FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat"

Átírás

1 FERENCVÁROS ITS 1. SZ. MELLÉKLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat 1. sz. Melléklet Tartalom A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA A fejlesztési és rendezési dokumentumok egymásra épülése Barnamezős területek Tematikus Fejlesztési Program (Barnamezős TFP) Ferencvárost érintő fővárosi projekt Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program (Duna TFP) Ferencvárost érintő projektjei Szociális városrehab. Tematikus Fejlesztési Program (Szociális TFP) lehetséges projektjei... 6 A KERÜLETRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA Kerületi Szabályozási tervek június... 6 FERENCVÁROS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA Óvodai férőhely adatok a 2014/2015. nevelési évre felvettek szerint A kerületben működtetett iskolák Kedvezményes bérleti díjú szervezetek a szociális ellátórendszerben Példák Ferencváros évi rendezvényeiből FERENCVÁROS GAZDASÁGA A kerület legnagyobb foglalkoztatói A kerület jelentősebb (100 fős vagy afeletti) foglalkoztatói A foglalkoztatás főbb mutatói a KSH adatok szerint Jelentősebb önkormányzat által elnyert támogatások az elmúlt években Az önkormányzat közterületen végzett beruházásai, épület-felújításai, társasház-felújítási támogatásai, A legnagyobb összegű és a tematikusan szelektált jelentősebb Európai uniós támogatású ferencvárosi projektek főbb adatai,

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE A önkormányzat önként vállalt feladatellátásainak forrásai és kiadásai, 2013 (eft) (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás évi zárszámadás) A helyi önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása a saját működési bevétel és a központi költségvetés, valamint az önkormányzati hozzájárulás arányában, 2013 (eft).(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás évi zárszámadás) A 2007 óta elkészült ferencvárosi épület-rehabilitációk főbb adatai, (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) Folyamatban lévő ferencvárosi épület-rehabilitációk főbb adatai, (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA Azonosított nyilvántartott régészeti lelőhelyek Műemlékek, műemlékegyüttesek Fővárosi védett épületek Fővárosi védett épületegyüttesek Helyi (kerületi) védelem alatt álló épületek

3 A településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 1. A fejlesztési és rendezési dokumentumok egymásra épülése 3

4 2. Barnamezős területek Tematikus Fejlesztési Program (Barnamezős TFP) Ferencvárost érintő fővárosi projekt Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (M Ft) Kapcsolódó középtávú cél Fővárosi önkormányzat FŐV-01. Barnamezős területek fejlesztésének menedzselése befektetés-ösztönző feladatok ellátásához intézményi feltételek biztosítása 1000 KT.3.3. Projektgazda Sorsz Projekt címe IX. kerületi önkormányzat Indikatív összköltség 2020-ig (M Ft) Kapcsolódó középtávú cél IX-01. Kvassay mező 4097 KT.2. Projekt benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: 1095 Ferencváros Hajóállomás utca 1. és Kvassay Jenő út 1. Kapcsolódó középtávú cél(ok): KT.2 Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: millió Ft A Projekt elsődleges célja a volt Vituki terület rehabilitációjának elkészítése és a fenntartható gazdasági növekedés beindítása. Részfeladatok, a meglévő MNV kezelésű, állami tulajdonú VITUKI irodaházhoz szükséges infrastruktúra, valamint intézményi, lakó és sport/rekreációs fejlesztések beindításához szükséges infrastruktúra biztosítása, mindez kizárólag közterületen, valamint a terület környezetszennyezéstől történő megtisztítása. A terület jelenleg állami és magán tulajdonban van. A KSZTben meghatározott feltáró utak, valamint a Duna-parti Z-KK övezet a kiszabályozása után a Barnamezős támogatást élvező területek önkormányzati tulajdonba kerülnek. A Fővárosi tulajdonba kerülő 3,6 ha területen a Duna TFP Kvassay Sétány projekt kapcsán gyalogos sétány, kerékpárút, hajókikötők és jelentős zöldfelület kerülhet kialakításra, továbbá a jelenlegi árvízvédelmi rendszer felújítása, korszerűsítése is megtörténhet. A TFP projekt által generált fejlesztések során m2 iroda (10 db Irodaház), m2 kereskedelmi terület és m2 lakás (1400 lakás) épülhet meg. A területet ellátó közművezetékek a z Önkormányzati tulajdonba kerülő közterületek alatt kerülnek kiépítésre. A nagy tömegeket vonzó sétány tömegközlekedési kapacitás-igényét a terület középvonalában kialakítandó új HÉV megálló K-NY-i sétány és BKK hajókikötő fejlesztésével lehet biztosítani. 4

5 3. Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program (Duna TFP) Ferencvárost érintő projektjei Projektgazda Sorsz. Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) FŐV. 01 Fővárosi Vízgazdálkodási Stratégia kidolgozása 100 FŐV. 02 Budapest árvízvédelmi műtárgyainak állapotfelmérése és beavatkozási terv kidolgozása 150 FŐV. 03 Budapest árvízvédelmi műtárgyainak fejlesztése FŐV. 04 Duna menti Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 120 FŐV. 11 RSD integrált fejlesztési program kidolgozása 50 FŐV. 14 A Duna integrálása Budapest közlekedési rendszerébe (hajózás fejlesztése) FŐV. 17 Budapesti és regionális kerékpáros útvonalak és szolgáltatások fejlesztése FŐV es villamos rekonstrukciója (és északi meghosszabbítása) FŐV. 19 M5 metró déli szakaszának kiépítése előkészítés FŐV. 23 Duna-hidak rekonstrukciója Lánchíd és Váralagút felújítása, Petőfi híd felújításának előkészítése Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) IX. 01 Milleniumi futópálya Nehru part, Gizella sétány 650 Projektet benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: Nehru part-gizella sétány Kapcsolódó középtávú cél(ok): Partszakaszok gyalogos elérésének biztosítása, Rekreációs, turisztikai potenciál kiaknázása, Közlekedési kapcsolatok javítása Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: 650 millió Ft A projekten belül a rekreációs-turisztikai cél megvalósítását szolgálja a rekortán felületű futópálya létesítése. A területen kiszolgáló funkciók (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, tájékoztató táblák) is épülnek, valamint felújításra kerül a növényzet és fasor foghíjai pótlásra kerülnek. A partszakaszok megközelítését mozdítja elő a Duna-part érintett szakaszának fizikai egyesítése, az átjárhatatlan HÉV elszigetelő hatásának kikapcsolása a Duna-korzó életéből. Ehhez szükséges a HÉV pályán legalább két helyen biztonságos szintbeli akadálymentes gyalogos átjáró létesítése a Millenniumi Városközpontban a Haller kapu és a Bajor Gizi park vonalában. A közlekedési kapcsolatokat javítja, hogy a Millenniumi Városközpontban a HÉV pályán létesítendő biztonságos szintbeli akadálymentes gyalogos átjáró a meglévő és tervezett BKV hajókikötőket könnyen elérhetővé teszi és nő a Duna menti közösségi közlekedést használó utasok száma és az eszközváltást végrehajtó utasok száma. A projekt a kerület lakossága számára megnöveli a pesti oldalon szűkös, természet-közeli kikapcsolódási teret, a szintén korlátozottan rendelkezésre álló sportolási lehetőséget. A futópálya, a környező köztér a kínálat szűkössége okán fővárosi szinten fontos fejlesztés, természet-közeli jellege, közösségi közlekedéssel és közúton való 5

6 megközelíthetősége várhatóan megnövekedett érdeklődést eredményez. Továbbá, a fejlesztés déli irányban meghosszabbítja a Duna pesti partján jelenlévő turistaforgalom fő tengelyét is. Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) IX. 02 Kvassay sétány Projektet benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: Hajóállomás (Kvassay Jenő út és Duna által határolt terület) Kapcsolódó középtávú cél(ok): Partszakaszok gyalogos elérésének biztosítása, Rekreációs, turisztikai potenciál kiaknázása, Közlekedési kapcsolatok javítása, Hajózás fejlesztése, Barnamezős területek fejlesztése Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: millió Ft A projekt a Duna-part rekreációs zöldterületként történő déli meghosszabbítását célozza. Az árvízvédelmi alprojekt az árvízvédelmi töltés korrigálásra, kijavításra összpontosít. A partszakasz gyalogos- és kerékpáros sétánnyá történő átalakítása, a Duna-korzó életébe történő bekapcsolása érdekében kerül sor a zöldterületek megújítására, kerékpárút kialakítására kiszolgáló funkciókkal. A rekreációs kínálatot bővíti a kajak-kenu és evezős vízisport kikötő kialakítása, a megközelítést biztosító utak, parkolók, buszparkolók kiépítése. Turista hajókat fogadó kikötő és buszparkoló létesül a Hajóállomás utcai részen, BKK járathajó kikötő épül a partszakasz középső részén, a zöldterület súlypontjában. A fejlesztési területen jelenleg található betonüzem, építőipari felszíni tároló terület és kapcsolódó létesítményeik elbontásra, környezeti kármentesítésre kerül, megtörténik a régészeti feltárás, árvízvédelemre és parkosításra történő előkészítés. A kerület lakossága számára térben is meghosszabbítja, funkciójában pedig bővíti a rekreációs célból rendelkezésre álló partszakaszt. Fővárosi szinten, a projekt a barnamezős projekttel együttesen megteremti a térség használhatóságát, a városi struktúrában való rendezését. 4. Szociális városrehab. Tematikus Fejlesztési Program (Szociális TFP) lehetséges projektjei A kerületek és a főváros szakértői által kidolgozott, döntéshozói által közösen elfogadott, pályázati kritériumrendszer készült a megpályázható források elosztására, melyekre pályázni a szintén közösen meghatározott kritériumoknak megfelelő, kerületi krízis- és veszélyeztetett területekre készült projektekkel lehet. A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények vizsgálata 5. Kerületi Szabályozási tervek június Év Rendeletszám Terület /2002.(VI.12.) Szt. László Kórház és környéke 15/2002.(VI.26.) Külső Mester utcai üzleti park 19/2002.(X.10.) CF-Pharma Gyógyszergyár és környéke 20/2002.(X.10.) Középső-Ferencváros rehabilitációs terület (módosítva: 12/2014 (iv.29.) ) 6

7 Év Rendeletszám Terület 21/2002.(X.10.) József Attila Lakótelep és környéke (módosítva: 16/2003 (iii.07.) ) /2003.(X.10.) Merényi Gusztáv Kórház 35/2003.(X.10.) Középső-Ferencváros Malmok (Mester-Soroksári) 37/2003.(XI.7.) M5 felüljáró melletti terület 41/2003.(XII.30.) MÁV- és Aszódi Úti lakótelepek (módosítva: 11/2010 (V.7.)) /2004.(V.21.) Vágóhíd utca és környéke (módosítva: 20/2008 (VI.25.)) (módosítva: 28/2009 (XII.4.)) (módosítva: 21/2011 (VIII.31.)) 24/2004.(VI.28.) Linde telep és környéke 31/2004.(X.18.) Fővám tér Kálvin tér térsége 38/2004.(XI.17.) Alsó-Bikarét kszt /2005.(V. 25) Timót utca és környéke /2006.(III. 10) Belső-Ferencváros 9/2006.(III. 10.) Milleniumi Városközpont /2007. (II. 9) Skanska-Volánbusz pu. (módosítása folyamatban) /2010 (V.7.) Kvassay út és környéke 20/2010. (VI.4.) Nagyvásártelep és környéke /2012. (V.22.) BVM-Metró Áruház és környéke 42/2012 (XII.28.) FTC Stadion és környéke módosítása folyamatban: előkészületben: Skanska-volánbusz pu. Gubacsi-dűlő Ferencvárosi pályaudvar és rendező-pályaudvar 7

8 Ferencváros humán infrastruktúrája 6. Óvodai férőhely adatok a 2014/2015. nevelési évre felvettek szerint Az október 1-i állapot Óvoda neve Cím Férőhely Beírt létszám Epreserdő Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő u Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel u Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok u Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás u Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom u Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény u Csudafa Óvoda székhely Csudafa Óvoda telephely 1097 Budapest, Óbester u Budapest, Soroksári út Csicsergő Óvoda székhely Csicsergő Óvoda telephely 1096 Budapest,Thaly Kálmán u Budapest, Thaly K. u Kerekerdő A-B ép Budapest, Vágóhíd u Összesen A kerületben működtetett iskolák KLIK Budapest IX. Tankerület által fenntartott (a IX. ker. önkormányzat által működtetett) iskolák Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola (1092 Budapest, Bakáts tér 12.) Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (1095Budapest, Gát u. 6.) Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (esti felnőtt és ifjúsági gimnázium 1096 Budapest, Vendel u. 1.) Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Ált. Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) i József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános iskola (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) Gimnázium (1098 Budapest, Toronyház u. 21.) Tagiskola (1098 Budapest, Toronyház u. 11.) Ferencvárosi Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Iskola (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) KLIK Budapest IX. Tankerület által fenntartott (nem a ker. önkorm. által működtetett) iskolák Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss u. 8.) KLIK által fenntartott (a Fővárosi Önkormányzat által működtetett) iskolák Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Infokommunikációs Szakközépiskola (1097 Budapest, Gyáli út 22.) Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u ) Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u ) Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium (1093. Budapest, Török Pál u. 1.) Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) 8

9 Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Egyházi iskolák Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (1092 Budapest, Knézich u. 5.) Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium (1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.) Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Alapítványi iskolák Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 3.) Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium (1098 Budapest, Hurok u. 11.) Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskola (1092 Budapest, Ráday u. 38.) Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítványi Szakközépiskola (1094 Budapest, Balázs Béla u. 18) Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Magániskolák NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (1097 Budapest, Vágóhíd u ) 8. A kerületben található aktív szervezetek listája (kizárólag a Humánszolgáltatási Iroda látókörében lévő szervezetek) Név Cím Kulturális terület: 1 Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa Egyesület 1111 Budapest, Lágymányosi u Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 1072 Budapest, Rákóczi út 4. 3/5 3 Ars Sacra Alapítvány 1026 Budapest, Torockó u. 28/II/1 4 Bakelit Multi Art Center Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út Budapesti Honismereti Társaság 1047 Budapest, Berda József u Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft Budapest, Aradi u Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 2730 Albertirsa, Sarló u Formiusz Színházi Egyesület 1077 Budapest, Rózsa u. 47/A. 1./6. 9 Garabonciás Alapítvány 1055 Budapest, Falk Miksa u Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I/4. 11 Karaván Művészeti Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u. 34. fszt. II. 12 Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért 1091 Budapest, Üllői út 181. IV. 18. / 1098 Egyesület Budapest, Dési Huber u Magyar Festészet Napja Alapítvány 1113 Budapest, Diószegi u Magyar Mozdulatművészeti Társulat Nonprofit Kft Budapest, Tagló u Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 1098 Budapest, Napfény u Erlin Galéria Nonprofit Kft Budapest, Ráday u Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 1135 Budapest, Szent László u Budapest, Gyáli út Budapest, Hőgyes Endre u. 2. fsz.iv/tb Krétakör Alapítvány 1076 Budapest, Wesselényi u Budapest, Gönczy Pál utca 2. II. em. V. 19 Kovács Ilona 1091 Budapest, Ráday utca 14. f. I. 20 Írott Szó Alapítvány 1092 Budapest, Ferenc körút 14. I. e. I. 21 NOVUS Gimnázium 1097 Budapest, Vágóhíd utca Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány 1163 Budapest, Katóka u Budapest, Ráday utca Medence Csoport KFT Budapest, Pipa utca 4. f. IV. 24 Írók Alapítványa 1068 Budapest, Városligeti fasor 38., Iroda: 1097 Budapest, Lónyay u. 43. fsz Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület 1093 Budapest, Lónyayu. 22. p. I. 26 Harmónia Balett Iskola Zubály Angéla Egyéni 1098 Budapest, Börzsöny u. 5/C 8. em

10 Név Cím Vállalkozó 1098 Budapest, Toronyház u B. Kulturális és Művészeti Alapítvány 1123 Budapest, Ráth György u Budapest, Ráday utca 47. f. I. Utcai bejáratú földszinti 28 SUPERO Művészeti Szolgáltató Kft Budapest, Tárnok u Budapest, Ráday utca 9. f.ii. 29 BAKÁTS TÉRI Kulturális Központ Bt Budapest, Bakáts tér 1/b 30 Nyitott Képzések Egyesülete 1011 Budapest, Corvin tér Budapest, Bokréta utca 15. f. I. 31 STÚDIÓ-K Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u Bács-Kiskun Megyei Nemzetközi Kerámia Stúdió Nonprofit Kft Budapest, Üllői út 3. f. II. 33 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér Budapest, Köztelek u Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 1093 Budapest, Lónyay utca 34. II.em TRIO Kulturális Bt Budapest, Mátyás utca Napfény-Varázs Produkciós iroda BT Nyáregyháza Jókai u Budapest, Napfény u Orkesztika Alapítvány 1124 Budapest, Levendula u Ráday SOHO Kulturális Egyesület 1092 Budapest, Ráday u Új Nemzeti Szalon Kultúrális Egyesület 1145 Budapest, Gyarmat u. 15/B fszt/1 40 Vincze ART Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt Budapest, Ady Endre u Zeneképzelet Kereskedelmi és Solgáltató Bt Budapest, Violó u. 48. III Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 1093 Budapest, Mátyás utca 9. Egészségügyi terület: 43 Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás 1094 Budapest, Tűzoltó u Gyermekekért 1096 Budapest, Haller utca 26. f. IV. 44 Domokos Alapítvány 1081 Budapest, Népszínház u. 59. fszt budapest, Vámház krt Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány 6200 Kiskőrös, Mező u Budapest, Angyal utca 41. p. I. 46 A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány 1093 Budapest, Mátyás u. 18. fszt Kicsi Szív Alapítvány 1094 Budapest, Tűzoltó u Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 1092 Budapest, Knézits u Triász Alkoholmentes Klub 1097 Budapest, Gyáli út Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Ferecnvárosi Szervezete 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u Lélekkel az Egészségért Alapítvány 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33/D/6/1 Sport terület: 52 Ferencvárosi Labdarúgó Club 1091 Budapest, Üllői út FTC Női Torna Szakosztály 1091 Budapest, Üllői út IX. kerületi Ejtőernyős Klub S. E Budapest, Ferenc krt. 28. f. IV. 55 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 1146 Budapest, Istvánmezei út Ferencvárosi Technikai Tömegsport Egyesület 1093 Budapest, Pipa u CORBIS SC 1097 Budapest, Vágohíd u Masters Sportegyesület 1098 Budapest, Csengettyű u. 17.III./ Ferencvárosi Természetbarát Egyesület 1098 Budapest, Epreserdő u. 18. IV. 4/ Közgáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület 1093 Budapest, Fővám tér Siketek Sport Klubja 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapesti Rendészeti Sportegyesület 1097 Budapest, Vágóhíd u Ferencvárosi Lakóhelyi SC Budapest, Bakáts tér Budapest, Lónyai u. 4/b 1214 Budapest, Völgy u

11 Név Cím 64 Ferencvárosi Szabadidős SE 1096 Vendel u József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja 1098 Budapest, Toronyház u. 17./b. 66 Nemzeti Torna Egylet 109 Budapest, Kinizsi u Ferencvárosi Vasutas SK Budapest, Péceli u Regnum Marianum Sportegyesület 1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II. em. 12/B. 69 Goldball '94 Football Club Egyesület 1204 Budapest, Dobos u HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub 1097 Budapest, Gyáli Oxigen Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft Pilisvörösvár, Iskola u Süsü Barátai Ifjúsági Csoport (NOE) 1091 Budapest, Haller u Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület 1094 Budapest, Márton u. 28. fszt. 1. Szociális terület: 74 Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest, Balassa u Délután Alapítvány 1093 Budapest, Közraktár u Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 1095 Budapest, Gát utca e Új Út Szociális Egyesület 1097 Budapest, Gubacsi út 21. f. II. 78 Szociális Szakmai Szövetség 1094 Budapest, Liliom utca 8. f. I 79 Esély Közösségi Egyesület 1094 Budapest, Tűzoltó utca 33/A. 80 Közért Egyesület 109 Budapest, Lónyay u. 18/b 1094 Budapest, Tűzoltó utca 33/A. 81 Aktív Társadalom Alapítvány 1094 Budapest, Liliom utca 8. f. I. 82 Magyar Vöröskereszt IX. ker. Szervezete 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Mester utca 38. f. I. 83 Szent Rafael Caritas Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út Budapest, Balázs Béla u. 13. f. I. 84 Örökimádás Templom Lelkészi Hivatala 1094 Budapest, Bokréta u Budapest, Üllői út B.ép. f. I. 85 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 19. f. I. 86 MSZOSZ IX. kerületi Szervezet 1068 Budapest, városligeti fasor Budapest, Mester utca 59. f. III. 87 Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka 1056 Budapest, Március 15. tér 8. Ferencvárosi Csoportja 1091 Budapest, Üllői út 121. p. IX. 88 Fecske 89 Kompánia Alapítvány 1133 Budapest, Kárpát u Horizont Szociális Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u. 52. Fsz/7. 91 Menhely Alapítvány 1082 Budapest, Vajdahunyad u MOTIVÁCIÓ Alapítvány 1055 Budapest, Honvéd u Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2045 Törökbálint, Köztársaság tér Küldetés Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 40. fsz Fővárosi Szabó Ervin Könytár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Környezetvédelmi terület: 97 Zöld Válasz Egyesület 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 6. IV. em Budapest, Haller utca 48. fsz. III. Közbiztonsági, Lakosságvédelmi terület: 98 Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 1094 Budapest, Tűzoltó utca Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 1092 Budapest, Bakáts tér Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület 1091 Budapest, Üllői út 107. fszt. III. 11

12 Név Cím 101 Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület 1092 Budapest, Haller u. 20. Egyéb terület: 102 Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete 1113 Budapest, Zsombolyai u Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest, Szilfa u POFOSZ 1051 Budapest, Nádor u Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület 1094 Budapest, Viola utca 7. I BOXTER Bt Budpest, Börzsöny u. 2/b VII Eötvös Lóránd Fizikai Társulat 1027 Budapest, Fő u Kedvezményes bérleti díjú szervezetek a szociális ellátórendszerben Név Elérhetőség Tevékenység, Cél Közért Egyesület Esély Közösségi Egyesület* Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány* Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Magyar (Vöröskereszt IX. kerületi Szervezete) Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (IX. Kerületi Nyugdíjas Alapszervezete) Nagycsaládosok Országos Egyesülete (Ludotéka-Ferencváros Csoport) 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a Budapest, Tűzoltó u. 33/a Budapest, Gát u Budapest, Lónyay u Budapest, Mester utca 38. földszint I Budapest, Mester utca 59. földszint III Budapest, Üllői út 121. p. IX. A IX. Kerületben létrehoz egy civil közösségi centrumot, mely rendszeres szociális és ifjúságvédelmi programjaival, kulturális rendezvényeivel hozzájárul a helyi civil szféra megerősödéséhez, valamint a Ferencvárosban élő hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához. Tevékenységével javítja a Magyarországon élő halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma családok életminőségét. Ezen cél érdekében oktatási, közösségépítő programokat működtet. Az ártalomcsökkentés filozófiája jegyében a droghasználat ártalmait csökkentik (különös tekintettel az illegális drogokra) a droghasználó egyén, a család és az egész társadalom vonatkozásában, továbbá elősegítik klienseik életminőségének általános javulását. Az Alapítvány hivatásának tekinti az addiktológiai konzultáció gyakorlatának magyarországi meghonosítását és alkalmazását. A célkitűzések megvalósítását az ártalomcsökkentő filozófiát elfogadó és követő szakemberek és önkéntes segítők közreműködésével kívánja elérni az Alapítvány. Támogatja az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek, felnőttek és gondozóik körülményeinek javítását. A Szervezet fő célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés, ezt a Magyar Vöröskeresztről szóló évi XL. törvény is megerősíti. Aktívan részt vesz Ferencváros idősügyi, egészségügyi életében, programjaival hozzájárul a kerületben élő idősek támogatásához. Célja a rászorulók támogatása Ferencvárosban, amelynek megvalósulása érdekében élelmiszer-, valamint ruhaosztást bonyolít. 12

13 Novus Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szent Rafael Caritas Alapítvány Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány (Tárt Kapu Galéria) Új Út Szociális Egyesület* 1097 Budapest, Vágóhíd u Budapest, Balázs Béla u. 13. fszt. I Budapest, Hőgyes Endre utca 2. földszint IV/TB Budapest, Gubacsi út 21. földszint II. A Gimnázium célja egy olyan iskolai modell kidolgozása és megvalósítása, amely a hagyományos iskolai keretek közül kicsöppenő, tanulási vagy magatartási problémával küzdő fiatalok számára ad lehetőséget a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzésére. A Gimnáziumba eltérő regionális és szociális közegből érkező gyerekek járnak, akik különböző problémákkal küzdenek. Az Alapítvány célja a hajléktalanok, szenvedélybetegek, más szenvedők és családtagjaik személyiség-gyógyító gondozása, a börtönből szabadult hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének segítése, a hajléktalanok utcai gondozása, szociális helyzetének javítása, munkához és szálláshoz juttatása, valamint a betegek emberhez méltó életkörülményeinek elősegítése. Az Alapítvány célja pszichiátriai betegek gyógyfoglalkoztató (rehabilitációs) tevékenységek támogatása: kreatív és művészeti terápiák, a kulturális és szabadidős foglalkozások, a munkaterápia, sportterápia, a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, rehabilitációs foglalkoztatás. Az Egyesület feltétel nélkül segíti azokat, akik hajléktalanság, szenvedélybetegség, vagy bármely ok miatt hátrányos helyzetben vannak, vagy abba kerülhetnek, valamint érdekeiket képviseli. *A jelölt szervezetekkel egyéb szerződéses úton is jogviszonyban áll az Önkormányzat 10. Példák Ferencváros évi rendezvényeiből Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Romák Világnapja Oláh Anna Ráday u. április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek Oláh Anna fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori Rapi István viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Vajasné K. Ágnes FMK Sporttalálkozó és Táncház április 22. Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum (Ifjúmunkás u. 25.) Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika április 24. Budapesti Család és Szakmai nap a hátrányos Oláh Anna Esélyteremtési Ház helyzetű gyermekekről április 25. Gundel Károly Vendéglátóipari Dzsembuli éjszakai Rapi István Szakközépiskola röplabda április 25. Nyúldomb József Attila-lakótelep Nárciszfutás Dr. Patakiné Ürmössy Mónika május 13. FESZGYI Írisz Klub KEF ülés: Önsegítő Rapi István mozgalmak Ferencvárosban, Nagy Zsolt előadása május 14. Szent István Közgazdasági Oktatási és Ifjúsági Rapi István Szakközépiskola Kerekasztal május 15. FESZ Oktató Központ KEF Szakmai Nap Rapi István május 17. FMK Családi Sport-és FMK Egészségnap május Balatonszemes XX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás A szállás, étkezés, utazás, eszközök biztosítása a Humánszolgáltatási Iroda feladata. 13

14 Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Ráday u. Romák Világnapja április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és Táncház május 31. Haller park Ferencvárosi utcai kosárlabda torna és családi sportnap június eleje (2. v. 4.) Kerekerdő óvoda Óvodás Zöld Nap Környezetvédelmi vetélkedő óvodásoknak Oláh Anna Oláh Anna Rapi István Vajasné K. Ágnes FMK A diákolimpiai versenyek sportszervezési feladatait végzi a Ferencvárosi Diáksport Bizottság. ajánlattételi felhívás nyertese Hajdu Erika Kerekerdő óvoda június 11. FMK színházterem, park FERI FESZT FMK drogprevenciós nap június 14. József Attila Lakótelep Nyúldomb Családi tanévzáró sportnap ajánlattételi felhívás nyertese június FMK Roma Kulturális Fesztivál FMK június Házasságkötő terem Roma, Nem Roma Nők Oláh Anna Akadémiája június utolsó A szűrések elvégzése a Látás ajándékba szűrő Máltai Szeretetszolgálat hete tornateremben megoldható, és nem lesz sátor állítás program augusztus Balatonlelle Hagyományőrző roma RNÖ gyermektábor augusztus utolsó Kén utca Látás ajándékba (2) Máltai Szeretetszolgálat hete szeptember 2. Csatka Mária napi zarándoklat RNÖ szeptember József A. Ltp. Lakótelepi mulatság (ennek részeként sportnap) Humánszolgáltatási Iroda pénteken óvodás sport délután szervezése - szombatom az ajánlattételi felhívás győztese szeptember vége. helyszín szervezés alatt Látás ajándékba (3) Máltai Szeretetszolgálat szeptember vagy ORFK Sporttelep-Vágóhíd u. III. Ferencvárosi Diáksport DSB október eleje Fesztivál szeptember 26. FMK IFI Feszt FMK (Ifjúsági Fesztivál) szeptember 30. József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika szeptember 30. Dési Huber István Művelődési Központ Roma, Nem Roma Nők akadémiája Oláh Anna szeptember vége október eleje Ferencváros több helyszínén Idősek és a zene világnapja Koncertek Kerületi óvodás sportrendezvény Dr. Patakiné Ürmössy Mónika október elsőmásodik hete József Attila Lakótelep Nyúldomb Napfény Óvoda és FMK október 21. Szent István Szakközépiskola Pályaválasztási Börze Rapi István október 22. Gundel Károly Vendéglátóipari Dzsembuli éjszakai Rapi István Szakközépiskola kosárlabda október 28. Docuart KEF ülés Rapi István október Vendel Tornacsarnok Szenior Sportnap Völgyesi Attila 14

15 Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Romák Világnapja Oláh Anna Ráday u. április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek Oláh Anna fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori Rapi István viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Vajasné K. Ágnes FMK Sporttalálkozó és Táncház október vége FMK Idősbarát Önkormányzatok Dr. Patakiné Ürmössy Mónika Versenye november 8. Vendel Tornacsarnok Családi sportnap Érezd Jól Magad Klub ajánlattételi felhívás nyertese november 18. Docuart KEF ülés Rapi István november 21. Házasságkötő terem II. FEGYIÖK alakuló Rapi István ünnepség november 25. Docuart Szociálpolitikai Rapi István Kerekasztal ülés-szakmai nap november 25. Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum (Ifjúmunkás u. 25.) Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika november vége adventig Ferencváros különböző helyszínei Advent a Ferencvárosban Koncert és színházi ea. Dr. Patakiné Ürmössy Mónika december Házasságkötő terem Idősügyi Tanács Dr. Patakiné Ürmössy Mónika december 1. FMK AIDS Ellenes Küzdelem FMK Világnapi rendezvény december 4. József Attila Lakótelep Jótékonysági Mikulásfutás Rapi István Nyúldomb, Közösségi Ház (öltöző, teaház, ajándék tárolás) december 18. FMK FEGYIÖK karácsonyi Rapi István ünnepség december Fővárosi Nagycirkusz Roma gyermek karácsony Oláh Anna december FMK RNÖ által szervezett roma gyermek karácsony műsor FMK Ferencváros gazdasága 11. A kerület legnagyobb foglalkoztatói - OBI Hungary Retail Kft., Nestlé Hungária Kft., Ericsson Magyarország Kft. (egyenként kb fő) - Johnson Controls Kft. (kb fő) - Vodafone Magyarország Zrt. (kb fő) - Praktiker Kft. (kb fő) - Morgan Stanley Mo. Elemző Kft. (kb fő) - UPC Magyarország Kft., Elamen Zrt., ATEV Zrt. (egyenként kb fő) - Lapker Zrt. (700 fő) - Strabag Zrt., FESZOFE Nkft. (egyenként kb. 500 fő) - Lexmark IT Hungária Kft., Surjány Hús Kft. (egyenként kb. 350 fő) 15

16 - Zwack Unicum Nyrt., TNT Express Kft., Oracle Hungary Kft. (egyenként kb. 250 fő) - JTI Hungary Zrt., MIRELITE Mirsa Zrt., KLM Mo.-i Fióktelepe, helyi önkormányzat, One Euro cégek (együtt) - Ferencvárosi Eü.-i Szolg. Nkft. és DHL Express Kft. (egyenként kb. 200 fő). 12. A kerület jelentősebb (100 fős vagy afeletti) foglalkoztatói - Egészségügyi (Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi Kórház, Orsz. Kardiológiai Int., ÁNTSZ OTH és intézetei, SOTE gyerekklinika) - Művelődési (pl. Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Színház, Ludwig Múzeum, Holokauszt Emlékközpont) - Egyéb intézmények, kutatóhelyek (pl. MVH, KEKKH, NAIK, TKKI, rendőrség) - Egyetemek (Corvinus, ELTE, SOTE, Károli, Liszt) - Volánbusz Zrt., MÁV Zrt. leányvállalatai (cargo, felépítmény-vizsgáló, gépészeti) - Magyar Posta Zrt. - Fővárosi intézmények és cégek (pl. Bálna, művelődési intézmények, BGYH Zrt., BKV Zrt., Piac és Csarnok Ig., BGYH Zrt., FKF Zrt., BKV Zrt., ELMŰ Nyrt., FCSM Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt.) - Egyházi intézmények - Egyes bankok (OTP, ERSTE, CIB, K&H, Raiffeisen, MKB, Unicredit) - Egyes kiskereskedelmi láncok (Lidl, Aldi, Spar, COOP, CBA), Linde Zrt., Metro Holding Kft., Polifoam Kft., Béflex Zrt., Tesco Globál Áruházak Zrt., Wing Zrt., LG Electronics Kft., Gordiusz 95 Zrt., PÖYRY Erőterv Zrt., Train Hungary Magánvasút Kft. 13. A foglalkoztatás főbb mutatói a KSH adatok szerint Név Helyben dolgozók száma összesen Kerületből eljárók száma Kerületbe beingázók száma Foglalkoztatási kapacitás, % Budapest 01. ker ,3 68,3 Budapest 02. ker ,5 75,5 Budapest 03. ker ,8 78,0 Budapest 04. ker ,1 82,7 Budapest 05. ker ,8 38,7 Budapest 06. ker ,2 64,3 Budapest 07. ker ,8 75,0 Budapest 08. ker ,4 68,6 Budapest 09. ker ,5 63,0 Budapest 10. ker ,6 67,8 Budapest 11. ker ,6 70,4 Budapest 12. ker ,9 72,0 Budapest 13. ker ,3 69,0 Budapest 14. ker ,2 80,4 16

17 Név Helyben dolgozók száma összesen Kerületből eljárók száma Kerületbe beingázók száma Foglalkoztatási kapacitás, % Budapest 15. ker ,3 85,6 Budapest 16. ker ,5 87,1 Budapest 17. ker ,9 90,1 Budapest 18. ker ,4 83,6 Budapest 19. ker ,1 88,4 Budapest 20. ker ,9 87,9 Budapest 21. ker ,4 84,6 Budapest 22. ker ,5 81,6 Budapest 23. ker ,9 67,7 Budapest ,5 80,3 14. Jelentősebb önkormányzat által elnyert támogatások az elmúlt években Forrás: Önkormányzat Pályázati kiírás Projekt címe Támogatás (Ft) Státus KMOP KMOP-5.2.2/B- 09/2f TÁMOP /1 KMOP-5.1.1/B- 12-k KMOP TÁMOP /1 Europe For Citizens program ÁROP-3.A.1/B KAB-KEF-11-A KAB-KEF-11-B KAB-KEF-11-C A Varázskert megépítése; 40 férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása Bp. IX. kerületében Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése Együtt egy-másért Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Europe For Citizens Programme Action 1.1. Town twining Citizens Meetings A Ferencvárosi Önkormányzat Intézményeinek kiemelten a Polgármesteri Hivatalának szervezett átalakítása, továbbfejlesztése Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának Támogatás: Ft + Önerő Alap tám.: Ft Támogatás: Ft (76,40%) Támogatás: Ft (100%) Támogatás: (100%) Programalap ( miniprojektek ) összege: Ft Támogatás: Ft (90%) + Önerő Alap támogatás: Ft Támogatás összege: Ft (100%) Támogatás: 7.038,40 EUR (100%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Megvalósult Megvalósult Megvalósult Megvalósítás folyamatban Megvalósult Megvalósult Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult 17

18 Pályázati kiírás Projekt címe Támogatás (Ft) Státus előmozdítása Informatika és közigazgatás HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 7/2011. (III. 9.) BM rendelet Informatika és közigazgatás Veszélyes hulladékgyűjtési akciók Autómentes Nap 2012 Autómentes Nap Autómentes Nap Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Börzsöny u. 13. sz. alatti Rendőrörs felújítása Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerák telepítése Iskolai utánpótlás és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása: IX. kerület Vendel utcai Tornacsarnok felújítása IFA NGM támogatás 2012 (turizmusfejlesztési feladatok) IFA NGM támogatás 2013 (turizmusfejlesztési feladatok) IFA NGM támogatás 2014 (turizmusfejlesztési feladatok) Kedvezményes beszerzés. Önerő összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft Pályázati önerő: Ft Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult Megvalósult Lezárult megvalósítás folyamatban Lezárult Támogatás összege: ,- Ft Lezárult 5/2013. (II. 20.) Igényelt támogatás összege: NGM rendelet ,- Ft Lezárult 4/2014. (II. 6.) Igényelt támogatás összege: NGM rendelet ,- Ft megvalósult EMMI Idősbarát önkormányzati díj Díj: Ft Lezárult 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendelet által meghirdetett 27/2013. (IV.18.) Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata. Támogatás összege: megvalósítás Főv. Kgy. Nyertes pályázatok: 1.) Nehru-projekt, 2.) 1.) Ft folyamatban Rendelet Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház 2.) Ft kialakítása 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet CEDE CEDE CEDE NKA NKA Utcai szociális munka támogatása Budapest Ferencváros óvodáinak eszközbeszerzése Útburkolat felújítása Okmányiroda felújítása Világító üvegtextil térinstalláció elkészítése és felállítása 3974/00313 Louis Bleriot Szobor elkészítése és felállítása Támogatás: Ft (2012); Ft (2014) Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft (70%) megvalósítás folyamatban megvalósult megvalósult megvalósult megvalósult Megvalósítás folyamatban 18

19 15. Az önkormányzat közterületen végzett beruházásai, épület-felújításai, társasház-felújítási támogatásai, I. Épület-felújítások Év épület címe felújítás/ beruházás rövid leírása évi befejezés évi befejezés évi befejezés évi befejezés évi befejezés Forrás: Önkormányzat br. bekerülési ktg. (eft) Viola u. 7. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Mester u. 46. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Bokréta u. 15. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 21./Vendel u. 30. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Lenhossék u. 21./Vendel u. 5. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 52. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 5. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 18./Vendel u. 13. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 74. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Berzenczey u. 30. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 66./Lenhossék u. 36. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 21. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Hőgyes E. u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 7/b. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Bokréta u. 33. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Thaly K. u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 35./Thaly K. u. 50. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 48./Thaly K. u. 52. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 17. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Vendel u. 1. Gimnáziumi természettudományi labor kialakítása Márton u. 3/a. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása évi befejezés évi befejezés Ferenc tér 9. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 5/a. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 14. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Thaly K. u. 17. új bölcsődeépület építése Dési H. u. 9. bölcsődebővítés épület-felújítással Viola u. 37/c. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Vágóhíd u. 35. óvoda részleges nyílászáró cseréje, fűtési hálózat korsz II. Közterületi fejlesztések Év cím elvégzett beruházás rövid leírása Br. bekerülési ktg Salkaházi Sára park pihenő park kiépítése, közterületi járda átépítésével Szentágotai János park (Thaly park) Liliom utca (Tompa u. - Üllői út között) pihenő park kiépítése, közterületi járda átépítésével út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással SOTE park gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra Gát sétány II. ütem gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra

20 (Viola u Thaly K. 18. között) SOTE épülete mögötti átjáró (Vendel u. - Tűzoltó u. között) gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra Viola u mögött pihenő park kiépítése Páva utca (Tompa u. - Üllői út között) út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással Markusovszky tér I. ütem meglévő közműkiváltások rendezése Markusovszky tér 2011 Malom park Markusovszky tér Csarnok tér I. ütem Csarnok tér II. ütem Páva utca (Mester u. - Tompa u. között) Csarnok tér III. ütem II. ütem játszóterek, sportpálya kialakítása, sétányok, zöld felület kiépítése pihenő park kiépítése, zöld felület kialakításával, közterületi járda átépítésével együtt III. ütem további zöld felület kialakítása, vízjáték kiépítése, felszínrendezés, közterületi járda átépítésével együtt út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással, pihenőpark és játszótér kiép Balázs B. u. 3. sz. mögött pihenő park kialakítása Balázs B. u. 7. sz. mögött pihenő park kialakítása III. Társasház felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások Résztvevő épületek száma (db) Elnyert támogatás (Ft) A legnagyobb összegű és a tematikusan szelektált jelentősebb Európai uniós támogatású ferencvárosi projektek főbb adatai, Forrás: Miniszterelnökség, saját adatgyűjtés Foglalkoztatás Támogatott neve "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Bp.-i Politechnikum Alapítvány Türr István Képző és Kutató Intézet Projekt címe FEFI - Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ Közösen a munkaalapú társadalomért! A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató Támogatás megítélésén ek dátuma Projekt megvalósulás ának dátuma Kifizetett támogatás összege Ft Ft (tervezett) Ft (megítélt: Ft) 20

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és értékelő munkarész MELLÉKLET Készült a KMOP 6.2.1/K 13 2014

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Bevezetés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat a 377/2011.(XII.07.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószöged Község Önkormányzata 2013 Készítette a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével: Zsarnay Melinda Elfogadva: 43/2013 (VI.27) határozattal Felülvizsgálva:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Dunaföldvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013 2018. 1 TARTALOM Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...5

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ 2012 OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI OTTHON,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2013 Tisztelt Kőbányaiak! Kedves Olvasók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben