LUDOVIKA CAMPUS Ö R Ö K S É G V É D E L M I H A T Á S T A N U L M Á N Y BUDAPEST, VIII. KER., JÓZSEFVÁROS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LUDOVIKA CAMPUS Ö R Ö K S É G V É D E L M I H A T Á S T A N U L M Á N Y BUDAPEST, VIII. KER., JÓZSEFVÁROS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM"

Átírás

1 MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215. TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: BUDAPEST, VIII. KER., JÓZSEFVÁROS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LUDOVIKA CAMPUS Ö R Ö K S É G V É D E L M I H A T Á S T A N U L M Á N Y BUDAPEST, JÚLIUS HÓ

2 1

3 MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA GENERÁLTERVEZŐ: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. TERVEZŐK: örökségvédelem Frankó Ákos Mercedes és Tsa. Bt. NKÖM: 2.3.1/252-3/2004 Fülöp András Magyar Nemzeti Múzeum Kárpáti Zoltán Csornay Boldizsár Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum régészet Reményi László Magyar Nemzeti Múzeum MUNKATÁRSAK Varga Zoltán 2

4 1

5 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI FEJEZET VIZSGÁLAT - SZÖVEG, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁS, FOTÓK AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOKKAL ÉS FORMÁBAN: A) TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG, A vizsgált terület a Pesti-síkságon fekszik, a Duna medrével párhuzamos, negyedidőszaki fluvioeolikus homokháton. A középkor előtti területhasználattal kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal. A késő középkorban ( század) a terület Szentfalva birtok, majd Pest külterületéhez tartozott. A 18. században mezőgazdasági területként (legelőként, nyugati felét kertgazdaságokként) használták. A terület a század végén került az Orczycsalád birtokába, amelyen nem sokkal később Orczy László közparkot létesített. Nincs arra vonatkozó adatunk, hogy a közpark kialakítása, illetve a Ludovika építése (19. század eleje) során régészeti lelőhely, régészeti jelenségek, leletek kerültek volna elő. A vizsgált területen régészeti kutatások nem folytak, a terület 18. század vége óta folyamatos elfedettsége (közpark és beépített területek) miatt, jelenleg a felszíni jelenségek alapján, terepbejárással nem vizsgálható. SZAKIRODALMI FORRÁSOK: Alföldi András (szerk.): Budapest története az ókorban. Budapest története I. Budapest Gerevich László (szerk.): Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig. Budapest Írásné Melis Katalin: Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Budapest ADATTÁRI ADATOK: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Közhiteles lelőhely-nyilvántartás. TÉRKÉPÉSZETI FORRÁSOK: EOV 1: topográfiai térkép Első Katonai Felmérés (DVD-ROM, Arcanum Kiadó) Budapest Második Katonai Felmérés (DVD-ROM, Arcanum Kiadó) Budapest Magyarország földtani térképe, 1: (DVD-ROM, MÁFI) Budapest A tervezési terület nem régészeti lelőhely, a területhez régészeti érdek nem fűződik. Reményi László 2

6 MŰEMLÉKI FEJEZET VIZSGÁLAT: A) TÖRTÉNELEM: Pest-Buda környéke a XIV. század elején Megjelent: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998). Kötetben. 3

7 A honfoglalást követően a mai főváros területéből kezdetben elsősorban a Duna jobb partja vált fontos települési hellyé, Pest jelentősége csak a X. század közepétől növekedett meg. A fejedelmi szállásokat az augsburgi csatavesztés után, 955-ben helyezték át a keleti partra, amikor tartani lehetett attól, hogy nyugatról támadás éri Magyarországot. 1 A keleti part fő településévé a római castrumon kibontakozó Pest vált, melynek közvetlen környezetében fejlődött ki a Kristóf tér tájékán Újbécs, az Egyetem tér környékén pedig egy másik település. Az Árpád-kor folyamán Pest tágabb környezetében egy viszonylag sűrű településhálózat bontakozott ki, amely egyrészt a vízrajzhoz, a Szilas- és Rákos-patakhoz, másrészt pedig az úthálózathoz igazodott. A megye útjai sugarasan vezettek Pest felé. A Dunával párhuzamos Váci út a megyeri és jenei révet elhagyva a pesti rév kikötője mellett, a mai Bécsi utcán ment be Pestre, és az Egyetem tér felé kitérve haladt Szenterzsébetre, majd D felé, a Fejér megye Solt-széki Szigetmellékre. Ennek soroksári elágazása lentebb több ágra szakadt: Ócsánál egyrészt Dabas és Peszér, másrészt Örkény és Szeged felé. Vele párhuzamos volt a Gyálon át Tölgy (ill. Nagykőrös) felé, valamint a Monor melletti vámos Újfalun Cegléd és Szolnok felé vivő út, s ugyanerre vezetett rá a külső Üllői út vonalán Ányásnyíre felé vivő út. A mai Gyömrői út folytatása Úri alatt mint magna via Gombán és Bicskén át (Tápió-) Szelére vitt. K felé vezetett az Oszláron és Sápon át Szecső felé menő országút (strata publica), s ebből ágazott el a vámos Isaszegen át a Tápió völgyébe menő másik út. A mai vonalán futott a Cinkotán és a vámos Kerepesen át Gödöllő és Hatvan felé vivő út, melyen a mongolok is Pest ellen vonultak. Az É-ÉK felé vivő utak közül számon tartják a mai Dohány utca felől az Erzsébet királyné felé hajló Párdi utat, s a mai Váci útról Nyír-Palotára vivő utat. Említenek a Galgamácsa és Iklad között elterült Tasnál egy utat, amely Vácról vihetett Hatvanba s egy Pásztó felé vezető hegyi utat, mely jelentőségét veszítette. 2 A településekkel övezett Pest városa a XV. század végére már a Kiskörút vonaláig terjedt, s a határvonalat erőteljes védőgyűrű, a pesti városfalak védenek és rondellák erősítenek 3 A török uralmat követően, a XVIII. század folyamán, Pest város vagyis a mai Belváros - újjáépítése mellett jelentős eseményként könyvelhető el a Külváros, illetőleg külvárosok - a Józsefváros, a Terézváros, a Lipótváros és Ferencváros megszületése. A külvárosok a városba vezető országos jelentőségű főútvonalak mentén és azok közeiben kelnek életre. A mai Üllői út és a Rákóczi út, illetőleg Kerepesi út által határolt területen a mai Baross utcával, mint szerkezeti tengellyel az Alsó Külváros, 1777 óta Józsefváros 4, a mai Rákóczi út, illetőleg a Kerepesi út és a Bajcsy Zsilinszky és Váci út közötti területen a Király utcával, mint szerkezeti tengellyel a Felső Külváros, 1777 óta Terézváros 5 kelt életre, Terézvárostól Ny-ra, a Váci út és a Duna folyó közötti területen a mérnöki alaprajzzal kialakított és 1790-ben Lipótváros 6 nevet kapott városrész, az Üllői út és a Duna közötti területen a Soroksári út belső folytatásával, a mai Ráday utcával, mint szerkezeti tengellyel pedig, a Ferencváros jött létre. Ferencváros 1792-ben nyerte mai nevét 7. 1 Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Budapest története a honfoglalástól az Árpád-kor végi székvárossá alakulásig. Akadémiai Kiadó, Budapest (1997) 74. oldal. 2 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Liptó, Máramaros, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998) oldal. 3 Szerk.: Tóth Endréné: Budapest enciklopédia. Corvina Kiadó, oldal. 4 i.m.: 74. oldal. 5 i.m.: 339. oldal. 6 Budapest Lexikon. Második bővített, javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest II. kötet. 31. oldal. 7 Szerk.: Tóth Endréné: Budapest enciklopédia. Corvina Kiadó, oldal. 74. oldal. 4

8 A Rákóczi szabadságharc idején Pest város amúgy is csak néhány száz főnyi lakossága tovább csökkent. Az 1709-es összeírás szerint 163 lakott, 82 elhagyott és 68 összedőlt ház volt a városban. A teljes elnéptelenedés miatt a város polgárai a falakon kívül fél évszázadon át szabadon foglalhattak maguknak földet. Mivel azonban Pest lakói ez időben elsősorban földművelésből élnek, 1718 körül végül szétosztják a szántókat. A terület földjei két övezetre oszlanak: a városfalak körüli termékeny talajra, amelyeken kertgazdaságok alakulnak ki, s a külső homokos szántóföldekre, melyek a Rákosi rétek sovány, füves pusztáival együtt az állattenyésztés feltételeit biztosítják. A szántóföldeken elsősorban rozsot, másodsorban árpát termelnek, de kisebb mennyiségben búzát és zabot is. A termékek kiegészítették, de nem fedezték a lakosság kenyérgabona- és takarmányszükségletét. A szántók közé majorok települtek 1718-ban 20 major volt a Józsefváros területén, elsősorban a mai Illés utca környékén, mivel Pest egész területén erre lehetett legjobban bőséges ivóvízhez jutni, ami az állattartáshoz nélkülözhetetlen. (Itt volt az Illés kút és ezen a vidéken lehetett legkönnyebben kutat ásni.) A majorokban istállókat, fészereket és néhány lakóhelyiséget találunk. Elsősorban juhászatra rendezkedtek be, így pl. Mosel Józsefnek, Pest város bírájának, majd polgármesterének, Illés utcai majorjában 1786-ban 507 birkát tartottak. A majorokban gyűjtötték össze és itt csépelték ki a lerakott gabonát, ide hordták be a levágott szénát 8 A kerület életében jelentős volt a szőlőművelés is. Míg a XVIII. században majorságot, szántót vagy kertet csak háztulajdonosok birtokolhattak, szőlőjük a ház nélküli zselléreknek is lehetett körül a pesti tanács a józsefvárosi majorok közelében letelepedett napszámosoknak a kőbányai Óhegyen szőlőket jelölt ki. A belvárosi polgárok szőlei is főleg Kőbányán voltak, de a Józsefvárosban is folyt némi szőlőművelés, különösen a mai Kulich Gyula tér környékén. 9 A XVIII. század első felében a külterületeken csak kevesen laknak (1735-ben 736 külvárosi kenyérkeresőt írnak össze), de ezek kizárólagos többsége Józsefváros területén él. 10 A Józsefváros betelepülésénél előnyt jelentett a testvérkerületekkel szemben, hogy hosszan elnyúló, keskeny területét három oldalról országos jelentőségű út vette körül. Az Országút (mai Múzeum körút) a városkapukat kötötte össze a várfalon kívül, majd a külvárosok kifejlődése után az észak-déli irányú már a középkorban is Észak- illetve Kelet-Magyarországgal kötötték össze. Ezeknek a kezdeti szakasza korán beépült és ez meggyorsította a köztük fekvő területek beépítését is. A kertövezetbe itt is házakat építenek. A kerületben többfelé található téglaégetésre alkalmas agyag, s ez is megkönnyítette egy falusias jellegű település kialakulását. Az első téglaégető kemence az 1720-as években létesült a mai Rákóczi tér, Kissalétrom utca és Somogyi Béla utca közti területen, majd az agyagréteg kimerülése után 1759-ben a Rákos szántón létesítettek új téglaégetőket, ahol a mai Blaha Lujza téren, s attól délre 3 méter mélységben kékes agyagra bukkantak. A Józsefvárosban abban az időben, mikor a kecskeméti és hatvani kapu közelében az első házak felépülnek, a falaktól távolabb egy szórványtelepülés is létrejött, a mai Horváth Mihály tér, Rigó utca, József utca és Őr utca által határolt területen. 8 Józsefváros lexikon. Budapest, XIV. oldal. 9 i. m.: XV. oldal. 10 i. m.: XV. oldal. 5

9 Kastberger József városi tanácsos ugyanis 1732-ben 27 parcellára osztva, eladta itt elterülő szántóföldjét és a parcellák rövidesen beépültek. Néhány év múlva a szomszédos területeken is épülnek házak és a település az itteni dűlő után a Pacsirtamező nevet kapja. E település a Kerepesi út és a Belváros felé terjeszkedi és az 1770-esévekben már találkozik azokkal a házacskákkal, melyeket a Stáció (Baross) és Téglavető (Bródy Sándor) utcákban a belvárostól távolodva építettek fel ban két részre bontják a pesti külvárost. A határvonal a Kerepesi út, ettől északra terül el a Felső külváros, délre az Alsó külváros. Utóbbit november 7-én nevezik el Szent Józsefről, Illetve József trónörökösről, Józsefvárosnak. Lakossága ekkor (a Ferencvárossal együtt) 3170 fő, majdnem kizárólag mezőgazdasággal foglalkoznak. 12 A középkori eredetű országút, az Üllői út és a városhatár sarkában, a mai Kálvária tértől D-re elhelyezkedő térség jelenlegi formájára való alakulása tulajdonképpen az Orczy-kert letelepítésével, a XVIII. század kilencvenes éveiben veszi kezdetét. Az Orczy-kert alapítója báró Orczy László, báró Orczy Lőrincnek, a költőnek a fia, aki még 1784-ben követte apját az abaújvári főispáni székben, majd titkos tanácsossá nevezték ki. Apjától számon tartja az irodalomtörténet, hogy A bugaci csárda c. költeményével, a szentimentális költészet korában az alföldi tárgyak felfedezője. Fia még fontosabb úttörő munkát végzett az Orczy-park alapításával, amelynek merészségét csak akkor méltányolhatjuk, ha tudjuk, hogy az Orczy-kert helyét előzőleg nem fásították, mint pl. a Városligetet, hanem a parkot egyenesen a homokpusztába telepítették, amely itt még a XVIII. század végén is szürkéllett, s ahol fűvészek keresték az érdekes és jellegzetes homokpusztai növényeket. Ezzel a kertészeti vállalkozás különös jelentőségre emelkedik s első példája az Alföld kertészeti meghódításának. 13 A Ludovika főépülete helyén egy kastély állt és a kert területe az északkeleti oldalán nagyobb volt. Hozzátartozott a mai Ludoviceum és Dugonics-utca, sőt a Kálvária- és Örömvölgy-utca szomszédos része is, a megfelelő háztömbök helyével. Itt volt hajdan az Orczy-kert gyümölcsöse, szőlője, konyhakertje, és gazdasági udvara.báró Orczy László halála után a kertet bátyjának utódai örökölték, s a mult század első három évtizedében volt az Orczy-kert fénykora. Az ültetvények megnőttek, amit Petri csak képzeletével láthatott, valósággá lett, amelyben Pest közönsége testi szemeivel gyönyörködött. 14 A mult század harmincas éveivel új korszak kezdődik az Orczy-kert történetében. Mikor a magyar tisztképzőintézet alapítására irányuló törekvések a megvalósítás felé azzal a lépéssel közeledtek, hogy Pesten helyet jelöljenek ki az intézet számára, a választás az Orczy-kertre esett, amelyet az Orczy-család 1829-ben el is adott erre a célra forintért. Ettől kezdve a kert József nádor felügyelete alá került, aki a maga kertészére, Kaschek-re bízta 11 i. m.: XV-XVI oldal. 12 i. m.: XVI. oldal. 13 Rapaics Raymund: Magyar kertek. A Magyar Könyvbarátok részére kiadja a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda oldal. 14 i. m.: 178. oldal. 6

10 Situations Plan zur Regulierung und Verschönerung der Kön. Freystadt Pest in Ungarn im Jahre MOL S11 No664:1 A kert gazdasági részeit részben utcaterületnek foglalták le, részben parcellázták s eladták, így szűkült az Orczykert mai parkterületére. A Ludovika Akadémia céljaira kijelölt részt, amely körülbelül 65 hold, még a harmincas években magas kőfallal vették körül. Ez már magában is elég lett volna ahhoz, hogy megsemmisítse az Orczykert eredeti stílusát. Mint Pecz Ármin, a kert későbbi főépítésze írja emlékirataiban, a kertet eredetileg az angol kertnek megfelelő árok és líciumsövény körítette. 15.már az évi 7. törvénycikk kimondja a magyar tisztképzés megindítását, e cél érdekében eredményes országos gyűjtés indul, Bécs pedig az egykori váci Theresianum épületét, valamint a királynő koronázási ajándékát bocsájtja rendelkezésre (innen az elnevezés), a megvalósítás azonban egyre késik. Világos, hogy nem csupán és nem is elsősorban külső akadályok játszottak közre (napóleoni háborúk, devalváció, járvány, stb.), hanem az a minden téren tapasztalható törekvés, amellyel Bécs a maga érdekében minden magyar kezdeményezést, amely emelkedést és függetlenülést jelenthetett, hol nyíltan, hol fondorlatosan meggátolni igyekezett. A hazai tisztképzés megindítása mögött pedig súlyos politikai érvek álltak és így Bécs magatartása nem meglepő. 15 i. m.: 178. oldal. 7

11 Másrészt nemcsak 1808-ban, hanem 1827-ben is törvénybe foglalták a tisztképző intézet felállítását, tehát nyíltan nem lehetett ellene fellépni, burkoltan azonban annál állhatatosabban és eredményesebben. Ez léptennyomon megmutatkozott, sőt az sem lehetetlen, hogy amikor az intézmény megvalósítása már elkerülhetetlen volt, Bécs titokban elhatározta a megnyitás megakadályozását; és ezt a szándékot meg is valósította. Mindezt azért kellett előrebocsátani, hogy az épület létesítésével kapcsolatos fontos politikai eseményre rámutassunk, kiemelve, hogy a bizalomnak és elismerésnek milyen fokát jelenthette Pollack számára ez a megbízás. Különösen ebben az esetben elismerőleg kell megemlítenünk a nádor magatartását. 16 Az építészeti tervek elkészítésére Pollack Mihály kap megbízást a nádortól. Az építkezés menetéről Gömöry rendszeres jelentései tájékoztatnak végén a főhomlokzati szárny falai már emeletmagasságban állnak, a hátsó szárny és a kert munkálatait megkezdték. ( ) A kemény kőfaragó munkára Lentz János, a lágy kőfaragásra Spiegel József, a kertmunkálatokra Kasche József kapott megbízást. ( ) 1831 végén, mivel a kőműves munka nagyrészt elkészült, Pollack a munkáslétszám apasztását javasolja, de a feszült légkör miatt (a koleralázadás éve) a nádor óvatosságra int, sőt a következő évben Pollack kérésére béremelést engedélyez, mivel a városban folyó nagyszámú építkezés felszívja a rendelkezésre álló munkaerőt végére lebontják a főhomlokzat állványait, a nádor elismerését fejezi ki az építésvezetőségnek. Immár csak a kápolna kérdése megoldatlan és az intézet megnyitásáról kellene dönteni, mindezt az újból Bécsben járó Pollack is szorgalmazza. 17 Az évi árvízkatasztrófa késleltette a munkálatok teljes befejezését, noha az építészeti zárójelentést Pollack már 1836 végén benyújtotta, miután mint az építés ideje alatt mindvégig Gömöry gondnokkal egyetemben havonta beadják jelentésüket. ( ) Az épületet a magasabb fekvése miatt elkerülte a vízáradat és így menedékül szolgálhatott a hajléktalanoknak. ( ) A főépület teljesen, a kert pedig már nagyjában készen állt; noha a még esedékes teendők lovarda, istálló befejezése kevés időt és költséget igényeltek volna, a munka ezután roppant vontatottan haladt, aminek oka nyilván abban rejlik, hogy az épületet nem kívánták a rendeltetésének átadni. ( ) Erre vall az is, hogy felvetik talán Széchenyi István gondolata : míg tehát hazánkban a katonai intézetek órája nem ütött, váljék a Ludovica ideiglenesen politechnikum intézetté. ( ) Sem az elszámolások végleges lezárására nem kerül sor ekkor, sem az épületet nem adják át a rendeltetésének megfelelő célnak. 18 A magyar tisztképzés sokáig gáncsolt megindításának ügyében fontos előrelépést jelentett A magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia felállitásáról szóló évi XVI. törvénycikk, amely kimondja: 1. Az évi VII. és 1827-dik évi XVII. törvénycikkek értelmében Pesten fölállittatni rendelt magyar katonai intézet "mint magyar királyi honvédségi akadémia állittatik föl, és Ludovika-Akadémia nevet fog viselni. 2. Ezen akadémia rendeltetése, hogy abban egyfelől önkényt jelentkező hadapródok a honvédség keretei részére alkalmas tisztekké képeztessenek, másfelől szolgálatban levő kitünő honvédtiszteknek alkalom nyujtassék, a hadtudományoknak a magasabb fokozatu szolgálattételnél igényelt ágaiban magukat tovább képezhetni. 16 Zárdor Anna: Pollack Mihály. Budapest, Akadémiai Kiadó oldal. 17 i. m.: 288. oldal. 18 i. m.: oldal. 8

12 A Ludoviceum térképe 1872-ben. Közölve: Szerk: Bachó László: A m. kir. Hov. Ludovika Akadémia története. Budapest,1932. kötetben. 9

13 A Ludovikai Akadémia évi újraindítása, vagy ha úgy tetszik tényleges megnyitása vezetett oda, hogy a terület egyre erőteljesebben kezdett beépülni. A Pollack Mihály által tervezett főépület déli oldalára később forint költséggel egy nagyméretű új épületet építettek, a tisztképzésen kívüli összes többi tanfolyam elhelyezésére. A két épület egy zárt folyosóval kötötték össze, hasonlóan az északi folyosóhoz, amely a lovardát kötötte össze a középső, most már főépülettel. A szárnyépület 1886-ban készült el. A növendékek és hallgatók elhelyezése a kor igényeinek megfelelő berendezésű hálótermekből, tantermekből állott. Volt ének-, zene-, rajz-, torna-, vívóterem és társalgó. Az új épületben téli fürdőt is létesítettek óta nyári uszoda is volt az Orczy kertben A konyha és élelmiszerraktár a főépület alagsorában volt. Az ételt felvonók szállították a földszinten levő éttermekbe, ahol a növendékek és főtiszt, törzstiszti tanfolyam hallgatói, valamint a tiszti és tanári kar étkeztek. A főépületben intézeti kórház is volt, valamint a kertészházban egy helyiség a ragályos betegek elkülönítésére től fogászat is volt a kórházban őszéig huszárlaktanyának használták az Üllői úton levő melléképületet, ettől az időtől azonban a Ludovika akadémiához csatolták, ahol a tanfolyamok céljainak megfelelően alakították át, egy új fedett lovardát és nyitott nyári lovardát is építettek. Az Orczy-kert parkosításával ez a rész is egyre jobban az akadémiához kapcsolódott, jogilag is oda tartozott és kiképzési célokat szolgált. A tavon való csónakázás azonban továbbra is kedvelt szórakozása maradt a környék lakosainak. 19 A korábbi módosítások után a kert jellegét gyökeresen megváltoztatta, amikor funkcionálisan teljes egészében a Ludovika Akadémiának rendelték alá. Bár Pest város tanácsa évekig elodázhatta teljes lezárását (éppen a városrész Zöldterületekben való hiányára, így szociális indokokra hivatkozva), amint azonban megindult a Népliget kialakítása, amelynek létesítése éppen a problémák megoldását volt hivatva előmozdítani, már semmi sem állhatta útját annak, hogy teljes egészében átadják a Ludovika akadémiának ben Budapest lemondott a Orczy-kert használatáról, ettől kezdve már csak magánkertként emlékeznek meg róla, ahol időnként reprezentatív sportesemények is helyet kaptak. 20 A Ludovika Akadémia területét ábrázoló különböző időszakból származó helyszínrajzok jól mutatják a terület beépítésének egyre intenzívebb folyamatát és a mára fennmaradt U alakzatú beépítési rendszer kialakulását, az Anterra Építőipari Zrt által 2011 júniusában elkészült Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus kialakítása. Döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány -ban közölt építéstörténeti periodizáció pedig épületekre lebontva szemlélteti az egykori Orczy kert területén lezajlott változásokat. 19 : Dr. Baracsi Zoltán- Takács Viktor, Petka Szilvia, Romhányi Péter, Szász Gábor, Taraba Judit: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus kialakítása. Döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány. Anterra Építőipari Zrt. Budapest, június 36. oldal. 20 i. m.: 28.oldal. 10

14 A Ludovika Akadémia helyszínrajza. az 1910-es (?) években. Közölve: Szerk: Bachó László: A m. kir. Hov. Ludovika Akadémia története. Budapest,1932. kötetben. 11

15 Az egykori Ludovika Akadémia területe beépítésének építéstörténeti periodizációja. Forrás: Dr. Baracsi Zoltán- Takács Viktor, Petka Szilvia, Romhányi Péter, Szász Gábor, Taraba Judit: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus kialakítása. Döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány. június Anterra Építőipari Zrt. Budapest,

16 Forrás: Dr. Baracsi Zoltán- Takács Viktor, Petka Szilvia, Romhányi Péter, Szász Gábor, Taraba Judit: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus kialakítása. Döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány. Budapest, június Anterra Építőipari Zrt. 13

17 Az évi évi városegyesítést követően, s minden bizonnyal az Akadémia évi tényleges megnyitásának köszönhetően is, a területet ÉNy-on és K-en övező városrész is egyre intenzívebb változásnak indul. A korábban kialakult utcaszerkezet nem változik, ellenben a korábbi falusias jellegű beépítést sűrű, nagyvárosias jellegű beépítés váltja fel és lényegében a XX. század 10-es éveire kialakul a városrész mai képe, melyet a közelmúlt beépítései csak kisebb mértékben módosítanak. A Ludovika Akadémia épületében ban alakult meg a demokratikus honvédség első tisztképző iskolája, a Kossuth Akadémia decemberében avatták fel az első tiszteket. Az 1950-es évek elején a tisztképzést átszervezték, az egyes fegyvernemek külön katonai főiskolákat kaptak, a Kossuth akadémia régi épülete már nem volt alkalmas a korszerű kiképzésre, 1956 után a honvédség az épületeket fokozatosan átadta polgári célokra, a Kossuth akadémia megszűnt. 21 A Ludovika fedett lovardájában az Alfa mozi üzemelt, amely 1992-ben leégett. A Ludovika főépületét az ELTE Természettudományi Karának egyes tanszékei használták, rendkívül lepusztult állapotban. A ma már felújított déli szárnyban jelenleg a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium működik. A fedett lovarda ( felújítva) és a főépület (részben felújítva) a terepszint alatt jelentősen kiterjesztve és összekötve ma a Magyar természettudományi Múzeumnak ad otthont. 22 Az évi I. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 21 Józsefváros lexikon. Budapest, oldal. 22 Dr. Baracsi Zoltán- Takács Viktor, Petka Szilvia, Romhányi Péter, Szász Gábor, Taraba Judit: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus kialakítása. Döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány. Anterra Építőipari Zrt. Bp., oldal. 14

18 Lipszky János: Plan der beym König(lichen) freyen Hauptstädte Ungerns Ofen und Pest seiner Kaiserl(ichen) Hoheit den Erzherzog Joseph Palatin von Ungern, Részlet. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 15

19 uda és Pest térképe 1828 körül. Részlet. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 16

20 Plan der Ueberschwemmung von Ofen und Pesth bei dem Eisgang des höchsten Wasserstandes von 15-ten auf den 16-ten Marz zum Besten der durch die Ueberschwemmung Verunglückten MOL S11 No

21 Buda és Pest térképe 1857 körül. Részlet. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 18

22 Halácsy Sándor évi Pest városát ábrázoló térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 19

23 Halácsy Sándor évi Pest városát ábrázoló térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 20

24 Budapest főváros évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 21

25 Budapest főváros évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 22

26 B) TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK: A vizsgált térség földrajzilag a Pesti hordalékkúp-síksághoz tartozik. A kistáj 98 és 251 m közötti tsztf-i magasságú. K felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna bal parti mellékfolyóinak völgyei Ny-K irányban mozaik- és sakktáblaszerűen szabdalták. Az átlagos relatív relief 8 m/km 2. K és D felé az értékek csökkennek. A keresztirányban völgyközi hátakká formált magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes magasságú, tagolt síkság. D felé, a Gyáli-patak irányába, ahol a felszínt futóhomokformák uralják, a magasabb teraszokon a fiatalabb, alacsony teraszokkal egy szintre kerültek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence szerűen megjelenő kistáj jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton képződtek A kistáj alapját képviselő harmadidőszaki rétegek Ny-ról K felé fiatalodnak, s egyre magasabb orográfiai helyzetben találhatók. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan ÉNy-DK-i irányú törésvonal-rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől képződő dunai hordalékkúp orográfiailag hasonló, de kronológiailag éppen ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidősebb pleisztocén képződmények pannóniai üledékekre települve találhatók. A Duna II/a. és II/b. terasza átmenő, felszíne gyakran parti buckákkal, futóhomokkal, löszszerű üledékekkel magasított. A IV. sz., gyakran édesvízi mészkővel takart, és az V. sz., valamint az idősebb teraszok csak foltokban jelennek meg. 23 A K felé enyhén felmagasodó térség természeti, táji sajátosságaira alapvetően az 1790-es évek első felében a homokos pusztaságon létesített egykori Orczy kert változatos morfológiájú maradványa nyomja rá bélyegét, amely a Ludovika Akadémia létesítését követően alakult mai formájára. Jóllehet a kert eredeti méretét, formáját és jellegét mára már teljesen elveszítette, a szomszédságában elterülő Füvészkert romjával együtt még napjainkban is a térség meghatározó és biológiailag fontos zöldterületi eleme. Külön meg kell említeni a Diószeghy Sámuel és a Korányi Sándor utcákat két oldalt szegélyező fasorokat, amelyek védelem alatt állnak és fontos természeti elemei az utcaképeknek. A tervezési terület két jelentős településközi útvonal közében helyezkedik el. A terület D-i határán húzódik a középkor óta országos jelentőséggel bíró nagy forgalmú településközi útvonal, az Üllői út, amely Pest városát, majd később a fővárost kötötte össze a tőle DK-re elterülő országrésszel. A tervezési területtől némileg távolabb húzódik a minden bizonnyal szintén középkori eredetű Baross utca, amely a XVIII. századtól kezdve vált országos jelentőségű útvonallá. Az Üllői út és a Baross utca a főváros Duna bal parti városrészének nagy forgalmú településközi útvonalai és fontos településszerkezeti tengelyei, a fővárostól K-re és DK-re eső országrészek, valamint a főváros K-i DK-i városrészei ezeken az útvonalakon tartanak közúti kapcsolatot Budapesttel. 23 Szerk.: Dr. Marosi Sándor Dr. Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere. I. kötet. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, oldal. 23

27 C) TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK: Az egykori Ludovika főhomlokzata. Fotó: Frankó Ákos A főhomlokzat részlete, előtérben a Névtelen Hősök emlékművével. Fotó: Frankó Ákos A főépület főhomlokzatának részlete és az egykori lovarda. Fotó: Frankó Ákos A főépület főhomlokzatának részlete a szárnyépülettel. Fotó: Frankó Ákos A Ludovika téri beépítés látványa É felől. Fotó: Frankó Ákos Korányi Sándor utcai utcakép látványa DNy felől. Fotó: Frankó Ákos 24

28 Korányi Sándor utcai utcakép DNy felől. Fotó: Frankó Ákos Korányi Sándor utcai utcakép DNy felől. Fotó: Frankó Ákos A lovarda látképe a Korányi Sándor utca felől. Fotó: Frankó Ákos Korányi Sándor utcai utcakép ÉK felől. Fotó: Frankó Ákos Látkép a Korányi Sándor utcából DK felé. Fotó: Frankó Ákos Korányi Sándor utcai utcakép ÉK felől. Fotó: Frankó Ákos 25

29 Korányi Sándor utcai utcakép DNy felől. Fotó: Frankó Ákos Diószeghy Sámuel utcai utcakép DK felől. Fotó: Frankó Ákos Látkép a Korányi és Diószeghy utca sarkáról DNy felé. Fotó: Frankó Ákos A Diószeghy Sámuel utca látképe ÉNy felől. Fotó: Frankó Ákos Kilátás a Diószeghy Sámuel utcáról D felé. Fotó: Frankó Ákos Az Orczy kert D-i sarokrészének látványa. Fotó: Frankó Ákos 26

30 Beépítés látványa az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Frankó Ákos Beépítés látványa az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Frankó Ákos Beépítés látványa az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Tasi Ákos Beépítés látványa az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Tasi Ákos Beépítés az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Frankó Ákos Beépítés az egykori Orczy kert Üllői úti oldalán. Fotó: Tasi Ákos 27

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke 72007.(...) rendelet 1. számú függeléke Budapest XVI. kerület részterülete Örökségvádelmi hatástanulmány Archeosztráda Kft. 2005. 05. 22. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Horváth Mihály tér - Baross u. sarok Horváth M. tér 100 m. - Baross

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről Sárbogárd Város Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Izsófalva lakosságának alakulását a mellékelt ábra mutatja, a vizsgálat alá vont időszakban csökkenő tendenciát

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től 2013. Alföldi u. Baross tér Berzsenyi u. Bezerédi u. Csokonai u. Dologház u. Dózsa György u. Festetics u. Fiumei út 1-25., 2-12 Gázláng u. II. János Pál pápa tér Kenyérmező u. Kerepesi út 1-5. Kiss József

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alföldi utca 3 2016.03.04 Alföldi utca 5 2016.03.07 Alföldi utca 6 8 2016.03.07 Alföldi utca 7 2016.03.04

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI Jelenlegi iskola Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola Németh László Általános Iskola

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI Jelenlegi iskola Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola Németh László Általános Iskola JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI 2011. 2. sz. melléklet Cím Alföldi u. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Auróra u. Bacsó B. u. Balassa u. Baross tér Baross u. 121-135. Baross u. 1-3., 11-49., 4-54.,112-128. Baross

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

T e r ve z ő : A r t V i t a l T e r ve z ő, É p í t ő é s

T e r ve z ő : A r t V i t a l T e r ve z ő, É p í t ő é s Jánkmajtis Község Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Gazdaság területek - 2016 T e r ve z ő : A r t V i t a l T e r ve z ő, É p í t ő é s Kereskedelmi

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. -------------------------------------------------------------------- Vona István vagyonhasznosítási és vagyonértékelési vezető menedzser Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola Alföldi u. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Auróra u. Bacsó B. u. Balassa u. Baross tér Baross u. 121-135. Baross u. 1-3., 11-49., 4-54.,112-128. Baross u. 51-79. Baross u. 56-72., 98-110. Baross u. 74-96.,

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1 Horváth Krisztián Lapszám: 1 000. szavazókör (Körzetesítetlen címek) Azonosító: 01-008-000-7, Cím: Körzetesítetlen címek Könyves Kálmán körút 000003 000047 páratlan házszámok 0 Könyves Kálmán körút 000004

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3.

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3. Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Kun u. 3. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Pitypang Napközi Otthonos Százados út 14. Auróra u. Százszorszép Napközi Otthonos Szűz u. 2. Bacsó B. u. Balassa J. u. Baross

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE Véleményeztetési dokumentáció ALÁÍRÓLAP Sióagárd településképi rendeletéhez vezető településtervező: Csaba Gyula építőmérnök, vezető településtervező TT1, É1

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3.

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3. Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Kun u. 3. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Pitypang Napközi Otthonos Százados út 14. Auróra u. 18-végig, Százszorszép Napközi Otthonos Szűz u. 2. 25-végig Auróra u.

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK KÖRZETEI - ÓVODÁK SZERINT

JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK KÖRZETEI - ÓVODÁK SZERINT Cím Óvoda Baross u. 51-61., 81-119. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda Baross u. 93. és 111/b Futó u. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda Baross u. 93. és 111/b Illés köz Gyerek-Virág Napközi Otthonos

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZATA A KÖRNYEZETALAKÍTÁS ALAPKONCEPCIÓJA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusban történő elhelyezése érdekében az Orczy-kert és

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben