Kisokos 2019/2020. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisokos 2019/2020. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola"

Átírás

1 Kisokos 2019/2020 Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

2 Az iskola pedagógusai Papp Zsolt igazgató Tóthné Vámos Edit alsó tagozatos igazgatóhelyettes Bollerné Kiss Márta felső tagozatos igazgatóhelyettes Bajtay Zsuzsa angol szakos tanár Berta Tímea tanító, 1.c magyar tanár Benczéné Wágner Anita tanító, 3.b Bencsik Renáta tanító, osztályfőnök 4.a Bense Erzsébet tanító, osztályfőnök 2.b Bíróné Kiss Gabriella hittan szakos tanár, napközi, 3.a Bóka Éva magyar tanár Boller Péter testnevelés tanár Csizmadia-Kovács Gyöngyi tanító, osztályfőnök, 4.b Csontosné Muity Éva tanító, 2.a, német nyelv Csúzdi Szabó Erika rajz művésztanár, grafika Elekné Nagy Krisztina tanító, osztályfőnök, 4.c angol nyelv Ferencziné Bodor Csilla tanító, osztályfőnök, 2.c Gárdonyi Péter tanító, informatika, osztályfőnök, 1. c Gudricza Mariann tanító, osztályfőnök, 1.b Hajduné Leiz Judit tanító, 1.a Horváth Krisztina drámapedagógus, könyvtáros Horváthné Erdélyi Zsuzsanna ének-zene tanár Huberné Deák Ildikó református hittan Józsa Aranka matematika tanár Kákonyi Réka ének-zene tanár, óraadó Keserü Szilvia testnevelés tanár, osztályfőnök, 7.a Kondász Gabriella matematika tanár, táblajáték, osztályfőnök, 7.b Kovács Margit tanító, 4.c Kovácsné Nagy Hajnalka tanító, osztályfőnök, 1.a, angol nyelv Kőszegi Szilvia tanító, osztályfőnök, 3.b Lipótzy István biológia tanár, osztályfőnök, 5.a Liszkainé Török Erzsébet kémia tanár, fejlesztő pedagógus Lukácsné Haránt Eszter néptánc pedagógus Magyar Hajnalka tanító, osztályfőnök, 3.c Magyariné Oltványi Katalin tanító, ének Mészárosné Erős Zsuzsa tanító 3.c Molnár Rózsa fizika, matematika, életvitel, osztályfőnök, 6.a Oláhné Tóth Monika tanító, 1.b Patikné Bognár Dóra tanító, 2.c

3 Nagy Gabriella testnevelés tanár Sági-Baté Etelka tanító, tanulás módszertan, osztályfőnök, 2.a Schimó Tünde tanító, angol, 4.b Siposné Hajdú Margit tanító, drámapedagógus, osztályfőnök, 3.a Szabó Ildikó némettanár Szakálné Harkai Rita történelem-hittan tanár, osztályfőnök, 7.b Szelei Anikó hittan tanár Szőllösi Éva tanító, 2.b Takács-Hornung Mária matematika-informatika tanár, robotika Tomsity Helga magyar-angol tanár, osztályfőnök, 8.a Tóth Tibor atya iskolalelkész, hittan Vargáné Fülöp Andrea angol tanár, osztályfőnök, 6.b Vazulné Járfás Orsolya földrajz-biológia tanár, osztályfőnök, 8.a Velkey Zoltán A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő matematika tanár alkalmazottak A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak Tóth Evelin Piszóné Jakab Mónika Horváth Krisztina Mák Ildikó Kókainé Balogh Erika Balogi László tanító, pedagógiai asszisztens tanár, pedagógiai asszisztens könyvtáros iskolatitkár iskolatitkár rendszergazda Technikai dolgozók Hortobágyi Tibor Makk Györgyné Zubor Sándorné Lázár Péter Gőbölös Gábor Haraszin Miklós Gonda András Szombatiné Gábor Erzsébet Szombati Ernő Botos Gyuláné Gonda Andrásné gazdasági vezető gazdasági ügyintéző gazdasági ügyintéző karbantartó karbantartó karbantartó udvaros portás portás takarító takarító

4 Kóczó Mária Koleszárik Józsefné Ország Ibolya Szabóné Baráth Nóra takarító takarító takarító takarító Az iskola címe: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9. (telefon, fax: 76/ ) Honlap: Iskolaorvos: Dr. Fábián Erzsébet Védőnő: Markó Melinda Fogorvos: Dr. Mezős Ottó Mezős Fogászati Centrum Kft.Csongrádi utca 13. Telefon: 76/

5 Mindszenty-emlékérmet kapott a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos Rend meghívására gyűltek össze a hercegprímás szobrának avatására, valamint a társaság alapította Mindszenty-emlékérem átadására az ünneplők Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-án. Az ünnepen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és a szervezet ügyvezető elnöke kiemelte, Mindszenty József rendkívüli egyéniség volt. Mostoha körülményei miatt nem lehet hasonlítani kora katolikus nagyjaihoz. Magyarországon Mindszenty korában még a szocialista országokhoz képest is nehezebb volt a katolikus egyháznak és képviselőinek helyzete. Mindszenty Emlékérmeket kapott Farkas István piarista szerzetes, tanár, Kisléghi Nagy Ádám festőművész, valamint a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola. A kecskeméti oktatási intézmény egyébként az első olyan díjazott a kitüntetés évtizedes történetében, amely Papp Zsolt igazgató képviseletében és a tanári kar részvételével szervezetként vehette át az emlékérmet. Lévai Jánosné, Kecskemét város önkormányzati képviselője, a Mindszenty Társaság tagja laudációjában így méltatta az intézményt: Gyökerek és szárnyak útravalóul talán ez az, amit egy szülő, vagy egy pedagógus a gyermekének, a tanítványának adhat. E gondolat jegyében dolgoznak itt a pedagógusok. Több mint egy évszázaddal ezelőtt csodálatosan megépített, a fenntartónak köszönhetően gondosan felújított épületük, hatalmas,

6 játszóteres, tanösvényes udvaruk optimális lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy mindaz a testi, lelki, szellemi érték, melyekkel tanítványaikat gazdagítani szeretnénk, méltó környezetben valósulhasson meg. Köszönjük a díjat a Mindszenty Társaságnak Elöljáróban a tanévről Iskolánkban a 2019/20-as tanév során az előző évek szemléleti és módszertani elemeit kívánjuk elmélyíteni, mely elsősorban az élmény-és tevékenységalapú oktatási módszerek alkalmazását jelenti. Ez részben az előző év EFOP pályázataira értendő, de jelenti az eddigiekben is alkalmazott, változatos és gazdag, tevékenységalapú módszerek további gondozását, megismertetését és rögzítését is. Folytatjuk az intézményre eddig is jellemző, az oktatás hatékonyságát alapvetően meghatározó értékfókuszú, az érzelmi képességek, és a kapcsolatok fejlesztésére koncentráló nevelést. Ennek a hatékony implementációs és interiorizációs folyamatnak az alapját a minőségi kapcsolatépítésben látjuk, mely a tanévünk legfontosabb célkitűzése. Igaz ez az iskola minden szereplőjére, vagyis a pedagógusokra, a diákokra, a szülőkre és a külső partnerekre egyaránt. Az iskola pedagógiai programjában ezek a jellemzők így kerülnek

7 kifejtésre: Krisztus-követő, Jézus tanítását, keresztény értékeinket mindenek elé helyező, gazdag és művelt érzelmi intelligenciás képességekkel rendelkező, a másik ember tiszteletére, szeretetére képes, segítőkész személyiség. (PP. 33.old.) Az élmény és tevékenységalapú tanórák, a projekt és témanapok/hetek módszertani alkalmazása mellett az elmúlt évben elkezdett tehetséggondozó programunk is folytatódik. A tanévben biztosan sok feladatot ad majd az októberben várhatóan megjelenő új Nemzeti Alaptanterv koherens és korszerű tartalmainak, előírásainak adaptációja, bevezetésének előkészítése. E célkitűzésekkel kezdjük el tehát a 2019/2020-as tanévünket, Gondviselő Istenünk kegyelmeiben bízva. Papp Zsolt igazgató 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imája Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen. Az iskola munkarendje 1. A tanuló legkésőbb 7:45-re érkezzen az iskolába. Ha az ügyeletes tanár másképp nem rendeli, érkezése után azonnal menjen az udvarra. Onnan az ügyeletes tanár irányításával fegyelmezetten osztályonként vonuljanak fel a

8 termeikbe. A tanterembe belépő tanárt, vendéget a tanulók felállással és katolikus köszöntéssel üdvözöljék. 2. Az előre látható hiányzás esetén a szülő írásban kérje az iskola hozzájárulását a távolmaradáshoz. Más esetben a szülő a hiányzás első napján írásban vagy telefonon jelentse azt az iskolának. A tanuló a mulasztást legkésőbb a hiányzást követő első tanítási napon az osztályfőnöknél köteles igazolni. 3. Amennyiben az időjárás engedi, a tanulók minden szünetet az udvaron töltsenek. A szünet végén a sípszó után kettesével sorakozzanak. A sorakozás után a tanulók rendben vonuljanak az osztályokba. Az iskola területét a tanuló tanítási időben csak tanári engedéllyel hagyhatja el! 4. A szülők 7:45 után csak rendkívüli esetben tartózkodhatnak az iskolában. 5. Kérjük a kedves szülőket és diákokat, hogy az iskolába a Szent Imre utca felőli főbejáraton keresztül jöjjenek, és ezt a kaput használják távozáskor is! Ha biciklivel jönnek, az óvoda kapuján át megközelíthetőek a kerékpár tárolóink is. 6. Az iskolai tornaórákon a gyermekek számára a kék tornanadrág és a fehér vagy kék iskolapóló viselete kötelező. 7. Ünnepi szentmiséken, iskolai ünnepeken a tanulóknak egyenruhát kell viselniük! A lányoknak sötét szoknya, fehér blúz, iskolai nyakkendő, ünneplő cipő. A fiúknak sötét nadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő, ünneplő cipő. 8. Közös szentmisék a Nagytemplomban vannak. Ezekről távol maradni csak igazgatói engedéllyel lehet! A szentmisék rendkívül fontosak iskolánk életében, ezért kérjük, hogy a szülők közül is minél többen jöjjenek el! 9. Amíg az iskolában tartózkodnak a tanulók, mobiltelefon, MP3-lejátszó és egyéb elektronikus játék használata szigorúan tilos! 1. Iskolába érkezés Kiegészítés a házirendhez A reggeli időszakban Iskolánkban 7:15-től van reggeli ügyelet. Reggel 7:30-ig vihetik táskáikat a gyermekek a tantermek elé. A 7:30 és 7:45 között érkezők nem mehetnek a folyosókra, ők az udvarra viszik tovább felszerelésüket, amelyet a szaletli alatt lévő padokra, asztalokra lehet letenni. Nem engedélyezett, hogy a lépcsőfeljáró elé, a porta környékére, vagy az udvar-bejárati ajtó két oldalához legyenek a táskák pakolva, mert balesetveszélyes és akadályozzák a közlekedést! Esős, csapadékos idő esetén értelemszerűen a folyosón gyülekeznek a gyerekek és várják a tantermek kinyitását. Óraközi szünetekben minden diáknak le kell mennie az udvarra, még a hetesnek is, és a tanterem ajtaját a szünet idejére be kell zárni!

9 2. Iskola utáni teendők és hazamenetel Tanítás után a következőkre kérjük figyelni: A könyvtár elé táskát csak az tehet le, aki a könyvtárban tartózkodik! Táskát, kabátot az ebédlőbe bár jó lenne - továbbra sem szabad átvinni, mert nincs hely ezeknek rendezett tárolására, így annak, akinek vége van a tanóráinak és ebédelni megy, vagy az udvar-bejárati ajtó két oldalánál lévő fogasokra, padokra, vagy akinek van, annak a pincében kialakított felsős szekrényekbe kell elhelyeznie felszereléseit. Az itt lerakott holmikra ügyeletes tanár vigyáz! Ezekre a helyre csak délután szabad felszerelést pakolni, az itt hagyott tornazsákokat, kabátokat, táskákat, egyéb dolgokat összegyűjtjük, és csak igazgatói, vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel vehetők át! Az ebédelőkre az ebédügyeletes tanár felügyel. Kérünk benneteket, hogy kulturáltan étkezzetek! A rendetlenkedés és a malackodva evés, visszataszító és figyelmeztetést von maga után. Elvárjuk mindenkitől, hogy az ebédlőben más iskolák tanáraival, felnőttekkel vagy idős emberekkel, maximális tisztelettel viselkedjen! 3. Vagyontárgyak óvása Az iskolába mindenki hoz magával értékes dolgokat. Ezek közé tartozik a kabát, sapka, étkezési jegy, stb. Vannak különösen értékes dolgok, mint pl. pénz, mobiltelefon, kedvenc játék, stb. Tudni kell, hogy ezek akkor vannak a legnagyobb biztonságban, ha el sem hozod őket! Ha azonban mégis magaddal hozod, akkor megkülönböztetett figyelemmel vigyázz rájuk! Iskolánknak a felsorolt, és már működő biztonsági intézkedéseken túl nem feladata és nincs lehetősége semmiféle felszerelési tárgyra felügyelni, ezért az eltűnt dolgokért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal!!! Ezt a tanév elején szüleiddel is tudattuk. Iskolánkra nem jellemző, de idetartozik, ezért az egyértelműség kedvéért le kell szögezni, hogy minden olyan cselekedetet, ami a másik ember tulajdonának eltulajdonítására irányul, a legszigorúbb büntetéssel, és az iskolából való eltanácsolással szankcionáljuk! Ezért fokozottan felhívjuk minden diák figyelmét diáktársa tulajdonának feltétlen tiszteletére és megbecsülésére! Aki elveszett, kallódó tárgyat talál, annak kötelessége azt a portán leadni. A tantermekből tantermekbe vándorlás miatt kérünk benneteket fölsős diákjaink, hogy minden tanítási óra utáni pakoljatok el magatok után a padról, mert a következő órán a másik diáktársatokat akadályozza az ott felejtett füzet, tolltartó, vagy egyéb dolog. Ha mégis felszerelési tárgy maradna a padon, azt

10 egymás tetejére kell rakni, és a pad közepére tenni, nem a padba és az nem vihető máshova! Tanítás végén a székeket mindig föl kell tenned magad után a padra! A padok, székek rongálását továbbra is szigorúan vesszük. Minden firkálást, karcolást ki kell javítani (lemosás, csiszolás, lakkozás), ha pedig olyan mértékű a sérülés, a padot, vagy a széket az iskolának meg kell téríteni! Csengetési rend: 1. óra 8:00 8:45 2. óra 9:00 9:45 3. óra 10:00 10:45 4. óra 11:00 11:45 5. óra 12:00 12:45 6. óra 13:00 13:45 7. óra 14:00 14:45 8. óra 14:45 15:30 9. óra 15:30 16:15 (Papp Zsolt igazgató) Az áhítat Hétfő reggel 7:45 Hétindító gondolat a hétfői zászlófelvonásnál Tóth Tibor atyával, illetve a görögkatolikus és református lelkészek és hitoktatók közreműködésével. Elsőáldozás A 3. és 4. osztályokban a hittan órák tananyaga a gyónásra és az elsőáldozásra készíti fel a gyermekeket. A rendszeres misére járás ezen évfolyamokon kiemelten fontos, ezért a tanév idején a vasárnapi szentmisék legalább 70%-án való részvételüket kérjük. A 4. osztályos elsőáldozók a Főplébánián (Nagytemplomban) és a Szentcsalád Plébánián heti 2 órában vesznek részt elsőáldozási felkészítésen. Az iskolai évfolyam misék beosztása

11 Hétfőn AZ ELSŐ ÓRÁBAN!!! SZEPTEMBER 9. 8 óra 1. évfolyam Veni Sancte 9 óra 2. évfolyam Veni Sancte évfolyam évfolyam 30. Gyónási lehetőség OKTÓBER évfolyam 21. Gyónási lehetőség NOVEMBER évfolyam évfolyam 25. Gyónási lehetőség DECEMBER évfolyam évfolyam (9-13. Adventi szentgyónások) Rorate szentmisék: 9-e és 16-a 7 óra JANUÁR évfolyam évfolyam 27. Gyónási lehetőség FEBRUÁR

12 3. 4. évfolyam évfolyam évfolyam 24. Gyónási lehetőség MÁRCIUS évfolyam évfolyam évfolyam 30. Gyónási lehetőség ÁPRILIS évfolyam évfolyam 27. Gyónási lehetőség ( Nagyböjti szentgyónások) MÁJUS évfolyam évfolyam 25. Gyónási lehetőség KÖZÖS ISKOLAI MISÉINK sz. Szentmiséink felelős időpont Dr Bábel Balázs 1. Tanévnyitó szentmise érsek szeptember 1. Tóth Tibor atya vasárnap Iskolai szentmise: Mária hónapja Megemlékezés Szent Imréről 4. Adventi lelkinap miséje Tóth Tibor atya és az 5. a osztály Dr Bábel Balázs érsek Tóth Tibor atya és az 5. b osztály Tóth Tibor atya 6.a osztály október 7. hétfő november 5. kedd december 2. hétfő 12

13 sz. Szentmiséink felelős időpont 5. Karácsonyi szentmise Tóth Tibor atya ministráns december 20. péntek szakkörösök 7. Vízkereszt Tóth Tibor atya és az 6. b osztály január 6. hétfő 8. Iskolai szentmise Tóth Tibor atya Hamvazószerda és az 7.a osztály február 26. hétfő 9. Iskolai szentmise Tóth Tibor atya Nagyböjti lelkinap és a 7.b osztály március 2. hétfő 10. Húsvéti szentmise 11. Anyák napi szentmise 12. Tanévzáró szentmise Tóth Tibor atya és az 8.a osztály Tóth Tibor atya és az 8. b osztály Tóth Tibor atya ministráns szakkörösök április 8. szerda május 4. hétfő június 19. péntek A hétfői szentmise-alkalmakon az iskolába 7.30-ig érkeznek meg a gyerekek. A táskák lepakolása után indulnak az osztályfőnökökkel a templomba, akivel mise végén közösen jönnek vissza az iskolába. Ki kaphat igazgatói dicséretet? Igazgató dicséret adható a következő szintű versenyekért: városi 1-3. helyezés megyei 1-6. helyezés országos helyezés különdíjak esetén és minden olyan esetben, amikor a felkészítő tanár és az igazgató úgy ítéli meg, hogy a verseny színvonala ezt indokolttá teszi A nem iskolai színekben elért versenyek eredményeit az igazgatónak bemutatott oklevél, érem alapján adjuk ki. Iskolai étkezés A 2019 / 2020-as tanévre vonatkozó étkezési díj befizetési időpontok 13

14 2019 év Készpénzfizetéses napok Pótbefizetés Csoportos beszedés napja kedd szerda kedd kedd szerda kedd kedd szerda kedd kedd szerda kedd év Készpénzfizetéses napok Pótbefizetés Csoportos beszedés napja kedd szerda kedd kedd szerda kedd kedd szerda kedd szerda csütörtök kedd * kedd 05.13* szerda 05.19* kedd * május június hónapra vonatkozóan az étkezési díjat egyszerre kell befizetni. Pénztári nyitvatartás készpénz befizetéses napokon: * május június hónapra vonatkozóan az étkezési díjat egyszerre kell befizetni. Étkezési díjak: Megnevezés Teljes díj 100% Kedvezményes díj 50% Teljes étkezés (háromszori étkezés) Ft * 303,53 Ft * Ebéd 391,45 Ft * 195,73 Ft * * a feltüntetett árak bruttóban értendők A már megrendelt ebédet lemondani (pl. hiányzás, betegség miatt) személyesen vagy telefonon lehet a portánál, illetve ben a következő címre: minden nap 9:00-ig. A lemondott napokra az étkezési díj a következő havi számlán kerül jóváírásra. Felhívjuk figyelmüket, hogy étkezési díjtartozás esetén az iskola gyermekvédelmi felelőse köteles jelenteni az esetet a Gyermekjóléti Szolgálat felé. (Kókainé Balogh Erika) DÖK-hírek 14

15 A Diákönkormányzat munkáját Schimó Tünde és Bajtay Zsuzsa segíti. Közösségi megmozdulásokat (DÖK-buli, farsang, papírgyűjtés, stb.) szervezünk. A diákközgyűléseken az osztályokat két-két kiválasztott tanuló képviseli. Iskolánkban a diákügyeletesek munkáját is a DÖK szervezi. A diákügyeletesek a hétfői zászlófelvonásokon adják át a szolgálatot. Az ügyeletesek aktuális névsora a portán megtalálható! Iskolai szakkörök Foglalkozás neve Időpontja Részt A foglalkozást vezeti vehetnek Ministráns szakkör hétfő 9.óra 1-8.oszt. fiúk Tóth Tibor atya hétfő 8-9. óra 6-8. oszt. Grafika szakkör Csúzdi Szabó Erika szerda 7-8.óra 5. oszt. csütörtök 8-9. óra 4. oszt. péntek 7-8. óra 3.oszt. Fazekas szakkör péntek7-8-9.óra 3-8.oszt. Velkey Zoltán Énekkar kedd 8-9. óra 2-8. oszt. Magyariné Oltványi Katalin Dráma szakkör csütörtök 8-9. óra 3-4. oszt. Siposné Hajdú Margit Cserkészet őrsvezetőkkel egyeztetett időpontban oszt. Papp Benedek pk. és az őrsvezetők Atlétika csütörtök 8. óra 2-8. oszt. Keserű Szilvia kedd 9. óra 1. oszt. Foci Boller Péter csütörtök 9. óra 2.oszt. péntek 9. óra 3-4. oszt. Kosárlabda hétfő és szerda 2-4.oszt. Boller Péter 9. óra Gépírás szakkör csütörtök 8. óra oszt. Szakálné Harkai Rita Angol szakkör kedd 7.óra 5-6. oszt. Bajtay Zsuzsa Angol szakkör péntek 7.óra 8. oszt. Vargáné Fülöp Andrea Angol szakkör kedd 8.óra 8. oszt. Tomsity Helga Német szakkör csütörtök 7.óra 5-8. oszt. Szabó Ildikó Táblajáték hétfő 7-8. óra 4-7. oszt. Kondász Gabriella Matek szakkör péntek 5.óra 4. oszt. Kondász Gabriella

16 Matek szakkör csütörtök 6. oszt. Molnár Rózsa Természetismeret csütörtök 7. óra 5-8. oszt. Lipótzy István szakkör Robotika csütörtök 7-8. óra 5-8. oszt. Takács-Hornung Mária Makerspace (3D tárgyalkotás) szerda 7-8. óra 5-8. oszt. Gárdonyi Péter Felsős tanulószoba Az idei tanévben az 5.a 5.b, és a 6.a 6.b osztály alkot egy-egy tanulószobás csoportot. A szülői kérések alapján nekik biztosítunk tanulószobás tanulási lehetőséget, amely a tanulók tanulmányi eredményeinek előmozdítását tűzte ki fő céljául. A 7. és 8. évfolyamos tanulók, akik itt szeretnének maradni a délutáni foglalkozásokon, a 6.ab osztály csoportjához csatlakoznak. A felsős tanulószoba 14 órától 16:15-ig tart, szerdán és csütörtökön pedig 13 órától, mert így igazodik az osztályok órarendjéhez. Gyermekeket a tanulószobáról elkérni csak írásos szülői engedéllyel lehet. Gyermekvédelmi tudnivalók Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Siposné Hajdú Margit Fogadási időpontok: hétfő 11:00-11:45 és kedd 16:30-17:15 Ettől eltérően egyeztetés alapján. A gyermekvédelmi felelősnek akkor kell eljárni iskolánkban, ha valamelyik tanuló hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett. A hátrányos helyzet a gyermeknek az az állapota, mikor valamilyen lehetőségben, ez lehet anyagi, lelki, erkölcsi, szociális hiányt szenved. A veszélyeztetettség állapota az, amikor a gyermek családilag, érzelmileg, szociálisan, lelkileg, erkölcsileg olyan súlyos hiányt szenved, amely személyiségének, lelkiállapotának komoly változását, deformálódását okozhatja. Ebben az esetben az iskola gyermekvédelmi felelőse köteles ezt az állapotot jelezni a Gyermekvédelmi Hatóság felé, s közösen eljárni. Problémás esetben köteles a családsegítővel családlátogatást végezni és környezettanulmányt felvenni. A fejlesztő pedagógiai szolgáltatásról A iskolánklban fejlesztő pedagógiai szolgáltatás működik. Az igénybevétel lehetőségét az iskola ajánlja fel. A foglalkozások célja a tanulási gondok megelőzése, valamint a már kialakult tanulási nehézségek lehetséges mértékű csökkentése, segítve ezzel a gyermekek tanulmányi előrehaladását, beilleszkedését a közösségbe. Igény szerint egyeztetett időpontban várom a foglalkozásokon részt vevőgyermekek szüleit, illetve azon szülőket is, akiknek gyermekük tanulásával, tanulási nehézségével kapcsolatosan lenne kérdésük. 16

17 Iskolapszichológia Liszkainé Török Erzsébet fejlesztő pedagógus Iskolánk a pedagógiai munka hatékonyságát a pszichológia eszközeivel is erősíteni kívánja, ezért iskolapszichológust alkalmaz, a gyermekek iskolai, társadalmi beilleszkedésének támogatására, a pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel való együttműködésre. Az iskolapszichológus főbb feladatai: tanácsadás, tanulási és magatartási nehézségeknél, iskolai kudarcoknál tanácsadás pedagógusoknak tanácsadás szülőknek, konfliktusok kezelésében segítségnyújtás szülői fórumok évfolyamoknak szervezett alkalmakon ismeretterjesztés osztályfőnöki órákon fejlődési nehézséget mutató, nevelési gondot jelentő gyerekekkel (osztályokkal) való foglalkozás, továbbirányítás A tanulókkal történő egyéni foglalkozás Egyéni szülői tanácsadás/igény szerint, előre egyeztetett időpontban A kapcsolatfelvétel módja: Iskolapszichológusunk itt az iskolában minden héten, csütörtökön délután óráig lehet személyesen megkeresni, vagy a portán található esetjelző lap kitöltésével lehet hozzá bejelentkezni. Bognár Boglárka iskolapszichológus, tanácsadó szakpszichológus Lurkó Diáksegítő Alapítvány Kedves Szülők! Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek, szponzoroknak, névtelen adományozóknak a segítségét, akik pénzadománnyal vagy adójuk 1%-ának felajánlásával segítették eddig is a Lurkó Diáksegítő Alapítványt, melynek elsődleges célja, hogy iskolánk diákjai olyan tárgyi és szellemi környezetben tanulhassanak, amely elősegíti az élményszerű tanulást és szabadidős tevékenységet. A tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek egyenlő esélyhez juthassanak. Kérjük Önöket, hogy Alapítványi hozzájárulásukkal és a személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák a LURKÓ ALAPÍTVÁNYT! (Számlaszám: ) 17

18 (Az alapítvány adószáma: ) Ha tehetik, kérjék családtagjaik, barátaik ismerőseik segítségét is. Az alapítvány javára történő befizetésekhez csekk az iskola portáján kérhető. Megértő, nagylelkű segítségüket előre is köszönjük! 18

19 A 2019/2020-as tanév programjainak tervezete *= tanítási napok számozása Szeptember (Szent Mihály hava) 1. v * Tanévnyitó szentmise 10 órakor a Nagytemplomban (3-8. évfolyam) 2. h 1. Első tanítási nap Tanévnyitó az iskola udvarán 8:00 órakor Behívó témanap 3. k 2. Behívó témanap 4. sz 3. Kerékpártúra a Balaton körül az 5-7. évfolyam részvételével 5. cs 4. Kerékpártúra a Balaton körül Ötödik évfolyamos szülői értekezlet 16:30 6. p 5. Kerékpártúra a Balaton körül 7. sz Kerékpártúra a Balaton körül Zarándoklat Pálosszentkútra a Piarista iskolával közösen, nyolcadikosok részvételével 8. v 9. h 6. Évfolyam mise 1-2. évfolyam Erdei iskola a Vackorvárban (5. évfolyam) 10. k 7. Erdei iskola a Vackorvárban (5. évfolyam) Első évfolyamos szülői értekezlet 16: sz 8. Második évfolyamos szülői értekezlet 16: cs 9. Harmadik-negyedik évfolyamos szülői értekezlet 16: p sz 15. v 16. h 11. Évfolyam mise 3. évfolyam Hatodik-hetedik-nyolcadik évfolyamos szülői értekezlet 16: k 12. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 18. sz 13. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 19. cs 14. Bognár Boglárka iskolapszichológus előadása az első osztályos gyermekek szülei részére Téma: Az óvoda iskola átmenet rejtelmei. 20. p sz 22. v 23. h 16. Évfolyam mise 4. évfolyam 24. k 17. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 25. sz cs p 20. DÖK buli 28. sz 29. v 30. h 21. Gyónási lehetőség Népmese témahét (2.b, 3. a, 3.b, 3.c) A hónap során: Szülői értekezletek, pályaválasztási szülői értekezlet 19

20 Október (Mindenszentek hava, a Szűzanya hónapja) 1. k 22. Népmese témahét 2. sz 23. Népmese témahét 3. cs 24. Népmese témahét 4. p 25. Népmese témahét 5. sz Nagymarosi ifjúsági találkozó. Részt vevők: nyolcadikosok. 6. v Aradi vértanúk emléknapja 7. h k sz cs p sz 13. v 14. h 31. Szentmise a Nagytemplomban szolgál az 5.a Megemlékezés aradi vértanúkról A DIFER-ben résztvevők számának felmérése az első évfolyamon. Bolyai matematika csapatverseny Évfolyam mise 5. évfolyam PAPÍRGYŰJTÉS 15. k 32. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 16. sz 33. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig Alsós mesemondó verseny Alsós mesemondó verseny 17. cs p 35. Rózsafüzér egymillió gyermek imája 19. sz Őszi túra a Pilisbe 20. v Középiskolai felvételi: eddig az időpontig kell közzétenni a felvételi eljárásának rendjét. Gyónási lehetőség 21. h k 37. Október 23-ai megemlékezés Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 23. sz Nemzeti ünnep 24. cs p Szünet előtti utolsó tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs témanap 26. sz Őszi szünet 27. v Őszi szünet 28. h Őszi szünet 29. k Őszi szünet 30. sz Őszi szünet 31. cs Őszi szünet A hónap során: Bolyai János Gimnázium német nyelvi verseny Bács-Kiskun megyei matekverseny 20

21 November (Szent András hava) 1. p Őszi szünet - Mindenszentek ünnepe 2. sz Őszi szünet 3. v Őszi szünet 4. h 40. Szünet utáni első tanítási nap 5. k sz cs p sz 10. v Szent Imre témanap Iskolai szentmise Nagytemplom szolgál: 5.b Megemlékezés Szent Imréről Bolyai anyanyelvi csapatverseny 11. h 45. Évfolyam mise 6. évfolyam 12. k 46. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) Nyílt órák az első évfolyamon az óvónőknek 13. sz 47. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 14. cs p sz 17. v 18. h 50. Az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi felvételi vizsgát szerveznek. Évfolyam mise 7. évfolyam Negyedéves értékelő értekezlet Fogadó óra 16: k 51. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 20. sz cs p sz 24. v 25. h k sz cs p 59. Gyónási lehetőség A DIFER vizsgálat határnapja az általános iskolák első évfolyamán. Adventi koszorúkötés a Szentcsalád Plébánián 16 órától alsós, 18 órától felsős diákoknak 30. sz Adventi koszorúkötés a Főplébánián (Helynökség) 14 órától A hónap során: Református Gimnázium Textpuzzle német nyelvi verseny Szent Benedek Szakgimnázium német nyelvi csapatverseny Simonyi helyesírás verseny 21

22 December (Karácsony hava) 1. v Advent 1. vasárnapja 2. h 60. Szentmise a Nagytemplomban szolgál 6. a Lelkinap a diákok számára Adventi projekt témahét Tapsifüles kupa 3. k 61. Tapsifüles kupa Adventi témahét 4. sz 62. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét 5. cs 63. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét Karácsonyi vásár 6. p 64. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét Megemlékezés Szent Miklósról A nyolcadik osztályosok központi felvételi vizsgájára való jelentkezés határnapja 7. sz Betlehemes találkozó Kecskeméten Igazgatói szünet Tanári lelkinap Kiskunhalas 8. v Betlehemes találkozó Kecskeméten Advent 2. vasárnapja 9. h 65. Rorate Évfolyam mise 8. évfolyam Karácsonyi szentgyónás a héten 10. k 66. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 11. sz 67. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 12. cs p sz Áthelyezett munkanap (május 23-ra a sportnapra áthelyezett nap) 15. v Advent 3. vasárnapja 16. h 70. Rorate Évfolyam mise 1. évfolyam 17. k 71. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 18. sz cs p 74. Karácsonyi szentmise szolgál: ministránsok Kántálás A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 21. sz Téli szünet 22. v Téli szünet - Advent 4. vasárnapja 23. h Téli szünet 24. k Téli szünet Szenteste 25. sz Téli szünet - Karácsony 26. cs Téli szünet - Karácsony 27. p Téli szünet 28. sz Téli szünet 29. v Téli szünet 30. h Téli szünet 31. k Téli szünet - Szilveszter A hónap során: Adventi gyertyagyújtás 7-8. évfolyam Téli túra szakkörösök számára 22

23 1. sz Téli szünet - Újév 2. cs Téli szünet 3. p Téli szünet 4. sz Téli szünet 5. v Téli szünet 6. h k sz cs p sz 12. v 13. h k sz 82. Január (Boldogasszony hava) Szentmise a Nagytemplomban szolgál 6.b A téli szünet utáni első tanítási nap Vízkereszt, házszentelés Újévi rikoltás Netfit mérés kezdete Évfolyam mise 2. évfolyam Beiskolázási program 1. - Az iskola bemutatása Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) Félévi grafikai kiállítás Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 16. cs p sz Középiskolai központi írásbeli felvételi és 8. évfolyam számára 19. v 20. h Évfolyam mise 3. évfolyam 21. k Ökumenikus ifjúsági imaóra 7-8. évfolyam Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 22. sz 23. cs Pótló központi írásbeli felvételi 24. p I. félév vége 25. sz 26. v 27. h Gyónási lehetőség Féléves osztályozó értekezlet 28. k 29. sz 30. cs 31. p Félévi értesítők kiosztása A hónap során: Idegen nyelvi olvasó és projekt készítő pályázat Próbafelvételi 8. évfolyam számára matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 23

24 Február (Böjtelő hava) 1. sz 2. v 3. h Évfolyam mise 4. évfolyam 4. k Beiskolázási program sz 6. cs 7. p 8. sz Alapítványi bál 9. v 10. h Évfolyam mise 5. évfolyam 11. k Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 12. sz Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 13. cs 14. p Tanítás nélküli munkanap a DÖK döntése alapján Farsang, farsangi kolompolás 15. sz 16. v 17. h Évfolyam mise 6. évfolyam 18. k Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 19. sz A középfokú iskolákba való jelentkezés határnapja. 20. cs 21. p Terror Háza látogatása 8. évfolyam számára Zrínyi matematika verseny 22. sz 23. v 24. h Gyónási lehetőség Szóbeli meghallgatások kezdete a középiskolákban, melyek március 13-ig tartanak 25. k 26. sz Hamvazószerda Szentmise a Nagytemplomban (szolgál: 7.a) 27. cs Síszünet 28. p Síszünet 29. sz A hónap során: London Bridge angol tesztverseny Félévi szülői értekezlet 24

25 Március (Böjtmás hava) 1. v 2. h Nagyböjti lelkinap Szentmise a Nagytemplomban (szolgál 7.b) 3. k 4. sz Beiskolázási program 3. - Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek 5. cs Beiskolázási program 3. - Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek 6. p 7. sz 8. v Nőnap 9. h Évfolyam mise 7. évfolyam 10. k Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 11. sz Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) Alsós versmondó 1-2. évf. 14: cs Alsós-felsős versmondó 3-8. évf. 14: p Március 15-ei megemlékezés 14. sz 15. v Nemzeti ünnep 16. h Évfolyam mise 8. évfolyam 17. k Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 18. sz Alsós helyesíróverseny 19. cs Kenguru matematika verseny 20. p Tanítás nélküli munkanap, igazgatói szünet Pedagógus lelkigyakorlat 21. sz 22. v Víz világnapja 23. h Évfolyam mise 1. évfolyam Üzemlátogatás a Vízműnél Digitális témahét 24. k Digitális témahét 25. sz Digitális témahét 26. cs Digitális témahét Ausztriai kirándulás 27. p Digitális témahét Ausztriai kirándulás 28. sz 29. v 30. h Gyónási lehetőség 31. k 25

26 Április (Szent György hava) 1. sz 2. cs 3. p 4. sz Tavaszi túra a Bükkbe 5. v 6. h Évfolyam mise 2. évfolyam 7. k 8. sz A szünet előtti utolsó tanítási nap Szentmise a Nagytemplomban (szolgál: 8.a) Zöldágjárás 9. cs Tavaszi szünet - Nagycsütörtök 10. p Tavaszi szünet - Nagypéntek 11. sz Tavaszi szünet - Nagyszombat 12. v Tavaszi szünet - Húsvét vasárnap 13. h Tavaszi szünet - Húsvét hétfő 14. k Tavaszi szünet 15. sz A tavaszi szünet utáni első tanítási nap Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 16. cs Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig Holokauszt emléknapja 17. p Városmisszió 18. sz Városmisszió 8. évfolyam du. 19. v Városmisszió 20. h Háromnegyed éves értékelő értekezlet Fogadó óra 16:30 Évfolyam mise 3. évfolyam 21. k Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 22. sz A Föld napja - Fenntarthatósági témanap Te szedd program 23. cs 24. p Netfit mérés utolsó napja 25. sz 26. v 27. h Gyónási lehetőség Papírgyűjtés 28. k 29. sz 30. cs A középiskolák értesítik a diákokat a felvételi eljárás eredményéről A hónap során: Alapfokú nyelvvizsga, London Bridge angol országos tesztverseny Lengyel testvériskolai kapcsolat 26

27 Május (Pünkösd hava) 1. p Munkás Szent József ünnepe Eu. csatlakozás napja 2. sz 3. v Anyák napja 4. h Anyák napi szentmise 8 órakor a Nagytemplomban 5. k 6. sz 7. cs 8. p 9. sz 10. v Madarak és fák napja 11. h Évfolyam mise 4. évfolyam 12. k Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig (csoportos beszedés napja) 13. sz Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 14. cs 15. p 16. sz 17. v 18. h Évfolyam mise 5. évfolyam 19. k Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és óráig 20. sz Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyam számára 21. cs 22. p 23. sz SPORTNAP témanap (áthelyezett munkanap dec. 14-ről) 24. v Nagytemplom búcsúja 25. h Gyónási lehetőség 26. k 27. sz Országos kompetencia mérés 6. és 8. évfolyam 28. cs 29. p Pünkösdi királyválasztás 30. sz 31. v Pünkösd - Gyermeknap A hónap során: Természettudományos mérés, terepgyakorlatok a 6. és 7. évfolyam számára, Komplex Anyanyelvi verseny 3-4. évfolyam 27

28 Június (Szent Iván hava) 1. h Pünkösd hétfő 2. k 3. sz 4. cs Nemzeti összetartozás napja Határtalanul felkészítő óra 5. p Ballagók miséje Kalocsán 6. sz 7. v Határtalanul 8. h Év végi kiállítás Határtalanul 9. k Határtalanul 10. sz Osztályozó értekezlet Határtalanul 11. cs Lezáró témahét Osztálykirándulás Határtalanul 12. p Lezáró témahét Osztálykirándulás 13. sz 14. v Úrnapi szentmise a Nagytemplomban szolgál: a 4. évfolyam 15. h Lezáró témahét Utolsó tanítási nap Csibésznap Határtalanul lezáró óra 16. k Nyári szünet 17. sz Nyári szünet 18. cs Nyári szünet 19. p Évzáró, ballagás Nyári szünet 20. sz Nyári szünet 21. v Nyári szünet 22. h Nyári szünet 23. k Nyári szünet 24. sz Nyári szünet 25. cs Nyári szünet 26. p Nyári szünet 27. sz Nyári szünet 28. v Nyári szünet 29. h Nyári szünet 30. k Nyári szünet A hónap során: Napközis és egyéb táborok 28

29 Szentmise napló Szeptember 8. Szeptember 15. Szeptember 22. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Szeptember 29. Október 6. Október 13. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA Október 20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP A MISSZIÓK VASÁRNAPJA ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP Október 27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP November 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE FŐÜNNEP Parancsolt ünnep! November 3. November 10. November 17. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP November 24. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA FŐÜNNEP December 1. ADVENT 1. VASÁRNAPJA December 8. ADVENT 2. VASÁRNAPJA December 15. ADVENT 3. VASÁRNAPJA December 29. A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF ÜNNEP December 22. ADVENT 4. VASÁRNAPJA január 1. SZűZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) FŐÜNNEP Parancsolt ünnep! December 25. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY) FŐÜNNEP Parancsolt ünnep! Január 5. KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP 29

30 Január 6. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) FŐÜNNEP Parancsolt ünnep! Január 26. Január 12. URUNK MEGKERESZTEL-KEDÉSE ÜNNEP Február 2. Január 19. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP Február 9. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP Február 16. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) - ÜNNEP Február 23. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP Március 1. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA Március 8. Március 15. Március 22. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA Március 29. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA Április 5. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA Április 12. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA Április 19. VIRÁGVASÁRNAP, VAGYIS AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA Április 26. HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FEL- TÁMADÁSA FŐÜNNEP Május 3. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Május 10. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA Május 17. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA Május 24. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA Május 31. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA Június 7. URUNK MENNYBE-MENETELE FŐÜNNEP Június 14. PÜNKÖSD FŐÜNNEP Június 21. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FŐÜNNEP Július 28. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE ÚRNAPJA FŐÜNNEP Július 5. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 30

31 Július 12. Július 19. Július 26. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP Augusztus 2. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP Augusztus 16. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP Augusztus 9. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP Augusztus 23. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP Augusztus 15. SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY) FŐÜNNEP Parancsolt ünnep! Augusztus 30. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP Szeptember 6. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP Szeptember 13. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP Szeptember 20. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP A Kisokosban szereplő események, programok, időpontok egyelőre tájékoztató jellegűek, változások lehetségesek. A pontos tájékozódás végett kérjük, kísérjék figyelemmel az iskola honlapját ( a faliújságokat, vagy érdeklődjenek a portánál illetve az osztályfőnököknél! 31

Kisokos 2018/2019. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Kisokos 2018/2019. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kisokos 2018/2019 Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Az iskola pedagógusai Papp Zsolt igazgató Tóthné Vámos Edit alsó tagozatos igazgatóhelyettes Bollerné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI S Z E P T E M B E R 3 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Tankönyvosztás Szülői értekezlet - Széchenyi Művészetis szülői értekezlet 4 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet 19

Részletesebben

Ütemterv AUGUSZTUS

Ütemterv AUGUSZTUS Ütemterv 2018. AUGUSZTUS 24. P 25. Szo 26. V 27. H Alakuló értekezlet 9 óra Munkavédelmi oktatás Pótvizsgák 10 óra Tanévnyitó értekezlet 9:00 óra 16:00 Közösségi fórum az 1. osztályos szülőknek, Családi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR VIII. 22. 9:00 VII. 23. 9:00 VIII.22.- 31. VIII. 24. VIII. 28. 8:00-17:00 VIII. 29. 8:00-17:00

Részletesebben

Kisokos 2017/2018. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Kisokos 2017/2018. Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kisokos 2017/2018 Fontos tudnivalók szülőknek és diákoknak Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Az iskola pedagógusai Papp Zsolt igazgató Tóthné Vámos Edit alsó tagozatos igazgatóhelyettes Velkey

Részletesebben

Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév

Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária Éves munkaterv, 2018-2019. tanév Dátum Esemény Alsó tagozat Felső tagozat Középiskola Összes tagozat AUGUSZTUS 23.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn)

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) -10 2018.08.23 cs -9 2018.08.24 p -8 2018.08.25 szo -7 2018.08.26 v -6 2018.08.27 h -5 2018.08.28 k -4 2018.08.29 sze -3 2018.08.30 cs -2 2018.08.31

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola. 2018/2019-es tanév. Eseménynaptár

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola. 2018/2019-es tanév. Eseménynaptár 1 Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 2018/2019-es tanév Eseménynaptár Tanítás nélküli munkanap Időpontja Felelőse Diákönkormányzati nap 2018. december 1. szombat diákönkormányzat Szakmai nap

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév Dátum szept. 01. szombat szept. 02. vasárnap szept. 03. hétfő szept. 04. kedd szept. 05. szerda szept. 06. csütörtök szept. 07. péntek szept. 08. szombat szept. 09. vasárnap szept. 10. hétfő szept. 11.

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája Időpontok Program 2018. augusztus 22. 9h Mozgásterápia felmérés augusztus 23. 9h Tantestületi alakuló értekezlet augusztus

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

még több részlet: Naptárak.com

még több részlet: Naptárak.com Szeptember Október 1. Szo Veni Sancte tanévnyitó - 1. H A zene világnapja, Kovászkör 21. 2. V - 2. K Őrangyalok ünnepe 22. 3. H Összevont Szülői értekezlet, Kovászkör 1. 3. Sz 23. 4. K 2. 4. Cs Assisi

Részletesebben

A 2017/2018. tanév rendje

A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 180 nap. A szorgalmi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A tanév rendjét és munkatervét a 13/2018. (VI.14) EMMI rendelet, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum éves keretmunkaterve és az iskola Pedagógiai Programja

Részletesebben

2019/2020. tanév eseményterve

2019/2020. tanév eseményterve 2019/2020. tanév eseményterve Dátum nap Esemény 8:00 Veni Sancte 1.tanítási nap 2019.09.02. hé 17.00 1.évf. szülői értekezlete 17.00 Egyházmegyei Veni Sancte a Bazilikában 8.évf. 2019.09.03. ke 16.30 2.évf.

Részletesebben

A 2017/18-as tanév helyi rendje

A 2017/18-as tanév helyi rendje A 2017/18-as tanév helyi rendje Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) Tanítási szünetek: Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig tart.

Részletesebben

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember Iskolai programterv (2017-18-as tanév) Szeptember 1. péntek 8.00 Tanévnyitó ünnepség, osztályfőnöki órák 17.00 Szülői értekezlet 1.a és 1.z osztálynak 4. hétfő 16.00 Összevont szülői értekezlet 5. osztályoknak

Részletesebben

A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll.

A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll. A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll. Program Időpont Felelős Tanévnyitó ünnepély szept. 3. 8 00 1. osztály, Szőcei Renáta,

Részletesebben

Török Flóris Általános Iskola éves programja havi bontásban a 2017/2018-as tanévben

Török Flóris Általános Iskola éves programja havi bontásban a 2017/2018-as tanévben Török Flóris Általános Iskola éves programja havi bontásban a 2017/2018-as tanévben AUGUSZTUS 2017. augusztus 28-29. 9 00 Javítóvizsgára és szintfelmérőre felkészítés 2017. augusztus 30. 10 00 Javítóvizsga,

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája programtervezete

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája programtervezete Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája programtervezete Időpontok Program 2017. augusztus 22. 9h Tantestületi alakuló értekezlet augusztus 23. 9h Tantestületi

Részletesebben

Augusztus 1 K 2 Sze 3 Cs 4 P 5 Szo 6 V 7 H 8 K 9 Sze 10 Cs 11 P 12 Szo 13 V 14 H 15 K 16 Sze 17 Cs Lejelentkezés : 9:00 óra 18 P 19 Szo 20 V 21 H 22

Augusztus 1 K 2 Sze 3 Cs 4 P 5 Szo 6 V 7 H 8 K 9 Sze 10 Cs 11 P 12 Szo 13 V 14 H 15 K 16 Sze 17 Cs Lejelentkezés : 9:00 óra 18 P 19 Szo 20 V 21 H 22 Augusztus 1 K 2 Sze 3 Cs 4 P 5 Szo 6 V 7 H 8 K 9 Sze 10 Cs 11 P 12 Szo 13 V 14 H 15 K 16 Sze 17 Cs Lejelentkezés : 9:00 óra 18 P 19 Szo 20 V 21 H 22 K 23 Sze 24 Cs 25 P 26 Szo 27 V 28 H 7:30-14:00 tankönyvosztás

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye. Éves munkaterv 2018/2019.

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye. Éves munkaterv 2018/2019. 2018. SZEPTEMBER Első tanítási nap/tanévnyitó 8.00 3. H aznap 4 osztályfőnöki óra lesz Tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás a tanulóknak 4. K 5. SZ Veni Sancte szentmise 13:00 Szülői értekezlet 17:00

Részletesebben

2018 Szeptember HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

2018 Szeptember HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2018 Szeptember 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 8.00 Évnyitó a Sportcsarnokban Schultüte Első tanítási nap Szülői értekezlet az első osztályos szülőknek 17 h Szülői értekezlet 2-4. évf. 17 óra

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A 2018/2019-es TANÉV RENDJE

A 2018/2019-es TANÉV RENDJE A 2018/2019-es TANÉV RENDJE A tanév jelmondata: Hagyomány és megújulás. Szorgalmi idő Első tanítási nap 2018. szeptember 3. hétfő Utolsó tanítási nap 2019. június 14. péntek I. félév 2018. szeptember 3-tól

Részletesebben

5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai

5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai 5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai A) A nyitva tartás rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának programtervezete

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának programtervezete Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának programtervezete HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP 2017 AUGUSZTUS ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK) 21. hétfő - Jelentkezés, alakuló

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév Feladatok havi ütemezése 2018/2019. tanév SZEPTEMBER Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés 3. hétfő 8:00 12:00 Tanévnyitó ünnepély Létszámegyeztetés Dr. Kunné Csobán Ilona osztályfőnökök 4. kedd

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. középiskolai megemlékezés hétfő Pedagógusnap Szent Gellért ünnepe

PROGRAMNAPTÁR. középiskolai megemlékezés hétfő Pedagógusnap Szent Gellért ünnepe PROGRAMNAPTÁR 2018. szeptember 09.03. hétfő Tanévnyitó VeniSancte iskolai 09.03- Befogadás, (csoportszintű) mérése (folyamatosan) 09.05. Tanévnyitó Mocorgó mise VeniSancte 09.06. Szülői értekezlet 1. osztály

Részletesebben

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve Dátum Szeptember 1. Esemény 8:00 Tanévnyitó Első tanítási nap - munka és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak Napközis tanulók felmérése 1.osztályos szülői értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2018/19.

A tanév helyi rendje 2018/19. A tanév helyi rendje 2018/19. Szeptember 03. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyamos szülői értekezlet 03-06. 2-8. évfolyamos szülői értekezlet 05. 06. 17. Tűzriadó próba Bombariadó próba Tanmenetek leadása

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje

A 2018/2019. tanév rendje A 2018/2019. tanév rendje A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

Részletesebben

1 P Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap

1 P Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1 P Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap SZEPTEMBER 4 H Szülői értekezlet - Széchenyi 17.00 Szülői közösségi értekezlet 16.30 5 K Szülői értekezlet Pattantyús 17.00 Művészetis szülői értekezlet Szülői

Részletesebben

A tanév rendje 2018/2019

A tanév rendje 2018/2019 A tanév rendje 2018/2019 A programok időpontja előre nem látható okok miatt esetlegesen változhat. Szakgimnázium 2018. 09. 03. H. 17:00 Ünnepélyes tanévnyitó a Bazilikánál 1. 2018. 09. 04. K. Szakmai nap

Részletesebben

Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős augusztus augusztus Tanévnyitó értekezlet

Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős augusztus augusztus Tanévnyitó értekezlet Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős 2015. augusztus 31. 9 00 2015. augusztus 31. 17 00 Tanévnyitó Tanévnyitó ünnepség 2015. szeptember 1. Első Tanítási nap osztályfőnökök 2015. szeptember

Részletesebben

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19)

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) I. Rendeletben (13/2018.(VI. 14.) EMMI-rendelet) meghatározott és hozzá kapcsolódó időpontok (az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) Első tanítási

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00 Szeptember 2 vasárnap 9:00 tanévnyitó 9:30 Veni Sancte szentmise az 1-4. évfolyamnak 3 hétfő 1. tanítási nap 14:00-17:30 zeneiskolai beiratkozás régi és új hangszeres növendékeknek helyszín: az általános

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A Reménység Katolikus Általános Iskola eseménynaptára II. félév

A Reménység Katolikus Általános Iskola eseménynaptára II. félév A Reménység Katolikus Általános Iskola eseménynaptára 2018-2019 II. félév 2019. JANUÁR 76-96. 1. k. Újév 2. sze. Téli szünet 3. cs. A téli szünet utáni első tanítási nap 4. p. 5. szo. 6. v. Vízkereszt

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A DIFER-ben részt vevők számának felmérése az iskola 1. évfolyamán 15. A köznevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatásának határnapja.

A DIFER-ben részt vevők számának felmérése az iskola 1. évfolyamán 15. A köznevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatásának határnapja. 2017. OKTÓBER 4. Szülői értekezlet alsó16:00, felső16:30, gimi17:00, 2-6. Könyvtári hét 6. Aradi vértanúk emlékezete 13-ig A DIFER-ben részt vevők számának felmérése az iskola 1. évfolyamán 15 A köznevelési

Részletesebben

Időpont Téma Felelős Augusztus. 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea

Időpont Téma Felelős Augusztus. 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea Székhely Eseménynaptár 2017-2018 Időpont Téma Felelős Augusztus 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 29-30. Osztályozó- és javítóvizsgák Tanítók, szaktanárok

Részletesebben

A as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2017-2018-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2017. 08. 23. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2017. 09. 01. A 2017-2018-as tanév első

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK:

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: Tanítási napok száma: 180 Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) Az első félév 2018. január 26-ig

Részletesebben

JANUÁR. Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés TÉLI SZÜNET. Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében

JANUÁR. Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés TÉLI SZÜNET. Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében JANUÁR 1. hétfő 2. kedd TÉLI SZÜNET 3. szerda Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében Kormos Noémi Szünet utáni 1. tanítási nap E-napló, ellenőrzők egyeztetése Osztályfőnökök 4. csütörtök

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

2017 Szeptember HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Évnyitó a Sportcsarnokban Schultüte Első tanítási nap

2017 Szeptember HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Évnyitó a Sportcsarnokban Schultüte Első tanítási nap 2017 Szeptember 28 29 30 31 01 02 03 8.00 Évnyitó a Sportcsarnokban Schultüte Első tanítási nap 04 05 06 07 08 09 10 Szülői értekezlet 1. évf. 17 óra Szülői értekezlet 2-4. évf. 17 óra Szülői értekezlet

Részletesebben

Időpont Téma Felelős Augusztus

Időpont Téma Felelős Augusztus Bálint Sándor Tagiskola Eseménynaptár 2017-2018 Időpont Téma Felelős Augusztus 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea 23. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 24. Javítóvizsga Szaktanárok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye (6727 Szeged, Lidicei tér 1.) OM-azonosító: 201410 Munkaterv a 2018/2019-es tanévre

Részletesebben

HÉT H K Sze Cs P Szo V DÁTUM Program Időpont Helyszín Felelős

HÉT H K Sze Cs P Szo V DÁTUM Program Időpont Helyszín Felelős Augusztus 31 1 2 3 4 5 aug.. 23. Vezetői értekezlet 9:00 32 6 7 8 9 10 11 12 aug.. 24. Alakuló értekezlet 9:00 Tanári Osváth Emese 33 13 14 15 16 17 18 19 aug 27-aug Munkaközöségi értekezletek, osztályozó

Részletesebben

ISKOLAI KISOKOS 2018/2019. Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax:

ISKOLAI KISOKOS 2018/2019. Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 2018/2019 ISKOLAI KISOKOS Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu Iskolai

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

középiskolai megemlékezés péntek V. István Napok; 3 generációs intézményi találkozás - EFOP hétfő Pedagógusnap Szent Gellért szentmise

középiskolai megemlékezés péntek V. István Napok; 3 generációs intézményi találkozás - EFOP hétfő Pedagógusnap Szent Gellért szentmise PROGRAMNAPTÁR () 2017. szeptember 09.01. péntek Tanévnyitó VeniSancte 09.04- Befogadás (csoportszintű) 09.06. Szülői értekezlet 1. osztály 09.08. péntek Mária- Szűz Mária ált. isk. születése Kisboldogasszony

Részletesebben

Istennek mindenhez meg van a maga ideje. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév

Istennek mindenhez meg van a maga ideje. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév Istennek mindenhez meg van a maga ideje. Ward Mária Éves munkaterv, 2017-2018. tanév Dátum SZEPTEMBER 1. péntek 4. hétfő Esemény Veni Sancte első tanítási nap, mise után alsóban 3-4. ofőóra, felső 3-5.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

KECSKEMÉTI BELVÁROSI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA as TANÉV (Napokra lebontva tanítási nap)

KECSKEMÉTI BELVÁROSI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA as TANÉV (Napokra lebontva tanítási nap) KECSKEMÉTI BELVÁROSI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 201819as TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP 2018 AUGUSZTUS ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola eseménynaptára TERVEZET A 30 éves ünnepi rendezvényeinket nem tartalmazza

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola eseménynaptára TERVEZET A 30 éves ünnepi rendezvényeinket nem tartalmazza 2019. SZEPTEMBER 1. v. 2. h. Évnyitó 8:30 Első tanítási nap 3. k. 4. sze. 5. cs. 6. p. 7. szo. 8. v. 9. h. Hétkezdő 1. (ref.) Szülői értekezlet 1-2. évf. 10. k. Szülői értekezlet 3-4. évf. 11. sze. Szülői

Részletesebben

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai Dátum Feladat I. félév Szeptember 1. Első tanítási nap (1-6. 4 of. óra, 7-12. 5. óra szaktárgyi)

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév Alakuló tantestületi értekezlet Farkas Gábor augusztus 26. 9.00 Munkaközösségi értekezletek iskolavezetés, munkaközösség-vezetők augusztus 26-szeptember 6. Javító- és különbözeti vizsgák Szentpáli Ágnes

Részletesebben

Eseménynaptár 2019/20 tanév (180 tanítási nap,6 tn) Mottó: "Aki énekel, kétszeresen imádkozik." Jelmondat: Jézus az élet kenyere. (vö.

Eseménynaptár 2019/20 tanév (180 tanítási nap,6 tn) Mottó: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Jelmondat: Jézus az élet kenyere. (vö. Eseménynaptár 29/2 tanév (8 tanítási nap,6 tn) Mottó: "Aki énekel, kétszeresen imádkozik." Jelmondat: Jézus az élet kenyere. (vö. Jn 6,48) Minden szerdán reggel 7.45-től "LÉLEKÉBRESZTŐ" - 29.8.3 szo Ismerkedő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V a 2010/2011-es tanévre Tiszakécske, 2010. augusztus

Részletesebben

Éves munkaterv 2017/2018. tanév

Éves munkaterv 2017/2018. tanév Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye 2017. SZEPTEMBER Első tanítási nap 1. P Tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás a tanulóknak 13.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Augusztus. Szeptember

Augusztus. Szeptember A 2019/2020-as tanév helyi rendje 08. 26-27-28. Javító- és osztályozóvizsgák. Augusztus 08. 26. Tanulók átvétele másik általános iskolákból, pótbeíratás. 08. 29. Tankönyvosztás. 08. 29. Első osztályos

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév igéje: Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. (Zsoltárok 106, 1)

A tanév igéje: Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. (Zsoltárok 106, 1) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ütemterve a 2017-2018-as tanévre Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk hónap nap időpont esemény minden tanítási 7:15 Reggeli áhitat a református

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok

A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok 1. Szorgalmi idő A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok Esemény Időpont Felelős Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE 14/2017. (VI. 14.) EMMI

A TANÉV HELYI RENDJE 14/2017. (VI. 14.) EMMI Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók! A 2017/18-as tanév rendje megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában. A tanév helyi rendjének meghatározása az emberi erőforrások minisztere 2017/2018. tanév rendjéről

Részletesebben

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda TANÉV RENDJE Tanítás nélküli munkanapok 1. szept.29. őszi nevelési értekezlet szépkorúak napja 2. dec.22. péntek ig. szünet 3. február 5. félévi értekezlet 4. ápr. 4. tavaszi nevelési ért. 5. ápr. 21.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2019-2020-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában 2019.08.22. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2019.08.28. 2019.08.30. Gólyatábor 2019.09.02. Veni Sancte és tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19)

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) I. Rendeletben (13/2018.(VI. 14.) EMMI-rendelet) meghatározott és hozzá kapcsolódó időpontok (az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) Első tanítási

Részletesebben

dátum nap mettől meddig 6. hétfő 8:30 10:30 8. szerda 9:00 13: szerda 9:00 13: csütörtök 9:00 Alakuló értekezlet 23. csütörtök 9:30 10:30

dátum nap mettől meddig 6. hétfő 8:30 10:30 8. szerda 9:00 13: szerda 9:00 13: csütörtök 9:00 Alakuló értekezlet 23. csütörtök 9:30 10:30 2018. AUGUSZTUS 6. hétfő 8:30 10:30 8. szerda 9:00 13:00 22. szerda 9:00 13:00 23. csütörtök 9:00 Alakuló értekezlet 23. csütörtök 9:30 10:30 27. hétfő 8:00 10:00 28. kedd 8:00 11:00 29. szerda 8:00 10:00

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Dátum Nap Program Felelős

Dátum Nap Program Felelős Tan. napok száma Dátum Nap Program Felelős 2019.08.02 péntek Tankönyvek átvétele tankönyvfelelősök, 2019.08.21 szerda 09.00 Jelentkezés a munkára 08.00 Munkaközösségek 2019.08.22 csütörtök megbeszélése

Részletesebben