2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné"

Átírás

1 "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését és szocializációját. Azonban ma már úgyszólván mindenütt beszélünk pedagógiáról: minden korosztály, szakterület és szervezet esetében. A pedagógia ma már nyíltan is azzá a folyamattá vált, amely a társadalom teljes keresztmetszetében és életének minden pillanatában legalábbis deklaráltan értékmegırzı és értéknövelı funkciókat teljesít." (Magyari Beck István) Programok A SZÁM TARTALMÁBÓL Konferenciák, továbbképzések Tanulmányi versenyinformációk Versenyfelhívások Aktuális pályázatok Közérdekő információk Pedagógiai szakkönyvtár információi Tankönyvkiadók információi Programok NOVEMBER óra Tanulásirányítás mesterfokon tanfolyam (2. Fogfalkozás) Elıadó: Dr. Villant Györgyi Helye: Barcs, Deák F. Általános Iskola NOVEMBER óra Könyvtárostanárok ıszi szakmai találkozója Aktuális témák: Iskolai könyvtár és a szakfelügyelet. KTE. Egyéb Elıadó: Beck Éva NOVEMBER óra SNI-klub Téma: Jogszabályi háttér; dokumentáció, adminisztráció Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Játékok önfejlesztı ereje tanfolyam Elıadó: Kárpáthy Magdolna Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Természetes anyagok felhasználása az óvodában népi kismesterségek segítségével tanfolyam Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés tanfolyam Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné NOVEMBER óra Logopédiai alapismeretek tanfolyam Elıadó: Dr. Kovácsné Nagy Ibolya Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra GYIV-mőhely Téma: Az intézményi gyermekvédelmi rendszer; felelısök, hatáskörök; feladatok Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Gyermekkor védelme, segítı kapcsolat az óvodai gyermekvédelemben tanfolyam Elıadó: Buzsáki Tünde - Hegedüsné Váradi Klára NOVEMBER óra Érdeklıdı tanítók továbbképzése (térítésmentes) Téma: A "Munka és ellenırzıkártyás speciális értékteremtı modell" MESÉM program és taneszköz bemutatása Vezeti: Holjevicz Ferencné Elıadó: Kónyáné Farkas Hedvig programalkotó, gyakorló tanító, Szeged Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

2 Kérjük, részvételi szándékát nov. 10-ig jelezze vissza az alábbi jelentkezési lapon, a PTSZI címére (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. Holjevicz Ferencné) Jelentkezési lap "MESÉM" program- és taneszköz-bemutató (érdeklıdı tanítók továbbképzése) Név: Munkahely neve, címe:. NOVEMBER óra A kézírás- és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében prevenciós jelleggel tanfolyam Elıadó: Kárpáthy Magdolna DECEMBER óra Tanulásirányítás mesterfokon tanfolyam (3. foglalkozás) Elıadó: Dr. Villant Györgyi Helye: Barcs, Deák F. Általános Iskola., Ph. aláírás NOVEMBER óra Mentorok klubja Téma: Mentori feladatok, gyakorlati teendık Vezeti: Mandelbaum József Elıadó: Holjevicz Ferencné NOVEMBER óra Természetes anyagok felhasználása az óvodában népi kismesterségek segítségével tanfolyam Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné NOVEMBER óra Alsós munkaközösség-vezetık klubja (térítésmentes) Téma: Matematikai kompetenciák fejlesztése az országos kompetenciamérés tükrében Vezeti: Holjevicz Ferencné Elıadó: Ambrus Péterné - Holjevicz Ferencné - Koronczai Józsefné NOVEMBER óra Gyermekkor védelme, segítı kapcsolat az óvodai gyermekvédelemben tanfolyam Elıadó: Buzsáki Tünde - Hegedüsné Váradi Klára Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó Konferenciák, továbbképzések Bemutató tanítás október 17-én az Apáczai Kiadó szervezésében bemutató tanításon vehettünk részt a Lórántffy Zs. Református Általános Iskolában. Az elıkészítı idıszak utolsó hetében láthattuk az elsı osztályosok munkáját. A tanító néni, Gáspárné Szántó Ildikó, sok-sok ötlettel, módszertani fogással építette fel óráját. Figyelt arra is, hogy minden olyan tevékenység jelen legyen, ami hangsúlyos az elıkészítı idıszakban. Az óraelemzés után betekinthettünk a kiadó által elkészített CD - ROM - ba, amit a szerzı, Esztergályosné Földesi Katalin mutatott be. Óriási érdeklıdésre tarthat számot ez az 1. osztályos olvasókönyvhöz készült hang és feladatanyag. Nagy-nagy örömünkre szolgált az Apáczai Kiadó által szervezett rendezvény, mindenki kapott olyan pluszt, amit a mindennapi munkája során tud használni. A rendezvénynek lesz folytatása, a betőtanítás idıszakában és a tanév vége felé, tehát ebben a tanévben még két alkalommal, ugyanebben az osztályban láthatunk tanítási órákat. Delyné Horváth Andrea szaktanácsadó A kaposvári II. Rákóczi F. Általános Iskola Szakmai napot szervez Téma: Az inkluzív oktatatás megvalósításának lehetıségei, kiemelten a vakok és gyengénlátó tanulókkal való foglalkozás. Idıpont: november Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

3 Program: Iskolánk bemutatása Bemutató órák 1.b osztály: komplex fejlesztı óra 5.a osztály: rajzóra 6.a osztály: németóra 8.a osztály: magyaróra Látásnevelés, "dyses" terápiák Kompetencia alapú oktatás interaktív tábla segítségével - bemutató, konzultációs tapasztalatcsere A jelentkezéseket november 15-ig kérjük az iskola címére eljuttatni. Cím: II. Rákóczi F. Általános Iskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67 Tel./fax: 82/ Jelentkezési lap a szakmai napra A jelentkezı pedagógus neve:.... Intézmény neve:. Választott bemutató óra: komplex fejlesztés 1.b.o. rajz 5.a.o. német 6.a.o. magyar 8.a.o. Választott terápia: dyslexia dysgraphia dyscalculia látásnevelés (4 csoportban) Dátum:... aláírás Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Intézményünk november 9-10-én Békéscsabán országos idegen nyelvi konferenciát szervez. A konferenciát ajánljuk általános és középiskolai idegennyelv szakos nyelvtanároknak, a felsıoktatásban idegen nyelvi tanszékeken dolgozóknak, kutatóknak. Bıvebb információ, jelentkezési lap kérhetı, letölthetı: Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ; Baukó Tibornétól 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b. Tel/fax: (66) ; Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! A Pécsi Kulturális Központ a Hagyományok Házával közös szervezésben novemberétıl 60 órás akkreditált tanfolyamot hirdet TÁJEGYSÉ- GEK JÁTÉK-ÉS TÁNCSZEMPONTÚ ISME- RETE címmel. A választott tájegység: SÁRKÖZ A képzés célja: Olyan elıképzett pedagógusok részére hirdetett tanfolyam, akik rendelkeznek már korábban megszerzett szakmai ismeretekkel. A tájegységenkénti elméleti és gyakorlati ismereteiket bıvítve alkalmazni tudják a kerettantervben leírt néptánc program tudatos átadásakor. Szakkör, esetleg iskolai együttesi formában tudják a gyermekek táncos tudását gazdagítani A képzés tematikai egységei: Folklorisztika: néprajzi alapismeretek a magyar nép táji történeti tagolódása, különös tekintettel az adott régióra népköltészet népzene jeles napok, ünnepi szokások a tájegységben Népi játék: 1. a játék fogalma 2. a népi játék szerepe a gyermek fejlıdésében 3. a magyar játékkutatás története 4. a játékok rendszerezésének módszerei, problémái Tájegységre levetítve: játékok típusai példákkal elıadásmódja, dallama, szövege tanítási módszertan Néptánc: az adott tájegység tánctípusainak megismerése (karikázó, verbunk elemek, lassúés friss csárdás, ugrós) a rögtönzés szabályai módszertani kérdések etőd, játékfőzés szerkesztési problémái A tanfolyam idıpontjai: november 10.-népi játék-tánc november 17.-népi játék-tánc november 24.-népi játék-tánc december 1.-népi játék-tánc december 8.-néprajz-népzene Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

4 2006. december 15.-népi játék-tánc január 5.-népi játék-tánc január 12.-néprajz A tanfolyam díja ,- Ft. A tanfolyam elvégzésérıl Tanúsítványt kapnak a résztvevõk. A tanfolyam végén a résztvevıknek elméleti és gyakorlati vizsgán kell a megszerzett tudásukról számot adni. A tanfolyam elıadói Somogyvári Judit-néprajz és Matókné Kapási Júlia népi gyerekjáték és néptánc gyakorlat és Bergics Lajos-népzenész. A tanfolyamra való jelentkezés határideje: november 3. Jelentkezni a Pécsi Kulturális Központban kell Gerdei Katalin szervezınél. Cím: 7621 Pécs Színház tér 2. Telefonszám: , Pécs, október 2. Tisztelettel: Laknerné Brückler Andrea igazgató Tanulmányi versenyinformációk A továbbjutók nevének beküldése: dec. 7-ig. PTSZI, Maár Tiborné "Tiszán innen - Dunán túl" - országos népdaléneklési verseny Iskolai forduló: nov. Nevezési határidı: nov. 30. (szóló: max. 1 fı/isk., kisegyüttes: max 4 fı, énekegyüttes: 5-10 fıvel) Megyei és regionális matematikaverseny Nevezési határidı: nov. 10. PTSZI, Maár Tiborné (6-6 fı/évf.) Kitaibel P. Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi tanulmányi verseny Nevezési határidı: nov. 15. PTSZI, Maár Tiborné Implom J. Középiskolai Helyesírási Verseny Nevezési határidı: nov fı/kat. Cím: Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimn., 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. Mikola S. Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Nevezési határidı: dec. 5. PTSZI, Maár Tiborné Országos Angol Nyelvi Verseny (7-8. osztály) Iskolai forduló: nov óra A javított, megadott pontszámot elért feladatlapok visszaküldése: nov. 17. PTSZI, Maár Tiborné Országos Német Nyelvi Verseny Iskolai forduló: nov óra A bejutó dolgozatok és adatlapok beküldése: nov. 30. PTSZI, Maár Tiborné Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Iskolai forduló: nov óra A 85 pont feletti dolgozatokat kérjük 10 napon belül elküldeni a PTSZI-be, a név, iskola neve, település és az összpontszám feltüntetésével!! Varga Tamás Matematikaverseny Iskolai forduló: nov óra A legjobb eredményő dolgozatok (25 p., 50%) beküldése: nov. 23-ig. PTSZI, Maár Tiborné Országos Közlekedési Ismeretek Verseny (4. és 8. osztály) Iskolai forduló: nov dec. 1. között Versenyfelhívások Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny A verseny meghirdetıje: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A verseny kategóriái: I. kategória: általános iskolák és gimnáziumok éves tanulói (7-8. évfolyam), II. kategória: gimnáziumok és szakközépiskolák, szakmunkásképzı iskolák éves tanulói (9-10. évfolyam) A jelentkezés és a részvétel feltételei: Jelentkezhet valamennyi 7-8. évfolyamos, valamint évfolyamos magyar tanítási nyelvû közoktatási intézmény tanulója. A verseny témája: Batthyány és kora Felhasználható irodalom: általános lexikonok, szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, a téma szakirodalma, bibliográfiák, idıszaki kiadványok, offline ill. online adatbázisok, elektroni- 4 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

5 kus könyvtárak, ill. folyóiratok, közös katalógusok, internetes katalógusok, indexelık, keresık. A nevezés módját (nevezési díj befizetését) a megyei/fıvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Nevezési határidı: január 20. Nevezési díj: 1000,- Ft/fõ Fordulók 1. forduló: iskolai Idõpontját a közoktatási intézmények határozzák meg. A 2. fordulóra a nevezés határideje: január forduló: megyei/fıvárosi A helyszínt a megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Idõpont: február 6.(írásbeli), február 13.(szóbeli). Az eredmények beküldési határideje: február 20. A megyei/fıvárosi fordul írásbeli és szóbeli részbıl áll. Az írásbeli feladatsort a versenyszervezı igény szerint biztosítja. Az igényeket 2006.október 1-ig kérjük jelezni az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum részére. Az írásbeli fordul feladatai könyv és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg. A szóbeli forduló a projektmódszer alkalmazásával kéri számon a könyvtárhasználati ismereteket. 3. forduló Írásbeli elıdöntı: március 13. Az írásbeli elõdöntõ helyszínét a megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Az írásbeli forduló feladatai könyv és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg. Szóbeli döntı: április 23.(A Könyv Világnapja) Helyszín: Szentendre A szóbeli döntıbe a verseny két kategóriájának 8-8 legjobb helyezettje jut tovább. A szóbeli döntı során komplex módon kell számot adniuk könyv-és könyvtárhasználati ismereteikrıl. A verseny 150 perces. Valamennyi versenyzı önáll kutatási témát kap instrukciós levél kíséretében. A projekt során a szellemi munka technikájának elemeit alkalmazzák a versenyzık, s a verseny befejeztével egy-egy kiselõadás/házi dolgozat/cikk/poszter készül el. A versenyzõknek szóban is be kell számolniuk a megszerzett információkról. A zsőri kérésére be kell tudni mutatni egy, a zsőri kiválasztott, a témához kapcsolódó dokumentumot A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból 2. forduló: megyei/fıvárosi:továbbjutás feltétele: az írásbeli és szóbeli versenyen való 1-3.helyezés. Az elért pontszám nem lehet kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka. 3. forduló: írásbeli elıdöntõ: továbbjutás feltétele: az írásbeli fordulón elért 1-8. helyezés kategóriánként. Az elért pontszám nem lehet kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka. Az eredmények közzétételének módja: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján: Díjazás 1-3 helyezett: kategóriánként oklevél, könyv, könyvutalvány, CD, CD-ROM; további helyezettek: emléklap Különdíjak A szervezık elérhetısége: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Borostyáni Gézáné, Tel/fax: Bölcs Bagoly Vetélkedı Komplex csapatverseny az általános iskola 3-4. évfolyamos tanulói részére. A versenyre olyan 4 fıs csapatok jelentkezését várjuk, amely 2 harmadikos és 2 negyedikes tanulóból áll. Iskolánként egy csapat jelentkezését van módunkban elfogadni. Az elıdöntık tervezett idıpontja: április második fele Az elıdöntık helyszínét a jelentkezık számától és területi megoszlásától függıen határozzuk meg. Tervezett helyszínek: Kaposvár, Nagyatád, Siófok, Igal ELİDÖNTİ Téma: "ÉLETKÖZÖSSÉGEK" A felkészüléshez szükséges irodalom: 1. Holdas Sándor - Szecskó Péter: Fészkek, odúk, bölcsık 2. Szécsi Katalin: Parányi bölcsılakók 3. Varga Domonkos - Berki Viola: Erdei esztendı 4. Kiss Tamás - Berki Viola: Amirıl a puszta mesél Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

6 5. Farkas József - Gaál Domonkos: Amirıl az Ecsedi-láp mesél DÖNTİ Téma: "AZ EMBER VILÁGA" A felkészüléshez szükséges irodalom: 1. Megay László - Gaál Domonkos: Ezer mesterség 2. Julius Schwartz - Gaál Éva: Jó mulatság tudni, miért 3. Megay László - Rékassy Csaba: Hány perced van? 4. Macskássy Gyula - Várnai György: Kettı meg kettı az négy A könyvek mindegyike a BÖLCS BAGOLY sorozatban, a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelent meg. a kiadás éve nem jelent tartalmi változást, ezért nem jeleztük. Nevezési határidı: december 1. Jelentkezési cím: KE CSVM PFK Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet, Holjevicz Ferencné, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. Jelentkezési lap BÖLCS BAGOLY KOMPLEX ALSÓS CSAPAT- VERSENY Az intézmény neve, pontos címe:. A felkészítı tanító(k) neve:.... A kapcsolattartó pedagógus neve:. Kelt:., Ph. igazgató Bárdos Lajos Általános Iskola (Nagyatád) által szervezett kistérségi tehetségkutató versenyek, rendezvények "Külsı, belsı harmónia-testi, lelki egészség" Területi kistérségi, játékos tehetségkutató tanulmányi verseny Bárdos L. Általános Iskola, nov. 27. "Csengı hangú - szép karácsony" Kistérségi zenei rendezvény Mozart emlékére Mővelıdési Ház, dec. 22. "Gál Ilona" emlékére rendezett matematika tehetségkutató kistérségi verseny Bárdos L. Általános Iskola, jan. 16. Felhívás Somogy ezer éve c. honismereti és helytörténeti vetélkedıre A kutasi Révkomáromi János Általános Iskola, a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet, a SMK, a SML, a Somogy Megyei Múzeum és a Megyei Honismereti Egyesület támogatásával a 2006/2007-es tanévben ismét Somogy ezer éve címmel honismereti és helytörténeti vetélkedıt szervez általános iskolások számára. A vetélkedı lebonyolítása: Nevezni az elsı feladat megoldásainak visszaküldésével lehet. A nevezı csapatok öt alkalommal kapnak írásban megoldandó feladatlapokat. A feladatok elegendı munkát biztosítanak egy egész évben mőködtethetı honismereti szakkör számára. Egy iskolából több csapat is nevezhetı, de mindenhonnan csak két csapat juthat a szóbeli fordulóba, ami áprilisban lesz Kutason. Erre a vetélkedıre az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elérı 10 csapatot hívjuk meg. A csapatok 4 fıbıl állnak. Az elsı feladatlapot valamennyi olyan iskola, amely már tavaly is nevezett, vagy szándékát a szervezınek már jelezte, október 1-ig kapja meg. Az újonnan nevezık szintén október 1-ig, ha késıbb jelentkeznek, postafordultával kapják meg a feladatlapokat. Megoldásaikra kérjük ráírni a felkészítı tanár és a nevezı négy tanuló nevét. Visszaküldési határidı: október 30-a. A megoldások a következı címre küldhetık vissza: Révkomáromi János Általános Iskola Kutas, Petıfi utca A vetélkedı témakörei: 6 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

7 - Somogy megye története - Somogy megye néprajza - Somogy megye régészeti emlékei A felhasználható szakirodalmat fordulónként közöljük. A feladatlapokat és a kérdéseket összeállítják: Gálné Jáger Márta, L. Kapitány Orsolya, dr. Magyar Kálmán, dr. Bısze Sándor, dr. Sipos Csaba Technikai lebonyolításáért felel: Simon József Kutas, Révkomáromi János Általános Iskola Tel.: Díjazás: A szóbeli fordulóba jutó csapatok jutalomban részesülnek, az elsı 3 helyezett csapat értékes díjakat kap. A vetélkedı védnöke Dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyőlés elnöke. Kutas, szeptember 25. Mód János igazgató Simon József szervezı Aktuális pályázatok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) A pályázati program célkitőzése Minél több iskola kapjon szakmai és anyagi segítséget a halmozottan hátrányos helyzető tanulók szegregációmenetes és sikeres oktatásának kialakításához. Az iskolák és fenntartóik készüljenek fel a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak az egyes települések iskolakörzetei közötti arányos eloszlását célzó, módosított közoktatási törvény 66. -nak hatálybalépése utáni feladatokra. Célcsoport: Iskola- és óvoda fenntartók, tantestületek, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, helyi, területi, országos civil szervezetek, helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi polgármesteri hivatal szakapparátusának (oktatással, gyermekvédelemmel foglalkozó) munkatársai, jegyzık, helyi döntéshozók (polgármester, önkormányzati képviselık, elsısorban az önkormányzati testület oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozó tagjai). Támogatott tevékenységek: A pályázat az integrált nevelés kialakítása szempontjából különbözı feltétel- és eszközrendszerrel rendelkezı intézmények együttmőködését és intézményfejlesztı tevékenységét kívánja támogatni a halmozottan hátrányos helyzető tanulók elkülönítését eredményezı eljárások fokozatos felszámolása és az integrált nevelés megvalósítása érdekében. Beadható pályázatok száma: Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be és konzorciumi partnerséget is csak egy pályázatban vállalhat. A projekt idıtartama: A pályázat beadásának határideje: folyamatos. A befogadás utolsó napja: november 30. A projekt elbírálásának várható határideje: befogadást követı 60. nap A projekt megvalósításának várható kezdete: a befogadást követı 90. nap. A projekt végrehajtásának várható szakmai zárása: legkésıbb március 31. A projekt eredményeinek fenntartása: projekt zárójelentésének elfogadását követı öt év Pályázhatnak: általános iskolák, fenntartók A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk: Felhívjuk a pályázni kívánó intézmények figyelmét, hogy kellıszámú jelentkezés esetén pályázati információs napot szervezünk, amelyen Andl Helga NFT - HEFOP A régiós koordinátor SuliNova Kht. Dél-Dunántúli Régió vesz részt. Az információs nap idıpontjáról értesítést küldünk a jelentkezıknek. forrás: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

8 Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara tagfelvételt hirdet Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara a 2007/2008- as szezonra is várja 14 és 24 év közötti magyar zenészek jelentkezését. A határidı december 15., jelentkezni a KultúrPont Irodánál lehet. A jelentkezési feltételek, meghallgatással kapcsolatos információk, a kötelezı darabok és a jelentkezési lap letölthetık az iroda honlapjáról: telefon: (06 1) fax: (06 1) forrás: Legyen saját Krétád! - diákújságíró pályázat Kiíró: Kréta Magazin Pályázhatnak: 8-18 éves korig általános és középiskolások Beadási határidı: 2005 decemberétıl 2006 decemberéig folyamatos A részletekrıl a a os telefonszámon, a szerkesztıségben lehet érdeklıdni. Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet! Kiíró: Mátrix Közhasznú Alapítvány, TOP Egyesület Pályázhatnak: diákok Beadási határidı: folyamatos A pályázat teljes szövege a oldalon olvasható. Véradás - rajzpályázat Kiíró: Országos Vérellátó Szolgálat Pályázhatnak: 4-18 éves gyermekek Beadási határidı: március 31. Az Országos Vérellátó Szolgálat rajzpályázatot ír ki 4-18 éves gyermekek részére "Véradás" címmel. A pályázatokat postán a következı címre kell beküldeni: Országos Vérellátó Szolgálat, Kommunikáció "Véradás" gyermekrajzpályázat, 1113 Budapest, Karolina út (Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 44.) Pályázati információk: dr. Buday-Sántha Andreától, az OVSZ kommunikációs vezetıjétıl (06-1/ ) Közérdekő közlemények Kedves érdeklıdı középiskolai diákok, tisztelt szülık, oktatók! A Kaposvári Egyetemen az alábbi idıpontokban és helyeken nyílt napokat rendezünk, amelyekre minden érdeklıdıt sok szeretettel várunk. Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Idıpont: november Hely: Kaposvár, Guba Sándor utca 40. További információ: 82/ (Tanulmányi Osztály) Mővészeti Fıiskolai Kar Idıpont: november Hely: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10. További információ: 82/ (Tanulmányi Osztály) Állattudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar Idıpont: december 6. Hely: Kaposvár, Guba Sándor utca 40. További információ: 82/ /176-os mellék (Tanulmányi Osztály) TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola a következı képzéseket hirdeti meg a 2006/2007-es tanévre Képzés belsı kódja: 01 Alkalmazott tanterv: helyi tanterv Évfolyamok száma: 4 Oktatás fı jellemzıje: Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás speciális képzés Oktatás egyéb jellemzıje: 10. évfolyam elvégzése után szakiskolai képzés választható Képzési keret: 18 fı/osztály Felvételi tantárgy: Szóbeli elbeszélgetés További információ: TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola OM azonosító: Címe: Nagyatád, Rókus köz 5. Intézményvezetı: Horváth Szilárd Pályaválasztási felelıs: Martinek Erika 8 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

9 ÁLLÁSKERESİ Szoboszlai Ágnes (Kisvárda, ) Diplomák: 1993: Bessenyei Gy. Tanítóképzı Fıiskola, Nyíregyháza, magyar-történelem szakos tanár 2003: JPTE, Pécs, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Gyakorlat: 3 év általános iskolai magyar-, ill. történelemoktatás 5 év középiskolai magyar-, ill. történelemoktatás 2 év C komponens, felzárkóztató oktatás (kommunikáció) Vállalok általános iskolai, középiskolai oktatást, hátrányos helyzető gyerekek oktatását, felzárkóztatást Kaposváron és vonzáskörzetében. Elérhetıségei: Tel: 82/ A pedagógiai szakkönyvtár információi JOGSZABÁLY FIGYELİ 167/2006. (VII.28.) Korm.r. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérıl (a Magyar Közlöny évi 101. számában megjelent helyesbítéssel egybe szerkesztve) = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (VII.24.) OKM r. A 2006/2007. tanév rendjérıl szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosításáról = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (VII.24.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet kiegészítésérıl = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.25.) OKM r. Egyes ingatlanok mőemlékké, valamint mőemléki jelentıségő területté nyilvánításáról = Magyar Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.25.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirıl = Magyar Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.28.) SZMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl = Magyar Közlöny, szeptember sz. p Az oktatási jogok biztosának beszámolója a évi tevékenységérıl = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p Válogatás a Pedagógiai Szakkönyvtár új beszerzéseibıl Add a kezed!: a mentális fejlıdés segítése sajátos nevelési igényő gyermekeknél : a korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja. Szerk. Rosta Katalin. Budapest: Logopédia K., p. Bíró Endre (1955-): Jogok az iskolában : iskolajogi problémák és jogpedagógiai kérdıjelek. Budapest: Jogismeret Alapítvány, cop p. Arthur Englbrecht - Hans Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy, nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! [kiad. a] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola. 2. kiad. Bp.: BGGYTF, , [5] p. Dankó József [et. al.]: Ötletek, módszerek a környezeti neveléshez. Miskolc: Borsod-Abaúj- Zemplén M. Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., p. Hunyady Györgyné - M. Nádas Mária - Serfızı Mónika: "Fekete pedagógia": Értékelés az iskolában. [S.l.] : Argumentum, p. Iskola és társadalom: szöveggyőjtemény. Összeáll. és bevezetıvel ell. Meleg Csilla. Budapest; Pécs: Dialóg Campus, cop (Pécs: G & G). 477 p. Az iskolai alulteljesítés tanulásmódszertani aspektusból. [Szerk.] Mezı Ferenc, Miléné Kisházi Edit. Miskolc: BAZ M. PSZSZI, p. Kisgyermekek, nagy problémák tartalmából: Útkeresés - A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelése-oktatása, Mit kell tudni a diszkalkuliáról?, Hiperaktivitás: kórkép vagy fejlıdési jellemzı?, A gondolkodtató testnevelés = Kisgyermekek, nagy problémák, október RAABE K., Bp. Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bp.: Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárk. Fıisk., , [8] p. Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek. 2. kiadás. Budapest: Flaccus, p. Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

10 Nagy Czirok Lászlóné - Kárász Péter: Tudástérképek. Gyula: APC-Stúdió, p. Neveléselmélet gyakorlatközelben: a Majzikjelenség. [Szerk. Budai Ágnes]. Budapest: Mőszaki Kvk., cop p. Az oktatási jogok biztosának beszámolója évi tevékenységérıl. Szerk. Aáry-Tamás Lajos, İri Magdolna. Budapest: Oktatási Jogok Biztosának Hivatal, [2006]. 117 p. Szabó Éva: Szeretettel és szigorral: az iskolai nevelés problémái a szülık és tanárok szemszögébıl. Budapest: Akad K., p. Tanulmányok a neveléstudomány körébıl Szerk. Kelemen Elemér, Falus Iván. Budapest: Mőszaki Kiadó, p. Tárnok Gitta: Pontról pontra, pontosan: olvasást, írást, szövegértést segítı munkatankönyv 3-5. osztályos tanulók számára. Budapest: Logopédia K., p. Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj! : komplex fejlesztıprogram olvasás- és írászavarral küzdı felsıtagozatos és középiskolás tanulók számára. Budapest: Logopédia K., p. Könyvtárunk megújult, kellemes környezetben várja olvasóit. Nyitvatartási idı: Hétfı szünnap Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tankönyvkiadók információi AZ APÁCZAI KIADÓ HÍREI Tisztelt Intézményvezetık! Kedves Kollaganık, Kollegák! Örömmel értesítünk minden elsı osztályban tanító kollégánkat, hogy elkészült Esztergályosné Földesi Katalin AZ ÉN ÁBÉCÉM elsı osztályos tankönyvéhez a TANÍTÓI SEGÉD- ANYAG! A készlet tartalmaz: 44 db tematikus képet, amely azonos a tankönyvben található tematikus képekkel, fóliázott kivitelben. mérete: A/2 (54 x 42 cm) 236 db szóértékő applikációs képet, fóliázott kivitelben, amelyek segítik a szótagolást, hangokra bontást, szó és kép egyeztetését stb. mérete: 10 x 14 cm 27 lapból álló, írásvetítın megjeleníthetı fóliasorozatot A/4-es méretben. A tankönyv valamennyi ellenırzésre váró feladatait tartalmazza a tanító és a gyerekek számára, megkönnyítve a tanítóink munkáját. A készlet esztétikus kivitelő, fóliázott hordozható táskában kerül az iskolákba, amely az egész készlet tárolására alkalmas. TANÍTÓI BETŐTARTÓ BETŐKKEL! A készlet tartalmaz: Tartós betőtartó falitáblát, az egyenkénti betőtartó táskákon hívóképekkel, alul szavak és mondatok kirakására alkalmas tartósínnel. AZ ÉN ÁBÉCÉM INTERAKTÍV OLVASÓ- KÖNYV! Az 1. osztályosok számára készült CD-ROM, amely tartalmaz: 39 hangos betőbemutatót 39 betőbemutatót 400 változatos, interaktív feladatot 50 mesét és mondókát A CD tartalma a hangoztató, elemzı-öszzetevı olvasástanítási módszeren alapul. A program a játékosságával önálló tanulásra serkenti a gyerekeket. Ezen eszközök megrendelése folyamatosan lehetséges. Új és megújult kiadványaink: Bánhegyi Ferenc: Történelem 5.o. Virág Gyuláné: Irodalom 5.o. (Az átdolgozások természetesen folytatódnak a teljes tankönyvcsaládokra vonatkozóan.) Pachmann Péter: Mozgókép és médiaismeret (A tankönyvpiac egyetlen olyan médiaismeret tankönyve, amelyet aktív és elismert médiaszakember írt.) PÓTRENDELÉSI AKCIÓ 10 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

11 A pótrendelési idıszakban minden iskola, aki az Apáczai Kiadótól bármilyen tankönyvet, munkafüzetet, feladatgyőjteményt rendel, 10 rendelt példány után 1 A PEDAGÓGUSBARÁT KIADÓ 15 rendelt példány után 2 20 rendelt példány után 3 25 rendelt példány után 4 db ingyenes példányt kap. Ennek a rendkívüli ajánlattételnek azért láttuk szükségességét, hogy a nehéz körülmények között élı szülık gyermekei számára elérhetıvé tehessük az apáczais kiadványokat. İszintén reméljük, hogy jó szándékú ajánlatunk megnyerte a kollégáink tetszését és így lehetıvé tudják tenni, hogy teljes osztálylétszámban tanuljanak tanítványaik az apáczais kiadványokból. Novemberi szakmai rendezvényeinkrıl minden érintett iskolának részletes programismertetıt és meghívót fogok küldeni. Sok szeretettel, ajándékpéldányokkal és a megszokott színvonallal várom a kedves kollegákat minden rendezvényünkön. Kérésükre természetesen iskolájukban is részletesen bemutatom az Apáczai Kiadó újdonságait vagy teljes taneszközkínálatát! Munkatársi üdvözlettel: Petkes Csaba szakreferens Tel.: 06-30/ Készült a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet sokszorosítójában 720 példányban. Felelıs kiadó: Dr. Sótonyi Sándor intézeti igazgató Felelıs szerkesztı: Beck Éva A következı havi lapzárta november 20. (hétfı). A 20-a után érkezett információkat nem áll módunkban közölni! Kéziratokat nem ırzünk meg! Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet Kaposvár, Bajcsy-Zs. u / , 82/ Fax: 82/ Internet: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

12 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel: , , Fax: Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése Az olvasástanítást illetıen gazdag a magyar módszertani szakirodalom, ugyanakkor meglepıen keveset tudunk az olvasás tanulásáról, az olvasási képesség fejlıdésérıl. Nemzetközi és hazai vizsgálatok szerint, a magyar tanulók és felnıttek között sokan komoly szövegértési problémákkal küzdenek. Jól ismert továbbá a fiatalabb generációk elfordulása az irodalomtól. Mi okozza a helyzetet? Hogyan lehetne az akadályok leküzdését hatékonyabbá tenni? Ennek megválaszolására törekszik a könyv, mely széles olvasóközönséghez szól: az olvasástanulás elıfeltételeit megteremtı óvópedagógusok, az olvasás fejlesztésével foglalkozó pedagógusok és fıiskolai, egyetemi hallgatók, pedagógiai szakértık, tankönyvírók, értékelési szakemberek, kutatók számára egyaránt ajánlott! Szerk.: Józsa Krisztián / 295 oldal, B/5 Ára: 2490 Ft 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel.: (1) Fax: (1) MEGRENDELİ Megrendelem az Olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése c. kiadványt példányban. A számlát, mely tartalmazza a csomagolási és postaköltséget is: ٱ átutalással ٱ postai csekken ٱ utánvéttel (magánszemélyeknek) fizetem. A megfelelıt kérjük, jelölje! Név: Cím:.... Kelt,.. aláírás 12 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők! 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november. Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november. Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért Állami fenntartás önkormányzati működtetés 2012. november 27.

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben