.,.'. c.l,;;~;.;" f;;;;.tj. s.;;;=:;;.;..;;; .. I. ikt. szám: tárgy: .DÖNTÉS ,_,...,. ... Hozzájárulás Igényelt db 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".,.'. c.l,;;~;.;".. ... .f;;;;.tj. s.;;;=:;;.;..;;; .. I. ikt. szám: tárgy: .DÖNTÉS. .. -------. -- - - -- --,_,...,. ... Hozzájárulás Igényelt db 1"

Átírás

1 ;::-::_:_:,_~_ _--:::-::--:--::- :-:--::- : --- ::::: : ::::: ;;;í' l l_l; f_:» cl,;;~;;" ~"' ;ib;;;~ -~;;;~~;;;1;,' - ~ f;;;;tj I s;;;=:;;; ;;; " ~ -~B-u-da-p'e, t_f_"'~á _' o_ ö- n ko,n-rá;~n y z~at~" :-~ "',:;,;~;;;;;;;-~-,:r: _ -~ Fdpolgármesteri Hivatal '1 wgutj:hl l, _J 'Közlakadési Ügyosztály _ ikt szám: tárgy: Aop-~~~YjJ--DA1 - f' A~~Jo~(~L:io) és a 30/2010_(VI 4-l Főv Kgy rémdeletek által a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások kia~ása DÖNTÉS a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben meghozandó döntésekről Budapest Főváros Föpolgárniesterének 547/2007 sz intézkedése alapján _; "'" Oho oo 0""" ,_,, " _- - Ügyiratszám Ügyfél neve BRITISH AMERICAN TOBACCO /Idöszak / Döntés Övezet megri~vezé~e BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET "" megnev Áruszállítási behajtási~várakozási hozz~járulás P/3/ Igényelt db 3 Gépjárrnü /Tehergépkocsi max 3,5t /Jogosultság /ÁRUSzALLITÁS ' Hozzájá_rulás Ügyiratszám Ügyfél neve BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT l Idöszak l 2o i ! Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Aruszállltási behajtási-várakozási hozzájárulás GépjármO /személygépkocsi /Jogosultság / ÁRUSzALLIT ÁS ÜgyiratsZám Ügyfél neve BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT l Idöszak / / Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Aruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás P/3/ GépjármO / Személygépkocsi /Jogosultság /ÁRUSzALLITÁS ' Ügyiratszám Ügyfél neve IRISZ SZALON KFT /Időszak / Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT övezet megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjárnia /Tehergépkocsi max 3,5t /Jogosultság / SZOLGÁL TA TÁS ' Ügyiratszám Ügyfél neve IRISZ SZALON KFT ll~öszak / / Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 4 Gépjármű l Személygépkocsi /Jogosultság / SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám Ügyfél neve VOLÁNBUSZ ZRT l P/3/ Övezet megnevezése BELVÁROSI VÉDETr ÖVEZET ÍTiegnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Idöszak /2o1io1 os / Döntés Gépjármű l Személygépkocsi /Jogosultság /szolgáltatás Hozzájá~ulás Igényelt db 5 Üqyii'atszám Ügyfél neve MAGYAR TELEKOM NYRT l Idöszak / Döntés P/3/ BELVÁROSi VÉDETr ÖVEZET megnev Szervrzs~~lgáltatási behajtásivárakozási hozzájárulás - GépjármO / Személygépkocsi /Jogosultság /szolgáltatás Megje-9yzés ~ ~ - - \

2 -, ' :, 2 :, ; Ügyiratszém Ügyiéi neve PESTMEGYE önkqrrvianyzátafj)ik ' : Udőszak j201101ó P/3/ övezet megrievez~se BELVÁROSI VÉDEIT-Ö\(EZET megnev GazdélkodÓi behaítésih~uéjérulás - Igényelt db 2 GépjérmO l Személygépkocli, j Jogosultség j KÖZIGAZqATÁS Ogyiratszám Ogyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMANYZATÁNAK!Időszak P/3/0000!l, 11 :; enezetmegnevezése BELVÁROSI VÉDÉTI ÖVEZET - ' GazdélkodÓi be hajtési hozzájárulés Hozzájárutás megnev Igényelt ab 1 GépjármO j Személygépkocsi l Jogosultség l KöZIGAZGAT As - ' Ogyiratszám Ügyfél neve OTP FAKTORING FEDEZETKEZÖ KFT j; doszak _l övezet' megnevezése- - BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZÉT _" megnev Gazdálkodó! behajtésl hozzájárulés P/3/ _ Igényelt db 3 Megjegytés - - _", Gépjérmo l sieméiygépköcsi -- Fö9ósultség jszolgáltatas Ügyiratszém Ügyfél neve OTP FAKTORING KÖVETELÉSKEZELÖ ZRTjldöszak P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 2 GépjérmO j Személygépkocsi!Jogosultság jszolgáltatás - Döntés - Hoizájár~l_áS Döntés Döntés - Hozzájárulcis l Döntés l i l l i '' l 'l Ogyiratszém Ügyfél neve HOLCZHAFFER CSABA!Idöszak Döntés BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET P/3/ megnev Eseti behajtási-várakozási ~ozzájárulás Igényelt db M~gjegyzés 1 GépjármO Irehergépkocsi max 3,5t [Jogosultság _l KöLTÖZÉS Ogyiratszém Ügyfél neve OTP BANK NYRT j Időszak P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdélkodói behajtás! hozzájérulás Igényelt db 1 Gépjármü j Tehergépkocsi ma~ 3,5t!Jogosultság jszolgáltatas Döntés Ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak P/3/ Övezet megnevezése BELVÁROSI VÉDEITÖVEZET fnegnev Közhasznú áruszálhtási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármü!Tehergépkocsi max 3,5t ljogosultság jaruszallitas Döntés 1 ' J ' Ügyiratszám Ügyfél neve VARRÓZSOLT jldöszak P/ övezet niegnevezése BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET HozzájárUlás rnegnev Szervfzszolgáltatásl behajtási várakozási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi niax 3,5t j Jogosultság jszervizszolg Döntés l; l 1: Ogyiratszém Ügyfél neve ERSTE, BANK HUNGARY NYRT j Idöszak Döntés,_ P/3/ BELVÁROSI VÉDEITÖVEZET Hozzájár~lás megnev SzEII'\,/Izszolgáttatási behajtási várakozási hozzájáiulás Igényelt db 1 Gépjármü l Személygépkocsi!Jogosultság /SZOLGÁLTATÁS i-lozzáj~rulás ''

3 3 Ügyiratszám Ügyfél neve PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA l Idöszak Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 3,51!Jogosultság IKöZIGAZGATAS Ügyiratszám ügyfél neve PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA l Idöszak _ l2o Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság IKöZIGAZGATAS ügyiratszám Ügyfél neve BRAND NEW BAR KFT!Idöszak Ot Ot Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Közhasznú áruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám ügyfél neve ARKADIA KFT ltdöszak l2o11 o Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Közhasznú áruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve LIPÓTVÁROSI KFT l Idöszak _l2011 :ot o Döntés Övezet megnevezése BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve FLEXO KFT l Idöszak Döntés Ovezet megnevezése BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi l Jogosultság l SZERVIZSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT j Idöszak _ Döntés BUDA, 121-ás KOMBINÁLTÖVEZET P/ megnev Gépjármű _l Tehergépkocsi max 24t l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve ALFRED SCHUON KFT!Idöszak ' Döntés BUDA, 12t-ás KOMBINÁLT ÖVEZET P/ megnev GépjármO!Tehergépkocsi max 321 IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT /Idöszak l2011 ot ot l2o Döntés Ovezet megnevezése BUDA, 121-ás KOMBINÁLT ÖVEZET P/3/ megnev Igényelt db 3 Gépjármű _l Tehergépkocsi max 241!Jogosultság IARUSZÁLLITAS

4 4 Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT!Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET megnev Behajtási ~ozzájárulás P/3/ Gépjarmü Irehergépkocsi max 241 l Jogosultség l ÉPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve LÉMA SPED KFT l Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármü l Tehergépkocsi max 161!Jogosultság lszolgaltatás Megjegy~és Ügyiratszám Ügyfél neve FARAGÓ ÉS FIA KFT!Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ l:'iozzájárulás megnev Behajtás/ hozzájárulás Gépjérmü j Tehergépkocsi max 24t!Jogosultság lszolgaltatás Ügyiratszám Ügyfél neve VERl-TRANS SPEED KFT!Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzajárulás Gépjármü l Tehergépkocsi max 7,51 l Jogosultság l BÚTORSZÁLLIT AS Ügyiratszám Ügyfél neve QUELLE-VIZ PLUSZ KFT \rdöszak Döntés P/3/ Övezet megnevezése BUDA, 3,5 t-ás övezet Hozzájárul~s megnev Gépjármü l Tehergépkocsi max St l Jogosultság l ÁRUSZÁLLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve FU-N/Ó KFT!Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET H9zzájárulás megnev P/3/ Igényelt db 2 Gépjármű j Tehergépkocsi max 121 l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve FU-N/Ó KFT!Idöszak Döntés övezet megneve~ése BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET p /3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 12t l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve ZENIT-SPED KFT!Idöszak Döntés BUDA, 3,5 t-és ÖVEZET P/3/ rt:~egnev Gépjármü Irehergépkocsi max 7,51!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve FüLEKI GYÖZÖ!Idöszak Döntés övezetmegn~vezése BUDA, 3,5 t-és ÖVEZET p /3/ megnev Behajtási hozzájárulá~ Gépjármű!TehergéPkocsi max 121 l Jogosunség l KOL TÖZÉS

5 5 ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak Döntés P/3/ BUDA, 3,5 t-ás ÖVEZET megnev Igényelt db 2 GépjármO ITahergépkocsi max 7,51!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve BRITISH AMERICAN TOBACCO l Idöszak Döntés P/3/ BUDAIVAR megnev Aruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármü!Tehergépkocsi max 3,51!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám ügyfél neve BAT PÉCSI DOHANYGYAR KFT ltdöszak Döntés P/3/ BUDAIVAR megnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármü l Személygépkocsi IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve MAGYAR TELEKOM NYRT!Idöszak Döntés P/3/ BUDAIVAR megnev Szervizszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás GépjármO l Személygépkocsi!Jogosultság lszolgaltatas Ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak _ Döntés P/3/ BUDAIVAR megnev Közhasznú áruszállltási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármü l Tehergépkocsi max 3,5t!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve HAJDÚ IMRE ALADARNÉ l Idöszak Döntés P/3/ BUDAIVAR megnev Eseti behajtási-várakozási hozzájárulás GépjármO!Tehergépkocsi max 3,5t!Jogosultság l KöLTÖZÉS Ügyiratszám Ügyfél neve PAULOVITS FERENC /Idöszak _ Döntés P/3/ CSEPEL, 12t-ás ÖVEZET megnev Gépjármű _!Tehergépkocsi max 161 IJogosu~ág l SZOLGALTATAS ügyiratszám ügyfél neve PAULOVITS FERENC l Idöszak Döntés P/3/ CSEPEL, 12t-ás ÖVEZET megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 32t!Jogosultság lszolgaltatas Ogyiratszám Ügyfél neve RN-TRANS KFT /Idöszak _ Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET megnev Behajtási hozzlijárulás GépjármO _!Tehergépkocsi 321 felett l Jogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL

6 6 Ügyiratszám Ügyfél neve PROPSZT KFT /tdöszak [ [ Döntés p /3/ DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET Hozzájár~lás_ meg~ev Gépjármű /Tehergépkocsi max 24t l Jogosu~ság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve FU-N/Ó KFT [Idöszak [ [ Döntés P/3/ övezet ~egnevezése DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET megnev Gépjármü [Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG, Ügyiratszám Ügyfél neve FU-N/Ó KFT [Idöszak [ [ Döntés DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET p /3/ H~zzájárulás megnev Gépjármű [Tehergépkocsi max 16t l Jogosu~ság l ÉP(TÓ/PSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve VIV ZRT [Idöszak [ Döntés DÉL-BUDA, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev: Gépjármű [Tehergépkocsi max 241 [Jogosultság l SZOLGÁLTATÁS Ügyiratszám ügyfél neve TDH KFT [Idöszak [ [ Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET megnev Igényelt db 3 Gépjármű /Tehergépkocsi 32t felett [Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve TÓTH JÓZSEF /tdöszak [ [ Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12t-ás ÖVEZET megnev Gépjármű [Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l ÁRUSzALLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve BAUHAUSSZAKÁRUHÁZAK [Idöszak [ [ Döntés DÉL-BUDA, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság l KERESKEDELEM Ügyiratszám Ügyfél neve MÁV VASÚTÉPITó GÉPELLÁTÓ ÉS [Idöszak [ [ Döntés DÉL-BUDA, 12t'ás ÖVEZET P/3/ HC?zzájárulás megnev' Gépjármű l Tehergépkocsi max 16t [Jogosultság lszolgáltatás - ügyiratszám Ügyfél neve BABYCARE INTERNATIONAL KFT /Idöszak [ [ Döntés DÉL-BUDA, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármá l Tehergépkocsi 321 felett [Jogosultság jaruszallitás

7 7 Ogyiratszám Ügyfél neve WEST BRIDGE KFT lrdöszak Döntés P/ DÉL-BUDA, 12!-ás ÖVEZET megnev Igényelt db 2 Gépjármű Irehergépkocsi max 24!!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve B+M HUNGARIA KFT [Idöszak [20!10105 [ Döntés P/ DÉL-BUDA, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 24t l Jogosultság l KERESKEDELEM Ügyiratszám ügyfél neve MILI-TRANS KFT l Idöszak Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 24! l Jogosultság l ÁRUSzALLIT AS Ügyiratszám Ügyfél neve MILI-TRANS KFT!Idöszak Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 24! IJogosu~ság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT [Idöszak Döntés P/3/ DÉL-BUDA, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG 16! Hozzéjérulás Ügyiratszám Ügyfél neve MÁV GÉPÉSZET ZRT lrdöszak Döntés P/3/ Övezet megnevezése DÉL-PEST, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 16! IJogosu~ság IszoLGALlATAs Ügyiratszám ügyfél neve MÉHECSKÉK RECYCLING KFT l Idöszak Döntés P/3/ DÉL-PEST, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 32! felett!jogosultság IszoLGALlATAs Ügyiratszám Ügyfél neve TÓTOK ÉS FIAl KFT l Idöszak Döntés P/3/ DÉL-PEST, 12!-ás ÖVEZET megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 16! l Jogosultság l ÉPITÖIP SZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve MUL TICONT ZRT!Idöszak Döntés P/3/ DÉL-PEST, 12!-ás ÖVEZET megnev Behajtási hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi 32! felett l Jogosultség l ÁRUSzALLIT AS

8 8 Ügyiratszám ügyfél neve VÁCI MALOM KFT j Idöszak Döntés P/3/ Ovez~t m~gnevezése megnev DÉL-PE:'ST, 3,51-ás ÖVE:'ZET Behajtasi hozzájárulás Gépjármű Irehergépkocsi max 121 l Jogosultság l ÉLELMISZERSZÁLL ügyiratszám Ügyfél neve TRANS-WINE FUVAROZÓ KFT j Idöszak Döntés P/3/ HOzzájárulás m~g~ev DÉL-PEST, 3,51-ás ÖVEZET Gépjá~O Irehergépkocsi max 121!Jogosultság IÁRUSZÁLLITÁS ügyiratszám Ügyfél neve ACÉLÁRU KFT l Idöszak , Döntés P/3/ övezet megnevezés~ H9zzájárulás megr:'ev DÉL-PEST, 3,51-ás ÖVEZET Gépjármű l Teh~rgépkocsi max 121 jjogosultság jszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfélneve GÖTEBORGS FOOD BPZRT j Idöszak Döntés P/3/ övez~t megnevezése megnev DÉL-PEST, 3,51-ás ÖVEZET Gé'pjármű l Tehergépkocsi 32t felett!jogosultság IÁRUSZÁLLITÁS Ügyiratszám Ogyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak ,1231 Döntés P/3/ Hozzájárulés l'!legnev Igényelt db 2 DÉL-PEST, 3,51-ás ÖVEZET Gépjármű!Tehergépkocsi max 7,5t!Jogosultság IÁRUSZÁLLITÁS Ügyiratszám Ügyfél neve HUNLAND FOOD KFT l Idöszak Döntés P/3/ övez~t megnevezése megnev DÉL-PEST, 3,51-ás ÖVEZET Igényelt db 1 Gépjármű Irehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ügyfél neve WEST BRIDGE KFT J Idöszak Döntés P/3/ Övezet megneyez:ése megnev ÉSZAK-BUDA, 121-ás ÖVEZET Igényelt db 2 Gépjármű ]Tehergépkocsi max 24t jjogosunság IÁRUSZÁLLITÁS Ügyiratszám ügyfél neve MUL TIGRADE KFT l Idöszak J Döntés P/ övezet me~nevezése Hozzájárul~s megnev ÉSZAK-BUDA, 121-ás ÖVEZET Gépjármű Irehergépkocsi max 241 jjogosunság jszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve BAL TRANS ÁRUFUVAROZÁSI KFT j Idöszak Döntés P/3/ (;>vezet r'negnevezé:se ÉSZAK-BUDA, 121-ás ÖVEZET H~zzájárulás megnev Gépjármű J Tehergépkocsi max 24t j Jogosultság j ÁRUSZÁLLIT ÁS

9 9 ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT l idöszak Döntés ÉSZAK-BUDA, 7,51-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 24t l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT!Idöszak l2oi1o131 Döntés ÉSZAK-BUDA, 7,51-ás ÖVEZET P/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 241!Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Hozzájiirulás Ügyiratszám Ügyfél neve TRANS-WINE FUVAROZÓ KFT l Idöszak Döntés ÉSZAK-BUDA, 7,51-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényelt db 2 Gépjármű ITahergépkocsi max 121 IJogosultség IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve GEODIS CALBERSON HUNGÁRIA LOG KFT l Idöszak Döntés P/3/ ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev Igényelt db 2 Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l BÚTORSzALLIT AS Ügyiratszám Ügyfél neve RN-TRANS KFT!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi 32t felett l Jogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ügyfél neve FLÓRA'S KFT l idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényelt db 3 Gépjérmü!Tehergépkocsi 321 felett!jogosultság lszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve EUR KFT l Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett l Jogosu~ság l KÖLTÖZÉS ügyiratszám Ügyfél neve EUR KFT l idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l KÖLTÖZÉS Ügyiratszám ügyfél neve EUR KFT l Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényett db 1 Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l KÖLTÖZÉS

10 10 Ügyiratszám ügyfél neve EUR KFT ]Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 12t-ás_ÖVEZET P/ Hozzájárul~s megnev Gépjármű j Tehergépkocsi 32t felett l Jogosultság l KÖLTÖZÉS Ügyiratszám Ügyfél neve PÉCSI DIREKT KFT jrdöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ megnev Igényelt db 2 GépjáimO ]Tehergépkocsi 321felett jjogosultság jaruszallitas Ogyiratszám Ügyfél neve AC TRANS HUNGARY SZÁLLKFT j Idöszak Döntés övezet megn~vezése_ ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ me_gne~ Behajtasi hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű ]Tehergép~ocsi 32t felett IJogosu~ság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve VOLEISPED KFT!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett jjogosultság jaruszallitas Ügyiratszám Ügyfél neve ROMÁN SÁNDOR TÁNCTÁRSULATA KFT j Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 241 j Jogosultság j DISZLET SzALLlTAS Ügyiratszám Ügyfél neve MÁV VASÚTÉPITÖ GÉPELLÁTÓ ÉS!Idöszak Döntés övezet megnevez~se ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ Hozzáj~rulás megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 16t j Jogosultság l SZOLGÁLTATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve JUHÁSZ-TRANS KFT l Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/ megnev Gépjármű j Tehergépkocsi max 241 j Jogosultság l SZOLGÁLTATÁS ügyiratszám Ügyfél neve GRAPE-VINE KFT j Idöszak Döntés P/3/ ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett l Jogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ügyfél neve GRAPE-VINE KFT j Idöszak Döntés P/ öve~et m~gnevezése ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET Ho~ájárulás megnev Gépjárma l Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l ÉLELMISZERSZÁLL

11 ll Ügyiratszám ügyfél neve l G RAPE-VINE KFT!Idöszak Döntés övezet' megnevezése ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett l Jogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL ügyiratszám Ügyfél neve GRAPE-VINE KFT l Idöszak Döntés Övei:et megnevezése ÉSZAK:PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett l Jogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám ügyfél neve GRAPE-VINE KFT!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett IJogosu~ság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ügyfél neve MAKRAI BT l;döszak _ Döntés Övezet megnevezése ÉSZAK-PEST, 12t-ás ÖVEZET P/3/ Hozzájérulás megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett!jogosultság IARUSZÁLLITAS ügyiratszám Ügyfél neve JYSK KFT!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett!jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve FANCSALl BÉLA l Időszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve M-GEL HUNGARY KFT l idöszak _ Döntés ÉSZAK-PEST, 12t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtási hozzájirulás Igényelt db 2 Gépjármű!Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság l ÉLELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ügyfél neve BARTHA ERNÖ!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 241!Jogosultság IARUSZÁLLITAS ügyiratszám Ügyfél neve JUHÁSZ-TRANS KFT!Idöszak Döntés ÉSZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 161 IJogosu~ság IszoLGALlATAS

12 12 Ügyiratszám Ogyfél neve ZENIT-SPED KFT l Idöszak Döntés ESZAK-PEST, 12t-ás ÖVEZET ' P/3/ megnev Igényelt db 2 Gépjármű Irehergépkocsi 321 felett IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve ST-LOGISTIC KFT l Idöszak Döntés ESZAK-PEST, 121-ás ÖVEZET p /3/ Ho:zzájárulás megnev Igényelt db 3 Gépjármű Irehergépkocsi 321 felett IJogosu~ság IARUSZÁLLITAS Hozzájárutás Ügyiratszám Ügyfél neve BAU-STYL KFT l Idöszak j Döntés Övezet 'megnevezése HEGYVIDEK, 121-ás ÖVEZET P/3/ megf!ev Gépjármű Irehergépkocsi max 241!Jogosultság l EPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak Döntés KELENVÖLGY, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényelt db 2 Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51 IJogosu~ság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve LAMBDA SYSTEME KFT ltdőszak Döntés övezet megn_eve_zése KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjánmü Irehergépkocsi max 321 l Jogosultság _l EPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve AGROCROP KFT l Idöszak Döntés KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi 321 felett l Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám ügyfél _neve INVEST HOLDING PLUSSZ KFT l Idöszak Döntés KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtási hozzájárulés Gépjármű l Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság l ELELMISZERSZÁLL Ügyiratszám Ogyfél neve MAV VASÚTEPITÖ GEPELLA Tó ES l Idöszak Döntés Ovezet megnevezése KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET P/3/00i me~nev Behajtás! hozzéjérulás Gépjánmü l Tehergépkocsi max 161 J Jogosultság l SZOLGAL TAT AS Ügyiratszám Ügyfél neve WEST BRIDGE KFT J Idöszak Döntés P/3/ Övezet megnevezése KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev, Igényelt db 2 Gépjérmü Irehergépkocsi max 24t IJogosu~ság IARUSzALLITAS

13 13 Ügyiratszám Ügyfél neve AGI NEKTAR KFT!Idöszak _[ [ Döntés P/3/ KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev Igényell db 1 Gépjármű!Tehergépkocsi 321 felett [Jogosultság [ARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve MUL TICONT ZRT [Idöszak [ [ Dönlés P/3/ KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev Igényell db 1 Gépjármű [Tehergépkocsi 321 felett [Jogosultság [ARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve INTER-EPFU BUDAPEST KFT l Idöszak [ f Dönlés P/3/ KELET-PEST, 121-ás ÖVEZET megnev Igényell db 1 Gépjármű [Tehergépkocsi 321 felett [Jogosultság [ ÁRUSZÁLLIT AS Ügyiratszám Ügyfél neve REFLEX KFT l Idöszak Döntés P/3/ KORLÁTOZOTT FORGALMÚ KÖZÚT megnev Igényell db 1 Gépjármű [Tehergépkocsi max 121 [Jogosultság [szolgaltatas Xker Kada utca Ügyiratszám Ügyfél neve BRITISH AMERICAN TOBACCO l Idöszak [ [ Dönlés P/3/ KORLÁ T OZ OTT FORGALMÚ KÖZÚT megnev Igényelt db 2 Gépjármű [Tehergépkocsi max 3,51 [Jogosultság [ARUSzALLITAS IIMoszkva tér - Ügyiratsz:tm Ügyfél neve HORVÁTH KALMANNE l Idöszak _ Dönlés P/3/ KORLÁTOZOTT FORGALMÚ KÖZÚT megnev Igényell db 1 XXIII Tárcsás u Gépjármű [Tehergépkocsi max et l Jogosultság l KERESKEDELEM Ügyiratszám Ügyfél neve HORVÁTH KALMANNÉ [Idöszak [ [ Döntés P/3/ KORLÁTOZOTT FORGALMÚ KÖZÚT megnev GépjármO [Tehergépkocsi max 7,51 [Jogosultság [KERESKEDELEM XXIII Tárcsás u Ügyiratszám Ügyfél neve DUNA HULLADEKHASZNOSITó BT l Idöszak _ Döntés P/3/0011,4-11 KÖZÉP-PE ST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev Igényell db 3 GépjármO [Tehergépkocsi 321 felett [Jogosultság [szolgaltatás Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT l Idöszak [ [ Döntés P/3/ KÖZÉP-PEST, 7,51-ás ÖVEZET megnev Gépjármű [Tehergépkocsi max 241 [Jogosultság [ ÉPITÖIPSZOLG Hozzájirulás

14 14 Ügyiratszám Ügyfél neve BÁNFÖLDI KAROL y [Idöszak [ [ Döntés KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű j Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság [ DISZLET SZÁLLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve LEMA SPED KFT l Idöszak [ [ Döntés ~vezet megnevezése KöZEP~PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényell db 1 GépjármŰ [Tehergépkocsi max 241 l Jogosultság l SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám Ügyfél neve LEMA SPED KFT lrdöszak [ [ Döntés Övezet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Hozzájár~lás megnev P/3/ Gépjármű [Tehergépkocsi max 161 [Jogosultság [szolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve CSABA-R KFT l Idöszak Döntés P/3/ öv~zet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,51-ás ÖVEZET megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett l Jogosultság _[KöLTÖZES Ügyiratszám Ügyfél neve BULATH-SPED KFT j Idöszak [ Döntés KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ Hoz~ájárulás megn ev Igényell db 1 Gépjármű!Tehergépkocsi max 32t l Jogosultság l SITTSZÁLLIT ÁS ügyiratszám Ügyfél neve BULA TH-SPE D KFT lrdöszak [ [ Döntés Övezet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 24t l Jogosu~ság l SITTSZÁLLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve BULA TH-SPE D KFT j Idöszak Döntés KÖZE P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ l"fleg~ev Behajlási hozzájárulás l_gényelt db 2 Gépjármű ]Tehergépkocsi max 32t l Jogosu~ság l SITTSZÁLLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT [Idöszak [ [ Döntés P/3/ Ovez~t ~egnevezése KÖZE P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev IQényelt db 2 Gépjármű [Tehergépkocsi max 121 l Jogosu~ság l EPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT [Idöszak [ [ Döntés övezet megneve~ése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megn~v Gépjármű [Teh~rgépkocsi max 161 l Jogosultság l EPITÖIPSZOLG

15 15 Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT l Idöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 l-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 241 l Jogosuttság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT ltdöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárutás Gépjármű l Tehergépkocsi max 121 l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve HUNGART LOGISTe KFT ltdöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 321 l Jogosultság l SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám ügyfél neve HUNGART LOGISTe KFT ltdöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi max 121!Jogosultság lszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve HUNGART LOGISTe KFT l Idöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű Irehergépkocsi max 16t l Jogosultság l SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám Ügyfél neve VOLÁNBUSZ ZRT ]Idöszak _ Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtasi hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi max 12t!Jogosultság lszolgáltatás HoZzájárulás Ügyiratszám Ügyfél neve PROGRESS-B'90 ZRT ltdöszak _ Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 12t l Jogosuttság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve VI-VI TRANS BT ]Idöszak _ Döntés - KÖZÉ P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 121!Jogosultság IARUSZÁLLITAS ügyiratszám Ügyfél neve TRANS-WINE FUVAROZÓ KFT ltdöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényett db 2 Gépjármű!Tehergépkocsi max 121 IJogosuttság IARUSZÁLLITAS

16 16 ügyiratszám Ügyfél neve SHOWTIME BUDAPEST KFT j Idöszak / ! Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ Hozzajárulás megnev Behajtá~i hozzájárulás Igényelt db 3 Gépjármű J Tehergépkocsi 32t felett!jogosultság IszoLGALlATAS ügyiratszái'n Ügyfél neve SZEMEREV TRANSPORT ZRT J Idöszak lzo ! Döntés KOZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 32t l Jogosu~ság l EGÉSZSÉGÜGYI SZ Ügyiratszám Ügyfél neve ROMAN SANDOR TÁNCTÁRSULATA KFT /Idöszak /2011o1D1! Döntés Övezet megnevezése KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 24t l Jogosu~ság l DISZLET SzALLlTAS Ügyiratszám Ügyfélneve TRANS-GLOBAL KFT ltdöszak! ! Döntés P/3/ KÖZÉ P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Ho~ájárulás megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 12t JJogosu~ság IszoLGALlATAS Ügyiratszám ügyfél neve HÖSZIG KFT J Idöszak! ! Döntés P/3/ övezet f11egn~vezése megnev KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Gépjármű j Tehergépkocsi max 12t jjogosu~ság J ÉPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGARIA KFT j Idöszak! l2o1101oe Döntés P/3/ övezet megr:tevezé~e megnev KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Gépjármű!Tehergépkocsi max 24t!Jogosultság JARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGARIA KFT l Idöszak! ! Döntés P/3/ övezet megneve~ése KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Hozzájárulés megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 24t J Jogosultság JARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGARIA KFT /Idöszak / Döntés öv~zet megnevezése KOZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ !llegney Gépjármű Irehergépkocsi max 24t!Jogosultság JARUSzALLÍTAS ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGARIA KFT l Idöszak! / Döntés P/3/ KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev GépjármO J Tehergépkocsi max 24t!Jogosultság JARUSzALLITAS

17 17 Ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGÁRIA KFT!Idöszak _, Döntés P/ KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Hozzéljárulás megnev Behfljtási hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi max 24t jjogosultság jaruszallitas Ügyiratszám Ügyfél neve IMS HUNGÁRIA KFT!Idöszak Döntés P/ KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 24t!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve NYIR-ÉPKER KFT!Idöszak _ Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/ megnev Gépjármű _!Tehergépkocsi max 24t l Jogosultság l SZOLGÁL TAT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve WEST BRIDGE KFT l Idöszak Döntés P/ KÖZÉ P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev Behajtasi hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű _!Tehergépkocsi max 24t!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve TIKO TRANS KFT l Idöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/ megnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 16t l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve TIKO TRANS KFT l Idöszak _ ] Döntés P/3/ KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 32t l Jogosu~ság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve MAGYAR ÉPITÖ ZRT l Idöszak l2o1ü1oe l Döntés P/3/ KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET megnev Behajtasi hozzajárulás Igényelt db 2 Gépjármű _l Tehergépkocsi max 12t IJogosu~ság l ÉPITÖIPSZOLG ügyiratszam Ügyfél neve RUFORM HUNGARY BETONACÉL KFT l Idöszak _ Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/ Hozzájarulás megnev Gépjármű _l Tehergépkocsi 32t felett l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve ÁGI NEKTÁR KFT j Idöszak Döntés KÖZÉP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/ megnev Behajtási hozzájárulas Igényelt db 2 Gépjármű l Tehergépkocsi 32t felett!jogosultság IARUSzALLITAS

18 ls Ügyiratszám Ügyfél neve JYSK KFT lrdöszak Döntés KÖZEP-PE ST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi 32! felett l Jogosultság l ÁRUSZÁLLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve DSV HUNGÁRIA KFT j Idöszak o Döntés övezet 1'!18Qnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Behajtási hozzájárulás Gépjármű Irehergépkocsi 32! felett l Jogosultság IARUSZÁLLITÁS Ügyiratszám ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak Döntés övezet meqnevezése KÖZEP-PE ST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ !'"fozzájárulás megnev Igényelt db 3 Gépjánnű l Tehergépkocsi max 241!Jogosultság IARUSZÁLLITÁS Ü~yiratszám ügyfél neve VERI-TRAN,S SPEED KFT l Idöszak Döntés Övezet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ Hoz;ájárulás megn~v GépjánnO Irehergépkocsi max 12! l Jogosultság l ÁRUSZÁLLIT ÁS ügyiratszám Ügyfél neve LAURIN ENTERTAINMENT KFT l Idöszak Döntés övezet megr'!evezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Ho~zájárulás megnev P/3/ Gépjármű Irehergépkocsi max 121!Jogosultság IFILMFORGATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve HID TRANSZ KFT l Idöszak l201101,ü7 Döntés Övezet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET Ho~ájárulás megnev P/3/ GépjármO Irehergépkocsi 32! felett!jogosultság l EPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve HUNGART LOGISTC KFT l Idöszak Döntés KÖZE P-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ Ho~ájárulás megnev Behajtési hozzájárulás GépjármO Irehergépkocsi max 241 IJogosuttság lszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve BETONSPED KFT j Idöszak Döntés ~vezet megnevezése KÖZEP-PEST, 7,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 32! j Jogosultság IBETONSZÁLLITÁS Ügyiratszám Ügyfél neve NEMZETI SPORTKÖZPONTOK l Idöszak Döntés P/3/ övezet megnev~zése MARGIT-SZIGET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi l Jogosultság l SZERVIZSZOLG

19 19 ügyiratszám Ügyfél neve BRITISH AMERICAN TOBACCO ltdöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 3,5t!Jogosultság IARuszALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve BAT PÉCSI DOHANYGYÁR KFT ltdöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ meqnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve MAGYAR MÜUGRÓ SZAKSZÓVETSÉG l Idöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi l Jogosultság l HONOS/LAKOS Hozzájárutás Ogyiratszám ügyfél neve MAGYAR TELEKOM NYRT ltdöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Szerv!zszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság lszolgaltatas Ügyiratszám Ügyfél neve MAGYAR VIZILABDA SZöVETSÉG [Idöszak [ Döntés ; MARGIT-SZIGET megnev Sportsze rvezeti behajtási-várakozási hozzájárulás P/3/ Gépjármű l Személygépkocsi IJagosu~ság!sPORT Ügyiratszám Ügyfél neve LINDE GAz MOZRT RÉPCELAK [Idöszak _[ Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Eseti behajtási várakozási hozzájárulás Gépjármű _!Tehergépkocsi max 3,5t IJogosu~ság l SZOLGÁLTATAS Ügyiratszám Ügyfél neve SZABAD TER SZINHAz NONPROFIT KFT l Idöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 3,5t IJagosu~ság lszolgaltatas Ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT l Idöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 7,5t!Jogosultság l SZOLGÁLTATAS Ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT l Idöszak [ Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállltási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű l Tehergépkocsi max 7,5t l Jogosultság l SZOLGÁL TA TAS

20 20 Ügyiratszám Üg)1él neve MERKON KFT ]Idöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállitási behajtási-várakozási hozzájárulás GépjfmnO ]TehergépkoCSi max 7,5t!Jogosultság jszolgaltatas ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT ]Idöszak Döntés övezet megneve~ése MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállitási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű ]Tehergépkocsi max 7,5t l Jogosultság l SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT ltdöszak Döntés P/3/ MARGIT-SZIGET megnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Igényelt db 1 Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51 j Jogosultság iszolgaltatás Ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT [Idöszak Döntés MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállftási behajtási-várakozási hozzájárulás Igénye~ db 1 Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51 j Jogosultság iszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve MERKON KFT l Idöszak Dönlés övezet m~gnevez~se MARGIT-SZIGET P/3/ megnev Aruszállltási behajtási-várakozási hozzájárulás Igényeit db 1 GépjármO j Tehergépkocsi max 7,5t jjogqsu~ság jszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve FLEXO KFT lldöszak Döntés P/3/ Ovezet megnev~zése MARGIT-SZIGET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi l Jogosultság l SZERVIZSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT j Idöszak Döntés NORMAFA KÖRNYÉKE P/3/ megnev Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max St!Jogosultság IARUSzALLITAS Ügyiratszám ügyfél neve MAGYAR TELEKOM NYRT l Idöszak Dönlés NORMAFA KÖRNYÉKE P/3/ Hozzájá~ulás megnev Szervfzszolgáltatási behajtási várakozási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi jjogosu~ság iszolgáltatás Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT j Idöszak Döntés P/3/ övezet megnevezé5;e PEST, 121-ás KOMBINÁLT ÖVEZET megnev Gépjármű j Tehergépkocsi max 241!Jogosultság IÉPITÖIPSZOLG

21 21 Ügyiratszám Ügyfél neve UNDE GÁZ MOZRT RÉPCELAK j Idöszak l l Döntés P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINÁL T ÖVEZET megnev 4 Gépjárma J Tehergépkocsi 321 felett jjogosu~ság IARUSZÁLLITAS Ügyiratszám Ügyfél neve LÉMA SPED KFT l Idöszak j j Döntés P/3/ Övezet megnevezése PEST, 1 21-ás KOMBINAL T ÖVEZET HozzájáruláS megnev Géf>jármü j Tehergépkocsi max 24t J Jogosultság J SZOLGAL TA TÁS Ügyiratszám ügyfél neve LÉMA SPED KFT!Idöszak Döntés P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINÁL T ÖVEZET megnev Gépjármű j Tehergépkocsi max 161 J Jogosultság J SZOLGÁL TA TÁS Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT j Idöszak Döntés P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINÁLT ÖVEZET megnev GépjármQ!Tehergépkocsi max 161 jjogosultság jepitöipszolg Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT j Idöszak Döntés P/3/ PEST, 121-ás KOMBINÁLT ÖVEZET m~gnev Gépjármű!Tehergépkocsi max 24t l Jogosu~ság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve ZSEMBERl-KER KFT l P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINAL T ÖVEZET megnev Idöszak _ Döntés Gépjárma J Tehergépkocsi max 241!Jogosultság JszoLGALTATAS Ügyiratszám Ügyfél neve PAÁR GYÖRGY J Idöszak _l Döntés P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINAL T ÖVEZET megnev Igényelt db 2 GépjármQ J Tehergépkocsi max 241!Jogosultság JszoLGALTATAS Ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT j Idöszak j Döntés P/3/ PEST, 121-ás KOMBINÁLTÖVEZET megnev Igényelt db 3 Gépjármű!Tehergépkocsi max 241 J Jogosultság J ÁRUSzALLIT As Ügyiratszám Ügyfél neve SZEGÖ ÉS TÁRSA TRANS KFT l Idöszak Döntés P/3/ PEST, 1 21-ás KOMBINÁL T ÖVEZET megnev Igényelt db 3 GépjármQ J Tehergépkocsi max 241 jjogosultság jaruszallitas

22 22 Ügyiratszám Ügyfél neve HIDTRANSZ KFT j Idöszak \ ] Döntés P/3/ PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET megnev Behajtási hozzáj~rulás Ügyiratszám Ügyfél neve OROKMOZGÓ 90 KFT P/3/ PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET megnev Igényelt db 2 Gépjánmü J Tehergépkocsi max 241 j Jogosultság j EPITÖIPSZOLG lrdöszak \ \ Döntés Gépjármű \Tehergépkocsi max 121 \Jogosultság 1 DISZLET SzALLlTAS Ügyiratszám ügyfél neve LEMA SPED KFT l Idöszak \ Döntés P/3/ PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET Hozzájárufás megnev Gépjármű j Tehergépkocsi max 24t \Jogosultság j SZOLGALTATAS ügyiratszám Ügyfél neve LEMA SPED KFT jrdöszak \ \ Döntés P/3/ PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET Ho~ájárulás megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 161 \Jogosultság JszoLGÁLTATAS Ügyiratszám Ügyfél neve FU-NIÓ KFT lldös~ak \ \ Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 121 \Jogosultság \ ÉP/TÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve TRANS-WINE FUVAROZÓ KFT j Idöszak \ \ Döntés P/3/ ~vezet megneve;zése PEST, 3,5 teás ÖVEZET megnev Igényelt db GépjánmO J Tehergépkocsi max j Jogosultság j ÁRUSZÁLLIT AS Ügyiratszám Ügyfél neve TRUNKNE EPANYAG l Idöszak \ \ Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű [Tehergépkocsi max 24t \Jogosultság J EPITÖIPSZOLG ügyiratszám Ügyfél neve MOVE ONE KFT l Idöszak Döntés Övezet megneve~ése PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű l Tehergépkocsi max 121 J Jogosultság J KÖLTÖZÉS ügyiratszám ügyfél neve MOVE ONE KFT [Idöszak \ \ Döntés Övezet megnevezése PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű [Tehergépkocsi max 161 j Jogosultság j KOL TÖZÉS

23 ~ J~r ~i:v r r Ügyiratszám Ügyfél neve V+ T KFT 23 l Időszak Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ Hozzájárutás megnev Gépjármű l Tehergépkocsi 321 felett!jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ogyiratszám Ügyfél neve V+ T KFT!Idöszak Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi 321 felett l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG - Ügyiratszám Ügyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT ltdöszak Döntés PEST, 3,5 t-ás,övezet P/3/ megnev Igényelt db 2 Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51!Jogosultság IARUSZÁLLITAS HozzájáruláS -- Ügyiratszám Ügyfél neve ALLVÁNY-ÉPITÖ KFT!Időszak Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51!Jogosultság lépitöipszolg Ügyiratszám Ügyfél neve LAURIN ENTERTAINMENT KFT l Idöszak Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev GépjármO J Tehergépkocsi max 121 l Jogosultság l FILMFORGATÁS Ügyiratszám ÜgYfél neve LAURIN ENTERTAINMENT KFT l Idöszak Döntés PEST, 3,5 t-ás ÖVEZET P/3/ megnev Gépjármű Irehergépkocsi max 7,51!Jogosultság IFILMFORGATAS Ügyiratszám Ügyfél neve PROGRESS-8'90 ZRT j Idöszak Döntés PESTERZSÉBET, 7,51-ás ÖVEZET P/3/ megnev Igényelt db 2 Gépjármű l Tehergépkocsi max 12t l Jogosultság l ÉPITÖIPSZOLG Ügyiratszám Ügyfél neve GYERMELY ZRT l Idöszak Döntés P/3/ Ügyiratszám P/3/ megnev PESTERZSÉBET, 7,51-ás ÖVEZET Gépjármű l Tehergépkocsi max 24t!Jogosultság IARUSZÁLLITAS Ugyfél neve CBA KERESKEDELMI KFT l Idöszak Döntés Övezet megnevezése megnev PESTERZSÉBET, 7,5t-ás ÖVEZET Igényelt db 3 Gépjármű l TehergéPkocsi max 24 t!jogosultság IARUSZÁLLITAS ~ il!

24 24 Ügyiratszám Ügyfél neve BAT PÉCSI DOHANYGYÁR KFT /Idöszak / l2o111ú1 P/3/ RÓMAl-PART meqnev Aruszállltási behajtási-várakozási hozzájárulás GépjármO l Személygépkocsi jjogosultság jaruszállitas Ügyiratszám Ogyfél neve Bi\T PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT ltdöszak Övezet megnevezése VÁROSLIGET megnev Aruszállitási behajtási-várakozási hozzájárulás P/3/00207:11 Gépjármü l Személygépkocsi jjogosuttság jaruszállitas Ogyiratszám Ügyfél neve MAGYAR ELEKTROGRÁFlAl TÁRSASÁG /Idöszak Döntés Döntés -Döntés P/3/ Budapest, 2011:01 &; Övezet megnevezése megnev- yardsliget Es6ti behajtásí-várakozási hozzájárulás GépjármO!Tehergépkocsi max 3,5t j Jogosultság j RENDEZVÉNY -----::--- l l A döntést jóváhagyom Budapest, 20 ll O 1-2~ ~(V

25 -- ~ suoa~pesr Bud 2 pest Föváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ogyosztály ii<í szám: térgy: ~0\19 -j 'l 'j_ Ó t l OO<L(I!OA{ A : (XII 30) és a 30/2Q10 (VI 4) Föv Kgy rendeletek által a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadása DÖNTÉS a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben meghozandó döntésekröi Budapest Főváros Főpolgármesterének 547/2007 sz intézkedése alapján ~ ~ Ügyiratszám Ügyfél neve LANTMANNEN UNIBAKE MOZRT!Idöszak l2o1101o Döntés P/3/ övezet megne-vezése BELVÁROSiVÉDEIT ÖVEZET t:tozzájárulás megnev Áruszéllltési behajtési,vérakozésl hozzéjérulés Gépjérmü l Tehérgépkocsi max 3,5t l Jogosultség l ÉLELMISZERSZÁLL - - Hozzéjérulés Ügyiratszám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ltdöszak ' Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdálkodól behajtási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű l Személygépkocsi /Jogosultság lszolgáltatás Ügyirats:i'ám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK l idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megn-ev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármü l Személygépkocsi!Jogosultság l KöZIGAZGATÁS Hozzájárulés - - Ügyiratszám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK!Idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosu~ság IKöZIGAZGATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK!Idöszak Dön)és P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 3 Gépjármű l Személygépkocsi l Jogosultság -j KÖZIGAZGATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK l Idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET Hozzájárulás megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármü l Tehergépkocsi max 3,5t!Jogosultság IKöZIGAZGATÁS - Ügyíratszám Ügyfél neve PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK l Idöszak ho1101o6 l2oi11231 Döntés P/3/ ~--- BELVÁROSI VÉDEIT ÖVEZET megnev Gazdálkodói behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkoc;si!Jogosultság IKöZIGAZGATÁS l:, l

26 > ' '' Ügyiratszám Ügyfél neve FÁY ANDRÁ_SMGKÖZGSZK/ P/3/ BELVÁ~ÓSI VÉDETT ÖVEZET\,_ : '''< ' '>' ' megnev Gazdálkodó/ behajtási hozzéjárulá~- ",_ ~ -,;~-1::,-_, < -l Idöszak : l20111i3t ~~-:-< - - Gépjármo l Személygépk_oesi l Jogosultság l KÖZIGAZGAT AS Döntés ' ~~ff Hózz"ájárulás > i - ' Ügyiratszám Ügyfél neve FEDERI\L EXPRESS CORP M0-1 f'iók IJ~őszak qöntés Pi3/00217,11 ; BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev SZerVfzszolgálti:itási behajtás i várakozási hozzájárulás > Igényelt db 3 GépjármO!Tehergépkocsi max 3,5t IJogosÚitság IszoLGÁL TA TÁS Ogyiratszám Ügyfél neve BUDAPEST FÖVÁROS FÖPOLGÁRM:HIV _!Idöszak Döntés ;'i BELVÁROSI VÉDETI ÖVEZET P/3/ tnegnev Gazdálkodó/ behajtás/ ~ozzájárulás Gépfármü l Személygépkocsi ljögosultság IKöZIGAZGAfAs ~~Hozzájárulá_s _ - Ogyiratszám Ügyfél neve MERIDA KFT!Idöszak Döntés P/3/ Övezet megnevezése BELVÁROSI VÉDETI ÖVEZET Hoizájárulás megnev Szervízszolgál~atási be~ahásl várakozási hozzájárulás l Gépjármü Irehergépkocsi ma x 3,5t!Jogosultság jsiervizszolg Ügyiratszám Ügyfél neve VIMPEX DRINK KFT ltdöszak Döntés P/3/ övezet megnevezésb BELVÁROSI,VÉDETI ÖVEZET ' Hozzájárul$s megn_ev Áruszállftási behajt~si-várakozási házzájárulás Gépjármű!Tehergépkocsi max 3,5t l Jogosultság l ÁRU SzALLlTÁS Ügyiratszám Ügyfél neve: MAGYAR ÁLLATORVOSOK VILÁGSZERV l Idöszak, ' Döntés P/3/ Ovezet megnevezés"e BELVÁROSI VÉDETI ÖVEZET megnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárutás Gépjármü l Sze;,élygépkocsi!Jogosultság lszolgáltatás i Ügyiratszám Ügyfél neve OTP BANK NYRT BUDAPESTI RÉGIÓ j Idöszak '1231 Döntés P/3/ övezet megnevezé_se BELVÁROSI VÉDETI ÖVEZET megnev Gazdálkodó/ behajtás/ hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű l Személygépkocsi!Jogosultság lszolgáltatas Ügyiratszám Ügyfél neve POLGÁRMESTERI HIVSOL YMÁR j Idöszak _, Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETI ÖVEZET megnev GazdáJkodói behajtási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű lszemélygépkocsi!jogosultság l KÖZIGAZGATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve POLGÁRMESTERI HIVSOL YMÁR!Idöszak Döntés -- fnegnev Gazdálkodó/ behajtás/ hozzájárulás P/3/ Övezet m~gnevezése BELVÁROSI VÉDETIÖVEZET GépjármO l Tehergépkocsi max 3,5t l Jogosultság l KöZI(iAZGATÁS -

27 3 Ügyiratszám Ügyfél neve RISEC PÉNZ ÉS ÉRTÉKSzALLITó KFT ltdöszak Döntés P/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Aruszállltási behajtási~várakozási hozzájárulás Gépjármű Irehergépkocsi max 3,5t IJogosu~ság ISZOLGÁLTATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve OTP BANK NYRT l Idöszak Döntés p BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Gazdálkodó! behajtás! hozzájárulás Igényelt db 7 Gépjármű l Személygépkocsi IJogosu~ság IszoLGALlATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve IGE CUBE KFT!Idöszak _ Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Közhasznú áruszállitási behajtási-várakozási hozzájárulás Igényelt db 2 Gépjármű _l Tehergépkocsi max 3,5t!Jogosultság IÁRUSzALLITÁS Ügyiratszám ügyfél neve IMPERIAL TOBACCO MOKFT!Idöszak Döntés P/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás Gépjármű Irehergépkocsi max 3,5t l Jogosultság l ÁRUSzALLIT ÁS Ügyiratszám Ügyfél neve FÖPOLGÁRMESTERI HIVATAL!Idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Gazdálkod6i behajtási hozzájárulás Gépjármű _l Személygépkocsi!Jogosultság IKöZIGAZGATÁS Ügyiratszám ügyfél neve FÖPOLGÁRMESTERI HIVATAL!Idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Gazdálkod6i behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi jjogosultság jközigazgatás ügyiratszám Ügyfél neve FÖPOLGÁRMESTERI HIVATAL!Idöszak Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Gazdálkod6i behajtási hozzájárulás Megjegytés Gépjármű ~l Személygépkocsi ljogosultság l KÖZIGAZGATÁS Ügyiratszám Ügyfél neve PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL!Idöszak Döntés P/3/ BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET megnev Gazdálkod6i behajtási hozzájárulás Gépjármű _l Személygépkocsi IJogosu~ság IKöZIGAZGATÁS ügyiratszám Ügyfél neve BUDAPEST FÖVÁROS FÖPOLGÁRMHIV j Idöszak / Döntés BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET P/ megnev Gazdálkodó! behajtási hozzájárulás Gépjármű l Személygépkocsi IJogosu~ság IKöZIGAZGATÁS

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

Fenntartási Iroda. Főépítészi és Környezetvédelmi Iroda

Fenntartási Iroda. Főépítészi és Környezetvédelmi Iroda Fenntartási Iroda Szerződés megnevezés: Szolgáltatási szerződés Szerződés tárgya: Help-desk/Ügyfélszolgálat informatikai szolgáltatás Szerződő fél: WSH Kft. Szerződés értéke: havi nettó 2.822.400,- Ft

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek 2011.01.20.

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek 2011.01.20. Szállító neve Szerződés típusa Megjegyzés Tárgyév előírása kezdete Érvényesség vége Adatokban történő változás AAA INVEST Kft. AAA INVEST Kft. ACE Telecom Kft tervezési szerződés tervezési szerződés internet

Részletesebben

É ö ü ü Í í É Í ö ö í ó í í ü ü ö ó ó ó ü ö ó í ü ö ö ü ú Í ű ó ö ó Í ó ö ö í ó ü ü ö ü ü ü ó ö ü ó ü í ó ó ó ü ö ö í í ó ö ó í í ó í ó ó ö ú ö ó í ó ó ö í ó í í ü ó ö ö ö ó í ö í ö ó ö ó ö ó ó í ú ó í

Részletesebben

ö É ő ő ö Ö ő ő ö ő ő É őő ő ű ő ő ö ö ö ú ő Ó É É Í ő ő ö ő ö É ö Ü Í ű ő Ü ő ő ö ö ű ö ő ö ö ö ö ő ú ö ü ő ő ő ő ü ő ú ú ü ő ö ő ő ő ö Ó É ő ő ú Í őő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ö ő ö ő ö ú ö ö ö ő ő ő ő ő ö

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH05811649-112012. tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási

Részletesebben

Adományozási szokások 2009.

Adományozási szokások 2009. Adományozási szokások 2009. Az elemzést készítette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel.: 309 7676, Fax: 309 7666 E-mail: tarki@tarki.hu Internet:

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek Szállító neve Szerződés típusa Megjegyzés Tárgyév előírása kezdete Érvényesség vége Adatokban történő változás AAA INVEST Kft. AAA INVEST Kft. tervezési szerződés tervezési szerződés A Harmat Általános

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ó Ö ő ó í ó ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő ö í ő ő ő í ö ő ö ő É í ő ó ő í ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő í í í ü ő í ó ő ő ö í ő ő ö ö ő ú ü ő ő ő ő ó ö Ö ő ő ó ö ő ó ö Ü ő ó ö ü ü Á ü ő ó ö í ö í ő ó ő

Részletesebben

l. melléklet 8.2. Népliget [38440/38, 38440139, 3844213, 3844219, 38442110 és 38442111 hrsz.-ú ingatlanok],

l. melléklet 8.2. Népliget [38440/38, 38440139, 3844213, 3844219, 38442110 és 38442111 hrsz.-ú ingatlanok], l. melléklet Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének....12014. (...... )önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási terűletén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerüen

Részletesebben

lot. számú előterjesztés

lot. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lot. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a házi szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015

lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015 ,_:..---.-1 lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Közgyűlésének Tulajdonosi, Gazdasági és

Részletesebben

ö ő ö ö Í őö ő ő ö ú ü ö ü ö ö ú ű ő Ú Ú í ö ő í ú ü ü ö ö úí ö ö ő ő ő ü ü ö í ő ő í ö Ú Á É Ú ő í É ő í ü ü ő ö Ú ü Á ö ü í ű í í í í í ü Í ö ö ő ü ő ú ö ö ö ö í ő ö í ö Í ö ö í ő ő ú ő í ö ő ö í ö ü

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É í Ü ő ö ö Á ö ú ö í Í ő Ö ő Ü ú ö í ú ő í ő í í ő ö ö ö ö ü í ő í í ü ő ü ő ő í í í ő ú ö ő ő í í í í ö ő í ö ü ő í ü ű í í ü í úő í ö ü ő í ü ú í ü ő ő í í Ü Í ő Ü É Ú ö ö Í

Részletesebben

Í ő ő ó ö ö ö ű ö Ĺ ö Í ü ő ö ő ő ý ü Í ő ö ö ó ü ö Ĺ ő ő ő ó ü ő ó ő Í ő Í ő ó ő ő ö ú Í ń ü ű ö Ü ő ű ó ü ő ő ő ö ő ű ö ü ö ü ó ö ő ó Í ó ő ő ő ű ö ü ű ö ó Ĺ Í ű ó Ĺ ö ó ó ü ű ű ő ü ó ő ö ő ü ű ü Ü ő

Részletesebben

G1) Bank specifikus kérdések: OTP

G1) Bank specifikus kérdések: OTP G1) Bank specifikus kérdések: OTP Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát az OTP Bank Nyrt.-től szeretné igénybe venni! A szerződések aláírása és a kártya átvétele érdekében Önnek az alábbi

Részletesebben

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap korábbi alapkezelője a Bridge Wealth Management Zrt. A Bridge Wealth

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

Í ú Ó Á Á ö ö ő ö ő ö Á ö ő Í Í Í ö ö ő Í ö ö ű ö ü ö ú ü ő ü ő ö ő ö ő ú ő ö ő ö ő ö É ő ü ő ő ö ő ő Í ő ö ő ő ő ö ö ö ö ü ő Í ő ö ő Ó ü ő ő ü ü ő ő ő ő ü ő ö ű ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Í ű ő ö ö ő ő ő ű ő

Részletesebben

É É ő ü ó ü ú ü ó Ö ű ő ú ű ő ü ó ó Ö Ü ó ó ő ü ú ü ű ó ő ő ő ő ő ó ő ő ü ó ő ó ő ő Ö ó ő ő Ö ő ü ó ü Ö ő ü ó ő ő Á Á ő ó ó ó ő ő Á ű ő ó ó ő ü ő ü ő ő Á ú ü ü ó ő ű ő ő ő ó ü ó ő ő ü ó ó ó Á ő Á ő ó ő

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ő ö ő ő ű ö ú ő ű ö ü ü ő ú ö ü ü ö ö ő ö ú ű ü ö ő ű ö őö ő ü ő ö ő ö ö ü ü ő ű ö ö ü ü ő ü ü ő ü ú ö ö ü ö ü ö ö ő ú ő ő ú ü ő ő ü ö ú ő ö ü ő ú ő ő ö ö ö ő ő Á ő ö ő ü ő ö ő ú ü ü ő ő

Részletesebben

Ó ú ö ő Á ö ő ő ő Á ú ú ő ő ö ú ő ő ü ö ö ü ő ö ő ö ő Ó ö ö Ó ö ö ú ö ö ő ö ö ö ü ú ő ú ö ú ő ő ő ő ö ő ő ú ő ő ö ú ú ő ő ú ő ö ö ü ő ö ö ö ö ő ü ő ö ö ő ö ö ü ő ő ö ő ö ő ö ő ö ö ö ö ő ö ö ő ő ű ű ű ö

Részletesebben

ö Ö ő Í Ó ö ö Ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ő ö ö Ö ö Ö ö ő ö Ö ő ö ő ö Ú ő ő ö ö Ö ő ö Ó ő ő ő Ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ö ö ű ö Ö ö Ó ö ú ú ö ő ö ú ö ö ö ö ö Ó ő ő öő ő Á ű ő ö Ö ő Á Ó ö Ó Ó ö ű ú ú

Részletesebben

ö ú Ú ö ö Ú Á É Á ő ú Ú Ú É É ő É É ö ú Ú ö É Á Á Á ö ö ö É ö ö ö Ú É ö Ú É ö ő ú Ú É ö Ü ö ö Ü ö Á Á ö ő ű ú ö ú Ú É É ö ű ú É ú ö ő ű ö ü É ú ú ö É ö ű É ú ö ú Ü ü É Á ö ő ű ö ö ú É ú ü ú É ö ű ú Á ü

Részletesebben

ő ü ő ő ü ü ő ő ő ó ó ó í ó ő ü Ö ő ü ú ó ó Á ó ő ő ő í ő ő ő ó ó ő ú ü ő ő ő ő ő ü ü ó í ó ó ő ü ő í ó í ó í ő ú ő ó ü ő ó í ó ó ú ő ü ű ó ő ő ő Ö ő ő ó Ö ó í ő ő ó í ó ő ő ó ó ő ő ő ő í ó ó ó ő ő ü ó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

https://netbank.erstebank.hu/cgi-bin/eib_vall/print

https://netbank.erstebank.hu/cgi-bin/eib_vall/print Számlatörténet ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Információ időpontja: 2010.05.01. Számlaszám Dev. A számla neve 11649001-07880700-49000001 HUF Pénzforgalmi bankszámla Kezdőnap 2010. 05. 01. Nyitóegyenleg 875 703,00

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

SZERZŐDÉSNYÍLVÁNTARTÁS 2016. ÉV FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA / 1102. BUDAPEST HALOM u. 31. /

SZERZŐDÉSNYÍLVÁNTARTÁS 2016. ÉV FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA / 1102. BUDAPEST HALOM u. 31. / 1 Sorsz. Szerződés ikt. száma, kelte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Szerződés időtartama Szerződő fél megnevezése Szerződés tárgya Fizetési határidő Szerződés összege Szerződés módosítások Megjegyzés

Részletesebben

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 5 000 000 Forintnál nagyobb összegű szerződései 2015-2004

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 5 000 000 Forintnál nagyobb összegű szerződései 2015-2004 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 5 000 000 Forintnál nagyobb összegű ei 2015-2004 Szerződés Tárgya Szerződés típusa Szerződő fél neve Szerződés értéke Szerződés kelte Szerződés időtartama A Nonprofit

Részletesebben

1986. 1987» 1986* 1987# 1, Szabályozótt^xorrások^

1986. 1987» 1986* 1987# 1, Szabályozótt^xorrások^ 1* sz*melléklet A Vj.I# ötéves terv 19861987 éveinek eredeti és tényleges bevételei ept bán I Megnevezés E r e d e ti T é n y 1 e g e s 1986. 1987» 1986* 1987# 1, Szabályozótt^xorrások^ Működési bevételek

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.967 ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU) ( 111 ) 116.051 ( 732 ) Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, Wilmerding, PA (US) ( 111 ) 116.058 (

Részletesebben

ä ł ŕ Ł Ś ľ ęŕ ń ľ ú ć ľ ć ť ľ ő ů ř ľ ľ ľ ő ľ š ú ľ ŕ ľ ľ ľ Ĺľ ł Ę ľ ľ ő ľ ć ľ úľ ľ ľ ľ ľ ľ ő ł ľ ľ ú ő ć ć Ĺ ř ľ ť ň ł ú ľ ł ľ Ě ä ř ľ ž ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ä ň ř ľć Ĺ ľ ľ ľ ę ő ľ ľ ľ ľ ń ć ä ł ć ć ň ň ć ľ ľ

Részletesebben

Hatályos: 2014.08.01. 1/16

Hatályos: 2014.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2014. augusztus 1. napjától

Részletesebben

Felszámolások helyzete

Felszámolások helyzete 04249/28 ÁBKSZ ÁRVÍZVÉDELMI Kft. 5.Fpk.01-12-011515/8 Fővárosi Törvényszék Gazda-Pusztai 2013.04.06 03441/11 ACTUAL PRINT SZOLG. ÉS KER. Kft. 31.Fpk.01-10-001480/13 Fővárosi Bíróság Budapest/Nagyné 2011.09.13

Részletesebben

TÁMOP -2.1.3 / C -12 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok számára

TÁMOP -2.1.3 / C -12 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok számára TÁMOP -2.1.3 / C -12 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok számára 2012. SKULL Oktató és Tanácsadó Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c Hatósági nyilvántartásba vételi szám: 01-0560-04 / Intézmény-akkreditációs

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 122.742 ( 732 ) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US) ( 111 ) 125.763 ( 732 ) V-CONTACT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szada (HU) ( 111 ) 126.527 (

Részletesebben

í ő ö í Í í ú ű í í Í í ő ő ú í Í ű í Í Ü ö ö ö ü ö ö ö í ö ö ö ö Í ő Ö Á ő ő ÍÍ ő ő ö ö É ö ö ú ú ö ö ú ö í Í Á Á ö ő Ü Ú Í í ÁÁ ö ő Í í ő ö í Í í ő ő ú ű í ö ö ő í ú É ő í ű í ö ö ő ő ő É í í ű í ű í

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

í ő ű ő ő É ö í ű ö í Í Á Ó Ú É Ó Á Á Ú É Á É É Í Á Í ű í í í ő ü ő É Á ö ő ú ó í í Ü í ú í ö ű Ö í ó í ü ó ö ű ű ö ő ü ó ö ö ő ó ú ő ö ö ú ú ő ö ö ö ő ő ó ú ö ö ő ö ö ú ö ö ö ó ű ö ü ö ü ó ó í ú ö ő ó

Részletesebben

Az 57/2013.(II.27.) Korm.rendelet alapján a telephelyekről vezett nyílvántartás

Az 57/2013.(II.27.) Korm.rendelet alapján a telephelyekről vezett nyílvántartás időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének a 1 2 2009 05.06 2760 Nagykáta Perczel Mór utca 2. 1163 tulajdonos H:9-17 K:9-17 Sze:9-17 Cs: 9-17 P: 9-17 Szo: Zárva V: Zárva Tóth Sándor ES524435 2760

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ő ü ö ö ö ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő í ő ó ő ő ü ö ö ö ő í ö ó ő í ó ő ö í ő í ő ó ő ő ö ő í ő ó ö ö ö ö ő ő ő ö í ő í ő ő í ő í ő í ó ő ö ö ő ü ú ö Ö ő ö ö ö í ő ő ó ö ö Ö ő ü ö ö ó ó ő ó

Részletesebben

í ű ó ó Ü í ú í ü ő ó Ü ó ó ó ó ó ő Ü ó ó í ű ő ú ó ú í ó ĺ ö ĺ ó ö ő ő ő ő ĺ ó ĺ ő ó Ü ű ó ő ő ó ő ő ó ú ő ű ó ő ő ĺ ĺ ó ű ö ó ö Ü ő ű í ó É ú ó ő ó ü ő í ő ő ĺ í ó Ĺ ű ö ö ó ó í ó ö ő í ü ű í ó ĺ ó ö

Részletesebben

Kimutatás a Szent István Egyetem 2004. évben kötött szakképzési hozzájárulási szerződéseiről

Kimutatás a Szent István Egyetem 2004. évben kötött szakképzési hozzájárulási szerződéseiről Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kis Horváth István 200 000 Császár Broiller Kft 20 000 Mátra Csirke Bt. 29 000 Varga M. Mezőgazdasági Kft 7 000 Béres Gyógyszergyár Rt 200 000 Pioneer Hi-Bred Mo. Kft

Részletesebben

Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7

Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7 HATÁLYOS: 2013. SZEPTEMBER 30-TÓL KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú ľ ľ Í Ó ť ľ ľ ő Ĺ ľ ć ć Í Í ć ć í ľ ó óľ ľ í Ĺ Ĺ ľ ľ í ü ľ ľ ľ ü ő ö ľ ó í ľ ő ľ ľ í ö ó ü ą ćł ć Ĺ ľó ő ľ ľ ľ ő ľ ľ ö ó ő ľ ľ ľ ć ć ł ő ü ľ ó í ľ ľ í ľ öľ ú ľ Ĺ ó ľĺ ľ ő ľ ó Ĺ ľ ó ó ľ ľ ľ ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradás oka: Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja. közfeladat ellátása Tóth Balázs ~~~~~~~~~~~~~~~

JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradás oka: Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja. közfeladat ellátása Tóth Balázs ~~~~~~~~~~~~~~~ BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI Ö KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV l l Készült a Gazdasági Bizottság 2012. június 12-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JOB Service Munkaerő Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár Várkörút 56. I. em.

JOB Service Munkaerő Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár Várkörút 56. I. em. Munkaerő-kölcsönző neve Irányítószám Székhelye címe Helység Utca, házszám Fejér megye JOB Service Munkaerő Szolgáltató 8000 Székesfehérvár Várkörút 56. I. em. DUNAFERR Munkerőkölcsönző Műszaki-, Kereskedelmi

Részletesebben

É ö é ö ő é é ű í é ö é é é é ő é é í Ő Ő Ő é ö ö é é ö ő é É é é é é é é é é í é é ö é é é é Ö é é é é é é ö Ü é é ö é é é é í é é é é é é é é ö é é é é Ö Ö í í é é ö é é é é é ő é é é ö é é ő é é ő é

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 25. I. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról Ssz. Támogató neve Támogató címe Támogatás összege 1. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budaoest, Akadémia u. 6. 375 000 Ft 2. K and H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 300 000 Ft 3. Ajkai Elektronikai Kft.

Részletesebben

ó Á ő Ü ó ľ ľ ő ľ Á Ő ĺ Ý ĺ Ü ĺ É ĺĺ ĺ ĺőĺ É ł Á É É ŐÉ Íľ Ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ú ą Ý Á ą ĺ Á ĺ Á Ü ľá Ą í ő ĺ ó ó ó ó ő í Ü ö ő ó ó í Ü í ő í ö ĺ ő Ü Ü ő ő Ĺ ő ő ö ő ü ő í í ö ö ó óó ő í ö ű ö Ü ő ö ű

Részletesebben

Ö Á É É ü É ű Á ó Á ó Ü ó ó ű í ó ó Í í í ú í ó É í É í í ó ű í ó í ö ó í í ú ú í ó ó ó ó ü ű ó í ó ó ó ű ü ü í í ó í ü ó ó ó ü ó ö Ó í í Ó ő í ó ú ó ó Ú ó ü ó Í í ü ü Ó ü ó ö ú ó í Ó í í ó ó ó Ó í ő Ü

Részletesebben

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára IMPAKT csoport A MAF kezdeményezésére 2010 szeptemberében alakult meg az IMPAKT

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~":c,. MEGHÍVÓ

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~:c,. MEGHÍVÓ euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése [Vonalf..od] T~lajdo.nosi Gazdasr/flJ~R6~le 1 rületlha 1 ~tn(ísítasí,, '... : ;~~j B1zottsag..... 1- " '. {." (. 7... t ~-...1 ' :. i. n J (/',... :.,.._, _,._,_,

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó szerzıdések

A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó szerzıdések A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó szerzıdések Szerzıdött partner tárgya ( nettó Ft) 1 PPHU KOMPONENT Sp. Jawna Szállítási szerzıdés Félkész és késztermék (import) 607 741 598 határozatlan

Részletesebben

Í Ú í Ú ú ö ő Ö ó í ú ő ő ő Á É í ő ő űí ó ü ő í ó ó ö ö ő ő ő ö ó ö í ő ő ö ö ö ő ó ő ő ő í ő ó ü ú í ü Í ó í í ó ó í Úő ó í ő ő ó í ö ö ó ö ú ö ó í ö ó ó ó ö ö ó Í ő í ő Í ü í ü ó ó í í ó í ö ü ö ű ö

Részletesebben

A támogatás. A támogató neve összege. 1. COPÉ Zrt. 136 000 Bezerédj I. Szakképző Isk. 2. Anrofém Építőipari Kft. 247 000 Szt. László Szakképző Isk.

A támogatás. A támogató neve összege. 1. COPÉ Zrt. 136 000 Bezerédj I. Szakképző Isk. 2. Anrofém Építőipari Kft. 247 000 Szt. László Szakképző Isk. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján a Tolna Megyei Önkormányzatnak 2009. évben nyújtott fejlesztési támogatás Sorsz. A támogató

Részletesebben

Cégnév Címe Támogatás összege (Ft) Felhasználás helye

Cégnév Címe Támogatás összege (Ft) Felhasználás helye Cégnév Címe Támogatás összege (Ft) Felhasználás helye 3G-Line Kft. 8900 Zalaegerszeg, Szellőháti u. 4. 77.000,- BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézet (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató

Részletesebben

ĺ Á Ü Á íĺá ő ü ő ü ő ö ű í ü ő őí ö ü ü íí ö ú ü ő í í ő ő í őí ü ő ĺ ő ú ö ű í ő ü ĺ ü í ő ĺ ú ü őí ő ú đ í ő őí Á ü ő ő í í ű ő ö í ű ö ú ĺ ĺ ő őí ő ö í őí í ü Ü ú ö ü í ú í í ö ö ú í í ú ü ő í ő ü

Részletesebben

Ü ű í í Í ű í í í ű í Í í í í ú Ü Ü í É í ű í Í Ö Í ú ű Ö í ú ű í Ö í É í í í í É Ö É É Ö í í Í É í Ö í í í í ú ú ú í ú í ú É í í í í í Ö í í É í í Ö í í í í í í í í í í í í í Ö Ö Ö í í ú Í Ö Ö í í í

Részletesebben

Szerzõdés nettó értéke

Szerzõdés nettó értéke kódja tárgya Szálító/Partner 1.SZ.ÁLTALÁNOS ISK. ÜZEM.ALSZÁMLA nettó kötés SZ/2014/0000375 1. sz. Ált. Isk. étkezési térítési díj 22 216 535 2014.01.01. 2014.12.31. SZ/2014/0001047 1.SZ. ÁLT-BEVÉTELI KERET

Részletesebben

REFERENCIA LISTA. út-, forgalomtechnika és közműtervezés, útépítési műszaki ellenőrzés 2013.

REFERENCIA LISTA. út-, forgalomtechnika és közműtervezés, útépítési műszaki ellenőrzés 2013. Tordas Mérnökiroda 2 4 6 3 T O R D A S, S ZA B AD S Á G Ú T 1 5 0 M O B IL : + 3 6 2 0 4 5 4 5 5 5 9 ; F AX : + 3 6 1 7 0 0 2 1 5 8 E - M A IL : T O R DA S M E R NO K IR O DA @ G M A IL. C O M REFERENCIA

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 2013. augusztus 12. II. évfolyam 14. szám Kedves Ügyfelünk! Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük, javaslatuk

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %.. napirendi pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmei vízbekötések bontási engedélyéhez Tisztelt

Részletesebben

Í ű ű ő ő Á Ü Ü Ü Ü Í ü Í Í ő ü ü Ü ő ő Ü ő Ü ő ű ö ő Ü ő ö ő ő ú ö ő ű ö ű ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő ö ö ő Ü ő ö ö ő Á Ü Ú Ü Ü ÍÍ Ü ú ú ü Ü ü ő Ü ő Ü ö ő ö ő ü ö ő ő ú ö ő ő ű ö ö ű ö ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő Í

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜlÉSÉNEK. 293/2013.(XII.19.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜlÉSÉNEK. 293/2013.(XII.19.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYÜlÉSÉNEK 293/2013.(XII.19.) számú határozata a NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási

Részletesebben

É É ö ű ő ő ü ö ü ö Í ú ö ö ö ö ú ö ü ö ö ö ö ö ü ö ö ő ö ö ö ő ő ú ö ö ő ő ő ő ü ő ő ö ő ö ö ö ő ú ő ö ö ü ö ö ö ő ú ö ö ő ő ő ő ű ú ő ö ő ő ő ő ü ő ő ö ú Ü ő Í ö ö ö ö ő ő ő ö ö ö ö ö ü Í ö ő ő ő ő ö

Részletesebben

É ő é é ő ő ö ú é é é é é é é ő é é é ű é ö é é é é ő é é é é é ő ő é ő ö é é ö ő ú é é ő é é ő é ő é é ű é ő é é é ő ú ú é ö é ő é é é ő é é ö é é ö ő é é é ö ö é ő ö é ő é é é ü ö é ő é é ö é ő ő é é

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

Mi is az a Presztízs Díj?

Mi is az a Presztízs Díj? Mi is az a Presztízs Díj? A Kisalföld napilap kiadója, a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. kezdeményezésére öt további cég az Audi Hungária Motor Kft., a Graboplast Padlógyártó Zrt., az Integrál-Hexa

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í í ö ü í ü ü ú ó ü ö ö í ü ü ö ü ö ű ö ó Í í ö ü ö ö ö í ö ü ü í ó ü ú ü ö ü í ö ó í ü ú ó ü ö ü í ö ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2009. évi kötelezettségek (2009.01.01. - 2009.09.20) Bokros László "Szeptemberek" c. kötet kiadásához támogatás

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2009. évi kötelezettségek (2009.01.01. - 2009.09.20) Bokros László Szeptemberek c. kötet kiadásához támogatás Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye Accordia Kiadó Kft. Bokros László "Szeptemberek" c. kötet kiadásához támogatás 150 000 Ft Accordia Kiadó Kft.

Részletesebben

Ö ö ö Ü ó ó ö ö ö ö Í Í Í Í Í ü Ü Ü ó Ü ü ü ü Üü Í ÍÜ Íü Ü ü ó ÍÜ ÍÜ Íü Ü ó ü Ü ó Ü Íü Ü ü ó ü ó Ö ö Ú ó ó ö ö ű ű ó Ö ó Ö ó ÍÜ ó Ü ó ó ó ö ü ó ó Ü ó ó ö Ő ö ö ó ó ó ó ó Ú ó Ú ó Ü ü Ü ó ü ó ü ó ó ó ö Í

Részletesebben

ü ö ö ö ó ö ö ö ö ö ö Ü Ü ö ö ó ö ö ü Ú Ü ö ö ö ö ü ü Íó ö ó ö Ö Ö ö ó Ó Ö Ö Í Ö Ö Ő Ö Ö Í Ő ó Ő ó ó ö ó Ü ó Ü ű ö ó ó ö Ö Ő ó ó Ő Ó ó ó ó ó ü ü Ó Ü ü Í ó ű Í ó ó ó ű Ó ó ó ó Ü ó ö ó ü ö ö Ó ó ó Ö ű Í

Részletesebben

ííó í í Ú ú ó í ü úó Ú ö ó Ú Ű Í ó ö ó ö ö Ö íí Öó ó Í Ü ó í í Ö Ú Ú ó ö ú ó í ú Í ó Í Ó ó ö ü ó íü ó ÍÜ ó ó ú í ó í ó ü í ó ó Ö Ú Ú Í í ÍÍ í í Í íó ú í íó ü Í í Ü Ú í í ü ü í Ú ó Í ó ö ú í ö ú ö ó í ó

Részletesebben

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í ö ö Ö ó ó ü ű ö Ű Ö í ű ü ö ö ó ü ű ö Ö ü ö ö í ö í Ö ű ö í ü ö ö ü ű ö í ó ű ö ö ó í ü ö ű ö í ü ö ú ú í ö ü ö ó ü ö í ö Ö ö í ó ö ü ó ú ö í ó ö ü ó ü ű ö í ü Ű ö ó ö ö ö ö ü í ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö

Részletesebben

ö ü í ö Ü ó í ü ü ó í ó ö í ö ö ü ö ö í ö í ü í Ü í ó í Ú í Ő ú ü ü ö Ü ö ü ó ú ö ó ó í ű í ú í ó ö ö ü ú ö í ö ö Ü ó ó ü ü ü ó í ű ö ö ű ö Ü ö ö ü ö ö ö ü í ü ö í ó ö ú í ö í ü ó ó ó ó ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ó ó ó ö í ő ó ő ó ű ö ő ü ö ő ő ű ó Ő ű ö ö Ó ő ö ü ő ű Ó ú ő ő ű ö ő ú őí í ó ú í ó ó Ú ö ó ö ö ő Ú í ó ű ó ő ő ő ó ö ö ö ó í ó ó ő ó ö ö í ü ő í ő ö ó í ű í ó ó í ö ő ő í í í í ő ó ű ó ő í ú ó í ö ó

Részletesebben