VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 VÁROSGAZDA KÁRTYA Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató A Budapest XVIII. Kerület Önkormányzat létrehozza a Városgazda Kártya programot, melynek célja a kerületi kereskedők és szolgáltatók programba történő bevonásával a kerületi lakosság és vállalkozások anyagi támogatása. Jelen Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbi fejezetekből áll: I. FOGALMAK II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III. ADATKEZELÉS IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK I. FOGALMAK ÖNKORMÁNYZAT: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat a Városgazda Kártya programot működtető jogi személy. VÁROSGAZDA KÁRTYA: A Városgazda Kártya felirattal és az Önkormányzat logójával ellátott, Budapest látképét tartalmazó az Önkormányzat által kiadott papír alapú kártya, amely az elülső oldalán vonalkódot és sorszámot, a Kártyabirtokos nevének feltüntetésére szolgáló rovatot, a hátsó oldalán pedig a polgármester és a Kártyabirtokos aláírását tartalmazza (a továbbiakban: Kártya) KÁRTYABIRTOKOS: Az a nagykorú természetes személy, aki Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén lakóhellyel és a saját nevére szóló érvényesített Kártyával rendelkezik, a program honlapján regisztrált és a kártyát magánál tartja. KÁRTYAJOGOSULT: A Kártyabirtokossal egy háztartásban élő olyan természetes személy, aki Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén lakóhellyel rendelkezik, és az érvényes kártyát magánál tartja. ELFOGADÓPARTNER: Az Önkormányzattal a jelen Részvételi feltételekben foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó, amelynek székhelye vagy telephelye az Önkormányzat közigazgatási területén található. ELFOGADÓHELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján az Önkormányzat által nyilvántartásba vett, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.). Nem lehet elfogadó hely a túlnyomórészt szeszes italt forgalmazó vendéglátóipari vagy kereskedelmi egység (kocsma, söröző, italbolt), a szexuális termékek forgalmazásával foglalkozó gazdálkodó szervezet, továbbá a főtevékenységként szerencsejáték, fogadás szervezéssel foglalkozó kereskedelmi, szolgálató egység. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadópartner által az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen Részvételi feltételek alapján vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás Alapárából biztosítani kell. ALAPÁR: Az Elfogadópartner által az áru vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó ár. REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP: az Elfogadópartnerként történő regisztráció igényléséhez szükséges, a program honlapján - - kitölthető Csatlakozom az elfogadókhoz menüpont alatt található online űrlap.

2 II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK II.1. A Városgazda Kártya program Budapest Főváros XVIII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártyarendszer. A program működését és annak felügyeletét az Önkormányzat biztosítja, gondoskodik a kártyakibocsátásról. II.2. A Városgazda Kártya program és a rendszer tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg. II.3. A Városgazda Kártya rendszerhez bármely, kizáró körülmény alá nem tartozó, a Részvételi feltételeknek megfelelő vállalkozás csatlakozhat. A csatlakozási igényét a honlapon található Regisztrációs Űrlap kitöltésével jelezheti a leendő Elfogadópartner. A regisztrációt az Önkormányzat a Regisztrációs Lapon kötelezően megadott címre megküldött üzenetben visszaigazolja. A Regisztrációs Űrlapon megjelölt adatok alapján az Önkormányzat 30 napon belül szerződést készít, és azt a megjelölt címre Önkormányzat részéről aláírtan postázza. A szerződéses viszony az Elfogadó Partner által cégszerűen aláírt szerződés egy példányának, valamint a vállalkozás nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány) másolatának az Önkormányzat részére postai úton megérkezésével, vagy a Polgármesteri Hivatal kijelölt kapcsolattartóinak történő személyes átadással jön létre. A Polgármesteri Hivatal kijelölt kapcsolattartói: Pestszentimre: Gera Éva, 0630/ , Pestszentlőrinc: Székely Péter, 06/ , Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.: Zsila Mónika: 061/ , Önkormányzat: Bajory Á. Rita, projektfelelős, 061/ II.4. Az Önkormányzat az Elfogadóhely részére a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó elfogadóhely-matricát biztosít, amelyeket az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyen jól látható helyre kihelyezni. II.5. Az Elfogadópartner a Regisztrációs Lapon szereplő kereskedelmi/szolgáltató egységének (Elfogadóhely) címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és az érintett termékek/szolgáltatások Alapárából nyújtott, az Elfogadó Partner által meghatározott kedvezmény mértékét (Regisztrált Kedvezmény), az Önkormányzat feltünteti kártya elfogadóhely adatbázisában a program honlapján. II.6. Az Elfogadópartner a Regisztrációs Lapon feltüntetett Elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére a Regisztrációs Lapon %-ban megadott, de legalább 5%-os mértékű kedvezményt köteles biztosítani, amely a Kártyabirtokost és Kártyajogosultat az igénybe vett árukat/szolgáltatások árából illeti meg. Az Elfogadópartner a kedvezmény mértékét és körét később módosíthatja, azonban a kedvezmény mértéke nem lehet kevesebb 5%-nál. A kedvezményeket kialakítása során Elfogadópartnernek minden esetben jóhiszeműen, a fogyasztók valós igényeit és érdekeit figyelembe véve kell eljárnia, úgy, hogy az az általános fogyasztási szokások alapulvételével alkalmas legyen a Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére tényleges megtakarítás biztosítására. II.7. Az árengedmény alapja az Elfogadóhelyen az Elfogadópartner által nyújtott szolgáltatás és értékesített termék Alapára, a II/11. és a II/12. pontban foglaltak kivételével. II.8. A Regisztrált Kedvezményt a Kártyabirtokos és Kártyajogosult a Kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti. II.9. Az Elfogadópartner az Alapárat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó Regisztrált Kedvezmény nélküli Alapár, valamint a Kártyabirtokos és Kártyajogosult számára nyújtott konkrét kedvezmény mértéke is. II.10. A kedvezmények megadását összeghatárhoz, mennyiséghez kötni tilos. Amennyiben az Elfogadópartner a kedvezményt csak meghatározott fizetési mód esetén nyújtja, ezt a programhoz történő csatlakozásakor az Önkormányzat felé egyértelműen jeleznie kell, továbbá a

3 Kártyabirtokosokat és Kártyajogosultakat erről megfelelően tájékoztatnia kell. II.11. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek vagy hasonlóan rögzített kiskereskedelmi árú termékek vagy szolgáltatások autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, feltöltő kártya, PB gáz, újság, stb. esetén nem kötelező. II.12. Az Elfogadópartner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény más akciókkal összevonható-e. Elfogadópartner köteles a termék vásárlását, illetve szolgáltatás nyújtását megelőzően a Kártyabirtokost és Kártyajogosultat tájékoztatni, ha a Regisztrált Kedvezmény az érintett termékre, illetve szolgáltatásra a II/11. vagy II/12. pontban foglaltak miatt nem vehető igénybe. II.13. A Regisztrált Kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó Partner jogosult elkérni a Kártyabirtokostól vagy Kártyajogosulttól a Kártyát és annak érvényességét online módon, a program honlapján ellenőrizni. Amennyiben kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a kártyát nem érvényesítették, azt érvénytelenítették, illetve az érvényes kártyát nem az arra jogosult személy kívánja használni, az Elfogadópartner a Regisztrált Kedvezmény nyújtását megtagadhatja. II.14. Az Önkormányzat nem tartozik felelősséggel az Elfogadópartnert ért olyan károkért vagy egyéb hátrányos következményekért, amelyek az érdekkörén kívüli okokból következtek be. Ilyen okok különösen, de nem kizárólagosan: - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult nem tartja be a Részvételi feltételekben foglaltakat, - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult tévedése, illetve mulasztása, - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, - az Elfogadópartnerek, vagy Elfogadóhely tévedése vagy mulasztása. II.15. Az Elfogadópartner a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a Regisztrált Kedvezmény nyújtás és a Kártya használatának módjáról az Elfogadóhelyen dolgozó alkalmazottait, munkatársait tájékoztatni köteles. II.16. Az Elfogadópartner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Városgazda Kártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, az Önkormányzatnak, továbbá a rendszerben részes vállalkozások vagy a Kártyabirtokosok jó hírnevének csorbítására vagy megsértésére. II.17. Az Elfogadópartner minden olyan körülményről vagy változásról, amely a Regisztrált Kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja vagy akadályozza, az Önkormányzatot 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles. II.18. Az Elfogadópartner a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzatot, ha vele szemben csőd, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte. II.19. Az Elfogadópartner a saját, vagy az általa működtetett Elfogadóhely adatait a program honlapján módosíthatja. A kedvezmények körét és mértékét érintő módosítási igényét a címre köteles megküldeni az Önkormányzatnak elfogadásra. Amennyiben a módosított kedvezmény nem felel meg az Részvételi feltételek feltételeinek, azt az Önkormányzat nem hagyja jóvá. A módosítások elfogadásuk esetén a program honlapján történő feltüntetéssel válnak hatályossá. II.20. Elfogadópartner olyan termékek, illetve olyan szolgáltatások vonatkozásában vállalhatja a Regisztrált Kedvezmény nyújtását, amelyek esetében biztosítani tudja, hogy azok az Elfogadó Helyen a fogyasztók számára tartósan rendelkezésre állnak. II.21. Az Elfogadópartnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben neki felróható módon a vállalt kedvezményadás elmarad vagy nem a vállat mértékű. Erre az esetre az Elfogadópartner kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül visszatérítés formájában történő megfizetésére az érintett Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult részére. Ennek, továbbá a jelen Részvételi feltételekben vállalt bármely kötelezettsége elmulasztása vagy vétkes megszegése esetén az Önkormányzat jogosult az Elfogadópartnert a Városgazda Kártya program partnerei közül a szerződés azonnali hatállyal történő írásbeli felmondásával véglegesen kizárni. II.22. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadópartnerek, valamint Elfogadóhelyek adatait saját internetes oldalán, illetve a program honlapján közzétenni, illetve az általa megjelentett

4 kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni, azt a Kártyabirtokosok vagy Kártyajogosultak részére elektronikus levél formájában megküldeni. II.23. Az Önkormányzat jogosult a jelen Részvételi feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Önkormányzat a módosításról köteles a módosítások hatályba lépését 15 nappal megelőzően a program honlapján tájékoztató közleményt közzétenni, valamint a módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadópartnert a regisztráció során megadott címére küldött tájékoztatóban értesíteni. Amennyiben az Részvételi feltételek módosítása az Elfogadópartner kötelezettségeinek növelésével, új kötelezettségek megállapításával, vagy a programból származó előnyeinek csökkenésével vagy megszűnésével jár, az Elfogadópartner a módosítás interneten történt közzétételét követő 90 napon belül azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést. II.24. A Városgazda Programba történő belépés és az abban való részvétel díjmentes, azonban a programba történő belépés és részvétel költségeit (postaköltség, aláírási címpéldány, stb) Elfogadópartner köteles viselni. II.25. Az Önkormányzat fenntartja magának a Városgazda Kártya programban és rendszerben történő változtatás, valamint a program visszavonásának, megszüntetésének jogát. II.26. Az Elfogadóhelyekről, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékéről az Önkormányzat a program honlapján, az esetlegesen megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos. Elfogadópartner tudomásul veszi, hogy a Városkép újságban, a program honlapján, vagy más promóciós anyagaiban a Regisztrációs Lapon az Elfogadópartner által megjelölt profilokba sorolástól eltérő szempontú szerkesztési elveket is alkalmazhat. II.27. A Felek jogosultak a Városgazda Kártya programra kötött szerződésüket írásban, indoklás nélkül legalább 30 napos felmondási idővel, hónap utolsó napjára felmondani. Ebben az esetben, és a II.23., II.25. pontokban szabályozott azonnali hatályú felmondás esetén az Elfogadópartner köteles a felmondással érintett Elfogadóhelyre vonatkozó, az együttműködés érvényességét igazoló, a Kártya program tagságát jelölő kártya elfogadóhely igazolást és elfogadóhely-matricát üzlethelyiségéből eltávolítani. A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA II.28. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy a Részvételi feltételeket, a Városgazda Kártya program feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az Önkormányzat a módosításokról azok hatálybalépése előtt legalább 15 nappal köteles a program honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztató közleményt közzétenni. A PROGRAM, ILLETVE A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSE II.29.Az Önkormányzat fenntartja magának a Városgazda Kártya program visszavonásának jogát. Erről a program megszüntetése előtt köteles a honlapon legalább 15 nappal megelőzően, továbbá Ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. II.30. Az Önkormányzat jogosult azon Kártyát érvényteleníteni, amelynek bármely Kártyabirtokosa vagy Kártyajogosultja a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit megszegi, vagy magatartásával, nyilatkozataival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Kártyabirtokosok, Kártyajogosultak, Elfogadópartnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket más jogellenes módon hátrányos helyzetbe hozza. II.31. A Kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszüntetni, akár a program honlapján a saját adatainak a regisztrációs felületen történő törlésével, akár a felmondás Önkormányzat ügyfélszolgálatára való megküldésével, akár a felmondó nyilatkozat címre történő megküldésével. A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának az Önkormányzat részére való elküldését követő 5 munkanapon belül köteles

5 a Kártyát az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni. II.32.. A kártyajogviszony megszűnik különösen az alábbi esetekben a Kártyabirtokosi jogosultság feltételeinek megszűnésével, a program Önkormányzat általi visszavonásával, a II.30. pont szerint megszüntetés esetén, a Kártyabirtokos II.31 szerinti felmondásával, amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési hozzájárulását olyan mértékben vonja vissza, amely a programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését lehetetlenné teszi. Il.33. A jogosultsági Feltételek megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Önkormányzatnak 5 munkanapon belül visszaszolgáltatni. A kártyajogviszony, vagy a szerződés megszűnését követően az Önkormányzat az érintett személyes adatait az érintett tájékoztatása céljából 5 évig megőrzi. A KÁRTYA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE II.34. Az Önkormányzat valamennyi kerületi háztartása egy darab Városgazda Kártyára jogosult. A Kártya az Önkormányzat Ügyfélszolgálatain (1184 Budapest, Üllői út 400., 1188, Ady u. 100.) vehető át személyesen. A kártya átvételét követően a leendő Kártyabirtokos a Kártyát a program honlapjának varosgazdakvagyunk.hu Érvényesítem a kártyát menüpontjában érvényesítheti, megfelelő adatainak rögzítésével. A regisztrációról a Kártyabirtokosok elektronikus levél formájában visszaigazolást kapnak. II.35. A leendő Kártyabirtokos az Érvényesítés során köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. II.36. A Kártyabirtokos a Kártyán szereplő adatokat, az arra első alkalommal feltüntetett nevet nem módosíthatja, vagy javíthatja. Kártya érvényesítésekor megadott adatait a Kártyabirtokos a későbbiekben módosíthatja (pl: lakcímmegváltozásakor) II.37. A regisztrációval a leendő Kártyabirtokos kijelenti, hogy a programra irányadó Részvételi feltételeket megismerte, annak feltételeit, rendelkezéseit megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Részvételi feltételek elfogadásával az Önkormányzat és a Kártyabirtokosok között ún. kártyajogviszony jön létre. A kártyajogviszony alapján a Kártyabirtokosok jogosultak az Önkormányzat által működtetett Városgazda Kártya programban az Elfogadópartnerek és Elfogadóhelyek által biztosított kedvezményeket igénybe venni. II.38. Az Önkormányzat a program Részvételi feltételeit az ügyfélszolgálatán kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a program honlapján (www.varosgazdakvagyunk.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét. A KÁRTYA HASZNÁLATA II.39. A Kártyához kapcsolódó Regisztrált Kedvezmények a Kártya érvényesítését követően haladéktalanul igénybe vehetők. II.40. A Kártyabirtokos és Kártyajogosult a Kártyához fűződő kedvezményeket a program megszűnéséig, vagy a Kártya visszavonásáig az Elfogadóhelyeken igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény útján, kizárólag személyesen érvényesítheti. II.41. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az Elfogadóhely, illetve az Elfogadópartner a kedvezmény adását készpénzes fizetési módozathoz kötheti. II.42. A Kártyabirtokos és Kártyajogosult köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a Regisztrált Kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni.. II.43. Az Önkormányzat az aktuális Elfogadóhelyek és Elfogadópartnerek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) Regisztrált Kedvezményeket közzéteszi a program honlapján, valamint az ügyfélszolgálati helyiségében. II.44. A z Önkormányzat az Elfogadóhelyek körét, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékét a programban részt vevők adatszolgáltatása alapján a program honlapján rendszeresen frissíti. II.45. Kártyabirtokos és Kártyajogosult kötelezettséget vállal, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, az Önkormányzatnak, továbbá a rendszerben

6 részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jó hírnevének csorbítására vagy megsértésére. II.46. Kártyabirtokos csak olyan személynek adhatja át a Kártyát használat céljára, amely személy megismerte és elfogadta jelen Részvételi feltételeket, és lakcíme megegyezik a Kártyabirtokossal. III. ADATKEZELÉS III.1. Kártyabirtokosok, továbbá az egyéni vállalkozó Elfogadópartnerek (együtt: érintettek) hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önkormányzat az Érvényesítő felületen rendelkezésére bocsátott adataikat kezelje. Az adatkezelés célja a program működtetése, a Kártyabirtokos és Kártyajogosult részvételi-jogosultság ellenőrzésének lehetővé tétele, a programmal kapcsolatos aktuális változások és tájékoztatók közlése. Az önkormányzat jogosult a Kártyabirtokosok által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat személyazonosításra nem alkalmas módon statisztikai célra felhasználni. Az adatszolgáltatás önkéntes, az így szolgáltatott adatok kezelője az Önkormányzat. A megadott adatokat az Önkormányzatnak a program működtetésében, felügyeletében résztvevő dolgozói ismerhetik meg. III.2. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadó Partnerek, valamint Elfogadó Helyek adatait, továbbá a programmal kapcsolatos aktuális tájékoztatásokat a Kártyabirtokosok részére elektronikus levél formájában megküldeni. A Kártyabirtokosok ezen tájékoztatást a címre küldött elektronikus levélben lemondhatják. III.3. Az érintettek adatait az Önkormányzat a kártyajogviszony, illetve az Elfogadópartneri jogviszony fennállása alatt kezelheti és dolgozhatja fel. III.4. Az érintetteknek az információs önrendelkezési jogról szóló évi CXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) értelmében az alábbi tájékoztatási, tiltakozási és jogorvoslati jogai vannak. III.5. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. III.6. Az adatkezelő adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezen adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. III.7. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról szóló évi CXIII. törvény 9. (1) bekezdésében, valamint a 19. -ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az

7 adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. III.8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az érintett azt kötelező adatkezelés kivételével törölni, vagy zárolni kéri; ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. III.9. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. III.10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. III.11. Az érintettnek a III.5. - III.10. pontokban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. III.12. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint - törvényben meghatározott egyéb esetben. III.13. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. III.14. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a III.13. pontban nevezett döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a III.18. pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. III.15. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a III.14. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a III.18. pontban meghatározott módon - bírósághoz

8 fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. III.16. Ha az adatkezelő a III.14. bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. III.17. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. III.18. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a III III.17. pontokban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A III.15. és III. 16. pontok szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. III.19. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. III.20. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a III.12 III.17.pontokban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. III.21. Ha a bíróság a III.12 III.17.pontokban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a III.15. és III. 16. pontokban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. III.22. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK IV.1. A Kártyabirtokos, vagy a leendő Kártyabirtokos a Kártyákról, azok használatáról, pótlásáról, az Elfogadó Helyekről, Regisztrált Kedvezményekről az Önkormányzat Ügyfélszolgálatától kérhet tájékoztatást ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken: Üllői út 400. telefon: , , Ady u telefon: , Kondor Béla sétány 16. telefon: IV.3. Az Önkormányzat és a Kártyabirtokos között a Városgazda Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF))

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) MAVIKA ÁSZF MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek A Szolgáltató adatai: Szálloda név: Cég név: HTZ Hotel Kft. Telephely: H- Levelezési cím: H- Telefon: +36-83/900-101, +36-20/8010-568 E-mail: info@hotelzenit.hu Web: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3.

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. 1. Bevezetés WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. A WorCare Kft. (2133 Sződliget, Nyárfa köz 13., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben