KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!"

Átírás

1 2012. október XVIII. évfolyam 10. szám KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az Országgyűlés július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvényt. A augusztus 1-től hatályos törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában. Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes listáját a törvény mellékletei tartalmazzák.) A leendő kamarai tagok legkésőbb november 30- ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján ( található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra. I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz: Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató, vagy a fenti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság. (Részletesebben ld. a törvény 2. és 5. -át, ill. az agrárgazdaságinak minősülő tevékenységek listáját: agrárgazdasági tevékenységek listája). A TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ ESETEI 1. Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. egyszerre őstermelő és egy vagy több gazdálkodó szervezet tulajdonosa/képviselője), akkor természetes személyként is és minden érintett vállalkozása után is külön-külön kell regisztrálnia. 2. Ha azonban valaki csak természetes személyként kötelezett több jogcímen is regisztrálni(mert pl. őstermelő és egyéni vállalkozó is egyben), akkor annak csak egyszer, a 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi formája szerint kell regisztrálnia. 3. Családi gazdaság esetén a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. 4. Közös őstermelői igazolvány esetén a módosított évi CXXVI. Törvény 5 alapján a főlapon szereplő természetes személynek kell regisztrálnia. MENTESÜLÉS A BEJELENTKEZÉS ALÓL A kötelező tagság és így a nyilvántartásba vétel alól is mentesülnek a törvény szerint azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek, vagy valamelyik hegyközségnek, de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Ezen gazdálkodók (továbbá az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó, illetve az elismert LEADER Helyi Akciócsoport tagja) önkéntesen vállalhatnak agrárkamarai tagságot, mellyel kapcsolatban ugyanazok a jogok és kötelezettségek keletkeznek, mint a törvény által tagságra kötelezett gazdálkodók esetében. II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje november 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. (A tanácsadók elérhetősége az umvp.agrarkamara.hu weboldalon található) A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen megjelenő kitöltési instrukciók segítik. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi majd később a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). cím megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját címmel nem rendelkezik, de van a környezetében olyan cím, amelyen az elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag, ismerős, tanácsadó címe) Az online regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Ha Ön természetes személyként többféle agrárgazdasági tevékenységet is végez, akkor a vállalkozására leginkább jellemző ill. abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek egységesen a főtevékenységüket kell megjelölniük. III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait. FIGYELEM: a "Véglegesítés" gomb megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását. NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb november 30-ig). Javasoljuk, hogy a nyomtatás előtt mindenképpen mentse el a visszaigazolást! Amennyiben a visszaigazolás letöltése után valamilyen okból mégis módosítania akar az adatain vagy elvesztette a visszaigazolást, úgy már csak a regisztráció ismételt elindításával tud ezen segíteni. Ebben az esetben a rendszer újabb visszaigazolást fog Önnek generálni, új nyilvántartási számmal. IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített számú bankszámlájára (Volksbank). NAGYON FONTOS: az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁTés a "KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS" szöveget! Több adat megadása felesleges, de kérjük, figyeljen a kapott kamarai nyilvántartási szám pontos formátumára, mivel a befizetés azonosítása a nyilvántartási szám alapján történik! Ha ez hiányzik vagy hibás, úgy befizetésének azonosítása nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat. Ezért javasoljuk, hogy az utalást csak a visszaigazoló lap sikeres kinyomtatása után kezdeményezze. A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók, amelyek a kereskedelmi és iparkamaránál agrártevékenységgel regisztráltak és igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló CXXI. törvény 34/A. (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell! Az agrárkamarai hozzájárulást készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken) is be lehet fizetni. Csekket igényelni a területi kamaráknál, szaktanácsadóknál, falugazdászoknál lehet. FONTOS, hogy a jobb felső sarokban található közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az online regisztráció során kapott kamarai nyilvántartási számát.

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október V. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A kamarai nyilvántartásba vétel és a választói névjegyzékbe kerülés az alábbi 3 feltétel együttes teljesülését követően történik meg: Ön letöltötte és kinyomtatta regisztrált adatainak visszaigazolását az online felületről, és azt aláírva elpostázta az ott megjelölt címre (ld. III. pont); az Ön kamarai hozzájárulása (kamarai nyilvántartási számának pontos feltüntetésével) beérkezett az elkülönített bankszámlára (ld. IV. pont); brassicae, Lipaphis erysimi), valamint a gyapottok - (Heliverpa armigera), a lóhere bagolylepke (Hadula trifolii) és a repcelepke (Pieris napi) hernyói nagy számban vannak jelen. A repcedarázs (Athalia rosae) előfordulása nem általános, a gubózás már elkezdődött. Kukorica: a betakarítás még tart; a termésátlag közepes-jó szintű (5,0-8,5 t/ha). A kukoricabogár (Diabrotica virgifera) rajzása szeptemberben is észlelhető volt, az egyedszámok azonban lecsökkentek; kukorica-levéltetű (Rhopalosiphum spp.) fertőzés helyenként megfigyelhető. Napraforgó: a betakarítás a terület 80%-án fejeződött be; a termésátlag 2,0-3,5 t/ha; tányérbetegségek (fehér- (Sclerotinia sclerotiorum) - és szürkepenész (Botrytis cinerea)) kis mértékben fordulnak elő (Fgy.: 0-5 %). a regisztrációs iroda a regisztrációs időszak lezárulása és a megfelelő adatellenőrzések után visszaigazolta Önnek regisztrációja érvényességét. Burgonya: A felszedés folyamatos, a terület 80%-án már megtörtént. KERTÉSZETI KULTÚRÁK: A regisztrációs ügyfélszolgálat elérhető a 80/ as zöld számon hétfőtől-péntekig óra között. Kérdését írásban is elküldheti a címre, valamint segítséget kérhet a kamarai tanácsadóktól is (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu). ÁLTALÁNOS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Forrás: MAK NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ALAKULÁSA BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Az eltelt időszak többnyire száraz és meleg volt, jelentősebb csapadék csak szeptember én és október első napjaiban hullott. Az áttelelő tojást rakó levéltetvek tömegesen rajzanak; a napos, meleg időjárás kedvező számukra. Szántóföldi növények: Kalászosok: megyeszerte megkezdődött a vetés. Az árvakelésekben helyenként vörösrozsda (Puccinia recondita) fertőzés észlelhető. Repce: a növények kelése és fejlődése a lehullott csapadékot követően megindult; az árvakelésben a földi és repcebolhák (Psylloides spp.), a levéltetvek (Brevicoryne Alma: a nyári fajták betakarítása befejeződött, szedik a téli fajtákat. A varasodás és a molyos gyümölcsök száma 0-10 % között van, lisztharmat tünetek a Jonathán termőkörbe tartozó fajták gyümölcsein 2-5%-ban észlelhetők. A lombozaton a megye déli részén helyenként jelentőseb aknázómolyok kártétele. Várhatóan jelentős lesz az atkák (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) telelő egyedeinek száma. A molyok rajzása befejeződött, csak egyes egyedek berepülnek még a feromoncsapdákba. Ritkább a levélzet, jól láthatók az ágakon, törzsön, fiatal hajtásokon, sőt helyenként a levélnyeleken is a vértetűtelepek (Eriosoma lanigerum); az ivaros szaporodás és a telelő lárvák fejlődése számára az időjárás kedvező volt. Csonthéjasok: A barackmoly (Anarsia lineatella) és a keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta) rajzása befejeződött. Szőlő: Mindkét borvidéken a szüret a vége felé tart, a cukorfok között van; a termésátlagok jók (12-15 t/ha). A lisztharmat (Uncinula necator) fertőzés a lombozaton továbbterjedt (fertőzés gyakorisága %), az áttelelő inokolum mennyisége, a kazmotéciumok száma növekedett. Az aszúsodáshoz kedvezőek a környezeti feltételek. Az idősebb ültetvényekben az ESCA (korai tőkeelhalás) tünetek a szembetűnőek. POLIFÁG KÁRTEVŐK: Mezei pocok (Microtus arvalis): nagyobb a számuk a pillangósokban, a ruderális területeken, a gyümölcsösökben, helyenként a gabonatarlón is. Az őszi vetésű növények kelését követően fokozódik ezen területek veszélyeztetettsége.

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október Levéltetvek: rajzásuk intenzív, a környezeti feltételek kedvezők számukra. Gyapottok - (Helicoverpa armigera), lóhere - (Hadula trifolii) és a c-betűs (Amathes c-nigrum) bagolylepkék a repülése még tart, csaknem folyamatos. A vetési bagolylepkék (Scotia segetum) rajzása a megye déli részén intenzív volt. KARANTÉN KÁROSÍTÓK: Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) rajzása szeptember végéig volt észlelhető. Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus): rajzása még tart, de a számuk lecsökkent. Burgonyabolha (Epitrix spp.): felderítése folyamatban van; fertőzésre utaló jeleket eddig még nem találtunk. Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága JELENTÉS a COPA-COGECA gabona munkacsoporti és a DG AGRI tanácsadó csoporti üléséről Brüsszel, szeptember COPA COGECA gabona munkacsoporti ülés Az ülésen résztvevő tagállamok beszámolói alapján Európa három részre szakadt. A déli és középső területek egy részén az aszály okozott pusztítást, az északi részen a sok csapadék rontotta a betakarított gabona minőségét és hátráltatta, vagy éppen lehetetlenítette el a betakarítást, míg Európa nagy részén jó terméseredmények születtek. Nagy-Britanniában rengeteg csapadék hullott a tavasz és nyár folyamán, a búza termésátlaga 15 %-kal csökkent (7,8 t/ha-ról 6,6 t/ha-ra). Jelentős gondot okoz a fuzárium fertőzés, nagyon nagy arányban takarmány minőségű a betakarított gabona. Franciaországban az elmúlt 5 év átlagát meghaladó termésátlagok születtek búza 7,5 t/ha, az össztermés 2,5 millió tonnával haladja meg a tavalyi mennyiséget, árpa 6,8 t/ha, plusz 2,7 m tonna 2011-hez képest -, a kukorica esetén sem számítanak jelentős kiesésre, 9,6 t/ha-os átlagtermést prognosztizálnak. Spanyolországban az aszály miatt jelentős terméskiesés következett be, a búza termésátlaga a évi 3,7 t/ha-ról 2,7 t/ha-ra csökkent. Több ezer hektárt be sem takarítottak, mivel a betakarítás költsége meghaladta volna a termés értékét. Hollandiában átlagos terméseredmények születtek, a betakarítási körülmények kedvezőek. Belgiumban szintén jó eredmények születtek, megfelelő időben érkezett a csapadék. Svédországban magas termésátlagok mellett, közepes, gyenge minőségű gabonát takarítottak be. Dániában szintén jó terméseredmények születtek. Finnországban a gabonatermés 10 %-át nem tudják betakarítani az állandó esőzések miatt. Németország középső részén alacsonyabb hozamok voltak, de országos szinten jó eredmények születtek (búza 7,3 t/ha, árpa 6 t/ha). A betakarítási körülmények megfelelőek voltak, a gabona minősége jó. Nyugat-Ausztriában jók voltak a termelési feltételek, míg Kelet-Ausztriában rendkívüli szárazság volt. Bulgáriában az elmúlt évit meghaladó termésátlagok voltak, a betakarított gabona kiváló minőségű. Lengyelországban a téli kifagyások miatt jelentős újravetések voltak, a búza és árpa átlagos terméseredményt hozott, a kukorica vetésterülete 330 ezer hektárról 550 ezer hektárra nőtt, 6 t/hektáros átlagtermésre számítanak. A Balti államokban átlagos terméseredmények születtek, Észtországban az eső hátráltatta a betakarítást. Csehországban jó hozamok voltak, a betakarított gabona minősége jó. Olaszországban a búza és árpa termésátlaga az előző évi szinten alakult, a kukorica termésátlaga viszont a tavalyi 10,2 t/hektárról előreláthatólag 7,5 t/hektárra csökkent. A COPA-COGECA összesítése alapján az EU 27-ek gabonatermelése a tavalyi 287 millió tonnáról 280,5 millió tonnára csökken, ami 2,2 %-os visszaesést jelent. A búzatermés 2 millió tonnával (136,5 millió tonnáról millió tonnára), a kukoricatermés várhatóan 7 millió tonnával (67,9 millió tonnáról 60,9 millió tonnára) csökken. A munkacsoport vezetője összegezésként kiemelte, hogy a mostani terméscsökkenés is mutatja, hogy az EU-nak fenn kell tartania a teljes termelési kapacitását, hogy az alapvető termékek tekintetében megőrizze az önellátó képességét. Kifejtette, hogy a termelők egy része az előre megkötött szerződések miatt nem részesül a magasabb értékesítési árakból, ami a jelentős terméskieséssel érintett területeken komoly problémát okoz. Franciaországban a gabonatermesztők 2 euró/tonnás összegű önkéntes befizetést vállaltak az állattenyésztők megsegítésére. (Magánkezdeményezés, kizárólag erre az évre szól.) KAP reformról A munkacsoport titkára beszámolt a COPA-COGECA elmúlt fél éves lobbi tevékenységéről. A KAP-ot érintő változásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy jelen állás szerint, ha a zöldítés 30 %-os részaránya csökken, akkor valószínűleg a KAP forrásai is csökkennek. Az I. pillérből a II. pillérbe történő 10 %-os átcsoportosítási lehetőség és a capping is része marad a Bizottsági javaslatoknak. Felmerült a gabona intervenciós ár emelésének a gondolata (az intervenciós ár kövesse a termelési költségek emelkedését), de a tagállamok megosztottak a kérdésben. A COPA-COGECA egyik legsarkalatosabb kérdésnek

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október továbbra is a zöldítés előírásainak a megváltoztatását tartja. DG AGRI tanácsadó csoporti ülés évi betakarítás, 2012/13-as kilátások. A Bizottság 2012 szeptemberi előrejelzése alapján az EU- 27-ek gabonatermése 276,2 millió tonna lesz (ez 4 millió tonnával kevesebb, mint a COPA-COGECA becslése). A búza és kukorica termésmennyisége csökken az előző évekhez képest, míg az árpa és a rozs mennyisége növekszik. A jelentősebb gabonatermelő tagállamok közül Franciaországban, Németországban, Olaszországban nő a kibocsátás, míg Nagy Britanniában, Spanyolországban, Magyarországon, Romániában jelentősen csökken az előző évhez képest. Az EU-27-ek búzatermését a Bizottság 125,6 millió tonnára, a Strategie Grain 123,6 millió tonnára, a Toepfer 124,3 millió tonnára becsüli meg, míg a kukoricatermésre vonatkozó becslések 53,7 és 57,5 millió tonna között váltakoznak. A 2011/12-es gazdasági évben az EU 14,5 millió tonna búzát exportált, a legnagyobb exportőrök Franciaország (63 %), Németország (16%) és Románia (5 %). A fő felvevőpiacok Algéria, Marokkó és Szaúd-Arábia voltak. Ugyanezen időszakban az import 5,4 millió tonnát tett ki, ennek fele Spanyolországba, 24 %-a pedig Olaszországba érkezett. Az import harmada Ukrajnából, 29 %-a Oroszországból érkezett. A kukorica export nagysága az előző gazdasági évben duplája volt az elmúlt 5 év átlagának, a 4,6 millió tonna kukorica kivitelének 45 %-a Romániához köthető. (Célországok: Egyiptom, Dél-Korea, Szíria, Törökország) A kukorica import 6,4 millió tonna volt, ennek 44 %-a Spanyolországba, 20 %-a Portugáliába, 13 %-a Hollandiába érkezett. Jelentős átrendeződés tapasztalható a beszállító országok tekintetében, míg között az import kétharmada Brazíliából és Argentínából érkezett, addig a 2011/12-es gazdasági évben az EU-ba behozott kukorica 58 %-a Ukrajnából, %-a Szerbiából és Oroszországból származott. Az olajos növények tekintetében a tavalyit meghaladó termésmennyiség várható. A szójabab termés az Egyesült Államokban 83 millió tonnáról 71 millióra csökkenhet, de Brazíliában 66 millió tonnáról 81 millió tonnára nőhet, és Argentínában is mintegy 15 millió tonnával magasabb termésmennyiségre számítanak. (A várható mennyiségeket a rekordnagyságú vetésterület indokolja.) Ennek következtében a szója ár valamelyest csökkent az elmúlt időszakban és ez a repce árára is hatással van. Az EU-27-ek 2011/12-ben mintegy 15 millió tonna olajos magot (ebből 12 millió tonna a szójabab) és mintegy 25 millió tonna napraforgó, repce és szójadarát importáltak. Az EU-27-ek olajos és fehérjenövény termelése 29 millió tonna körül alakul, 8 %-kal marad el a tavalyi termésmennyiségtől. Legnagyobb mértékben (16 %-kal) a napraforgó mennyisége csökken. A munkacsoport elnöke bemutatta azt a differenciált helyzetet, ami az EU területét jellemzi (aszály és súlyos esőzések), valamint hangsúlyozta, hogy a terméscsökkenés ellenére az EU-ban elég gabona termett. Felvetésre került, hogy egy hatékony időjárás előrejelzési rendszert kellene létrehozni, ami segítséget jelenthetne a termelői döntések meghozatalában. Eredetileg nem szerepelt a napirendben, de a tanácsadó csoport kérésére az ülés tárgyalta azt a kiszivárogtatott Bizottsági elképzelést is, ami alapján 5 %-ban maximalizálnák az élelmiszer és takarmánynövényekből előállított bio-üzemanyagok arányát. Ez a döntés a bio-üzemanyagokkal kapcsolatos eddigi nézetekhez és vállalásokhoz képest szinte teljes hátraarcot jelentene. Egy ilyen döntés a repce és napraforgó termelésére is alapvető hatással lenne. (A repce 2/3-a az EU-ban biodízel előállításra kerül felhasználásra.) A második generációs technológiák még nem elég fejlettek, ott, ahol bioetanol üzem van, a melléktermékekre alapozva eddig az állattenyésztés is fejlődött. A javaslatot a Biztosok Kollégiuma még nem tárgyalta. Felvetésre került, hogy az extrém időjárási körülmények miatt egyes mikotoxinokra vonatkozó határértékek alól ideiglenes felmentést adjon a Bizottság UTÁN IS FOLYTATHATÓ LESZ A KAP Forrás: EU A dolgok jelenlegi állása szerint minden remény megvan arra, hogy január 1-je után is folytatható lesz az unió Közös Agrárpolitikája (KAP) - jelentette ki Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős államtitkára kedden, Budapesten, sajtótájékoztatón. Az államtitkár a KAP jövőjével kapcsolatos kérdésekről az európai gazdálkodók legjelentősebb lobbiszervezete, a Copa-Cogeca háromnapos kongresszusán tartott sajtóértekezleten beszélt. Emlékeztetett: a KAP-reform legfontosabb alapelveit - vagyis az európai életképes élelmiszertermelés és a fenntartható gazdálkodás biztosítását, valamint a vidéki életminőség javítását - a magyar elnökség idején, 2011 első felében fogadták el.

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október A kongresszuson részt vevő Dacian Ciolos, az Európai Unió mezőgazdasági biztosa azt emelte ki: az Európai Bizottság mindent megtett azért, hogy a tagállamok elé e témában kiegyensúlyozott javaslat kerüljön. Reményét fejezte ki, hogy a KAP további működtetését szolgáló források - összesen mintegy 435 milliárd euró - rendelkezésre állnak majd, hozzátette azonban, hogy erről az Európai Tanács hozza meg a döntést. Gerd Sonnleitner, az európai magángazdálkodókat tömörítő Copa és Christian Pees, a kontinens mezőgazdasággal foglalkozó szövetkezeti társas vállalkozásait összefogó Cogeca elnöke egyetértett abban, hogy az unió polgárainak - és nem csak a mezőgazdaságból élőknek - alapvető érdeke a közös agrárpolitika folytatása, anyagi alapjainak biztosítása. Ezzel egyetértett az unió mezőgazdasági biztosa és Paolo de Castro, az Európai Parlament (EP) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának elnöke is, hozzátéve: nemcsak a források biztosítása a fontos, hanem azok lehető legigazságosabb elosztása is. A Copa elnöke azt hangsúlyozta: a KAP sikeres további működéséhez erős költségvetés kell, a KAP-hoz kapcsolódó környezeti intézkedéseket pedig megfontoltan kell alkalmazni, hogy ne csökkenjen a termőterület. A Cogeca elnöke azt emelte ki, hogy a jövőben tompítani kell a nagy piaci ármozgásokat, és javítani kell az európai agrárvállalkozások versenyképességét, az élelmiszerlánc egyes elemeinek működését, valamint ki kell terjeszteni az intervenciós felvásárlások körét is. Az EP szakbizottsági elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a KAP-nak 2014 után egyszerűbbnek, átláthatóbbnak és rugalmasabbnak kell lennie, hogy még jobban szolgálja a kontinens gazdálkodóinak versenyképességét. Győrffy Balázs (Fidesz) országgyűlési képviselő, a magyar agrárkamara elnöke arról beszélt, hogy a kamara a jövőben az eddigieknél jobban szeretné hallatni hangját Európában, hathatósan képviselve a magyar gazdálkodók érdekeit. TÁJÉKOZTATÓ Forrás: VM Megjelent a 32/2012 (VIII.16.) MVH közlemény az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ÚMVP Képző Szervezet által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által előírt képzési programoknak megfelelő, felnőttképzési szerződésbe foglalt támogatott képzésekre. Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, aki: - a Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötött, - a képzési díjat a Képző Szervezet részére - annak számlája alapján kifizette (csak az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el a jogcím keretében), - saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott révén: a) a Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, b) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett. A támogatás mértéke: - A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a. - Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege legfeljebb forint lehet. - Nem támogatható az az egyesített támogatási és kifizetési kérelem, amely alapján a jóváhagyható támogatás nem éri el a forintot. Az ügyfél képzésenként egy kérelmet nyújthat be. Fontos, hogy kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 6. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a 6 időszakot. A kérelmet a legkésőbb augusztus 22-én lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási

7 7. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában szeptember 1. október 31. között lehet benyújtani elektronikus űrlapon. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem kizárólag a honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen ( tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be. TÁJÉKOZTATÓ Kun Róbert Megjelent a 145/2012. (IX.13.) számú MVH közlemény az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A támogatási kérelmet egy példányban az MVH által rendszeresített nyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerinti területileg illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: október 1. - november 30. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha - az nem a megadott határidőben kerül benyújtásra, - azt az igény érvényesítésére jogosult nem hitelesíti eredeti aláírásával, - az nem az erre rendszeresített nyomtatványon kerül benyújtásra, - az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a támogatási kérelemmel együtt sem nyújt be az intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet, - azt a képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással, - az nem tartalmaz olyan adatot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően nem pótolható, - a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha - a kérelmező legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését. A támogatási kérelem nyomtatványai letölthetőek a weboldalról a Közlemények menüpontból. Csatolandó mellékletek: - A károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép és egyedi blokktérkép. - A padka, rőzsefonat, talajfogó gát, bakhát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírása, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések károsodott területnek csak bizonyos részét érintik, akkor az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló egyedi blokktérkép. - Tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolata; amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítvány. Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha: - az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; - a folyamatos erdősítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőterv határozattal; - a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt; - tűzkár esetén, amennyiben az erdőtűz nem az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett. A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely egy erdőrészleten belül, vagy szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el. Kun Róbert

8 8. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 150/2012. (IX. 21.) számú közlemény az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: október november 30. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejárta után az alábbi adatok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség: - erdőrészlet azonosító, - célprogram, - természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram esetén a mennyiségi érték. Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelemben több célprogramot és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni. A támogatási rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás: - agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserje fajok visszaszorítása célprogram, - szálaló erdőgazdálkodás célprogram, - erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram, - őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram; - speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport: o mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram, o véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram, o erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram, - véghasználat elhalasztása talaj és élőhely védelem céljából célprogram, - közjóléti célú erdők fenntartása célprogram, - erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram, - természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram. Nem vehető igénybe támogatás azon területre: - amely a magyar állam többségi tulajdonában van - ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi. Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles: - az erdőfelújítás és pótlás során az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetből származó szaporítóanyagot alkalmazni, - a vágástéri hulladék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról, - a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani, - a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni, - a támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszak vége előtt kötelező szakmai képzésen részt venni, - a támogatási célprogramokhoz tartozó előírásoknak való megfelelést a támogatott területenként évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül, a támogatási rendeletben meghatározott adattartalommal, az Irányító Hatóság által meghatározott formátumban rögzíteni kell, és a munkanapló aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz kell benyújtani, - a támogatott teljes területen az egyes célprogramokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai szerinti előírásokat a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartani, - a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóságot a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 10 munkanappal írásban értesíteni, a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével. Kun Róbert TÁJÉKOZTATÓ A KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSULTSÁGOK KIOSZTÁSÁRÓL A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján, a kérelmet benyújtó ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat az MVH az ügyfél által 2012-ben, az egységes kérelem keretében tett nyilatkozata alapján jogosultság-típusonként külön-külön állapítja meg. A kérődző szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozóan benyújtott kérelmek esetében a támogatási jogosultságok megállapításra kerültek, az ehhez kapcsolódó támogatási

9 9. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október jogosultságot megállapító határozatok kipostázása megkezdődött az ügyfelek részére. Tarr Zoltán TÁJÉKOZTATÓ AZ ERDŐSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL Megjelent a 149/2012. (IX. 21.) MVH közlemény az erdőszerkezet átalakításhoz nyújtandó támogatás igényléséről. Az intézkedésben való részvétel feltételei Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, úgy a regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtandó be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes kirendeltségénél. A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: október október 31. Az ügyfél a támogatási kérelmét elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújthatja be. A kérelem a internetes honlapon található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével hozható létre, amely a vagy a internetes portálon keresztül is elérhető. Amennyiben az ügyfél helyett a képviselője (meghatalmazott, technikai közreműködő) jár el, a képviselő a saját ügyfélkapuját használja az elektronikus benyújtásra. A kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a képviselő köteles: - az ügyfél-nyilvántartási rendszerben regisztráltatnia magát - az eljárására vonatkozó meghatalmazást/technikai közreműködést az MVH részére benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejárta után az alábbi adatok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség: - erdőrészlet azonosító, - szerkezetátalakítási tevékenység (ek) megjelölése. Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelemben több szerkezetátalakítási tevékenység elvégzését és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni. Egy erdőrészletre csak egyféle szerkezetátalakítási tevékenységre vehető igénybe támogatás. Támogatható tevékenységek A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységekre nyújtható támogatás: - erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, - tarvágást követő szerkezetátalakítás: o fafajcserével, o fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, o fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel, - állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás. A támogatás igénybevételének további feltételei Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha: - erdészeti hatóság által a támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; - erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fenn áll; - az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg; - a támogatható terület legalább 1 hektár területű teljes erdőrészlet erdőállomány alatti erdősítéssel és állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén; - a támogatható terület legalább 1 hektár területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet vagy részterület tarvágást követő szerkezetátalakítás esetén. A támogatható tevékenységek további előírásait részletesen tartalmazza a közlemény. Az ügyfél kötelezettségei Az ügyfél köteles az alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig megfelelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenntartani: - Az újulati szintben elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett, az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen. - Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább a támogatási rendelet 1. számú mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.

10 10. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK október - Erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni. - Tarvágást követő fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel történő szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható. - Állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi, egyenletes eloszlásban - hektáronként összesen legalább 1000 db - legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani. - Szaporítóanyag felhasználása során igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni. - A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását el kell végezni legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani. - A kifizetési kérelem benyújtását követően az erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben a) a fafafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje a támogatási rendelet 1. számú mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és b) az elegyarány az erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen. - A kifizetési kérelem benyújtását követően az erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani. - Tarvágást követő szerkezetátalakítás a tarvágást követően kezdhető meg. A kifizetések igénylése A támogatásra jogosult ügyfelek a támogatás összegét az egységes kérelem részeként, elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelemmel igényelhetik. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményben rendelkezik. A jogszabály teljes szövege elérhető az MVH honlapján: Veres Zsuzsanna ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM 2. KÖRÖS ADATEGYEZTETÉS Az MVH 2012-ben 2 körös keresztellenőrzést és adategyeztetést hajt végre. Az első körös keresztellenőrzés és adategyeztetésre augusztusában került sor, a második körös keresztellenőrzésre és adategyeztetésre októberében. Az adategyeztetés második köre a végzések október 19-i postázásával indul. Az adategyeztetési eljárás során az adategyeztetést maga után vonó túligénylésben érintett referenciaterületen gazdálkodó valamennyi, az adott referenciaterületre igénylést benyújtó ügyfél felszólításra kerül az érintett referenciaterületnél feltüntetett táblasoraiban igényelt területeinek felülvizsgálatára, szükség esetén korrigálására vagy megerősítésére. Adategyeztetést igénylő túligénylésnek minősül abban az esetben, ha a térinformatikailag meghatározott, tűréshatárral növelt referenciaterület kisebb, mint az adott referenciaterületre benyújtott igénylések által lefedett összes terület, azaz az igénylés meghaladja a támogatható terület, vagy a nem támogatható terület tűréshatárral növelt területét. Az adategyeztetésre felszólító végzésben foglaltak teljesítésére az ügyfélnek az adategyeztetésre felszólító végzés kézhezvételétől (az átvétel napja a 0. nap) számított 8 nap áll rendelkezésre. Az adategyeztető levél átvételét követően 8 nappal bezáróan bármennyi Adategyeztető kérelem benyújtható. Ha a 8. nap munkaszüneti nap, akkor azt követő munkanapon még benyújtható az adategyeztető formanyomtatvány. A formanyomtatvány benyújtásában segítséget nyújtanak a Magyar Agrárkamara tanácsadói, elérhetőségük megtalálható az alábbi oldalon: spx Ivánné Darányi Tünde

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2013.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ADarányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 végrehajtási programja. A

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Az ÚMVP Monitoring Bizottságának Erdészeti Albizottsága 2013. február 19-én ülésezett. Az itt elhangzott előadások között az MVH részletes tájékoztatást

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 145/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/1. szám Értelmezõ rendelkezések 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

32/2008. (III. 27.) FVM

32/2008. (III. 27.) FVM Hatályos: 2014.04.30. 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő új regisztrációhoz 1 Tartalom Új regisztráció lépései:... 4 A regisztráció sikeres befejezése:... 7 Adatmódosítás... 9 Hiánypótlás... 11 Kérdések

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 Kovács Viktória EMVA vidékfejlesztési referens Miniszterelnökség Fertőszentmiklós, 2016. március 2. 1 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Felhívás keretösszege:

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

Az agrártörvény által érintett tevékenységek

Az agrártörvény által érintett tevékenységek Az agrártörvény által érintett tevékenységek Az esetleges félreértések elkerülése érdekében ezúton tájékoztatjuk a megyében székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket az agrárgazdasági kamara tagságával

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások megvalósítására

FELHÍVÁS. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások megvalósítására FELHÍVÁS Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások megvalósítására A Felhívás címe: Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2012 (IV. 18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2012 (IV. 18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2012 (IV. 18.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben