JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője"

Átírás

1 JUBILEUMI KÖTET Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője A címben megfogalmazott rövid, tömör állítás, olvasható a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága honlapjának fejlécében ( ez kiválóan kifejezi az intézmény társadalomban elfoglalt helyét és küldetését. A múzeumok mindegyike arra hivatott, hogy az emberiség története során felhalmozódott ismeretanyagot legyen az természeti, történeti vagy csupán esztétikai szempontból jelentős átörökítse a következő nemzedékek számára. A történelem során egy közösség (nép) gazdasági és kulturális felemelkedését, civilizációjának kialakulását épp az ismeretanyag átadás színvonala határozta meg. Mit érne az életünk a tudomány, a kultúra és a művészetek nélkül? Büszkék vagyunk arra, hogy Európában magyarként és somogyiként élhetünk! Ott, ahol a világban a fent említett társadalmi tevékenységi formák felvirágoztak és innen terjedtek szét. Az európai nemzetek sorában kötelességünk példát mutatni a világ még kevésbé fejlett társadalmai számára, hogy a kis népek kultúrája is megőrizhető, ebben a múzeumok kiemelkedő szerepet vállalnak. Tisztelettel és nagy megbecsüléssel gondolunk elődeink munkájára, akik arra vállalkoztak, hogy a világ tudományos, kulturális és művészeti palettáján Somogy megye sokszínűsége mindig megjelenjen. Tudományos területen a világ számára a Somogy Megyei Múzeumok eddig 116 önálló tanulmánykötetet, monográfiát, katalógust és több folyóirat sorozatot (Rippl-Rónai Múzeumok Közleményei (1-3.), Somogyi Múzeum(ok) Füzetei (1-21.), Somogyi Múzeumok Közleményei (1-19.), Natura Somogyiensis (1-15.) adott. Több százra tehető azoknak a tudományos cikkeknek a száma, amelyek a múzeum szellemi műhelyében születtek meg és különböző hazai és külföldi folyóiratokban publikálva hírét vitték a Somogyban született tudományos eredményeknek. E szellemi műhelyből napjainkig négy tudományos minősítésű dolgozó került ki. Az elmúlt 100 évben intézményünk nem csak tudományosan, hanem a kulturális ismeretek átadásban is bizonyította sokszínűségét. Az itt dolgozó szakembereknek majdnem ugyanolyan hosszú az ismeretterjesztési és szakmuzeológiai publikációs (kiállítási forgatókönyvek stb.) jegyzéke, mint a tudományos. Napjainkban a múzeumokban őrzött tárgyi kultúra közkinccsé tétele első számú szakmai feladatnak számít. Intézményünk a hazai múzeumok között elsőként digitalizálta és digitalizáltatta története során kiadott könyveket és folyóirat sorozatokat, majd az internet segítségével bárki számára elérhetővé tette azokat. A múzeumokban őrzött értékek bemutatásának elsődleges formája mégis a kiállítás. Somogy múzeumi szakemberei az elmúlt 100 évben többszáz állandó és időszaki kiállítások segítségével tettek eleget kultúra közvetítő feladatuknak. Cikkek és könyvfejezetek Ander Balázs Ander B. 2004: Az agrártársadalom főbb problémái a Barcsi járásban a század fordulóján. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Ander B. 2005: Szulok mezőgazdasága és agrártársadalma a század fordulóján. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Ander B. 2006: Adatok az egyházi nagybirtok történetéhez a Barcsi járás horvát falvaiban a század fordulóján. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Ander B., B. Czeller Sz. 2008: Csehszlovákia A szocialista demokrácia valósága és a prágai tavasz eltiprása. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Ábrahám Levente Ábrahám L., Uherkovich Á. 1986: Dudar környékének nagylepke faunája (Lepidoptera). Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 5: Ábrahám L. 1987: Adatok a Bakony keleti része nagylepke faunájának ismeretéhez (Lepidoptera) Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 6: Ábrahám L.: 1989a: Nattán Miklós nagylepke gyűjteménye (Lepidoptera) a pécsi Janus Pannonius Múzeumban A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34: Ábrahám L. 1989b: Mátra Múzeum Neuroptera gyűjteménye. Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 14: Ábrahám L. 1989c: Egy új Sisyra faj Magyarországról. - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 14: 80. Ábrahám L. 1990: On the Neuropteroidea and Mecoptera of Baranya county, Hungary. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35: Ábrahám L., Papp Z. 1990: Preliminary report on the larva of Myrmecaelurus zigan Aspöck, Aspöck et Hölzel, 1980 (Planipennia, Myrmeleontidae). Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 15: Ábrahám L. 1991: Bakonynána és környéke nagylepke faunája (Lepidoptera). Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 10: Ábrahám L., Papp Z. 1991: Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) in Hungary (Planipennia, Myrmeleontidae). Neuroptera International 6 (3): Ábrahám L. 1992a: A Zselic Tájvédelmi Körzet Macrolepidoptera faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Ábrahám L. 1992b: Adatok az Alpokalja Neuropteroidea faunájához (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia). Savaria Múzeum Értesítője 20/2: Ábrahám L.1992c: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet nagylepke faunájának természetvédelmi értékelése I. (Lepidoptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: Ábrahám L. 1992d: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet nagyszárnyú, tevenyakú és recésszárnyú faunájának természetvédelmi értékelése (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: Ábrahám L. 1992e: A Sisakos sáska (Acrida hungarica Herbst, 1786) a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet környékén. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7:

2 100 ÉVES A MÚZEUM Ábrahám L., Sziráki Gy. 1992: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet recésszárnyú faunájának természetvédelmi értékelése (Neuroptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: Uherkovich Á., Ábrahám L. 1992: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet nagylepkefaunája. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: Sziráki Gy., Ábrahám L., Szentkirályi F., Papp Z. 1992: A Check-list of the Hungarian Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia). Folia entomologica hungarica 52: Ábrahám L. 1993: A Tési-fennsík nagylepke faunájáról (Lepidoptera). Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 12: Ábrahám L., Papp Z. 1994a: A magyarországi Neuropteroidea fauna kutatásának története (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Ábrahám L., Papp Z. 1994b: Mantispid species in the Hungarian fauna with some taxonomical remarks (Neuroptera: Mantispidae). Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 19: Ábrahám L., Uherkovich Á. 1993: A Zselic nagylepkéi (Lepidoptera) I. Bevezetés és faunisztikai alapvetés. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 38: Ábrahám L. 1995a: Vizsgálatok az Északi-középhegység Neuropteroida faunáján, különös tekintettel a Mátra-hegységre (Neuropteroidea: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). Acta Academiae Agriensis Nova Series 31(Suppl. 1): Ábrahám L. 1995b: A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park recésszárnyú-alkatú (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) faunájának természetvédelmi vizsgálata I. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: Uherkovich Á., Ábrahám L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: Vas J., Markó V., Ábrahám L., Mészáros Z. 1996: Zöld és barna fátyolka fajok (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae) nappali és éjszakai aktivitásának vizsgálata kezeletlen gyümölcsösben. Növényvédelmi Tudományos Napok p. 91. Ábrahám L. 1997: A hazai Neuropteroidea fauna kutatásának története. Az állattani kutatások története a Kárpát-medencében. Magyar Biológia Társaság, Budapest p. 6. Ábrahám L., Vas, J. 1997: Egy Neuropteroidea fajegyüttes vizsgálata azonos mintavételi helyen különböző módszerekkel. IV. Magyar Ökológus Kongresszus p. 14. Vas J., Markó V., Ábrahám L. 1997: Fátyolka együttesek (Chrysopidae, Hemerobiidae) vizsgálata egy kezeletlen gyümölcsösben és annak környezetében Malaise csapdákkal. Növényvédelmi Tudományos Napok p. 77. Vas J., Markó V., Ábrahám L., Mészáros Z. 1997: Fátyolkák (Chrysopidae, Hemerobiidae) napi aktivitásának vizsgálata szívócsapdával. Növényvédelmi Tudományos Napok: p. 78. Ábrahám L. 1998a: A study on the Hungarian freshwater osmylid and sponge-fly fauna (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae). Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Ábrahám L. 1998b: Natural protection studies on the neuropteroid (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) fauna of the Duna Dráva National Park, II. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: Ábrahám L. 1998c: A Leptidea reali Reissinger, 1989 a hazai nappali lepkefauna új tagja (Lepidoptera: Pieridae). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: Ábrahám L. 1998d: Micromitra stupida (Diptera, Bombyliidae) a new parasite of Euroleon nostras (Neuroptera, Myrmeleontidae). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: Ábrahám L., Kovács, T. 1998: A report on the Hungarian alderfly fauna (Megaloptera: Sialidae). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43: Ábrahám L., Uherkovich, Á. 1998: A Dráva mente nagylepke faunája és jellegzetes élőhelyei (Lepidoptera: Macrolepidoptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: Ábrahám L., Vas J., Mészáros Z. 1998: Hazai Neuroptera populációk éjszakai és nappali aktivitás típusai. Növényvédelmi Tudományos Napok p. 41. Ábrahám L. 1999: Az Agrostis puta (Hübner, 1803) újabb példánya a hazai bagolylepke-faunában (Lepidoptera: Noctuidae). Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 23: Ábrahám, L., Vas, J. 1999: Preliminary report on study of the daily activity pattern of Neuroptera in Hungary. Acta Phytopathologica et Entomologica 34(1-2): Vas J., Ábrahám L., Markó V. 1999: Study of nocturnal and diurnal activities of lacewings (Neuropteroidea: Raphidioptera, Neuroptera) by suction trap. Acta Phytopathologica et Entomologica 34(1 2): Ábrahám L. 2000a: Alderfly (Megaloptera) and lacewing (Neuroptera) fauna of the Villány Hills, South Hungary. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: Ábrahám L. 2000b: Adatok a Villányi-hegység csőrösrovar faunájához (Mecoptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: Ábrahám L. 2000c: The lacewing fauna of the Checheno-Ingushetia in the Caucasian region (Neuroptera). Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Ábrahám L. 2000d: Balatonhenye és környékének bagolylepkéi (Lepidoptera: Noctuidae). Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 16: Ábrahám L. 2000e: A Bakony állatföldrajzáról a Neuropteroidea fauna alapján. 12. Bakonykutatási Ankét (1998. április ) előadás kivonatai Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc pp Ábrahám L., Uherkovich Á. 2000: A nagylepke (Lepidoptera) fauna kutatásának eddigi eredményei a Villányi-hegységben. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: Ábrahám L. 2001a: Fogólábúak Somogy megyében (Mantoptera). Natura Somogyiensis 1: Ábrahám L. 2001b: Somogy megye recésszárnyú-alkatúinak katalógusa. Natura Somogyiensis 1: Ábrahám L. 2001c: Somogy megye skorpiófátyolkáinak katalógusa (Mecoptera). Natura Somogyiensis 1: Ábrahám L. 2001d: A nagylepke fauna vizsgálata a Déli-Bakony és a Bakonyalja határvidékén. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis (1998) 17: Ábrahám L., Uherkovich Á. 2001: Somogy megye nagylepke faunájának katalógusa (Lepidoptera: Macrolepidoptera). Natura Somogyiensis 1: Czigány B., Ábrahám, L. 2001: Nappali lepkék diverzitásának vizsgálata három jellegzetes göcseji élőhelyen (Lepidoptera: Rhopalocera). Praenorica Folia Historico-Naturalia 4: Szabóky Cs,. Uherkovich Á., Ábrahám L. 2001: Az Aedia leucomelas (Linnaeus, 1751) előfordulása Magyarországon (Lepidoptera: Noctuidae). Folia entomologica hungarica 62: Vas J., Ábrahám L., Markó V. 2001: Methodological investigations on a Neuropteroidea community. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(1-2): Vas J., Markó V., Ábrahám L., Mészáros Z. 2001: Study of neroteroids (Neuropteridea: Raphidioptera, Neuroptera) communities by using Malaise traps in as untreated orchard and its environment. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(1-2): Ábrahám L. 2002: Nagylepke fauna vizsgálata a Keleti-Bakonyban Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis (2000) 19: Ábrahám L., Mészáros Z. 2002: Ascalaphid Studies I. New Genera and Species of Ascalaphid from Palaeartic Region (Neuroptera: Ascalaphidae). Acta Phytopathologica et Entomologica 37(4): Ábrahám L. 2003a: Temperature Tolerance and Predatory Strategy of Pit-Building Ant-Lion Larvae (Neuroptera: Myrmeleontidae). Acta Phytopathologica et Entomologica 38(1-2):

3 JUBILEUMI KÖTET Ábrahám L. 2003b: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület recésszárnyú-alkatú faunája (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). Natura Somogyiensis 5: Ábrahám L. 2003c: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület nagylepke (Lepidoptera) faunájának vizsgálata. Natura Somogyiensis 5: Mészáros Z., Ábrahám, L. 2003: Ascalaphid Studies II. New Genera and Species of the tribe Ascalaphini Weele, 1908 from Palaeartic Region (Neuroptera: Ascalaphidae). Acta Phytopathologica et Entomologica 38(3 4): Ábrahám L. Markó V., Vas J. 2003: Investigation on a Neuropteroid Community by Using Different Methods. Acta Phytopathologica et Entomologica 38(1-2): Ábrahám L. 2004: Prime Butterfly Area in Europe (part Hungary) ed. C. v. Swaay and M. Waren PBA pp Ábrahám L., Mészáros Z., 2004: Ascalaphid Studies III. Remarks on the morphology of Deleproctophylla gelini (Navás, 1919) (Neuroptera: Ascalaphidae). Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Ábrahám L. 2005a: A vízi Neuropterida fajok vizsgálata hazánkban. II. Makroszkopikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia, Pécs p. 8. Ábrahám L. 2005b: Biomonitoring of the butterfly fauna in the Drava region (Lepidoptera: Diurna). Natura Somogyiensis 7: Mészáros Z., Ábrahám L. 2005: Ascalaphid Studies IV. A New Ascalaphid Species from Palaeartic Asia (Neuroptera: Ascalaphidae). Acta Phytopathologica et Entomologica 40(1 2): Ábrahám L. 2006a: A Mecsek recésszárnyú-alkatú (Neuropterida) faunája. Mecsek Állatvilága I. Folia comloensis 15: Ábrahám L. 2006b: Pit bulding ant-lion larvae effect to the distribution of the substrate particles in their microhabitats. Natura Somogyiensis 9: Ábrahám L., Mészáros Z. 2006a: Further study of the daily activity pattern of Neuroptera with some remarks on diurnal activity. Acta Phytopathologica et Entomologica 41(3-4): Ábrahám L., Mészáros Z. 2006b: Ascalaphid Studies V. Revision on the Genus of Nousera (Neuroptera: Ascalaphidae). Acta Phytopathologica et Entomologica 41(3-4): Ábrahám L. 2007: A new species of Macronemurus from Iran (Neuroptera: Myrmeleontidae). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 42(2): Dobosz R. Ábrahám, L. 2007: New data to the Turkish ascalaphid fauna (Neuroptera: Ascalaphidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 14 15: Ábrahám L., Herczig B., Bürgés Gy. 2007: Faunisztikai adatok a Keszthelyi hegység nagylepke faunajának ismeretéhez (Lepidoptera: Macrolepidoptera). Natura Somogyiensis 10: Ábrahám L. 2008a: Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) an ant-lion species new to the fauna of Croatia (Neuroptera: Myrmeleontidae). Biodiversity studies along the Drava river pp Ábrahám L. 2008b: Baseline survey and biological monitoring of butterflies (Lepoidoptera) in Croatian areas along the Drava river. Biodiversity studies along the Drava river pp Ábrahám L. 2008c: Ascalaphid Studies VI. New genus and species from Asia with comments on genus Suhpalacsa (Neuroptera: Ascalaphidae). Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Ábrahám L. 2008d: Ascalaphid Studies VII. On the ascalaphid fauna of Taiwan (Neuroptera: Ascalaphidae). Natura Somogyiensis 12: Ábrahám L., Farkas S. 2008: Butterflies along the river Drava pp Ábrahám L., Mihoci E., Sasic M. 2008: Protokol za istraživanja danjih leptira (Lepidoptera) duž rijeke Drave (Protocol for the investigation of butterflies (Lepidoptera) along the river Drava: Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave. Manual for the investigation of biodiversity along the river Drave pp Ábrahám L. 2009a: A new Bankisus Navás, 1912 species from Morocco (Neuroptera: Myrmeleontidae). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 44(2): Ábrahám L. 2009b: Adatok a Biodiverzitás Napokon Gyűrűfűn előkerült recésszárnyú fajokról (Neuroptera). Natura Somogyiensis 13: Dobosz R., Ábrahám L. 2009: Contribution to the knowledge of the Turkish tail-wings (Neuroptera: Nemopteridae). Natura Somogyiensis 15: Ábrahám L., Uherkovich Á., Szeőke K. 2009: Nagylepke fauna felmérése a Biodiverzitás Napok alkalmából a zselici Gyűrűfűn (Lepidoptera: Macrolepidoptera). Natura Somogyiensis 13: W. Ao, X. Zhang, L. Ábrahám, X. Wang 2009: A new species of the antlion genus Euroleon Esben-Petersen from China (Neuroptera: Myrmeleontidae). Zootaxa 2303: M. Aradi Csilla M. Aradi Cs., Rózsás M. 1994: A középkori Valkó templomának régészeti feltárása. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: M. Aradi Cs. 1996: A Főnyed Gólyásfai temető feltárásának előzetes eredményei. Múzeumi Tájékoztató (3 4): M. Aradi Cs. 1997: Adalékok a Várdai család XIII XVI. századi történetéhez. Levéltári Évkönyv Somogy megye múltjából 28: M. Aradi Cs. 1998: A Főnyed-Gólyásfai temető és település ásatásának összegzése. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: M. Aradi Cs. 2000: Előzetes beszámoló az évi Gálosfa- Kistótvárosi ásatásokról. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: M. Aradi Cs., Móga J. 2003: Településtörténeti vizsgálatok Somogy megye Kis-Balatonnal határos területein. In: Frisnyák Sándor, Tóth József (szerk.) A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza Konferenciakötet Nyíregyháza-Pécs pp M. Aradi Cs. 2003: A bodvicai rotunda. Műemlékvédelem 47(4): M. Aradi Cs. 2004: A Kis-Balaton somogyi részének középkori településszerkezete. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András Hetvenedik Születésnapjára pp M. Aradi Cs. 2006a: Szentgáloskér története a török korig. In: Puskás Béla (szerk.) Szentgáloskér község történeti tanulmányok pp M. Aradi Cs. 2006b: Patalom története a török korig. In: Puskás Béla (szerk.) Patalom Községtörténeti tanulmányok pp M. Aradi Cs., Bajzik A. 2008: Előzetes jelentés a Siójut-Hermecz föld nevű lelőhelyen történt feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Bakayné Perjés Judit Bakayné Perjés J. 1973: Restaurátori feladatok a régészeti feltárásokon. Somogyi Múzeumok Közleményei I: Bakayné Perjés J. 2005: Raktározás, tárolóeszközök és csomagolóanyagok. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Múzeumi állományvédelmi füzetek 2: Bakay Kornél Bakay K. 1965: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéséhez. Dunántúli Dolgozatok I. (Szerk.: Dankó Imre) Pécs pp Bakay K. 1973: Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság évi feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Bakay K. 1975: Második jelentés a somogyvári bencés apátság feltárásáról ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Somogyi Múzeumok Közleményei 2: Bakay K. 1978: A magyar államalapítás. Gondolat, Budapest Bakay K. 1985: Somogyvár, Bencés apátság romjai. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 201. Bakay K. 1989: Feltárul a múlt? (A múlt jövője). Múzsák, Budapest Bakay K. 1993: Szent László király somogyvári apátsága. Székesfehérvár 291

4 100 ÉVES A MÚZEUM Banicz László Banicz L. 2003: Családi iratok a barcsi Dráva Múzeum gyűjteményében. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Banicz L. 2004: Kisvárosi történet Barcs Város 25 éve. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Banicz L. 2005: 20. századi kálvária A német kisebbség kitelepítésének politikai háttere. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Banicz L. 2006: Tűzre, vízre vigyázzatok. A Barcsi Tűzoltóság története. Barcs, pp Banicz L. 2008: Egy elfelejtett kárpótlás Horvátországból elüldözött magyarok Barcson. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. Banicz L. 2009: Barcs 30 esztendő. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Bárdos Edith Bárdos E. 1978a: Avar temető Kaposvár határában. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Bárdos E. 1978b: Középkori templom és temető Kaposvár határában. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Bárdos E. 1978c: Előzetes jelentés a pusztaberényi avar temető és Árpád-kori telep feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Bárdos E. 1979: Árpád-kori építészetünk emlékei Somogyban. Műemlékvédelem XXIII. Budapest Bárdos E. 1985: IX. századi temető Kaposvár határában. Somogyi Múzeumok Közleményei 7: Bárdos E. 1992: Kopt bronzedény a zamárdi avar temetőből. Somogyi Múzeumok Közleményei 7: 3 40 Bárdos E. 1996: Az avar kori öntött bronz korongok viseleti szokásaihoz a zamárdi avar temető alapján I. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Bárdos E. 1998: A Kárpát-Medence legnagyobb avarkori temetője. Válogatás a zamárdi avar temető restaurált leleteiből pp Bárdos E. 2000: La necropoli rvara di Zamárdi. In: E. A. Arslan (eds) M. Buora L oro degli avari. Popolo delle steppe in Europa. Udine pp Bárdos E., Garam É. 2009: Das Awarenzeitliche Grabenfeld in Zamárdirétiföldek Teil 1. Monumenta avarorum archeologica 9: H. Bognár Zsuzsa H. Bognár Zs. 1980: Régészeti ásatások és restaurálás. Múzeumi Műtárgyvédelem 8: 183. H. Bognár Zs. 1983: Rippl-Rónai iparművészete. Fészek Galéria /7. H. Bognár Zs. 1984a: Horváth Márton üvegtervező és Sárváry Katalin textiltervező kiállítása a Kaposvári Galériában. Múzeumi Tájékoztató 1984/8. H. Bognár Zs. 1984b: Száz éve született Kozma Lajos. Múzeumi Tájékoztató 1984/8. H. Bognár Zs. 1985: Kecskeméti Sándor keramikusművész kiállítása a Kaposvári Galériában. Múzeumi Tájékoztató 1985/11. H. Bognár Zs. 1993: A végtelen kereszt jegyében. Hommage Goszthony Mária születésének 100. évfordulóján. Múzeumi Tájékoztató 1993/4. H. Bognár Zs. 1995: Paradoxon üveg művészet. Múzeumi Tájékoztató 1995/4 H. Bognár Zs. 1997a: VII. Nemzetközi Üvegszimpózion. Múzeumi Tájékoztató 1997/4. H. Bognár Zs. 1997b: Kozma Lajos emlékkiállítás. Múzeumi Tájékoztató 1999/2. H. Bognár Zs. 1997c: Kozma Lajos Emlékülés. Múzeumi Tájékoztató 1999/1 H. Bognár Zs. 1997d: In memoriam Goszthony Mária. Múzeumi Tájékoztató 1999/1. H. Bognár Zs. 1997e: Hefter László üvegművész restaurátor Kaleidoszkóp című kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 1997/4 H. Bognár Zs. 1997f: Hefter László üvegművész restaurátor Kaleidoszkóp című kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 1997/4 H. Bognár Zs. 1998a: Somogyi alkotótelepek 1990 után. Múzeumi Tájékoztató 1998/1. H. Bognár Zs. 1998b: Kozma Lajos emlékkiállítás, Kaposvár pp H. Bognár Zs. 1999a: About the dining room int he Buda Palace of count Tivadar Andrássy Apropos of an armchair. Ars decorativa 18: H. Bognár Zs. 1999b: Goszthony Mária festő- és keramikusművész. Múzeumi Tájékoztató 1999/3 4. H. Bognár Zs. 1999c: Kertészfi Ágnes üvegművész kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 1999/3 4. H. Bognár Zs. 1999d: Váli Dezső képei elé. Múzeumi Tájékoztató 1999/3-4. H. Bognár Zs. 2000a: Kozma Lajos ösztöndíjasok pp H. Bognár Zs. 2000b: Vida Zsuzsa Ferenczy Noémi díjas üvegművész kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 2000/4. H. Bognár Zs. 2000c: Habet homo rationem et manum Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíjasok retrospektív kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 2000/2-3. H. Bognár Zs. 2001: Mészáros Mari üvegszobrai. Múzeumi Tájékoztató 2001/4. H. Bognár Zs. 2002: Rippl-Rónai és a szecesszió. Múzeumi Tájékoztató 2002/1. H. Bognár Zs. 2004: Goszthony Mária emlékkönyv. Kaposvár pp B. Czeller Szilvia B. Czeller Sz. 2003: A Dráva Múzeum története, tevékenysége. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp B. Czeller Sz. 2007: Közösségi kulturális élet a barcsi cigányok körében. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp B. Czeller Sz., Ander B. 2008: Csehszlovákia A szocialista demokrácia valósága és a prágai tavasz eltiprása. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp B. Czeller Sz. 2009: A 30 éves Dráva Múzeum gyűjteményei. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Csepinszky Mária Csepinszky M. 1980: Karácsonyi szokások Szennában. Somogyi Honismereti Híradó 1: Csepinszky M. 2008: A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben felépített somogyszobi lakóház áttelepítésének története. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Csiszár Jánosné Csiszár J. 1983: Egy XIX. századi menyasszonyi láda restaurálása. Somogyi Múzeumok Közleményei 6: Dátán Cecília Dátán C. 2000: A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum céhes oklevelei. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Draveczky Balázs Draveczky B., Sági K., Takáts Gy. 1964: Somogy megyei múzeumok régészeti adattára. Somogyi múzeum füzetei 2: Draveczky B. 1964: A bogátpusztai függeszthető edény. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 9: Draveczky B. 1966: A Somogy megyei múzeológiai kutatás története. Somogyi múzeum füzetei 6: Draveczky B. 1970: Somogy megye régészeti képeskönyve. Kaposvár pp

5 JUBILEUMI KÖTET Draveczky B. 1971: Linearkeramische Gefassbruchstücke mit Gesichtdarstellung im Museum von Kaposvár. Szeged. JATE Acta Antiqua et Archaeologica 14: Draveczky B. 2007: Leletmentés Somogyországban: válogatás életművének régészeti és művelődéstörténeti írásaiból, megfűszerezve némi gasztronómiával (szerk. Maróti István) pp Együd Árpád Együd Á. 1973a: Külső-Somogy népballadái. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Együd Á. 1973b: Egy alig ismert népballadánkról. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Együd Á. 1975a: Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga (Adatok a somogyi regöléshez) Somogyi Múzeumok Közleményei 2: Együd Á. 1975b: Somogyi népköltészet. Somogy néprajza 1: Együd Á. 1978: Adatok a láncversek számszimbolikájához. Somogy Múzeumok Közleményei 3: Együd Á. 1981a: Kaposváron megverték a rézdobot (Száz somogyi népdal) Kaposvár, pp Együd Á. 1981b: Vikár Béla és a somogyi népköltészet gyűjtése (A folklorista Vikár Béla nyomában). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 25: Együd Á. 1981c: Újabb szövegfolklorisztikai adatok a somogyi Zselicből. Zselici Dolgozatok 5: Együd Á. 1981d: Népi sportszerű játékok Somogyban. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Együd Á. 1981e: A somogyi népköltés világi és szakrális vonatkozásai. Somogy 6: Együd Á. 1982: Ádventtől vízkeresztig (A téli ünnepkör szokásaiból). Somogyi Honismereti Híradó 2: Együd Á. 1983: A tavaszi ünnepkörhöz tartozó népszokásokról. Somogyi Honismereti Híradó 1: Együd Á. 1985a: Vikár Béla nyomában (Emlékezés Vikár Bélára). Somogyi Múzeumok Közleményei 7: Együd Á. 1985b: Szántódpuszta és környéke szájhagyománya. Szántódi Füzetek 12: Fejesné Bognár Zsuzsa F. Bognár Zs. 1985: Írók a történelemben.(lengyel József: Visegrádi utca és Sinkó Ervin: Optimisták című művének összehasonlítása). Somogyi Múzeumok Közleményei 7: F. Bognár Zs. 1992: Somogy a Pester Lloyd ig megjelent kulturális cikkeiben. Somogy Im Kulturellen Repertórium Des Pester Lloyd Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Gallina Zsolt Gallina Zs. 2000: Előzetes jelentés a Kaposvárt elkerülő 61-es számú főút 2. és 3. lelőhelyének régészeti feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Nagy Á., Gallina Zs., Molnár I., Skriba P. 2001: Késő Árpád-kori, nagyméretű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen. In: Cseri M., Tárnoki J. (szerk.) Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre Szolnok, pp Gallina Zs. 2002a: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Gallina Zs. 2002b: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. VI. konferencia. Dunaújváros, pp Gallina Zs., Honti Sz., Kiss V., Nagy Á., Németh Péter G. Sebök K., Somogyi K. 2002: Ordacsehi-Bugaszeg. Előzetes jelentés II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Gallina Zs. 2004: Fonyód-Bézseny-puszta (M7 S-33 lelőhely). Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Gallina Zs., Somogyi K. 2004a: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülő út 36. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Gallina Zs., Somogyi K. 2004b: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülő út 27. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 185. Gallina Zs : V. századi sírok Ordacsehi-Csereföldön. Zalai Múzeum 14: Gallina Zs., Hornok P. 2006: Avar kori vaskohászati centrum Zamárdiban (Magyarország, Somogy megye). VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy, pp Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Somogyi K., Virágos G. 2006: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: 23 26, 35 38, Gallina Zs., Hornok P., Somogyi K. 2006: Előzetes jelentés a Zamárdi, Zamárdit elkerülő sz. út 89., 58/a., 58/b., 56. lelőhelyeinek feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: Gallina Zs. 2007: Kora népvándorlás kori temetőrészlet. Ásatási beszámolók In: Belényesy K., Honti Sz., Kiss V. (szerk.) Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között: pp , , Gallina Zs., Hornok P., Somogyi K. 2007: Vorbericht über die archäologische Untersuchung eines awarischen Eisenverhüttungszentrums in der Gemeinde Zamárdi (Komitat Somogy Ungarn). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. Brepols, Belgium pp Gál József Gál J. 1984: Marcali, Marcali Helytörténeti Füzetek pp Gál J. 1985: Marcali Marcali pp Gál J. 1986: Marcali Marcali pp Gál J. 1987a: Marcali Marcali pp Gál J. 1987b: Hadifoglyok Somogyban az I. világháború idején. Iskola és Levéltár pp Gál J.,Móricz B. 1990: Gomba: Fejezetek a városrész történetéből Marcali helytörténeti füzetek pp Gál J. 1991: A Marcali Városi Kórház. Centenáriumi tanulmányok, Marcali pp Gál J. 1992: Pálos kolostor Nagyszakácsiban. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Gál J. 1994: Szenyér és birtokosai. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: GálJ. 2006: Marcali : várostörténet diákoknak. Múzeumi Alapítvány pp Gál J. 2007: Marczali : a mezőváros múltja a földesúri család okleveleiben, Marcali helytörténeti füzetek pp Gál J. 2007: A középkori mezőváros, Marczali. Marcali pp Gál J. 2008: Hadifoglyok Somogyban, Marcali helytörténeti füzetek pp Gáll Éva Gáll É. 1987: A szőlőhegy és igazgatása. Csurgói kalendárium pp Gáll É. 1992a: Néprajzi kutatások Somogyban. Somogyi Múzeumok Füzetei 19: Gáll É. 1992b: Adatok Nagyberki szőlőművelésének XVIII-XX. Századi történetéhez. Somogyi Múzeumok Közleményei 9:

6 100 ÉVES A MÚZEUM Géger Melinda Géger M. 1982a: Virágból szőtt rítusok (Honty Márta művészete). Somogy 10.(1): Géger M. 1982b: G. Hager Ritta, textiltervező iparművész kaposvári kiállításáról. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp.1-2. Géger M. 1983: Az éjszaka virágai. Kaponya Judit festőművész kiállítása a Somogyi Képtárban. Somogy 11: (3): Géger M. 1985:a Kísértés és megtisztulás. (Horváth János festőművész képeiről). Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár, pp Géger M. 1985b: Vaszary János emlékkiállítás Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, pp Géger M. 1985c: Vaszary János között alkotott művei a Somogyi Képtárban. Somogyi Múzeumok Közleményei 7: Géger M. 1986a: Búcsú Martyn Ferenctől. Somogy 14(4): 64. Géger M. 1986b: Új állandó kiállítás a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban. A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény. Művészet 27(11 12): Géger M. 1988: Vaszary János emlékkiállítás. Művészet 29(9): Géger M. 1989a: Őszi Tárlat (A Somogy megyei képzőművészek kollektív tárlata). Művészet 28(3): Géger M. 1989b: Az állandóság akarata, a mulandóság örökléte (Cziráki Lajos művészete). Művészet 30(7): Géger M. 1989c: Somogyi festők Szentendrén. Somogy 17(4): Géger M. 1990a: Kitörési kísérletek (Kertész Sándor művészetéről). Művészet 30(1): Géger M. 1990b: Epilógus képekben (Gerő Kázmér életmű kiállítása a Somogyi Képtárban). Katalógus, bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, pp Géger M. 1992a: ef Zámbó István művészete. Katalógus, bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 1992b: Profán szertartások (ef Zámbó István művészete). Új Művészet 3(7): Géger M. 1992c: Szász Endre. Katalógus, bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 1992d: Czinkotay Frigyes. Katalógus, bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 1992e: Ruisz György grafikái. Somogyi Kurír (1):6. Géger M. 1992f: Galimberti Sándor indulása (A művész tanulóéveinek rekonstrukciója ig, Kaposvártól Nagybányáig). Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Géger M. 1993a: Nyomok. Katalógus bevezető tanulmány Bátai Sándor nagykanizsai kiállításához pp Géger M. 1993b: Illúziókon innen és túl. Kertész Sándor új grafikái. Somogy 21(5): Géger M. 1993d: Törzsök Tibor emlékkiállítás. Somogyi Hírlap, március 11. pp. 6. Géger M. 1994a: Kling József szobrai. Katalógus bevezető tanulmány pp Géger M. 1994b: Galimberti Sándor művészete. (A festői pálya korai évei ig). Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Géger M. 1994c: Galimberti Sándor és Nagybánya. Tanulmányok a nagybányai művészet köréből. Nagybánya könyvek. Mission Art Galéria, Miskolc, 3: Géger M. 1994d: Időmetszetek. Szabados János és Weeber Klára művészetéről. Új Művészet 5.(7-8): Géger M. 1995a: Az oltár, mint metafora (Kling József művészete). Új Művészet 6(4): 71. Géger M. 1995b: Gyorsan romló (Vörös András művészete). Új Művészet 5(11-12): Géger M. 1995c: A Berzsenyi Társaság képzőművészeinek kiállítása a Rippl-Rónai Múzeumban. Somogyi Kultúra 1(5): Géger M. 1995d: Határhelyzetek. Kaposvár képzőművészeti élete a rendszerváltás után. Somogy 23(6): Géger M. 1995e: Vörös András kiállítása a Múzeumi Galériában. Somogyi Kultúra 1(1): Géger M. 1995f: A Fonyódi Alkotóház gyűjteménye (Kiállítás a Rippl- Rónai Múzeumban, október I. rész Az alkotóház). Somogyi Kultúra 1(6): Géger M. 1996a: A csodaszarvas nyomában. Katalógus bevezető tanulmány. Bernáth Galéria, Marcali pp Géger M. 1996b: A Fonyódi Alkotóház gyűjteménye. Somogyi Kultúra 2(1): Géger M. 1996c: Szabad áthatások. Sörös József kiállítása a Szín-Folt Galériában. Somogyi Kultúra 2(2): Géger M. 1996d: Apokaliptikus látomások. Orosz Lajos kiállítása az SMK-ban. Somogyi Kultúra 2(2): Géger M. 1997a: Jubileumi számvetés. V. Országos Faszobrászati Biennálé Nagyatádon. Új Művészet 8(3): Géger M. 1997b: Nemzedékváltás Somogyban. Pannon Tükör 2(3): Géger M. 1997c: Ungheria. Béla Farkas László Levente György Szőke. VI. Biennale Intergraf Alpe-Adria. Katalógus, bevezető tanulmány. Udine (Olaszország) pp Géger M. 1998a: Szabad áthatások. Sörös József művészete Művészet 9(10): 37. Géger M. 1998b: Képzőművészet Somogyban Kaposvár, pp Géger M. 1998c: Somogyi Alkotók. Kaposvár, pp Géger M. 1998d: A díszlettervező Donáth Péter. Donáth Péter festőművész ( ). Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, pp Géger M. 1998e:Galéria a szoborkertben. Kaposfüredi Galéria és Szoborpark. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 1999a: Rétegek. Bátai Sándor legújabb merített papír művei. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 1999b: Horváth János Milán. Katalógus, bevezető tanulmány a művész kaposvári Vaszary Képtárban rendezett kiállításához pp Géger M. 1999c: Ungheria. Mária Deák Német Klára Halmos. VII. Biennale Intergraf Alpe-Adria. Katalógus, bevezető tanulmány. Udine (Olaszország) pp Géger M. 1999d: Áhítat és töredelem (Harangozó Ferenc képfohászai). Katalógus bevezető tanulmány pp Géger M. 1999:e Lélektár. Baktay Patrícia kiállítása a Rippl-Rónai Múzeumban. Múzeumi Tájékoztató (2): Géger M. 2000a: Érzelem és ráció. A Magyar Szobrász Társaság tárlata a Kaposfüredi Galériában. Művészet 11(11): 49. Géger M. 2000b: Az élő Vaszary. Vaszary János emlékkiállítás a kaposvári Vaszary Képtárban. Új Művészet 11(7): Géger M. 2000c: A Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep. Magyarország kisrégiói 14/7. Somogy megye, Nagyatád és a Rinya mente. Kaposvár, pp Géger M. 2000d: A hetedik. Katalógus, bevezető tanulmány a VII. Nagyatádi Országos Faszobrászati Kiállításhoz pp. 3-4 Géger M. 2000f: Bukta Imre festő, szobrász és performerművész kiállítása a Rippl-Rónai Múzeumban. Múzeumi Tájékoztató 2000(4): Géger M. 2001a: Fehér László kiállítása a Rippl-Rónai Múzeumban. Múzeumi Tájékoztató, 2001(1): Géger M. 2001b: A legkorábbi művészettörténeti emlékek. Az Árpádok korától a törökök megjelenéséig. Nagyatád-monográfiája I. Nagyatád, p. 98. Géger M. 2001c: Barokk kori egyházi építkezések. Újjáéledéstől a reformkorig. Nagyatád-monográfiája I. Nagyatád, pp Géger M. 2001d: Művészettörténeti emlékek. Faluból kisváros. Nagyatád-monográfiája II. Nagyatád pp Géger M. 2001e: Művészeti élet a II. világháború utáni évtizedekben. A várossá fejlődés. Nagyatád-monográfiája II. Nagyatád pp

7 JUBILEUMI KÖTET Géger M. 2001f: Festői kalandozások. Sörös József kiállítása a Vaszary képtárban. Somogy 29(1): Géger M. 2001g: Bagó Bertalan festő, Baktay Patrícia textilművész, tanár, Bátai Sándor, grafikus, festő, Gazder Antal keramikus, Gáspás András festő, díszlettervező, Gerő Kázmér festő, Goszthony Mária festő, keramikus, Constantin László grafikus. Szócikkek. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I., Enciklopédia Kiadó, Budapest Géger M. 2001h: Hepp Edit festő, Harangozó Ferenc grafikus, festő, Jancsikity József grafikus, festő, Kling József szobrász, László Levente festő, tanár, J. Lieber Erzsébet textiltervező, Lovrits Kálmán festő, Ország László grafikus, fotóművész, fe Lugossy László festőművész, performer, Molnár József festő, Mocsári Mária textilművész tanár, Orosz Lajos festő, Prudzik József festő, restaurátor. Szócikkek. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon II. Enciklopédia Kiadó, Budapest Géger M. 2001i: Papp Sándor Gábor festő, Polák Judit textilművész, Ruisz György festő, Z. Soós István festő, Sörös József festő, Szikra János festő, Szőke György grafikus, Takács Zoltán festő, Tóth József festő, Ungvári Károly festő, Uszanov Jurij festő, Völgyi Dezső festő, Vörös András festő, Wallner Jenő festő. Szócikkek. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon III., Enciklopédia Kiadó, Budapest Géger M. 2001j: Képzőművészeti események 2000-ben. Kaposvár 2000-ben. Pillanatképek múltról és jelenről. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pp Géger M. 2001k: Idolok és bálványok. Kling József új alkotásai. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 2001l: Ágoston Vencel. Katalógus bevezető tanulmány. Nagyatádi Művelődési Ház, pp Géger M. 2001j: Ungheria. Erzsébet Lieber. VIII. Biennale Intergraf Alpe-Adria. Katalógus, bevezető tanulmány, Udine (Olaszország) pp Géger M. 2001m: Lírai áthatások. Nagy Gábor Mihály szobrászművész. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 2002a: A könyv műalkotás. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban rendezett művészkönyv kiállítás. Új Művészet 13(1): Géger M. 2002b: A hely, amit szeretek (Az I. Pannon Tárlat elé). Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 2002c: Pannon Tárlat. Új Balaton 1(2): Horváth J., Géger M. 2002: A Merics gyűjtemény. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 2002d: A fonal metamorfózisa. Mocsári Mária munkái. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 2002e: Somogyi Alkotóművészek Egyesülete Kaposvár, pp Géger M. 2003a: Galimberti Sándor művészete. Katalógus, bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 2003b: Az arcképcsarnok lezárult. Szász Endre emlékére. Somogy 31(5): Géger M. 2003c: Ungheria. Judit L. Tóth. IX. Biennale Intergraf Alpe-Adria. Katalógus, bevezető tanulmány, Udine (Olaszország) p. 19. Géger M. 2003d: Kettétört művészsorsok a XX. század elejéről. A Galimbertiek. Somogy 31(4): Géger M. 2004a: Téri konfliktusok, szoborkatasztrófák. Vizsolyi János művészete. Katalógus, bevezető tanulmány pp Géger M. 2004b: Életében legendává lett Katalógus, bevezető tanulmány. Szász Endre emlékkiállításához, Somogy Megyei Önkormányzat pp Géger M. 2004c: Szász Endre emlékére. Katalógus, bevezető tanulmány. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 2004d: Változó Világképek. Katalógus, bevezető tanulmány. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 2004e: A Magyar Szobrász Társaság kiállítása a Kaposfüredi Galériában. ART Fórum, pp Géger M. 2004f: A szemlélődés öröme. Nőt Béla festőművész. Katalógus bevezető tanulmány, Pécs p. 2. Géger M. 2005a: A bicsérdi művésztelep. A bicsérdi művésztelep 10 éve, Katalógus bevezető tanulmány, Pécs pp Géger M. 2005b: Mélység és plaszticitás. Matzon Ákos kiállítása a siófoki Kálmán Imre Múzeumban. Új Művészet 16(9): 44. Géger M. 2005c: Papír - Formák. A III. Papírművészeti Biennálé Kaposvárott. Új Művészet, 16(12): Géger M. 2005d: Feszített helyzetek. Fischer György és Németh Klára kiállítása a Pannon Galériában. Pannon Tükör 10(1): Géger M. 2006a: Dénes Valéria. Matisse és a magyar fauve-ok. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest pp Géger M. 2006b: Galimberti Sándor. Matisse és a magyar fauve-ok. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest pp Géger M. 2006c: Néhány gondolat a III. Papírművészeti Biennáléról Pannon Tükör 11(1): Géger M. 2006d: Más dimenziók. Buczkó György és Gaál Endre kiállítása a kaposvári Vaszary Képtárban. Új Művészet 17(12): Géger M. 2006e: Arcok tűnő fényben (Szász Endre portréi). Somogyi Múzeumok Közleményei 17/C: Géger M. 2006f: Gulácsy Lajos emlékkiállítás. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 2006g: Lélek és forma Gulácsy Lajos emlékkiállítás Kaposvárott. Pannon Tükör 11(4): Géger M. 2006h: Lírai tájélmények. (Tibol László festészete). Tibol László. Kaposvár pp Géger M. 2007a: Bugovics Anikó képei Az élesdi művésztelep Ernst Múzeum, Budapest pp. 16. Géger M. 2007b: A Vaszary család és Kaposvár. Vaszary. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest pp Géger M. 2007c: Vaszary János, a pedagógus képzőművész. Vaszary János festőművész tanítványai. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 2007d: Vidéki Parnasszus 70 év Somogyban. Interjú Szabados Jánossal. Kiállítási katalógus, Vaszary Képtár, Kaposvár pp Géger M. 2008a: A Fiorenza Műhely. Goszthony Mária és köre. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 2008b: Új generáció. Fiatal képző- és iparművészek Kaposváron. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Géger M. 2008c: Kölcsey és a téli befőtt. Vén Zoltán grafikusművész kiállítása a Fonyódi Múzeumban Új Művészet, 19(10): 34. Géger M. 2008d: Egy művészcsalád hányattatásai a XX. században. A Vaszary család. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Géger M. 2008e: Szín, fény ragyogás (Tarr Lajos képei). Tarr Lajos, Siófok pp Géger M. 2009a: Törzsek és ágak. A 10. Országos Faszobrász Kiállítás Nagyatádon. Új Művészet, 20(1-2): Géger M. 2009b: Tájtöredékek. Ikafalvi Farkas Béla festőművész. Katalógus bevezető tanulmány, Vaszary Képtár, Kaposvár pp Géger M. 2009c: Égi szárnyasok, pogány bálványok. Baktay Patrícia alkotásai. Katalógus bevezető tanulmány, Kaposvár, pp Géger M. 2009d: Festők Nagybányáról. Katalógus bevezető tanulmány, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár pp Géger M. 2009e: A Fiorenza Műhely. Goszthony Mária és köre. Szabadiskola Nyergesen. Katalógus bevezető tanulmány, Nyergesújfalu pp Géger M. 2009f: Köszöntő. Balaton, Kárpát-medencei Kisgrafikai Kiállítás. Katalógus bevezető tanulmány, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár pp Géger M. 2010a: Bicsérd, a művészfalu. Katalógus bevezető tanulmány, Pécs pp Géger M. 2010b: Kaposvár, és azok a 60-as évek. Katalógus bevezető tanulmány Lóránt János és Kecskeméti Sándor kaposvári kiállításához, Vaszary Képtár Kaposvár pp

8 100 ÉVES A MÚZEUM Gönczi Ferenc Gönczi F. 1928: Somogy megyei gyermekjátékok. Ethnographia 39: Gönczi F. 1929: Pünkösdi köszöntések Somogy megyében. Ethnographia 15: Gönczi F. 1935: A Somogymegyei Muzeum Egyesület 25 éves története pp Gönczi F. 1937: Somogyi gyermek. Csurgói Könyvtár 6: Gönczi F. 1942a: A cifraszűrök készítésének és viselésének eltiltása. Néprajzi Értesítő 34: Gönczi F. 1942b: Angyal Bandi feleségének, Mikli Bözsinek ládájában talált rablott ruhafélék. Ethnographia 53: Gönczi F. 1942c: A halottak nyitott koporsóban való temetése. Ethnographia 53: 234. Gönczi F. 1942d: Árdrágítók büntetése a XIX. században. Etnographia Gönczi F. 1943: Adatok a régi somogyi népélethez. Ethnographia 54: 255. Gönczi F. 1944a: A szűrök és ködmönök árának meghatározása ben. Ethnographia 55: Gönczi F. 1944b: Egy mérgezési pör Somogyban. Ehnographia 55: 97. Gönczi F. 1944c: A somogyi betyárvilág, Kaposvár pp Gönczi F. 1947: A somogyi juhászok ruházata. Ethnographia 58: Gönczi F. 1949: Somogyi gyermekjátékok. Kaposvár, pp Gyurákovics Norbert Gyurákovics N. 2002: Az érdem elismeréséül. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Hauptman Gyöngyi Hauptman Gy. 2005: A Nagyatádi Városi Múzeum. Magyar Múzeumok 2: Veress P., Hauptman Gy. 2005: Bevezető és jegyzetek In: Veress D., Hauptman Gy (szerk.) Értetek. Napló, Nagyatád Somssich-Szőgyény B., Hauptman Gy. 2006: Alaprajz. Nagyatád Hauptman Gy. 2007a: Egy 17. századi kelengyeláda múzeumi és történeti kontextusa. Tabula 10(2): Hauptman Gy. 2007b: Egy kiállítás módszertani tanulságai (Kockaháztól a család házáig). In: Fejős Z. Frazon Zs. (szerk.): Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi feldolgozása. MaDok Füzetek 5: Hauptman Gy. 2008: Szertárak titkai utazó múzeum. Egy kiállítás három ruhája. - In: Ihász István Pintér János (szerk.) Történeti Muzeológiai Szemle 8: Honti Szilvia Honti Sz. 1981: Rézkori temetkezés Balatonbogláron. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Honti Sz., Költő L., Németh Péter G. 1988: Boglárlelle az őskortól a honfoglalásig. Boglárlelle Tanulmányok pp Honti Sz. 1991: Angaben zur Geschichte der Urnenfelderkultur in Südwest-Transdanubien. Actes de XII e Congrès de l Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Pozsony pp Honti Sz. 1992: Későbronzkori kincslelet Nagyberki-Cseh rétről. Late Bronze Age Treasure Find from Nagyberki-Cseh-rét. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Honti Sz. 1994a: Kisapostagi kultúra. Mészbetétes edények népe kultúrája. Későbronzkori temetkezési szokások. Lelőhelykataszterek. In: Költő L., Vándor L. (szerk.) Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén ). Kaposvár Zalaegerszeg pp , , Honti Sz.1994b: A mészbetétes kerámia kultúrája leletei Somogyvárról Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Honti Sz. 1994c: Neue Angaben zur Geschichte der Kultur der Transdanubischen Inkrustierten Keramik im Komitat Somogy. Zalai Múzeum 5: Honti Sz., Kiss V. 1996: Középső bronzkori leletek Somogy megyéből Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Honti Sz. 1996a: Az urnamezős kultúra Dél-Somogyban. In: J. balazic L. Vándor (eds.) Ljudje ob Muri Népek a Mura mentén Völker an der Mur Ljudi uz Muru. Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendovi maj pp Honti Sz. 1996b: Ein spätbronzezeitliches Hügelgrab in Sávoly- Babócsa. Pápai Múzeumi Értesítő 6: Honti Sz., Kiss V. 2000: Neuere Angaben zur Bewertung der Hortfunde vom Typ Tolnanémedi. Acta Archeologica 51 ( ): Bondár M., Honti Sz., Kiss V. 2000: A tervezett M7 autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása ( ). Előzetes jelentés I. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Honti Sz., Belényesy K., Gallina Zs., Kiss V., Kulcsár G., Marton T., Nagy Á., Németh Péter G., Oross K., Sebök K., Somogyi K. 2002: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Honti Sz., Belényesy K., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hansel B., Horváth T., Kiss V., Koós I., Marton T., Németh Péter G., Oross K., Osztás A., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sófalvi A., Somogyi K., Virágos G. 2004: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán megelőző régészeti feltárása ( ). Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Honti Sz., Németh Péter G. 2006a: Hun áldozati üst Balatonlelle Rádpusztáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Somogyi K., Virágos G. 2006b: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: Honti Sz. 2007: Bevezető. Ásatási beszámolók és tárgyismertetések. In: Belényesy K., Honti Sz. Kiss V. (szerk.) Gördülő idő. pp , 35-46, , , , , , Horváth János Horváth J. 1976a: II. Dunántúli Tárlat katalógus előszó. Kaposvár, Somogyi Képtár pp Horváth J. 1976b: Bernáth Aurél kiállítása. Kiállítási katalógus. Marcali, pp Horváth J. 1977: Zichy Mihály kiállítás. Katalógus szerk. és előszó. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 1978: Rippl-Rónai állandó kiállítás. In: Horváth J. (szerk.) Kaposvár Róma-hegy. Kiállítási katalógus. pp Horváth J. 1979a: Kunffy Lajos Emlékmúzeum, Somogytúr. Kiállítási katalógus pp Horváth J. 1979b: Zichy Mihály Emlékmúzeum, Zala. In: Horváth J. (szerk.) A felújított emlékmúzeum katalógusa pp Horváth J. 1980a: Bernáth Aurél gyűjteményes kiállítása. Somogyi Képtár pp Horváth J. 1980b: Vaszary János emlékkiállítás. Somogyi Képtár pp Horváth J. 1980c: Vaszary János emlékkiállítás. Somogy 2: 89. Horváth J. 1982a: Kaponya Judit művészete. Somogyi Képtár pp Horváth J. 1982b: Martyn Ferenc grafikai kiállítása. Somogy 9 10: Horváth J. 1982c: Kunffy Lajos: Visszaemlékezéseim. Dunatáj 5: Horváth J. 1983a: Zichy Mihály Emlékmúzeum, Zala. Katalógus pp Horváth J. 1983b: Zichy Mihály Emlékmúzeum. Tájak-Korok-Múzeumok füzetek 142: Horváth J. 1985: A művészet szolgálatában. A megyei képzőművészeti gyűjtemények 40 éve. Kiállítás a Nemzeti Galériában. Magyar Nemzeti Galéria kiadványa 296

9 JUBILEUMI KÖTET Horváth J. 1987: A Somogy Megyei Múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Katalógus előszó. Szombathelyi Képtár kiadványa. pp Horváth J. 1988a: Kunffy Lajos Emlékmúzeum, Somogytúr. Tájak- Korok-Múzeumok füzetek 307: Horváth J. 1988b: A múzeum Rippl-Rónai gyűjteménye. In: Rippl- Rónai vonzásában, Kaposvári Kiskönyvtár 6: Horváth J. 1989a: Goszthony Mária művészete. Kemencetűzben izzott emlékvirágok. Somogy 17(4): Horváth J. 1989b: Dienes-Dénes Rudolf művészete. Katalógus szerkesztés és előszó. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 1990a: Ungvári Károly művészete. Katalógus előszó. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 1990b: Gerő Kázmér életmű kiállítása. Somogy 5(9 10): Horváth J. 1990c: Képzőművészek Somogyban. Somogy képzőművészei ( ). Életrajzi lexikon. Somogy Megyei Levéltár- Somogy Megyei Pedagógiai Intézet 32: Horváth J. 1992a: A Rippl-Rónai hagyaték. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Horváth J. 1992b: A szülőföldről ecsettel. Czinkotay Frigyes kiállítása. Somogy 6(11-12): Horváth J. 1992c: Beszámoló a Művészettörténeti Osztály kutatásairól. Somogyi Múzeumok Füzetei 19: Horváth J. 1992d: Czinkotay Frigyes gyűjteményes kiállítása. Kiállítási katalógus, Rippl-Rónai Múzeum pp Horváth J. 1993a: Kaposvár képzőművészete ( ). Somogyi Múzeumok Füzetei 2: Horváth J. 1993b: Kunffy Lajos (kismonográfia). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár pp Horváth J. 1993c: Goszthony Mária 100 éve született. Somogyi Honismeret 1: Horváth J. 1994a: Kunffy Lajos 125 éve született. Somogyi Honismeret 1: Horváth J. 1994b: Ungváry Károly kiállítása Siófokon. Somogyi Honismeret 1: Horváth J. 1994c: Goszthony Mária emlékkiállítás. Somogy 1(22): Horváth J.1995a: Rippl-Rónai Emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezéseivel Rippl-Rónairól. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 1995b: Emlékmű elviselés. Somogyi Krónika pp Horváth J.1995c: Bernáth Aurél Somogyi Honismeret 1: Horváth J. 1995d: A Róma villa lakója. Rippl-Rónai Józsefről. Somogyi Kalendárium: Horváth J. 1995e: Varga Hajdu István művészete I. Somogy 5: Horváth J. 1995f: Varga Hajdu István művészete II. Somogy 6: Horváth J. 1995g: Bernáth Aurél ( ) I. rész Marcalitól Berlinig. Somogyi Kultúra 6(4): 3 5. Horváth J. 1995h: Bernáth Aurél ( ) II. rész Az újrakezdés. Somogyi Kultúra. 6(5): Horváth J. 1995i: Bernáth Aurél ( ) III. rész A Gresham-körben. Somogyi Kultúra 6(6): Horváth J. 1996a: Balázs János művészete. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Horváth J. 1996b: Bernáth Aurél ( ) IV. rész Bernáth mester. Somogyi Kultúra 6(1): Horváth J. 1996c: Ungvári Károly művészete. Somogyi Kultúra 6(2): Horváth J. 1996d: A Dunántúli Tárlatokról és a pannon szellemű művészetről. Somogyi Kultúra 6(2): Horváth J. 1996e: Balázs János művészete. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Horváth J. 1997a: Honty Márta kiállítása. Katalógus előszó. Rippl- Rónai Múzeum: Horváth J. 1997b: Százhetven éve született Zichy Mihály. Somogyi Honismeret 2: Horváth J. 1998a: Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye. Sopron. Festőterem. Kiállítási katalógus pp Horváth J. 1998b: Goszthony Mária az engesztelő kápolna építtetője. Somogyi Kalendárium pp Horváth J. 1998c: Gerő Kázmér Kazi bácsi a kaposvári mester. Somogyi Kalendárium pp Horváth J. 1998d: Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Horváth J. 1998e: Bors István kiállítása a Rippl-Rónai Múzeumban. Somogy 11 12: Horváth J. 1998f: A Róma-villa egykor és ma. Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest pp Horváth J. 1998g: Rippl-Rónai képanalízisek. Rippl-Rónai gyűjteményes kiállítás katalógus. Magyar Nemzeti Galéria. Budapest pp. 224, 267, 289, 298, , 313, 314, 321, 325, 326, , , 345, , , 392. Horváth J. 1999a: La villa Róma jadis et aujourd hui. Jozsef Rippl- Rónai Le Nabi hongrois. Paris. pp Horváth J. 1999b: Bernáth Aurél. Kiállítási katalógus. Sopron, Festőterem pp Horváth J.1999c: Nagy Ferenc. Kiállítási katalógus. Nagy Ferenc Galéria, Tab pp Horváth J. 1999d: Szócikkek: Bóka Dezső, Borbély Ferenc Gusztáv, Buda Balázs, Delast Elena, Deli Antal, Domby Lajos, Géger Melinda. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 1.. pp. 283, 297, 338, 459, 460, 488, 706 Horváth J. 1999e: Rippl-Rónai József Múzeum, Somogyi Képtár, Vaszary Képtár. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 3. Szócikk. pp. 269, 395, 858. Horváth J. 2000a: Ungvári Károly művészete. Katalógus-tanulmány. Vaszary Képtár, Kaposvár pp Horváth J. 2000b: A Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény. Állandó képzőművészeti kiállítás. Múzeumi Tájékoztató 1: Horváth J. 2000c: Székely Bertalan kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 4: 6 8. Horváth J. 2000d: Szilárd Gábor Karola brazíliai festőművész kiállítása. Múzeumi Tájékoztató 4: Horváth J. 2000e: Rippl-Rónai József Issy L Éveque-i rajzfüzete. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Horváth J. 2000f: Somogy megye képzőművészete. Somogy megye helyismereti könyve pp Horváth J. 2001a: A szarvassá válás hétköznapjai. Ungvári Károly művészete. Új Művészet pp Horváth J. 2001b: Rippl-Rónai ismeretlen rajzai. Kiállítás a Rippl-Rónai Múzeumban. Múzeumi Tájékoztató 2: 5 8. Horváth J. 2001c: Diskay Lenke és Varga Hajdu István emlékkiállítás. Siófok, Kálmán Imre Múzeum. Múzeumi Tájékoztató 2: Horváth J. 2001d: Zala Zichy Mihály Emlékmúzeum. Tájak Korok Múzeumok füzetei pp Horváth J. 2001e: Rippl-Rónai Emlékmúzeum (Róma villa). Tájak Korok Múzeumok. pp Horváth J. 2002a: A Merics gyűjtemény. A Rippl-Rónai Múzeum kiállítása. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 2002b: A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 2002c: Lapozgatás Kunffy Lajos emlékiratában. Somogy 5 6: Horváth J. 2002d: Híres műtermek Somogyban (Zichy, Rippl-Rónai, Kunffy) In.: Művészek és műtermek. Ernst Múzeum, Budapest pp Horváth J. 2002e: A pasztell technika Rippl-Rónai művészetében. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Horváth J. 2003a: Wallner Jenő élete és művészete ( ). Kiállítási katalógus. Kaposvár, Vaszary Képtár pp

10 100 ÉVES A MÚZEUM Horváth J. 2003b: Sötétség délben - Wallner Jenő kiállítása a Vaszary Képtárban. Somogy 3: Horváth J. 2003c: Piéta. In memoriam Bors István. Somogy p Horváth J. 2003d: Műcsarnok Zala falun. A Zichy Mihály Múzeum. Szalon 3: Horváth J. 2003e: Somogy barokk emlékei. Dunántúli barokk emlékek. Idegenforgalmi kiadvány, Győr pp Horváth J. 2004: A Rippl-Rónai családfa. Neuillyben. Rippl-Rónai József és James Pitcairn Knowles. Ernst Múzeum, Budapest pp Horváth J. 2005a: Balázs János festőművész emlékkiállítása. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 2005b: Kunffy Lajos A somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 2005c: Zichy Mihály Emlékmúzeum. Műértő pp Horváth J. 2006a: Kunffy Lajos cigányképei. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa pp Horváth J. 2006b: Kunffy Lajos Visszaemlékezéseim. pp Horváth J. 2006c: Rippl-Rónai. Tóth könyvkiadó, Debrecen pp Horváth J. 2006d: Ungvári Károly ( ). Képírás Művészeti Alapítvány, Kaposvár pp Horváth J. 2006e: Rippl-Rónai József ismeretlen művei. Somogyi Múzeumok Közleményei, 17C: Horváth J. 2008a: A Rippl-Rónai tanítványok. Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Horváth J. 2008b: Rippl-Rónai emlékkönyv. Második javított kiadás. pp Horváth Péter Horváth P. 1997: Egy későbronzkori (i.e. XII-X. századi) bronz lábvért restaurálása. Múzeumi Műtárgyvédelem Horváth P., Marton K., Vámosi L. 2004: A restaurálás története a Somogy megyei múzeumokban. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Költő L., Horváth P. 2004: Vörs Majori dűlő 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Imrő Judit Imrő J. 2000: A református vallás szakrális tárgyai a Belső-somogyi Egyházmegyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Imrő J. 2001: Szokások. Somogy megye népművészete pp Imrő J. 2006: Húsvéti népszokások és hímes tojások Somogyban. Somogyi Múzeumok Közleményei 17C: G. Jáger Márta G. Jáger M. 1979: Somogyi Levéltári Napok Somogyi Honismereti Híradó 2: G. Jáger M. 1981a: Somogyi Levéltári Nap 80. Somogy 1: G. Jáger M. 1981b: A múzeum (Somogyi alkotóműhelyek) Somogy pp Juhász Magdolna Juhász M. 1983: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzet magasabbrendű növényei. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 3: Borhidi A., Juhász M. 1985: Egy új növénytársulás a Barcsi Tájvédelmi Körzetben: Ranunculo flammulae Gratioletum officinalis Borhidi et Juhász ass. nova. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 5: Galambos I., Juhász M. 1985: Újabb adatok a Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzet mohaflórájához. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 5: Juhász M., Szerdahelyi T., Szollát Gy. 1985a: Újabb adatok a Barcsi Tájvédelmi Körzet flórájához. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 5: Juhász M., Szerdahelyi T., Szollát Gy. 1985b: Természetvédelmi gondok a Barcsi Tájvédelmi Körzetben botanikai tapasztalatok alapján. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 5: Kevey B., Juhász M., Klujber K., Borhidi A. 1992: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: Juhász M. 1993: Védett természeti értékek Somogyban. Védett növények. Múzeumi Tájékoztató 4: Juhász M. 1994: A Csokonyavisontai fás legelő flórája. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Juhász M. 1996a: Actual vegetation map of the Barcs Nature Reserve in 1985 (Hungary). Proc. Research, conservation, management Conference I: pp. Juhász, M. 1996b: Changes in the flora of the Barcs Nature Reserve (Hungary). Proc. Research, conservation, management Conference I: pp. Juhász M. 1997a: A Barcsi Tájvédelmi Körzet égeres láperdői. IV. Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs, p. 91. Juhász M. 1997b: A vegetáció jelenlegi állapota a Dráva-sík és Belső- Somogy határvidékén Dráva Konferencia p. 21. Markó A., Juhász M. 1997: A Duna-Dráva Nemzeti Park somogyi szakaszának talajtani viszonyairól. XI. Országos Környezetvédelmi Konferencia pp Juhász M. 1999: Gyapjúsás fajok (Eriophorum spp.). In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. - Mezőgazda Kiadó, Budapest, p Juhász M., Dénes A. 2001: Időszakosan vízzel borított erdőtársulások alapállapot-felmérése a Dráva-monitoring keretében. II. Dráva Konferencia, Pécs p. 9. Juhász M., Hegedüs A. 2002: Természetes erdő aljnövényzetének megváltozása tájidegen fafajok ültetése esetén. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Juhász M. 2004a: A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) előfordulása Somogy megyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Juhász M. 2004b: Kései meggy (Prunus serotina Ehrh.). In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.) Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 9: Juhász M. 2004c: A somogyi Dráva ártér növényzete. In: Sallai Z. (szerk.) A drávai táj természeti értékei. Nimfea Tanulmánykötetek 3: Juhász M. 2004d: Rövid távon megfigyelt vegetáció szintű változások egykori homoki legelőn. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI. p. 91. Juhász M., Dénes A. 2004: Időszakosan vízzel borított erdőtársulások monitoring vizsgálata a Dráva mentén. Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében 6. p. 71. Balogh L., Juhász M. 2006: Amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca americana L.) és kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta van Houtte). In: Botta-Dukát Z. (szerk.): Özönnövények 2. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 10: Juhász M., Dénes A. 2006: Biomonitoring of alder swamp forests. Natura Somogyiensis 9: Juhász M. 2006: A Barcsi Borókás növényzete. Somogyi Múzeumok Közleményei 17B: Dénes A., Juhász M., Salamon-Albert É. 2008: A szibériai nőszirom (Iris sibirica L.) egy Dráva menti állományának változásai között Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Molnár Cs., Juhász M. et al. 2008: Vegetation-based landscape regions of Hungary Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.), pp Juhász M. 2008: Észak-Zselic. In: Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. Király G et al. (szerk.) MTA ÖBKI, p

11 JUBILEUMI KÖTET Juhász M., Csiky J. 2008: Dél-Zselic. In: Király G. et al. (szerk.) Magyarország földrajzi kistájainak növényzete MTA ÖBKI, p.139. Juhász M. 2008: Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) In: Botta-Dukát, Z. & Balogh, L. (eds.) The most important Invasive Plants in Hungary. HAS Institute of Ecology and Botany, pp: Balogh L., Juhász M. 2008: American and Chinese pokeweed (Phytolacca americana L., Phytolacca esculenta van Houtte). In: Botta-Dukát, Z. & Balogh, L. (eds.) The most important Invasive Plants in Hungary. HAS Institute of Ecology and Botany, pp: Juhász M. 2009: Európai jelentőségű botanikai értékek a Zselicben. III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei. Konferencia a Zselicért. p. 4 N. Kapczár Rozália N. Kapczár R. 1980: Szőkedencs népélete. Somogyi Honismereti Híradó 1: Kapitány Orsolya Kapitány O. 1980: Adatok a mézesbáb szerepére a somogyi parasztság táplálkozásában. Somogy néprajza II pp Kapitány O. 1994: Somogyszob község reformátusságának házassági kapcsolatrendszere között. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Kapitány O. 1998: A kender termelése és feldolgozása Belső-Somogy falvaiban. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Kapitány O. 2000: Somogy néprajza. Somogy helyismereti könyve pp Kapitány O. 2001a: Fejezetek Nagyatád és a hozzácsatolt települések paraszti rétegének életéből. Nagyatád monográfiája pp Kapitány O. 2001b: A fonás-szövés hagyománya. Somogy megye népművészete pp Kapitány O., Kerecsényi E. 2001c: Tárgyak kéregből, fatörzsből, veszszőből és más növényi nyersanyagokból. Somogy megye népművészete pp Kapitány O. 2005: Somogy megye szabadtéri néprajzi gyűjteménye Szennában Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány pp Kapitány O. 2006: A habán hagyományok újraélesztése Kaposváron a Fazekas Háziipari Szövetkezetben. Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében pp Kapitány O. 2007:..A szépség kertjében Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16: Kapitány O. 2008: A segesdi búcsú 1981-ben és 2004-ben. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Király István Szabolcs Király I. 1978: A Kapos folyó völgye somogyi részének történeti-gazdasági elhatárolása és tipizálása 1848 és 1944 között. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Király I. Sz. 1978: A cséplés gépesítése (Az 1839-ben épített magyaratádi cséplőgép műszaki leírása. Agrártörténeti Szemle 20(3-4): Király I. Sz. 1981: A mezőgazdasági gépesítés kezdetei Somogyban. I. rész. Levéltári Évkönyv pp Király I. Sz. 1982: A mezőgazdasági gépesítés kezdetei Somogyban. II. rész. Levéltári Évkönyv, pp Király I. Sz. 1983: Agrártörténeti emlékeink nyomában. Somogyi Múzeumok Közleményei 6: Király I. Sz. 1992: Mayer-féle motor a század elejéről. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Király I. Sz. 1994: A nagybirtok gépesítése. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Király I. Sz. 1996: A magyar mezőgazdaság gépesítésének történetéből. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Király I. Sz. 1998: A gazdaságilag fejlett országok hatása a mezőgazdaságunk fejlesztésére ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Király I. Sz. 2000: Ausztria szerepe a magyar mezőgazdaság gépesítésében ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Király I. Sz. 2002: Egy évtized a megyei múzeumi szervezet szolgálatában. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Király I. Sz. 2004: A gépállomás (Betekintés a Somogy Megyei Állami Mezőgazdasági Gép üzem történetébe ( )). Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Király I. Sz. 2006: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek Somogyban ( ). Király István Szabolcs szerzői kiadás, Kaposvár, pp Knézy Judit Knézy J., István, E. 1965: Kerámiagyűjtemény gyarapodása. Néprajzi Értesítő Knézy J. 1966a: Egy szigetvári fazekas Barcson. Múzeumi Körlevél 1-2: Knézy J. 1966b: A kaposvári Rippl Rónai Múzeum Kapoli tárgyai. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 12 13: Knézy J. 1966c: A hedrehelyi gölöncsérek. Somogyi Múzeumok Füzetei 7: Knézy J. 1967: Somogyi pásztorművészet. pp Knézy J. 1968: Pogányszentpéter szellemi kultúrája. Somogyi Múzeum Füzetei 12: Knézy J. 1970a: A somogyi hímzés kiállítás szakmai kérdései. Somogyi Honismereti Híradó 3: Knézy J. 1970b: Zselic és Szenna. Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők V. Találkozója: pp Knézy J. 1971a: Somogyi tojáshímzések. Somogyi Honismereti Híradó 1: Knézy J. 1971b: Aki dudás akar lenni. Somogy 2: Knézy J. 1971c: Az első Dunántúli Népművészeti Hét. Múzeumi Közlemények 3: Knézy J. 1971d: Útmutató a település, népi építkezés és a népi lakáskultúra vizsgálatához. A Somogyi Gyűjtemény Füzetei 4: 25. Knézy J. 1972a: A fehér vászon jobbágyruházattól a sokszínű somogyi népviseletekig (részlet). A fehérgyász. Rügyek pp Knézy J. 1972b: Faépítkezésre vonatkozó 18. századi adatok Somogyból. Ethnograhpia 89: Knézy J. 1972c: Bemutatjuk a somogyi népi fazekasokat. Baranyai Művelődés 4: Knézy J., Rózsai Á. 1972: Somogyi szövés fonás és a szőlészet borászati kultúra. Helytörténeti és Munkásmozgalmi Múzeum (Marcali) kiállítás vezetője: pp Knézy J. 1973a: Favázas lakóház építkezés emlékei a belső somogyi Csököly, Gige, Kisbajom, Rinyakovácsi községekben. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Knézy J. 1973b: Összefoglaló a tárgyi néprajzi gyűjtésről. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Knézy J. 1974a: Zselic 2. Parasztok és pásztorok hagyatéka. Élet és Tudomány 29: Knézy J. 1974b: A Bencsik fazekascsalád története. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 14 15: Knézy J. 1974c: Települési és építkezési változások Belső Somogyban a reformkor végétől a 20. század elejéig. Ethnographia 85: Knézy J. 1975a: A táplálkozás szokásai és rendszere Gige, Csököly, Rinyakovácsi és Kisbajom belső somogyi községekben. Somogyi Múzeumok Közleményei 2: Knézy J. 1975b: A Somogy megyei sírjelek kérdéséhez. Műemlékvédelem 19 (2): Knézy J. 1975c: Ember és állatábrázolás a dél dunántúli pásztorművészetben. Művészet 16 (10):

12 100 ÉVES A MÚZEUM Knézy J., Kerékgyártó A. 1975d: A Buzsák környéki színes paraszti hímzés. Somogyi Múzeumok Közleményei 2: Knézy J. 1975e: Somogyi népművészeti kiállítás Szófiában. Somogyi Múzeumok Közleményei 2: Knézy J. 1976a: A somogyi fazekasság értékesítési kérdései. Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában pp Knézy J. 1976b: Belső somogyi szövőasszonyok munkái. Élet és Tudomány 5: Knézy J. 1977: Csököly népének gazdálkodása és táplálkozása ( század). Somogyi Almanach 27: Knézy J. 1978a: századi viseletadatok Somogyból. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Knézy J. 1978b: A somogyi Balatonmellék kulturális táji egységének problematikája. Studium Historia Simighiense 1: Knézy J., Jankovich D., Makkay J. 1978: Somogy néprajza. A Rippl Rónai Múzeum állandó kiállításai pp Knézy J. 1979a: Áttelepített parasztházak berendezése, a bútorok készítési idejének magállapítása a Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Műemlékvédelem 22 (4): Knézy J. 1979b: A somogyi női házivászon ruhadarabokra vonatkozó utalások a században. Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve : Knézy J. 1979c: Egy somogyi parasztasszony divatrajzai (Somogyszentpál). Élet és Tudomány 26: Knézy J. 1979d: Újabb adatok a Nagyberekben élő horvát eredetű lakosság textilkultúrájához. Somogy 4: Knézy J. 1980a: Faanyagok és fából készült használati tárgyak a zselici falvak paraszti háztartásában. Zselici Dolgozatok 5: Knézy J. 1980b: A sertéshús fogyasztása és tartósítása Somogy megye parasztságánál ( ). Somogy megye Néprajza 2: Knézy J. 1980c: Paraszti tejfeldolgozás és tejtermékek fogyasztása Somogyban ( ). Somogy megye néprajza II pp Knézy J. 1981a: Babócsa és környéke népi táplálkozása. Ethnographia 42: Knézy J. 1981b: Somogyi parasztgyermekek életének kutatása. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Knézy J. 1982a: A nagycsaládi szervezet kérdései a belső somogyi református családoknál a reformkor közepétől a 20. század közepéig. PAB VEAB Értesítő 6(1-2): Knézy J. 1982b: Die ungarischen und croatischen Frauen als Träger der Traditionen in Süd Somogy. Die Frau in Bauernkultur Pannoniens. Ethnoloska Tribina Sondergabe pp Knézy J. 1983: Somogy megye jobbágyparaszti népének csoportjai és gazdálkodása a 18. század elejétől a 19. század közepéig. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 1984: Somogy 18. századi táplálkozástörténetéből. Somogy Megye Múltjából 15: Knézy J. 1985a: A somogyi parasztság gazdálkodásának és táji csoportjainak változásai ( ). Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 1985b: Poglavlja iz materialne kulture sela Nagybereka u šomodskoj županiji. (Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából). Ethnografija južnin slavena u mađarskoj pp Knézy J. 1985c: Die Typen der Wohnhäuser der Ethnographischen Freilichtsammlung von Szenna und ihre Bauperioden. Acta Scansenologica 3. Knézy J. 1987a: Uradalmi alkalmazottak és életmódjuk a csurgói uradalomban a 18. század végén. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 1987b: Gazdasági változások Belső Somogyban a 20. század első felében. Zalai Gyűjtemény 27: Knézy J. 1987c: Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény. Szabadtéri Néprajzi Múzeumok pp Knézy J. 1987d: Egy gazdasági utasítás az 1780 as években a csurgói uradalmi alkalmazottak munkakörének és bérének korrigálásáról, s ennek tanulságai. Rendi Társadalom Polgári Társadalom 1: Knézy J. 1987e: Régi cselédházak nyomában Csurgón. Somogy 1: Knézy J. 1988a: Somogy régi ételei. pp Knézy J. 1988b: Die Rolle der Bäuerinnen in der Widerspiegelung der Eigenarten einzelner Regionalgruppen, Dorfgemeinschaften, Berufsgruppen. Acta Museorum Agriculturae 21: Knézy J. 1989a: Gazdasági változások és a somogyi parasztság táplálkozásának alakulása ( ). Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 1989b: Vallásos népszokások, búcsú, temetés, gyász néprajza Marcaliban és környékén. Somogy 6: Knézy J. 1990: Herrschaftliche Angestellte eines Herrengutes in Süd Somogy und ihre Lebensweise am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Gutshofknechte und Saisonarbeit im Pannonischen Raum pp Knézy J. 1991a: Die Naturalien als Feudalleistungen und die Ernährungsgewohnheiten im Komitat Somogy (Ungarn) in dem 18. Jahrhundert. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 1991b: Táji különbségek a somogyi paraszti építkezésben. ( ) In: Dél Dunántúl népi építészete pp Knézy J. 1991c: Történelmi, tárgyi néprajzi fejezetek Marcali és környéke népéletéből. Marcali története. Várostörténeti Tanulmányok 1: Knézy J. 1991d: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából I. Somogy Megye Múltjából 22: Knézy J. 1991e: Belső somogyi falvak lakói Alsó és Felsősegesdi szőlőhegyen. A Duna menti népek hagyományos műveltsége pp Knézy J. 1991f: Illúziók és jobbágylázadások. (A csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei a 18. században). Rendi társadalom Polgári társadalom 3: Knézy J. 1992a: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából II. Somogy Megye Múltjából 23: Knézy J. 1992b: Fejezetek Somogy megye néprajzából. Iskola és Levéltár 36: Knézy J. 1992c: Épületfa kitermelésének korlátozása és csökkenő lehetőségei két somogyi községben között. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Knézy J. 1992d: Köznemesi bútor jobbágyparaszt bútor a Dél Dunántúlon (16. sz. végétől 1850 es évekig). Ház és Ember VIII: Knézy J. 1992e: Egy szigetvári fazekas Barcson. Gyökerek 1: Knézy J. 1993a: Paraszti fűtő, sütő, tüzelőberendezések az újkorban. História 5 6: Knézy J. 1993b: Adatok a szulóki dohánytermesztés múltjából. Somogy 2: Knézy J. 1993c: Adatok a jobbágyparaszti gondolkodás, szemlélet történetéből. Ethnographia 104: Knézy J. 1993d: Jankó János kutatásai a Balaton mellékén és a déli part táji történeti csoportjai. Ethnographia 104: Knézy J. 1994a: Somogy megyei fazekas árlimitációk. IV. Nemzetközi Kézművestörténeti Szimpózion pp Knézy J. 1994b: Néprajzi eredmények és feladatok Somogyban. Honismeret 1: Knézy J. 1995: Paraszt, pásztor, cselédgyermekek munkára való nevelése. Gyermekvilág a régi magyar falun II. Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 50: Knézy J. 1996a: Paraszti viselet, szemlélet és ízlésváltozás Somogyban. Ethnographia 107: Knézy J. 1996b: Hagyományok és újítások a paraszti táplálkozásban Somogyban ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 12:

13 JUBILEUMI KÖTET Knézy J. 1996c: Két fontos táplálékot szolgáltató növény termesztése és fogyasztása a Dél Dunántúlon a 18. században. A burgonya és az amerikai bab. Agrártörténeti Szemle 38 (1 4): , Knézy J. 1996d: Népéleti adatok a Dél Dunántúlon a 18. századi iratokban. Tanulmányok Pápa város történetéből 2: Knézy J. 1996e: Csokonai és a csökölyiek határpere. Hévíz 3: (Knézy Edit néven) Knézy J. 1997a: Betelepített német csoportok helyzete, konfliktusuk földesurukkal. Kapcsolatok és konfliktusok Közép Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára pp Knézy J. 1997b: Élet a Festeticsek csurgói uradalmában a 18. század utolsó harmadában. Somogy Megye Múltjából 28: Knézy J. 1997c: Lage der angesiedelten deutschen Volksgruppen und ihre Konflikte mit zuständigen Gutsherren. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei : Knézy J. 1997d: Német falvak, iparosok szerepe a reformkori Külső Somogyban és a Kacskovics uradalomban. Néprajzi Látóhatár 6: Knézy J. 1997e: Táplálkozási adatok az uradalmi tisztek által készített dokumentumokban. A táplálkozáskultúra változásai a században Knézy J. 1997f: Vendéglátás, úton lévők táplálkozása (XVIII. századtól a reformkor végéig). Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére pp Knézy J. 1997g: Bauerliche Kartoffelproduktion und Ernährung in Süd Transdanubien, Ungarn (18 19.Jh.) Kulturprägung durch Nahrung Die Kartoffel pp Knézy J. 1998a: Adatok a jómódú somogyi köznemesek építkezéséhez és lakáskultúrájához a XVIII. század végétől a reformkor végéig. Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. A Soproni Múzeum Kiadványai 3: Knézy J. 1998b: Iparosok a Festeticsek és Széchényiek marcali és csokonyai uradalmaiban (Somogy megyében). Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Knézy J. 1998c: Rural hospitality, board of wayfarers, and provision for journeys in Hungary ( ). Food and Traveller. Migration, Immigration, Tourism and Etnic Food pp Knézy J. 1999a: Die Erziehung auf die Arbeit der Bauern, Hirten und Landarbeiterkinder. Museums and their development, collection, conservation, exhibition, expositions CIMA XI. conference pp Knézy J. 1999b: Német iparosok szerepe a majorok kiépítésében a 18. században és a reformkorban Somogy megyében. Tanulmányok a kézműipar történetéből pp Knézy J. 2000a: Fish consumption in the Carpathian basin west of the Danube in the Eighteenth and Nineteenth centuries. Food from Nature. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 71: Knézy J. 2000b: Németek és magyarok a Dráva mentén. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Knézy J. 2000c: Die Erziehung zur Arbeit der Bauern, Hirten und Gutshofknechtskinder. Acta Ethnographica Hungarica 45: Knézy J. 2000d: A környezetváltozások hatása a halászatra és halfogyasztásra a Dunántúlon. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) Knézy J. 2001a: Táj, népcsoportok története, művészeti hatások. Somogy megye népművészete pp Knézy J. 2001b: Az otthon művészete. Somogy megye népművészete pp Knézy J. 2001c: A paraszti viselet változásai a XVIII. XIX. században. Somogy megye népművészete pp Knézy J., István, E. 2001d: Gelencsérek, fazekasok, tálasok munkái. Somogy megye népművészete pp Knézy J. 2001e: Csurgó egykori mezőváros népcsoportjai és a Festetics uradalom. A mezőváros, mint uradalmi központ. Annales Tataienses 2: Knézy J. 2002a: Szemeskályhák Somogyban. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Knézy J. 2002b: Changes in the diet of feast of the etnic groups living along the river Drava. Food and Celebration. From Fasting to Feasting pp Knézy J. 2002c: Együd Árpád ( ). Magyar múzeumi arcképcsarnok pp Knézy J. 2002d: Gönczi Ferenc ( ). Magyar múzeumi arcképcsarnok pp Knézy J. 2002e: Életmódváltozások és a paraszti mentalitás Somogyban Somogyi Honismeret 2: Knézy J. 2004a: Életmódváltozások Somogy megyei falvakban ( ). Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei ( ) pp Knézy J. 2004b: Changes in the Eating Habits of Villagers in Urban Settings in Hungary, Changing Tastes. Food culture and the processes of industralization pp Knézy J. 2005a: Innovations in food culture among the rural communities of Hungary, The diffusion of Food culture in Europe from the late eighteenth century to present day pp Knézy J. 2005b: Római katolikus böjti ételek Somogy megyében. Somogyi Honismeret 2: Knézy J. 2006a: Paraszti és cselédértékek tántorgása a gyorsuló időben 1945 és 1970 között. Rendi Társadalom Polgári Társadalom 17: Knézy J. 2006b: Városba költözött falusiak táplálkozási szokásainak változásai Agria 42: Knézy J. 2006c: Újítások a falusi közösségek táplálkozási kultúrájában Magyarországon ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 17/C: Knézy J. 2006d: A parasztszoba éke: a szemeskályha Somogy megyében a XVIII. XIX. században. Az agyagművesség évezredei a Kárpát medencében pp Knézy J. 2006e: Környezetváltozások, halászat és halfogyasztás a Dunántúlon a században. Környezetváltozás, termelés, fogyasztás: a történeti ökológia kérdései. Annales Tataiensis 5: Knézy J. 2007a: Falutúrizmus, gasztronómiai rendezvények mai lehetőségei. Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 46: Knézy J. 2007b: A táplálkozási hagyományok és innovációk átadásának módjai a parasztcsaládokban a XIX. század végétől az 1960 as évekig. Mikroközösségek. Társadalom és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. Knézy J. 2008: A csökölyiek önértékelése, véleménye saját hagyományairól és sorsuk fordulója ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Knézy J. 2009a: A tudományos kutatás és gyakorlat szerepe a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény létrehozásában. Ház és Ember 21: Knézy J. 2009b: Számadások múltról és jelenről. Tanulmányok a mezőgazdasági népesség életmódjának változásairól ( század). Örökség Kaposi Kiskönyvtár 34: Kovács József Kovács J. 1973: Rippl-Rónai József művei a Somogyi Képtárban. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Kovács J. 1978: Adatok Rippl-Rónai József életéhez és munkásságához. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Költő László Markóné Monostori B., Költő L.1975: Olajadalékok bázisos jellegének potenciometriás vizsgálata MÁFKI közleményei 16: Költő L : Évfordulónaptár..., Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók Magyar Kémikusok Lapja. Költő L. 1981: Régészeti technika Veretek vallatása; Avarkori bronzok vizsgálata röntgenemissziós analízissel Magyarország 18(31):

14 100 ÉVES A MÚZEUM Kis Varga M., Költő L. 1981a: Röntgenemissziós analízis későavarkori bronztárgyakon Iparrégészeti kutatások Magyarországon. Sopron VEAB Értesítő 4: Kis Varga M., Költő L. 1981b: Későavar bronzöntvények bevonatainak vizsgálata röntgenemissziós analízissel. A kiegészítés, az etika és a természettudományos vizsgálatok kérdései a restaurálásban III. Nemzetközi Restaurátor Szeminárium Veszprém pp Kis Varga M., Költő L. 1981c: The examination of the platings of late Avar bronze casts Problems of completion, ethics and scientifical investigation in the restoration. III. International Restorer Seminar Veszprém , pp Költő L. 1982: Avarkori bronztárgyak röntgenemissziós analízise Somogyi Múzeumok Közleményei 5: Költő L. 1983: Régészeti következtetések avarkori bronzok elemzési adataiból Múzeumi Műtárgyvédelem 12: Kis Varga M., Költő L. 1983: Későavarkori bronztárgyak vizsgálata röntgenemissziós szinképelemzéssel XXVI. Magyar Szinképelemző Vándorgyűlés Előadásai, Kecskemét pp Kis Varga M., Költő L. 1984: Ujabb eredmények a röntgenemissziós analízis régészeti alkalmazásában Iparrégészet II. MTA VEAB Értesítő, Veszprém pp Kis Varga M., Költő L. 1985: Régészeti tárgyak elemzése REA módszerrel ATOMKI Közlemények 27(1): Szentpéteri J., Költő L. 1985: О населении Вёрша, расположенного недалеко от Залавара в области Шомодь = Труды V. Международного Конгресса Археологов-Славистов, Киев pp Csapó J.,Pap I., Költő L. 1987: Separation and determination of optical isomer amino acids from fossil bones by thin layer chromatography Budapest Chromatography Conference, the 7th Annual American Eastern European Colloquium and Conference on Liquid Chromatography Budapest, pp Csapó J., Pap I.,Terlaky-Balla É., Tóth Pósfai I., Költő L. 1987: Régészeti csontleletek optikai izomer aminosavainak szétválasztása és meghatározása vékonyréteg kromatográfiával DAK Konferencia előadásai Szombathely 24 25: Kis Varga M., Költő L. 1988: Composition analysis of Roman age enamelled bronze objects Archeometrical Research in Hungary pp Csapó J.,Pap I., Költő L. 1988:Age determination based on amino acid racemization Abstracts of 6th Congress of the European Anthropological Association p. 20. Honti Sz., Németh Péter G., Költő L. 1988: Boglárlelle az őskortól a honfoglalásig. In: Laczkó András (szerk.) Boglárlelle Tanulmányok pp Csapó J., Pap I., Csapóné Kiss Zs., Költő L. 1988: Arceological age determination of fossil bone samples containing protein based on amino acid racemization and epimerization Anthropologia Hungarica 20: Kis Varga M., Költő L. 1989: X-Ray Fluorescence Analysis of bronze Objects from the Avar Age ATOMKI Annual Report p. 62. Csapó J., Pap I., Költő L. 1989a: Archeological age determination based on the Racemization and Epimerization of amino acids In: Járó M., Költő L. (ed.) Archaeometrical Research in Hungary pp Csapó J., Pap I., Költő L. 1989b: Archeological Age determination based on Racemization and Epimerization of amino Acids Humanbiology 19: Csapó J., Pap I., Költő L. 1989c: Age determination of fossil bone samples containing protein based on amino acid racemization Abstracts of Archaeological Sciences Conference, Bradford p. 14. Költő L. 1990: A Balatonszemes, Landler Jenő utcai honfoglaláskori lovas sír In: Reöthy F. (szerk.) Szemes, Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről pp Kis Varga M., Költő L. 1990a: Analyse römischer Ringfibeln Savaria 19(1): Kis Varga M., Költő L. 1990b: X-Ray Fluorescence Analysis of bronze Objects from the Avar Age Abstracts of the International Symposium on Archeometry, Heidelberg p Csapó J., Csapóné Kiss Zs., Költő L. 1990: Age determination of fossil Bone Samples based on the Rate of Amino Acid Racemization Prezentations of IInternational Symposium on Achaeometry, Heidelberg Szentpéteri J., Költő L. 1990: Adatok az avar asszimiláció kérdésköréhez (Egy koraközépkori népesség régészeti emlékeinek feltárása Vörsön). Forrás 10: Csapó J., Csapóné Kiss Zs.Pap I., Költő L. 1990: Age determination of fossil bone samples based on the ratio of amino acid racemization Arhaeometry 90, Basel pp Költő L. 1991: A Kéthely - melegoldali Keszthely-kultúrás temető Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (1984/85) 2: Költő L. 1992a: Avarok és Magyarok a Zala torkolatvidékén Más Kor 14: Költő L. 1992b: Régészet a Somogy megyei múzeumban Somogyi Múzeumok Füzetei 19: Kis Varga M., Költő L. 1992a: A pápai Helytörténeti Múzeum néhány későbronzkori leletének röntgen-emissziós analitikai vizsgálata Acta Musei Papensis Pápai Múzeumi Értesítő pp Kis Varga M., Költő L. 1992b: A nagyberki-cseh-réti kincslelet analízise Somogyi Múzeumok Közleményei 9: (Függelék Honti Szilvia: Későbronzkori kincslelet Nagyberki-Cseh-rétről c. dolgozatához) Költő L., Lengyel I., Pap I., Szentpéteri J. 1992a: Etnikumok, régészeti kultúrák a koraközépkori Pannóniában (Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei Vörs) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve ( ) 30-32: Költő L., Lengyel I., Pap I., Szentpéteri J.1992b: Etnikumok, régészeti kultúrák a koraközépkori Pannóniában (Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei Vörs). Életünk 30(8 9): Költő L., Lengyel I., Pap I., Szentpéteri J. 1992c: Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9 11 Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy) (Zur Problematik der Ethnika und archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Pannonien). Slovenská Archeológia 40(2): Költő L. 1993: Das Gräberfeld der Keszthely-Kultur von Kéthely- Melegoldal Actes du XII. Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava : Költő L. 1993: Honfoglaláskori tegezes sír Vörsön A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 30-31(2): Költő L. 1994a: A Vörs-kerékerdői langobard fibula analízise Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Költő L. 1994b: VII VIII. századi avar temető Balatonkiliti határában. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Csapó J., Költő L. 1994: Age determination based on amino acid racemization: A new possibility Proceedings Word Archaeological Congress-3, New Delhi pp Költő L. 1995: A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága millecentenáriumi kiállítása elé Somogyi Kultúra 6(6): Költő L., Szentpéteri J. 1995: A századi kontinuitás kérdései a vörsi századi temető kapcsán (The question of continuity in the 8-10th -century on the basis of the 8-10th -century cemetery excavated at Vörs). Ljudje ob Muri, Népek a Mura mentén. Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, Murska Sobota-Zalaegerszeg pp Csapó J., Csapó J., Pap I., Némethy S., Költő L. 1995a: Gyapjúszőnyegek korának meghatározása a cisztin, a ciszteinsav, a metionin és a tirozin tartalom alapján Somogyi Múzeumok Közleményei 11: Csapó J., Csapó J., Némethy S., Költő L. 1995b: Age Estimation of Materials with High Keratin Content Based on Cystine and Cysteic Acid Content Archaelogical Sciences 1995 (Proceedings of a conference on the application of scientific techniques to the study of archaeology Liverpool, Oxbow Monograph 64:

15 JUBILEUMI KÖTET Csapó J., Csapó J., Némethy S., Költő L. 1995c: A possibble error of amino acid dating Archaelogical Sciences Conference, Liverpool, England, Abstract p. 51. Költő L. 1996a: Az első honfoglalók a Balaton déli partján in: Wolf M., Révész L. (szerk.) A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp Költő L. 1996b: Balatonszemes (Somogy megye) Őseinket felhozád... A Honfoglaló Magyarság; Kiállítási katalógus pp Költő L. 1996c: Fonyód Magyar Bálint Általános Iskola (Somogy megye) Őseinket felhozád... A Honfoglaló Magyarság; Kiállítási katalógus: Költő L. 1996d: Vörs Papkert B (Somogy megye) Őseinket felhozád... A Honfoglaló Magyarság; Kiállítási katalógus: Költő L. 1996e: Balatonszemes (Somogy county) The ancient Hungarians; Exhibition Catalogue: Költő L. 1996f: Fonyód Magyar Bálint Primary School (Somogy county) The ancient Hungarians; Exhibition Catalogue: Költő L. 1996g: Vörs Papkert-B (Somogy county) The ancient Hungarians; Exhibition Catalogue: Költő L. 1996h: Der Fundkomplex von Lengyeltóti, Kom. Somogy Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren p. 140, pp Költő L. 1996i: A török réz edények anyagvizsgálatának eredményei In: Hatházi G., Kovács Gy. (szerk.) A váli gótikus templomtorony pp Költő L. 1996j: Néhány nagy antimontartalmú bronzkori bronztárgy röntgenemissziós analízise (X-ray emission analysis of some bronze age bronze objects of high antimony content) Acta Musei Papensis - Pápai Múzeumi Értesítő 6: Szentpéteri J., Költő L. 1996: A Vörs Papkert-B lelőhely 8 9. századi temetője In: Költő L., Vándor L. (szerk.) Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis Balaton területén ) Kaposvár Zalaegerszeg pp Költő L. 1997: Megjegyzések az avar - magyar folyamatosság kérdéséhez a vörsi századi temető kapcsán Honfoglalásunk és előzményei Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpátmedencében A tizenegyedik Magyar Őstörténeti Találkozó és ötödik Magyar történelmi Iskola előadásai és iratai pp Költő L. 1997: Results of the metal-analyses of the copper wares. Acta Archaeologica. Appendix, G. Hadházi Gy. Kovács: A post-medieval Assemblage from Vál. Academiae Sc. Hung. 49: Költő L. 1998: Archaeometria. In: Ilon G. (szerk.): A régésztechnikus kézikönyve 1: Szentpéteri J., Költő L. 1998: A vörs-papkerti IX XI. századi temető. Konferencia a Kis-Balaton régészeti kutatásáról pp Költő L. 1999a: The Early Medieval Furnaces of the Somogyvámos- Gyümölcsény sites. In. Gömöri J. (szerk.) Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban pp Költő L. 1999b: Előzetes kutatási eredmények az Alsóbogát-Csalánosi dűlőben felfedezett vaskohászati lelőhelyen. In: Gömöri J. (szerk.) Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban pp Költő L. 1999c: Régészeti célú anyagvizsgálatok, különös tekintettel a bronzra Kísérleti Régészet Százhalombatta pp Ilon G., Költő L. 2000: Középső bronzkori emlékek a Velemi Szent Vidről. Egy tolnanémedi típusú (VII. Velemi) kincslelet. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 7: Csapó-Kiss Zs., Csapó J., Bernert Zs., Csapó Z., Pohn G., Költő L., Szikossy I. 2001: The introduction of amino acid racemization based age estimation into paleoanthropological research. Amino Acids 21(1): 5 6. CsapóJ., Bernert Zs., Csapó Zs., Pohn G., Csapó-Kiss Zs., Költő L., Szikossy I., Némethy S. 2001a: Introduction of amino acid racemisation based age estimation into paleoathropological research. Annales Historio-Naturales Musei Nationalis Hungarici 93: Bernert Zs., Csapó J., Csapó Zs., Pohn G., Csapó Kiss Zs., Költő L., Szikossy I., Némethy S. 2001b: Introduction aux methodes d estimation de l age basees sur la racemisation des acides amines en paleoanthropologie L homme et ses images (mesures, representations, constructions) Marseille, Volume des resumes p. 50. Költő L. 2002a: Török kori réztárgyak röntgenemissziós analízise in. Gerelyes Ibolya, Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság Régészeti Kutatása. Opuscula Hungarica 3: Költő L., Varga K., M. Maclean P. 2002: Analysis of High Antimony Concentration Finds with Various Methods XRF Analysis of Antimon Bronzes Achaeometry 98. Proceedings of the 31st Symposium Budapest, II. (BAR International Ser II.) pp Csapó J., Csapó-Kiss Zs., Bernert Zs., Csapó Zs., Pohn G., Költő L., Csapó J. Jr. 2002a: Comparison of the Age of Individuals from the Avar Period Determined by Anthropological Methods and Amino Acid Racemisation 33rd International Symposium on Archaeometry, Amsterdam. Program and Abstracts pp Csapó J., Csapó-Kiss Zs., Bernert Zs., Csapó Zs., Pohn G., Költő L., Csapó J. Jr. 2002b: Are There Any Differences in the D-aspartic Acid and D-glutamic Acid Content of Teeth from the Same Skull? 33rd International Symposium on Archaeometry, Amsterdam. Program and Abstracts pp Költő L. 2003: X-ray Emission Analysis of Turkish Copper Vessels. In: Gerelyes, I., Kovács, Gy. (eds.): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Opuscula Hungarica 3: Herold H., Költő L. 2004: Ein frühmittelalterliches Hüttenlehm- Bruchstück mit eingeritztem Kreutzmotiv von der Fundstelle Alsóbogát Csalánosi dűlő. Békés Megyei Múzeumok Közleményei pp Költő L., Horváth P. 2004: Egy honfoglalás kori tegez zárszerkezetének rekonstrukciós kísérlete (Vörs - Majori dűlő). Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Költő L., Dobó B. 2004: Egy századi pártaöv restaurálása és rekonstrukciója. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Költő L. 2005a: Egy századi földvár templom körüli temetőjének feltárási tapasztalatai. Somogysámson-Marótpuszta In: A halál árnyékának völgyében járok Opuscula Hungarica 6: Költő L. 2005b: Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről Zalai Múzeum 14: Költő L., Szentpéteri J. 2005: Der Fudplatz von Vörs-Papkert B (Ungarn, Komitat Somogy): Ein Gräberfeld des 8 10 Jahrhunderts. In.: Orsolya Heinrich-Tamáska (ed.) Awarenzeitlichen Tauschierarbeiten, Wien pp Költő L., Rostás Zs. 2006: Avar kori textilmaradványok vizsgálata. In: Hadak Útján 15. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 8: Kérdő K., Verebes A., Költő L., Kis-Varga M. 2007: An assemblage of bronze objects found in the territory of the 1st century vicus in Aquincum Viziváros. Proceedings of the 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe. Aquileia, Italy p. Szirmai K., Verebes A., Költő L., Kis-Varga M. 2007: Bronze Statuettes from Aquincum (material analyses of imported bronze statuettes from Aquincum) Proceedings of the 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe. Aquileia, Italy p. Költő L., Bajzik A. 2008: Kora Árpád-kori temetőrészlet egy kaposvári lakóparkban. (Előzetes jelentés az Ezüsthárs lakópark közműberuházások által érintett területének régészeti feltárásáról). Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Költő L. 2009: A Zselic régészeti vonatkozásai III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia a Zselicért p. 4. Költő L. 2009: Kora avar kori lósír Szőlősgyörökről =. In: In terra Quondam avarorum Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára, Kecskemét pp Szirmai K., Verebes A., Költő L., Kis-Varga M. 2009: Bronze Statuettes from Aquincum. Material Analyses of Imported Bronze Statuettes from Aquincum. - In: Ex Officina Studia in honorem Dénes Gabler, Győr pp

16 100 ÉVES A MÚZEUM Csapó J., Bernert Zs., Csapó Zs., Pohn G., Csapó-Kiss Zs., Szikossy I., Költő L. 2009: Az aminosavak racemizációján alapuló életkorbecslés bevezetése a történeti embertani kutatásokba Anthropológiai Közlemény 41: Magyar Kálmán Magyar K. 1973a: A Báthoriak sárkányölő hagyománya. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Magyar K. 1973b: Előzetes jelentés az ötvöskónyi reneszánsz várkastély feltárásáról ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Magyar K. 1973c: Előzetes jelentés a barcsi bödönhajó feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Magyar K. 1974: Az ötvöskónyi Báthori várkastély. Somogyi Múzeumok Füzetei 18: Magyar K. 1975: A somogyvári apátság Péter titulusának forrásairól. (Adatok a korai magyar egyházszervezés kérdéseihez.). Levéltári Évkönyv 6: Magyar K. 1979a: Régészeti kutatások a középkori Hedrehely területén. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Magyar K. 1979b: Somogyvár ispánsági- és megyeközpontról. Somogy Megye Múltjából Levéltári Évkönyv 10: Magyar K. 1979c: A babócsai nemzetségi központ kutatása 1. Somogyi Múzeumok Közleményei 3: Magyar K. 1980a: A X Xl. századi bizánci kapcsolataink somogyi forrásairól. Levéltári Évkönyv 13: Magyar K. 1980b: Források Somogy honfoglaló nemzetségéről. Adatok a magyar nemzetségi szervezet középkori történetéhez. I. Somogy megye múltjából 15. Levéltári Évkönyv 3 Magyar K. 1980: L abbaye de Somogyvár en Hongrie filiale de l abbaye de Saint-Gilles, Notes RV. Jéolas Association d Histoire et d Archeológie de Saint-Gilles pp Magyar K. 1981a: Ispánsági és nemzetségi központok kutatása Somogyban 1. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Magyar K: 1981b: Kaposszentjakabi bencés apátság romjai. Budapest pp Magyar K. 1982: A somogyi XIV XV. századi mezővárosi fejlődés történetéről. Somogyi Múzeumok Közleményei 5: Magyar K. 1983a: Szántódpuszta és környéke a középkorban. Budapest, Panoráma Szántódi füzetek 5: Magyar K. 1983b: A középkori vasművesség forrásai és emlékei Somogyban 1. VEAB Évkönyv 3: Magyar K. 1983c: Az Árpád-kori Somogy francia kapcsolatairól. Somogyi Múzeumok Közleménye 6: Magyar K. 1985a: Adatok a középkori Szentgyörgy névadás somogyi forrásaihoz. Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv 2: Magyar K. 1985b: Források Somogy első honfoglaló nemzetségéről. (Adatok a magyar nemzetségi szervezet kutatásának történetéhez.) Somogy megye múltja. Levéltári Évkönyv 15: Magyar K. 1985d: Fonyód története az őskortól a középkorig. Fonyódi monográfia pp Magyar K. 1985e: Nagyatád és környéke a középkorban. Nagyatádi monográfia pp Magyar K. 1985f: A segesdi királynéi központ történetéről. Somogy megye múltjából 16. Levéltári Évkönyv 16: Magyar K. 1987: Ispánsági- és nemzetségi központok régészeti kutatásának településtörténeti eredményei Somogyban ( ). Településtörténeti Konferencia VEAB-PAB, Veszprém pp Magyar K. 1988a: Boglárlelle a honfoglalástól a késő középkorig. In: Laczkó A. Boglárlelle Tanulmányok pp Magyar K. 1988b: A középkori kaposvári vár és város története. Tanulmányok Kaposvárról. Kaposvári Kiskönyvtár 5: Magyar K. 1988c: A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása (Egy királynéi központ a X-XVIII. Században. Somogyi Almanach 45 49: Magyar K. 1989: Siófok története a honfoglalástól a késő középkorig. In: Siófok története, várostörténeti monográfia pp Magyar K. 1990a: Marcali a honfoglalástól, a késő középkorig. In: Marcali története, várostörténeti monográfia, Marcali pp Magyar K. 1990b: Babócsa története a honfoglalástól a mohácsi vészig. In: Babócsa története (Tanulmányok a község történelméről) Kaposvár pp Magyar K. 1991: Árpád-kori és középkori lakóházak Somogy megyében. In: A Dél-Dunántúl népi építészete. Szentendre Pécs pp Magyar K. 1992a: Marcali története a honfoglaláskortól a késő középkorig. In: Kanyar J. (szerk.) Marcali története várostörténeti tanulmányok I. pp Magyar K. 1992b: Somogyvár magyarország virágzó Árpád-kori központja. Források a XI.- XIV. századból. In: Magyar K. (szerk.) Szent László és Somogyvár tanulmányok a 900 éves Somogyvári Bencés Apátság emlékezetére pp Magyar K. 1992c: Somogyvár és Saint-Gilles régészeti emlékei (Különös tekintettel a somogyi Árpád-kori francia-magyar kapcsolatokra). In: Magyar K. (szerk.) Szent László és Somogyvár tanulmányok a 900 éves Somogyvári Bencés Apátság emlékezetére pp Magyar K. 1993: A honfoglalás- és Árpád-kor régészeti emlékei. Kaposvár pp Magyar K. 1994: A babócsai Nárciszos-Basakert Árpád- és középkori településtörténete a régészeti kutatások alapján (Különös tekintettel a terület XIV XVII. századi várára.) Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Magyar K. 1996: Nagyatád és környéke XI XV. századi településtörténete és régészeti emlékei (Különös tekintettel a várak és a települések rendszerére). Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Magyar K. 1999: Előzetes jelentés a bodrog-bűi X. századi vasolvasztó műhely régészeti kutatásairól. In: Gömöri J. Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban. Sopron Somogyfajsz pp Magyar K. 2000a: A Bodrog-alsó-bűi nemzetségi központ régészeti kutatása ( ) összegzés. Különös tekintettel a rovásírásos fúvókaleletre. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Magyar K. 2000b: Somogyvár és Saint Gilles Somogyvár és Zára (Zadar) XII. századi francia kapcsolatairól (Somogyvári Saint Gilles- o vezema Somogyvára i Zadra s Francuskom a XII. stoljécu Hrvatska (Madarska) Europa Stoljetne likovnoumjetnicke veze Horvátország) Magyarország Európa Évszázados képzőművészeti kapcsolatok Szerk.: Jadranka Damjanov, Zagreb pp , Magyar K. 2001: Szent István államszervezésének régészeti emlékei. Kaposvár pp Magyar K., Nováki, Gy. 2005: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Kaposvár pp Marián Miklós Marián M. 1952: A vipera fekete változatának (Vipera berus var. prester L.) Somogy megyei előfordulása. A Rippl-Rónai Múzeum Közleményei pp Marián M. 1953: Új adatok Somogy flórájának ismeretéhez. A Rippl- Rónai Múzeum Közleményei pp Marián M. 1954: A Baláta-tó. Természet és Társadalom 63(11): Marián M. 1956a: Újabb florisztikai adatok a somogyi flóra ismeretéhez. Rippl-Rónai Múzeum Közleményei pp Marián M. 1956b: Adatok a keresztes vipera (Vipera b. berus L.) Somogyi elterjedési viszonyaihoz. Annales Musei Nationalis Hungarici 7:

17 JUBILEUMI KÖTET Marián M. 1956c: Ismét tenyészik hazánkban a húsevő Aldrovanda. Természet és Társadalom 65(9): 1 6. Marián M. 1957: A Baláta gerinces állatvilága. Somogyi Almanach 1: Marián M. 1958a: Madártani jegyzetek Somogyból. Aquila 65: Marián M. 1958b: A Baláta gerinces állatvilágáról. Természettudományi Közlöny 89(3): Marián M. 1959a: A keresztes vipera hazánkban. Természettudományi Közlöny 90(7): Marián M. 1959b: A Baláta madárvilágáról. Aquila 66: Marián M. 1981: A Barcsi Ősborókás kétéltű és hüllő faunája (Amphibia, Reptilia). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 2: Marián M., Puskás L. 1985: A Barcsi-borókás madárállománya. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 5: Marián M. 1998: A Zselic kétéltű és hüllő faunájáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Kasza F., Marián M. 2001: A Baláta - láp és gerinces állatvilága, különös tekintettel a madarakra. Natura Somogyiensis 2: Marton Klára Marton K. 1981: Egy Csökölyből származó polgári szűr restaurálása. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Horváth P., Marton K., Vámosi L. 2004: A restaurálás története a Somogy megyei múzeumokban. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Matyikó Sebestyén József Matyikó S. J. 1992: A siófoki zsidóság története. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Matyikó S. J. 1994a: A siófoki római katolikus templom története és berendezése. Somogyi Mú-zeumok Közleményei 10: Matyikó S. J. 1994b: Szőlősgyörök története. Somogyi Honismeret 2: 84. Matyikó S. J. 1996: Beszélgetés László Gyulával. Az Avaroktól a kettős honfoglalásig. Koppány vezértől Szent Lászlóig. In: Magyar K. (szerk.) Az Őshazától Árpád honalapításáig. Tanulmány-kötet a honfoglalásunk évfordulója tiszteletére. Kaposvár, pp Matyikó S. J. 1999: A magyar néptánc Bartókja. Molnár István és a siófoki népfőiskola. In. Ujváry Z. (szerk.) Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Ethnica pp Matyikó S. J. 2001a: Tájházavató Nagyberényben. Somogyi Honismeret 1: Matyikó S. J. 2001b: Tájházavató Nagyberényben. Somogyi Honismeret 1: Matyikó S. J. 2002a: A veszprémi egyházmegye múltjából. Somogyi Honismeret 1: Matyikó S. J. 2002b: A gyermekkori szerelem még ma is tart. Somogyi Honismeret 2: 64. Mészáros Ádám Mészáros Á. 2001: Tótszentmárton története. Tótszentmárton pp Mészáros Á. 2003a: Dramatikus játékok farsang idején. A somogyi farsang a magyar és az európai hagyomány tükrében. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp Mészáros Á., Rózsás M. 2003b: Rablókkali találkozás. Juhász Mihály németi plébános feljegyzései Gelencsér Józsiról, a nevezetes somogyi rablóról. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á. 2004: Kútvölgyi Vendel, a kútásó mesterség élő legendája Barcson. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á. 2005: Németek betelepülése Barcsra 1770 és 1828 között Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á. 2006: Horvátok és magyarok a 18. századi Barcson. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á. 2007: A beás cigányok korai története és megtelepedésük Barcson. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á., Vidák T. 2007: Egy kiállítás margójára. Vázlat a beás cigányok történetéről. In: Marcali Múzeum. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum évkönyve 3: Mészáros Á. 2008: Felvidéki magyarok betelepülése Barcsra és környékére a II. világháború után. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á., Rózsás M. 2008: Rablókkali találkozás. Juhász Mihály németi plébános feljegyzései Gelencsér Józsiról, a nevezetes somogyi rablóról. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Mészáros Á. 2009a: Barcs és a testvérvárosi kapcsolatok Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete pp Mészáros Á. 2009b: A barcsi beások. Egy Dráva menti cigány közösség két évszázada. In: Kosztics I. (szerk.) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene Pécs, pp Mészáros Balázs Mészáros B. 1981a: Bél Mátyás hagyatéka. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Mészáros B. 1982: Szempontok a múzeumok honismereti munkájához. Somogyi Honismerti híradó 2: Mészáros B., Olsvai I. 1983: Búcsú Együd Árpádtól. Somogy 11: Mészáros B. 1983: Együd Árpád. Iskolai Szemle 5(3) Mészáros B., Tóth P. 1985: A Dél-Dunántúl és a Balaton körüli vármegyék leírása Bonbardi Topographiájában. Somogyi Múzeumok Közleményei 7: Mészáros B., Tóth P. : 1987: Compendium Hungariae geographicum. A Dél-Dunántúl leírása. Somogyi Múzeumok Közleményei 8: Molnár Ágnes Molnár Á. 1987: Somogy megye néprajzi kutatása az Ethnográfia évfolyamainak tükrében. Somogyi Múzeumok Közleményei 8: Molnár István Nagy Á., Gallina Zs., Molnár I., Skriba P. 2001: Késő Árpád-kori, nagyméretű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen. In: Cseri M., Tárnoki J. (szerk.) Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig, Szentendre-Szolnok pp Gallina Zs., Molnár I. 2003: Az intenzív állattartás feltételezett nyomai egy Árpád-kori településen. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Studia Archeologica 9: Gallina Zs., Molnár I.: 2004 Épületek és szerkezeti elemeik egy késő Árpád-kori településen. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Studia Archeologica 10: Gallina Zs., Molnár I. 2004b: Középkori templom és sírmező Kunfehértó-Templomhegyen. Halasi Múzeum 2: Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Somogyi K., Virágos G. 2006: Ásatási beszámolók - in: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: 11-12, 18, 20, 46-48, 51-56, 65. Molnár I. 2007: Ásatási beszámolók In: Belényesy K., Honti Sz. Kiss V. (szerk.) Gördülő idő. pp ,

18 100 ÉVES A MÚZEUM Nagy Lóránt Ábrahám L., Juhász M., Nagy L, Pintér A. 1994: Védett természeti értékek Somogyban. Múzeumi Tájékoztató 1994/4.: Lanszki J., Nagy Lóránt 2003: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület gerinces (Vertebrata) faunájának felmérése. Natura Somogyiensis 5: Ábrahám L., Juhász M., Nagy L. 1998: Dr. Marián Miklós a Somogy megyei természettudományi muzeológia megteremtője. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Németh Péter Gergely Németh P. G. 1988: Kelta és római leletek a Kis-Balaton térségében. Konferencia a Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Kaposvár, pp Honti Sz.,Költő L., Németh P. G : Boglárlelle az őskortól a honfoglalásig. Boglárlelle Tanulmányok pp Németh Péter G. 1992: A kőröshegyi kelta kard. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Németh P. G. 1993: Szőlősgyörök és környékének régészete az őskortól a honfoglalás koráig. Szőlősgyörök története pp Németh P. G. 1996a: Későrómai sírlelet Csomáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Németh P. G. 1996b: Kelta telepek a Kis-Balaton somogyi oldalán. Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén ). Kaposvár-Zalaegerszeg pp Csizmadia G., Németh P. G. 1997: Roman Barrows in County Somogy. Balácai Közlemények 5: Németh P. G. 1998: Kelta temetők Somogy megyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: Németh P. G. 2000a: Késő római temető Zamárdiban. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Németh P. G. 2000b: A megye régészete az őskortól a népvándorlás koráig. Somogy megye helyismereti könyve pp Csizmadia G., Németh P. G. 2000: Római halomsíros temetők Somogy megyében. In: K. Palágyi S., Nagy L. (szerk.) Római halomsírok a Dunántúlon pp Németh P. G., Szabó M. 2000: Keltische Gräber in Somogytúr. Acta Archaeologica 51: Németh P. G. 2001: A magyar államalapítás előtti idők emlékei. Kaposvár 2000-ben pp Németh P. G., K. Zoffmann Zs., Bartosiewicz L. 2002: Kelta temető és telep Ordacsehi határában. Somogyi Múzezeumok Közleményei 15: Honti Sz., Belényesy K., Gallina Zs., Kiss V., Kulcsár G., Marton T., Nagy Á., Németh Péter G., Oross K., Sebök K., Somogyi K. 2002: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 6-9, 15-20, Honti Sz., Belényesy K., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hansel B., Horváth T., Kiss V., Koós I., Marton T., Németh Péter G., Oross K., Osztás A., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sófalvi A., Somogyi K., Virágos G. 2004: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása ( ). Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 8-9, Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Somogyi K., Virágos G. 2006: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: 13-16, 18, 20-22, 49-51, Németh P. G., Honti Sz. 2006: Hun áldozati üst Balatonlelle- Rádpusztáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 17: Németh P. G. 2007: A Balaton déli partvidéke és a Dél-Dunántúl a vaskorban és a római korban. Ásatási beszámolók és tárgyismertetések. In: Belényesy K., Honti Sz. Kiss V. (szerk.) Gördülő idő pp , , , , , Orzsi Zoltán Orzsi Z. 1992: Iparosok 1932-ben Barcs környékén. Gyökerek 1: Orzsi Z. 1994a: Hamvazószerdától Úrnapjáig. (Adatok a szuloki németség vallásos szokásaihoz) Gyökerek 5: Orzsi Z. 1994b: A kopácsi halászladik készítése Gyökerek 5: Pandur István Pandur I. 1988: A barcsi iparoktatás története Barcs, pp Pandur I. 1989: A barcsi óvodák 100 éve. Barcs, pp Pogány Gábor Pogány G. 1983a: Kerámia most. Művészet 1983/2 Pogány G. 1983b: Midiatúrák. Művészet 1983/4 Pogány G. 1983c: M. Novák András festőművész kiállítása. Művészet 1983/6 Pogány G. 1983d: Tavaszi Tárlat Somogy XI 1983/4 Pogány G. 1983e: A zsűri természetrajza. Művészet 1983/9 Pogány G. 1983f: Midiatúrák. Új Tükör 1983/11 Pogány G. 1987a: Kondor Béla szellemi hagyományának hatása a 70- es évtized magyar képzőművészetére. Doktori dolgozat Pogány G. 1987b: Németh József monográfia. Tornyai János emlékkönyv Pogány G. 1987c: A realizmus ma. Tornyai János emlékkönyv Pogány G. 1987d: Országos faszobrászati kiállítás. Művészet 1987/2 Pogány G. 1987e: Váró Márton szobrászművész. Művészet 1987/4 Pogány G. 1987f: Garabuczy Ágnes festőművész. Művészet 1987/7 Pogány G. 1987g: Tenk László festőművész. Művészet 1987/8 Pogány G. 1987h: Tóth Ernő festőművész. Művészet 1987/10 Pogány G. 1987i: Móder Rezső festőművész. Művészet 1987/11 12 Pogány G. 1987j: Szekeres Emil festőművész. Művészet 1987/ Polgár Péter Honti Sz., Belényesy K., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hansel B., Horváth T., Kiss V., Koós I., Marton T., Németh Péter G., Oross K., Osztás A., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sófalvi A., Somogyi K., Virágos G. 2004: Ásatási beszámolók - In: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása ( ). Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Somogyi K., Virágos G. 2006: ásatási beszámolók - In: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: 10-11, 15, Pusztai Rezső Pusztai R. 1956: A személyi kőrézkori ház. Archaeológiai Értesítő 83: Pusztai R. 1957: Mezolitikus leletek Somogyból. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1: Rózsás Márton Rózsás M. 1989: Az idő sodrában (Barcs története dióhéjban, iskolásoknak) Barcs: 40. Rózsás M. 1992a: Adatok a barcsi vegyes céhről Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat 1(1): 5 8. Rózsás M. 1992b: A barcsi iparosság emlékanyaga a Dráva Múzeum gyűjteményeiben. Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat 1(1): Rózsás M. 1993a: Perembélyeges középkori kerámiatöredékek a Dráva Múzeum gyűjteményéből. Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat 2(1):

19 JUBILEUMI KÖTET Rózsás M. 1993b: Temetők Barcson. Dráva Menti Füzetek 2: Rózsás M. 1993c: Római kori kisfeliratok Barcs Szilitanyáról. Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat 2(4): Rózsás M., 1993d: Adatok Barcs századi üveghasználatához. Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat 2(4): Rózsás M. 1993e: 125 éves a Pécs barcsi vasútvonal. Dráva Völgye pp Aradi Cs., Rózsás M. 1994: A középkori Valkó templomának régészeti feltárása. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Kovács Gy., Rózsás M : A barcsi török palánkvár. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: Kovács Gy., Rózsás M. 1998: A barcsi török palánkvár. Törökök a délnyugat Dunántúlon Népek a Mura mentén 2: Rózsás M. 2002a: Török kori őrhely Drávatamási határában. A hódoltság régészeti kutatása pp Rózsás, M. 2002b: Késő vaskori ház Barcs Pusztabarcsról. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Rózsás M. 2003: Újabb adatok a barcsi vegyes céhről. Gyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat Rózsás M. 2004: századi kerámia és üvegleletek Barcsról. IGyökerek - Dráva Menti Honismereti Folyóirat Rózsás M. 2006a: Középkori és kora újkori hulladékgödrök Barcs Pusztabarcsról. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. Szerk. Mészáros Ádám. Barcs: Rózsás M. 2006b: Kisebb őrhelyek és erődített templom Barcs környékén. In: Gondolják, látják az várnak nagy voltát Nováki Gyula emlékkönyv pp Rózsás M. 2006c: Az Európai Unió városai. Barcs (várostörténet, műemlékek, városrészek szerzője) pp Rózsás M., Vágó I. 2006d: Egy elfelejtett professzor (Adatok dr. Horváth Béla szemészprofesszor életművéhez). Gyökerek. Dráva Menti Honismereti Folyóirat Rózsás M. 2008a: A polgári művelődés terei Barcson a 19. század derekától a II. világháborúig. I. rész. Gyökerek. Dráva Menti Honismereti Folyóirat Mészáros Á., Rózsás, M. 2008b: Rablókkali találkozás Juhász Mihály németi plébános feljegyzései Gelencsér Józsiról, a nevezetes somogyi rablóról. Somogyi Múzeumok Közleményei 18: Kalincz N., Molnár S., Rózsás, M. 2008c: Az élelemtermelés kezdetei Somogy megyében a Kr. e évezred fordulóján. Com Arch Hung: Rózsás M. 2009a: Kisvárosi séta térben és időben. In: Bagi G.né (szerk.) Barcs Antológia pp Rózsás M. 2009b: A polgári művelődés terei Barcson a 19. század derekától a II. világháborúig. II. rész Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete Sási János Sási J., L. Szabó T. 1973: Somogy megye műemlékjegyzéke pp Sási J., L. Szabó T. 1976: Műemlékvédelem Somogyban. Iskola és levéltár Sási J. 1979: Szulok művészeti emlékeiről. Műemlékvédelem 23(4): Sási J. 1980: Emlékezés Kuzmics Istvánra halálának 200. évfordulóján. Somogy 1: Sási J. 1981: A zselickisfaludi présház áttelepítése a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménybe. Somogyi Honismereti Híradó 1: Sási J. 1982: Az Európa Nostra díjas Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Szennán. Somogyi Múzeumok Közleményei 5: Sási J. 1984: A népi építészet emlékeinek védelme Somogyban. Múzeumi füzetek Sási J. 1993a: Népi építészetünk rejtett értékei. Somogyi Kurír 4: Sási J. 1993b: Virágdíszes templomi berendezések. Somogyi Kurír 5: Sási J. 2002: Néprajzi rajztár a Rippl-Rónai Múzeumban. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Simon Andrea Simon A. 2007: Állományvédelmi szempontok érvényesítése a Rippl- Rónai Múzeum textilraktárának kialakításakor. Tájházi Hírlevél 4: Simonné Pallós Piroska S. Pallós P. 1983: Adatok a kaposvári iparosság társas összejöveteleihez ( ). Somogyi Múzeumok Közleményei 6: S. Pallós P. 1985: A kaposvári iparosság művelődése ( ) Somogyi Múzeumok Közleményei 7: S. Pallós P. 1992: Somogy vármegye nemzetiségi közoktatáspolitikája a dualizmus évtizedeiben. Somogy Megyei Levéltár. Iskola és Levéltár: Dokumentumok a szülőföldről pp Somogyi Krisztina Somogyi K. 2000a: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es út elkerülő szakasz 1. számú lelőhelyén végzett feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Somogyi K. 2000b: A Balaton-Lasinja-kultúra leletanyaga Somogy megyében. Communicationes Archeologicae Hungariae pp Somogyi K. 2000c: A Balaton-Lasinja-kultúra első rézlelete Somogy megyéből. Ősrégészeti Levelek 2: Somogyi K. 2002a: A Somogyvár-Vinkovci-kultúra temetkezései Kaposújlakon. Ősrégészeti Levelek 4: Somogyi K. 2002b: Neuere Daten zur hochkupferzeitlichen Kupferindustrie im Komitat Somogy (SWUngarn). Antaeus 25/2002, Prehistoric Studies in memoriam Ida Bognár, Kutzián. Edit, Eszter Bánffy pp Somogyi K. 2002c: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es főút elkerülő szakaszának 9 10 és 36 számú lelőhelyén ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Somogyi K., Gallina Zs., Honti Sz., Kiss V., Nagy Á., Németh Péter G., Sebők K. 2002: Ásatási beszámolók In: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: Somogyi K. 2004a: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülő út 29 számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Somogyi, K. 2004b: A kisapostagi kultúra birituális temetője M7 S 27 Ordacsehi Csereföld lelőhelyen. In: Ilon G. (szerk.) Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete Szombathely, pp Gallina Zs., Somogyi K. 2004a: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülő út 36. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: Gallina Zs., Somogyi, K. 2004b: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülő út 27. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 185. Kiss V., Somogyi K. 2004: Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrája telepeiről. Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es út elkerülő szakasz 1. lelőhely középső bronzkori településéről. In: Nagy E. Gy. Dani J. Hajdú Zs. (szerk.) ΜΩΜΟΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete Debrecen, pp Somogyi K., Honti Sz., Fábián Sz., Gallina Zs., Hajdú Á., Hornok P., Koós I., Mersdorf Zs., Molnár I., Németh Péter G., Polgár P., P. Szeőke J., Serlegi G., Siklósi Zs., Sipos C., Virágos G. 2006: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton ( ) Előzetes jelentés IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: 23-26, 35-38, Somogyi K. 2007: Die besonderen Grabenanlagen der Lengyel-Kultur in Kaposújlak-Várdomb-dűlő im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: Kozłowski, J. K.-Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and 307

20 100 ÉVES A MÚZEUM related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków pp Somogyi, K. 2007b: Ásatási beszámolók és tárgyismertetések. In: Belényesy K., Honti Sz. Kiss V. (szerk.) Gördülő idő pp , Gallina Zs., Hornok P., Somogyi K. 2007a: Előzetes jelentés a Zamárdi, Zamárdit elkerülő sz. út 89., 58/a., 58/b., 56. lelőhelyeinek feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A: Gallina Zs., Hornok P., Somogyi K. 2007b: Vorbericht über die archäologische Untersuchung eines awarischen Eisenverhüttungszentrums in der Gemeinde Zamárdi (Komitat Somogy Ungarn). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. Brepols, Belgium pp Szapu Magda Szapu M. 1981: A kaposszentjakabi oláh cigányok hiedelemvilága. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Szapu M. 1984: Halotti szokások és hiedelmek Kaposszentjakabon az oláh cigányoknál. Ciganisztikai tanulmányok 1: Szapu M. 1985: Mesemondó és közössége. Ciganisztikai tanulmányok 4: Szapu M. 1992a: Együd Árpád és Somogy népköltészete. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: Szapu M. 1992b: A Somogy Megyei Múzeum. A megyei múzeum történeti áttekintése, tevékenysége, évkönyve. Somogyi Múzeumok Füzetei 19: Szapu M. 1993: Életmódvizsgálatok a Vág völgyében. Szlovákiai Magyarok Néprajzi Társasága pp Szapu M. 1994a: 1848-as katonadalok és Kossuth-nóták. Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből 1: Szapu M. 1994b: Karácsonyi ünnepkör adventtől vízkeresztig. Téli jelesnapi szokások Somogyban. Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből 2: Szapu M. 1994c: Együd Árpád hagyatéka I. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: Szapu M.1994d: A múzeum és az iskola. A közgyűjtemények és az oktatás: Szapu M. 1996: Gyermekjátékok. Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből 3: Szapu M. 1997: A mesehagyományozás folyamatának törvényszerűségei Kaposszentjakabon. Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról pp Szapu M. 1998a: Néprajz - néphagyomány. Magyarország kézikönyvei 14: Szapu M. 1998b: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. Tanítók Kiskönyvtára 9: Szapu M. 1999: Children s Games ins Somogy County. Acta Ethnographica Hungarica 44: Szapu M. 2000a: Mai ifjúsági csoportkultúrák egy dunántúli városban. A disszertáció tézisei. Somogyi Múzeumok Közleményei 14: Szapu M. 2000b: Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban. (Konfliktusmegelőzés). Magyar Szemiotikai Tanulmányok 3: l Szapu M. 2001: Gyermekélet, gyermekjátékok. Somogy megye népművészete pp Szapu M. 2002a: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák pp Szapu M. 2002b: Az úri közönség táncol Somogyi megyebálok az ezredfordulón. Studi etnologica hungarica 7: Szapu M. 2003a: Contemporary youth group cultures in a town in Western Hungary. Theses of the research and study. Acta Ethnographica Hungarica 48: Szapu M. 2003b: Az öltözet, mint kulturális szimbólum. Az üzenetek kódolása és jelenkori dokumentálása. MaDok-füzetek 1: Szapu M. 2004a: Buli van! A mai városi fiatalok szórakozási formái és alkalmai. Studia Ethnologica Hungarica 6: Szapu M. 2004b:A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák. Ifjúsági korszakváltás Ifjúság az új évezredben pp Szapu M. 2004c: A fiatalok értékrendje és önkifejezési formái. Ifjúsági csoportkultúrák Kaposváron. Egyenlítő 4: Szapu M. 2005: A mai ifjúsági kultúrák kutatása Magyarországon és Erdélyben. Folcloristica 9: Szapu M. 2005a: Négy magyar kisváros ifjúsági szubkultúrái. Vasi Szemle 59: Szapu M. 2005b: Trükkös tükrös pohár és társai. A fiatalok baráti körének ajándéktárgyai. MaDok-füzetek 3: Szapu M. 2005c: A bálok, mint közéleti fórumok? Jubileumi megyeés a régióbál Somogyban. Egyenlítő 3: Szapu M. 2006a: A cigányvajda. Egyenlítő 4: Szapu M. 2006b: Vajda az, aki annak mondja magát. Rendhagyó vajdaavatás egy kaposvári romungró cigány csoportnál. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/C: Szapu M. 2007: Halad a karaván. Jegyzetek egy fotókiállítás margójára. Egyenlítő 5: Takács Éva Takács É. 1974: Adatok az állami erdészeti igazgatás első korszakának a történetéhez (Az 1879:30.tc. és végrehajtása Somogyban). Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv Szili F., Takács É. 1974: A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Somogy megyei dokumentumainak felhasználása a történelemtanításunkban. Somogy 1: Takács É. 1975a: Beszámoló a Kaposvári Húskombinát krónikaíró szakkörének munkájáról. Somogyi Honismereti Híradó 1: Takács É. 1975b: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 6. Recenzió Somogy 4: Takács É. 1976: Az osztatlan tulajdonban lévő paraszti erdőbirtokok igazgatása az állami felügyelettől az állami kezelésig. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv pp Takács É. 1977a: A szocialista brigádtörténet írás és az üzemi krónikaírás tapasztalatai Somogy megyében. Honismeret 6: Takács É. 1977b: Tíz zselici község paraszti erdőgazdálkodása ( ) Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 3: Takács É. 1978a: A Somogy megyei erdők törzskönyve. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv pp Takács É. 1978b: A Tó melletti véd- és parkerdők az as esztendőkben. Studium Historicum Simighiense 1: Takács É. 1978c: A nagyvállalatok és az iskolák államosításának éve. Útközben 2: Szili F., Takács É. 1978: Kaposvár története képekben. Iskola és Levéltár pp Takács É. 1979a: Harminc éves a Magyar Népköztársaság Alkotmánya Útközben 8: Takács É. 1979b: A Zselic, mint termelői táj az 1935-ös üzemstatisztika tükrében. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv pp Takács É. 1979c: Erdőbirtokossági társulatok a Zselicben. Zselici dolgozatok 4: Takács É. 1981b: Tábori levelek az I. világháborúból. Somogyi Múzeumok Közleményei 4: Hajdó L., Takács É. 1984: A Kaposvári járás községtörténeti lexikona Iskola és Levéltár pp Takács É. 1987a: Egy szocialista brigád portréja Üzemtörténeti Értesítő. Budapest pp Takács É. 1987b: Három évtized a Kaposvári Tejüzem élén (Szondi István életútja). Somogyi Honismereti Híradó 1: Takács É. 1988: Adatok Boglárlelle nagyközség történetéhez ( ) In.: Boglárlelle. Tanulmányok. Boglárlelle pp Takács É. 1992: Egy parasztcsalád hétköznapjai ( Fonai György írásos könyve ) Somogyi Múzeumok Közleményei 9:

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Képzőművészeti kiállítások a Rippl-Rónai Múzeum rendezésében (1947 2008)

JUBILEUMI KÖTET. Képzőművészeti kiállítások a Rippl-Rónai Múzeum rendezésében (1947 2008) JUBILEUMI KÖTET Képzőművészeti kiállítások a Rippl-Rónai Múzeum rendezésében (1947 2008) Kiállítás címe Kiállítás helye Kiállítás ideje 1947 Kaposvári Kultúrnapok Képzőművészeti kiállítás a Szépművészeti

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében Tárgy: Történész muzeológusok szakági szakmai továbbképzése Ügyintéző: dr. Varga Éva Kedves Kollégák! A történész muzeológusok 2010. évi szakmai továbbképzésére a Magyar Múzeumi Történész Társulat, az

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV.

DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 STUDIA PANNONICA (A) SERIES HISTORICO-NATURALIS A BARCSI BORÓKÁS

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte "Magyar Tenger"-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte Magyar Tenger-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám 4. forduló HELYTÖRTÉNETI TOTÓ 1. Somogy vármegye címerét és pecsétjét melyik királyunk adományozta? 1. Zsigmond 2. II. Ulászló 3. Mátyás 2. Mi a címeradományozó oklevél kelte? 1. 1405. január 23. 2. 1489.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26.) Békéscsaba, 2004 1 Medgyesi Pál:

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben