C s í k i s e m l y é k patak revitalizáció és ökológiai élőhely-fejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C s í k i s e m l y é k patak revitalizáció és ökológiai élőhely-fejlesztés"

Átírás

1 C s í k i s e m l y é k patak revitalizáció és ökológiai élőhely-fejlesztés D omborzat, v í zrajz A térképen a Hosszúréti patak Budakeszi ágának (Bodzás-árok) folytatása látható, Budaörs közigazgatási területén, a Huszonnégyökrös-hegy alatt. A vízfolyásnak ezen az ágán, itt található a 24 km 2 területű Budakeszi medencében összegyűlő, felszíni vizet elvezető patak záportározója (Csiki-pusztai árvízi tározó). A képen kék vonal jelzi a patak futását. A legmélyebb (kb. 150 m), völgytalpi részen sraffozott terület a záportározó területe A patak vízellátását két budakeszii forrás (a templom felőli ágról), továbbá a ritka, de nagy vízmennyiséget adó esőzések biztosítják. Jelenleg az elsődleges vízhozam a budakeszii szennyvíztisztító üzemből kiengedett tisztított szennyvízből származik, amelynek minősége közelítően sem megfelelő. Az üzem nem képes a szennyvíz elfogadható tisztítására, a ráeső terheléssel nem arányos kapacitása, alacsony hatásfokú és elavult tisztítóeljárásai miatt, valamint a szennyvízhálózatba sok helyen bekötött csapadékelvezetés negatív hatásaiból adódóan. A tározó területén a patakmedret rendszeresen kotorják, a zsilipen túl szintén mesterséges meder található. A kotrási munkák eredményeként a patak mellett elterített depóniák találhatók, amelyek akadályozzák a meder és völgyfenék közötti hidrológiai és ökológiai kapcsolatot. A meder viszonylag természetes állapotban a tározó fölötti szakaszon lelhető, illetve korábban (egy mesterséges mederkialakítást megelőzően) a budakeszii szakaszon (meanderező) volt. A patak területének kezelője a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat.

2 A patak völgye tudományosan igazolt madárvonulási állomás és fontos madárélőhely, amely azonban leromlott állapota és a folyamatos degradáció miatt országos természetvédelmi oltalomba nem vonható. A Budakeszi és Budaörs közötti közigazgatási határ, a területkezelés szempontjából két lényegesen eltérő részre osztja az ökológiailag egységesnek tekinthető zöldfolyosót és a víztestet. A tározó a Budaörsi közigazgatási területre esik. T á jk ép A völgy nyugati oldalán mezőgazdasági hasznosítás (2012-ben kukorica termesztés) zajlik. A záportározó területe kaszáló, a környező hegyoldalakon főleg galagonyás-kökényes cserjés, telepített tölgyes és feketefenyő erdők találhatók. A tározót dél felől lezáró gát ritkásan befásodott, bokros terület. A gát túloldalán használaton kívüli lőtér húzódik. A völgy látképe Nyugat felől 1: Bodzás árok; 2: a záportározó területe; 3: a tározó gátja; 4: a lőtér területe; 5: Huszonnégyökrös-hegy; 6: kis kopasz hegy

3 L á tv ány képek Fent: a Huszonnégyökrös-hegy látképe a vadkerítéssel körülvett kukoricással Lent: a tározó medencéjének megasabban fekvő, szárazabb gyepes területe (háttérben a zsilip látható)

4 a Huszonnégyökrös-hegy tetejéről (Déli irányból)

5

6 a szemközti oldalról, a kis kopasz csúcs felől (Északi irányból)

7 A tározó a 1:10000 méretarányú térképen A terület és környéke Topo es térképen (a katonai temető négyszöge a többi térképen tájékozódási pont)

8 A I I. katonai felm érés ( ) térképén A térképen látható, hogy a tározó területén áthaladó mederszakasz a völgy ellentétes oldalán haladt a felmérés idején. A térkép bokros, cserjés területként jelöli a meder környékét.

9 A z o n l in e erdő té rkép fedvény ei Az erdészeti területek elektronikus térképén a terület elsődleges rendeltetés ( a szín jelentése: védelmi ), illetve tulajdonforma (a szín jelentése: állami ) szerint.

10 Ö k o ló giai háló zat A TIR adatbázisban a területre eső ökológiai hálózati és tájvédelmi körzeti fedvény: a terület az ökológiai hálózat magterületéhez és a Budai TK-hoz tartozik

11 N a t ur a 2000 terüle t ek A TIR adatbázis Natura 2000 fedvénye: a tározó és környéke Natura 2000 SCI terület

12 A völgy kereszt szelv é nyének képe A jelenlegi állapot: - a záportározó keleti oldalán a hegyoldal tövében fut a patak (kotrással kimélyített, mesterséges vezetésű) medre a zsilipig, ahol a víz a száraz időszaki vízszinthez alkalmazott átereszen jut tovább - az árvízi vízszintet egy átbukó szabályozó tartja meg és ereszti le A tervezett állapot: - a jelenlegi meder helyett több, a mostaninál mélyebb fekvésű, egymással összeköttetésben álló, a száraz időszaki vizet visszatartó meder kerül kialakításra - a jelenleg elfolyó víz ezekben a medrekben kerül visszatartásra - a visszatartás mértékét egy új átbukó zsilip szabályozza - az új szabályozó zsilipből a víz a jelenlegi áteresztő rendszerre jut és így hagyja el a tározót

13 A völgy terv ezett ho ssz a nti sz elvénye A vízszintek: - az 1-es számmal jelzett vonal az árvízi szintet mutatja (az árvízi-átbukó zsilip felső szélének magassága) - 2: a szárazidőszaki vízszintet átengedő áteresz maximális kapacitása (ennél nagyobb vízmennyiségnél kezd töltődni a tározó) - 0: megemelt vízszint az áteresz elé tervezett, átbukó zsilip által visszatartott vízszint, a jelenlegi térszintnél mélyebben kialakított, új medrekhez (a töltődési szint megmarad)

14 T erv ezési fela dato k 1. A tározó területének átalakítása A záportározó területére érkező víz, a közvetlenül csatlakozó felső mederszakaszon betonozott vályúban folyik. Jelenleg körülbelül 1 m-es szintkülönbséggel éri el a záportározó területén keresztülhaladó szakaszt. A tervezett létesítmény két, különböző magasságú térszintet alkot. Az érkező csatorna szintben halad tovább majd enyhe emelkedéssel két ágra oszlik, végül egy öbölszerű gyűjtőtérben újra egyesül. A jelenleg üzemelő zsilip kiegészítéseként itt létesített átbukó tartja vissza illetve szabályozza a területen átfolyó víz mennyiségét. A gyűjtő-meder akadályozza meg a gát átnedvesedését. Az új medrek és az új zsilip megfelelő kialakításával elérhető, hogy már akkor is víz alatt legyen a területnek víz alatt tartani szándékozott része, ha a patak vízhozama a mostani hozam minimumán van.

15 2. A lőtér területének átalakítása A záportározó gátja mögött fekvő lőtér átalakítása során az a cél, hogy a patak eredeti folyásához hasonló, meanderező patakszakasz álljon vissza. A problémát a patakmeder szintmagassága okozza, amit (a zsilipre visszaduzzasztó hatás elkerülése végett) feltöltéssel nem lehet megoldani. A cél tehát a terület szintjének mélyítése és a víz kormányzása. Ezen a részen további megoldandó feladatot jelent a használaton kívüli tereptárgyak, épületek eltávolítása és a lövedékek összegyűjtése is. A lőtér egy részén, a valamikori bekötőút és épületek hasznosíthatóak volnának (ha erre lehetőség nyílik) a látogatóforgalom kiszolgálásának céljaira (beközelítés, parkolás, kommunális helységek, stb.) A képeken a különféle lőtéri műtárgyak láthatók. A gát tetején húzódó deszkapalánk, a hegyoldal alatti téglafal, a kiszolgáló épületek az őrtoronnyal (lent). A terület hrsz.-a: 037/2, állami tulajdonban, a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében van.

16 B emuta tá s, szelíd használa t A terület megközelíthető a lőtér irányából (Délről) és a temető felől (Nyugatról), a Budaörs-Budakeszi közötti autóút irányából. A képen látható, 3-as számmal jelzett területen (ha a lőtér épületei nem vehetők használatba) volna alkalmas hely fogadóépület- és a temető mellett parkoló kialakítására (lásd a következő ábrán). A fogadóépület rendeltetése elsősorban megfigyelőház jellegű, emellett helyet ad előadótérnek és mellékhelységeknek, a látogathatóság kulturált kiszolgálását biztosító mértékben. Elhelyezése megoldható a lőtéri épületek helyén is (lásd lentebb). A vizes területet, a hegyoldal felől erdő keríti, a gáton ligetes cserjés található. A tározó körül a növényzet alakításával illetve mesterséges elemek kihelyezésével látogató-ösvény létesül. A látogatóösvény a fogadóháztól (szürke téglalap) Dél felé kiindulva elhalad a gát oldalán, majd az erdőbe érve a keleti hegyoldalon halad. Itt fölkapaszkodik a legmagasabb ponton lévő kopár csúcsra (1), visszaereszkedik a völgybe, áthalad a patak fölött és visszatér a fogadóházhoz. A bemutatóösvény egy ponton eléri a vizes terület szegélyét (2), a vízi élőlények bemutatásához alkalmas módon. A többi szakaszon a víz felől rejtetten, de a látogatók számára Balra: a lőtér látványa a 2-es kilátópont felől (a kép alsó szélén a patakot övező sűrű látható) Lent: a záportározó látképe az 1-es kilátópontról

17 E l érendő cé l ok A fenti beavatkozások hatására, a patak és környezete, a vélelmezhető eredeti, nedves völgytalpi állapotába jutna vissza. Elsődleges következménye ennek egy jelentős ökológiai értéknövekedés volna. A terület kiszáradó láprét, sásrét jellegű, illetve ennek megfelelő élőhellyé alakulhatna, az itt jellemzően előforduló állat- és növényfajoknak nyújtva élőhelyet. Ezen belül is nagy jelentőségű volna a Budakeszi-medencének kiemelkedően sok fajt felvonultató lepkefaunája és a város terjeszkedése miatt visszaszorulóban lévő kétéltű fajai számára. A terület célirányos kezelése nem csupán a vizes élőhely jellegre koncentrálna, hanem a közvetlenül azt körülvevő, száraz, löszös, dolomitos területek ökológiai gazdagságát is jelentősen növelné. A völgy elzárt voltából adódóan alkalmas arra, hogy a területen átvezető madárvonulásiútvonalat használó madarak számára háborítatlan és gazdag táplálkozó helyet nyújtson és segítse az élőhelyre jellemző madárfajok visszatelepedését, a környék hüllőfajai számára refugiális szerepet töltene be, a kétéltűek számára pedig szaporodó-hely gyanánt szolgálna. A környék rendkívül sokféle mikroklímatikus élőhellyel, ezeken keresztül pedig sokféle eltérő flórával és faunával rendelkezik. Ennek a sokféleségnek a fenntartását az ehhez hasonló élőhely-rehabilitációkkal lehetne biztosítani. A tervezett beavatkozásnak nem célja állandó, magas vízszint fenntartása vízi sport, horgászati vagy egyéb céllal. A terület szelíd hasznosítását a célirányos és szakmai vezetéssel megoldott bemutatás útján tervezzük. V árt hatáso k Budaörs önkormányzata, zöldterületeinek védelmét elsődleges feladatként kezeli, ezért befogadná a kezdeményezést. Erre vonatkozóan a polgármestertől kapott írásbeli nyilatkozattal rendelkezünk, illetve szóbeli megerősítést kaptunk a település főépítészétől. A település idén alkotja meg a településfejlesztési koncepcióját, amelyben ezt a tervezetet szerepeltetni szándékoznak. A további engedélyeztetés a település TSZT és HÉSZ rendeleteinek stratégiai környezeti vizsgálatának illetve további engedélyeztetéseinek részét képezi. Szem előtt tartva a tározó elsődleges, árvízi rendeltetését, a vázolt beavatkozás: Nem befolyásolja a száraz záportározó és létesítményeinek eredeti funkcióit, mivel szabályozható módon tartja magasabban a patak vízszintjét és csak olyan mértékben, hogy minimális és időszakos elárasztást biztosítson a tározó területének egyes részein és nem akadályozza a víz kijutását sem a területről. A használaton kívüli lőteret és a mezőgazdasági használatban lévő területet az élőhely jellegéhez jobban alkalmazkodó, odaillő módon rehabilitálja. A vizes élőhely lehetőségeit kibontakoztatva, természetes tájat, magasabb ökológiai értékű területet hoz létre és lehetőség biztosít a spontán pozitív folyamatok megindulására. A látogatóházzal és bemutatóösvénnyel együtt, lehetővé teszi a terület oktatási, szemléletformálási célú, valamint zöldturisztikai használatát. Lehetőséget ad gyakorlati környezetvédelmi feladatok ellátására. A fejlesztés példaértékű lenne a budapesti agglomerációba eső élőhelyek megmentésének alternatíváit tekintve.

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Ökoturisztikai fejlesztések a Hévízicsatorna. megvalósíthatósági tanulmány

Ökoturisztikai fejlesztések a Hévízicsatorna. megvalósíthatósági tanulmány Ökoturisztikai fejlesztések a Hévízicsatorna mentén előzetes megvalósíthatósági tanulmány Készült Zala Megye Önkormányzatának megbízásából Készítette: Csite András, Czaller László és Mike Friderika A tanulmány

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG -völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-9 tervezési alegység Budapest,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Jelentős vízgazdálkodási kérdések

Jelentős vízgazdálkodási kérdések Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.hu Jelentős vízgazdálkodási kérdések az 1-15 tervezési alegység

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette : Bartus Tibor környezetvédelmi szakértő 2014 július 1 Tartalomjegyzék...1 1 BEVEZETÉS...4 2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME...5 2.1

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 315-370 Fax: (22) 315-275 E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK a területén

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben