2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné"

Átírás

1 "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését és szocializációját. Azonban ma már úgyszólván mindenütt beszélünk pedagógiáról: minden korosztály, szakterület és szervezet esetében. A pedagógia ma már nyíltan is azzá a folyamattá vált, amely a társadalom teljes keresztmetszetében és életének minden pillanatában legalábbis deklaráltan értékmegırzı és értéknövelı funkciókat teljesít." (Magyari Beck István) Programok A SZÁM TARTALMÁBÓL Konferenciák, továbbképzések Tanulmányi versenyinformációk Versenyfelhívások Aktuális pályázatok Közérdekő információk Pedagógiai szakkönyvtár információi Tankönyvkiadók információi Programok NOVEMBER óra Tanulásirányítás mesterfokon tanfolyam (2. Fogfalkozás) Elıadó: Dr. Villant Györgyi Helye: Barcs, Deák F. Általános Iskola NOVEMBER óra Könyvtárostanárok ıszi szakmai találkozója Aktuális témák: Iskolai könyvtár és a szakfelügyelet. KTE. Egyéb Elıadó: Beck Éva NOVEMBER óra SNI-klub Téma: Jogszabályi háttér; dokumentáció, adminisztráció Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Játékok önfejlesztı ereje tanfolyam Elıadó: Kárpáthy Magdolna Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Természetes anyagok felhasználása az óvodában népi kismesterségek segítségével tanfolyam Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés tanfolyam Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné NOVEMBER óra Logopédiai alapismeretek tanfolyam Elıadó: Dr. Kovácsné Nagy Ibolya Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra GYIV-mőhely Téma: Az intézményi gyermekvédelmi rendszer; felelısök, hatáskörök; feladatok Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó NOVEMBER óra Gyermekkor védelme, segítı kapcsolat az óvodai gyermekvédelemben tanfolyam Elıadó: Buzsáki Tünde - Hegedüsné Váradi Klára NOVEMBER óra Érdeklıdı tanítók továbbképzése (térítésmentes) Téma: A "Munka és ellenırzıkártyás speciális értékteremtı modell" MESÉM program és taneszköz bemutatása Vezeti: Holjevicz Ferencné Elıadó: Kónyáné Farkas Hedvig programalkotó, gyakorló tanító, Szeged Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

2 Kérjük, részvételi szándékát nov. 10-ig jelezze vissza az alábbi jelentkezési lapon, a PTSZI címére (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. Holjevicz Ferencné) Jelentkezési lap "MESÉM" program- és taneszköz-bemutató (érdeklıdı tanítók továbbképzése) Név: Munkahely neve, címe:. NOVEMBER óra A kézírás- és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében prevenciós jelleggel tanfolyam Elıadó: Kárpáthy Magdolna DECEMBER óra Tanulásirányítás mesterfokon tanfolyam (3. foglalkozás) Elıadó: Dr. Villant Györgyi Helye: Barcs, Deák F. Általános Iskola., Ph. aláírás NOVEMBER óra Mentorok klubja Téma: Mentori feladatok, gyakorlati teendık Vezeti: Mandelbaum József Elıadó: Holjevicz Ferencné NOVEMBER óra Természetes anyagok felhasználása az óvodában népi kismesterségek segítségével tanfolyam Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné NOVEMBER óra Alsós munkaközösség-vezetık klubja (térítésmentes) Téma: Matematikai kompetenciák fejlesztése az országos kompetenciamérés tükrében Vezeti: Holjevicz Ferencné Elıadó: Ambrus Péterné - Holjevicz Ferencné - Koronczai Józsefné NOVEMBER óra Gyermekkor védelme, segítı kapcsolat az óvodai gyermekvédelemben tanfolyam Elıadó: Buzsáki Tünde - Hegedüsné Váradi Klára Helye: PTSZI, Bajcsy-Zs. u. 10. I. elıadó Konferenciák, továbbképzések Bemutató tanítás október 17-én az Apáczai Kiadó szervezésében bemutató tanításon vehettünk részt a Lórántffy Zs. Református Általános Iskolában. Az elıkészítı idıszak utolsó hetében láthattuk az elsı osztályosok munkáját. A tanító néni, Gáspárné Szántó Ildikó, sok-sok ötlettel, módszertani fogással építette fel óráját. Figyelt arra is, hogy minden olyan tevékenység jelen legyen, ami hangsúlyos az elıkészítı idıszakban. Az óraelemzés után betekinthettünk a kiadó által elkészített CD - ROM - ba, amit a szerzı, Esztergályosné Földesi Katalin mutatott be. Óriási érdeklıdésre tarthat számot ez az 1. osztályos olvasókönyvhöz készült hang és feladatanyag. Nagy-nagy örömünkre szolgált az Apáczai Kiadó által szervezett rendezvény, mindenki kapott olyan pluszt, amit a mindennapi munkája során tud használni. A rendezvénynek lesz folytatása, a betőtanítás idıszakában és a tanév vége felé, tehát ebben a tanévben még két alkalommal, ugyanebben az osztályban láthatunk tanítási órákat. Delyné Horváth Andrea szaktanácsadó A kaposvári II. Rákóczi F. Általános Iskola Szakmai napot szervez Téma: Az inkluzív oktatatás megvalósításának lehetıségei, kiemelten a vakok és gyengénlátó tanulókkal való foglalkozás. Idıpont: november Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

3 Program: Iskolánk bemutatása Bemutató órák 1.b osztály: komplex fejlesztı óra 5.a osztály: rajzóra 6.a osztály: németóra 8.a osztály: magyaróra Látásnevelés, "dyses" terápiák Kompetencia alapú oktatás interaktív tábla segítségével - bemutató, konzultációs tapasztalatcsere A jelentkezéseket november 15-ig kérjük az iskola címére eljuttatni. Cím: II. Rákóczi F. Általános Iskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67 Tel./fax: 82/ Jelentkezési lap a szakmai napra A jelentkezı pedagógus neve:.... Intézmény neve:. Választott bemutató óra: komplex fejlesztés 1.b.o. rajz 5.a.o. német 6.a.o. magyar 8.a.o. Választott terápia: dyslexia dysgraphia dyscalculia látásnevelés (4 csoportban) Dátum:... aláírás Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Intézményünk november 9-10-én Békéscsabán országos idegen nyelvi konferenciát szervez. A konferenciát ajánljuk általános és középiskolai idegennyelv szakos nyelvtanároknak, a felsıoktatásban idegen nyelvi tanszékeken dolgozóknak, kutatóknak. Bıvebb információ, jelentkezési lap kérhetı, letölthetı: Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ; Baukó Tibornétól 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b. Tel/fax: (66) ; Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! A Pécsi Kulturális Központ a Hagyományok Házával közös szervezésben novemberétıl 60 órás akkreditált tanfolyamot hirdet TÁJEGYSÉ- GEK JÁTÉK-ÉS TÁNCSZEMPONTÚ ISME- RETE címmel. A választott tájegység: SÁRKÖZ A képzés célja: Olyan elıképzett pedagógusok részére hirdetett tanfolyam, akik rendelkeznek már korábban megszerzett szakmai ismeretekkel. A tájegységenkénti elméleti és gyakorlati ismereteiket bıvítve alkalmazni tudják a kerettantervben leírt néptánc program tudatos átadásakor. Szakkör, esetleg iskolai együttesi formában tudják a gyermekek táncos tudását gazdagítani A képzés tematikai egységei: Folklorisztika: néprajzi alapismeretek a magyar nép táji történeti tagolódása, különös tekintettel az adott régióra népköltészet népzene jeles napok, ünnepi szokások a tájegységben Népi játék: 1. a játék fogalma 2. a népi játék szerepe a gyermek fejlıdésében 3. a magyar játékkutatás története 4. a játékok rendszerezésének módszerei, problémái Tájegységre levetítve: játékok típusai példákkal elıadásmódja, dallama, szövege tanítási módszertan Néptánc: az adott tájegység tánctípusainak megismerése (karikázó, verbunk elemek, lassúés friss csárdás, ugrós) a rögtönzés szabályai módszertani kérdések etőd, játékfőzés szerkesztési problémái A tanfolyam idıpontjai: november 10.-népi játék-tánc november 17.-népi játék-tánc november 24.-népi játék-tánc december 1.-népi játék-tánc december 8.-néprajz-népzene Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

4 2006. december 15.-népi játék-tánc január 5.-népi játék-tánc január 12.-néprajz A tanfolyam díja ,- Ft. A tanfolyam elvégzésérıl Tanúsítványt kapnak a résztvevõk. A tanfolyam végén a résztvevıknek elméleti és gyakorlati vizsgán kell a megszerzett tudásukról számot adni. A tanfolyam elıadói Somogyvári Judit-néprajz és Matókné Kapási Júlia népi gyerekjáték és néptánc gyakorlat és Bergics Lajos-népzenész. A tanfolyamra való jelentkezés határideje: november 3. Jelentkezni a Pécsi Kulturális Központban kell Gerdei Katalin szervezınél. Cím: 7621 Pécs Színház tér 2. Telefonszám: , Pécs, október 2. Tisztelettel: Laknerné Brückler Andrea igazgató Tanulmányi versenyinformációk A továbbjutók nevének beküldése: dec. 7-ig. PTSZI, Maár Tiborné "Tiszán innen - Dunán túl" - országos népdaléneklési verseny Iskolai forduló: nov. Nevezési határidı: nov. 30. (szóló: max. 1 fı/isk., kisegyüttes: max 4 fı, énekegyüttes: 5-10 fıvel) Megyei és regionális matematikaverseny Nevezési határidı: nov. 10. PTSZI, Maár Tiborné (6-6 fı/évf.) Kitaibel P. Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi tanulmányi verseny Nevezési határidı: nov. 15. PTSZI, Maár Tiborné Implom J. Középiskolai Helyesírási Verseny Nevezési határidı: nov fı/kat. Cím: Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimn., 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. Mikola S. Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Nevezési határidı: dec. 5. PTSZI, Maár Tiborné Országos Angol Nyelvi Verseny (7-8. osztály) Iskolai forduló: nov óra A javított, megadott pontszámot elért feladatlapok visszaküldése: nov. 17. PTSZI, Maár Tiborné Országos Német Nyelvi Verseny Iskolai forduló: nov óra A bejutó dolgozatok és adatlapok beküldése: nov. 30. PTSZI, Maár Tiborné Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Iskolai forduló: nov óra A 85 pont feletti dolgozatokat kérjük 10 napon belül elküldeni a PTSZI-be, a név, iskola neve, település és az összpontszám feltüntetésével!! Varga Tamás Matematikaverseny Iskolai forduló: nov óra A legjobb eredményő dolgozatok (25 p., 50%) beküldése: nov. 23-ig. PTSZI, Maár Tiborné Országos Közlekedési Ismeretek Verseny (4. és 8. osztály) Iskolai forduló: nov dec. 1. között Versenyfelhívások Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny A verseny meghirdetıje: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A verseny kategóriái: I. kategória: általános iskolák és gimnáziumok éves tanulói (7-8. évfolyam), II. kategória: gimnáziumok és szakközépiskolák, szakmunkásképzı iskolák éves tanulói (9-10. évfolyam) A jelentkezés és a részvétel feltételei: Jelentkezhet valamennyi 7-8. évfolyamos, valamint évfolyamos magyar tanítási nyelvû közoktatási intézmény tanulója. A verseny témája: Batthyány és kora Felhasználható irodalom: általános lexikonok, szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, a téma szakirodalma, bibliográfiák, idıszaki kiadványok, offline ill. online adatbázisok, elektroni- 4 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

5 kus könyvtárak, ill. folyóiratok, közös katalógusok, internetes katalógusok, indexelık, keresık. A nevezés módját (nevezési díj befizetését) a megyei/fıvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Nevezési határidı: január 20. Nevezési díj: 1000,- Ft/fõ Fordulók 1. forduló: iskolai Idõpontját a közoktatási intézmények határozzák meg. A 2. fordulóra a nevezés határideje: január forduló: megyei/fıvárosi A helyszínt a megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Idõpont: február 6.(írásbeli), február 13.(szóbeli). Az eredmények beküldési határideje: február 20. A megyei/fıvárosi fordul írásbeli és szóbeli részbıl áll. Az írásbeli feladatsort a versenyszervezı igény szerint biztosítja. Az igényeket 2006.október 1-ig kérjük jelezni az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum részére. Az írásbeli fordul feladatai könyv és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg. A szóbeli forduló a projektmódszer alkalmazásával kéri számon a könyvtárhasználati ismereteket. 3. forduló Írásbeli elıdöntı: március 13. Az írásbeli elõdöntõ helyszínét a megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek határozzák meg. Az írásbeli forduló feladatai könyv és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg. Szóbeli döntı: április 23.(A Könyv Világnapja) Helyszín: Szentendre A szóbeli döntıbe a verseny két kategóriájának 8-8 legjobb helyezettje jut tovább. A szóbeli döntı során komplex módon kell számot adniuk könyv-és könyvtárhasználati ismereteikrıl. A verseny 150 perces. Valamennyi versenyzı önáll kutatási témát kap instrukciós levél kíséretében. A projekt során a szellemi munka technikájának elemeit alkalmazzák a versenyzık, s a verseny befejeztével egy-egy kiselõadás/házi dolgozat/cikk/poszter készül el. A versenyzõknek szóban is be kell számolniuk a megszerzett információkról. A zsőri kérésére be kell tudni mutatni egy, a zsőri kiválasztott, a témához kapcsolódó dokumentumot A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból 2. forduló: megyei/fıvárosi:továbbjutás feltétele: az írásbeli és szóbeli versenyen való 1-3.helyezés. Az elért pontszám nem lehet kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka. 3. forduló: írásbeli elıdöntõ: továbbjutás feltétele: az írásbeli fordulón elért 1-8. helyezés kategóriánként. Az elért pontszám nem lehet kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka. Az eredmények közzétételének módja: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján: Díjazás 1-3 helyezett: kategóriánként oklevél, könyv, könyvutalvány, CD, CD-ROM; további helyezettek: emléklap Különdíjak A szervezık elérhetısége: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Borostyáni Gézáné, Tel/fax: Bölcs Bagoly Vetélkedı Komplex csapatverseny az általános iskola 3-4. évfolyamos tanulói részére. A versenyre olyan 4 fıs csapatok jelentkezését várjuk, amely 2 harmadikos és 2 negyedikes tanulóból áll. Iskolánként egy csapat jelentkezését van módunkban elfogadni. Az elıdöntık tervezett idıpontja: április második fele Az elıdöntık helyszínét a jelentkezık számától és területi megoszlásától függıen határozzuk meg. Tervezett helyszínek: Kaposvár, Nagyatád, Siófok, Igal ELİDÖNTİ Téma: "ÉLETKÖZÖSSÉGEK" A felkészüléshez szükséges irodalom: 1. Holdas Sándor - Szecskó Péter: Fészkek, odúk, bölcsık 2. Szécsi Katalin: Parányi bölcsılakók 3. Varga Domonkos - Berki Viola: Erdei esztendı 4. Kiss Tamás - Berki Viola: Amirıl a puszta mesél Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

6 5. Farkas József - Gaál Domonkos: Amirıl az Ecsedi-láp mesél DÖNTİ Téma: "AZ EMBER VILÁGA" A felkészüléshez szükséges irodalom: 1. Megay László - Gaál Domonkos: Ezer mesterség 2. Julius Schwartz - Gaál Éva: Jó mulatság tudni, miért 3. Megay László - Rékassy Csaba: Hány perced van? 4. Macskássy Gyula - Várnai György: Kettı meg kettı az négy A könyvek mindegyike a BÖLCS BAGOLY sorozatban, a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelent meg. a kiadás éve nem jelent tartalmi változást, ezért nem jeleztük. Nevezési határidı: december 1. Jelentkezési cím: KE CSVM PFK Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet, Holjevicz Ferencné, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. Jelentkezési lap BÖLCS BAGOLY KOMPLEX ALSÓS CSAPAT- VERSENY Az intézmény neve, pontos címe:. A felkészítı tanító(k) neve:.... A kapcsolattartó pedagógus neve:. Kelt:., Ph. igazgató Bárdos Lajos Általános Iskola (Nagyatád) által szervezett kistérségi tehetségkutató versenyek, rendezvények "Külsı, belsı harmónia-testi, lelki egészség" Területi kistérségi, játékos tehetségkutató tanulmányi verseny Bárdos L. Általános Iskola, nov. 27. "Csengı hangú - szép karácsony" Kistérségi zenei rendezvény Mozart emlékére Mővelıdési Ház, dec. 22. "Gál Ilona" emlékére rendezett matematika tehetségkutató kistérségi verseny Bárdos L. Általános Iskola, jan. 16. Felhívás Somogy ezer éve c. honismereti és helytörténeti vetélkedıre A kutasi Révkomáromi János Általános Iskola, a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet, a SMK, a SML, a Somogy Megyei Múzeum és a Megyei Honismereti Egyesület támogatásával a 2006/2007-es tanévben ismét Somogy ezer éve címmel honismereti és helytörténeti vetélkedıt szervez általános iskolások számára. A vetélkedı lebonyolítása: Nevezni az elsı feladat megoldásainak visszaküldésével lehet. A nevezı csapatok öt alkalommal kapnak írásban megoldandó feladatlapokat. A feladatok elegendı munkát biztosítanak egy egész évben mőködtethetı honismereti szakkör számára. Egy iskolából több csapat is nevezhetı, de mindenhonnan csak két csapat juthat a szóbeli fordulóba, ami áprilisban lesz Kutason. Erre a vetélkedıre az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elérı 10 csapatot hívjuk meg. A csapatok 4 fıbıl állnak. Az elsı feladatlapot valamennyi olyan iskola, amely már tavaly is nevezett, vagy szándékát a szervezınek már jelezte, október 1-ig kapja meg. Az újonnan nevezık szintén október 1-ig, ha késıbb jelentkeznek, postafordultával kapják meg a feladatlapokat. Megoldásaikra kérjük ráírni a felkészítı tanár és a nevezı négy tanuló nevét. Visszaküldési határidı: október 30-a. A megoldások a következı címre küldhetık vissza: Révkomáromi János Általános Iskola Kutas, Petıfi utca A vetélkedı témakörei: 6 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

7 - Somogy megye története - Somogy megye néprajza - Somogy megye régészeti emlékei A felhasználható szakirodalmat fordulónként közöljük. A feladatlapokat és a kérdéseket összeállítják: Gálné Jáger Márta, L. Kapitány Orsolya, dr. Magyar Kálmán, dr. Bısze Sándor, dr. Sipos Csaba Technikai lebonyolításáért felel: Simon József Kutas, Révkomáromi János Általános Iskola Tel.: Díjazás: A szóbeli fordulóba jutó csapatok jutalomban részesülnek, az elsı 3 helyezett csapat értékes díjakat kap. A vetélkedı védnöke Dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyőlés elnöke. Kutas, szeptember 25. Mód János igazgató Simon József szervezı Aktuális pályázatok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) A pályázati program célkitőzése Minél több iskola kapjon szakmai és anyagi segítséget a halmozottan hátrányos helyzető tanulók szegregációmenetes és sikeres oktatásának kialakításához. Az iskolák és fenntartóik készüljenek fel a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak az egyes települések iskolakörzetei közötti arányos eloszlását célzó, módosított közoktatási törvény 66. -nak hatálybalépése utáni feladatokra. Célcsoport: Iskola- és óvoda fenntartók, tantestületek, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, helyi, területi, országos civil szervezetek, helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi polgármesteri hivatal szakapparátusának (oktatással, gyermekvédelemmel foglalkozó) munkatársai, jegyzık, helyi döntéshozók (polgármester, önkormányzati képviselık, elsısorban az önkormányzati testület oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozó tagjai). Támogatott tevékenységek: A pályázat az integrált nevelés kialakítása szempontjából különbözı feltétel- és eszközrendszerrel rendelkezı intézmények együttmőködését és intézményfejlesztı tevékenységét kívánja támogatni a halmozottan hátrányos helyzető tanulók elkülönítését eredményezı eljárások fokozatos felszámolása és az integrált nevelés megvalósítása érdekében. Beadható pályázatok száma: Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be és konzorciumi partnerséget is csak egy pályázatban vállalhat. A projekt idıtartama: A pályázat beadásának határideje: folyamatos. A befogadás utolsó napja: november 30. A projekt elbírálásának várható határideje: befogadást követı 60. nap A projekt megvalósításának várható kezdete: a befogadást követı 90. nap. A projekt végrehajtásának várható szakmai zárása: legkésıbb március 31. A projekt eredményeinek fenntartása: projekt zárójelentésének elfogadását követı öt év Pályázhatnak: általános iskolák, fenntartók A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk: Felhívjuk a pályázni kívánó intézmények figyelmét, hogy kellıszámú jelentkezés esetén pályázati információs napot szervezünk, amelyen Andl Helga NFT - HEFOP A régiós koordinátor SuliNova Kht. Dél-Dunántúli Régió vesz részt. Az információs nap idıpontjáról értesítést küldünk a jelentkezıknek. forrás: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

8 Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara tagfelvételt hirdet Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara a 2007/2008- as szezonra is várja 14 és 24 év közötti magyar zenészek jelentkezését. A határidı december 15., jelentkezni a KultúrPont Irodánál lehet. A jelentkezési feltételek, meghallgatással kapcsolatos információk, a kötelezı darabok és a jelentkezési lap letölthetık az iroda honlapjáról: telefon: (06 1) fax: (06 1) forrás: Legyen saját Krétád! - diákújságíró pályázat Kiíró: Kréta Magazin Pályázhatnak: 8-18 éves korig általános és középiskolások Beadási határidı: 2005 decemberétıl 2006 decemberéig folyamatos A részletekrıl a a os telefonszámon, a szerkesztıségben lehet érdeklıdni. Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet! Kiíró: Mátrix Közhasznú Alapítvány, TOP Egyesület Pályázhatnak: diákok Beadási határidı: folyamatos A pályázat teljes szövege a oldalon olvasható. Véradás - rajzpályázat Kiíró: Országos Vérellátó Szolgálat Pályázhatnak: 4-18 éves gyermekek Beadási határidı: március 31. Az Országos Vérellátó Szolgálat rajzpályázatot ír ki 4-18 éves gyermekek részére "Véradás" címmel. A pályázatokat postán a következı címre kell beküldeni: Országos Vérellátó Szolgálat, Kommunikáció "Véradás" gyermekrajzpályázat, 1113 Budapest, Karolina út (Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 44.) Pályázati információk: dr. Buday-Sántha Andreától, az OVSZ kommunikációs vezetıjétıl (06-1/ ) Közérdekő közlemények Kedves érdeklıdı középiskolai diákok, tisztelt szülık, oktatók! A Kaposvári Egyetemen az alábbi idıpontokban és helyeken nyílt napokat rendezünk, amelyekre minden érdeklıdıt sok szeretettel várunk. Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Idıpont: november Hely: Kaposvár, Guba Sándor utca 40. További információ: 82/ (Tanulmányi Osztály) Mővészeti Fıiskolai Kar Idıpont: november Hely: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10. További információ: 82/ (Tanulmányi Osztály) Állattudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar Idıpont: december 6. Hely: Kaposvár, Guba Sándor utca 40. További információ: 82/ /176-os mellék (Tanulmányi Osztály) TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola a következı képzéseket hirdeti meg a 2006/2007-es tanévre Képzés belsı kódja: 01 Alkalmazott tanterv: helyi tanterv Évfolyamok száma: 4 Oktatás fı jellemzıje: Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás speciális képzés Oktatás egyéb jellemzıje: 10. évfolyam elvégzése után szakiskolai képzés választható Képzési keret: 18 fı/osztály Felvételi tantárgy: Szóbeli elbeszélgetés További információ: TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola OM azonosító: Címe: Nagyatád, Rókus köz 5. Intézményvezetı: Horváth Szilárd Pályaválasztási felelıs: Martinek Erika 8 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

9 ÁLLÁSKERESİ Szoboszlai Ágnes (Kisvárda, ) Diplomák: 1993: Bessenyei Gy. Tanítóképzı Fıiskola, Nyíregyháza, magyar-történelem szakos tanár 2003: JPTE, Pécs, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Gyakorlat: 3 év általános iskolai magyar-, ill. történelemoktatás 5 év középiskolai magyar-, ill. történelemoktatás 2 év C komponens, felzárkóztató oktatás (kommunikáció) Vállalok általános iskolai, középiskolai oktatást, hátrányos helyzető gyerekek oktatását, felzárkóztatást Kaposváron és vonzáskörzetében. Elérhetıségei: Tel: 82/ A pedagógiai szakkönyvtár információi JOGSZABÁLY FIGYELİ 167/2006. (VII.28.) Korm.r. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérıl (a Magyar Közlöny évi 101. számában megjelent helyesbítéssel egybe szerkesztve) = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (VII.24.) OKM r. A 2006/2007. tanév rendjérıl szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosításáról = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (VII.24.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet kiegészítésérıl = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.25.) OKM r. Egyes ingatlanok mőemlékké, valamint mőemléki jelentıségő területté nyilvánításáról = Magyar Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.25.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirıl = Magyar Közlöny, szeptember sz. p /2006. (IX.28.) SZMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl = Magyar Közlöny, szeptember sz. p Az oktatási jogok biztosának beszámolója a évi tevékenységérıl = Oktatási Közlöny, szeptember sz. p Válogatás a Pedagógiai Szakkönyvtár új beszerzéseibıl Add a kezed!: a mentális fejlıdés segítése sajátos nevelési igényő gyermekeknél : a korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja. Szerk. Rosta Katalin. Budapest: Logopédia K., p. Bíró Endre (1955-): Jogok az iskolában : iskolajogi problémák és jogpedagógiai kérdıjelek. Budapest: Jogismeret Alapítvány, cop p. Arthur Englbrecht - Hans Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy, nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! [kiad. a] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola. 2. kiad. Bp.: BGGYTF, , [5] p. Dankó József [et. al.]: Ötletek, módszerek a környezeti neveléshez. Miskolc: Borsod-Abaúj- Zemplén M. Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., p. Hunyady Györgyné - M. Nádas Mária - Serfızı Mónika: "Fekete pedagógia": Értékelés az iskolában. [S.l.] : Argumentum, p. Iskola és társadalom: szöveggyőjtemény. Összeáll. és bevezetıvel ell. Meleg Csilla. Budapest; Pécs: Dialóg Campus, cop (Pécs: G & G). 477 p. Az iskolai alulteljesítés tanulásmódszertani aspektusból. [Szerk.] Mezı Ferenc, Miléné Kisházi Edit. Miskolc: BAZ M. PSZSZI, p. Kisgyermekek, nagy problémák tartalmából: Útkeresés - A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelése-oktatása, Mit kell tudni a diszkalkuliáról?, Hiperaktivitás: kórkép vagy fejlıdési jellemzı?, A gondolkodtató testnevelés = Kisgyermekek, nagy problémák, október RAABE K., Bp. Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bp.: Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárk. Fıisk., , [8] p. Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek. 2. kiadás. Budapest: Flaccus, p. Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

10 Nagy Czirok Lászlóné - Kárász Péter: Tudástérképek. Gyula: APC-Stúdió, p. Neveléselmélet gyakorlatközelben: a Majzikjelenség. [Szerk. Budai Ágnes]. Budapest: Mőszaki Kvk., cop p. Az oktatási jogok biztosának beszámolója évi tevékenységérıl. Szerk. Aáry-Tamás Lajos, İri Magdolna. Budapest: Oktatási Jogok Biztosának Hivatal, [2006]. 117 p. Szabó Éva: Szeretettel és szigorral: az iskolai nevelés problémái a szülık és tanárok szemszögébıl. Budapest: Akad K., p. Tanulmányok a neveléstudomány körébıl Szerk. Kelemen Elemér, Falus Iván. Budapest: Mőszaki Kiadó, p. Tárnok Gitta: Pontról pontra, pontosan: olvasást, írást, szövegértést segítı munkatankönyv 3-5. osztályos tanulók számára. Budapest: Logopédia K., p. Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj! : komplex fejlesztıprogram olvasás- és írászavarral küzdı felsıtagozatos és középiskolás tanulók számára. Budapest: Logopédia K., p. Könyvtárunk megújult, kellemes környezetben várja olvasóit. Nyitvatartási idı: Hétfı szünnap Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tankönyvkiadók információi AZ APÁCZAI KIADÓ HÍREI Tisztelt Intézményvezetık! Kedves Kollaganık, Kollegák! Örömmel értesítünk minden elsı osztályban tanító kollégánkat, hogy elkészült Esztergályosné Földesi Katalin AZ ÉN ÁBÉCÉM elsı osztályos tankönyvéhez a TANÍTÓI SEGÉD- ANYAG! A készlet tartalmaz: 44 db tematikus képet, amely azonos a tankönyvben található tematikus képekkel, fóliázott kivitelben. mérete: A/2 (54 x 42 cm) 236 db szóértékő applikációs képet, fóliázott kivitelben, amelyek segítik a szótagolást, hangokra bontást, szó és kép egyeztetését stb. mérete: 10 x 14 cm 27 lapból álló, írásvetítın megjeleníthetı fóliasorozatot A/4-es méretben. A tankönyv valamennyi ellenırzésre váró feladatait tartalmazza a tanító és a gyerekek számára, megkönnyítve a tanítóink munkáját. A készlet esztétikus kivitelő, fóliázott hordozható táskában kerül az iskolákba, amely az egész készlet tárolására alkalmas. TANÍTÓI BETŐTARTÓ BETŐKKEL! A készlet tartalmaz: Tartós betőtartó falitáblát, az egyenkénti betőtartó táskákon hívóképekkel, alul szavak és mondatok kirakására alkalmas tartósínnel. AZ ÉN ÁBÉCÉM INTERAKTÍV OLVASÓ- KÖNYV! Az 1. osztályosok számára készült CD-ROM, amely tartalmaz: 39 hangos betőbemutatót 39 betőbemutatót 400 változatos, interaktív feladatot 50 mesét és mondókát A CD tartalma a hangoztató, elemzı-öszzetevı olvasástanítási módszeren alapul. A program a játékosságával önálló tanulásra serkenti a gyerekeket. Ezen eszközök megrendelése folyamatosan lehetséges. Új és megújult kiadványaink: Bánhegyi Ferenc: Történelem 5.o. Virág Gyuláné: Irodalom 5.o. (Az átdolgozások természetesen folytatódnak a teljes tankönyvcsaládokra vonatkozóan.) Pachmann Péter: Mozgókép és médiaismeret (A tankönyvpiac egyetlen olyan médiaismeret tankönyve, amelyet aktív és elismert médiaszakember írt.) PÓTRENDELÉSI AKCIÓ 10 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

11 A pótrendelési idıszakban minden iskola, aki az Apáczai Kiadótól bármilyen tankönyvet, munkafüzetet, feladatgyőjteményt rendel, 10 rendelt példány után 1 A PEDAGÓGUSBARÁT KIADÓ 15 rendelt példány után 2 20 rendelt példány után 3 25 rendelt példány után 4 db ingyenes példányt kap. Ennek a rendkívüli ajánlattételnek azért láttuk szükségességét, hogy a nehéz körülmények között élı szülık gyermekei számára elérhetıvé tehessük az apáczais kiadványokat. İszintén reméljük, hogy jó szándékú ajánlatunk megnyerte a kollégáink tetszését és így lehetıvé tudják tenni, hogy teljes osztálylétszámban tanuljanak tanítványaik az apáczais kiadványokból. Novemberi szakmai rendezvényeinkrıl minden érintett iskolának részletes programismertetıt és meghívót fogok küldeni. Sok szeretettel, ajándékpéldányokkal és a megszokott színvonallal várom a kedves kollegákat minden rendezvényünkön. Kérésükre természetesen iskolájukban is részletesen bemutatom az Apáczai Kiadó újdonságait vagy teljes taneszközkínálatát! Munkatársi üdvözlettel: Petkes Csaba szakreferens Tel.: 06-30/ Készült a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet sokszorosítójában 720 példányban. Felelıs kiadó: Dr. Sótonyi Sándor intézeti igazgató Felelıs szerkesztı: Beck Éva A következı havi lapzárta november 20. (hétfı). A 20-a után érkezett információkat nem áll módunkban közölni! Kéziratokat nem ırzünk meg! Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet Kaposvár, Bajcsy-Zs. u / , 82/ Fax: 82/ Internet: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

12 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel: , , Fax: Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése Az olvasástanítást illetıen gazdag a magyar módszertani szakirodalom, ugyanakkor meglepıen keveset tudunk az olvasás tanulásáról, az olvasási képesség fejlıdésérıl. Nemzetközi és hazai vizsgálatok szerint, a magyar tanulók és felnıttek között sokan komoly szövegértési problémákkal küzdenek. Jól ismert továbbá a fiatalabb generációk elfordulása az irodalomtól. Mi okozza a helyzetet? Hogyan lehetne az akadályok leküzdését hatékonyabbá tenni? Ennek megválaszolására törekszik a könyv, mely széles olvasóközönséghez szól: az olvasástanulás elıfeltételeit megteremtı óvópedagógusok, az olvasás fejlesztésével foglalkozó pedagógusok és fıiskolai, egyetemi hallgatók, pedagógiai szakértık, tankönyvírók, értékelési szakemberek, kutatók számára egyaránt ajánlott! Szerk.: Józsa Krisztián / 295 oldal, B/5 Ára: 2490 Ft 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel.: (1) Fax: (1) MEGRENDELİ Megrendelem az Olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése c. kiadványt példányban. A számlát, mely tartalmazza a csomagolási és postaköltséget is: ٱ átutalással ٱ postai csekken ٱ utánvéttel (magánszemélyeknek) fizetem. A megfelelıt kérjük, jelölje! Név: Cím:.... Kelt,.. aláírás 12 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedı versenykiírás 1. a verseny

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN . számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 006/007-ES TANÉVBEN KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA A könyvár az iskolai IKT-val támogatott szakórák

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. 1431 Budapest, Pf. 199. Telefon: (+36 1) 338 2156, 317 2333 Fax: (+36 1) 338 2156/144 E-mail: fppti@fp

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18-AS TANÉVRE

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18-AS TANÉVRE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18-AS TANÉVRE KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. Az iskolai tanév helyi rendje (2009/2010.) AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. Az iskolai tanév helyi rendje (2009/2010.) AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM Az iskolai tanév helyi rendje (2009/2010.) AUGUSZTUS 2009.08.24 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2009.08.25 kedd 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2009.08.27 csütörtök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele április - 1. szám

A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele április - 1. szám A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele 2013. április - 1. szám Az elektronikus hírlevél segítségével szeretnénk partnereinket idıszakonként értesíteni az aktuális eseményekrıl, rendezvényekrıl,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben