ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD 2007 2010."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS NAGYATÁD (adatok, tények, összefüggések) Tisztelt Nagyatádiak! Városunk lakossága, a nagyatádiak minden nap találkoznak az önkormányzat munkájával, hiszen használják az intézményeinket, járják a várost, részt vesznek lakóhelyünk életében. A szerzett tapasztalatok alapján ítélik meg ezt a munkát. Gyorsan múlik az idő és lehet, hogy néhány dolog, ami a nagyatádiak számára fontos, feledésbe is merül. Az is lehet, hogy nem mindenről értesülnek pontosan. Az ebben a füzetben található adatok a tényszerűségnek megfelelően mutatnak be az elmúlt négy év önkormányzati munkájáról, Nagyatádról néhány fontos összefüggést, szempontot. Ezeket az Önök hiteles tájékoztatására állítottuk össze. Nagyatád az elmúlt években az itt élők munkája, szorgalma; javaslatai és kezdeményezései alapján fejlődött, amit tisztelettel megköszönök a Nagyatádiaknak. Nagyatád, augusztus 2. Ormai István polgármester ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD

2 BEVEZETŐ Nagyatád, a nagyatádiak számára értékteremtő éveket hozott az elmúlt időszak. A városfejlesztésben, a beruházások megvalósításában és a közszolgáltatások biztosításában, az intézményeink munkájában is eredményes évek vannak mögöttünk. Helyzetünket, lehetőségeinket két új körülmény befolyásolta. Az Európai Uniós pályázati források adtak lehetőséget arra, hogy ezeket elnyerve nagy léptékű fejlesztéseket valósítsunk meg. Élni tudtunk ezzel az új lehetőséggel! Megvalósult, hogy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nagy összegű támogatásokat sikerült Nagyatádra hozni. Lakóhelyünk jövője szempontjából meghatározó intézmények, létesítmények épültek-újultak meg, épülnek most is. A gazdasági világválság és a magyarországi gazdasági problémák közvetlenül és közvetetten is érintették az önkormányzatokat, rontva pénzügyi helyzetüket, lehetőségeiket. Közös munkával megoldást találtunk erre a nehézségre is. Új, nagyléptékű fejlesztéseket indítottunk el, készítettünk elő. Párhuzamosan valósítottunk meg nagyberuházásokat és gondoskodtunk a lakosság mindennapjaihoz kapcsolódó felújítási, fejlesztési feladatok elvégzéséről is. Erősítettük, gazdagítottuk Nagyatádot. Javult a város versenyképessége, a közszolgáltatások színvonala, fejlődtek a nagyatádiak életfeltételei. Az önkormányzat szerteágazó feladatellátása során jól tudott együttműködni városunk lakosságával, a gazdasági élet szereplőivel, a közszolgáltatásokat végzőkkel, a társszervekkel, az önkormányzatokkal. A nagyatádiakkal közösen van mit folytatnunk, vannak új céljaink, programunk az értékteremtő évek tovább tartanak. ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD További információ, bővebb tájékoztatás: Telefon: 30/ ; Levél, küldemény: Városháza (Baross G. u. 9.) 2

3 ALAPVETÉSEK CÉLOK Amikor az elmúlt évek, az önkormányzati ciklus céljait meghatároztuk, akkor azt - a nagyatádiak igényei, - városunk érdekei, - az önkormányzat lehetőségei, - az elérhető, megszerezhető pénzügyi támogatások végiggondolásával és figyelembevételével tettük. 1.) A folyamatban lévő beruházások, programok eredményes befejezése. 2.) Korszerű, teljes körű, színvonalas ellátások biztosítása. (oktatás, szociális ellátás, városműködtetés) 3.) A megnyíló Európai Uniós pénzügyi alapokból minél több támogatás elnyerése. 4.) Nagyatád város gazdasági, foglalkoztatási helyzetének erősítése. 5.) A nagyatádiak életfeltételeinek javítása, fejlesztése. PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÖNKORMÁNYZATI NAGYBERUHÁZÁSOK (2011.) Fontosságukat, pénzügyi nagyságukat és a jövőt szolgáló jelentőségüket tekintve meghatározó nagyberuházásokat valósítunk meg. Negyven éve nem voltak ilyen nagy és fontos építkezések Nagyatádon. Ezek: - most és a jövőben is szükségesek önkormányzati feladataink ellátásához, - minden nagyatádi családot szolgálnak, - tényleges igény van rájuk, - energiatakarékos működést biztosítanak, - most lehetett pénzügyi támogatást szerezni hozzájuk. 3

4 eft Beruházás Befejezési Beruházás időpont összege Támogatás József Attila Kollégium felújítása Ady Endre Gimnázium bővítése, felújítása Látogató Központ építés Uszoda építés * Körforgalom építés Városi Könyvtár felújítása Központi Temető felújítás, ravatalozó építés Bárdos Általános Iskola bővítése, felújítása Városközp. felújítás (műv. ház, vásárcsarnok) Bölcsőde felújítás, bővítés * Magánbefektetői és állami részvétellel. Mindösszesen:

5 5

6 SAJÁT KIVITELEZÉSŰ BETONJÁRDA FELÚJÍTÁSOK, ÉPÍTÉSEK Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a nagyatádiak mindennapjait, életfeltételeit javító munkákat is végezzünk. Ehhez tartozik a járdák javítása, építése. Felállítottunk egy saját, közmunkásokból álló járdaépítő brigádot, akik a betonjárdákat építik. Az aszfalt és térkő szakaszos járdajavításokat külső kivitelezővel végeztettük. A város minden részén, 41 utcában végeztünk járdajavítást, felújítást, építést m 2 járda újult meg, amire eft-ot fordítottunk, költöttünk évben: évben: évben: évben: Zrínyi u. Ny-i o. Honvéd u. Aradi u. Vasút u. Ny-i old. Tavasz u. Napfény u. K-i old. Ady Endre u. Mező u. Munkácsi u. Mártírok u. K-i old. Petőfi u. Eperjesi u. Árpád u. Temesvári u. Ny-i, É-i o. Pozsonyi u. D-i o. Kolozsvári u. Ny-i Bocskai u. Napfény u. Honvéd u. Tallián - Zrínyi u. köz. 6

7 Betonjárda felújítás év m 2 eft Összesen: SZAKASZOS ASZFALT ÉS TÉRKŐ JÁRDA FELÚJÍTÁSOK Aszfalt, térkő járda felújítás év m 2 eft * Összesen: * ebből 310 m 2 a kollégium beruházás keretei között valósult meg. Beton, aszfalt, térkő szakaszos járdafelújítások mindösszesen év m 2 eft Mindösszesen:

8 JÁRDAÉPÍTÉSEK, TELJES KÖRŰ JÁRDAFELÚJÍTÁSOK (*) eft Hely m 2 Bekerülési költség 1. Árpád utca D-i rész járdaépítés Koch R. Bajcsy-Zs. u Háromfai u Alkotmány u Koch R. nyugati oldal Kolozsvári u. nyugati oldal Kolozsvári u. (temető D-i old.) Kolozsvári É- nyugati oldal Aradi u. keleti oldal Aradi u. nyugati oldal Zrínyi u. nyugati oldal Beregszászi u. északi oldal Somogyszobi u Somogyszobi u. nyugati oldal Széchenyi tér Mindösszesen: * A járdaépítésekhez elnyert pályázati támogatás eft. 8

9 ÚTFELÚJÍTÁSOK Az útfelújításokra és új parkolók építésére is figyelmet fordítottunk, így 12 utcában végeztünk teljes körű útfelújítást, illetve parkolóépítést. Hely m 2 Bekerülési költség Támogatás 1. Nagyatád - Kivadár buszöböl Tallián utcai parkoló Zrínyi utca útfelújítás Koch R. - Bajcsy-Zs. u. átkötő út Kiszely utca É-i rész útfelújítás Ady Endre köz útfelújítás Gyár utca Ipartelep bekötőút Kolozsvári u Kápolna u Kossuth Aradi Liget u. és Tölgyfa u Rókus köz parkolók Mindösszesen: eft 9

10 PARKOLÓÉPÍTÉSEK Új parkolók építése Hely db Hunyadi u. 10. északi oldal 5 Egészségügyi Központ 16 Posta Korányi között 20 Rókus köz 20 Zrínyi u. (uszoda) 37 Mindösszesen: 98 A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Az elmúlt években elnyerhető Európai Uniós támogatások egy soha vissza nem térő alkalmat jelentettek. Az EU következő költségvetésében már ilyen pénzügyi segítséget nem fog adni Magyarországnak. Ha most nem nyerjük el ezeket a támogatásokat, akkor ezektől Nagyatád végleg elesik, ezekről lemarad. Városunk elsődleges érdeke ezeknek a támogatásoknak az elnyerése és felhasználása. Természetesen mindegyiknek van önrésze, de ezen önrész vállalása hitelfelvétellel is teszi lehetővé soha meg nem ismételhető pályázati támogatások elnyerését. Csak a most folyamatban lévő három nagyberuházás pénzügyi adatait kell végiggondolni és látszik, hogy a város számára ezek előnyös beruházások: - A beruházások célja, tartalma minden nagyatádi, a városunk érdeke, most és a jövőre nézve is. - A támogatás és az önrész közötti arány kifejezetten előnyös számunkra. - Az önrészt egy éven belül, a kivitelezés alatt kell kifizetni. Egy év alatt nincs ennyi szabad pénze az önkormányzatnak, ezért kell hosszú lejáratú hitelt felvenni. Ezt a hitelt 190 millió Ft biztonsággal tudjuk törleszteni. (9-10 millió Ft a törlesztés évente) 10

11 Folyamatban lévő nagyberuházások Beruházás összege Uniós támogatás Állami támogatás Önrész Bárdos Lajos Iskola bővítése és felújítása * Központi temető felújítás, új ravatalozó építés Városközponti felújítások * Összesen: % 89 % 11 % * Hosszúlejáratú fejlesztési hitel igénybevételével. eft GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGYI ADATOK A gazdálkodásunk jellemző adatait mutatja be a következő számsor. Látszik, hogy a működés és a fejlesztés aránya nagyon dinamikus fejlesztést mutat. Nagyatád Város költségvetési főösszege: A város, az intézmények működési kiadásai: Ebből: Személyi jellegű kiadások: Beruházási, fejlesztési kiadások: Pályázati, fejlesztési támogatások: Hitel, kötvény tőketörlesztés Önkormányzat helyi adó bevétele Önkormányzat bérleti díj bevétele eft A hitelfelvételnél fontos szempont, hogy HITELFELVÉTEL, TÖRLESZTÉS - A célja reális, valódi szükségleten alapuljon, az hosszú távon szolgálja a nagyatádiak, Nagyatád érdekeit ez minden esetben így van! - Futamideje év, tehát a törlesztés ezen időszakra megoszlik, így arányos városunk teherbíró képességével. Az éves tőke és kamattörlesztés biztonsággal teljesíthető az önkormányzat saját bevételeiből, azt az önkormányzat törleszti. 11

12 Az önkormányzat hosszúlejáratú kötvény és hitelállománya december 31-én összesen: eft A között felvett (2009-ben nem volt hitelfelvétel) kölcsönök az alábbi célok megvalósulását, a pályázati támogatások önrészének biztosítását szolgálták: Sportcsarnok építése A Széchenyi téren 30 szociális bérlakás építése Családi élmény medence, csúszda építése a strandon A Baross G. u. 1. sz. alatti irodaház és telek megvásárlása Utak, járdák építése, felújítása Széchenyi tér Gyógyfürdő Régi Posta épülete felújítása Kollégium, gimnázium felújítás A fenti hitel és kötvényállomány éves tőketörlesztésének összege: millió Ft/év. A folyamatos működés finanszírozásához szükség szerint változó összegű folyószámla hitelt veszünk igénybe. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ FORGALOMKÉPES VAGYON (2010. június) Figyelembe kell venni azt is, hogy több mint 13 milliárd forint értékű vagyona van az önkormányzatnak. Ebből a bármikor értékesíthető vagyon könyv szerinti értéke 2 milliárd 774 millió forint. Ennek a piaci értéke ennél jóval több. Megnevezés Darabszám Nagyság ha, m 2 Üzlethelyiségek m2 Telephelyek ha m2 Beépített ingatlanok ha 404 m2 Beépítetlen területek ha m2 Külterület/mg. területek ha m2 A forgalomképes vagyon könyv szerinti értéke: eft. Az önkormányzat teljes vagyona eft. 12

13 ÁLLAMI ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NAGYATÁDON MEGVALÓSULÓ, NEM ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉGI BERUHÁZÁSOK Ezek a fejlesztések az önkormányzat szervező, intéző, közbenjáró munkája alapján jöttek létre. Mindháromnak a megvalósítása a gyakorlatban megkezdődött, elnyert pénzügyi támogatással rendelkeznek. Megnevezés Értéke Támogatás Hulladékudvar építése Hulladéklerakó rekultivációja Regionális szennyvízprogram előkészítése Regionális szennyvízprogram as út Nagyatád elkerülő szakasza építése Összesen: eft ELŐKÉSZÍTETT ÉS BEADÁSRA KERÜLT, MÉG EL NEM BÍRÁLT EU-S PÁLYÁZATOK A kivitelezés alatt lévő, a támogatási szerződéssel rendelkező fejlesztések intézése mellett új beruházási pályázatokat is elkészítettük és beadtuk. Ezek mindegyike a korábbiakhoz hasonlóan a nagyatádiak érdekeit, városunk mostani és hosszú távú fejlesztését szolgálja. Megvalósításuk ütemezetten, a mostani beruházások befejezését követően történhet. Címe, témája Teljes összeg Megpályázott támogatás eft Kivitelezés tervezett időszaka Komplex turisztikai fejlesztés Kórház fejlesztés Laktanya terület közművesítés fejlesztése Informatikai fejlesztés NKI-ban Összesen

14 VÁLLALKOZÁSOK, SZOLGÁLTATÓK JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSAI Nagyatád elmúlt évekbeni fejlődését mutatja, hogy az önkormányzati beruházások mellett a gazdasági élet szereplői, a vállalkozások, a társszervek, a szolgáltatók is jelentős beruházásokat, fejlesztéseket valósítottak meg. Ezzel új munkahelyeket teremtettek (pl. TESCO, Kenyérgyár, TÜZÉPKER), új termelési értéket hoztak létre (iparűzési adóbevétel) és jobb feltételeket teremtettek a lakosságnak. 1.) A kenyérgyár felújítása, cukrászüzem és bolt építése 2.) Coats Craft Kft. közép-európai logisztikai bázis, raktár építése, termelési technológiai fejlesztések 3.) Új OTP fiók és lakások építése 4.) Új üzemanyag-töltő állomás építése 5.) TESCO áruház építése 6.) DRAVA Bt. terményszárító építése a Taranyi u. iparterületen 7.) Új TÜZÉPKER üzlet, telephely építése 8.) 15 új telephely kialakítása a laktanyáknál 9.) Két telephely üzem építése az Ipari Parkban 10.) A Rendőrkapitányság épületének felújítása 11.) A Posta felújítása 14

15 EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL A Megyei Önkormányzat partnernek tekintette Nagyatád Önkormányzatát és érdemben segítette támogatásaival feladataink megvalósítását. A Somogy Megyei Önkormányzattal eredményes és kiegyensúlyozott volt az együttműködés. A Megyei Önkormányzat a Bárdos Lajos Általános Iskola felújításához és bővítéséhez eft átadott pénzügyi támogatást biztosított. Az önkormányzatunk fenntartásában működő Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a József Attila Kollégium működési költségeihez a Megyei Önkormányzat minden évben biztosított pénzügyi támogatást, a tárgyalt időszakban összesen: eft-ot. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RINYAMENTI KISTÉRSÉGBEN A térséghez tartozó 18 településsel célirányos és eredményes az együttműködésünk. A közös feladatellátás területei: Hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása A szociális ellátás intézményfenntartói feladatai Az alapfokú közoktatási feladatok társulásban történő biztosítása Közmunkaprogram szervezése Mozgókönyvtári feladatok ellátása Logopédiai, gyógytestnevelési szolgáltatás biztosítása Hazai pályázati források felhasználásának szervezése 15

16 FOGLALKOZTATÁSI ADATOK június / június A foglalkoztatási adatok mutatják, hogy a júniusi 786 főről júniusára 617 főre, 21,5 %-kal csökkent a munkanélküliek száma Nagyatádon. Ez most 11,4 %-os munkanélküliségi mutatót jelent. Ez az adat Somogy megye vonatkozásában 17,5 %-os munkanélküliséget mutat. A 617 nagyatádi munkanélküliből mintegy 230 főt önkormányzatunk közcélú, közhasznú munkában foglalkoztat. Megnevezés Nyilvántartott álláskereső fő Gazdaságilag aktív népesség fő Munkanélküliségi mutató % jún. 20. jún. 20. jún. 20. jún. 20. jún. 20. Nagyatád ,8 11,4 Rinyamenti kistérség ,9 21,5 Somogy megye ,9 17,5 Dél-Dunántúl ,5 15,8 Ország ,5 12, jún. 20. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZFOGLALKOZTATÁS A tárgyalt időszakban: - Évente átlagosan 68 főt alkalmaztunk közhasznú foglalkoztatás keretében. - Önkormányzatunk 7 közmunkaprogramban vett részt, és összesen 25 hónapon keresztül átlagosan 33 főt foglalkoztatott. - Közcélú munkavégzés keretében július 1-től 210 fő foglalkoztatását szervezzük, biztosítjuk jelenleg is. VÁROSUNK SPORTJA Fontos értéknek tartjuk, hogy gyermekeinknek, fiataljainknak gazdag sportolási lehetőséget biztosítsunk. Ez a hasznos szabadidő eltöltést, az egészséget, a közösségi életet és a Nagyatádhoz való kötődést egyaránt szolgálja. Sokszínű és eredményes a nagyatádi sportélet, amit jelentős pénzügyi támogatással és a sportlétesítmények biztosításával segítünk. Önálló érték a sport Nagyatádon. 16

17 Sportszervezetek: Rinyamenti Kézilabda Club NB I./B Nagyatádi Női Kézilabda Klub NB II. (NB I./B) EEE Teke Klub NB II. Nagyatádi Sakk Egylet OB II. Nagyatádi Futball Club NB III. Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika SE Nagyatádi Judo Club Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület Öregfiúk Futball Club RSZE Asztalitenisz Szakosztály RSZE Kosárlabda Szakosztály RSZE Kötélugró Szakosztály Vitalitás Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete Mintegy 700 igazolt sportoló vesz részt a sportszerveztek tevékenységében. Az önkormányzat évente átlagosan eft-ot fordított a sportszervezetek működésének, tevékenységének támogatására, és biztosította a sportlétesítmények térítésmentes használatát. VÁROSI KÖZÖSSÉGEK A társadalmi, civil szerveztek nélkülözhetetlen színterei a társasági életnek, a közéletnek, a közösségi életnek. Jó programot adnak tagjaiknak és közösségüknek. Nélkülözhetetlenek egy nyitott és gazdag települési élethez. Évente szervezetnek biztosít értékes tevékenységéhez támogatást az önkormányzat. A városunkban működő civil szerveztek, közösségek: Városi Polgárőr Egyesület, Kanizsai Dorottya Honvéd Nőegylet, 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Köre, Bajtársi Egyesület, 56-os Szövetség, Nagyatádi Szervezete, Városszépítő Egyesület, Nagyatádi Erdélyi Kör, Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Csoportja, Cukorbetegek Nagyatádi Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Nagyatádi Csoportja, Rákellenes Liga Nagyatádi Szervezete, Szív Egyesület, Nagyatádi Kertbarát Kör, MEOE Nagyatádi Szervezete, Galamb-, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete, Természet- és Állatvédő Egyesület, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Cérnagyári Nyugdíjas Klub, Aranykör Nyugdíjas Klub, Konzervgyári Nyugdíjas Klub, Rendőrkapitányság Nyugdíjas Klubja, Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub, Czindery Szépmíves Céh, Haditechnikai Park, Képeslapgyűjtők Baráti Köre, Bélyeggyűjtők Baráti Köre, Fürjecske Néptánc Egyesület, Obsitos Dalárda, Nagyatádi Vegyeskar, SZÍN-FOLT Kör, Vadvirág Néptánccsoport, Fúvószenekar. Ezeknek a szervezeteknek mintegy tagja van. Rendszeresen részt vesznek a város társadalmi életében, programokat szerveznek. Gazdag közösségi életet élnek. 17

18 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS INTÉZMÉNYEI 1.) Nagyatádi Közoktatási Intézmény - Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola - Babay József Általános és Sportiskola - Árpád Fejedelem Általános Iskola és Művészeti Iskola - Általános Iskola Háromfa (1-6. évfolyam) - 6 nagyatádi óvoda - Óvoda Háromfa - Óvoda Ötvöskónyi - Pedagógiai Szakszolgálat 2.) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 3.) József Attila Kollégium 4.) Művelődési Központ - Művelődési Ház - Városi Múzeum - Szoborpark és Látogató Központ - Városi Televízió 5.) Városi Könyvtár - Bodvicai Fiókkönyvtár 6.) Városgondnokság - Laktanyák 7.) Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények - Gyógyfürdő - Strandfürdő - Uszoda - Sportcsarnok - Sportpálya - Tourinform Iroda 8.) Szociális Szolgáltató Központ (kistérségi fenntartásban) - Bölcsőde - Bodvicai Idősek Klubja - Ezüst kor Idősek Klubja - Naplemente Idősek Otthona 9.) Polgármesteri Hivatal 10.) Tűzoltóság 11.) Városi Kórház-Rendelőintézet (NagyatádMed Nonprofit Kft. működtetésében) 18

19 12.) Felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás 13.) Védőnői Szolgálat Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők száma: 596 fő. (kórház és Szociális Szolgáltató Központ nélkül) Pályázati támogatások, állami és Európai Uniós források felhasználásával Nagyatád városban megvalósuló közösségi beruházások, programok (2012.) A most véget érő időszakban több, mint tízmilliárd forint támogatást hoztunk Nagyatádra. Ez a pénz ide, Nagyatádra kerül, ide épül be. A felhasználásával létrejövő beruházási érték több mint tizenegy és fél milliárd forint. Ezzel Nagyatád lesz gazdagabb, erősebb. Beruházás Beruházás összege eft Támogatás Önkormányzati nagyberuházások Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés ÁROP Városi Könyvtár EU-s támogatások Gimnázium informatikai fejlesztés TIOP Tűzoltó járművek, eszközök beszerzése Ivókút építése Járdaépítések Útfelújítások, parkoló építés Hulladékudvar építése, lerakó rekultivációja Regionális szennyvízprogram előkészítése Regionális szennyvízprogram as út Nagyatád elkerülő szakasza építése Összesen

20 NAGYATÁD ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK Nagyatád az elmúlt években az itt élők munkája, szorgalma; javaslatai és kezdeményezései alapján fejlődött, amit tisztelettel megköszönök a Nagyatádiaknak. Lakóhelyünk jövője szempontjából fontos intézmények, létesítmények épültek újultak meg, épülnek most is. Eredményes szakmai munka folyik az intézményeinkben. A nagyatádiakkal közösen van mit folytatnunk, vannak új céljaink, programunk az értékteremtő évek tovább tartanak. ÉRTÉKTEREMTŐ ÉVEK FEJLŐDŐ NAGYATÁD 20

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó. 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései

T A R T A L O M M U T A T Ó. 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései T A R T A L O M M U T A T Ó 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései 1./ Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006-2010. évi munkájáról 2./ 5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása 3./ Beszámoló

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre 2 Elfogadva: 2015. január.. a....önkormányzati határozattal Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020

Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020 Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020 Tartalom Tartalom... 2 1. Pécs M. J. V. Önkormányzatának költségvetési helyzetelemzése... 6 1.1 A költségvetés helyzetének összefoglalása... 6 1.2 A

Részletesebben

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire Tanulmány Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire a"szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok

Részletesebben

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programról Bevezetés Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben