Raktári jelzet Cím Kiadási Év Megjegyzés 312 E 99 H Az évi országos összeírás H 40 H 6 nyelvű Európa szótár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Raktári jelzet Cím Kiadási Év Megjegyzés 312 E 99 H Az 1715. évi országos összeírás 2004 801 H 40 H 6 nyelvű Európa szótár"

Átírás

1 Vachott Sándor Városi Könyvtár 1 CD-ROM gyűjtemény Raktári jelzet Cím Kiadási Év Megjegyzés 312 E 99 H Az évi országos összeírás H 40 H 6 nyelvű Európa szótár 801 A 62 H Angol-magyar műszaki és tudományos szótár A 66 H Anyanyelvi könyvespolc A 94 Atlas Hungaricus = Magyarország nyomtatott térképei Ausztrália és Óceánia A 97 Autó 98/ B 61 Biblia B 61 Bibliotheca Hungarica 1999 Magyar könyvtárak egy ezredév tükrében - Gyöngyösi Ferences Könyvtár 912 B 92 H Budapest Tér-képekben J 66 Compex Jogtár folyamatos 340 J 66 Complex EU Jogtár C 25 Computer Iskola Jogi adatbázis, tartalmazza a teljes magyar hatályos joganyagot, jogszabályokat, bírósági határozatokat,apeh iránymutatásokat.(dvd lemezen) 340 C 28 Corpus Juris Hungarici Magyarország törvényeit Szent Istvánig visszamrnően dolgozza fel az évi Alkotmányig. Csigák, kagylók D 69 A divat tudománya C 36 H DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret 2004 DVD 636 E 10 Ebenciklopédia 015 E 73 Elektronikus Régi Magyar Könyvtár A CD mindazok számára alapvető és könnyen kezelhető adatbázis, akik átfogni igyekeznek a magyarországi nyomtatott írásbeliség egészét. 310 H 66 H Elemzések, jelentések E 41 H Élőhelytípusok és társulások 355 E 33 H Az első katonai felmérés E 40 Emlősállatok 728 E 64 H Építőművészet Magyarországon 323 E 75 Az erdélyi szászok E 96 EU Csatlakozási szerződés E 96 H Európa atlasz E 99 Ezer Év 100 Templom Hazánk legszebb templomait bemutató CD. 582 F 12 H Fák és cserjék 338 F 57 Figyelő F 77 H A Föld élővilága 2001 G 52 H Gondolattér: aforizmák, szállóigék 2001 Gyógy-, illóolaj- és fűszernövények G 85 H Gyöngyös és a Mátra 2003 Különszámok. Top : A legnagyobb magyar vállalkozások; MédiaFigyelő

2 Vachott Sándor Városi Könyvtár 2 CD-ROM gyűjtemény 908 G 85 H Gyöngyösoroszi települést bemutaó CD 639 H 15 Halak, kétéltűek,hüllők 908 H 66 Heves megye helyismereti irodalma H 66 Heves Megyei Hírlap Heves vármegye története H 10 H H-Travel: Magyarországi hotelkalauz 1998 Balázsy Ferenc, Szederkényi Nándor könyvének digitalizált változata 320 H 65 HVG Archív A HVG-ben január 1 és. december 31. között megjelent cikkeket, a hozzájuk tartozó táblázatokat, valamint a HVG címlapjait tartalmazza visszakereshető formában. 920 I 34 Illésy gyüjtemény (A Magyar Országos Levéltár Családtörténeti Cédulagyüjteménye 2001 Az adatbázis a magyar kancellária levéltárában elhelyezett, nagyobbrészt Illésy János által 1900 körül készített feltárócédulák számítógépes feldolgozása. 681 I 61 Internet kalauz: Alapok M 56 Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája től mintegy tételben közreadja a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások /monográfiák, tanulmányok,kritikák, verselemzések elemzések /bibliográfiáját. 810 I 71 Irodalmi lexikon K 13 Kalotaszeg 2003 Történelem, népművészet, templomok, fotó, videofelvételek 540 K 36 Kémia kalauz: Utazás az elemek birodalmába 710 K 42 Kert-tervező 3 dimenzióban K 48 Királyi könyvek Kötet: K 48 Királyi könyvek 1-9. Kötet: A Magyar Országos Levéltár Magyar Kancelláriai Levéltárában őrzött Királyi Könyvek (Libri regii ) sorozata. A Magyar Országos Levéltár Magyar Kancelláriai Levéltárában őrzött Királyi Könyvek (Libri regii ) sorozata. 930 M 16 Középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményeihez készült levéltári segédletek. 801 F 58 H A latin nyelv szótára 502 L 43 H Legféltettebb természeti értékeink M 14 Magyar betűkészlet (True Type betűkészletek szövegszerkesztéshez) M 14 H A magyar bor M 14 H Magyar bor tár: Borkóstoló M 14 H Magyar értelmező kéziszótár

3 Vachott Sándor Városi Könyvtár 3 CD-ROM gyűjtemény 894 Sz 83 H Magyar írók élete és munkái E 57 Magyar középkori adattár K 36 Magyar nemes családok M 14 A magyar nemzet története 2002 Magyarország világi archonotológiája : Középkori magyar genealógia. / Engel Pál / Kempelen Béla családtörténész, heraldikus. A Magyar nemes családok című CD, - ami nyomtatásban 11 kötetet kitöltő mű teljes szövege családot ölel fel, gondos figyelemmel azokra az adatokra, melyekre a családkutatásnál elengedhetetlen szükség van. Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet; Szalay József - Baróti Lajos: A Magyar nemzet története;szilágyi Sándor: A Magyar Nemzet Története;Magyarország történeti emlékei az évi ezredéves országos kiállításon M 14 H A magyar nemzet története M 25 H A magyar nép művészete M 14 Magyar Országos Levéltár címereslevelei 800 M 14 H Magyar szókincstár N 46 A magyar viseletek története 2001 A szöveg a táblamagyarázatokon túl kiterjed a magyar viselet egész történetére a szkhita - szarmata viselettől a XIX. század végéig kíséri nyomon a korabeli honi ruha divatját. 929 N 21 H Magyarország családai M 14 H Magyarország és Budapest autóatlasza M 14 H Magyarország és Budapest: Atlasz M 16 H Magyarország gombái M 16 Magyarország királyai és királynői M 16 Magyarország madarai és lepkéi 712 M 16 Magyarország Nemzeti Parkjai M 16 Magyarország Nemzeti Parkjai I Nyomon követhetjük a különböző területek földtani kialakulását. Betekinthetünk a parkok élővilágába. 502 M 14 H Magyarország Nemzeti Parkjai I M 16 Magyarország növényei: Legszebb vadnövényeink Magyarország történelmi Földrajza a Hunyadiak korában 2002 Csánki Dezső könyvének digitalizált változata 908 M 16 Magyarország Vármegyéi és Városai I Heves vármegye is. 909 M 16 Magyarország Vármegyéi és Városai II Bars vm., Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Győr vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm. 910 M 16 Magyarország Vármegyéi és Városai III M 14 H Magyarországi várak M 16 H Magyarország növényei Herbárium Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör- Kishont vm., Nógrád vm., Nyitra vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm.

4 Vachott Sándor Városi Könyvtár 4 CD-ROM gyűjtemény 510 M 40 Matematika kalauz M 43 H Mátrai borvidék 800 M 56 Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája M 76 A moldvai csángók M 93 A multimédia világa 700 M 99 Művészeti lexikon N 36 NASA: Az űrkutatás története N 49 H Német-magyar hangosszótár N 64 Népek Lexikona N 99 Nyugat: Óceánok és sarkvidékek 2003 OLAF Operation "Bananen" 796 O 32 H Olimpiák régen és ma O 89 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben 370 P 11 PAD Pedagógiai adatbázis 2002 A mese bibliográfia az 1980 és 1990 között megjelent gyűjteményes köteleket tárja fel. Kik a csángók? / Moldva és a moldvai magyarok története / Életmód - néprajzi vázlat / Arcképek /Dokumentumok / 73 település adatai / 1200 fénykép / Video- és hangfevételek DVD A CD a dualizmus korának egyik nagyszabású vállalkozásaként számon tartott 21 kötetes munka összes szöveg és képanyagát tartalmazza teljes szövegű adatbázis formájában. Az adatbázis tartalmazza 1989-től a Magyarországon megjelent pedagógiai szakirodalmat / könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek / ezen kívül egy reprezentatív válogatást a Magyarországon hozzáférhető jelentősebb idegen folyóiratcikkekről, ill. az Orzságos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állományában lévő idegen nyelvű könyvekről. 030 P 19 H A Pallas Nagy Lexokona 2001 P 65 Petőfi Sándor összes költeménye 914 N 15 Planet Britain (angol nyelvű) P 90 Pressdok-Hundok CD-Rom 1998 Segítségével visszakereshetőek az elmúlt évek politikai eseményei a sajtó tükrében, fontos személyiségek megnyilatkozásai, gazdasági, politológiai és jogi elemzések. 030 R 63 Révai Nagy Lexikona 050 R 94 Rubicon Siebmacher's Mappenbuch 2002 Ez a CD a Rubicon című 1990-ben megjelent történelmi folyóirat 104 számának teljes szöveg és képanyagát tartalmazza. Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve. Tízezernyi család címerének német nyelvű adatbázisa 908 Sz 39 Száz magyar falu könyvesháza Sz 50 Székelyföld és Erdély 2001 A CD lehetőséget nyújt több más korban keletkezett, de egy témával foglalkozó mű egyidejű tanulmányozására. 301 Sz 86 H Szociális védőháló Heves megyében 2004

5 Vachott Sándor Városi Könyvtár 5 CD-ROM gyűjtemény 800 M 56 Szociológiai információ Sz 90 Szó-Tár-Lat T 22 Találmányok és feltalálók T 41 Településeink címeres pecsétjei T 43 Tények Könyve Archívum T 46 H A természet enciklopédiája T 93 TMT Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 929 T 88 A történelmi Magyarország vármegyéi 929 T 97 TURUL 2002 A magyar és magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiája. Az adatbázis több mint bibliográfiai tétel- folyóiratcikkek, cikksorozatok,monográfiák és többkötetes művek leírását tartalmazza. Magyar etimológiai nagyszótár, Színes szinonímaszótár, Idegen idézetek szótára, Kiejtési szótár, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda az antik mítoszokban, Ki kicsoda a Bibliában, Ki kicsoda Shakespeare világában db 1898 és 1912 között keletkezett címerpecsétet tartalmaz tól, a rendszerváltozás előtti utolsó esztendőtől követi nyomon a világ és Magyarország legfontosabb mutatóit. Válogatás A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye M 14 Új magyar irodalmi lexikon Anyaggyűjtés lezárása: december U 73 H Az Univerzum története U 94 Utazás a csillagok között 725 M 93 Üzenet egykori iskolákból 2004 Magyar iskolák képeslapokon 582 V 15 H Vadvirágok 728 V 36 Várak, kastélyok, legendák D 88 Vásárhelyi reduták Képes lapok a sz.-ból 323 V 57 Vasárnapi Újság 2002 A Vasárnapi Újság első hét évfolyamának összes számát tartalmazza, 1854-től 1860-ig. V 75 Verstár V 87 A világ népviseletei V 27 Világosság 2004/ Z 40 Zenei lexikon 780 R 80 H Zenetár - Romantika Félszáz magyar költő összes versét, elbeszélő költeményét, versfordítását tartalmazza.

CD-Rom címe: Raktári jel:

CD-Rom címe: Raktári jel: CD-Rom címe: Raktári jel: 3D Garden Desinger 3 (Kerttervező) CR 47 3D Interior Desinger 2 (Lakberendezés) CR 48 A 20. század enciklopédiája 1. köt. CR 346 A 20. század enciklopédiája 2. köt. CR 347 A Földtani

Részletesebben

EGYÉB CD-ROM-OK. CD ROM/272. A család orvosa egészségügyi enciklopédia

EGYÉB CD-ROM-OK. CD ROM/272. A család orvosa egészségügyi enciklopédia EGYÉB CD-ROM-OK CD ROM/259. Az állatok birodalma I. CD ROM/67. Az állatok világa (Brehm) CD ROM/542. Ablak a világra vadonélő állatok CD ROM/372. Apró-cseprő gyerekekről CD ROM/353. Az ásványok világa

Részletesebben

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier 40. szám 2010. április ARCANUM KÖRLEVÉL Szeretettel várjuk a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon! Április 22-25. között, a Millenárison, a Jövő Háza földszinti 46-os standunkon kedvezményesen vásárolhatja

Részletesebben

Az almából lett leány : széki mesék. Angol-magyar menedzserszótár : üzlet, gazdaság, számítástechnika

Az almából lett leány : széki mesék. Angol-magyar menedzserszótár : üzlet, gazdaság, számítástechnika Az 1848-1849-es magyar szabadságharc története -> Az 1848-49-iki szabadságharcz CDR261.1 története ; Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc képekben - 1. köt. Az 1848-1849-es magyar szabadságharc története

Részletesebben

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak ANK ÖNYVKIADÓ Tartalom Környezet- és természetismeret, hon- és népismeret Környezetismeret Természetismeret Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak SNI tanulóknak Középiskolásoknak Szakiskolásoknak

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Könyvismertetés A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó,

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai A kötet megjelenését az Új Széchenyi

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: a KKMK vezetıi értekezlete 2008. április 7-én Aktualizálásért felel: KKMK Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetıje GYİR 2008

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST

FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST NÉPRAJZI TANULMÁNYOK SZERKESZTI SZEMERKÉNYI ÁGNES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST FOLYAMATOK A MAGYAR PARASZTI

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei.

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Az elmúlt néhány évtizedben, elsősorban a számítástechnikának köszönhetően életünk számos területén gyökeres változások történtek. A

Részletesebben

Alapító okirat. 2. Az intézmény neve, székhelye: Budakalász Gimnázium A Kalász Suli épületében 2011 Budakalász, Budai út 54. Eng: 1003/96.

Alapító okirat. 2. Az intézmény neve, székhelye: Budakalász Gimnázium A Kalász Suli épületében 2011 Budakalász, Budai út 54. Eng: 1003/96. Alapító okirat Az időközbeni, így többek között a 2002/3, a 2003/1, a 2003/2 a 2004/1 és a 2005/1 számú módosításokkal egységes szerkezetben A SZILTOP KHT, mint fenntartó a rendelkezésre álló dokumentumok

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye 1., Atlas Hungaricus : Magyarország nyomtatott térképei, 1528-1850. 1-2. Bp., 1996. 2., Encyclopaedia humana Hungarica. 1., Emese álma.

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Következik a 187. oldal.

Következik a 187. oldal. Következik a 187. oldal. A díszkiadás képei Magyarország Alaptörvénye jelen díszkiadásának szövegét a magyar történelem, illetve a történelmi emlékezet többnyire jeles, olykor pedig tragikus pillanatait

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. október - december

Részletesebben