Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint"

Átírás

1 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint Általános tudnivalók Amennyiben az egyedi termékszabványokban vagy a megbízási dokumentumokban más nem kerül meghatározásra, úgy a kötőelemek (elsősorban a menetes csapok, csavarok és anyák) méretezésére és méretpontosságára vonatkozóan az ISO 4759 szabvány 1. részében foglaltakat kell alkalmazni. Az ISO rész az 1,6 mm-től 150 mm-ig (azt is beleértve) terjedő tartományba eső névleges menetátmérővel rendelkező menetes csapokat, csavarokat és anyákat foglalja magában, az alábbi három termékkategóriára felosztva: A termékkategória (előzőleg m típus, közepes) B termékkategória (előzőleg mg típus, közepesen szigorú) C termékkategória (előzőleg g típus, szigorú) A tűrések kijelölésére szolgáló referencia méret az egyedüli olyan méret, amely meghatározásra kerül a vonatkozó termékszabványokban (méretszabványokban). A DIN részben foglaltakat kell alkalmazni azokra a méretekre, amelyekre vonatkozóan a tűréssel kapcsolatos előírások sem a DIN 267 T2 szabványban, sem az ISO részben, sem a termékszabványokban (méretszabványokban) nem kerülnek meghatározásra. Ezekben az esetekben, a DIN 7168 m pontossági kategóriát kell alkalmazni az A termékkategóriához (előzőleg m típushoz) kijelölt általános tűrésekre vonatkozóan; A DIN 7168 g pontossági kategóriát kell alkalmazni a B és a C termékkategóri-ákhoz (előzőleg mg és g típusokhoz) kijelölt általános tűrésekre vonatkozóan. Megjegyzés: Az előzőleg alkalmazott m, mg és g típust használó terminológia A, B és C termékkategóriára történő módosításának alapjául az ISO részben rögzített nemzetközi specifikációk szolgálnak. A meglévő dokumentumok ennek megfelelő módosítása nem szükséges. A DIN részben található egy további F (előzőleg f, finom típusként meghivatkozott) termékkategória is. Ez amennyiben szükséges a maximum 3 mm-es névleges menetátmérővel rendelkező menetes csapokra, csavarokra és anyákra alkalmazható és a precíziós technika speciális követelményeit veszi figyelembe. Menettűrések Amennyiben az egyedi termékszabványokban (méretszabványokban) vagy a vételi megbízás dokumentumokban más követelmények nem kerülnek meghatározásra, úgy az alábbi menet tűréseket kell alkalmazni. A és B termékkategóriák A DIN 13-ban meghatározottak szerinti metrikus struktúra: közepes (m) tűrésminőség; N menetkapcsolódási csoport, a DIN 13, 14. részében foglaltakkal összhangban. A kereskedelemben kapható menetes csapok, csavarok és anyák tűrési kategóriáinak a DIN 13, 14. részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. Menetes csap 6g 1) Anya 6H 1) a maximum M 1,4 (azt is beleértve) méretű menetes csapok esetében, 6h

2 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései A galvanizált menetes csapok, csavarok és anyák menettűréseinek a DIN 267, 9. részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. A tűzihorganyzott menetes csapok, csavarok és anyák menettűréseinek a DIN 267, 10. részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. Az alacsony hőmérsékletet elviselő acélokból, vagy nagy hőmérsékletű acélokból készült menetes csapok, csavarok és anyák menettűréseinek a DIN 2510, 2. részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. A csapok menetes végeire vonatkozó menettűrések: Sk 6, a DIN 13 és DIN 14, 14. mellékletben rögzítettek szerint Sn 4, a DIN 13 és DIN 14, 14. mellékletben rögzítettek szerint, vagy a DIN 962-vel összhangban levő Fo (szilárd illesztés nélküli menet = 6g menettűrés, mindkét menetes végre) A belső menetes csavarok menettűréseinek a DIN 7970-ben foglaltakkal kell összhangban lenniük. Csőmenetes alkatrészek menettűrései: a párhuzamos meneteknek az ISO részben foglaltakkal kell összhangban lenniük a kúpos külső meneteknek a DIN 3858-ban foglaltakkal kell összhangban lenniük C termékkategória A DIN 13-ban meghatározottak szerinti metrikus struktúra: szigorú (g) tűrésminőség; N menetkapcsolódási csoport, a DIN 13, 14. részében foglaltakkal összhangban. Menetes csap 8g 1) Anya 7H 1) a külső menetátmérőkre vonatkozó-an a DIN ban meghatározott tűréseket kell engedélyezni A tűzihorganyzott menetes csapok, csavarok és anyák menettűréseinek a DIN 267, 10. részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. A facsavarok menettűréseinek a DIN 7998-ban foglaltakkal kell összhangban lenniük. Felületkiképzés A rögzítő egységek felületkiképzését illetően a 4.4 pontban rögzített követelményeket kell alkalmazni. A bevont például, horganyzott vagy foszfátozott felületek esetén, ahol szükséges, a felületkiképzés minőségét az adott esetre vonatkozó, speciális megállapodás szerint kell kialakítani, ugyanis a felület érdességét jelentős mértékben módosíthatja a bevonat és a 4.4 pontban megadott értékek a kezelés előtti felületre vonatkoznak. Az alkatrészeket először szemrevételezéssel kell ellenőrizni. Ezt a vizsgálatot a DIN 4775-ben rögzítettekkel összhangban kell végrehajtani. A felületi folytonossági hiányokat illetően a DIN és 20. részben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Például, amikor a szemrevételezéses vizsgálat eredményeit illetően véleménykülönbségek alakulnak ki, akkor a felületi érdesség tekintetében a 4.4 pontban előírtakat kell figyelembe venni.

3 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Az A és B termékkategóriákba sorolt rögzítő egységek felületi érdessége Lásd a 3. Táblázatot. Alaktűrések Amennyiben a termékszabványokban (méretszabványokban) vagy a vételi megbízás dokumentumokban más követelmények nem kerülnek meghatározásra, úgy az alaktűréseknek az ISO részben foglaltakkal kell összhangban lenniük. Síkok között mért távolságokra vonatkozó tűrések Hatlapú fejek Az ISO részben meghatározottak szerint, azzal a kivétellel, hogy a maximum 4 mm-es síkok között mért távolsággal rendelkező, A termékkategóriás hatlapú egységek esetén a tűrési kategóriának h13 helyett h12-nek kell lennie. Hatlapú perselyek Az ISO részben, vagy az ezen szabványban meghatározottak szerint. Szögletek között mért távolságok hatlapú fejek és négyzetes fejek esetén Az ISO részben foglaltakat kell alkalmazni (lásd a DIN részt is), figyelembe véve a szögletek között mért távolságok minimális értékét, a hatlapú fejekre és a négyzetes fejekre vonatkozóan. Horonytávolságokra vonatkozó tűrések Az ISO részben meghatározottak szerint. Kereszthornyokra vonatkozó tűrések A DIN 7962-ben meghatározottak szerint. A menetvégekre (a csavarok kiálló hosszaira) vonatkozó tűrések a DIN 78-ban meghatározottak szerint.

4 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Felületi érdesség a DIN p < 2,5 p 2,5 Mérési hely rész szerint lm = 0,4 lm = 1,25 λc = 0,08 λc = 0,25 hengerelt 6, Csavarok 1) 2) Menetprofilok forgácsolt Anyák Hidegen megmunkált Teherhordó felületek 2) Melegen megmunkált Hidegen megmunkált Csavarszár 1) Melegen megmunkált Látható felületek 3) ) A bemetszés igénybevétele miatt, a külső menetek tövének érdessége nem haladhatja meg a menet-profilok érdességének értékét. Erre a célra elegendő a szemrevételezéses vizsgálat. 2) A belső menetes csavarokra nem vonatkozik. 3) Kizárólag a maximum 6 mm névleges menetátmérővel rendelkező csavarokra, például a következő szabványokban meghatározottak szerint: DIN 84, DIN 85, DIN 920 DIN 925, DIN 963 DIN 966, DIN 7971 DIN 7973, DIN 7976 és DIN 7981 DIN 7985, valamint a hasonló csavarokra. 4) A menetprofilokra, a teherhordó felületekre és a látható felületekre vonatkozó RZ értékek az itt rögzített lm és λc mérési paramétereken alapulnak. A kis felületek miatt, ezek az értékek eltérnek a DIN részben rögzített mérési feltételektől. Következésképpen, a DIN részben rögzítettekkel össz-hangban levő RZ értékekkel rendelkező normál összehasonlító felületi minták ilyen esetekben nem al-kalmazhatók. A fenti táblázatban: p a menetosztás lm a teljes mért hosszúság (lásd a DIN részt) λc a korlátozó (illesztési) csap hosszúság (lásd a DIN részt) R Z 4)

5 - Muszaki katalógus - A kötoelemek mechanikai tulajdonságai 2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 2.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az R m névleges szakítószilárdság, valamint az A min legkisebb szakadási nyúlás %-ának függvényében történik (ld. 1. táblázat). Névleges szakítószilárdság R m, névl N/mm 2 Legkisebb szakadási nyúlás A min, % a A folyáshatár és a szakítószilárdság viszonya A jelölési rendszer második számjegye Alsó folyáshatár, R el b Névleges szakítószilárdság, R m,névl x 100% vagy ,2%-os folyáshatár, R p02 b Névleges szakítószilárdság, R m,névl x 100% Megjegyzés: Az ISO898 szabványsorozat e részében megadott szilárdsági csoportok elvileg nem érvényesek a csavarok minden szabványosított fajtájára. Az egyes termékszabványokban megtalálható a szilárdsági csoportok célszerű választéka. A nem szabványosított csavarok szilárdsági csoportjaira vonatkozóan ajánlott a hasonló szabványosított termékek előírt választékát, amennyire lehetséges, figyelembe venni. a Csak a d 16mm névleges menetátmérők esetén érvényes b A névleges értékek a 3. táblázat szerint A szilárdsági csoport jele két számjegyből áll: az első számjegy a névleges szakítószilárdság 1/100-ad része N/mm 2 -ben, a második számjegy az R el alsó folyáshatár (vagy az R P02 0,0%-os folyáshatár) és az Rm névleges szakítószilárdság hányadosának (a folyáshatár viszonynak) a tízszerese. A két számjegy szorzata a folyáshatár 1/10-ed része, N/mm 2 -ben.

6 - Muszaki katalógus - A kötoelemek mechanikai tulajdonságai 2. táblázat A csavarok mechanikai jellemzői Szakasz szám Mechanikai és fizikai tulajdonságok Szilárdsági csoport b Névleges szakítószilárdság Rm, névl. N/mm Legkisebb szakítószilárdság Rm, mind e 5.3. Vickers-keménység, HV F 98 N 5.4. Brinell-keménység, HB F=30 D2 N/mm min max. 220f min max. 209f HRB min. HRC Rockwell-keménység, HR HRB 95,0 f 99, max. HRC g 5.6. Felületi keménység, HV 0,3 max. - névl h 5.7. Alsó folyáshatár, R el N/mm 2 min névl i ,2%-os folyáshatár, R p0,2 N/mm 2 min Vizsgálóterhelés alatti feszültség, S p S p /R el vagy S p /R p0,2 0,94 0,94 0,91 0,93 0,9 0,92 0,91 0,91 0,9 0,88 0,88 N/mm Szakítónyomaték, M B Nm min - lásd az ISO et Szakadási nyúlás, A min Szakadási kontrakció, Z % min Ékterhelés alatti szilárdság e Az ékterhelés alatti értékek a kész csavarok esetén (ászokcsavarok kivételével) ne legyenek nagyobbak az 5.2. szakaszban megadott legkisebb szakítószilárdságnál Ütőmunka, KU J min Fejtartóság Törés nélkül A menetes rész nem dekarbonizálódott részének legkisebb magassága, E A teljesen dekarbonizálst rész legnagyobb mélysége, G d 16 c mm d>16 c mm - 1/2 H 1 2/3 H 1 3/4 H 1 mm - 0, Keménység ismételt megeresztés után - Keménységcsökkenés max. 20 HV Felületi hibák Az ISO en vagy az ISO szerint, ha alkalmazható a A 8.8 jelű szilárdsági csoportba tartozó, d 16 mm névleges menetátmérőjű csavarok esetén nagyobb a csavaranyák menetmegszakadási kockázata, ha a csavarkötést a csavar vizsgálóterhelésénél nagyobb erővel húzzák meg. Az ISO fog ajánlásokat adni ennek figyelembe-vételéhez b Csak a d 16 mm névleges menetátmérőre érvényes. c Az acélszerkezetek csavarjaira 12 mm a határ. d A legkisebb szakítószilárdság az l 2,5d névleges hosszúságú csavarokra érvényes. A legkisebb keménység az l < 2,5d névleges hosszúságú csavarokra, és az olyan termékekre érvényes, amelyek szakítóvizsgálattal nem vizsgálhatók (például a fejforma miatt). e A kész csavarok vizsgálata estén az R m számításakor figyelembe vett szakítóterhelések a 6. és a 8. táblázat szerint. f A keménység a csavarvégen legfeljebb 250 HV, 238 HB vagy 99,5 HRB legyen. g A mindenkori terméken a felületi keménység a mért magkeménységnél legfeljebb 30 HV értékkel lehet nagyobb, ha mindkét keménységi értéket a HV 0,3 szerint értékelik. A 10.9 jelű szilárdsági csoportban a felületi keménység legfeljebb 390 HV legyen. h Ha az ReL alsó folyáshatár nem határozható meg, akkor az Rp0,2 0,2%-os folyáshatár érvényes. A 4.8, 5.8 és a 6.8 szilárdsági csoportok esetén nem kell vizsgálni az ReL értékeit, azok csak számítási alapként vannak megadva. i A szilárdsági csoport megjelölésének megfelelő folyáshatárarány és a legkisebb feszültség az Rp0,2 0,2%-os folyáshatáron a forgácsolással megmunkált próbatestekre érvényesek. A kész csavarok vizsgálatakor ezek az értékek változnak a gyártási eljárás és a mértek hatása következtében.

7 - Muszaki katalógus - A kötoelemek mechanikai tulajdonságai 3. táblázat Mechanikai jellemzők növelt hőmérsékleten Szilárdsági Hőmérséklet csoport +20 oc +100 oc +200 oc +250 oc +300 oc R el alsó folyáshatár vagy az R p0,2 0,2%-os folyáshatár N/mm A növelt hőmérsékleten vizsgált csavarok folyáshatár-csökkenésére megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Ezek az értékek nem meghatározóak a csavarok átvételi vizsgálatakor Csavaranyák szilárdsági jellemzői Szilárdsági osztály Névleges méret Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV -tól -ig min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. - M M4 M M7 M M10 M M16 M Szilárdsági osztály Névleges méret Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV Vizsgálóterhelés alatti feszültség Sp N/mm 2 Vickers keménység HV -tól -ig min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. - M M4 M M7 M M10 M M16 M ISO 4032 szerinti 1. típusú anyával szerelve 2 ISO 4032 szerinti 2. típusú anyával szerelve

8 - Muszaki katalógus - A kötoelemek mechanikai tulajdonságai 2.3. Csavaranyák keménységi osztályai (DIN 267 T24) Keménységi osztályok jelölése DIN Keménységi osztály jele 11H 14H 17H 22H Vickers keménység HV 5 min Keménység értékek DIN Keménység 11H 14H 17H 22H Vickers keménység Min HV 5 Max Brinell keménység Min HB 30 Max Keménységi osztályokhoz tartozó vegyi összetétel Keménységi Vegyi összetétel % osztályok C max. P max. Pb max. S max. 11H, 14H, 17H 0,50 0,12 0,35 0,34

9 - Muszaki katalógus - A kötoelemek vegyi összetétele 3. Kötőelemek vegyi összetétele 3.1. Csavarok anyagainak vegyi összetétele A táblázat a különböző szilárdsági csoportú csavarok acélanyagait tartalmazza. Vegyi összetétel (darabvizsgálat) Szilárdsági %(m/m) Anyag és hőkezelés csoport C P S B a o C min. max. max. max. max. min. 3.6 b - 0,2 0,05 0,06 0, b - 0,55 0,05 0,06 0, b Szénacél 5.6 0,13 0,55 0,05 0, b 6.8 b - 0,55 0,05 0,06 0,003 - a b c d e f Megeresztési hőmérséklet 8.8 c Gyengén ötvözött (pl. B, Mn vagy Cr) 0,15 edzett és megeresztett acél 0,4 0,035 0,035 0, Edzett és megeresztett szénacél 0,25 0,55 0,035 0, Gyengén ötvözött (pl. B, Mn vagy Cr) 0,15 edzett és megeresztett acél 0,35 0,035 0,035 0, Edzett és megeresztett szénacél 0,25 0,55 0,035 0, e f Gyengén ötvözött (pl. B, Mn vagy Cr) edzett és megeresztett acél 0,15 d 0,35 0,035 0,035 0, f Edzett és megeresztett szénacél 0,25 0,55 0,035 0,035 Gyengén ötvözött (pl. B, Mn vagy Cr) edzett és megeresztett acél 0,20 d 0,55 0,035 0,035 0, Ötvözött, edzett és megeresztett acél 9 0,2 0,55 0,035 0, f h i Ötvözött, edzett és megeresztett acél 9 0,2 0,5 0,035 0,035 0, A bórtartalom elérheti a 0,005%-ot feltéve, hogy a nem effektív bórt titán- és/vagy alumíniumadalékkal ellen-őrzik. Ezekben a szilárdsági csoportokban az automataacél legnagyobb foszfor-, kén és ólomtartalma a következő: kén: 0,34%, foszfor: 0,11%, ólom: 0,35%. 20 mm-nél nagyobb névleges átmérő esetén a megfelelő keménység eléréséhez szükséges lehet a 10.9 szilárdsági csoportra előirányzott szerkezeti anyag használata. A bórral ötvözött és 0,25%-nál (adagelmezéskor) kisebb karbontartalmú ötvözetlen acélok mangántartalma a 8.8 szilárdsági csoport esetén legalább 0,6%, míg a 9.8 és a 10.9, illetve 10.9 jelű szilárdsági csoport esetén legalább 0,7% legyen. Az ilyen acélokból készült termékek szilárdságicsoport-jelét alá kell húzni (lásd a 9. fejezetet). A 10.9-nek el kell érni a 3. táblázatban a 10.9-re előírt minden tulajdonságot. A kisebb megeresztési hőmérséklet azonban a 10.9-nél eltérő feszültségcsökkenési-folyamatot eredményez növelt hőmérsékleteken (lásd az A mellékletet). Az ilyen szilárdsági csoportú anyagok esetén biztosítani kell a megfelelő keménységet, hogy a menetes rész magjának szövetszerkezetében a martenzites rész az edzés után, de a megeresztés előtt mintegy 90%-os legyen. g Az ötvözött acél a következő ötvözőelemek közül legalább egyet tartalmazzon a megadott legkisebb mennyiségben: króm 0,30%, nikkel 0,30%, molibdén 0,20%, vanádium 0,10%. Ha két, három vagy négy ötvözőele-met együttesen határoznak meg, és kisebb ötvözési hányadot kapnak, mint a megadott, akkor a szilárdsági csoportot meghatározó határérték az előbbi egyes határértékek két, három vagy négy vizsgált elemre vonat-kozó összegének a 70%-a. h A 12.9 jelű szilárdsági csoport esetén a húzásra igénybevett felületeken ne legyen metalográfialag megállapítható, foszforban gazdag fehér réteg. i A vegyi összetételre és a megeresztési hőmérsékletre vonatkozó további kutatások folyamatban vannak.

10 - Muszaki katalógus - A kötoelemek vegyi összetétele 3.2. Csavaranyák anyagainak vegyi összetétele Szilárdsági osztály Vegyi összetétel C max. Mn max. P max. S max. 4, 5, ,060 0,150 8, ,58 0,25 0,060 0, ,58 0,30 0,048 0, ,58 0,45 0,048 0, Korrózióálló anyagcsoportok jelölése az ISO 3506 szerint Korrózióálló acélból készített csavarok és anyák jelölésére 5 acélcsoport és három szilárdsági osztály van megadva: A1 A2 A3 A4 A5 - acélcsoportok jelölése szilárdsági osztályok jelölése Példa a jelölésre: A2 70 A - austenites acél 2-2. acélcsoport 70 - min. 700 N/mm2 szakítószilárdság 3.4. Korrózióálló acélanyagok vegyi összetétele Acélcsoport Vegyi összetétel max. % C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu A1 0,12 1,0 6,5 0,200 0, , ,75-2,25 A2 0,10 1,0 2,0 0,050 0, A3 0,08 1,0 2,0 0,045 0, A4 0,08 1,0 2,0 0,045 0, , A ,0 2,0 0,045 0, , , Korrózióálló acélanyagok anyagszám szerinti jelölése Acélcsoport A1 A2 A3 A4 A Anyag sor-szám (Werkstoff No.)

11 - Muszaki katalógus - A kötoelemek vegyi összetétele 3.6. Acélanyagok C0 hőmérsékletre (DIN ) Általános minimum Anyag hőmérséklet folyamatos működéshez 1) Megnevezés Szám Szabványban Jel 26 CrMo KA - 60 o C DIN Ni KB o C X 5 CrNi A2-200 o C X 5 CrNi A2-200 o C X 6 CrNiTi DIN 17440, A2-200 o C X 5 CrNiMo ) ISO 3506 vagy - 60 o C A4 AD-W 10 3) o C X 6 CrNiMoTi A4 2) - 60 o C 3) o C 1) vö. AD-Merkblatt W10 2) Ezt alkalmazd fejes csavarra 3) Ezt alkalmazd fej nélküli csavarra 3.7. Acélanyagok C0 hőmérsékletre Általános minimum Anyag hőmérsékletek folyamatos működéshez Megnevezés Szám Szabványban Jel C 35 N1) vagy C 35 V1) DIN Y o C Ck YK o C 2) 35 B 25) DIN 1654 part 4, VdTÜV WB 490 YB o C 2) 24 CrMo DIN G o C 21 CrMoV GA o C 40 CrMoV GB o C X 22 CrMoV V, VH o C X 19 CrMoVNbN VW o C X 8 CrNiMoBNb S o C X 5 NiCrTi VdTÜV WB435/3 SD o C NiCr20 TiAl DIN SB o C 1) Csak a csavaranyákra alkalmazható 2) Csavaranyáknál a maximális üzemelési hőmérséklet folyamatos üzem közben 50 o C-kal magasabb lehet

12 - Muszaki katalógus - A kötoelemek vegyi összetétele 3.8. Csavar-csavaranya kombinációk Anyaga a csavarnak az anyának Ck 35, 35 B 2 C 35 N, C 35 V, Ck 35, 35 B 2 24 CrMo 5 Ck 35, 35 B 2, 24 CrMo 5 21 CrMoV CrMo 5, 21 CrMoV CrMoV CrMoV 5 7 X 22 CrMoV 12 1, X 19 CrMoVNbN 11 1 X 22 CrMoV 12 1 X 8 CrNiMoBNb X 8 CrNiMoBNb X 5 NiCrTi X 5 NiCrTi NiCr20TiAl NiCr20TiAl

13 - Muszaki katalógus - A kötoelemek jelölése 4. Kötőelemek jelölése Azokat a mechanikai kötőelemeket, amelyeket az ISO 898 szabvány követelményeinek megfelelően gyártottak meg kell megjelölni. A csavarok csak akkor jelölhetők meg és/vagy azonosíthatók az előírt jelölési rendszer szerint, ha az ISO 898 szabványsorozat követelményeinek megfelelnek. Ha a termékszabványok másképpen nem írják elő, akkor a domborítva készült jelölés magassága nem számít bele a fejmagasságba. Az egyenes hornyos vagy a kereszthornyos csavarok megjelölése nem szokásos Eredet megjelölés Minden olyan csavart, amelyre elő van írva a szilárdsági csoport megjelölése, meg kell jelölni a gyártó jelével is. A gyártó jelével való megjelölés ajánlott olyan termékeken is, amelyekre a szilárdsági csoport megjelölése nincs előírva. Az ISO 898 szabványsorozat szerint az a forgalmazó, aki a kötőelemeket saját jelével látja el, gyártónak minősül. A szilárdsági csoport megjelölése Szilárdsági csoport Jel a b b 12.9 a A jel két számjegye közötti pont elmaradhat. b Kis karbontartalú acél alkalmazásakor a 10.9 szilárdsági csoport esetén (lásd a 2. táblázatot) Kisméretű csavarok esetén, vagy ha a fejalak nem teszi lehetővé a fenti táblázat szerinti megjelölést, akkor az úgynevezett óramutatós rendszer választható. A csavarok óramutatós jelölési rendszere

14 - Muszaki katalógus - A kötoelemek jelölése 4.2. Azonosítás Hatlapfejű csavarok és hatkarélyos csavarok A hatlapfejű és a hatkarélyos csavarokat (beleértve a peremes csavarárukat is) a gyártó jelével és a szilárdsági csoportjelével kell megjelölni. Ez a megjelölés minden szilárdsági csoportra kötelező, és lehetőleg a csavarfejen (domborítva vagy süllyesztve) vagy oldallapján (süllyesztve) kell feltüntetni. Peremes csavarok esetén, ha a gyártási eljárás nem teszi lehetővé a fejen való megjelölést, a megjelölést a peremen kell feltüntetni. A megjelölésre vonatkozó előírás a d > 5 mm névleges menetátmérőjű, hatlapfejű és hatkarélyos csavarokra kötelező. Példák megjelölésre: Belső kulcsnyílású és belső hatkarélyos, hengeres fejű csavarok A belső kulcsnyílású és a belső hatkarélyos, hengeres fejű csavarokat a gyártó jelével és a 14. táblázat szerinti szilárdsági csoport jelével kell megjelölni. Ez a megjelölés a 8.8 és a nagyobb szilárdsági csoportokra kötelező, és lehetőleg a fej hengeres felületén (süllyesztve) vagy a fej felső felületén (domborítva vagy süllyesztve) kell feltüntetni (lásd a 8. ábrát). A megjelölésre vonatkozó előírás a d > 5 mm névleges menetátmérőjű, belső kulcsnyílású és belső hatkarélyos, hengeres fejű csavarokra kötelező. Példák megjelölésre: Kapupántcsavarok A 8.8 és a nagyobb szilárdsági csoport-jelű kapupánt csavarokat a gyártó jelével és a szilárdsági csoport jelével kell megjelölni. A megjelölésre vonatkozó előírás a d > 5 mm névleges átmérőjű csavarokra kötelező. A megjelölést a fejen domborítva vagy süllyesztve kell feltüntetni.

15 - Muszaki katalógus - A kötoelemek jelölése Ászokcsavarok A d > 5 mm névleges menetátmérőjű és az 5.6 szilárdsági csoport-jelű, valamint a 8.8 és nagyobb szilárdsági csoportú ászokcsavarokat meg kell jelölni a szilárdsági csoport-jellel és a gyártó jelével, süllyesztve az ászokcsavar menet nélküli részén. Ha a menet nélküli részen nem lehetséges ez a megjelölés, akkor csak a szilárdsági csoport-jellel meg szabad jelölni az ászokcsavar csavaranya felöli végén. A szilárd illesztésű menetes ászokcsavarokon a gyártó jelével való megjelölést a csavaranya felöli végen csak akkor kell feltüntetni, ha ez lehetséges. A szilárdsági csoport megjelölésére választható az alábbi jelölés is: Szilárdsági csoport Megjelölés O + Δ Egyéb csavartípusok Megegyezés esetén az előző megjelölési rendszerek alkalmazhatók más csavar-típusokra és a különleges rendeltetésű csavarárura is A balmenetű csavarok megjelölése A balmenetű csavarokat az alábbi ábra szerinti jellel kell megjelölni vagy a fej felső lapján, vagy a menetes vég homlokfelületén. A megjelölésre vonatkozó előírás a d > 5 mm névleges menetátmérőjű csavarokra kötelező. A hatlapfejű, balmenetű csavarok megjelölése választható az alábbi ábra szerint is: Ahol: s a laptávolság, k a fejmagasság

16 - Muszaki katalógus - A kötoelemek jelölése 5. Métermenet méretei és határméretei 5.1. Normál métermenet jellemzői (ISO 965) d - orsómenet névleges menetátmérő d2 - orsómenet középátmérő d3 - orsómenet magátmérő D - anyamenet névleges menetátmérő D2 - anyamenet középátmérő D1 - anyamenet magátmérő P - menetemelkedés

17 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései 5.2. Közepes pontossági osztályú, normál menetek méretei (ISO 965) Névleges menetátmérő d Menet emelkedés P Becsavarási hossz Az anyamenet Az orsómenet Középátmérő Magátmérő Külső Átmérő Középátmérő Legnagyobkisebb Leg- Magátmérője Felső Alsó Felső Alsó Felső Alsó Felső Alsó c max. c min.=0.125p Határmérete Csonkításkor felett -ig D 2 max D 2 min D 1 max D 1 min d max d min d 2 max d 2 min d 3 max d 3 min 1 0,25 0,6 1,7 0,894 0,838 0,785 0,729 1,000 1,000 0,838 0,785 0,783 0,631 1,1 0,25 0,6 1,7 0,994 0,938 0,885 0,829 1,100 1,100 0,938 0,885 0,883 0,731 1,2 0,25 0,6 1,7 1,094 1,038 0,985 0,929 1,200 1,200 1,038 0,985 0,983 0,831 1,4 0,3 0,7 2 1,265 1,205 1,142 1,075 1,400 1,400 1,205 1,149 1,106 0,964 1,6 0,35 0,8 2,6 1,458 1,373 1,321 1,221 1,581 1,581 1,354 1,291 1,264 1,075 1,8 0,35 0,8 2,6 1,658 1,573 1,521 1,421 1,781 1,781 1,554 1,491 1,461 1, , ,830 1,740 1,679 1,567 1,981 1,981 1,721 1,654 1,613 1,408 2,2 0,45 1,3 3,8 2,003 1,908 1,838 1,713 2,180 2,181 1,888 1,817 1,737 1,540 2,5 0,45 1,3 3,8 2,303 2,208 2,138 2,013 2,480 2,480 2,188 2,117 2,061 1, ,5 1,5 4,5 2,775 2,675 2,599 2,459 2,980 2,980 2,655 2,580 2,510 2,272 3,5 0,6 1,7 5 3,222 3,110 3,010 2,850 3,479 3,479 3,089 3,004 2,909 2, , ,663 3,545 3,422 3,242 3,978 3,978 3,523 3,433 3,301 3,002 4,5 0,75 2,2 6,7 4,131 4,013 3,878 3,688 4,478 4,478 3,991 3,901 3,746 3, ,8 2,5 7,5 4,605 4,480 4,334 4,134 4,976 4,976 4,456 4,361 4,193 3, ,500 5,350 5,153 4,917 5,974 5,974 5,324 5,212 4,981 4, ,500 6,350 6,153 5,917 6,974 6,974 6,324 6,212 5,981 5, , ,348 7,188 6,912 6,647 7,972 7,760 7,160 7,042 6,709 6, , ,348 8,188 7,912 7,647 8,972 8,760 8,160 8,042 7,709 7, , ,206 9,026 8,676 8,376 9,968 9,732 8,994 8,862 8,440 7, , ,206 10,026 9,676 9,376 10,968 10,732 9,994 9,862 9,440 8, , ,063 10,863 10,441 10,106 11,966 11,701 10,829 10,679 10,177 9, ,913 12,701 12,210 11,835 13,962 13,682 12,663 12,503 11,902 11, ,913 14,701 14,210 13,835 15,962 15,682 14,663 14,503 13,902 13, , ,600 16,376 15,744 15,294 17,958 17,623 16,334 16,164 15,339 14, , ,600 18,376 17,744 17,294 19,958 19,623 18,334 18,164 17,339 16, , ,600 20,376 19,744 19,294 21,958 21,623 20,334 20,164 19,339 18, ,316 22,051 21,252 20,752 23,952 23,577 22,003 21,803 20,803 19, ,316 25,051 24,252 23,752 26,952 26,577 25,003 24,803 23,803 22, , ,007 27,727 26,771 26,211 29,947 29,522 27,674 27,462 26,242 25, , ,007 30,727 29,771 29,911 32,947 32,522 30,674 30,462 29,242 28, ,702 33,402 32,270 31,670 35,940 35,465 33,342 33,118 31,676 30, ,702 36,402 35,270 34,670 38,940 38,465 36,342 36,118 34,676 33, , ,392 39,077 37,799 37,129 41,937 41,437 39,014 38,778 37,114 36, , ,392 42,077 40,799 40,129 44,937 44,437 42,014 41,778 39,114 39, ,087 44,752 43,297 42,587 47,929 47,399 44,681 44,431 42,550 41, ,087 48,752 47,297 46,587 51,929 51,399 48,681 48,431 46,550 45, , ,783 52,428 50,796 50,046 55,925 55,365 52,353 52,088 49,789 48, , ,783 56,428 54,796 54,046 59,925 59,365 56,353 56,088 53,789 52, ,478 60,103 58,305 57,505 63,920 63,320 60,023 59,743 57,433 56, ,478 64,103 62,305 61,505 67,920 67,320 64,023 63,743 61,433 60,047

18 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései 5.3. Finom métermenet tűrései (ISO 965) Csavar 6g tűrés Méret Becsavarási hossz normál Külső átmérő d (mm) Középátmérő d 2 Magrádius (mm) min. tól ig Felső méret Alsó méret Felső méret Alsó méret M8x ,974 7,794 7,324 7,212 0,125 M10x ,974 9,794 9,324 9,212 0,156 M10x1, ,972 9,760 9,160 9,042 0,156 M12x1,25 4, ,972 11,760 11,160 11,028 0,156 M12x1,5 5, ,968 11,732 10,994 10,854 0,156 M14x1,5 5, ,968 13,732 12,994 12,854 0,188 M16x1,5 5, ,968 15,732 14,994 14,854 0,188 M18x1,5 5, ,968 17,762 16,994 16,854 0,188 M18x ,952 17,682 16,663 16,503 0,188 M20x1,5 5, ,968 19,732 18,994 18,854 0,188 M20x ,962 19,682 18,663 18,503 0,188 M22x1,5 5, ,968 21,732 20,994 20,854 0,188 M22x ,962 21,682 20,663 20,503 0,188 M24x2 8, ,962 23,682 22,663 22,493 0,250 M27x2 8, ,962 26,682 25,663 25,483 0,250 M30x2 8, ,962 29,682 28,493 28,493 0,250 M33x2 8, ,962 38,952 31,493 31,493 0,250 M36x ,952 32,682 34,003 33,803 0,375 M39x ,577 38,577 37,003 36,803 0,375 Csavaranya 6H tűrés Becsavarási Külső Középátmérő Magátmérő hossz átmérő Méret D normál d (mm) 2 D 1 tól ig Felső méret Alsó méret Felső méret Alsó méret M8x ,500 7,350 7,153 6,917 M10x ,500 9,350 9,153 8,917 M10x1, ,348 9,188 8,912 8,647 M12x1,25 4, ,368 11,188 10,912 10,647 M12x1,5 5, ,216 11,026 10,676 10,376 M14x1,5 5, ,216 13,026 12,676 12,376 M16x1,5 5, ,216 15,026 14,676 14,376 M18x1,5 5, ,216 17,026 16,676 16,376 M18x ,913 16,701 16,210 15,835 M20x1,5 5, ,216 19,026 18,676 18,376 M20x ,913 13,701 18,210 17,835 M22x1,5 5, ,216 21,026 20,676 20,376 M22x ,913 20,701 20,210 19,835 M24x2 8, ,925 22,701 22,210 21,835 M27x2 8, ,925 25,701 25,210 24,834 M30x2 8, ,925 28,701 28,210 27,835 M33x2 8, ,925 31,701 31,210 30,835 M36x ,316 34,051 33,252 32,752 M39x ,316 37,051 35,252 35,752

19 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései 6. Felületkikészítés 6.1. Tüzihorgany bevonatok a DIN 267 T10 szerint Méretek, tűrések Csavarmenet méret Menetemelkedés P Maximális tűrésosztály 8 és 6 Névleges átmérő, d középátmérő, d 2 Magátmérő, d 3 Minimális tűrésosztály Maximális tűrésosztály 8 és 6 Minimális tűrésosztály Maximális tűrésosztály 8 és 6 Minimális tűrésosztály M6 1 5,710 5,430 5,530 5,060 4,880 4,948 4,483 4,264 4,332 M8 1,25 7,705 7,370 7,493 6,893 6,703 6,775 6,171 5,933 6,005 M10 1,5 9,700 9,325 9,464 8,726 8,514 8,594 7,860 7,590 7,670 M12 1,75 11,690 11,265 11,425 10,553 10,317 10,403 9,543 9,240 9,326 M ,685 13,235 13,405 12,386 12,136 12,226 11,231 10,904 10,994 M ,685 15,235 15,405 14,386 14,136 14,226 13,231 12,904 12,994 M18 2,5 17,675 17,145 17,340 16,051 15,786 15,881 14,608 14,247 14,342 M20 2,5 19,675 19,145 19,340 18,051 17,786 17,881 16,608 16,247 16,342 M22 2,5 21,675 21,145 21,340 20,051 19,786 19,881 18,608 18,247 18,342 M ,665 23,065 23,290 21,716 21,401 21,516 19,984 19,553 19,668 M ,665 26,065 26,290 24,716 24,401 24,516 22,984 22,553 22,668 M30 3,5 29,665 28,985 29,230 27,382 27,047 27,170 25,361 24,891 25,014 M33 3,5 32,665 31,985 32,230 30,382 30,047 30,170 28,361 27,891 28,014 M ,645 34,895 35,170 33,047 32,692 32,823 30,738 30,229 30,360 Csavar/csavaranya terhelhetősége Csavarmenet méret Menetemelkedés P Terhelt keresztmetszet A S min. mm 2 -ben. Szilárdsági osztály: csavar/anya 4.6/4 5.6/5 8.8/8 10.9/10 Előírt min. terhelhetőség (A s min x R m ), N-ban M6 1 16, M8 1,25 31, M10 1,5 50, M12 1,75 75, M M M18 2, M20 2, M22 2, M M M30 3, M33 3, M

20 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Csavar terhelhetősége Csavarmenet méret Menetemelkedés P Terhelt keresztmetszet A S min. mm 2 -ben. Szilárdsági osztály: csavar Előírt min. terhelhetőség (A s min x R m ), N-ban M6 1 16, M8 1,25 31, M10 1,5 50, M12 1,75 75, M M M18 2, M20 2, M22 2, M M M30 3, M33 3, M Galvanikus bevonatok ISO Méretkövetelmények a galvánbevonat felvitele előtt A bevonat felvitele előtt az alkatrészek feleljenek meg a mindenkori nemzetközi szabványoknak (ha vannak) vagy más, megadott szabványoknak, kivéve azokban az esetekben, amelyekben a rendeltetésszerű működés érdekében a menetet vagy más alakelemeket speciálisan vastagabb bevonatok felvitelére készítették, mint amilyenek a normálmenetek esetén lehetségesek. Az ISO 965-1, az ISO és az ISO szerinti ISO-métermenetekre felvihető rétegvastagságok a rendelkezésre álló alapeltéréstől függnek, amely viszont a menetátmérőtől és a következő tűrésmezőelhelyezkedéstől függ: g, f, e külső menetek esetén; G belső menetek esetén vagy H, ha előírják A tűrésmező-elhelyezkedések a galvánbevonat felvitele előtt érvényesek. A többi méret csak a galvánbevonat felvitele előtt érvényes. MEGJEGYZÉS: Óvatosság ajánlatos, ha a viszonylag vastag bevonatok befolyásolhatják a kis tűrésű méreteket, amilyenek pl. a belső hajtások. Ilyen esetekben a szállítóknak és a megrendelőknek ajánlott megállapodni. Az ajánlott bevonatok ISO-métermeneteken való alkalmazhatóságát az illető menet alapeltérése, a menetemelkedés és a tűrésmező-elhelyezkedés korlátozza. Külső menetek esetén a bevonattal az alapvonal nem léphető túl, belső menetek esetén pedig nem mehetnek ez alá. Ez azt jelenti, hogy a H tűrésmező-elhelyezkedésű belső menetek esetén mérhető bevonatvastagság csak akkor vihető fel a menetre, ha a tűrésnagyságot nem használják ki az alapvonalig.

21 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései A bevonat egyéb követelményei A galvánbevonatok külalakja, tapadása, duktilitása, korrózióállósága stb. feleljen meg az adott bevonatra érvényes nemzetközi szabványok (ISO 1456, ISO 1458, ISO 2081, ISO 2082) előírásainak A hidrogénridegedés veszélyének csökkentése Fennáll a hidrogénridegedés miatti meghibásodás veszélye: a nagy szakítószilárdságú vagy keménységű, illetve a felületi edzésű a hidrogént felvett és a feszültség alatt álló alkatrészek esetén. Ha a mag- vagy a felületi keménység több, mint 320 HV, felül kell vizsgálni a gyártási folyamatot a hidrogénridegedés felismerésére való vizsgálattal, pl. a párhuzamos felületek módszerével az ISO szerint az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a gyártási folyamat a hidrogénridegedés szempontjából ellenőrzött. Ha hidrogénridegedést állapítanak meg, akkor a gyártási folyamatban változtatások szükségesek, mint pl. temperálás bevezetése (a további utalásokat lásd a tájékoztató jellegű A mellékletben). Ha a kötőelemek keménysége több mint 365 HV, akkor a megrendelőnek és a gyártóknak ajánlott írásban megállapodni, amiben meghatározzák, hogyan kell megelőzni a veszélyt. Ha nincs ilyen írásbeli megállapodás, akkor a gyártónak az alkatrészeket saját tapasztalatai szerint kell kezelnie a hidrogénridegedés veszélyének csökkentése érdekében. A hidrogénridegedés veszélyének teljes megszüntetése nem garantálható. Ha a hidrogénridegedés valószínűségét csökkenteni kell, akkor ajánlott mérlegelni más bevonat felviteli eljárásokat. MEGJEGYZÉS: Folyamatban van olyan eljárások fejlesztése, amelyekkel a hidrogénridegedés csökkenthető Korrózióvédelem A galvánbevonat védőhatása és élettartama jelentősen függ a vastagságától. A nagyobb vastagsághoz kiegészítésként előírható kromátozás, hogy javítsák a cink- és kadmiumbevonat által nyújtott korrózióvédelmet. A bevonatok védelmi tulajdonságait befolyásolhatja a más fémekkel és anyagokkal való érintkezés, a használat gyakorisága és időtartama, valamint az üzemi hőmérséklet. Ha a kiválasztáskor bizonytalanság áll fenn, akkor fontos a szakértők véleménye. A vasalapra felvitt Zn- és Cd-bevonatok kevésbé elektropozitívak, mint az acél alapfém, és ezért katódos védelmet nyújtanak. Ezzel szemben a Ni- és Cr-bevonatok sokkal elektropozitívabbak, mint az acél alapfém, és fokozhatják az alkatrész korrózióját, ha a bevonat megsérül. A kadmiumbevonatokat az ISO 2082 szerint kell készíteni A rétegvastagság meghatározása Az 1. táblázat tartalmazza egy tétel helyi rétegvastagságait és átlagos rétegvastagságait, amelyek megfelelnek a galvánbevonatok megfelelő nemzetközi szabványaiban ajánlott névleges rétegvastagságoknak.

22 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései 1. táblázat: Rétegvastagságok Tényleges rétegvastagság Névleges Helyi rétegvastagság rétegvastagság A tétel átlagos rétegvastagsága b min. min. max a b A helyi rétegvastagság mérése a 10.1 szakasz szerint. Az átlagos rétegvastagság mérése a 10.2 szakasz szerint. A névleges rétegvastagság ne haladja meg a menet alapeltérésének egy negyedét, hogy a galvánbevonatú menetek párosításakor a fedés veszélyét elkerüljék. Ezeket az értékeket a 2. táblázat tartalmazza. Ha egy tétel átlagos rétegvastagságát az l > 5d névleges hosszúságú menetes alkatrészeken mérik, akkor az 1. táblázat szerinti kisebb névleges rétegvastagságokat kell alkalmazni, lásd a 2. táblázatot.

23 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései A rétegvastagság felső határa ISO métermenetekhez

24 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Helyi rétegvastagság: mérési helyek A vastag bevonat felvitelének irányelvei A menetméretek megváltoztatása Ha a jobb korrózióállóság érdekében vastagabb bevonatokra van szükség, a 2. táblázat szerinti bevonatok esetén, vagy ha olyan alkatrészekre kell bevonatokat felvinni, amelyek menetemelkedése kisebb, mint a 2. táblázat szerinti menetemelkedés, a meneteket rendkívüli határeltérésekkel és tűrésekkel kell gyártani. A 2. táblázat szerint lehetséges legkisebb menetemelkedés csökkenthető, ha adott menet esetén a tűréseket a legkisebb mérethez (külső menet) vagy a legnagyobb mérethez (belső menet) közeli tartományra korlátozzák. Ez nagyobb határeltérést tesz lehetővé vagy H tűrésmező-elhelyezkedés esetén olyan eltérést, amely egyébként nem létezik. Ennek változataként a teljes tűrésmező eltolható, hogy nagyobb alapeltérést kapjanak. Meghatározott menetekre és rétegvastagságokra az alábbi táblázatban van megadva az alapeltérés szükséges legkisebb mérete. Rétegvastagság μm ha a helyi rétegvastagság mérésében állapodtak meg minden névleges hossz Az alapeltérés legkisebb értéke, m ha a tétel átlagos rétegvastagságának mérésében állapodtak meg l 5d 5d < l 10d 10d < l 15d MEGJEGYZÉS: A gyártónak és a felhasználónak ajánlott megállapodni, mert vastagabb bevonatok felvitele esetén a szükséges nagyobb alapeltérések lényegesen csökkenthetik a menetkapcsolódást

25 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései A galvánbevonat szelektív felvitele Ha a kötőelem valamelyik részén vastagabb bevonat szükséges, pl. a csavarfejen vagy zárt csavaranyán, akkor ez gyakran megvalósítható a galvánbevonat szelektív felvitelével. Ilyen esetekben ajánlott megállapodni abban, hogy milyen legyen a rétegvastagság a kötőelem meghatározott felületein. Bevonófém/-ötvözet Jel Elemek Betűjel Zn Cink A Cd a Kadmium B Cu Réz C CuZn Réz-cink D Ni b Nikkel E Ni b Cr r b Nikkel-króm F CuNi b b Réz-nikkel G CuNi b Cr r b Réz-nikkel-króm c H Sn Ón J CuSn Réz-ón K Ag Ezüst L CuAg Réz-ezüst N ZnNi Cink-nikkel P ZnCo Cink-kobalt Q ZnFe Cink-vas R a A kadmium alkalmazását egyes országokban korlátozzák b Az ISO szabályozási kódja az ISO 1456 szerint c A krómréteg vastagsága kb. 0,3 μm

26 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Rétegvastagságok, teljes rétegvastagság Rétegvastagság, μm egy bevonófém két bevonófém a Számjel nincs előírt rétegvastagság a Az első és a második bevonófémre megállapított vastagságok a bevonatok összes kombinációira érvényesek azzal a kivétellel, hogy króm a legfelső réteg, amelynek vastagsága mindig 0,3μm. A kezelt felület Passziválás kromátozással a : jellemző szín Betűjel nincs szín A Matt kékes-kékesen irizálób B sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló C olajzöld-olajbarna D nincs szín E Félfényes kékes-kékesen irizálób F sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló G olajzöld-olajbarna H nincs szín J Fényes kékes-kékesen irizáló b K sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló L olajzöld-olajbarna M Magasfényű nincs szín N Szabadon választható mint a B, a C vagy a D P Matt barnás-fekete, fekete R Félfényes barnás-fekete, fekete S Fényes barnás-fekete, fekete T Minden kezelt felület kromátozás nélkül c U a Passziválás csak cink- vagy kadmium bevonatok esetén lehetséges b Csak cinkbevonatokra érvényes c Példa ilyen bevonatra: A5U

27 - Muszaki katalógus - A kötoelemek turései Példák a bevonatok megjelölésére 1. Példa: Cink galván bevonat, rétegvastagság 8 μm, fényes, sárgán irizáló kromátozással Megjelölés az A-rendszer szerint: Megjelölés a B-rendszer szerint: A3L Fe/Zn8c 2c Ahol Ahol A a cinket jelöli Fe az alapfémet jelöli 3 a 8μm kódszáma Zn a bevonatfémet jelöli L fényes fényességi fokozatot és sárga irizáló kromátozást jelöl 8 a bevonat névleges vastagsága μm-ben c a kromátozást jelöli 2 a kromátozás osztályát jelöli C a kromátozás típusát jelöli. 2. Példa: Nikkel galvánbevonat, rétegvastagság 8 μm, fényes, szokásos (0,3μm) krómbevonattal. Megjelölés az A-rendszer szerint: Megjelölés a B-rendszer szerint: F6J Fe/Ni20b Cr r Ahol Ahol F a 3μm krómos nikkel-krómot jelöli Fe az alapfémet jelöli 6 a 20μm kódszáma Ni a bevonatfémet jelöli J a fényes fényességi fokozatot, és a nincs színt jelöli. 20 a nikkel legkisebb vastagsága μm-ben b a fényest jelöli r a szokásosat (vagyis 0,3μm-t) jelenti

CsAvArbiztosítási rendszer

CsAvArbiztosítási rendszer CsAvArbiztosítási rendszer A mûködési elv Az alátétek a lejtős fogazású belső felülettel, egymással szemben összeragasztva kerülnek értékesítésre, így megkönnyítve az első felszerelést és megakadályozva

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Hidegalakító szerszámacélok

Hidegalakító szerszámacélok Hidegalakító szerszámacélok ThyssenKrupp Ferroglobus TK BORÍTÓ 2 (2. oldal) Tartalomjegyzék 3 Általános információk 4 Hidegalakító szerszámacélok típusai és tulajdonságai a felhasználási cél függvényében

Részletesebben

Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program

Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program Ötvözött szerkezeti acélok Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Hetedik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt

Részletesebben

Bevonatok Integrált biztonság

Bevonatok Integrált biztonság Bevonatok Integrált biztonság Bevonatok Integrált biztonság Integrált biztonság Erős biztosító hatás Az integrált biztonság A bevonat helyettesíti az olyan kiegészítő biztosítóelemeket, mint a rugós alátétek,

Részletesebben

Gépszerkezettan. A gépelemek méretezésének alapjai

Gépszerkezettan. A gépelemek méretezésének alapjai Gépszerkezettan A gépelemek méretezésének alapjai 1. A gépelemek méretezésének alapjai A gépalkatrészeket leggyakrabban szilárdsági alapon, a megengedhető feszültség figyelembevételével méretezzük. Szükséges:

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

általános előtolásirányú kontúresztergálás (kúp, gömb, tórusz) menetesztergálás menet[1].avi

általános előtolásirányú kontúresztergálás (kúp, gömb, tórusz) menetesztergálás menet[1].avi ESZTERGÁLÁS Az esztergálás jelenleg a legelterjedtebb forgácsolási mód, amelyet egyélű szerszámmal végeznek általában a munkadarab forgó főmozgása mellett. A mellékmozgást a szerszám (egyélű, viszonylag

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Szerkezeti acélok Szerkezeti anyagok Ipari vagy szerkezeti anyagoknak a technikailag hasznos tulajdonságú anyagokat nevezzük. Oldalszám: 2 Vas alapú ötvözetek Nyersvas Öntészeti

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Tiszaújváros Termelés Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Műanyagalakító szerszámacélok

Műanyagalakító szerszámacélok Műanyagalakító szerszámacélok ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Tartalomjegyzék Általános információk Bevezetés 1 Műanyagfeldolgozó szerszámacélok tulajdonságai 2 Műanyagfeldolgozó szerszámacélok kémiai

Részletesebben

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 800 Tatabánya, Búzavirág út 9. Tel.: +36-34/309-404 Fax.:+36-34/511-55. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az

Részletesebben

Műanyag ipari rögzítőelem szín fej Ø csap Ø teljes hossz kiszerelés AP szám (mm) (mm) (mm) db/csomag fekete 15,3 6,5 20 25 180 001

Műanyag ipari rögzítőelem szín fej Ø csap Ø teljes hossz kiszerelés AP szám (mm) (mm) (mm) db/csomag fekete 15,3 6,5 20 25 180 001 fekete 15,3 6,5 20 25 180 001 szürke 18 8 24,5 25 180 135 fekete 24,3 8 19,2 25 180 134 fekete 18,4 7 25,8 25 186 500 fekete 19 8 32 25 187 454 fekete 22 8 23 50 180 017 szürke 22 8 23 50 180 170 fehér

Részletesebben

Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez

Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez SOYER Bolzenschweißtechnik bizonyosan a jobbik kapcsolat Cégprofil 40 éves szakmai tapasztaltunkkal mi vagyunk világ egyik vezető vállalata a

Részletesebben

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus NYGUDOMÁNY ÉS ECHNOLÓGI NSZÉK nyagechnológia (Hegeszés, hőkezelés) Hőkezelési eljárások Dr. Paloás Béla - dr. Némeh Árpád paloasb@eik.bme.hu hőkezelés célja szöveszerkeze válozaásával a kíván mechanikai-

Részletesebben

Fémes szerkezeti anyagok

Fémes szerkezeti anyagok Fémek felosztása: Fémes szerkezeti anyagok periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján, sűrűségük alapján: - könnyű fémek, ha ρ 4,5 kg/ dm 3. olvadáspont alapján:

Részletesebben

Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése

Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése Készítették: Czampa Miklós Zatykó Sándor Carbosint Kft. - 0 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 A mindenkori felhasználási cél függvényében ill. a fizikai-kémiai tulajdonságoktól függően a nemesacélokat

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

joke Fill Hegesztési hozaganyagok joke Fill hegesztési hozaganyagok

joke Fill Hegesztési hozaganyagok joke Fill hegesztési hozaganyagok joke Fill hegesztési hozaganyagok Kifejezetten a szerszám- és formakészítésnél szükséges javításoknak és változtatásoknak megfelelő ötvözetek Hasonlóképpen illeszkedő ötvözetek sorozatgyártáshoz AWI pálcák

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei Szilárdság növelésének lehetőségei A fémek tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei A fémek tulajdonságait meghatározza: az összetételük,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0262/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0262/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT--06/04 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MultiLab Kft. Kalibráló Laboratórium ( Budapest, Péterhegyi köz 5. A. ép., 0 Budapest, Csilla u.

Részletesebben

Kereskedelmi csövek Raktári program

Kereskedelmi csövek Raktári program Kereskedelmi csövek Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Hetedik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözésû lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt rúdacélok

Részletesebben

Szakértelem a beszúrás és beszúró esztergálás területén

Szakértelem a beszúrás és beszúró esztergálás területén Termék kézikönyv Beszúrás és beszúró esztergálás _ Walter Cut Szakértelem a beszúrás és beszúró esztergálás területén TARTALOM Beszúrás és beszúró esztergálás 2 Walter Cut Beszúró- és beszúróesztergáló

Részletesebben

GRANE Szerszám- és mûanyagformaacél

GRANE Szerszám- és mûanyagformaacél SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ GRANE Szerszám- és mûanyagformaacél Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden Általános információk A GRANE egy króm-nikkel-molibdén-ötvözésû szerszámacél sz alábbi

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése: Földi László Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

650 ILLEsZtŐsZEGEK. 670 MENEtEs 671 ACÉLGOLYÓK. HErNYÓCsAVArOK. Oldal...620. Oldal...596-602. D-FEJŰ BELsŐ. BELsŐ. KÉsZLEtEK.

650 ILLEsZtŐsZEGEK. 670 MENEtEs 671 ACÉLGOLYÓK. HErNYÓCsAVArOK. Oldal...620. Oldal...596-602. D-FEJŰ BELsŐ. BELsŐ. KÉsZLEtEK. CsOpOrt 600 BELsŐ KULCsNYILÁsÚ CsAVArOK CsOpOrt 602 BELsŐ KULCsNYÍLÁsÚ HErNYÓCsAVArOK Oldal...........596602 Oldal.......................603 CsOpOrt 604 BELsŐ KULCsNYÍLÁsÚ süllyesztett FEJŰ CsAVArOK CsOpOrt

Részletesebben

HLC falcsavar. Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC. Alapanyag vastagsága, a horgony tengely- és peremtávolsága M8 10 M6 8 M12 16 M16 20 M10 12

HLC falcsavar. Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC. Alapanyag vastagsága, a horgony tengely- és peremtávolsága M8 10 M6 8 M12 16 M16 20 M10 12 HLC falcsavar Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC Menetméret d [mm] M5 6,5 Fúrószár névleges átmérője d o [mm] 6,5 (1/4 ) M6 8 M8 10 M10 12 M12 16 M16 20 8 10 12 16 20 Fúrószár vágási átmérője d cut [mm]

Részletesebben

A menetmegmunkálás módszerei

A menetmegmunkálás módszerei MENETKÉSZÍTÉS A menetmegmunkálás módszerei Belső menetek esetén: esztergálás menetfúrás menetformázás menetmarás Külső menetek esetén: esztergálás menetmetszés menetformázás menetmarás Szerszámok alapanyagai

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel során

Részletesebben

Van Geel GLO-4 kábellétrák elektrogalvanizált kötôelemek. Van Geel GLO-4 kábellétrák tûzihorganyzott kötôelemek

Van Geel GLO-4 kábellétrák elektrogalvanizált kötôelemek. Van Geel GLO-4 kábellétrák tûzihorganyzott kötôelemek Van Geel GLO-4 kábellétrák elektrogalvanizált kötôelemek EG Van Geel GLO-4 kábellétrák tûzihorganyzott kötôelemek TH Csom. Kat. szám Kötôelemek Csom. Kat. szám Kötôelemek 831 00 Csúszóanya M5 csavarral

Részletesebben

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan tanszék Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Összeállította: Dr. Stampfer Mihály Pécs, 0. . A fogaskerekek előtervezése.

Részletesebben

Rozsdamentes és hó álló acélok Raktári program

Rozsdamentes és hó álló acélok Raktári program Rozsdamentes és hó álló acélok Raktári program ThyssenKrupp Ferroglobus ThyssenKrupp Nyolcadik kiadás 2006. április Ötvözetlen és alacsony ötvözés ú lemeztermékek Betonacélok Szerszámacélok Melegen hengerelt

Részletesebben

Csavarorsós Emelő Tervezése

Csavarorsós Emelő Tervezése Csavarorsós Emelő Tervezése Készítette: Róka Tamás Technikus hallgató Tartalomjegyzék. Bevezetés 4. Trapézmenet kialakítása 5 3. tervezés folyamata és a felhasznált összefüggések 6 3.. csavarorsós emelő

Részletesebben

a megbízható csavar beszállító

a megbízható csavar beszállító a megbízható csavar beszállító Bemutatkozás Cégünk, szabványos, és speciális műszaki rajz alapján gyártott kötőelemek értékesítésével, kihelyezett raktárkezeléssel, valamint szaktanácsadással foglalkozik.

Részletesebben

tem S C s a Va r o k 2 3 0 siegmund

tem S C s a Va r o k 2 3 0 siegmund Csavarok 230 Lap Gyorsszorító csavar / Szorító csavar 232 Golyós rögzítőcsavar / Süllyesztettfejű csavar 234 Univerzális csavar / Pozícionáló csavar 236 Süllyesztettfejű csavar / Hexagonális csatlakozó

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam Számonkérés: rajzfeladatok megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: ceruza, radír, körző, 2 db háromszög vonalzó, szögmérő, esetleg rádiuszsablon, görbevonalzó Témakörök:

Részletesebben

ZEBRA HSS-E Gépi menetfúró

ZEBRA HSS-E Gépi menetfúró ZEBRA HSS-E WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.:(00 36) 23/48- - Nyomtatva Magyarországon P 04 282/M 05 2080 02/200 P 04 282 Vak és átmenõ metrikus ISO-menetek elõállítására a

Részletesebben

2014/4. diaflex RS10 UB közdarabbal. Problémás munkákhoz

2014/4. diaflex RS10 UB közdarabbal. Problémás munkákhoz 2014/4. diaflex RS10 UB közdarabbal Problémás munkákhoz Nagysikerű gyémánt vágótárcsáink 125 mm-es és 230 mm-es átmérőkben közdarabos kivitelben is elérhetők. Az alumíniumból készült közdarab segítségével

Részletesebben

Műszaki dokumentáció Védővezeték-csatlakozás, áramterhelhetőség. TS 8 sorolható kapcsolószekrény

Műszaki dokumentáció Védővezeték-csatlakozás, áramterhelhetőség. TS 8 sorolható kapcsolószekrény Műszaki dokumentáció Védővezeték-csatlakozás, áramterhelhetőség TS 8 sorolható kapcsolószekrény Tartalomjegyzék Oldalszám. Általános információk. Bevezetés. Megjegyzések a védővezeték-rendszer elvi kialakításához.

Részletesebben

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából PAPÍRHULLADÉKOK 4.2 Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; mezőgazdaság; nehézfém; papír; újrafeldolgozás; újság.

Részletesebben

Kifutó termékek. Kifutó termékek 5/1. oldal

Kifutó termékek. Kifutó termékek 5/1. oldal Univerzális vezetékrögzítő patent AP szám csap Ø szalag méret kiszerelés Nettó listaár Nettó akciós ár (mm) (mm) 164 171B 7,5 9x150 25 75,46 Ft 50 Ft Univerzális kárpitrögzítő patent AP szám szín fej Ø

Részletesebben

Javító és felrakó hegesztés

Javító és felrakó hegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Javító és felrakó hegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Szerző: dr. Palotás Béla 1 Felületi rétegek tulajdonságainak

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

Kötések. Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával.

Kötések. Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával. Műszaki ábrázolás alapjai HF-04 1 Kötések Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával. Szükséges eszközök: 3 db. A3-as, 1 db. A4-es

Részletesebben

16 CSAVAROK. siegmund

16 CSAVAROK. siegmund 16 CSAVAROK 544 siegmund 16 Csavarok 546 Oldal Gyorsrögzítős csavar / Univerzális csavar 548 Gyors szorítócsavar rövid / Süllyesztettfejű csavar 550 Pozícionáló csavar / Süllyesztettfejű csavar 552 Csavar

Részletesebben

Nem vas fémek és ötvözetek

Nem vas fémek és ötvözetek Nem vas fémek és ötvözetek Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Nem vas fémek és ötvözetek Áruk jóval magasabb, mint a vasötvözeteké, nagyon sok ipari területen alkalmazzák. Tulajdonságaik alacsony fajsúly,

Részletesebben

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma KEMÉNYMEGMUNKÁLÁS Megmunkálások Megmunkálás típusa: Lágy/nemesített állapot: régen ma Nemesített/edzett állapot: régen ma Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Mi az a HX megmunkálás?

Részletesebben

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással ETA 11/0030 CSOMAGOLÁS Doboz + Ce papír + bit SPECIÁLIS ACÉL nagy rugalmasságú acél (lehetővé teszi a fa mozgását) és nagy ellenállású (f y,k = 1000 n/mm

Részletesebben

MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8.

MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8. MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8. MPT-Tartórendszer 9. Légtechnika 10. Lefolyócső-csatlakozók

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

MEP tartóállvány. Részletes elemjegyzék. Tartalomjegyzék. Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

MEP tartóállvány. Részletes elemjegyzék. Tartalomjegyzék. Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg Részletes elemjegyzék A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Menetfúró szerkezeti elemei (a példában a DIN-371 szerepel) MENETFÚRÓ OSZTÁLYOK ÉS BELSÕ MENETEK TÛRÉSEI

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Menetfúró szerkezeti elemei (a példában a DIN-371 szerepel) MENETFÚRÓ OSZTÁLYOK ÉS BELSÕ MENETEK TÛRÉSEI Oldal 1.A SZERSZÁMGYÁRTÁSHOZ HASZNÁLT ANYAGOK 2. MENETTÍPUSOK 3. MENETFÚRÓK Menetfúró szerkezeti elemei (a példában a DIN-371 szerepel) MÉRETSZABVÁNYOK BEKEZDÉS ÉS HORONYFAJTÁK MENETFÚRÓ OSZTÁLYOK ÉS BELSÕ

Részletesebben

Hengeres Finom-Összevezető műanyag fröccsöntő szerszámokhoz

Hengeres Finom-Összevezető műanyag fröccsöntő szerszámokhoz Hengeres Finom-Összevezető műanyag fröccsöntő szerszámokhoz Elonyei: - Idotálló, tömeggyártásra - Rövidebb ciklusidok - Nagy kezdoterhelhetoség már kapcsolódáskor - Nincs kopásnyom => tiszta üzemben is!

Részletesebben

Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata

Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata Hőkezelhetőség, hőkezelt alkatrészek vizsgálata Hőkezelés A hőkezelés egy tervszerűen megválasztott hőmérsékletváltoztatási folyamat, mely felhevítésből, hőntartásból és lehűtésből áll, és célja a munkadarab

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000381T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7948 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

1 Mechanikai anyagvizsgálatok. 1 Mecanikai anyagvizsgálatok. 1.1 Szakítóvizsgálat A vizsgálat elve: Az S kiinduló keresztmetszetű és L kezdeti osszúságú próbatestet egytengelyű úzó igénybevétellel adott sebesség mellett addig nyújtunk,

Részletesebben

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját!

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 1 2 1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 2) Mit ért a szerszám működő élszögein és hogyan határozza meg azokat? A szerszám geometriáját az él relatív mozgásának vektorához működési irányához - viszonyítjuk.

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Üzemeltetési útmutató Robbanásvédelem (fordítás) A robbanásvédelem opció és a mágneses működtetésen Ex-típustáblával van jelölik. A működtetések és a hozzá tartozó mágnesszelep-vezérlések megfelelnek az

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

Fűtőtestszabályozó szelepek szelepemelkedés behatárolású előbeállítással. Rendelési L. h csatlakozó. max.

Fűtőtestszabályozó szelepek szelepemelkedés behatárolású előbeállítással. Rendelési L. h csatlakozó. max. Fűtőtestszabályozó szelepek szelepemelkedés behatárolású előbeállítással Normblatt 5523/5524 2002. máj. kiadás Speciális kivitelek R = R 1/2" G = G 3/4" Cikksz. Kivitel 5523 Egyenes 5524 Sarok R Ø H Rendelési

Részletesebben

hungarian Nagyteljesítményű szerszámok

hungarian Nagyteljesítményű szerszámok hungarian Nagyteljesítményű szerok Alkalmazási segédlet színes gyűrűs szer választása A Sutton Tools a száron feltűntetett színes gyűrűkkel kívánja megkönnyíteni Ön ára a szerválasztást, a különböző anyagok

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

Műszaki alkatrészek fém helyett PEEK-ből

Műszaki alkatrészek fém helyett PEEK-ből MÛANYAGFAJTÁK Műszaki alkatrészek fém helyett PEEK-ből Tárgyszavak: poli(éter-éter-keton); Victrex; csapágyelemek; tribológia; kopásállóság; áramlásmérő; rögzítőcsavar; CFM eljárás; hangszóró. A részlegesen

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Triplex oldaltámasz. Részletes elemjegyzék. Tartalomjegyzék. Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Triplex oldaltámasz. Részletes elemjegyzék. Tartalomjegyzék. Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg Részletes elemjegyzék A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben

Részletesebben

HELICOIL plus sérült menetek javítása 0140/11.05

HELICOIL plus sérült menetek javítása 0140/11.05 HELICOIL plus sérült menetek javítása 0140/11.05 A menetbetétek nagy teherbírású kötést biztosítanak, különösen az olyan alacsony szilárdságú anyagok esetében, mint az alumínium és magnézium. Több, mint

Részletesebben

K E N N D A T E N V O N W E R K Z E U G S T Ä H L E N. ARNE Hidegmunkaacél. Uberall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

K E N N D A T E N V O N W E R K Z E U G S T Ä H L E N. ARNE Hidegmunkaacél. Uberall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden K E N N D A T E N V O N W E R K Z E U G S T Ä H L E N ARNE Hidegmunkaacél Uberall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden 921105 Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unserem gegenwärtigen

Részletesebben

3.2 Fröccsöntő szerszámok

3.2 Fröccsöntő szerszámok 3.2 Fröccsöntő szerszámok 1 A fröccsöntő szerszám felépítése 1 állórész felfogó lap 2 formalap (betét tartó) az álló részben 3 beömlő csatorna-persely 4 mag (betét) 5 vezetőcsap 6 központosító gyűrű 7

Részletesebben

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME)

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) Erőátvitel tervezése Tengelykapcsoló Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) 1 Tervezési feladat 1. Méretezéshez szükséges járműadatok meghatározása: Motornyomaték, beépítési környezet, csatlakozó

Részletesebben

Komplett termékprogram

Komplett termékprogram KATALÓGUS 2 Komplett termékprogram Acélcsövekhez Jól ismert csavarzatunk a 17,2 114,3 mm-es acélcsövekhez kapható; víz, (épületen kívüli) gáz, sűrített levegő és fűtőolaj közeghez. A legfontosabb információk

Részletesebben

03 03 0005 03 0080 AW

03 03 0005 03 0080 AW 03 Kötõelemek 03 0005 Assy csavarok 03 0080 AW fedõkupakok 03 0100 Assykombi 03 0140 Hatlapfejû facsavar 03 0150 Facsavarok 03 0170 Huzalszegek 03 0180 Szintezõk 03 0200 Tokrögzítõ csavarok 03 0250 Gipszkarton

Részletesebben

Mérettáblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint. Tövigmenetes (natúr) Ár QFT-600 Ft/100 db - - - - - - - - - - - - - tövigmenetes.

Mérettáblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint. Tövigmenetes (natúr) Ár QFT-600 Ft/100 db - - - - - - - - - - - - - tövigmenetes. RöGZíTÉSTEchNIKA csoport 600 BELSŐ KULcSNYíLÁSÚ csavarok Belső kulcsnyílású csavarok metrikus Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál

Részletesebben

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük Tanulmány Kidolgozta: Dr. Török Imre 1 - Meilinger Ákos 2 1 egyetemi docens, 2 mérnöktanár Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029

Részletesebben

Vas, fém és színesfém áruk listája Megajánlott termékek Tájékoztató. Mértékegység jelleggel éves. (nettó Ft) Köracélok

Vas, fém és színesfém áruk listája Megajánlott termékek Tájékoztató. Mértékegység jelleggel éves. (nettó Ft) Köracélok Vas, fém és színesfém áruk listája Megajánlott termékek Tájékoztató Ajánlati egár Összesen ajánlati érték Mértékeg Mértékeg jelleggel éves Köracélok felhasználás 1. KÖRACÉL 6MM A38 FM 6 0 2. KÖRACÉL 100MM

Részletesebben

!MICHAEL KFT Csavar és kötőelem szaküzlet '1103 Budapest Gyömrői út 150 Telfon:0611/4310170 Fax:06/1/260-36-46

!MICHAEL KFT Csavar és kötőelem szaküzlet '1103 Budapest Gyömrői út 150 Telfon:0611/4310170 Fax:06/1/260-36-46 !MICHAEL ' Telfon:0611/4310170 Fax:06/1/260-36-46 i '/; -""1' Igényesetén a hitelesitett műbizonylat a fenti cimen kérhető! Kötőelemeink A1, A2 és A4-es minőségi ostályba sorolhatók, ausztenites acélokból

Részletesebben

SVERKER 21 hidegmunkaacél

SVERKER 21 hidegmunkaacél SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ SVERKER 21 hidegmunkaacél Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unserem gegenwärti-gen Wissensstand und vermitteln nur

Részletesebben

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4032 Debrecen, Postakert u. 10. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA Típus: EL - 02F A készülék gyártási száma:

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Nem vas fémek és ötvözetek 2011 2010 Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor Nemvas fémek és ötvözetek Könnyűfémek - kis sűrűség - kitűnő korrózióállóság - magas ár

Részletesebben

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

Egyéb termékek. Korpuszba tolható ajtóvasalat Szekrényfelfüggesztő vasalat Összekötő vasalat

Egyéb termékek. Korpuszba tolható ajtóvasalat Szekrényfelfüggesztő vasalat Összekötő vasalat Korpuszba tolható ajtóvasalat Szekrényfelfüggesztő vasalat Összekötő vasalat POCKET DOOR A praktikus bútorvasalat, mely lehetővé teszi a szekrény belsejébe való zavartalan belátást például TV szekrény.

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472 Mûszaki adatok PROMATECT-H lapcsík (tokozás) PROMATECT -AD lapcsík, d = 40 mm PROMATECT csíkok acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd a G1-G7 részleteket) acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd

Részletesebben

CSOPORT CSOPORT CSOPORT

CSOPORT CSOPORT CSOPORT 010 tompahegesztett esztergakések 016 menetvágó Fejek és kések 017 menetjavító reszelõk Oldal..........................18 Oldal..........................19 Oldal..........................19 019 menetjavító

Részletesebben

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók, modell 577, 772, 770 és 472 Mindig olvassa el és értse meg az útmutatásokat! Soha ne szerelje le a csövezés egyetlen elemét sem, amíg meg nem

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

Szerelés 6/2. Villamosenergia-elosztás 6/31. Kábelvezetés 6/39. Világítás és aljzat 6/63. Ajtótartozékok 6/71. Földelési tartozékok 6/78

Szerelés 6/2. Villamosenergia-elosztás 6/31. Kábelvezetés 6/39. Világítás és aljzat 6/63. Ajtótartozékok 6/71. Földelési tartozékok 6/78 Szerelés /2 PB500073 PB500023 PB500218 PB500082 PB500072 PB500222 Villamosenergia-elosztás /31 Kábelvezetés /39 Világítás és aljzat /3 PB500188 PB500223 Ajtótartozékok /71 PB500084 PB500217 Földelési tartozékok

Részletesebben