EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG"

Átírás

1 Ref. Ares(2013) /03/2013 EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) MR VÉGLEGES VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON JÚNIUS 4 8. KÖZÖTT A PESZTICIDEK ELLENŐRZÉSEINEK ÉRTÉKELÉSE CÉLJÁBÓL VÉGZETT ELLENŐRZÉSRŐL Az illetékes hatóságtól kapott információk alapján a jelentéstervezetben található ténybeli tévedések helyesbítésre kerültek; a magyarázatokat lábjegyzet formájában jelenítettük meg. Csak az angol nyelvű szöveg hiteles

2 Összefoglalás Ez a jelentés az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal (FVO) által Magyarországon, június 4-8. között az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzéséről szóló 882/2004/EK rendelet és a 1107/2009/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően elvégzett ellenőrzés eredményét mutatja be. Az ellenőrzés célja a peszticidek ellenőrzésének értékelése és az előző DG(SANCO)/ vizsgálatról készült jelentésben szereplő ajánlások nyomon követése volt. Magyarország jól kialakított és szervezett rendszerrel rendelkezik a növényvédő szerek engedélyezésére. A szükséghelyzeti szabályok szerint nyújtott engedélyek nagy száma azonban aggodalomra ad okot. A forgalmazás és a felhasználás ellenőrzéseit magasan képzett és tapasztalt szakemberek végzik, valamint ellenőrző programok is működnek. Az olyan fontos elemek hiánya azonban, mint a növényvédő szerek gyártóinak ellenőrzése és a kockázati követelmények, csökkenti a hatósági ellenőrzések hatékonyságát. Az illetékes hatóságok költségvetési együttműködését, a személyzet számára készült dokumentált eljárásokat, a növényvédő szerek szennyeződési ellenőrzését és az ellenőrzések hatékonyságának felülvizsgálatát érintő egyes hiányosságok gyengítik az ellenőrzési rendszert. Az ellenőrzési csoport által értékelt előző DG(SANCO)/ ellenőrzés három ajánlásából kettőt nem kielégítően valósítottak meg. Egy hivatalos laboratórium nem akkreditált. Az elavult növényvédő szerek régi készleteinek azonosítására vonatkozó ajánlást nem valósították meg. A jelentés az illetékes hatóságok számára a feltárt hiányosságok korrigálása és az ellenőrzési intézkedések végrehajtásának elősegítése érdekében számos ajánlást fogalmaz meg.

3 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS CÉLOK ÉS HATÁLY JOGALAP ÉS SZABVÁNYOK JOGALAP SZABVÁNYOK HÁTTÉR ELLENŐRZŐ LÁTOGATÁSSOROZATOK ORSZÁGPROFIL MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK VONATKOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK MEGSZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE AZ ELLENŐRZÉSEK ELVÉGZÉSÉHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ENGEDÉLYEZÉSE A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FORGALMAZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSEI A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSEI A NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOKRA VONATKOZÓ ELLENŐRZŐ PROGRAMOK A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK RANGSOROLÁSA AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGEK ELVÉGZÉSÉNEK ÉS JELENTÉSÉNEK ELJÁRÁSAI AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK KÖZÖTTI ÉS AZ AZOKON BELÜLI KOORDINÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK ÉS ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK ZÁRÓ ÉRTEKEZLET AJÁNLÁSOK MELLÉKLET JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK MELLÉKLET A JELENTÉSBEN HIVATKOZOTT ÚTMUTATÓK...25 III

4 A JELENTÉSBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Rövidítés CIPAC DG SANCO EU-PT FVO GC GC-FID GC-MS GC-MS/MS GC-PFPD GPS HPLC-DAD HPLC-UVD ISO KIM LC-MS/MS MKH MKH-NTI MRM MSD NÉBIH NÉBIH-NTAI QuEChERS SRM VM Magyarázat Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság Európai jártassági vizsgálat Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal Gázkromatográf Gázkromatográffal kapcsolt lángionizációs detektor Gázkromatográffal kapcsolt tömegspektrométer Gázkromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrométer Gázkromatográffal kapcsolt impulzusüzemű lángionizációs detektor Globális helymeghatározó rendszer Nagy teljesítményű folyadékkromatográf diódasoros detektorral Nagy teljesítményű folyadékkromatográf ultraibolya-detektorral Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Folyadékkromatográf tandem tömegspektrométerrel Megyei kormányhivatal Megyei kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság Többféle szermaradék egyidejű kimutatására használható módszer Tömegszelektív detektor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Többféle szermaradék egyidejű kimutatására használható módszer európai szabvány Egyetlen szermaradék kimutatására használható módszer Vidékfejlesztési Minisztérium

5 1 BEVEZETÉS Az ellenőrzés az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal (FVO) tervezett programjának részét képezte. Az ellenőrzést június 4 8. között végezték el. A csoport két FVO-ellenőrből és az egyik európai referencialaboratórium szakértőjéből állt. A központi illetékes hatóság képviselői az ellenőrzés időtartama alatt elkísérték az FVO-csoportot június 4-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) nyitó értekezletet tartottak az illetékes hatóságokkal. Az értekezleten az FVO-csoport megerősítette az ellenőrzés célkitűzéseit és menetrendjét, és az illetékes hatóságok bemutatták az ellenőrzési rendszereket. 2 CÉLOK ÉS HATÁLY Az ellenőrzés célja a peszticidekre érvényes ellenőrzési rendszer értékelése volt, különösen: a növényvédő szerek engedélyezési követelményeinek, valamint az 1107/2009/EK rendelet és a 2009/128/EK irányelv hatálya alá tartozó növényvédő szerek forgalmazására és felhasználására vonatkozó hatósági ellenőrzések végrehajtása; a növényvédő szerek használatának termelőknél végzett, 882/2004/EK rendelet szerinti hatósági ellenőrzéseire vonatkozó követelmények megvalósítása; az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság DG(SANCO)/ jelentésében szereplő ajánlások nyomon követése, amelyek a növényvédőszer-maradékok 396/2005/EK rendelet és 882/2004/EK rendelet szerinti hatósági ellenőrzéseinek végrehajtására összpontosultak. Hatályát tekintve az ellenőrzés felmérte az illetékes hatóságok teljesítményét, valamint az ellenőrzések szervezését, beleértve az engedélyezési eljárásokat, a növényvédőszer-nagykereskedők és -kiskereskedők ellenőrzését, a termelők ellenőrzését, illetve az ellenőrző programokra és a növényvédőszer-maradékokkal foglalkozó laboratóriumokra vonatkozó ajánlások nyomon követését. E célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi helyszíneket látogatták meg: 1. táblázat: Ellenőrző látogatások és értekezletek Látogatások/értekezletek Megjegyzések Illetékes hatóságok Központi Regionális 2 3 VM, NÉBIH Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei MKH-NTI-k Laboratóriumok Állami 2 A velencei és a miskolci NÉBIH-laboratórium Helyszíni látogatások 1

6 Termelők ellenőrzései Növényvédőszer-nagykereskedők és -kiskereskedők ellenőrzései 2 2 Komárom-Esztergom megyei gabona-, borsó-, repcemag- és napraforgó-termelők és Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei gabona-, paprika- és almatermelők Egy Komárom-Esztergom megyei nagykereskedő és egy Fejér megyei kiskereskedő 3 JOGALAP ÉS SZABVÁNYOK 3.1 JOGALAP Az ellenőrzést az uniós jogszabályok általános rendelkezései, és különösen az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendeletének 45. cikke szerint végezték el; az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendeletének 68. cikke szerint végezték el. Az e jelentésben hivatkozott uniós jogi aktusok adott esetben az utolsó módosított változatot jelentik. A jelentésben hivatkozott uniós jogi aktusok teljes listája az 1. mellékletben található. 3.2 SZABVÁNYOK Az alkalmazandó szabványok részletes listáját a 2. melléklet tartalmazza. A szövegek konkrét rendelkezéseire vonatkozó hivatkozás az egyes szakaszok elején található. 4 HÁTTÉR 4.1 ELLENŐRZŐ LÁTOGATÁSSOROZATOK Ez az ellenőrzés az FVO uniós tagállamokban tartott, a peszticidek ellenőrzéseire irányuló ellenőrző látogatássorozatának részét képezi. A jelenlegi ellenőrzés-sorozatot megelőzően az FVO három ellenőrző látogatássorozatot folytatott le a tagállamokban a növényvédő szerek, illetve a növényvédőszer-maradékok forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéseire vonatkozóan. Az előző ellenőrző látogatássorozatokat áttekintő általános jelentések az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság honlapján találhatók: Az előző ellenőrzés-sorozat során az FVO-csoportok megállapították, hogy az ellenőrzési rendszerek lényeges eltéréseket mutatnak a tagállamok között. A növényvédőszer-maradékok ellenőrzési rendszere fejlettebb volt, mint a növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó ellenőrzési rendszer. Gyakran állapítottak meg azonban tervezési és végrehajtási hibákat a növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának vizsgálataival kapcsolatban. Az összetételt vizsgáló laboratóriumok működését kielégítőnek találták. A növényi eredetű élelmiszerekben található növényvédőszer-maradékok ellenőrzéseinek tervezése és az ezekről való jelentéstétel lényegesen javult az első ellenőrző látogatássorozat óta. Hiányosságokat különösen az önellenőrzési rendszerek értékelése, a mintavétel helye és a szabályok be nem tartása esetén hozott kényszerítő intézkedések területén tártak fel. A növényvédőszer- 2

7 maradékok vizsgálatát végző laboratóriumokban a legfőbb hiányosságokat a megfelelő berendezések hiányával és a minőség-ellenőrzési eljárások végrehajtásával kapcsolatban találták. Az ellenőrzésnek alávetett tagállam illetékes hatóságai cselekvési tervben vázolták, hogyan fogják megvalósítani az ajánlásokat. A jelentések mellett ezek a cselekvési tervek is megtalálhatók az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság internetes oldalán. A legutóbbi ellenőrzés-sorozat keretében az FVO 2008-ban ellenőrző látogatást tett Magyarországon. Az erről az ellenőrző látogatásról készült DG(SANCO)/ jelentés megtalálható a következő internetcímen: Az ellenőrző látogatásról készült jelentés általános következtetése az volt, hogy a növényvédő szerek ellenőrzésére kielégítő rendszer szolgál, amely a hatósági laboratóriumok ellenőrzési rendszerei, berendezései és eljárásai tekintetében némi hiányosságot mutat. A jelentés hiányosságokat említ az elavult növényvédő szerek azonosítása terén és számos ajánlást tesz. 4.2 ORSZÁGPROFIL Az FVO országprofilt tett közzé Magyarországról, amely összefoglalja az élelmiszer- és takarmánybiztonsági, az állat-egészségügyi, az állatjóléti és növény-egészségügyi ellenőrzési rendszereket, valamint áttekintést ad a korábbi FVO ellenőrző látogatások jelentéseiben szereplő ajánlások végrehajtásának jelenlegi állásáról. Az országprofil megtalálható a következő internetcímen: 5 MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 5.1 VONATKOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK Jogalap Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke kimondja, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Megállapítások 1107/2009/EK rendelet A rendelet közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. Az ellenőrzés hatáskörébe tartozó jogsértésekkel kapcsolatos bírságokat és büntetéseket a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet írja le. Miniszteri rendelet készül a növényvédelmi módszerek és a növényvédő szerek engedélyezésének szabályozására. 2009/128/EK irányelv Az illetékes hatóság megállapította, hogy az irányelv kötelezettségeit belefoglalták a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletbe, kivéve azt a kötelezettséget, amely szerint az irányelv 4. cikkével összhangban nemzeti akciótervet kell létrehozni. Illetékes hatóságok A 382/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet és a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti 3

8 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) és a megyei kormányhivatalokat (MKH) az ellenőrzés tekintetében illetékes hatóságokként jelöli ki. A jogszabályok a következő internetes oldalon találhatóak: Következtetések Az 1107/2009/EK rendelet végrehajtását célzó intézkedések érvényben vannak. A 2009/128/EK irányelvet átültették a nemzeti jogszabályokba a nemzeti cselekvési tervre vonatkozó 4. cikk kivételével. A jogszabályok nyilvánosan elérhetők. 5.2 A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK MEGSZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA Az illetékes hatóságok kijelölése Jogi követelmények Az 1107/2009/EK rendelet 75. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak ki kell jelölniük egy vagy több hatáskörrel rendelkező hatóságot a rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése céljából, és tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot a hatáskörrel rendelkező hatóságaira vonatkozó adatokról. A 882/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok jelöljék ki a hatósági ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságokat. A 882/2004/EK rendelet 5. cikke meghatározza az ellenőrző szervekre átruházható feladatok hatályát, a feladatok átruházásának kritériumait, valamint az alapvető kritériumokat, amelyeknek az ellenőrző szerveknek meg kell felelniük. Megállapítások A Vidékfejlesztési Minisztériumban az élelmiszerlánc-felügyeletért és az agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár három főosztályt felügyel: az Élelmiszer-feldolgozási, az Erdészeti, Halászati és Vadászati, valamint az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályt. Ez utóbbi négy osztályra oszlik és az ellenőrzés keretén belüli stratégiáért, jelentéstételért és felügyeletért felel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) háttérintézményként hozták létre a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának támogatására. Ezen ellenőrzés keretén belül ez a hivatal képviseli a központi illetékes hatóságot. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal neve 2012 márciusától Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (NÉBIH) változott. A NÉBIH élén egy elnök és három elnökhelyettes áll, akik közül egy a gazdasági ügyekért, egy az élelmiszerlánc-felügyeletért, egy pedig a növény-, talaj- és erdővédelemért felel. A NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságát (NÉBIH NTAI) azért hozták létre, hogy ellenőrzési rendszereket fejlesszen ki, tartson fenn és felügyeljen a növényvédő szerek engedélyezésére, forgalmazására és felhasználására, valamint a növényvédőszer-maradék értékek ellenőrzésére. A régiókban végzett ellenőrzések során a NÉBIH NTAI felelős azért, hogy a megyei kormányhivatalokat ellenőrző programokkal, ellenőrző listákkal és munkafolyamatokkal lássa el. A NÉBIH NTAI szakmai kérdésekben felügyeli a végrehajtást és összegyűjti az ellenőrzések eredményeit a megyei kormányhivataloktól. Az ellenőrzések régiókban történő végrehajtásáért a megyei kormányhivatalok, és különösen azok Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságai (MKH-NTI) felelősek ben ezek személyzete, telephelyei, létesítményei és berendezései a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalától a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (KIM) kerültek. 4

9 Közigazgatási kérdésekben jelenleg a KIM irányítása alá tartoznak. Szakmai kérdésekben az NÉBIH-NTAI irányítása alatt állnak. Az ellenőrzésben résztvevő négy hatósági laboratórium a NÉBIH részét képezi. Az illetékes hatóságok kijelentették, hogy az ellenőrzés keretén belül nem ruháztak át feladatot külső ellenőrző szervekre. Következtetések A növényvédő szerek engedélyezéséért, forgalmazásáért és felhasználásáért felelős illetékes hatóságokat egyértelműen kijelölték. Az ellenőrzés keretén belül, a 882/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározottak szerint nem ruháztak át feladatot magánszervezetekre Az ellenőrzések elvégzéséhez rendelkezésre álló erőforrások Jogi követelmények Az 1107/2009/EK rendelet 75. cikkének (3) bekezdése megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kellő számú, megfelelően képzett és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező személyzet álljon a rendelkezésére kötelezettségeik hatékony és eredményes végrehajtása érdekében. A 882/2004/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy az illetékes hatóságok elegendő számú és megfelelően képzett és tapasztalt állománnyal, valamint megfelelő és megfelelően karbantartott létesítményekkel és berendezésekkel rendelkezzenek. A 6. cikk megköveteli, hogy a személyzet megfelelő képzésben részesüljön, és annak szakismereteit tartsák naprakészen. Megállapítások A NÉBIH-NTAI-nál 12 fő foglalkozik a növényvédő szerek engedélyezésével. A dokumentációkat hat szakértő értékeli, a személyzet három tagja pedig részidőben dolgozik a növényvédő szerek hatékonyságának értékelésén. Az illetékes hatóság megállapította, hogy Magyarország 2004-es csatlakozása óta jelentős hátralék mutatkozik a növényvédő szerek újbóli regisztrálásával kapcsolatos kérelmekben. A növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának hatósági ellenőrzésében a NÉBIH-NTAI nyolc munkatársa és az MKH-NTI 148 ellenőre vesz részt. Néhány megyei kormányhivatal megállapította, hogy a parlagfű-mentesítési programból eredő feladatok minden év júliusa és szeptembere között meghaladják személyzetük kapacitását. A növényvédő szerek és növényvédőszer-maradékok hatósági ellenőrzését végző minden személy legalább egyetemi végzettséggel és növényvédő szerekre vonatkozó szakképesítéssel rendelkezik. Az ellenőrök nagy része e-tanulással sajátította el a 2010-ben bevezetett magyarországi és uniós növényvédőszer-engedélyezés tananyagát. Ehhez egy teszt is tartozik, amelyet az ellenőrök nagy része sikerrel teljesített. Az ellenőrzési csoport megkapta a NÉBIH-NTAI és a megyei kormányhivatalok által tartott ellenőrképzés adatait. Az ellenőrzések során az ellenőrzési csoport által kísért ellenőrök szolgálati gépkocsival végezték munkájukat. Laptopok, GPS-eszközök és védőfelszerelés állt rendelkezésükre. Következtetések Az illetékes hatóságoknál megfelelően képzett és tapasztalt személyzet dolgozik. Hatékony képzési 5

10 rendszer működik. Rendelkezésre állnak az ellenőrzéshez szükséges eszközök A növényvédő szerek engedélyezése Jogi követelmények Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikke előírja, hogy növényvédő szer csak akkor engedélyezhető, ha megfelel az előírt követelményeknek. Az engedély előírt tartalmát a 31. cikk határozza meg. Az 57. cikk előírja, hogy a nyilvánosság számára elektronikusan hozzáférhetővé tenni egy frissített nyilvántartást. Az 1107/2009/EK rendelet cikke megállapítja a tagállamok engedélyeinek kölcsönös elismerésével kapcsolatos követelményeket és eljárásokat. A rendelet 53. cikke rendelkezik a növényvédő szerek szükséghelyzetekben történő korlátozott és ellenőrzött felhasználását szolgáló engedélyezéséről. Megállapítások A hivatalos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély a NÉBIH honlapján teszik közzé. Az információ magyar nyelven a következő hivatkozáson érhető el: Az ellenőrzési csoport által felülvizsgált növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyek a növényvédő szer felhasználásának feltételeit, többek között az alkalmazási időt és a koncentrációt, az alkalmazások számát és az élelmezés-egészségügyi várakozási időket tekintve teljesek voltak. Az elmúlt két évben engedélyezett növényvédő szerek címkéinek mintái a NÉBIH intranet rendszerében érhetők el. A csoport által ellenőrzött címkék megfeleltek az 547/2009/EK rendeletnek. Az illetékes hatóság megállapította, hogy a nyilvántartást hetente frissítik. Magyarországon a növényvédő szereket kockázatosság szerint három kategóriában engedélyezik. Az I. és II. kategóriákat, amelyekbe a legkockázatosabb növényvédő szerek tartoznak, csak az érvényes növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély birtokosai forgalmazhatják, vásárolhatják és használhatják. A különböző kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyeket a megyei kormányhivatalok adják ki növényvédő szerekkel foglalkozó vállalkozók végzettségi szintjéről és az általuk elvégzett tanfolyamoktól függően. Ezeket a tanfolyamokat a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara biztosítja. Az engedélyeket ötévente meg kell újítani. A III. kategóriába tartozó növényvédő szereket az engedéllyel rendelkező kiskereskedők korlátozás nélkül értékesíthetik a lakosságnak. Az ellenőrzési csoport megfigyelte, hogy bizonyos esetekben a kategóriába sorolás nem egységes, mivel igen mérgező növényvédő szereket találtak a III. kategóriában, míg kevésbé mérgezőket a II. kategóriában. Az 1107/2009/EK rendelet 40. cikke szerinti kölcsönös elismerésekre a rendelet hatályba lépése óta nem került sor. Egy kölcsönös elismerésre vonatkozó kérelem elbírálása van folyamatban. Egyetlen kérelmet sem utasítottak el. Az illetékes hatóság megállapította, hogy az 1107/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott B közép zónában kiváló az együttműködés az illetékes hatóságok között. Magyarországon 779 növényvédő szerrel együtt összesen 263 hatóanyagot engedélyeznek. Ezek uniós jóváhagyással rendelkeznek, és jegyzéküket az 540/2011/EK rendelet tartalmazza. 14 hatóanyag jóváhagyása folyamatban van. Az 1107/2009/EK rendelet hatályba lépése óta összesen 75 növényvédő szerre adtak ki szükséghelyzeti engedélyt. Tíz engedély vonatkozott olyan növényvédő szerekre, amelyek 6

11 Magyarországon jelenleg nem engedélyezett hatóanyagot tartalmaznak, többek között diflovidazin, kasugamicin, klórfacinon és penoxsulam hatóanyagot. A növényvédő szerek ezen hatóanyagait az EU-ban nem engedélyezik. Hatvanöt növényvédő szerre kiterjesztést adtak, hogy alkalmazhassák azokat Magyarországon már engedélyezett más növényekre. Az illetékes hatóság megállapította, hogy ezt az intézkedést szükséghelyzeti engedélyezésnek tekintették. Az engedélyekre határidőt szabtak meg, de a termények tekintetében a növényvédő szerek köre nagyon széles. Az illetékes hatóságok ezek kétharmadát kisebb jelentőségű felhasználásoknak tekintik. Az Európai Bizottságot még nem tájékoztatták az ellenőrzés ideje alatt kiadott 75 engedélyről 1. Az ellenőrzési csoport által felülvizsgált példák azt erősítették meg, hogy az engedélyeket legfeljebb 120 napra adták ki. Következtetések A növényvédőszer-engedélyek hatósági nyilvántartása hozzáférhető a nyilvánosság számára, és azt rendszeresen frissítik. A növényvédő szerek engedélyezésének rendszere az uniós jogszabályokat követi. A szükséghelyzeteket azonban túl széles körűen definiálják, ami az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének nem megfelelő alkalmazását jelenti. Az említett rendelet 53. cikkével ellentétben a szükséghelyzeti szabályok szerint kiadott engedélyekről nem tájékoztatták az Európai Bizottságot és a többi tagállamot A növényvédő szerek forgalmazásának ellenőrzései Jogi követelmények Az 1107/2009/EK rendelet 28. cikke megállapítja, hogy növényvédő szer csak akkor hozható forgalomba, ha azt az érintett tagállam engedélyezte. A 2009/128/EK irányelv 5. cikke megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy a növényvédő szerek minden forgalmazója hozzájuthasson a hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt szervek által nyújtott megfelelő képzéshez november 26-ig tanúsítási rendszereket kell létrehozni. A 2009/128/EK irányelv 6. cikke előírja, hogy november 26-tól a növényvédő szerek hivatásos felhasználók számára történő értékesítése kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező személyek számára történhet meg. Az 1107/2009/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdése megköveteli, hogy a növényvédő szerek gyártói, szállítói, forgalmazói, importőrei és exportőrei legalább öt éven át nyilvántartást vezessenek. A 68. cikk megköveteli a tagállamoktól, hogy hivatalos ellenőrzéseket végezzenek e rendelet betartásának biztosítása érdekében. A 2009/128/EK irányelv 13. cikke előírja, hogy a tagállamok elfogadják a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a peszticidek kezelése és tárolása, valamint csomagolásuk és maradékaik kezelése, hasznosítása vagy ártalmatlanítása ne veszélyeztesse az emberi egészséget vagy a környezetet. 1 A jelentéstervezetre adott válaszában az illetékes hatóság megjegyezte, hogy az információkat az ellenőrzés után, de az uniós jogszabályban előírt határidőn belül küldték meg. Az uniós jogszabály azonban nem ír elő határidőt. A többi tagállamot és a Bizottságot a 1107/2009/EK rendelet 53. cikke értelmében haladéktalanul kell tájékoztatni. 7

12 Erre az ellenőrzésre az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) peszticidtárolási és készletgazdálkodási kézikönyve is érvényes volt. Megállapítások A növényvédőszer-gyártók ellenőrzései A vállalkozó működésének megkezdése előtt keresi fel az illetékes jegyzőt a működési és/vagy a telepengedély kiadásának vonatkozásában. A jegyző ehhez a helyi MKH-NTI jóváhagyását kéri. Az MKH-NTI-k biztonsági értékelést követően adják hozzájárulásukat. Az illetékes hatóság megállapította, hogy jóváhagyás után a gyártókat nem ellenőrzik. A növényvédőszer-nagykereskedők ellenőrzései Az ellenőrzési csoport megfigyelte egy Komárom-Esztergom megyei nagykereskedő ellenőrzését. A nagykereskedő a magyar növényvédő szer piacon körülbelül 15 %-os piaci részesedéssel rendelkezik. A vizsgálatot a NÉBIH intranetéről származó ellenőrző listával végezték. Eljárásrendet nem határoztak meg. Az MKH-NTI ellenőre nem használta a nyilvántartást vagy az adatbázist arra, hogy a címke tartalmát összevesse a hatósági engedéllyel. A tárolás megfelelő volt: zárt padlókat, megfelelő szellőzést és biztonságos lezárást alkalmaztak. Az összes kategóriába tartozó növényvédő szert együtt tárolták. Az illetékes hatóság megállapította, hogy nem vonatkozik előírás a gyomirtó szerek külön történő tárolására. A növényvédőszer-kiskereskedők ellenőrzései Az ellenőrzési csoport részt vett egy Fejér megyei növényvédőszer-kiskereskedő ellenőrzésén, és felkereste az egyetlen olyan magyar hatósági laboratóriumot Velencén, amely összetétel-elemzést végez. A megyében nincsenek gyártó, importőr és újracsomagoló üzemek. Körülbelül 10 nagykereskedő és 90 kiskereskedő működik. Az ellenőrzési csoport egy mezőgazdasági terményekhez növényvédő szereket értékesítő kiskereskedő vizsgálatát figyelte meg. Minden kiskereskedőt évente kétszer keresnek fel. Az ellenőrzés gyakorisága nem áll összefüggésben a hatósági ellenőrzés korábbi eredményeivel vagy a cég saját ellenőrzéseivel. A lakosság számára értékesítő kiskereskedők csak III. kategóriába tartozó növényvédő szert értékesíthetnek. A felügyelő ellenőrizte, hogy a kiskereskedő személyzetének tagjai rendelkeznek-e növényvédő szer értékesítésére szóló érvényes engedéllyel, és hogy a növényvédő szereket külön polcokon, a lakosság hozzáférésétől elzártan tárolták-e. Felülvizsgálta a engedélyokiratokat, illetve a raktárkészlet-nyilvántartást, és megállapította, hogy azok naprakészek. A kiskereskedő nyilvántartása a jogszabályi előírások szerint öt évre visszamenőleg rendelkezésre állt. Az ellenőr elkérte a legutolsó szállítmány számláit. A laptopon rendelkezésre álló kereskedelmi adatbázissal összevetve ellenőrizte a helyszínen lévő növényvédő szerek engedélyeit. Ellenőrizte a lejárati időket is. Az ellenőr felülvizsgálta a címkék teljességét, de nem vetette össze azokat az adatbázissal az élelmezés-egészségügyi várakozási idő, összetétel és koncentráció tekintetében. Az ellenőr ellenőrzési lista szerint haladt, de a vizsgálatokra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre eljárásrend. A kereskedelmi adatbázis helyességének felülvizsgálatára az ellenőrzési csoport több terméket is összevetett a hatósági engedéllyel, és talált néhány eltérést, pl. az élelmezés-egészségügyi várakozási idő és azon növények tekintetében, amelyekre a növényvédő szerek alkalmazhatók. A forgalmazás és a felhasználás ellenőrzéseihez az ellenőrök minden szinten a kereskedelmi adatbázis laptopjukon tárolt offline változatát vagy az ún. zöld könyvet alkalmazzák, amely ugyanennek a kereskedelmi adatbázisnak az éves frissítésekkel készített nyomtatott változata. A növényvédőszer-maradékokra és az üres tartályokra vonatkozó hulladékgazdálkodás A növényvédő szerek maradékait és üres tartályait a hivatásos felhasználóknak meg kell őrizniük, 8

13 majd azokat a nagykereskedőknek elégetésre össze kell gyűjteniük. A nagykereskedő elmondta, hogy a felhasználók a növényvédőszer-hulladékukat évente kétszer elhozzák a telephelyére, ahol azokat összegyűjtik, és elszállítják a legközelebbi szemétégetőbe, Győrbe. A felhasználóknak meg kell őrizniük az összegyűjtésről szóló igazolást. Hamisítványok és illegális növényvédő szerek Az ellenőröknek kötelességük észlelni és jelenteni a gyanús növényvédő szereket. Az ellenőrök számára készült ellenőrző listák a hamisítványokra vonatkozó kérdéseket is tartalmaznak, pl. látható-e a gyártó jelölése a növényvédő szerek csomagolásán. A Magyar Televízióban fő műsoridőben tájékoztató kampányt sugároznak a növényvédő szerek felhasználásáról óta azonban az éves ellenőrzési program, vagy az illegális peszticidek vagy a hamisítványok feltárására irányuló közvetlen lépéseken kívül nem került sor a gyanús növényvédő szerek kiszűrésére irányuló mintavételezésre. Az illetékes hatóság állítása szerint egy minisztériumok közötti külön csoportot hoztak létre a hamisítványok és az illegális növényvédő elleni fellépéshez. Ez az illetékes miniszterek jóváhagyására vár. Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium Az ellenőrzés során a Fejér megyei Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratóriumot keresték fel. Ez az egyetlen olyan engedéllyel rendelkező laboratórium Magyarországon, amely növényvédő szerek összetétel-elemzését végzi. Az elvégzett hatósági mintavételek száma 2010-ben 441, ben 462 volt ben 475 minta, azaz mind a 19 megyéből egyenként 25 minta elemzését tervezik. A növényvédő szerek hatóanyagainak koncentrációjára vonatkozó elemzésről a minta kézhezvételétől számított két héten belül készítenek jelentést ben a laboratórium ezen kívül magánügyfelek 713 mintáját elemezte. A magánelemzések egyharmada a növényvédő szerek lejárati idejére vonatkozott. Ha a hatóanyagok nem bomlanak le, az eltarthatóság egy évvel meghosszabbítható. A laboratóriumot 2009-ben az ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditálták. A Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa (CIPAC) szabványos módszereivel összesen 181 hatóanyagot akkreditálnak. Magyarországon 779 növényvédő szerrel együtt 263 hatóanyagot engedélyeztek; a forgalmazók az engedély kérelmezése során kötelesek megfelelni a szabványoknak. Ugyan a laboratórium nem tartja mindet raktáron, de kérésre hozzájuthatnak az anyagokhoz. A laboratórium becslése szerint a Magyarországon forgalomban lévő növényvédő szerek 80 %-át értékelte. A személyzet két tagja foglalkozik a növényvédő szerek elemezésével. Mindketten magasan képzettek és tapasztaltak. Megfelelő arra vonatkozó képzésben részesültek, hogy elvégezzék a laboratórium minőség-ellenőrzési irodája által megtervezett feladatokat. Egy személy foglalkozik a tervezéssel. A laboratórium kizárólag két GC-FID-t és egy HPLC-UVD-t alkalmaz arra, hogy meghatározza a hatóanyagokat és a hatóanyagok koncentrációját, illetve további hét paramétert alkalmaz, többek között a ph-t és a sűrűséget. A berendezések hiánya miatt (pl. nincs MSD) az elemzések nem terjednek ki váratlan hatóanyagokra, segédanyagokra és szennyeződésekre óta a laboratórium rutinszerűen részt vesz magánvállalatok által szervezett körvizsgálatokon, amelyek keretében a hatóanyagokról és a koncentrációról kell jelentést tenni óta évente részt vesznek a tagállamok illetékes hatóságai által szervezett jártassági vizsgálaton. A laboratórium az ellenőrzési csoport által felülvizsgált jártassági tesztek mindegyikén elfogadható z-értékeket ért el. Következtetések A növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéseit az 1107/2009/EK rendelet 9

14 68. cikkével összhangban végzik, kivéve a növényvédőszer-gyártók ellenőrzését. A tárolás biztonsági szabályai nem kielégítőek, mivel nem érvényesül az a FAO peszticidtárolási és készletgazdálkodási kézikönyvében leírt ( követelmény, hogy a gyomirtó szereket a többi növényvédő szertől külön tárolják. A növényvédő szerek engedélyezési státuszának ellenőrzése kielégítő volt, ugyanakkor a címkéket az élelmezés-egészségügyi várakozási idő helyessége tekintetében nem vizsgálták felül minden régióban. A vállalkozók nyilvántartásait a növényvédőszer-gyártók nyilvántartásai kivételével ellenőrizték. Az ellenőrzés megfigyelt elégtelenségeit a horizontális szinten jelentkező hiányosságok azaz a kockázatalapú ellenőrző programok (lásd az pontot) és az eljárásrend hiánya (lásd az pontot) eredményezik. Megfelelő intézkedéseket hoznak arra, hogy a lakosságot eltántorítsák az illegális és hamisított növényvédő szerek alkalmazásától óta nem tettek összehangolt több szolgálatra kiterjedő lépéseket a hamisítások ellen. A növényvédő szer összetételre vonatkozó analitikai ellenőrzéseket végrehajtják, és azok száma kielégítő, ezek azonban nem teljesen hatékonyak, mert az ellenőrzések nem terjednek ki váratlan hatóanyagokra, segédanyagokra és szennyeződésekre. A növényvédőszer-kiskereskedők és -nagykereskedők képzését és tanúsítását rendszer keretében végzik. Hatékony hulladékgazdálkodási rendszer működik A növényvédő szerek felhasználásának ellenőrzései Jogi követelmények A 852/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a rendelet I. melléklete A. részének III. szakasza megköveteli, hogy a növényi termékeket előállító vagy betakarító élelmiszer-ipari vállalkozók különösen a növényvédő szerek használatáról vezessenek nyilvántartást. Az 1107/2009/EK rendelet 55. cikke előírja, hogy a növényvédő szerek felhasználása feleljen meg a legkésőbb január 1-jétől alkalmazandó 2009/128/EK irányelv III. mellékletének 14. cikkében említett integrált növényvédelem általános elveinek. Az irányelv 14. cikkének (5) bekezdése megszabja, hogy a tagállamok megfelelő ösztönzőket állapítanak meg annak érdekében, hogy a hivatásos felhasználókat az integrált növényvédelem termény- vagy ágazatspecifikus iránymutatásainak önkéntes alapú végrehajtására ösztönözzék. Az 1107/2009/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a növényvédő szerek hivatásos felhasználóinak legalább három éven át nyilvántartást kell vezetniük az általuk alkalmazott növényvédő szerekről. Az 55. cikk előírja, hogy a növényvédő szereket többek között a címkéken feltüntetett, jóváhagyott feltételeknek megfelelően kell felhasználni. Az 1107/2009/EK rendelet 68. cikke megköveteli a tagállamoktól, hogy hivatalos ellenőrzéseket végezzenek e rendelet betartásának biztosítása érdekében. A 2009/128/EK irányelv 5. cikke megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy minden hivatásos felhasználó hozzájuthasson a hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt szervek által nyújtott megfelelő képzéshez november 26-ig tanúsítási rendszereket kell létrehozni. A 2009/128/EK irányelv 8. cikke megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticid kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat rendszeres időközönként megvizsgálják november 26-ig minden berendezést legalább egyszer meg kell vizsgálni. A 2009/128/EK irányelv 13. cikke megköveteli, hogy a tagállamok elfogadják a szükséges 10

15 intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a peszticidek kezelése és tárolása, valamint csomagolásuk és maradékaik kezelése, hasznosítása vagy ártalmatlanítása ne veszélyeztesse az emberi egészséget vagy a környezetet. A 2009/128/EK irányelv 8. cikkének (5) bekezdése megköveteli, hogy a hivatásos felhasználók rendszeresen kalibrálják, és műszaki ellenőrzésnek vessék alá a peszticid kijuttatásához használt berendezéseket. Megállapítások Integrált növényvédelem A NÉBIH eddig nem támogatta az integrált növényvédelmet. Az integrált növényvédelemnek azonban vannak olyan elemei, amelyeket belefoglaltak a felhasználók jogi kötelezettségeibe, és létezik egy olyan önkéntes nemzeti környezetvédelmi program, amely ösztönzőket tartalmaz a környezetre káros növényvédő szerek használatának elkerülésére 2. A légi permetezést a közelmúltban jogszabályi úton korlátozták, és az csak az MKH-NTI szükséghelyzeti permetezésre vonatkozó különleges jóváhagyásával alkalmazható. A jóváhagyási kérelmeket a közelmúltban nyújtották be az illetékes hatóságnak. A növényvédőszer-felhasználók ellenőrzései A forgalmazás tekintetében az engedélyokiratok azonos rendszere vonatkozik a növényvédő szerek hivatásos felhasználóira. A képzéseket a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezi. Az ellenőrzés során felkeresett minden felhasználó érvényes engedélyokirattal rendelkezett. Az ellenőrök a NÉBIH által a termelők vizsgálatára készített szabványos ellenőrző listát használták. Kétféle vizsgálat létezik: a szántóföldeken való permetezés során végzett helyszíni ellenőrzések és a gazdaságokban végrehajtott úgynevezett műszaki ellenőrzések. A helyszíni ellenőrzésekről nem értesítik a vállalkozókat. A növényvédő szerek felhasználására összpontosítanak, és főként a dokumentumok, a permetező berendezések és a növényvédő szerek tárolásának ellenőrzését végzik. A műszaki ellenőrzéseket előre bejelentik. Komárom-Esztergom megyében körülbelül 3700 mezőgazdasági üzem található. 200 gazdaság területe meghaladja a 100 hektárt. A fő termények a kukorica, a búza és a napraforgó. Az ellenőrzési csoport a tavaszi árpa szántóföldön végzett helyszíni vizsgálatán vett részt. Az ellenőrzést a Komárom-Esztergom megyei MKH-NTI ellenőre végezte. Az ellenőrzött terület egy 3300 hektáron működő szövetkezethez tartozott. Főként gabonaféléket termesztett. A szövetkezet öt növényvédőszer-szakértőt alkalmazott, akik kifejezetten a növényvédő szerek felhasználásával foglalkoztak. Az ellenőr megvizsgálta, hogy az érintett személyzet minden tagja rendelkezik-e érvényes engedélyokirattal és elvégezte-e a képzést. A személyzet elmondása szerint a permetező berendezés éves ellenőrzését és kalibrálását egy külső vállalkozó végezte. A permetező berendezés kalibrálásáról nem állt rendelkezésre dokumentált bizonyíték. Az ellenőrzések során az ellenőr az ellenőrző listát követte. A növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély és a megengedett koncentrációk felülvizsgálatára a zöld könyvet használta. A földterületet azonosították a permetezési terven. Ellenőrizték a permetező berendezés típusbizonyítványát. Mivel a típusjóváhagyás csak 2004 óta kötelező, a permetező pedig 2004-nél régebbi, további ellenőrzést nem hajtottak végre a berendezésen. Az ellenőr nem vizsgálta meg, hogy a földterület szomszédos-e környezeti szempontból érzékeny zónákkal. Ellenőrizték, hogy a növényvédő szer toxikus-e a méhészetekre. Az ellenőrzési csoport megfigyelte egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelő ellenőrzését. A 2 Az illetékes hatóságok a jelentéstervezetre adott válaszukban megjegyezték, hogy az integrált növényvédelem elvei már 1990 óta szerepelnek a nemzeti jogszabályokban. 11

16 megyében több olyan szövetkezet is van, amelynek területe meghaladja a 400 hektárt. Mintegy 2000 olyan családi gazdaság működik itt, amelyek átlagos mérete 45 hektár. A megyében olyan gazdaság található, amelynek átlagos mérete 2,9 hektár. A fő termények a kukorica, a gabonafélék és a napraforgó. A felkeresett gazdaság 180 hektáron termeszt gabonaféléket, almát és paprikát. A felügyelő műszaki ellenőrzést hajtott végre. Ellenőrző listát használt, és ellenőrizte az engedélyeket, a növényvédő szerek számláit, a hulladékgyűjtési igazolást és a permetezési terveket. Az almafákból álló gyümölcsös permetezési terve többek között tartalmazta a helyrajzi számot, az alkalmazott növényvédő szert, a koncentrációt, a felhasználás időpontját és az élelmezés-egészségügyi várakozási időt. A felügyelők saját növényvédőszer-adatbázist is tartalmazó laptopot használtak, mégsem vizsgálták felül az élelmezés-egészségügyi várakozási időt. A permetezési naplóban helytelen élelmezés-egészségügyi várakozási idő, a hatósági engedélyben előírt várakozási idő fele szerepelt. Ezt az ellenőrök nem vették észre. Ellenőrizték a vállalkozó növényvédő szereinek raktározását. A raktárkészletet összevetették a leltárkönyvvel, az ellenőr ellenőrizte a címkéket. A növényvédőszer-raktár szellőzése nem volt megfelelő, amit az ellenőr nem jegyzett fel. A termelő kijelentette, hogy a közelmúltban szerződött egy külső vállalkozóval a permetező berendezés kalibrálására. Következtetések Az integrált növényvédelmi intézkedések támogatására önkéntes környezetvédelmi program működik. A felhasználókat átfogóan ellenőrzik, de hiányzik az élelmezés-egészségügyi várakozási idők és a növényvédő szerek címkéinek felülvizsgálata, ami csökkenti az ellenőrzések hatékonyságát. A növényvédő szerek hivatásos felhasználói képzettek és tanúsítvánnyal rendelkeznek. A növényvédőszer-használók számára hatékony hulladékgazdálkodási rendszer működik. Az ellenőrzés megfigyelt elégtelenségeit a horizontális szinten jelentkező hiányosságok azaz a kockázatalapú ellenőrző programok (lásd az pontot) és az eljárásrend hiánya (lásd az pontot) eredményezik A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó ellenőrző programok Jogi követelmények A 882/2004/EK rendelet 33. cikke megköveteli, hogy a tagállamok gondoskodjanak egy vagy több nemzeti referencialaboratórium kijelöléséről minden egyes európai referencialaboratóriumhoz, és meghatározza a nemzeti referencialaboratóriumok feladatait. A 882/2004/EK rendelet 12. cikke előírja, hogy az illetékes hatóságok csak olyan laboratóriumokat jelölhetnek ki, amelyek az EN ISO/IEC és EN ISO/IEC szabványokat alkalmazzák, valamint minősítésük és akkreditálásuk ezekkel összhangban történt. A 396/2005/EK rendelet 28. cikke meghatározza a növényvédőszer-maradékok vizsgálati módszereivel és minőség-ellenőrzési eljárásaival kapcsolatos követelményeket. Erre az ellenőrzésre a módszervalidálásra és a növényvédőszer-maradékok elemzésére vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárásokról szóló iránymutatás (SANCO/12495/2011) szintén érvényes. Megállapítások Az ellenőrzési csoport nyomon követte a DG(SANCO)/ ellenőrzés ajánlásait: 3. ajánlás: biztosítani kell, hogy a kijelölt laboratóriumok megfeleljenek a 882/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése a) pontjának, vagy rendelkezzenek a 2076/2005/EK bizottsági rendelet 18. cikkében előirányzott eltéréssel. A 18. cikk szerinti eltérésben részesülő laboratóriumokban a 12

17 minőség-ellenőrzési rendszer az élelmiszerek és takarmányok tekintetében a módszervalidálásra és növényvédőszer-maradékok elemzésére vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárásokról szóló iránymutatásokon (SANCO 2007/3131) alapuljon. Az illetékes hatóság megállapította, hogy a hódmezővásárhelyi hatósági laboratórium nem akkreditált. Az illetékes hatóság megállapította, hogy az akkreditálás előkészítés alatt áll. A másik három maradékelemzéssel foglalkozó laboratórium akkreditált. 5. ajánlás: biztosítani kell, hogy a laboratóriumi berendezések és módszerek alkalmasak legyenek a közösségi jogszabályok szerint megállapított határértékek mérésére, amint azt a 882/2004/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése előírja. Az illetékes hatóság információt adott a maradékokkal foglalkozó hatósági laboratóriumok berendezéseiről és módszereiről. Az ellenőrzési csoport egy laboratóriumot keresett fel. Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Ez a kijelölt nemzeti referencialaboratórium a gyümölcsökben és zöldségekben található növényvédőszer-maradékok vizsgálatára és az egyetlen szermaradék kimutatására használható módszerek (SRM) alkalmazására. A nemzeti referencialaboratórium segíti a hatósági laboratóriumok hálózatát. Az európai referencialaboratóriumok által nyújtott információkat és a látogatott műhelytalálkozók visszajelzéseit terjeszti. Telephelye 2004-ben épült és megfelelő. A laboratóriumot 2009-ben az ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint rögzített hatáskörrel akkreditálták. A többféle szermaradék egyidejű kimutatására használható módszerrel (MRM) összesen 266 hatóanyagot, míg az egyetlen szermaradék kimutatására használható módszerrel (SRM) 10 hatóanyagot akkreditáltak ben 770, míg 2011-ben 573 hatósági mintát elemeztek, 2012-re pedig 500 minta elemzését tervezik. A laboratórium elemzéseket végez a növényvédő szerek engedélyezését megelőző rendszeres helyszíni kísérletekhez (2011-ben 14 kísérlet). A növényvédőszer-maradékok elemzésében hat fő vesz részt, három technikus és három felsőfokú végzettségű analitikus (két vegyészmérnök és egy biológus). A gabonafélék, a gyümölcs- és a zöldségkivonatok esetében a QuEChERS citrát módszert alkalmazzák három nemzetközi szabvány felhasználásával. Az etil-acetát-módszert olajmintákban és bizonyos GC-elemzések megerősítésére alkalmazzák. A laboratórium hármas kvadrupól GC- MS/MS és LC-MS/MS készülékekkel van felszerelve a rutin MRM-elemzéshez. A HPLC-DAD és a GC-PFPD készülékek az SRM-módszerű elemzésre szolgálnak. A laboratórium elemzését a módszervalidálásra és növényvédőszer-maradékok elemzésére vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárásokról szóló 12495/2011 SANCO iránymutatás alapján végzi. A mérési bizonytalanságot két különböző módon jelentik. A mérési bizonytalanság 50 %, ha az eredmény megegyezik a maradékanyag-határértékkel, vagy azt meghaladja. Amennyiben az alatt van, a hosszú távú rutin visszanyerés szabványos eltérését alkalmazzák az SRM-hez. A laboratórium rendszeresen részt vesz az európai referencialaboratóriumok által szervezett gabonafélékre, SRM-ekre, valamint gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozó európai jártassági vizsgálatokban (EU-PT). Az eredmények kielégítőek voltak. Az EU-PT-SRM5 (2010) esetében két 3-nál nagyobb z-értékről számoltak be, de az elfogadhatatlan eredmények okait megtalálták és nyomon követték. Az ellenőrzési csoport feltárta, hogy a csonthéjas gyümölcsök mintái esetében az eredményeket nem számították újra a mag figyelembe vételével. 7. ajánlás: fontolóra kell venni az elavult növényvédő szerek pontos mennyiségének megállapítását és biztonságos megsemmisítésüket annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az élelmiszerek, 13

18 takarmányok és a környezet esetleges szennyezése. Az illetékes hatóság megállapította, hogy a 19 megyéből 14-ben még folynak a vizsgálatok annak felmérésére, hogy az uniós csatlakozással a növényvédő szer készletek mely része avult el. Következtetések A 3. ajánlást még nem valósították meg. Az 5. ajánlást megfelelően megvalósítják. A felkeresett nemzeti referencialaboratórium követi a módszervalidálásra és növényvédőszer-maradékok elemzésére vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárásokról szóló 12495/2011 SANCO iránymutatást, és megfelelő berendezésekkel rendelkezik. A 7. ajánlást az illetékes hatóság nem kielégítően hajtja végre A hatósági ellenőrzések rangsorolása Jogi követelmények A 882/2004/EK rendelet 3. cikke megköveteli, hogy a kockázatok alapján és megfelelő gyakorisággal biztosítsák a hatósági ellenőrzések elvégzését, figyelembe véve a) a meghatározott kockázatokat; b) az egyes takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozóknak a szabályok betartására vonatkozó korábbi nyilvántartásait; c) a már elvégzett bármely, saját ellenőrzés megbízhatóságát; és d) bármely információt, amely be nem tartást jelezhet. Megállapítások A növényvédő szerek felhasználására és forgalmazására 2012 óta ellenőrző program működik. A program előírja, hogy minden megyében 25 mintát kell venni és ellenőrzést kell lebonyolítani. A program Excel-táblázat formájában elérhető az intraneten. Olyan paramétereket, mint pl. az összes növényvédőszer-felhasználás Magyarországon, nem vesznek figyelembe. Magyarországon körülbelül legalább 0,3 hektáros gazdaság részesül agrártámogatásokban. Az EU közös agrárpolitikájának keretében ezeknek évente legalább 1 %-át ellenőrzik a kölcsönös megfeleltetés szempontjából. Az ellenőrzések tervezését nem befolyásolják olyan kritériumok, mint pl. a meghatározott kockázatok, a vállalkozók szabályok betartására vonatkozó korábbi nyilvántartása vagy a vállalkozók saját ellenőrzéseinek megbízhatósága. A kis- és nagykereskedőket a legtöbb megyében évente kétszer ellenőrzik anélkül, hogy a korábbi ellenőrzések eredményeit figyelembe vennék. A támogatásban nem részesülő hivatásos felhasználókat általában méretük és annak alapján választják ki ellenőrzésre, hogy van-e a telephelyükön növényvédőszer-raktár re 3600 felhasználói ellenőrzést terveznek, ami %-os éves ellenőrzési gyakoriságot jelent a hivatásos felhasználók kiválasztott csoportjára nézve. A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésén kívül eső kis- és közepes méretű termelőket csak kivételes esetben ellenőrzik. Az összetétel-elemzésekhez 475 hatósági mintát vesznek, ezeket azonban nem ellenőrzik szennyező anyagok szempontjából. A forgalmazás szintjén 2009-ben 3852 és 2010-ben 3491 vizsgálatot tartottak, amelyek esetében a szabályok be nem tartásának aránya 2009-ben 10 %-os, míg 2010-ben 5,6 %-os volt. Következtetések A növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéseire vonatkozó program nem kockázatalapú, és rangsorolása ellentétes a 882/2004/EK rendelet 3. cikkének elveivel. Az összetételre vonatkozó mintavétel gyakorisága megfelelő. A szennyező anyagokat nem ellenőrzik. A forgalmazás és a felhasználás ellenőrzéseinek gyakorisága megfelelő. 14

19 5.2.8 Az ellenőrzési tevékenységek elvégzésének és jelentésének eljárásai Jogi követelmények A 882/2004/EK rendelet 8. cikke előírja, hogy a hatósági ellenőrzéseket az illetékes hatóságok dokumentált eljárásokkal összhangban végezzék, amely eljárások információkat és utasításokat tartalmaznak a hatósági ellenőrzést végző személyzet számára. A fenti rendelet 9. cikke megköveteli, hogy az illetékes hatóságok jelentéseket készítsenek az elvégzett hatósági ellenőrzésekről, amelyekben szerepel a hatósági ellenőrzések céljának, az alkalmazott módszereknek, a kapott eredményeknek és az érintett vállalkozó által elvégzendő intézkedéseknek a leírása. Az 1107/2009/EK rendelet 68. cikke megköveteli a tagállamoktól, hogy a rendelet betartásának biztosítása érdekében végzett ellenőrzések tárgyáról és eredményeiről az év végét követő hat hónapon belül jelentést küldjenek a Bizottságnak. Megállapítások A forgalmazás és a felhasználás szintjén végzett ellenőrzésekhez az ellenőrök számára szabványos ellenőrző listák érhetők el az intraneten. Eljárásrend azonban nem állnak rendelkezésre. Minden vizsgálat után jegyzőkönyv készül és annak egy példányát átadják a vállalkozóknak. A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó ellenőrzéseket végző ellenőrök részére átfogó kézikönyv áll rendelkezésre. A jelentéseket a vizsgálatok után átadják a vállalkozóknak. Az ellenőrzésekről évente összefoglaló jelentést küldenek az Európai Bizottságnak. A hatályon kívül helyezett 91/414/EK irányelv szerinti utolsó jelentést 2011 augusztusában küldték el. Következtetések A 882/2004/EK rendelet 8. cikkel ellentétben a személyzetnek nem állnak rendelkezésre a növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéseire vonatkozó olyan dokumentált eljárások, amelyekkel hatékony hatósági ellenőrzést végezhetnének. A 882/2004/EK rendelet 9. cikkének megfelelően valamennyi ellenőrzést követően hivatalos jelentés készül. Az éves jelentéseket az uniós jogszabályok előírásai szerint megküldik az Európai Bizottságnak Az illetékes hatóságok közötti és az azokon belüli koordináció és együttműködés Jogi követelmények A 882/2004/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése megköveteli az illetékes hatóságok közötti eredményes és hatékony koordinációt. A 882/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy ha egy illetékes hatóságon belül egynél több egység jogosult hatósági ellenőrzések végzésére, eredményes és hatékony koordinációt és együttműködést kell biztosítani a különböző egységek között. Megállapítások A NÉBIH és az MKH-NTI-k között osztály- és csoportvezetői szinten tartott hivatalos megbeszélések jegyzőkönyveit bemutatták az ellenőrzési csoportnak. A NÉBIH és az MKH-NTI között rendszeres informális információcserére kerül sor. A vonatkozó technikai információk a NÉBIH részéről az intraneten állnak az MKH-NTI rendelkezésére, beleértve többek között az 15

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Ref. Ares(2012)790181-29/06/2012 EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2012-6477 MR FINAL VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2011-8999 -MR VÉGLEGES VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON 2011. NOVEMBER

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2007. ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről A légiközlekedésről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

2008. évi szöveges beszámoló 1/43. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000

2008. évi szöveges beszámoló 1/43. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000 2008. évi szöveges beszámoló 1/43 I. Feladatkör, szakmai tevékenység Intézmény neve: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal PIR-törzsszáma: 598349000 Honlap: www.mgszh.gov.hu A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus

A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus VII. MELLÉKLET A csatlakozás okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra

Részletesebben

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -ának (1) bekezdés

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása A 2007-ben indított Gyermekjogi projekt keretében 2013-ban

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 157/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a méz kinyeréséhez és léptároláshoz, valamint a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1215-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben