Útmutató a Natrium Technology 2010.évi pályázati kiírásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a Natrium Technology 2010.évi pályázati kiírásához"

Átírás

1 Útmutató a Natrium Technology 2010.évi pályázati kiírásához BUDAPEST, 2010

2 Tartalomjegyzék 1.1 A pályázat célja és tartalma A pályázói kör A pályázat érvényessége, pályázati feltételek A pályázati díj összege, mértéke Pályázati határidők-pályázatra jelentkezés módja A pályázati adatlap kitöltése Dátum, aláírás Az elkészült pályázat benyújtása A döntési folyamat Tájékoztatás a pályáztatás alatt 6. 2

3 1.1 A pályázat célja és tartalma A pályázat célja Fémnátrium kinyerése a tengervízből és más ásványi anyagokból. A pályázat tartalma A fémnátrium kinyerési technológiának egyszerűnek megismételhetőnek és nagyüzemi körülmények között is jó hatásfokkal működő rendszernek kell lennie. Fontos, hogy a kitermelt fémnátrium tiszta, minden más szennyező anyagtól mentes legyen. A kitermelés olyan segédanyagokat vagy bonyolult, költséges technológiát ne tartalmazzon, ami az önköltséget jelentős mértékben megnövelné, mert a siker alapvető feltétele a kitermelt nátrium ára. A pályázat legfontosabb feltétele tehát hogy az előállított végtermék ára a megadott feltételeknek megfeleljen. Amennyiben a pályázatban megadott, vagy ennél alacsonyabb áron valósul meg a kitermelés, akkor a pályázat a legmagasabb szinten érte el a célját. Fontos információ, tengervízből előállított fémnátrium esetén az előállító berendezést a pályázónak, nem tengerparti övezetben kell megépíteni, elég szimulálni a tengerparti feltételeket. A pályáztató elfogadja a tiszta hálózati vízből előállított 3%-os sós vizet, mint kiindulási anyagot. 1.2 A pályázói kör A pályázaton részt vehet magánszemély, magánszemélyek vagy szervezetek által létrehozott kutatócsoport, egyéni vállalkozó, belföldi és külföldi gazdasági társaság, non profit szervezet, intézet, intézmény, konzorcium. 1.3 A pályázat érvényessége, pályázati feltételek 1. Az előállított nátrium ára nem lehet több mint 0,1 US$/kg, amely csak az előállítás technológia költségeit tartalmazza. Nem terhelik ezért egyéb járulékos költségek. Tehát, a 0,1 US$/kg a nettó termelési ár. Keletkezhetnek melléktermékként különböző hasznosítható anyagok. Például marónátron, klór, hidrogén, ivóvíz alapanyag stb. Ezekkel az értékesíthető anyagokkal a 0,1 US$/kg célköltség elérése megkönnyíthető. Amennyiben a 0,1 US$/kg ár kialakításában szerepelnek ezek a melléktermékek is, a pályáztató csak akkor tudja elfogadni ezeket a módosító adatokat, ha ugyanolyan hiteleséggel bizonyíthatóak ezek a számszaki adatok, mint a 0,1 US$/kg nettó termelői ár. 2. Ha sós víz a nátrium alapanyaga, a víz sótartalma nem lehet kevesebb 3%-nál. 3. A pályázaton nyertes berendezésnek folyamatosan és üzemszerűen kell előállítani a nátriumot azzal a kikötéssel, hogy a méreteket növelve a berendezés teljesítménye is jelentősen fokozható lesz, a hatásfok romlása nélkül. A berendezésnek a 10 kg nátriumot maximum 2 óra alatt kell kitermelni. A megépített berendezést a pályázónak át kell adni a pályáztatónak. Amennyiben a pályázat eredményes, a pályáztató ennek a költségeit a pályázat nyertese részére megtéríti. Ez az összeg nem lehet 100,000 Ft-nál több. Ha a 3

4 berendezés megépítése alkalmából az építés költségeivel kapcsolatban tárgyalni kell, a pályáztató és a pályázó konzultál erről. 4. A pályázat eredményességének további feltétele a pályázat kiírójával közösen megépített második berendezés. A pályázó és a pályáztató közti szerződés megkötése akkor valósulhat meg, ha a második, tesztelés céljából készített berendezés is megvalósítja a pályázati feltételeket. A tesztelésre elkészített berendezés megépítési ideje nem lehet több mint három hét. A második berendezésnek a költségeit is a pályáztató viseli. A pályázat nyertese részére a díj kifizetésére ezt követően kerül sor. 5. Pályázhat a pályázó akkor is, ha a kivitelezett megoldás a pályázónak már bejelentett, vagy már megadott szabadalma. Ha nem védett a technológia, a pályázó szabadalmi bejelentést amennyiben a pályázati díjra igényt tart csak a pályáztatóval együttműködve tehet. 6. Több eredményes pályázat esetén, a nátriumot a kg-ként legalacsonyabb áron előállító pályázó lesz a nyertes, ha pályázata a pályáztatás egyéb feltételeinek is megfelel. 7. Amennyiben nincs olyan pályázati anyag, amely megfelel a paraméterekben megadott 0,1 US$/kg pályázati feltételeknek, akkor a maximum 10%-al magasabb előállítási költség még eredményes teljesítésnek minősül. 8. Amennyiben jelentősen meghaladja a 0,1 US$/kg teljesítési feltételt a pályázó által kidolgozott technológia, és más eredményes pályázó nincs, akkor a pályáztató és a pályázó közösen döntenek ennek a drágább projektnek a sorsáról. 1.4 A pályázati díj összege, mértéke A nyertes pályázat díja US $. A nyertes pályázó részére a szerződéskötést követően a regisztrációkor megadott bankszámlaszámra a fenti összeget a pályázató banki átutalással fizeti meg. Az összeg a pályázat kiírásának napján érvényes MNB középárfolyamon értendő. 1.5 Pályázati határidők-pályázatra jelentkezés módja A pályázati kiírás érvényes: től ig. A pályázatra jelentkezni, regisztrálni a pályázati kiírás teljes időtartama alatt van lehetőség. A pályázat benyújtásához szükséges részletes információkat a pályáztató től teszi elérhetővé a portálon. A részletes pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, kitöltési útmutató) eléréséhez a pályázónak regisztrálnia kell az oldal adminisztrációját bonyolító portálon, melynek címe: A regisztráció során a pályázónak meg kell adnia személyes adatait, illetve gazdasági társaság, intézmény regisztrációja esetén a kapcsolattartó adatait. Regisztrációkor a pályázó nyilatkozik, hogy a pályázaton részt kíván venni. A regisztráció, és a pályázattal kapcsolatos ügykezelés díja Ft, melyet készpénz átutalási megbízással (sárga csekken) kell teljesíteni. A befizetési csekket a regisztrációkor megadott címre postázza a pályáztató. A készpénz átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a regisztrációkor megadott felhasználónevet. 4

5 A regisztrációkor megadott adatok alapján a regisztrációs díj megfizetéséről a pályáztató számlát állít ki. Magánszemély pályázó a portálon közzétett feltételek esetén kérheti a pályázati díj megfizetése alóli mentességét. 1.6 A pályázati adatlap kitöltése A pályázati adatlapot, és a nyilatkozatokat számítógéppel kitöltve, nyomtatott formátumban, egy eredeti példányban kell elkészíteni, és aláírással (cégszerű aláírással) ellátni. Az A jelű adatlap kitöltése: Az adatlapot a pályázó szervezeteknek, intézeteknek, gazdasági társaságoknak kell kitölteni. Az adatokat minden esetben úgy kell kitölteni, hogy a megadott információk számla kiállítására, nyertes pályázat esetén az átutalás lebonyolítására alkalmasak legyenek. Több pályázó szervezet, intézet, gazdasági társaság, közös pályázata vagy konzorcium pályázata esetén az adatlapot másolni kell, egy koordinátor pályázót meg kell jelölni, aki az adminisztráció lebonyolításáért felelős.. Az e pont legalsó sorában fel kell tüntetni hány darab A lap került benyújtásra. A B jelű adatlap kitöltése: Az adatlapot pályázó magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyekből álló kutatócsoportoknak kell kitölteni. Minden résztvevő számára külön adatlap szükséges. Több kutató pályázata esetén meg kell jelölni a koordinátor személyét. Az e pont legalsó sorában fel kell tüntetni hány darab B lap került benyújtásra. A C jelű adatlap kitöltése: 1. kutatás fejlesztési témacím, 2. az elért eredményekről szóló tartalmi összefoglaló: az eredmények, tapasztalatok rövid leírása, 3. A kutatás-fejlesztési téma eredményének hasznosításáról, megtérüléséről a témavezető által készített leírás: a pályázati feltételeknek való megfelelés részletezése, költségvetés. Amennyiben a pályázó a pályázat költségvetését nem US $-ban készíti el, az összegek a pályázat kiírásának napján érvényes MNB középárfolyamon kerülnek átszámításra, 4. a kutatás-fejlesztési téma eredményeként létrejött hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma: a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt kidolgozása során felhasznált-e már meglévő, bejegyzett találmányokat, szabadalmakat. Amennyiben a pályázó nem használt fel már meglévő bejegyzett szabadalmat, nyilatkozatot kell tennie, 5. magánszemély az (1.számú, és 2. számú) nyilatkozatot teszi. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, non profit szervezet, intézet, intézmény, konzorcium. a 3.számú nyilatkozatot teszi, 6. a projekt kezdési és befejezési időpontja: a technológia legyártásához szükséges várható időtartam meghatározása. 5

6 1.7 Dátum, aláírás A pályázati adatlapon szereplő dátum, az elkészített pályázati adatlap és a nyilatkozatok benyújtásának dátuma. Az aláírás magánszemély pályázót kivéve, cégszerű aláírás. 1.8 Az elkészült pályázat benyújtása A pályázati adatlapot, és a nyilatkozatokat számítógéppel kitöltve, nyomtatott formátumban, egy eredeti példányban kell elkészíteni, és aláírással (cégszerű aláírással) ellátni. A teljes pályázat tartalma: pályázati adatlap nyilatkozat (magánszemély esetén 1.és 2. számú) egyéb esetben (3. számú). A pályázatot legkésőbb a éjfélig postára adva kell tértivevényes ajánlott levélben eljuttatni az alábbi postacímre. Natrium Technology munkacsoport: 1025 Budapest, Csévi utca A döntési folyamat A pályázati dokumentáció postára adását követően legkésőbb 8 napon belül a megépített berendezést a pályázó bemutatja a megépített működő berendezést a pályáztatónak. Ezt követően meg kell kezdeni a pályáztatóval közösen a második berendezés megépítését. A pályázat sikerességének feltétele, hogy az 1.3 pontban írtaknak megfelelően a második berendezés is teljesítse az ott felsorolt feltételeket. 2.0 Tájékoztatás a pályáztatás alatt A pályázók, illetve az érdeklődők az alábbi címen kaphatnak további felvilágosítást, tájékoztatást: A pályázat adminisztrációs lebonyolításáért a Mentor Artis Kft felelős. 6

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT 2015 április 1. 1 1. BEMUTATKOZÁS 1. Jabil Circuit Inc / Jabil Circuit Magyarország Kft A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

ORSZÁGOS TELEPÜLÉS-KÖZBIZTONSÁGI RENDSZER TELEPÍTÉSI PROGRAM

ORSZÁGOS TELEPÜLÉS-KÖZBIZTONSÁGI RENDSZER TELEPÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS TELEPÜLÉS-KÖZBIZTONSÁGI RENDSZER TELEPÍTÉSI PROGRAM A dokumentum tartalma: - ÖSSZEFOGLALÓ - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉS-KÖZBIZTONSÁGI RENDSZER TELEPÍTÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben