bővítésére tett javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bővítésére tett javaslat"

Átírás

1 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ŐRSÉGI NEMZETI PARK bővítésére tett javaslat Őriszentpéter-Rátót 2014.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 1.1. Összefoglaló adatok A tervezési terület rendeltetése, természetvédelmi célkitűzések A tervezési terület jogi helyzete A tervezési terület elhelyezkedése, határai Ingatlan-nyilvántartási adatok A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások Településrendezési tervek Vadgazdálkodási üzemterv Engedélyek Leírás Környezeti jellemzők Időjárási elemek Hidrológia Földtan, felszínalaktan Talajtan Biológiai jellemzők A tervezési terület biogeográfiai jellemzése, ökológiai folyamatai A tervezési terület tájtörténete Növényzet Flóra Fauna Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdálkodás Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás Halászat, horgászat Ökoturizmus, üdülés és idegenforgalom, természetvédelmi oktatás és bemutatás Ipar, bányászat, vonalas létesítmény Kutatás 9. 8.

3 Kultúrtörténeti értékek A természetvédelmi kezelés szempontjából meghatározó egyéb 10. tevékenységek 2.4 Táji értékek A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása Célkitűzések meghatározása Ideális természetvédelmi célkitűzések A tervezési terület és a természeti értékek megőrzésével közvetlenül kapcsolatos célkitűzések A tervezési terület és a természeti értékek megőrzésével közvetve kapcsolatos célkitűzések Korlátozó és veszélyeztető tényezők A korlátozó és veszélyeztető tényezőket és azok hatásait bemutató 12. táblázat A korlátozó, veszélyeztető tényezők hatása az ideális célkitűzésekre Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések, természetvédelmi 14. stratégiák, kezelési előírások 4.1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések Természeti értékek védelmi szintjének fenntartása, javítása A tervezési terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, 14. tartós hasznosításának elősegítése 4.2. Természetvédelmi stratégiák Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme Élőhelyek kezelése, fenntartása Fajok védelme Látogatás Oktatás és bemutatás Kutatás, vizsgálatok Terület- és földhasználat Táj- és kultúrtörténeti értékek Természetvédelmi infrastruktúra Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika Kezelési előírások Természeti, táji értékek Mezőgazdálkodás 17.

4 Vadgazdálkodás Vízgazdálkodást érintő kezelési előírások Közlekedést érintő kezelési előírások Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások Turizmust érintő kezelési előírások (idegenforgalom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás, oktatás, rekreáció) Ipari, bányászati tevékenységeket és vonalas létesítményeket érintő kezelési előírások Települések egészét érintő kezelési előírások Táji, kultúrtörténeti értékekkel kapcsolatos kezelési előírások Részletes természetvédelmi kezelési előírások táblázata Bibliográfia Térképek, táblázatok, mellékletek Térképek A tervezési terület lehatárolását megjelenítő térkép az Őrségi Nemzeti Park viszonylatában A tervezési terület lehatárolását megjelenítő térkép a hozzá legközelebb eső Natura 2000 területek viszonylatában A tervezési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési előírások A tervezési terület élőhelytípusait ábrázoló térkép Táblázatok A tervezési területen, illetve annak légterében megfigyelt madárfajok 26. listája

5 1. Általános információk 1.1. Összefoglaló adatok a) azonosításra alkalmas név: Őrségi Nemzeti Park (bővítés) Rátóti bányató b) a Védett Természeti Területek 296/NP/02 Törzskönyve szerinti száma: c) a tervezési területre vonatkozó védetté nyilvánító jogszabály száma: 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet d) a tervezési területtel átfedő, közösségi jelentőségű, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület megnevezése, sorszáma: A tervezési terület ugyan érintkezik, de át nem fed közösségi jelentőségű illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó területtel e) a tervezési terület kiterjedése hektárban: 15,4078 f) a megye megnevezése, ahol a tervezési Vas terület elhelyezkedik: g) a település megnevezése, ahol a tervezési Rátót terület elhelyezkedik: i) a tervezési területet fedő 1: méretarányú EOTR térképszelvény száma: j) az illetékes I. fokú természetvédelmi Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és hatóság megnevezése: Természetvédelmi Felügyelőség k) a jogszabályban megjelölt Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésért felelős szerv megnevezése: l) a működési területében érintett nemzeti park megnevezése: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 1.2. A tervezési terület rendeltetése, természetvédelmi célkitűzések A tervezési terület a Rába folyó nemzeti parkkal határos völgyének egyik legjelentősebb vizes élőhelye, amely számos költő és vonuló madárfajnak, valamint hal és kétéltű fajnak jelent szaporodó és táplálkozóhelyet. A tervezési terület szerves részét képezi annak az ártéri élőhelykomplexumnak, amely a Rába folyó Csörötnek és Rátót közötti szakaszát övezi. Itt felhagyott bányatavak, holtágak, gyepek és ligeterdők alkotnak egybefüggő élőhelyet mintegy 500 ha-on. A Rába árterének Csörötnek és Rábagyarmat közé tervezett rekonstrukciója ki fog terjedni a tervezési területre is, amelyen így növekedni fog a vízimadarak, halak és kétéltűek számára alkalmas élőhelyek kiterjedése. Hosszú távon az a cél, hogy a tervezési területet is magában foglaló ártéri élőhelykomplexum a Rába völgyének legjelentősebb vizes élőhelyévé alakuljon. Ennek eléréséhez leromlott élőhelyek helyreállítását, inváziós növény és állatfajok visszaszorítását, holtágak vízpótlását, 1

6 új vizes és erdei élőhelyek létrehozását fogja az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság végrehajtani. Emellett kialakítja a terület bemutatásához szükséges infrastruktúrát is A tervezési terület jogi helyzete A tervezési terület egyelőre nem tartozik semmilyen védettségi kategóriába, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá. Ugyanakkor közvetlenül érintkezik az Őrségi Nemzeti Parkkal, egyben az Őrség kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (HUON20018) és különleges madárvédelmi (HUON10001) területtel, valamint a Rába-völgy Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó területtel is. Jelen védetté nyilvánítási javaslat az Őrségi Nemzeti Park bővítésére irányul A tervezési terület elhelyezkedése, határai A tervezési terület Vas megyében, Rátót község belterületétől hozzávetőleg 1 km távolságra DNY-i irányban található. Északról mezőgazdasági földút, keleti és nyugati oldalról mezőgazdasági terület, délről pedig a bányató-rendszer többi, már országos védelem alatt álló területe, valamint a Rába ártere határolja. Középpontjának EOV koordinátái: EOV (): és EOV (Y): , és WGS koordinátái: WGS 16 24' 58 WGS Y: 46 57' Ingatlan-nyilvántartási adatok Tulajdonos, tulajdonosi csoport RÁBA-TERMÉK PLUSZ MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, BÁNYÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Kezelő Kiterjedés TRANSZKAVICS Bányászati Kft. 15,4078 Település neve HRSZ Kiterjedés (ha) Művelési Ág Tulajdonos, tulajdonosi csoport Rátót 072/51 15,4078 szántó RÁBA-TERMÉK PLUSZ MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, BÁNYÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Kezelő bérlő: TRANSZKAVICS Bányászati Kft. 2

7 1.6. A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások Településrendezési tervek - Rátót község Szabályozási terve és Helyi építési Szabályzata (MODULOR Kft.) 7/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet - Rátót község településrendezési terv módosítása: 61/2012.(.15.) számú határozat - Rátót község településszerkezeti tervének módosítása: 62/2013. (I.27.) önkormányzati határozat Vadgazdálkodási Üzemterv A sz. vadászterület határát megállapító határozat száma: 27.4/6-6/2007. A vadgazdálkodási üzemtervet jóváhagyó és vadászatra jogosultat (Nyugat VT.) bejegyző határozat száma: 27.4/6-9/2007, kelt Engedélyek - A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, érvényes működési engedély száma: 697-1/5/2013., mely március 31-ig érvényes. - A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság /2013. számú mederkezelői hozzájárulása. - Rátót III. bányatelekre vonatkozó műszaki üzemi terv: VBK/823-7/ Rátót II. bányatelekre vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi terv: VBK/2832-7/ Vezetékjog: E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. törzsszám: (bejegyző határozat/érkezési idő: 30879/1/ ) - Végleges más célú hasznosítás engedélyezése a 072/51 HRSZ esetében: 10247/6/ (2 ha 9768 m 2 ) 3

8 2. Leírás 2.1. Környezeti jellemzők Időjárási elemek A tervezési terület időjárási viszonyairól a Rába völgyének NY-i szakaszát vizsgálva lehet beszélni. Éghajlatában az alpesi, a mediterrán és a kontinentális hatások is megmutatkoznak. A táj mérsékelten száraz, mérsékelten hűvös. A nyugati szélirány a jellemző, átlagos sebessége 2,5-3 m/s. A napsütéses órák száma nem éri el az országos átlagot ( óra), nyáron általában 720<, télen 180 óra. A nyári legmagasabb hőmérséklet sokévi átlaga 32,5 C. a téli 17 C. Kb mm csapadék hullik évente, a vegetációs idő alatt 400 mm. A téli félévben a hótakarós napok várható száma 45, 28 cm-es hóvastagsággal. Jellemzőek az árvizek és az árhullámok Hidrológia A tervezési terület a Rába folyó nagyvízi medrében helyezkedik el. A folyó itteni szakasza szabályozatlan, természetes mederállapotú. A talajvízszint 1,6-4,3 méter mélységben található, kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Az éves talajvízjárás értéke 0,5-3 méter között változik, mozgása K-i irányú. A tervezési terület távlati vagy sérülékeny ivóvízbázis védőövezetét nem érinti. A Rátót 072/51 hrsz-hez tartozó ingatlan egy részén a kitermelés szüneteltetésekor a bányagödör rövid időn belül feltöltődik vízzel. A Rába víztömegével csak a nagy árvizek idején kerülhet közvetlen kapcsolatba, melyek tavasszal, késő ősszel jellemzőek Földtan, felszínalaktan A tervezési terület a Rába NY-i szakaszának szerves része. A pannon tenger üledékei nagy vastagságban halmozódtak fel, majd a kiédesedést és feltöltődést követően folyóvízi hordalék (Ős-Duna) öszletek keletkeztek. A pleisztocénban a Kisalföld újból süllyedni kezdett, más tájegységek viszont (Kőszegi-hegység, Vasi-hegyhát, stb.) kiemelkedtek, majd erősen feldarabolódtak. A Rába a pleisztocén elején a Kisalföld süllyedése mentén fordult ÉK-nek, majd a Kemeneshát emelkedése miatt kissé nyugatra tolódott. A Kemeneshát kavicstakarós térszíne éppen e nyugati irányba történő elmozdulás során jött létre. Valamikor, a pleisztocén középső időszakában, miután a kemenesháti hordalékkúp építése befejeződött, létrejöhetett a Rába jelenleg is ismert völgye. A Rába-folyó először a mai Rába-síkság területét töltötte fel üledékkel és csak a pleisztocén végén foglalta el jelenlegi helyét. A Rába-völgyre jellemző, hogy aszimmetrikus, valamint teraszok szegélyezik. A teraszok a jobb parton Körmendig, a bal parton a Pinka torkolatáig jól kimutathatók. A Rába-völgy jobb partja meglehetősen meredek, alámosott, ellenben a bal part kiszélesedő, lankás területekbe megy át. A völgy egészét 3-6 km széles alluviális völgytalp jellemzi. Az akkumulációnak, továbbá a laterális eróziónak köszönhetően 4-8 m vastagságban holocén ártéri üledék halmozódott fel. Az ártér egyes szakaszokon alacsony- és magas ártérre tagolódik. Az ártéri szintek általában igen erősen szabdaltak (morotvatavak, kiszáradt meanderek stb.), a völgysík állandó változása ma is jól követhető. A dinamikusan változó térszín legjelentősebb felszínformáló tényezőjét napjainkban az antropogén hatások alkotják. 4

9 Talajtan A Rába hordalék jelentős részét képező savanyú alapkőzet holocén eredetű kavics és homok. A szintén savanyú kémhatású völgytalpi talajok meghatározóan agyagos vályog jellegűek. A völgytalpi talajok bizonyos időszakonként, például tartósabb vízborítottság, magas talajvíz esetén átnedvesednek. Pangóvizes térségekben a tőzegképződés, valamint számos kotutalaj képződési fázis figyelhető meg. A művelés alá került síkságokon a barna erdőtalajok különböző altípusai fordulnak elő Biológiai jellemzők A tervezési terület biogeográfiai jellemzése, ökológiai folyamatai A tervezési terület növényföldrajzilag a pannonicum flóratartomány Kelet-alpesi flóravidékének (Noricum), vasi flórajárásába (Castriferreicum) tartozik, míg az állatföldrajzi besorolás szerint a palearktikus faunarégión belül, az euró-turáni faunavidék közép-dunai faunakerületében, a noricum faunakörzetben, és három faunajárás (arrabonicum, praenoricum, praeillyricum) találkozásában fekszik. A tervezési terület egy része jelenleg nagyüzemi módon művelt szántóterület. Ennek köszönhetően a monokultúrás szántóterületek biodiverzitása viszonylag kicsi. A tervezési terület egy másik részén a kitermelés következtében mintegy 6 ha kiterjedésű bányató jött létre, mely magával a Rábával nincs élő kapcsolatban. Ugyanakkor a térség legnyíltabban lévő, legkiterjedtebb felülettel rendelkező állóvizeként, az érintett Rába szakasz egyébként is változatos élőhelyeinek sokaságát kiegészítve, az egész élőhely-komplex diverzitásának növelésében játszik fontos szerepet A tervezési terület tájtörténete A tervezési terület földrajzilag a (Felső) Rába-völgy kistáj része. A hazai tájföldrajzi besorolás szerint a tulajdonképpeni Rába-völgy kistáj, a Sopron-Vasi síkság középtájba és a Nyugat-magyarországi peremvidék nagytájba tartozik. A tervezési terület szempontjából vizsgálandó Rába szakasz vízjárása szélsőségesen ingadozó. Az árvízi hozam a kisvízi akár 200-szorosát is elérheti. A Rába szóban forgó, mozgó mederszakasza gyakran alakított, - és alakít ki ma is - holtágakat. A jelentős mennyiségű, part elmosásánál keletkező hordalékot a folyó apadáskor lerakta, a kis áramlású területeket feliszapolta, így a holtágak rövid idő alatt fel is töltődtek. A meanderező meder zátonyain és partjain fűzligetek alakultak ki, a magasabb térszíneken valószínűleg a keményfás ligeterdők voltak az uralkodóak. Legalábbis ez feltételezhető a 2. katonai felmérés során készített térképek alapján. Irodalmi források az országhatártól Keszőig tartó Rába szakaszra gyakorlatilag kivétel nélkül silva Rába, vagyis a Rába erdeje néven utalnak. A folyót minden bizonnyal több kilométer széles ártéri erdő kísérte, ahol nem alakultak ki emberi települések, így tulajdonképpen minden zavarástól mentes, teljesen háborítatlan terület volt. A Rába völgyének arculata a III. századtól kezdett igazán átalakulni, ami főleg a vízimalmokkal kapcsolatos technikai fejlesztésekkel hozható összefüggésbe. Rátót település első okleveles említése 1428-ból származik, amikor egy bizonyos Ratold nemzetségé volt a terület. A Rába stratégiai szerepe a török hódítások időszakában értékelődött fel újra, amikor védelmi vonallá alakítása került előtérbe. A VIII. századtól átmenetileg viszonylag csendesebb időszak 5

10 következett. A I. századtól az erdők értékes faanyagának kitermelésével párhuzamosan legelőket, kaszálókat alakítottak ki. Az áradások miatt ugyanis ezek voltak a legcélszerűbb művelési módjai a területeknek. A vízimalmok már nem játszottak meghatározó szerepet, azok gyakorlatilag teljesen meg is szűntek. Az ártéren található erdőfoltok mellett legjelentősebb arányban a gyepterületek képviseltették magukat. Ezek egy részét kaszálással, más részeiket legeltetéssel hasznosították. A. század második felében a nagytáblás gazdálkodás vált jellemzővé. A magasabb térszíneket kivétel nélkül felszántották, míg a legelők és kaszálók egyre kisebb részét hasznosították rendeltetésszerűen. A tájképre jelentős hatással volt az 1970-es években kezdődő kavicsbányászat. A tervezési területhez kapcsolódó bányát az 1990-es évek elején nyitották meg, maga a tárgyalt terület viszont 2002 óta bányatelek. A bányászat által kialakított mélyedésekben esetenként gazdag élővilág alakult ki, az egykori gyepek azonban teljesen eltűntek innen. A roncsolt területek csupasz felszínét főként gyom és pionír fajok kolonizálták Növényzet A tervezési területen természetközeli társulásokba rendeződött növényzet még nincs jelen. A központi részen egy bányató (ÁNÉR: U9) található, melynek szegélyében kisebb, fajszegény hinaras és gyékényes foltok is megjelennek, de kiterjedésük nem éri el a térképezési mérettartományt. Az egykori bányaterület regenerálódó felszínein lágyszárú özönfajok állományaival keveredő jellegtelen száraz gyep (OCxOD) alakult ki, melybe őshonos fafajú facsoportok (RA) ékelődnek. A tótól délre eső, korábban feltehetően gépek tárolására és mozgatására használt, kőtörmelékes roncsterületen (U4) még csak néhány gyomfaj volt képes megtelepedni. A bányató tágabb környezetében egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (T1) terülnek el, ahol jellemzően kukoricát és gabonaféléket termesztenek Flóra A tervezési terület flórája szegényes, a regenerálódó bányafelületeken jobbára gyomfajok jellemzőek. Uralkodó faj a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), de tömeges még az idegenhonos magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a lándzsás őszirózsa (Aster lanceolatus), valamint a gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare). További jellemző fajok a tarackbúza (Elymus repens) és a cérnatippan (Agrostis capillaris), nyílt felületeken a martilapu (Tussilago farfara) és a tarlóhere (Trifolium arvense). A kisebb fásodó területrészeken a törékeny fűz (Salix fragilis), kecskefűz (Salix caprea), a bibircses nyír (Betula pendula) és az erdeifenyő (Pinus sylvestris) egyedei jellemzőek. A tó szegélyében békaszittyós (Juncus effusus), gyékényes (Typha sp.) foltok alakultak ki. A part menti sekély vízben a füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum) állományai több helyen fellelhetők, ugyanitt él a terület két, természetvédelmi szempontból értékesnek tekinthető faja: az európai szinten veszélyeztetett gyökerező erdeikáka (Scirpus radicans) és a védett sulyom (Trapa natans). Mindkét faj csupán kis egyedszámban van jelen, de jövőbeli terjedésük valószínűsíthető. A gyökerező erdeikáka 5-10 egyede, míg a sulyom 1 m 2 -es állománya van jelen a területen Fauna A tervezési területen található bányató medrében található növényzet gazdag gerinctelen faunának ad életteret, de a halak számára is fontos búvóhelyet biztosít. Jelenleg a széles 6

11 kárász (Carassius carassius), és a compó (Tinca tinca), özönfajok közül pedig az ezüstkárász (Carassius auratus) a jellemzőek. A bányató jelenleg kis kiterjedésű sekélyebb részei alkalmas szaporodóhelyet biztosítanak az alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex), a pettyes gőte (Triturus vulgaris), a vöröshasú unka (Bombina bombina), valamint a barna varangy (Bufo bufo) számára. Hüllők közül az alpesi tarajosgőtéhez és a vöröshasú unkához hasonlóan közösségi jelentőségű mocsári teknős (Emys orbicularis) fordul elő, továbbá a vízisikló (Natrix natrix) jelenléte említhető meg. A Rába völgyében, a vízimadarak szempontjából nézve különleges adottságú élőhelynek minősül a nagyobb, nyílt vízfelülettel rendelkező bányató. Viszonylag nagy kiterjedésével egyrészt messziről vonzza az átrepülő vízimadarakat, másrészt különböző mélységű részeivel számos eltérő táplálkozási szokású faj számára kínál lehetőséget. Így a nagyobb testű, hosszabb lábú gémféléktől kezdve a lúdalakúakon át a kisebb partimadarakig számos csoport képviselőit csábítja megállásra. A tervezési területen (azon belül is elsősorban a bányató vonzáskörzetében) ez idáig összesen 122 madárfaj (lásd táblázat) került szem elé, azonban viszonylag kis példányszámban, illetve sokuk csak átrepülőben. A magas fajszám minden esetre jelzi, hogy a régión belül fontos szerepet játszik, több természetvédelmi szempontból értékes madárfaj keres alkalmas pihenő-, és táplálkozóhelyet. Közösségi jelentőségűek közül rendszeresen előfordul a nagy kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a cigányréce (Aythya nyroca), a réti cankó (Tringa glareola), a kormos szerkő (Chlidonias niger) valamint a jégmadár (Alcedo atthis).jellemző fészkelő fajok a kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), a búbos vöcsök (Podiceps cristatus), a bütykös hattyú (Cygnus olor) és a szárcsa (Fulica atra). A bányászat befejezését követő rekultiváció az eddigi tapasztalatok alapján a terület adta lehetőségekhez képest kedvezőtlen hatású volna. Az említett fajcsoportok számos képviselője számára a legkívánatosabb az lenne, ha a különböző vízmélységű részek kiterjedése növekedne, legfőképpen a sekély vizű területeké, tocsogóké. A tervezési területet övező mezőgazdasági területeken illetve azok szegélyében fészkel a mezei pacsirta (Alauda arvensis), a tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a sordély (Miliaria calandra). Természetvédelmileg értékesebb emlős az időnként megjelenő európai vidra (Lutra lutra) Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdálkodás A tervezési területen és közelében a talajok savanyúak, általában gyenge minőségűek. Mezőgazdasági hasznosíthatóság és alkalmasság tekintetében a kevésbé alkalmas és az alkalmas határán fekszik. A tervezési terület 100 %-a szántó művelési ágba tartozik, de már az 1850-es években is az lehetett. Legalábbis a 2. katonai felmérés során készült térkép alapján erre lehet következtetni. A területen kb. 3 ha kiterjedésben szántóföldi növénytermesztés folyik, 6 ha-on pedig bányató van. A domborzati, éghajlati adottságok, a föld termőképessége elsősorban az extenzív állattartásnak, és a gyepgazdálkodásnak kedvezne. Az elmúlt évtizedekben azonban, a gazdasági mutatók kedvezőtlenebbé válása miatt az állattartás gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult, valamint gyümölcsös, kert- és szőlőművelési ág folytatásával sem foglalkoznak. Bár a terület nagy része nem igazán alkalmas az intenzív művelésre, mégis a nagytáblás, nagyüzemi termelés a meghatározó; sőt várhatóan hosszútávon is az marad. Általában kukoricát, kalászosokat (őszi búzát, őszi árpát), repcét, és napraforgót termesztenek. Mezővédő erdősávok híján, erősen szeles időben a 7

12 defláció fokozottan jelentkezhet. Az állattartás nagyobb részt minden bizonnyal az uniós támogatások függvényében fog alakulni Erdőgazdálkodás Mivel a tervezési terület 100 %-a szántó művelési ág alá tartozik, azon erdőgazdálkodást nem folytatnak Vadgazdálkodás A tervezési területen 100%-ban a Nyugat VT. folytat vadgazdálkodást. A vadállomány összetételét, nagyságát a folyamatos változás jellemzi, melyre elsősorban a szaporodási időszak időjárása van a legnagyobb hatással. A különböző vadakra vonatkozó aktuális adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Faj példány/100 ha Trend Fácán 2,03 csökkenő Gím 4,23 növekvő Mezei nyúl 1,04 csökkenő Őz 3,97 csökkenő Vaddisznó 2,81 növekvő Erdei szalonkából (Scolopax rusticola) monitorozás címszóval évente 12 példányt kell elejteni Halászat, horgászat A tervezési területen lévő bányató jelenleg működő bányaterület, így halászat, illetve horgászat nem történik rajt. A tó zavartalansága érdekében ezek a tevékenységek nem is kívánatosak Ökoturizmus, üdülés és idegenforgalom, természetvédelmi oktatás és bemutatás A tervezési terület egyáltalán nem tartozik a kiemelt turistacélpontok közé, szervezett idegenforgalmi tevékenység nem folyik a területen. A közeli Rába szakaszon azonban jellemző és egyre gyakoribbá válik a víziturizmus. A Rába Csörötnek és Rábagyarmat közötti, élőhely-rekonstrukciós tervekkel érintett szakaszával együtt, de attól függetlenül is az élőhely-átalakítás után a tervezési terület alkalmassá válik ökoturisztikai célú bemutatásra. Ennek módját úgy kell megtervezni, hogy az hosszú távon is bővíthető legyen. Így többek között indokolt lehet a terület madárvilágát, a legeltetés során kialakult természetvédelmileg fontos élőhelyeket, azok ökológiai folyamatait bemutató olyan tanösvény kialakítása, melynek a madarak zavartalan megfigyelését lehetővé tevő kilátók is részét képezik. Az élőhelyek átalakítása után egy rendszeresen működő madárgyűrűző-állomást, továbbá természetfotózásra alkalmas, tájba illő leseket is szeretnénk kialakítani. Az Őrségi Nemzeti Park amúgy is jelentős turisztikai vonzerejét, a napjainkban rohamosan bővülő madarász, természetfotós célközönség számára nyilvánvalóan növelné a tervezett fejlesztés. Másrészt az eddigi tapasztalatok alapján - a madárgyűrűzés, vagyis a 8

13 vadon élő madarak kézben történő bemutatása a környezeti nevelés egyik legcélravezetőbb módja. Így tehát a környező települések iskoláinak összes osztálya könnyebben bevonható, érdekeltebbé tehető a természet megóvásának irányába Ipar, bányászat, vonalas létesítmény A tervezési terület 100%-a bányatelekként van bejegyezve. A bányatavat is magába foglaló terület (Rátót III.) hivatalosan üzemel, ugyanakkor magát a bányászati tevékenységet több éve szüneteltetik. A tervezési területen erőteljes antropogén elemként jelenik meg, a területet K-i Ny-i irányba átszelő magasfeszültségű (120 kv-os), illetve vele párhuzamosan, attól D-i irányba futó középfeszültségű légvezeték. Ezek kockázatot jelentenek a vonuló és a tavon táplálkozó madarak számára. A tervezési területet északról mezőgazdasági földút határolja, a déli oldalán a bányatavak közé bevezető üzemi út kb. 300 méteres szakasza található Kutatás A Rába teljes völgyét, illetve a Rábának a Csörötnek és Rábagyarmat közötti szakaszát érintő, különböző taxonokra kiterjedő vizsgálatokat több alkalommal is végeztek az idők során. A legtöbb szakirodalom a botanika területéről származik. Már a I. század végétől vannak a Rába völgyét is érintő növényföldrajzi és florisztikai tanulmányok (Borbás Vince, Gáyer Gyula). A terület részletesebb feltárása (herbáriumi gyűjtések, cönológiai és növényföldrajzi utalások) az 1930-as évektől Jávorka Sándor, a negyvenes évek végétől Pócs Tamás nevéhez fűződik. A legrészletesebb növényföldrajzi leírásokat Pócs Tamás és Károlyi Árpád készítették. Horváth Ernő és Jeanplong József népszerűsítő tevékenysége által ismerhette meg a közönség Vas megye (köztük a Rába völgy) ritka és védelmet igénylő növényeit. Hosszabb szünet után, egészen 1993-ig kellett várni a kutatás újraindulásáig. Ekkor az Őrségi TK-t célzó intenzív felmérések a Rába völgyére is kiterjedtek ben az Őrségi Nemzeti Park munkatársai (Horváth Jenő, Mesterházy Attila, Németh Csaba) végeztek további botanikai vizsgálatokat, illetve élőhelytérképezést a Rába Csörötnek és Rábagyarmat közötti szakaszán. Ugyanők dolgozták fel az említett területre és a Rábára vonatkozó halfaunisztikai adatokat is, melyek ezt megelőzően kerültek publikálásra (Harka A 1992; Pintér K 1992; Györe K 1995; Víg K 1997; Szinetár M 1999). Ezen kívül Sallai Zoltán közreműködésével elektromos halászgéppel mintavételezést is végeztek. A tervezési területtel is érintkező Rába-szakasz madártani kutatásainak többsége Barbácsy Zoltán nevéhez fűződik, aki az 1970-es évektől követte nyomon évtizedeken át a terület madárvilágának változását. A Rába nemzetközi ökológiai hálózat projekt előkészítése kapcsán 2005-ben az alábbi taxonokat érintő kutatások zajlottak a folyó mentén: - vízi makroszkópikus gerinctelenek ( Nimfea Természetvédelmi Egyesület) - halak ( Nimfea Természetvédelmi Egyesület) - kétéltűek-hüllők (Dankovics Róbert) - madarak (Kelemen Tibor) - emlősök (Pálmai Angéla) A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok monitorozása az Igazgatóság őrkerületileg illetékes természetvédelmi őre által folyamatos. A tervezési terület kutatása madártani szempontból a legjelentősebb, melyhez az Igazgatóság őrszolgálaton kívüli munkatársai, 9

14 valamint civil madármegfigyelők is társulnak. Ez alapvetően távcsővel történő madármegfigyelés formájában valósul meg Kultúrtörténeti értékek A tervezési területen nem találhatóak kultúrtörténeti értékek A természetvédelmi kezelés szempontjából meghatározó egyéb tevékenységek Az előző fejezetekben említetteken kívül egyéb, a természetvédelmi kezelés szempontjából lényeges létesítmény és tevékenység nincs a területen Táji értékek A tervezési terület egy táji értékekben gazdag vidék része. Északi irányba (Nemesmedves felé) tekintve, a kb. 5 km-re lévő országhatárt is magába foglaló, változatos felszínmozgalmasságú domborzat tárul elénk, melynek jelentős részét erdők borítják. Déli irányban - mindössze 250 méterre - a Rába mentén kialakult természetközeli állapotú területek találhatóak. E kettő, tájképileg értékes rész között, a Rába völgyét csaknem teljes szélességében meghatározó mezőgazdasági táblák terülnek el. Ezt a meglehetősen homogén képet a tervezési területen lévő bányató és annak élővilága bontják meg, teszik változatosabbá. Magára, a tervezési terület képére a pontban leírt elemek is érvényesek, így tehát a K-i Ny-i irányba áthúzódó magasfeszültségű légvezetékek is A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása A tervezési területet értékessé teszi a természetközeli állapotban megmaradt Rába ártérhez való közelsége, továbbá az egész Rába völgyben egyedinek mondható adottságai (nagyobb nyílt vízfelületű bányató). A bányatavat rendszeresen használják olyan közösségi jelentőségű fajok, mint például a nagy kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a cigányréce (Aythya nyroca), a réti cankó (Tringa glareola) és a jégmadár (Alcedo atthis). A nagy kócsag, főleg a téli félévben a tervezési terület szántóin is megjelenik, regionális szinten kimagasló létszámban. A tavat számos, hazánkban fokozottan védett madárfaj - pl. kis kárókatona (Phalacocorax pygmeus), böjti réce (Anas querquedula), nagy goda (Limosa limosa) - érinti vonulása során, vagy kóborlóként jelenik meg rajta. Egyesek alkalmas szakaszt keresve próbálnának meg leszállni a partján. Botanikai értékek közül a sulyom (Trapa natans) és az európai szinten is veszélyeztetett gyökerező erdeikáka (Scirpus radicans) emelhető ki. A természetvédelmileg legértékesebb emlősfaj a vidra (Lutra lutra). 10

15 A tervezési terület legfontosabb értékei Természeti érték Jelentősége Nemzetközi Országos Regionális Helyi Földtani Víztani Növényzeti Florisztikai Faunisztikai Táji értékek Kultúrtörténeti értékek (0 = nincs jelentősége, + = kevéssé jelentős, ++ = jelentős, +++ = nagyon jelentős) 11

16 3. Célkitűzések meghatározása 3.1. Ideális természetvédelmi célkitűzések A tervezési terület és a természeti értékek megőrzésével közvetlenül kapcsolatos célkitűzések Hosszú távon azt kívánjuk elérni, hogy a védelemre tervezett terület és az ahhoz szervesen kapcsolódó Rába-ártér az Őrségi Nemzeti Park legjelentősebb vizes élőhelyévé alakuljon. Ehhez a bányató jelenlegi természeti értékeinek megőrzése és élőhely-fejlesztési beavatkozások szükségesek: - Vízimadarak, kétéltűek és halak jelenlegi élőhelyét jelentő bányató nyílt vízfelületének és sekélyvízű szakaszainak megőrzése, a madarak zavartalanságának biztosítása. - Az élőhelyek változatosságának növelésén keresztül a terület biológiai sokféleségének növelése. A tervezési terület integrálása a Rába árterének komplex rekonstrukciós programjába. Ennek keretében a sekélyvízű élőhelyek kiterjedésének növelése, költőszigetek létrehozása és a környező szántók gyepesítése. - A kívülről érkező negatív hatások - vegyszerek bemosódásának, özönnövények terjedésének, légvezetékek okozta madárpusztulások mérséklése A tervezési terület és a természeti értékek megőrzésével közvetve kapcsolatos célkitűzések - A természeti értékek bemutatását, népszerűsítését lehetővé tevő ökoturisztikai fejlesztések (tanösvény, megfigyelőtornyok, fotóslesek, madárgyűrűző-állomás) elvégzése Korlátozó és veszélyeztető tényezők A korlátozó és veszélyeztető tényezőket és azok hatásait bemutató táblázat A korlátozó, veszélyeztető tényezők - a bányatavak szabadidős tóvá vagy horgásztóvá alakítása, amely hasznot hoz a tulajdonosoknak - tervezési területhez tartozó szántók intenzív művelése, amely hasznot hoz a tulajdonosoknak - a tervezési terület felett átívelő magas- és középfeszültségű A veszélyeztetett értékekre gyakorolt hatása - élőhelyek eltűnése - antropogén zavaró hatás - kemikáliák bemosódása, légi úton történő bejutása - intenzív mezőgazdálkodási tevékenységek zavaró hatása - a tervezési terület légterében mozgó nagyobb testű madarak 12 A korlátozó, veszélyeztető tényezők mérséklésének, ill. elhárításának módja - rekultivációs előírások megváltoztatása - a terület természetvédelmi vagyonkezelésbe vétele - vegyszermentes táblaszegélyek kialakítása - extenzívebb gazdálkodás bevezetése - a szántók gyepesítése - fényvisszaverő macskaszemek telepítése a légvezetékekre

17 légvezetékek ezekkel történő összeütközésének és áramütés általi sérülésüknek a lehetősége - légvezetékek földkábellel történő kiváltása A korlátozó, veszélyeztető tényezők hatása az ideális célkitűzésekre A vízimadarak jelenlegi élőhelyeinek megőrzése, illetve a további élőhely-fejlesztési elképzelések szempontjából a bányatavak rekultivációja kedvezőtlen. Ez a szomszédos, már helyreállított bányatavak állapotából előrevetíthető. A partszakasz térbeli alakítása a horgászat igényeihez mérten történne, továbbá a tevékenységgel járó zavarás és illegális szemétlerakás veszélyeztetné az élővilágot. A bányatavat körülölelő szántók intenzív használatának következtében a műtrágya és permetszerek bemosódás közvetlen veszélyforrásnak minősül. A víz minősége romlik, eutrofizációja felgyorsul. A munkálatok során történő zavarás az érzékenyebb fajokat kedvezőtlenül érintheti, a madarak költésének meghiúsulását eredményezheti. A magasfeszültségű légvezetékek fokozott veszélyt jelentenek a bányatavat északi irányból megközelítő, illetve abba az irányba elhagyó nagyobb testű madarak számára. Amennyiben a légvezetékek a későbbiekben sem kerülnek föld alá, az Őrségi Nemzeti Park által elképzelt élőhely-átalakítás megvalósulása után még több madár lesz kitéve a magasfeszültségű vezetékekkel való ütközésnek, áramütésnek. 13

18 B.) RÉSZLETES KEZELÉSI TERV 4. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések, természetvédelmi stratégiák, kezelési előírások 4.1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések Természeti értékek védelmi szintjének fenntartása, javítása - A jelenlegi nyílt vízi és vízparti élőhelyek fenntartása, halak, kétéltűek és madarak szaporodó- és táplálkozóhelyének megőrzése. - Vizes élőhelyek kiterjedésének növelése, sekélyvízű szakaszok, költőszigetek létrehozása. - A terület illegális szemétlerakásainak felszámolása, az antropogén zavaró hatások minimalizálása. - A tervezési terület egyes részeit érintő özönnövények (magas aranyvessző, parlagfű) visszaszorítása A tervezési terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, tartós hasznosításának elősegítése - A mezőgazdasági munkálatokkal járó negatív hatások mérséklése a gazdálkodás extenzívebbé tételével. - Ökoturisztikai fejlesztések (tanösvény, megfigyelőtornyok, fotóslesek, madárgyűrűzőállomás) megvalósítása Természetvédelmi stratégiák Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme A tervezési területen nem található földtani, felszínalaktani természeti érték, valamint barlang sem Élőhelyek kezelése, fenntartása - A bányató rekultivációs előírásainak összehangolása a védett halak, kétéltűek és vizimadarak élőhelyigényeivel. - A jelenlegi bányató természetvédelmi vagyonkezelésbe vétele. - A jelenlegi bányató és az azt övező szántó bevonása a Rába-ártér komplex rehabilitációs programjába, élőhelyfejlesztések végrehajtása. - Az extenzív szántóföldi gazdálkodás ösztönzése agrár-környezetgazdálkodási támogatások révén. 14

19 Fajok védelme a) élőhelyvédelem: A különböző táplálkozási szokású vízimadarak igényeinek megfelelő, enyhe lejtésű partoldal kialakítása. b) beavatkozások mellőzése: A jelenlegi nyílt vízfelület érintetlenül hagyása. c) visszatelepítés, betelepítés: A szántó gyepesítése a dunántúli mocsárrétek fajkészletének megfelelő magkeverékkel történik Látogatás a) zárt terület: A jelenlegi bányató nyílt vízfelülete, illetve a vele egybefüggő tocsogók, sekély vizek területe nem látogatható. b) korlátozott: Az a) és a c) pontban megjelölt területrészeken kívül a többi az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetőjével látogatható. c) szabadon látogatható terület, a látogatás nincs korlátozva: A madármegfigyelő tornyok szabadon látogathatóak bárki számára. d) a b) és c) esetekre vonatkozó egyéb korlátozások és tilalmak: Egyéb tilalmak nincsenek Oktatás és bemutatás A területet az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság felhasználja környezeti nevelési tevékenységeihez. Erdei iskolai programjába a terület látogatását, a vizes élőhelyek és élőviláguk megismerését beépíti Kutatás, vizsgálatok A terület lehetőséget biztosít a Rába folyó völgyében történő madárvonulás kutatására. Kutatásokat a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni Terület- és földhasználat a) terület- és földhasználati módok: - Kavicsbányászat 15

20 - Szántóföldi gazdálkodás b) a terület- és földhasználati módok valamelyikének a korlátozása - A szántóföldeken a vegyszerhasználat korlátozása szükséges a káros bemosódások mérséklése céljából. - A kibányászott területek újrahasznosítása során a cél a vizes élőhelyek kialakítása kell legyen. c) a terület- és földhasználati módok valamelyikének vagy mindegyikének a korlátlan gyakorlása. Nincs olyan földhasználati mód, amely korlátlanul gyakorolható Táj- és kultúrtörténeti értékek A területen nem található táj- és kultúrtörténeti érték, így ezekkel összefüggésben nem dolgozható ki természetvédelmi stratégia Természetvédelmi infrastruktúra A területen a hatósági, valamint a terület látogatására, használatára vonatkozó információkat és előírásokat tartalmazó táblák kihelyezése szükséges Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnak szándékában áll a jelenlegi bányató megvásárlása, a tervezett természetvédelmi beavatkozások elvégzéséhez szükséges jogi feltételek biztosítása érdekében Kezelési előírások Természeti, táji értékek a) Élőhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása - A bányató fenntartásához kezelésre jelenleg nincs szükség, érintetlenül hagyása a kívánatos. A sekélyebb részeken megjelenő nádas, gyékényes növényzetet ugyanakkor szabályozni kell, hogy ne csökkenjen jelentősen a nyílt vízfelületet igénylő fajok élőhelye. - A szántók gyepesítése során létrejövő élőhelyeket rendszeres kaszálással vagy legeltetéssel kell fenntartani. Kaszálás esetén az évi kétszeri kaszálás a kívánatos, amelynek időzítése június első felére, illetve augusztus második felére esik. Legeltetés esetén a legeltethető állatlétszám 0,6-1 ÁE/ha. - A területen húzódó középfeszültségű légvezeték védett területről történő áttelepítése, vagy földkábellel történő kiváltása kívánatos. b) Fajok védelme, fenntartása 16

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály).

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). A VÓKONYAI PUSZTÁK ÉLÔHELYEINEK KEZELÉSE A MADÁRVILÁG VÉDELMÉÉRT A HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET LIFE-NATURE PROGRAMJA A HORTOBÁGYON 2002 2006 Balmazújváros, 2006 A

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009.

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA.6. 1. TALAJVÉDELEM. 7. 2. LEVEGŐTÉSZTASÁG-VÉDELEM

Részletesebben

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút környezeti hatástanulmánya (Environmental Impact Statement) Készítette: Amplitude Kft. Pécs, 2014. február Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A Pécs-Beremend

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2013. június ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési

Részletesebben

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság /fax: 94-333 766 : 30-2049 496, 30-2049 497 E-mail:okohydro@t-online.hu KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szombathely,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben