Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013."

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, 1.2. Létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, 1.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 3.1. tárgyi feltételek 3.2. ruházattal, textíliával való ellátás 3.3. étkezés 3.4. Egészségügyi ellátás Gyógyító, megelőző tevékenység Higiénés tevékenység Szakorvosi ellátás Ápolás Kórházi ellátás Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás Demens ellátottak ápolási gondozási feladatai 3.5. Mentálhigiénés ellátás Társas kapcsolatok kiépítése Kapcsolat a családdal Kapcsolat a társadalommal Mentális gondozás A környezetváltozás ártalmainak megelőzése Demens ellátott mentálhigiénés gondozása 3.6. Foglalkoztatás Foglalkoztatás a demens ellátási részen 4. Az ellátás igénybevételének módja 4.1. Az ellátás igénybevételének módja 4.2. Térítési díjak 4.3. Az alaptevékenység körében végzett egyéb szolgáltatás 4.4. Térítés ellenében végzett szolgáltatások 4.5. Egyéb szolgáltatások 4.6. Az ellátottaknak juttatott költőpénz 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6.1. Az ellátottak jogainak védelme 6.2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 7. Az intézményre vonatkozó szakmai információk 7.1. Munkakörök 7.2. A szakmai egységek létszáma 7.3. A szakmai egységek képzettség szerinti megoszlása 7.4. Helyettesítés módja

3 Mellékletek: 1. Megállapodások 1.1. Tartós elhelyezésre 1.2. Átmeneti elhelyezésre 2. Házirendek 2.1. Esthajnal Időskorúak Otthona 2.2. Zöld Fenyő Időskorúak Otthona

4 A KEM ISZI ESTHAJNAL IDŐSKORÚAK ÉS A ZÖLD FENYŐ IDŐSKORÚAK OTTHONA MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1. A szolgáltatás célja, feladata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88.. értelmében az állam és a fővárosi önkormányzat gondoskodik azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települései önkormányzat nem köteles. Ezek közé tartozik az időskorúak otthona is. Az állam nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. megyénkben ezen feladatát 2 idősek otthona működtetésével biztosítja. A két intézmény 2009 óta Integrált Szociális Intézmény keretei között két önálló telephelyként működik. Az Esthajnal Időskorúak Otthona 2028 Pilismarót Basaharc, a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona 2500 Esztergom, Visegrádi u. 8137/9 hrsz alatt találhatók. A két otthon egymástól mintegy 5 km-re fekszik Komárom Esztergom megyében a Dunakanyar egyik legszebb szakaszán. Ellátási területünk Komárom Esztergom megye területe, de zömében Esztergom és Dorog kistérségéből érkeznek a kérelmezők a Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Időskorúak gondozóháza Az időskorúak gondozóházában ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítunk a megye területén élő rászoruló időskorúak részére. Az egy év letelte előtt egy hónappal az intézmény orvosa, vezető ápoló, intézményvezető közösen megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő visszahelyezhető-e korábbi családi környezetébe, vagy továbbra is a személyes gondoskodás útján biztosítható az ellátása. Amennyiben ez utóbbi a szükséges, egy évvel egy alkalommal meghosszabbítható az elhelyezés. Amennyiben tartós elhelyezést biztosító intézménybe (intézményünk ezen részlegébe) vagy más egyéb intézménybe való áthelyezésre lehetőség van, a szolgáltatást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel biztosítjuk az elhelyezésig. Az egyéves időtartam számításakor az intézményben töltött időszakok ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt összeadódnak. Időskorúak Otthona Az időskorúak otthonában olyan időskorú személyeket látunk el, akik önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.

5 1. 2. Létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Az Esthajnal Időskorúak Otthona vegyes profilú integrált intézmény, ahol nem csak tartós ellátást biztosítunk, hanem ún. gondozóházat is 12 férőhelyen, mely átmeneti elhelyezést nyújt. A tartós elhelyezést differenciáltan biztosítjuk részlegek kialakításával az alábbiak szerint: Intenzív ellátást biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás demens betegek részére 15 férőhelyen Ápoló gondozó otthoni ellátást szociálisan vagy egészségügyi okból rászorult személyek részére 73 férőhelyen Ez az integráció egy nagyon jól egymásra épülő rendszer, hiszen rugalmasan képes reagálni a megváltozott élethelyzetekhez, illetve az időskorral járó mentális problémákhoz, illetve a magasabb szintű igényekhez is elsősorban elhelyezési körülmények tekintetében. A Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában Ápoló gondozó otthoni ellátást szociálisan vagy egészségügyi okból rászorult személyek részére 50 férőhelyen biztosítunk. Valamennyi ellátási formában teljes körű ellátást biztosítunk, mely magába foglalja a napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátást, mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, a lakhatást. Szakmai programunk megvalósítása során arra törekszünk, hogy a lakók a személyre szabott ápolást gondozást mind magasabb színvonalon kapják meg. Ennek mutatóit nehéz standardokba illeszteni, hiszen a probléma, szükséglet, igény személyenként változik, de jelentős eredménynek tartjuk: a hozzánk beadott kérelmek magas számát, a kiköltözések minimális számát évi 4-5 fő, a rendszeresen felmérésre kerülő elégedettségi kérdőívek összegzéseinek pozitív eredményét, a halálozási számok relatív alacsony számát, a lakók intézményben töltött éveinek magas átlagát, a panaszügyek alacsony számát és nem számottevő súlyát, az érdekképviseleti fórum működését, a partnereinkkel való megfelelő együttműködést. Eredményességét a rendszeres fenntartói támogatásban, kontrollban, visszacsatolásban, valamint a folyamatosan bővülő szakmai protokollokban és a dolgozók képzésében, továbbképzésében látjuk megvalósulni. Intézményünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik. Ugyanakkor a törvényi kötelezettségen kívül számos települési önkormányzat, egyéb, nem állami szervezet biztosít ápoló gondozó otthoni szolgáltatást. Intézményünk az idősellátásban az alábbi módon helyezhető el a megyében található intézmények sorában: Összesen 19 időskorúak otthona működik. A dorogi kistérségben az időskorúakat ellátó intézmények száma 2, az esztergomi kistérségben ahová mi is tartozunk 7 otthon található. Tehát az otthonok fele ebben a két térségben található civil, egyházi, állami fenntartásban egyaránt.

6 A gondozóházak száma igen kevés, kevesebb, mint amit a törvény előír: 6 gondozóházi szolgáltatást nyújtó otthon van, melyek közül 2 civil szervezet fenntartásában működik, 3 települési önkormányzat, 1 megyei önkormányzati intézmény. Hiányzik ezen kötelező ellátási forma a hozzánk közeli Esztergom és Dorog városokban, illetve Tatán is. Az intézményünkben működő gondozóházi ellátás így jelentős hiányt pótol, ugyanakkor férőhelyszáma miatt (12 fh) csak keveseket tudunk ellátásban részesíteni. Annak ellenére, hogy intézményekben bővelkedik a térség, a várakozóink száma nagyon magas általában fő, mely évről évre növekszik. Ezért is érezzük, hogy a fenti arányszámok mellett a megfelelő tárgyi és személyi feltételrendszer, a határozatlan idejű működési engedélyünk, a pénzügyi rentabilitás, a fenntartó megbízhatósága együttesen bizalmat és elégedettséget vált ki a lakosság körében és így megfelelő pozíciót töltünk be a térségben Más intézményekkel történő együttműködés módja A fenti viszonylag sűrű intézményi környezet révén a társintézményekkel való kapcsolatunk széles körű és jónak, eredményesnek tekinthető mind a szakmai területen, mind az ellátottakat érintően. Ennek érdekében kihasználva különösen a nyári időszak adta lehetőségeket, több partnerintézmény lakóit, dolgozóit, valamint egyéb szervezeteket láttunk és látunk vendégül, illetve fogadtunk el meghívásokat. Ezek közül kiemelnék néhányat: környező Idősek klubjaival (Pilismarót, Esztergom), idősek otthonaival (Visegrád, Esztergom, Lábatlan, Dorog, Nyergesújfalu, Nagysáp), iskolák, óvodák (Pilismarót, Esztergom), hitközségek (református, evangelikus, katolikus), civil szervezetek: ENÉKE, Esélyek Háza stb. Kapcsolatrendszerünk kibővült külföldi partnerekkel is: Szlovák és Német társintézményekkel tartunk rendszeres kapcsolatot, csereprogramokat. A szakmai továbbképzések szervezésével is erősítjük a társintézményekkel történő kapcsolatrendszerünket, hiszen már 2 éve akkreditáltatunk minősített továbbképzéseket (műhelymunka, szakmai tanulmányút), illetve helyet adunk mások által minősíttetett képzéseknek a költséghatékonyság érdekében. Intézményünk jó szakmai kapcsolatot tart fent több egyesülettel, intézménnyel. A telephely intézmény különösen a civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel tart szorosabb szakmai kapcsolatot, illetve több képzőintézmény terepintézménye: Tagja a: - Szociális Szakemberek Szakmai Kollégiumának, - Magyar Vöröskeresztnek, - Országos Gerontológiai Egyesületnek. - Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének. Gyakorlati terep intézménye vagyunk a: - V.J.R.K. Tanítóképző Főiskolának, - Szent Erzsébet Egészségügyi Szakközépiskolának, - Nomina Kft. Szociális munkás Továbbképző Intézet Bp. - ELTE Szociális munkás Tanszék Bp. - Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka Tanszék Bp.

7 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az ápolást - gondozást nyújtó idősotthoni ellátást azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni, és egészségi állapotuk, szociális körülményük miatt a gondozási szükségletük a napi négy órát meghaladja. A napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 68/A., valamint, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet alapján az intézményvezető állapítja meg. A gondozási szükséglet megállapításakor a jogszabályban meghatározott funkciókat kell vizsgálni. Ezek a következők: önkiszolgálás, önellátás, mozgás-funkciók, mentális funkciók, érzékszervi funkciók, egészségügyi ellátási igény, felügyeleti igény, szociális körülmények. A célcsoportra jellemzőinek meghatározásakor, - ha valamennyi funkciót figyelembe vesszük - az értékelés alapján eltérő profilokat kapunk. Vannak, akik elsősorban felügyeleti igényük és egészségi állapotuk miatt szorulnak gondozásra, vannak olyanok, akik szociális körülményeik miatt. Az elmúlt időszakban benyújtott kérelmek alapján megállapítható, hogy az idősotthoni ellátást egyre inkább azok veszik igénybe, akik állandó felügyeletet igényelnek, önellátási képességük jelentősen megromlott, folyamatos egészségügyi ellátást igényelnek. A megnövekedett gondozási szükségletet már sem a család, sem az alapszolgáltatás nem tudja biztosítani. Ez alól kivételt képez az átmeneti ellátást biztosító ápoló gondozó otthoni ellátási formánk, hiszen ezen ellátási formában nem kell vizsgálni a gondozási szükségletet. A maximum egy évi határozott idejű elhelyezést azonban gyakran váltja fel később a tartós gondozás, mivel már eleve olyan kérelmezőket kell felvennünk, akiknek egyébként is napi négy órát meghaladó gondozási szükségletük van. Az otthonba történő elhelyezés további feltétele, hogy az érintett személy nem szenved pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben. A demens részlegben az, az ellátást igénybe vevő személy helyezhető el, akinél szakorvos a demencia középsúlyos vagy súlyos stádiumát állapította meg, az állapotának megfelelő speciális ellátása a normál ellátást nyújtó részlegben nem oldható meg, betegsége következtében önálló életvitelre nem képes, térbeli, időbeli és saját helyzetére vonatkozó tájékozódó képessége jelentősen romlott, veszélyeztető helyzetbe kerülhet, önmaga és környezete számára magatartása veszélyeztetővé válhat, intenzív ápolása-gondozása szükséges, fokozott felügyeletre szorul.

8 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Intézményünk az itt élők részére a törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű ellátását biztosítja. Ezek: a) napi legalább háromszori étkezés b) szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás c) mentális gondozás d) egészségügyi ellátás e) lakhatás Intézményünkben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget értünk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor. Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor előrehaladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire. A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodnia a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási formákat egyénre szabottan az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban valósítjuk meg. Gondozási egységeink a székhely intézményben: Gondozóház idősek otthona 1 db 12 fős gondozási egység 1 db 15 fős demens részleg 1 db 11 fős csoport (1. emelet) 1 db 21 fős csoport (1.emelet) 1 db 41 fős csoport (2. emelet) Gondozási egységeink a Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában: 1 db 14fős intenzív ápolást biztosító egység 2 db 18 fős csoport 3.1. Tárgyi feltételek Az Esthajnal Időskorúak Otthona intézmény tárgyi feltételei: Az épületegyüttesünk szép, egészséges környezetben (Dunakanyarban) helyezkedik el, az idősek kellemes pihenését szolgáló kerti bútorokkal berendezett parkkal övezve Gondozóházi részleg A főbejárattól jobbra található a részleg, mely 12 fő ellátott részére nyújt lakhatást. 6 db lakószoba található itt, tárgyi feltételei miatt 8 fő női ellátott és 4 fő férfi ellátott részére nyújtunk ellátást. 2 db egyenként kétágyas - szobához tartozik egy közös WC és zuhanyzó. A szobák az

9 intézmény által bútorozottak. A lakószobák mellett található a korszerűen felszerelt orvosi rendelő. A járó betegek a fotelekkel berendezett közösségi térben várakozhatnak a rendelés ideje alatt. A fodrászhelyiség több funkciót lát el. A fodrászaton túlmenően itt történik a pedikűrözés, gyógymasszázs szolgáltatás. A földszinten alakítottuk ki a mosodát. A mosoda 1 db 12kg - os kis ipari mosógéppel, 2 db háztartási mosógéppel és 1 db ipari szárítógéppel felszerelt, a személyes ruházat, személyi és intézményi textíliák mosása helyben történik, az ágyneműk mosatása, vegytisztítás bérmosatásban történik. Intézményünk részére a varrást a telephelyen lévő varrónő végzi. A porta a főbejárattal szemben található, a portaszolgálatot néhány lakó látja el minden nap 8 órától 16 óráig. A lakók a megfelelő oktatásban részesültek. A lakószobákon kívül található közösségi helyiségek közös használatúak az idősek otthona ellátottaival. A főbejárattól balra található a lakók, dolgozók étkezői, valamint a konyhaüzem. A lakók étkezőjében tartjuk a nagyobb rendezvényeinket is. A konyha korszerűen felszerelt főzőkonyha, mely HACCP minősítéssel rendelkezik. 180 adag étel előállítására alkalmas, ebből 50 adagot átszállítunk a telephely intézménybe. Lehetőség van vendégétkezésre is. A földszinten található a Büfé, amely bérleti díj ellenében működik, s amely működése nagymértékben enyhíti az ellátottak részére az üzletekkel rendelkező lakott területektől való távolság miatt adódó beszerzési nehézségeket. Az itt található közösségi teret cukrászda jellegűen alakítottuk ki, hogy a büfében vásárolt süteményt, kávét stb. kultúrált, barátságos körülmények között fogyaszthassák el ellátottaink Idősek otthona részleg Demens részleg A második emeleten található a részleg. A demens részlegben három ágyas szobákat alakítottunk ki, melyekhez a részleg speciális jellege miatt erkély nem tartozik. Az itt élők számára egy nagy méretű, közös terasz áll rendelkezésre a levegőzéshez. Az intenzív gondozást biztosító részlegben van az imaterem, mely nagy létszámú foglalkoztatásra, ünnepségek megtartására is alkalmas. A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó könnyen tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában mind pedig az otthon bármely részén. Ápoló gondozó otthoni ellátás Az első és második emeleten az ápoló gondozó otthoni ellátásban részesülők élnek. Az A és B szárny találkozásánál található a teakonyha, mely igény szerint lehetőséget biztosít minden ellátott részére készételek melegítésére, egytálétel elkészítésére. Ez 2 főzőlapos beépített villanytűzhelyen valósítható meg. A Teakonyha használata a kialakított szabályzat figyelembevételével történik. Lakószobák A szobák kétágyasak. A folyosók egyik oldalán közös előtérből nyílik két lakószoba, míg a másik oldalon közvetlenül a folyosóról léphetünk a szobába ezek egyszer kétágyas szobák,

10 házaspárok elhelyezésére kiválóan alkalmasak. A lakószobák zöméhez erkély is tartozik. Emellett az ellátottaknak lehetőségük van az A és B szárny találkozásában található teraszok használatára is. A fenti módon kialakított lakószobákhoz vizesblokk is tartozik, amely zuhanytálcás fürdőszobát és vécét foglal magába. Az első emelten a fentiektől eltérő hét lakószoba található az alábbi jellemzőkkel: 2 db szoba kétágyas, elsősorban házaspárok elhelyezését szolgálja. 5 db szoba egyágyas, melyhez tartozik önálló fürdőszoba, valamint teakonyha/főzőfülke. A főzőfülke illetve a főzési lehetőség azt jelenti, hogy egy két főzőlapos villanytűzhelyt, egytálcás mosogatót, egy hűtőszekrényt és egy tároló szekrényt biztosítunk az ott élők részére. A lakószobát igényelhetik bútorzattal, részben bútorozva, vagy bútor nélkül. A szobák többsége terasszal rendelkezik, 2 szoba csupán kilépővel. A részleghez társalgó tartozik, valamint mozgáskorlátozottak részére kialakított vizesblokkal kádfürdési lehetőséggel. Egyéb helyiségek Minden ellátási formában élő ellátottra érvényes, hogy kádban történő fürdésre az épületszárnyanként és emeletenként található három oldalról megközelíthető káddal, mosdóval kialakított fürdőszobát veheti igénybe. Szintenként a közösségi terekben társalgót, tévé és játéksarkot, látogatók fogadására alkalmas helyeket alakítottunk ki. Ugyanígy minden szinthez tartozik egy nővérállás, egy ágytálmosó egy nővérdolgozó, egy szennyes tároló egy a tiszta textíliák és a demens betegek ellátásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiség. Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos közlekedésüket segíti az emeleteket összekötő lift működése, a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók és fürdőszobák. Biztonságérzetüket növeli a fürdőkádak fölé szerelt a be- és kiszállást megkönnyítő kapaszkodólétrák, a nővérek által kezelt emelőgép, az ágyuk felett elhelyezett nővérhívó csengő. A C szárny - földszintjén az alábbi helyiségek találhatók: - igazgatói iroda titkársággal - gazdasági iroda - intézményi pénztár - gondozotti pénztár - mentálhigiénés csoport irodája - elkülönítő Az épületegyüttes része még a karbantartók műhelye és a halottasház, mely különálló épületrészben található. Zöld Fenyő Időskorúak Otthona intézmény tárgyi feltételei: Az intézmény az Esztergomi Bazilikától mintegy 2 Km-re fekvő nyaraló övezetben található épület a Visegrád felé vezető 11 es főút mellett. Az U alakú intézmény két szárában találhatók a lakószobák, melyek 2-3, illetve 4 fő elhelyezését biztosítják. 2 db négy ágyas (19-24 m 2 nagyságúak), 2 db háromágyas szobában nyernek elhelyezést az intenzív ápolásra szoruló lakók. Valamennyi lakószobához önálló

11 vizesblokk és teakonyha rész tartozik. A szobák bútorzattal ellátottak, a lakók egészségi állapotának megfelelő módon. A szobákhoz nővérhívó készülék tartozik. A közösségi programok, egyéb szabadidős tevékenységek végzése céljából egy foglalkoztató és 2 társalgó áll a lakók rendelkezésére. A földszinten található az orvosi szoba, a nővér szoba, az öltözők, valamint a földszinten kerül kialakításra az étkező helyiség is. Az intézmény önálló főzőkonyhával nem rendelkezik, hanem a szállított étel melegítésére és kiszolgálására alkalmas HACCP szabványnak megfeleltetett tálalókonyhával. Az irodahelyiségek az emeleti részben kerültek kialakításra. Az alagsorban található a piperemosásra alkalmas mosoda, az ágyneműk mosatását külső cég biztosítja. Az intézmény gépkocsija a lakók szállítására alkalmas kisbusz. Az otthon portaszolgálatát a lakók végzik, a kapu távműködtetésű. Az udvar és a bejárat térfigyelő kamerákkal ellátott Ruházattal, textíliával való ellátás Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata, az otthon a teljes körű ellátás keretében kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás évszaknak megfelelő felső ruházattal, cipővel, illetve egyéb lábbelivel rendelkezzék. A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt az egyéni számmal történő diszkrét megjelöléssel biztosítjuk. Az egyéb textíliával való ellátás körébe a törölköző, ágynemű biztosítása tartozik, valamennyiből három váltás szükséges Étkezés Az otthon napi háromszori étkezést biztosít, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kultúrált körülmények között. Az étlap összeállításakor az élelmezésvezető az idős ember tápanyagszükségleteit, különleges igényeit figyelembe veszi, ügyel a változatosságra. Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott részére az otthon diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. Az étlap összeállításában a vezető ápolón, az élelmezésvezetőn kívül az ellátottakat képviselő élelmezési bizottság tagjai is részt vesznek Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást. Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján végzett, vezető ápolói irányítás melletti szakápolói felügyeletről. A rendszeres orvosi tevékenység két munkaterületre tagozódik: o o gyógyító, megelőző tevékenység o o higiénés tevékenység

12 3.4.1.Gyógyító, megelőző tevékenység A gyógyító, megelőző ellátás alapvető feladata a kóros folyamatok megelőzése, késleltetése. Célja, hogy időben felismerhetővé váljanak azok a kóros állapotok, illetve folyamatok, amelyek veszélyeztetik az egyén és a közösség egészségét. Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a betegségek megelőzésére. Így az évente kötelezően előírt tüdőszűrésen kívül, az időskor jellegzetes megbetegedéseit figyelembe véve urológiai, fülészeti és szemészeti, nőgyógyászati, ortopédiai szűrővizsgálatokat is szervezünk. Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi és mentális állapotát felméri, azaz ápolási anamnézist készít. Ennek alapján a vezető ápolóval közösen készítik el az egyéni ápolási tervet. A heveny betegségek kialakulását a beteg mellett szolgálatot teljesítő szakdolgozó jelenti az otthon orvosának, illetve a vezető ápolónak. Az idült betegségben szenvedők állandó orvosi felügyeletet igényelnek. A betegségtől függően az orvos folyamatosan ellenőrzi a beteg állapotát. A talált elváltozást számítógépen dokumentálja vezeti, hogy bármikor képet lehessen kapni a kórfolyamat alakulásáról. A vezető ápoló az orvosi utasításokat a vizit füzetben rögzíti. A rehabilitáció az érintetteket a betegséget megelőző állapotába való visszaállításában segíti. Idős korban nem csupán a régi állapot visszaállítása, hanem sokszor maga az életben maradás is függ a rehabilitáció minőségétől. Intézményünkben a rehabilitáció egyik módszere a mozgásterápia. Az érintettek állapot javítására szakképzett gyógytornász személyre szabott mozgásterápiát alkalmaz. Ezután a gyógytornásszal egyeztetett mozgássorokat az ápolókkal együtt végzik az idősek. Mindezt nagymértékben elősegíti különböző segédeszközök használata (szobakerékpár, labda, tornabot, gumikötél). A fent leírt módszerek nemcsak a rehabilitációra, hanem a megelőzésre és a szinten tartásra is alkalmasak Higiénés tevékenység Az otthon higiénés teendőit a jogi szabályozások, az intézmény belső szabályzatai, a szakmai protokollok, a munkaköri leírások szabályozzák. Végrehajtását nagy odafigyeléssel végezzük, elvégzését rendszeresen ellenőrizzük. A higiénés tevékenység magába foglalja az ellátottak személyi higiénéjét, az otthon környezetének higiénéjét és az élelmezés egészségügyi higiénéjét. A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke. Az otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az intézmény az ellátottak részére a tisztálkodáshoz biztosítja a szükséges eszközöket és igény szerint a szakdolgozói segítséget. Ez utóbbi különös jelentőséggel bír a fekvő betegek és a demens részlegben élők esetében. Az élelmezés egészségügyi higiéné pontos ismeretének és végrehajtásának érdekében az érintett dolgozók részt vettek a HACCP programon Szakorvosi ellátás Az idős ember biológiai sajátosságainál fogva egyszerre több kórfolyamatban is szenvedhet, ezért különböző szakorvosi vizsgálatok válhatnak szükségessé. A szakorvosi vizsgálat történhet egy adott megbetegedés alapján, vagy a már említett szűrővizsgálat formájában. Az intézmény orvosa állítja ki a szakvizsgálatra szóló beutalót, ha annak szükségességét érzi.

13 A szakrendelők nagy része Esztergomban működik (fogászat Dömösön a székhely intézmény lakói részére). A jogosultak szállítása - szakdolgozói kísérettel - az intézmény gépkocsijával történik Ápolás Az otthonban ápolási tevékenység alatt a kórházi kezelést nem igénylő szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet értjük. A beteg idős emberekről való gondoskodásban alapvető fontosságú a szakszerű ápolás. Az ápolást mindig az idős ember állapota, az ez alapján készített ápolási terv és az orvos legfrissebb utasításai határozzák meg. A testi ápolás és gondozás azonban nem választható el élesen a mentálhigiénés gondozástól. A szakdolgozók munkája odafigyelést, empátiát, kapcsolatteremtő készséget és nagy tapintatot igényel. Igen fontos az ellátott és az ápoló közötti harmonikus kapcsolat kialakítása. Ezt optimálisan úgy lehet elérni, hogy egy ápolóra minél kevesebb ellátott ápolását bízzuk. Így a fizikai, egészségügyi ellátáson túlmenően több odafigyelést nyújthat a problémáival küzdő idős embernek. Az előbbiek fokozottabban érvényesek az intenzív gondozást biztosító részlegben élők esetében. A rájuk vonatkozó ápolási-gondozási tervet kéthavonta szükséges felülvizsgálni, az állapotváltozásnak megfelelően alakítani. A szakdolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéni ápolási lapon és az egyéni gondozási lapon rögzítik. Fokozott odafigyelést, gondozást igényelnek a haldoklók. A szobatársakat a lehangoló vizuális élménytől paraván használatával igyekszünk megóvni. A halott ellátása tapintatosan történik, az elhunyt emberi méltóságának tiszteletben tartásával Kórházi ellátás Az intézmény ellátottait a kórházba utalás általános elvei szerint a területileg illetékes kórházak megfelelő osztályai tartoznak felvenni. Heveny megbetegedések, illetve életveszély esetén a beteget kórházba utalhatja az intézmény orvosa, valamint az ügyeletes orvos. A beteg idős ember számára nagy megrázkódtatást jelent, ha kórházba kell mennie. Ezt a traumát csökkenteni lehet azzal, hogy amennyiben lehetséges előre megbeszélik a nővérek az ellátottal, hogy erre feltétlenül szüksége van. Ha az ellátott cselekvőképes, és részletes felvilágosítás és rábeszélés ellenére sem kíván a kórházba menni, úgy ezt a tényt a dokumentációkban rögzíteni kell, és az érintettel minden esetben alá kell íratni. Abban az esetben, ha az ellátott cselekvőképességének korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt áll, a kórházi kezelésről a gondnokot minden esetben értesíteni kell, az esetleges műtéti engedélyhez az ő aláírása szükséges. A kórházi kezelés ideje alatt is nagy figyelemmel fordulunk lakóinkhoz. A vezető ápoló rendszeresen érdeklődik a beteg állapotáról. A látogatások alkalmával gondoskodunk ruhaneműinek, tisztálkodási eszközeinek cseréjéről. A gyakori kapcsolattartás elősegítheti a beteg gyógyulását. Biztonságot, megnyugvást nyújthat az a tudat, hogy a dolgozók és lakótársai haza várják. A kórházi zárójelentéseket az ellátott egészségügyi dossziéjába fűzi le a vezető ápoló, a benne foglalt ápolási, gondozási teendőket, a szükséges gyógyszerelést a megfelelő dokumentációra vezeti fel a pontos ápolási tevékenység végzése érdekében.

14 3.4.6.Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján kell beszerezni. Az intézmény az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel a lakó nevére kiállított recept alapján. Az alapgyógyszer-készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezető ápolójának, illetve osztályvezető ápolójának javaslata alapján. Az összeállításnál figyelemmel kell lenni az ellátottak egészségi állapotának javítására vagy szinten tartására, rehabilitációjára, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére is. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottakat terheli. Az alapgyógyszer listát mindenki számára hozzáférhető helyen (az orvosi szoba mellett) függesztettük ki. Ha az ellátottak részéről a közgyógyellátási igazolványra való jogosultság feltételei fennállnak, akkor annak beszerzéséről, az időben történő érvényesítéséről a vezető ápoló gondoskodik. A testtávoli gyógyászati segédeszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a körbe tartoznak pl. a különböző támbotok, járókeretek, kerekesszékek, szoba vécé, stb. A testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli. Ebbe a körbe tartoznak pl. a szemüvegek, lúdtalpbetétek, gyógycipők, hallókészülék stb. A testközeli eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök nyilvántartása számítógépes adatfeldolgozással történik Demens ellátottak ápolási gondozási feladatai: A normális légzés és egyéb életfunkciók fenntartása, gyógyítás: A vitális paraméterek labilitása az időskor és a demencia velejárója. Az állapotromlásokat és a szövődményeket elkerülhetjük, ha időben észleljük a kóros tendenciákat. Ezért fontos a vitális paraméterek rendszeres monitorozása, dokumentálása, szükség esetén orvos értesítése. Nővéreink napi munkájához tartozik, hogy szükség esetén mobil eszközeinkkel rendszeresen mérjék és feljegyezzék a vérnyomás, pulzus, vércukor, testhőmérséklet értékeket. Állapotrosszabbodás esetén EKG készítése segíti a háziorvos munkáját. A megfelelő étel-és ital bevitel: A demens betegek esetében az étvágytalanság és a feledékenység miatt táplálkozási elégtelenség alakulhat ki, mely gyakran társul kiszáradással, mivel nem emlékeznek mikor és mennyi folyadékot fogyasztottak, valamint a szomjúságérzetüket is elveszítik. Az idős kor ill. időskori betegségek miatt a tápanyag felszívódás is erősen romlik, ami a látszólag elegendő étkezés mellett is a szervezet kiéhezéséhez, kóros lesoványodáshoz vezet. Intézményünkben a rendszeres és ellenőrzött háromszori főétkezés mellett, szükség esetén kapnak roboráló céllal kiegészítő tápszert, rendszeresen ellenőrizzük súlyukat. A súlyos demenciával együtt járó rágási és kisebb nyelési-, emésztési problémák kezelésében az ételek elkészítési módja (darált hús; puha főtt-párolt ételek; pépesítés; megfelelő diéta) segít. A kiszáradás megelőzésére a demens részlegen rendszeres, ellenőrzött és dokumentált folyadékbevitel történik. Súlyosabb nyelési problémák felmerülésekor orr-gyomor szondán vagy Peg-en keresztüli táplálást alkalmazunk.

15 Mozgás és a kívánt testhelyzetek felvétele: Alapvető, hogy a demens betegek mozgását a lehető legmagasabb szinten tartsuk fenn, a demens betegek életkedvének ez a kulcsa, és ezért ez az ápoló - gondozó személyzet egyik legfontosabb feladata. A lakó állapotától függően és a gyógytornász utasításai alapján az ágyban mozgatás, passzív torna, kiültetés, felállítás, járatás és járástanítás, aktív torna, séta, levegőztetés szerepelnek az intézetünk arzenáljában. Az egyéni higiéné, a test tisztántartása, a bőr ápolása: A súlyosan demens betegek a feledékenység következtében elfelejtenek tisztálkodni, és önállóan már nem is képesek rá. Az idős emberek bőre száraz, repedezett fertőzésekre érzékeny. Az inkontinencia is gyakori bőrproblémákat okozhat, demencia esetében a betegség előrehaladtával a meglévő inkontinencia súlyosbodik. Naponta, illetve szükség szerinti zuhanyzás, bőr kiszáradását csökkentő krémezés, fog és szájápolás, tiszta ruha csere, nővéri segítséggel minden betegünknek kötelező. Inkontinencia esetén napi háromszori pelenka csere, három naponként, illetve szükség szerint gyakrabban ágyneműcsere történik. A keveredések elkerülése érdekében, a ruhaneműkön, személyes használati tárgyakon egyéni számozást alkalmazunk. Mentális képességek ápolása: A súlyosan demens emberek is szeretik a közösséget, annak ellenére, hogy látszólag magukba fordulva merengenek el saját maguk alkotta világukban. Szükségük van betegtársaik, ápolóik, családtagjaik társaságára, szeretnek alkotni, vannak kedvenc elfoglaltságaik. Amíg valamit tesznek, van sikerélményük, van életmotivációjuk. Ezt segítik elő foglalkoztatóink különböző órái tornák, levegőztetés-, a közös isten-tiszteletek. Fontos, hogy amíg nem veszélyeztetik magukat vagy betegtársaikat, szabadon tegyenek bármit a demens részleg határai között (persze az ápolónk vigyázó szeme mindig rajtuk van). A demens betegeket ápoló-gondozó: Ismeri az idős emberek életmódját, betegségeit, problémáit. Ez a tudás meghatározó az idősek otthona szakmai - ápolási programjának kialakításában, valamint az ápolók és gondozók munkájának napi tevékenységéhez, hogy az idős korból eredő különleges igényeknek, minél magasabb szinten eleget tegyünk. Huszonnégy órás szakápolói nővérszolgálatunk lehetővé teszi a váratlan helyzetek gyors, és szakszerű ellátását. Ezáltal biztosított, hogy az arra rászorulók akár mindennapi orvosi felügyeletben részesüljenek saját szobájukban, és ez igen nagy biztonságot jelent az idős otthon lakóinak. 3.5.Mentálhigiénés ellátás Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk o a személyre szabott bánásmódot o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit o a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit o a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését

16 o a hitélet gyakorlásának feltételeit o segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek társas kapcsolatok kialakulását és működését. A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után 30 napon belül egyéni gondozási tervet készítünk. Az átmeneti ellátást igénybevevők esetében gondozási tervet csak abban az esetben kell készíteni, ha legalább hat hónapot töltenek el intézményünkben. A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink: o a társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, a családdal és a társadalommal o a mentális gondozás o a környezet ártalmainak megelőzése o a foglalkoztatás Társas kapcsolatok kiépítése Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon ellátottai és alkalmazottai között jöhetnek létre. Az ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy az ellátottak bizalommal legyenek a nővérek iránt. A szakdolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. Az ellátott meghallgatására mindig módot kell találnia, panaszát komolyan kell venni, ha szükséges, megfelelően kell intézkedni. A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a nővér megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az otthon dolgozóin keresztül nem kerülhet nyilvánosságra az intézményben történt esemény még akkor sem, ha annak tartalma a törvény szerint nem is tartozik a titoktartási kötelezettség alá. Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakembereknek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő. Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit. Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és lakótársaitól. A mentálhigiénés munkatárs és az osztályvezető főnővér az új ellátottat bevezetik az otthon életébe, a szobatársaknak bemutatják. A beszélgetések során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, testi és lelki állapotáról. A foglalkoztatás különböző formáiba való bekapcsolódáskor jól működő csoportok alakulhatnak ki Kapcsolat a családdal Az otthonon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják illetve

17 felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. Az ápolók - gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy szabadságukat családjuk körében töltsék. Törekszünk arra, hogy a szabadság időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen Kapcsolat a társadalommal Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák, civil szervezetek adnak műsort, tartanak előadást Mentális gondozás A mentálhigiénés szakemberek munkájuk során segítenek az ellátottaknak: o a függőség o a szorongás érzésének és o az öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében o az izoláció felismerésében és leküzdésében. A függőség érzését fokozza az ellátott testi és lelki állapotából adódó szorongása. Leküzdésében segítséget adhat az irányított beszélgetés, melyet a feladathoz megfelelő képzettséggel rendelkező mentálhigiénés csoportvezető és a mentálhigiénés munkatárs kezdeményez. A beszélgetés irányítását ő tartja kézben, célja, hogy megismerve az ellátott gondolkodásmódját, egyenrangú félként kezelve, intellektusára hatva közli vele az otthon életének változásait, problémáit. Így ki lehet alakítani benne azt az érzést, hogy az otthon életét és ezen belül saját sorsát tulajdonképpen ő is irányítja. A szorongás az egyén és környezete számára kínos, törekszünk ennek megelőzésére, és ha már kialakult, olyan módszert igyekszünk találni, amely ezt az állapotot feloldja. A helyes foglalkoztatás az ügyes-bajos dolgok meghallgatása, a jogos kívánságok teljesítése segíthet a szorongás leküzdésében. Az öregségtudat kialakulását elősegíti a testi visszafejlődés, az elváltozások érzékelése, az érzékszervek működésének csökkenése, a mozgás korlátozottsága, a szellemi frissesség elvesztése. Amennyiben az öregségtudat megmarad, bizonyos normális szint nem zavarja az egyént. Az intézmény lakóinak izolációját biológiai és szociális tényezők együttesen okozzák. A biológiai tényezők közül a legjelentősebb az alkalmazkodási képesség csökkenése, az érzékszervek elváltozása, a mozgáskorlátozódás és a pszichés beszűkülés. A szociális tényezők közül szerepet játszik a családi élet és a baráti kör hiánya, a beköltözést megelőző magányosság, az otthonon belüli összhang hiánya. A mentálhigiénés szakemberek úgy tudnak segíteni, ha megismerik az ellátott személyiségét, bizalmat és jó kapcsolatot alakítanak ki vele. Kisebb csoportok kialakítását segítik elő, ezen belül sikerélményt nyújtó elfoglaltságot biztosítanak A környezetváltozásból eredő ártalmak megelőzése Ez a tevékenység már az előgondozás első szakaszában megkezdődik. Az intézménybe jelentkező személy otthonában tájékozódunk állapotáról, szociális hátteréről. Ez segít az intézményen belüli elhelyezésben, a beilleszkedésben, a gondozásban, a megismerésben és a megértésben. Már ebben a szakaszban felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal, sok

18 esetben a szomszéddal, az orvossal. Az ellátásra várakozót felkészítjük a változásra. Az idős ember jellemző pszichés vonása, hogy fokozottan fél az ismeretlentől. A félelem, a függőség, valamint a szorongás leküzdésének hatásos eszköze, ha minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről, kellemes vagy kellemetlen változásról előre tájékoztatjuk az otthon ellátottait. A várható változások ismeretében időt kapnak a fokozatos alkalmazkodáshoz. Az egy szobában lakók hangulatának alakulását, változásait a szakemberek állandóan figyelemmel kísérik Demens ellátott mentálhigiénés gondozása Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Vagyis mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása, melyek hozzájárulnak a demens jól-létének, - a "well-being" - biztosításához. A jól-lét itt azt jelenti, hogy a demenciával küzdő személy: a napjait aktívan tölti segítői közreműködéssel, biztonságban érzi magát, érzelmi támogatást kap. A demens betegek is szeretik a közösséget, annak ellenére, hogy látszólag magukba fordulva merengenek el saját maguk alkotta világukban. Szükségük van betegtársaik, ápolóik, családtagjaik társaságára, szeretnek alkotni, vannak kedvenc elfoglaltságaik. Amíg valamit tesznek van sikerélményük van életmotivációjuk. Ezt segítik elő a játékok, csoportfoglalkozások, tornák, a közös Istentiszteletek, a levegőztetések. Fontos, hogy amíg nem veszélyeztetik magukat, vagy lakótársaikat szabadon tegyenek bármit az intézmény falain belül, persze az ápolóik vigyázó szeme mindig rajtuk legyen. A változatos közösségi programok, kreatív foglalkozások, támogató csoportok és tematikus klubfoglalkozások egyaránt szolgálják a preventív jellegű, úgynevezett mentális karbantartást. A primer prevenció mellett azonban szükség van a kognitív funkciók célzottabb megerősítésére. A különféle aktivitási és kreatív foglalkozások mellett szükség van az idősek emlék- és élményanyagát mobilizáló reminiszcencia csoportfoglalkozás bevezetésére. E csoportfoglalkozások középpontjában a korábbi emlékek, élmények felidézése áll a kor jellemző és személyes tárgyainak, emlékanyagainak felhasználásával, a múlt eseményeinek felidézésével. A foglalkozások témái lehetnek: - régen és most: régi és mai térképek, fényképek, tárgyak segítségével meg lehet vitatni, milyen volt régen és mi változott azóta, milyen a jelen, - kertészkedés képek, könyvek alapján, esetleg a gyakorlatban is, főzés, kedvelt ételek, ételkészítés felidézése gasztronómiai újságok, szakácskönyvek segítségével, - ruhák, öltözködés, kedvelt stílusok ismerete divatújságokból, - foglalkozások és eszközeik, - járművek, közlekedés és változásai,

19 - házimunka, - utazás, úti élmények, - állatok, kedvenc háziállatok, állatgondozás, - művészetek, műemlékek, - sportok, - híres emberek: művészek, színészek, sportolók, közszereplők. A témák kimeríthetetlen sora áll a rendelkezésünkre a csoporttagok aktuális érdeklődéséről függően. 3.6.Foglalkoztatás Intézményünkben igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a gondozás során valósítjuk meg színes programjainkat, melyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak. Az aktivitást segítő fizikai tevékenység keretében sétákat teszünk a Duna-partra, az intézményt körülvevő zöldövezetbe. Ide a kerekesszékhez kötött ellátottainkat is elvisszük. Rendszeresen szervezünk közös tornákat gyógytornász, illetve ápoló gondozó, mentálhigiénés munkatárs irányításával, melyben való részvétel önkéntes, de ellátottainkat széles körben igyekszünk bevonni. A fekvőbetegek aktivitását segítjük az ágyban történő tornáztatással, a teraszon történő levegőztetéssel. A fizikai aktivitást segíti az intézményen belüli ház körüli munkába való bevonás személyre szabott elfoglaltság biztosításával. Az otthon ellátottainak életét változatossá és színessé teszik a szórakoztató és kulturális tevékenységek. Ehhez különféle társasjátékok, sakk, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók állnak rendelkezésre. A parkban szervezett rendszeres szalonnasütések, labdázások, télen hógolyózások különösen élénkítőek és sikerélményt nyújtóak. Legnagyobb élmény évente egy alkalommal egy távolabbi helyre szervezett autóbuszkirándulás. Ellátottaink részt vehetnek bibliaórán, kiscsoportos foglalkozásokon, részlegenként középcsoportokon, csoportterápiában, klubfoglalkozáson, közös beszélgetéseken. Minden ellátott részére hozzáférhető az intézményi könyvtár. Az ellátottainknak felolvasásokat, közös zenehallgatást szervezünk, melynek élményébe bevonjuk a gyengén látó ellátottainkat is. Hagyománya van intézményünkben a megyei Ki mit tud? vetélkedőn való részvételnek, az alkalmakhoz kötődő bálok szervezésének. A közeli Esztergomban kiállításokra, múzeumlátogatásokra és az egyéb programokra rendszeresen elkísérjük ellátottainkat Foglalkoztatás a demens ellátási részen Komplex mozgásfejlesztés (szinten tartás) - Mozgás koordináció, mozgásos ügyesség fejlesztése - Egyénre szabott program. Ágyból kiültetés, felállítás stb - Szem és kézmozgás - Egyensúly fejlesztés, járástanítás segédeszközzel, segédeszköz nélkül. Finommozgások

20 - kar, kéz ujjgyakorlatok versekhez kötve - kéz izmainak erősítése fogással, tárgy megtartásával, gyurmázás, rajzolás - tapintás: különböző anyagokkal, formákkal való ismerkedés, apró dolgok felcsipegetése, nagyobb gyöngyök fűzése. Önállóság kialakítása - étkezések esetében - öltözködésnél - testi higiénia Személyiség fejlesztése - napirendi szokások következetes betartása és megkövetelése - verbális utasítások végrehajtása - környezethez való alkalmazkodás - másokkal szembeni tolerancia, empátia kialakítása Kognitív funkciók fejlesztése - látás - hallás - tapintás - szaglás - ízérzékelés - figyelem, emlékezet fejlesztés Értelmi fejlesztés - színfelismerés - formafelismerés - összehasonlítás fejlesztése (azonosságok, különbözőségek) Beszédfejlesztés - légző gyakorlatok - ajak és nyelv gyakorlatok - utánzó gyakorlatok - olvasás, vers tanulás, - beszédmegértés. A foglalkozások az évszakok jegyében, a hónapokra és a hagyományokra épülnek.

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI Az intézmény SZMSZ - ben és működési engedélyben meghatározott

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C%'6. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben