VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 VÁROSGAZDA KÁRTYA Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató A Budapest XVIII. Kerület Önkormányzat létrehozza a Városgazda Kártya programot, melynek célja a kerületi kereskedők és szolgáltatók programba történő bevonásával a kerületi lakosság és vállalkozások anyagi támogatása. Jelen Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbi fejezetekből áll: I. FOGALMAK II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III. ADATKEZELÉS IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK I. FOGALMAK ÖNKORMÁNYZAT: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat a Városgazda Kártya programot működtető jogi személy. VÁROSGAZDA KÁRTYA: A Városgazda Kártya felirattal és az Önkormányzat logójával ellátott, Budapest látképét tartalmazó az Önkormányzat által kiadott papír alapú kártya, amely az elülső oldalán vonalkódot és sorszámot, a Kártyabirtokos nevének feltüntetésére szolgáló rovatot, a hátsó oldalán pedig a polgármester és a Kártyabirtokos aláírását tartalmazza (a továbbiakban: Kártya) KÁRTYABIRTOKOS: Az a nagykorú természetes személy, aki Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén lakóhellyel és a saját nevére szóló érvényesített Kártyával rendelkezik, a program honlapján regisztrált és a kártyát magánál tartja. KÁRTYAJOGOSULT: A Kártyabirtokossal egy háztartásban élő olyan természetes személy, aki Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén lakóhellyel rendelkezik, és az érvényes kártyát magánál tartja. ELFOGADÓPARTNER: Az Önkormányzattal a jelen Részvételi feltételekben foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó, amelynek székhelye vagy telephelye az Önkormányzat közigazgatási területén található. ELFOGADÓHELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján az Önkormányzat által nyilvántartásba vett, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.). Nem lehet elfogadó hely a túlnyomórészt szeszes italt forgalmazó vendéglátóipari vagy kereskedelmi egység (kocsma, söröző, italbolt), a szexuális termékek forgalmazásával foglalkozó gazdálkodó szervezet, továbbá a főtevékenységként szerencsejáték, fogadás szervezéssel foglalkozó kereskedelmi, szolgálató egység. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadópartner által az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen Részvételi feltételek alapján vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás Alapárából biztosítani kell. ALAPÁR: Az Elfogadópartner által az áru vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó ár. REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP: az Elfogadópartnerként történő regisztráció igényléséhez szükséges, a program honlapján - - kitölthető Csatlakozom az elfogadókhoz menüpont alatt található online űrlap.

2 II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK II.1. A Városgazda Kártya program Budapest Főváros XVIII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártyarendszer. A program működését és annak felügyeletét az Önkormányzat biztosítja, gondoskodik a kártyakibocsátásról. II.2. A Városgazda Kártya program és a rendszer tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg. II.3. A Városgazda Kártya rendszerhez bármely, kizáró körülmény alá nem tartozó, a Részvételi feltételeknek megfelelő vállalkozás csatlakozhat. A csatlakozási igényét a honlapon található Regisztrációs Űrlap kitöltésével jelezheti a leendő Elfogadópartner. A regisztrációt az Önkormányzat a Regisztrációs Lapon kötelezően megadott címre megküldött üzenetben visszaigazolja. A Regisztrációs Űrlapon megjelölt adatok alapján az Önkormányzat 30 napon belül szerződést készít, és azt a megjelölt címre Önkormányzat részéről aláírtan postázza. A szerződéses viszony az Elfogadó Partner által cégszerűen aláírt szerződés egy példányának, valamint a vállalkozás nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány) másolatának az Önkormányzat részére postai úton megérkezésével, vagy a Polgármesteri Hivatal kijelölt kapcsolattartóinak történő személyes átadással jön létre. A Polgármesteri Hivatal kijelölt kapcsolattartói: Pestszentimre: Gera Éva, 0630/ , Pestszentlőrinc: Székely Péter, 06/ , Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.: Zsila Mónika: 061/ , Önkormányzat: Bajory Á. Rita, projektfelelős, 061/ II.4. Az Önkormányzat az Elfogadóhely részére a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó elfogadóhely-matricát biztosít, amelyeket az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyen jól látható helyre kihelyezni. II.5. Az Elfogadópartner a Regisztrációs Lapon szereplő kereskedelmi/szolgáltató egységének (Elfogadóhely) címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és az érintett termékek/szolgáltatások Alapárából nyújtott, az Elfogadó Partner által meghatározott kedvezmény mértékét (Regisztrált Kedvezmény), az Önkormányzat feltünteti kártya elfogadóhely adatbázisában a program honlapján. II.6. Az Elfogadópartner a Regisztrációs Lapon feltüntetett Elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére a Regisztrációs Lapon %-ban megadott, de legalább 5%-os mértékű kedvezményt köteles biztosítani, amely a Kártyabirtokost és Kártyajogosultat az igénybe vett árukat/szolgáltatások árából illeti meg. Az Elfogadópartner a kedvezmény mértékét és körét később módosíthatja, azonban a kedvezmény mértéke nem lehet kevesebb 5%-nál. A kedvezményeket kialakítása során Elfogadópartnernek minden esetben jóhiszeműen, a fogyasztók valós igényeit és érdekeit figyelembe véve kell eljárnia, úgy, hogy az az általános fogyasztási szokások alapulvételével alkalmas legyen a Kártyabirtokosok és Kártyajogosultak részére tényleges megtakarítás biztosítására. II.7. Az árengedmény alapja az Elfogadóhelyen az Elfogadópartner által nyújtott szolgáltatás és értékesített termék Alapára, a II/11. és a II/12. pontban foglaltak kivételével. II.8. A Regisztrált Kedvezményt a Kártyabirtokos és Kártyajogosult a Kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti. II.9. Az Elfogadópartner az Alapárat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó Regisztrált Kedvezmény nélküli Alapár, valamint a Kártyabirtokos és Kártyajogosult számára nyújtott konkrét kedvezmény mértéke is. II.10. A kedvezmények megadását összeghatárhoz, mennyiséghez kötni tilos. Amennyiben az Elfogadópartner a kedvezményt csak meghatározott fizetési mód esetén nyújtja, ezt a programhoz történő csatlakozásakor az Önkormányzat felé egyértelműen jeleznie kell, továbbá a

3 Kártyabirtokosokat és Kártyajogosultakat erről megfelelően tájékoztatnia kell. II.11. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek vagy hasonlóan rögzített kiskereskedelmi árú termékek vagy szolgáltatások autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, feltöltő kártya, PB gáz, újság, stb. esetén nem kötelező. II.12. Az Elfogadópartner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény más akciókkal összevonható-e. Elfogadópartner köteles a termék vásárlását, illetve szolgáltatás nyújtását megelőzően a Kártyabirtokost és Kártyajogosultat tájékoztatni, ha a Regisztrált Kedvezmény az érintett termékre, illetve szolgáltatásra a II/11. vagy II/12. pontban foglaltak miatt nem vehető igénybe. II.13. A Regisztrált Kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó Partner jogosult elkérni a Kártyabirtokostól vagy Kártyajogosulttól a Kártyát és annak érvényességét online módon, a program honlapján ellenőrizni. Amennyiben kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a kártyát nem érvényesítették, azt érvénytelenítették, illetve az érvényes kártyát nem az arra jogosult személy kívánja használni, az Elfogadópartner a Regisztrált Kedvezmény nyújtását megtagadhatja. II.14. Az Önkormányzat nem tartozik felelősséggel az Elfogadópartnert ért olyan károkért vagy egyéb hátrányos következményekért, amelyek az érdekkörén kívüli okokból következtek be. Ilyen okok különösen, de nem kizárólagosan: - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult nem tartja be a Részvételi feltételekben foglaltakat, - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult tévedése, illetve mulasztása, - a Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, - az Elfogadópartnerek, vagy Elfogadóhely tévedése vagy mulasztása. II.15. Az Elfogadópartner a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a Regisztrált Kedvezmény nyújtás és a Kártya használatának módjáról az Elfogadóhelyen dolgozó alkalmazottait, munkatársait tájékoztatni köteles. II.16. Az Elfogadópartner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Városgazda Kártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, az Önkormányzatnak, továbbá a rendszerben részes vállalkozások vagy a Kártyabirtokosok jó hírnevének csorbítására vagy megsértésére. II.17. Az Elfogadópartner minden olyan körülményről vagy változásról, amely a Regisztrált Kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja vagy akadályozza, az Önkormányzatot 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles. II.18. Az Elfogadópartner a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzatot, ha vele szemben csőd, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte. II.19. Az Elfogadópartner a saját, vagy az általa működtetett Elfogadóhely adatait a program honlapján módosíthatja. A kedvezmények körét és mértékét érintő módosítási igényét a címre köteles megküldeni az Önkormányzatnak elfogadásra. Amennyiben a módosított kedvezmény nem felel meg az Részvételi feltételek feltételeinek, azt az Önkormányzat nem hagyja jóvá. A módosítások elfogadásuk esetén a program honlapján történő feltüntetéssel válnak hatályossá. II.20. Elfogadópartner olyan termékek, illetve olyan szolgáltatások vonatkozásában vállalhatja a Regisztrált Kedvezmény nyújtását, amelyek esetében biztosítani tudja, hogy azok az Elfogadó Helyen a fogyasztók számára tartósan rendelkezésre állnak. II.21. Az Elfogadópartnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben neki felróható módon a vállalt kedvezményadás elmarad vagy nem a vállat mértékű. Erre az esetre az Elfogadópartner kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül visszatérítés formájában történő megfizetésére az érintett Kártyabirtokos vagy Kártyajogosult részére. Ennek, továbbá a jelen Részvételi feltételekben vállalt bármely kötelezettsége elmulasztása vagy vétkes megszegése esetén az Önkormányzat jogosult az Elfogadópartnert a Városgazda Kártya program partnerei közül a szerződés azonnali hatállyal történő írásbeli felmondásával véglegesen kizárni. II.22. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadópartnerek, valamint Elfogadóhelyek adatait saját internetes oldalán, illetve a program honlapján közzétenni, illetve az általa megjelentett

4 kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni, azt a Kártyabirtokosok vagy Kártyajogosultak részére elektronikus levél formájában megküldeni. II.23. Az Önkormányzat jogosult a jelen Részvételi feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Önkormányzat a módosításról köteles a módosítások hatályba lépését 15 nappal megelőzően a program honlapján tájékoztató közleményt közzétenni, valamint a módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadópartnert a regisztráció során megadott címére küldött tájékoztatóban értesíteni. Amennyiben az Részvételi feltételek módosítása az Elfogadópartner kötelezettségeinek növelésével, új kötelezettségek megállapításával, vagy a programból származó előnyeinek csökkenésével vagy megszűnésével jár, az Elfogadópartner a módosítás interneten történt közzétételét követő 90 napon belül azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést. II.24. A Városgazda Programba történő belépés és az abban való részvétel díjmentes, azonban a programba történő belépés és részvétel költségeit (postaköltség, aláírási címpéldány, stb) Elfogadópartner köteles viselni. II.25. Az Önkormányzat fenntartja magának a Városgazda Kártya programban és rendszerben történő változtatás, valamint a program visszavonásának, megszüntetésének jogát. II.26. Az Elfogadóhelyekről, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékéről az Önkormányzat a program honlapján, az esetlegesen megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos. Elfogadópartner tudomásul veszi, hogy a Városkép újságban, a program honlapján, vagy más promóciós anyagaiban a Regisztrációs Lapon az Elfogadópartner által megjelölt profilokba sorolástól eltérő szempontú szerkesztési elveket is alkalmazhat. II.27. A Felek jogosultak a Városgazda Kártya programra kötött szerződésüket írásban, indoklás nélkül legalább 30 napos felmondási idővel, hónap utolsó napjára felmondani. Ebben az esetben, és a II.23., II.25. pontokban szabályozott azonnali hatályú felmondás esetén az Elfogadópartner köteles a felmondással érintett Elfogadóhelyre vonatkozó, az együttműködés érvényességét igazoló, a Kártya program tagságát jelölő kártya elfogadóhely igazolást és elfogadóhely-matricát üzlethelyiségéből eltávolítani. A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA II.28. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy a Részvételi feltételeket, a Városgazda Kártya program feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az Önkormányzat a módosításokról azok hatálybalépése előtt legalább 15 nappal köteles a program honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztató közleményt közzétenni. A PROGRAM, ILLETVE A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSE II.29.Az Önkormányzat fenntartja magának a Városgazda Kártya program visszavonásának jogát. Erről a program megszüntetése előtt köteles a honlapon legalább 15 nappal megelőzően, továbbá Ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. II.30. Az Önkormányzat jogosult azon Kártyát érvényteleníteni, amelynek bármely Kártyabirtokosa vagy Kártyajogosultja a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit megszegi, vagy magatartásával, nyilatkozataival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Kártyabirtokosok, Kártyajogosultak, Elfogadópartnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket más jogellenes módon hátrányos helyzetbe hozza. II.31. A Kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszüntetni, akár a program honlapján a saját adatainak a regisztrációs felületen történő törlésével, akár a felmondás Önkormányzat ügyfélszolgálatára való megküldésével, akár a felmondó nyilatkozat címre történő megküldésével. A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának az Önkormányzat részére való elküldését követő 5 munkanapon belül köteles

5 a Kártyát az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni. II.32.. A kártyajogviszony megszűnik különösen az alábbi esetekben a Kártyabirtokosi jogosultság feltételeinek megszűnésével, a program Önkormányzat általi visszavonásával, a II.30. pont szerint megszüntetés esetén, a Kártyabirtokos II.31 szerinti felmondásával, amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési hozzájárulását olyan mértékben vonja vissza, amely a programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését lehetetlenné teszi. Il.33. A jogosultsági Feltételek megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Önkormányzatnak 5 munkanapon belül visszaszolgáltatni. A kártyajogviszony, vagy a szerződés megszűnését követően az Önkormányzat az érintett személyes adatait az érintett tájékoztatása céljából 5 évig megőrzi. A KÁRTYA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE II.34. Az Önkormányzat valamennyi kerületi háztartása egy darab Városgazda Kártyára jogosult. A Kártya az Önkormányzat Ügyfélszolgálatain (1184 Budapest, Üllői út 400., 1188, Ady u. 100.) vehető át személyesen. A kártya átvételét követően a leendő Kártyabirtokos a Kártyát a program honlapjának varosgazdakvagyunk.hu Érvényesítem a kártyát menüpontjában érvényesítheti, megfelelő adatainak rögzítésével. A regisztrációról a Kártyabirtokosok elektronikus levél formájában visszaigazolást kapnak. II.35. A leendő Kártyabirtokos az Érvényesítés során köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. II.36. A Kártyabirtokos a Kártyán szereplő adatokat, az arra első alkalommal feltüntetett nevet nem módosíthatja, vagy javíthatja. Kártya érvényesítésekor megadott adatait a Kártyabirtokos a későbbiekben módosíthatja (pl: lakcímmegváltozásakor) II.37. A regisztrációval a leendő Kártyabirtokos kijelenti, hogy a programra irányadó Részvételi feltételeket megismerte, annak feltételeit, rendelkezéseit megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Részvételi feltételek elfogadásával az Önkormányzat és a Kártyabirtokosok között ún. kártyajogviszony jön létre. A kártyajogviszony alapján a Kártyabirtokosok jogosultak az Önkormányzat által működtetett Városgazda Kártya programban az Elfogadópartnerek és Elfogadóhelyek által biztosított kedvezményeket igénybe venni. II.38. Az Önkormányzat a program Részvételi feltételeit az ügyfélszolgálatán kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a program honlapján (www.varosgazdakvagyunk.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét. A KÁRTYA HASZNÁLATA II.39. A Kártyához kapcsolódó Regisztrált Kedvezmények a Kártya érvényesítését követően haladéktalanul igénybe vehetők. II.40. A Kártyabirtokos és Kártyajogosult a Kártyához fűződő kedvezményeket a program megszűnéséig, vagy a Kártya visszavonásáig az Elfogadóhelyeken igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény útján, kizárólag személyesen érvényesítheti. II.41. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az Elfogadóhely, illetve az Elfogadópartner a kedvezmény adását készpénzes fizetési módozathoz kötheti. II.42. A Kártyabirtokos és Kártyajogosult köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a Regisztrált Kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni.. II.43. Az Önkormányzat az aktuális Elfogadóhelyek és Elfogadópartnerek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) Regisztrált Kedvezményeket közzéteszi a program honlapján, valamint az ügyfélszolgálati helyiségében. II.44. A z Önkormányzat az Elfogadóhelyek körét, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékét a programban részt vevők adatszolgáltatása alapján a program honlapján rendszeresen frissíti. II.45. Kártyabirtokos és Kártyajogosult kötelezettséget vállal, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, az Önkormányzatnak, továbbá a rendszerben

6 részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jó hírnevének csorbítására vagy megsértésére. II.46. Kártyabirtokos csak olyan személynek adhatja át a Kártyát használat céljára, amely személy megismerte és elfogadta jelen Részvételi feltételeket, és lakcíme megegyezik a Kártyabirtokossal. III. ADATKEZELÉS III.1. Kártyabirtokosok, továbbá az egyéni vállalkozó Elfogadópartnerek (együtt: érintettek) hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önkormányzat az Érvényesítő felületen rendelkezésére bocsátott adataikat kezelje. Az adatkezelés célja a program működtetése, a Kártyabirtokos és Kártyajogosult részvételi-jogosultság ellenőrzésének lehetővé tétele, a programmal kapcsolatos aktuális változások és tájékoztatók közlése. Az önkormányzat jogosult a Kártyabirtokosok által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat személyazonosításra nem alkalmas módon statisztikai célra felhasználni. Az adatszolgáltatás önkéntes, az így szolgáltatott adatok kezelője az Önkormányzat. A megadott adatokat az Önkormányzatnak a program működtetésében, felügyeletében résztvevő dolgozói ismerhetik meg. III.2. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadó Partnerek, valamint Elfogadó Helyek adatait, továbbá a programmal kapcsolatos aktuális tájékoztatásokat a Kártyabirtokosok részére elektronikus levél formájában megküldeni. A Kártyabirtokosok ezen tájékoztatást a címre küldött elektronikus levélben lemondhatják. III.3. Az érintettek adatait az Önkormányzat a kártyajogviszony, illetve az Elfogadópartneri jogviszony fennállása alatt kezelheti és dolgozhatja fel. III.4. Az érintetteknek az információs önrendelkezési jogról szóló évi CXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) értelmében az alábbi tájékoztatási, tiltakozási és jogorvoslati jogai vannak. III.5. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. III.6. Az adatkezelő adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezen adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. III.7. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról szóló évi CXIII. törvény 9. (1) bekezdésében, valamint a 19. -ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az

7 adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. III.8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az érintett azt kötelező adatkezelés kivételével törölni, vagy zárolni kéri; ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. III.9. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. III.10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. III.11. Az érintettnek a III.5. - III.10. pontokban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. III.12. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint - törvényben meghatározott egyéb esetben. III.13. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. III.14. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a III.13. pontban nevezett döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a III.18. pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. III.15. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a III.14. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a III.18. pontban meghatározott módon - bírósághoz

8 fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. III.16. Ha az adatkezelő a III.14. bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. III.17. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. III.18. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a III III.17. pontokban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A III.15. és III. 16. pontok szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. III.19. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. III.20. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a III.12 III.17.pontokban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. III.21. Ha a bíróság a III.12 III.17.pontokban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a III.15. és III. 16. pontokban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. III.22. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK IV.1. A Kártyabirtokos, vagy a leendő Kártyabirtokos a Kártyákról, azok használatáról, pótlásáról, az Elfogadó Helyekről, Regisztrált Kedvezményekről az Önkormányzat Ügyfélszolgálatától kérhet tájékoztatást ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken: Üllői út 400. telefon: , , Ady u telefon: , Kondor Béla sétány 16. telefon: IV.3. Az Önkormányzat és a Kártyabirtokos között a Városgazda Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti. PÁZMÁNY KÁRTYA (a továbbiakban: Kártya): Pázmány Kártya felirattal és az Egyetem címerével ellátott,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az adatkezelés elvei

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az adatkezelés elvei ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A WebLogic Kft. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai G.u.11. szám, a továbbiakban: WebLogic Kft. vagy vállalkozás vagy adatkezelő) az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. szeptember 01.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. szeptember 01. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. szeptember 01. 1. BEVEZETÉS Az RM-CAR Szolgáltató Kft.(székhely:1132 Budapest, Visegrádi u.80/a.) továbbiakban röviden: ( RM-CAR Kft. ), mint a Nemzeti Adatvédelmi

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat BEVEZETÉS Jelen nyilatkozatban cégünk lefekteti adatkezelési és adatfeldolgozási elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

Adatvédelemi Nyilatkozat

Adatvédelemi Nyilatkozat Adatvédelemi Nyilatkozat Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A Szolgáltató

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Az Elixir Konyha - Üzemelteti: Vegan Heaven Bt. Bejegyezve és nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-789863; Működési engedély kibocsátója, elérhetősége: Budapest Főváros VI. Kerület

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek

Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012. május 08. A Ziment Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Mérnök u. 37/B. )., a továbbiakban Adatkezelő), ezúton kötelezi magát az alábbi irányelvek és rendelkezések

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelési Tájékoztató Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok: Az adatkezelő megnevezése: Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. Az adatkezelő székhelye:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A FÓKUSZ COMPUTER Korlátolt Felelősségű Társaság ( 2030. Érd, György utca 56 a továbbiakban FÓKUSZ COMPUTER) az ügyfeleire, partnereire és az általa üzemelt honlap(ok) látogatóira

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25.

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. 1. Bevezető A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Matheisz Zoltán egyéni vállalkozó (2220 Vecsés, Halmy J. tér 23., adószám: 64644770-3-33),

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft.

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. 1. Bevezetés A www.douglas-parfumeria.hu a Parfümerie Douglas G.m.b.H. (székhely: Németország, Konrad- Adenauer-Ufer 7, D-50668 Köln; kapcsolattartó: Katharina

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi Fióktelepe, mint adatkezelő (továbbiakban biztosító) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Adatkezelési Szabályzat A FŐNIX INTERTAXI KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Főnix Intertaxi Kft ( szolgáltató vagy Főnix Taxi ) mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT http://www.progression.hu/gablinishop/ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Preambulum A http://www.progression.hu/gablinishop/ webáruház

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelési tájékoztató www.shop.unas.hu 2014 Bevezető Temesi Károly a weboldalt üzemeltető CALOR 2000 Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (9155 Lébény, Dózsa Gy. u 111.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen adatkezelési tájékoztató a www.mesegardrob.hu webáruházban a Felhasználók által önkéntesen megadott adatok kezelésére vonatkozik, melyet a webáruház üzemeltetője, Gyémántné

Részletesebben

Video4Job Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL, - KEZELÉSÉRŐL ÉS -FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJA. Kelt: Budapest, 2013. február 13.

Video4Job Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL, - KEZELÉSÉRŐL ÉS -FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJA. Kelt: Budapest, 2013. február 13. 1 Video4Job Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL, - KEZELÉSÉRŐL ÉS -FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJA Kelt: Budapest, 2013. február 13. 2 I. Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai és irányelvei I. 1. Adatkezelő

Részletesebben

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Jelen adatkezelési szabályzat hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata Általános tájékoztató adatok: A Spirit & Wine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) a Holmikölcsönző Online

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Preambulum Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a https://borgyogyaszat.hu címen elérhető weboldalon a távbőrgyógyászat menüponton belül a felhasználók (érintettek) által

Részletesebben

9. Az Elfogadó Partner jogosult hirdetéseiben, kommunikációjában feltüntetni, hogy Keszi Kártya elfogadóhelye.

9. Az Elfogadó Partner jogosult hirdetéseiben, kommunikációjában feltüntetni, hogy Keszi Kártya elfogadóhelye. Kártyaszabályzat (elfogadóhelyek számára) Általános Szerződési Feltételek I. Fogalmak 1. RENDSZERGAZDA: a Keszi Kártya" programot működtető Budakeszi Önkormányzat és annak jogutódja illetve a működtetéssel

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

SunMoney. Adatkezelési Tájékoztató

SunMoney. Adatkezelési Tájékoztató SunMoney Adatkezelési Tájékoztató A Radalko Technologies Limited (a továbbiakban úgy is, mint SunMoney vagy Adatkezelő) mint a SunMoney márkanéven keresztül tevékenységet folytató adatkezelő a jelen Adatkezelési

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató (Hatályos: 201 3. 11. 01.)

Adatvédelemi Tájékoztató (Hatályos: 201 3. 11. 01.) Adatvédelemi Tájékoztató (Hatályos: 201 3. 11. 01.) Szolgáltató/ Adatkezelő adatai: Neve: RONDÓ Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9061 Vámosszabadi, Béke

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A STUDIO MODERNA 2000 TV-Shop Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (tulajdonát képező www.topshop.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kapcsán az alábbi adatvédelemmel

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Takarékszövetkezet vezetése elkötelezett abban az irányban, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A Takarékszövetkezet az Érintett

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Látogató! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk látogatásakor,

Részletesebben

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3.

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. 1. Bevezetés WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. A WorCare Kft. (2133 Sződliget, Nyárfa köz 13., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budakeszi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a Keszi Kártya

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. július 1-jétől Társaságunk elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása terén. A jelen Adatvédelmi Szabályzat, a weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban:

Részletesebben

5. A jelen Szabályzatban foglalt fogalmakat az alábbiak szerint kell érteni, illetve értelmezni:

5. A jelen Szabályzatban foglalt fogalmakat az alábbiak szerint kell érteni, illetve értelmezni: Korlátlan Bistro K- ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok Az adatkezelő megnevezése Korlátlan Bistro K- Az adatkezelő székhelye 2376 Hernád, Köztárasáság 72/c Cg. 1309161468 Az adatkezelő elérhetősége Telefon:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Motor Line Kft. ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Motor Line Kft. ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. Motor Line Kft. ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 Tartalomjegyzék 1. Az adatkezelő...3 2. Fogalmak...3 3. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre...4 4. Az adatkezelés célja...4 5.

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Zrt. Általános adatvédelmi szabályzata. Hatálybalépés időpontja: 2013. február 11.

A GLOBAL Faktor Zrt. Általános adatvédelmi szabályzata. Hatálybalépés időpontja: 2013. február 11. A GLOBAL Faktor Zrt. a Hatálybalépés időpontja: 2013. február 11. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...2 2. Fogalom-meghatározások...2 3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége, arányossága és a tájékoztatási

Részletesebben

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Elfogadta a Újmegyerért Kft. (székhely: 1046 Budapest, Szent István tér 6., cg.: 01-09-176713, adószám: 24674388-2-41, képviseli:

Részletesebben

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Adatvédelem: A regisztrációnál megadásra kerülő adatokra az alábbi okokból van szükségünk:

Adatvédelem: A regisztrációnál megadásra kerülő adatokra az alábbi okokból van szükségünk: www.licitvadaszok.hu/online Adatvédelem: Vállaljuk, hogy nem adjuk el és nem adjuk át az Ön nevét, email címét, telefonszámát, számlázási és banki adatait, valamint semmilyen egyéb személyes információt

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a nailbeautysalon.net weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. mint a www.lan.hu oldal üzemeltetője biztosítja a személyes adatok védelmét, minden olyan intézkedést megtesz, amivel garantálja az adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztatás A BeeTheBest webalkalmazást (a továbbiakban: Webalkalmazás) és az azzal összefüggő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Weboldal, Szolgáltatás)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.cognacnet.hu www.armagnacnet.hu www.calvadosnet.hu www.rumnet.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

Tájékoztató a Mez&Mol Kft.-nél végzett adatkezelésről

Tájékoztató a Mez&Mol Kft.-nél végzett adatkezelésről Tájékoztató a Mez&Mol Kft.-nél végzett adatkezelésről A Mez&Mol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 36.; Cg.05-09-017330) - a továbbiakban Mez&Mol adatkezelő kötelezettséget

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, TÁJÉKOZTATÓ A Lindab Kft. és a SKY Marketing Kft., mint a szelloztetes.lindab.hu üzemeltetői kijelentik, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos

Részletesebben

2) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a Józsefváros Kártya kiállítására vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és aláírja.

2) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a Józsefváros Kártya kiállítására vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és aláírja. 1/1. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A Jófogás.hu Facebook applikáció Adatvédelmi Szabályzata

A Jófogás.hu Facebook applikáció Adatvédelmi Szabályzata A Jófogás.hu Facebook applikáció Adatvédelmi Szabályzata A Facebook felületén elérhető Jófogás applikáció (továbbiakban: Applikáció) az azt működtető Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezetés A 4Kids vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen

Részletesebben