ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart. Helye: Regens Wagner Közhasznú Alapítvány konferenciaterme 00 I dőpontja: február 9. szombat, 14. óra 1. A képviselőtestület gazdasági programja ( ) a 2008 évi feladatokról, programokról tájékoztató Előadó: Galácz György polgármester 2. A évi költségvetési terv ismertetése Előadó: Galácz György polgármester 3. Lakossági észrevételek, javaslatok, hozzászólások Jan án az általános iskola, mint minden évben, idén is megrendezte a Farsangi ünnepséget, péntek délután a felsősök, szombat délután az alsós tanulók örömére. Igazi szín-kavalkádot alkottak az ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben a gyerekek. A program tánccal folytatódott, amit közös játék, majd a tombola-nyeremények kihúzása követett. Maradandó élménnyel térhettek haza a diákok,csak azt sajnálta mindenki, hogy egy évet várniuk kell a következőre / Déghyné Dr Ivusza Judit/ Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút Mert a farsang februárban Nagy örömet ünnepel: Múlik a tél, haja-huj S a tavasznak jönni kell! február 15-én (pénteken), órai kezdettel Gyócsi László író-újságíró Író-olvasótalálkozót tart Történelmi barangolásattilától Koppányig címmel. Arendezvény helyszíne: Regens WagnerAlapítvány konferencia terme, Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tisztelt Olvasónk! Boldog Újévet kívánunk! Lapunkat, mit látják, megújult formában kapják kézhez. Használjuk a LOGO-t, színes a címlap és a hátoldal. A szerkesztők bizalmat kaptak a képviselő-testülettől, tehát folytatjuk! Új nyomdával dolgozunk, és ezentúl havonta fogunk megjelenni. Reméljük valamivel frissebbek leszünk. Változatlanul fő feladatunknak tekintjük, hogy beszámoljunk az önkormányzat munkájáról, a helyi eseményekről. A testületi ülésekről rövidítve írunk, hiszen a rendeletek, határozatok hozzáférhetőek az érdeklődők számára a hivatalban és ezzel sok - sok oldalt megtölthetnénk. Kérjük, segítsenek alakítani az újságot. Valóban várjuk javaslataikat, hozzászólásaikat! Szívesen helyet adunk a véleményüknek! Kérésükre ezután nemcsak monogrammal látjuk el a szövegeinket, hanem teljes névvel. Az újságban megjelent fotók többnyire Vágó Zoltántól, a Web-oldal szerkesztőjétől származnak. A lapunk ezután is olvasható lesz a falunk Internetes honlapján. (www. balatonmariafurdo. hu) Szívélyes üdvözlettel: Benczik Ildikó Greffer Józsefné, Huszár Mihály

2 MáriaInfo február HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL - ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL A képviselő-testület december 19-én tartotta az ülés és munkaterv szerinti évi utolsó ülését, melyen elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót, - a képviselő-testület évi ülés és munkatervét, - a település Szabályozási Tervének módosítására vonatkozó kérelmet, mellyel kapcsolatos költségeket a kérelmezőkre hárította, továbbá felkérte a körjegyzőt, hogy az Állami Főépítésztől kérjen előzetes állásfoglalást, - a háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződését, - a Keszthelyi Televízió Kft évi bérleti szerződését, - a Bárdos Lajos Nőikar anyagi támogatási kérelmét a karácsonyi koncert szervezésére, - a helyi információs újság főszerkesztői és nyomdai munkáira vonatkozó szerződéseket, - Varga Tibor vállalkozó szerződését, - a Marcali Kistérség Többcélú Társulás megállapodását, - a Marcali Kistérség hatóságiigazgatási társulási megállapodását. A képviselő-testület december 31. napjával térítésmentesen tulajdonba adta Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete részére, a tulajdonát képező Daimler-Benz gyártmányú tűzoltógépjárművet. Aképviselő-testület megalkotta - a helyi közművelődésről szóló rendeletét, amely kiterjed a községben lévő közművelődési intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire és használóira, a közművelődési-közösségi tevékenységet is folytató civil szervezetekre és a közművelődési tevékenység résztvevőire. A helyi közművelődés intézményei: Petőfi Sándor Községi és Iskolai Könyvtár, időszakos Helytörténeti gyűjtemény, Ősz Idő Nyugdíjas Klub. Aképviselő-testület módosította: -a helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 11/2002.(XII.16.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendeletet, - a luxusadóról szóló rendeletet, - az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékszállításról szóló rendeletet. A képviselő-testület január 28- án, 9.00 órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestületével együttes ülést tartott, melyen három napirendet tárgyaltak. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek története című könyvet (szerző: id. Tengerdi Győző), 300 példányban adják ki azzal a kikötéssel, hogy az igények felmérése után a II. félévben utánrendelnek a jelenlegi áron, összegben, az igényeknek megfelelően, továbbá pályázati forrást keresnek a könyv kiadására és a pályázati támogatást példányszám arányban osztják meg. A képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség költségvetését (I. fordulóban) a kiegészítésekkel, továbbá a Körjegyzőség évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását és a évi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a január 23-ai rendkívüli testületi ülésén elfogadta a Helytörténeti gyűjtemény Alapító Okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá úgy döntött, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum által pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához a balatonmáriafürdői Helytörténeti gyűjtemény kiállításának megvalósítására. A képviselő-testület január 30- án, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. Az ülés első napirendjeként Vári-Nagy István Sándor beiktatására került sor. Galácz György polgármester írásban tájékoztatta a Balatonmáriafürdő Választási Bizottságát arról a tényről, hogy Bíró Géza képviselői mandátumáról január 1. napjával lemondott. Az évi LXIV. törvény 53..(3) bekezdése értelmében, ha a települési kislistáról, vagy a kisebbségi kislistáról a megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A október 1-jén megtartott önkormányzati választások során a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt Móriné Váraljai Mária Balatonmáriafürdő Kossuth u. 22. szám alatti lakos 105 szavazattal. AVálasztási Bizottság felkérésére nevezett írásban nyilatkozott, hogy képviselői mandátumával nem kíván élni. Ezt követően a Választási Bizottság a sorban következő legtöbb szavazatot szerzett (104 szavazat) Vári-Nagy István Sándor, Balatonmáriafürdő Keszeg u. 48. szám alatti lakost kérte fel nyilatkozatra. Nevezett a Választási Bizottság január 10-én megtartott ülésén nyilatkozott, hogy a képviselői mandátumot elfogadja. A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót, - a Szülői Munkaközösség anyagi támogatási kérelmét az általános iskolai farsangra és a gyermeknapra, - a közmeghallgatás időpontját, - a Szociális és Egészségügyi Bizottság IV. negyedévi tevékenységéről és a szociális keret felhasználásáról szóló beszámolóját, - a honlappal kapcsolatban úgy döntött, hogy a helyi székhelyű, telephelyű vállalkozások, valamint a fizetővendéglátó engedéllyel rendelkezők a honlapon ingyen hirdethetnek, 300 karakter és egy fénykép elhelyezése ingyenes (a honlapon kijelölt méretben), - Balatonmáriafürdő település logó használati szabályzatát, - az Önkormányzat évi költségvetési tervezetét, azzal a kiegészítéssel, hogy a társadalmi szervezetek támogatása a évi szinten történik, - a Balatoni Szövetség és a MÁV Zrt. között a balatoni vasútállomások biztosításának rendjét érintő megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazást, - a Mozi ingatlan eladásának folyamatos hirdetését, december 31-ig, - a évi rendezvényekre elkülönített összeget, az általános tartalék terhére. A képviselő-testület tudomásul vette Fertői Pálné Dr. Palkó Éva fogszakorvos bejelentését és kérelmét, a Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek fogorvosi működtetési praxisjog eladására kötött adásvételi előszerződésre. A testület kijelentette, hogy a fogorvosi területi ellátási kötelezettségre vonatkozóan szerződést köt Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes fogszakorvossal. A képviselő-testület évben a fizetőstrandi jegyárakat nem emeli meg, azt az eddigi árak szerint határozza meg.

3 MáriaInfo február HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL - ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK Aképviselő-testület elutasította: - a Somogy Megyei Közigazgatási Kar anyagi támogatási kérelmét, - a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete anyagi támogatás kérelmét, - a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány és a Klebelsberg Kuno Alapítvány anyagi támogatási kérelmét. A képviselő-testület pályázatot nyújt be: - a bel- és csapadékvíz elvezetésre, - a Hajóállomási szabad-strand szolgáltatásainak fejlesztésére, -a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére, az Aranyhíd Fesztivál rendezvénysorozatra (Kéthely, Balatonkeresztúr, Marcali, Balatonberény, Balatonszentgyörgy települések önkormányzataival). A képviselő-testület nem kíván csatlakozni: -Hagyó Miklós főpolgármesterhelyettes, országgyűlés képviselőnek a demokrácia védelmére vonatkozó kiáltványához. Galácz György Polgármester A testületi ülések nyilvánosak, a róluk készült jegyzőkönyvek olvashatóak a Körjegyzőségnél, a 4-5. számú irodákban és a település web-oldalán. (www.balatonmariafurdo.hu) A Képviselő-testület félévre szóló munkaterv alapján, szükség szerint, de legalább havonta rendes ülést tart, általában minden hónap utolsó szerdai napján. Az ülések kezdő időpontja: általában óra. A Képviselő-testület minden 3. ülését Balatonmáriafürdő-alsón tartja. Tervezett ülések: február 18. (hétfő) 9 óra Együttes ülés. Helye: Községháza Napirenden:Körjegyzőség költségvetésének elfogadása február 20. (szerda) 14. óra Helye: Nyugdíjas Klub A tervezett napirendekből: Az Önkormányzat évi költség-vetési rendeletének tárgyalása, elfogadása március 19. (szerda) 14. óra Helye: Községháza A tervezett napirendekből: Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Az Önkormányzat évi zárszámadása. Kivonat :Benczik Ildikó HASZNOS INFORMÁCIÓK A KÖRJEGYZŐSÉGRŐL Február hónapban a Körjegyzőség tájékoztatót juttat el a lakossághoz (a helyben adózó állampolgárokhoz) a legfontosabb rendeletekről, tudnivalókról. Az anyag részletes, mindenre kiterjedő szövegéből csak néhányat emelek ki, hiszen mindenkihez eljut, célszerű megőrizni is. Amennyiben Ön mégsem kapja meg, az Önkormányzatnál bárki átveheti. 1. / Az ügyfélfogadás, és ügyfélszolgálat rendje, időpontjai 2. / Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 29/2006 (XII.29) rendelete a község környezetvédelméről, köztisztaságról : Ebben szó esik a fűnyírásról, járdák megtisztításáról, a téli síkosságmentesítésről, árkok, átereszek gondozásáról. Közterek tisztántartása, levegő tisztaságvédelme (pl.: avarégetés máj. 1-szept. 30. között tilos) - víz minőségvédelme (pl.:tilos közterületen járművet mosni! ) - Zaj elleni védelem csendrendelet! - Ebtartás szabályai ( pl: ebet a strandokra máj 15-szept 15-ig bevinni tilos ) - Ahulladékszállítás rendje, költségei. Szállítás: Januártól, április 28-ig hétfőnként, heti egy alkalommal, kihelyezés reggel 6-ig. Díja alkalmanként : 60 literes gyűjtőedény esetén:162.- Ft/ürítés + 20 % ÁFA 110 literes gyűjtőedény esetén:192.- Ft/ürítés + 20 % ÁFA Többlethulladék elszállítása Zöldfok feliratos zsákban: Ft/db + 20%ÁFA Az állandó ingatlan tulajdonosok évi 75 alkalommal, az üdülő ingatlan tulajdonosok május 1-től szeptember 30-ig 44 alkalommal vehetik igénybe a szolgáltatást a szüneteltetés lehetősége nélkül Állandó ingatlan esetében: 60 l edény Ft/ingatlan/év + 20 %+ Áfa 110 l edény Ft/ingatlan/év + 20 % +Áfa Üdülő:60 l edény Ft/ingatlan/év +20%áfa 110 l edény : Ft/ingatlan/év +20%áfa A zöldhulladék szállítása a lakosságtól év április hó 3. napjától év november hó 27. napjáig, kéthetente, csütörtöki napon történik. A lomok kihelyezésének időpontja: május , szállítás: május 12-től. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓZÁSRÓL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 18/2004.(XII.29.) számú rendeletét az adó mértékére vonatkozóan évben sem módosította. Az adó mértékek évben is változatlanok maradnak. Azok az adózók, akiknél nem történt változás, az adójukat a korábban küldött határozatban közöltek szerint fizetik. A január 1-től adózók fizetési kötelezettségükről határozatban értesülnek. Az adó befizetések teljesítése két egyenlő részletben: március 17., illetve szeptember 15.Takarékossági szempontok miatt az adót továbbra is a balatonmáriafürdői Takarékszövetkezetnél szíveskedjenek befizetni. Az idegenforgalmi adót, a beszedést követő hónap 15-ig kell befizetni és bevallani A vendégforgalom összesítő adatairól szóló jelentést minden év január 31-ig kell beküldeni. Kérjük, hogy az adózást érintőminden változásról szíveskedjenek adócsoportunkat írásban értesíteni (ingatlan vásárlás, eladás, ingatlan területében bekövetkezett változás, stb.). A változás bejelentését adóbevallás benyújtásával kell megtenni, a változást követő év január 15-ig. Az adózással kapcsolatos kérdésekben az adócsoport munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre, a 85/ es telefonszámon, vagy a hivatalban. Mestyán Valéria Körjegyző TERVEZETT PÁLYÁZATOK 2008-RA Az Önkormányzat három kiemelt nagy horderejű beruházási tervének megvalósításához kíván pályázati forrásokhoz jutni a DDOP keretében. (Dél-Dunántúli Operatív Program) 1. Hajóállomási Szabad strand rekonstrukciója A koncepciót a Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázatra nyújtják majd be A tervek szerint a következő projektek kerülnek megvalósításra: A strandi WC-blokk felújítása, strandterület bővítése partvédőmű kialakítással és új korláttal, csúszásmentesítéssel ellátott vízbejáró kiépítése, zuhanyozók kialakítása, eszközök, felszerelési tárgyak és a szabadtéri bútorok vásárlása. Készülnek parkolók, a Rákóczi utcáig járda és új útburkolat A térvilágítás kiépítésével, esztétikus ivókúttal kultúrált lesz majd a fürdőhely környezete. A koncepció része a nyári eseményekhez szükséges

4 MáriaInfo február Folytatás a 3. oldalról technikai eszközök beszerzése. A pályázat (becsült) értéke forint lesz, amiből forint önrész vállal az önkormányzat. 2. Bel-és csapadékvíz elvezetés pályázatra A tervezet szerint összesen 1013 méternyi területen lesz megoldva a csapadékelvezetés a Bem, Daru, Kossuth és a Nyárfa utcákban és környékükön. A beruházás összköltsége forint, amelynek az önrésze 10 % lesz. 3. A Közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain c. pályázathoz. Célja: a Vilma az Ady és a Rákóczi utca kereszteződésében körforgalom megépítése. Ez a pályázati koncepció a legnagyobb költségű, de a község képének az alapvető megváltozását fogja eredményezni.. A projekt másik része egy új autóbusz megálló építéséről szól az Ady utca végénél, a volt Birka-csárda környékén. A két beruházás összköltsége forint. A képviselőtestület a 3. pályázatról, a szükséges saját erő biztosításáról és a beruházás ütemezéséről a következő ülésen fog határozatot hozni. A pályázatok elkészítésére profi pályázatíró céget bíztak meg. Huszár Mihály info: Tikos László Településüzemeltetési Irodavezető március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben: NÉPSZAVAZÁS MÁRCIUS 9. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január l-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? A választópolgárok február 22-ig névre szóló értesítőben kapnak tájékoztatást a névjegyzékbe való felvételről. Ha a választópolgár kimaradt a névjegyzékből, az oda való felvételt minél előbb kezdeményezze, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége! A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt február 22-ig lehet kérni a helyi választási iroda vezetőjénél. Ez a kérelem tehát az értesítő kézbesítése előtt benyújtható! Ha valaki nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, igazolással szavazhat, melyet személyesen vagy meghatalmazott útján kérhet március 7-ig a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Amozgásukban gátoltak csak írásban kérhetik a mozgóurnás szavazást. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni! Aszavazókör címe: Körjegyzőség Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Határidő, határnap tól én tól én ig én ig én én ig án én én óráig án 0.00 órától én óráig ig A névjegyzéket közzé kell tenni A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást lehet benyújtani A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt meg kell küldeni a választópolgároknak Akülképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az ig megérkezzen a választási irodához A helyi választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése a HVI vezetőnél. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni. Igazolást legkésőbb én óráig lehet kiadni. Igazolást ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az ig megérkezzen a választási irodához. A helyi választási iroda vezetője a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt. A módosított névjegyzék megtekinthető a polgármesteri hivatalban. A választási kampány ideje Esemény Választási kampányt folytatni tilos A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. Helyi Válaszási Iroda

5 MáriaInfo február TÁJÉKOZTATÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL TÁJÉKOZTATÓ A KÖRZETI ORVOSI ELLÁTÁSRÓL Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január 1. napjától Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos a területi ellátási kötelezettségből adódó helyettesítési feladatokat, illetve Dr. Moór Istvánnál leadott kártyás betegek ellátását a Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítja, az alábbi rendelési időben. TÁJÉKOZTATÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL Kivonat: Prof. Dr Repa Imre Főigazgató Úr Jan 2-án kiadott tájékoztatójából. A mentő- és betegszállítási feladatok január 1-jével történő szétválasztásával kapcsolatosan megkezdte működését az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ). OEP által finanszírozott Somogy megyei tagszervezetek: Pannon Mentő Kht., Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, Kaposi Mór Oktató Kórház. Az OBSZ Somogy Megyei Irányító Szervezete a Kaposi Mór Oktató Kórház, a Dél-dunántúli Regionális Irányító Szervezete a Pannon Mentő Kht. A megyei irányító központ koordinál, szervezi a távolsági szállításokat. A megyei kórházban diszpécser központ működik, és az ügyeleti betegszállítást közösen üzemelteti. A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2. ÉRTELMI FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK megnyitását tervezi Az ellátottak köre : 16 éven felüli vagy iskolai közösségben nem képezhető gyermekkorú, önellátásra és önkiszolgálásra támogatással, részben vagy nem képes, középsúlyos és súlyos értelmileg akadályozott Balatonmáriafürdő környékén élő személy. Az ellátás az intézmény Dr. Varga Zsuzsanna Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. Telefon: 85/ Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Iskola-egészségügy: csütörtök: Az Országos Betegszállító Szervezeteitől a szakkíséret nélküli, betegkísérővel vagy betegkísérő nélkül történő ülő- vagy fekvőbeteg szállításokat kérhetik, hat órán belüli, vagy 24 órán belüli teljesítéssel vagy időre kérve (programozottan). Az OBSZ tagszervezetei a betegszállítást kizárólag orvos által rendelt Betegszállítási Utalványon tudják végezni A központ 24 órán keresztül folyamatosan hívható telefonszámai: 06/ , 06/ Az Országos Mentőszolgálattól a szállítást megrendelő orvos a beteg állapotától függően a szakkíséretes betegszállítást (megfelel a két órán belüli mentőszállításnak) az azonnali vagy két órán belüli, vagy őrzött mentőszállítást kérheti. Tisztelettel kérjük a betegek türelmét az átállási időszakban.! vezetőjétől írásban és indoklással igényelhető. Az igényről az intézmény dolgozói munkacsoportja, a fenntartó képviselője és külső szakértő közösen, szakmai szempontok alapján dönt. Az intézménybe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. Apróbaidő tartama három hónap. Nappali gondozás és foglal-koztatás: Az intézményben hat-nyolc fős gondozási csoportok kerülnek kialakításra. A nappali ellátás keretében az intézmény szolgáltatását igénylő értelmi fogyatékos személyek részére egyéni és csoportos fejlesztést biztosítunk több fejlesztési témában és területen. A fejlesztések gyógypedagógus vezetésével történnek. Rendszeres szabadidős tevékenységeket szervezünk, melyek megvalósításá - Dr Moór István körzeti orvosnak a Balatonkeresztúri Önkormányzattal kötött 5 éves szerződése december 31- én lejárt Az új szerződés körüli vitás kérdések tisztázása, közös megegyezés a felek között sajnos nem jött létre. Ennek következménye, hogy az Új élet utcai rendelő jelenleg nem működik. Már a rendelő leltár-átadás, és a betegek adatainak átadása is közben megtörtént. Az Önkormányzat a körzet ellátására pályázatot írt ki. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEKORVOSI SZAKTANÁCSADÁSRÓL Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az újszülött kortól az iskoláskorig bezárólag Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községi Önkormányzatok szervezésében gyermekorvosi szaktanácsadást tartunk Dr. Ahmad Al Banna Főorvossal, január 18-tól. A tanácsadás minden héten, pénteken, az alábbi időpontok szerint történik: óra között Balatonújlak Orvosi rendelő óra között balatonmária-fürdői Védőnői Tanácsadó, Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. Kérjük a Szülőket, hogy: óra között a csecsemőket, óra között pedig az 1-3 éves, óvodás és iskolás gyermekeket hozzák. Amennyiben lehetséges, a torlódás elkerülése miatt, kérjük előzetes bejelentkezésüket, csütörtöki napokon óra között az alábbi telefonszámon: 85/ Halbrucker Vilmosné eü. védőnő ról szakemberek gondoskodnak. Terápiás foglalkoztatást biztosítunk különböző munkaterületeken. Afőbb profilok: - kézműves műhelyek: kerámia, szövőműhely, egyéb ajándéktárgyak műhelye - gyógynövénytermesztés - park- és kertgondozás, takarítási feladatok Bővebb felvilágosításért, tájékoztatásért hívja munkatársainkat munkanapokon között vagy

6 MáriaInfo február CIVIL OLDAL ARANYHÍD KULTURÁLIS SZÖVETSÉG HÍREI Az Aranyhíd Kulturális Szövetség közgyűlése január 14-én elfogadta az Aranyhíd Fesztivál három évre szóló ( ) programtervét. Hat, a balatoni kiemelt üdülőkörzetébe tartozó település, célja olyan országos és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó, turisztikai vonzerővel rendelkező programok megvalósítása, amelyekben jelentős szerep jut a helyi tehetségeknek, művészeti csoportoknak. Többek között a programban szerepelnek hagyományos kulturális események és a Balaton mellett olyan idegenforgalmi vonzerővel rendelkező helyekre is felhívjuk a figyelmet, mint a Boronkai Tájvédelmi Körzet, a Kis-Balaton, vagy a balatonszentgyörgyi Csillagvár. A következő feladat a fesztivál költségvetésének elkészítése. A programok megvalósításához pályázati forrást kívánunk igénybe venni. A pályázat benyújtásához az önerőt az érintett önkormányzatok biztosítják az önkormányzatok civil szervezetek, kulturális intézmények, és az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások részvételével. Galácz György Polgármester Egyesület Elnöke TURISZTIKAI EGYESÜLET Egyesületünk megtartotta a évzáró közgyűlését, melyen 22 fő írta alá a jelenléti ívet. Mestyán Valéria körjegyzőasszony ismertette a módosított alapszabályt melyet a tagok egyhangúan elfogadtak. Továbbá szavazásra került a Balatonmmáriafürdő Képviselőtestülete által javasolt névmódosítás, melyet a tagok szintén elfogadtak. Ennek értelmében az egyesület neve a következő: Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület Az aktuális napirendi pontokat követően szakmai előadó vendégeinket hallgathattuk meg. Semsei Sándor a Chrome Kreatív Munkák Kft. cégvezetője az Európában működő Turisztikai Egyesületekről tartott előadást, többek között a Dél Tirolban évtizedek óta sikeresen működő turisztikai szervezetek felépítését és annak feladatait ismertette. Nyirádi Ágnes a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. TDM projektmenedzsere az eddig megvalósított projektről számolt be, amit az elmúlt 3 év eredményei is alátámasztottak. A Balaton körül mára 20 Turisztikai Egyesület alakult meg, ezek első lépéseit figyelemmel kísérik és további működésükhöz szakmai segítséget nyújtanak. Fall Olivia SPORT! Beszámoló a 2007-es őszi idényről Felnőtt csapatunk a bajnokság felénél a 9. helyen áll. Hét győzelmet sikerült elérni, hét vereséggel szemben, egy döntetlen mellett. Ez összesen 22 pontot jelent. A 24 rúgott gólra 28 góllal válaszoltak az ellenfelek. A csapat leggólerősebb játékosa Horváth Gábor, 5 találattal. A tavaszi szezonra a felkészülést a csapat január 15-én kezdi meg Horváth Gábor edző irányításával. Ifjúsági csapatunk a 8. helyen végzett, a 8 győzelem mellett 7 vereséget gyűjtöttek össze a fiúk. A legtöbb találatot Balla Kristóf érte el: 9 gólt. Serdülő csapatunk (U16) az északi csoport elején várja a tavaszi folytatást, 5 győzelemmel és egy döntetlennel, vereség nélkül. Az öregfiúk a bajnokság végére kissé elfáradtak, így csak a 6. helyen állnak, de egy jó tavaszi hajrával akár a dobogóra is esélyes Zsinkó Gábor legénysége. Októberben harmadszor rendeztük meg a sportbált, melyen sportolók és nem sportolók közösen szórakoztak, táncoltak. Decemberben, az ifjúsági, a felnőtt és az öregfiúk csapatok mérték össze a tudásukat a hagyományos szilveszteri torna keretében, és a végén közösen búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Januárban 19-én került megrendezésre a Kozma László emléktorna. Februárban a Nyárfás kupát szeretnénk lebonyolítani (várhatóan 16-án). A felnőtt bajnokság kezdte március 9, feltéve, hogy az időjárás is úgy akarja. Somogyi Zsolt Egyesület Elnöke Kedves olvasóink! Közeleg az adóbevallások ideje. A civileknek adható 1 % felajánlásánál kérem, vegyék figyelembe a helyi szervezeteket! Ezúton közöljük a felhívásaikat, adószámukat. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő községekben a közbiztonság fenntartására és a nagyobb vagyonvédelem érdekében POLGÁRŐR EGYESÜLET működik. Kérjük, hogy anyagi lehetőségeik szerint segítsék munkánkat! Felajánlásaikhoz csekket Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzőségénél, a Szolgáltató Szervezetnél és a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központnál, valamint a járőrtől kérhetnek. Számlaszámunk: Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-át ajánlja fel Egyesületünk részére a: adószámra. A Polgárőr Egyesület vezetősége nevében tisztelettel: Bende Ottó Po.E. elnök Támogassa Csillagvirág Művészeti Óvodánkat! Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett számlaszáma: Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók! A Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma ismét jótékonysági bált rendezett, febr. 02-án. A résztvevők hagyományosan remekül szórakoztak A bál bevételét az iskola tanulóinak oktatásához, neveléséhez szükséges segédeszközök vásárlására ajánljuk fel. Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ra, ezúton kérjük Önöket, hogy ezzel is segítsék céljaink elérését. Adószámunk: Támogatásukat előre is köszönjük! Gelencsér Lászlóné igazgató Bokros Gáborné kuratóriumi elnök Felajánlásaikat köszönettel várja : Balaton M & K Amatőr Művészeti Egyesület / Fúvószenekar / Adószám: Andrásevics Zoltánné Egyesületi Elnök Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Tűzoltó Egyesület Adószám: Bárdos János Egyesületi Elnök

7 MáriaInfo február KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK December 19-én karácsonyi műsorra invitálta a falu idős lakóit az önkormányzat. A Regens Wagner Otthon vendégházában megtartott ünnepségre sokan jöttek el, hogy megnézzék a sokszínű műsort. Hallhattak verset, fuvolaszót, dalt, láthattak táncot is. Nagy sikere volt az iskolások mesejátékának. Ezúton köszönet minden felkészítőnek. Az ünnepség után büféasztalos fogadáson látták vendégül a meghívottakat. A családias esemény zenés befejezéséhez kedves vendég, Volford Ildikó szolgáltatta a talpalávalót. December 20-án a Balaton M&K Fúvószenekar (kiegészülve a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar tagjaival) nagysikerű karácsonyi koncertet adott a szokásoktól eltérően ezúttal a Marcali Sportcsarnokban. Hosszú hetek gyakorlása után igényes zenei program, fergetegesen jó hangulat jellemezte az estét. Másnap a műsort Nagykanizsán is megismételték, ha lehet mondani, még nagyobb sikerrel. December 22-én a Római Katolikus templomban a Bárdos Lajos Női kar koncertezett. Az ünnep alkalmából az egyházzenei programok, és kórusművek mellett, a helyiek által előadott hagyományos betlehemi játékot is megtekinthette a közönség. Greffer Józsefné ELŐZETESEK Rendezvények, események február, március hónapokban február 15-én (pénteken), órai kezdettel Gyócsi László író-újságíró Író-olvasótalálkozót tart. Február 21- én Tavaszváró ünnep, Kiszebáb égetése az óvoda udvarán, Táncház Március 07. Ősz Idő Nyugdíjas Klub Éves beszámoló. Nőnap. Tisztújító közgyűlés Helye: Viktor vendégház. Március 21 Nemzeti Ünnepi Megemlékezés Március 14-én 18 - órakor a Bene Ferenc Sportcsarnokban A Védőnői Szolgálat szervezésében, a tanácsadó helyiségében (Batonkeresztúr, Zrínyi u. 2.) Húsvéti Vásár a Regens Wagner Otthon lakóinak kézműves termékeiből. A BALATONKERESZTÚR RENDŐRŐRS KÉPVISELETÉBEN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZ- TATOM AZ OLVASÓKAT. 1.) 2007 decemberében az ünnepek alatt, illetve az újév elő napjaiban Balatonmáriafürdő területén a köznyugalmat súlyosan megzavaró esemény, komolyabb bűncselekmény, illetve kiemelt közrendvédelmi, vagy közleke-désrendészeti szabálysértésa rendelkezésünkre álló adatok szerint - nem valósult meg. A karácsonyi ünnepek békésen, a szilveszteri mulatságok rendben teltek el, kiemelt rendőri intézkedésre okot adó esemény a településen nem történt. 2.) Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úr 67/207. számú rendeletével - a megváltozott kistérségi határokhoz igazodva - módosította a Fonyód Rendőrkapitányság, illetve a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területét. A rendeletben foglaltak szerint Balatonmáriafürdő területéhez tartozik. Ennek megfelelően az idei évtől a település területén megvalósuló bűncselekmények nyomozását a helyi lakosok által elkövetett szabálysértések elbírálását a rendőrségi igazgatásrendészeti feladatok ellátását a marcali kapitányság munkatársai végzik. A legközelebbi rendőri szerv továbbra is a Balatonkeresztúr Rendőrőrs marad, ugyanolyan feladatkörrel, állománynyal, változatlan helyen és elérhetőséggel. (8648 Balatonkeresztúr Iskola u.1 85/ ) A Marcali Rendőrkapitányság címe: 8700 Marcali Rákóczi u. 55. telefonszáma:85/ KÉK HÍREK Március 29. Nyitnikék Program Nagyatádon. Megyei kulturális szemlén vesz részt az Ősz Idő Nyugdíjas Klub. A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ állandó programjai évben délután és óra között. Hétfőnként: irodalmi délután Szerdánként: kézműves Péntekenként: zenés délután Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Petkess Kornélné intézményvezető (A 107-es általános segélyhívón is elérhető a településről) Varga Árpád R. őrnagy A Balatonkeresztúr Rendőrőrs parancsnoka Erőszakos bűntény a faluban! Hír: Diszkóból vonatra igyekvő 29 éves marcali hölgyre támadt vasárnap (jan12-én) a kora reggeli órában egy férfi Balatonmáriafürdőn a Posta közben. A fiatal nő segélykiáltására lett figyelmes a közelben dolgozó postavezető. - Hallottam a kiabálást, kinéztem az ablakon és láttam, hogy egy fiatal hölgy veszekszik egy férfival. Még az első pofon után is azt gondoltam, hogy egy pár, akik között valamiért veszekedés alakult ki. De miután a férfi elkezdte letépni az erősen tiltakozó hölgy ruháit és rávetette magát, akkor kinyitottam az ablakot és kikiabáltam, ha nem hagyja abba, hívom a rendőröket. Hátra sem nézett a férfi, gyorsan összekapta magát, a sapkáját hátrahagyva elmenekült, így az arcát nem is láthattam- mesélte Kiss Pál postavezető, aki miután a férfi elfutott, behívta a hölgyet, hogy rendbe hozza magát és értesítette a rendőrséget. Az ügyben indult nyomozás során a délutáni órákban balatonfenyvesi lakásában elfogták a rendőrök, majd kihallgatását követően őrizetbe vették azt a 34 éves férfit, aki megalapozottan gyanúsítható az erőszakos közösülés kísérletének elkövetésével. Forrás: SONLINE

8 MáriaInfo február A somogyi megyecímer adományozásának 510. évfordulója alkalmából tartott ünnepi közgyűlést Nagybajom látta vendégül január 11-én. A közgyűlésen a város polgármesterének köszöntőjét követően ünnepi műsor következett, amelyben fellépett a Balaton M&K Fúvószenekar is. Ezt követően Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Boross Péter, volt miniszterelnök Nagybajom díszpolgára, a Megyenap díszvendége tartott ünnepi beszédet. Somogy Polgáraiért Díjak átadása A balatonmáriafürdői Önkormány-zat javaslata alapján: Kiemelkedő zenetanári munkásságáért, az elmúlt évben a 30. éves fennállását ünneplő nemzetközi hírű Balaton M. & K. Fúvószenekar vezetéséért, a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület alapításáért, a ma már nemzetközi jelentőségű Balatonkeresztúri Fúvószenekari Találkozó és a Nemzetek Fesztiválja rendezvény szervezéséért, lebonyolításáért Hajas Béla trombita tanárnak, fúvóskarnagynak, a balatonkeresztúri Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület alelnökének. Tehetem, amit szeretek Gratulálok a kitüntetéshez! - 27 éve vagy a zenekar élén -Én is alig hiszem, hogy már ennyi ideje. Szakmailag a legtermékenyebb éveim a zenekarban teltek. Idejöttem pályakezdőként, és Pápai István és Tengerdi Győző tanár uraktól egy kiváló gyermek együttest vettem át, nem vallhattam szégyent, bár volt sok kudarc is. Meg aztán, ez volt az életem! Zenekarban muzsikálni nem egyszerű feladat. Sok-sok lemondással, áldozattal, kitartással jár ez, nem csak a tagoknak, hanem a családoknak is. Ahétvégék fellépésekkel telnek. MEGYENAP Kelünk, ha kell hajnalban. Hosszú időt töltünk pakolással, cipekedéssel, mire a hangszerek útra kelnek, utazunk órákat, és fellépünk forróságban, esőben, ha kell, menetelünk. - Akkor miért jönnek mégis közétek? Hát mert jó együtt! Soroljam az okokat? Mert csodálatos dolog együtt zenélni. Mert lélekemelő és boldogságos érzés tud lenni, mikor eljátsszuk másoknak is amiket megtanultunk. Mert minden fellépés emlékezetes, ezer kaland történik velünk, és ez mind élmény. Mert a fiatalok között barátságok és szerelmek szövődnek, házasságok, gyerekek születnek. (nagyon várjuk már az elsőt augusztus 24.-én). Mert eljutunk sokfelé a világba, külföldre is, ahova másként talán sosem. Barátkozunk, újabban zenélünk is más zenészekkel, sok a Magyar és külföldi barátunk. A nyári fesztiválokon házigazdának lenni, részt venni, semmihez sem hasonlítható, egészen különleges esemény. Az egész évünket mozgatja. És persze a tapsban, a sikerben a közönség szeretetében megfürödni csodálatos dolog. -Bírod még erővel, lelkesedéssel? Hogyan vagy képes még mindig új ötletekkel előállni, megújulni? Aki gyerekekkel dolgozik, fiatalokkal van körülvéve, nem tunyulhat el, mert nem hagyják! Változatlanul tőlük kapok sok inspirációt. Büszkén vallom be, az ötletek gazdája legnagyobb részt már nem én vagyok. Kiváló emberekkel, zenész fiatalokkal vagyok körülvéve. A kivételes pillanatok adják az energiát. amikor az elgondolás megvalósul. Lehet akár egy tanítvány, akiből zenész lett, zenemű, amely megszólal, egy rendezvény, amelyre szívesen jönnek az emberek. Tehetem, amit szeretek. Köszönöm a beszélgetést! Az elmúlt 30 évben a hazai és külföldi fesztiválokon, kórusversenyeken a megye hírnevének öregbítéséért, az elért kiváló eredményekért, a több mint két évtizeden keresztül adott templomi koncertekért a Balatonkeresztúrbalatonmáriafürdői Bárdos Lajos Női Karnak. A díjat átvette: Tengerdi Győző karnagy és Gaál Judit Kórus és helytörténet -Kedves Tanár úr! Gratulálunk a kitüntetéshez! - Köszönöm, a Bárdos Lajos Női Kar nevében. Én már megkaptam 2000-ben, most a kórusunk 30 éves tevékenységét ismerték el ezzel a díjjal. Jó hogy mellettem volt a Gaál Judit is, aki a kórus fáradhatatlan motorja, a Kulturális Egyesületünk elnöke. Az eltelt évtizedekben számtalan társadalmi eseményen szerepeltünk. Felléptünk templomi koncerteken, ünnepeken, rendezvényen és sokat jártunk külföldön, Németországtól Görögországig. A kórus tagjait méltán illeti az elismerés. A helyieket, és a környékről bejáró hölgyeket, akik dolgozó családanyák és a szabadidőből áldoznak a próbákra, és a fellépésekre. - Mi a titka a kórus sikereinek? A titok, hogy soha nem állunk ki felkészületlenül! A repertoárunk pedig műfaját tekintve széleskörű, bármilyen eseményre van műsorunk. - Nem fáradt még bele? Bizony volt, hogy felmerült bennem: feladom, abbahagyom. Már az egészségem sem a régi! De a kórustagok ösztönzése, szeretete, még visszatart - Egy vaskos szép kötet fekszik az asztalán -Végre, sok évtizedes anyaggyűjtés, után a két önkormányzat felkérésére megszületett a községeink helytörténetét feldolgozó könyvem. Ez a mintapéldány. - Megtiszteltetés elsőként kézbe venni! Hatalmas munka! Több száz oldal, fotó! - Csak a megírása, szerkesztése 2 év munkája. Még a családom is segített. Megkönnyebbülés hogy a végére értem. Az anyag nagyon gazdag, egészen a közelmúltig szinte az életünk minden területéről. Már csak az utolsó átolvasás, korrigálás van hátra és lehet kinyomtatni. -Tanár Úr! Köszönjük! Szívből kívánok Önnek további jó egészséget! Benczik Ildikó Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 156/2015. 2/1. számú előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához A Szülői Szervezet 2015.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben