P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit

2 Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján május 21-én megjelent pályázati felhívás alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat (3346 Bélapátfalva, Apátság út 2.) intézményvezetői állására. Kijelentem, hogy a módosított évi LXXIX. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, hozzájárulok a pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához. Pályázatom mellékletei Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány Bélapátfalva, Tisztelettel: Dorkóné Barta Edit 2

3 Önéletrajz Név: Dorkóné Barta Edit Ildikó Születési név: Barta Edit Ildikó Születési hely, Eger,1959. április 13. idő: Családi állapot: férjezett (Dorkó József gépészközgazdász mérnök) Gyermekek: Orsolya (1983.) agrár-közgazdász mérnök Tamás (1985.) főiskolai hallgató Lakcím: 3346 Bélapátfalva, Szabadság út 6. Elérhetőség: +36/ Iskolai tanulmányaim, végzettségeim Jászberényi Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító testnevelés-népművelés szakkollégium Gárdonyi Géza Gimnázium Eger VII. sz. Általános Iskola Eger További képesítéseim, tanúsítvánnyal záródó továbbképzéseim Közoktatási vezető és pedagógus Miskolci Egyetem szakvizsga Számítógép-kezelő, (-használó) sprinter Stúdió Kft. szakképesítés ECDL 7 modul Neumann János Számítógéptudományi Társaság Eger Minőségirányításban használatos módszertanok oktatása T&T Quality Engineering KFT Miskolc 3

4 2001. Minőségirányítási alapismeretek T&T Quality Engineering KFT Miskolc Az integrált nevelés lehetőségei, szervezeti, metodikai kérdései és gyakorlata az alapfokú oktatásban Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Eger Munkahelyek, beosztások Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sály tanító Körzeti Általános Iskola (Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat), Bélapátfalva tanító ( ) megbízott igazgató (2011-) Egyéb megbízatások tankönyvfelelős gyermekközösség vezető minőségbiztosítási csoport: tag minőségbiztosítási csoport: külső tanácsadó Szakmai feladataim, tevékenységeim, eredményeim Osztálytanítóként mindig örömmel vállaltam a kihívást jelentő problémás - enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő- gyerekek tanítását. Munkám eredményességét a kontrollvizsgálatok igazolták. Aktívan vettem részt az iskolai nyílt napok előkészítésében, lebonyolításában. A tanuláshoz való jog biztosítása érdekében kidolgoztam az órai munkát zavaró tanulók tanóráról való kiemelésének lehetőségét, mely az iskolai házirendünkbe is bekerült. Gyermekközösség vezetőként szabadidős programokat nem csak az iskola tanulóinak, hanem települési szinten is szerveztem: gyermeknapok, családi játékos ügyességi versenyek, kistérségi kulturális összejövetelek, versenyek, városi télapó ünnepségek. 4

5 Nevemhez kötődik az őszi iskolai túra, mely ma már Csákvári emléktúraként szerepel programjainkban. Hagyományteremtő szándékkal építettük meg két évvel ezelőtt településünk első betlehemét, s városunk lakosságának adventi gyertyagyújtás-ünnepségsorozatát szintén a gyermekközösség kezdeményezte, mely örömére szolgált a résztvevő családoknak nyarától 19 éven keresztül tanuló nyári táborát szerveztem és vezettem. Megbízott igazgatóként rendszeresítettem a reggeli osztályfőnöki negyedórákat, melyek további lehetőséget adnak tanulóink és az osztályfőnökök kapcsolatának elmélyítésére, a problémák megbeszélésére, az osztály közösségének építésére. Szintén megbízásom ideje alatt szerveztük meg a bejáró tanulók felügyeleti rendszerét, a menzaügyeletet, és módosítottuk tanulóink közös reggeli gyülekezőjének, szünetbeli tartózkodásának rendjét januárjától az 5-8. osztályos tanulóink tanulószobai foglakozáson vehetnek részt, mely segíti a felzárkózást, s eredményesnek bizonyult a hiányzó házi feladatok számának csökkentésében is. A szülői kapcsolattartás terén bevezettük az összevont szülői értekezletet, mely az iskola teljes szülői közösségét érintő témákkal kapcsolatban nyújt lehetőséget az egységes tájékoztatásra. Az ezt követő osztály szülői értekezletek így konkrétan az osztályról, a tanulókról szólnak. Szintén a tájékoztatás érdekében 2011 szeptemberében a szülők a tanév eseményeiről, rendjéről írásbeli tájékoztatást kaptak. Az év közbeni rendkívüli eseményekről szintén írásban értesítjük a szülői közösséget. Az elért eredményeinket a tanév végén, a bizonyítvánnyal együtt kapják meg a családok. Kezdeményezésemre szülői, pedagógusi, fenntartói összefogással iskolánk tantermei a festés után színvilágukban is megújultak. Megbízott igazgatóként vezettem be a tanulók részére a büntetés munkával, közmunkával való megváltásának lehetőségét. (pl. takarítás, esszé a tiszteletről ) Új módszerként a tanulókkal kapcsolatos problémák megvitatására esetmegbeszéléseket szervezünk, melyen az érintett tanulók, szüleik és a pedagógusok együttesen keresik a legmegfelelőbb megoldást. 5

6 Bevezettem az írásbeli esetjelentést a mónosbéli gyermekotthon gondozottjaival kapcsolatban. Rendszeresen tájékoztatom a gyermekotthon vezetőségét a tanulók teljesítményéről, esetleges magatartási problémáiról, igazolatlan hiányzásairól. A megoldásra együttesen keressük a lehetőségeket szeptemberétől új oktatási formaként két tanítási nyelvű, illetve emelt óraszámú testnevelés oktatás került bevezetésre. Az angol két tanítási nyelvű osztályban három alkalommal is szervezetünk nyílt napokat, melyek lehetőséget adtak mind a szülők, mind az érdeklődők számára a betekintésre, az ismerkedésre az új oktatási formával. Vezetésem alatt együttműködési megállapodást kötöttünk a Műszaki Könyvkiadóval, és 2012 szeptemberétől iskolánk matematika tantárgyból területi központként bemutató órákkal, konferenciákkal, továbbképzésekkel segíti a matematika tantárgy oktatásának színesítését, módszertani, szakmai segítséget nyújtva az adott régió pedagógusai számára. Ez a tevékenységünk lehetőséget biztosít iskolánk hírnevének növelésére is. A jelen tanévben pályázatot nyújtottunk be iskolánk referencia intézménnyé válására. Pályázatunk befogadásra került, elbírálása folyamatban van. 1 Iskolánk számítógép állományának és interaktív tábláinak pályázati úton való gyarapodása szintén lehetőséget adott bemutató órák szervezésére, melyeken az interaktív táblák használatának sokszínűségéről győződhettek meg a részt vevő szülők, érdeklődők. Intézményünkben az óralátogatásoknak nem volt hagyománya, a pedagógusok teljesítményértékelése elmaradt. A jelen oktatási évben öt pedagógus teljesítményértékelésére kerül sor, melyet bejelentett és előre be nem jelentett óralátogatásokkal alapoztam meg. Az értekezleteink felépítésén is változtattam, előtérbe helyeztem a problémák megvitatását, a megoldások kidolgozását. A roma kisebbség kultúrájának megismerése, elfogadása érdekében március 19-én, a cigányság világnapján hagyományteremtő szándékkal roma kulturális estet szerveztünk. 1 TÁMOP A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A szaktárca stratégiai céljainak megfelelően a referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. 6

7 Szintén nevemhez kötődik a Petőfi emlékérem kitüntetés megalapítása, melyet 2011-től a tanév végén egy nyolcadikos tanuló és egy pedagógus vehet át munkája elismeréseként. Természetesen ezek az eredmények csak egy olyan tantestülettel együttműködve jöhettek létre, melynek tagjai elkötelezett pedagógusok, nyitottak az újra, segítik az intézményi működés eredményességének, nevelő-oktató munkánk hatékonyságának növekedését célzó elképzeléseket. Köszönöm a munkájukat! 7

8 A kihívások teszik életünket érdekessé, azok legyőzése ad értelmet neki. Bevezetés (Joshua Marina) Az utóbbi évek nagyon sok iskolát rákényszerítettek arra, hogy alaposan átgondolják intézményük működését. A közoktatással szemben megváltozott társadalmi igények, az iskolahasználók beleszólásának erősödése, a jelenlegi gazdasági, demográfiai helyzet, az iskolák sokszínűsége, a szabad iskolaválasztás lehetősége felerősítette a fejlesztés szerepét az intézményekben. Jelenleg az oktatásügy teljes reformja zajlik. A szeptember 1-től szakaszosan bevezetésre kerülő köznevelési törvény és az új alaptanterv az iskolák életében komoly kihívásokat jelentenek. Feladatként jelentkezik például az alapdokumentumok módosítása, az első és ötödik évfolyamon a mindennapos testnevelés bevezetéshez szükséges feltételek megteremtése, az egész napos iskola fogalmának tartalmi megtöltése. A reformok akkor válthatóak érdemben gyakorlattá, ha végrehajtói megfelelő szemléletmóddal bíró, elkötelezett, a gyerekekért, a közösségért tenni akaró pedagógusok. Ez a feltétel adott intézményünkben. Erre a tantestületre építve érzek magamban erőt, kitartást a vezetői feladatok ellátásához. Képes vagyok az empátiára, de az érzelmi fegyelmezettségre is. Határozott, energikus embernek tartom magom, aki törekszik az elvárásoknak maximálisan megfelelni. Amennyiben kollégáim és a képviselő testület bizalmát élvezhetem, örömmel folytatom a megkezdett munkát mind a gyermekekért, mind az iskoláért. Ebben segítségemre lesz 32 év szakmai, 20 év gyermekközösség vezetői és egy év megbízott igazgatói gyakorlatom, tapasztalatom. 8

9 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés Bélapátfalva település jellemzői Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Általános jellemzők Tárgyi feltételek Személyi feltételek A tanulói létszám alakulása Gazdálkodási tényezők Nevelő-oktató munka Tanórán kívüli tevékenység Az iskola hagyományai Minőségirányítás Az iskola kapcsolatrendszere Vezetői program- fejlesztési lehetőségek Cél meghatározása A nevelő- oktató munka fejlesztési lehetőségei Személyi feltételek, tantestületi klíma fejlesztési lehetőségei Tárgyi feltételek, infrastruktúra fejlesztése Az intézmény kapcsolatrendszerének erősítése Minőségirányítási rendszer fejlesztése Az intézmény szervezetei Az intézmény arculata, PR (public relations) tevékenység tervezése Intézményegységekkel, tagintézményekkel kapcsolatos tervek Záró gondolatok 34 9

10 A problémákat nem új információk segítségével oldjuk meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglaljuk azt, amit már régóta tudunk. (Ludwig Wittgenstein) 1. Helyzetelemzés 1.1 Bélapátfalva település jellemzői Bélapátfalva Egertől 25 km-re, festői környezetben, a Bükk kapujában, a Bélkő hegy lábánál fekszik. A cementgyár bezárása után megnőtt a munkanélküliek száma, a település önkormányzata jelentős iparűzési adótól esett el januári adatok alapján, Bélapátfalván 222 fő, tehát a jelenleg aktív, munkaképes korú lakosság 10,77%-a munkanélküli. A valóságban ez lényegesen magasabb arány, hiszen a éves korú lakosságon belül vannak, akik tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vannak rokkantnyugdíjasok, vannak időszakos munkavállalók és vannak, akik meghatározott időtartamban, közmunkaprogram keretin belül dolgoznak A település lakosságának száma csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg 3220 fő, ez az utóbbi öt év alatt 5,32%-os csökkenést jelent. A születések száma az elmúlt tíz év alatt 47,5%-al csökkent. A roma lakosságra vonatkozó pontos demográfiai adatok nem állnak rendelkezésemre. A évi népszámlálási adatok alapján, Bélapátfalván 256 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek. 2 A fenti adatokat fontosnak tartom kiemelni, hiszen minden oktatási intézmény működésének alapvető meghatározója annak mikrokörnyezete. 2 Az adott részben található adatok forrása: Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatala 10

11 1.2 Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Általános jellemzők Az iskola 2004 szeptemberétől működik közös igazgatású- óvoda, iskola- közoktatási intézményként. Két tagintézménye van, Egerbocs település óvodája és iskolája januárjától önálló gazdálkodása megszűnt július 1-től bölcsődei intézményegységgel bővül szerkezeti felépítésünk. A bölcsődei intézményegység vezetését az óvoda vezetője látja el. Intézményünk divizionális szervezeti struktúrájú, intézményegységei külön telephelyen, tagintézményei másik településen működnek. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk átdolgozására most került sor, hiszen iskolánk alapító okirata is módosult. Változik az intézmény neve, és intézményegységként jelenik meg a bölcsőde. A kapcsolati hálót már ennek megfelelően készítettem el. Iskolánk belső szervezeti struktúrája lineáris struktúra. Szervezeti kultúrája szerepkultúraként jellemezhető. Közös igazgatású intézményünk kapcsolati rendszere Külső kapcsolat- IGAZGATÓ KAT, szakszervezet, SZMK tartás Intézményegység vezető, tagintézményvezetők Kijelölt helyettes Tanári munkaközösség Tanítói munkaközösség Gyermekközösség, DÖK, ISK Osztályfőnöki munkaközösség Tanítók Óvónők Dajkák Kisgyermeknevelők* +*+ Logopédiai szakszolgálat vezetője 1. sz. ábra Napközis Pedagógiai nevelők munkát közvetlen segítők Iskolatitkár Technikai dolgozók Megjegyzés: *2012. július 1-től a bölcsőde önálló intézményegységként, az óvodavezető irányítása alatt kezdi meg működését Technikai személyzet 11

12 A nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának tagjai két szakszolgálati feladat ellátását vállalták: a logopédiai ellátást és a pályaválasztási tanácsadást. Ez utóbbi feladat ellátására a társulás a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézményével kötött megállapodás alapján látja el. A logopédiai ellátást 1 fő főállású, 1 fő megbízási szerződéssel alkalmazott pedagógus, illetve 2 fő pedagógus vállalkozóként látja el. A 2010/2011. tanévben osztályösszevonásokra került sor az 1. és az 5. évfolyamon, a 2011/2012. tanévben a 7. és 8. évfolyamokon, így a 2011/2012. tanévben 12 osztály indítását engedélyezte a fenntartó. A szülői igényeknek megfelelően két napközis csoport és egy tanulószobai csoport működik Tárgyi feltételek Az iskola épületének felújítása és bővítése 2006-ban fejeződött be. A pályázat lehetőséget adott a bútorzat korszerűsítésére is. A háromszintes épületben 16 tanteremmel, 5 szaktanteremmel, 2 logopédiai és fejlesztő szobával, könyvtárteremmel, tornateremmel, tágas aulával rendelkezünk, melyek pedagógiai tevékenységünk minden területét kiszolgálják. A világítás korszerűsítése 2011 júniusában befejeződött. Udvarunk tágas, jól tagolt, biztonságosan körbekerített, de a kiöregedett és kivágott fák pótlását, játszóeszközök beszerzését, a kerítés egy szakaszának cseréjét tervezni kell. Intézményünk eszközellátottsága kimagaslóan jó. Kilenc interaktív táblával felszerelt tanterem, nyelvi labor és informatika terem áll a tanulók rendelkezésére. Az oktató munkát korszerű szemléltető eszközök segítik. Két nagyobb és két kisebb fénymásoló gép, hét számítógép és négy nyomtató segíti a munkánkat. A nevelőiben és az iskolatitkár irodájában elhelyezett számítógépek cseréje időszerűvé vált. Minden osztályterem rendelkezik számítógéppel, a munkaközösségek pedig laptoppal. A települési óvoda épületének felújítása, bútorzatának cseréje 2010 szeptemberében befejeződött, melynek eredményeképpen barátságos, kellemes környezetet alakítottak ki az óvodás gyerekek számára. A csoportszobákban a kor kihívásának megfelelően számítógép nyújt lehetőséget- játékos programokkal- a gyermekek fejlesztésére. Térségünkben egyedülálló lehetőségként só szoba is segíti a gyermekek egészségének megőrzését, a légzésproblémákkal küzdők állapotának javulását. 12

13 Az egerbocsi iskola épülete az 1800-as évek végén épült, az 1950-es évek végén egy tanteremmel bővítették. Az épület külső, belső felújításra szorul (salétromos falak szigetelése, tetőcsere, elektromos hálózat), bútorzatának cseréje is időszerűvé vált. A problémák ellenére, az ott tanító pedagógusok munkájának köszönhetően a tanulók barátságos környezetben töltik hétköznapjaikat. Az iskola udvara a községi szintű rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A tanulók informatikai ismereteinek megalapozását 4 személyi számítógépre építve végzik a pedagógusok. Az iskola saját projektorral, s hozzá laptoppal is rendelkezik. Az oktató munkát korszerű szemléltető eszközök segítik, melyekhez az Apáczai Kiadó tankönyveit használó iskolaként jutottak hozzá. A települési óvoda ez évben 20 éves. Az épület külső színezése a mai napig hiányzik ben a bútorzat cseréje megtörtént. Az épületben egy csoportszoba, külön fejlesztő szoba, vizesblokk áll az apróságok rendelkezésére. Mivel külön tornaszoba nincs az épületben, ezért nincs lehetőség bordásfal és egyéb sportszerek elhelyezésére. A fektetők (nyitható ágyak) is cserére érettek. (Van köztük matuzsálemi korral bíró, hetvenéves darab is.) Az udvar, az udvari játékok felújítása, bővítése időszerűvé vált. Jelenleg három játék rendelkezik uniós minősítéssel, a többi nem Személyi feltételek Bélapátfalvai iskola Az alkalmazott létszámból pedagógus 23 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozók száma 6 fő (4 fő takarító, 1 fő, karbantartó, 1 fő iskolatitkár). A pedagógusok átlag életkora 47,5 év. A nemek megoszlása tekintetében 83% nő, 17% férfi. Az intézményünk szakos ellátottsága 100 %-os. Ezt óraadó alkalmazásával- technika tantárgy biztosítjuk. Szintén megbízási szerződéssel látja el feladatát két fő logopédus és egy fő oligofrén pedagógus. Az intézmény közalkalmazottainak száma a 2011-es évben 8 fővel csökkent. Ebből 4 fő nyugdíjba vonult, 2 fő közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre került. A technikai dolgozók létszáma két fővel csökkent. Iskolánk önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működött január 1-jéig. Önállóságának megszűnésével a gazdasági vezető feladatköre is megszűnt, a takarító személyzet létszáma pedig közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt egy fővel csökkent. A távozó közalkalmazottak helyének feltöltése nem állt módunkban a költségvetési megszorítások miatt. Ebből adódóan a tantestület terhelése jelentősen megnőtt. 13

14 A tanítók száma a 2010/2011-es tanévhez viszonyítva 5 fővel csökkent. Jelen tanévben a negyedik évfolyam osztályaiban a közoktatási törvény 17. előírásaival ellentétben a matematika, természetismeret és rajz tantárgyakat tanári végzettségű pedagógusok tanítják. A közalkalmazotti jogviszony alakulása / / sz. ábra Intézményegységünk és tagintézményeink személyi állománya A bélapátfalvai óvoda alkalmazotti körét 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka, 1 fő részmunkaidős karbantartó és 1 fő konyhai kisegítő alkotja. Jelenleg egy fő óvodapedagógus felmentési idejét tölti, közalkalmazotti jogviszonya október 17-én szűnik meg. Tartósan távol lévő 1 fő óvónő július 1-től megfelelő végzettséggel rendelkező 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka a bölcsődei intézményegységben folytatja munkáját. Egerbocs iskolájában 3 pedagógus dolgozik (2 osztálytanító és 1 napközis nevelő). A tartósan távollévő pedagógusokat (két fő) határozott idejű kinevezéssel bíró pedagógusok helyettesítik. Egerbocs óvodájában két óvodapedagógus és egy dajka látja el a gyermekeket. A tantestület tagjai közül Bélapátfalván 3, Egerbocs iskolájában1, óvodájában 2, míg a bélapátfalvai óvodában 4 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A hétéves képzési kötelezettségének mindenki eleget tett. 14

15 1.2.4 A tanulói létszám alakulása Tanuló létszámunk jelenleg 231 fő. Ez az adat 5 éves viszonylatban 21%-os csökkenést mutat. A év adatsora a várható létszámra épül. Forrás: OSA sz. ábra A tanulóközösség főbb jellemzői Forrás: OSA 2008., sz. táblázat Bejáró SNI BTMN HH HHH V MT ,1% 12,4% ,5% 13,8% 4,6% 1% ,6% 9,9% 7,8% 45,5% 22,1% 3,5% 2,1% 3 SNI- sajátos nevelési igényű tanuló BTMN- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló HH- hátrányos helyzetű tanuló HHH- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló V- veszélyeztetett tanuló MT- magántanuló 15

16 Bejáró tanulóink hét településről érkeznek iskolánkba. Mikófalva, Mónosbél és Bükkszentmárton tanulóit iskolabusz szállítja, melynek menetrendjét a délutáni foglalkozások időtartamához igazítva határoztuk meg. Forrás: OSA sz. ábra A diagram jól szemlélteti, hogy a hátrányos helyzetű tanulók száma elérte a 45%-ot. Ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 2008-ban csak 32,5% volt, jelenleg 48,6%. Az átmeneti nevelésbe vett tanulók száma a 2011/2012-es tanévben csökkent, jelenleg 7 fő. Iskolánkban az eltérő tantervvel haladó tanulók integrált keretek között sajátítják el az ismereteket. A megsegítésre szoruló tanulókkal pszicho-pedagógus, logopédus és fejlesztőgyógypedagógus is foglalkozik. Az egyetlen középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló fejlesztését- megbízási szerződés alapján- oligofrén pedagógus segíti heti három órában. A roma kisebbséghez tartózók aránya iskolánkban folyamatosan növekvő tendenciát mutat, a 2011/2012-es tanévben a tanulói létszám 35%-a. Településünk óvodája jelenleg 4 csoporttal, 104 óvodással, Egerbocs óvodája egy csoporttal, 22 óvodással működik. Az iskola 1-4. összevont osztályában a 29 tanuló nevelése, oktatása csoportbontásban folyik. Évfolyam 1. o 2. o 3. o 4. o Össz. Létszám EBBŐL Bejáró SNI BTMN HH HHH V Forrás: OSA sz. táblázat 16

17 1.2.5 Gazdálkodási tevékenység Iskolánk jogi személy, önálló költségvetési szerv, mely január 1-jétől önálló gazdálkodást nem folytat. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja látja el, a működéshez szükséges pénzügyi feltételeket Bélapátfalva Város Önkormányzata biztosítja. A módosított Államháztartási törvény előírásának megfelelően intézményünk önálló adószámmal, számlaszámmal rendelkezik. Intézményünk, mint az ország iskoláinak több mint 90%-a költségvetési hiánnyal működik. A bevétel növelésére kevés forrás áll rendelkezésünkre: pályázatok, terembérletek. Mind a két lehetőséggel folyamatosan élünk. Jótékonysági bál, papírgyűjtés is szerepel a repertoárban, melynek bevételét játszótér kialakítására, illetve az aula felújítására fordítjuk. A költségvetési rendeletben meghatározott tanulói létszám növelése mint bevételi forrás bizonytalan tényező a jelen demográfiai helyzetben. Kiadásaink csökkentése érdekében kiadványok lemondására, kedvezőbb árajánlattal bíró szolgáltatások megkötésére került sor a költségvetési évben. A humán erőforrásgazdálkodás terén további megszorításra nincs lehetőség, hiszen iskolánk már így is minimális alkalmazotti létszámmal működik. Pedagógusaink hivatástudata, elkötelezettsége teszi lehetővé az igényeknek megfelelő, tanórán kívüli foglakozások biztosítását. Az új sportágak edzéseit, a második idegen nyelv oktatását, a versenyekre való felkészítést, a tanulószobai foglalkozások egy részét a tantestület saját szabadidejének terhére, térítés nélkül tartja. Ugyanez igaz a nyári táboroztatásra, a hétvégi iskolai programjainkra, a nyári napközire. A városi ünnepségekre, rendezvényekre szintén a délutáni órákban történik a felkészítés. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy az emlékezeteinkben még élő, de a valóságban több mint húsz éve nem létező pedagógusnapi jutalom helyett legalább erkölcsi elismerés formájában értékeljük a munkájukat Nevelő-oktató munka Nevelő-oktató munkánknak törvényi szabályozások, az ezekre épülő iskolai alapdokumentumok adják meg a keretét. A megvalósítás folyamata, eredménye függvénye a tantestület elkötelezettségének, tanulói közösségünk összetételének, a szülői közösség felelősségteljes hozzáállásának. 17

18 Pedagógiai programunk tartalmazza iskolánk alapvető céljait: Az iskolánkban folyó nevelőoktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket. Mint minden alapfokú oktatási intézménynek célunk tanulóink felkészítése a középfokú oktatásban való részvételre. Az iskola, mint szervezet individualizációs, szocializációs, kvalifikációs, szelekciós/allokációs funkciókkal bír, melyeket a pedagógiai programunk is meghatározza. Tanulóközösségünk heterogén összetétele, az integráció, a folyamatos felzárkóztatás, a BTM nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozás komoly kihívást jelent. Tantestületünk naponta szembesül újabb problémákkal, melyek megoldása csak toleráns, megértő, de kellő határozottsággal bíró hozzáállással valósítható meg. Tanulóink közül többen pszichiátriai, pszichológusi kezelés alatt állnak, rendszeresen gyógyszert szednek. Sajnos bűnügybe keveredett tanulóink száma is növekedik. Érdekükben szoros kapcsolatban állunk az illetékes nevelési tanácsadóval, szakszolgálattal, a helyi gyermekvédelmi és családsegítő szolgálattal, az iskolarendőrrel. Szükség esetén igénybe vesszük a védőnő és a gyermekorvos segítségét is. A nehézségek leküzdésére minden pedagógusunk törekszik a személyre szabott nevelés alkalmazására. Iskolánkban pszicho pedagógus is segíti munkánkat. Sajnos az érintett szülőkkel a kapcsolattartás nehézkes, hiszen pont ezek a szülők nem vesznek részt szülői értekezleten, fogadó órán, ezért a családlátogatást kiemelt feladatként kezeljük. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás. Elért eredményeink igazolják tehetséggondozó tevékenységünket. Megyei, területi, országos versenyeken szép eredménnyel szerepelnek tanulóink. A hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink évről- évre felvételt nyernek az Arany János Tehetséggondozó Programba. Ebben az évben egy nyolcadikos tanulónk nyert a pályázaton, és egy hetedikes tanulónk nyári tehetséggondozó táborban vehet részt. Sajnos ez évben az Útravaló Macika Ösztöndíjprogram pályázatunk elutasításra került. 18

19 Szintén kiemelt szerepet kap iskolánkban a nyelvoktatás, az egészséges életmódra nevelés, a mozgás, a sport megszerettetése. A két tanítási nyelvű oktatás, az emelt óraszámú nyelvoktatás, a mindennapos testnevelés megszervezése pozitívan hatott iskolánk hírnevére, és sikerélményhez juttatta tanulóinkat. Jelenleg 7 sportág közül választhatnak diákjaink. Az általános iskola egyik legfontosabb kimeneti mutatója a középiskolákba felvett diákok számának, arányának alakulása. Az iskola tanulóinak 100 %-a tanul tovább minden oktatási évben. A választott iskolatípusok közül jellemzően a többség a négy éves középfokú képzést választja. A 2010/2011. tanévben végzett 35 tanuló közül valamennyien folytatták tanulmányaikat: gimnáziumban 5 fő, szakközépiskolában 11 fő, szakiskolában 9 fő, szakképző iskolában 10 fő tanult tovább. 4 Nevelő-oktató munka eredményességének mutatói közé tartozik a tanulók teljesítményét tükröző év végi átlageredmény sz. táblázat Kitűnő Magatartás átlag Szorgalom átlag Tanulmányi átlag Javító vizsga Osztályozó vizsga 1-4. évf. 9 4,06 3,92 4, évf. 13 4,04 3,47 3, évf. 22 4,05 3,69 3, augusztusában eredményes javító-/osztályozó vizsgát tett 9 tanuló, tehát a jelen tanévben 3 évismétlő tanulónk van. Szintén fontos mutató a kompetenciamérés eredménye, mely hullámzó, de növekedő tendenciát mutat. Szint alatt teljesítő, illetve 1. szinten teljesítő tanulóink száma csökkent. A tantestület minden segítséget megad a felzárkóztatásra, de ezzel nem minden arra rászoruló tanuló él. Sokat változtatott ezen a helyzeten a tanulószoba bevezetése, de további intézkedésekre van még szükség a tanuláshoz való viszony javítása érdekében Tanórán kívüli tevékenység Napközi, tanulószoba A szülői igényeknek megfelelően két napközis csoport működik. A tanulószobán való részvétel szaktanári javaslatra, szülői kérésre történik. 4 OSA Az előző években nem készült részletes kimutatás, ezért nincs összehasonlítási alapom. 19

20 Szakkörök, sportkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás A délutáni elfoglaltságok közül a tömegsportok (mindennapos testnevelés biztosítása) törvényi előírásoknak, a szakkörök, edzések (röplabda, foci, tollaslabda, tenisz, floorball) a szülői és tanulói igényeknek megfelelően szerveződtek. A második idegen nyelv tanulása, a pedagógiai programunkban is hangsúlyozott tehetséggondozás rajz, matematika és magyar tárgyakból szakköri keretek között zajlik. A lemaradók megsegítése a felzárkóztatáson folyik. Az igény a részvételre jelentkezhet a tanórán lemaradóknál, a betegségből visszatérőknél és a tanulási problémákkal küszködőknél egyaránt. A felzárkózatás a tanítók kötelező óraszámába van beépítve, a szaktanárok kötelező óraszámukon felül látják el ezt a feladatot. Szabadidős tevékenységek Iskolánkban a gyermekközösség és a diákönkormányzat a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésére különböző programokat, foglalkozásokat szervez. Vetélkedők, játszóházak, kézműves foglakozások között vannak rendszeresek és eseti szervezésűek. Tábor, kirándulás, színházlátogatások A szülői erővállalás függvényében szervezzük ezeket a programokat. Törekszünk a minimális anyagi ráfordítással járó, de ismeretszerzésre, élménygazdagításra alkalmas programokat szervezni. Tanulóink közül 60 gyermek rendelkezett színházbérlettel, akik hat pedagógus kíséretében élvezhették az előadásokat. A nyári táborozáson tanulónk vesz részt, iskolánk pedagógusainak felügyeletével Az iskola hagyományai Iskolánknak kiépült hagyományrendszere van, melyet pedagógiai programunk részletesen tartalmaz. Oktatás terén hagyománya van például az emelt óraszámú nyelvoktatásnak, a nyolcadikos tanulók felvételi előkészítőjének, a tehetséggondozásnak, 8. évfolyamon a felvételi előkészítő szervezésének, a bemeneti és kimeneti méréseknek. Hagyományaink között szerepel még például a fiatalon elhunyt erdészünkről elnevezett Csákvári-emléktúra, volt matematika szakos pedagógusunk nevével fémjelzett Seréndi István Kistérségi Matematika Verseny, iskolánk névadójára emlékezve a Petőfi Sándor Kistérségi Szavalóverseny. Kölyökidő újságunk a diákönkormányzat gondozásában kéthavonta jelenik meg. Első osztályosaink faültetéssel koronázzák meg iskolába lépésüket. Városi szintű nemzeti ünnepeinket tanulóink műsora teszi emlékezetessé. 20

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben