NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010"

Átírás

1 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

2 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ NÉMETHY ÁGNES FORDÍTOTTA / TRANSLATED BY CSAPKA IVETT MEGJELENT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST, 2010 FELELŐS KIADÓ: SZARVAS ZSUZSANNA MB. FŐIGAZGATÓ 2

3 ELŐSZÓ A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelenik meg, 1989-től a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában. Jelen kiadvány a év szakirodalmi termésének teljes kiadása, melynek minden tétele a könyvtár Interneten ( elérhető bibliográfiai adatbázisában is megtalálható, több szempont szerint kereshető és kitölthető. Az anyaggyűjtés a korábbi évekhez hasonlóan kiterjedt a határon túli magyar néprajzi kutatás könyvés cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika, az antropológia különböző irányzatainak publikációira terjed ki, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokon tudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermésére is. A kiadvány harminchét fejezete a főbb szakterületek szerint rendezi a közel 3600 tételt, melyeket a magyar nyelven nem tudó kutatókra való tekintettel angol nyelvű címfordítással is elláttunk. A hagyományos név- és tárgymutató szerepét az online bibliográfiai adatbázis keresési lehetőségei töltik be. PREFACE The current bibliography of Hungarian ethnography, first edited in 1971, has since 1989 been published by the Library of the Museum of Ethnography. The recent volume offers the complete list of scientific publications of , each and every issue of which is to be found in the bibliographical data base of the library, to be searched from many perspectives. ( Beyond works published in Hungary the selection traditionally comprises works in Hungarian ethnography published by authors living beyond the country and works of Hungarian researchers published abroad. Considering increasing inter- and transdisciplinary of human studies studies in Hungary, not only branches of ethnography, folkloristics and anthropology but also related fields of social history, sociology have been monitored. The thirty-seven chapters of the volume ranging across approximately about 3600 items are ordered by the major fields of profession To satisfy demands of foreign researchers, English titles are added to each items. The function of the traditional author and subject index is facilitated by searching functionalities offered by the online bibliographical data base. 3

4 ÁTNÉZETT FOLYÓIRATOK / REVIEWED PERIODICALS Acta (Sepsiszentgyörgy) Acta Ethnographica Hungarica (Bp.) Acta Ethnologica Danubiana (Dunaszerdahely) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Bp.) Agrártörténeti Szemle (Bp.) Agria (Eger) Alba Regia (Székesfehérvár) Anthropolis (Bp.) Arrabona (Győr) Bács-Kiskun megye múltjából (Kecskemét) Bácsország (Szabadka) Bányászattörténeti Közlemények (Rudabánya) Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde (München) Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Belvedere meridionale (Bp.) Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) BUKSZ (Bp.) Cigány Néprajzi Tanulmányok (Bp.) Comitatus (Veszprém) Cumania (Kecskemét) Csíki Székely Múzeum Évkönyve (Csíkszereda) Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) Debreceni Szemle (Debrecen) Educatio (Bp.) Első Század (Bp.) Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) Erdélyi Társadalom (Kolozsvár) Ethnica (Debrecen) Ethnographia (Bp.) Ethnologia Fennica (Helsinki) Ethno-Lore (Bp.) Falu, város, régió (Bp.) Folia Historica (Bp.) Folkmagazin (Bp.) Fons (Bp.) Forrás (Kecskemét) Fórum Társadalomtudományi Szemle (Galánta) Gesta (Miskolc) Gömörország (Rimaszombat) Guzsalyas (Bp.) Haemus (Bp.) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen) Ház és Ember (Szentendre) Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Híd (Újvidék) História (Bp.) Honismeret (Bp.) Hungarian Heritage (Bp.) Isis (Székelyudvarhely) Izvorul (Gyula) János Néprajzi Társaság Évkönyve (Kolozsvár) Jászsági Évkönyv (Jászberény) Keresztény Szó (Gyulafehérvár) Kisebbségkutatás (Bp.) Korall (Bp.) Korunk (Kolozsvár) Körös Tanulmányok (Békéscsaba) Kultúra és Közösség (Bp.) Kútfő (Csíkszereda) Látó (Marosvásárhely) Létünk (Újvidék) Levéltári Évkönyv (Miskolc) Levéltári Szemle (Bp.) Magyar Iparművészet (Bp.) Magyar Kisebbség (Kolozsvár) Magyar Múzeumok (Bp.) Magyar műemlékvédelem (Bp.) Magyar Nyelv (Bp.) Magyar Nyelvőr (Bp.) Magyar Tudomány (Bp.) Magyar Zene (Bp.) Magyarországi Németek Néprajza (Bp.) Magyarországi Szerbek Néprajza (Bp.) Marosvidék (Makó) Mesterség és művészet (Bp.) Moldvai Magyarság (Csíkszereda) Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Museum Aktuell (München) Múzeumi Füzetek (Csongrád) Múzeumi Hírlevél (Bp.) Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (Szeged) Múzeumi Levelek (Szolnok) Múzeumőr (Kiskunfélegyháza) Műtárgyvédelem (Bp.) Művelődés (Kolozsvár) Napút (Bp.) Néprajzi Értesítő (Bp.) Néprajzi Hírek (Bp.) Néprajzi Látóhatár (Debrecen) Névtani Értesítő (Bp.) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nyelvünk és Kultúránk (Bp.) Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) Oppidum Csongrád (Csongrád) Ősi Gyökér (Miskolc) 4

5 Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien) Palócföld (Salgótarján) Pannonhalmi Szemle (Pannonhalma) Pécsi Szemle (Pécs) Rálátás (Zsáka) Redemptio (Jászberény) Regio (Bp.) Rubicon (Bp.) Savaria (Szombathely) Shaman (Szeged) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Soproni Szemle (Sopron) Studia Musicologica (Bp.) Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza) Századok (Bp.) Századvég (Bp.) Szeged (Szeged) Székelyföld (Csíkszereda) Széphalom (Sátoraljaújhely) Szociológiai Szemle (Bp.) Tabula (Bp.) Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából (Bp.) Téka (Szentendre) Tisicum (Szolnok) Történeti demográfiai évkönyv (Bp.) Valóság (Bp.) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények (Szombathely) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Világosság (Bp.) Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) Zenetudományi Dolgozatok (Bp.) 5

6 TARTALOM / CONTENTS I. Afrika / Africa... 8 II. Alföld / Great Plain III. Amerika / America IV. Ausztrália, Óceánia / Australia, Oceania V. Ázsia / Asia VI. Bibliográfiák / Bibliographies VII. Demográfia, migráció / Demography, migration VIII. Dunántúl / Transdanubia IX. Erdély, Moldva, Bukovina / Transylvania, Moldova, Bukovina X. Etnikai identitás, interetnikus kapcsolatok / Ethnic identity, interethnic relations XI. Európa / Europe XII. Felföld / Upper Hungary XIII. Gazdálkodás, ökológia / Farming, ecology XIV. Idő- és történelemszemlélet / Time, view of history XV. Játék, szabadidő, turizmus / Playing, leisure time, tourism XVI. Kárpát-medencei nemzetiségek / Ethnic minorities in the Carpathian Basin XVII. Kereskedelem, közlekedés / Commerce, traffic XVIII. Kézműipar, mesterségek / Craftsmanship XIX. Kultúrakutatás elmélete és módszertana / Theories and research of culture XX. Magyarok kisebbségben, szórványban / Hungarians as minorities, diaspora XXI. Múzeumok, muzeológia, tárgykultúra / Museums, museology, material culture XXII. Néphit, mitológia / Folk belief, mythology XXIII. Népköltészet / Folk poetry XXIV. Népművészet / Folk art XXV. Nyelv / Language XXVI. Regionalitás, térhasználat / Regionality, space use customs

7 XXVII. Rítusok, ünnepek / Rites, feasts XXVIII. Táplálkozás / Food XXIX. Társadalom, jog / Society, legal traditions XXX. Település, építkezés, lakáskultúra / Settlement, architecture, interiors XXXI. Testkultúra, népi orvoslás, etnobotanika / Body culture, ethnomedicine, ethnobotany XXXII. Tudományos társaságok, néprajz oktatása / Societies, education of ethnography XXXIII. Tudománytörténet, életrajzok / History of ethnography, biographies XXXIV. Vallás / Religion XXXV. Viselet / Costumes XXXVI. Vizuális antropológia / Visual anthropology XXXVII. Zene, tánc / Music, dance

8 Afrika / Africa I. AFRIKA / AFRICA 1. Berczeli Gábor: Afrika és Trianon: gyarmati találkozások Magyarországon, [Africa and Trianon: colonial meetings in Hungary.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 2. Biernaczky Szilárd: Afrikai énekes mesék. [African tales with songs.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 3. Borsos Balázs: A Teleki-expedíció kelet-afrikai gyűjteménye. [The Teleki-expedition and the East African Collection.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p ; English summ. 4. Borsos Balázs: Tájképek, életképek, néprajzi dokumentumok. A Teleki-expedíció fényképeiről. [Landscapes, images of everyday life and ethnographic documents: On the photographs of Teleki's expedition.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill.; English summ. 5. Dornbach Mária: Mágikus számok. Számszimbolika az afrokubai santería kultuszban. [Magic numbers: numerology of the Afro-Cuban Santeria cult.] Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 6. Evans-Pritchard, E. E.: Nuer idő. [Nuer time.] In Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Karádi Éva p , ill. 7. Farkas Attila Márton: Az egyiptomi képi filozófia tanulsága. [The lesson of visual philosophy in Egypt.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Földessy Edina: A gyógyítás művészete Afrikában: hagyomány és modernitás között. [The art of healing in Africa: between tradition and modernity.] [L' art de guérir en Afrique: entre tradition et modernité.] Bruxelles : Musée de la Médecine, p., 94 t., ill. 9. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István (szerk.): Harambee : Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. [Studies in tribute to 60 year old Géza Füssi Nagy.] Pécs : Publikon, p., ill. 10. Füssi-Nagy Géza: Etnikai konfliktusok történeti háttere. [Historical background of ethnic conflicts.] Korunk 16 (2005) 8: p Füssi-Nagy Géza: Határtalan szakrális tér: Fekete -Afrika. [Boundless sacred place: Black Africa.] Korunk 16 (2005) 2: p Gergely András, A.: Maghreb-turizmus - antropológiai olvasatban: Tunéziai kalandozás. [Tourism in Tunesia - as reflected in anthropological reading.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 13. Görög-Karády Veronika: Ha szüleitek meghalnak, nénétek lesz apátok, anyátok. [Orphans in Role of Parents - in Context of Bambara Folk Tales.] In Mindenes gyűjtemény 1-2. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István p ; English summ. 8

9 Afrika / Africa 14. Görög-Karády Veronika: A fivér-nővér viszony a bambara-malinké mesékben. Vérségi és házassági kötelékek. [The sister - brother affinity in African tales. Blood relationships and marriage relations.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa) p Görög-Karády Veronika: A megvetett feleség. [The despised wife.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa) p Görög-Karády Veronika: A Válogatós leány. [The finicky girl.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp p Görög-Karády Veronika: Az apa törvénye. Szülői tekintély és házasság a bambara és malinke mesékben. [The father's law. Parental authority and marriage in the African tales.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p Görög-Karády Veronika: Bűn és büntetés a bambara-malinké mesékben. [Crime and punishment in the African tales.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp p Görög-Karády Veronika: Feketék és fehérek Fekete-Afrikában és az Egyesült Államokban. [Blacks and whites in Africa and in USA.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p , ill. 20. Görög-Karády Veronika: Felelősség vagy sors? Afrikai és afro-amerikai eredettörténetek. [Responsibility or destiny? African and Afro-American origin stories.] In Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Szerk. Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor p Görög-Karády Veronika: Miért uralkodnak a fehérek a feketék felett? Fekete afrikai eredettörténetek. [Why do the whites reign over the blacks? African origin myths.] In Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa). Bp., p , ill. 22. Hollós Marida: Mely afrikai férfi vállal kisebb családot és miért? Házassági kapcsolatok és termékenység az észak-tanzániai pare közösségben. [Which African man does volunteer smaller family and why? Marriage relations and fertility in the pare community in Northern- Tanzania.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Horváth Attila, T.: A szuahéli karavánkereskedelem hatása a Kongó-medencében. [The effects of the Swahili caravan trade in the Congo basin.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 24. Kubassek János: Torday Emil utazásai és tudományos tevékenysége a Kongó-medencében. [The travels of Emil Torday and his scholarly work in the Congo-Basin.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 25. Régi Tamás: Észak-kenyai nomadizmus a 21. században. Paló példája. [Nomadism in Northern Kenya in the 21st century. The Palo's case.] Tabula 8 (2005) 1: p ; English summ. 9

10 Afrika / Africa 26. Régi Tamás: Nomádok között Kelet-Afrikában. [Among nomad groups in Eastern-Africa.] Budapest : Anthropolis - Antropológiai Közhasznú Egyesület, p., ill. 27. Sárkány Mihály: Emberi botlások és a társadalmi rend helyreállítása - egy rendhagyó kikuju házasság esete. [Human peccadillos and the restoration of the social order: the case of an unusal Kikuyu marriage.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 28. Sebestyén Éva: Birtoklevelek az ambundu falvakban, Angola: határjárás. [Boundary inspections in the land charters of the Ambundu villages of Angola.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p , ill. ; English summ. 29. Szombathy Zoltán: A déli szuahélik: nyelv, kultúra és államok. [The Southern Swahili area: ethnic groups, culture and state.] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p ; English summ. 30. Tiba Zoltán: Éhínség Malawiban: [Famine in Malawi: ] In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István p Zimon, Henryk: The Role of Woman in African Traditional Religions. [A nők szerepe az afrikai vallásokban.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 1/2: p ; English summ. 10

11 Alföld / Great Plain II. ALFÖLD / GREAT PLAIN 32. Szabó Attila, Tánczos-Szabó Ágota (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. 21. köt. [On the history of Bács-Kiskun County.] Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, p., ill. (Bács-Kiskun megye múltjából; 21.) 33. Bagi Gábor: A Jászkun Kerület és a jászkunok a XIX. század közepén - amerikai szemmel. [The Jászkun District and the Jászkuns in the middle of the 19th century - through American eyes.] Múzeumőr 4 (2006) 4: p , ill. 34. Bagi Gábor: Történelmi hagyatékunk a Nagykunságban. [Historical heritage in the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): A Jászkunság kutatása, [The research of Jászkunság, 2005.] Konferencia a Kiskun Múzeumban : Jogszabályok - jogszokások. Kiskunfélegyháza : Kiskun Múzeum Baráti Köre, p., ill. (Bibliotheca Cumanica; 6.) 36. Baranyi Béla, Máté László: Berekböszörmény. Berekböszörmény : Önkormányzat, p., ill. 37. Barna Gábor, Mód László, Simon András (szerk.): Szent ez a föld Néprajzi írások az Alföldről. [ This land is saint Etnographic writings about the Great Plain.] Szeged : Néprajzi Tanszék, p., ill. (Táj és népi kultúra; 5.) 38. Bárth Dániel: Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban. Lokális ünnepek és történeti tudat egy Tisza menti faluban. [Local feasts and historical consciousness in a village along the river Tisza.] In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk. Bárth Dániel. Budapest : ELTE Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszék, p , ill. 39. Bárth János: A Duna-Tisza köze XX. századi települési és népességi változásainak vázlata. In Kétvízközi népismeret : Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: Fajsz népessége a XVIII. század közepén. [The population of Fajsz in the middle of the 18th century.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: Homokmégy pusztai szendergése a XVIII-XIX. században. [Homokmégy in the 18th and 19th centuries] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p Bárth János: A kalocsai Sárköz fogalma. [The concept of Sárköz near Kalocsa.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill. 43. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. [Interfluve s folk knowledge. Studies about the Danube-Tisza Interfluve.] Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, p., ill. 44. Bárth János: Népcsoportok, néprajzi csoportok és történeti-néprajzi tájak a Duna-Tisza közén. [Ethnic groups, ethnographic groups and historical-ethnographical landscapes between the Danube and the Tisza.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill., 2 térk. 45. Bárth János: A pota néprajzi csoport. [The ethnographical group of pota.] In Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről p , ill. 11

12 Alföld / Great Plain 46. Bárth János: Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna-Tisza közi Kecelen a kései feudalizmus korában. [On the border of regions. Production and lifestyle in Kecel of Danube- Tisza Interfluve in the late feudalism.] Kecskemét : Cumania Alapítvány, p., [1] t., [3] t.fol., ill. 47. Bárth János: Vándorutak vége. Különleges életsorsok, messze nyúló népi kapcsolatok feljegyzései a bácskai Piros falu református halotti anyakönyvében ( ). [The end of the wanderings. Remarks on the special life-stories and far stretching human relations in the Calvinist church register of Piros in the Bácska region.] In Szavak szivárványa : A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, július ) előadásai. Szerk. Bárth János p ; deutsche Zsf. 48. Bartha Júlia: Karcag. Karcag : Barbaricum Könyvműhely, p., ill. (Kunsági téka; 1.) 49. Bartha Júlia: A Nagykunság népi kultúrája. [Folk culture in the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei. Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Bégány Márta: Régi telepesek, új telepesek : Sámsonkert arcai az ezredfordulón. [Old and new settlers. Sámsonkert at the turn of the millenium.] In Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk. Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós. Budapest : MTA Néprajzi Kutatóintézete; MTA Társadalomkutató Központ, p Blazovich László: Szeged rövid története. [Short history of Szeged.] Szeged : Csongrád Megyei Levéltár, p. 52. Szabó Attila (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. 20. köt. [From the past of Bács-Kiskun County. Volume 20.] Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, p., ill.; (Bács-Kiskun megye múltjából; 20.) 53. Botka János: Kunszentmárton régi - új szimbóluma. [The old and new symbol of Kunszentmárton.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p , ill. 54. Csontos Gábor: A Hortobágy szélén : nádudvari beszélgetések : társadalomrajz. [On the edge of Hortobágy : Conversations in Nádudvar.] Budapest : Hét Krajcár, p. 55. Csorba Béla: Hol vette a király a várát? Névtani, néprajzi és tárgytörténeti írások. [Where did obtain the King his castle? Writings on onomatology, ethnography and history of objects.] Újvidék : Forum, p., ill. 56. Dánielisz Endre: Biharország népi világa. Néprajzi tanulmányok. [Bihar Region's folk life. Ethnographic essays.]nagyvárad : Prolog Kiadó, p., ill. 57. Dankó Imre: A Bihar-kutatás újabb problémái. [The newest problems of research of Bihar Region.] Rálátás 7 (2006) 2: p Dávid Áron: Jászszentandrás pecsét- és címerképeiről. [On the seals and coat of arms of Jászszentandrás.] Jászsági Évkönyv ( 2006) p Ducza Lajos (szerk.): A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. [European values of Nagykunság. Conference proceedings.] Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, p., ill., főként színes (Helytörténeti füzetek; 14.) 12

13 Alföld / Great Plain 60. Elek György: A szentandrási zendülés és a Nagykunság 1735-ben. [The rebellion of Jászszentandrás and the Nagykunság in 1735.] In Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Fazekas Lóránd: Mozaikkövek Szatmárnémeti történetéhez. [Details to the history of Szatmárnémeti.] Szatmárnémeti : Szent-Györgyi Albert Társaság, , [1] p., ill.; (Otthonom Szatmár megye ; 25.) 62. Fehér Zoltán: Bátya társadalma a huszadik században a paraszti életrajzok tükrében. [Society of Bátya in the light of peasant biographies in the 20th century.] In Szavak szivárványa : A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, július ) előadásai. Szerk. Bárth János p ; deutsche Zsf. 63. Fehér Zoltán: Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. Bátya társadalma a 20. században életrajzok, emlékezések és egyéb népi szövegek alapján. [ I have to shot my fate : Society of Bátya in the 20th century based on biographies, remembrances and other folk texts.] Bátya : Szerzői kiad., p., ill. 64. Fleisz János: Város, társadalom, kultúra : Nagyvárad a században. Tanulmányok. [City, society, culture. Nagyvárad in the 19th-20th centuries. Studies.] Nagyvárad : Sapientia Varadiensis Alapítvány, , [1] p., ill. 65. Füvessy Anikó: Rajczy Mihály szignált vagy stílusban azonosítható munkái. [Mihály Rajczy' signed works or works which can be identified in a style.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ) : Az Alföld népi fazekassága p , ill. 66. Füvessy Anikó: Tiszafüred fazekassága a reformkorban. [Pottery in Tiszafüred in the first half of the 19th century.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ). Az Alföld népi fazekassága p , ill. 67. Füvessy Anikó: A tiszafüredi fazekasság a XIX. század végéig. [The potters of Tiszafüred until the end of the 19th century.] In Válogatott kerámiatanulmányok ( ) : Az Alföld népi fazekassága p , ill. 68. Gulyás László: A Délvidék regionális fejlődésének főbb csomópontjai és tendenciái. [Main tendencies and intersections of regional development of the Voivodian region.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Halász Csilla, Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. [Studies on the past of Pest county.] Budapest : Pest Megyei Levéltár, p., [4] t., ill.; (Pest megye múltjából; 11.) 70. Helméczy Mátyás: Dunaharaszti: változó város az ország szívében : városkép, várostérkép, városkalauz. [Dunaharaszti: Changing town in the heart of country : city image, city map, city guide.] [Dunaharaszti] : Városi Könyvtár Helytörténeti Emléktára, p., [16] t., ill., részben színes (Dunaharaszti múzeumi füzetek; 5.) 71. Juhász Antal: Móra Ferenc félegyházi gyűjtései és népismereti forrásai. Múzeumőr 4 (2006) 1: p. 3-5., ill. 72. Juhász Antal: Szegediek nyomában a Homokhátságon. [In the wake of people from Szeged on the sand ridge region.] In Szent ez a föld. Néprajzi írások az Alföldről. Szerk. Barna Gábor, Mód László, Simon András p

14 Alföld / Great Plain 73. Kalapis Zoltán: Az Alvidék évszázadai : a két kegyes királytól a nagyságos fejedelemig és a dicső kormányzásig. [Centuries of Alvidék.] Újvidék : Forum, p., ill.;. Névmutató: p Kalapis Zoltán: Élet, élet, csuda élet. Bánsági és bácskai népismereti tudósítások. [Life, life, marvellous life. Folk reports from the region of Bánság and Bácska] Újvidék : Forum, p., ill. 75. Katona Imre: A drávaszögi kutatás és mai folytatása. [The contemporary research of the Drávaszög region.] In Még nincs vége a dalnak. Írások a drávaszögi, szlavóniai, bácskai és temesközi magyar folklórról p Kiss János Péter, Lőcsei Hajnalka: Kistérség a sor végén: bodrogközi hátrányok. Falu, város, régió (2006) 2: p Kiss Tamás, T.: Egyén és köz(ös)sége : Mozaikok Hajós község életéből. [Individual and his/her community. Mosaics from Hajós.] / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. Budapest : Belvedere Meridionale, p. 78. Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI-XVII. században. [Society, population and economy of Jászság in the 16-18th centuries. Budapest : Akadémiai Kiadó, p., ill. (Kultúrakutatás) 79. Kókai Sándor: A Bánát szerepe és jelentősége a történelmi Magyarország gazdaságában. [The role and significance of the Bánát region in the old Hungary's economy.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza. A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. [Historical geography of the Voivodina region. [Presentations of the conference held in Nyíregyháza, 17. November, 2006.] Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, p., ill. (Történeti Földrajzi Tanulmányok; 9.) 81. Komjáthy István: A Hortobágy krónikája. [The history of Hortobágy.] Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, p., ill. (Élet-utak. Utazások, önéletírások, visszaemlékezések; 3.) 82. Kovács Imre, Cs.: Gazdagító örökítés. [Becoming wealthy by heritage.] Karcag; Hévízgyörk, p., ill. 83. Kőszegi János (szerk.): Tiszaigari változásokból, [About the changes of Tiszaigar in ] Budapest : [s.n.], p., ill.; térk. 84. Lajkó Orsolya, F.: Megjegyzések a hódmezővásárhelyi korai néprajzi kerámia történetéhez. [Historical questions surrounding the ethnographic pottery in Hódmezővásárhely.] In Határjáró : Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc p , ill. 85. Lelkes György (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára 18., Bács megye ( ). [Historical gazetteer of Hungary 18., Bács county ( ).] Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, p., ill. (Magyarország történeti helységnévtára ; 18.) 86. Luchmann Zsuzsanna: Az Alföld a reformkori életkép-irodalomban. [The presentation of Great Hungarian Plain in the anecdotic literature in Reform era.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p

15 Alföld / Great Plain 87. Major Miklós, Torkos Imre: Barangolás a Berettyó-Felvidéken (Tuszatelke-Márkaszék). [Journeys in the region of Berettyó-Felvidék (Tuszatelke-Márkaszék).]Szilágynagyfalu : Pro eklézsia, p., ill. 88. Marinka Melinda: A szatmári svábok társadalmi életének folklórja az ifjúkorban. [The folklore of the Swabian social life at Szatmár in the youth.] Ethnica 7 (2005) 2: p , ill. 89. Mód László: Szentesi korsósok a XIX. század második felében. [Potters of Szentes on the second half of the 19th century.] In Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János p ; English summ. 90. Módy György: A falutól a mezővárosig. [From village to market town.] In Historia et ars : Módy György válogatott tanulmányai. Szerk. Vajda Mária p Mohácsi Miklós: Tiszafüred mezővárosi korszaka. Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, p., ill. (Tiszafüredi tanulmányok ; 6.) 92. Móricz Zsigmond: A szatmári magyarság néprajzi képe. [Ethnographic pictures of the Hungarians in Szatmár county.] Honismeret 34 (2006) 1: p Novák László Ferenc: Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században. [The resident population of the Pest-Pilis-Solt county in the 18th century.] Nagykőrös : Arany János Múzeum; Nemzeti Emlékhely Alapítvány, p., ill. (Archivum de János Arany Nominati; 3.) 94. Novák László Ferenc: Táj, ember, település. [Landscape, people, settlement.] In Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc p Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. [The history of small hajdu towns in Bihar county.] Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat; Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, p., ill. (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója ; 5.) 96. Örsi Julianna: Kötöny népe : A kunok történelmi üzenete a mának : Kiállításvezető. [Kötöny s people : Historical message of Cumans for the present.] [Szolnok] ; Túrkeve : Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága; Finta Múzeum; Túrkevei Kulturális Egyesület, p., ill., főként színes; (Finta Múzeum kiállításvezetői ; 5) 97. Örsi Julianna: A nagykun társadalom tárgyi és szellemi öröksége. [Material and folklore heritage of the Nagykun society. In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk.. Ducza Lajos p Örsi Julianna: Nagykunsági családok a Bácskában. [Families from Nagykunság in Bácska county.] Bácsország( 2005) 4: p Örsi Julianna: A redemptio hatása a Nagykunság fejlődésére. [The effect of redemption to development of the Nagykunság region.] In A Nagykunság európai értékei : Konferenciakötet. Szerk. Ducza Lajos p Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és a népi kultúra alakulása. [Modern migration processes in the Great Plain and the development of folk culture. In Bölcsőtől a koporsóig : Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Szerk. Faragó Tamás p Papp Izabella: Magyarságomon kívül még kun is vagyok. Kelemen Mór levele a Jászkun Kerület közönségének 1861-ben. [ I'm Hungarian and Cumanian, also. Mór Kelemen's letter 15

16 Alföld / Great Plain to the residents of Jászkun District in 1861.] In Jászok és kunok a magyarok között : Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Péter László: Györffy István: Nagykunsági krónika (Könyvismertetés). In Népköltészet és irodalom p Raffai Éva, K.: Emlékek útján. Hagyományok, családi szokások az 1900-as évek elején, [Following the memories. Traditions, family customs at the early 1900, ] 2., bőv. kiad. [Szeged] : [Magánkiad.], p., ill Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. [Kalocsa and its surroundings. Settlements of the Sárköz region on the left side of river Danube.] Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, p., ill Rosta Szabolcs: Félegyháza és a kunok. [Kiskunfélegyháza and the Cumans.] Múzeumőr 3 (2005) 1: p. 4-6., ill Scherer Péter Pál: Így látom én : Alföldi falvaink lakossága és szociális problémái. [I look like this. The population and social problems of our villages in the Great Plain.) In Hivatalos falukutatók : Társadalomtörténeti forrásgyűjtemény. Szerk. Bíró Judit p Selmeczi László: A jászok betelepedése Magyarországra. [The settlement of the Jazygians to Hungary.] In A Jászkunság kutatása, : Jogszabályok jogszokások. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet p , ill Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. [The origin of Jasz people and its medieval education.] Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, p., ill. (Jászsági füzetek; 37.) 109. Silling István: A bácskai dunamellék: A dunatáj. [Western part of the Bácska region]. In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Sipos Anna Magdolna: Egy fejezet a Délvidék kulturális földrajzából: A Julián Egyesület. [A chapter from the cultural geography of the Voivodina region: The Julián Association.] In A Délvidék történeti földrajza : A Nyíregyházán nov. 17-én megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kókai Sándor p Szabó István: Ugocsa megye és népei a történelemben. [Ugocsa county and its people.] In Népiségtörténeti tanulmányok p Szabó László: Az egyes - különös - általános illetve az egyedi és átlagos a történeti kutatásban. [Individual, unusual, general or rather unique and ordinary in historical survey.] In Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán p Szabó László: Új szemlélet - új források - új eredmények a jászkutatásban. [New Approach - New Sources - New Findings in the Research of Jassic People.] Ethnographia 117 (2006) 2: p ; English summ Szegfü László: A kun-kérdés Anonymus Gesta Hungarorumában. [Questions about Kuns in Gesta Hungarorum by Anonymus.] In A Jászkunság kutatása, : Jogszabályok jogszokások. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet p Szilágyi József: Tóti község monográfiája. [Monography of Tóti.] h. n. : Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, p., ill. (Partiumi füzetek ; 42.) 16

17 Alföld / Great Plain 116. Szűcs Sándor: Alföldi utakon. [On the roads of the Great Plain.] Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, p., ill. (Alföld könyvek; 6.) 117. Tooth János: Kis-Kun-Halas város története (hasonmás kiadás). [The chronicle of Kiskunhalas.] Kiskunhalas : Thorma János Múzeum - Halasi Múzeum Alapítvány, p., ill Törő István: A falusi életforma és változásai az as években a szabolcsi-szatmári-beregi vidékeken. [The rural way of life and its changes in the years in the regions of Szabolcs-Szatmár-Bereg.] Pilisszentkereszt : Barangoló, p., ill Vajda Mária (szerk.): Historia et ars : Módy György válogatott tanulmányai. [György Módy's selected studies.] Debrecen : [k. n.], p., ill.; (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei; 59.) 17

18 Amerika / America III. AMERIKA / AMERICA 120. Balogh Csaba: Észak-amerikai indiánok titokzatos élete. Titokzatos kultúrák, különleges szokások, eltűnt népek. [The mysterious life of the North American Indian. Mysterious cultures, particular customs, lost people.] Kecskemét : Vagabund, p., ill Bischof, Henning: Ecuador ősi művészete: időszaki kiállítás a Néprajzi Múzeumban. [The ancient art of Ecuador: periodical exhibition in the Museum of Ethnography.] Magyar Múzeumok 11 (2005) 4: p Borsányi László: A szent ismeretek forrása és éltetője az észak-amerikai indián közösségekben. [The source and vital of the holy knowledge in the North-American Indian communities.] In Sámánok és kultúrák. Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András p Gyarmati János: Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct (2005) Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill Gyarmati János: Karl Wahle Costa Rica-i gyűjteménye és az amerikai antroplógia hajnala. [The Collection of Karl Wahle from Costa Rica and the beginnings of American Anthropology.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p ; English summ Gyarmati János: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban június október 23. : Katalógus. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct Exhibition catalogue.] Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill., bibl.: p Gyarmati János: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : Kiállítás a Néprajzi Múzeumban június október 23. Kiállítás vezető. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador : Exhibition in the Museum of Ethnography 25 June - 23 Oct ] Budapest : Néprajzi Múzeum, , (1) p., ill. bibl.: p. (32) Gyarmati János, Főzy Vilma: Sámánszobrok és kőjaguárok : Ecuador ősi művészete : Munkafüzet. [Clay shamans and stone jaguars : The ancient art of Ecuador. Working papers.] Budapest : Néprajzi Múzeum, p., ill.; + 16 mell. (Az én gyűjteményem : A Néprajzi Múzeum képekben; 2.) 128. Halmos István: Egyetemes néprajzkutatás [Universal research of ethnography / ethnology.] In Kultúrák között : Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Jokić, Željko: Cosmo-genesis or Transformation of the Human Body into a Cosmic Body in Yanomami Shamanistic Initation. Shaman 14 (2006) 1/2: p Kardulesz Rita: Chiaraje, Tocto, Mikayo : Harci rítusok az Andokban. [Andean martial rites.] In Kultúrák között : Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Laure, Joseph: Francois-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e Siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Cinquieme Article): Arbes, Fruits, Plantes et mammiferes. [Description of the Jesuit Missions in the Bolivian Amazon Basin in the 18th Century: Trees, Fruits, Plants and Mammals.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 3/4: p ; English summ Laure, Joseph: Francois-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e Siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Quartrieme Article): Ouverages d'aert, croyances et superstitions 18

19 Amerika / America des Indiens, et comment les attirer dans les réductions. [Constrictive Works, Believes and Superstitions of the Indians, and how to Convince them of Joining a Reduction.] Acta Ethnographica Hungarica 51 (2006) 1/2: p ; English summ Laure, Joseph: François-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e siecle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Troisieme article): Fertilité de la terre et description des Indiens. [Quality of the soil and description of the Indians of the Jesuit missions in the now Bolivian Amazon basin in the 18th century.] [Jezsuita misszió az Amazonas-medencében a 18. században (Harmadik cikk): A talaj termékenysége és az indiánok bemutatása.] Acta Ethnographica Hungarica 50 (2005) 1/3: p Maloney, Alexandra A.: Shaman Dolls: On North American-Siberian Cultural Typology. Shaman 13 (2005) 1/2: p Nagy Imre: Sánta Bölénybika, a sájen sámán. [Lame Buffalobull, the sájen shaman.] Sámánok és kultúrák. Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András p , ill Prónai Csaba: Cigányok Brazíliában. [Brazilian Gypsies.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Schiller Katalin: A Qollyur R'ity ünnepe. [The fest of Qollyur R ity.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Szántó Diana: június - útinapló. [Travel diary - June 1993.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Szeljak György: Az orvos csak bizonyos betegségeket ismer Hagyományos gyógyítás és orvosi ellátás Pachiquitlában. [ The doctor knows certain illnesses only.. Traditional curing and health care at Pachiquitla.] In Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely András et al p Vári András: Fenyegetések földje. Amerika 19. század második felében - magyar szemmel. Korall 26 (2006) p

20 Ausztrália, Óceánia / Australia, Oceania IV. AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA / AUSTRALIA, OCEANIA 141. Biró Anna: "Nem célom puszta etnográfiai tárgyak gyűjtése." Bíró Lajos új-guineai gyűjteménye. ["My Intention has never been the Mere Collection of Ethnographia." Lajos Bíró and the New Guinea Collection.] Néprajzi Értesítő 88 (2006) p English summ Malinowski, Bronislaw: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. [The argonauts from the Western Pacific Ocean region.] In Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Karádi Éva p

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: BODROGI TIBOR XIII XIV. KÖTET (1983 1986) ETHNO-LORE XXIII. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVEI FÕSZERKESZTÕ: ORTUTAY GYULA I XII. KÖTET (1968 1980) I. KÖTET 1968. SZERKESZTÕ: DIÓSZEGI VILMOS II III. KÖTET 1969. SZERKESZTÕ:

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ACTA MUSEI DE JÁNOS ARANY NOMINATI X. AZ ARANY JÁNOS MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS TRADITIONAL RURAL ECONOMY IN THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN ANIMÁL KEEPING SZERKESZTETTE REDITED

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

9:10-9:30 Sándor Kusai: The latest migration of Confucius and the deep streams of contemporary Chinese political civilization

9:10-9:30 Sándor Kusai: The latest migration of Confucius and the deep streams of contemporary Chinese political civilization PLENÁRIS ÜLÉS RÉGI HAGYOMÁNYOK ÚJ ARCAI Angol nyelven! PLENARY SESSION: NEW FACES OF OLD TRADITIONS In English! Helyszín/Venue: Kodály terem Elnök/Chair: Gergely Salát 9:00-9:10 Opening remarks: Gergely

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 115 Termő Réka Feketeerdői Ált. Isk. 301 pont 47 % 2. 95 Német Nóra 233 pont 36 % 1. 117 Horváth Attila Feketeerdői Ált. Isk. 470 pont 74 % 2. 69

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben