ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart. Helye: Regens Wagner Közhasznú Alapítvány konferenciaterme 00 I dőpontja: február 9. szombat, 14. óra 1. A képviselőtestület gazdasági programja ( ) a 2008 évi feladatokról, programokról tájékoztató Előadó: Galácz György polgármester 2. A évi költségvetési terv ismertetése Előadó: Galácz György polgármester 3. Lakossági észrevételek, javaslatok, hozzászólások Jan án az általános iskola, mint minden évben, idén is megrendezte a Farsangi ünnepséget, péntek délután a felsősök, szombat délután az alsós tanulók örömére. Igazi szín-kavalkádot alkottak az ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben a gyerekek. A program tánccal folytatódott, amit közös játék, majd a tombola-nyeremények kihúzása követett. Maradandó élménnyel térhettek haza a diákok,csak azt sajnálta mindenki, hogy egy évet várniuk kell a következőre / Déghyné Dr Ivusza Judit/ Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút Mert a farsang februárban Nagy örömet ünnepel: Múlik a tél, haja-huj S a tavasznak jönni kell! február 15-én (pénteken), órai kezdettel Gyócsi László író-újságíró Író-olvasótalálkozót tart Történelmi barangolásattilától Koppányig címmel. Arendezvény helyszíne: Regens WagnerAlapítvány konferencia terme, Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tisztelt Olvasónk! Boldog Újévet kívánunk! Lapunkat, mit látják, megújult formában kapják kézhez. Használjuk a LOGO-t, színes a címlap és a hátoldal. A szerkesztők bizalmat kaptak a képviselő-testülettől, tehát folytatjuk! Új nyomdával dolgozunk, és ezentúl havonta fogunk megjelenni. Reméljük valamivel frissebbek leszünk. Változatlanul fő feladatunknak tekintjük, hogy beszámoljunk az önkormányzat munkájáról, a helyi eseményekről. A testületi ülésekről rövidítve írunk, hiszen a rendeletek, határozatok hozzáférhetőek az érdeklődők számára a hivatalban és ezzel sok - sok oldalt megtölthetnénk. Kérjük, segítsenek alakítani az újságot. Valóban várjuk javaslataikat, hozzászólásaikat! Szívesen helyet adunk a véleményüknek! Kérésükre ezután nemcsak monogrammal látjuk el a szövegeinket, hanem teljes névvel. Az újságban megjelent fotók többnyire Vágó Zoltántól, a Web-oldal szerkesztőjétől származnak. A lapunk ezután is olvasható lesz a falunk Internetes honlapján. (www. balatonmariafurdo. hu) Szívélyes üdvözlettel: Benczik Ildikó Greffer Józsefné, Huszár Mihály

2 MáriaInfo február HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL - ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL A képviselő-testület december 19-én tartotta az ülés és munkaterv szerinti évi utolsó ülését, melyen elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót, - a képviselő-testület évi ülés és munkatervét, - a település Szabályozási Tervének módosítására vonatkozó kérelmet, mellyel kapcsolatos költségeket a kérelmezőkre hárította, továbbá felkérte a körjegyzőt, hogy az Állami Főépítésztől kérjen előzetes állásfoglalást, - a háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződését, - a Keszthelyi Televízió Kft évi bérleti szerződését, - a Bárdos Lajos Nőikar anyagi támogatási kérelmét a karácsonyi koncert szervezésére, - a helyi információs újság főszerkesztői és nyomdai munkáira vonatkozó szerződéseket, - Varga Tibor vállalkozó szerződését, - a Marcali Kistérség Többcélú Társulás megállapodását, - a Marcali Kistérség hatóságiigazgatási társulási megállapodását. A képviselő-testület december 31. napjával térítésmentesen tulajdonba adta Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete részére, a tulajdonát képező Daimler-Benz gyártmányú tűzoltógépjárművet. Aképviselő-testület megalkotta - a helyi közművelődésről szóló rendeletét, amely kiterjed a községben lévő közművelődési intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire és használóira, a közművelődési-közösségi tevékenységet is folytató civil szervezetekre és a közművelődési tevékenység résztvevőire. A helyi közművelődés intézményei: Petőfi Sándor Községi és Iskolai Könyvtár, időszakos Helytörténeti gyűjtemény, Ősz Idő Nyugdíjas Klub. Aképviselő-testület módosította: -a helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 11/2002.(XII.16.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendeletet, - a luxusadóról szóló rendeletet, - az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékszállításról szóló rendeletet. A képviselő-testület január 28- án, 9.00 órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestületével együttes ülést tartott, melyen három napirendet tárgyaltak. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek története című könyvet (szerző: id. Tengerdi Győző), 300 példányban adják ki azzal a kikötéssel, hogy az igények felmérése után a II. félévben utánrendelnek a jelenlegi áron, összegben, az igényeknek megfelelően, továbbá pályázati forrást keresnek a könyv kiadására és a pályázati támogatást példányszám arányban osztják meg. A képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség költségvetését (I. fordulóban) a kiegészítésekkel, továbbá a Körjegyzőség évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását és a évi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a január 23-ai rendkívüli testületi ülésén elfogadta a Helytörténeti gyűjtemény Alapító Okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá úgy döntött, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum által pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához a balatonmáriafürdői Helytörténeti gyűjtemény kiállításának megvalósítására. A képviselő-testület január 30- án, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. Az ülés első napirendjeként Vári-Nagy István Sándor beiktatására került sor. Galácz György polgármester írásban tájékoztatta a Balatonmáriafürdő Választási Bizottságát arról a tényről, hogy Bíró Géza képviselői mandátumáról január 1. napjával lemondott. Az évi LXIV. törvény 53..(3) bekezdése értelmében, ha a települési kislistáról, vagy a kisebbségi kislistáról a megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A október 1-jén megtartott önkormányzati választások során a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt Móriné Váraljai Mária Balatonmáriafürdő Kossuth u. 22. szám alatti lakos 105 szavazattal. AVálasztási Bizottság felkérésére nevezett írásban nyilatkozott, hogy képviselői mandátumával nem kíván élni. Ezt követően a Választási Bizottság a sorban következő legtöbb szavazatot szerzett (104 szavazat) Vári-Nagy István Sándor, Balatonmáriafürdő Keszeg u. 48. szám alatti lakost kérte fel nyilatkozatra. Nevezett a Választási Bizottság január 10-én megtartott ülésén nyilatkozott, hogy a képviselői mandátumot elfogadja. A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót, - a Szülői Munkaközösség anyagi támogatási kérelmét az általános iskolai farsangra és a gyermeknapra, - a közmeghallgatás időpontját, - a Szociális és Egészségügyi Bizottság IV. negyedévi tevékenységéről és a szociális keret felhasználásáról szóló beszámolóját, - a honlappal kapcsolatban úgy döntött, hogy a helyi székhelyű, telephelyű vállalkozások, valamint a fizetővendéglátó engedéllyel rendelkezők a honlapon ingyen hirdethetnek, 300 karakter és egy fénykép elhelyezése ingyenes (a honlapon kijelölt méretben), - Balatonmáriafürdő település logó használati szabályzatát, - az Önkormányzat évi költségvetési tervezetét, azzal a kiegészítéssel, hogy a társadalmi szervezetek támogatása a évi szinten történik, - a Balatoni Szövetség és a MÁV Zrt. között a balatoni vasútállomások biztosításának rendjét érintő megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazást, - a Mozi ingatlan eladásának folyamatos hirdetését, december 31-ig, - a évi rendezvényekre elkülönített összeget, az általános tartalék terhére. A képviselő-testület tudomásul vette Fertői Pálné Dr. Palkó Éva fogszakorvos bejelentését és kérelmét, a Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek fogorvosi működtetési praxisjog eladására kötött adásvételi előszerződésre. A testület kijelentette, hogy a fogorvosi területi ellátási kötelezettségre vonatkozóan szerződést köt Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes fogszakorvossal. A képviselő-testület évben a fizetőstrandi jegyárakat nem emeli meg, azt az eddigi árak szerint határozza meg.

3 MáriaInfo február HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL - ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK Aképviselő-testület elutasította: - a Somogy Megyei Közigazgatási Kar anyagi támogatási kérelmét, - a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete anyagi támogatás kérelmét, - a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány és a Klebelsberg Kuno Alapítvány anyagi támogatási kérelmét. A képviselő-testület pályázatot nyújt be: - a bel- és csapadékvíz elvezetésre, - a Hajóállomási szabad-strand szolgáltatásainak fejlesztésére, -a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére, az Aranyhíd Fesztivál rendezvénysorozatra (Kéthely, Balatonkeresztúr, Marcali, Balatonberény, Balatonszentgyörgy települések önkormányzataival). A képviselő-testület nem kíván csatlakozni: -Hagyó Miklós főpolgármesterhelyettes, országgyűlés képviselőnek a demokrácia védelmére vonatkozó kiáltványához. Galácz György Polgármester A testületi ülések nyilvánosak, a róluk készült jegyzőkönyvek olvashatóak a Körjegyzőségnél, a 4-5. számú irodákban és a település web-oldalán. (www.balatonmariafurdo.hu) A Képviselő-testület félévre szóló munkaterv alapján, szükség szerint, de legalább havonta rendes ülést tart, általában minden hónap utolsó szerdai napján. Az ülések kezdő időpontja: általában óra. A Képviselő-testület minden 3. ülését Balatonmáriafürdő-alsón tartja. Tervezett ülések: február 18. (hétfő) 9 óra Együttes ülés. Helye: Községháza Napirenden:Körjegyzőség költségvetésének elfogadása február 20. (szerda) 14. óra Helye: Nyugdíjas Klub A tervezett napirendekből: Az Önkormányzat évi költség-vetési rendeletének tárgyalása, elfogadása március 19. (szerda) 14. óra Helye: Községháza A tervezett napirendekből: Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Az Önkormányzat évi zárszámadása. Kivonat :Benczik Ildikó HASZNOS INFORMÁCIÓK A KÖRJEGYZŐSÉGRŐL Február hónapban a Körjegyzőség tájékoztatót juttat el a lakossághoz (a helyben adózó állampolgárokhoz) a legfontosabb rendeletekről, tudnivalókról. Az anyag részletes, mindenre kiterjedő szövegéből csak néhányat emelek ki, hiszen mindenkihez eljut, célszerű megőrizni is. Amennyiben Ön mégsem kapja meg, az Önkormányzatnál bárki átveheti. 1. / Az ügyfélfogadás, és ügyfélszolgálat rendje, időpontjai 2. / Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 29/2006 (XII.29) rendelete a község környezetvédelméről, köztisztaságról : Ebben szó esik a fűnyírásról, járdák megtisztításáról, a téli síkosságmentesítésről, árkok, átereszek gondozásáról. Közterek tisztántartása, levegő tisztaságvédelme (pl.: avarégetés máj. 1-szept. 30. között tilos) - víz minőségvédelme (pl.:tilos közterületen járművet mosni! ) - Zaj elleni védelem csendrendelet! - Ebtartás szabályai ( pl: ebet a strandokra máj 15-szept 15-ig bevinni tilos ) - Ahulladékszállítás rendje, költségei. Szállítás: Januártól, április 28-ig hétfőnként, heti egy alkalommal, kihelyezés reggel 6-ig. Díja alkalmanként : 60 literes gyűjtőedény esetén:162.- Ft/ürítés + 20 % ÁFA 110 literes gyűjtőedény esetén:192.- Ft/ürítés + 20 % ÁFA Többlethulladék elszállítása Zöldfok feliratos zsákban: Ft/db + 20%ÁFA Az állandó ingatlan tulajdonosok évi 75 alkalommal, az üdülő ingatlan tulajdonosok május 1-től szeptember 30-ig 44 alkalommal vehetik igénybe a szolgáltatást a szüneteltetés lehetősége nélkül Állandó ingatlan esetében: 60 l edény Ft/ingatlan/év + 20 %+ Áfa 110 l edény Ft/ingatlan/év + 20 % +Áfa Üdülő:60 l edény Ft/ingatlan/év +20%áfa 110 l edény : Ft/ingatlan/év +20%áfa A zöldhulladék szállítása a lakosságtól év április hó 3. napjától év november hó 27. napjáig, kéthetente, csütörtöki napon történik. A lomok kihelyezésének időpontja: május , szállítás: május 12-től. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓZÁSRÓL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 18/2004.(XII.29.) számú rendeletét az adó mértékére vonatkozóan évben sem módosította. Az adó mértékek évben is változatlanok maradnak. Azok az adózók, akiknél nem történt változás, az adójukat a korábban küldött határozatban közöltek szerint fizetik. A január 1-től adózók fizetési kötelezettségükről határozatban értesülnek. Az adó befizetések teljesítése két egyenlő részletben: március 17., illetve szeptember 15.Takarékossági szempontok miatt az adót továbbra is a balatonmáriafürdői Takarékszövetkezetnél szíveskedjenek befizetni. Az idegenforgalmi adót, a beszedést követő hónap 15-ig kell befizetni és bevallani A vendégforgalom összesítő adatairól szóló jelentést minden év január 31-ig kell beküldeni. Kérjük, hogy az adózást érintőminden változásról szíveskedjenek adócsoportunkat írásban értesíteni (ingatlan vásárlás, eladás, ingatlan területében bekövetkezett változás, stb.). A változás bejelentését adóbevallás benyújtásával kell megtenni, a változást követő év január 15-ig. Az adózással kapcsolatos kérdésekben az adócsoport munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre, a 85/ es telefonszámon, vagy a hivatalban. Mestyán Valéria Körjegyző TERVEZETT PÁLYÁZATOK 2008-RA Az Önkormányzat három kiemelt nagy horderejű beruházási tervének megvalósításához kíván pályázati forrásokhoz jutni a DDOP keretében. (Dél-Dunántúli Operatív Program) 1. Hajóállomási Szabad strand rekonstrukciója A koncepciót a Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázatra nyújtják majd be A tervek szerint a következő projektek kerülnek megvalósításra: A strandi WC-blokk felújítása, strandterület bővítése partvédőmű kialakítással és új korláttal, csúszásmentesítéssel ellátott vízbejáró kiépítése, zuhanyozók kialakítása, eszközök, felszerelési tárgyak és a szabadtéri bútorok vásárlása. Készülnek parkolók, a Rákóczi utcáig járda és új útburkolat A térvilágítás kiépítésével, esztétikus ivókúttal kultúrált lesz majd a fürdőhely környezete. A koncepció része a nyári eseményekhez szükséges

4 MáriaInfo február Folytatás a 3. oldalról technikai eszközök beszerzése. A pályázat (becsült) értéke forint lesz, amiből forint önrész vállal az önkormányzat. 2. Bel-és csapadékvíz elvezetés pályázatra A tervezet szerint összesen 1013 méternyi területen lesz megoldva a csapadékelvezetés a Bem, Daru, Kossuth és a Nyárfa utcákban és környékükön. A beruházás összköltsége forint, amelynek az önrésze 10 % lesz. 3. A Közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain c. pályázathoz. Célja: a Vilma az Ady és a Rákóczi utca kereszteződésében körforgalom megépítése. Ez a pályázati koncepció a legnagyobb költségű, de a község képének az alapvető megváltozását fogja eredményezni.. A projekt másik része egy új autóbusz megálló építéséről szól az Ady utca végénél, a volt Birka-csárda környékén. A két beruházás összköltsége forint. A képviselőtestület a 3. pályázatról, a szükséges saját erő biztosításáról és a beruházás ütemezéséről a következő ülésen fog határozatot hozni. A pályázatok elkészítésére profi pályázatíró céget bíztak meg. Huszár Mihály info: Tikos László Településüzemeltetési Irodavezető március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben: NÉPSZAVAZÁS MÁRCIUS 9. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január l-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? A választópolgárok február 22-ig névre szóló értesítőben kapnak tájékoztatást a névjegyzékbe való felvételről. Ha a választópolgár kimaradt a névjegyzékből, az oda való felvételt minél előbb kezdeményezze, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége! A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt február 22-ig lehet kérni a helyi választási iroda vezetőjénél. Ez a kérelem tehát az értesítő kézbesítése előtt benyújtható! Ha valaki nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, igazolással szavazhat, melyet személyesen vagy meghatalmazott útján kérhet március 7-ig a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Amozgásukban gátoltak csak írásban kérhetik a mozgóurnás szavazást. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni! Aszavazókör címe: Körjegyzőség Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Határidő, határnap tól én tól én ig én ig én én ig án én én óráig án 0.00 órától én óráig ig A névjegyzéket közzé kell tenni A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást lehet benyújtani A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt meg kell küldeni a választópolgároknak Akülképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az ig megérkezzen a választási irodához A helyi választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése a HVI vezetőnél. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni. Igazolást legkésőbb én óráig lehet kiadni. Igazolást ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az ig megérkezzen a választási irodához. A helyi választási iroda vezetője a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt. A módosított névjegyzék megtekinthető a polgármesteri hivatalban. A választási kampány ideje Esemény Választási kampányt folytatni tilos A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. Helyi Válaszási Iroda

5 MáriaInfo február TÁJÉKOZTATÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL TÁJÉKOZTATÓ A KÖRZETI ORVOSI ELLÁTÁSRÓL Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január 1. napjától Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos a területi ellátási kötelezettségből adódó helyettesítési feladatokat, illetve Dr. Moór Istvánnál leadott kártyás betegek ellátását a Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítja, az alábbi rendelési időben. TÁJÉKOZTATÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL Kivonat: Prof. Dr Repa Imre Főigazgató Úr Jan 2-án kiadott tájékoztatójából. A mentő- és betegszállítási feladatok január 1-jével történő szétválasztásával kapcsolatosan megkezdte működését az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ). OEP által finanszírozott Somogy megyei tagszervezetek: Pannon Mentő Kht., Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, Kaposi Mór Oktató Kórház. Az OBSZ Somogy Megyei Irányító Szervezete a Kaposi Mór Oktató Kórház, a Dél-dunántúli Regionális Irányító Szervezete a Pannon Mentő Kht. A megyei irányító központ koordinál, szervezi a távolsági szállításokat. A megyei kórházban diszpécser központ működik, és az ügyeleti betegszállítást közösen üzemelteti. A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2. ÉRTELMI FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK megnyitását tervezi Az ellátottak köre : 16 éven felüli vagy iskolai közösségben nem képezhető gyermekkorú, önellátásra és önkiszolgálásra támogatással, részben vagy nem képes, középsúlyos és súlyos értelmileg akadályozott Balatonmáriafürdő környékén élő személy. Az ellátás az intézmény Dr. Varga Zsuzsanna Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. Telefon: 85/ Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Iskola-egészségügy: csütörtök: Az Országos Betegszállító Szervezeteitől a szakkíséret nélküli, betegkísérővel vagy betegkísérő nélkül történő ülő- vagy fekvőbeteg szállításokat kérhetik, hat órán belüli, vagy 24 órán belüli teljesítéssel vagy időre kérve (programozottan). Az OBSZ tagszervezetei a betegszállítást kizárólag orvos által rendelt Betegszállítási Utalványon tudják végezni A központ 24 órán keresztül folyamatosan hívható telefonszámai: 06/ , 06/ Az Országos Mentőszolgálattól a szállítást megrendelő orvos a beteg állapotától függően a szakkíséretes betegszállítást (megfelel a két órán belüli mentőszállításnak) az azonnali vagy két órán belüli, vagy őrzött mentőszállítást kérheti. Tisztelettel kérjük a betegek türelmét az átállási időszakban.! vezetőjétől írásban és indoklással igényelhető. Az igényről az intézmény dolgozói munkacsoportja, a fenntartó képviselője és külső szakértő közösen, szakmai szempontok alapján dönt. Az intézménybe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. Apróbaidő tartama három hónap. Nappali gondozás és foglal-koztatás: Az intézményben hat-nyolc fős gondozási csoportok kerülnek kialakításra. A nappali ellátás keretében az intézmény szolgáltatását igénylő értelmi fogyatékos személyek részére egyéni és csoportos fejlesztést biztosítunk több fejlesztési témában és területen. A fejlesztések gyógypedagógus vezetésével történnek. Rendszeres szabadidős tevékenységeket szervezünk, melyek megvalósításá - Dr Moór István körzeti orvosnak a Balatonkeresztúri Önkormányzattal kötött 5 éves szerződése december 31- én lejárt Az új szerződés körüli vitás kérdések tisztázása, közös megegyezés a felek között sajnos nem jött létre. Ennek következménye, hogy az Új élet utcai rendelő jelenleg nem működik. Már a rendelő leltár-átadás, és a betegek adatainak átadása is közben megtörtént. Az Önkormányzat a körzet ellátására pályázatot írt ki. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEKORVOSI SZAKTANÁCSADÁSRÓL Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az újszülött kortól az iskoláskorig bezárólag Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községi Önkormányzatok szervezésében gyermekorvosi szaktanácsadást tartunk Dr. Ahmad Al Banna Főorvossal, január 18-tól. A tanácsadás minden héten, pénteken, az alábbi időpontok szerint történik: óra között Balatonújlak Orvosi rendelő óra között balatonmária-fürdői Védőnői Tanácsadó, Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. Kérjük a Szülőket, hogy: óra között a csecsemőket, óra között pedig az 1-3 éves, óvodás és iskolás gyermekeket hozzák. Amennyiben lehetséges, a torlódás elkerülése miatt, kérjük előzetes bejelentkezésüket, csütörtöki napokon óra között az alábbi telefonszámon: 85/ Halbrucker Vilmosné eü. védőnő ról szakemberek gondoskodnak. Terápiás foglalkoztatást biztosítunk különböző munkaterületeken. Afőbb profilok: - kézműves műhelyek: kerámia, szövőműhely, egyéb ajándéktárgyak műhelye - gyógynövénytermesztés - park- és kertgondozás, takarítási feladatok Bővebb felvilágosításért, tájékoztatásért hívja munkatársainkat munkanapokon között vagy

6 MáriaInfo február CIVIL OLDAL ARANYHÍD KULTURÁLIS SZÖVETSÉG HÍREI Az Aranyhíd Kulturális Szövetség közgyűlése január 14-én elfogadta az Aranyhíd Fesztivál három évre szóló ( ) programtervét. Hat, a balatoni kiemelt üdülőkörzetébe tartozó település, célja olyan országos és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó, turisztikai vonzerővel rendelkező programok megvalósítása, amelyekben jelentős szerep jut a helyi tehetségeknek, művészeti csoportoknak. Többek között a programban szerepelnek hagyományos kulturális események és a Balaton mellett olyan idegenforgalmi vonzerővel rendelkező helyekre is felhívjuk a figyelmet, mint a Boronkai Tájvédelmi Körzet, a Kis-Balaton, vagy a balatonszentgyörgyi Csillagvár. A következő feladat a fesztivál költségvetésének elkészítése. A programok megvalósításához pályázati forrást kívánunk igénybe venni. A pályázat benyújtásához az önerőt az érintett önkormányzatok biztosítják az önkormányzatok civil szervezetek, kulturális intézmények, és az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások részvételével. Galácz György Polgármester Egyesület Elnöke TURISZTIKAI EGYESÜLET Egyesületünk megtartotta a évzáró közgyűlését, melyen 22 fő írta alá a jelenléti ívet. Mestyán Valéria körjegyzőasszony ismertette a módosított alapszabályt melyet a tagok egyhangúan elfogadtak. Továbbá szavazásra került a Balatonmmáriafürdő Képviselőtestülete által javasolt névmódosítás, melyet a tagok szintén elfogadtak. Ennek értelmében az egyesület neve a következő: Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület Az aktuális napirendi pontokat követően szakmai előadó vendégeinket hallgathattuk meg. Semsei Sándor a Chrome Kreatív Munkák Kft. cégvezetője az Európában működő Turisztikai Egyesületekről tartott előadást, többek között a Dél Tirolban évtizedek óta sikeresen működő turisztikai szervezetek felépítését és annak feladatait ismertette. Nyirádi Ágnes a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. TDM projektmenedzsere az eddig megvalósított projektről számolt be, amit az elmúlt 3 év eredményei is alátámasztottak. A Balaton körül mára 20 Turisztikai Egyesület alakult meg, ezek első lépéseit figyelemmel kísérik és további működésükhöz szakmai segítséget nyújtanak. Fall Olivia SPORT! Beszámoló a 2007-es őszi idényről Felnőtt csapatunk a bajnokság felénél a 9. helyen áll. Hét győzelmet sikerült elérni, hét vereséggel szemben, egy döntetlen mellett. Ez összesen 22 pontot jelent. A 24 rúgott gólra 28 góllal válaszoltak az ellenfelek. A csapat leggólerősebb játékosa Horváth Gábor, 5 találattal. A tavaszi szezonra a felkészülést a csapat január 15-én kezdi meg Horváth Gábor edző irányításával. Ifjúsági csapatunk a 8. helyen végzett, a 8 győzelem mellett 7 vereséget gyűjtöttek össze a fiúk. A legtöbb találatot Balla Kristóf érte el: 9 gólt. Serdülő csapatunk (U16) az északi csoport elején várja a tavaszi folytatást, 5 győzelemmel és egy döntetlennel, vereség nélkül. Az öregfiúk a bajnokság végére kissé elfáradtak, így csak a 6. helyen állnak, de egy jó tavaszi hajrával akár a dobogóra is esélyes Zsinkó Gábor legénysége. Októberben harmadszor rendeztük meg a sportbált, melyen sportolók és nem sportolók közösen szórakoztak, táncoltak. Decemberben, az ifjúsági, a felnőtt és az öregfiúk csapatok mérték össze a tudásukat a hagyományos szilveszteri torna keretében, és a végén közösen búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Januárban 19-én került megrendezésre a Kozma László emléktorna. Februárban a Nyárfás kupát szeretnénk lebonyolítani (várhatóan 16-án). A felnőtt bajnokság kezdte március 9, feltéve, hogy az időjárás is úgy akarja. Somogyi Zsolt Egyesület Elnöke Kedves olvasóink! Közeleg az adóbevallások ideje. A civileknek adható 1 % felajánlásánál kérem, vegyék figyelembe a helyi szervezeteket! Ezúton közöljük a felhívásaikat, adószámukat. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő községekben a közbiztonság fenntartására és a nagyobb vagyonvédelem érdekében POLGÁRŐR EGYESÜLET működik. Kérjük, hogy anyagi lehetőségeik szerint segítsék munkánkat! Felajánlásaikhoz csekket Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzőségénél, a Szolgáltató Szervezetnél és a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központnál, valamint a járőrtől kérhetnek. Számlaszámunk: Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-át ajánlja fel Egyesületünk részére a: adószámra. A Polgárőr Egyesület vezetősége nevében tisztelettel: Bende Ottó Po.E. elnök Támogassa Csillagvirág Művészeti Óvodánkat! Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett számlaszáma: Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók! A Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma ismét jótékonysági bált rendezett, febr. 02-án. A résztvevők hagyományosan remekül szórakoztak A bál bevételét az iskola tanulóinak oktatásához, neveléséhez szükséges segédeszközök vásárlására ajánljuk fel. Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ra, ezúton kérjük Önöket, hogy ezzel is segítsék céljaink elérését. Adószámunk: Támogatásukat előre is köszönjük! Gelencsér Lászlóné igazgató Bokros Gáborné kuratóriumi elnök Felajánlásaikat köszönettel várja : Balaton M & K Amatőr Művészeti Egyesület / Fúvószenekar / Adószám: Andrásevics Zoltánné Egyesületi Elnök Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Tűzoltó Egyesület Adószám: Bárdos János Egyesületi Elnök

7 MáriaInfo február KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK December 19-én karácsonyi műsorra invitálta a falu idős lakóit az önkormányzat. A Regens Wagner Otthon vendégházában megtartott ünnepségre sokan jöttek el, hogy megnézzék a sokszínű műsort. Hallhattak verset, fuvolaszót, dalt, láthattak táncot is. Nagy sikere volt az iskolások mesejátékának. Ezúton köszönet minden felkészítőnek. Az ünnepség után büféasztalos fogadáson látták vendégül a meghívottakat. A családias esemény zenés befejezéséhez kedves vendég, Volford Ildikó szolgáltatta a talpalávalót. December 20-án a Balaton M&K Fúvószenekar (kiegészülve a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar tagjaival) nagysikerű karácsonyi koncertet adott a szokásoktól eltérően ezúttal a Marcali Sportcsarnokban. Hosszú hetek gyakorlása után igényes zenei program, fergetegesen jó hangulat jellemezte az estét. Másnap a műsort Nagykanizsán is megismételték, ha lehet mondani, még nagyobb sikerrel. December 22-én a Római Katolikus templomban a Bárdos Lajos Női kar koncertezett. Az ünnep alkalmából az egyházzenei programok, és kórusművek mellett, a helyiek által előadott hagyományos betlehemi játékot is megtekinthette a közönség. Greffer Józsefné ELŐZETESEK Rendezvények, események február, március hónapokban február 15-én (pénteken), órai kezdettel Gyócsi László író-újságíró Író-olvasótalálkozót tart. Február 21- én Tavaszváró ünnep, Kiszebáb égetése az óvoda udvarán, Táncház Március 07. Ősz Idő Nyugdíjas Klub Éves beszámoló. Nőnap. Tisztújító közgyűlés Helye: Viktor vendégház. Március 21 Nemzeti Ünnepi Megemlékezés Március 14-én 18 - órakor a Bene Ferenc Sportcsarnokban A Védőnői Szolgálat szervezésében, a tanácsadó helyiségében (Batonkeresztúr, Zrínyi u. 2.) Húsvéti Vásár a Regens Wagner Otthon lakóinak kézműves termékeiből. A BALATONKERESZTÚR RENDŐRŐRS KÉPVISELETÉBEN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZ- TATOM AZ OLVASÓKAT. 1.) 2007 decemberében az ünnepek alatt, illetve az újév elő napjaiban Balatonmáriafürdő területén a köznyugalmat súlyosan megzavaró esemény, komolyabb bűncselekmény, illetve kiemelt közrendvédelmi, vagy közleke-désrendészeti szabálysértésa rendelkezésünkre álló adatok szerint - nem valósult meg. A karácsonyi ünnepek békésen, a szilveszteri mulatságok rendben teltek el, kiemelt rendőri intézkedésre okot adó esemény a településen nem történt. 2.) Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úr 67/207. számú rendeletével - a megváltozott kistérségi határokhoz igazodva - módosította a Fonyód Rendőrkapitányság, illetve a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területét. A rendeletben foglaltak szerint Balatonmáriafürdő területéhez tartozik. Ennek megfelelően az idei évtől a település területén megvalósuló bűncselekmények nyomozását a helyi lakosok által elkövetett szabálysértések elbírálását a rendőrségi igazgatásrendészeti feladatok ellátását a marcali kapitányság munkatársai végzik. A legközelebbi rendőri szerv továbbra is a Balatonkeresztúr Rendőrőrs marad, ugyanolyan feladatkörrel, állománynyal, változatlan helyen és elérhetőséggel. (8648 Balatonkeresztúr Iskola u.1 85/ ) A Marcali Rendőrkapitányság címe: 8700 Marcali Rákóczi u. 55. telefonszáma:85/ KÉK HÍREK Március 29. Nyitnikék Program Nagyatádon. Megyei kulturális szemlén vesz részt az Ősz Idő Nyugdíjas Klub. A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ állandó programjai évben délután és óra között. Hétfőnként: irodalmi délután Szerdánként: kézműves Péntekenként: zenés délután Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Petkess Kornélné intézményvezető (A 107-es általános segélyhívón is elérhető a településről) Varga Árpád R. őrnagy A Balatonkeresztúr Rendőrőrs parancsnoka Erőszakos bűntény a faluban! Hír: Diszkóból vonatra igyekvő 29 éves marcali hölgyre támadt vasárnap (jan12-én) a kora reggeli órában egy férfi Balatonmáriafürdőn a Posta közben. A fiatal nő segélykiáltására lett figyelmes a közelben dolgozó postavezető. - Hallottam a kiabálást, kinéztem az ablakon és láttam, hogy egy fiatal hölgy veszekszik egy férfival. Még az első pofon után is azt gondoltam, hogy egy pár, akik között valamiért veszekedés alakult ki. De miután a férfi elkezdte letépni az erősen tiltakozó hölgy ruháit és rávetette magát, akkor kinyitottam az ablakot és kikiabáltam, ha nem hagyja abba, hívom a rendőröket. Hátra sem nézett a férfi, gyorsan összekapta magát, a sapkáját hátrahagyva elmenekült, így az arcát nem is láthattam- mesélte Kiss Pál postavezető, aki miután a férfi elfutott, behívta a hölgyet, hogy rendbe hozza magát és értesítette a rendőrséget. Az ügyben indult nyomozás során a délutáni órákban balatonfenyvesi lakásában elfogták a rendőrök, majd kihallgatását követően őrizetbe vették azt a 34 éves férfit, aki megalapozottan gyanúsítható az erőszakos közösülés kísérletének elkövetésével. Forrás: SONLINE

8 MáriaInfo február A somogyi megyecímer adományozásának 510. évfordulója alkalmából tartott ünnepi közgyűlést Nagybajom látta vendégül január 11-én. A közgyűlésen a város polgármesterének köszöntőjét követően ünnepi műsor következett, amelyben fellépett a Balaton M&K Fúvószenekar is. Ezt követően Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Boross Péter, volt miniszterelnök Nagybajom díszpolgára, a Megyenap díszvendége tartott ünnepi beszédet. Somogy Polgáraiért Díjak átadása A balatonmáriafürdői Önkormány-zat javaslata alapján: Kiemelkedő zenetanári munkásságáért, az elmúlt évben a 30. éves fennállását ünneplő nemzetközi hírű Balaton M. & K. Fúvószenekar vezetéséért, a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület alapításáért, a ma már nemzetközi jelentőségű Balatonkeresztúri Fúvószenekari Találkozó és a Nemzetek Fesztiválja rendezvény szervezéséért, lebonyolításáért Hajas Béla trombita tanárnak, fúvóskarnagynak, a balatonkeresztúri Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület alelnökének. Tehetem, amit szeretek Gratulálok a kitüntetéshez! - 27 éve vagy a zenekar élén -Én is alig hiszem, hogy már ennyi ideje. Szakmailag a legtermékenyebb éveim a zenekarban teltek. Idejöttem pályakezdőként, és Pápai István és Tengerdi Győző tanár uraktól egy kiváló gyermek együttest vettem át, nem vallhattam szégyent, bár volt sok kudarc is. Meg aztán, ez volt az életem! Zenekarban muzsikálni nem egyszerű feladat. Sok-sok lemondással, áldozattal, kitartással jár ez, nem csak a tagoknak, hanem a családoknak is. Ahétvégék fellépésekkel telnek. MEGYENAP Kelünk, ha kell hajnalban. Hosszú időt töltünk pakolással, cipekedéssel, mire a hangszerek útra kelnek, utazunk órákat, és fellépünk forróságban, esőben, ha kell, menetelünk. - Akkor miért jönnek mégis közétek? Hát mert jó együtt! Soroljam az okokat? Mert csodálatos dolog együtt zenélni. Mert lélekemelő és boldogságos érzés tud lenni, mikor eljátsszuk másoknak is amiket megtanultunk. Mert minden fellépés emlékezetes, ezer kaland történik velünk, és ez mind élmény. Mert a fiatalok között barátságok és szerelmek szövődnek, házasságok, gyerekek születnek. (nagyon várjuk már az elsőt augusztus 24.-én). Mert eljutunk sokfelé a világba, külföldre is, ahova másként talán sosem. Barátkozunk, újabban zenélünk is más zenészekkel, sok a Magyar és külföldi barátunk. A nyári fesztiválokon házigazdának lenni, részt venni, semmihez sem hasonlítható, egészen különleges esemény. Az egész évünket mozgatja. És persze a tapsban, a sikerben a közönség szeretetében megfürödni csodálatos dolog. -Bírod még erővel, lelkesedéssel? Hogyan vagy képes még mindig új ötletekkel előállni, megújulni? Aki gyerekekkel dolgozik, fiatalokkal van körülvéve, nem tunyulhat el, mert nem hagyják! Változatlanul tőlük kapok sok inspirációt. Büszkén vallom be, az ötletek gazdája legnagyobb részt már nem én vagyok. Kiváló emberekkel, zenész fiatalokkal vagyok körülvéve. A kivételes pillanatok adják az energiát. amikor az elgondolás megvalósul. Lehet akár egy tanítvány, akiből zenész lett, zenemű, amely megszólal, egy rendezvény, amelyre szívesen jönnek az emberek. Tehetem, amit szeretek. Köszönöm a beszélgetést! Az elmúlt 30 évben a hazai és külföldi fesztiválokon, kórusversenyeken a megye hírnevének öregbítéséért, az elért kiváló eredményekért, a több mint két évtizeden keresztül adott templomi koncertekért a Balatonkeresztúrbalatonmáriafürdői Bárdos Lajos Női Karnak. A díjat átvette: Tengerdi Győző karnagy és Gaál Judit Kórus és helytörténet -Kedves Tanár úr! Gratulálunk a kitüntetéshez! - Köszönöm, a Bárdos Lajos Női Kar nevében. Én már megkaptam 2000-ben, most a kórusunk 30 éves tevékenységét ismerték el ezzel a díjjal. Jó hogy mellettem volt a Gaál Judit is, aki a kórus fáradhatatlan motorja, a Kulturális Egyesületünk elnöke. Az eltelt évtizedekben számtalan társadalmi eseményen szerepeltünk. Felléptünk templomi koncerteken, ünnepeken, rendezvényen és sokat jártunk külföldön, Németországtól Görögországig. A kórus tagjait méltán illeti az elismerés. A helyieket, és a környékről bejáró hölgyeket, akik dolgozó családanyák és a szabadidőből áldoznak a próbákra, és a fellépésekre. - Mi a titka a kórus sikereinek? A titok, hogy soha nem állunk ki felkészületlenül! A repertoárunk pedig műfaját tekintve széleskörű, bármilyen eseményre van műsorunk. - Nem fáradt még bele? Bizony volt, hogy felmerült bennem: feladom, abbahagyom. Már az egészségem sem a régi! De a kórustagok ösztönzése, szeretete, még visszatart - Egy vaskos szép kötet fekszik az asztalán -Végre, sok évtizedes anyaggyűjtés, után a két önkormányzat felkérésére megszületett a községeink helytörténetét feldolgozó könyvem. Ez a mintapéldány. - Megtiszteltetés elsőként kézbe venni! Hatalmas munka! Több száz oldal, fotó! - Csak a megírása, szerkesztése 2 év munkája. Még a családom is segített. Megkönnyebbülés hogy a végére értem. Az anyag nagyon gazdag, egészen a közelmúltig szinte az életünk minden területéről. Már csak az utolsó átolvasás, korrigálás van hátra és lehet kinyomtatni. -Tanár Úr! Köszönjük! Szívből kívánok Önnek további jó egészséget! Benczik Ildikó Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Egy közülünk a magzati élet védelmében Mottó: Nem tudok mást tenni, mint meghajolni minden előtt, amit életnek neveznek, nem tudok másként cselekedni, mint

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Szaporodunk, de milyen áron!!?

Szaporodunk, de milyen áron!!? sára egy véleményezõ csapatot hozott létre, melynek tagjai: Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgármester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a gátak ügyében. Az elõzetesen

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben