CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY"

Átírás

1 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle, Rákóczi utca 188. Tel: (88) TERVEZŐ: Környezetterv Kft Budapest, József Attila utca 53. Tel: (20) Völgyzugoly Műhely Kft Solymár, Bimbó utca 20. Tel: (20) , (30) Településrendezés: Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező TT /06 Südi Beáta építészmérnök Műemlékvédelem, építészet: Ferik Tünde okl. építészmérnök É /06 Südi Beáta építészmérnök Régészet: Fotók: Müller Róbert régész Sz-28/2003 FÖMI Archivum (légifotó) Südi Beáta április

2 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK ÉPÍTETT KÖRNYEZET, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT A TELEPÜLÉS KILAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE A TELEPÜLÉS SZERKEZETI FEJLŐDÉSÉNEK ÉS MAI SZERKEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE... 6 Az első katonai felmérés ( )... 6 A második katonai felmérés ( )... 7 A harmadik katonai felmérés ( )... 8 XX. század... 9 A település mai szerkezete TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TERÜLETHASZNÁLAT, ÖVEZETI RENDSZER KÜLTERÜLETI TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE Tájszerkezeti egység Tájszerkezeti egység BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLAT Lakóterület Intézmények, kereskedelem, szolgáltatás Zöldterület, zöldfelület Temető ÉRTÉKVIZSGÁLAT TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Országos védelem Helyi védelem VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK CSÖGLE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVASLATAI HATÁSELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓ NYILATKOZAT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK BEVEZETŐ VIZSGÁLAT VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK ISMERTETÉSE HATÁSELEMZÉS... 25

3 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 3 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÉPÍTETT KÖRNYEZET, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

4 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 4 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1. BEVEZETŐ 1.1. ELŐZMÉNYEK Csögle község Önkormányzatának képviselőtestülete egyszerűsített közbeszerzési eljárást követően Csögle és Adorjánháza községek Településrendezési tervének készítésével a Környezetterv Kft-t bízta meg. A településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv vizsgálati munkarésze, valamint a településszerkezeti- és szabályozási tervek elkészültek. Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a egyeztetési dokumentációban foglaltakra épülő munkarész. A évi LXIV. Örökségvédelmi törvény bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a településrendezési terv készítése során. Az örökségvédelmi hatástanulmányban számba kell venni a régészeti érdekeltségű területeket, a régészeti emlékeket és lelőhelyeket, illetve ezek védőövezeteit, a műemlékeket, a műemléki értékeket, valamint az építészeti értékeket és javaslatot kell tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a tervezett változtatások, új beruházások örökségvédelmi következményeire. A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelete az örökségvédelmi hatástanulmányról részletesen szabályozza a hatástanulmány készítésének szabályait és tartalmi követelményeit. Jelen hatástanulmány a rendelet alapján előírt tartalomi és formai követelmények szerint készült. Az örökségvédelmi hatástanulmányt jelen dokumentáció, valamint a dokumentáció mellékletét képező adatlapok és térképlapok alkotják. A szöveges leírása az általános ismertetés mellett a településrendezési terv előírásait is ismerteti. Az adatlapok az egyes épületek azonosításául térképpel, fotóval, leírással és a változtatási javaslatok ismertetésével készültek.

5 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 5 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 2.1. A TELEPÜLÉS KILAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE A település története a honfoglalás koráig nyúlik vissza. A falu neve Csögle /Csigla/, mely gyepüt, sövényt jelent, és a török nyelvből eredeztethető. A falu első okleveles említése 1275-ből ismert Chygla néven. A megye legnépesebb egytelkes nemesi faluja volt ban 52 kúriális család lakta. A község a török háborúk alatt is lakott volt, 1603-ban kilenc nemes fizetett taksát. Csögle a középkortól kezdve a XIX. századig, sőt még azon túl is a nemesi közbirtokosság irányítása alatt állt. Az 1715-ös az 1828-as összeírás a falut tiszta nemesi falunak mondta. Kimondottan agrár falu volt, gabonatermelés és gyümölcstermesztés volt a fő foglalatossága. A XV. századtól a falu törzsökös lakosságát a Barcza, Bede, Bereczk, Boros, Csögley, Dancs, Farkas, Fekete, Gáncs, Györgyfy, Mihályi, Ösztövér, Pethő, Sas, Szolgabíró, Tügyes nemes családok adták. A XVII. századtól folyamatosan növekedett a község lakossága. A kisnemesi tulajdonosok a kor szokásainak megfelelően, közösen művelték a földjeiket, az erdőt és a legelőt közösen használták után megkezdődtek a tagosítások, de általános birtokrendezésre csak 1852-től került sor, a szomszédos Egeraljával és Adorjánházával egyidőben január 1-én kisközség volt, körjegyzőségi székhellyel októbere és január 31. között a faluban önálló tanács és hivatali szervezet működött február 1-től Csögle székhellyel Csögle és Kiscsősz községek közös tanácsot hoztak létre, melyhez később kapcsolták Adorjánháza, Kispirit és Nagypirit községeket is. Ma az ajkai kistérség részeként Adorjánháza és Egeralja településekkel alkot körjegyzőséget.

6 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 6 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2.2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETI FEJLŐDÉSÉNEK ÉS MAI SZERKEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Az első katonai felmérés ( ) Az első katonai felmérés térképén Csögle az akkor még szabályozatlan Marcal folyó mentén helyezkedik el. A település, a térség többi településéhez hasonlóan, a folyó völgyében húzódó lápos, vizenyős területek és az akkoriban még magas arányban megtalálható erdőterületek között kialakult szigeten fekszik. Az említett erdővel és vízállásos területekkel övezett sziget volt egyedül alkalmas földművelésre, ezért annak minden szegletét művelték. A ma meghatározó É-D irányú közlekedési útvonal nyomvonalától keletre fekvő területen meglehetősen sűrű a környék úthálózata, a környező településekre változatos útvonalakon juthatott el a kor embere. A Marcal folyó jelentette természeti akadály miatt a nyugatra fekvő területekkel azonban nem alakulhatott ki hasonló kapcsolat, a legközelebbi átkelőhely Külsővat térségében volt. A település déli irányból való megközelítése különbözött a mai nyomvonaltól. A közlekedési útvonal a mai Rákóczi Ferenc utca nyomvonalán volt, amely utca déli szakasza kelet felé elkanyarodott, majd ismét dél felé vette az irányt. Érdekesség, hogy a térképen jelölteknek megfelel a település mai beépítése, kivéve a térképen ábrázolt délkeleti kis településrészt, ami ma már nyomokban sem fedezhető fel. Ebben az időben megépült már a község temploma is. A Nagypirit felé vezető út nyomvonala a fő utca nyomvonalával párhuzamosan vezetett, amelyre két utca is nyílt, ezek az utcák azonban nem épültek be. (I. katonai felmérés )

7 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 7 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A második katonai felmérés ( ) A két katonai felmérés között eltelt fél évszázadnyi idő alatt nem nőtt meg jelentős mértékben Csögle lakott területe. Új utcák nem nyíltak, csak a házak száma szaporodott meg, illetve már megindult az előzőekben említett délkeleti településrész visszafejlődése. Kialakították a település temetkezési helyét a településtől keletre. A tájhasználat módja az előzőekben ismertetetthez képest nem mutat jelentős változást, csak a településmaghoz közel eső erdőterületek kiterjedése csökkent kis mértékben, helyükön cserjés, bozótos területeket jelöl a térkép néhány gémeskúttal, ami utalhat állattartásra. Felfedezhető néhány ásott csatorna a Marcal mentén, azonban a vizenyős területek arányának csökkenése még nem figyelhető meg. A Marcaltól keletre fekvő terület úthálózata továbbra is sűrű, és érdekesség, hogy a ma kiemelt jelentőségű É-D irányú közlekedési útvonal szerepe ebben az időben a térkép tanúsága szerint nem emelkedett ki a többi közül. II. katonai felmérés )

8 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 8 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A harmadik katonai felmérés ( ) A második és harmadik felmérés között eltelt idő rövidsége miatt belterületen a változások kis mértékűek, és a térkép fekete-fehér formátumából adódóan nehezen felismerhetők. A település lakott területe nem nőtt, az utcaszerkezet változatlan. Annál nagyobb ezzel szemben a tájhasználatban bekövetkezett változás. A keleti határrész erdői szinte nyomtalanul eltűntek, helyükön mezőgazdasági termelés folyt. Egyenes vonalvezetésű dűlőutak hálózzák be ezt a területet, amelyek közül a fontosabb utak mentén fasorokat is telepítettek. A nyugati határrészen megtörtént a folyószabályozás, így drasztikusan lecsökkent a lápos területek kiterjedése, helyükön mezők és rétek jelenléte a meghatározó. (III. katonai felmérés )

9 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY XX. század A harmadik katonai felmérés térképén ábrázoltakhoz képest sok tekintetben hozott változásokat a XX. század. A település továbbra is jellemzően egyutcás útifalu maradt. Megindult azonban néhány keresztutca beépítése elsősorban az északi településrészen. A keleti irányban megnyitott utcák esetében be is fejeződött ez a folyamat, a nyugatra nyíló utcák külső szakasza azonban máig beépítetlenül áll. Megváltozott a település déli irányból való feltárásának nyomvonala és a délkeleti településrész nyomtalanul eltűnt. A tájhasználat lényegében megfelel a korábbiaknak, azzal a különbséggel, hogy a keleti határrész dűlőútjainak egy részét a nagyüzemi gazdálkodásnak köszönhetően beszántották és eltűntek az utakat kísérő fasorok is. Csögle, topográfiai térkép 2001

10 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 10 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A település mai szerkezete Csögle szerkezetét leginkább domborzati adottságai határozzák meg, amelyeket elsősorban a település keleti határában folyó Marcal jelölt ki. A Marcallal párhuzamosan alakult ki a község és térségének meghatározó É-D irányú fő közlekedési útvonala, s erre fűződnek fel a térség települései, így Csögle is. E két markáns vonalas szerkezeti elem között szintén É-D-i irányban fut még további két kisebb csatorna, s a területrészt egy az ezekre merőleges földút tárja fel. Az úttól keletre található magasabb fekvésű terület kevésbé tagolt. Az egyhangú mezőgazdasági területhasználattal jellemezhető településrészt három párhuzamos közel K-NY-i irányú földút tagolja, amelyek a belterületi keresztutcák meghosszabbításai. A keleti településhatár mentén erdő található. A falu, a térségre jellemzően, a Marcal hajdani árterén kívülre telepedett. Szerkezetét elsősorban a területén átvezető út, a Rákóczi utca határozza meg. A korábbi térképek segítsége nélkül is észrevehető, hogy a község északi részén futó keresztutcák tudatos településrendezési tevékenység eredményei, az utcák szélesek, egyenes vonalvezetésűek, a telkek kialakítása pedig szabályos, méretük a település többi telkéhez képest kicsi. Csögle többi részén a telekszerkezet a hagyományos útifalu képét mutatja, az út mentén sorakozó telkek mélyek, hátsó részüket jellemzően szántóföldként használják. Csögle légifotó; forrás: FÖMI Archívum 2000

11 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 11 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TERÜLETHASZNÁLAT, ÖVEZETI RENDSZER Külterületi tájhasználat értékelése Csögle Veszprém megye nyugati részén, a Kisalföld déli szegélyén, a Marcal-medencében helyezkedik el. Területe zömmel keletről nyugat felé a Marcal medréig lejt. A tengerszint feletti magasság 125 és 150 méter között változik. A mélyebb, egykori ártéri területeken öntésiszap és különféle lápi üledékek uralkodnak. A néhány méterrel magasabb dombhátak többsége kavicsból épül fel, de homokos és löszös üledékek is találhatók. A mélyebb részeken így láptalaj, lápos réti talaj, illetve réti talajok, míg a dombokon, a magasabb térszíneken erodált erdőtalajok, agyagbemosódásos barna erdőtalajok a jellemzőek. Az egykori ártér területén viszonylag sűrű a csatornák, patakok hálózata, Csöglén a Marcal mellett a Hunyor-patak, a Kamondi övárok, valamint a Fövenyes-árok. Csögle külterülete viszonylag nagy kiterjedésű, csaknem 1600 ha, ennek ellenére mindössze két, egymástól jellegében alapvetően eltérő tájszerkezeti egységben értékeltük a falut. Tájszerkezeti egységek

12 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 12 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1. Tájszerkezeti egység Az 1. tájszerkezeti egység a településtől keletre eső határrész. A Marcal-menti települések az évszázadok folyamán a gyakori árvizek következtében az ártéri területeken kívül, a min. 130 méteres tengerszint feletti magasságú határrészekre települtek. Az 1. tájszerkezeti egység a magasabban fekvő határrész. Területhasználata meglehetősen egynemű. Hatalmas, több száz hektáros szántóföldi területek a jellemzőek és a legtöbb helyen a korábban kialakított utakat is beszántották. Két kisebb erdőfoltot kivéve, erdő csak a közigazgatási határ mentén található. Ezek az erdőterületek a szomszédos dabronyi, nagyalásonyi és kiscsőszi erdőségekkel alkotnak nagyobb összefüggő erdőséget. Annak ellenére, hogy a szántóterületek inkább gyenge termőképességűnek minősíthetők, mint közepesnek, a szántóföldek műveltek, parlag csak a Kossuth-major környékén található. Épületek, építmények is csak az említett majorban és közvetlen környékén, valamint a volt jelenleg üzemen kívüli gépállomás területén lelhetők fel. Az egykori Marcal-völgye TSz Kossuth-majorjában most a BEB-2000 Kft. foglalkozik pulykatartással ( db), azonban ez az istállónak csak egy részét veszi igénybe. Az épületek állapota és a telep gondozottsága nem nevezhető ideálisnak. A major körüli fásítás sem teljes. A majoron kívül keletre egy akácos erdőterület található, amely rendeltetése az erdészeti üzemterv szerint véderdő. A fával, bozóttal benőtt területen több füves halom, kupac látható, amely korábbi illegális hulladéklerakásra utal. Közvetlen az erdő mellett bozótos, parlag területen áll az egykori TSz méregraktár (feltörve), amelyben még bizonyos vegyi anyagok találhatók. A terület feltűnően elhanyagolt és rendezetlen. A major déli kerítése mellett van a kővel körbekerített régi zsidótemető, sajnos pusztulóban. A sírokat felverte a bozót, a Temetőkapu pedig a végső összeomlás előtt áll. Ahogy Sümegen a felújított temető a táj értékévé vált, úgy ezt az egyedi csöglei zsidótemetőt is fel kellene újítani. A major északi oldalán egy mezőgazdasági telephely, gépek, alkatrészek, valamint két lakóépület van. Az Egeralja felé vezető út mellett a volt gépállomás telephelye teljesen elhanyagolt, pedig optimális helyen lévő gazdasági terület. Az egeraljai határon vezető földút (0161/3 hrsz.) mentén a 0161/7 hrsz-ú volt kavicsbánya gödrének jelentős részét szeméttel feltöltötték. A helyszínen érzékelhető jelek szerint mind az illegális kavicsbányászat, mind pedig az illegális hulladék-elhelyezés folyamatos tevékenység, sőt az utóbbi még Egeralja területére is átnyúlik. Két kisebb erdőfolt van a közigazgatási határ mellett lévő erdőterületeken kívül. A véderdő rendeltetésű akácost már említettük. A másik erdőfolt a 0161/6 hrsz-ú nagy szántóföldi tábla déli végén található, ám a helyszínelés idején a mintegy 3,5 ha-os erdő felét már tarra vágták. 2. Tájszerkezeti egység A falutól nyugatra eső határrész méter távolságig jellegében monokultúrás szántó hasonlít az 1. tájszerkezeti egységhez. A szántóterületek egyhangúságát csak az utak menti bozótosok, illetve fasorok törik meg. A szántóterület déltől észak felé fokozatosan emelkedik és a közép-dűlőben eléri a 150 méteres magasságot is. Ezen a területrészen igen meredek lejtővel szakad le a földfelszín az egykori ártéri területre. Nem lehet véletlen, hogy itt volt korábban szőlőhegy jellegű tájhasználat, amelyre ma már a 3-4 db megmaradt szőlő emlékeztet. Az egyetlen hétvégi ház szerű épület is itt található. A másik említendő tájhasználati elem a Dobó-major. Az egykori TSz major épületei kifejezetten rossz állapotban vannak, az új tulajdonos erejéből nem telik a felújításra. A még használható épületrészekben pulykanevelést folytatnak, egyszerre db. pulykát hizlalnak. A tájszerkezeti egység mélyebben fekvő részén a Hunyor-patak, illetve a többi árkon átvezető kétes teherbírású vasbeton aljzatú, fapallós hidakon lehet átjutni. A Marcalhoz vezető széles földút (035 hrsz.) az elején még járható, majd egyre rosszabb.

13 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 13 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A mélyebben fekvő egykori ártéri terület mintegy 90%-a ma gyep, nádas, vizenyős rét, csak az egyes magasabb részeken, mint a Sziget-domb (Széles sarkú sziget) folytatnak még szántóföldi művelést. A 19. században a növekvő népesség élelmiszerigénye kényszerítette ki a szántóterületek mindenáron történő növelését, a vizenyős területek lecsapolását, a folyók rendezését, szabályozását. Ma a 21. században akkor kapnak támogatást a gazdák, ha a földjükön keletkező belvizet nem vezetik el. Azaz az intenzív tömegtermelés idején már nincs szükség a rosszabb adottságú szántóföldek művelésben tartására, azaz léphetünk egy természetközelibb tájhasználat kialakítása felé. Ezt az igényt támasztja alá az is, hogy a Natura 2000, kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területbe sorolták Csöglén az egész 2. tájszerkezeti egységet, azaz a faluhoz közeli monokultúrás szántóterületeket is. A mélyebben fekvő ártéri terület nagyobb része pedig a védett lápok jegyzéke szerint védett természeti terület. Összegezve Csögle tájhasználatában a történelmi párhuzamok a gazdaság, a társadalom és a tájhasználat összefüggésében jól érzékelhetők. A Natura 2000 nagykiterjedésű területének kijelölése a Marcal-völgyben pedig előre vetíti a tájhasználat újabb módosulását. Azzal, hogy a Marcal-mente a kiemelt Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) közé tartozik e tájváltozás gazdasági támogatása is biztosítható. Az elmúlt években a durván 1700 ha-ból mintegy 200 ha volt a kivett terület (pl. belterület, majorok területe). 940 ha szántó, 410 ha gyep, nádas, 130 ha erdő. Azaz a külterület több mint 62%- a szántó (!) és az erdő nem érte el a 9%-ot sem, ezen az egykori ártéri és egyéb erdőkben gazdag vidéken. A vizsgálati értékeléshez tartozik, hogy mind a Bányakapitányság, mind a Geológiai Szolgálat jelezte, hogy Adorjánháza területen nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartalmazó terület, bányászati joggal lefedett terület található. Az Adorjánháza I. tőzeg védnemű bányatelek valójában Egeralján és kis részben Csöglén található. A Geológiai Szolgálat által átadott 1: méretarányú térkép szerint az Adorjánháza I. (Jánosi bozót) tőzeg bányatelek érinti a Csögle 024/1 hrsz-ú földrészletet mintegy 11 ha nagyságban. Kérdés, hogy a védett lápterület, a Natura 2000 védettség és a Geológiai Szolgálat azon kívánalma, hogy a területen tőzegvagyont tartunk nyilván, melyet a rendezési tervben különleges területként kell szerepeltetni. hogyan egyeztethető össze.

14 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 14 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLAT Lakóterület A területfelhasználást vizsgálva a település nagyrészt falusias lakóterület. Az épületállomány jelentős része falusias jellegű. A telkek beépítési módja általában oldalhatáron és utcavonalon álló, az utcára merőleges gerincvonalú nyeregtetős, földszintes épületekkel. Az újabb beépítésű területeken kis előkerttel sátortetős lakóépületeket építettek. Az utóbbi években épült házak már tetőtérbeépítéssel épültek. A községben a régi telkek nagyméretűek, mélyek, néhol méteresek, amelyek beépítetlen hátsó részét jellemzően szántóként használják. A település északi részén fekvő később kialakított keresztutcák szabályos telkei kisebbek. A község területi tartalékait elsősorban a foghíjtelkek jelentik, illetve a József Attila és Arany János utcák beépítetlen nyugati szakaszai. A település szabályozása során fokozott figyelmet kell fordítani a település egységes építészeti karakterének megőrzéséra és a településkép védelmére. Ennek érdekében egyes területeken mérlegelni szükséges a megengedhető építménymagasságokat, valamint szabályozni kell az épületek tömegképzését és a tetőgerinc irányát. A megmaradt parasztházak többsége értéket képvisel, ezért a szabályozás során törekedni kell az épületek karakterének és tömegének megóvására, valamint helyi védettséget kell biztosítani az építészeti értéket képviselő épületeknek, épületcsoportoknak, esetleg utcaképnek. Intézmények, kereskedelem, szolgáltatás A község intézményei a település fő utcáján, a Rákóczi Ferenc utcán találhatók. Településközpont a polgármesteri hivatal környékén alakult ki, itt található az iskola, a bölcsőde, a gyógyszertár, az orvosi rendelő és egy üzlet is. Ezek mindegyike a gyógyszertárral, az imaházzal és a két italbolttal együtt, elszórtan a Fő utcán találhatók. Az intézményi és kereskedelmi telkek beépítése és az épületek tömege, kialakítása illeszkedik a falusias lakókörnyezethez. Zöldterület, zöldfelület A település zöldfelületekben gazdag, a széles fő utca mentén több helyen, ahol a keresztszelvény lehetővé teszi több helyen van zöldsáv. A település területén két közpark található, a játszótér és környéke, valamint a Széchenyi tér. E két zöldterület elhelyezkedése nagyon jó, a lakosság használja őket. A belterülethez kapcsolódó sportpálya is további zöldfelülettel gazdagítja a települést, valamint az egyes lakótelkek zöldfelületi aránya is magas. Temető A község keleti oldalán fekszik a hrsz-ú temető, amelynek bővítése a közeljövőben nem igényelt.

15 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 15 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 3. ÉRTÉKVIZSGÁLAT 3.1 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Természetvédelem Csögle a Marcal-medence Marcal-völgyi részén a Marcal jobb partján fekszik. A település a 130 m tengerszint feletti magasságon az egykori ártér szélén lévő magasabb partoldalon fekszik. A településtől nyugatra eső mélyebben fekvő egykori ártéri területet korábban Natúr-parkként akarta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (ma Balatoni Nemzeti Park) védeni. Az EU-s csatlakozással, illetve közösségi jelentőségű Natura 2000-es területek kijelölésével a védelmi szándék megváltozott és a Natúr-park létesítésére valószínűleg nem kerül sor. Ugyanakkor a Natura 2000-es területek kijelölése során a 8413 számú úttól, illetve a faltól nyugatra eső területet csaknem teljes mértékig, a major területtel együtt a különleges jelentőségű kiemelt természet-megőrzési területek közé sorolták. A hamarosan megjelenő Natura 2000 jogszabály fogja a földhasználat, illetve területhasználat irányát ezeken a területeken meghatározni. Ugyancsak jelöltük a tervlapon a természetvédelmi törvény által ex-lege védettnek minősített lápterületeket, amelyek a hivatalos közlönyben helyrajzi szám pontossággal megjelentek. A természetvédelmet részben érinti, hogy a Marcal-medencét ÉTT-nek, azaz Érzékeny Természeti Területnek nyilvánították, amellyel a fő cél a térség főleg vizes termőhelyeinek magtartása és az ehhez kapcsolódó speciális mezőgazdálkodási formák megőrzése, javítása. A jelentős nagyságú időszaki felszíni vizek következtében szükséges a vegyszerhasználat csökkentése, a vizes élőhelyekhez kötődő állat- és növényfajok számára kedvező gyephasznosítási formák elterjesztése. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, az agrár-környezetgazdálkodás e célt elérendő támogatja a földhasználókat. A program önkéntes jellege következtében azonban nem mindenki él a lehetőséggel és így a tájhasználat változása lassabb a kelleténél. A tervezés során célszerű a 2007-től várható EU-s és hazai támogatások áttekintése és egy céltudatosabb tájhasználat módosítására való ösztönzés kidolgozása. A Marcal-menti rétek lápterületei az évi LIII. törvény alapján természetvédelmi oltalom alatt állnak és országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek. Csögle területén 218,3 ha védett lápterület van, amelyek javarészt rét és legelő művelési ágú területek. Jellemző, hogy elszórtan találunk lápréteket, nádasokat, fűz-, nyár- és égerligeteket. A területnek jelentősebb botanikai értékei a következők: lápi sás, fehérmájvirág, hússzínű ujjaskosbor, gyapjúsás. Értékes madarai a nagy póling, a hamvas rétihéja, kerecsensólyom, fehér gólya, gyöngybagoly. Ezek a lápterületek az egykori nagykiterjedésű vizes élőhelyek utolsó maradványai, amelyek őrzik a vizes élőhelyek jellemző fajait (génkészlet), élőhelyet adnak a veszélyeztetett állat- és növényfajoknak, harmadrészt pedig betöltik az ökológiai folyosó az egymástól távolabbi természeti területek közötti élő kapcsolat feladatait is. Különösen fontos a vizes élőhelyek megőrzése a Kisalföld déli szegélyén, hiszen északabbra intenzív szántóföldi művelés folyik, ezért megfelelő vízvisszatartással, élőhely-rekonstrukcióval ezek a lápok hosszú távon megőrzendők, sőt területük bővítendő. 3.2 ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Országos védelem A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a településen egy országos védelem alatt álló műemlék épület található. A késő barokk stílusú református templom műemléki nyilvántartási száma: M4925. Az épület műemléki környezete a évi LXIV. Törvény előírásai szerint került kijelölésre.

16 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Helyi védelem A településen még több épület, illetve épületcsoport őrzi a vidék népi építészetének jellemző vonásait. Ezek megőrzését biztosítani kell, illetve fontos, hogy a kialakult léptéktől, arányoktól eltérő épületek a jövőben se épüljenek. Helyi védelemre javasolható épületek, építmények: SORSZÁM CÍM HRSZ FUNKCIÓ 1. Rákóczi utca Lakóépület 2. Rákóczi utca 97 Háborús emlékmű 3. Rákóczi utca Lakóépület 4. Rákóczi utca Lakóépület 5. Rákóczi utca Lakóépület 6. Rákóczi utca Lakóépület 7. Rákóczi utca Lakóépület 8. Rákóczi utca Lakóépület 9. Rákóczi utca /2 Lakóépület Védendő továbbá a kialakult fésűs beépítési mód, valamint a közterület beépítésből adódó fogazott jellege, teresedései. A védelem azt jelenti, hogy olyan szabályozást kell megfogalmazni, amely a beépítési mód és a közterületek jellegének megőrzését biztosítja. Csögle jelenleg nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, ezért annak elkészítéséig és jóváhagyásáig a helyi építési szabályzatban és az Örökségvédelmi hatástanulmányban megalkotott előírások alkalmazandók.

17 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 17 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 4. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 4.1 CSÖGLE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Csögle község településfejlesztési koncepcióját a település képviselőtestülete megtárgyalta és 87/2006 (XI.7) számú határozattal elfogadta. A koncepció jövőképében megfogalmazottak szerint: A jelen és a közeljövő politikai és gazdasági tendenciáit figyelembe véve Csögle elsődleges célja az lehet, hogy a jövőben a mezőgazdasági és ökológiai adottságait jól kihasználó és erre épülő gazdasági tevékenységeket fejlesztő, kialakító, élhető, fenntartható település lehessen. Csögle a Marcal-mente veszprém megyei településeinek egyike. Térségi központi elhelyezkedése és egyéb adottságai folytán alkalmas lenne a mikrotérség központjává válni, s központi feladatokat is vállalni. A térségi összefogás természetesen nemcsak Csögle felemelkedéséhez, hanem a kistérség közös fejlődéséhez is vezethet. A térségi szerveződés önmagában kevés, mindez nem működhet jól átfogó térségi program és koncepció nélkül. A csöglei mikrotérségnek meg kell találnia az Ajkai kistérségen belül önálló arculatát, prioritásait, a fő fejlesztési irányokat. A Somló közelségét kihasználó szelíd turizmus településre csalogatása, a vizes élőhelyek visszaállítása, az ökológiai adottságok kiaknázása és a hagyományos mezőgazdasági termelés visszaállítása önállóan, települési szinten nem lehetséges. A közösen kimunkált fejlesztési elképzeléseken belül Csögle szerepét is tisztázni kell és meg kell határozni feladatait. Felemelkedésének záloga azonban mindenképp az összefogás. Az intézkedési javaslatok között több a településrendezési tervet is érintő pont szerepel, melyek az alábbiak: tornaterem építése, öltöző építése a sportpályán, szélerőműpark létesítési lehetőségének vizsgálata, új parkolóhelyek kialakítása, esőbeálló/kilátó építése és helybiztosítása, erdősávok és fasorok telepítése a külterületi földutak mentén, szántóterületek visszagyepesítése, településszerkezet védelme, településközpont fejlesztése, belső kerékpárút hálózat kiépítése, a problémás területek, tájszerkezethez illeszkedő módon a településképbe való illesztése. 4.2 A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVASLATAI A szabályozási terv Csögle belterületének szerkezetét adottságként kezeli, a településszerkezetet jelentősen alakító változtatást nem tartalmaz. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, hiszen a település elegendő területi tartalékkal rendelkezik. Tervezett a településközpont fejlesztése, a már kialakult beépítésnek megfelelő mértékben és léptékben. A településről keleti irányba, Dabronyba vezető tervezett összekötő út nyomvonala egy már meglévő, megfelelő szabályozási szélességű földúton került kijelölésre. A külterület szabályozása során az ökológiai szempontok érvényesítése volt a legjelentősebb szempont, ezért a gyenge minőségű szántóterületek erdősítése és gyepesítése szerepel a tervekben. A településkép javítása érdekében a szerkezeti jelentőségű utak mentén fasorok, erdősávok telepítését javasolja a terv. A belterület szabályozása során a falusias karakter megőrzésére, a településen jellemző építménymagassághoz való alkalmazkodásra, a jellemzően oldalhatáron és utcavonalon álló beépítés jellegének megőrzésére törekedtünk. Ezért a település lakott területének zömét falusias lakóterületként szabályoztuk, ahol a kialakítható, beépíthető telekméretek, a beépítési mód és az építménymagasság előírásai a meglévő adottságokhoz igazodnak. Falusias lakóterületen 30%-os beépítés és 4,5m-es építménymagasság a megengedett, a legkisebb kialakítható telek területe pedig 1000m 2. A hagyományos falukép a Rákóczi utca egyes szakaszain lelhető még fel, ezért az utca déli szakasza helyi értékvédelemi területként szerepel a településrendezési tervben. A helyi értékvédelemi területen található falusias lakóterületek szabályozási paraméterei megegyeznek a fent említettekkel, azonban a megengedhető legnagyobb építménymagasság csak 4,0m.

18 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 18 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A helyi értékvédelmi területre továbbá a következő előírások vonatkoznak: Helyi értékvédelmi területen védelem alatt áll az érintett telkek homlokvonala. Helyi értékvédelmi területen az épületszélesség (lásd: fogalommagyarázat) nem lehet több, mint 8,0 m. A helyi értékvédelmi területen kialakult zárt kerítések védendők, felújítandók a lakóépület felújításával egy időben, a homlokzat színével megegyezően. A helyi értékvédelmi területen légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, korszerűsítés, csere során csak földkábel építhető. Helyi értékvédelmi területen az épület tetőhajlásszöge 37 és 42 között lehet. Helyi értékvédelmi területen a utcavonalra merőleges tetőgerincű épület csak oromfalas kialakítású lehet, kontyolt tető nem alkalmazható. Épületszélesség: Az épület rövidebbik homlokzatának szélessége. Az utcai homlokvonal szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú épületkiugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal síkjára állított 45 fokos egyenes érint. A település fő utcája (Rákóczi u.) mentén kialakult rendívül mély telkeken, a rendezett településkép megőrzése érdekében, kizárólag a telkek utcafronttól számított 60 m mély területén engedélyezhető épületek építése, valamint a beépítési százalék és a minimális zöldfelület mértékének számításakor is csak a telek beépíthető része vehető számításba. Az ipari gazdasági agráripari területek jelentős zavaró környezeti hatással bíró major területek. A település területén található három majorból kettő területén jelenleg is nagyüzemi állattartás folyik. Az ipari gazdasági területeken a telken belül, a telekhatár mentén kötelező háromszintes növénytelepítést írtunk elő. A növényzet csak honos, a tájegységre jellemző fajokból állhat. A település egészére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat általános építészeti előírásokat tartalmaz: Az építési engedélyezés során kizárólag az anyaghasználatában, megjelenésében és színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedő épület építésére adható ki engedély. Az engedélyezés során vizsgálni kell: - az épület szerkezetét, a felhasznált anyagokat, -a tetőhéjazat anyagát, - a nyílászárók anyagát, formáját, - a homlokzatképzést, - a tetőidom, tetőgerinc formáját, irányát, hajlásszögét. A település közigazgatási területén két- vagy több szintes tetőterű épület nem létesíthető. Az oldal és hátsó telekhatáron építendő kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,80 m-t. A homlokzatfelújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie, részbeni felújítások, festések kiegészítését akkor is elő kell írni, ha a homlokzatfelújítás egyébként nem lenne engedélyköteles. Az épített értékek megóvása érdekében a tervezők javaslatot tettek, a helyi értékvédelemre vonatkozóan. Azon épületekre, építményekre melyek a helyi védelem alá esnek, kissé szigorúbb építési előírások vonatkoznak, viszont pályázatok útján támogatás nyerhető felújításukra, megőrzésükre. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a helyi építési szabályzatban rögzítetteken túl, a helyi értékvédelem részletes szabályait meghatározó, új önkormányzati rendelet mielőbb megszülessen. A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig a helyi védelemre javasolt épületek esetében a következő előírásokat kell betartani: Helyi védett épület törlése és felvétele e rendelet módosítása nélkül is elvégezhető, okleveles építészmérnök által készített szakvélemény alapján. A helyi védett épületek bővítése, felújítása során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások engedélyezhetők. Az épületeken, építményeken végzett bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi hatástanulmány iránymutatásai szerint kell eljárni. Helyi védett épület bontása csak indokolt esetben életveszélyelhárítás lehetséges, bontás előtt a helyi védett ingatlant törölni kell a védett épületek listájáról.

19 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 19 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Helyi védelem alatt álló épület homlokzatán bármilyen változást eredményező építési tevékenység esetén építési engedélyt kell kérni. A HÉSZ előírásai az országos művi értékek védelmére vonatkozóan: Csögle országos művi értékvédelem alá eső épületeit és az egyes műemléki környezeteket az 2. számú függelék tartalmazza, a műemléki környezet a Szabályozási terven került kijelölésre. Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelésére, megőrzésére vonatkozóan, valamint a műemléki környezetben elhelyezkedő épületekre vonatkozóan a hatályos országos rendelkezések 1 az irányadók. 5. HATÁSELEMZÉS A rendezési terv készítésekor a tervezők legfőbb célja, az adottságok megismerését követően, ahhoz leginkább alkalmazkodó, harmonizáló, s a fejlődés elemeit magában hordozó szabályozás kidolgozása volt. A településrendezési terv készítésekor a kialakult települési szerkezet tiszteletben tartása, ahhoz illeszkedő telekalakítási és építési szabályrendszer kialakítása kiemelkedő szempont volt. A beépítésre szánt területek arányának nagyfokú növelésére nem került sor, hiszen a belterület jelentős területi tartalékokkal rendelkezik, és a külterületi gazdasági területeken is kielégíthetők az esetleges fejlesztési igények. Az építészeti és településszerkezeti értékek megóvása érdekében a terv javaslatot tesz a helyi értékvédelemre vonatkozóan. A településszerkezetet megváltoztató elemeket a településrendezési terv nem tartalmaz. Egyetlen új, tervezett szerkezeti elem a keleti irányba, Dabronyba vezető összekötő út, amely azonban egy jelenleg is létező, azonos szabályozási szélességű földút nyomvonalán került kijelölésre. A természeti és táji adottságok vonatkozásában megállapítható, hogy a településrendezési tervben megfogalmazott legjelentősebb változások a község természeti értékeinek erősítését szolgálják. Így a védelmi elemek megfogalmazása mellett az utak menti fásítás és a tájhasználat megváltoztatása mind a település élhetőségét hivatottak javítani. Összességében elmondható, hogy a jelenlegi adottságokat és értékeket figyelembe vevő, a fejlesztést ezzel összehangoló szabályozás készült, mely a település jelenlegi értékeinek védelmét szolgálja. 6. ÖSSZEFOGLALÓ Csögle közel 800 fős kis település Veszprém megye nyugati részén, a Marcal folyó mentén. Csögle napjainkig megőrizte eredeti jellegét. A változatos domborzat, a megmaradt útifalu jellegű településszerkezet, az épületek nagysága, a beépítés emberi léptéke a településnek azok az értékei amelyek a megőrzött épületek mellett a falu vonzerejét jelentik. Csöglén a hagyományos, fésűs, oldalhatáron álló, az utcára merőleges gerincű, előkert nélküli beépítés dominál, a gazdasági épületek általában sorosan a lakóépületek mögött helyezkednek el. A település temploma az egyetlen országos műemléki védelem alatt álló épület, örökségvédelmi szempontból további épületek egyedi országos védelme nem indokolt. A lakóházak és a kerítések építészeti kialakításának egyedi helyi hagyományai vannak, amely több épület helyi védelemre érdemes. A településszerkezet védelmében az adottságokhoz alkalmazkodó szabályozás került kidolgozásra, mely védi a telekstruktúrát és igazodik a településen jellemző beépítési módokhoz, építménymagasságokhoz. Csögle község településrendezési terve nem tartalmaz jelentős fejlesztéseket, ami kedvez a településszerkezet és a telekstruktúra megőrzésének. A fejlesztések elsősorban a természeti értékek erősítését szolgálják. 1 Kulturális Örökség Védelméről szóló LXIV. törvény

20 CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 20 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 7. NYILATKOZAT Alulírott Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező nyilatkozom, hogy a településrendezési terv az örökségvédelmi jogszabályoknak, továbbá hatósági előírásoknak megfelel. Az Örökségvédelmi hatástanulmány építészeti munkarész elkészítésére jogosult vagyok. Budapest, április Ferik Tünde okl. építészmérnök vezető településtervező TT /06

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke 72007.(...) rendelet 1. számú függeléke Budapest XVI. kerület részterülete Örökségvádelmi hatástanulmány Archeosztráda Kft. 2005. 05. 22. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE Véleményeztetési dokumentáció ALÁÍRÓLAP Sióagárd településképi rendeletéhez vezető településtervező: Csaba Gyula építőmérnök, vezető településtervező TT1, É1

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció Völgyzugoly Műhely Kft. Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA ÁLLAMI

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben