ki kell venni a veszélyes hulladékok köréből. Takács Géza erre válaszként elmondja, hogy Gráf József agrárminiszter rendeletmódosítással kivette volna a veszélyes hulladékok köréből a vetőmagzsákokat, de ehhez tárcaközi egyeztetés szükséges és a KvVM nem járult hozzá a módosításhoz. A besorolás megváltoztatásához be kell vizsgáltatni egy akkreditált laborral a szennyezettség mértékét és az adott vizsgálati eredmények ismeretében folytatni kell a tárgyalásokat a KvVM-el. Farkas Béla elmondja, hogy a Cseber Kht. szerint az eladónak kell visszagyűjteni a veszélyes hulladékot és a kijelölt helyre szállítani, de ez sok esetben kivitelezhetetlen, pl. ha a vevő több 100 km-re vitte el az árut. Kolop László válaszában elmondja, hogy a Cseber Kht. átvállalja a begyűjtést, ha erről szerződésben állapodott meg. Begyűjtési kötelezettsége nincs, csak jelentési kötelezettsége van a szerződőnek érvényes szerződés esetén. Pavelka Árpád javasolja, hogy nem csak jogi, hanem gazdasági területen is akciót kell indítani. A vetőmag-forgalmazók tárgyaljanak a Cseber Kht. tulajdonosaival (akik közül néhányan a VSZT tagjai is). Takács Géza elmondja, hogy az elsődleges kibocsátónak kell visszagyűjteni (tehát a köztes forgalmazónak nem). Annak a termelőnek, aki kiüríti a zsákot kötelessége visszavinni a hulladékot a Cseber Kht. által kijelölt gyűjtőhelyre. Az Elnökség a beszámolót Megbízza az Titkárságot a további teendők elvégzésével: akkreditált labor felkeresése és ott vizsgálat végrehajtásának kezdeményezése, majd az eredmény alapján rendeletmódosítás kérése az illetékes minisztérium(ok) felé, valamint a tagság tájékoztatása a jelenlegi helyzetről és arról az információról, hogy az ellenőrzés tól a VPOP-hoz került át. 2. Napirend Kolop László értékeli a posztregisztrációs fajtakísérleteket és beszámol a tapasztalatokról. Elmondása szerint többen szerették volna az értékelési szempontokat módosítani. Elmondja, hogy a nyíltság és a betekintési lehetőség nem azért van, hogy a nem tetsző eredményeket bárki megváltoztassa, vagyis a megkezdett metodikával kell végigvinni a rendszert. A posztregisztrációs vizsgálatoknak az indokolatlanul eltúlzott marketing kommunikációt kell mérsékelnie.

3 A Gabonatermesztők Országos Szövetsége egy alapítványt hoz létre ezzel a posztregisztrációs rendszerrel kapcsolatosan, melyben a VSZT-nek szakmaközi együttműködést kell tanúsítania. Abban az esetben, ha a kuratóriumba történő delegálás illetve a kuratórium tag visszahívásához szükséges, hogy a VSZT is alapítója legyen az alapítványnak, a VSZT-GOSZ közösen tegye ezt meg. Ruthner Szabolcs elmondja, hogy a GOSZ vállalja az Alapítvány létrehozását. Az Alapítvány kuratóriuma 9-11 tagú szakembergárda lenne, akik felügyelnék a szerződéskötéseket és a metodikát. Tagjai lennének termelők, statisztikus, malomipari képviselő, kereskedő, sütőipari szakember stb. Wágner József elmondja, hogy az időzítés és a tájékoztatás nem volt megfelelő. A kísérletek beindításakor az információkkal és a kísérletek előkészítésével olyan késedelmet tapasztaltak, mely hátrányosan befolyásolhatta az eredményeket. Tímár Béla korrektnek tartja a rendszert. Korrekt eredményekre lehet korrekt marketinget építeni. Véleménye szerint túlzott marketing fogalma nem helytálló etikus, vagy etikátlan marketingről lehet beszélni. Takács Géza elmondja, hogy konszenzuson alapuló kísérletsorozat volt, a tájékoztatás és a kísérletekkel kapcsolatos tárgyalások az érintettekkel folyamatos volt és erről tájékoztatták is mindig az érdekelteket, így az utólagos megkérdőjelezése a rendszernek etikátlan olyanoktól, akik nem működtek aktívan közre az egész folyamat során, pedig lehetőségük lett volna rá. A VSZT alapítóként vegyen részt az Alapítványban a GOSZ-al közösen. 3. Napirend Láng László a Pannon búza védjeggyel kapcsolatosan elmondja, hogy ez ügyben is a GOSZal működik együtt a VSZT. A Pannon búza magasabb áron való exportjához homogénebb minőséget kellene előállítani, ehhez pedig szervezettebbnek kellene lennie az ágazatnak. Ezért 3 éves kutatási program keretében több kutatóintézet összefogva megvizsgálta, milyen minőségi paraméterek vannak. A kanadai kritériumrendszer tűnik a legmegfelelőbbnek. A paraméterrendszerre alapozva lehetne megfelelő búzát ajánlani, a megfelelő minőségű termék védjegyet kapna, ami magasabb, kiszámíthatóbb árat jelentene. A védjegyet úgy lehetne megszerezni, hogy van egy védjegytulajdonos. Kérdés ki legyen a tulajdonos GOSZ, VSZT, Gabonakereskedők különböző arányban lehetnének tulajdonosok. Javasolja, hogy kis arányban legyen tulajdonos a VSZT is, mely nem jelent jelentős anyagi terhet. Erről pontosabb ismeretek birtokában lehet majd dönteni, az Elnökségtől most csak elvi hozzájárulást kér a tárgyalások folytatásához. Licencdíjjal kapcsolatosan elmondja, hogy 1Mrd Ft-os kérdésről van szó és beszámol az üggyel kapcsolatos megbeszélésekről. Olyan jogszabályi tervezetet kell előkészíteni, ami lehetővé teszi a licencdíj begyűjtését az utántermesztett vetőmagok után. Az FVM, MSZH és az IRM megkezdte a törvénytervezet kodifikációját.

4 A beszámoló elfogadása, Láng László felhatalmazása a védjeggyel és licencdíjjal kapcsolatos további tárgyalásokon való részvételre. 4. Napirend Takács Géza beszámol a FÁK Kormányközi Vetőmag Koordinációs ülés eredményeiről, melyet Moszkvában tartottak. A termelési struktúra a jövőben változni fog, az anyagi háttér ehhez rendelkezésre áll. Kukoricából vetőmaghiány van Oroszországban. Az ISTA bizonyítványokat nem veszi át az orosz rendszer, mely a külkereskedelmi kapcsolatokat jelentősen megnehezíti. A FÁK államok közül csak Kirgizisztán rendelkezik ISTA akkreditált laboratóriummal, de a többi jelenlévő FÁK tagállam is érdeklődést mutatott az ISTA rendszer felé a delegációval együtt kiutazó Ertseyné, dr. Peregi Katalin ISTA elnöknek. A tárgyalásokon felmerült, hogy a következő ülést Magyarországon szeretnék megtartani. Hivatalos felkérés esetén az elnökséget tájékoztatni fogja a részletekről, mely alapján a kérdéssel érdemében kell foglalkozni. Pavelka Árpád javasolja, hogy a VSZT ne csak a certifikált vetőmag-forgalmazás mellett érveljen a jelentős orosz piacon, hanem a standard kategória mellett is, hisz az EU-ban a zöldségvetőmagok jelentős része ide tartozik. A beszámoló elfogadása. 5. Napirend Kolop László beszámol arról, hogy az MVSZ közgyűlése az MVSZ és a VSZT egyesülését jóváhagyta. Felhívja a figyelmet arra, hogy az elfogadott pénzügyi mérleg különféle banki költségek miatt nem lesz teljesen megegyező a VSZT számlára átutalt pénzösszeggel. Az MVSZ Ft-al nyitotta az évet, a pénzügyi mérleg elfogadása óta eltelt időszakban történt változások miatt az MVSZ számlájának aktuális egyenlege: Ft. A MVSZ-től átkerült pénzzel kapcsolatosan az MVSZ közgyűlése úgy döntött, hogy a VSZT ebből a pénzből olyan egyszeri fejlesztést hozzon létre, ami a TP-k működését segíti. Ruthner Szabolcs elmondja, hogy a magyar vetőmagszakma képviseletét az ISF-ben eddig az MVSZ látta el. A soron következő ISF prágai konferenciára már több tag jelezte részvételi szándékát. A konferencián való részvétel feltétele tagság a nemzeti szövetségben, mely szövetségnek ISF tagnak kell lennie. Ezért viszonylag sürgető lenne a szervezeti változás közlése az ISF felé.

5 A beszámoló elfogadása, az ISF-el kapcsolatos tájékoztatás tudomásulvétele. 6. Napirend Kator Zoltán a kiadott anyagok alapján ismerteti az Elnökség tagjaival a korábbi SZMSZ-hez képest történt változásokat. Az SzMR és az Alapszabály együtt olvasható és értelmezhető. A szavazással és az Alapszabályban rögzített egyéb kérdésekkel az SzMR nem foglalkozik. A SZB-k és TP-k ugyanolyan rendszerben működnek, az SzMR ad egyfajta mankót a működéshez, melyet a TP-k és SzB-k alkalmazhatnak, de írásban rögzítve és a Titkárság felé jelezve saját létszámuknak és munkájuknak megfelelően ettől eltérhetnek. A Titkárság pénzügyi és számviteli feladatai az előző SzMSz-hez képest nagyobb részletezést kapott. A titoktartási kötelezettség is nagyobb hangsúlyt kapott, mint a korábbi SzMSz-ben. A régi SzMSz-ben található felelőségi rész az újból teljesen kimaradt, mivel a Ptk. és az Mtk. is pontosan leszabályozza ezeket a jogi kérdéseket. Ruthner Szabolcs az Elnökségen kívül véleményeztetné az új SZMR-t a TP-al és a SzB-el is. Az Elnökség tagjai tanulmányozzák át az ülésen részükre átadott új SzMR-t, és Titkárság küldje ki azt a Termékpálya Bizottságok és Szekció Bizottságok tagjainak is, azzal hogy január 25. napjáig véleményezzék azt. Egyetért vagy nem ért egyet visszajelzést kell visszaküldeni. Amennyiben Nem ért egyet válasz van, akkor ki kell fejteni, hogy mivel nem ért egyet és azt is, hogy milyen változtatást javasol a szövegben. A Titkárságnak a javaslatokkal összeállított egységes anyagot az Elnökség tagjai számára február 29. napjáig meg kell küldeni és a következő Elnökségi Ülésen jóváhagyásra előterjeszteni. 7. Napirend Ruthner Szabolcs a Better Regulation EK vetőmag direktíváinak felülvizsgálatáról (előzetesen írásban kiküldött anyag). Pavelka Árpád hozzászólásában elmondja, hogy a magyar vetőmagszakmának a jogszabályalkotás kezdeményezését át kell venni az FVM-től és az MgSzH-tól, hiszen az utólagos véleményezések eddig nem jártak eredménnyel. Az EU-ban Magyarországot képviselő Polgár Gábort (MgSzH) és Szenczi Győzőnét (FVM) befolyásolni kell, hogy a szakma, a VSZT szándékait/álláspontját képviseljék. Kator Zoltán szerint az említett 2 referenst meg kell hívni a VSZT Elnökségi ülésére előadást tartani és az emlékeztetőket kézbesíteni kell részükre, hogy hatékonyabban képviselhessék a szakma érdekeit.

6 A beszámoló elfogadása. Az Elnökség a következő ülésére meghívja Polgár Gábort (MgSzH) és Szenczi Győzőnét (FVM) az agrár miniszteren keresztül (miniszteri utasítás az elnökségi ülésen való részvételen). A külföldi partnerszervezetekkel való további kapcsolattartás és információgyűjtés. 8. Napirend Ruthner Szabolcs beszámol az előző elnökségi ülés óta elért eredményekről (előzetesen kiadott írásos anyag). A VSZT honlapjának látogatottságáról szóló mérést, statisztikát a Titkárság a legközelebbi Elnökségi ülésre elkészíti. Hámori Sándor érdeklődik, hogy az elnökségi határozat milyen körülmények között született és miért 0,5% a konvencionális vetőmagban a javasolt GMO határérték. Ruthner Szabolcs az FVM szűk határidővel konkrét határértékre vonatkozó álláspont kialakítására kérte a VSZT-t. Mivel formális elnökségi ülésre nem volt lehetőség, az álláspont kialakítása többszöri váltással történt az Elnökség és a Titkárság között. A határérték kialakításának főbb indokai voltak. Zéró tolerancia elvének elkerülése. Költséghatékony konvencionális vetőmag-előállítás lehetőségének fenntartása. Minél alacsonyabb a határérték, annál jobban nőnek a járulékos költségek. Ha az utolsó szaporítási lépcsőben már a kimutathatósági szintet határozzuk meg, akkor milyen határértékeket tudunk kialakítani a magasabb szaporulati fokoknál. Takács Géza minél alacsonyabb a határérték, annál magasabb a tesztköltség és annál több vizsgálatot kell elvégezni. Ezen kívül mivel jelenleg 0,1% a kimutathatósági küszöb, ez rengeteg vitára adhat okot. Juhász Zoltán az őszi kalászosok forgalmazásával kapcsolatosan végzett felmérés kapcsán elmondja, hogy az őszi adatgyűjtés jobban sikerült, mint az azt megelőző és a számadatok közlésére is nagyobb volt a hajlandóság. A beszámoló elfogadása. Az Elnökség - az előzetes írásbeli szavazás alapján -, megerősíti, hogy a GMO határértékkel kapcsolatos 0,5 %-os küszöbértéket javasolja az FVM felé. 9. Napirend Egyebek napirendi pontok között Hámori Sándor kérdést intéz a Kalászos SzB vezetőjéhez, hogy a tavaszi kalászosok vetőmag-forgalmazása kapcsán lesz-e közös álláspont, vagyis hogyan tájékoztassák a vevőket.

7 Juhász Zoltán elmondja, hogy kiküldtek egy adatlapot, melyben a várható tendenciákról kérdezték meg tagjainkat és erre január közepéig várják vissza az információkat. Konkrétan a január 15-én megrendezésre kerülő Kalászos SzB ülésen kerül ez a téma megvitatásra. Tavaszi árpa kapcsán elmondja, hogy a szaporító terület a tavalyi évhez képest 60%-al nagyobb volt, a nyerstermés 3,4 t/ha. Ha a 2007 évi vetésterülettel számolunk (140e ha) akkor a várhatóan rendelkezésre álló vetőmag 45-48%-os vetőmag-felújításra elegendő lehet. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy komoly vetőmag hiány és ellátási nehézségek tavaszi árpánál nem várható. Zabból viszont komoly hiányra lehet számítani %-os felújításnál többre nem ad lehetőséget a rendelkezésre álló vetőmag. Marton Csaba elmondja, hogy 50 éves volt a hibridkukorica vetőmagipar Magyarországon, melynek 2007-ben nem volt kellő visszhangja. Az osztrák vetőmagszövetséggel érdemesnek tartja szorosabbra fűzni a kapcsolatot, melynek vezetőit az MNE nevében tavasszal Magyarországra hívta. Feczák János tájékoztatja az Elnökséget, hogy minden olyan elnökségi tagnak megküldi a birtokában lévő alternatív energiákkal kapcsolatos tervezetet, aki ezt igényli. 10. Napirend Takács Géza elnök köszönti a VSZT előző Elnökségének tagjait, megköszöni több éves áldozatos munkájukat, és egy közös ebéd melletti kötetlen beszélgetésre invitálja a jelenlévőket. K.m.f. Készítette: Horváth Zsolt

8

9

XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor

XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor A folyóirata XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor Vetômag Szövetség és Terméktanács 2005. április 26-ai Küldöttközgyûlésének elnöki beszámolója A magyar történelemben

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. május 30-án, Budapest, XIV. Colombus u. 17-23. konferenciatermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. május 30-án, Budapest, XIV. Colombus u. 17-23. konferenciatermében Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 30-án, Budapest, XIV. Colombus u. 17-23. konferenciatermében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése Az Egyesület

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

VÁLASZTMÁNYI JEGYZŐKÖNYV

VÁLASZTMÁNYI JEGYZŐKÖNYV VÁLASZTMÁNYI JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 22-én, Budapesten megtartott választmányi ülésről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 14 fő. 1.sz. melléklet Béres Margit: Szeretettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE X-59.051/2004. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 9-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben