A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3. Bevezetés"

Átírás

1 A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3 Bevezetés Az Eurocoe (EC) szabványo hazai bevezetése apcsán észült cisorozat [1], [2] eretében az alábbiaban az MSZ EN 1991 Eurocoe 1: A tartószerezeteet érő hatáso szabványcsoport előírásait foglalju össze 4. A hia terheivel a cisorozat vonatozó olgozata [11] foglalozi. Az MSZ EN 1991 Eurocoe: A tartószerezeteet érő hatáso szabályzat az alábbi részeből áll: Sűrűsége, önsúly és az épülete hasznos terhei (MSZ EN ) Tűzne itett tartószerezeteet érő hatáso (MSZ EN ) Hóteher (MSZ EN ) Szélhatás (MSZ EN ) Hőmérséleti hatáso (MSZ EN ) Terhe és terhelő alaváltozáso a megvalósítás során (MSZ EN ) Renívüli hatáso (MSZ EN ) Hia forgalmi terhei (MSZ EN ) Daru és gépi berenezése hatása (MSZ EN ) A silóat és tartályoat érő hatáso (MSZ EN ) Az alábbiaban részletesen összefoglalju a Sűrűség, önsúly és az épülete hasznos terhei, a Hóteher, továbbá a Szélhatás előírásait A tartószerezeteet érő 1. Erőtani és örnyezeti hatáso Az MSZ EN 1990 Eurocoe szerint [2], [3] a hatáso esetei: az iőbeni változásu szerint, mint: állanó hatáso (G), olyan hatás, mely egy aott referencia-iőszaon belül nagy valószínűséggel minvégig műöi és nagyságána iőbeni változása elhanyagolható, vagy ez a változás minvégig egyirányú (monoton) egészen aig, amíg a hatás el nem ér egy bizonyos határértéet; pélául a tartószerezete, rögzített berenezése és útburolato önsúlya, feszítés; esetleges hatáso (Q), olyan hatás, mely nagyságána iőbeni változása nem hanyagolható el és nem is monoton; pélául a hasznos teher, a szélteher vagy a hóteher; renívüli hatáso (A), rövi ieig műöő, e jelentős nagyságú hatás, mely a tervezési élettartam során egy aott tartószerezeten várhatóan nem lép fel; pélául robbanás vagy járműütözés. 1 Dr. Huszár Zsolt tuományos munatárs, MTA Mérnöi Szerezete Kutatócsoport 2 Dr. Lovas Antal PhD, egyetemi ocens 3 Dr. Szalai Kálmán MTA Dotor, Professor Emeritus 4 A hazai fogalmi renszerben eig használatos terhelőerő és hatáso megnevezésne az EC előírásoban a hatáso megfogalmazás felel meg. [11]. 1

2 Megjegyzés: Bizonyos hatáso, pélául a szeizmius hatás és a hóteher, a tartószerezet tervezett helyétől függően renívüli és/vagy esetleges teherént, a víz által előiézett hatáso a víznyomás nagyságána iőbeni változásától függően állanó és/vagy esetleges teherént is figyelembe vehető. származásu szerint: özvetlen hatásoat: tartószerezetre ható erő, terhe, özvetett hatásoat: ényszer-alaváltozáso, vagy ényszer-gyorsuláso, melyeet pl. a hőmérsélet-változás, nevességtartalom-változás, egyenlőtlen támaszmozgás, vagy fölrengés ooz. A özvetett hatáso vagy állanó hatáso (pélául támaszelmozulás), vagy változó hatáso (pélául a hőmérséleti hatáso), és enne megfelelően ezelenő. térbeli változásu szerint: rögzített hatáso, pélául önsúly; nem rögzített hatáso, pélául helyzetét változtató hasznos teher, szélteher vagy hóteher. jellegü, és/vagy a szerezeti válasz szerint: statius hatáso, amelye a szerezetben vagy szerezeti elemeben nem oozna jelentős gyorsulásoat; inamius hatáso, amelye a szerezetben vagy szerezeti elemeben jelentős gyorsulásoat oozna, megjegyezve, hogy a hatáso inamius övetezményei so esetben vázi-statius hatásoból számítható. 1.2 A hatáso reprezentatív és araterisztius értéei A hatásoat moelleel lehet leírni, ebben a hatás nagyságát a legáltalánosabb esetben egy salár jellemzi, amely többféle reprezentatív értéet vehet fel. Valamely hatás reprezentatív értée általában az F araterisztius érté, melyet a várható érté, felső vagy alsó érté, illetve névleges érté formájában ell megani. Valamely állanó hatás araterisztius értéét a övetező szerint ell meghatározni: ha a G változása cseély, aor elegenő egyetlen G értéet használni; ha a G változása nem cseély, ét értéet ell használni, egy G,sup felső értéet és egy G,inf alsó értéet. A legtöbb esetben feltételezhető, hogy a G változéonysága cseély, ha a tervezési élettartam során a G nem változi jelentősen, és relatív szórása legfeljebb 0,1. Ha a tartószerezet nagyon érzéeny a G változéonyságára (pélául a feszített betonszerezete egyes típusai), ét értéet ell használni aor is, ha a relatív szórás icsi. A legtöbb esetben a övetezőet lehet feltételezni: G a özepes érté; G,inf a (0,05) vantilise, G,sup peig a (0,95) vantilise G-ne, mint valószínűségi változóna. Feltételezhető, hogy G normális eloszlást övet. A tartószerezet önsúlya a legtöbb esetben egyetlen araterisztius értéel jellemezhető, mely a névleges geometriai méreteből és az átlagos térfogatsúlyoból számítható. Esetleges hatáso esetén a Q araterisztius érté a övetező özül valamelyine felel meg: a felső érténe, melyet a hatás nagysága a referencia-iősza alatt előirányzott valószínűséggel nem hala meg, vagy peig az alsó érténe, melynél a hatás nagysága a referencia-iősza alatt előirányzott valószínűséggel nem isebb; 2

3 a névleges érténe, amely abban az esetben írható elő, ha nem ismert a hatás eloszlásfüggvénye. A meteorológiai hatáso araterisztius értée az egy éves referencia-iősza alapulvételével az iőben változó részre megaott 0,02 meghalaási valószínűségi érté, ami úgy értelmezhető, mint az 50 évre vonatozó éves maximumo 50%-os valószínűségi értée. Több összetevőből álló hatáso esetén a hatás araterisztius értééne szerepét értécsoporto tölti be, melye özül a számítás során egyszerre egyet ell figyelembe venni. 1.3 Az esetleges hatáso reprezentatív értéei Az esetleges hatáso leggyaoribb reprezentatív értéei a ψ i (ψ 0 >ψ 1 >ψ 2 ) ombinációs tényező felhasználásával meghatározható: ombinációs érté, melyet általában a ψ 0 Q szorzattal számítun, és amelyet a teherbírási határállapoto, és az irreverzibilis használhatósági határállapoto igazolásához ell alalmazni. A ombinációs érté figyelembe veszi anna a csöent valószínűségét, hogy több független hatás egyszerre legevezőtlenebb értéével lép fel. gyaori érté, melyet általában a ψ 1 Q szorzattal számítun, és amelyet (renívüli hatásoat is magában foglaló) teherbírási határállapoto, és a reverzibilis használhatósági határállapoto igazolásához ell alalmazni. Pélául épülete esetén a gyaori érté az az érté, melyet a hatás a referencia-iősza 0,01 részében hala meg. vázi-állanó érté, amelyet általában a ψ 2 Q szorzattal számítun, és amelyet (renívüli hatásoat is magában foglaló) teherbírási határállapoto, és a reverzibilis használhatósági határállapoto igazolásához ell alalmazni. Az iőtől függő hatáso számításaor szintén a vázi-állanó értéeet ell használni. Pélául épülete föémterhei esetén a vázi-állanó érté renszerint az az érté, melyet hatás a referencia-iősza 0,5 részében hala meg. A Ψ i tényező EC szerint ajánlott értéeit az épületere a [2] és hiara vonatozóan, peig a [12] tanulmány özli. 1. ábra: Az esetleges hatáso reprezentatív értéei 3

4 1.4 A hatás tervezési értée Az 1.2 és 1.3 szerinti a reprezentatív és a araterisztius érté a hatáso tervezési értééne és a hatáso ombinációina meghatározásához használatosa. Egy-egy hatás F tervezési értéét ifejező általános éplet: F =γ f F rep (1) ahol F rep - a hatás reprezentatív értée F rep =Ψ F (2) móon meghatározva, továbbá: F - a hatás araterisztius értée, γ f - a vizsgált hatásra vonatozó parciális tényező, amely figyelembe veszi: -- a hatáso evezőtlen eltéréseine lehetőségét, -- a hatáso pontatlan moellezéséne lehetőségét, --a hatásövetezménye számításána bizonytalanságait, Ψ - a ombinációs tényező, melyne értée: Ψ 0, Ψ 1, vagy Ψ 2. Megjegyzés: a tartószerezeteet érő hatáso csoportosításával [2] és [12] olgozat foglalozi 2. Sűrűség, önsúly és az épülete hasznos terhei 2.1 Az építőanyago és a tárolt anyago testsűrűsége Az MSZ EN 1991 Eurocoe:1-1 A tartószerezeteet érő hatáso szabályzat az épülete és építőmérnöi szerezete tartószerezeti tervezése során figyelembe veenő hatáso özül először is az építőanyago és tárolt anyago testsűrűségét foglalja táblázatoba. A betonra vonatozó (MSZ EN szerinti) testsűrűségi értéeet az 1. táblázatban mutatju be. 1. táblázat: Betonra vonatozó térfogatsúlyo Beton önnyűbeton D1,0 testsűrűségi osztály D1,2 sűrűségi osztály D1,4 sűrűségi osztály D1,6 sűrűségi osztály D1,8 sűrűségi osztály D2,0 sűrűségi osztály normálbeton * nehézbeton vasbeton és feszített beton friss beton Testsűrűsége γ [g/m 3 ] 800 és 1000 >1000 és 1200 >1200 és 1400 >1400 és 1600 >1600 és 1800 >1800 és és aott sűrűségi oszt +100 aott sűrűségi oszt +100 *a helyi anyagotól függően a testsűrűsége az aott tartományban változhat A további táblázato tartalma: Építőanyago habarcso, falazato, faanyago, féme, egyéb anyago; hia anyagai, tárolt anyago építőanyago és építési anyago; tárolt 4

5 termée mezőgazasági anyago, élelmiszere, folyaéo, szilár tüzelőanyago, ipari és általános anyago. A Magyar Nemzeti Mellélet tartalmazza a járatos hazai falazati típuso testsűrűségi értéeit. 2.2 Önsúly Az építménye önsúlya magában foglalja: a tartószerezeti eleme, úgymint elsőleges tartószerezet és az alátámasztó szerezete, hia esetén pl. hossztartó, szerezeti lemeze, fereábele, stb.; a nem tartószerezeti eleme, pl. tetőszerezet feése, burolato és felületépzése, válaszfala és bélésfalazato, arfá, biztonsági orláto, mellvée és szegélyöve, falburolato, álmennyezete, hőszigetelése, hítartozéo; rögzített gépészeti berenezése, pl. lifte és mozgólépcső berenezései, fűtő, szellőztető, légonicionáló és eletromos berenezése, csöve (a tartalmu nélül), fő- és elosztóábele; a föl- és az egyéb feltöltése súlyát is. Az építménye önsúlyát a legtöbb esetben egyetlen araterisztius értéel ell megani, amit a névleges mérete és a sűrűsége araterisztius értéei alapján ell meghatározni. A mozgatható válaszfalaból származó terheet esetleges teherént ell ezelni. 2.3 Az épülete hasznos terhei Az épülete hasznos terhei a használatból származna, a használati örülménye az alábbia: szoásos emberi használat; bútoro és egyéb mozgatható tárgya (pl. mozgatható válaszfala, tárolt anyago, tartályo tartalma, stb.); járműve; ritán fellépő örülménye, mint pl. átrenezés vagy felújítás során embere, vagy bútorzat oncentrált elhelyezeése, tárgya mozgatása vagy felhalmozása. Az alábbiaban leírt hasznos teher moellje egyenletesen megoszló teher, vonal mentén megoszló teher, oncentrált teher, vagy eze ombinációja. A hasznos terhet a tartószerezet tervezése során nem rögzített hatásént ell figyelembe venni, és a hatásfelület azon részén ell műöőne feltételezni, mely a vizsgált igénybevétel szempontjából a legevezőtlenebb. A Magyar Nemzeti Mellélet tartalmazza a nemzetileg meghatározott paramétereet Az EC1 szerinti szerezeti ategóriá A laó-, a szociális, a ereseelmi és az iroaépülete föém- és tetőterületeit részere ell osztani és a használat jellege szerint osztályba ell sorolni. Az osztályozástól függetlenül a inamius hatásoat is figyelembe ell venni, ha azo jelentőse. 5

6 2/a. táblázat: Föéme, erélye és lépcső hasznos terhei épülete esetén Osztályba sorolás A Tipius használat Háztartási és tartózoási célra használt területe Pélá laóháza és laáso helyiségei; órháza szobái és órtermei; szálloá és szálló szobái; onyhá és melléhelyisége B C D Iroaterülete Embere gyüleezésére alalmas területe (az A, B, és D osztályban felsorolt területe ivételével) Üzlete, bevásárlóözponto C1: Asztaloal ellátott föémterülete, stb. pl.: isolá, ávéháza, venéglő, étterme, olvasó-terme, portá föémterületei C2: Rögzített ülőhelyeel ellátott föémterülete pl.: templomo, színháza, mozi, onferenciaterme, előaóterme, gyűlésterme, váróterme, vasúti váróterme föémterületei C3: Embere mozgását aaályozó tárgya nélüli föémterülete pl.: múzeumo, iállítóterme, stb. föémterületei; öz-épülete, iroaépülete, szálloá, órháza és vasút-állomáso előertjeine özleeési célú föémterületei C4: Testmozgásra használt föémterülete pl.: táncterme, tornaterme, színpao C5: Jelentős tömeg összegyüleezésére szolgáló föémterülete pl.: nyilvános esményeet befogaó épülete, mint pl. hangversenyterme, sportcsarnoo, beleértve azo lelátóit, teraszait és özleeési célú föémterületeit, vasúti perono D1: Általános isereseelmi üzlete föémterületei D2: Bevásárlóözponto föémterületei 2/b táblázat: Tárolási és ipari célú föémterület-használati osztályo, épülete járműforgalmi és parolási célú föémterületei Osztályba sorolás Tipius használat Pélá E E1 Olyan föémterülete, ahol áru felhalmozóása várható, beleértve eze megözelítési útjait is Tárolási célra használt föémterülete, beleértve a önyve és egyéb irato tárolását is E2 Ipari használat 6

7 F Járműforgalmi és parolási célra használt föémterülete önnyű járműve ( 30 N összsúly, és a vezetőülésen ívül 8 ülés) számára garázso; paroló, parolóháza G Járműforgalmi és parolási célra használt föémterülete özepesen nehéz járműve (ét tengelyen > 30 N, 160 N összsúly) számára megözelítési uta; szállítási útvonala, tűzoltófelszerelése megözelítési útjai ( 160 N összsúlyú járműve) Az F osztályúra tervezett föémterülete megözelítését a tartószerezetbe épített eszözöel fiziailag orlátozni ell. Az F és G osztályúra tervezett föémterületeet megfelelő figyelmeztető jelzéseel ell ellátni. 2/c. táblázat: A tető osztályozása Osztályba sorolás H I K Tipius használat A szoásos fenntartási és javítási munától elteintve nem járható tető Az A-D föémterület-osztályona megfelelő célra igénybe vett tető Különleges célora, mint pl. heliopter-leszállóhelyént használt tető A heliopter-leszállóhelyént műöő és tetőel és targoncá özleeésére tervezett föémeel apcsolatos részletere ez az ismertetés nem terje i. A vonatozó részlete megtalálható a MSZ EN szabványban A föémterülete hasznos terhei A hasznos terhe számításba veenő értéeit évvel ezelőtt csa onvenció, vagy urva becslése alapján állapítottá meg. A onvenció az iő során minig úgy móosulta, hogy a számításba veenő értée folyamatosan csöente l. Bölcsei [8]: 3. táblázat: Magyar előíráso szerinti hasznos terhe [p/m 2 ] A helyiség Az előírás iaási éve reneltetése Laóhelyiség Isola Kórház Iroaház A 2. és 3. táblázatoban szerepelne az EC (EN ) ereeti ajánlásai és a Nemzeti Melléletben (MSZ EN NM) előírt értée. Ahol a táblázatoban az EC (EN ) a terhere egy tartományt a meg, ott a nemzeti mellélete számára ajánlott érté aláhúzva szerepel. Mint megfigyelhető a Magyar Nemzeti Mellélet az ajánlásoat általában elfogaja. 7

8 Az A, B, C, D épület-osztályo esetében használható esetleges jellegűne teintenő föém-terhe araterisztius értéeit (az eigi hazai szóhasználat szerint: a terhe alapértéeit) 4. táblázatban aju meg. A táblázatban aott Q oncentrált terhet jelent, amit 50 mm olalhosszúságú négyzet felületen egyeül (q -tól függetlenül) műöőne ell venni, a szerezet bármely pontján. A ét teher nem egyiejű alalmazása esetén ajánlott értée aláhúzva jelenne meg. A q -t az általános hatásoból származó igénybevétele meghatározásához, a Q -t a helyi hatáso vizsgálatához ell alalmazni. 4. táblázat: Föéme, erélye és lépcső hasznos terhei épülete esetén Osztályba sorolás EN ajánlás A osztály - Föéme - Lépcső - Erélye 1,5-2,0 2,0-4,0 2,5-4,0 q [N/m 2 ] MSZ EN NM EN ajánlás 2,0-3,0 2,0-4,0 2,0-3,0 Q [N] MSZ EN NM B osztály 2,0-3, ,5-4,5 4.5 C osztály - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 2,0-3,0 3,0-4,0 3,0-5,0 4,5-5,0 5,0-7, ,0-4,0 2,5-7,0 (4,0) 4,0-7,0 3,5-7,0 3,5-4, D osztály - D1 - D2 4,0-5,0 4,0-5, ,5-7,0 (4,0) 3,5-7, A nagyobb összefüggő föém-terület esetében, ha azt egyetlen használó veszi igénybe, aor a táblázati q egyenletesen megoszló terhet az A-tól E-ig terjeő épület-osztályoban csöenteni lehet α A = 5/7*ψ 0 + A 0 /A (3/a) szorzótényező (2. ábra) alalmazásával, ahol ψ 0 az EN 1990 A1. melléleténe A1.1. táblázata szerinti ombinációs tényező. Az A-D ategóriában ψ 0 = 0.7. Az E ategóriában (5/a táblázat) ψ 0 = 1. A 0 = 10,0 m 2 A -- a terhelt föémterület 8

9 . 1.2 Csöentõ tényezõ Föémterület [m2] 2. ábra: Az α A csöentő tényező a föémterület függvényében (ψ 0 = 0.7). A függőleges tartórésze esetében, ahol több föémről származó hasznos teher mértéaó, aor a terhe α n = 2 + ( n 2 ) Ψ0 (3/b) n csöentő tényezővel (3. ábra) szorozható Csöentõ tényezõ Szinte száma 3. ábra: Az α n csöentő tényező a szintszám függvényében Az E, F, G épület-osztályo esetében használható föém-terhe araterisztius értéeit 5/a táblázat tartalmazza. Ebben megaju az EC (EN ) ereeti ajánlásait, valamint a Nemzeti Melléletben (MSZ EN NM) szereplő értéeet. A járművel járható föéme F osztályában a jármű összsúly 30 N, míg a G osztályban 30 N < jármű összsúly 160 N. 5/a táblázat: Tárolási célú föémterülete hasznos terhei Osztályba sorolás EN ajánlás q [N/m 2 ] MSZ EN NM EN ajánlás Q [N] MSZ EN NM 9

10 E1 7, ,0 F 1,5-2, G 5, Olyan föémterületeen, melye tárolási céloat szolgálna, a függőleges terhe araterisztius értéét a sűrűség és a raoási magasság felső tervezési értééne figyelembevételével ell felvenni. Ha a tárolt anyag a falaat, stb. vízszintes erővel terheli, aor a vízszintes erőt az MSZ EN alapján ell meghatározni. Irato és önyve tárolására szolgáló föémterülete terheit a terhelt terület nagysága, a önyvreesze magassága és a megfelelő sűrűségértée figyelembevételével ell meghatározni. Különböző ipari célú föémterülete terheit az előirányzott használat jellege és a telepítenő berenezése figyelembevételével ell meghatározni. Ahol gépi berenezéseet, mint pl. aruat, mozgó gépeet, stb. telepítene, ott eze tartószerezetre gyaorolt hatását az EN szerint ell meghatározni. A nem járható H föémterület-osztályba tartozó tető hasznos terheine legisebb Q és q araterisztius értéeit az 5/b. táblázat tartalmazza. 5/b táblázat: H föémterület-használati osztályba tartozó tető hasznos terhei Osztályba sorolás EN ajánlás q [N/m2] MSZ EN NM EN ajánlás Q [N] MSZ EN NM H A 5/b. táblázatban megaott minimális értée nem veszi figyelembe a fenntartási muná során fellépő, ellenőrizetlen építőanyag-felhalmozóás lehetőségét. Külön vizsgálatoat ell végezni tető esetén az egymástól függetlenül műöőne feltételezett Q oncentrált teher és a q egyenletesen megoszló teher figyelembevételével. A ülön héjalás nélüli tetőszerezeteet úgy ell megtervezni, hogy egy 50 mm olalhosszúságú, négyzet alaú területen műöő 1,5 N nagyságú terhet épese legyene elviselni. Az alazatban, vagy szaaszosan fetetett héjalást horó tető tartószerezetei elemeit úgy ell megtervezni a Q oncentrált teherre, hogy az a teherelosztó eleme figyelembevételével meghatározott hatéony területen műöi Korláto, mellvée és válaszfala vízszintes terhei A válaszfala vízszintes terhét és a nem magasabb, mint 1,20 m magasan műöő, ember oozta vízszintes orlát-terhet az alábbi, 6. táblázatban aju meg a hozzátartozó föém-osztály függvényében. Nyilvános eseménye színhelyéül szolgáló staionoat, gyüleező helyeet stb. C5 osztályúna ell teinteni. 6. táblázat: Elválasztó fala és mellvée vízszintes terhei Osztályba sorolás q [N/m] 10

11 EN ajánlás MSZ EN NM A 0,2-1,0 (0,5) 0.5 B és C1 0,2-1,0 (0,5) 0.5 C2-C4 és D 0,8-1,0 1.0 C5 3,0-5,0 3.0 E 0,8-2,0 2.0 Nyilvános eseménye során túlzsúfolttá válható területeen, pl. sportstaiono, lelátó, színháza, gyűlésterme vagy előaóterme, a vonal menti terhet a C5 föémterületosztályna megfelelően ell felvenni. 3.1 A szélnyomás tervezési értée 3. Épülete szélterhe Az alábbi ismertetés legfeljebb 100 m magasságú, zárt épülete szélterhéne felvételével és meghatározásána mójával foglalozi. Az EC-1 szerint az ilyen magasságú épülete inamiai hatásora nem érzéenye, így ezen ismertetés nem tárgyalja a szél inamius hatásait; ezen ívül nem foglaozi a szélsúrlóás éréseivel sem. Az EC-1 szerint a szél hatásai a felületre merőleges szélnyomás, vagy szélerő formájában moellezhető. A továbbiaban csa a felületi szélnyomásoat tartalmazó moell erül ismertetésre. Az épületere ható szélnyomás ét összetevője az épület ülső felületeire műöő ún. ülső nyomás és a belső felületere műöő ún. belső nyomás. Mivel egy zárt épületben a belső nyomás az épület egészéne erőtani vizsgálataor önmagában egyensúlyi erőrenszert épez, így a továbbiaban csa a ülső nyomáso tárgyalására erül sor. Egy épület aott ülső felületére műöő szélnyomás tervezési értée: w = γ w w e (4) ahol: w e az épület ülső felületén műöő szélnyomás araterisztius értée, γ w a szélhatás parciális tényezője, γ w =1,5. Megjegyezzü, hogy a szélterhet illetően is fölmerülhet renívüli tervezési helyzet. Ilyen eset, ha valamely zártna teinthető épület ablaai, ajtói viharban nyitva marana. Eor azo a homlozat olyan szerezeti eleme szoásos örülménye özött csa egyolali szélteherne vanna itéve, egyszerre apna egyi olaluon szélnyomást, míg a mási olaluon szélszívást. Az épületen belüli szerezeti eleme, pl. nyitott ablaal szemben lévő válaszfal, mely szoásos örülménye özött nem lenne itéve szélhatásna ilyen esetben egyolali szélnyomást, vagy szélszívást ap. 3.2 Az épület ülső felületein műöő szélnyomás a terepaottságoal összefüggésben Az EC a szélnyomás araterisztius értéét 0.02 valószínűségű túllépésben határozza meg. Ezen szélhatás ismétlőésére 50 évenént ell számítani. A szélnyomás a szélsebességből valamilyen z magasságban a alábbi összefüggéssel számítható: 11

12 q p = q b c e (z) (5) ahol: q b az átlagos torlónyomás, ami egyben a szélteher araterisztius értéét jelenti és a övetezőéppen számítható: 1 2 qb = ρv b (6) 2 melyben: ρ a levegő tengerszint feletti magasságtól, hőmérsélettől és légöri nyomástól függő sűrűsége, általános esetben értée 1,25 g/m 3 -ne tételezhető fel; v b a szélsebesség referenciaértée, mely az EN fejezetében meghatározott örülményere vonatozi. Magyarország területén enne értéét ha részletesebb vizsgálat nem észül 20 m/s-ra ell felvenni. A fenti értéeet behelyettesítve, Magyarország területén q b = 0,25 N/m 2 veenő számításba. z referencia magasság (értée az épület geometriai alajától függ, tárgyalására 3.3 pontban) a ülső nyomás számításához a 4 ábra szerint; c e (z) a helyszíntényező, melyne értéét a terep tulajonságai (beépítettségi ategóriá, terep tagoltsága) és a z terepszint feletti, ún. referenciamagasság függvényében lehet meghatározni a 7. táblázat szerinti besorolás mellett a 4. ábra alapján. A beépítettségi ategóriáat a 7. táblázat tartalmazza: 7. táblázat: Beépítettségi ategóriá Beépítettség ategóriá 0. Nyílt tenger, parti terület, itéve a tenger felől fújó szél hatásána I. II. III. Tava; szélirányban legalább 5 m hosszú tó; sima szárazföli terület, aaályo nélül Mezőgazasági terület erítéseel, elszórtan mezőgazasági építményeel, házaal vagy fáal Külvárosi vagy ipari övezet; állanó erő IV. Városi övezet, ahol a fölfelület legalább 15 % -át olyan épülete fei, amelye átlagos magassága legalább 15 m Hegyviéen, ahol a szélsebességet a terep tagoltsága jelentősen befolyásolja, egy c t (z) ún. topográfiai tényezőt is figyelembe ell venni c e (z) számításaor. 12

13 ábra: A c e (z) helyszíntényező értée c e (z) A szélhatás moellezéséne, valamint a v b szélsebesség számításána itt nem tárgyalt további részleteit az EN szabvány 4. fejezete tartalmazza Épülete ülső nyomási tényezői Az épülete ülső felületeire ható szélnyomás: w e = q p (z e ) c p (7) ahol: z e az a) pont szerinti referencia magasság, q p (z e ) referencia magasságtól függő szélnyomás, c pe a ülső nyomási tényező, értéeit épülete esetére e fejezet tartalmazza. Enne további részleteit az EN szabvány 7. fejezetében található. Épülete, és azo egyes részein figyelembe veenő c pe ülső nyomási tényező azon A felület nagyságána függvényében határozható meg, amelyre a szélnyomás (szélszívás) nagyságát számítani aarju. Az összefüggés a övetező: c pe = c pe,1 ha A 1 m 2 ; 13

14 c pe = c pe,1 + (C pe,10 - C pe,1 ) log 10 A ha 1 m 2 < A < 10 m 2 ; c pe = c pe,10 ha 10 m 2 A, ahol: c pe,1 ill. c pe,10 az A = 1 m 2 ill. A = 10 m 2 terhelt felülethez tartozó c pe értée, a számszerű értéeiet a övetező táblázato tartalmazzá. A vizsgált épület szerezeti elemire ható összegzett szélerő az alábbi: ahol: c s c A ref F = c c w A (8) w s felület eleme e szerezeti tényező, mely a méret tényező (c s ) és a szélhatás inamius tényezőjéne (c ) szorzata. E szorzat értée szoványos eseteben 1. Az ettől eltérő estere vonatozó szabályozást a EN szabvány 6. fejezete tartalmazza. az egyes részterülete nagysága. ref h b h b z e = h z q p (z) = q p (z e ) b < h 2b h h-b b b z e = h z e = b z q p (z) = q p (h) q p (z) = q p (b) b b z e = h q p (z) = q p (h) h h > 2b h sáv z e = z sáv q p (z) = q p (z sáv ) z e = b b z q p (z) = q p (b) 14

15 5. ábra: A z e referenciamagasság értéei téglalap alaprajzú épülete függőleges olalfalain. A széltámata olalfal magassága mentén értelmezett ülönböző zóná nagyságát és az egyes zónában figyelembe veenő z e referenciamagasságot a 4. ábra szerint ell felvenni a széltámata olalfal h/b aránya alapján, ahol h a széltámata olalfal magassága, b peig a szél irányára merőleges szélességi méret. A széltámata olalfalat h b estén egységesen ell ezelni. Ha b < h 2b, aor az olalfalat ét részre ell osztani. Ha h > 2b aor az olalfalat több részre ell osztani. A felső és az alsó rész magassága a b mérettel egyezi, a ettő özött sávoat veszün fel az ábrával összhangban. A 6. ábra alaprajzi nézetében értelmezett A, B, C, D és E zónáihoz tartozó c pe,1 ill. c pe,10 tényező a 8. táblázatban található. Az A, B és C zóná önmaguban egyensúlyi erőrenszert alotna, ezért a teljes épület merevítő renszeréne az ábrán megaott irányú szélteherre történő vizsgálataor az ezere ható szélteher figyelmen ívül hagyható. 15

16 alaprajz { b e = min 2h b: szélirányra merőleges méret olalnézet e < esetén szél D E b szél A B C h e/5 e 4/5 e -e olalnézet szél A B C h olalnézet e esetén olalnézet e 5 esetén szél A B h szél A h e/5 -e/5 szél A B h szél A h 6. ábra: Téglalap alaprajzú épülete zónái szélteherre a c pe tényező meghatározásához 8. táblázat: Téglalap alaprajzú épülete függőleges olalaina c pe,1 és c pe,10 ülső nyomási tényezői Zóna A B C D E h/ c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 5-1,2-1,4-0,8-1,1-0,5 0,8 1,0-0,7 1-1,2-1,4-0,8-1,1-0,5 0,8 1,0-0,5 < 0,25-1,2-1,4-0,8-1,1-0,5 0,7 1,0-0,3 A /h = 1 ill. /h = 10 özé eső értéere lineáris interpoláció alalmazanó. A szabályzat továbbia részébe a lapostető, fél-nyeregtető és nyeregtetőre vonatozó alaprajzi zónáit, a szélirány értelmezését, a referenciamagasságot, éa a c pe ülső nyomási tényezőit találju, özülü most a fél-nyeregtetőre vonatozó aatoat aju meg. 16

17 A félnyeregtető alaprajzi zónái és a szélirány értelmezése a 8. ábrán látható. A referenciamagasságot z e = h-ra ell felvenni, ahol h értelmezését ugyancsa a 8. ábra aja meg. szél szél felső él felső él θ = 0 α θ = 180 α alsó él alsó él h h (a) általában e/4 F szél G H b e/4 F e/10 (b) szélirány θ = 0 és θ = 180 { b e = min 2h b: szélirányra merőleges méret felső él e/4 F up szél G H I b e/4 F low e/10 e/2 alsó él 8. ábra: Félnyeregtető alaprajzi zónái szélteherre 17

18 Az egyes zónára figyelembe veenő ülső nyomási tényező a 9. táblázatban található a tetőhajlás függvényében. Közbenső tetőhajláso esetén az azonos előjelű értée özött lineáris interpoláció alalmazható. 9/a táblázat: Félnyeregtető ülső nyomási tényezői a tetőhajlás függvényében θ = 90 szélirányhoz Zóná θ = 90 szélirányhoz F felső F alsó G H I c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 5-2,1-2,6-2,1-2,4-1,8-2,0-0,6-1,2-0,5 15-2,4-2,9-1,6-2,4-1,9-2,5-0,8-1,2-0,7-1,2 30-2,1-2,6-1,3-2,0-1,5-2,0-1,0-1,3-0,8-1,2 45-1,5-2,4-1,3-2,0-1,4-2,0-1,0-1,3-0,9-1,2 60-1,2-2,0-1,2-2,0-1,2-2,0-1,0-1,3-0,7-1,2 75-1,2-2,0-1,2-2,0-1,2-2,0-1,0-1,3-0,5 9/b táblázat: Félnyeregtető ülső nyomási tényezői a tetőhajlás függvényében θ = 0 és θ = 180 szélirányhoz. Tetőhajlás α Tetőhajlás Zóná θ = 0 szélirányhoz Zóná θ =180 szélirányhoz F G H F G F α c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 5-1,7-2,5-1,2-2,0-0,6-1,2 +0,0 +0,0 +0,0-2,3-2,5-1,3-2,0-0,8-1,2 15-0,9-2,0-0,8-1,5-0,3 +0,2 +0,2 +0,2-2, ,3-2,0-0,9-1,2 30-0,5-1,5-0,5-1,5-0,2 +0,7 +0,7 +0,4-1,1-2,3-0,8-1,5-0, ,0 +0,0 +0,0 +0,7 +0,7 +0,6-0,6-1,3-0,5-0, ,7 +0,7 +0,7-0,5-1,0-0,5-0, ,8 +0,8 +0,8-0,5-1,0-0,5-0,5 4.1 A hóteher tervezési értée 4. Épülete hóterhei Az alábbi ismertetés épülete gyarabban előforuló tetőszerezeteen figyelembe veenő hóterhe felvételével és meghatározásána mójával foglalozi 1500 m-t meg nem halaó tengerszint feletti magasságban. Nem tárgyalja a tető szélén túlnyúló hó, a hófogó és az egyéb aaályo hóterheine moellezését. A tető hóterhéne tervezési értéét a övetező összefüggés aja meg: 18

19 s = γ ss (9) ahol: s: a vízszintessel a szöget bezáró tető vízszintes vetületére vonatoztatott függőleges irányú hóteher alapértée, lás 4.1 fejezet, γ s: a hóteher parciális tényezője, γ s =1, A hóteher alapértée A vízszintessel a szöget bezáró tető vízszintes vetületére vonatoztatott függőleges irányú hóteher alaéprtée amennyiben szél hatására még nem történt átrenezőés a övetező összefüggésből ell számítani: s = µ C C s (10) i e t ahol: µ i a hóteher alai tényezője és enne értéei nyeregtető esetére a 4.3. pontban található. A a talaj felszínéne tengerszint feletti magassága [m]-ben. C e a szél miatti csöentő tényező, értée szoásos iőjárási viszonyo esetén 1,0. E tényező 1,0-nél isebb értéeivel vehető figyelembe az erőteljes szél hóterhet csöentő hatása. C t a hőmérséleti csöentő tényező, értée szoásos hőszigetelésű tető esetén 1,0. E tényező 1,0-nél isebb értéeivel vehető figyelembe a tetőn eresztüli intenzív hőveszteség hóterhet csöentő hatása. a felszíni hóteher araterisztius értée. s Az s felszíni hóteher araterisztius értéét Magyarország területén a övetező összefüggés aja: e: Magyarországon s 1,25 N/m 2. A N s = m (11) A hóteher alsó orlátja Magyarországon 1,25 N/m 2, mely 400 m tengerszint feletti magasságna felel meg. 4.3 A hóteher alai tényezői A övetező ismertetés a nyeregtető alai tényezőit tárgyalja és nem foglalozi a onga alaú tető alai tényezőivel, valamint a tetőmagasság hirtelen változása és a tetőből iálló aaályo miatt létrejövő hófelhalmozóáshoz tartozó alai tényezőel. A nyeregtető övetezőben ismertetésre erülő változataihoz tartozó µ i alai tényező összefoglalása a ábrán illetve a táblázatban látható, ahol α a tetősí vízszintessel bezárt hajlásszöge: 19

20 µ 1,6 µ 2 0,8 µ 1 α ábra: Nyeregtető alai tényezőine összefoglalása. 10. táblázat: Nyeregtető hóterhéne alai tényezői a tetőhajlás függvényében A tető hajlásszöge 0 <_ α <_ < α < 60 α > 60 µ 1 alai tényező 0,8 0,8 (60 - α) / 30 0,0 µ 2 alai tényező 0,8 + 0,8 α / A táblázatban: µ 1 alai tényező a félnyereg- és nyeregtetőnél, µ 2 alai tényező az összeapcsolóó nyeregtetőnél játszi szerepet. A figyelembe veenő teherelrenezéseet a 10. ábra mutatja, a hozzáju tartozó alai tényező számítási összefüggéseit és értéeit a 10. táblázat tartalmazza. Az (i) jelű a szélhatás nélüli, míg az (ii) és az (iii) jelű a szél hatására móosult teheresetet mutatja. Eze özül értelemszerűen a vizsgált hatás szempontjából mértéaót ell iválasztani. eset (i) eset (ii) eset (iii) µ 1 (α 1 ) 0,5µ 1 (α 1 ) µ 1 (α 1 ) µ 1 (α 2 ) µ 1 (α 2 ) 0,5µ 1 (α 2 ) α 1 α ábra: Nyeregtető hóterhéne teherelrenezései. Hasonlóan a félnyereg tető esetéhez ha a tetőn attiafal, hófogó vagy egyéb, a hó lecsúszását aaályozó szerezet van, aor a hóteher µ 1 alai tényezőjéne minimális értée 0,8. 4. Pélá a föéme teherombinációira 4.1 Teherombináció laóépületi özbenső föémszint esetén 20

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

SZEGLEMEZES FASZERKEZETEK. Kulcsár Béla. www.igmh.hu

SZEGLEMEZES FASZERKEZETEK. Kulcsár Béla. www.igmh.hu www.igmh.hu Kulcsár Béla SZEGLEEZES SZERKEZETEK Renszer-ismertetés Építész tervezés onstruálás Tűzvéelem Gyártás szállítás szerelés Költségvetési iírás Statiai számítás 8. április Kulcsár: Szeglemezes

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1 Drótos G.: Fejezete az elméleti mechaniából 4. rész 4. Kis rezgése 4.. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan r pontoat nevezzü valamely oordináta-rendszerben, ahol a vizsgált tömegpont gyorsulása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közleeési alapismerete (özleeés-üzemvitel) özépszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. otóber 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÉPÜLETEK HASZNOS ÉS METEOROLÓGIAI TERHEI AZ EUROCODE SZERINT

ÉPÜLETEK HASZNOS ÉS METEOROLÓGIAI TERHEI AZ EUROCODE SZERINT ÉPÜLETEK HASZNOS ÉS METEOROLÓGIAI TERHEI AZ EUROCODE SZERINT Eurocode 1 MSZ EN 1991-1-1 Eurocode 1: A tartószerkezeteket terhelő hatások. 1-1. rész: Általános hatások Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos

Részletesebben

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL 01/2008:20236 javított 8.3 2.2.36. AZ IONKONCENRÁCIÓ POENCIOMERIÁ MEGHAÁROZÁA IONZELEKÍ ELEKRÓDOK ALKALMAZÁÁAL Az onszeletív eletród potencálja (E) és a megfelelő on atvtásána (a ) logartmusa özött deáls

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján.

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtákra történő válogatás útján. Kiadás elte MAGYAR SZABVÁY MSZ 21976-2 Települési szilárd hulladéo vizsgálata. A minta előészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajtára történő válogatás útján. Investigation of municipal wastes,

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) az MSZ EN 206-1 1 és MSZ 4798-1 1 szabványok szerint A beton igénybevételként jelentkező nyomófeszültségének (elvárt legkisebb szilárdságának)

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON. SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK UTAKON ÉS HIDAKON SOPRON 2011. MÁJUS 3-4. Dr. Csorja Zsuzsa Kolozsi Gyula KORLÁT FELADATA VÉDI A JÁRMŰVET ÉS A JÁRMŰBEN ÜLŐKET A PÁLYÁRÓL LETÉRÉSTŐL, ÜTKÖZÉSTŐL, ILLETVE AZ

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok Kiegészítő részelőadás. Algebrai és transzcendens számo, nevezetes onstanso Dr. Kallós Gábor 04 05 A valós számo ategorizálása Eml. (óori felismerés): nem minden szám írható fel törtszámént (racionálisént)

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

JÖHET ORKÁN, JÖHET SZÉL! Viharálló RHEINZINK fémlemez fedések

JÖHET ORKÁN, JÖHET SZÉL! Viharálló RHEINZINK fémlemez fedések JÖHET ORKÁN, JÖHET SZÉL! Viharálló RHEINZINK fémlemez fedések Dr. Birghoffer Péter RHEINZINK Hungaria KO. RHEINZINK- FEDÉSEK AMIK MÁR BIZONYÍTOTTÁK SZÉLÁLLÓSÁGUKAT Szabó Ervin Könyvtár épülete, Budapest

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ p11000/2481/2014.ált ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főapitányság által értéesítésre ínált gépjárműve árveréséhez Tatabánya 2014 Árverési hirdetmény A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

3. Keverés és keverő berendezések

3. Keverés és keverő berendezések Művelete a émiai és bioémiai folyamatoban. Keverés és everő berendezése.1. A everés művelete A everés ét vagy több egymástól eltérő tuladonságú anyago ényszertett áramlással megszabott arányban való egyesítése.

Részletesebben

A kórházakról más szemmel. Vizvári Béla. Eastern Mediterranean University, Famagusta. Összefoglalás

A kórházakról más szemmel. Vizvári Béla. Eastern Mediterranean University, Famagusta. Összefoglalás A órházaról más szemmel Vizvári Béla Eastern Mediterranean University, Famagusta Összefoglalás Az egészségügy reformja és ezen belül a nem jól mőödı órházi rendszer átszervezése régóta napirenden van Magyarországon.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány Energekai minőségtanúsítvány összesítő Éület Megrenelő Tanúsító EGYLAKÁSOS CSALÁDIHÁZ Buaest Minta utca. Minta Megrenelő Buaest Minta utca. Nagy István Atla, éülenergekai szakértő

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra Rózsás Árpád, Kovács Nauzika Ph.D., Vigh László Gergely Ph.D. Problémafelvetés, motiváció Épületek, civil infrastruktúra ~ 80% nemzeti

Részletesebben

Az anya-gyermek interakció újszerû statisztikai megközelítése*

Az anya-gyermek interakció újszerû statisztikai megközelítése* Az anya-gyerme interació újszerû statisztiai megözelítése* Hunyadi László CSc, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára Email: laszlo.hunyadi@sh.hu Kalmár Magda CSc, az ELTE egyetemi tanára Email: almag@freemail.hu

Részletesebben

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007 Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 07 EN 1317 : Hidakon alkalmazott visszatartó rendszerekre vonatkozó szabályozás Ütközéseknél felmerülő erők mérése, töréspróbák eredményei és F.E.M. Analízis

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Piroska György. A belballisztika fő feladatának numerikus megoldására alapuló modell megalkotása porózus lőporokra

PhD ÉRTEKEZÉS. Piroska György. A belballisztika fő feladatának numerikus megoldására alapuló modell megalkotása porózus lőporokra Zrínyi Milós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszai Kar Katonai Műszai Dotori Isola PhD ÉRTEKEZÉS Pirosa György A belballisztia fő feladatána numerius megoldására alapuló modell megalotása porózus

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN Juhász Gábor okl.építőmérnök, magasépítő szakmérnök Vitruvius Kft. juhasz.gabor @ vitruvius.hu Rt: 06-30-278-2010 HŐHIDAK

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Kényszerrezgések, rezonancia

Kényszerrezgések, rezonancia TÓTH A: Rezgése/ (ibővített óavázlat 13 Kényszeezgése, ezonancia Gyaolatilag is igen fontos eset az, aio egy ezgése épes endsze ezgései valailyen ülső, peiodius hatás (énysze űödése özben zajlana le Az

Részletesebben

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ ELŐNYPONTOK Nagy nedvességtartalmú gázban is alkalmazható fűtött,

Részletesebben

Folyékony,kerámia bázisú hőszigetelő bevonat

Folyékony,kerámia bázisú hőszigetelő bevonat Folyékony,kerámia bázisú hőszigetelő bevonat A már ismert hagyományos szigetelő anyagok hőátbocsátási és hővezetési tényezőjét jelentősen felülmúlja a Thermo-S nanotechnológiás hőszigetelő bevonat, ezért

Részletesebben

Magyarországon gon is

Magyarországon gon is Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig SZÁRMAZÁSI HELY: MAGYARORSZÁG Egy állványmezőre számolt tájékoztató ár Méret Polcok Polcköz Nettó ár (FESTETT) Nettó ár (HORGANYZOTT) a/b/c

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS CLUB BABILON DISCÓ és KÖZÉLETI CENTRUM (Bééscsaba, Irányi út 10 illetve 12.) Bééscsaba, 2011.május 5. 2 KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS KLUB BABILON DISCÓ és

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h) pontjában

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

Protan alkalmazástechnikai útmutató:

Protan alkalmazástechnikai útmutató: Protan alkalmazástechnikai útmutató: A tetőszigetelések tervezésénél és kivitelezésénél a jelen alkalmazástechnikai útmutató mellett az Épületszigetelők Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

Geometriai alapok Felületek

Geometriai alapok Felületek Geometriai alapok Felületek Geometriai alapok Felületek matematikai definíciója A háromdimenziós tér egy altere Függvénnyel rögzítjük a pontok helyét Parabolavezérgörbéjű donga 4 f z x + a C Elliptikus

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM R típusú IPRI EFÚVÓ ELEM radel & hahn zrt 1/9 IPRI EFÚVÓ ELEM R típus z ipari befúvó elem alkalmas hideg vagy meleg levegő radiális és/vagy axiális befúvására. radiálisból axiális irányváltoztatás fokozatmentesen

Részletesebben

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Épületgépészeti é ti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL Tartalom 1. Üzemi adatok..3 2. Tervezési tanácsok, a., a befújás vastagsága..4

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Járatszerkesztési feladatok

Járatszerkesztési feladatok Járatszeresztési feladato 1 Járatszeresztési feladato DR. BENKŐJÁNOS Agrártudomáyi Egyetem GödöllőMezőgazdasági Géptai Itézet A járat alatt a logisztiába általába a járműve meghatározott több állomást

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai

Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai 1) Lindab termékek tűzvédelmi (éghetőségi) osztályai 1.1 Bevonat nélküli horganyzott acéllemezek 1.2 Bevonatos horganyzott acéllemezek 1.3

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 800 Tatabánya, Búzavirág út 9. Tel.: +36-34/309-404 Fax.:+36-34/511-55. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az

Részletesebben

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT feszültségi gyors 10 év szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német szerelhetőség garancia vizsgált tesztelt készült minőség Adatlap és összeszerelési útmutató: SDT VarioTwin Large gyors telepíthetőség

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Magastető szigetelése Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. A TETŐTÉRBEÉPÍTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építésügyi

Részletesebben

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: homlokzati fal külső fal 2.7 m tervi hőátbocsátási tényező: 0.32 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 2 II. A valószínűségi VÁLTOZÓ És JELLEMZÉsE 1. Valószínűségi VÁLTOZÓ Definíció: Az leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Részletesebben

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103.

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103. fa, törzsátm. Jelmagyarázat csatorna akn 7.67 fa, törzsátm.: 0 cm alatt párkány:.4 7.07 6. 969 tűzcsap 7 6 ossuth Lajos utca 94 fa, törzsátm.: 0-0 cm 7.06 vízóra akna 6.7 csatorna akna egyéb akna 6. tűzcsap

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben