Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013."

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, 1.2. Létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, 1.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 3.1. tárgyi feltételek 3.2. ruházattal, textíliával való ellátás 3.3. étkezés 3.4. Egészségügyi ellátás Gyógyító, megelőző tevékenység Higiénés tevékenység Szakorvosi ellátás Ápolás Kórházi ellátás Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás Demens ellátottak ápolási gondozási feladatai 3.5. Mentálhigiénés ellátás Társas kapcsolatok kiépítése Kapcsolat a családdal Kapcsolat a társadalommal Mentális gondozás A környezetváltozás ártalmainak megelőzése Demens ellátott mentálhigiénés gondozása 3.6. Foglalkoztatás Foglalkoztatás a demens ellátási részen 4. Az ellátás igénybevételének módja 4.1. Az ellátás igénybevételének módja 4.2. Térítési díjak 4.3. Az alaptevékenység körében végzett egyéb szolgáltatás 4.4. Térítés ellenében végzett szolgáltatások 4.5. Egyéb szolgáltatások 4.6. Az ellátottaknak juttatott költőpénz 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6.1. Az ellátottak jogainak védelme 6.2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 7. Az intézményre vonatkozó szakmai információk 7.1. Munkakörök 7.2. A szakmai egységek létszáma 7.3. A szakmai egységek képzettség szerinti megoszlása 7.4. Helyettesítés módja

3 Mellékletek: 1. Megállapodások 1.1. Tartós elhelyezésre 1.2. Átmeneti elhelyezésre 2. Házirendek 2.1. Esthajnal Időskorúak Otthona 2.2. Zöld Fenyő Időskorúak Otthona

4 A KEM ISZI ESTHAJNAL IDŐSKORÚAK ÉS A ZÖLD FENYŐ IDŐSKORÚAK OTTHONA MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1. A szolgáltatás célja, feladata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88.. értelmében az állam és a fővárosi önkormányzat gondoskodik azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települései önkormányzat nem köteles. Ezek közé tartozik az időskorúak otthona is. Az állam nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. megyénkben ezen feladatát 2 idősek otthona működtetésével biztosítja. A két intézmény 2009 óta Integrált Szociális Intézmény keretei között két önálló telephelyként működik. Az Esthajnal Időskorúak Otthona 2028 Pilismarót Basaharc, a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona 2500 Esztergom, Visegrádi u. 8137/9 hrsz alatt találhatók. A két otthon egymástól mintegy 5 km-re fekszik Komárom Esztergom megyében a Dunakanyar egyik legszebb szakaszán. Ellátási területünk Komárom Esztergom megye területe, de zömében Esztergom és Dorog kistérségéből érkeznek a kérelmezők a Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Időskorúak gondozóháza Az időskorúak gondozóházában ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítunk a megye területén élő rászoruló időskorúak részére. Az egy év letelte előtt egy hónappal az intézmény orvosa, vezető ápoló, intézményvezető közösen megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő visszahelyezhető-e korábbi családi környezetébe, vagy továbbra is a személyes gondoskodás útján biztosítható az ellátása. Amennyiben ez utóbbi a szükséges, egy évvel egy alkalommal meghosszabbítható az elhelyezés. Amennyiben tartós elhelyezést biztosító intézménybe (intézményünk ezen részlegébe) vagy más egyéb intézménybe való áthelyezésre lehetőség van, a szolgáltatást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel biztosítjuk az elhelyezésig. Az egyéves időtartam számításakor az intézményben töltött időszakok ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt összeadódnak. Időskorúak Otthona Az időskorúak otthonában olyan időskorú személyeket látunk el, akik önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.

5 1. 2. Létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Az Esthajnal Időskorúak Otthona vegyes profilú integrált intézmény, ahol nem csak tartós ellátást biztosítunk, hanem ún. gondozóházat is 12 férőhelyen, mely átmeneti elhelyezést nyújt. A tartós elhelyezést differenciáltan biztosítjuk részlegek kialakításával az alábbiak szerint: Intenzív ellátást biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás demens betegek részére 15 férőhelyen Ápoló gondozó otthoni ellátást szociálisan vagy egészségügyi okból rászorult személyek részére 73 férőhelyen Ez az integráció egy nagyon jól egymásra épülő rendszer, hiszen rugalmasan képes reagálni a megváltozott élethelyzetekhez, illetve az időskorral járó mentális problémákhoz, illetve a magasabb szintű igényekhez is elsősorban elhelyezési körülmények tekintetében. A Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában Ápoló gondozó otthoni ellátást szociálisan vagy egészségügyi okból rászorult személyek részére 50 férőhelyen biztosítunk. Valamennyi ellátási formában teljes körű ellátást biztosítunk, mely magába foglalja a napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátást, mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, a lakhatást. Szakmai programunk megvalósítása során arra törekszünk, hogy a lakók a személyre szabott ápolást gondozást mind magasabb színvonalon kapják meg. Ennek mutatóit nehéz standardokba illeszteni, hiszen a probléma, szükséglet, igény személyenként változik, de jelentős eredménynek tartjuk: a hozzánk beadott kérelmek magas számát, a kiköltözések minimális számát évi 4-5 fő, a rendszeresen felmérésre kerülő elégedettségi kérdőívek összegzéseinek pozitív eredményét, a halálozási számok relatív alacsony számát, a lakók intézményben töltött éveinek magas átlagát, a panaszügyek alacsony számát és nem számottevő súlyát, az érdekképviseleti fórum működését, a partnereinkkel való megfelelő együttműködést. Eredményességét a rendszeres fenntartói támogatásban, kontrollban, visszacsatolásban, valamint a folyamatosan bővülő szakmai protokollokban és a dolgozók képzésében, továbbképzésében látjuk megvalósulni. Intézményünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik. Ugyanakkor a törvényi kötelezettségen kívül számos települési önkormányzat, egyéb, nem állami szervezet biztosít ápoló gondozó otthoni szolgáltatást. Intézményünk az idősellátásban az alábbi módon helyezhető el a megyében található intézmények sorában: Összesen 19 időskorúak otthona működik. A dorogi kistérségben az időskorúakat ellátó intézmények száma 2, az esztergomi kistérségben ahová mi is tartozunk 7 otthon található. Tehát az otthonok fele ebben a két térségben található civil, egyházi, állami fenntartásban egyaránt.

6 A gondozóházak száma igen kevés, kevesebb, mint amit a törvény előír: 6 gondozóházi szolgáltatást nyújtó otthon van, melyek közül 2 civil szervezet fenntartásában működik, 3 települési önkormányzat, 1 megyei önkormányzati intézmény. Hiányzik ezen kötelező ellátási forma a hozzánk közeli Esztergom és Dorog városokban, illetve Tatán is. Az intézményünkben működő gondozóházi ellátás így jelentős hiányt pótol, ugyanakkor férőhelyszáma miatt (12 fh) csak keveseket tudunk ellátásban részesíteni. Annak ellenére, hogy intézményekben bővelkedik a térség, a várakozóink száma nagyon magas általában fő, mely évről évre növekszik. Ezért is érezzük, hogy a fenti arányszámok mellett a megfelelő tárgyi és személyi feltételrendszer, a határozatlan idejű működési engedélyünk, a pénzügyi rentabilitás, a fenntartó megbízhatósága együttesen bizalmat és elégedettséget vált ki a lakosság körében és így megfelelő pozíciót töltünk be a térségben Más intézményekkel történő együttműködés módja A fenti viszonylag sűrű intézményi környezet révén a társintézményekkel való kapcsolatunk széles körű és jónak, eredményesnek tekinthető mind a szakmai területen, mind az ellátottakat érintően. Ennek érdekében kihasználva különösen a nyári időszak adta lehetőségeket, több partnerintézmény lakóit, dolgozóit, valamint egyéb szervezeteket láttunk és látunk vendégül, illetve fogadtunk el meghívásokat. Ezek közül kiemelnék néhányat: környező Idősek klubjaival (Pilismarót, Esztergom), idősek otthonaival (Visegrád, Esztergom, Lábatlan, Dorog, Nyergesújfalu, Nagysáp), iskolák, óvodák (Pilismarót, Esztergom), hitközségek (református, evangelikus, katolikus), civil szervezetek: ENÉKE, Esélyek Háza stb. Kapcsolatrendszerünk kibővült külföldi partnerekkel is: Szlovák és Német társintézményekkel tartunk rendszeres kapcsolatot, csereprogramokat. A szakmai továbbképzések szervezésével is erősítjük a társintézményekkel történő kapcsolatrendszerünket, hiszen már 2 éve akkreditáltatunk minősített továbbképzéseket (műhelymunka, szakmai tanulmányút), illetve helyet adunk mások által minősíttetett képzéseknek a költséghatékonyság érdekében. Intézményünk jó szakmai kapcsolatot tart fent több egyesülettel, intézménnyel. A telephely intézmény különösen a civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel tart szorosabb szakmai kapcsolatot, illetve több képzőintézmény terepintézménye: Tagja a: - Szociális Szakemberek Szakmai Kollégiumának, - Magyar Vöröskeresztnek, - Országos Gerontológiai Egyesületnek. - Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének. Gyakorlati terep intézménye vagyunk a: - V.J.R.K. Tanítóképző Főiskolának, - Szent Erzsébet Egészségügyi Szakközépiskolának, - Nomina Kft. Szociális munkás Továbbképző Intézet Bp. - ELTE Szociális munkás Tanszék Bp. - Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka Tanszék Bp.

7 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az ápolást - gondozást nyújtó idősotthoni ellátást azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni, és egészségi állapotuk, szociális körülményük miatt a gondozási szükségletük a napi négy órát meghaladja. A napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 68/A., valamint, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet alapján az intézményvezető állapítja meg. A gondozási szükséglet megállapításakor a jogszabályban meghatározott funkciókat kell vizsgálni. Ezek a következők: önkiszolgálás, önellátás, mozgás-funkciók, mentális funkciók, érzékszervi funkciók, egészségügyi ellátási igény, felügyeleti igény, szociális körülmények. A célcsoportra jellemzőinek meghatározásakor, - ha valamennyi funkciót figyelembe vesszük - az értékelés alapján eltérő profilokat kapunk. Vannak, akik elsősorban felügyeleti igényük és egészségi állapotuk miatt szorulnak gondozásra, vannak olyanok, akik szociális körülményeik miatt. Az elmúlt időszakban benyújtott kérelmek alapján megállapítható, hogy az idősotthoni ellátást egyre inkább azok veszik igénybe, akik állandó felügyeletet igényelnek, önellátási képességük jelentősen megromlott, folyamatos egészségügyi ellátást igényelnek. A megnövekedett gondozási szükségletet már sem a család, sem az alapszolgáltatás nem tudja biztosítani. Ez alól kivételt képez az átmeneti ellátást biztosító ápoló gondozó otthoni ellátási formánk, hiszen ezen ellátási formában nem kell vizsgálni a gondozási szükségletet. A maximum egy évi határozott idejű elhelyezést azonban gyakran váltja fel később a tartós gondozás, mivel már eleve olyan kérelmezőket kell felvennünk, akiknek egyébként is napi négy órát meghaladó gondozási szükségletük van. Az otthonba történő elhelyezés további feltétele, hogy az érintett személy nem szenved pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben. A demens részlegben az, az ellátást igénybe vevő személy helyezhető el, akinél szakorvos a demencia középsúlyos vagy súlyos stádiumát állapította meg, az állapotának megfelelő speciális ellátása a normál ellátást nyújtó részlegben nem oldható meg, betegsége következtében önálló életvitelre nem képes, térbeli, időbeli és saját helyzetére vonatkozó tájékozódó képessége jelentősen romlott, veszélyeztető helyzetbe kerülhet, önmaga és környezete számára magatartása veszélyeztetővé válhat, intenzív ápolása-gondozása szükséges, fokozott felügyeletre szorul.

8 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Intézményünk az itt élők részére a törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű ellátását biztosítja. Ezek: a) napi legalább háromszori étkezés b) szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás c) mentális gondozás d) egészségügyi ellátás e) lakhatás Intézményünkben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget értünk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor. Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor előrehaladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire. A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodnia a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási formákat egyénre szabottan az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban valósítjuk meg. Gondozási egységeink a székhely intézményben: Gondozóház idősek otthona 1 db 12 fős gondozási egység 1 db 15 fős demens részleg 1 db 11 fős csoport (1. emelet) 1 db 21 fős csoport (1.emelet) 1 db 41 fős csoport (2. emelet) Gondozási egységeink a Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában: 1 db 14fős intenzív ápolást biztosító egység 2 db 18 fős csoport 3.1. Tárgyi feltételek Az Esthajnal Időskorúak Otthona intézmény tárgyi feltételei: Az épületegyüttesünk szép, egészséges környezetben (Dunakanyarban) helyezkedik el, az idősek kellemes pihenését szolgáló kerti bútorokkal berendezett parkkal övezve Gondozóházi részleg A főbejárattól jobbra található a részleg, mely 12 fő ellátott részére nyújt lakhatást. 6 db lakószoba található itt, tárgyi feltételei miatt 8 fő női ellátott és 4 fő férfi ellátott részére nyújtunk ellátást. 2 db egyenként kétágyas - szobához tartozik egy közös WC és zuhanyzó. A szobák az

9 intézmény által bútorozottak. A lakószobák mellett található a korszerűen felszerelt orvosi rendelő. A járó betegek a fotelekkel berendezett közösségi térben várakozhatnak a rendelés ideje alatt. A fodrászhelyiség több funkciót lát el. A fodrászaton túlmenően itt történik a pedikűrözés, gyógymasszázs szolgáltatás. A földszinten alakítottuk ki a mosodát. A mosoda 1 db 12kg - os kis ipari mosógéppel, 2 db háztartási mosógéppel és 1 db ipari szárítógéppel felszerelt, a személyes ruházat, személyi és intézményi textíliák mosása helyben történik, az ágyneműk mosatása, vegytisztítás bérmosatásban történik. Intézményünk részére a varrást a telephelyen lévő varrónő végzi. A porta a főbejárattal szemben található, a portaszolgálatot néhány lakó látja el minden nap 8 órától 16 óráig. A lakók a megfelelő oktatásban részesültek. A lakószobákon kívül található közösségi helyiségek közös használatúak az idősek otthona ellátottaival. A főbejárattól balra található a lakók, dolgozók étkezői, valamint a konyhaüzem. A lakók étkezőjében tartjuk a nagyobb rendezvényeinket is. A konyha korszerűen felszerelt főzőkonyha, mely HACCP minősítéssel rendelkezik. 180 adag étel előállítására alkalmas, ebből 50 adagot átszállítunk a telephely intézménybe. Lehetőség van vendégétkezésre is. A földszinten található a Büfé, amely bérleti díj ellenében működik, s amely működése nagymértékben enyhíti az ellátottak részére az üzletekkel rendelkező lakott területektől való távolság miatt adódó beszerzési nehézségeket. Az itt található közösségi teret cukrászda jellegűen alakítottuk ki, hogy a büfében vásárolt süteményt, kávét stb. kultúrált, barátságos körülmények között fogyaszthassák el ellátottaink Idősek otthona részleg Demens részleg A második emeleten található a részleg. A demens részlegben három ágyas szobákat alakítottunk ki, melyekhez a részleg speciális jellege miatt erkély nem tartozik. Az itt élők számára egy nagy méretű, közös terasz áll rendelkezésre a levegőzéshez. Az intenzív gondozást biztosító részlegben van az imaterem, mely nagy létszámú foglalkoztatásra, ünnepségek megtartására is alkalmas. A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó könnyen tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában mind pedig az otthon bármely részén. Ápoló gondozó otthoni ellátás Az első és második emeleten az ápoló gondozó otthoni ellátásban részesülők élnek. Az A és B szárny találkozásánál található a teakonyha, mely igény szerint lehetőséget biztosít minden ellátott részére készételek melegítésére, egytálétel elkészítésére. Ez 2 főzőlapos beépített villanytűzhelyen valósítható meg. A Teakonyha használata a kialakított szabályzat figyelembevételével történik. Lakószobák A szobák kétágyasak. A folyosók egyik oldalán közös előtérből nyílik két lakószoba, míg a másik oldalon közvetlenül a folyosóról léphetünk a szobába ezek egyszer kétágyas szobák,

10 házaspárok elhelyezésére kiválóan alkalmasak. A lakószobák zöméhez erkély is tartozik. Emellett az ellátottaknak lehetőségük van az A és B szárny találkozásában található teraszok használatára is. A fenti módon kialakított lakószobákhoz vizesblokk is tartozik, amely zuhanytálcás fürdőszobát és vécét foglal magába. Az első emelten a fentiektől eltérő hét lakószoba található az alábbi jellemzőkkel: 2 db szoba kétágyas, elsősorban házaspárok elhelyezését szolgálja. 5 db szoba egyágyas, melyhez tartozik önálló fürdőszoba, valamint teakonyha/főzőfülke. A főzőfülke illetve a főzési lehetőség azt jelenti, hogy egy két főzőlapos villanytűzhelyt, egytálcás mosogatót, egy hűtőszekrényt és egy tároló szekrényt biztosítunk az ott élők részére. A lakószobát igényelhetik bútorzattal, részben bútorozva, vagy bútor nélkül. A szobák többsége terasszal rendelkezik, 2 szoba csupán kilépővel. A részleghez társalgó tartozik, valamint mozgáskorlátozottak részére kialakított vizesblokkal kádfürdési lehetőséggel. Egyéb helyiségek Minden ellátási formában élő ellátottra érvényes, hogy kádban történő fürdésre az épületszárnyanként és emeletenként található három oldalról megközelíthető káddal, mosdóval kialakított fürdőszobát veheti igénybe. Szintenként a közösségi terekben társalgót, tévé és játéksarkot, látogatók fogadására alkalmas helyeket alakítottunk ki. Ugyanígy minden szinthez tartozik egy nővérállás, egy ágytálmosó egy nővérdolgozó, egy szennyes tároló egy a tiszta textíliák és a demens betegek ellátásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiség. Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos közlekedésüket segíti az emeleteket összekötő lift működése, a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók és fürdőszobák. Biztonságérzetüket növeli a fürdőkádak fölé szerelt a be- és kiszállást megkönnyítő kapaszkodólétrák, a nővérek által kezelt emelőgép, az ágyuk felett elhelyezett nővérhívó csengő. A C szárny - földszintjén az alábbi helyiségek találhatók: - igazgatói iroda titkársággal - gazdasági iroda - intézményi pénztár - gondozotti pénztár - mentálhigiénés csoport irodája - elkülönítő Az épületegyüttes része még a karbantartók műhelye és a halottasház, mely különálló épületrészben található. Zöld Fenyő Időskorúak Otthona intézmény tárgyi feltételei: Az intézmény az Esztergomi Bazilikától mintegy 2 Km-re fekvő nyaraló övezetben található épület a Visegrád felé vezető 11 es főút mellett. Az U alakú intézmény két szárában találhatók a lakószobák, melyek 2-3, illetve 4 fő elhelyezését biztosítják. 2 db négy ágyas (19-24 m 2 nagyságúak), 2 db háromágyas szobában nyernek elhelyezést az intenzív ápolásra szoruló lakók. Valamennyi lakószobához önálló

11 vizesblokk és teakonyha rész tartozik. A szobák bútorzattal ellátottak, a lakók egészségi állapotának megfelelő módon. A szobákhoz nővérhívó készülék tartozik. A közösségi programok, egyéb szabadidős tevékenységek végzése céljából egy foglalkoztató és 2 társalgó áll a lakók rendelkezésére. A földszinten található az orvosi szoba, a nővér szoba, az öltözők, valamint a földszinten kerül kialakításra az étkező helyiség is. Az intézmény önálló főzőkonyhával nem rendelkezik, hanem a szállított étel melegítésére és kiszolgálására alkalmas HACCP szabványnak megfeleltetett tálalókonyhával. Az irodahelyiségek az emeleti részben kerültek kialakításra. Az alagsorban található a piperemosásra alkalmas mosoda, az ágyneműk mosatását külső cég biztosítja. Az intézmény gépkocsija a lakók szállítására alkalmas kisbusz. Az otthon portaszolgálatát a lakók végzik, a kapu távműködtetésű. Az udvar és a bejárat térfigyelő kamerákkal ellátott Ruházattal, textíliával való ellátás Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata, az otthon a teljes körű ellátás keretében kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás évszaknak megfelelő felső ruházattal, cipővel, illetve egyéb lábbelivel rendelkezzék. A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt az egyéni számmal történő diszkrét megjelöléssel biztosítjuk. Az egyéb textíliával való ellátás körébe a törölköző, ágynemű biztosítása tartozik, valamennyiből három váltás szükséges Étkezés Az otthon napi háromszori étkezést biztosít, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kultúrált körülmények között. Az étlap összeállításakor az élelmezésvezető az idős ember tápanyagszükségleteit, különleges igényeit figyelembe veszi, ügyel a változatosságra. Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott részére az otthon diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. Az étlap összeállításában a vezető ápolón, az élelmezésvezetőn kívül az ellátottakat képviselő élelmezési bizottság tagjai is részt vesznek Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást. Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján végzett, vezető ápolói irányítás melletti szakápolói felügyeletről. A rendszeres orvosi tevékenység két munkaterületre tagozódik: o o gyógyító, megelőző tevékenység o o higiénés tevékenység

12 3.4.1.Gyógyító, megelőző tevékenység A gyógyító, megelőző ellátás alapvető feladata a kóros folyamatok megelőzése, késleltetése. Célja, hogy időben felismerhetővé váljanak azok a kóros állapotok, illetve folyamatok, amelyek veszélyeztetik az egyén és a közösség egészségét. Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a betegségek megelőzésére. Így az évente kötelezően előírt tüdőszűrésen kívül, az időskor jellegzetes megbetegedéseit figyelembe véve urológiai, fülészeti és szemészeti, nőgyógyászati, ortopédiai szűrővizsgálatokat is szervezünk. Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi és mentális állapotát felméri, azaz ápolási anamnézist készít. Ennek alapján a vezető ápolóval közösen készítik el az egyéni ápolási tervet. A heveny betegségek kialakulását a beteg mellett szolgálatot teljesítő szakdolgozó jelenti az otthon orvosának, illetve a vezető ápolónak. Az idült betegségben szenvedők állandó orvosi felügyeletet igényelnek. A betegségtől függően az orvos folyamatosan ellenőrzi a beteg állapotát. A talált elváltozást számítógépen dokumentálja vezeti, hogy bármikor képet lehessen kapni a kórfolyamat alakulásáról. A vezető ápoló az orvosi utasításokat a vizit füzetben rögzíti. A rehabilitáció az érintetteket a betegséget megelőző állapotába való visszaállításában segíti. Idős korban nem csupán a régi állapot visszaállítása, hanem sokszor maga az életben maradás is függ a rehabilitáció minőségétől. Intézményünkben a rehabilitáció egyik módszere a mozgásterápia. Az érintettek állapot javítására szakképzett gyógytornász személyre szabott mozgásterápiát alkalmaz. Ezután a gyógytornásszal egyeztetett mozgássorokat az ápolókkal együtt végzik az idősek. Mindezt nagymértékben elősegíti különböző segédeszközök használata (szobakerékpár, labda, tornabot, gumikötél). A fent leírt módszerek nemcsak a rehabilitációra, hanem a megelőzésre és a szinten tartásra is alkalmasak Higiénés tevékenység Az otthon higiénés teendőit a jogi szabályozások, az intézmény belső szabályzatai, a szakmai protokollok, a munkaköri leírások szabályozzák. Végrehajtását nagy odafigyeléssel végezzük, elvégzését rendszeresen ellenőrizzük. A higiénés tevékenység magába foglalja az ellátottak személyi higiénéjét, az otthon környezetének higiénéjét és az élelmezés egészségügyi higiénéjét. A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke. Az otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az intézmény az ellátottak részére a tisztálkodáshoz biztosítja a szükséges eszközöket és igény szerint a szakdolgozói segítséget. Ez utóbbi különös jelentőséggel bír a fekvő betegek és a demens részlegben élők esetében. Az élelmezés egészségügyi higiéné pontos ismeretének és végrehajtásának érdekében az érintett dolgozók részt vettek a HACCP programon Szakorvosi ellátás Az idős ember biológiai sajátosságainál fogva egyszerre több kórfolyamatban is szenvedhet, ezért különböző szakorvosi vizsgálatok válhatnak szükségessé. A szakorvosi vizsgálat történhet egy adott megbetegedés alapján, vagy a már említett szűrővizsgálat formájában. Az intézmény orvosa állítja ki a szakvizsgálatra szóló beutalót, ha annak szükségességét érzi.

13 A szakrendelők nagy része Esztergomban működik (fogászat Dömösön a székhely intézmény lakói részére). A jogosultak szállítása - szakdolgozói kísérettel - az intézmény gépkocsijával történik Ápolás Az otthonban ápolási tevékenység alatt a kórházi kezelést nem igénylő szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet értjük. A beteg idős emberekről való gondoskodásban alapvető fontosságú a szakszerű ápolás. Az ápolást mindig az idős ember állapota, az ez alapján készített ápolási terv és az orvos legfrissebb utasításai határozzák meg. A testi ápolás és gondozás azonban nem választható el élesen a mentálhigiénés gondozástól. A szakdolgozók munkája odafigyelést, empátiát, kapcsolatteremtő készséget és nagy tapintatot igényel. Igen fontos az ellátott és az ápoló közötti harmonikus kapcsolat kialakítása. Ezt optimálisan úgy lehet elérni, hogy egy ápolóra minél kevesebb ellátott ápolását bízzuk. Így a fizikai, egészségügyi ellátáson túlmenően több odafigyelést nyújthat a problémáival küzdő idős embernek. Az előbbiek fokozottabban érvényesek az intenzív gondozást biztosító részlegben élők esetében. A rájuk vonatkozó ápolási-gondozási tervet kéthavonta szükséges felülvizsgálni, az állapotváltozásnak megfelelően alakítani. A szakdolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéni ápolási lapon és az egyéni gondozási lapon rögzítik. Fokozott odafigyelést, gondozást igényelnek a haldoklók. A szobatársakat a lehangoló vizuális élménytől paraván használatával igyekszünk megóvni. A halott ellátása tapintatosan történik, az elhunyt emberi méltóságának tiszteletben tartásával Kórházi ellátás Az intézmény ellátottait a kórházba utalás általános elvei szerint a területileg illetékes kórházak megfelelő osztályai tartoznak felvenni. Heveny megbetegedések, illetve életveszély esetén a beteget kórházba utalhatja az intézmény orvosa, valamint az ügyeletes orvos. A beteg idős ember számára nagy megrázkódtatást jelent, ha kórházba kell mennie. Ezt a traumát csökkenteni lehet azzal, hogy amennyiben lehetséges előre megbeszélik a nővérek az ellátottal, hogy erre feltétlenül szüksége van. Ha az ellátott cselekvőképes, és részletes felvilágosítás és rábeszélés ellenére sem kíván a kórházba menni, úgy ezt a tényt a dokumentációkban rögzíteni kell, és az érintettel minden esetben alá kell íratni. Abban az esetben, ha az ellátott cselekvőképességének korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt áll, a kórházi kezelésről a gondnokot minden esetben értesíteni kell, az esetleges műtéti engedélyhez az ő aláírása szükséges. A kórházi kezelés ideje alatt is nagy figyelemmel fordulunk lakóinkhoz. A vezető ápoló rendszeresen érdeklődik a beteg állapotáról. A látogatások alkalmával gondoskodunk ruhaneműinek, tisztálkodási eszközeinek cseréjéről. A gyakori kapcsolattartás elősegítheti a beteg gyógyulását. Biztonságot, megnyugvást nyújthat az a tudat, hogy a dolgozók és lakótársai haza várják. A kórházi zárójelentéseket az ellátott egészségügyi dossziéjába fűzi le a vezető ápoló, a benne foglalt ápolási, gondozási teendőket, a szükséges gyógyszerelést a megfelelő dokumentációra vezeti fel a pontos ápolási tevékenység végzése érdekében.

14 3.4.6.Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján kell beszerezni. Az intézmény az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel a lakó nevére kiállított recept alapján. Az alapgyógyszer-készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezető ápolójának, illetve osztályvezető ápolójának javaslata alapján. Az összeállításnál figyelemmel kell lenni az ellátottak egészségi állapotának javítására vagy szinten tartására, rehabilitációjára, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére is. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottakat terheli. Az alapgyógyszer listát mindenki számára hozzáférhető helyen (az orvosi szoba mellett) függesztettük ki. Ha az ellátottak részéről a közgyógyellátási igazolványra való jogosultság feltételei fennállnak, akkor annak beszerzéséről, az időben történő érvényesítéséről a vezető ápoló gondoskodik. A testtávoli gyógyászati segédeszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a körbe tartoznak pl. a különböző támbotok, járókeretek, kerekesszékek, szoba vécé, stb. A testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli. Ebbe a körbe tartoznak pl. a szemüvegek, lúdtalpbetétek, gyógycipők, hallókészülék stb. A testközeli eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök nyilvántartása számítógépes adatfeldolgozással történik Demens ellátottak ápolási gondozási feladatai: A normális légzés és egyéb életfunkciók fenntartása, gyógyítás: A vitális paraméterek labilitása az időskor és a demencia velejárója. Az állapotromlásokat és a szövődményeket elkerülhetjük, ha időben észleljük a kóros tendenciákat. Ezért fontos a vitális paraméterek rendszeres monitorozása, dokumentálása, szükség esetén orvos értesítése. Nővéreink napi munkájához tartozik, hogy szükség esetén mobil eszközeinkkel rendszeresen mérjék és feljegyezzék a vérnyomás, pulzus, vércukor, testhőmérséklet értékeket. Állapotrosszabbodás esetén EKG készítése segíti a háziorvos munkáját. A megfelelő étel-és ital bevitel: A demens betegek esetében az étvágytalanság és a feledékenység miatt táplálkozási elégtelenség alakulhat ki, mely gyakran társul kiszáradással, mivel nem emlékeznek mikor és mennyi folyadékot fogyasztottak, valamint a szomjúságérzetüket is elveszítik. Az idős kor ill. időskori betegségek miatt a tápanyag felszívódás is erősen romlik, ami a látszólag elegendő étkezés mellett is a szervezet kiéhezéséhez, kóros lesoványodáshoz vezet. Intézményünkben a rendszeres és ellenőrzött háromszori főétkezés mellett, szükség esetén kapnak roboráló céllal kiegészítő tápszert, rendszeresen ellenőrizzük súlyukat. A súlyos demenciával együtt járó rágási és kisebb nyelési-, emésztési problémák kezelésében az ételek elkészítési módja (darált hús; puha főtt-párolt ételek; pépesítés; megfelelő diéta) segít. A kiszáradás megelőzésére a demens részlegen rendszeres, ellenőrzött és dokumentált folyadékbevitel történik. Súlyosabb nyelési problémák felmerülésekor orr-gyomor szondán vagy Peg-en keresztüli táplálást alkalmazunk.

15 Mozgás és a kívánt testhelyzetek felvétele: Alapvető, hogy a demens betegek mozgását a lehető legmagasabb szinten tartsuk fenn, a demens betegek életkedvének ez a kulcsa, és ezért ez az ápoló - gondozó személyzet egyik legfontosabb feladata. A lakó állapotától függően és a gyógytornász utasításai alapján az ágyban mozgatás, passzív torna, kiültetés, felállítás, járatás és járástanítás, aktív torna, séta, levegőztetés szerepelnek az intézetünk arzenáljában. Az egyéni higiéné, a test tisztántartása, a bőr ápolása: A súlyosan demens betegek a feledékenység következtében elfelejtenek tisztálkodni, és önállóan már nem is képesek rá. Az idős emberek bőre száraz, repedezett fertőzésekre érzékeny. Az inkontinencia is gyakori bőrproblémákat okozhat, demencia esetében a betegség előrehaladtával a meglévő inkontinencia súlyosbodik. Naponta, illetve szükség szerinti zuhanyzás, bőr kiszáradását csökkentő krémezés, fog és szájápolás, tiszta ruha csere, nővéri segítséggel minden betegünknek kötelező. Inkontinencia esetén napi háromszori pelenka csere, három naponként, illetve szükség szerint gyakrabban ágyneműcsere történik. A keveredések elkerülése érdekében, a ruhaneműkön, személyes használati tárgyakon egyéni számozást alkalmazunk. Mentális képességek ápolása: A súlyosan demens emberek is szeretik a közösséget, annak ellenére, hogy látszólag magukba fordulva merengenek el saját maguk alkotta világukban. Szükségük van betegtársaik, ápolóik, családtagjaik társaságára, szeretnek alkotni, vannak kedvenc elfoglaltságaik. Amíg valamit tesznek, van sikerélményük, van életmotivációjuk. Ezt segítik elő foglalkoztatóink különböző órái tornák, levegőztetés-, a közös isten-tiszteletek. Fontos, hogy amíg nem veszélyeztetik magukat vagy betegtársaikat, szabadon tegyenek bármit a demens részleg határai között (persze az ápolónk vigyázó szeme mindig rajtuk van). A demens betegeket ápoló-gondozó: Ismeri az idős emberek életmódját, betegségeit, problémáit. Ez a tudás meghatározó az idősek otthona szakmai - ápolási programjának kialakításában, valamint az ápolók és gondozók munkájának napi tevékenységéhez, hogy az idős korból eredő különleges igényeknek, minél magasabb szinten eleget tegyünk. Huszonnégy órás szakápolói nővérszolgálatunk lehetővé teszi a váratlan helyzetek gyors, és szakszerű ellátását. Ezáltal biztosított, hogy az arra rászorulók akár mindennapi orvosi felügyeletben részesüljenek saját szobájukban, és ez igen nagy biztonságot jelent az idős otthon lakóinak. 3.5.Mentálhigiénés ellátás Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk o a személyre szabott bánásmódot o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit o a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit o a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését

16 o a hitélet gyakorlásának feltételeit o segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek társas kapcsolatok kialakulását és működését. A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után 30 napon belül egyéni gondozási tervet készítünk. Az átmeneti ellátást igénybevevők esetében gondozási tervet csak abban az esetben kell készíteni, ha legalább hat hónapot töltenek el intézményünkben. A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink: o a társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, a családdal és a társadalommal o a mentális gondozás o a környezet ártalmainak megelőzése o a foglalkoztatás Társas kapcsolatok kiépítése Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon ellátottai és alkalmazottai között jöhetnek létre. Az ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy az ellátottak bizalommal legyenek a nővérek iránt. A szakdolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. Az ellátott meghallgatására mindig módot kell találnia, panaszát komolyan kell venni, ha szükséges, megfelelően kell intézkedni. A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a nővér megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az otthon dolgozóin keresztül nem kerülhet nyilvánosságra az intézményben történt esemény még akkor sem, ha annak tartalma a törvény szerint nem is tartozik a titoktartási kötelezettség alá. Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakembereknek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő. Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit. Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és lakótársaitól. A mentálhigiénés munkatárs és az osztályvezető főnővér az új ellátottat bevezetik az otthon életébe, a szobatársaknak bemutatják. A beszélgetések során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, testi és lelki állapotáról. A foglalkoztatás különböző formáiba való bekapcsolódáskor jól működő csoportok alakulhatnak ki Kapcsolat a családdal Az otthonon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják illetve

17 felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. Az ápolók - gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy szabadságukat családjuk körében töltsék. Törekszünk arra, hogy a szabadság időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen Kapcsolat a társadalommal Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák, civil szervezetek adnak műsort, tartanak előadást Mentális gondozás A mentálhigiénés szakemberek munkájuk során segítenek az ellátottaknak: o a függőség o a szorongás érzésének és o az öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében o az izoláció felismerésében és leküzdésében. A függőség érzését fokozza az ellátott testi és lelki állapotából adódó szorongása. Leküzdésében segítséget adhat az irányított beszélgetés, melyet a feladathoz megfelelő képzettséggel rendelkező mentálhigiénés csoportvezető és a mentálhigiénés munkatárs kezdeményez. A beszélgetés irányítását ő tartja kézben, célja, hogy megismerve az ellátott gondolkodásmódját, egyenrangú félként kezelve, intellektusára hatva közli vele az otthon életének változásait, problémáit. Így ki lehet alakítani benne azt az érzést, hogy az otthon életét és ezen belül saját sorsát tulajdonképpen ő is irányítja. A szorongás az egyén és környezete számára kínos, törekszünk ennek megelőzésére, és ha már kialakult, olyan módszert igyekszünk találni, amely ezt az állapotot feloldja. A helyes foglalkoztatás az ügyes-bajos dolgok meghallgatása, a jogos kívánságok teljesítése segíthet a szorongás leküzdésében. Az öregségtudat kialakulását elősegíti a testi visszafejlődés, az elváltozások érzékelése, az érzékszervek működésének csökkenése, a mozgás korlátozottsága, a szellemi frissesség elvesztése. Amennyiben az öregségtudat megmarad, bizonyos normális szint nem zavarja az egyént. Az intézmény lakóinak izolációját biológiai és szociális tényezők együttesen okozzák. A biológiai tényezők közül a legjelentősebb az alkalmazkodási képesség csökkenése, az érzékszervek elváltozása, a mozgáskorlátozódás és a pszichés beszűkülés. A szociális tényezők közül szerepet játszik a családi élet és a baráti kör hiánya, a beköltözést megelőző magányosság, az otthonon belüli összhang hiánya. A mentálhigiénés szakemberek úgy tudnak segíteni, ha megismerik az ellátott személyiségét, bizalmat és jó kapcsolatot alakítanak ki vele. Kisebb csoportok kialakítását segítik elő, ezen belül sikerélményt nyújtó elfoglaltságot biztosítanak A környezetváltozásból eredő ártalmak megelőzése Ez a tevékenység már az előgondozás első szakaszában megkezdődik. Az intézménybe jelentkező személy otthonában tájékozódunk állapotáról, szociális hátteréről. Ez segít az intézményen belüli elhelyezésben, a beilleszkedésben, a gondozásban, a megismerésben és a megértésben. Már ebben a szakaszban felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal, sok

18 esetben a szomszéddal, az orvossal. Az ellátásra várakozót felkészítjük a változásra. Az idős ember jellemző pszichés vonása, hogy fokozottan fél az ismeretlentől. A félelem, a függőség, valamint a szorongás leküzdésének hatásos eszköze, ha minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről, kellemes vagy kellemetlen változásról előre tájékoztatjuk az otthon ellátottait. A várható változások ismeretében időt kapnak a fokozatos alkalmazkodáshoz. Az egy szobában lakók hangulatának alakulását, változásait a szakemberek állandóan figyelemmel kísérik Demens ellátott mentálhigiénés gondozása Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Vagyis mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása, melyek hozzájárulnak a demens jól-létének, - a "well-being" - biztosításához. A jól-lét itt azt jelenti, hogy a demenciával küzdő személy: a napjait aktívan tölti segítői közreműködéssel, biztonságban érzi magát, érzelmi támogatást kap. A demens betegek is szeretik a közösséget, annak ellenére, hogy látszólag magukba fordulva merengenek el saját maguk alkotta világukban. Szükségük van betegtársaik, ápolóik, családtagjaik társaságára, szeretnek alkotni, vannak kedvenc elfoglaltságaik. Amíg valamit tesznek van sikerélményük van életmotivációjuk. Ezt segítik elő a játékok, csoportfoglalkozások, tornák, a közös Istentiszteletek, a levegőztetések. Fontos, hogy amíg nem veszélyeztetik magukat, vagy lakótársaikat szabadon tegyenek bármit az intézmény falain belül, persze az ápolóik vigyázó szeme mindig rajtuk legyen. A változatos közösségi programok, kreatív foglalkozások, támogató csoportok és tematikus klubfoglalkozások egyaránt szolgálják a preventív jellegű, úgynevezett mentális karbantartást. A primer prevenció mellett azonban szükség van a kognitív funkciók célzottabb megerősítésére. A különféle aktivitási és kreatív foglalkozások mellett szükség van az idősek emlék- és élményanyagát mobilizáló reminiszcencia csoportfoglalkozás bevezetésére. E csoportfoglalkozások középpontjában a korábbi emlékek, élmények felidézése áll a kor jellemző és személyes tárgyainak, emlékanyagainak felhasználásával, a múlt eseményeinek felidézésével. A foglalkozások témái lehetnek: - régen és most: régi és mai térképek, fényképek, tárgyak segítségével meg lehet vitatni, milyen volt régen és mi változott azóta, milyen a jelen, - kertészkedés képek, könyvek alapján, esetleg a gyakorlatban is, főzés, kedvelt ételek, ételkészítés felidézése gasztronómiai újságok, szakácskönyvek segítségével, - ruhák, öltözködés, kedvelt stílusok ismerete divatújságokból, - foglalkozások és eszközeik, - járművek, közlekedés és változásai,

19 - házimunka, - utazás, úti élmények, - állatok, kedvenc háziállatok, állatgondozás, - művészetek, műemlékek, - sportok, - híres emberek: művészek, színészek, sportolók, közszereplők. A témák kimeríthetetlen sora áll a rendelkezésünkre a csoporttagok aktuális érdeklődéséről függően. 3.6.Foglalkoztatás Intézményünkben igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a gondozás során valósítjuk meg színes programjainkat, melyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak. Az aktivitást segítő fizikai tevékenység keretében sétákat teszünk a Duna-partra, az intézményt körülvevő zöldövezetbe. Ide a kerekesszékhez kötött ellátottainkat is elvisszük. Rendszeresen szervezünk közös tornákat gyógytornász, illetve ápoló gondozó, mentálhigiénés munkatárs irányításával, melyben való részvétel önkéntes, de ellátottainkat széles körben igyekszünk bevonni. A fekvőbetegek aktivitását segítjük az ágyban történő tornáztatással, a teraszon történő levegőztetéssel. A fizikai aktivitást segíti az intézményen belüli ház körüli munkába való bevonás személyre szabott elfoglaltság biztosításával. Az otthon ellátottainak életét változatossá és színessé teszik a szórakoztató és kulturális tevékenységek. Ehhez különféle társasjátékok, sakk, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók állnak rendelkezésre. A parkban szervezett rendszeres szalonnasütések, labdázások, télen hógolyózások különösen élénkítőek és sikerélményt nyújtóak. Legnagyobb élmény évente egy alkalommal egy távolabbi helyre szervezett autóbuszkirándulás. Ellátottaink részt vehetnek bibliaórán, kiscsoportos foglalkozásokon, részlegenként középcsoportokon, csoportterápiában, klubfoglalkozáson, közös beszélgetéseken. Minden ellátott részére hozzáférhető az intézményi könyvtár. Az ellátottainknak felolvasásokat, közös zenehallgatást szervezünk, melynek élményébe bevonjuk a gyengén látó ellátottainkat is. Hagyománya van intézményünkben a megyei Ki mit tud? vetélkedőn való részvételnek, az alkalmakhoz kötődő bálok szervezésének. A közeli Esztergomban kiállításokra, múzeumlátogatásokra és az egyéb programokra rendszeresen elkísérjük ellátottainkat Foglalkoztatás a demens ellátási részen Komplex mozgásfejlesztés (szinten tartás) - Mozgás koordináció, mozgásos ügyesség fejlesztése - Egyénre szabott program. Ágyból kiültetés, felállítás stb - Szem és kézmozgás - Egyensúly fejlesztés, járástanítás segédeszközzel, segédeszköz nélkül. Finommozgások

20 - kar, kéz ujjgyakorlatok versekhez kötve - kéz izmainak erősítése fogással, tárgy megtartásával, gyurmázás, rajzolás - tapintás: különböző anyagokkal, formákkal való ismerkedés, apró dolgok felcsipegetése, nagyobb gyöngyök fűzése. Önállóság kialakítása - étkezések esetében - öltözködésnél - testi higiénia Személyiség fejlesztése - napirendi szokások következetes betartása és megkövetelése - verbális utasítások végrehajtása - környezethez való alkalmazkodás - másokkal szembeni tolerancia, empátia kialakítása Kognitív funkciók fejlesztése - látás - hallás - tapintás - szaglás - ízérzékelés - figyelem, emlékezet fejlesztés Értelmi fejlesztés - színfelismerés - formafelismerés - összehasonlítás fejlesztése (azonosságok, különbözőségek) Beszédfejlesztés - légző gyakorlatok - ajak és nyelv gyakorlatok - utánzó gyakorlatok - olvasás, vers tanulás, - beszédmegértés. A foglalkozások az évszakok jegyében, a hónapokra és a hagyományokra épülnek.

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi 3. sztenderd: Teljeskörűminőségi szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele létbiztonságot jelent az ellátást igénybe vevők számára. Ez magában foglalja minden olyan, a mindennapi életvitelhez szükséges

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevételének módja Az ellátások igénybevételi rendje, feltételei, az előgondozás szerepe. Tájékoztatási kötelezettség és az ellátottak jog-,érdekvédelme, adatkezelés, adatvédelem az idősek gondozásában Kiss Györgyi Az ellátás

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA Ikt. / H /2015 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ MUNKATERV 2015. év 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Az intézmény célja, küldetése 3. oldal III. Általános ismertetés 3. oldal III/1. A működés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben