Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó"

Átírás

1 Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: , honlap: PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, szeptember

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA AZ INTÉZMÉNY ÖNMEGHATÁROZÁSA HELYZETKÉP SZERVEZETI LEÍRÁS AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI ALAPELVEINK ÉRTÉKRENDÜNK KIEMELT CÉLJAINK INTÉZMÉNYÜNK TÁVLATI CÉLJAI HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ÉLETKORI SZAKASZOKHOZ RENDELT OKTATÁSI, NEVELÉSI, KÉPZÉSI CÉLOK FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK A TELJESÜLÉS KRITÉRIUMAI A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁSAINK KÖRE A TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉLET SZERVEZETI FORMÁI AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A SZOCIALIZÁLTSÁGI, A NEVELTSÉGI MUTATÓK ERŐSÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TANULÁS A KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCOKNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA A TEHETSÉG ÉS A KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KULCSKOMPETENCIÁK, MINT A FEJLESZTÉS TERÜLETEI ÚJ TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK OSZTÁLYBAN TÖRTÉNŐ MEGSEGÍTÉSE A HEFOP UNIÓS PROJEKT 5 ÉVRE SZÓLÓ PROGRAMJA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐ, A TANULÓ, ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSAINK... 53

3 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ELLÁTJA AZ ALAPÍTÓ OKIRATUNK ÉRTELMÉBEN A pedagógiai szakszolgálat célja A célokból fakadó intézményi feladatok Alkalmazott terápiák, eljárások és módszerek RÁHANGOLÓ GYAKORLATOK 62 ZENÉS BLOKK 62 MOZGÁSOS BLOKK 63 KÉPZŐMŰVÉSZETI BLOKK 63 Lovak a gyógyítás szolgálatában Alkalmazás Hazai helyzet A gyógylovaglás eredményeinek bemutatása INTÉZMÉNYÜNK ALAPÍTÓ OKIRATÁBAN MEGJELÖLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A pedagógiai szakmai szolgáltatás célja A célokból adódó feladatok Személyi feltételeink, szakmai kompetenciáink a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás feladatainak megvalósításához SZÁMOS PÁLYÁZATOT NYERT INTÉZMÉNYÜNK KULTÚRA, SPORT, ESZKÖZFEJLESZTÉS, A SZAKMAI- ÉS SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, VALAMINT AZ EURÓPAI SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÉN TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERÜNK A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 12. HELYI TANTERV A HELYI TANTERV FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELV ÉS PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ Alapelvek A helyi tanterv pedagógiai koncepciója Tantárgyak és óraszámok a teljes képzési időre az évfolyamokhoz rendelten a tanulásban akadályozottak részére... Hiba! A könyvjelző nem létezik Autista összevont csoport A TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓK ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE Az ellenőrzési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel A tanulók tudásának mérése A tanulmányi munka értékelése, minősítése A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, VALAMINT BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSÁNAK FELTÉTELE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 92 MELLÉKLETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

4 3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító nevelés- oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazó intézménynek valljuk magunkat. Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Intézményünk nyitott szemléletű, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Munkakultúránkat a nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Intézményünk minden területén fontos a folyamatos fejlődés, önfejlesztés. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk. A mindennapi oktatásban, és a fejlesztő és terápiás tevékenységben alkalmazzuk az IKT eszközöket. Szervezeti kultúránkra, pedagógiai gyakorlatunkra jellemző a team munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Érzelmekben gazdag iskolai légkör megteremtésére törekszünk. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Egyéni fejlesztési tervek szerint, a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve, az elmaradt képességek fejlesztésére hangsúlyt fektetve, a közvetlen megtapasztalást segítő komplex fejlesztést biztosító intézmény vagyunk. Az inkluzív pedagógiai szemléletet az együttnevelésben résztvevő és közvetve érintett szakemberek és partnerek körében folyamatosan alakító intézmény vagyunk Először tedd, ami szükséges, azután, ami lehetséges, és máris megteszed a lehetetlent. Assisi Szent Ferenc

5 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA Olyan vagyok, mint bárki más és mégis olyan, mint senki más Stella 1. Intézményünk az empátia, a szeretet és az emberiesség értékeinek mentén működik. 2. Minden tanuló személyisége egyszeri és megismételhetetlen érték, lehetőség arra, hogy az egyéni bánásmód és a differenciált, specifikus fejlesztés segítségével kiteljesedjék egyénisége. 3. A pedagógusok magas szakmai kompetenciával, precízen, és az etikai kódex elvárásai szerint dolgoznak. 4. Az intézmény minden dolgozójának munkáját áthatja a humanitás és az odafigyelés. 5. Az intézmény elsődleges célja a tanulók életre való felkészítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. 6. Fontosnak tartjuk minden területen a folyamatos fejlődést, nyitottságot, a korszerűség és innováció szükségességét. 7. Intézményünk partnerközpontú.

6 5 3. AZ INTÉZMÉNY ÖNMEGHATÁROZÁSA 3.1. Helyzetkép Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve: OM azonosítója: Intézmény típusa: többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Székhelye: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Az intézmény alapító okiratának kiállítója, az engedély száma és kelte: Budapest-Zugló Önkormányzata az 1095/2012 (XII.06.), 516/2011. (V.27.), 50/2011. (I.27.), 2088/2010. (XII.15.), 1199/2009. (IX. 15.), 464/2008. (IV.22.), 844/2007. (X. 02.), 562/2007. (VI.26.), 141/2005 (II.22.), 275/2004. (III.23.), 313/2001. (VI.19.), 695/2000. (XI.21.), 231/1999. (V. 18.), 300/1998. (V.28.), 202/1998. (III.31.) 174/1997. (VI.25.) sz. határozatokkal módosított 1263/1994. (XI.08.) sz. testületi határozatával július 01-vel jóváhagyott Alapító Okirat. A hatálybalépés ideje: szeptember 1. Az intézmény működési területe: Budapest Módszertani intézményünk Iskolai intézményegysége 1-8 évfolyamos, sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos, autista és integráltan középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat ellátó, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. 1 óvodai és 1 autista csoportot is működtetünk szeptemberétől az 1. és 5. osztálytól kezdve, szeptembertől az 5-8. osztályokban, - osztályonként 1-2 tanulóval - vállaljuk a középsúlyos értelmi tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelését, oktatását és fejlesztését. Intézményünk beiskolázási területe elsősorban a főváros XIV. kerülete, és annak vonzáskörzetei (XV., X., XVI. ker.). Szülői kérésre a szabad iskolaválasztási jogot figyelembe véve vesszük fel tanulóinkat. Tanulóink a Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatai alapján kerülnek beiskolázásra. Ennek értelmében intézményünk tanulólétszáma a mindenkori áthelyezés függvénye. Intézményünk az utazó gyógypedagógiai szolgálat segítségével ellátja a kerület valamennyi nevelési és oktatási intézményében az integrált sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátását. A logopédiai szakszolgálat segítségével ellátja a nyelvi és beszédfejlettségi zavarral küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését, és prevenciós tevékenységet fejt ki. A gyógytestnevelői szakszolgálat keretében ellátja a kerület intézményeiben az előírt fejlesztéseket.

7 6 A pedagógiai szakmai szolgálat keretében segíti valamennyi intézmény pedagógusainak munkáját, versenyeket, különböző rendezvényeket szervez, munkaközösségeket működtet. Pedagógiai Programunk a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján készült. Pedagógiai munkánk tartalmát így pedagógiai programunkat, helyi tantervünket is alapvetően meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, autista valamint integráltan középsúlyos) tanulókat nevelünk és oktatunk. Ennek értelmében gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű (enyhén, illetve középsúlyos értelmileg sérült és autista) tanulók iskolai nevelését, oktatását. Iskolai intézményegységünk 2013 szeptemberétől egész napos oktatásszervezeti formában működik. Vállaljuk az ügyeletek, szakkörök, sportkörök, nyári táborok megszervezését. Egyéni fejlesztő foglakozásokat, logopédiai, gyógytestnevelői, iskolaorvosi, védőnői szolgáltatást, az igények felmérését követően hitoktatást biztosítunk. Gondoskodunk a tanulók étkeztetéséről is. A 2003/2004-es tanévtől kezdődően, meghatározott óraszámban iskolapszichológus segíti a pedagógiai munkánkat, és támogatást nyújt a szülők számára is a nevelési problémák sikeresebb megoldásában. Intézményünk nevelőtestülete 1991-ben létrehozta a Sorskérdést Alapítványt, amely támogatást nyújt az intézmény célkitűzéseinek megvalósításához, a gyermekek szabadidős programjaihoz, táborozásához. Az iskola tanulónépessége Tanév Tanulólétszám Iskolás Óvodás Összesen 2004/ / / / / / / / / Valamennyi tanulónk hátrányos helyzetű, mert értelmileg-érzelmileg sérült, és több mint a fele veszélyeztetett. Tanulóink jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, az alacsony jövedelmi és fogyasztási szint, a rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsága és műveltségi szintje miatt. A veszélyeztetettség oka, hogy a szülő vagy gondozó környezet nem biztosítja a gyermekek számára a testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges körülményeket. Esetükben jellemző az elhanyagoló nevelés, a családban a devianciák halmozódása. A veszélyeztetett családok számára sokszor a megélhetés egyetlen forrását jelentik a segélyek, a családtámogatások. Esetükben jellemző, hogy egyszerre küzdenek anyagi nehézséggel, munkanélküliséggel, valamint életvezetési problémákkal, hivatalos ügyintézési és jogi gondokkal. Problémát jelent a gyors társadalmi és gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás. Mostoha lakáskörülmények jellemzőek tanulóink harmadára (alacsony komfort fokozat, önkényes lakásfoglalás, szívességlakás, átmeneti szállás). Feladatunk, hogy vonzó napirenddel megszerettessük az iskolát, a tanulást. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, beszélgetések révén segítünk a gyerekekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is támogatjuk a családokat. Az intézményünkbe járó gyermekek kb %-a roma származású, sokuk rendszertelenül jár iskolába. Szocializációjuk sajátos problémát és feladatot jelent nevelőmunkánkban.

8 7 Fontosnak tartjuk, hogy a roma és a magyar gyerekek együtt ismerkedjenek bizonyos tantárgyakon belül és a szabadidős tevékenységek alkalmával, a cigányság kultúrájával, irodalmával, történelmével, néphagyományaival, képzőművészetével, zenéjével. Ezeken az élményeken keresztül barátkozzanak a gyerekek a másság elfogadásával, a különböző kultúrák együttélésének lehetőségével. A pedagógusok a tanév elején a tanmenetek készítésekor az egyes tantárgyakban magyar, osztályfőnöki, ének-zene, rajz és kézművesség megjelenítik a kisebbség kultúrájával foglakozó elemeket. Évente család-háttérvizsgálatot, felméréseket és elemzéseket végzünk, melynek értékelését a gyermekvédelmi tevékenységben hasznosítjuk, az osztályfőnöki munkánkban, egyéni fejlesztési terveinkben, nevelési célkitűzéseinkben felhasználjuk Az intézmény kapcsolatai Intézményünk korrekt és eredményes kapcsolatot alakított ki a kerületi és fővárosi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A XIV. kerületi Önkormányzat étkezési és tankönyvtámogatást, beiratkozási és egyéb segélyt nyújt a rászoruló tanulóinknak, a nyári táborokhoz anyagi támogatást biztosít. Gyámügyi és szociális kérdésekben is nyitottságot, segítőkészséget tapasztaltunk. Naprakész információáramlás és együttműködés jellemző a következő intézményekkel: I. II. III. IV. számú Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottságokkal valamennyi kerületi nevelési és oktatási intézménnyel a TETRA kutyaterápiás alapítvánnyal, Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesülettel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámügyi Csoporttal a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.-vel, az Iskolaorvosi hálózattal, Az EGYMI-k Országos Egyesületével a gyermek - szakrendelőkkel, drogambulanciával, a civil szervezetekkel Educatioval Valamennyi budapesti EGYMI-vel az ESZA Nonprofit Kft-vel Intézményünk nyitottságát rendkívül fontosnak tartjuk. Rendszeresen tartunk kerületi és fővárosi szervezésű órabemutatókat. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Szegedi és Győri Főiskolák hallgatóinak gyakorlati képzésében is részt veszünk. Autista fejlesztő csoportunk kiemelkedő szakmai eredményei következtében az Országos Autizmus Hálózat továbbképző báziscsoportja. Folyamatos továbbképzési lehetőséget nyújtunk az érdeklődő szakembereknek fővárosi és országos viszonylatban is. Tagja vagyunk a Magyarországi Montessori Egyesületnek, és tagszervezete az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének. A fővárosi és az országos szakmai szervezetekkel is eredményes az együttműködésünk. (Módszertani Intézmények Országos Egyesülete, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége, Fogyatékosok Közalapítványa). Szakmai kapcsolatban vagyunk a vidéki Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekkel.

9 8 Nemzetközi kapcsolataink során láttuk vendégül európai pedagógusok egy-egy csoportját. Továbbra is nyitottak vagyunk, igyekszünk külföldi kapcsolatainkat szélesíteni, bővíteni Az iskola-felhasználók igényei, elvárásai Intézményünk közvetlen partnereinek igény-elégedettség vizsgálatára 2001-ben került sor, majd évente a trend vizsgálatra. Kérdőíves felméréseket, SWOT-analízist és klíma tesztet alkalmaztunk. Az ismételt felmérések is megerősítették az iskola felhasználók által megfogalmazott igényeket, elvárásokat. Az alábbi igények és elvárások kaptak prioritást: A.) Tanulóknál: a számítógép, az Internet használata szélesebb tanulói körben valósuljon meg, és a tanórán kívüli tevékenységekbe is épüljön be, igényük és elvárásuk az iskola és a közvetlen környezet rendezettsége, tisztasága, a tanulók igénylik az iskolai életükben a biztonságot, és az elfogadó légkört, szabadidős programjaikban szélesebb körű választékot szeretnének. B.) Szülőknél: nagy az igény a fejlesztés különböző területeire, amely a tanuló egyéni adottságaihoz igazodik, többségük fontosnak tartja, hogy a pedagógus ügyeljen a gyermekek biztonságára, optimális fejlődésére, a szülők is világosan látják gyermekeik magatartási problémáit, és ehhez segítséget várnak. C.) Munkatársaknál: a nevelő-oktató munkát segítő taneszközök szélesebb körű biztosítását várják el, a nevelési problémák megoldásához speciális szakemberek segítéségét kérik (pszichológus, pszichiáter, stb.), egységes nevelési követelmények, elvárások és szakmai színvonal megvalósítása, együttműködő kapcsolatot várnak el a szülőktől a gyermek legoptimálisabb fejlődése érdekében, pedagógiai munkájukban megjelenik a team munka az egyes tanulók/tanulócsoportok sikeres előmenetele érdekében, vagy egy-egy project megvalósítása érdekében a pedagógusok és a kisegítő dolgozók jobb együttműködése szükséges. Munkánk során elsősorban a tanulók és a szülők igényeinek kielégítésére kell törekednünk, közvetlen partnereink elvárásainak kell megfeleljünk. Pedagógiai programunk cél- és feladatrendszerének meghatározásakor a fentieket vettük figyelembe.

10 9 Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ Igazgatóhelyettes I. általános Igazgatóhelyettes II. szakszolgálati Nevelési Tanácsadó int.egység vezető Pedagógiai Szakmai Csoport vezetője Iskola 1-8. osztály pedagógusai Fejlesztő autista csoport vezetője és munkatársai Óvoda vezetője és pedagógusok Szabadidőszervező Pedagógiai szakszolgálatok vezetői és munkatársak (gyógypedagóguso k,logopédusok gyógytestnevelők) Nevelési Tanácsadó munkatársai Pedagógiai Szakmai Csoport munkatársai Könyvtáros DÖK Pedagógiai munkát segítők Technikai dolgozók, gondnok Érdekvédelmi szervek Minőségirányítási csoport Gyermekvédelem Ügyviteli munkatársak, iskolatitkár Intézményünk életét, szabályozását az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, az éves Munkaterv tartalmazza. Az intézmény munkájának szervezésében, irányításában részt vesz a több szintű vezetőség, melynek élén az igazgató áll. Az igazgató vezetői tevékenységét önállóan, valamint közvetlen munkatársai - az általános igazgatóhelyettes, a pedagógiai szakszolgálatok irányításáért felelős igazgatóhelyettes, a nevelési tanácsadó intézményegység-vezető, és a pedagógiai szakmai szolgálat irányításáért felelős vezető közreműködésével lát el. Meghatározott kérdésekben a szakszolgálatok - gyógytestnevelés, logopédusok vezetői közreműködésével. Az iskolai intézményegységben az iskolai vezetőség tagjaival: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezetők (4 fő), óvodai és az autista

11 10 csoport vezetői, a diákönkormányzat vezetője, KAT és szakszervezet vezetője, iskolaszék elnöke, minőségügyi vezető, Sorskérdés Alapítvány nevelőtestületi képviselője Szervezeti leírás Igazgató Feladatköre az intézmény pedagógiai munkájának irányítása. Hatásköre az intézmény tervező, szervező, irányító, ellenőrző, értékelő feladatainak ellátása. Az intézmény képviselete, a pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók szakmai képviselete. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása az intézmény jog szerinti működtetése, irányítása a KLIK központi szervének utasítása alapján. Kapcsolattartás a KLIK-kel annak helyi szervezetével a Tankerülettel, az önkormányzattal, a szülők és diákok szervezetével. Megbízás időtartama: öt év Megbízó: Budapest-Zugló Képviselő Testület. Igazgatóhelyettesek Feladatkörük, hatáskörük vezetői feladatok ellátása, az igazgató irányításával, egymással együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban. A vezetői munkamegosztásban, feladat megjelölésben szervezési, irányítási, ellenőrzési jogokkal rendelkeznek. Megbízatásuk időtartama: visszavonásig szól. Megbízó: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatója. Nevelési Tanácsadó Intézményegység-vezető Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Nevelési Tanácsadóban folyó szakmai munkát. Segíti a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését. Felelős a vizsgálatok, a tanácsadás és terápia, a fejlesztés, valamint a konzultációk irányításáért és ellenőrzéséért. Szorosan együttműködik minden tekintetben az intézmény igazgatójával, annak irányítása alatt végzi tevékenységét. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás vezetője Ellátja a beosztás szerinti szaktanácsadói feladatokat és a kerületi munkaközösségek gondozását. Az iskolai munkaközösség vezetők meghívása alapján segíti a munkaközösségi munkaterv, a tantárgyi tanmenetek összeállítását, a választott oktatócsomagok és a helyi tantervek összehangolását. Pedagógiai tájékoztatást végez és segíti a hozzá tartozó felső tagozatos munkaközösség vezetők és tanárok munkáját. Szakszolgálatok vezetői: A logopédiai és gyógytestnevelői szakszolgálatok vezetői az igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzik munkájukat. Egyéb pedagógiai vezetők munkaközösségek vezetői, a munkaközösség tagjai által választott, szakmai vezetők Az iskolában működő szakmai közösségek életét szervezik, irányítják, koordinálják éves terveik szerint. Szakmai tanácsadói és képviseleti jogokkal rendelkeznek, az intézményi vezetőség tagjai. Munkájukat közvetlenül az igazgató, igazgatóhelyettesek irányításával végzik. Tevékenységükről folyamatos tájékoztatással tartoznak. Megbízás időtartama: tanévenkénti megerősítéssel a visszavonásig szól. Minőségügyi vezető Gondoskodik az intézményi minőségirányítási program működtetéséről, összefogja és irányítja a minőségfejlesztési team tagjainak munkáját. Hatás és jogköre az intézmény minden dolgozójára kiterjed. Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. Megbízatás időtartama: visszavonásig szól.

12 11 Megbízó: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatója. Az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés formái, fórumai A szakalkalmazotti érdekképviselet Intézményünkben szakszervezet működik, a Pedagógus Szakszervezethez csatoltan. A szakszervezeti főbizalmi a XIV. kerületi Pedagógus Szakszervezet közvetlen útmutatása alapján tevékenykedik. A KAT a dolgozókat 3 tagú vezetőséggel képviseli. A tanulói érdekérvényesítés A Diákönkormányzat egy megbízott pedagógus vezetésével működik az igazgató irányítása alatt. Az osztályok megbízottjait a diáktanács vezetője képviseli a vezető tanár és az iskolavezetés felé. A diáktanács véleményezési jogkörrel rendelkezik egyes a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben, mint a házirend, a diáktanács éves programja, értékelés, jutalmazás, elmarasztalás, fegyelmi büntetés, rendezvények, iskolarádió működése, a diákújság megjelentetései, iskoladekoráció, kirándulások szervezése, stb. Az iskolavezetés és a diáktanács közösen dönt az évi egy diákfórum megrendezéséről. A Diákönkormányzat javaslatot tesz a tanév egy tanításnélküli munkanapjának programjára és időpontjára. A szülői érdekérvényesítés A szülők legfontosabb érdekérvényesítési szervei iskolánkban az iskolaszék és a szülői munkaközösség. A szülők ezen szervezeti kereteken keresztül informálódnak és nyilvánítják ki véleményüket az iskolai életet érintő kérdésekben (SZMSZ, pedagógiai program, igazgatóválasztás, szervezési kérdések, financiális kérdések), a pedagógusokkal együttműködve részt vesznek az iskolai ünnepélyek, hagyományos rendezvények, és egyéb programok szervezésében. A szülők a fogadóórákon, szülői értekezleteken és fórumokon, az iskolai rendezvényeken tájékozódhatnak az iskolában folyó munkáról, a tanulók teljesítményeiről, eredményeiről. 4. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI 4.1. Alapelveink Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük tanulóinkat is. Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg. A legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. Fontosnak tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást, a felfedezés örömét jelentse a gyermekek számára. Minden gyermekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az oktatás egész folyamatában az iskoláztatás tartama alatt mindvégig érvényesítjük. Differenciáltan alkalmazott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat.

13 12 Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy életterük, az iskola kellemes, barátságos esztétikus legyen. Változatos, élmény dús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas megszervezéséről gondoskodunk. Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének növelésére. Megváltozott társadalmi gazdasági - pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban szükségesnek tartjuk az együttnevelés megvalósítását. Intézményünk elkötelezett a folyamatos önfejlesztés iránt. Ennek érdekében önértékelési rendszert működtetünk, melynek keretében mérjük partnereink elégedettségét, vizsgáljuk tanulóink teljesítménymutatóit, értékeljük pedagógusaink teljesítményét. Mindennapi pedagógiai gyakorlatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a közös munkavégzésre, a team-, projektmunkára, a munkaközösségek színvonalas működtetésére Értékrendünk Az eddigi munkánk során megfogalmaztunk néhány olyan alapértéket, amelyeket a jövőben is szeretnénk közvetíteni: emberiesség, szeretet, tolerancia, önfegyelem, őszinteség, bizalom, egymás tisztelete, segítőkészség, becsületesség Kiemelt céljaink Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító nevelés- oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazása. A kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk tanulóink különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, tehetséggondozását. Különös hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, a személyre szóló fejlesztésre, és a tehetséggondozásra. A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével differenciált és egyéni fejlődést biztosító tanulásszervezési eljárások keretében juttatjuk el egyéni képességeik maximumára. Az oktatás keretében felkészítjük diákjainkat az eredményes szocializációra, pályaválasztásra, az önálló életvitelre. Elősegítjük a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra megvalósulását. A mindennapi oktatásban, és a fejlesztő és terápiás tevékenységben az IKT eszközök alkalmazása. Referenciaintézményként az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását segítjük kerületi, fővárosi és regionális szinten. Pedagógiai gyakorlatunkban a team munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés a jellemző. A külső-belső szakmai kapcsolati formák, a hálózati tevékenység erősítése. Segítő, szolgáltató hálózat kiépítése, a szolgáltatások körének bővítése, szakmai feladatok széleskörű felvállalása. A helyi szükségletek, igények összehangolása a hozzáférhető szak- és szakmai szolgáltatásokkal. A HEFOP uniós programban kidolgozott szakmai tartalom fenntartása. A TÁMOP és uniós pályázatokban kifejlesztett Jó Gyakorlatok, Szakmai műhelyek, képzések, protokollok, kapcsolati rendszerek, hálózati tevékenységek folyamatos alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

14 Az életkori szakaszokhoz rendelt oktatási, nevelési, képzési célok Az óvodai nevelés szakasza: Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű - csoportos és egyéni - képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzéssel, a szociális tanulás feltételeit biztosítva kell elérni, hogy az óvodások biztonságban érezzék magunkat, testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlődjenek. Egyénre szabottan biztosítjuk az óvodás gyermekek szociális érzelmi és értelmi szükségleteinek kielégítését, az iskolai, potenciális tanulási zavarok megelőzését egyéni- és kiscsoportos formában. A pszichikus funkciók prevenciós, habilitációs - és rehabilitációs fejlesztésével segítjük a tanulási képességek kialakulását- az iskolába lépés érdekében. A tanulási képességek célzatos fejlesztésével minden gyermeket egyéni lehetőségeihez mérten felkészítünk a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Ezért fejlesztjük mindazokat a készségeket, képességeket, amelyekre az iskolai életben való boldoguláshoz szükségesek. Ennek megvalósításához gyermek- és emberközpontú, érzelmekben gazdag óvodai légkör megteremtésén fáradozunk. Az iskolára felkészítés célja kialakítani az egyéni fejlettségi szinthez igazodva az iskolaérettséget, azaz o a gyerekek rendelkezzenek alapvető testi fejlettséggel, o a pszichikus folyamatok fejlettségével, o megfelelő szociális fejlettséggel az iskolai életre. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést, a terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az óvodai oktató, nevelőmunka egész folyamatában mindvégig érvényesítjük. Differenciáltan alkalmazott készségfejlesztő ismeretanyaggal és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat. A Lépésről lépésre program folyamatos bevezetését tervezzük. Mindezek mellett törekszünk: o a szokásrendszer széleskörű kialakítására és megerősítésére, o a személyiség komplex fejlesztésére, o az egyéni bánásmód maximális érvényesítésére, o az általános viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésére, o a társadalmi normák, értékek elsajátíttatására. o gyermekeink érzelmi-erkölcsi nevelésére, értékközvetítéssel, o pozitív, érzelmekben gazdag óvodai légkör biztosítására. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, és a testi- és lelki egészség nevelésére. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 1., Alsó tagozat: az első évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig adaptációs időszak megteremtése az intézménybe kerüléskor; a szokásrendszer megalapozása, kiépítése az iskolai élet és a társas kapcsolatok terén; a feladat és szabálytudat erősítése; az érdeklődés felkeltése, ébrentartása, aktivitás fokozása a tevékenységek iránt; az ismeretszerzés, a felfedezés örömének megtapasztalása a tanulásban; az önismeret alapozása, a saját fejlődési ütem elfogadása; a közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása; a játék megszerettetése, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárs csoport felfedezése; pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok gyengítése;

15 14 tervszerű készség- és képességfejlesztéssel a kulturális, szociális hátrányok csökkentése, az integráció elősegítése; 2., Felső tagozat: az ötödik évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig iskolán kívüli társas kapcsolatok erősítése. az önismeret erősítése, reális énkép, egészséges önbizalom kialakítása; saját lehetőségek, korlátok felismerése és elfogadása; a kommunikáció, az önálló véleményalkotás, -nyilvánítás elsajátítása; reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén; általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése; az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás alkotóképes felhasználása a gyakorlatban; egészségmegőrző, környezetvédő magatartás kialakítása; a személyiség érzelmi, akarati oldalának megszilárdítása; a jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása; a kitartó munkavégzés feltételeinek megteremtése; saját és mások másságának elfogadása, vállalása; a felnőtt életvezetési technikákkal való megismerkedés, a családi életre való felkészülés, a felelősségérzés fejlesztése; felkészítés a társadalmi szerepre, a magánélet szerepére, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, a konfliktusok kezelésére; a kulturális és szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása; a befogadás, az elfogadás erősítése a családdal közösen Alapvető IKT ismeretek megszerzése 5. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK Óvodai nevelés szakasza: a szokásrendszer széleskörű kialakítása és megerősítése, a személyiség komplex fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése; a gyermekek közösségi magatartásának kialakítása, a konfliktusmentes iskolai beilleszkedés iskolai megalapozása; a praktikus ismeretek, készségek-, képességek fejlesztése a mindennapi életben szükséges egyszerűbb tevékenységek elsajátíttatása; az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sport, és mozgás megszerettetése; az igény felkeltése az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 1., Alsó tagozat: az első évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig eredményes tanulási és helyes szabadidős szokások kialakítása és megerősítése; tanulóink erkölcsi-érzelmi nevelése, értékközvetítés, pozitív érzelmekben gazdag iskolai légkör biztosítása; a gyerekek fogékonyságának kialakítása, saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a tágabb társadalom értékei iránt; hogy képessé váljanak az értékek befogadására, megteremtésére, megóvására; a környezetvédelemre, testi és lelki egészségre való nevelés.

16 15 korszerű és továbbépíthető alapműveltség nyújtása, mely elősegíti a képességek minél teljesebb kibontakoztatását; az általános viselkedés és magatartáskultúra fejlesztése, társadalmi normák, értékek elsajátítása; a tanulók közösségi magatartásának fejlesztése úgy, hogy szívesen legyenek együtt, képesek legyenek közös célért együttműködni, alkalmazkodni, konfliktust kezelni, megoldani; 2., Felső tagozat: az ötödik évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig egészséges, edzett fiatalok nevelése, akiknek szükséglete a mozgás, sport; annak érdekében, hogy egészséges életmódjuk, életvitelük legyen; éljenek harmóniában környezetükkel és védjék azt; törekszünk olyan elemi értékrend kialakítására a család segítségével a tanulókban, melyre tisztességes életvitel építhető; e tanulók gyakorlati készségeinek megalapozása, a praktikus ismeretek és képességek kibontakoztatása, a munka megszerettetése; a hazafias nevelés feladatainak megvalósításával a nemzeti identitás fejlesztése; a roma kultúra fontosabb elemeinek megjelenítése a tantárgyakban és a szabadidős tevékenységekben; tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, a pályaorientációs feladatok megoldása a korszerű infokommunikációs technológiai eszközök megismertetése, alapfokú alkalmazása 6. A TELJESÜLÉS KRITÉRIUMAI A teljesülés kritériumait a tanulók életkorához igazodva értelmezzük. A gyermekek jól érzik magukat az iskolában, csökkennek az igazolatlan hiányzások. Tisztában vannak a tanulás hasznával; érdeklődnek a különböző ismeretek iránt; a foglalkozásokon aktívak. Önmagukhoz képest fejlődnek, tudásuk nő. Eligazítással képesek önállóan tanulni, szeretnek olvasni. Fejlődik önismeretük, felismerik értékeiket, hibáikat, korlátaikat. Ha tudnak, segítenek, szükség esetén elfogadnak vagy kérnek segítséget. Kultúrált kommunikációt folytatnak a felnőttekkel és társaikkal. Szabadidejüket képesek kellemesen, hasznosan eltölteni. Higiéniai alapelveket betartják. Reális elképzeléseik, terveik vannak a továbbtanulással kapcsolatban. A szakiskolában csökken a lemorzsolódás. Ellenőrzési formák: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, beszélgetések, cselekedet-, viselkedéselemzés, felmérés, nevelési eredményvizsgálat, nyomon követés. Ellenőrzésben résztvevők: a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, a munkaközösség vezetők, az intézmény vezetői. 7. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 7.1. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói

17 16 Fontos, hogy az intézmény munkatársai gyermekszerető, humanista emberek legyenek. Képesek legyenek, és akarjanak fejlődni, kreativitással és szakmai elhivatottsággal neveljék, oktassák a gyerekeket. A pedagógus személyiségének kiteljesedése érdekében minden jó ötletet, minden innovációs lehetőséget az intézmény a mindenkori rendelkezésére álló eszközeivel támogat. Az újonnan belépő kollégák, rendszeres segítséget kapnak. Team megbeszélések, hospitálások állnak rendelkezésükre. Fontos a pedagógiai munka szabadsága, mindemellett az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: társadalmi elvárások pedagógus etikai kódex az iskola szabályozási dokumentumai minőségügyi elvárások A pedagógusokat munkavégzés közben megilleti pszichikai, jogi és fizikai védelem. Természetes elvárás, hogy a pedagógus a szülőkkel való kapcsolattartásával pozitív irányban erősítse az iskolához, illetve a tanulócsoporthoz való viszonyulást. Célunk egy olyan intézmény működtetése, ahol a pedagógus biztonságban érzi magát, így a gyermekek nevelése-oktatása elfogadó, szerető környezetben biztosított. A továbbképzéseknél figyelembe vesszük, hogy iskolánk Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, így a továbbképzések tekintetében prioritást kapnak a következők: differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projekt módszer, speciális fejlesztő terápiák, fejlesztő pedagógia, számítástechnika, valamint a mérésmetodikai ismeretek. A tanórán kívüli és rehabilitációs célú fejlesztési feladatokat a felkészültség (szakosodás, specializáció, tanfolyami képesítés, önképzés) az adottságok, az önkéntes vállalások alapján látják el a pedagógusok. A napköziben gyógypedagógiai feladatot végző pedagógus aktívan bekapcsolódik a tanórák vezetésébe is, és az egyéni kiscsoportos fejlesztő munkába. A nevelő-oktató közösség szakmai felkészültsége Pedagógusaink túlnyomó többsége szakmailag jól képzett, innovatív magatartású, a sérült gyermekek fejlesztése ügyében elkötelezett, nagyfokú empátiával rendelkező munkatárs. Munkájukat heti hat órában iskolapszichológus segíti. Kollégáink rendszeresen részt vesznek a gyógypedagógiai szakterület fővárosi és országos szintű rendezvényein. A minőségbiztosítás előtérbe kerülésével az oktató-nevelő feladatokon túl egyre több időt szánunk a pedagógiai szakmai kérdések megvitatására. Technikai dolgozóink, ügyviteli munkatársaink lelkiismeretesen, felelősséggel végzik munkájukat, segítik az iskola nevelő-oktató munkáját Tárgyi feltételek Intézményünk 1976-ban épült, zöldövezeti, családi házas környezetben. Az egy emeletes épületben 13 tanteremben, 5 szakteremben folyik a nevelő-oktató munka. A világos, derűs tantermek tanuló elhelyezésére alkalmasak. A tantermekhez beépített ruhás és polcos szekrények állnak rendelkezésre a tanulók ruhái és a taneszközök elhelyezésére. A tantermekben a 6 szaktanterem kivételével a délutáni foglalkozások is zajlanak. Játszószőnyeg, mesesarok, könyvkuckó kialakítására mindenhol van lehetőség. A foglalkoztatás egyéb terei A tantermeken kívül a kiscsoportos és egyéni fejlesztésre szervezett foglalkozásokat szolgálják kisebb termeink, illetve helyiségeink (logopédiai szoba, fejlesztőterem, gyermekvédelmi felelős terme, klubhelyiség, gyógytestnevelői szoba, kondicionáló terem, szertár, öltözők, orvosi szoba, stb.).

18 17 Technikai tevékenységeket, gyakorlati foglalkozást egy szaktanteremben szervezünk (fiú-, és lány munkaterem). A szaktantermekben a berendezés tudatosan válogatott, és a célzott tevékenységet szolgálja. Kiemelt szerepe van a számítástechnika, a művészetterápiás valamint a természet ismereti szaktantermeinknek. Közös helyiségeink A tágas aulánk a közös ünnepélyek, csoportközi foglalkozások és az ügyeleti zsibongó színtere. Belső átrium udvarunk pihenésre, szabadidős tevékenységre szolgál. Könyvtárunk alkalmas a szakkönyvek és a tanulói könyvállomány elhelyezésére könyvtári órák megtartására. Melegítőkonyhával rendelkezünk. Az ebédlőnk barátságos, otthonos, biztosítja a kultúrált étkezések lebonyolítását. A tornaterem a célnak megfelelő, a sportolási lehetőséget a nagy sportudvar biztosítja. Labdarúgó-, kosárlabda pályánk van, szabadtéri színpad, a kicsiknek játszóudvar homokozóval, hintával áll rendelkezésre. Az elmúlt években korszerű fajátékokkal bővítettük és gumiörleményes burkolattal láttuk el az óvodai udvarunkat, valamint a szabadtéri színpadunk üléseit, ami a tartalmas, és balesetmentes szabadidős-, és játéktevékenység eltöltését szolgálja. Eszközállományunk, technikai felszereléseink, berendezéseink elhasználódása miatt folyamatos cserére, pótlásra szorulnak. 8. ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A tanórán kívüli szolgáltatások és programok, a szabadidős tevékenységek, a tanulók képességfejlesztését és a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. Az étkezések és a táborok kivételével ingyenesek, a szülők tájékoztatásával esetenként részvételükkel szerveződnek. Ezek a tevékenységek mintát adnak a tanulóknak a tartalmas szabadidőtöltésre, képességeik kibontakoztatására. Az iskola által nyújtott szolgáltatás a magatartási, beilleszkedési zavart mutató tanulók helyzetén is javít azzal, hogy tartalmas elfoglaltságot kínál, viselkedési mintákat ad számukra a különböző élethelyzetekben, sikerélményhez juttatja őket, társas kapcsolataikat ápolja, szélesíti. Szakköreinket szívesen veszik igénybe tanulóink. A számítógép teremben tartott informatikai számítástechnikai foglalkozások nagyon népszerűek. Iskolánk Internetes kapcsolattal is rendelkezik, mely a tanulók számára is hozzáférhető. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az alapvető ismeretekkel, melyek segítségével a számítógépet, mint a mindennapi kommunikáció és ismeretszerzés eszközét használni tudják. A tanórán kívüli tevékenységben bőven kínálkozik lehetőség a kulturális, a szociális háttér miatt hiányosságokat mutató tanulók felzárkóztatására. Az érintkezési formák, elvárások bemutatásával, játékos gyakorlásával, a test, a ruházat tisztántartásának elsajátításával, a kulturált étkezési szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken történő viselkedés szabályainak gyakorlásával és számtalan praktikus ismerettel igyekszünk elfogadásukat, befogadásukat segíteni Szolgáltatásaink köre

19 18 A tanulók reggeli és délutáni ügyeletének ellátása, tanítás nélküli munkanapokon programok szervezése. Napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd és uzsonna), igény és rászorultság szerint kedvezmény biztosítása. A mindennapi testedzés lehetősége a tornateremben, a kondicionáló teremben vagy a szabadban. A könyvtár használata, könyvek kölcsönzése, könyvtári foglalkozások igénybevétele. Felkészítés kulturális és sportversenyekre, vetélkedőkre, tanulóknak hirdetett iskolai és iskolán kívüli (kerületi, fővárosi, országos) versenyekre. Szakkörök, iskolai sportkörök a tehetséggondozásra, hobbitevékenységre és képességfejlesztésre. Eseti és igény szerinti egészségügyi ellátás a házon belül, és a szakrendelés igénybevételéhez nyújtott segítség. A környező (könnyen megközelíthető) kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele múzeumok, kiállítások, műemlékek megtekintése, mozi- és színházlátogatás alkalmanként. Táborok, túrák szervezése, lebonyolítása tanévben és szünidőben. Lehetőségeink arányában erdei iskola szervezése. A többségi általános iskolákban az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók utazótanári ellátása. Pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás nyújtása az alapító okirat szerint. Lovas terápia és gyógyúszás szervezése. Szülőklub szervezése, melynek keretében lehetőséget adunk a szülőknek arra, hogy megismerjék terápiás, fejlesztő módszereinket, tanácsot adunk az otthoni fejlesztéshez, megfogalmazhatják az iskola felé elvárt igényeiket, konkrét segítséget nyújtunk az általuk felvetett problémákra, meghívott szakemberek válaszolnak kérdéseikre, közös programokat szervezünk, pl. játszóház, családi sportnap. Az iskola pedagógiai munkáját iskolapszichológus is segíti A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái 1. Napközis csoportok A napközis időszakban tudatosan tervezett heti és napirend alapján változatos tevékenységeket biztosítunk az alábbiak szerint: szabadidős tevékenység, készség- és képességfejlesztő foglalkozások, mindennapos testnevelés, csoportközi foglalkozások, könyvtárlátogatás, iskolán kívüli programok (séták, múzeumlátogatás), manuális és kulturális tevékenység, játéktanítás, vetélkedők, játszóházak, egy óra tanulásra, gyakorlásra, a házi feladatok elvégzésére. 2. Szakkörök A gyermekek érdeklődése, a rendelkezésre álló órakeret figyelembevételével szerveződnek. Különböző korosztályból és évfolyamból vesznek rajta részt a tanulók. A szakkörök vezetője ismerteti a tanulókkal a szakkörök programját. A választás az egyes tevékenységformák között egyéni érdeklődés alapján történik. A szakkörök programjai tudatos fejlesztési lehetőséget biztosítanak az egyes készségek, képességek terén.

20 19 Számítástechnika Tehetséggondozás Énekkar Művészeti terápia Hittan Ritmusfejlesztő (dob) szakkör ÖKO szakkör Ulwila 3. Sportkörök A tanórai testnevelést, sportéletet egészítik ki. A mindennapos testnevelés biztosításának lehetőségét szolgálják. Céljuk a fizikai állóképesség, erőnlét, ügyesség fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. Lehetőség van az egyes sportágak versenyére sportkörön belül felkészíteni a tanulókat. Fiú-leány bontású csoportokat szervezünk sportágak szerint. Sportköreink: labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, kosárlabda, korfball speedminton judo 4. Egyéb tevékenységi formák A képességek fejlesztését, a tehetséggondozást szolgálják. Az egyéni érdeklődést figyelembe véve szerveződnek: viselkedéskultúra és kommunikációs készségfejlesztés szín-kör-játék, bábjátszás, illemtan, a kreativitást, gondolkodást fejlesztő tevékenységek, eszközök használata Montessori, számítógépes programok, zenei, művészeti jellegű tevékenységek énekkar, tánc, régi gyermekjátékok, gyerekszínjátszás, kézműves technikák, logopédiai fejlesztés, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások évfolyamok közötti átcsoportosítása (a törvény szerint) a tanulócsoportok igénye, szükséglete szerint történik. Az iskolakezdés idején, az alapvető kultúrtechnikák alapozása éveiben a sérült funkciók működőképességének helyreállítására, a képességek fejlesztésére, korrektív hatások érvényesítésére, kompenzáló, terápiás megoldások alkalmazására nagyobb szükség van, mint a felsőbb évfolyamokon. gyógytestnevelés: az iskolai testnevelés és fejlesztés egyik formája. Gyógytestnevelésben részesült az a tanuló, akit az iskolaorvos javasol. Továbbiakban a tanuló megjelenése és aktív részvétele kötelező. Az iskolaorvos és a szakorvos javaslata alapján szerveződnek a csoportok. A napközi az alsó tagozatos sérült kisgyermekek számára a tapasztalatszerzés, az örömszerzés színtere. Nagy szerepet szánunk az óvodai életből az iskolába történő átvezetésnek. Ezért meghatározó tevékenységük a játék, amely a közös, az együttes élményszerzést és tevékenységet is biztosítja. Előtérbe kerülnek a szerepjátékok, az egyszerű szabályjátékok, a mozgásos játékok. A választható tanórákat kötelezően építettük be helyi tantervünkbe, mivel pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, a manuális készségek kialakítására, mindennapos testedzésre és szülői igény alapján az informatikai ismeretek bővítésére.

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 2008/2009

Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 2008/2009 Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 2008/2009 Ilyenek vagyunk Lépni tanítsd lépteddel, nézni tanítsd szemeddel adni tanítsd kezeddel, ezer percben ezerszer (Adamis

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Felső tagozatos munkaközösségének munkaterve 2016-2017. tanévre Budapest, 2016. augusztus 26. Készítette:, mkv. 1. Munkaközösség

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben