Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája"

Átírás

1 Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat a 1/ központi faxszámunkon tehetik meg, valamint a Generali-Providencia Biztosító Zrt. Dokumentumkezelő Központ 7602 Pécs PF. 888 címre postázhatják. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! január 1-tõl kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 Ft napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Tájékoztatjuk, hogy az itt megjelentetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő között létrejövő biztosítási jogviszonyra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény, a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet, a gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő alacsonyabb szintű jogszabályok az irányadóak. I. Fogalmak Biztosító - Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító, vagy társaság) Szerződő - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés szerződője a gépjármű üzemben tartója lehet. A évi LXII. törvény hatálybalépését (2010. január 1.) követően, amennyiben a törvény szerint szerződéskötésre kötelezett e és a törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan tartamú szerződésben szereplő szerződő e eltér, az adott gépjármű vonatkozásában csak abban az esetben köteles a törvény szerinti szerződéskötésre kötelezett új szerződést kötni, ha akár a tulajdonos, akár az üzemben tartó ében változás állt be. Biztosítási kötelezettség - Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles - a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (2009. évi LXII. törvény 4. (1) bek.). A biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától a szünetelés kivételével a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli (2009. évi LXII. törvény 4. (2) bek.). Üzemben tartó - A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (2009. évi LXII. törvény pont). A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett (2009. évi LXII. törvény 4. (3) bek.). A évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet alapján a bonus-malus előzmény adatokat a biztosító mindig a szerződő adatai alapján (kártörténeti adatai) veszi figyelembe. Természetes - Az ember, mint jogalany, aki fogamzásának időpontjától kezdve jogképes (Ptk. 8., 9. ), azaz saját jogán, magánként jogok és kötelezettségek alanya lehet, így az a társadalmi-gazdasági szereplő is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes nek minősül. Jelen díjtarifa vonatkozásában az egyéni vállalkozó tekintetében a természetes ekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, kivéve a flottaszerződésekre vonatkozó rendelkezéseket. Nem természetes - Mindazon gazdasági vagy társadalmi egység/szerveződés, amely az azt alkotó természetes (ek)től elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevő ember(ek)től mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Éves átlagos futásteljesítmény - A biztosítani kívánt gépjármű az elmúlt években elért futásteljesítményének éves átlagos értéke. Előzmény adat hiányában a szerződő által becsült érték. A meghirdetett díjak forintban értendőek. II. A tarifálás folyamata egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén 1 Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre 1. A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerződő állandó lakhelyét/telephelyét és olvassa le a mellette lévő területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő állandó lakhelye/telephelye, úgy annak területi kódja I lesz. 2. Számítsa ki a szerződő életkorát (amennyiben természetes ) úgy, hogy 2014-ből kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű kategória alapján a megfelelő Alapdíjtáblát. 4. Határozza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb öszsztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel gépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be gépkocsiját vagy motorkerékpárját. 5. Minden gépjármű-kategória esetén az Alapdíjtáblából a megfelelő adatok (a terület (II.1.), életkor (II.2.) és a gépjármű adatok (II.3. II.4.)) alapján olvassa le a szerződéshez tartozó éves díjat. 6. Személygépkocsik esetén válassza ki az éves álagos futásteljesítmény táblából az Ön által megadott éves átlagos futásteljesítmény alapján a megfelelő díjfaktort, amennyiben január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződést köt január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén társaságunk a kötelező-gépjármű felelősségbiztosítási szerződésben rögzített futásteljesítményt veszi figyelembe, annak hiányában km éves átlagos futásteljesítmény kategóriába sorolja a szerződést. 7. A forgalmi engedélyben szereplő gépjámű kategória alaján válassza ki a megfelelő bonus-malus táblát és határozza meg, melyik bonus-malus osztályba tartozik a szerződés: január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén a következő biztosítási év első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén a kockázatviselési kezdet első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján. 8. A bonus-malus díjfaktor táblából a meghatározott bonus-malus fokozat alapján válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort. 9. A kiválasztott éves díjat (II.5.) az éves átlagos futásteljesítmény díjfaktort (II.6.) és a bonus-malus díjfaktort (II.8.) szorozza össze, majd az így kapott eredményt szorozza össze a kiválasztott kedvezményekkel és pótdíjakkal (III.1-19.) a Fizetendő éves díj kiszámítása elnevezésű bekezdésben leírt módon, így megkapja a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződésének éves díját. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosító a szerződő által tett nyilatkozatok alapján alkalmazott kedvezmények igénybevételére jogosító körülmények fennállását ellenőrzi. III. Kedvezmények és pótdíjak egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén, valamint a fizetendő éves díj kiszámítása 1. Extra kedvezmény 1.1 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a szerződés megkötésének oka évfordulós biztosítóváltás, vagy a szerződő december 30. napja és az új szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásának időpontja közötti időszakban rendelkezett társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (előzményszerződés). Ebben az esetben a kedvezmény igénybevételéhez az ajánlaton fel kell tüntetni az előzményszerződésben biztosított gépjármű forgalmi rendszámát. 1.2 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi. Díjfaktor mértéke: 0,9 Új belépő pótdíj vagy párhuzamos üzemeltető pótdíj alkalmazása esetében az extra kedvezmény nem vehető igénybe. 2. Kommunikációs kedvezmény 2.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg megadja saját cím elérhetőségét, mobil telefonszámát és a hozzájárulását ahhoz, hogy a Generali-Providencia Biztosító Zrt. a megadott elérhetőségeken keresztül biztosítási szerződései megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, kármegelőzéssel kapcsolatban, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebből a célból elérhetőségi adatait kezelje. 2.2 A kommunikációs kedvezményt a január 1. előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén akkor alkalmazza társaságunk, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Kommunikációs kedvezményt vett igénybe. Díjfaktor mértéke: 0,8 3. Díjfizetési ütem kedvezmény 3.1 Díjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a kockázatviselés kezdő napján hatályos adatok szerint a szerződés éves díjfizetésű. 3.2 Díjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a következő biztosítási időszak első napján hatályos adatok szerint a szerződés éves díjfizetésű. Díjfaktor mértéke: 0,85 4. Fizetési mód kedvezmény 4.1 Fizetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a kockázatviselés kezdő napján hatályos adatok szerint fizetési módként csoportos beszedési megbízást választott. 4.2 Fizetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződés évfordulója december 31. és a szerződő a következő biztosítási időszak első napján hatályos adatok szerint fizetési módként csoportos beszedési megbízást választott vagy, a szerződés évfordulója január 1. vagy azt követő időpont, és a szerződés fizetési módja a következő biztosítási időszak első napján hatályos adatok szerint, az érintett pénzintézet által visszaigazolt csoportos beszedési megbízás. Díjfaktor mértéke: 0,9 5. Casco kedvezmény 15% 5.1 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában az ajánlat aláírásának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés van érvényben vagy az ajánlat aláírásával egyidejűleg a szerződő a biztosítani kívánt gépjárműre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés megkötésére. 5.2 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a biztosított gépjármű vonatkozásában a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés van érvényben vagy ha a szerződés biztosítási évfordulója és a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Casco kedvezményt vett igénybe. 6. Több szerződéses kedvezmény 15% 6.1 Több szerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan a kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 6.2 Több szerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő már rendelkezik a szerződés i vagy azt követő évfordulójának időpontjában érvényes, határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által a meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában több szerződéses kedvezményt vett igénybe. A Több szerződéses kedvezmény és a Családi kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15 %! 7. Családi kedvezmény 15% 7.1 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerződő étől eltérő szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerződő étől eltérő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 7.2 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerződő étől eltérő szerződő már rendelkezik a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában érvényes határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Családi kedvezményt vett igénybe. A Családi kedvezmény és a Több szerződéses kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15 %! 8. Cégcsoport kedvezmény 5% Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 8.1 a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik a Genertel Biztosító Zrt-nél, vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél érvényes, határozatlan idejű és minimum Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 8.2 Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Cégcsoport kedvezményt vett igénybe. 9. Porsche kedvezmény 5% Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amenynyiben 9.1 a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz a Porsche Versicherung AG. Magyarországi Fióktelepe által értékesített teljes körű casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. 9.2 Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Porsche kedvezményt vett igénybe. 10. Testületi kedvezmény 10.1 Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1., vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a biztosítóval a biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában munkaviszonyban álló munkavállaló és a munkaszerződésben meghatározott próbaidő letelt, és a biztosítás díját a szerződő banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás fizetési móddal egyenlíti ki Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a testületi kedvezményt igénybe vette, és az annak igénybevételére jogosító körülmény a biztosítási évforduló időpontjában is fennállt. Díjfaktor mértéke: 0, VIP kedvezmény A VIP kóddal rendelkező partnerek listája a VIP partneri szerződéssel rendelkező szervezetek mellékletben található VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kez- Nysz.: 16043

2 det esetén, amennyiben a szerződő VIP partneri megállapodást kötött szervezetek valamelyikénél munkaviszonyban, hivatásos állományú szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti és/vagy közvetlen megbízási jogviszonyban álló, vagy ezen személlyel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó és a szerződés kötés során feltünteti a VIP partneri kódot. Biztosítja továbbá társaságunk ezen kedvezményt azon, VIP partneri szerződést kötő egyesületek, köztestületek, önkéntes egészségpénztárak, nyugdíjpénztárak által képviselt természetes ek számára is, akik a szerződést kötő egyesületnek, pénztárnak tagjai vagy köztestület tagjainak minősülnek jogszabály alapján VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett VIP tarifa alapján, vagy VIP kedvezménnyel jött létre. Díjfaktor mértéke: 0,9 12. Évközi évfordulós kedvezmény 12.1 Évközi évfordulós kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Évközi évfordulós kedvezményt vett igénybe. Díjfaktor mértéke: 0, Posta kedvezmény 13.1 Posta kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen a szerződő Posta kedvezményt vett igénybe. Díjfaktor mértéke: 0,9 14. Felekezeti kedvezmény 14.1 Felekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítási kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában a évi CCVI. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott egyházi. A kedvezmény igénybevételéhez az egyházi szolgálati viszonyt, munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt igazoló dokumentumot a biztosítási ajánlat mellé csatolni szükséges. Díjfaktor mértéke: 0, Új belépő pótdíj 15.1 Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a szerződő természetes és a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: Amennyiben a szerződő rendelkezik B kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az előtti időpont, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, Amennyiben a szerződő rendelkezik B kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az utáni időpont, vagy a szerződő nem rendelkezik jogosítvánnyal, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, abban az esetben is, ha biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb öszsztömegű tehergépkocsi, és a szerződő nem természetes és a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő. Díjfaktor mértéke: 1,55 Új belépő pótdíj vagy párhuzamos üzemeltető pótdíj alkalmazása esetében az extra kedvezmény nem vehető igénybe. 16. Párhuzamos üzemeltető pótdíj Párhuzamos üzemeltető pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 16.1 a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű a szerződő az ajánlattétel időpontjában kizárólag másik biztosító társaságnál rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, mely szerződéssel biztosított gépjárműtől eltérő, de azonos gépjármű kategóriába tartozó gépjármű vonatkozásában kezdeményezi társaságunkkal a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését (párhuzamos üzemeltető) és a biztosítani kívánt gépjármű tekintetében más szerződés vonatkozásában megszerzett bonus-malus besorolás nem vehető figyelembe. Díjfaktor mértéke: 1,15 Új belépő pótdíj vagy párhuzamos üzemeltető pótdíj alkalmazása esetében az extra kedvezmény nem vehető igénybe. 17. Üzemeltetési pótdíj Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végző, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és kétéltű gépjárművek esetén. Díjfaktor mértéke: Hajtóanyag pótdíj 18.1 Hajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármű kizárólag diesel hajtóanyaggal működik. Az a gépkocsi minősül a jelen díjtarifa szerint kizárólag diesel hajtóanyagú gépkocsinak, amely csak gázolajjal üzemeltethető Hajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen hajtóanyag pótdíj került alkalmazásra. Díjfaktor mértéke: 1, Több gépjármű pótdíj 19.1 Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítási ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjában a szerződő által biztosítani kívánt és biztosított gépjárművek összdarabszáma a négyet meghaladja, és a biztosított és biztosítani kívánt gépjárművek mindegyike 12 t össztömeg feletti tehergépkocsi, vagy 19 férőhely feletti autóbusz, vagy vontató, vagy 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi és az ezen gépjárművek tekintetében már érvényesen létrejött, vagy az adott ajánlat alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés határozatlan idejű és folyamatos díjfizetésű. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű 12 t össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 19 férőhely feletti autóbusz vagy vontató, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 2. Amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű 10 t össztömeg feletti pótkocsi/félpótkocsi, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 5. IV. Fizetendő éves díj kiszámítása Egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén: Kedvezmény2: Amennyiben a III.5-9. pontokban meghatározott kedvezmények közül egy kedvezmény kerül kiválasztásra, úgy a kedvezmény2 mértéke megegyezik kiválasztott kedvezmény mértékével. Amennyiben a III.5-9. pontokban meghatározott kedvezmények közül a szerződő több kedvezmény igénybevételére is jogosult, a kiválasztott kedvezményeket össze kell adni. A kedvezmény2 mértéke legfeljebb 20% lehet. Fizetendő éves díj D = Ad x Vf x BM x (100% kedvezmény 2) x Ex x Ko x Di x Fm x Te x Vi x Éé x Po x Fe x Jé x Pa x Üz x Ha x Tg ahol D = fizetendő éves díj Ad = Alapdíj (Ft/év) (II.5) Vf = Éves átlagos futásteljesítmény díjfaktor (II.6.) BM = Bonus-malus díjfaktor (II.8.) Ex = Extra kedvezmény díjfaktor (III.1.) Ko = Kommunikációs kedvezmény díjfaktor (III.2.) Di = Díjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor (III.3.) Fm = Fizetési mód kedvezmény díjfaktor (III.4.) Te = Testületi kedvezmény díjfaktor (III.10.) Terület meghatározó tábla Vi = VIP kedvezmény díjfaktor (III.11.) Éé = Évközi évfordulós kedvezmény díjfaktor (III.12.) Po = Posta kedvezmény díjfaktor (III.13.) Fe = Felekezeti kedvezmény díjfaktor (III.14.) Jé = Új belépő pótdíj díjfaktor (III.15.) Pa = Párhuzamos üzemeltetők pótdíj díjfaktor (III.16.) Üz = Üzemeltetési pótdíj díjfaktor (III.17.) Ha = Hajtóanyag pótdíj díjfaktor (III.18.) Tg = Több gépjármű pótdíj díjfaktor (III.19.) Amennyiben a szerződő valamely kedvezmény vagy pótdíj alkalmazására nem jogosult, abban az esetben ezen kedvezmény vagy pótdíj vonatkozásában a fent meghatározott képletbe helyettesítendő díjfaktor mértéke január 1. vagy későbbi kockázatviselési kezdet esetén havi díjfizetési ütem nem választható január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén a díjfizetési ütem havi díjfizetésre nem módosítható. Segédmotoros kerékpárokra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés csak éves díjfizetési ütemmel köthető! Abban az esetben, amennyiben az egyedi, határozatlan időre létrejött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díj-nemfizetés miatt megszűnik majd ezt követően a szerződő a biztosítónál az adott biztosítási időszakon belül új szerződést köt, úgy az így újrakötött szerződés éves díja megegyezik a díj-nemfizetéssel megszűnt szerződésnek a megszűnés időpontjában érvényes éves díjával. V. IV. Tarifálás folyamata egyedi, határozott idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén 1. A határozott időre szóló szerződések díjai táblából válassza ki a gépjármű fajtáját és olvassa le a hozzátartozó 30 napos időszakra fizetendő díjat. 2. Amennyiben a szerződő az ajánlattételkor már rendelkezik a biztosítónál határozatlan időre létrejött KGFB flottaszerződéssel, vagy azzal egyidejűleg ilyen flottaszerződést köt és a szerződő a flottaszerződés mellett határozott idejű, egyedi szerződést kíván kötni a biztosítóval, úgy a szerződő az ezen egyedi, határozott időre létrejött szerződés tekintetében jogosult a határozott időre szóló flottaszerződések tekintetében közzétett vagy amennyiben az Eltérő flotta díjtáblákban a határozott idejű flottaszerződések tekintetében a biztosító a szerződő ügyfélszámát vagy egyéb azonosítóját (MNV I, MNV II, MFB) közzétette, úgy ezen díjtarifának megfelelő díj alkalmazására. Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Abda F Csolnok G Gyöngyös H Kozármisleny D Nagytarcsa B Sánc H Tárnok G Acsa G Csomád G Győr E Kökény D Nemeshetés F Sántos D Tass G Algyő H Csopak F Győrszentiván E Kőszárhegy D Nemessándorháza F Sárhida F Taszár D Alibánfa F Csöde F Győrújfalu F Kővágószőlős D Nemesszentandrás F Sári G Tát G Alsógöd G Csömör B Gyulafirátót H Kővágótőttős D Neszmély G Sárisáp G Tatabánya H Alsónémedi G Csörög G Hagyárosbörönd F Kunsziget F Nyékládháza F Sárkeresztes D Telki B Alsónemesapáti F Csővár G Hajdúhadház G Lábatlan G Nyergesújfalu G Sárkeszi D Tésa G Alsóörs F Dabas G Hajdúsámson G Lakhegy F Nyíregyháza G Sárpentele D Teskánd F Andráshida H Dág G Hajmáskér F Leányfalu B Nyírpazony G Sárszentmihály D Tinnye B Annavölgy G Dány G Haláp E Leányvár G Nyírszőlős G Simonfa D Tóalmás G Apátvarasd D Debrecen E Halásztelek B Lébénymiklós F Óbarok G Solymár B Tokod G Áporka G Délegyháza G Hegyeshalom F Letkés G Ócsa G Somoskőújfalu H Tokodaltáró G Aszód G Diósd B Hejőcsaba E Levél F Orci C Sóskút G Toponár C Áta D Dobogókő B Herceghalom G Liget D Orfű D Sóstófürdő G Tök G Babosdöbréte F Domony G Héreg G Lillafüred E Ormándlak F Sóstóhegy G Tököl B Bag G Dorog G Hernád G Liszó H Oros G Sukoró D Törökbálint B Baglyasalja H Dömös G Hévízgyörk G Lothárd D Őrbottyán G Surány G Tura G Bagod F Dömsöd G Hird C Lovászhetény D Örkény G Sülysáp G Újbarok G Bagola H Dunaalmás G Horány G Mád E Öttevény F Süttő G Újhartyán G Baj G Dunabogdány G Hosszúhetény D Maglód G Pákozd D Szada B Újrónafő F Bajna G Dunaföldvár F Hottó F Magyaregregy D Pálhalma H Szalkszentmárton G Úny G Bajót G Dunaharaszti B Iklad G Magyarsarlós D Palin H Szandaszőlős E Úri G Bakonya D Dunakeszi B Ikrény F Magyarszék D Paloznak F Szántód F Üllő G Balatonakarattya F Dunaszentmiklós G Inárcs G Majosháza G Páty G Szár G Üröm B Balatonaliga F Dunaújváros H Ipolydamásd G Mályi F Pécel G Szárliget G Üszögpuszta D Balatonalmádi F Dunavarsány B Ipolytölgyes G Mánfa D Pécs C Szarvaskő H Vác G Balatonendréd F Dunavecse G Isaszeg B Mány G Pécsudvard D Százhalombatta G Vácduka G Balatonfőkajár F Ebes G Iszkaszentgyörgy D Máriahalom G Pécsvárad D Szeged H Vácegres G Balatonfűzfő F Ecser G Józsa E Máriakálnok F Pellérd D Székesfehérvár C Váchartyán G Balatonkenese F Eger H Juta D Márianosztra G Penc G Szekszárd C Váckisújfalu G Balatonszabadi F Egerág D Kádárta H Márkó F Perbál B Szemely D Vácrátót G Balatonvilágos F Egervár F Kakucs G Martonfa D Pereces E Szentbalázs D Vácszentlászló G Bánd F Eplény F Kaposfüred C Mátrafüred H Pereked D Szentendre B Valkó G Bánk (Debrecen) E Epöl G Kaposhomok D Mátraháza H Perőcsény G Szentlőrinckáta G Vámosmikola G Beloiannisz G Érd B Kaposmérő D Mecsekjánosi D Péteri G Szentmártonkáta G Vámosszabadi F Berkesd D Érdliget B Kaposújlak D Mecsekpölöske D Pethőhenye F Szentmihály H Vasad G Bernecebaráti G Erdőkertes G Kaposvár C Mende G Pilisborosjenő B Szigetcsép G Vasas C Bezenye F Érd-parkváros B Kaposszerdahely D Ménfőcsanak E Piliscsaba B Szigethalom B Vecsés B Biatorbágy G Esztergom G Káptalanfüred F Mikepércs G Piliscsév G Szigetmonostor G Veresegyház B 2

3 Terület meghatározó tábla folytatása Generali-Providencia Biztosító Zrt. Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Bicske G Etyek G Károlyháza F Miklósfa H Pilisjászfalu B Szigetszentmiklós B Verőce G Bocfölde F Felnémet H Kartal G Miskolc E Pilismarót G Szilágy D Verseg G Bogád D Felsőgöd G Kékestető H Miskolc-Egyetemváros E Pilisvörösvár B Szilasliget B Vértestolna G Boncodfölde F Felsőlajos F Kemence G Miskolc-Mád E Pilisszántó B Szirma E Vértesszőlős G Borbánya G Felsőpakony G Kerepes B Mogyoród B Pilisszentiván B Szob G Veszprém H Böde F Felsősima G Kesztölc G Mogyorósbánya G Pilisszentkereszt B Szokolya G Viscosa G Börcs F Fót B Keszü D Moha D Pilisszentlászló G Szolnok E Visegrád G Börgönd C Fûzfőgyártelep F Kimle F Monor G Pilisszentlélek G Szomód G Visegrád-Gizellatelep G Bőszénfa D Galgagyörk G Királyszentistván F Monorierdő G Pócsmegyer G Szomor G Vörösberény F Bucsuszentlászló F Galgahévíz G Kisapostag F Mosonszentmiklós F Pogány D Sződ G Zagyvapálfalva H Budajenő B Galgamácsa G Kisbucsa F Mosonszolnok F Pomáz B Sződliget G Zagyvaróna H Budakalász B Gesztenyés D Kisherend D Mosonudvar F Pusztazámor G Szőkéd D Zalaboldogfa F Budakeszi B Gomba G Kiskundorozsma H Mosonújhely F Püspökhatvan G Szőreg H Zalaegerszeg H Budaörs B Göd G Kiskunlacháza G Nagybörzsöny G Püspökszilágy G Táborfalva G Zalaszentiván F Budapest A Gödöllő B Kiskutas F Nagykanizsa H Rábapatona F Tahi G Zalaszentlőrinc F Butykatelep G Görömböly E Kismaros G Nagykanizsa-Bagola H Rácalmás F Tahitótfalu G Zamárdi F Bükkaranyos F Gősfa F Kisnémedi G Nagykovácsi B Ráckeresztúr G Taksony B Zebegény G Bükkszentlászló E Gyál B Kisoroszi G Nagykozár D Rád G Tápé H Zengővárkony D Csabdi G Gyálarét H Kispáli F Nagykutas F Rajka F Tápiósáp G Zsámbék G Csatár F Gyermely G Kistarcsa B Nagylengyel F Rám F Tápiósüly G Zsámbok G Cserénfa D Gyirmót E Kóka G Nagymacs E Remeteszőlős B Tápiószecsõ G Zselickislak C Cserkút D Gyód D Komló D Nagymaros G Romonya D Tapolcafürdõ E Zselicszentpál D Csévharaszt G Gyón G Kosd G Nagypáli F Salgóbánya H Tardos G Minden olyan település, Csobánka B Gyömrő G Kóspallag G Nagysáp G Salgótarján H Tarján G amely nem került felsorolásra. I Alapdíjtáblák 38 kw alatti gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw-os gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I kw feletti gépkocsi esetén Természetes életkora -22 év év év 57 év- Nem természetes A B C, D, E F, G H, I Tehergépkocsi (<=3,5t) Természetes kora <=29 év 30 év- Nem természetes A B, C, E D, F, G, H I Tehergépkocsi (>3,5t és <=12t) Természetes Nem természetes A, B C, D, E, F, G, H, I Tehergépkocsi (>12t) Természetes Nem természetes A, B C, D, E, F, G, H, I Minden magyarországi terület Motorkerékpár Természetes kora <=29 év 30 év- Nem természetes 0-12 kw-ig kw-ig kw-ig kw és felette Segédmotoros kerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület Éves alapdíj férőhely férőhely férőhely férőhely trolibusz Egyéb Minden magyarországi terület Éves alapdíj Lassú jármű, munkagép, "M" rendszám pótkocsi, félpótkocsi (<=0,75 t) pótkocsi, félpótkocsi (>0,75 t és <=10 t) pótkocsi, félpótkocsi (>10 t) mezőgazdasági vontató vontató

4 Alapdíjtáblák folytatása Határozott időre szóló szerződések díjai Fajta Havi díj Fajta Havi díj Személygépjármű Pótkocsi, félpótkocsi Motorkerékpár Mezőgazdasági vontató Autóbusz, trolibusz Lassú jármű Tehergépjármű Próba P rendszám Vontató Négykerekű segédmotoros kerékpár Munkagép Korrekciós tábla Személygépkocsi Motorkerékpár cm 3 kw cm 3 kw cm 3 37 kw cm 3 12 kw cm 3 50 kw cm 3 35 kw cm 3 63 kw cm 3 70 kw cm 3 79 kw 550 cm 3 felett 71 kw 2000 cm 3 felett 101 kw Éves átlagos futásteljesítmény Díjfaktor 0 km km 0, km km 0, km km 1, km km, vagy a szerződő nem nyilatkozik 1, km km 1, km - 1,22 BONUS-MALUS díjfaktor tábla Ha az évforduló december 31. Ha az évforduló nem december 31. Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor B10 0,51 B02 0,93 B10 0,50 B02 0,87 B09 0,58 B01 1 B09 0,54 B01 0,93 B08 0,62 A00 2,65 B08 0,58 A00 1,00 B07 0,66 M01 3,1 B07 0,62 M01 2,65 B06 0,71 M02 3,7 B06 0,66 M02 3,1 B05 0,76 M03 4,60 B05 0,71 M03 3,7 B04 0,81 M04 4,80 B04 0,76 M04 4,60 B03 0,87 B03 0,81 1. A vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az alábbi feltételek teljesülése esetén alkalmazható az OT tarifa: 1.1 A gépjármű OT forgalmi rendszámmal rendelkezik. 1.2 A gépjármű kategóriája gépkocsi, motorkerékpár vagy tehergépkocsi. 1.3 A biztosítási díjat a szerződő éves ütemezésben fizeti meg jét megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az OT tarifát abban az esetben alkalmazza a biztosító, amennyiben az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett veterán tarifa vagy OT A Generali-Providencia Biztosító Zrt. OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifája rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifa alapján jött létre. 3. A díj kiszámításának folyamata 3.1 Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű-kategória alapján a megfelelő díjtáblát. 3.2 Határozza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét (kw), tehergépkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömegét. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a gépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be gépkocsiját vagy motorkerékpárját. 3.3 Az OT rendszámú gépkocsik, motorkerékpárok vagy tehergépkocsik díjtáblából a gépjármű adatok alapján olvassa le az adott gépjárműre vonatkozóan a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. 3.4 A BONUS-MALUS díjfaktor tábla OT rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén táblából válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort, melyet az éves alapdíjjal megszorozva megkapja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése éves díját. 3.5 Az OT tarifa alkalmazása esetén a szerződő a testületi és VIP kedvezményen kívül további kedvezmény igénybevételére nem jogosult. A testületi és VIP kedvezmény a Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre III. 10. és III. 11. pontban foglalt szabályozásnak megfelelően vehető figyelembe. BONUS-MALUS díjfaktor tábla OT rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén Ha az évforduló december 31. Ha az évforduló nem december 31. Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor Bonus fokozat esetén Díjfaktor B10 0,51 B02 0,93 B10 0,50 B02 0,87 B09 0,58 B01 1 B09 0,54 B01 0,93 B08 0,62 A00 2,65 B08 0,58 A00 1,00 B07 0,66 M01 3,1 B07 0,62 M01 2,65 B06 0,71 M02 3,7 B06 0,66 M02 3,1 B05 0,76 M03 4,60 B05 0,71 M03 3,7 B04 0,81 M04 4,80 B04 0,76 M04 4,60 B03 0,87 B03 0,81 OT gépkocsik Minden magyarországi terület Éves alapdíj 37 kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény felett OT motorkerékpár Minden magyarországi terület Éves alapdíj 12 kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény felett OT tehergépkocsik Minden magyarországi terület Éves alapdíj <= 3,5 t > 3,5 t és <= 12 t > 12 t Korrekciós tábla Személygépkocsi Motorkerékpár cm 3 kw cm 3 kw cm 3 37 kw cm 3 12 kw cm 3 50 kw cm 3 35 kw cm 3 63 kw cm 3 70 kw cm 3 79 kw 550 cm 3 felett 71 kw 2000 cm 3 felett 101 kw A Generali-Providencia Zrt. flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó tarifája A flotta tarifatáblázatokban meghirdetett díjak alkalmazásához minden esetben a biztosító kockázatelbírálásra jogosult szervezeti egységének előzetes jóváhagyása szükséges annak érdekében, hogy az igényelt díjat meghatározó paraméterek fennállását ellenőrizhesse a biztosító. A biztosító a flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén a szerződések bonus-malus fokozatát nyilvántartja és vezeti, de a díjszámítás során nem veszi figyelembe. A flotta díjtarifa abban az esetben alkalmazható, amennyiben a szerződő 5 vagy annál több gépjármű vonatkozásában köt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést, vagy társaságunknál rendelkezik 5 vagy annál több kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. Természetes nem jogosult a flotta tarifa díjak igénybevételére! 1. Alapfogalmak Gépjárműflotta a biztosítónál ugyanazon szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az ötöt. Szerződő csak egyéni vállalkozó, jogi, jogi iség nélküli gazdasági társaság lehet. 4 Flotta szerződés olyan határozatlan, vagy határozott időre létrejött szerződés, amelyben a biztosító és a szerződő rögzíti, hogy a szerződő által fizetendő éves díj a meghirdetett egyedi tarifától eltérően a flotta tarifa alapján kerül kiszámításra. A flotta szerződés tartalmazza a szerződés megkötésének időpontjában a szerződő által üzemben tartott gépjárművekre vonatkozó összegzett fizetendő éves díjat, valamint a évi LXII. törvény (továbbiakban: Gfbt.) 11. -ában szabályozott, az egyedi szerződésektől eltérő egyéb megállapodásokat is. A flotta szerződések hatálya alatt biztosított gépjárművek önállóan, egyenként kerülnek nyilvántartásra a biztosító nyilvántartó rendszerében. 2. Egyéb kedvezmények és pótdíj a január 1. vagy azt követő, valamint a január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási flotta szerződések esetén 100% üzemeltetési pótdíjat alkalmaz a biztosító a repülőtéri kiszolgáló, a nemzetközi közúti árufuvarozást végző, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és kétéltű gépjárművek esetén. A díjfaktor mértéke: 2 15% kedvezményt alkalmaz a biztosító, ha a szerződő éves díjfizetési ütemet választ. A díjfaktor mértéke: 0,85 10% Partner ügyfél kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben a biztosító a szerződő - biztosítónál nyilvántartott - ügyfélszámát a Partner ügyfél táblában meghirdeti és a szerződő a flottaszerződés aláírásának napjáig, vagy január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdet esetén a következő biztosítási időszak első napját megelőző napig keresztértékesítésre vonatkozó Partneri megállapodást köt a biztosítóval. A díjfaktor mértéke: 0,9. Amennyiben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási flotta szerződés aláírásának időpontjában a szerződő rendelkezik a biztosítónál legalább a fenti kedvezmények és pótdíjak figyelembevételével megállapított flotta díj 200%-át elérő mértékű éves díjú egyéb vagyonbiztosítási szerződéssel (pl.: casco, telephely, építésszerelés stb.) és/vagy kollektív kockázati élet-, baleset-, egészségbiztosítási szerződéssel, úgy további 10% nagy ügyfél kedvezmény igénybevételére jogosult. A díjfaktor mértéke: 0,9 Amennyiben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási flotta szerződés aláírásának időpontjában a szerződő rendelkezik a biztosítónál legalább a fenti kedvezmények és pótdíjak figyelembevételével megállapított flotta díj 100%-át meghaladó, de a 200%-át el nem érő mértékű éves díjjal rendelkező egyéb vagyonbiztosítási szerződéssel (pl.: casco, telephely, építésszerelés stb.) és/ vagy kollektív kockázati élet-, baleset-, egészségbiztosítási szerződéssel, úgy 5% nagy ügyfél kedvezmény igénybevételére jogosult. A díjfaktor mértéke: 0,95 3. A január 1-jétől alkalmazandó díjtarifa alapján fizetendő flotta díj megállapítására vonatkozó rendelkezések a Generali-Providencia Zrt-nél kezelt január 1. előtti kockázatviselési kezdetű flotta szerződések esetén Gépjárművenkénti flotta alapdíj meghatározása A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerződő székhelyét és olvassa le a mellette lévő területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő székhelye, úgy annak területi kódja I lesz. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű-kategória alapján a megfelelő Flotta Alapdíjtáblát. Határozza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből a gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét (kw), tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömegét, autóbusz esetén a férőhelyek számát. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a gépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be gépkocsiját vagy motorkerékpárját az alapdíjtáblába és az alapján számítsa ki díját.

5 A Flotta Alapdíjtáblából a terület és a gépjármű adatok alapján olvassa le az adott gépjárműre vonatkozóan a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. Flotta fizetendő díj meghatározása Keresse meg a Flotta ügyfélszám-díjfaktor tábla (A)-ban a biztosítónál nyilvántartott ügyfélszámát és a hozzá tartozó flotta ügyfélszám díjfaktor mértéket. A fent meghatározott gépjárművenkénti flotta alapdíjat szorozza meg a flotta ügyfélszámhoz tartozó díjfaktorral. Fizetendő éves díj járművenként = flotta alapdíj flotta ügyfélszám díjfaktor (A) üzemeltetési pótdíj díjfaktor éves díjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor partner ügyfél kedvezmény díjfaktor nagy ügyfél kedvezmény díjfaktor Amennyiben a szerződő valamely kedvezmény vagy pótdíj alkalmazására nem jogosult, abban az esetben ezen kedvezmény vagy pótdíj vonatkozásában a fent meghatározott képletbe helyettesítendő díjfaktor mértéke: 1. A szerződő teljes gépjárműállományának fizetendő éves díja a gépjárművenkénti fizetendő éves díjak összege. 4. A január 1-jétől alkalmazandó díjtarifa alapján fizetendő flotta díj megállapítására vonatkozó rendelkezések a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén Figyelem! Abban az esetben, amennyiben a január 1-jétől alkalmazandó díjtarifa alapján létrejött flotta szerződéskötést megelőzően a flotta előzményszerződést a Generali-Providencia Biztosító Zrt. kezelte (a szerződő mindkét esetben ugyanaz) és ezen előzményszerződés december 31- ei, vagy azt követő évfordulóra történő felmondással szűnt meg, úgy a január 1. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű, a január 1-jétől alkalmazandó díjtarifa alapján létrejött flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási díj megegyezik az előzményszerződés vonatkozásában közzétett, január 1-jétől érvényes indexált díj mértékével. Ezen esetben a díj mértéke a 3.pontban leírtak szerint számítandó. Gépjárművenkénti flotta alapdíj meghatározása A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerződő székhelyét és olvassa le a mellette lévő területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő székhelye, úgy annak területi kódja I lesz. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű-kategória alapján a megfelelő Flotta Alapdíjtáblát. Határozza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből a gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét (kw), tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömegét, autóbusz esetén a férőhelyek számát. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel gépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm 3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be gépkocsiját vagy motorkerékpárját. A Flotta Alapdíjtáblából a terület és a gépjármű adatok alapján olvassa le a szerződéshez tartozó éves díjat. Flotta díjfaktor meghatározása A szerződő fő tevékenységének TEÁOR kódját keresse meg a Tevékenység kódok és díjfaktorok tábla TEÁOR kód oszlopában. A TEÁOR kód alapján keresse ki a Tevékenység kódok és díjfaktorok táblából a díjfaktort. Figyelem! A Tevékenység kódok és díjfaktorok táblában szereplő díjfaktor (TEÁOR kód alapján számított) mértéke nem alkalmazható: ha az ajánlatkérésben 10 vagy annál több gépjármű szerepel és az ajánlatban feltüntetett gépjárművek legalább 20%-a a következő gépjármű kategóriák valamelyikébe tartozik: vontató és/vagy autóbusz 19 férőhely felett, ebben az esetben a díjfaktor mértéke 1. ha az ajánlatkérésben 10 vagy annál több gépjármű szerepel és az ajánlatban feltüntetett gépjárművek legalább 60%-a 10 t össztömeg feletti pótkocsi/félpótkocsi gépjármű kategóriába tartozik, ebben az esetben a díjfaktor mértéke 2. amennyiben a szerződő a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény 4. n); o); p); q); vagy r) pontjaiban meghatározott szervezet, ebben az esetben a díjfaktor mértéke 0,35. Amennyiben a biztosítandó gépjármű üzemben tartója az alábbi szervezetek valamelyike: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába tartozó intézmény, vagy olyan, évben a KLIK fenntartása alá tartozó intézmény, melynek tekintetében a KLIK fenntartói joga megszűnik, anélkül, hogy az érintett intézmény főtevékenysége megváltozna, a Biztosító ezen intézmények tekintetében 0,3311 díjfaktort alkalmaz. Amennyiben a biztosítónál nyilvántartott ügyfélszámát megtalálja a Flotta ügyfélszám-díjfaktor tábla (B)-ben, abban az esetben a TEÁOR szerinti Tevékenység kódok és díjfaktorok tábla nem alkalmazható, ekkor a fizetendő díj kiszámítása során a Flotta ügyfélszám-díjfaktor tábla (B)-ben található ügyfélszámához tartozó flotta díjfaktort kell alkalmaznia. Flotta fizetendő díj meghatározása Fizetendő éves díj gépjárművenként = flotta alapdíj flotta díjfaktor üzemeltetési pótdíj díjfaktor éves díjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor x partner ügyfél kedvezmény díjfaktor nagy ügyfél kedvezmény díjfaktor Amennyiben a szerződő valamely kedvezmény vagy pótdíj alkalmazására nem jogosult, abban az esetben ezen kedvezmény vagy pótdíj vonatkozásában a fent meghatározott képletbe helyettesítendő díjfaktor mértéke 1. A szerződő teljes gépjármű állományának fizetendő éves díja a gépjárművenkénti fizetendő éves díjak összege. Amennyiben a flottaszerződés aláírására közbeszerzési eljárást követően kerül sor, és a biztosítandó gépjárművek egyedi, a biztosító által hatályosan meghirdetett struktúra szerinti kw adata a közbeszerzési eljárás során nem áll rendelkezésre ugyanakkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet szerinti kw adatok rendelkezésre állnak a biztosító az adott gépjármű kategórián belül általa meghirdetett struktúra szerinti legalacsonyabb kategóriára vonatkozó alapdíjat alkalmazza, a területi besorolás figyelembevételével. Generali-Providencia Biztosító Zrt. 5. A fentiektől eltérően az alábbi ügyfélszámokkal azonosított vagy egyéb módon megjelölt szerződők vonatkozásában semmilyen egyéb kedvezmény vagy pótdíj nem alkalmazható, a fizetendő biztosítási díj az Eltérő flotta díjtáblákban foglalt díjösszegek alapján számítandó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , és ügyfélszámú szervezet, valamint az MNV Zrt., vagy annak tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogkörébe tartozó más gazdálkodó szervezet, továbbá , , , , , , , ügyfélszámú szervezet, vagy a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Zrt.), vagy annak tulajdonosi jogkörébe tartozó más gazdálkodó szervezet vagy olyan részben vagy egészben a Magyar Állam tulajdonába tartozó gazdálkodó szervezet, melyben fennálló állami tulajdonú részesedés tekintetében a tulajdonos jogait az MFB Zrt. gyakorolja. Abban az esetben, amennyiben a biztosítandó gépjármű üzemben tartója az alábbi szervezetek valamelyike: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., (MNV Zrt.) (MNV I oszlop) az MNV Zrt tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogkörébe tartozó más gazdálkodó szervezet, (MNV I oszlop) az MNV Zrt tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogkörébe tartozó Volán társaság, (MNV II oszlop) az MNV Zrt tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogkörébe tartozó, főtevékenységként közúti szállítási tevékenységet végző társaság, (MNV II oszlop) az MNV Zrt tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogkörébe tartozó olyan társaság, mely esetében az egy flottaszerződésben biztosítandó gépjárművek legalább 20%-a a következő gépjármű kategóriák valamelyikébe tartozik: vontató és/vagy autóbusz 19 férőhely felett, (MNV II oszlop) Eltérő flotta díjtáblákban megjelölt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , és ügyfélszámú szervezet az Eltérő flotta díjtáblákban megjelölt , , , , , , , ügyfélszámú szervezet, vagy a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Zrt.), vagy annak tulajdonosi jogkörébe tartozó más gazdálkodó szervezet vagy olyan részben vagy egészben a Magyar Állam tulajdonába tartozó gazdálkodó szervezet, melyben fennálló állami tulajdonú részesedés tekintetében a tulajdonos jogait az MFB Zrt. gyakorolja (MFB oszlop) úgy a fizetendő biztosítási díj az Eltérő flotta díjtáblákban foglalt díjösszegek alapján számítandó. Személygépjármű alapdíjtáblák Flotta Alapdíjtáblák Nem gépjármű alapdíjtáblák 38 kw alatti gépkocsi esetén A B, C, D, E, F, G H, I kw-os gépkocsi esetén A B, C, D, E, F, G H, I Tehergépkocsi (<=3,5t) A B, C, E D, F, G, H I kw - 63 kw-os gépkocsi esetén A B, C, D, E, F, G H, I kw - 70 kw-os gépkocsi esetén A B, C, D, E, F, G H, I Tehergépkocsi (>3,5t és <=12t) A, B C, D, E, F, G, H, I Tehergépkocsi (>12t) A, B C, D, E, F, G, H, I kw - 79 kw-os gépkocsi esetén 80 kw kw-os gépkocsi esetén A A B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G H, I H, I kw kw-os gépkocsi esetén 180 kw feletti gépkocsi esetén A A B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G H, I H, I Korrekciós tábla Személygépkocsi Motorkerékpár cm 3 kw cm 3 kw cm 3 37 kw cm 3 12 kw cm 3 50 kw cm 3 35 kw cm 3 63 kw cm 3 70 kw cm 3 79 kw 550 cm 3 felett 71 kw 2000 cm 3 felett 101 kw Autóbusz Motorkerékpár férőhely kw-ig férőhely kw-ig férőhely kw-ig férőhely kw és felette trolibusz Segédmotoros kerékpár Egyéb Lassú jármű, munkagép, "M" rendszám pótkocsi, félpótkocsi (<=0,75 t) pótkocsi, félpótkocsi (>0,75 t és <=10 t) pótkocsi, félpótkocsi (>10 t) mezőgazdasági vontató vontató Határozott időre szóló szerződések díjai Fajta Havi díj Fajta Havi díj Személygépjármű Pótkocsi, félpótkocsi Motorkerékpár Mezőgazdasági vontató Autóbusz, trolibusz Lassú jármű Tehergépjármű Próba P rendszám Vontató Négykerekű segédmotoros kerékpár Munkagép

6 Eltérő flotta díjtáblák Személygépkocsi Autóbusz Gépjármű-Kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fizetendõ díj kategóriánként (Éves díj) MNV I MNV II MFB és , , , , , , , ügyfélszámok , , , , , , , kw kw kw kw kw kw felett kw kw kw kw felett férőhely férőhely férőhely férőhelytől Trolibusz Motorkerékpár Tehergépkocsi <= 3,5 t > 3,5 t és <= 12 t > 12 t Vontató Pótkocsi, félpótkocsi <= 0,75 t > 0,75 t és <= 10 t > 10 t Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Munkagép Segédmotoros kerékpár M rendszám Fajta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Határozott idejű tábla (Havi díj 30 napra) MNV I MNV II , , , , , , , Személygépjármű Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépjármű Vontató Négykerekű segédmotoros kerékpár Lassú jármű Pótkocsi, félpótkocsi Mezőgazdasági vontató Munkagép Próba P rendszám Gépjármű-Kategória Személygépkocsi Tehergépkocsi Motorkerékpár Autóbusz , , , Fizetendő díj kategóriánként (Éves díj) Gépjármű-Kategória , , , kw Trolibusz kw MFB és , , , , , , , ügyélszámok <= 3,5 t kw > 3,5 t és <= 12 t kw > 12 t kw Vontató kw Pótkocsi, félpótkocsi <= 0,75 t kw > 0,75 t és <= 10 t kw felett > 10 t kw Mezőgazdasági vontató kw Lassú jármű kw Munkagép kw felett Segédmotoros kerékpár férőhely M rendszám férőhely férőhely férőhelytől Fajta Határozott idejű tábla (Havi díj 30 napra) , , , Személygépjármű Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépjármű Vontató Négykerekű segédmotoros kerékpár Lassú jármű Pótkocsi, félpótkocsi Mezőgazdasági vontató Munkagép Próba P rendszám

7 Generali-Providencia Biztosító Zrt. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása tárgyú Kbt. II. rész XII. fejezete szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás alapján, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, közbeszerzési eljárásban tételesen felsorolt cégek gépjármű flottájának kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjának megállapításához az alábbi táblázatot kell alkalmazni. A forgalmi engedély adatai alapján meg kell határozni gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát és ki kell választani kategóriának megfelelő díjat. A táblázatban lévő díjak a gépjármű-kategóriának megfelelő éves díjak, sem kedvezményt, sem pótdíjat nem kell alkalmazni rájuk. A forgalmi engedély adatai alapján meg kell határozni gépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát és az alábbi táblázatból ki kell választani kategóriának megfelelő díjat. A táblázatban lévő díjak a gépjármű-kategóriának megfelelő éves díjak. Fizetendő díj kategóriánként (Éves díj) Gépjármű-Kategória Éves díj Gépjármű-Kategória Éves díj Gépjármű-Kategória Éves díj Gépjármű-Kategória Éves díj Személygépkocsi -37 kw kw kw kw Trolibusz Mezőgazdasági vontató Motorkerékpár Tehergépkocsi <= 3,5 t Lassú jármű kw kw > 3,5 t és <= 12 t Munkagép kw kw felett > 12 t Segédmotoros kerékpár kw kw férőhely Autóbusz férőhely Vontató Négykerekű segédmotoros kerékpár kw férőhely > 0,75 t és <= 10 t kw felett férőhelytől > 10 t Pótkocsi, félpótkocsi <= 0,75 t, motorkerékpár utánfutó M rendszám Partner ügyfél tábla Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Ügyfélszám Tevékenység kódok és díjfaktorok tábla TEÁOR-kód Díjfaktor TEÁOR-kód Díjfaktor 02.10, 02.20, 02.30, 02.40, 03.11, 03.12, 03.21, , , 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.29, 01.30, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.30, 36.00, 37.00, 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, , 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50, 01.61, 01.62, 01.63, 01.64, 01.70, , , 29.20, 29.31, 29.32, 30.11, 30.12, 30.20, 30.30, 30.40, 30.91, 30.92, , , 05.20, 06.10, 06.20, 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 09.10, 09.90, 19.10, 19.20, 20.11, 20.12, 22.11, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.30, 25.40, 25.50, 25.61, 25.62, 25.71, 25.72, 25.73, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 27.11, 27.12, 27.20, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90, 52.10, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, 78.10, 78.20, 78.30, 79.11, 79.12, 79.90, 80.20, 80.30, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, , 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32, 39.00, 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.31, 46.61, 46.62, 46.63, 46.69, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 71.11, 71.12, 71.20, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04, 92.00, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29, 94.11, 94.12, 94.20, 94.92, , 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 13.10, 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, 23.99, 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 45.32, 45.40, 68.10, 68.20, 68.31, 68.32, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00, 98.10, 98.20, ,35 0,5 0,55 0, , 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 21.10, 21.20, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.48, 46.49, 46.51, 46.52, 46.64, 46.65, 46.66, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77, 46.90, 47.30, 47.41, 47.42, 47.43, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99, 84.24, 85.10, 85.20, 85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.51, 85.52, 85.53, 85.59, 85.60, 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.91, , 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 53.10, 53.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 63.91, 63.99, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.91, 64.92, 64.99, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30, 66.11, 66.12, 66.19, 66.21, 66.22, 66.29, 66.30, 77.12, 77.21, 77.22, 77.29, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.40, 82.11, 82.19, 82.20, 82.30, 82.91, 82.92, , 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.11, 32.12, 32.13, 32.20, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91, 32.99, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.19, 33.20, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 47.81, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, , , 11.07, 12.00, 69.10, 69.20, 70.10, 70.21, 70.22, 72.11, 72.19, 72.20, 73.11, 73.12, 73.20, 74.10, 74.20, 74.30, 74.90, , 49.20, 49.31, 49.32, 49.39, 49.41, 49.42, 49.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21, 51.22, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, ,65 0,7 0,75 0,85 1 Flotta ügyfélszám díjfaktor tábla (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3524 7

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 8

9 Generali-Providencia Biztosító Zrt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6671 9

10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,374 10

11 Generali-Providencia Biztosító Zrt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3475 Flotta ügyfélszám díjfaktor tábla (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Generali-Providencia Biztosító Zrt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 14

15 Generali-Providencia Biztosító Zrt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,585 VIP partneri szerzõdéssel rendelkezõ szervezetek Xanta 2004 Bt Jászboldogháza, Ág u Íz Center Kft Hajmáskér, Iskola u. 616/9 hrsz. 21. sz. Általános Iskola, Miskolc Miskolc, Tóth Árpád u. 12 AGRANA Juice Magyarország Kft Vásárosnamény, Nyíregyházi út 3. Agro-Berek Zrt Berekböszörmény, Köztársaság tér 18. Algyő Nagyközség Önkormányzata Algyő, Kastélykert u. 40. ALISCA Lakás-Garázs-Műhelyépitő és Fenntartó Szövetkezet /Szekszárd/ Szekszárd, Tartsay u 10 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft Gödöllő, Dózsa Gy. u. 58. Alukonstrukt Kft Szeged, Budapesti út 8 Alu-Print Kft Gyöngyös, Gábor Áron u. 45. American Car Club Hungary Budapest, Dolgozó u 11/B III/10 Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége Budapest, Szabadság tér 12. Anthera Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Városföld, Béke u. 48. Anton Kft Zalaegerszeg Sport u.16 ARIES Kft Szigetszentmiklós, Határ út Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelő Tata, Váralja u. 6. Ásotthalmi Szállító és Műszaki Kft Ásotthalom, VII. ker.1067 Audi Hungaria Motor Kft Győr, Kardán u. 1. Autó Szántó Kft Zalaegerszeg, Zala u. 8/a. Auto Tapolca Kft Miskolc, Tavasz u. 2. AUTOELEKTRO Kft Jászberény, Bajcsy Zs út 9. Autófókusz Kft Zalaegerszeg, Balatoni u. 75/a. Autóház Veszprém Kft Veszprém, Észak-keleti útgyűrű Autó-Motor Veterán Club-Egyesület Sopron Sopron, Ógabona tér 12 AutoVision Magyarország Kft Győr, Hűtőház u. 25. Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Miskolc, Pattantyús u. 2 AVE Tatabánya Zrt Tatabánya, Erdész u E épület AWD Magyarországi Pénzügyi Szolgáltató Kft Budapest, Fehérvári út Bácsvíz Észak-Bács-Kiskun megyei Víz- és Csatornaművek Zrt Kecskemét, Izsáki út 13. Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület Balatonfűzfő, Balaton krt. 27. Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete Kistarcsa, Szabadság út 54. Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Pécs, Varga Domján u. 1. Barát Papír Kft Szeged, Irinyi u. 1. Bartók Béla Zeneiskola Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. Bata Trans Kft Budapest, Dolmány u B-A-Z Megyei Önk. József A. Gimn. Szakképző Isk. és Kollégium Serényi Gimnázium Szakképző Tagiskola Putnok, Bajcsy Zs. út 31. Beiersdorf Kft Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. Béke Agrárszövetkezet Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény, Hajdúkerület u. 6. Bekecs Községi Polgármesteri Hivatal Bekecs, Honvéd út 54. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Békéscsaba, Gyulai út 32/1 Békési Református Egyházmegye Gyomaendrőd, Hősök útja 44. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest, Hercegprímás utca Berek-Víz Kft Berekfürdő, Berek tér 11. Bihari Református Egyházmegye Biharkeresztes, Damjanich u. 3. BKV Fürst Közlekedési Szakszervezet Budapest, Hamzsabégi u. 55. BKV Zrt. Kőbányai Forgalmi Szolgálat Budapest, Zách u. 8 Bodrogi Bau Kft Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. Bodrogkeresztúri Polgárőr Egyesület Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85 Bodrogkisfalud Községi Önkormányzat Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65 Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft Kiskőrös, Középcebe 1. Bordány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bordány, Felszabadulás u.44 Borongics Kft Balatonboglár, Vikár B. u. 2. Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete Rudabánya, Gvadányi J. út 47. BRENDON GYERMEKÁRUHÁZAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Váci út 168 Brókernet Holding Zrt Budapest, Benczúr utca 44. Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Budapest, Baranyai utca Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt Budapest, Váci út 193. Budapest Taxi Szervíz Kft Budapest, Kőrösi Csoma u.40. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, Krisztina krt. 99 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest,

16 Műegyetem krt. 3. Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Budapest, Táncsics Mihály utca Buszesz Élelmiszeripari Zrt Budapest, Sorompó u. 1. Caroflex Fékbetétgyár Kft Kisvárda, Árpád út 123 Cerlux Kft Orosháza, Csorvási út 70 Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cibakháza, Szabadság tér 5. Cigánd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cigánd, Fő út 80 Citibank Europe Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7. Citibank International Plc Budapest, Aréna Corner City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet Budapest, Vahot u. 6 Cromax Kft Budapest, Tisztes u.1. Csabai Tartósítóipari Zrt Baja, Nagy I.u.36. Csanádpalota város Önkormányzata és Intézményei Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Csekő Sándorné Nyírbátor, Bajcsy-Zs u 62 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Cserszegtomaj, Iskola u. 17 Csomiép Beton Hódmezővásárhely, Makói út 40 Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi krt Csongrád Város Önkormányzata Csongrád, Kossuth tér 7 Csongrádi Óvodák és Bölcsödék Igazgatósága Csongrád, Templom u 4-8 Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület Csongrád, Justh Gyula u. 2/B Dae Chang Hungary Kft Lőrinci, hrsz: 050/18 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20 Debreceni Egyetem Debrecen, Egyetem tér 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21 D-ÉG Thermoset Kft Veszprém, Csillag u. 13. Delta Informatikai Zrt Budapest, Szentendrei út Delta Service Kft Budapest, Szentendrei út Delta Systems Kft Budapest, Szentendrei út De-Rent Kft Györköny, Fő utca DNV Magyarország Kft Budapest, Hungária krt. 83. Dombka 2003 Zrt Dombrád, Andrássy út 82 D-Profil Kft Debrecen, Ozmán u 9 Dr Bugyi István Kórház Szentes, Sima Ferenc utca Duna Mezőgazdasági Zrt Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22 Dunastyr Zrt Budapest, Árpád fejedelem útja Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. efef Kft Pécs, Edison u.13 ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt Győr, Puskás Tivadar u. 37. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Eger, Dobó István tér 2. Egis Gyógyszergyár Nyrt Budapest, Keresztúri út Egri Főegyházmegye Eger, Széchenyi u. 1 Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) Budapest, Fő u ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft Debrecen, Poroszlay u.89. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Budapest, Uri utca 62. Eszterházy Károly Főiskola Eger, Eszterházy tér 1. Euro One Számítástechnikai Zrt Budapest, Újvilág u Eurocar 98 Kft Abasár, Vörösmarty út 66 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Miskolc, Dayka Gábor u. 4 EVAT Zrt Eger, Zalár J. u Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2 Factory Creative Studio Kft Szeged, József Attila sgt. 55. FAG Magyarország Ipari Kft Debrecen, Határ út 1/d. Faipari Kft Nyírbátor, Derzsi ut 2. Falco Sopron Bútor Kft Sopron, Bánfalvi u. 27. Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gomba, Iskola u. 2. Federal Mogul Hungary Kft Kunsziget, Fő utca 51 FEKETESAS PHARMA Kft Szeged, Széchenyi tér 17. Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Felsőzsolca, Kassai u.28. Felsőzsolca Város Képviselő-testület GAMESZ Felsőzsolca, Szent István u. 23 Fémker Kft Győr, Hűtőház u. 6. Fertőd Város Polgármesteri Hivatala Fertőd, Madách sétány 1. Fóti Motorbarátok Köre Fót, Keszihegyi u 3 Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, Hősök tere 7 Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Földes, Karácsony Sándor tér 5. Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft Földes, Deák F. u. 2 Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt Budapest, Kerepesi út 15 Fővárosi Gázművek Zrt Budapest, Köztársaság tér 20. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. u. 65. Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza Budapest, Tétényi út Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Budapest, Dologház utca 1-3 Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Váci út FRIZ-TEJ Zrt Kondoros, Csabai út 22. Fundamenta Budapest, Váci utca G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt Budapest, Polgár u G4S Biztonságtechnikai Zrt Budapest, Harrer Pál u G4S Holding Kft Budapest, Polgár u G4S Készpénzlogisztikai Kft Budapest, Rozsnyai u Gabonakutató Nonprofit Kft Szeged, Alsó kikötő sor 9 GAK NONPROFIT Közhsznú Kft Gödöllő, Páter Károly út 1 Galgamenti Vízközmű Kft Bag, Dózsa György ut 20 Gazdasági Műszaki Ellátó És Szolgáltató Szervezet /Gamesz/, Szendrő Szendrő, Hősök tere 6. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt Százhalombatta, Csenterics utca 8. GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt Budapest, Irinyi J. u. 4-20, Science Park, B épület Generali Group Budapest, Teréz krt Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest, Teréz krt Genex Zrt Bp., Fogadó u. 4. Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége Budapest, 16 Könyves Kálmán krt. 76. Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes, Ady E. u.12. GlaxoSmithKline Kft Budapest, Csörsz u. 43. GÓL-DIATRANS Kft Tiszakécske, Dózsa telep 71. GORDIUSZ 95 Zrt Budapest, Illatos út 7. Graphix Kft Budapest, Petzvál J utca 56 Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. GSM Mbilfon Kft Budapest, Nagymező u. 47 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft Gyál, Rákóczi 44. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Győri Egyházmegye Győr, Káptalandomb 5/b Gyümölcskert Zrt Nagykanizsa, Csengery u. 90 Háda-1 Kft Tiszakanyár, Kölcsey út 12 Haemmerling Group Logistic Kft Tarjánpuszta, Baross Gábor tér 8. HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt Téglás, 0135/9 Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt Hajdúböszörmény, Polgári útfél Hajdúnánási Református Egyházközség Hajdúnánás, Kossuth u.2. Hajdúszovát Község Önkormányzata Hajdúszovát, Hősök Tere 1. Hajdúszövker Zrt Debrecen, Diószegi út 22. Hajdúvidéki Református Egyház megye Balmazújváros, Kossuth tér 12. Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft Kiskunhalas, Szász K. u. 14. Harmónia Lakásszövetkezet, Győr Győr, Kodály Zoltán u.1-7. HBB Szerviz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Fertőszentmiklós, Petőfi utca 37. Hegykői Mezőgazdasági Zrt Hegykő, Petőfi u.10. Heréd Községi Önkormányzat Heréd, Rákóczi út 39 Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály M.O.K.Iskola Miskolc, Szilvás u. 38 Hetednapi Adventista Egyház Pécel, Ráday u. 12. Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság Eger, Eszterházy tér 2. Hevesgép Kft Heves, Munkácsi u. 4. Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3. Higiéncenter Kft Szeged, Földvári u. 3 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság Békéscsaba Kazinczy, utca 9 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes Szentes, Kossuth Lajos u 47. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége Veszprém, Dózsa Gy. út 31 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Debrecen Budapest, Fő utca 12. 3/19 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Észak-Dunántúli Régió Budapest, Fő utca 12. III. em. 19. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Heves Megye Budapest, Fő utca 12. III. em. 19. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Kazincbarcika Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Komárom-Esztergom Megye Budapest, Fő utca 12. III. em. 19. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Nyugat-Dunántúli Régió Budapest, Fő utca 12. III. em. 19. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, Hajdúszoboszló Budapest, Fő utca 12. III. EM.19. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, Pécs és környéke Budapest, Fő utca 12. III. EM.19. Hódmezővásárhelyi Gazdakör Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. Holofon Zrt Tinnye, Perbál út 2. Honvédszakszervezet Budapest, Kerepesi út 29/B Hortobágyi Nonprofit Kft Hortobágy, Czinege u. 1. Hovány Kft Kecskemét, Szt. László krt. 20. HTM Magyarország Kft Budapest, Egressy út 67/B Humán-Girls Kft Budapest, Temesvár u. 20. Huncargo Spedition Szállitmányozási Kft Érd, Budai u. 22. HUNÉP Universal Építőipari Zrt Debrecen, Simonffy u Hungaropro Kft Fertőszentmiklós, Soproni úti Ipartelep Hungerit Zrt Szentes, Attila u. 3. Hydrogép Kft Kunhegyes, Széchenyi u. 32. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Budapest, Tárogató út 2-4. IMS CONNECTOR Systems Elektronika Kft Sopron, Ipar krt 27. Iniciál Autóház Kft Győr, Külső Veszprémi út.6 Iroda Nova Ügyviteli és Szolgáltató Kft Nyíregyháza, Búza utca 5. Italkereskedő-Ház Zrt Miskolc, Besenyői u 14. Itegrál Építő Zrt Szarvas, Árpád u 10 IT-Services Hungary Kft Budapest, Infopark Neumann János u 1/C Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székesfehérvár, Palánkai út 7. Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Orosháza, Deák Ferenc u fszt. 1 Jancsa Kft Hajdúszoboszló, Nyugati sor 7. Jász-Plasztik Autócentrum Kft Jászberény, Jákóhalmi út 11. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Budapest, Mária utca 25. Jobb Kenyér Kft Keszthely, Bem J u 13. Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Miskolc, Pallos u. 1 K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft Markaz, Domoszlói út 1. Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kaba, Szabadság Tér 1 Kaba-Burgonya Burgonyatermelő, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet Kaba, Tokaji központ 069/4. hrsz. Kabel Team Kft Budapest, Lengyel u. 15. Kandó Téri Általános Iskola Budapest, Kandó tér Kész-Pénz Kereskedelmi és Számviteli-Pénzügyi Kft Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 1. Keszthelyi Méhész Egyesület Cserszegtomaj, Barlang u.1 Kilián Autóbusz Üzemegység Szakszervezete Budapest, Máta u /102 Kinizsi 2000 MG Zrt Fábiánsebestyén, Belső dülő 54. Király-tó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár, Arany János u. 10/a Kisgyőr község Polgármesteri Hivatal Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. Kiss Műanyagtechnika 2003 Kft Győr, Bükkfa u. 8. Kisvárdai Szolgáltató Szervezet Kisvárda, Kossuth út 25 Kolcsár Sütőipari Kft Oroszlány, Táncsics M 62 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Budapest, Vihar utca 8. Korax Gépgyár Kft Ráckeve, Sillingi u. 30. Koto Autóház Kft Kaposvár, Zöldfa u. 58. Körös Volán Zrt Békéscsaba, Szarvasi út 103 Kőrös-KerTész Szövetkezet Kiskőrös, Izsáki út 16. Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Körösladány, Dózsa György út 2. Körös-Szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szarvas, Kossuth u. 19. Kösely Mezőgazdasági Zrt Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 11 Kötiviép b Kft Szolnok, Gáz u 1. Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár, Balatoni u. 6 Közúti Közlekedési Szakszervezet Volánbusz Alapszervezet Budapest, Üllői út 131. Községi Önkormányzat Ecséd Ecséd, Szabadság út 139 Községi Önkormányzat Mezőnagymihály Mezőnagymihály, Kossuth út 56. KRISZT Kft Ócsa, Halászi Károly utca 68. Kucsera Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft Hajmáskér, Iskola u. 616/9 hrsz. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4. KÜRT Zrt Budaörs, Szabadság út 301. Legrand Zrt Szentes, Ipartelepi út 14. Pf. 10 Lenti Méhész Egyesület Lenti, Bethlen G. utca 46. Lépéselőny Egyesület Mátraderecske, Kossuth út 56 Linamar Hungary Nyrt Orosháza Csorvási út 27 Linamar Hungary Rt Orosháza, Csorávsi u. 27. Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt Szeged, Somogyi B. u 19 Madách Színház Nonprofit Kft Budapest, Erzsébet krt Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapest, Lehel u. 11. III Magyar Autóklub Budapest, Rómer Flóris u. 8. Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége Debrecen, Bethlen G. u /b. II/14. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Budapest, Üllői út 82. Magyar Ingatlan Tanács Budapest, Andrássy út 10. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest, Szinyei Merse u. 8. Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesülete (HUNALPA) Budapest, Ferihegyi út 1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyírbátori Üzemmérnöksége Nyírbátor Császári út 2. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, Költő u. 21 Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, Múzeum krt Magyar Nosztalgia és Hobbijármű Regiszter Kft Budapest, Német u 23 Magyar Plastiroute Kft Szigetszentmiklós, Gát u Magyar Postagalamb Sportszövetség Debrecen, Jókai u.28. Magyar Rendvédelmi Kar Budapest, Róna u Magyar Repülő Szövetség Budapest, Dagály u. 11/a. Magyar Telecom Nyrt Budapest, Krisztina krt. 55. Magyarországi Baptista Egyház Budapest, Benczúr u. 31. Magyarországi Bogarasok Klubja Budapest, Árpád út 88 Mam Hungaria Kft Vaskeresztes, Fő ut132 Man at Work Kft Veszprém, Ady E.u.3. Maros-parti Veterán Autós-Motoros Közhasznú Sportegyesület Makó, Toldi u. 24. Mas 2003 Kft Tótkomlós, Aradi u 0117/15 hrsz Mátrai Gyógyintézet Mátraháza, Külterület Fő út 1. MÁV FKG felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft Jászkisér, Jászladányi u 10 MBI Kft Budapest, Sashegyi u 20. Media Markt Szeged Kft Szeged, Makkosházi krt. 29. Medinovitas Gyógyászatieszköz és Gyógyszerkereskedelmi Kft hajdúböszörmény, Kűlsőhadházi út 10 Mega-Sped Kft Kecskemét, Vitéz J. u. 35. Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárda, Kölcsey út 5 Metálplaszt Kft Jászberény, Jókai M u 18/a Metalux-Generalcoop Kft Dunakeszi, Csillag u Mezőberény Város Önkormányzata Mezőberény, Kossuth L. tér 1. Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt Mezőhegyes, Kozma F u. 30. Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 30. Mezőzombor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mezőzombor, Árpád út 11. Mihő Kft Miskolc, Gagarin u. 52 Mikropakk Kft Budapest, Jászberényi út 82 Mindszenti Horgász Egyesület Mindszent, Mező u. 3. Miskolci Vízmű Kft Miskolc, József Attila u. 78 MOL Bányász Szakszervezet Nagykanizsai Alapszervezete Budapest, Október Huszonharmadika u. 18 MOL Bányász Szakszervezet Orosházi Alapszervezete Kardoskút, Olajos u.1 MOL Bányász Szakszervezet Szegedi Alapszervezete Szeged, Pf.:37 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapest, Október huszonharmadika u.18. Monori Tűzoltóság Monor, Virág u. 21 Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma Szeged, Roosvelt tér 1-3 Mosonmagyaróvári Timföld és Műkorund Zrt Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u Motim Kádkő és Értékesítő Kft Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u Motim Műkorund Gyártó és Értékesítő Kft Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u MTA Szegedi Biológiai Központ Szeged, Temesvári krt. 62. MVM ERBE Zrt Budapest, Budafoki út 95 NAFÉM Naményi Vas- és Fémipari Kereskedelmi Kft Vásárosnamény, Ilki út 2 Nagyatád és Vidéke Általános Fogyasztó és Értékesitő Szövetkezet Nagyatád, Mártirok u Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt Nagykanizsa Garay u. 21 Nagyközségi Önkormányzat Öcsöd Öcsöd, Kossuth tér 1 Nagyközségi Sportegyesület Nagymágocs Nagymágocs, Szentesi út 54. Nagykunsági Református Egyházmegye Törökszentmiklós, Kossuth u. 114 Nagymágocsi Polgárőr Egyesület Nagymágocs, Szenteri u. 24/a NEMAK Győr Kft Győr, Ipari park, Nyírfa sor 5387/112. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Budapest, Tüzér utca

17 Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Salgótarján, Rákóczi ut 13. Nyak-Ép Kft Hajdúnánás, Kálvin u 4 Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Óbuda Autóbusz Szekszervezete Budapest, Pomázi út 15. O-I Manufacturing Magyarország Kft Orosháza, Csorvási utca 5 Oláh Gumiszervíz Kft Debrecen, Lovas u. 2. Oracle Hungary Kft Budapest, Alkotás u Orosházi Gazda Beszerző és Értékesítő Szövetkezet Orosháza, Szent István u.72. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt Orosháza, Fürdő u 5 Oroszlányi Szolgáltató Zrt Oroszlány Bánki Donát u 2 Országos Magyar Méhészeti Egyesület Budapest, Viola u.50 Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete Debrecen, Péterfia út 4 Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7/A Országos Mentőszolgálat Budapest, Markó u. 22. Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Budapest, Nagyvárad tér 2. Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Pilis Pilis, Kossuth u. 31. Öcsödi Gazdasági-műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Öcsöd, Kossuth tér 1 Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület Salgótarján, Damjanich u.113 PANEN Vállalkozási és Kereskedelmi Kft Százhalombatta, MOL Nyrt. 1.sz Telep. 18. ép. Partner Betonelemgyártó és Fémipari, Szolgáltató Kft Paks, Vasút u. 2. Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Eger, Pásztorvölgy u. 25. P -AUTÓCITY Kft Pécs, Diósi út. 1. Pécsi Sörfőzde Zrt Pécs, Alkotmány u. 94. Penta Drink Minipol Kft Békéscsaba, Ipari út 2 PENTHE Autóház Kft Pécs, Pécsváradi u. 8 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Müvészet Oktatási Intézmény, Kondoros Kondoros, Iskola u. 2/6 Petőfibánya Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Petőfibánya, Bánya út 3 Petrol Kft Budapest, Fóti ut 43 PHAROS 95 Kft Dunavarsány, 510-S FŐ ÚT 26. Philips Magyarország Kft Budapest, Aliz u. 1. PICK Szeged Zrt Szeged, Szabadkai út 18. Piramis Ital Bt Debrecen, Álmos u. 5-7 Pitvaros Község Önkormányzata Pitvaros Kossuth Lajos u. 30 Plantart Kft Törökbálint, Torbágy u. 14/a. Polgári Takarékszövetkezet Polgár, Hősök útja 8 Polgármesteri Hivatal Bokod Bokod, Hősök tere 6. Polgármesteri Hivatal Erdőbénye Erdőbénye, Kossuth út 31. Polgármesteri Hivatal Gomba Gomba, Bajcsy Zs. út 2. Polgármesteri Hivatal Mezőnyárád Mezőnyárád, Szent István király út 105. Polgármesteri Hivatal Nyírbátor Nyírbátor, Szabadság tér 7 Polgármesteri Hivatal Pátroha Pátroha Polgármesteri Hivatal, Szabolcsveresmart Szabolcsveresmart, Kossuth út 80 Polus-Coop Zrt Ajka, Szabadság tér 7. PRIMA-PROTETIKA Kft Békéscsaba, Gyulai út 35. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Profi Nyílászáró Centrum Kft Szirmabesenyő, Alkotnány u. 15. Prügyi Mezőgazdasági Zrt Prügy, Petőfi út 11. Puhi-Tárnok Út és Hídépítő Kft Tárnok, Fehérvári út 34. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet, Kétsoprony Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 24. sz. Rauch Hungaria Kft Budapest Kiskároshíd u. REALBA RehabilitációsIpari Ker.Szolg. Kft Szolnok, József Attila út 83 Remater Kft Gomba, Külterület Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete Orosháza, Gyopárosi út 1. Rentinvest Idegenforgalmi Kft Keszthely, Erzsébet Királyné u. 21 Rév és Társai Zrt Budapet, Kőbányai u. 49. Robert Bosch Elektronika Kft Hatvan, Robert Bosch út 1 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Gyomaendrőd, Népliget út 2. Ruzsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ruzsa, Alkotmány tér 2 S.E.F.T. Kereskedelmi Kft Budapest, Korányi Sándor u..3/b. S.E.F.T. Trafik Kft Budapest, Korányi Sándor u..3/b. S-480 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szeged, Budapesti krt.4/b Sajó-hús Vágó és Feldolgozó Kft Felsőzsolca, Állomás u. 11 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján, Múzeum tér 1 Sarkad Városi Önkormányzat Sarkad, Kossuth u. 27. Savaria Szimfónikus Zenekar Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. SBS Kft Erdőtelek, Kalásztanya Fő út Semmelweis Egyetem Budapest, Üllői út 26. Sió-Car Kft Siófok, Fő út 262. Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Soltvadkert, Ifjúság u. 4. Somló Volán Zrt Ajka, Hársfa u.7 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt Sopron, Bartók Béla u.42. Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt Sopron, Verő József u.1. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sopron, Fő tér 1. Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Söjtör, Deák Ferenc u.13 Stallprofi Magyarország Kft Gödöllő,Dózsa Gy. u.13. Statisztikai Igazgatóságok Szakszervezeti Tanácsa Budapest, Puskin u. 4 SÜD-ALU Kft Hódmezővásárhely, Ipari Park 57/1416 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség Nyíregyháza Szatmárvidék-Coop Zrt Csenger, Béke u.18 Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezet Alapszervezete Győr, Egyetem tér 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődei Igazgatósága Szeged, Párizsi krt.27 Szegedi Fegyház és Börtön Szeged, Mars tér 13. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Békés, Petőfi S. u Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged Városgazda sor.1. Szegedi Nemzeti Színház Szeged, Vaszy Viktor tér 1. Szegedi Szefo Zrt Szeged, Tavasz u. 2 Szegedi tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szeged, Temesvári krt. 31 Szegedi Tudományegyetem JGYPK Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Szegvári Horgász Egyesület Szegvár, Szabadság tér 2. Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza Orosháza, Bajcsy u 1 Személy Vagyonvédelmi Magánnyomozó szakmai Kamara Heves Megyei Szervezete Eger, Hadnagy u. 8. Szendrő és Vidéke Áfész Szendrő, Fő út 15 Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei u 2 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény Rákóczi u. 53. Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Szarvas, Szabadság u Szent László Király Lovas Egyesület Budapest, Október 23. u.5 4/1 Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Sopron, Orsolya tér 2-3. Szentesi Gabona Szövetkezet Szentes, Téglagyári út 1. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Budapest, Lónyay utca 4-8 Szentlőrinc Ormánság Tksz Szentlőrinc, Munkácsy Mihály 20/a Sziget-Chem Agrokémia Kft Szigetvár, Dencsházai út 19 Szilády Áron Református Gimnázium Kiskunhalas, Kossuth L. u. 14 Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Iskola Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53 Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest, Vas u. 2/C Szoboszló Mode 95 Kft Hajdúszoboszló, Erzsébet u 5 Szőregi Nyugdíjas Egyesület Szeged-Szőreg, Magyar u. 14 SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Szeged, Szentháromság u. 2. T+F Kereskedelmi és Fuvarozó Kft Veszprém, Kolostor u. 5/1 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Tapolca Rendőrkapitányság Tapolca, Ady E. u.2 Tejgazdaság Kft Balmazújváros, Veres P. utca 1. TEMPO TAXI Fuvarvállalók Érdekképviseleti Egyesülete Szeged, Cserzy M. u. 30/B TERMICON Zrt Csongrád, Attila u.35. Terra-Coop Kft Szentes, Vásárhelyi út 74. Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách u.4. TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen, Pallagi ut l3.sz. TEVA Gyógyszergyár Zrt Debrecen, Pallagi út.13 Thália Színház Nonprofit Kft Budapest, Nagymező u Tibor-Trans Kft Bodonhely, Dózsa György u.51 TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt Hajdúszoboszló, Rákoczi u.184. TIGÁZ-DSO Kft Hajdúszoboszló, Rákoczi u Tisza Automotive Kft Tiszaújváros, Gyári út Pf Tisza Kábel Kft Szeged, Tisza Lajos krt emelet Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Szekszárd, Béri B.Á. u 5-7 TOLNAGRO Kft Szekszárd, Rákóczi utca 146. TOLNATEJ Tolna Megye Tejipari Zrt Szekszárd, Keselyűsi u. 26. Tornyospálca Község Önkormányzata Tornyospálca, Rákóczi út 23 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Budapest, Áruház tér 8. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Szeged, Tömörkény u. 1. Trabant-Wartburg Klub Budapest, Barackfa u 4 TREND Szerszám, Célgép, Műanyagipari és Kereskedelmi Kft Jászberény, Horváth Péter u. 14. Troges Air Technik Kft Sopronkövesd, Táncsics u.18. Türr István Lakás és Garázsszövetkezet, Baja Baja, Klapka u. 15. Új Élet Mgtsz Székkutas, Sztahanov u. 11. Újpesti Vízilabda-Utánpótlás Sportegyesület Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Uszoda Unicredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Unio Coop Zrt Miskolc, Kossuth u. 1 UNIRIV Ipari és Kereskedelmi Kft Csepreg, Bognár Ignác köz 5. Unitrade M&M Kft Kunszentmárton, Vég u 25. Univerzál Zrt Békéscsaba, Andrássy út 3-5 Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola Budapest Váci utca 43 Valton-Sec Kft Budapest, Pestújhelyi út 86 Várda-Baromfihús Kft Rétközberencs, József A út 1/A Várda-Víz Kft Kisvárda, Városmajor út.41 Városellátó Szervezet Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5 Városgondozás Eger Kft Eger, Homok utca 26. Vasutasok Szakszervezete Nagykanizsa, Csengery u. 84 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Budapest, Ajtósi Dűrer sor 27/a. VELUX Magyarország Kft Fertőd, Malom köz 1 VENTONA-TRANS Kft Dunaharaszti, Fő út 266. Vértes Volán Zrt Tatabánya, Csaba u 19 Vilmányi Önkormányzat Vilmány, Fő út 149 Viridius Pharma Kft Bekecs, Béke u. 15 VITAL POINT Egészségügyi és Szolgáltató Kft Budapest, Nagyszőlős u Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft Budapest, Fóti út 56. Wiedenmann Mezőgazdasági Gépgyártó Kft Beled, Rákóczi u Wizz Air Hungary Kft Vecsés, Lőrinci u 59. Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Zalaegerszeg, Kossuth L. u Zala Volán Zrt Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99/a Zalaegerszeg és Környéke Méhészeti Egyesület Zalaegerszeg, Október 6. tér 19 Zalaerdő Zrt Nagykanizsa, Múzeum tér 6 Zalai HUKE Kft Zalaegerszeg, Posta U. 65. Zalakomár Község Önkormányzata Zalakomár, Tavasz u. 13 Zemplén Takarékszövetkezet Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8 Zempléni Református Egyházmegye Szerencs, Kossuth tér 4. Zepter Finance Kft Budapest, Váci út 191. ZÖLD KERT-TÉSZ Szövetkezet Csenger Tisza u. 53. Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9 Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Budapest, Ungvár u

18 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Generali Telecenter: Együtt az oroszlán szárnyai alatt 18

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012 Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerzõdõ között létrejövõ biztosítási jogviszonyra a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület 1 / 27 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 01. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. január 1-jétől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. április 2-ától alkalmazandó kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjtarifája elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. március 1-tôl alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. június 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2013. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. január 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 1. (szombat) 08.00-13.00 Nagykovácsi, Kossuth L. utca

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. február 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. február 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/3881/5/2014.ált. 2014. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1.(csütörtök) 09.00-16.00 Budaörs, Sport

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. július 16-i

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ( jóváhagyva án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. ( jóváhagyva án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT ( jóváhagyva 2009.05.13-án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2.) Költségvetési szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér. 6. 3.) Költségvetési

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben