Összefoglaló. - a közhasznúság újrafogalmazásának kérdését, összesen 35 érdemi, átvezethető javaslat érkezett a normaszöveg módosítására;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. - a közhasznúság újrafogalmazásának kérdését, összesen 35 érdemi, átvezethető javaslat érkezett a normaszöveg módosítására;"

Átírás

1 Összefoglaló Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos társadalmi egyeztetés eredményéről, az észrevételekről I. A társadalmi egyeztetés eredményei 1. A társadalmi egyeztetésre való felhívást követően a meghosszabbított véleményezési határidőt is figyelembe véve, összesen 105 írásbeli megkeresés érkezett a megjelölt címre. A véleményezők több esetben más civil szervezet hozzászólását is tartalmazó észrevételt küldtek, így összességében a társadalmi egyeztetés normaszövegének véleményezésében 500 civil szervezet észrevétele tükröződik. 2. A törvénytervezethez érkezett vélemények összesítése alapján megállapítható, hogy a civil szervezetek észrevételei, módosítási javaslatai kiemelt területként kezelték az alábbiakat: - a közhasznúság újrafogalmazásának kérdését, összesen 35 érdemi, átvezethető javaslat érkezett a normaszöveg módosítására; - a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) rendelkezéseit, a szabályozásával kapcsolatosan 25 szakmailag indokolt észrevétel; Kisebb nagyságrendben (5-10) érkezett konkrét szakmai észrevétel a civil társaság fogalmával és a civil szervezetek számviteli beszámolójának letétbe helyezésével kapcsolatosan. 3. A hozzászólások egy része az általános véleményezésen túlmenően konkrét normaszöveg módosítást is tartalmazott. 1

2 II. A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján meghatározott összefoglaló A fenti rendelet 4. - a szabályozza az észrevételekkel kapcsolatos összefoglaló kötelező elemeit, amelyek az alábbiak: a) A véleményezett jogszabálytervezet vagy jogszabály megjelölése: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat b) A társadalmi egyeztetés alkalmazott formájának megnevezése: A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény 7. (1) a) pontja szerinti, a honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (általános egyeztetés). c) A véleményezési határidő: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az előkészített, munkacíme szerint az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabály-tervezetet június 22-én megjelentette a kormányzati honlapon. Tekintettel a komoly érdeklődésre és a kormányzat azon elkötelezettségére, hogy kiemelten támaszkodik a civil szektor észrevételeire, a minisztérium meghosszabbította az észrevételezési határidőt július 4-ről július 11-re változott, - a felhívás tartalma, a jogszabály-tervezet szövege és a célok, változatlansága mellett. Emellett a minisztérium figyelembe vette az augusztusban érkezett véleményeket is. d) A jogszabálytervezethez vagy jogszabályhoz érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, valamint a szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetése: 2

3 - A vélemények egyértelműen egyetértettek az új civil törvény szükségességével, a jelentősebb hozzászólások támogatták a tervezet által tárgyalt legfontosabb szabályozandó területeket, kiemelték, hogy a normaszöveg összefogja a civil szervezeteket érintő alapvető kérdéseket. A törvénytervezet I.-V. fejezetéhez kapcsolódóan elsősorban pontosító észrevétel (10) érkezett. (fogalmak pontosítása; nélkülözhetetlen egyszerűsítések átvezetése, például az alapítás és a megszűnés, valamint az egyes felügyeleti tevékenységek összevonását, a nyilvántartást érintő eljárások tekintetében). - Támogatták a civil észrevételek azt a törekvést is, hogy megteremtődik a közösségek életében szerepet vállaló kisebb szerveződések jogi besorolása úgy, hogy az adminisztráció és az adminisztrációs költségek minimálisra csökkenthetők egy rugalmas szervezeti formában. A hatályos szabályozásban hiányterületként érzékelt, valamint civil szervezetek javaslataiban is megjelenő igény, korlátozott jogi lehetőségekkel, de jelentősen csökkentett adminisztrációs terhekkel rendelkező civil társaság fogalmának bevezetésével az egyesülési jog eszméje alapján létrejövő szervezetek köre bővül. - A civil szervezeti észrevételek kiemelten fontos területként jelölték meg az új Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) kérdését. Általános és konkrét észrevételek egyaránt érkeztek. Összességében 25, egy irányt képviselő javaslat alakította az Alap terhére visszatérítendő működési támogatás nyújthatóságára vonatkozó szabályozást, az 5 MFt-os bevételi határ eltörlésével. A hozzászólások támogatják az összeférhetetlenség elemeinek kizárását, azt, hogy az új rendszerben - a múlt gyakorlatától eltérően - a testületi tagok érdekeltségébe tartozó szervezetek nem részesülhetnek támogatásban. Megfelelőnek tartják a civil szervezetek az új jogszabállyal létrehozott Nemzeti Együttműködési Alap támogatási céljait. A 2012-es költségvetési évtől kezdődően a bejegyzett civil szervezetek számára működésük, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok civil szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát medencében kifejtett civil 3

4 társadalmi aktivitás támogatására biztosítható költségvetési forrás és lehetőség nyílik visszatérítendő pályázatok kiírására és elnyerésére is. - A törvénytervezet közhasznúságra vonatkozó fejezetére vonatkozóan érkezett a legtöbb, 35 megfontolásra érdemes szakmai észrevétel. A hozzászólások támogatták a közhasznúság egyszintűvé tételét, támogatták azt az elvet, hogy ne követelmények nélkül kerüljön sor a közhasznúsági minősítésre. Az általánosan elfogadott cél az, hogy tényleges, tevékenység alapú minősítéssel lehessen elérni a minősítést, a közhasznúság fogalmának tényleges tartalommal való feltöltésével. A tervezet közhasznúsági feltételrendszere a társadalmi egyeztetés eredményének adekvát szakmai tartalmat követ. A közhasznú szervezetekre vonatkozó feltételek egyik csoportja erőforrás központú, másik csoportja a társadalmi jelentőséget hivatott alátámasztani, amelyekből a szervezeteknek - a javasolt szervezeti megfontolások mérlegelésével, a javasolt mértékek mentén, - a közhasznú minősítés elnyeréséhez, választható két feltételt kell teljesíteniük. A véleményekben ugyanakkor bizonytalanságot jeleztek a civil szervezetek a jelenlegi közhasznú státusz elvesztésével kapcsolatosan. - Új rendelkezés a törvényben, hogy a civil szervezetnek a számviteli beszámolóját letétbe, valamint amennyiben rendelkezik saját honlappal, a beszámolót saját honlapján is el kell helyeznie. Egyetértés mutatkozott azonban a tekintetben, hogy a gazdálkodási fegyelem megkövetelése hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek biztosítani tudják a megfelelő átláthatóságot és a működésükhöz szükséges pénzügyi stabilitást. e) az elutasított vélemények rövid szakmai és jogi indokolása A civil szervezeti észrevételezés kiterjedt az adománygyűjtés, a kapcsolódó preferenciák, adójóváírás, adókedvezmények és adómentességek kérdéskörére is. Civil igényként mutatkozott, hogy e tekintetben is valósuljon meg az egységes kerettörvénybe foglalás. 4

5 Tekintettel arra, hogy az adójogszabályok az éves költségvetés tervezéséhez kapcsolódnak, míg a társadalmi egyeztetés tárgyát képező törvénytervezet a parlamenti elfogadást követően hosszabb távon keresztül kívánja szabályozni a civil szervezetek működési környezetét, e téren nem alkalmazható az egységes törvényi szabályozás elve. A civil szervezetek azon észrevétele, hogy a közhasznúsági szabályozás tartalmazza a közhasznúnak minősülő tevékenységek taxatív felsorolását elutasításra került, tekintettel arra, hogy a törvénytervezet a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit új alapokra helyezte, így indokolatlanná vált a korábbi jogszabályban rendező elvként szereplő lista alkalmazása. A közhasznúnak minősülő tevékenységek listája nem volt kellően lehatárolt, nem alkotott egy zárt rendszert, így széles sávon mozgott a bíróságok egyedi mérlegelési joga, ami nagyfokú szubjektivitáshoz vezetett az egyes közhasznúvá minősített (vagy nem minősített) tevékenységek esetében. Ez a gyakorlat a bejelentett tevékenységek ellenőrizését is hátráltatta. A kormány nem kíván preferálni egyes tevékenységeket, egyaránt fontos valamennyi közfeladat. Az új feltételek a korábbi szabályozással szemben objektíven értékelik az egyes szervezetek tevékenységét. f) a véleményezők listája (melléklet szerint) III. A társadalmi egyeztetés egyéb eszközei A évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 7. (2) pontja szerint a jogszabály előkészítésért felelős miniszter a meghatározott egyeztetési formákon kívül más formákat is igénybe vehet az egyeztetések lefolytatásához. A Civil Törvény megalkotásának folyamata a társadalmi egyeztetés speciális módszerének jó gyakorlata : 5

6 án a területért felelős Államtitkár felhívást intézett a civil szervezetek felé a civil szervezetek működését befolyásoló jogszabályi környezettel kapcsolatos civil változtatást, módosítást tükröző észrevételeinek, javaslatainak megismerése, összegzése érdekében; szeptember: beérkezett javaslatok összegzése: több mint 1500 szervezet véleménye, javaslata; november: a civil törvény koncepciójának kialakítása; január-április között: szakértői egyeztetések; a törvény előkészítésének közigazgatási - előzetes - egyeztetésének megkezdése 2011 májusában; június - október: a normaszöveg honlapon történő megjelentetésével párhuzamosan megindultak a civil szervezetekkel való egyeztetések, civil napok, fórumok, találkozók formájában, (több mint 100 alkalom); Cél volt a törvényjavaslat széles körben való egyeztetése, annak érdekében, hogy az érdekeltek véleményét, álláspontját megismerve, javaslataikat a jogalkotás során figyelembe véve, a társadalom valamennyi tagja a magáénak érezze az új jogszabályt, ami hozzájárul a majdani hatékonyabb jogalkalmazás elősegítéséhez is. 6

7 Melléklet: A honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezésben résztvevők listája Hozzászóló/civil szervezet neve 1.Magyar Élelmiszerbank Egyesület Cseh Balázs elnök 2. Kovalik András + 2 levél 3.Krajczáros Alapítvány 4.Kisállatmenhely Alapítvány Solymári Dániel projektvezető Címe Tel: Mobil: Budapest Orbánhegyi út Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központ H-1125 Budapest, Szarvas Gábor út Telefon: Mobiltelefon: Fax: Web: 6.Arany Liliom Alapítvány 5 levél 7.Dr. Orosz Ágnes 8. dr.csévi István magánvélemény 3 levél 9. Perspektíva Alapítvány Seres Edina - 2 levél 10. dr. Horváth Imre 11.GTTSZ 12. Háztűz- őrző nők és anyák egyesülete Palotai Ildikó 13.András Kovalik 14. Laurus Alapítvány Bonyhád Olga Dudás 7

8 Dudás Olga kuratóriumi elnök 15. Európai Folklór Központért Egyesület Bp. Szilágyi Dezső tér 6. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége Héra Istvánné 16. CIOFF 17.Nagy József 18. Emberbarát Alapítvány Forgó Agnes 19. Tájszólam Közhasznú Egyesület Bakos Márta 20.Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata F. Nagy Zsuzsanna Budapest, Üllõi út Miskolci Gombász Egyesület Szűcs Béla 3535 Miskolc, Hegyalja u Béres János elnök megbízásából Szűcs Béla vezetőségi tag, az egyesület elektronikus postájának kezelője 23. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (CÉHHÁLÓZAT) + 2 levél Kovács Melinda ügyvezető 24.DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyező Egyesület Orosz András 25.OKÖTÁRS Móra Vera 26.Jaga Service 2 levél 1093 Budapest, Lónyay u Motiváció 28.Szathmáry-Király Ádám 29. Magyar Kábelkommunikációs 8

9 Szövetség KÉRY Ferenc 30.Amerikai Kereskedelmi Kamara David Peter 31. Pajor Klári 32. Kiscivilek 33.Dr.Bíró Endre 34. Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Gottgeisl Rita 35. dr Reisinnnger Adrienn Széchenyi István Egyetem 36.Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ + 52 szervezet 37. BM CCK Bauer Lászlóné Nóra kerekasztal elnök 38.Prof. Dr. Zeher Margit 39.MOHOSZ 40.MVTTE Jávor Zoltán 41.Társadalmi Unió Szabó Miklós 42.Magyar Balneológiai Egyesület 43.Hunán Nonprofit Szövetség Bényei Andrásné Hírközlési Érdekegyeztető Tanács dr. Schnider Marianna jogi szakértő 9

10 45. Dudás Olga 46.MVGyoSz Elnökség 47.INFOALAP Sebestény Katalin 48. Autisták Országos Szövetsége Penyák Valéria 49.Magyar Békeszövetség 50.European_House 51. Fülöp Orsolya 52. CÉHÁLÓZAT Sebestyén Gabriella 53.Reflex Lajtmann Csaba + 70 szervezet 54. Magyar Rákellenes Liga Rozványi Balázs 55.Magyar Innovációs Szövetség 2 levél 56.Civil Egyeztető Fórum Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Őry László 57.NIOK + 70 szervezet véleménye Kökény Dalma [ 58. Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Gárdos Éva [ 59. Summa Artium Arnold Istvan 60.Országos Magyar Vadászati Védegylet Pechtol János ügyvezető elnök

11 61.Kézenfogva Alapítvány Pordán Ákos elnök 62.Belvárosi Olvasókör Mihály Jenő elnök 63.Magyar Pedagógiai Társaság Trencsényi László elnök 64. Nyírségi Civilház, Nyíregyházi Civil Fórum Ügyvivő Testülete 65. Fővárosi Civil Konzultatív Tanács (FCKT) Gosztonyi Géza elnök 66.Civil vállalkozások Aichelburg Márton ügyvezető Civil Szolgáltató Központ SZOLNOK Dr Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök szervezet 68.Bekényi József 69. Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Csiszár István elnök Puskás Norbert 70.IFKA Magyar Innovációs Szövetség dr. Antos László ügyvezető igazgató 71.Niederlander Istvánné önkéntes 72. Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Dienes Jánosné elnök 73. Helyi Mérték Alapítvány Jogi Munka csoport Süveges Antal Pál dr. Központ Vaskeresztes, 165/4. hrsz Tel.: +36/ Fax: +36/ Mobil: +36/ Web: WWF Magyarország / WWF Hungary 11

12 Kerpely Klára Projektvezető/Project officer 75. Magyar Bankszövetség Dr. Auer Katalin Dr. Auer Katalin vezető jogtanácsos 76. KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY Kelemen Roland 77.Simonné Sass Mária 78. Neveléstudományi Egyesület 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A Tel.: /105 Mobil: Fax: Skype: zsemlegomboc Budapest József nádor tér 5-6. Tel: ,-11,-12, Dr. Knáver László főtitkár 79. ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért Dr. Horváth Péter Igazgató +8 szervezet 80.Környezet és Természetvédők Csongrád városi Egyesülete Deák József elnök 81.Krajczáros Alapítvány Németh István 82.Morvay Levente 83.Népművészeti Egyesületek Szövetsége 52 szervezet Pál Miklósné elnök 84.Kisvárdai Városszépítő Egyesület Lengyel Szabolcs elnök 85.SM Bp-i Egyesület Budapest, Pálya u H Tel: Mobil:

13 Gáspár Zsuzsanna elnök 86.Magyar Iparjogvédő és Szerzői Jogi Egyesület Párkányi Mária 87. Garabonciás Egyesület Tóth K. József elnök 88. ECNL Hartay Eszter 89. Somogyi Civilszövetség Dr. Sebők László elnök 90.MOTESZ Dr. Koplányi Mária főigazgató helyettes 91. Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos Irodája dr. Fülöp Sándor Országgyűlési Biztos 92.Kézenfogva Alapítvány Dr. Györgyi Erzsébet elnök 93.ISSA nonprofit kft. Izsák Éva 94.NIOK + 70 szervezet Gerencsér Balázs 95.MAGYAR VÖRÖSKERESZT Polacsek Györgyi 96.Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete Csőrszné Zelenák Katalin ügyvezető 97.Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség Csörsz Klára 98.FRUIT OF CARE Nonprofit Kft Jakab Áron ügyvezető 99. OTSZ Gábor Judit/Varga Antal FEOSZ 13

14 Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök 101. Lukács László Ogy. képviselő magánvélemény 102. Baranya megyei Civil kulturális Kerekasztal Tivald Attiláné 104. LIGA Szakszervezetek 105. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Sipos Géza elnök 1134 Budapest Gidófalvy l. u. 16/b 14

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Dr. Ocskó Eszter. Civiljogi tévelygések - aggályok a civiljogi tervezettel kapcsolatban 2011.

Dr. Ocskó Eszter. Civiljogi tévelygések - aggályok a civiljogi tervezettel kapcsolatban 2011. Dr. Ocskó Eszter Civiljogi tévelygések - aggályok a civiljogi tervezettel kapcsolatban 2011. 1. BEVEZETŐ A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészítette az egyesülési jogról, valamint a civil

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I. XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott alosz Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ Küldöttgyûlését A LOSZ Elnöksége 2005. május

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai 2014. évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Társadalmi szervezetek a jogalkotásban

Társadalmi szervezetek a jogalkotásban Társadalmi szervezetek a jogalkotásban A kötetet írták: Dénes Balázs (III. fejezet) Fridli Judit (IV. fejezet) Heuer Orsolya (III-IV. fejezet) Pap András László (I-II. fejezet) Tóth Gábor Attila (IV. fejezet)

Részletesebben

1 Szövetkezeti Kutatató Intézet irattára

1 Szövetkezeti Kutatató Intézet irattára Szemelvények a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány Kuratóriumának 2012. május 29.-i rendes ülésén elhangzottakból 1 1. Az Alapítvány Alapító Okirata módosításával kapcsolatos teendők a 2011. évi CLXXV. civil

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 1. 2006. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ.....2. oldal 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 3. A 2005. ÁPRILISI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus Konzultáció Minőség-ellenőrzés XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia előszó tartalom

Részletesebben