FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat"

Átírás

1 FERENCVÁROS ITS 1. SZ. MELLÉKLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat 1. sz. Melléklet Tartalom A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA A fejlesztési és rendezési dokumentumok egymásra épülése Barnamezős területek Tematikus Fejlesztési Program (Barnamezős TFP) Ferencvárost érintő fővárosi projekt Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program (Duna TFP) Ferencvárost érintő projektjei Szociális városrehab. Tematikus Fejlesztési Program (Szociális TFP) lehetséges projektjei... 6 A KERÜLETRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA Kerületi Szabályozási tervek június... 6 FERENCVÁROS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA Óvodai férőhely adatok a 2014/2015. nevelési évre felvettek szerint A kerületben működtetett iskolák Kedvezményes bérleti díjú szervezetek a szociális ellátórendszerben Példák Ferencváros évi rendezvényeiből FERENCVÁROS GAZDASÁGA A kerület legnagyobb foglalkoztatói A kerület jelentősebb (100 fős vagy afeletti) foglalkoztatói A foglalkoztatás főbb mutatói a KSH adatok szerint Jelentősebb önkormányzat által elnyert támogatások az elmúlt években Az önkormányzat közterületen végzett beruházásai, épület-felújításai, társasház-felújítási támogatásai, A legnagyobb összegű és a tematikusan szelektált jelentősebb Európai uniós támogatású ferencvárosi projektek főbb adatai,

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE A önkormányzat önként vállalt feladatellátásainak forrásai és kiadásai, 2013 (eft) (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás évi zárszámadás) A helyi önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása a saját működési bevétel és a központi költségvetés, valamint az önkormányzati hozzájárulás arányában, 2013 (eft).(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás évi zárszámadás) A 2007 óta elkészült ferencvárosi épület-rehabilitációk főbb adatai, (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) Folyamatban lévő ferencvárosi épület-rehabilitációk főbb adatai, (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA Azonosított nyilvántartott régészeti lelőhelyek Műemlékek, műemlékegyüttesek Fővárosi védett épületek Fővárosi védett épületegyüttesek Helyi (kerületi) védelem alatt álló épületek

3 A településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 1. A fejlesztési és rendezési dokumentumok egymásra épülése 3

4 2. Barnamezős területek Tematikus Fejlesztési Program (Barnamezős TFP) Ferencvárost érintő fővárosi projekt Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (M Ft) Kapcsolódó középtávú cél Fővárosi önkormányzat FŐV-01. Barnamezős területek fejlesztésének menedzselése befektetés-ösztönző feladatok ellátásához intézményi feltételek biztosítása 1000 KT.3.3. Projektgazda Sorsz Projekt címe IX. kerületi önkormányzat Indikatív összköltség 2020-ig (M Ft) Kapcsolódó középtávú cél IX-01. Kvassay mező 4097 KT.2. Projekt benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: 1095 Ferencváros Hajóállomás utca 1. és Kvassay Jenő út 1. Kapcsolódó középtávú cél(ok): KT.2 Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: millió Ft A Projekt elsődleges célja a volt Vituki terület rehabilitációjának elkészítése és a fenntartható gazdasági növekedés beindítása. Részfeladatok, a meglévő MNV kezelésű, állami tulajdonú VITUKI irodaházhoz szükséges infrastruktúra, valamint intézményi, lakó és sport/rekreációs fejlesztések beindításához szükséges infrastruktúra biztosítása, mindez kizárólag közterületen, valamint a terület környezetszennyezéstől történő megtisztítása. A terület jelenleg állami és magán tulajdonban van. A KSZTben meghatározott feltáró utak, valamint a Duna-parti Z-KK övezet a kiszabályozása után a Barnamezős támogatást élvező területek önkormányzati tulajdonba kerülnek. A Fővárosi tulajdonba kerülő 3,6 ha területen a Duna TFP Kvassay Sétány projekt kapcsán gyalogos sétány, kerékpárút, hajókikötők és jelentős zöldfelület kerülhet kialakításra, továbbá a jelenlegi árvízvédelmi rendszer felújítása, korszerűsítése is megtörténhet. A TFP projekt által generált fejlesztések során m2 iroda (10 db Irodaház), m2 kereskedelmi terület és m2 lakás (1400 lakás) épülhet meg. A területet ellátó közművezetékek a z Önkormányzati tulajdonba kerülő közterületek alatt kerülnek kiépítésre. A nagy tömegeket vonzó sétány tömegközlekedési kapacitás-igényét a terület középvonalában kialakítandó új HÉV megálló K-NY-i sétány és BKK hajókikötő fejlesztésével lehet biztosítani. 4

5 3. Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program (Duna TFP) Ferencvárost érintő projektjei Projektgazda Sorsz. Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) FŐV. 01 Fővárosi Vízgazdálkodási Stratégia kidolgozása 100 FŐV. 02 Budapest árvízvédelmi műtárgyainak állapotfelmérése és beavatkozási terv kidolgozása 150 FŐV. 03 Budapest árvízvédelmi műtárgyainak fejlesztése FŐV. 04 Duna menti Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 120 FŐV. 11 RSD integrált fejlesztési program kidolgozása 50 FŐV. 14 A Duna integrálása Budapest közlekedési rendszerébe (hajózás fejlesztése) FŐV. 17 Budapesti és regionális kerékpáros útvonalak és szolgáltatások fejlesztése FŐV es villamos rekonstrukciója (és északi meghosszabbítása) FŐV. 19 M5 metró déli szakaszának kiépítése előkészítés FŐV. 23 Duna-hidak rekonstrukciója Lánchíd és Váralagút felújítása, Petőfi híd felújításának előkészítése Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) IX. 01 Milleniumi futópálya Nehru part, Gizella sétány 650 Projektet benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: Nehru part-gizella sétány Kapcsolódó középtávú cél(ok): Partszakaszok gyalogos elérésének biztosítása, Rekreációs, turisztikai potenciál kiaknázása, Közlekedési kapcsolatok javítása Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: 650 millió Ft A projekten belül a rekreációs-turisztikai cél megvalósítását szolgálja a rekortán felületű futópálya létesítése. A területen kiszolgáló funkciók (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, tájékoztató táblák) is épülnek, valamint felújításra kerül a növényzet és fasor foghíjai pótlásra kerülnek. A partszakaszok megközelítését mozdítja elő a Duna-part érintett szakaszának fizikai egyesítése, az átjárhatatlan HÉV elszigetelő hatásának kikapcsolása a Duna-korzó életéből. Ehhez szükséges a HÉV pályán legalább két helyen biztonságos szintbeli akadálymentes gyalogos átjáró létesítése a Millenniumi Városközpontban a Haller kapu és a Bajor Gizi park vonalában. A közlekedési kapcsolatokat javítja, hogy a Millenniumi Városközpontban a HÉV pályán létesítendő biztonságos szintbeli akadálymentes gyalogos átjáró a meglévő és tervezett BKV hajókikötőket könnyen elérhetővé teszi és nő a Duna menti közösségi közlekedést használó utasok száma és az eszközváltást végrehajtó utasok száma. A projekt a kerület lakossága számára megnöveli a pesti oldalon szűkös, természet-közeli kikapcsolódási teret, a szintén korlátozottan rendelkezésre álló sportolási lehetőséget. A futópálya, a környező köztér a kínálat szűkössége okán fővárosi szinten fontos fejlesztés, természet-közeli jellege, közösségi közlekedéssel és közúton való 5

6 megközelíthetősége várhatóan megnövekedett érdeklődést eredményez. Továbbá, a fejlesztés déli irányban meghosszabbítja a Duna pesti partján jelenlévő turistaforgalom fő tengelyét is. Projektgazda Sorsz Projekt címe Indikatív összköltség 2020-ig (MFt) IX. 02 Kvassay sétány Projektet benyújtó szervezet (projektgazda): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt helyszíne: Hajóállomás (Kvassay Jenő út és Duna által határolt terület) Kapcsolódó középtávú cél(ok): Partszakaszok gyalogos elérésének biztosítása, Rekreációs, turisztikai potenciál kiaknázása, Közlekedési kapcsolatok javítása, Hajózás fejlesztése, Barnamezős területek fejlesztése Projekt indikatív összköltsége 2020-ig: millió Ft A projekt a Duna-part rekreációs zöldterületként történő déli meghosszabbítását célozza. Az árvízvédelmi alprojekt az árvízvédelmi töltés korrigálásra, kijavításra összpontosít. A partszakasz gyalogos- és kerékpáros sétánnyá történő átalakítása, a Duna-korzó életébe történő bekapcsolása érdekében kerül sor a zöldterületek megújítására, kerékpárút kialakítására kiszolgáló funkciókkal. A rekreációs kínálatot bővíti a kajak-kenu és evezős vízisport kikötő kialakítása, a megközelítést biztosító utak, parkolók, buszparkolók kiépítése. Turista hajókat fogadó kikötő és buszparkoló létesül a Hajóállomás utcai részen, BKK járathajó kikötő épül a partszakasz középső részén, a zöldterület súlypontjában. A fejlesztési területen jelenleg található betonüzem, építőipari felszíni tároló terület és kapcsolódó létesítményeik elbontásra, környezeti kármentesítésre kerül, megtörténik a régészeti feltárás, árvízvédelemre és parkosításra történő előkészítés. A kerület lakossága számára térben is meghosszabbítja, funkciójában pedig bővíti a rekreációs célból rendelkezésre álló partszakaszt. Fővárosi szinten, a projekt a barnamezős projekttel együttesen megteremti a térség használhatóságát, a városi struktúrában való rendezését. 4. Szociális városrehab. Tematikus Fejlesztési Program (Szociális TFP) lehetséges projektjei A kerületek és a főváros szakértői által kidolgozott, döntéshozói által közösen elfogadott, pályázati kritériumrendszer készült a megpályázható források elosztására, melyekre pályázni a szintén közösen meghatározott kritériumoknak megfelelő, kerületi krízis- és veszélyeztetett területekre készült projektekkel lehet. A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények vizsgálata 5. Kerületi Szabályozási tervek június Év Rendeletszám Terület /2002.(VI.12.) Szt. László Kórház és környéke 15/2002.(VI.26.) Külső Mester utcai üzleti park 19/2002.(X.10.) CF-Pharma Gyógyszergyár és környéke 20/2002.(X.10.) Középső-Ferencváros rehabilitációs terület (módosítva: 12/2014 (iv.29.) ) 6

7 Év Rendeletszám Terület 21/2002.(X.10.) József Attila Lakótelep és környéke (módosítva: 16/2003 (iii.07.) ) /2003.(X.10.) Merényi Gusztáv Kórház 35/2003.(X.10.) Középső-Ferencváros Malmok (Mester-Soroksári) 37/2003.(XI.7.) M5 felüljáró melletti terület 41/2003.(XII.30.) MÁV- és Aszódi Úti lakótelepek (módosítva: 11/2010 (V.7.)) /2004.(V.21.) Vágóhíd utca és környéke (módosítva: 20/2008 (VI.25.)) (módosítva: 28/2009 (XII.4.)) (módosítva: 21/2011 (VIII.31.)) 24/2004.(VI.28.) Linde telep és környéke 31/2004.(X.18.) Fővám tér Kálvin tér térsége 38/2004.(XI.17.) Alsó-Bikarét kszt /2005.(V. 25) Timót utca és környéke /2006.(III. 10) Belső-Ferencváros 9/2006.(III. 10.) Milleniumi Városközpont /2007. (II. 9) Skanska-Volánbusz pu. (módosítása folyamatban) /2010 (V.7.) Kvassay út és környéke 20/2010. (VI.4.) Nagyvásártelep és környéke /2012. (V.22.) BVM-Metró Áruház és környéke 42/2012 (XII.28.) FTC Stadion és környéke módosítása folyamatban: előkészületben: Skanska-volánbusz pu. Gubacsi-dűlő Ferencvárosi pályaudvar és rendező-pályaudvar 7

8 Ferencváros humán infrastruktúrája 6. Óvodai férőhely adatok a 2014/2015. nevelési évre felvettek szerint Az október 1-i állapot Óvoda neve Cím Férőhely Beírt létszám Epreserdő Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő u Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel u Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok u Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás u Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom u Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény u Csudafa Óvoda székhely Csudafa Óvoda telephely 1097 Budapest, Óbester u Budapest, Soroksári út Csicsergő Óvoda székhely Csicsergő Óvoda telephely 1096 Budapest,Thaly Kálmán u Budapest, Thaly K. u Kerekerdő A-B ép Budapest, Vágóhíd u Összesen A kerületben működtetett iskolák KLIK Budapest IX. Tankerület által fenntartott (a IX. ker. önkormányzat által működtetett) iskolák Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola (1092 Budapest, Bakáts tér 12.) Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (1095Budapest, Gát u. 6.) Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (esti felnőtt és ifjúsági gimnázium 1096 Budapest, Vendel u. 1.) Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Ált. Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) i József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános iskola (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) Gimnázium (1098 Budapest, Toronyház u. 21.) Tagiskola (1098 Budapest, Toronyház u. 11.) Ferencvárosi Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Iskola (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) KLIK Budapest IX. Tankerület által fenntartott (nem a ker. önkorm. által működtetett) iskolák Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss u. 8.) KLIK által fenntartott (a Fővárosi Önkormányzat által működtetett) iskolák Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Infokommunikációs Szakközépiskola (1097 Budapest, Gyáli út 22.) Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u ) Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u ) Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium (1093. Budapest, Török Pál u. 1.) Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) 8

9 Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Egyházi iskolák Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (1092 Budapest, Knézich u. 5.) Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium (1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.) Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Alapítványi iskolák Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 3.) Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium (1098 Budapest, Hurok u. 11.) Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskola (1092 Budapest, Ráday u. 38.) Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítványi Szakközépiskola (1094 Budapest, Balázs Béla u. 18) Nem a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények: Magániskolák NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (1097 Budapest, Vágóhíd u ) 8. A kerületben található aktív szervezetek listája (kizárólag a Humánszolgáltatási Iroda látókörében lévő szervezetek) Név Cím Kulturális terület: 1 Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa Egyesület 1111 Budapest, Lágymányosi u Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 1072 Budapest, Rákóczi út 4. 3/5 3 Ars Sacra Alapítvány 1026 Budapest, Torockó u. 28/II/1 4 Bakelit Multi Art Center Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út Budapesti Honismereti Társaság 1047 Budapest, Berda József u Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft Budapest, Aradi u Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 2730 Albertirsa, Sarló u Formiusz Színházi Egyesület 1077 Budapest, Rózsa u. 47/A. 1./6. 9 Garabonciás Alapítvány 1055 Budapest, Falk Miksa u Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I/4. 11 Karaván Művészeti Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u. 34. fszt. II. 12 Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért 1091 Budapest, Üllői út 181. IV. 18. / 1098 Egyesület Budapest, Dési Huber u Magyar Festészet Napja Alapítvány 1113 Budapest, Diószegi u Magyar Mozdulatművészeti Társulat Nonprofit Kft Budapest, Tagló u Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 1098 Budapest, Napfény u Erlin Galéria Nonprofit Kft Budapest, Ráday u Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 1135 Budapest, Szent László u Budapest, Gyáli út Budapest, Hőgyes Endre u. 2. fsz.iv/tb Krétakör Alapítvány 1076 Budapest, Wesselényi u Budapest, Gönczy Pál utca 2. II. em. V. 19 Kovács Ilona 1091 Budapest, Ráday utca 14. f. I. 20 Írott Szó Alapítvány 1092 Budapest, Ferenc körút 14. I. e. I. 21 NOVUS Gimnázium 1097 Budapest, Vágóhíd utca Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány 1163 Budapest, Katóka u Budapest, Ráday utca Medence Csoport KFT Budapest, Pipa utca 4. f. IV. 24 Írók Alapítványa 1068 Budapest, Városligeti fasor 38., Iroda: 1097 Budapest, Lónyay u. 43. fsz Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület 1093 Budapest, Lónyayu. 22. p. I. 26 Harmónia Balett Iskola Zubály Angéla Egyéni 1098 Budapest, Börzsöny u. 5/C 8. em

10 Név Cím Vállalkozó 1098 Budapest, Toronyház u B. Kulturális és Művészeti Alapítvány 1123 Budapest, Ráth György u Budapest, Ráday utca 47. f. I. Utcai bejáratú földszinti 28 SUPERO Művészeti Szolgáltató Kft Budapest, Tárnok u Budapest, Ráday utca 9. f.ii. 29 BAKÁTS TÉRI Kulturális Központ Bt Budapest, Bakáts tér 1/b 30 Nyitott Képzések Egyesülete 1011 Budapest, Corvin tér Budapest, Bokréta utca 15. f. I. 31 STÚDIÓ-K Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u Bács-Kiskun Megyei Nemzetközi Kerámia Stúdió Nonprofit Kft Budapest, Üllői út 3. f. II. 33 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér Budapest, Köztelek u Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 1093 Budapest, Lónyay utca 34. II.em TRIO Kulturális Bt Budapest, Mátyás utca Napfény-Varázs Produkciós iroda BT Nyáregyháza Jókai u Budapest, Napfény u Orkesztika Alapítvány 1124 Budapest, Levendula u Ráday SOHO Kulturális Egyesület 1092 Budapest, Ráday u Új Nemzeti Szalon Kultúrális Egyesület 1145 Budapest, Gyarmat u. 15/B fszt/1 40 Vincze ART Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt Budapest, Ady Endre u Zeneképzelet Kereskedelmi és Solgáltató Bt Budapest, Violó u. 48. III Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 1093 Budapest, Mátyás utca 9. Egészségügyi terület: 43 Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás 1094 Budapest, Tűzoltó u Gyermekekért 1096 Budapest, Haller utca 26. f. IV. 44 Domokos Alapítvány 1081 Budapest, Népszínház u. 59. fszt budapest, Vámház krt Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány 6200 Kiskőrös, Mező u Budapest, Angyal utca 41. p. I. 46 A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány 1093 Budapest, Mátyás u. 18. fszt Kicsi Szív Alapítvány 1094 Budapest, Tűzoltó u Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 1092 Budapest, Knézits u Triász Alkoholmentes Klub 1097 Budapest, Gyáli út Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Ferecnvárosi Szervezete 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u Lélekkel az Egészségért Alapítvány 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33/D/6/1 Sport terület: 52 Ferencvárosi Labdarúgó Club 1091 Budapest, Üllői út FTC Női Torna Szakosztály 1091 Budapest, Üllői út IX. kerületi Ejtőernyős Klub S. E Budapest, Ferenc krt. 28. f. IV. 55 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 1146 Budapest, Istvánmezei út Ferencvárosi Technikai Tömegsport Egyesület 1093 Budapest, Pipa u CORBIS SC 1097 Budapest, Vágohíd u Masters Sportegyesület 1098 Budapest, Csengettyű u. 17.III./ Ferencvárosi Természetbarát Egyesület 1098 Budapest, Epreserdő u. 18. IV. 4/ Közgáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület 1093 Budapest, Fővám tér Siketek Sport Klubja 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapesti Rendészeti Sportegyesület 1097 Budapest, Vágóhíd u Ferencvárosi Lakóhelyi SC Budapest, Bakáts tér Budapest, Lónyai u. 4/b 1214 Budapest, Völgy u

11 Név Cím 64 Ferencvárosi Szabadidős SE 1096 Vendel u József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja 1098 Budapest, Toronyház u. 17./b. 66 Nemzeti Torna Egylet 109 Budapest, Kinizsi u Ferencvárosi Vasutas SK Budapest, Péceli u Regnum Marianum Sportegyesület 1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II. em. 12/B. 69 Goldball '94 Football Club Egyesület 1204 Budapest, Dobos u HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub 1097 Budapest, Gyáli Oxigen Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft Pilisvörösvár, Iskola u Süsü Barátai Ifjúsági Csoport (NOE) 1091 Budapest, Haller u Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület 1094 Budapest, Márton u. 28. fszt. 1. Szociális terület: 74 Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest, Balassa u Délután Alapítvány 1093 Budapest, Közraktár u Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 1095 Budapest, Gát utca e Új Út Szociális Egyesület 1097 Budapest, Gubacsi út 21. f. II. 78 Szociális Szakmai Szövetség 1094 Budapest, Liliom utca 8. f. I 79 Esély Közösségi Egyesület 1094 Budapest, Tűzoltó utca 33/A. 80 Közért Egyesület 109 Budapest, Lónyay u. 18/b 1094 Budapest, Tűzoltó utca 33/A. 81 Aktív Társadalom Alapítvány 1094 Budapest, Liliom utca 8. f. I. 82 Magyar Vöröskereszt IX. ker. Szervezete 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Mester utca 38. f. I. 83 Szent Rafael Caritas Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út Budapest, Balázs Béla u. 13. f. I. 84 Örökimádás Templom Lelkészi Hivatala 1094 Budapest, Bokréta u Budapest, Üllői út B.ép. f. I. 85 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 19. f. I. 86 MSZOSZ IX. kerületi Szervezet 1068 Budapest, városligeti fasor Budapest, Mester utca 59. f. III. 87 Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka 1056 Budapest, Március 15. tér 8. Ferencvárosi Csoportja 1091 Budapest, Üllői út 121. p. IX. 88 Fecske 89 Kompánia Alapítvány 1133 Budapest, Kárpát u Horizont Szociális Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u. 52. Fsz/7. 91 Menhely Alapítvány 1082 Budapest, Vajdahunyad u MOTIVÁCIÓ Alapítvány 1055 Budapest, Honvéd u Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2045 Törökbálint, Köztársaság tér Küldetés Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 40. fsz Fővárosi Szabó Ervin Könytár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Környezetvédelmi terület: 97 Zöld Válasz Egyesület 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 6. IV. em Budapest, Haller utca 48. fsz. III. Közbiztonsági, Lakosságvédelmi terület: 98 Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 1094 Budapest, Tűzoltó utca Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 1092 Budapest, Bakáts tér Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület 1091 Budapest, Üllői út 107. fszt. III. 11

12 Név Cím 101 Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület 1092 Budapest, Haller u. 20. Egyéb terület: 102 Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete 1113 Budapest, Zsombolyai u Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest, Szilfa u POFOSZ 1051 Budapest, Nádor u Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület 1094 Budapest, Viola utca 7. I BOXTER Bt Budpest, Börzsöny u. 2/b VII Eötvös Lóránd Fizikai Társulat 1027 Budapest, Fő u Kedvezményes bérleti díjú szervezetek a szociális ellátórendszerben Név Elérhetőség Tevékenység, Cél Közért Egyesület Esély Közösségi Egyesület* Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány* Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Magyar (Vöröskereszt IX. kerületi Szervezete) Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (IX. Kerületi Nyugdíjas Alapszervezete) Nagycsaládosok Országos Egyesülete (Ludotéka-Ferencváros Csoport) 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a Budapest, Tűzoltó u. 33/a Budapest, Gát u Budapest, Lónyay u Budapest, Mester utca 38. földszint I Budapest, Mester utca 59. földszint III Budapest, Üllői út 121. p. IX. A IX. Kerületben létrehoz egy civil közösségi centrumot, mely rendszeres szociális és ifjúságvédelmi programjaival, kulturális rendezvényeivel hozzájárul a helyi civil szféra megerősödéséhez, valamint a Ferencvárosban élő hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához. Tevékenységével javítja a Magyarországon élő halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma családok életminőségét. Ezen cél érdekében oktatási, közösségépítő programokat működtet. Az ártalomcsökkentés filozófiája jegyében a droghasználat ártalmait csökkentik (különös tekintettel az illegális drogokra) a droghasználó egyén, a család és az egész társadalom vonatkozásában, továbbá elősegítik klienseik életminőségének általános javulását. Az Alapítvány hivatásának tekinti az addiktológiai konzultáció gyakorlatának magyarországi meghonosítását és alkalmazását. A célkitűzések megvalósítását az ártalomcsökkentő filozófiát elfogadó és követő szakemberek és önkéntes segítők közreműködésével kívánja elérni az Alapítvány. Támogatja az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek, felnőttek és gondozóik körülményeinek javítását. A Szervezet fő célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés, ezt a Magyar Vöröskeresztről szóló évi XL. törvény is megerősíti. Aktívan részt vesz Ferencváros idősügyi, egészségügyi életében, programjaival hozzájárul a kerületben élő idősek támogatásához. Célja a rászorulók támogatása Ferencvárosban, amelynek megvalósulása érdekében élelmiszer-, valamint ruhaosztást bonyolít. 12

13 Novus Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szent Rafael Caritas Alapítvány Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány (Tárt Kapu Galéria) Új Út Szociális Egyesület* 1097 Budapest, Vágóhíd u Budapest, Balázs Béla u. 13. fszt. I Budapest, Hőgyes Endre utca 2. földszint IV/TB Budapest, Gubacsi út 21. földszint II. A Gimnázium célja egy olyan iskolai modell kidolgozása és megvalósítása, amely a hagyományos iskolai keretek közül kicsöppenő, tanulási vagy magatartási problémával küzdő fiatalok számára ad lehetőséget a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzésére. A Gimnáziumba eltérő regionális és szociális közegből érkező gyerekek járnak, akik különböző problémákkal küzdenek. Az Alapítvány célja a hajléktalanok, szenvedélybetegek, más szenvedők és családtagjaik személyiség-gyógyító gondozása, a börtönből szabadult hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének segítése, a hajléktalanok utcai gondozása, szociális helyzetének javítása, munkához és szálláshoz juttatása, valamint a betegek emberhez méltó életkörülményeinek elősegítése. Az Alapítvány célja pszichiátriai betegek gyógyfoglalkoztató (rehabilitációs) tevékenységek támogatása: kreatív és művészeti terápiák, a kulturális és szabadidős foglalkozások, a munkaterápia, sportterápia, a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, rehabilitációs foglalkoztatás. Az Egyesület feltétel nélkül segíti azokat, akik hajléktalanság, szenvedélybetegség, vagy bármely ok miatt hátrányos helyzetben vannak, vagy abba kerülhetnek, valamint érdekeiket képviseli. *A jelölt szervezetekkel egyéb szerződéses úton is jogviszonyban áll az Önkormányzat 10. Példák Ferencváros évi rendezvényeiből Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Romák Világnapja Oláh Anna Ráday u. április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek Oláh Anna fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori Rapi István viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Vajasné K. Ágnes FMK Sporttalálkozó és Táncház április 22. Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum (Ifjúmunkás u. 25.) Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika április 24. Budapesti Család és Szakmai nap a hátrányos Oláh Anna Esélyteremtési Ház helyzetű gyermekekről április 25. Gundel Károly Vendéglátóipari Dzsembuli éjszakai Rapi István Szakközépiskola röplabda április 25. Nyúldomb József Attila-lakótelep Nárciszfutás Dr. Patakiné Ürmössy Mónika május 13. FESZGYI Írisz Klub KEF ülés: Önsegítő Rapi István mozgalmak Ferencvárosban, Nagy Zsolt előadása május 14. Szent István Közgazdasági Oktatási és Ifjúsági Rapi István Szakközépiskola Kerekasztal május 15. FESZ Oktató Központ KEF Szakmai Nap Rapi István május 17. FMK Családi Sport-és FMK Egészségnap május Balatonszemes XX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás A szállás, étkezés, utazás, eszközök biztosítása a Humánszolgáltatási Iroda feladata. 13

14 Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Ráday u. Romák Világnapja április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és Táncház május 31. Haller park Ferencvárosi utcai kosárlabda torna és családi sportnap június eleje (2. v. 4.) Kerekerdő óvoda Óvodás Zöld Nap Környezetvédelmi vetélkedő óvodásoknak Oláh Anna Oláh Anna Rapi István Vajasné K. Ágnes FMK A diákolimpiai versenyek sportszervezési feladatait végzi a Ferencvárosi Diáksport Bizottság. ajánlattételi felhívás nyertese Hajdu Erika Kerekerdő óvoda június 11. FMK színházterem, park FERI FESZT FMK drogprevenciós nap június 14. József Attila Lakótelep Nyúldomb Családi tanévzáró sportnap ajánlattételi felhívás nyertese június FMK Roma Kulturális Fesztivál FMK június Házasságkötő terem Roma, Nem Roma Nők Oláh Anna Akadémiája június utolsó A szűrések elvégzése a Látás ajándékba szűrő Máltai Szeretetszolgálat hete tornateremben megoldható, és nem lesz sátor állítás program augusztus Balatonlelle Hagyományőrző roma RNÖ gyermektábor augusztus utolsó Kén utca Látás ajándékba (2) Máltai Szeretetszolgálat hete szeptember 2. Csatka Mária napi zarándoklat RNÖ szeptember József A. Ltp. Lakótelepi mulatság (ennek részeként sportnap) Humánszolgáltatási Iroda pénteken óvodás sport délután szervezése - szombatom az ajánlattételi felhívás győztese szeptember vége. helyszín szervezés alatt Látás ajándékba (3) Máltai Szeretetszolgálat szeptember vagy ORFK Sporttelep-Vágóhíd u. III. Ferencvárosi Diáksport DSB október eleje Fesztivál szeptember 26. FMK IFI Feszt FMK (Ifjúsági Fesztivál) szeptember 30. József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika szeptember 30. Dési Huber István Művelődési Központ Roma, Nem Roma Nők akadémiája Oláh Anna szeptember vége október eleje Ferencváros több helyszínén Idősek és a zene világnapja Koncertek Kerületi óvodás sportrendezvény Dr. Patakiné Ürmössy Mónika október elsőmásodik hete József Attila Lakótelep Nyúldomb Napfény Óvoda és FMK október 21. Szent István Szakközépiskola Pályaválasztási Börze Rapi István október 22. Gundel Károly Vendéglátóipari Dzsembuli éjszakai Rapi István Szakközépiskola kosárlabda október 28. Docuart KEF ülés Rapi István október Vendel Tornacsarnok Szenior Sportnap Völgyesi Attila 14

15 Időpont Helyszín Rendezvény Szervező március 26. Dunamelléki Református Egyház Romák Világnapja Oláh Anna Ráday u. április 10. FMK Képek, cigányok, cigányképek Oláh Anna fotó kiállítás április 15. Vendel Irodaház KEF ülés: Kamaszkori Rapi István viselkedési addikciók - Dr. Demetrovics Zsolt előadás április 16. FMK Ferencvárosi Óvodás Vajasné K. Ágnes FMK Sporttalálkozó és Táncház október vége FMK Idősbarát Önkormányzatok Dr. Patakiné Ürmössy Mónika Versenye november 8. Vendel Tornacsarnok Családi sportnap Érezd Jól Magad Klub ajánlattételi felhívás nyertese november 18. Docuart KEF ülés Rapi István november 21. Házasságkötő terem II. FEGYIÖK alakuló Rapi István ünnepség november 25. Docuart Szociálpolitikai Rapi István Kerekasztal ülés-szakmai nap november 25. Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum (Ifjúmunkás u. 25.) Egészségnap Dr. Patakiné Ürmössy Mónika november vége adventig Ferencváros különböző helyszínei Advent a Ferencvárosban Koncert és színházi ea. Dr. Patakiné Ürmössy Mónika december Házasságkötő terem Idősügyi Tanács Dr. Patakiné Ürmössy Mónika december 1. FMK AIDS Ellenes Küzdelem FMK Világnapi rendezvény december 4. József Attila Lakótelep Jótékonysági Mikulásfutás Rapi István Nyúldomb, Közösségi Ház (öltöző, teaház, ajándék tárolás) december 18. FMK FEGYIÖK karácsonyi Rapi István ünnepség december Fővárosi Nagycirkusz Roma gyermek karácsony Oláh Anna december FMK RNÖ által szervezett roma gyermek karácsony műsor FMK Ferencváros gazdasága 11. A kerület legnagyobb foglalkoztatói - OBI Hungary Retail Kft., Nestlé Hungária Kft., Ericsson Magyarország Kft. (egyenként kb fő) - Johnson Controls Kft. (kb fő) - Vodafone Magyarország Zrt. (kb fő) - Praktiker Kft. (kb fő) - Morgan Stanley Mo. Elemző Kft. (kb fő) - UPC Magyarország Kft., Elamen Zrt., ATEV Zrt. (egyenként kb fő) - Lapker Zrt. (700 fő) - Strabag Zrt., FESZOFE Nkft. (egyenként kb. 500 fő) - Lexmark IT Hungária Kft., Surjány Hús Kft. (egyenként kb. 350 fő) 15

16 - Zwack Unicum Nyrt., TNT Express Kft., Oracle Hungary Kft. (egyenként kb. 250 fő) - JTI Hungary Zrt., MIRELITE Mirsa Zrt., KLM Mo.-i Fióktelepe, helyi önkormányzat, One Euro cégek (együtt) - Ferencvárosi Eü.-i Szolg. Nkft. és DHL Express Kft. (egyenként kb. 200 fő). 12. A kerület jelentősebb (100 fős vagy afeletti) foglalkoztatói - Egészségügyi (Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi Kórház, Orsz. Kardiológiai Int., ÁNTSZ OTH és intézetei, SOTE gyerekklinika) - Művelődési (pl. Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Színház, Ludwig Múzeum, Holokauszt Emlékközpont) - Egyéb intézmények, kutatóhelyek (pl. MVH, KEKKH, NAIK, TKKI, rendőrség) - Egyetemek (Corvinus, ELTE, SOTE, Károli, Liszt) - Volánbusz Zrt., MÁV Zrt. leányvállalatai (cargo, felépítmény-vizsgáló, gépészeti) - Magyar Posta Zrt. - Fővárosi intézmények és cégek (pl. Bálna, művelődési intézmények, BGYH Zrt., BKV Zrt., Piac és Csarnok Ig., BGYH Zrt., FKF Zrt., BKV Zrt., ELMŰ Nyrt., FCSM Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt.) - Egyházi intézmények - Egyes bankok (OTP, ERSTE, CIB, K&H, Raiffeisen, MKB, Unicredit) - Egyes kiskereskedelmi láncok (Lidl, Aldi, Spar, COOP, CBA), Linde Zrt., Metro Holding Kft., Polifoam Kft., Béflex Zrt., Tesco Globál Áruházak Zrt., Wing Zrt., LG Electronics Kft., Gordiusz 95 Zrt., PÖYRY Erőterv Zrt., Train Hungary Magánvasút Kft. 13. A foglalkoztatás főbb mutatói a KSH adatok szerint Név Helyben dolgozók száma összesen Kerületből eljárók száma Kerületbe beingázók száma Foglalkoztatási kapacitás, % Budapest 01. ker ,3 68,3 Budapest 02. ker ,5 75,5 Budapest 03. ker ,8 78,0 Budapest 04. ker ,1 82,7 Budapest 05. ker ,8 38,7 Budapest 06. ker ,2 64,3 Budapest 07. ker ,8 75,0 Budapest 08. ker ,4 68,6 Budapest 09. ker ,5 63,0 Budapest 10. ker ,6 67,8 Budapest 11. ker ,6 70,4 Budapest 12. ker ,9 72,0 Budapest 13. ker ,3 69,0 Budapest 14. ker ,2 80,4 16

17 Név Helyben dolgozók száma összesen Kerületből eljárók száma Kerületbe beingázók száma Foglalkoztatási kapacitás, % Budapest 15. ker ,3 85,6 Budapest 16. ker ,5 87,1 Budapest 17. ker ,9 90,1 Budapest 18. ker ,4 83,6 Budapest 19. ker ,1 88,4 Budapest 20. ker ,9 87,9 Budapest 21. ker ,4 84,6 Budapest 22. ker ,5 81,6 Budapest 23. ker ,9 67,7 Budapest ,5 80,3 14. Jelentősebb önkormányzat által elnyert támogatások az elmúlt években Forrás: Önkormányzat Pályázati kiírás Projekt címe Támogatás (Ft) Státus KMOP KMOP-5.2.2/B- 09/2f TÁMOP /1 KMOP-5.1.1/B- 12-k KMOP TÁMOP /1 Europe For Citizens program ÁROP-3.A.1/B KAB-KEF-11-A KAB-KEF-11-B KAB-KEF-11-C A Varázskert megépítése; 40 férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása Bp. IX. kerületében Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése Együtt egy-másért Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Europe For Citizens Programme Action 1.1. Town twining Citizens Meetings A Ferencvárosi Önkormányzat Intézményeinek kiemelten a Polgármesteri Hivatalának szervezett átalakítása, továbbfejlesztése Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának Támogatás: Ft + Önerő Alap tám.: Ft Támogatás: Ft (76,40%) Támogatás: Ft (100%) Támogatás: (100%) Programalap ( miniprojektek ) összege: Ft Támogatás: Ft (90%) + Önerő Alap támogatás: Ft Támogatás összege: Ft (100%) Támogatás: 7.038,40 EUR (100%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Támogatás összege: Ft (90%) Megvalósult Megvalósult Megvalósult Megvalósítás folyamatban Megvalósult Megvalósult Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult 17

18 Pályázati kiírás Projekt címe Támogatás (Ft) Státus előmozdítása Informatika és közigazgatás HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. HungaroControll Zrt. 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 7/2011. (III. 9.) BM rendelet Informatika és közigazgatás Veszélyes hulladékgyűjtési akciók Autómentes Nap 2012 Autómentes Nap Autómentes Nap Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Börzsöny u. 13. sz. alatti Rendőrörs felújítása Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerák telepítése Iskolai utánpótlás és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása: IX. kerület Vendel utcai Tornacsarnok felújítása IFA NGM támogatás 2012 (turizmusfejlesztési feladatok) IFA NGM támogatás 2013 (turizmusfejlesztési feladatok) IFA NGM támogatás 2014 (turizmusfejlesztési feladatok) Kedvezményes beszerzés. Önerő összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft Pályázati önerő: Ft Lezárult Lezárult Lezárult Lezárult Megvalósult Lezárult megvalósítás folyamatban Lezárult Támogatás összege: ,- Ft Lezárult 5/2013. (II. 20.) Igényelt támogatás összege: NGM rendelet ,- Ft Lezárult 4/2014. (II. 6.) Igényelt támogatás összege: NGM rendelet ,- Ft megvalósult EMMI Idősbarát önkormányzati díj Díj: Ft Lezárult 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendelet által meghirdetett 27/2013. (IV.18.) Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata. Támogatás összege: megvalósítás Főv. Kgy. Nyertes pályázatok: 1.) Nehru-projekt, 2.) 1.) Ft folyamatban Rendelet Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház 2.) Ft kialakítása 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet CEDE CEDE CEDE NKA NKA Utcai szociális munka támogatása Budapest Ferencváros óvodáinak eszközbeszerzése Útburkolat felújítása Okmányiroda felújítása Világító üvegtextil térinstalláció elkészítése és felállítása 3974/00313 Louis Bleriot Szobor elkészítése és felállítása Támogatás: Ft (2012); Ft (2014) Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás: Ft (70%) megvalósítás folyamatban megvalósult megvalósult megvalósult megvalósult Megvalósítás folyamatban 18

19 15. Az önkormányzat közterületen végzett beruházásai, épület-felújításai, társasház-felújítási támogatásai, I. Épület-felújítások Év épület címe felújítás/ beruházás rövid leírása évi befejezés évi befejezés évi befejezés évi befejezés évi befejezés Forrás: Önkormányzat br. bekerülési ktg. (eft) Viola u. 7. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Mester u. 46. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Bokréta u. 15. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 21./Vendel u. 30. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Lenhossék u. 21./Vendel u. 5. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 52. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 5. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 18./Vendel u. 13. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 74. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Berzenczey u. 30. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 66./Lenhossék u. 36. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 21. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Hőgyes E. u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 7/b. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Bokréta u. 33. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Thaly K. u. 8. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 35./Thaly K. u. 50. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Tűzoltó u. 48./Thaly K. u. 52. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Viola u. 17. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Vendel u. 1. Gimnáziumi természettudományi labor kialakítása Márton u. 3/a. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása évi befejezés évi befejezés Ferenc tér 9. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Márton u. 5/a. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Balázs B. u. 14. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Thaly K. u. 17. új bölcsődeépület építése Dési H. u. 9. bölcsődebővítés épület-felújítással Viola u. 37/c. lakóépület teljes rehabilitációs felújítása Vágóhíd u. 35. óvoda részleges nyílászáró cseréje, fűtési hálózat korsz II. Közterületi fejlesztések Év cím elvégzett beruházás rövid leírása Br. bekerülési ktg Salkaházi Sára park pihenő park kiépítése, közterületi járda átépítésével Szentágotai János park (Thaly park) Liliom utca (Tompa u. - Üllői út között) pihenő park kiépítése, közterületi járda átépítésével út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással SOTE park gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra Gát sétány II. ütem gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra

20 (Viola u Thaly K. 18. között) SOTE épülete mögötti átjáró (Vendel u. - Tűzoltó u. között) gyalogos sétány kiépítése díszburkolatra Viola u mögött pihenő park kiépítése Páva utca (Tompa u. - Üllői út között) út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással Markusovszky tér I. ütem meglévő közműkiváltások rendezése Markusovszky tér 2011 Malom park Markusovszky tér Csarnok tér I. ütem Csarnok tér II. ütem Páva utca (Mester u. - Tompa u. között) Csarnok tér III. ütem II. ütem játszóterek, sportpálya kialakítása, sétányok, zöld felület kiépítése pihenő park kiépítése, zöld felület kialakításával, közterületi járda átépítésével együtt III. ütem további zöld felület kialakítása, vízjáték kiépítése, felszínrendezés, közterületi járda átépítésével együtt út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással út, járda átépítése díszburkolatra, forgalomcsillapítással, pihenőpark és játszótér kiép Balázs B. u. 3. sz. mögött pihenő park kialakítása Balázs B. u. 7. sz. mögött pihenő park kialakítása III. Társasház felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások Résztvevő épületek száma (db) Elnyert támogatás (Ft) A legnagyobb összegű és a tematikusan szelektált jelentősebb Európai uniós támogatású ferencvárosi projektek főbb adatai, Forrás: Miniszterelnökség, saját adatgyűjtés Foglalkoztatás Támogatott neve "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Bp.-i Politechnikum Alapítvány Türr István Képző és Kutató Intézet Projekt címe FEFI - Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ Közösen a munkaalapú társadalomért! A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató Támogatás megítélésén ek dátuma Projekt megvalósulás ának dátuma Kifizetett támogatás összege Ft Ft (tervezett) Ft (megítélt: Ft) 20

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat FERENCVÁROS ITS 1. SZ. MELLÉKLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat 1. sz. Melléklet Tartalom A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 128/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés. 1. sz. Melléklet. Tartalom

FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés. 1. sz. Melléklet. Tartalom FERENCVÁROS ITS 1. SZ. MELLÉKLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés 1. sz. Melléklet Tartalom A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 2016. évi költségvetés módosítása eft Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 013 Települési önkormányzatok szoc.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 139/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Együttműködési megállapodások megkötése

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

A 2011. évi költségvetés módosítása

A 2011. évi költségvetés módosítása A 2011. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 36 881 - időskorúak

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 255/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi pályázati eredmények

2011. évi pályázati eredmények Meghívásos kulturális pályázat 0 0 évi pályázati eredmények HÜB /0 (IV 9) sz / a Budapest Főváros IX kerület Ferencváros ának Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása ADATOK Nyilvántartási szám Vállalkozó, vállakozás neve, megnevezése: Árkád 2002 Bt. Formanek Zsuzsanna 1/2010/VII. Lakcím,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 26/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága április 24-i ülésére Iktató szám: Sz-213/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2013. évi szabadidősport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-560/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14-i ülésére Iktató szám: Sz-245/2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2014. évi kulturális

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK 0019 Békés Megyei 0017 0071 0041 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nkft. 0039 0045 0044 0055 0010 EMMI Debreceni

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-213/2016. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. májusi 18.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési "Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történő személyszállítása"_eljárás eredménye táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-562/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése

11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete ezer forintban Címszám

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 136/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest I. kerületi köznevelési

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült: 2004. január hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 BEVEZETŐ Belső Ferencváros a kerület legrégibb, legértékesebb épületeket magába foglaló része,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

1/ / /4. 6./5. bizottság Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás

1/ / /4. 6./5. bizottság Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2010. évi kiadásai (eft-ban) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 01 3140 110 000 157 981 34 301 31% 22% 3141

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 144/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a FEV IX. Zrt. Ferencváros Önkormányzata részére

Részletesebben

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II.

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II. r.k. plébániatemplom 36910 református templom 37015 37014, 37013 volt Két Oroszlán Fogadó Közgazdasági Egyetem (volt Fővámház) 37058 37730 37033 37008 Bakáts tér romantikus 126. 15664 Kálvin tér 7. klasszicista

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100 3/2015. Ök. rendelet 8/a. melléklete Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások ai 1101-41 GESZ 10400 11020 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010. A Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010. év 1. Sportszövetségek Szövetsége tárgya Önkormányzat kötelező sportfeladatainak ellátása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 21854-1/2014 TÁJÉKOZTATÓ a polgármester által átruházott hatáskörben - lefolytatott 2013. évi közbeszerzési eljárásokról Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Budapesti és Pest Megyei Anyukák és Kismamák közhasznú Szövetsége

Budapesti és Pest Megyei Anyukák és Kismamák közhasznú Szövetsége Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Autisták Országos Szövetsége Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia közösségei Bajzások jövője Alapítvány Bethesda Gyermekkórház Budapest Főváros Erzsébet-

Részletesebben

Nem normatív, céljellegű,működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatás célja Támogatás összege.

Nem normatív, céljellegű,működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatás célja Támogatás összege. 2007. Év Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A.. (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokról Nem normatív, céljellegű,működési

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelethez) Az

Részletesebben