NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010"

Átírás

1 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

2 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ NÉMETHY ÁGNES FORDÍTOTTA / TRANSLATED BY CSAPKA IVETT MEGJELENT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST, 2010 FELELŐS KIADÓ: SZARVAS ZSUZSANNA MB. FŐIGAZGATÓ 2

3 ELŐSZÓ A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelenik meg, 1989-től a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában. Jelen kiadvány a év szakirodalmi termésének teljes kiadása, melynek minden tétele a könyvtár Interneten (http://biblio.neprajz.hu) elérhető bibliográfiai adatbázisában is megtalálható, több szempont szerint kereshető és kitölthető. Az anyaggyűjtés a korábbi évekhez hasonlóan kiterjedt a határon túli magyar néprajzi kutatás könyvés cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika, az antropológia különböző irányzatainak publikációira terjed ki, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokon tudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermésére is. A kiadvány harminchét fejezete a főbb szakterületek szerint rendezi a közel 3600 tételt, melyeket a magyar nyelven nem tudó kutatókra való tekintettel angol nyelvű címfordítással is elláttunk. A hagyományos név- és tárgymutató szerepét az online bibliográfiai adatbázis keresési lehetőségei töltik be. PREFACE The current bibliography of Hungarian ethnography, first edited in 1971, has since 1989 been published by the Library of the Museum of Ethnography. The recent volume offers the complete list of scientific publications of , each and every issue of which is to be found in the bibliographical data base of the library, to be searched from many perspectives. (http://biblio.neprajz.hu). Beyond works published in Hungary the selection traditionally comprises works in Hungarian ethnography published by authors living beyond the country and works of Hungarian researchers published abroad. Considering increasing inter- and transdisciplinary of human studies studies in Hungary, not only branches of ethnography, folkloristics and anthropology but also related fields of social history, sociology have been monitored. The thirty-seven chapters of the volume ranging across approximately about 3600 items are ordered by the major fields of profession To satisfy demands of foreign researchers, English titles are added to each items. The function of the traditional author and subject index is facilitated by searching functionalities offered by the online bibliographical data base. 3

4 ÁTNÉZETT FOLYÓIRATOK / REVIEWED PERIODICALS Acta (Sepsiszentgyörgy) Acta Ethnographica Hungarica (Bp.) Acta Ethnologica Danubiana (Dunaszerdahely) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Bp.) Agrártörténeti Szemle (Bp.) Agria (Eger) Alba Regia (Székesfehérvár) Anthropolis (Bp.) Arrabona (Győr) Bács-Kiskun megye múltjából (Kecskemét) Bácsország (Szabadka) Bányászattörténeti Közlemények (Rudabánya) Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde (München) Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Belvedere meridionale (Bp.) Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) BUKSZ (Bp.) Cigány Néprajzi Tanulmányok (Bp.) Comitatus (Veszprém) Cumania (Kecskemét) Csíki Székely Múzeum Évkönyve (Csíkszereda) Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) Debreceni Szemle (Debrecen) Educatio (Bp.) Első Század (Bp.) Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) Erdélyi Társadalom (Kolozsvár) Ethnica (Debrecen) Ethnographia (Bp.) Ethnologia Fennica (Helsinki) Ethno-Lore (Bp.) Falu, város, régió (Bp.) Folia Historica (Bp.) Folkmagazin (Bp.) Fons (Bp.) Forrás (Kecskemét) Fórum Társadalomtudományi Szemle (Galánta) Gesta (Miskolc) Gömörország (Rimaszombat) Guzsalyas (Bp.) Haemus (Bp.) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen) Ház és Ember (Szentendre) Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Híd (Újvidék) História (Bp.) Honismeret (Bp.) Hungarian Heritage (Bp.) Isis (Székelyudvarhely) Izvorul (Gyula) János Néprajzi Társaság Évkönyve (Kolozsvár) Jászsági Évkönyv (Jászberény) Keresztény Szó (Gyulafehérvár) Kisebbségkutatás (Bp.) Korall (Bp.) Korunk (Kolozsvár) Körös Tanulmányok (Békéscsaba) Kultúra és Közösség (Bp.) Kútfő (Csíkszereda) Látó (Marosvásárhely) Létünk (Újvidék) Levéltári Évkönyv (Miskolc) Levéltári Szemle (Bp.) Magyar Iparművészet (Bp.) Magyar Kisebbség (Kolozsvár) Magyar Múzeumok (Bp.) Magyar műemlékvédelem (Bp.) Magyar Nyelv (Bp.) Magyar Nyelvőr (Bp.) Magyar Tudomány (Bp.) Magyar Zene (Bp.) Magyarországi Németek Néprajza (Bp.) Magyarországi Szerbek Néprajza (Bp.) Marosvidék (Makó) Mesterség és művészet (Bp.) Moldvai Magyarság (Csíkszereda) Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Museum Aktuell (München) Múzeumi Füzetek (Csongrád) Múzeumi Hírlevél (Bp.) Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (Szeged) Múzeumi Levelek (Szolnok) Múzeumőr (Kiskunfélegyháza) Műtárgyvédelem (Bp.) Művelődés (Kolozsvár) Napút (Bp.) Néprajzi Értesítő (Bp.) Néprajzi Hírek (Bp.) Néprajzi Látóhatár (Debrecen) Névtani Értesítő (Bp.) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nyelvünk és Kultúránk (Bp.) Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) Oppidum Csongrád (Csongrád) Ősi Gyökér (Miskolc) 4

5 Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien) Palócföld (Salgótarján) Pannonhalmi Szemle (Pannonhalma) Pécsi Szemle (Pécs) Rálátás (Zsáka) Redemptio (Jászberény) Regio (Bp.) Rubicon (Bp.) Savaria (Szombathely) Shaman (Szeged) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Soproni Szemle (Sopron) Studia Musicologica (Bp.) Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza) Századok (Bp.) Századvég (Bp.) Szeged (Szeged) Székelyföld (Csíkszereda) Széphalom (Sátoraljaújhely) Szociológiai Szemle (Bp.) Tabula (Bp.) Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából (Bp.) Téka (Szentendre) Tisicum (Szolnok) Történeti demográfiai évkönyv (Bp.) Valóság (Bp.) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények (Szombathely) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Világosság (Bp.) Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) Zenetudományi Dolgozatok (Bp.) 5

6 TARTALOM / CONTENTS I. Afrika / Africa... 8 II. Alföld / Great Plain III. Amerika / America IV. Ausztrália, Óceánia / Australia, Oceania V. Ázsia / Asia VI. Bibliográfiák / Bibliographies VII. Demográfia, migráció / Demography, migration VIII. Dunántúl / Transdanubia IX. Erdély, Moldva, Bukovina / Transylvania, Moldova, Bukovina X. Etnikai identitás, interetnikus kapcsolatok / Ethnic identity, interethnic relations XI. Európa / Europe XII. Felföld / Upper Hungary XIII. Gazdálkodás, ökológia / Farming, ecology XIV. Idő- és történelemszemlélet / Time, view of history XV. Játék, szabadidő, turizmus / Playing, leisure time, tourism XVI. Kárpát-medencei nemzetiségek / Ethnic minorities in the Carpathian Basin XVII. Kereskedelem, közlekedés / Commerce, traffic XVIII. Kézműipar, mesterségek / Craftsmanship XIX. Kultúrakutatás elmélete és módszertana / Theories and research of culture XX. Magyarok kisebbségben, szórványban / Hungarians as minorities, diaspora XXI. Múzeumok, muzeológia, tárgykultúra / Museums, museology, material culture XXII. Néphit, mitológia / Folk belief, mythology XXIII. Népköltészet / Folk poetry XXIV. Népművészet / Folk art XXV. Nyelv / Language XXVI. Regionalitás, térhasználat / Regionality, space use customs

7 XXVII. Rítusok, ünnepek / Rites, feasts XXVIII. Táplálkozás / Food XXIX. Társadalom, jog / Society, legal traditions XXX. Település, építkezés, lakáskultúra / Settlement, architecture, interiors XXXI. Testkultúra, népi orvoslás, etnobotanika / Body culture, ethnomedicine, ethnobotany XXXII. Tudományos társaságok, néprajz oktatása / Societies, education of ethnography XXXIII. Tudománytörténet, életrajzok / History of ethnography, biographies XXXIV. Vallás / Religion XXXV. Viselet / Costumes XXXVI. Vizuális antropológia / Visual anthropology XXXVII. Zene, tánc / Music, dance

8 Afrika / Africa I. AFRIKA / AFRICA 1. Berczeli Gábor: Afrika és Trianon: gyarmati találkozások Magyarországon, [Africa and Trianon: colonial meetings in Hungary.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 2. Biernaczky Szilárd: Afrikai énekes mesék. [African tales with songs.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 3. Borsos Balázs: A Teleki-expedíció kelet-afrikai gyűjteménye. [The Teleki-expedition and the East African Collection.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p ; English summ. 4. Borsos Balázs: Tájképek, életképek, néprajzi dokumentumok. A Teleki-expedíció fényképeiről. [Landscapes, images of everyday life and ethnographic documents: On the photographs of Teleki's expedition.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill.; English summ. 5. Dornbach Mária: Mágikus számok. Számszimbolika az afrokubai santería kultuszban. [Magic numbers: numerology of the Afro-Cuban Santeria cult.] Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 6. Evans-Pritchard, E. E.: Nuer idő. [Nuer time.] In Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Karádi Éva p , ill. 7. Farkas Attila Márton: Az egyiptomi képi filozófia tanulsága. [The lesson of visual philosophy in Egypt.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Földessy Edina: A gyógyítás művészete Afrikában: hagyomány és modernitás között. [The art of healing in Africa: between tradition and modernity.] [L' art de guérir en Afrique: entre tradition et modernité.] Bruxelles : Musée de la Médecine, p., 94 t., ill. 9. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István (szerk.): Harambee : Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. [Studies in tribute to 60 year old Géza Füssi Nagy.] Pécs : Publikon, p., ill. 10. Füssi-Nagy Géza: Etnikai konfliktusok történeti háttere. [Historical background of ethnic conflicts.] Korunk 16 (2005) 8: p Füssi-Nagy Géza: Határtalan szakrális tér: Fekete -Afrika. [Boundless sacred place: Black Africa.] Korunk 16 (2005) 2: p Gergely András, A.: Maghreb-turizmus - antropológiai olvasatban: Tunéziai kalandozás. [Tourism in Tunesia - as reflected in anthropological reading.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 13. Görög-Karády Veronika: Ha szüleitek meghalnak, nénétek lesz apátok, anyátok. [Orphans in Role of Parents - in Context of Bambara Folk Tales.] In Mindenes gyűjtemény 1-2. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István p ; English summ. 8

9 Afrika / Africa 14. Görög-Karády Veronika: A fivér-nővér viszony a bambara-malinké mesékben. Vérségi és házassági kötelékek. [The sister - brother affinity in African tales. Blood relationships and marriage relations.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa) p Görög-Karády Veronika: A megvetett feleség. [The despised wife.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa) p Görög-Karády Veronika: A Válogatós leány. [The finicky girl.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp p Görög-Karády Veronika: Az apa törvénye. Szülői tekintély és házasság a bambara és malinke mesékben. [The father's law. Parental authority and marriage in the African tales.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p Görög-Karády Veronika: Bűn és büntetés a bambara-malinké mesékben. [Crime and punishment in the African tales.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp p Görög-Karády Veronika: Feketék és fehérek Fekete-Afrikában és az Egyesült Államokban. [Blacks and whites in Africa and in USA.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p , ill. 20. Görög-Karády Veronika: Felelősség vagy sors? Afrikai és afro-amerikai eredettörténetek. [Responsibility or destiny? African and Afro-American origin stories.] In Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Szerk. Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor p Görög-Karády Veronika: Miért uralkodnak a fehérek a feketék felett? Fekete afrikai eredettörténetek. [Why do the whites reign over the blacks? African origin myths.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p , ill. 22. Hollós Marida: Mely afrikai férfi vállal kisebb családot és miért? Házassági kapcsolatok és termékenység az észak-tanzániai pare közösségben. [Which African man does volunteer smaller family and why? Marriage relations and fertility in the pare community in Northern- Tanzania.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Horváth Attila, T.: A szuahéli karavánkereskedelem hatása a Kongó-medencében. [The effects of the Swahili caravan trade in the Congo basin.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 24. Kubassek János: Torday Emil utazásai és tudományos tevékenysége a Kongó-medencében. [The travels of Emil Torday and his scholarly work in the Congo-Basin.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 25. Régi Tamás: Észak-kenyai nomadizmus a 21. században. Paló példája. [Nomadism in Northern Kenya in the 21st century. The Palo's case.] Tabula 8 (2005) 1: p ; English summ. 9

10 Afrika / Africa 26. Régi Tamás: Nomádok között Kelet-Afrikában. [Among nomad groups in Eastern-Africa.] Budapest : Anthropolis - Antropológiai Közhasznú Egyesület, p., ill. 27. Sárkány Mihály: Emberi botlások és a társadalmi rend helyreállítása - egy rendhagyó kikuju házasság esete. [Human peccadillos and the restoration of the social order: the case of an unusal Kikuyu marriage.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 28. Sebestyén Éva: Birtoklevelek az ambundu falvakban, Angola: határjárás. [Boundary inspections in the land charters of the Ambundu villages of Angola.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 29. Szombathy Zoltán: A déli szuahélik: nyelv, kultúra és államok. [The Southern Swahili area: ethnic groups, culture and state.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 30. Tiba Zoltán: Éhínség Malawiban: [Famine in Malawi: ] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p Zimon, Henryk: The Role of Woman in African Traditional Religions. [A nők szerepe az afrikai vallásokban.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 1/2: p ; English summ. 10

11 Alföld / Great Plain II. ALFÖLD / GREAT PLAIN 32. Szabó Attila, Tánczos-Szabó Ágota (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. 21. köt. [On the history of Bács-Kiskun County.] Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, p., ill. (Bács-Kiskun megye múltjából; 21.) 33. Bagi Gábor: A Jászkun Kerület és a jászkunok a XIX. század közepén - amerikai szemmel. [The Jászkun District and the Jászkuns in the middle of the 19th century - through American eyes.] Múzeumőr 4 (2006) 4: p , ill. 34. Bagi Gábor: Történelmi hagyatékunk a Nagykunságban. [Historical heritage in the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): A Jászkunság kutatása, [The research of Jászkunság, 2005.] Konferencia a Kiskun Múzeumban : Jogszabályok - jogszokások. Kiskunfélegyháza : Kiskun Múzeum Baráti Köre, p., ill. (Bibliotheca Cumanica; 6.) 36. Baranyi Béla, Máté László: Berekböszörmény. Berekböszörmény : Önkormányzat, p., ill. 37. Barna Gábor, Mód László, Simon András (szerk.): Szent ez a föld Néprajzi írások az Alföldről. [ This land is saint Etnographic writings about the Great Plain.] Szeged : Néprajzi Tanszék, p., ill. (Táj és népi kultúra; 5.) 38. Bárth Dániel: Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban. Lokális ünnepek és történeti tudat egy Tisza menti faluban. [Local feasts and historical consciousness in a village along the river Tisza.] In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk. Bárth Dániel. Budapest : ELTE Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszék, p , ill. 39. Bárth János: A Duna-Tisza köze XX. századi települési és népességi változásainak vázlata. In Kétvízközi népismeret : Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: Fajsz népessége a XVIII. század közepén. [The population of Fajsz in the middle of the 18th century.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: Homokmégy pusztai szendergése a XVIII-XIX. században. [Homokmégy in the 18th and 19th centuries] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: A kalocsai Sárköz fogalma. [The concept of Sárköz near Kalocsa.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill. 43. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. [Interfluve s folk knowledge. Studies about the Danube-Tisza Interfluve.] Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, p., ill. 44. Bárth János: Népcsoportok, néprajzi csoportok és történeti-néprajzi tájak a Duna-Tisza közén. [Ethnic groups, ethnographic groups and historical-ethnographical landscapes between the Danube and the Tisza.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill., 2 térk. 45. Bárth János: A pota néprajzi csoport. [The ethnographical group of pota.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill. 11

12 Alföld / Great Plain 46. Bárth János: Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna-Tisza közi Kecelen a kései feudalizmus korában. [On the border of regions. Production and lifestyle in Kecel of Danube- Tisza Interfluve in the late feudalism.] Kecskemét : Cumania Alapítvány, p., [1] t., [3] t.fol., ill. 47. Bárth János: Vándorutak vége. Különleges életsorsok, messze nyúló népi kapcsolatok feljegyzései a bácskai Piros falu református halotti anyakönyvében ( ). [The end of the wanderings. Remarks on the special life-stories and far stretching human relations in the Calvinist church register of Piros in the Bácska region.] In Szavak szivárványa : A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, július ) előadásai. Szerk. Bárth János p ; deutsche Zsf. 48. Bartha Júlia: Karcag. Karcag : Barbaricum Könyvműhely, p., ill. (Kunsági téka; 1.) 49. Bartha Júlia: A Nagykunság népi kultúrája. [Folk culture in the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei. Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Bégány Márta: Régi telepesek, új telepesek : Sámsonkert arcai az ezredfordulón. [Old and new settlers. Sámsonkert at the turn of the millenium.] In Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk. Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós. Budapest : MTA Néprajzi Kutatóintézete; MTA Társadalomkutató Központ, p Blazovich László: Szeged rövid története. [Short history of Szeged.] Szeged : Csongrád Megyei Levéltár, p. 52. Szabó Attila (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. 20. köt. [From the past of Bács-Kiskun County. Volume 20.] Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, p., ill.; (Bács-Kiskun megye múltjából; 20.) 53. Botka János: Kunszentmárton régi - új szimbóluma. [The old and new symbol of Kunszentmárton.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p , ill. 54. Csontos Gábor: A Hortobágy szélén : nádudvari beszélgetések : társadalomrajz. [On the edge of Hortobágy : Conversations in Nádudvar.] Budapest : Hét Krajcár, p. 55. Csorba Béla: Hol vette a király a várát? Névtani, néprajzi és tárgytörténeti írások. [Where did obtain the King his castle? Writings on onomatology, ethnography and history of objects.] Újvidék : Forum, p., ill. 56. Dánielisz Endre: Biharország népi világa. Néprajzi tanulmányok. [Bihar Region's folk life. Ethnographic essays.]nagyvárad : Prolog Kiadó, p., ill. 57. Dankó Imre: A Bihar-kutatás újabb problémái. [The newest problems of research of Bihar Region.] Rálátás 7 (2006) 2: p Dávid Áron: Jászszentandrás pecsét- és címerképeiről. [On the seals and coat of arms of Jászszentandrás.] Jászsági Évkönyv ( 2006) p Ducza Lajos (szerk.): A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. [European values of Nagykunság. Conference proceedings.] Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, p., ill., főként színes (Helytörténeti füzetek; 14.) 12

13 Alföld / Great Plain 60. Elek György: A szentandrási zendülés és a Nagykunság 1735-ben. [The rebellion of Jászszentandrás and the Nagykunság in 1735.] In Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Fazekas Lóránd: Mozaikkövek Szatmárnémeti történetéhez. [Details to the history of Szatmárnémeti.] Szatmárnémeti : Szent-Györgyi Albert Társaság, , [1] p., ill.; (Otthonom Szatmár megye ; 25.) 62. Fehér Zoltán: Bátya társadalma a huszadik században a paraszti életrajzok tükrében. [Society of Bátya in the light of peasant biographies in the 20th century.] In Szavak szivárványa : A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, július ) előadásai. Szerk. Bárth János p ; deutsche Zsf. 63. Fehér Zoltán: Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. Bátya társadalma a 20. században életrajzok, emlékezések és egyéb népi szövegek alapján. [ I have to shot my fate : Society of Bátya in the 20th century based on biographies, remembrances and other folk texts.] Bátya : Szerzői kiad., p., ill. 64. Fleisz János: Város, társadalom, kultúra : Nagyvárad a században. Tanulmányok. [City, society, culture. Nagyvárad in the 19th-20th centuries. Studies.] Nagyvárad : Sapientia Varadiensis Alapítvány, , [1] p., ill. 65. Füvessy Anikó: Rajczy Mihály szignált vagy stílusban azonosítható munkái. [Mihály Rajczy' signed works or works which can be identified in a style.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ) : Az Alföld népi fazekassága p , ill. 66. Füvessy Anikó: Tiszafüred fazekassága a reformkorban. [Pottery in Tiszafüred in the first half of the 19th century.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ). Az Alföld népi fazekassága p , ill. 67. Füvessy Anikó: A tiszafüredi fazekasság a XIX. század végéig. [The potters of Tiszafüred until the end of the 19th century.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ) : Az Alföld népi fazekassága p , ill. 68. Gulyás László: A Délvidék regionális fejlődésének főbb csomópontjai és tendenciái. [Main tendencies and intersections of regional development of the Voivodian region.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Halász Csilla, Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. [Studies on the past of Pest county.] Budapest : Pest Megyei Levéltár, p., [4] t., ill.; (Pest megye múltjából; 11.) 70. Helméczy Mátyás: Dunaharaszti: változó város az ország szívében : városkép, várostérkép, városkalauz. [Dunaharaszti: Changing town in the heart of country : city image, city map, city guide.] [Dunaharaszti] : Városi Könyvtár Helytörténeti Emléktára, p., [16] t., ill., részben színes (Dunaharaszti múzeumi füzetek; 5.) 71. Juhász Antal: Móra Ferenc félegyházi gyűjtései és népismereti forrásai. Múzeumőr 4 (2006) 1: p. 3-5., ill. 72. Juhász Antal: Szegediek nyomában a Homokhátságon. [In the wake of people from Szeged on the sand ridge region.] In Szent ez a föld. Néprajzi írások az Alföldről. Szerk. Barna Gábor, Mód László, Simon András p

14 Alföld / Great Plain 73. Kalapis Zoltán: Az Alvidék évszázadai : a két kegyes királytól a nagyságos fejedelemig és a dicső kormányzásig. [Centuries of Alvidék.] Újvidék : Forum, p., ill.;. Névmutató: p Kalapis Zoltán: Élet, élet, csuda élet. Bánsági és bácskai népismereti tudósítások. [Life, life, marvellous life. Folk reports from the region of Bánság and Bácska] Újvidék : Forum, p., ill. 75. Katona Imre: A drávaszögi kutatás és mai folytatása. [The contemporary research of the Drávaszög region.] In Még nincs vége a dalnak. Írások a drávaszögi, szlavóniai, bácskai és temesközi magyar folklórról p Kiss János Péter, Lőcsei Hajnalka: Kistérség a sor végén: bodrogközi hátrányok. Falu, város, régió (2006) 2: p Kiss Tamás, T.: Egyén és köz(ös)sége : Mozaikok Hajós község életéből. [Individual and his/her community. Mosaics from Hajós.] / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. Budapest : Belvedere Meridionale, p. 78. Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI-XVII. században. [Society, population and economy of Jászság in the 16-18th centuries. Budapest : Akadémiai Kiadó, p., ill. (Kultúrakutatás) 79. Kókai Sándor: A Bánát szerepe és jelentősége a történelmi Magyarország gazdaságában. [The role and significance of the Bánát region in the old Hungary's economy.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza. A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. [Historical geography of the Voivodina region. [Presentations of the conference held in Nyíregyháza, 17. November, 2006.] Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, p., ill. (Történeti Földrajzi Tanulmányok; 9.) 81. Komjáthy István: A Hortobágy krónikája. [The history of Hortobágy.] Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, p., ill. (Élet-utak. Utazások, önéletírások, visszaemlékezések; 3.) 82. Kovács Imre, Cs.: Gazdagító örökítés. [Becoming wealthy by heritage.] Karcag; Hévízgyörk, p., ill. 83. Kőszegi János (szerk.): Tiszaigari változásokból, [About the changes of Tiszaigar in ] Budapest : [s.n.], p., ill.; térk. 84. Lajkó Orsolya, F.: Megjegyzések a hódmezővásárhelyi korai néprajzi kerámia történetéhez. [Historical questions surrounding the ethnographic pottery in Hódmezővásárhely.] In Határjáró : Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc p , ill. 85. Lelkes György (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára 18., Bács megye ( ). [Historical gazetteer of Hungary 18., Bács county ( ).] Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, p., ill. (Magyarország történeti helységnévtára ; 18.) 86. Luchmann Zsuzsanna: Az Alföld a reformkori életkép-irodalomban. [The presentation of Great Hungarian Plain in the anecdotic literature in Reform era.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p

15 Alföld / Great Plain 87. Major Miklós, Torkos Imre: Barangolás a Berettyó-Felvidéken (Tuszatelke-Márkaszék). [Journeys in the region of Berettyó-Felvidék (Tuszatelke-Márkaszék).]Szilágynagyfalu : Pro eklézsia, p., ill. 88. Marinka Melinda: A szatmári svábok társadalmi életének folklórja az ifjúkorban. [The folklore of the Swabian social life at Szatmár in the youth.] Ethnica 7 (2005) 2: p , ill. 89. Mód László: Szentesi korsósok a XIX. század második felében. [Potters of Szentes on the second half of the 19th century.] In Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János p ; English summ. 90. Módy György: A falutól a mezővárosig. [From village to market town.] In Historia et ars : Módy György válogatott tanulmányai. Szerk. Vajda Mária p Mohácsi Miklós: Tiszafüred mezővárosi korszaka. Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, p., ill. (Tiszafüredi tanulmányok ; 6.) 92. Móricz Zsigmond: A szatmári magyarság néprajzi képe. [Ethnographic pictures of the Hungarians in Szatmár county.] Honismeret 34 (2006) 1: p Novák László Ferenc: Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században. [The resident population of the Pest-Pilis-Solt county in the 18th century.] Nagykőrös : Arany János Múzeum; Nemzeti Emlékhely Alapítvány, p., ill. (Archivum de János Arany Nominati; 3.) 94. Novák László Ferenc: Táj, ember, település. [Landscape, people, settlement.] In Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc p Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. [The history of small hajdu towns in Bihar county.] Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat; Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, p., ill. (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója ; 5.) 96. Örsi Julianna: Kötöny népe : A kunok történelmi üzenete a mának : Kiállításvezető. [Kötöny s people : Historical message of Cumans for the present.] [Szolnok] ; Túrkeve : Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága; Finta Múzeum; Túrkevei Kulturális Egyesület, p., ill., főként színes; (Finta Múzeum kiállításvezetői ; 5) 97. Örsi Julianna: A nagykun társadalom tárgyi és szellemi öröksége. [Material and folklore heritage of the Nagykun society. In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk.. Ducza Lajos p Örsi Julianna: Nagykunsági családok a Bácskában. [Families from Nagykunság in Bácska county.] Bácsország( 2005) 4: p Örsi Julianna: A redemptio hatása a Nagykunság fejlődésére. [The effect of redemption to development of the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és a népi kultúra alakulása. [Modern migration processes in the Great Plain and the development of folk culture. In Bölcsőtől a koporsóig : Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Szerk. Faragó Tamás p Papp Izabella: Magyarságomon kívül még kun is vagyok. Kelemen Mór levele a Jászkun Kerület közönségének 1861-ben. [ I'm Hungarian and Cumanian, also. Mór Kelemen's letter 15

16 Alföld / Great Plain to the residents of Jászkun District in 1861.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Péter László: Györffy István: Nagykunsági krónika (Könyvismertetés). In Népköltészet és irodalom p Raffai Éva, K.: Emlékek útján. Hagyományok, családi szokások az 1900-as évek elején, [Following the memories. Traditions, family customs at the early 1900, ] 2., bőv. kiad. [Szeged] : [Magánkiad.], p., ill Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. [Kalocsa and its surroundings. Settlements of the Sárköz region on the left side of river Danube.] Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, p., ill Rosta Szabolcs: Félegyháza és a kunok. [Kiskunfélegyháza and the Cumans.] Múzeumőr 3 (2005) 1: p. 4-6., ill Scherer Péter Pál: Így látom én : Alföldi falvaink lakossága és szociális problémái. [I look like this. The population and social problems of our villages in the Great Plain.) In Hivatalos falukutatók : Társadalomtörténeti forrásgyűjtemény. Szerk. Bíró Judit p Selmeczi László: A jászok betelepedése Magyarországra. [The settlement of the Jazygians to Hungary.] In A Jászkunság kutatása, : Jogszabályok jogszokások. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet p , ill Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. [The origin of Jasz people and its medieval education.] Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, p., ill. (Jászsági füzetek; 37.) 109. Silling István: A bácskai dunamellék: A dunatáj. [Western part of the Bácska region]. In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Sipos Anna Magdolna: Egy fejezet a Délvidék kulturális földrajzából: A Julián Egyesület. [A chapter from the cultural geography of the Voivodina region: The Julián Association.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Szabó István: Ugocsa megye és népei a történelemben. [Ugocsa county and its people.] In Népiségtörténeti tanulmányok p Szabó László: Az egyes - különös - általános illetve az egyedi és átlagos a történeti kutatásban. [Individual, unusual, general or rather unique and ordinary in historical survey.] In Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Szabó László: Új szemlélet - új források - új eredmények a jászkutatásban. [New Approach - New Sources - New Findings in the Research of Jassic People.] Ethnographia 117 (2006) 2: p ; English summ Szegfü László: A kun-kérdés Anonymus Gesta Hungarorumában. [Questions about Kuns in Gesta Hungarorum by Anonymus.] In A Jászkunság kutatása, : Jogszabályok jogszokások. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet p Szilágyi József: Tóti község monográfiája. [Monography of Tóti.] h. n. : Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, p., ill. (Partiumi füzetek ; 42.) 16

17 Alföld / Great Plain 116. Szűcs Sándor: Alföldi utakon. [On the roads of the Great Plain.] Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, p., ill. (Alföld könyvek; 6.) 117. Tooth János: Kis-Kun-Halas város története (hasonmás kiadás). [The chronicle of Kiskunhalas.] Kiskunhalas : Thorma János Múzeum - Halasi Múzeum Alapítvány, p., ill Törő István: A falusi életforma és változásai az as években a szabolcsi-szatmári-beregi vidékeken. [The rural way of life and its changes in the years in the regions of Szabolcs-Szatmár-Bereg.] Pilisszentkereszt : Barangoló, p., ill Vajda Mária (szerk.): Historia et ars : Módy György válogatott tanulmányai. [György Módy's selected studies.] Debrecen : [k. n.], p., ill.; (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei; 59.) 17

18 Amerika / America III. AMERIKA / AMERICA 120. Balogh Csaba: Észak-amerikai indiánok titokzatos élete. Titokzatos kultúrák, különleges szokások, eltűnt népek. [The mysterious life of the North American Indian. Mysterious cultures, particular customs, lost people.] Kecskemét : Vagabund, p., ill Bischof, Henning: Ecuador ősi művészete: időszaki kiállítás a Néprajzi Múzeumban. [The ancient art of Ecuador: periodical exhibition in the Museum of Ethnography.] Magyar Múzeumok 11 (2005) 4: p Borsányi László: A szent ismeretek forrása és éltetője az észak-amerikai indián közösségekben. [The source and vital of the holy knowledge in the North-American Indian communities.] In Sámánok és kultúrák. Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András p Gyarmati János: Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct (2005) Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill Gyarmati János: Karl Wahle Costa Rica-i gyűjteménye és az amerikai antroplógia hajnala. [The Collection of Karl Wahle from Costa Rica and the beginnings of American Anthropology.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p ; English summ Gyarmati János: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban június október 23. : Katalógus. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct Exhibition catalogue.] Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill., bibl.: p Gyarmati János: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : Kiállítás a Néprajzi Múzeumban június október 23. Kiállítás vezető. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct ] Budapest : Néprajzi Múzeum, , (1) p., ill. bibl.: p. (32) Gyarmati János, Főzy Vilma: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : Munkafüzet. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador. Working papers.] Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill.; + 16 mell. (Az én gyűjteményem : A Néprajzi Múzeum képekben; 2.) 128. Halmos István: Egyetemes néprajzkutatás [Universal research of ethnography / ethnology.] In Kultúrák között : Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Jokić, Željko: Cosmo-genesis or Transformation of the Human Body into a Cosmic Body in Yanomami Shamanistic Initation. Shaman 14 (2006) 1/2: p Kardulesz Rita: Chiaraje, Tocto, Mikayo : Harci rítusok az Andokban. [Andean martial rites.] In Kultúrák között : Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Laure, Joseph: Francois-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e Siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Cinquieme Article): Arbes, Fruits, Plantes et mammiferes. [Description of the Jesuit Missions in the Bolivian Amazon Basin in the 18th Century: Trees, Fruits, Plants and Mammals.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 3/4: p ; English summ Laure, Joseph: Francois-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e Siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Quartrieme Article): Ouverages d'aert, croyances et superstitions 18

19 Amerika / America des Indiens, et comment les attirer dans les réductions. [Constrictive Works, Believes and Superstitions of the Indians, and how to Convince them of Joining a Reduction.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 1/2: p ; English summ Laure, Joseph: François-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Troisieme article): Fertilité de la terre et description des Indiens. [Quality of the soil and description of the Indians of the Jesuit missions in the now Bolivian Amazon basin in the 18th century.] [Jezsuita misszió az Amazonas-medencében a 18. században (Harmadik cikk): A talaj termékenysége és az indiánok bemutatása.] Acta Ethnographica Hungarica 50 (2005) 1/3: p Maloney, Alexandra A.: Shaman Dolls: On North American-Siberian Cultural Typology. Shaman 13 (2005) 1/2: p Nagy Imre: Sánta Bölénybika, a sájen sámán. [Lame Buffalobull, the sájen shaman.] Sámánok és kultúrák. Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András p , ill Prónai Csaba: Cigányok Brazíliában. [Brazilian Gypsies.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Schiller Katalin: A Qollyur R'ity ünnepe. [The fest of Qollyur R ity.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Szántó Diana: június - útinapló. [Travel diary - June 1993.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Szeljak György: Az orvos csak bizonyos betegségeket ismer Hagyományos gyógyítás és orvosi ellátás Pachiquitlában. [ The doctor knows certain illnesses only.. Traditional curing and health care at Pachiquitla.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Vári András: Fenyegetések földje. Amerika 19. század második felében - magyar szemmel. Korall 26 (2006) p

20 Ausztrália, Óceánia / Australia, Oceania IV. AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA / AUSTRALIA, OCEANIA 141. Biró Anna: "Nem célom puszta etnográfiai tárgyak gyűjtése." Bíró Lajos új-guineai gyűjteménye. ["My Intention has never been the Mere Collection of Ethnographia." Lajos Bíró and the New Guinea Collection.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p English summ Malinowski, Bronislaw: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. [The argonauts from the Western Pacific Ocean region.] In Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Karádi Éva p

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

"EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL

EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL PÁLÓCZY KRISZTINA "EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL EXOTIC INSTRUMENTS AND MUSIC IN HUNGARY HUNGARIAN RESEARCHERS BEYOND THE CARPATHIAN BASIN JYVÄSKYLÄ

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HATÁRJELEK ÉS HAGYÁSFÁK. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok

HATÁRJELEK ÉS HAGYÁSFÁK. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok HATÁRJELEK ÉS HAGYÁSFÁK A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok Baja 2014 A tanulmányok szövegét gondozta, a tanulmánykötetet szerkesztette KOTHENCZ KELEMEN Olvasószerkesztő

Részletesebben

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon

Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon KISEBBSÉGEK INTERETNIKUS KONTAKTZÓNÁBAN. CSEHEK ÉS SZLOVÁKOK ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYAR- ORSZÁGON Szerkesztők: Jakab

Részletesebben

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES:

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: THE MAKING AND READING OF MODERN DEBRECEN AND SZEGED, 1850-1914 Lívia K. Szélpál A DISSERTATION in History Presented to the Faculties of the Central European University

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 33. REDIGIT: BARNA GÁBOR MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben