ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD 2007 2010."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD (adatok, tények, összefüggések) Tisztelt Nagyatádiak! Városunk lakossága, a nagyatádiak minden nap találkoznak az önkormányzat munkájával, hiszen használják az intézményeinket, járják a várost, részt vesznek lakóhelyünk életében. A szerzett tapasztalatok alapján ítélik meg ezt a munkát. Gyorsan múlik az idő és lehet, hogy néhány dolog, ami a nagyatádiak számára fontos, feledésbe is merül. Az is lehet, hogy nem mindenről értesülnek pontosan. Az ebben a füzetben található adatok a tényszerűségnek megfelelően mutatnak be az elmúlt négy év önkormányzati munkájáról, Nagyatádról néhány fontos összefüggést, szempontot. Ezeket az Önök hiteles tájékoztatására állítottuk össze. Nagyatád az elmúlt években az itt élők munkája, szorgalma; javaslatai és kezdeményezései alapján fejlődött, amit tisztelettel megköszönök a Nagyatádiaknak. Nagyatád, augusztus 2. Ormai István polgármester ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD

2 BEVEZETŐ Nagyatád, a nagyatádiak számára értékteremtő éveket hozott az elmúlt időszak. A városfejlesztésben, a beruházások megvalósításában és a közszolgáltatások biztosításában, az intézményeink munkájában is eredményes évek vannak mögöttünk. Helyzetünket, lehetőségeinket két új körülmény befolyásolta. Az Európai Uniós pályázati források adtak lehetőséget arra, hogy ezeket elnyerve nagy léptékű fejlesztéseket valósítsunk meg. Élni tudtunk ezzel az új lehetőséggel! Megvalósult, hogy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nagy összegű támogatásokat sikerült Nagyatádra hozni. Lakóhelyünk jövője szempontjából meghatározó intézmények, létesítmények épültek-újultak meg, épülnek most is. A gazdasági világválság és a magyarországi gazdasági problémák közvetlenül és közvetetten is érintették az önkormányzatokat, rontva pénzügyi helyzetüket, lehetőségeiket. Közös munkával megoldást találtunk erre a nehézségre is. Új, nagyléptékű fejlesztéseket indítottunk el, készítettünk elő. Párhuzamosan valósítottunk meg nagyberuházásokat és gondoskodtunk a lakosság mindennapjaihoz kapcsolódó felújítási, fejlesztési feladatok elvégzéséről is. Erősítettük, gazdagítottuk Nagyatádot. Javult a város versenyképessége, a közszolgáltatások színvonala, fejlődtek a nagyatádiak életfeltételei. Az önkormányzat szerteágazó feladatellátása során jól tudott együttműködni városunk lakosságával, a gazdasági élet szereplőivel, a közszolgáltatásokat végzőkkel, a társszervekkel, az önkormányzatokkal. A nagyatádiakkal közösen van mit folytatnunk, vannak új céljaink, programunk az értékteremtő évek tovább tartanak. ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD További információ, bővebb tájékoztatás: Telefon: 30/ ; Levél, küldemény: Városháza (Baross G. u. 9.) 2

3 ALAPVETÉSEK CÉLOK Amikor az elmúlt évek, az önkormányzati ciklus céljait meghatároztuk, akkor azt - a nagyatádiak igényei, - városunk érdekei, - az önkormányzat lehetőségei, - az elérhető, megszerezhető pénzügyi támogatások végiggondolásával és figyelembevételével tettük. 1.) A folyamatban lévő beruházások, programok eredményes befejezése. 2.) Korszerű, teljes körű, színvonalas ellátások biztosítása. (oktatás, szociális ellátás, városműködtetés) 3.) A megnyíló Európai Uniós pénzügyi alapokból minél több támogatás elnyerése. 4.) Nagyatád város gazdasági, foglalkoztatási helyzetének erősítése. 5.) A nagyatádiak életfeltételeinek javítása, fejlesztése. PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÖNKORMÁNYZATI NAGYBERUHÁZÁSOK (2011.) Fontosságukat, pénzügyi nagyságukat és a jövőt szolgáló jelentőségüket tekintve meghatározó nagyberuházásokat valósítunk meg. Negyven éve nem voltak ilyen nagy és fontos építkezések Nagyatádon. Ezek: - most és a jövőben is szükségesek önkormányzati feladataink ellátásához, - minden nagyatádi családot szolgálnak, - tényleges igény van rájuk, - energiatakarékos működést biztosítanak, - most lehetett pénzügyi támogatást szerezni hozzájuk. 3

4 eft Beruházás Befejezési Beruházás időpont összege Támogatás József Attila Kollégium felújítása Ady Endre Gimnázium bővítése, felújítása Látogató Központ építés Uszoda építés * Körforgalom építés Városi Könyvtár felújítása Központi Temető felújítás, ravatalozó építés Bárdos Általános Iskola bővítése, felújítása Városközp. felújítás (műv. ház, vásárcsarnok) Bölcsőde felújítás, bővítés * Magánbefektetői és állami részvétellel. Mindösszesen:

5 5

6 SAJÁT KIVITELEZÉSŰ BETONJÁRDA FELÚJÍTÁSOK, ÉPÍTÉSEK Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a nagyatádiak mindennapjait, életfeltételeit javító munkákat is végezzünk. Ehhez tartozik a járdák javítása, építése. Felállítottunk egy saját, közmunkásokból álló járdaépítő brigádot, akik a betonjárdákat építik. Az aszfalt és térkő szakaszos járdajavításokat külső kivitelezővel végeztettük. A város minden részén, 41 utcában végeztünk járdajavítást, felújítást, építést m 2 járda újult meg, amire eft-ot fordítottunk, költöttünk évben: évben: évben: évben: Zrínyi u. Ny-i o. Honvéd u. Aradi u. Vasút u. Ny-i old. Tavasz u. Napfény u. K-i old. Ady Endre u. Mező u. Munkácsi u. Mártírok u. K-i old. Petőfi u. Eperjesi u. Árpád u. Temesvári u. Ny-i, É-i o. Pozsonyi u. D-i o. Kolozsvári u. Ny-i Bocskai u. Napfény u. Honvéd u. Tallián - Zrínyi u. köz. 6

7 Betonjárda felújítás év m 2 eft Összesen: SZAKASZOS ASZFALT ÉS TÉRKŐ JÁRDA FELÚJÍTÁSOK Aszfalt, térkő járda felújítás év m 2 eft * Összesen: * ebből 310 m 2 a kollégium beruházás keretei között valósult meg. Beton, aszfalt, térkő szakaszos járdafelújítások mindösszesen év m 2 eft Mindösszesen:

8 JÁRDAÉPÍTÉSEK, TELJES KÖRŰ JÁRDAFELÚJÍTÁSOK (*) eft Hely m 2 Bekerülési költség 1. Árpád utca D-i rész járdaépítés Koch R. Bajcsy-Zs. u Háromfai u Alkotmány u Koch R. nyugati oldal Kolozsvári u. nyugati oldal Kolozsvári u. (temető D-i old.) Kolozsvári É- nyugati oldal Aradi u. keleti oldal Aradi u. nyugati oldal Zrínyi u. nyugati oldal Beregszászi u. északi oldal Somogyszobi u Somogyszobi u. nyugati oldal Széchenyi tér Mindösszesen: * A járdaépítésekhez elnyert pályázati támogatás eft. 8

9 ÚTFELÚJÍTÁSOK Az útfelújításokra és új parkolók építésére is figyelmet fordítottunk, így 12 utcában végeztünk teljes körű útfelújítást, illetve parkolóépítést. Hely m 2 Bekerülési költség Támogatás 1. Nagyatád - Kivadár buszöböl Tallián utcai parkoló Zrínyi utca útfelújítás Koch R. - Bajcsy-Zs. u. átkötő út Kiszely utca É-i rész útfelújítás Ady Endre köz útfelújítás Gyár utca Ipartelep bekötőút Kolozsvári u Kápolna u Kossuth Aradi Liget u. és Tölgyfa u Rókus köz parkolók Mindösszesen: eft 9

10 PARKOLÓÉPÍTÉSEK Új parkolók építése Hely db Hunyadi u. 10. északi oldal 5 Egészségügyi Központ 16 Posta Korányi között 20 Rókus köz 20 Zrínyi u. (uszoda) 37 Mindösszesen: 98 A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Az elmúlt években elnyerhető Európai Uniós támogatások egy soha vissza nem térő alkalmat jelentettek. Az EU következő költségvetésében már ilyen pénzügyi segítséget nem fog adni Magyarországnak. Ha most nem nyerjük el ezeket a támogatásokat, akkor ezektől Nagyatád végleg elesik, ezekről lemarad. Városunk elsődleges érdeke ezeknek a támogatásoknak az elnyerése és felhasználása. Természetesen mindegyiknek van önrésze, de ezen önrész vállalása hitelfelvétellel is teszi lehetővé soha meg nem ismételhető pályázati támogatások elnyerését. Csak a most folyamatban lévő három nagyberuházás pénzügyi adatait kell végiggondolni és látszik, hogy a város számára ezek előnyös beruházások: - A beruházások célja, tartalma minden nagyatádi, a városunk érdeke, most és a jövőre nézve is. - A támogatás és az önrész közötti arány kifejezetten előnyös számunkra. - Az önrészt egy éven belül, a kivitelezés alatt kell kifizetni. Egy év alatt nincs ennyi szabad pénze az önkormányzatnak, ezért kell hosszú lejáratú hitelt felvenni. Ezt a hitelt 190 millió Ft biztonsággal tudjuk törleszteni. (9-10 millió Ft a törlesztés évente) 10

11 Folyamatban lévő nagyberuházások Beruházás összege Uniós támogatás Állami támogatás Önrész Bárdos Lajos Iskola bővítése és felújítása * Központi temető felújítás, új ravatalozó építés Városközponti felújítások * Összesen: % 89 % 11 % * Hosszúlejáratú fejlesztési hitel igénybevételével. eft GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGYI ADATOK A gazdálkodásunk jellemző adatait mutatja be a következő számsor. Látszik, hogy a működés és a fejlesztés aránya nagyon dinamikus fejlesztést mutat. Nagyatád Város költségvetési főösszege: A város, az intézmények működési kiadásai: Ebből: Személyi jellegű kiadások: Beruházási, fejlesztési kiadások: Pályázati, fejlesztési támogatások: Hitel, kötvény tőketörlesztés Önkormányzat helyi adó bevétele Önkormányzat bérleti díj bevétele eft A hitelfelvételnél fontos szempont, hogy HITELFELVÉTEL, TÖRLESZTÉS - A célja reális, valódi szükségleten alapuljon, az hosszú távon szolgálja a nagyatádiak, Nagyatád érdekeit ez minden esetben így van! - Futamideje év, tehát a törlesztés ezen időszakra megoszlik, így arányos városunk teherbíró képességével. Az éves tőke és kamattörlesztés biztonsággal teljesíthető az önkormányzat saját bevételeiből, azt az önkormányzat törleszti. 11

12 Az önkormányzat hosszúlejáratú kötvény és hitelállománya december 31-én összesen: eft A között felvett (2009-ben nem volt hitelfelvétel) kölcsönök az alábbi célok megvalósulását, a pályázati támogatások önrészének biztosítását szolgálták: Sportcsarnok építése A Széchenyi téren 30 szociális bérlakás építése Családi élmény medence, csúszda építése a strandon A Baross G. u. 1. sz. alatti irodaház és telek megvásárlása Utak, járdák építése, felújítása Széchenyi tér Gyógyfürdő Régi Posta épülete felújítása Kollégium, gimnázium felújítás A fenti hitel és kötvényállomány éves tőketörlesztésének összege: millió Ft/év. A folyamatos működés finanszírozásához szükség szerint változó összegű folyószámla hitelt veszünk igénybe. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ FORGALOMKÉPES VAGYON (2010. június) Figyelembe kell venni azt is, hogy több mint 13 milliárd forint értékű vagyona van az önkormányzatnak. Ebből a bármikor értékesíthető vagyon könyv szerinti értéke 2 milliárd 774 millió forint. Ennek a piaci értéke ennél jóval több. Megnevezés Darabszám Nagyság ha, m 2 Üzlethelyiségek m2 Telephelyek ha m2 Beépített ingatlanok ha 404 m2 Beépítetlen területek ha m2 Külterület/mg. területek ha m2 A forgalomképes vagyon könyv szerinti értéke: eft. Az önkormányzat teljes vagyona eft. 12

13 ÁLLAMI ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NAGYATÁDON MEGVALÓSULÓ, NEM ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉGI BERUHÁZÁSOK Ezek a fejlesztések az önkormányzat szervező, intéző, közbenjáró munkája alapján jöttek létre. Mindháromnak a megvalósítása a gyakorlatban megkezdődött, elnyert pénzügyi támogatással rendelkeznek. Megnevezés Értéke Támogatás Hulladékudvar építése Hulladéklerakó rekultivációja Regionális szennyvízprogram előkészítése Regionális szennyvízprogram as út Nagyatád elkerülő szakasza építése Összesen: eft ELŐKÉSZÍTETT ÉS BEADÁSRA KERÜLT, MÉG EL NEM BÍRÁLT EU-S PÁLYÁZATOK A kivitelezés alatt lévő, a támogatási szerződéssel rendelkező fejlesztések intézése mellett új beruházási pályázatokat is elkészítettük és beadtuk. Ezek mindegyike a korábbiakhoz hasonlóan a nagyatádiak érdekeit, városunk mostani és hosszú távú fejlesztését szolgálja. Megvalósításuk ütemezetten, a mostani beruházások befejezését követően történhet. Címe, témája Teljes összeg Megpályázott támogatás eft Kivitelezés tervezett időszaka Komplex turisztikai fejlesztés Kórház fejlesztés Laktanya terület közművesítés fejlesztése Informatikai fejlesztés NKI-ban Összesen

14 VÁLLALKOZÁSOK, SZOLGÁLTATÓK JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSAI Nagyatád elmúlt évekbeni fejlődését mutatja, hogy az önkormányzati beruházások mellett a gazdasági élet szereplői, a vállalkozások, a társszervek, a szolgáltatók is jelentős beruházásokat, fejlesztéseket valósítottak meg. Ezzel új munkahelyeket teremtettek (pl. TESCO, Kenyérgyár, TÜZÉPKER), új termelési értéket hoztak létre (iparűzési adóbevétel) és jobb feltételeket teremtettek a lakosságnak. 1.) A kenyérgyár felújítása, cukrászüzem és bolt építése 2.) Coats Craft Kft. közép-európai logisztikai bázis, raktár építése, termelési technológiai fejlesztések 3.) Új OTP fiók és lakások építése 4.) Új üzemanyag-töltő állomás építése 5.) TESCO áruház építése 6.) DRAVA Bt. terményszárító építése a Taranyi u. iparterületen 7.) Új TÜZÉPKER üzlet, telephely építése 8.) 15 új telephely kialakítása a laktanyáknál 9.) Két telephely üzem építése az Ipari Parkban 10.) A Rendőrkapitányság épületének felújítása 11.) A Posta felújítása 14

15 EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL A Megyei Önkormányzat partnernek tekintette Nagyatád Önkormányzatát és érdemben segítette támogatásaival feladataink megvalósítását. A Somogy Megyei Önkormányzattal eredményes és kiegyensúlyozott volt az együttműködés. A Megyei Önkormányzat a Bárdos Lajos Általános Iskola felújításához és bővítéséhez eft átadott pénzügyi támogatást biztosított. Az önkormányzatunk fenntartásában működő Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a József Attila Kollégium működési költségeihez a Megyei Önkormányzat minden évben biztosított pénzügyi támogatást, a tárgyalt időszakban összesen: eft-ot. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RINYAMENTI KISTÉRSÉGBEN A térséghez tartozó 18 településsel célirányos és eredményes az együttműködésünk. A közös feladatellátás területei: Hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása A szociális ellátás intézményfenntartói feladatai Az alapfokú közoktatási feladatok társulásban történő biztosítása Közmunkaprogram szervezése Mozgókönyvtári feladatok ellátása Logopédiai, gyógytestnevelési szolgáltatás biztosítása Hazai pályázati források felhasználásának szervezése 15

16 FOGLALKOZTATÁSI ADATOK június / június A foglalkoztatási adatok mutatják, hogy a júniusi 786 főről júniusára 617 főre, 21,5 %-kal csökkent a munkanélküliek száma Nagyatádon. Ez most 11,4 %-os munkanélküliségi mutatót jelent. Ez az adat Somogy megye vonatkozásában 17,5 %-os munkanélküliséget mutat. A 617 nagyatádi munkanélküliből mintegy 230 főt önkormányzatunk közcélú, közhasznú munkában foglalkoztat. Megnevezés Nyilvántartott álláskereső fő Gazdaságilag aktív népesség fő Munkanélküliségi mutató % jún. 20. jún. 20. jún. 20. jún. 20. jún. 20. Nagyatád ,8 11,4 Rinyamenti kistérség ,9 21,5 Somogy megye ,9 17,5 Dél-Dunántúl ,5 15,8 Ország ,5 12, jún. 20. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZFOGLALKOZTATÁS A tárgyalt időszakban: - Évente átlagosan 68 főt alkalmaztunk közhasznú foglalkoztatás keretében. - Önkormányzatunk 7 közmunkaprogramban vett részt, és összesen 25 hónapon keresztül átlagosan 33 főt foglalkoztatott. - Közcélú munkavégzés keretében július 1-től 210 fő foglalkoztatását szervezzük, biztosítjuk jelenleg is. VÁROSUNK SPORTJA Fontos értéknek tartjuk, hogy gyermekeinknek, fiataljainknak gazdag sportolási lehetőséget biztosítsunk. Ez a hasznos szabadidő eltöltést, az egészséget, a közösségi életet és a Nagyatádhoz való kötődést egyaránt szolgálja. Sokszínű és eredményes a nagyatádi sportélet, amit jelentős pénzügyi támogatással és a sportlétesítmények biztosításával segítünk. Önálló érték a sport Nagyatádon. 16

17 Sportszervezetek: Rinyamenti Kézilabda Club NB I./B Nagyatádi Női Kézilabda Klub NB II. (NB I./B) EEE Teke Klub NB II. Nagyatádi Sakk Egylet OB II. Nagyatádi Futball Club NB III. Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika SE Nagyatádi Judo Club Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület Öregfiúk Futball Club RSZE Asztalitenisz Szakosztály RSZE Kosárlabda Szakosztály RSZE Kötélugró Szakosztály Vitalitás Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete Mintegy 700 igazolt sportoló vesz részt a sportszerveztek tevékenységében. Az önkormányzat évente átlagosan eft-ot fordított a sportszervezetek működésének, tevékenységének támogatására, és biztosította a sportlétesítmények térítésmentes használatát. VÁROSI KÖZÖSSÉGEK A társadalmi, civil szerveztek nélkülözhetetlen színterei a társasági életnek, a közéletnek, a közösségi életnek. Jó programot adnak tagjaiknak és közösségüknek. Nélkülözhetetlenek egy nyitott és gazdag települési élethez. Évente szervezetnek biztosít értékes tevékenységéhez támogatást az önkormányzat. A városunkban működő civil szerveztek, közösségek: Városi Polgárőr Egyesület, Kanizsai Dorottya Honvéd Nőegylet, 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Köre, Bajtársi Egyesület, 56-os Szövetség, Nagyatádi Szervezete, Városszépítő Egyesület, Nagyatádi Erdélyi Kör, Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Csoportja, Cukorbetegek Nagyatádi Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Nagyatádi Csoportja, Rákellenes Liga Nagyatádi Szervezete, Szív Egyesület, Nagyatádi Kertbarát Kör, MEOE Nagyatádi Szervezete, Galamb-, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete, Természet- és Állatvédő Egyesület, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Cérnagyári Nyugdíjas Klub, Aranykör Nyugdíjas Klub, Konzervgyári Nyugdíjas Klub, Rendőrkapitányság Nyugdíjas Klubja, Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub, Czindery Szépmíves Céh, Haditechnikai Park, Képeslapgyűjtők Baráti Köre, Bélyeggyűjtők Baráti Köre, Fürjecske Néptánc Egyesület, Obsitos Dalárda, Nagyatádi Vegyeskar, SZÍN-FOLT Kör, Vadvirág Néptánccsoport, Fúvószenekar. Ezeknek a szervezeteknek mintegy tagja van. Rendszeresen részt vesznek a város társadalmi életében, programokat szerveznek. Gazdag közösségi életet élnek. 17

18 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS INTÉZMÉNYEI 1.) Nagyatádi Közoktatási Intézmény - Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola - Babay József Általános és Sportiskola - Árpád Fejedelem Általános Iskola és Művészeti Iskola - Általános Iskola Háromfa (1-6. évfolyam) - 6 nagyatádi óvoda - Óvoda Háromfa - Óvoda Ötvöskónyi - Pedagógiai Szakszolgálat 2.) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 3.) József Attila Kollégium 4.) Művelődési Központ - Művelődési Ház - Városi Múzeum - Szoborpark és Látogató Központ - Városi Televízió 5.) Városi Könyvtár - Bodvicai Fiókkönyvtár 6.) Városgondnokság - Laktanyák 7.) Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények - Gyógyfürdő - Strandfürdő - Uszoda - Sportcsarnok - Sportpálya - Tourinform Iroda 8.) Szociális Szolgáltató Központ (kistérségi fenntartásban) - Bölcsőde - Bodvicai Idősek Klubja - Ezüst kor Idősek Klubja - Naplemente Idősek Otthona 9.) Polgármesteri Hivatal 10.) Tűzoltóság 11.) Városi Kórház-Rendelőintézet (NagyatádMed Nonprofit Kft. működtetésében) 18

19 12.) Felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás 13.) Védőnői Szolgálat Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők száma: 596 fő. (kórház és Szociális Szolgáltató Központ nélkül) Pályázati támogatások, állami és Európai Uniós források felhasználásával Nagyatád városban megvalósuló közösségi beruházások, programok (2012.) A most véget érő időszakban több, mint tízmilliárd forint támogatást hoztunk Nagyatádra. Ez a pénz ide, Nagyatádra kerül, ide épül be. A felhasználásával létrejövő beruházási érték több mint tizenegy és fél milliárd forint. Ezzel Nagyatád lesz gazdagabb, erősebb. Beruházás Beruházás összege eft Támogatás Önkormányzati nagyberuházások Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés ÁROP Városi Könyvtár EU-s támogatások Gimnázium informatikai fejlesztés TIOP Tűzoltó járművek, eszközök beszerzése Ivókút építése Járdaépítések Útfelújítások, parkoló építés Hulladékudvar építése, lerakó rekultivációja Regionális szennyvízprogram előkészítése Regionális szennyvízprogram as út Nagyatád elkerülő szakasza építése Összesen

20 NAGYATÁD ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK Nagyatád az elmúlt években az itt élők munkája, szorgalma; javaslatai és kezdeményezései alapján fejlődött, amit tisztelettel megköszönök a Nagyatádiaknak. Lakóhelyünk jövője szempontjából fontos intézmények, létesítmények épültek újultak meg, épülnek most is. Eredményes szakmai munka folyik az intézményeinkben. A nagyatádiakkal közösen van mit folytatnunk, vannak új céljaink, programunk az értékteremtő évek tovább tartanak. ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD 20

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /V../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A Képviselő-testület a tervezett

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos: ! " # $ # % & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ' > '? 4 ' / * / 0 5.? @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) ' : / B ( 0 5 B ( B C D E E F 7 9 : G H I I I

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek és építmény. Telek érték ( Ft )

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek és építmény. Telek érték ( Ft ) Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 269/6/C1 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /XII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű mellékklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 1/7 1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség E.K. jelű mellékklet Esedékesség XVII. kerület 2015

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Ingatlan kataszter HRSZ MEGNEVEZÉS FORGALOMKÉPESSÉG 4/10// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény alapján (1) 5/2// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény

Ingatlan kataszter HRSZ MEGNEVEZÉS FORGALOMKÉPESSÉG 4/10// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény alapján (1) 5/2// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény Ingatlan kataszter HRSZ MEGNEVEZÉS FORGALOMKÉPESSÉG 4/10// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény alapján (1) 5/2// KOZTERULET Forgalomképtelen törvény alapján (1) 6/22// KÖZTERÜLET Forgalomképtelen törvény

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól (ezer Ft-ban) sorsz. 1. Hatvan Városért Alapítvány működési

Részletesebben

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási irodavezető

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási irodavezető Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 82/2012.(VI.28.) képviselő-testületi határozat úgy határozott, hogy az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

4/ /2015. (II.

4/ /2015. (II. 4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei 7./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2014. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása BEVÉTELEK Adatok: ezer

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata Sorszám 1. Döntéshozó testület Döntés ideje január 24. Döntés száma 1319-2/ Támogatások közzététele () A kedvezményezettje Csengeri Lovas A célja II. Csengeri Lovasnap, a lovas versenyek, fogathajtó versenyek,

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.április 27-i ülésére BESZÁMOLÓ

ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.április 27-i ülésére BESZÁMOLÓ ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.április 27i ülésére BESZÁMOLÓ Szeghalom Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Szeghalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10. 2 3 4 5 6 7 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2..

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól Tájékoztató sorsz. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot. évi airól Oldal 1 1. Hatvan Városért Alapítvány egyesületek, civil szerv.

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2012. évi 9. szám 2012. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2012. december 14-ei rendkívüli

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben