I. sz. Gyermekklinika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. sz. Gyermekklinika"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e Budapest

2 Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette: Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár Dr. Cserháti Endre ny. egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika, 2009 ISSN A könyv szerzõi jogi oltalom és kizárólagos kiadói felhasználási jog alatt áll. Bármely részének vagy egészének mindennemû többszörözése kizárólag a szerzõk és a kiadó elõzetes írásbeli engedélye alapján jogszerû. Felelõs kiadó: Táncos László igazgató Tördelõszerkesztõ: Békésy János SKD: 247 Nyomta: Akaprint Kft.

3 Tartalom 1. ELÕSZÓ ÉS AJÁNLÁS TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A 2008-AS ÉVRÕL GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ ÉS A BETEGELLÁTÁS MUTATÓI AZ ÁPOLÁS HELYZETE 2008-BAN SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÉVBEN OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Graduális oktatás Postgraduális képzés KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG Támogatott kutatási témák Sikeresen megvédett értekezés Tudományos közleményeink Tudományos fokozatok SZAKMAPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB ESEMÉNYEK A 2008-AS ÉV SORÁN VENDÉGEINK ÉS ÜNNEPSÉGEINK ALAPÍTVÁNYAINK Bókay János Gyermekalapítvány Trautsch András Olivér Alapítvány Magyar Gyermeksebész Alapítvány SZPONZORAINK... 91

4

5 1. ELÕSZÓ ÉS AJÁNLÁS Lectoris salutem! Mottó: Ideje van a hallgatásnak és ideje a szólásnak A görög êáéñüò a régi görögök képzeletében a döntõ pillanat és kedvezõ alkalom megszemélyesítõje volt. Egyben azt a legfontosabb, legalkalmasabb idõpontot is jelentette, aminek megragadása, vagy az arra való rátalálás elvezethet a harmóniához. Életünk nagy titka, az élet mûvészete éppen az, hogy miként tudjuk megtalálni különbözõ élethelyzeteinkben a êáéñüò-t. A modernkori társadalomban vergõdõ emberek eszeveszett rohanása egyre reménytelenebbé teszi a harmóniához való eljutást. A êáéñüò-t zavartan keresõ, de nem találó embernek a XXI. században szembe kell azzal néznie, hogy együtt él a megzavart harmónia következményeivel. Pedig csak a természethez kellene fordulnunk. A természet csodáját éppen az adja, hogy minden folyamat harmonikusan épül egymásra, a változások jól tervezettek, s megfelelõ idõpontban következnek be. Ismerjük-e a természet harmóniáját? Nekünk, gyermekorvosoknak mindennapi gyakorlatunk a fejlõdõ szervezet vizsgálata, a fiziológiás és a patológiás elkülönítése. Naponta rácsodálkozhatunk a csecsemõ testi-lelki fejlõdésére, egy-egy harmonikus család örömére. S azt is észre kell vegyük, hogy lassan többségben vannak a szétesõ családok, a kisdedek lelki torzulásához vezetõ diszharmonikus közösségek. Tudunk-e tenni, mi gyermekorvosok valamit érdekükben? Tudunk-e néhány jó szóval segíteni rajtuk? Megtudjuk-e ragadni különbözõ élethelyzeteinkben a êáéñüò-t. Vagy nekünk magunknak is annyi a bajunk, hogy megelégszünk s örülünk, ha a hozzánk fordulók szomatikus bajain úrrá tudunk lenni? Rohanunk-e a tömeggel a plázákba, vagy idõnként megállunk és rácsodálkozunk egy nyíló virágra, egy mosolygó csecsemõre? Észrevesszük-e, hogy mekkora a felelõsségünk a teremtett világért, vagy az eszeveszett fogyasztásban öngyilkos módjára éljük fel a jövõnket? Tudjuk, hogy a test és a lélek harmóniája vezethet csak el a zavartalan fejlõdéshez. A csecsemõkor testi-lelki fejlõdését legjobban a szeretetteljes családi közösség biztosíthatja, ez az a környezet, amelyet semmiféle bölcsõde nem pótolhat. S a családhoz nemcsak a szülõk tartoznak hozzá, hanem a testvérek is, és természetesen a nagyszülõk. A nagycsalád, mint modell sajnos felbomlott (ahol pedig mindenkinek meg volt a szerepe és a felelõssége, s amely segítette a csecsemõfejlõdést, a szülõk boldogulását és az öregkori egyedüllét kivédését). A mai társadalom elvesztette a êáéñüò-t. Ez is részévé vált mindennapi életünk kihívásainak. Sokan még nem is keresik, de egyre többen vágynak az emberiség gondolkodásmódjának, szemléletének, erkölcsének, etikájának megváltoztatására. A Prédikátor könyvében az olvasható, hogy mindennek megvan a maga órája, s az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Lehet, hogy eljön az idõ? Azt kívánom gyermekeim leendõ gyermekeinek, hogy szülessenek meg, s hogy szüleik leljenek rá a testi-lelki harmóniára, hiszen csak ez biztosíthatja az emberiség számára a jövõt. Budapest, május 17. Tulassay Tivadar 5

6

7 2. TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Kiemelkedõ személyiségek látogatásai az I. sz. Gyermekklinikán A társadalom politikai vezetõ személyiségei, és méginkább azok feleségei olykor látogatásukkal tisztelik meg a gyermekkórházakat. Ezek a vizitek súlyt adnak a meglátogatott intézménynek és gyakran public relation jelentõséggel is bírnak, hiszen a mai idõben televízió, rádió, újságok is hírt adnak az eseményrõl. Ilyenek a gyermekklinika-kórház, több mint 170 éves történetében gyakran elõfordultak. A kiemelkedõ látogatások egy részét a továbbiakban ismertetjük. Az intézet alapítása 1836-ig nyúlik vissza, amikor Schoepf-Merei Ágoston Budapesten a mai Dohány utca és Wesselényi utca sarkán levõ telken kórházat építtetett fel, az ún. Orthopaediai Privat-Intézetet a Mirigykór s Elgörbülések gyógyítására az emberi testen s tagokon. Elsõ látogatója 1837-ben az emlékkönyv tanúsága szerint Gróf Széchenyi István volt, akit elkísért felesége Crescencia grófnõ is. A legnagyobb magyar személyes kapcsolatot tartott fenn Schoepf-Mereivel, feljegyzések szerint a kórházban levõ lakásán az igazgató ebédre látta õt vendégül, gyermekeinek orvosi ellátására is felkérte Széchenyi. Széchenyi István A kórház által bérelt házrész hamarosan túl kicsi lett a feladatok elvégzésére és 1845-ben egy a Szegény-Gyermekkórház Egyesület által építtetett új épületbe költöztek át, amely egészen 1884-ig mûködött. A Habsburg családdal való kapcsolat még a rövid ideig fennálló Orthopaediai Intézetben kezdõdött. Széchenyi látogatása után néhány héttel eljött Mária Dorottya fõhercegnõ, József nádor felesége, udvarhölgye (Bánfy grófnõ, Thurn gróf felesége) kíséretében és a megtisztelõ látogatás egyúttal súlyt is adott az újonnan megalakult intézménynek. Ez az épület mintegy két évi fennállása után, az 1838-as nagy árvízben összeomlott. A fõhercegnõ élére állt az árvízi pusztítás után az új általános gyermekkórházhoz szükséges anyagi eszközök elõteremtésére irányuló erõfeszítéseknek; legmagasabb pártfogásával segítette a gyermekkórház szervezésére alakult egyesületet. Személyesen is részt vett az õsz utcai (ma Puskin utca) épület felavatásánál és feljegyezték, hogy lánya Mária a késõbbi belga királyné, II. Lipót hitvese is ott volt kíséretében. Ez az esemény a gyermekkórház és a belga uralkodóház közötti kapcsolat érdekes szinfoltja lett annak a látogatásnak is, amelynek részeként Paola belga királyné 2002-ben megtisztelte a Klinikát. Erzsébet királyné Megemlítjük, hogy Mária Dorottya fõhercegnõ emlékét a pesti belvárosban a Dorottya utca õrzi és a gyermekkórház ügyében tett erõfeszítései csupán részei voltak a sok jónak, amit a reformkor Magyarországáért tett. Jelentõs esemény volt, amikor május 11-én az elsõ magyarországi látogatásán lévõ Erzsébet királyné felkereste a gyermekkórhá- Scitovszky János hercegprímás és esztergomi érsek 7

8 zat. Kíséretében volt más notabilitások mellett Hildegard fõhercegnõ, Scitovszky János hercegprímás és Pálffy Móricz Magyarország királyi kormányzója. A látogatás az ún. önkényuralom idejében történt, ekkor Magyarországnak nem volt önálló felelõs kormánya, a királyi kormányzó volt az országnak a legfõbb közjogi méltósága. A kórház naplójának tanúsága szerint a fiatal királyné, akinek kapcsolata Magyarországgal és a magyar néppel ezen elsõ látogatással kezdõdött, elégedettségét fejezte ki a gyermekek ápoltsága, elhelyezése és gondozottsága fölött, adományt tett a gyermekek kezelésének elõsegítésére és saját kezûleg írta be nevét az intézet emlékkönyvébe. A királyné által használt tinta és porzó tartót az utókor megõrizte, soha többé nem használták, a tinta beleszáradt és ennek az eredeti tintának a nyomai a mai napig is láthatók. Ezekben az években az intézményt mindvégig támogatta Hildegard fõhercegnõ, tíz éven keresztül az intézmény legfõbb patrónusa volt, egészen 1864-ben bekövetkezett haláláig ban Rudolf fõherceg, trónörökös ifjú felesége Stefánia aki belga királyi hercegnõ volt, és egyuttal József nádor és Mária Dorottya unokája hozzájárult ahhoz, hogy az akkor újonnan épülõ Gólya (ma Bókay János) utcai épület és a Kórház Egyesület felvegye az õ nevét és a továbbiakban az intézmény, mint Stefánia Gyermekkórház Egyesület Gyermekkórháza mûködött. Amikor a trónörökösné õszén leány gyermeknek adott életet, ennek örömére Rudolf-Stefánia Alapítvány jött létre; az alapítvány jövedelmének bizonyos hányadát a továbbiakban a gyermekkórház kapta, mint ahogyan ezt Kammermayer Károly akkori polgármesternek, a kórházhoz intézett levele is tanusítja. Bókay János igazgatósága idején látogatta meg a Klinikát Karageorgevits Persida hercegnõ a szerb királyi család tagja. A két világháború közötti idõben is kapcsolat volt a Habsburg család és az akkor már a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyermekklinikája között. Auguszta fõhercegnõ, József fõherceg felesége töb alkalommal felkereste az intézetet, részben azért is, hogy a család gyermekeinek orvosi ellátását kérje. Az unokák kezelése körül szorgoskodott, gondos anya és nagymama volt. Ugyanezekben az években menye, Anna fõhercegnõ, József Ferenc fõherceg felesége ismételten elvállalta, hogy a kórház belsõ életének nagy ünnepségein megjelenjen; így rendszeresen eljött a gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnepségre novemberében a volt uralkodó család feje Habsburg Ottó feleségével, György nevû fiával és annak Eilika nevû feleségével együtt eleget tett meghívásunknak és 85. születésnapján meglátogatott bennünket. Ekkortájt volt 140 esztendeje Erzsébet királyné látogatásának és az õ meghívását erre az évfordulóra idõzítettük. A Klinika megismerésén túl rövid elõadást is tartott az akkori politikai élet aktuális kérdéseirõl. Ismertette a tényeket és elképzeléseit Magyarország fejlõdésérõl és az európai integrációs lehetõségekrõl. A magyarság sorskérdéseit érintõ történelmi távlatokat átfogó elõadása lenyûgözte a jelenlevõket. 5 évvel késõbb 2002 novemberében, most már 90. születésnapja alkalmából ismét ellátogatott hozzánk Habsburg Ottó számos családtagjával együtt. Ekkor feleségén (Habsburg Regina) kívül két fia Károly és György, Gabriella és Wallburga nevû lánya, valamint Habsburg Mihály a József nádor család leszármazotta kisérte õt. Az ekkor elmondott beszéde hazánk sorskérdéseirõl mutatta a 90. születésnapját ünneplõ Habsburg Ottó még mindig lenyûgözõ orációját. Habsburg Ottó elõadást tart az európai sorskérdésekrõl Habsburg Ottó emlékkönyvi bejegyzése 8

9 A II. Világháború utáni évtizedek nem nagyon kedveztek annak, hogy állami vezetõk, magas rangú külföldi vendégek a beteg gyermekeket látogassák és tájékozódjanak a nálunk folyó munkáról. Az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság elnökei azonban mindnyájan megtiszteltek bennünket személyes megjelenésükkel. Elsõként Göncz Árpád államfõt említjük, aki január 8-án jött el hozzánk. Emlékkönyvi bejegyzése a következõ: Köszönöm a mai látogatás élményét annyi gondot-bajt hallottam, hogy egyre optimistább lettem tõle -, ha mégis ilyen a klinika, akkor milyen lesz, ha feljebb lépünk: mi, az ORSZÁG. Büszkén és szeretettel Göncz Árpád Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke felesége társaságában 1999 során Habsburg Eilika fõhercegnõ több lépést tett annak érdekében, hogy Németországból érdemi menynyiségû kórházi felszerelést adományként hozzánk juttasson december 6-án a Heim Pál emlékérem elnevezésû kitüntetés átvételére hozzánk érkezett Göncz Árpádné, volt államelnökünk felesége. A kitüntetés a rehabilitálásra szoruló gyermekbetegekért végzett tevékenységének elismeréséül szolgált. Az ünnepség után érdeklõdést mutatott a Klinikán folyó építkezés iránt (ekkor már elõrehaladt stádiumban volt a második emelet kiépítésének anya-gyermek szobák, oktatási helyiségek, orvosi szobák, stb. akkori fázisa). A tevékenység iránt érdeklõdõ Zsuzsa aszszonyt alig lehetett arról lebeszélni, hogy a decemberben korán beállt sötétségben az építkezési területen, gyér világítás mellett ne menjünk végig. Érdekes eseménye volt a 2001-es évnek, amikor betegeinket karácsonyi koncerttel ajándékozta meg Mádl Dalma asszony, az államelnök hitvese. Komor Ágnes mûvészeti vezetésével mûködõ Ifjú Operabarátok Egyesülete nemcsak zenei produkciót mutatott be a gyermekeknek, hanem kulisszatitkot is elárultak, hogyan kell egy színésznek nevetségesen nagy hasat csinálni, krinolinba bújni, hogyan néz ki egy korona a fejen és egyéb színpadi trükkök bemutatására is sor került. Nancy Goodman Brinken az Amerikai Egyesült Államok nagykövetnõje a neonatális intenzív osztályon december 4-én az Egyesült Államok nagykövetnõje, Nancy Goodman Brinken, akinek ismerten határozott érdeklõdése van az egészségügy iránt, meglátogatott bennünket, különösen az inkubátorban levõ újszülöttesk-koraszülöttek érdekelték õt, és a könyvtárunkban levõ kulturális emlékek is felkeltették figyelmét. Mádl Ferenc államfõ 2001 decemberében, röviddel karácsony elõtt jött el hozzánk, kiséretében volt Mikola István akkori egészségügyi miniszter, így a látogatás és a könyvtári beszélgetés az egészségügy jövõjérõl, finanszírozási lehetõsé- Mádl Ferenc köztársasági elnök és Mikola István egészségügyi miniszter látogatása 9

10 A köztársasági elnök ismerkedik betegeinkkel gekrõl szólt elsõsorban. A beszélgetés tartalmát elmélyítette Sótonyi Péter rektor és Szollár Lajos dékán jelenléte, és a beszélgetésben való részvétele. Az Államelnök sok játékot hozott a Klinika gyermekeinek, így azután az öröm és az élmény mindenkit elért. Ez volt az az alkalom, amikor a lépcsõházunk fordulójában elhelyezett Petrás Mária által készített Csángó Madonna, a szoptató asszony és Magyarország nagyasszonya dombormûvet az Elnök Úr felavatta. Az elnöki bejegyzés emlékkönyvünkbe így szól: Köszönjük az élményt, amiben a gyermekgyógyászattal való cselekvéssel minket látogatókat is részesítettek. Sok köszönet és az Isten áldását kérjük mindenki munkájára. A nagykövet feleségek látogatása Mádl Dalma asszony vezetésével Még egy decemberi zenei eseményrõl kell beszámolnunk: a Budapesti Diplomáciai Testületek Feleségeinek Egyesülete Klinikánk javára jótékonycélú ária estet szervezett a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Gourdes Alvarez asszony, az Equador-i nagykövet felesége, hazájának ismert operaénekesnõje, énekelt és a befolyt összeget Klinikánk különbözõ céljait szolgálta. Ebben az esetben is Mádl Dalma asszony aktivitásának köszönhettük a létrejött kulturális eseményt. A Klinikán folyó munka iránti érdeklõdésen túlmenõen a beteg gyermekeket megmosolyogtató, a kezelések terhét csökkentõ Piros Orr Bohóc Alapítvány nálunk folyó munkája is többekben érdeklõdést keltett. Így február 1-én Mádl Dalma asszony jött el hozzánk, kíséretében 12 nagykövet feleség, akikhez még csatlakozott Kanada nagykövet asszonya. A testület, mely a látogatást szervezte, a Diplomatic Spouses Association Budapest (DSAB). Elsõsorban a gyermekek lelki terheinek csökkentését szolgáló foglalkozásaink nyerték meg tetszésüket. Paola belga királynõ látogatása végén beír az emlékkönyvbe június 25-én a belga király felesége, Paola királyné látogatott meg bennünket, férje hivatalos magyarországi vizitje alkalmából. Érdeklõdéssel hallgatta Klinikánk történetét, különösen csodálkozva vette tudomásul, hogy intézményünk sok évtizeden keresztül a belga király, II. Lipót, lányának Stefánia fõhercegnõnek nevét viselte. Mint már említettük az osztrák-magyar trónörökös Rudolf fõherceg feleségeként érte õt a kérés, hogy az intézmény és az azt fenntartó egyesület az õ nevét viselje. Stefánia személyes látogatásáról a Klinikán nincs adatunk. Betegeink nagyon várták a belga királyné látogatását, csupán az egyik kisfiú volt csalódott: milyen királyné az, akinek sem koronája, sem palástja sincsen. Ugyanezen a napon az esti órákban a Klinika néhány tagja meghívást 10

11 kapott arra a balett estre és vacsorára, amelyet a belga király tiszteletére rendeztek a Nemzeti Színházban máricius 5-én meglátogatott bennünket Jolanta Kwasniewska asszony, a lengyel államelnök felesége és vele együtt Mádl Dalma asszony a köztársasági elnök hitvese. Az eseményre abból az alkalomból került sor, hogy a Lengyel Köztársaság elnöke hivatalos látogatást tett Magyarországon. A Klinika jelenének és múltjának ismertetése során érdeklõdést keltett, hogy augusztusában a Klinika elsõ két betege lengyel származású volt a Magyar Országgyûlés elnöke, Szili Katalin és Selmeczi Gabriella FIDESZ-es országgyûlési képviselõ látogatott el hozzánk, abból az alkalomból, hogy jelentõs anyagi segítséget nyújthattak jótékonysági est, mûvészeti tárgyak aukciója segítségével. A látogatásra december 23-án került sor. Amint a Házelnök Asszony mondta egy ilyen alkalom arra is szolgál, hogy a napi politikától kicsit fölemelkedve, gondolkodjanak azon a politikusok, hogyan lehetne hatékonyabban támogatni a gyermekgyógyászatot. Az emlékkönyvi bejegyzés utal arra, hogy a jótékonysági est Advent elsõ vasárnapján volt és a Jézuska születése elõtt egy nappal örömmel látogatott meg bennünket a két politikus február 2. Az akkori magyar miniszterelnök felesége, Medgyessyné Csaplár Katalin látogatása során szemlátomást érdeklõdést mutatott a szülõ és gyermek együttes ellátására szolgáló szobák iránt és figyelmét lekötötte a bemutatott májtranszplantáció után levõ kisded bemutatása április 14-én egyszerû kámzsás ember látogatta meg Klinikánkat, mégis õ volt a legfontosabb vendég, miatta gyûltek össze számosan, hogy láthassák õt és meghallgathassák azt, amit mond. Böjte Csaba ferences testvér az erdélyi gyermekek megmentõje jött el hozzánk decemberében a politikai paletta két oldalán levõ, de jelentõs szerepet betöltõ személyiségek látogattak meg bennünket december 22-én ill. december 27-én. Az elõzõ dátumon Áder János a FIDESZ frakcióvezetõje jött el és könyvének bevételébõl 500 eft-ot ajánlott fel céljainkra. Az amúgy szigorú arcú politikus a Piros Orr Bohócok segítségével a gyermekek tréfálkozásában örömmel vett részt. A kancellária miniszter, Kiss Péter szintén a gyermekek látogatására jött és a Miniszterelnöki Hivatal jelentõs pénzadományát juttatta el hozzánk. A karácsonyhoz csatlakozó miniszteri látogatás nagy média viszhangot kapott. Jolanta Kwasniewska asszony, a lengyel államelnök felesége vidáman konstatálja, hogy a Klinika két elsõ betege (1839) lengyel Szili Katalin parlamenti elnök és Selmeczi Gabriella országgyûlési képviselõ mosolyogva imitálják, hogy az emlékkönyvi bejegyzéshez Erzsébet királyné tintatartóját használják Böjte Csaba atya elõadást tart az erdélyi gyermekek megsegítésérõl 11

12 Áder János részt vesz a gyermekek vidám programjában Kiss Péter kancellária miniszter látogatása Sólyom László köztársasági elnök a neonatális intenzív centrumban Medgyessyné Csaplár Katalin a miniszterelnök felesége érdeklõdéssel hallgatja a májtranszplantációról szóló ismertetést Az államelnökök sorában a Magyar Köztársaság jelenlegi elnöke augusztusában tisztelt meg bennünket látogatásával. Sólyom László a következõket jegyezte be emlékkönyvünkbe: Mély benyomást gyakorolt rám, hogy az ország legrégibb gyermekklinikája hûséges maradt az alapítók szelleméhez, hogy a legmagasabb szakmai színvonalon, igazi emberséggel s a társadalmi háttér okok és kilátások teljes tudatában végzi munkáját. A Klinika hosszú múltjának egyes eseményeit mutattuk be a megelõzõ oldalakon. Talán a gyermekgyógyászat szempontjából ezen fontos látogatásoknál is lényegesebbek azok a látogatók, akik a gyermekgyógyászat, ill. az orvoslás jelentõs személyei voltak. Sokan személyesen eljöttek, mások dedikált fényképet küldtek, vagy levelekkel, különlenyomatokkal adták jelét szakmai megbecsülésüknek. Talán az évkönyv valamely következõ kötetében az orvoslás ezen nagyjainak emlékét is felidézhetjük. 12

13 3. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A 2008-AS ÉVRÕL Az I. sz. Gyermekklinika 2008-ban megmaradt egy nyugodt szigetnek az állandóan változó és háborgó külsõ körülmények ellenére is. Összességében elmondhatjuk, hogy bár jelentõs változás nem történt a Klinika életében, az eddigi elõremutató folyamatok folytatódtak. A hármas szerepnek, amelyet egy egyetemi intézmény betölt, most is sikerült megfelelni. Az oktatás területén legnagyobb változás a magyar nyelvû graduális képzésben történt. Óhatatlanul szükség van idõnként az oktatott ismeretek felújítására és a naprakésszé tételére. Ez maradéktalanul megtörtént az elmúlt évben. Megújítottuk és aktualizáltuk a tantermi elõadások oktatási anyagát és a gyakorlati képzés egy részét. Kiegészítettük és megújítottuk vizsgáztatási rendszerünket is. Ezekkel, a változtatásokkal úgy érezzük sikerült követni a megújult tudásanyagot, mind pedig a Klinikát is elérõ, és az oktatásban is jelentkezõ verseny kihívásait. A posztgraduális képzésben folytatódtak, bár egyre nehezebb körülmények között, az eddigi hagyományok. Sajnos már tavaly is veszélybe került a több mint 15 évre visszatekintõ Bókay délután sorsa, egyelõre azonban a lelkesedés és a klinika munkatársainak munkája életben tudta tartani ezt a hagyományt. Az oktatási tevékenységnél kell megemlíteni, hogy a klinika vonzereje a fiatalok számára nem csökkent. Ismét jelentõs volt a túljelentkezés gyermekgyógyász rezidensi helyekre és a felvettek jelentõs része a mi klinikánkon szeretné folytatni késõbb is munkáját. Részben az õ segítségükre kezdtük el összeállítani az I. sz. Gyermekklinika sürgõsségi protokolljait, amely végül egy kisméretû kiadvány formájában nemcsak házon belül, hanem a gyermekorvosnak készülõk és a már gyermekorvosok körében is nagy sikert aratott. Az oktatást és egyben a kutatást is minõsíti és dicséri, hogy a megújult és nehezebbé vált Rektori Pályázatok rendszerében, intézetünkben tudományos munkát végzõ diákok kiemelkedõen sok I. helyezést (6 estben) értek el. További siker a számos TDK-s medikus és a TDK Konferencián elért eredmények is. Tudományos életünk az elmúlt évek szép hagyományainak megfelelõen folytatódott és talán a legnagyobb siker, hogy átugrottuk a korábbi években magunk által magasra állított mércét. Jelzi ezt a tudományos pályázatok száma és minõsége, valamint az ezek segítségével létrejött munkák. Ezt mutatják a puszta számok, mint amilyenek az impakt faktor és citációk, amelyekben az egyetemen belül továbbra is vezetõ helyen állunk; a minõségi munkát jelzi az újabb 2 Ph.D. fokozat és az újonnan megszerzett egy MTA Doktora cím is. Örvendetes az is, hogy a fiatal Ph.D. hallgatók egyre több nemzetközi konferencián is bemutathatták eredményeiket. Két kiváló TDK-s diákunk pedig nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el. További pozitív visszajelzést jelent mind a kutatás, mind az oktatás számára, hogy az egyetem tehetséggondozó programjába több TDK-s és Ph.D. hallgatónk is felvételt nyert. A betegellátás területén a legnagyobb eredmény, hogy az állandóan változó és kiszámíthatatlanná váló külsõ körülmények között is sikerült a korábbi színvonalnak megfelelõen ellátni feladatunkat. A klinika vonzereje nem csökkent a rezidens idejüket letöltõ kollégák számára, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan most is sokan szerettek volnan felvételt nyerni az I. sz. Gyermekklinikára. Sikernek könyvelhetjük el, hogy az egyre rosszabb gazdasági helyzetben is növekedett szakápolói létszámunk. Az egy évvel korábban csökkentett ágyszám ellenére a HBCS pontok és a bevétel nem csökkent, sõt növekedést sikerült elérnünk. Ennek hátterében részben a teljessé vált anyagcsere-szûrés és az ennek hátterét képezõ anyagcsere betegek ellátását szolgáló egység kiépítése áll. Jelentõs elõrelépés volt a 2008-as évben, hogy az eddig elsõsorban diabetes mellitus ellátásra koncentráló endokrinológia egy kiváló szakemberrel bõvült és így az endokrin betegségek sokkal szélesebb spektrumát tudjuk ellátni. További elõrelépés volt a gyermekgyógyászati alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium létrehozása, amely egyrészt segít a már klinikánkon gondozott betegek diagnosztikájában, másrészt új betegek felvételére is lehetõséget ad. A Klinika betegellátó tevékenységéhez tartozik, hogy kis ápoltjaink minél barátságosabb és megnyugtatóbb környezetben várhassák a vizsgálatokat. Ezt segítette az ambulancián külsõ segítséggel megújult és megszépült játszótér. 13

14 Mirõl is lehet, vagy kell még az összefoglalóban szólni? Talán nem hagyhatjuk ki a számos külföldi látogatót, akit munkatársaink és a Klinika jó híre hozott hozzánk. A korábban az I. sz. Gyermekklinikán dolgozó Bucsky Péter professzor a Semmelweis Egyetem Honoris Causa Díszdoktora lett; errõl az évkönyv Fontosabb események címû fejezetében kicsit részletesebben is említést teszünk. Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti azokat a kollégákat, munkatársakat, akik a jelen és jövõ generációját, mint önkéntes segítõk továbbra is támogatják és a klinikát második családjuknak tartva nagyban hozzájárultak és reméljük még sokáig fognak hozzájárulni, ahhoz, hogy a külsõ körülmények változásai ellenére az I. sz. Gyermekklinika továbbra is egy nyugodt sziget legyen, ahová szülõ, gyermek, medikus és kolléga is szívesen fordul. 14

15 4. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ ÉS A BETEGELLÁTÁS MUTATÓI Az elmúlt évben a klinika bevétele 26%-os növekedést mutat, mely az anyagcsereszûrés új feladat belépésébõl adódik Index% Fekvõbeteg-ellátás HBCS súlyszám 9 566, , BBCS (EFt) , ,3 114 Hosszú nap (db) 1 529, ,7 82 Hosszú nap (EFt) 5 731, Intenzív hosszú nap (db) Intenzív hosszú nap (EFt) 1 852, ,2 298 Fekvõbeteg ellátás bevétele összesen: (EFt) ,5 114 Járóbeteg-ellátás + Labor Teljesített pont Járóbeteg ellátás bevétele , ,3 271 összesen: (EFt) Esetfinanszírozott ellátás bevétele (EFt) , ,8 76 Esetfinanszírozott eszközök bevétele (EFt) 1 182, ,5 380 Bruttó bevétel összesen (EFt) , , térítési kategória (EFt) Korrigált bevétel (EFt) , Átcsoportosítás eseti (EFt) , ,6 202 Szolidaritási alap (EFt) , Közvetett feladatok (EFt) Nettó bevétel (EFt) ,5 120 A fekvõ- és járóbeteg-ellátás bruttó bevételének 26%-os növekedése mellett a nettó bevételünk 20%- kal emelkedett az elõzõ évihez képest. Bevételek: Megnevezés Összeg (E Ft) Arány (%) OEP + OM Bevételbõl származó keret Devizatandíjas oktatás elõirányzat ,3 Különféle bevételek (külföldi betegellátás, külföldi ambuláns díj, egyéb szolgáltatás) ,5 Tudományos Kutatási támogatások, egyéb pályázatok ,2 Összesen

16 A számadatok alapján a Klinika rendelkezésre álló pénzeszközeinek 7%-a származott különféle kutatási és oktatási bevételbõl, pályázatokon elnyert juttatásból, támogatásból. A Klinika pénzeszközeinek jelentõs arányát képviselõ költségvetési elõirányzat (OM-OEP) személyi és dologi keretek közötti megoszlását és az arányok idõbeli változását a következõ táblázat mutatja be: Megnevezés Személyi kiadásokra fordítható keret (bér + járulék) E Ft Arány % E Ft Arány % Dologi kiadásokra fordítható keret Összesen: A felhasznált költségvetési keret 6 %- os növekedésén belül a személyi és dologi keretek aránya az elõzõ évihez képest nem változott. Beruházások, felújítási munkák felsorolása, költségvetésbõl és külön keretekbõl: Pulmonológiai osztály teljes felújítása Pszichiátriai osztály festése Gép- mûszerbeszerzés költségvetésbõl, külön keretekbõl: Alvásdiagnosztikai rendszer Számítógépek Nyomtatók Klíma berendezés Bútorok Hûtõszekrények Kezelõ pult Levegõpárnás ágy Szárítószekrény Szívókészülék állvánnyal Centrifuga Vegyi fülke Ágystruktúra 2008-ban: Ágystruktúra 2008-as évben Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászati ágy 42 Gasztroenterológia 5 Gyermek intenzív 4 Újszülött és gyermeksebészet 30 Neonatális Intenzív Centrum (NIC) 25 Kardiológia 4 Psychiátria 25 Összesen: 135 Fizetõs ágy 10 Mind összesen:

17 Betegellátási adatok: Ápolási és HBCS adatok Összes felvett fekvõbeteg Ápolási napok száma Átlagos ápolási nap 2008-as év fõ nap 5,6 nap CMI (case mix index) 1,29 Ágykihasználtság 91% HBCS* 10,412 Egy ágyra jutó HBCS 77,13 Járóbeteg rendelésen megjelentek száma * Az elfogadott és a kifizetett HBCS között éves viszonylatban kis különbség adódik Képalkotó vizsgálatok száma: Röntgen: Járóbetegek száma: vizsgálatok száma: Fekvõbetegek száma: vizsgálatok száma: Ultrahang: Járóbetegek száma: vizsgálatok száma: Fekvõbetegek száma: vizsgálatok száma: Szívultrahang vizsgálatok száma:

18

19 5. AZ ÁPOLÁS HELYZETE 2008-BAN évi ápolói-asszisztensi létszámváltozás: Az asszisztensi mozgás megnõtt az elmúlt évekhez képest, de ez elsõsorban az átszervezések miatt adódott. Januártól Klinikánkon mûködik az anyagcsere szûrõlaboratórium, ami új asszisztensek munkakezdését is jelentette. Az aneszteziológiai asszisztensek szervezetileg 2008-tól az Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Klinikájához tartoznak. Szakmai tudásunkat továbbra is konferenciákon, képzéseken próbáljuk fejleszteni ban klinikánkon 6 szakdolgozó fejezte be tanulmányait: gyermekintenzív terápiás szakápoló szakon: Bihariné Szlávi Orsolya, Loboda Teréz csecsemõ és gyermekápoló szakon: Kenyeres Annamária, Simonné Kuti Anna pulmonológus-allergológus szakasszisztensi szakon: Kustra Sándorné, Ujvári Regina. Az 2008/2009-es oktatási évben dolgozóink közül 20 fõ vesz részt különbözõ szintû képzésben. Szakmai tanulmányokon kívül 8 ápoló, ill. asszisztens jár az Egyetem szervezésében tartott angol nyelvtanfolyamra. Mûködési kártyánk megtartása érdekében szervezett pontszerzõ továbbképzéseken 71 ápoló, ill. asszisztens vett részt. Oktatóként továbbra is részt veszünk az alábbi intézetek hallgatóinak gyakorlati képzésben: csecsemõ és gyermekápolók, gyermekgondozók a Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskolából, diplomás ápolók, mentõtisztek, dietetikusok a SE Egészségügyi Fõiskolai karáról, intenzív szakápolók, anaesthesiológiai asszisztensek, képi diagnosztikai asszisztensek a Hetényi Géza Humán középiskolából tól fogadunk munkahelyi gyakorlatra értelmi sérült tanulókat a Bárczi Gusztáv Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolából. A tanulók kísérõkkel együtt jönnek gyakorlatra, és aktívan kiveszik részüket a ruharaktár, és a sterilizáló elõkészítõ munkájából. A Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány szintén 2006-tól segít a gyermekekkel való foglalkozásainkban. Az Alapítvány munkatársai az ambulancia várójában játszanak a gyermekekkel, és a Klinika pszichiátriai osztályán segítenek a foglalkoztatásban. 21

20 Márciusban a K&H Gyógyvarázs segítségével 50 kis betegünk élvezhette a Sportarénában bemutatott Walt Disney Jégrevût. Júliusban krónikus betegeink az MVM Trade Kereskedelmi Zrt jóvoltából gyermeknapi Élménynapon vehettek részt a Hajógyári szigeten. A rendezvény egésznapos gyermekprogramokkal segítette kis betegeink gyógyulását. Ezen felajánlásokon kívül segítségünkre voltak más civil szervezetek is, mint például a Piros Orr Bohócdoktorok, a Mosolygó Kórház Alapítvány, a Palánta báb együttes elõadása, és a megszámlálhatatlan Mikulás és karácsonyi ajándék, adomány. Összegezve: A 2008-as évet a nõvér létszám emelkedése, ismereteink bõvülése, a fejlõdõ munkahatékonyság és a dolgozók közötti jó hangulat jellemezte. A beteg ellátás zökkenõmentességét biztosítja az osztályok elfogadható eszköz és gyógyszer ellátása. Az ápolói, asszisztensi névsor Intézetvezetõ fõnõvér Ódorné Cziegler Mária, helyettese Négrádi Éva. Neonatológiai Intenzív Centrum Józsáné Bene Katalin Ambrus Gáborné Bihariné Szlávi Orsolya Bodnár Györgyné Csaba Zsuzsanna Czinege Krisztina Gerecz Lászlóné Jávorszky Sándorné Kapros Andrea Kara Hedvig Kárdási Judit Kollár Szonja Kondor Ibolya Loboda Teréz Pesti Ingrid Petelei Ágnes Pécsi Gáborné Pusztai Linda Rákóczi Katalin Sebestyén Szilvia Sellei Hajnalka Somogyi Ágnes Somogyvári Diána Szabadiné Székelyi Andrea Szabó Hajnalka Szentesi Jánosné Timkó Judit Tolvaj Krisztiánné Intenzív osztály Szabó Gáborné Barják Krisztina Csonka Viktória Czipó Annamária Hidasi Nikoletta Kovács Katalin Nagy Erika Nagy Zsolt Oprea Angéla Orbán Anita Osztolics Andrea Varga Tamásné 22

21 Csecsemõ osztály Szóka Zoltánné Ágoston Gyöngyi Bárdiné Fülöp Márta Bíró Kinga Bogdán Katalin Dembrovszky Ilona Fischborn Györgyné Gálffy Györgyné Ihász Judit Jenei Mónika Kasza Andrea Kenyeres Annamária Kiss Szabina Lovistyek Cintia Szalontayné J. Aranka Vámos Zsuzsanna Vese osztály Bori Istvánné Molnár Tiborné Tunyoginé P. Andrea Vajna Mária Belgyógyászat Erdélyiné Zsebõk Andrea Filér-Rácz Gabriella Papp Ferencné Zab Piroska Diabetes Zeher Zsuzsanna Boldizsár Ágnes Deák Annamária Simonné Kuti Anna Tamási Julianna Sebészet Földesi Józsefné Bódis Tiborné Miklós Katalin Néma Mária Semmelné Márkus Katalin Tomasek Mihályné Vági Tímea Mûtõssegéd Batancs Zoltán Bury-Pravotinszky Szabolcs Lengyel József Nagy István Röntgen asszisztens Bathó Ágnes Balogh Ferencné Melczner Andrea Németi Szilvia Novák Sándorné Szörényi Petra Újszülött csecsemõ osztály Dr. Békefi Dezsõné Balogh Edit Czenkiné Pozsonyi Rita Fazekas Zoltánné Horváth Dezsõné Katona Marietta Lazorka Diána Lindner Irma Somlyai Istvánné Tolmácsi Rita Varga Xénia Mûvese Jobbik Ibolya Kovács Károlyné Márhoffer Éva Neurológia Németh Sándorné Ágoston Zoltánné Balogh Ferencné Bozsó Veronika Pekk Zsanett Pulmonológia Kustra Sándorné Madarász Krisztina Petrik Zsuzsanna Sütõ Anikó Szebeni Szilvia Mûtõ, aszepta Batka Józsefné Czirják Olga Hegedûs Klára Illés Katalin Lengyelné Mezõfi Rozália Stóniné Pásztor Margit Steril elõkészítõ Benkovics Lászlóné Szekfû Csilla EEG labor Koródi Andrásné Nagy Edit 23

22 EKG, légzésfunkció Kalapos Szabolcsné Szimán Jánosné Laboratórium Balaton Gabriella Molnárné Samu Rita Nyári Tünde Seprûs Edit Szénási Mária Tóth Klára Ambulancia Buzás Erika Balázs Mária gégészet Csernus Pálné általános ambulancia Gergelyné Ritter Margit sebészet Krusper Szilvia-ambulancia Licsár Tiborné általános ambulancia Szilvágyi Márta diabetes Tadissiné Papp Zsuzsanna vese Anyagcsere laboratórium Apáti Jánosné Arnoldné Szittya Ildikó László Erzsébet Kutatólaboratórium Bernáth Mária Egyéb Horváth Mónika gyógyszertár Kiss Erika- dietetikus Kovács Mónika szociális munkás Persina Béláné fizioterápia Ujvári Regina szív UH 24

23 6. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÉVBEN Igazgató egyetemi tanár: Egyetemi tanárok: Professor emeritus: Docensek: Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai orvos: Dr. Tulassay Tivadar Dr. Arató András igazgatóhelyettes Dr. Reusz György igazgatóhelyettes Dr. Szabó András igazgatóhelyettes Dr. Szabó Antal Dr. Verebély Tibor Dr. Miltényi Miklós Dr. Balogh Lídia Dr. Kis Éva Dr. Körner Anna Dr. Szõnyi László Dr. Bókay János Dr. Dezsõfi Antal Dr. Dérfalvi Beáta Dr. Kálmán Attila Dr. Máttyus István Dr. Sallay Péter Dr. Szabó Attila Dr. Szabó Miklós Dr. Tóth-Heyn Péter Dr. Veres Gábor magyar tanulmányi felelõs Dr. Brandt Ferenc Ádám Dr. Kovács Lajos Dr. Molnár Zoltán Dr. Sárközy Gergely Dr. Szeberényi Júlia Dr. Antal Zsuzsanna Dr. Bérczes Rita Dr. Fekete Andrea Dr. Kelen Dorottya Dr. Kelen Kata Dr. Kincs Judit Dr. Krikovszky Dóra Dr. Lódi Csaba Dr. Müller Katalin Dr. Orosz Irén Dr. Szalay Balázs 25

24 Dr. Tory Kálmán Dr. Vojnisek Zsuzsanna Klinikai fõorvos: Klinikai szakorvos: Tudományos fõmunkatárs: Tudományos munkatársak: Részállásos tanácsadó: Önkéntes segítõ tevékenységet ellátó munkatársak: Közremûködõ orvosok: Dr. Gallai Mária Dr. Halász Zita Dr. Horváth Erzsébet angol tanulmányi felelõs Dr. Pataki Margit Dr. Pászthy Bea Dr. Szentirmai Csaba Dr. Várkonyi Ildikó Fenyvesné Dr. Nyitrai Anna Dr. Götze Judit Dr. Kiss Imre Dr. Tölgyesi Andrea Dr. Vörös Péter Balázs Dr. Farkas Viktor Dr. Kenesei Éva Dr. Jávorszky Eszter Györgyi Dr. Turmezeiné Horváth Judit Dr. Vannay Ádám Dr. Machay Tamás egyetemi tanár Dr. Rényi Imre egyetemi adjunktus Dr. Cserháti Endre ny. egyetemi tanár, német tanulmányi felelõs Dr. Bodánszky Hedvig egyetemi magántanár Dr. Kelemen József ny. egyetemi adjunktus Dr. Kohlhéb Ottó ny. egyetemi docens Dr. Madácsy László ny.egyetemi tanár Dr. Póder György ny. egyetemi adjunktus Dr. Schmidt Károly ny. egyetemi adjunktus Dr. Stubnya Gusztáv Dr. Felkai Mária neurológus Dr. Mertz Katalin fül-orr-gégész 26

25 Dr. Mezei Györgyi allergológus Fõállású MTA kutatók: Dr. Vásárhelyi Barna tudományos fõmunkatárs Dr. Gyõrffy Balázs tudományos munkatárs Dr. Bokodi Géza tudományos munkatárs Dr. Szebeni Beáta tudományos munkatárs Dr. Treszl András tudományos munkatárs Dr. Vass Géza tudományos munkatárs Pszichiátriai osztály közremûködõi: Bajúsz Csilla pszichológus Csenki Laura pszichológus Csergõffy Dóra pszichológus Füzesi-Kulcsár Szilvia mentálhigienes szakember, addiktológiai konzulens Csernyák Péter szociális munkás Gazdasági vezetõ: Intézet vezetõ fõnõvér: Belépõ közalkalmazottak: Kilépõ közalkalmazottak: Farkas Szabolcsné Ódorné Cziegler Mária Dr. Bérczes Rita Dr. Halász Zita Dr. Kelen Dorottya Dr. Kelen Kata Dr. Lódi Csaba Dr. Jávorszky Eszter Györgyi Dr. Schuler Ágnes Dr. Szalay Balázs Dr. Bokodi Géza (MTA kutatói státuszba került) Dr. Cserbák Anna Margittayné Dr. Berek Sarolta Dr. Kis-Tamás Melinda Dr. Kocsis István Dr. Schuler Ágnes Dr. Szentirmai Csaba Dr. Tusor Nóra Dr. Vass Géza (MTA kutatói státuszba került) 27

26 Szakvizsgák: Várkonyi Ildikó Gyermekradiológia szakvizsga, február 15. Külföldi tanulmányúton vettek részt: Horváth Erzsébet International ECHO Meeting, Párma (Olaszország) június 6th Advanced Symposium on Congenital Heart Disease in the Adult, Thessaloniki (Görögország) Kocsis István OMI Salzburg Medical Seminars International Anesthesiology, Course Director: V Malhotra Orosz Irén Egyetemi Gyermekklinika, Neurológiai részleg, Lübeck, Németország, Márciustól folyamatosan egész évben, 2009-re átnyúlóan. Tory Kálmán január június 30. Hospital des Enfant Malades-Necker Kórház, INSERM U574, Párizs 28

27 7. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Graduális oktatás Az általános orvosképzésen belül a gyermekgyógyászat oktatásában elsõsorban azoknak a kórképeknek a bemutatására helyezzük a hangsúlyt, amelyek döntõen a gyermekkorban fordulnak elõ. A felnõttektõl eltérõ fiziológiás különbségek hangsúlyozása ( a gyermek nem kis felnõtt ), a növekedés, fejlõdés sajátosságainak elemzése oktatásunk fontos eleme. Klinikánkon a gyermekgyógyászattal kapcsolatos ismeretek átadásának két fontos szempontja van: egyrészt a leggyakoribb, mindennapi kórképek (akut torokgyulladás, középfül-gyulladás, hasmenés, exsiccosis, hasfájás, stb.), másrészt a speciális betegségek az adott szakterület függvényében (neonatologia, veleszületett anyagcsere-betegségek, gyermeksebészet, nephrologia, gastroenterologia/endoscopia, diabetes, pulmonologia, immunologia, kardiologia stb.) történõ bemutatása, kiemelve a gyakorlatokon történõ betegágy melletti bemutatást, oktatást. A tradicionális curriculum mellett (5. évben 2 szemeszter, 6. évben 8 hét) a 3. és 4. évesek számára klinikai munka választható, heti 4-6 órában minimum 15 alkalommal. Ötödévben félévenként öt kreditpont szerezhetõ, vagyis a teljes évre 10 pont. A szigorló évben a 8 hetes gyakorlat sikeres abszolválásával 8 kreditpontot kapnak a hallgatók. A választható tárgyak (neonatológia, gyermeksebészet, pszichiátria) 2 kreditpontot érnek. Újdonságok A 2008/2009-es tanévtõl számos új elemmel bõvült oktatásunk. Az ötödéveseknek mindkét félév végén a szóbeli vizsgát megelõzõen írásbeli tesztvizsgát vezettünk be, amely döntõen az elõadások anyagára épül. A gyakorlatvezetõnél az elõre megadott tételsorból két tételt kiválasztva történik a félévi szóbeli vizsga. A félévi kollokvium osztályzatát e két részjegy átlaga adja. Korábban csak az elsõ félév végén kellett szóbeli vizsgát tenni, a 2008/2009-es tanévtõl kezdve a második félév anyagából is szükséges a szóbeli vizsga, ami a szigorlati tételsor gyakorlati, differenciáldiagnosztikai tételeibõl történik. Az elsõ félévhez hasonlóan az írásbeli tesztvizsga és a szóbeli vizsga átlaga alkotja az év végi gyakorlati jegyet. Újdonságként a döntõen az egész évi elõadások anyagából és az esetismertetésekbõl szerkesztett tanulmányi verseny elsõ helyezette(i) mentesülhetnek a hatodéves gyermekgyógyászati szigorlat alól. A hatodévesek számára a 2008/2009-es tanévtõl szigorlati tételsort állítottunk össze, amelybõl 3 kérdést kap a vizsgázó. Az V. éves orvostanhallgatók oktatása Az ötödéves orvostanhallgatókat tantermi elõadásokon, valamint csecsemõ- és gyermekgyógyászati gyakorlati oktatás keretében tanítjuk. A tantermi elõadások száma a két félévben heti 2 óra. Az elõadások tematikája az elsõ félévben a csecsemõkori fejlõdés, ill. növekedés kérdéseit taglalja. A második félévben az elõadások az egyes szervrendszerek betegségeivel kapcsolatosak. A tantermi elõadásokat a tanszékvezetõn kívül a vezetõ oktatók tartják. Vendég elõadóként a társklinika tanszékvezetõ professzorát és más kórházak kiemelkedõ specialistáját is meghívjuk. A tananyag elsajátításának egyik legfontosabb eleme az elõadásokon Orvostanhallgató csoport oktatása a belgyógyászati osztályon 29

28 történõ részvétel, hiszen az elõadások anyaga az alapja a két évközi írásbeli tesztvizsgának és az év végi tanulmányi versenynek. Az V. éves orvostanhallgatók gyakorlati oktatása heti három órában zajlik, amely során betegágy melletti kiscsoportos oktatást végzünk. A csoportbeosztást úgy készítjük el, hogy egy oktatóra lehetõleg 5-6 medikusnál több ne jusson. A fizikális betegvizsgálat hangsúlyozása, az általános és gyakorlati gyermekgyógyászat fontosabb ismérvei mellett speciális gyakorlatok keretében is tanítjuk a legfontosabb kórképek diagnosztikáját és kezelését. A gyakorlatok utolsó 30 percében tanulságos eseteket mutatunk be központi gyakorlat formájában. A VI. éves szigorlók oktatása A szigorló évben a hallgatók kéthónapos, folyamatos gyakorlaton vesznek részt (napi 6 órában), ezen belül szinte minden nap szigorlói vizitet és számos konzultációt tartunk számukra. Egy alkalommal bentalvásos ügyeletet is abszolválniuk kell. A szigorlók gyakorlatilag osztályos orvosi teendõket látnak el, megtekinthetik és részben el is sajátíthatják a betegeken végzett leggyakoribb beavatkozásokat. A hatodéves hallgatók oktatása különleges feladatot jelent számunkra. A szorgalmas és jól dolgozó szigorló a klinika orvosainak a mindennapi munkájában egyben segítséget is jelent, mindannyian örömmel fedezünk föl tehetséges fiatal kollegákat. A szigorlati vizsga után a hallgatók egy kérdõív kitöltésével mondanak véleményt a Klinikán történt gyakorlatukról. Szigorlók konzultációi 2008-ban Gyermekpszichiátiriai kórképek Csecsemõtáplálás, reflux a csecsemõkorban Endokrinológia a gyermekkorban D vitaminháztartás, Ca anyagcsere, rachitis Csecsemõkori icterus differenciáldiagnosztikája Folyadékháztartás zavarai és kezelése, exsiccosis Újszülöttkori légzészavarok differenciáldiagnózisa és terápiája Gyermeksebészeti kórképek és kezelésük Akut légzészavar differenciáldiagnosztikája és terápiája Anyagcsere-betegségek, gyermekkori májtranszplantáció Malabszorpció a gyermekkorban, coeliakia Krónikus gyermekkori májbetegségek Diabetes mellitus. Diabeteses ketoacidosis kezelés Pneumonia és fontosabb gyermek-pulmonológiai betegségek Nephrológiai kórképek a gyermekkorban Vizeleteltérések gyermekkorban, uroinfekció Anemiák okai a gyermekkorban Kiütéssel járó gyermekkori lázas betegségek Pászty Bea Bókay János Halász Zita Szabó András Balogh Lídia Máttyus István Szabó Miklós Kiss Imre Tóth-Heyn Péter Szõnyi László Arató András Dezsõfi Antal Körner Anna Kovács Lajos Reusz György Szabó Attila Molnár Zoltán Tory Kálmán 30

29 Gyermekkori fül-orr-gégészet Chronicus veseelégtelenség, Dialízis Fejfájás, fontosabb gyermek-neurológiai kórképek Képalkotó eljárások jelentõsége a gyermekkorban Kóros hasi terime differenciáldiagnosztikája A gyermekkori véres széklet differenciáldiagnosztikája, IBD Mertz Katalin Sallay Péter Farkas Viktor Kis Éva Szeberényi Júlia Veres Gábor Német nyelvû oktatás A tanév mindkét félévében az elõzõ évekhez hasonlóan folytatódott a német nyelvû oktatás. Az ötödéves hallgatók két, ill. három csoportban vesznek részt a kórtermi gyakorlatokon. A hatodéves hallgatók hasonló létszámban részben Egyetemünkön, részben hazájukban töltik le az elõírt gyakorlati idõt. A hallgatók létszámának valamelyes bõvülésének következtében az év második felében már három gyakorlati csoportot szervezhettünk. Tanulmányi felelõs: Általános gyakorlatvezetõk: Cserháti Endre Balogh Lídia Máttyus István Póder György Sallay Péter Schmidt Károly Szabó Attila Szõnyi László Tóth-Heyn Péter Veres Gábor A német hallgatók számára szolgáló tantermi elõadásokat az egyes témákban jól felkészült és német nyelven elõadni tudó munkatársak tartják. A 2008-as év speciális német oktatási feladata volt a következõ: az elsõ évfolyam hallgatói felkészítõ képzésben részesülnek. Ennek neve: Berufsfelderkundung. Ennek célja az, hogy az elméleti tárgyakkal ismerkedõ medikus tanulmányainak késõbbi értelme felõl tájékozódjon. Ezen idõ alatt forgószínpadszerû elosztásban mintegy 180 német hallgató vett részt fejenként 3-3 órás gyermekklinikai viziten, ahol az oktatók egy-egy kisebb csoportnak megmutatták a különbözõ betegségeket, beavatkozásokat. Ennek során megismerhették egy-egy villanás erejéig, hogy az általuk tanult anatómiai képletek, élettani funkciók hogyan jelennek meg kóros formában és milyen módon tudjuk azokat javítani, gyógyítani. Ezen kiképzési formához tartozott még egy kétórás tantermi elõadás, amely a gyermekgyógyászat alapvetõ, világméretû problémáit ismertette (elõadó: dr. Reusz György egyetemi tanár). Természetesen ez az oktatási forma a többi alapvetõ diszciplina (belgyógyászat, sebészet, stb.) bemutatására is kiterjedt. Angol nyelvû oktatás as év során folytattuk az angol nyelvû oktatást is. Az elõadásokat a II. sz. Gyermekklinika és Klinikánk oktatói felváltva tartják. Az V. éves hallgatók 9 csoportban vesznek részt a gyermekgyógyászati gyakorlaton. Tanulmányi felelõs: Horváth Erzsébet 31

30 Oktatásban részt vevõ orvosok I. évfolyam: Medical profession kurzus oktatói: Szeberényi Júlia Sárközy Gergely V. évfolyam Gyermekgyógyászat Általános gyakorlatvezetõk: 1. csoport: Szabó Attila 2. csoport: Dezsõfi Antal 3. csoport: Arató András 4. csoport: Veres Gábor 5. csoport: Tory Kálmán 6. csoport: Molnár Zoltán 7. csoport: Sallay Péter 8. csoport: Bókay János 9. csoport: Horváth Erzsébet Speciális gyakorlatok oktatói: Allergologia, pulmonologia: Diabetologia: Endocrinologia: Gastroenterologia: Kardiológia: Laboratóriumi diagnosztika: Nephrologia: Neurologia: Radiologia: Sebészet: PIC: Haematologia: Cserháti Endre Körner Anna Halász Zita Bodanszky Hedvig Horváth Zsóka Szabó Antal Reusz György Farkas Viktor Kis Éva Verebély Tibor Szabó Mklós Müller Judit és Csóka Mónika (II.Gyerekklinika) Neonatologia V-VI. éves hallgatók számára Általános gyakorlatvezetõk: Fakultációk Machay Tamás Beke Anna (SE I. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) Hajdú Júlia (SE I. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) Horváth Erzsébet Kis Éva Peter Cerny Foundation Szabó Miklós Verebély Tibor A hallgatók csecsemõ- és gyermekgyógyászat iránti érdeklõdését jelzi, hogy a Machay Tamás által vezetett neonatológiai fakultáción 66 angol, 17 német és 33 magyar évfolyamra járó hallgató vett részt. Különös köszönetet szeretnénk mondani a nem Klinikánkon dolgozó elõadóknak. Dr. Görbe Éva egyetemi magántanár, Dr. Hajdú Júlia professzor asszony és Dr. Beke Anna docens asszony aktívan részt vett a magyar és külföldi hallgatók oktatásában. Igen nagy népszerûség övezte a Peter Cerny Alapítvány elõadásait és gyakorlatát. Dr. Somogyvári Zsolt vezetésével végzett oktatás során a hallgatók elsajátították gyakorlatban is az újszülöttek újraélesztésének technikáját. A Verebély Tibor által megtartott gyermeksebészeti fakultáción 39 magyar hallgató vett részt. 32

31 Szakdolgozatok és rektori pályázatok Az orvostanhallgatók záró vizsgája három részbõl áll: sikeresen megvédett szakdolgozat, tesztvizsga megírása és a szóbeli záróvizsga sikeres elvégzése. A szakdolgozatnak az a célja, hogy a hallgató egy adott témát alaposan megismerjen, az igényesebbek önálló adatfeldolgozással akár valamilyen tudományosan hasznosítható eredményhez is eljuthassanak. A felkészülés közben megtanulhatják a szakirodalom keresésének és bemutatásának elemeit. A valóban igényes hallgatók tudományos diákkörösként önálló klinikai, ill. kísérletes kutatómunkát végeznek és ezek eredménye szakdolgozatban, esetleg rektori pályázatban, továbbá TDK konferencián elhangzó elõadások formájában megjelenik. A Klinika ezt a típusú munkát, s a hozzátartozó konzultációs tevékenységet fontosnak tartja, a tapasztalat azt mutatja elsõsorban a TDK munkában résztvevõk körében -, hogy ezen hallgatók közül kerülnek ki a gyermekgyógyászat iránt érdeklõdök, és egyes esetekben Klinikánk Ph.D. hallgatói, ill. rezidensei. Az alábbiakban a szakdolgozatok, a rektori pályázatok és a tudományos diákköri konferencián elõadott munkák témáit ismertetjük. Szakdolgozatok NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME TÉMAVEZETÕ ELNÖK BÍRÁLÓ Szabados Karina Katona Gábor Gazdag Mária Bánki Nóra Fanni Wilde Annamária Pintér Vanda Petra A gyermekkori asthma bronchiale természetes lefolyása és prognózisa. A nitrogén monoxid szerepe a pathomechaniznusban Kardiovasculáris monitorizálás egészséges és hypertoniás gyermekekben A gyermek- és serdülõkori evészavarok pszichoszomatikus jellemzõi A krónikus vesebeteg és vesetranszplantált gyermek vizsgálata Az 1-es típusú diabétesz mellitus akut és krónikus szövõdményei Az alsó gastrointestinalis traktus vérzésének okai a csecsemõkorban Cserháti Endre Mezei Györgyi Reusz György Kovács Lajos Reusz György Cserháti Endre Nagy Róbert Pászthy Bea Machay Tamás Gallai Mária Szabó Attila Fekete Andrea Reusz György Sallay Péter Körner Anna Arató András Tóth-Heyn Péter Veres Gábor Arató András Dezsõfi Antal Pataky Rozália Hirtelen csecsemõhalál Machay Tamás Szabó Miklós Brandt Ferenc Mechle Veronika Nagy Katalin A krónikus májbeteg gyermekek tápláltsági állapotának vizsgálata Kardiovaszkuláris monitorizálás egészséges és vesebeteg gyerekekben Szõnyi László Bodánszky Hedvig Vojnisek Zsuzsa Reusz György Szabó András Szabó Attila Hajdú Helga A biliáris atresia és kezelési lehetõségei Kálmán Attila Reusz György Szõnyi László Molnár Viktória A biliáris atresia és kezelési lehetõségei Kálmán Attila Reusz György Szõnyi László Kõhalmi Dóra Bronchitis obstruktíva késõi prognózisa Póder György Madácsy László Bókay János különös tekintettel a GOR fenállására Szebeni Zita Gastroschisis és omphalocele dignosztikája és sebészi kezelése Verebély Tibor Machay Tamás Kiss Imre Farkas Erzsébet Csilla A pollinosis és perennalis rhinitis kóroktana és kezelése Balogh Zsófia A metabolikus szindróma gyermekkori obezitásban Bóra Balázs A Hirschsprung-betegség sebészi kezelésének új útjai Mezei Györgyi Cserháti Endre Vass Géza Körner Anna Arató András Krikovszky Dóra Verebély Tibor Kálmán Attila Machay Tamás Vörös Péter 33

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2010 2011 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr.

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Lengyel Attila ezredes 43-3100 76-581-607 (30)-959-3640

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Járóbeteg Szakrendelő Intézet Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület

Járóbeteg Szakrendelő Intézet Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület Gasztro-endoszkópia szakrendelés 71-288 Ábel Tatjána Dr. Belgyógyászat szakrendelő 71-392 Aczél Klára Dr. Szemészet szakrendelő 71-351 Ádám Gábor

Részletesebben

Járóbeteg Szakrendelő Intézet Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület

Járóbeteg Szakrendelő Intézet Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület Szakrendelők és Szakambulanciák szerinti névsora K épület Általános sebészet szakrendelő Bertha László Dr. 71-339 Általános sebészet szakrendelő Farsang Zoltán Dr. 71-339 Általános sebészet szakrendelő

Részletesebben

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2016. július havi orvosi beosztás

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2016. július havi orvosi beosztás Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrenlő Intézet Általános sebészeti Dr. Medzihradszky László 71-339 K2 047 A délutános renlés az osztályos munkarendtől függően történik. Audiológia

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31.

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. Készítette: Jóváhagyta: Engedélyezte: Felülvizsgálat ideje: Somogyi Éva Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Siófok Város Önkormányzat

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat nyilvános üléséről készült könyvéből: 503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE GYÕR* : Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonologiai Osztály Az intézmény címe (irányítószámmal): 9024 Gyõr, Zrínyi u.13. Az intézmény levelezési címe: 9024 Gyõr, Zrínyi u.13

Részletesebben

Általános sebészeti szakrendelő. Anestesiológia szakambulancia Angiológia szakambulancia Audiológia és otoneurológia. szakrendelés.

Általános sebészeti szakrendelő. Anestesiológia szakambulancia Angiológia szakambulancia Audiológia és otoneurológia. szakrendelés. Magyar onvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrenlő Intézet Dr. Medzihradszky László Általános sebészeti Anestesiológia Angiológia Audiológia és otoneurológia szakrenlés Baleseti sebészet szakrenlés

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át.

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. 1 2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. SEMMELWEIS-DÍJAT adományoz: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye betegellátásának

Részletesebben

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető Miniszteri Kabinet Miniszter Varga Mihály miniszter miniszter@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6977 Miniszteri Kaposi Csilla osztályvezető csilla.kaposi@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6980 Protokoll Égi Marianna marianna.egi@ngm.gov.hu

Részletesebben

Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Intézményvezető helyettes: Tonka Lászlóné Illés Erika Noé Krisztina Munkaközösség vezetők Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Foglalkoztató

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.)

Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.) Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.) Fődíj nyertese: Beküldés időpontja Név Város 15.11.15 17:44 Demeter Szilvia Nyíregyháza

Részletesebben

Munkacsoporti Megbeszélések 2016.

Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Helyszín: Aesculap Akadémia, 1115 Budapest, Halmi út 20-22. Időpontok: 2016. január 27. 10.00 valamint 2016. január 27. 14.00 Tisztelt Bizottsági Tagok, Együttműködő Szakmai

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 10.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 10. Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Pécsi Ügyvédi Kamara Területi Küldöttválasztó Gyűlés egyesületi tagjainak választói névjegyzéke 2015 április 10 Név Cím Boráné DrMatkó Mária 7625 Pécs, Törekvés

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

DESZK. Az intézmény vezetõjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu

DESZK. Az intézmény vezetõjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu CSONGRÁD MEGYE DESZK Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza Az intézmény címe: 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Az intézmény levelezési címe: 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Az intézmény telefonszáma:

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás Dr. Nagygyörgy Ádám Dr. Horváth László Általános Dr. Simon László du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du sebészeti Dr. Medzihardszky 71-339 KA 014 de de de de de de de de de de

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Tóth Eszter adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens 07:30-13:30 Dr. Lénárd Attila

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TATABÁNYA Szent Borbála Kórház, Tatabánya, II. Tüdõgyógyászati Osztály Az intézmény címe (irányítószámmal): 2800 Tatabánya, Szanatórium u. 1-3. Az intézmény levelezési címe: 2800

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma:

Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma: Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma: 1126 Budapest, Beethoven u. 8. dr. Árky Emőke 212-6639 dr. Vajda Ágota 201-1610 Kedd, csütörtök:16.00-20.00 dr. Pártay

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. július havi orvosi beosztás

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. július havi orvosi beosztás Dr. Bertha László du du du du du Dr. Farsang Zoltán du du du du du Dr. Nagygyörgy Ádám Dr. Horváth László du du du du du Általános Dr. Simon László sebészet Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök RÉSZLETES PROGRAM 2012. szeptember 13., csütörtök 10:00-10:15 Megnyitó Rubin terem Dr. Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke 10:15-12:30 Egészségpolitikai

Részletesebben

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2006. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán meghirdetett egyetemi tanári állás kiírásra

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Cím Szoba Név Beosztás Telefon Mellék E-mail Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail:

Részletesebben

Gastroenterológia, nephrológia, diabetológia, hypertonológia profilú belgyógyászat, szakambulanciákkal és kapcsolódó Dialízis Központtal

Gastroenterológia, nephrológia, diabetológia, hypertonológia profilú belgyógyászat, szakambulanciákkal és kapcsolódó Dialízis Központtal Gastroenterológia, nephrológia, diabetológia, hypertonológia profilú belgyógyászat, szakambulanciákkal és kapcsolódó Dialízis Központtal Osztályvezető főorvos: Dr. Bene László Ph.D. Tel/Fax: 461-4736 E-mail:

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. március havi orvosi beosztás

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. március havi orvosi beosztás Dr. Medzihardszky de de de de de de László Dr. Farsang HN Általános Zoltán sebészeti Dr. Bertha HN HN szakrendelő László Dr. Nagygyörgy HN HN HN HN HN 71-339 KA 014 Ádám du Dr. Mikes HN HN Csaba Dr. Lengyel

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Juhász Zsuzsa II. Szakdolgozói Konferencia 2012. augusztus 31 szeptember 1. A konferencia rövid programja A konferencia ideje: 2012. augusztus 31.

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

Szakmai díjak március 15-e alkalmából

Szakmai díjak március 15-e alkalmából Réthelyi Miklós egészségügyi szakmai kitüntetéseket adott át a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. A tárca vezetője az eseményen külön Miniszteri Dicséretben" részesítette munkájuk elismeréseként azokat

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adott át Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek

Részletesebben

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT Vas utcai délutánok 2015 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév Összeállította: Dr. Urbán Veronika főiskolai tanár Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) -

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanácsülések, új EHÖK elnök, népegészségügy, Emeritus Klub

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu VII. Népegészségügyi Konferencia Megnyitó 2016. PROGRAMFÜZET Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 71/2007. (V. 31.) Kgy. számú határozat Tárgy: A megyei önkormányzat fenntartásában működő közművelődési

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

Dékáni vezetõi értekezletek

Dékáni vezetõi értekezletek 2 TARTALOMALOM Dékáni vezetõi és klinikaigazgatói értekezletek A Centrum hírei Kari tanácsülés A Doktori Tanács, a Kurrikulum Bizottság és a Gyógyszerterápiás Bizottság ülése Külügyek; sikeres pályázatok

Részletesebben

MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. december havi orvosi beosztás

MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. december havi orvosi beosztás MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrenlő Intézet 2011. cember havi orvosi beosztás Renlés Név Telefon Hely 1 2 ### 5 6 7 8 9 ###12 13 14 15 16### ###19 20 21 22 23### ###26 27 28 Dr. Medzihradszky László Általános

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest A továbbképző tanfolyam fővédnöke Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika A továbbképző tanfolyam alapító elnöke HÍVOGATÓ A gyermekek és az ifjúság testi

Részletesebben

szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy Anestesiológia K2 025 szakambulancia K2 026

szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy Anestesiológia K2 025 szakambulancia K2 026 Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de László Dr. Farsang Általános Zoltán du du du du du sebészet Dr. Mikes 71-339 KA 014 szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy

Részletesebben

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó TISZTSÉGVISELŐK 3. melléklet Bráz György polgármester Dr. Fülöp György alpolgármester Csikász Gábor alpolgármester Dr. Molnár Tamás jegyző Csikászné Gyöngyösi Szilvia aljegyző 102. Kováts-Szalontai Beáta

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. június havi orvosi beosztás

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. június havi orvosi beosztás Dr. Medzihardszky de de HN de de de de de de de de HN de de de de de de de de de László Dr. Záborszky Zoltán Dr. Bertha Általános László r sebészeti Dr. Nagygyörgy 71-339 KA 014 szakrendelő Ádám Dr. Mikes

Részletesebben

szakambulancia K2 026

szakambulancia K2 026 Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de de de de de de de de de de de László Általános Dr. Záborszky Zoltán du du du du sebészet Dr. Horváth 71-339 KA 014 László du du du du du szakrendelő Dr. Mikes

Részletesebben

MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. november havi orvosi beosztás

MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. november havi orvosi beosztás MH Honvédkórház Járóbeteg Szakrenlő Intézet Renlés Név Telefon Hely 1 2 3 4 5 ### 7 8 9 10 11### ###14 15 16 17 18### ###21 22 23 24 25### ###28 29 Dr. Medzihradszky László Dr. Farsang Zoltán Általános

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. július havi orvosi beosztás

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. július havi orvosi beosztás Dr. Medzihardszky László Dr. Farsang Zoltán Általános Dr. Bertha László sebészeti Dr. Nagygyörgy Ádám 71-339 KA 014 szakrenlő Dr. Mikes Csaba Dr. Lengyel Péter Dr. Horváth László Anestesiológia K2 025

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 152/2012. (IX. 13.) önkormányzat határozat 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu 2016 Gyermekbőr-Barát konferencia Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program www.convention.hu Gyermekbőr-BARÁT konferencia 2016. május 06-07., Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május

Részletesebben

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉS MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T KINEVEZÉSRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL, ÉS ELISMERÉSEKRŐL Tájékoztatásul bejelentem,

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Der Offene Brief in der Originalfassung mit den Namen der Unterzeichnenden

Der Offene Brief in der Originalfassung mit den Namen der Unterzeichnenden Der Offene Brief in der Originalfassung mit den Namen der Unterzeichnenden Dr. Ésik Sándor és Dr. Csire Balázs a jogállamért Mi, a jelen levelet aláíró ügyvédek, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen súlyos

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala Kormánymegbízott Széles Sándor kormánymegbízott 96/50-72-04 1. em. Kormánymegbízott titkársága Majorné Várszegi Andrea 96/50-72-04 1. em. Fax 96/50-72-25 1. em. kormanyhivatal@gyorkozig.hu Főigazgató dr.

Részletesebben

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetőjének e-mail címe:

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetőjének e-mail címe: BÁCS-KISKUN MEGYE KECSKEMÉT* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Tüdőbelgyógyászat Az intézmény címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény levelezési címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény

Részletesebben

Rókaűzők 2011 váltófutóverseny Csapat Eredmeny 1-es kategória (Egyetemi csapatverseny)

Rókaűzők 2011 váltófutóverseny Csapat Eredmeny 1-es kategória (Egyetemi csapatverseny) 1 CSAPAT: Pajzán Majális CSAPATEREDMÉNY: 5:08:23 11201 Laluska Zsuzsa SZTE 18:31 5,3 11202 Kozari András SZTE 26:47 7,2 11203 Kapitány Zoltán SZTE 29:28 8,2 11204 Szöllősi Renátó SZTE 24:22 6,5 11205 Frank

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09.

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. 2. évfolyam Maximális pontszám: 42 pont NÉV Pont Felkészítő tanár 1. Köcski Roland 38 Törökné veres Andrea Miskolci Görög Katolikus Általános 2. Rem

Részletesebben

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon/fax: 201-8737 Web: www.gttsz.hu e-mail: gttsz@mtesz.hu; gttsz@gttsz.hu 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester. módosítása. Művelődési Osztálya.

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester. módosítása. Művelődési Osztálya. ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közművelődési intézmények i tervének módosítása Iktatószám: 2698/2016. Melléklet:

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. augusztus havi orvosi beosztás

Honvédkórház ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2011. augusztus havi orvosi beosztás Dr. Medzihradszky László HN HN HN HN HN HN Dr. Farsang Zoltán rdu Általános Dr. Bertha László rdu rdu HN HN sebészeti Dr. Nagygyörgy Ádám 71-339 KA 014 HN HN HN szakrenlő Dr. Mikes Csaba HN HN HN HN Dr.

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

1. MELLÉKLET: A MŰKÖDÉS FORRÁSAI (2008-2010/11) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat saját bevételei

1. MELLÉKLET: A MŰKÖDÉS FORRÁSAI (2008-2010/11) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat saját bevételei 1. MELLÉKLET: A MŰKÖDÉS FORRÁSAI (28-21/11) 1 8 6 4 2 A Csepeli Egészségügyi Szolgálat működésének OEP-támogatása 1 8 6 4 2 A Csepeli Egészségügyi Szolgálat működésének önkormányzati támogatása 28 29 21

Részletesebben