Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza Jenő elnök. Veszprém Megyeház tér Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza Jenő elnök. Veszprém Megyeház tér 1. 8200. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 Szám: /2013. Tárgy: Veszprém megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró-értékelő munkarész véleményezése Ügyintéző: Igari Antal Hiv.sz.: 07/227-42/2012 Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza Jenő elnök Veszprém Megyeház tér Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel kézhez vettük a Fejér Megyei Közgyűlés számára véleményeztetés céljából megküldött, Veszprém megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáróértékelő munkarészének egyeztetési anyagát. Az anyagot áttekintve összeállított véleményünket jelen levelem másolataként küldöm meg az Ön számára. Az értékelő-elemző anyagot jónak tartom. A hosszú ideje tartó szoros kapcsolattartásunkat eredményesnek ítélem meg. Bízom abban, hogy továbbra is szoros együttműködéssel tudjuk közös céljainkat, megyéink fejlesztését, előrehaladását szolgálni. Székesfehérvár, január 15. Tisztelettel: Törő Gábor sk. Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

2 Veszprém megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró-értékelő munkarész véleményezése Köszönettel kézhez vettük a Fejér Megyei Közgyűlés számára véleményeztetés céljából megküldött, Veszprém megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáróértékelő munkarészének egyeztetési anyagát, mely az Európai Unió költségvetési ciklusához, illetve területfejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében lett összeállítva. A 218/2099.(X.6.) Kormányrendelet előírásai szerint elkészült munkarészt áttekintve, a hivatkozott jogszabály alapján a következő véleményezést adjuk. Alapvető fontosságú a szomszédos megyék együttműködése, Veszprém és Fejér megye közötti kapcsolat jó és eredményes, annak biztos alapot adott a Közép-dunántúli Régióban való együttműködés. Ezt még mélyíti a két megye és székhelye közötti történelmi kapcsolat és szakrális identitás. A két megye határvonalán az egymással határos települések és kistérségek igen széles körű együttműködése alakult ki. Ezek több helyen szilárd burkolatú összekötő út kiépítésére, a víz- és belvíztározók építésére, a turisztikai programjainak összehangolására, a megújuló energia hasznosításában való együttműködésre és a turizmus fejlesztésére terjednek ki. Ennek kapcsán a szerkezeti terveken és szabályozásokon túlmenően is jelentős együttműködési lehetőségek vannak. A Veszprém Székesfehérvár fejlesztési pólus megvalósításra váró feladatai elsősorban a közlekedési infrastruktúra és felsőoktatás területére összpontosulnak. Támogatjuk Veszprém, Fejér és a további szomszédos megyék és városok összefogását, az ágazati programok összehangolásával, és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) révén a városokkal kiegészült Leader Hacs-ok bevonásával. Az elkészített anyaghoz közvetlenül kapcsolódó észrevételeinket az alábbiakban foglaljuk össze. Közlekedési hálózat A megye területén meghatározó szerepe van a 8-as és M8 főút fejlesztésének. Ez a beruházás nem csak Veszprém és Fejér megyének jelent gazdasági, logisztikai összekapcsolódást az autóipari logisztikai klaszterekkel, hanem távlatban lehetőséget nyújt a budapesti agglomeráció sugaras, túlterhelt szerkezetének feloldásához. Egyetértünk az elkerülő szakaszok építésével az Észak-Balaton környezetkímélő feltárásával. A vasúthálózat korszerűsítésénél a Budapest Velencei-tó Székesfehérvár Boba vasútvonal, valamint Veszprém és Székesfehérvár intermodális fejlesztése az elővárosi közösségi közlekedés mintapéldája lehet. Különösen akkor, ha a rákapcsolódások és a Budapesti kapu átjárhatósága egyidejűleg oldódik. Veszprém megye területét érintő transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) kapcsolatos kezdeményezés szerepeltetését meghatározónak tartjuk a koncepcióban, mely megvalósítása csak a szomszédos megyékkel egységesen történhet. A transzeurópai közlekedési hálózat kiépítésével kapcsolatban egy vasútvonali változtatás érinti Veszprém megye területét, melyet a Veszprém Megyei

3 Önkormányzat Közgyűlése 2012 júniusában tárgyalt. Javasoljuk a koncepcióban közlekedési hálózatba a Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65) Veszprém megye elemeinek TEN-T törzshálózati besorolást. A TEN-T gerinceként szolgáló transzeurópai közlekedési folyosó magyarországi területét a Győr Pápa Celldömölk és a Zalaszentiván Nagykanizsa Murakeresztúr vasúti szakaszok érintik. Érdekeltek vagyunk a Budapest Székesfehérvár Balaton kerékpárút kialakításában, ilyen módon a nemzeti emlékhelyek és az egyházi kegyhelyek összekapcsolásában. Turizmus Fontos feladatnak tartjuk a koncepcióban kiemelten szerepeltetni a meglévő borutak, a kerékpározásra, lovaglásra, túrázásra, kirándulásra alkalmas utak, turistautak kapcsolódását a Fejér megye területén már meglevő, illetve tervezendő kerékpárutakhoz, projektekhez. A két megye, illetve a szomszédos megyék érdeke, hogy a tervezett fejlesztések egymásra épüljenek. A fejlesztéssel kapcsolatban javasoljuk a komplex megközelítést (öko, bor, falusi, üdülés, kulturális termék), kiemelten lehetőséget adva a Balatonon kívül eső településeknek és területeknek (Pápa és környéke, Bakony, Marcal-medence stb.) a turizmus vérkeringésébe történő bekapcsolását. Veszprém megye táji-földrajzi adottságai alapján négy nagyobb egységre bontható Balaton, Balaton-felvidék, Bakony, Marcal-medence és a Bakonyalja, ezek a területi egységek - földrajzi eltéréseik mellett a turizmusban is részben eltérő termékkínálattal jelenjenek meg. Az észak-balatoni turisztikai potenciál elő- és utószezoni hasznosítása jelentős mértékben továbbfejleszthető a szomszédos Székesfehérvár és a Móri-borvidék programjainak bekapcsolásával. Az egyházi és zarándokturizmus erősen összeköti a két megye településeit (Veszprém, Zirc, Székesfehérvár, Bodajk). A látványsportok, a szabadidő-rekreáció turisztikai jelentősége, a nemzetiségi és helyi szokások, tájjellegű gasztronómiai lehetőségek, a helyi termékek gazdag választéka további együttműködést kínál. Hulladéklerakók A települési szilárd hulladékok kezelésére a gyűjtési közszolgáltatás kiterjesztését, a szolgáltatások és létesítmények környezetvédelmi színvonalának erősítését, a keletkező hulladékmennyiség csökkentését, valamint a hasznosított hulladék arányának növelését kell előirányozni a programban. Fontos környezetvédelmi feladatnak találjuk a megye, illetve megyék közötti teljes körű hulladékgazdálkodás és szelektív hulladék hasznosítás megvalósítását. A következő időszakban a megyehatár ne elválasztó vonalat jelentsen a hulladékgazdálkodás területén, hanem átjárhatóságot biztosítson a határvonal mellett levő szolgáltatók és települések számára. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyűjtő, kezelő és hasznosítási rendszerének továbbépítése indokolt. A területen lévő nagy ipari hulladék-lerakóhelyek (vörösiszap, salak, pernye) biztonságos kialakítása és hasznosítása kapcsán javasoljuk, hogy az ország más veszélyes hulladéklerakóhelyeivel együtt az OFTK és az EU kiemelten támogassa.

4 Szennyvízkezelés A koncepcióban javasoljuk, hogy kiemelt kapjon a kommunális folyékony hulladékok kezelése, az érzékeny vízbázisok védelme, a keletkező szennyvizek gyűjtése és kezelése a megyehatár vonalán is elhelyezkedő szomszédos települések és környezetük. A szennyvízkezelés területén a következő időszak tennivalóit úgy kell áttekinteni, hogy a megyehatár ne elválasztó vonala legyen a szomszédos megyehatár mellett levő településeknél. Javasoljuk a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióban szerepeltetni a megyehatárokon átnyúló örökségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, vízrendezési, zaj- és rezgésvédelmi elemeket. Környezet- és természetvédelem A terv környezeti értékelésének 1. Fenntarthatósági értékrend c. fejezet D. fenntartható térhasználat c. pontjában szereplő D1/C célkitűzés szerint A természetes erdőtársulások nem vagy csak nagyon korlátozott léptékben képesek a megújulásra, területük igénybevétele a fejlesztések során nem pótolható, áthelyezhető. Természetvédelmi szempontból kiemelten fontos feladat a természetes erdőtársulások, ill. valamennyi természeti terület megóvása, ezért a fenti célkitűzést célszerű volna a következőként módosítani, kiegészíteni: A természetes erdőtársulások ill. valamennyi természeti terület igénybevételét a fejlesztések során el kell kerülni. Tervezett beruházásokat elsődlegesen barnamezős területeken javasolt megvalósítani, a zöldberuházások helyett, a termőterületek megőrzése érdekében. Támogatjuk, hogy a koncepció több helyen is tartalmazza a takarékos területfelhasználás elvét. A koncepció környezeti értékelésén belül a Veszprém megye térszerkezetének fejlesztése c. fejezet ismerteti többek között a közlekedési hálózat fejlesztési célkitűzéseit, melyen belül fontos volna felhívni a figyelmet a megyét érintő országos ökológiai hálózat, térségi ökológiai folyosó folyamatosságának biztosítására, a hálózatot alkotó természeti területek közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan működésére, elhatárolódásuk megelőzésére, állapotuk és kiterjedésük megőrzésére, vadátjárók és vadvédő kerítések biztosítására. Fontos feladat a Veszprém és Fejér megye közötti közforgalmú közlekedés fejlesztése (autóbusz, vasút) megfelelő, összehangolt menetrendek és útvonalak, korszerű, környezetbarát járműpark segítségével. A környezeti értékelés 2.1. fejezete ismerteti a Nemzeti Fejlesztés 2020 OFK-t és OTK-t megalapozó stratégiai program környezeti prioritásaival való összhangot, melyben megállapításra került, hogy az energiatakarékosság, alternatív, megújuló energiára épülő helyi energiatermelési és ellátási rendszerek kiépítésének témaköre nem jelenik meg kellő hangsúllyal az anyagban: az energiatakarékosság, megújuló energia kifejezés mindössze egyszer-egyszer szerepel a koncepcióban. Tekintettel e témakör környezetvédelmi és gazdasági jelentőségére, javasoljuk hangsúlyozottabban szerepeltetni az energiatakarékossággal, megújuló energia hasznosításával kapcsolatos fejlesztési célkitűzéseket. Ugyanitt szerepel a következő megállapítás, melyet célszerű alkalmazni a koncepcióban: a

5 fenntarthatóság nem minden esetben kerül kifejtésre, a fenntartható fejlesztés lehetőség területeit minden ágazat esetében külön kellene megvizsgálni. Javasoljuk a környezeti értékelés 2.1. fejezetén belül, a koncepciónak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (NKP) való összhangját ismertető táblázatban foglaltak alapján a vidékfejlesztési prioritások között szerepeltetni az alábbiakat: agrárkörnyezetgazdálkodás témaköre, a biodiverzitás megőrzését biztosító extenzív mezőgazdasági rendszerek fejlesztése és fenntartása, a mezőgazdasági eredetű környezetszennyezés csökkentése, az érzékeny természeti területek, valamint a védett és Natura 2000 területek védelme (illetve fenti célú uniós támogatási rendszerek által történő érintettségének fokozása). Tekintettel ezen témakörök fontosságára, valamint a megye kiemelkedő természeti, táji adottságaira, fontos volna a koncepcióban rögzíteni a fenti NKP célokhoz kapcsolódó megyei természetés tájképvédelmi, agrár-környezetgazdálkodási célkitűzéseket, ill. a fejlesztési célkitűzéseknél hangsúlyozni e szempontok érvényesülésének fontosságát. Prioritásként indokolt kezelni a megyét behálózó ökológiai folyosók, mag- és pufferterületek állapotának, élővilágának, biodiverzitásának megóvását, a megye valamennyi zöldfelületének, élőhelyének, természeti területének, táji értékeinek megőrzését. Fontos volna kitűzni azon NKP célokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-, illetve zajvédelmi témájú megyei fejlesztési célokat, melyek a környezeti értékelés 2.1. fejezetének táblázata alapján jelenleg nem szerepelnek a koncepcióban. Ezek pl.: a közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés csökkentése, a vasúti szállítás előtérbe helyezése, a levegő minőségének védelme (a szennyezettség csökkentése illetve a jó minőség megőrzése), a zaj- és rezgésterhelés mértékének, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatásának, egészségkárosító kockázatának csökkentése, a zaj- és rezgésforrások számának csökkentése. Az NKP hulladékgazdálkodási céljaival összhangban javasolt a hulladék keletkezésének megelőzése, szelektív gyűjtése és újrahasznosítása érdekében szükséges megyei fejlesztési célok kitűzése. A megyét jellemző ökológiai lábnyom ismertetésén belül (4.2. sz. fejezet) szerepel az a megállapítás, mely szerint a területfejlesztési koncepció alapfilozófiája szerencsére követi a fenntartható fejlődés, fejlesztés alapelveit, így az ökológiai lábnyom jelentős növekedése nem prognosztizálható. E megállapítást indokolt volna kiegészíteni az ökológiai lábnyom csökkenésének célkitűzésével. A koncepció talaj- és földvédelem c. pontja ismerteti, hogy Veszprém megye az erózió szempontjából a Dunántúli-középhegység és a Bakony területén az ország első-második legveszélyeztetettebb megyéje, ezért fontos volna fejlesztési célkitűzésként rögzíteni az erózió elleni védelem fontosságát és a szükséges intézkedéseket. Kiemelten fontos feladat a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme ennek érdekében többek között a korszerű szennyvízkezelés (ill. a szennyvízcsatornákra való rákötés arányának növelése), csapadékvíz-elvezetés, a szennyezett vízfolyások ökológiai rehabilitációja (Séd, Torna-patak), a szennyezőforrások felszámolása ill. keletkezésük megelőzése (pl. illegális hulladéklerakások), szennyezett területek kármentesítése, további szennyezések megelőzése, az EU-s előírásoknak megfelelő egészséges ivóvíz biztosítása. A Séd-Gaja-Nádor

6 vízrendszer Veszprém és Fejér megye területét is érinti, ezért közös feladat e vízrendszer hatékony mennyiségi és minőségi védelme, a vízi, vízparti ökoszisztéma megóvása, a vízrendszerhez kapcsolódó vizes élőhelyek védelme (Fejér megyében a vízrendszer mentén található a Sárréti Tájvédelmi Körzet, Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület). Javasoljuk a Dunántúli középhegység Fejér megye határához közeli területein és a Balaton-felvidéken a karsztvízszint-emelkedés okozta gondok közös, egyeztetett rendezését. A Séd Gaja Nádor rendszer összekapcsolása és együttes kezelése a Sió Kapos rendszerrel elengedhetetlen. Ez a revitalizáción túl vízgazdálkodási, víztározási, belvíz- és csapadékvíz-rendezési kérdéseket is megoldhat, ezért javasoljuk azok egy programba, egy kiemelt, nagy beruházások projektbe való vételét. Ugyancsak célszerűnek tartanánk a vízitársulatok által ellátott vízrendszerek, a bővülő öntözési feladatok, a sík- és dombvidéki tározók fejlesztési programjainak összehangolását. A bauxitbányák megszűnése után Várpalota, Pét, Inota, Csór térségében jelentős mennyiségű ivóvíz-minőségű karsztvíz bukkan fel, amelynek összegyűjtése és hasznosítása a rossz minőségű ivóvízzel rendelkező helyeken célszerű lenne. Klímavédelmi, vízkészlet-gazdálkodási szempontból is támogatjuk, hogy a koncepció többször is tartalmazza (a vidékfejlesztésen, illetve az erőforrások megőrzésén belül) a felszíni víztározás lehetőségének kihasználását. Javasolt hangsúlyozni a koncepcióban a környezetvédelmi ipar fejlesztésének célkitűzését, mely a foglalkoztatás növekedését is elősegítheti. Különös figyelemmel kísérjük a Balaton fejlesztése kapcsán a Fejér megye kapcsolódási pontját jelentő Balatonvilágos megyeváltásából, illetve a megyehatár módosulásából következő változásokat. Tisztelt Veszprém Megyei Közgyűlés, Elnök Úr! Az értékelő-elemző anyagot jónak tartjuk. A több mint ezer éves együttműködésünket továbbra is fontosnak ítéljük, és szoros kapcsolattartást javaslunk a folyamatosan változó világ és európai, gazdasági folyamatok közepette. Egyúttal kérem a fentiekben leírt javaslataink szíves elfogadását. Székesfehérvár, január 15. Törő Gábor s.k. Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. ÉVI 2/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. március 9. PEST MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2020 Project: Pest Megyei Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. Helyzetfeltáró munkarész Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013 Nyilatkozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTÉTELI FÁZIS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG 2014. JANUÁR Tartalomjegyzék 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Közgyűlés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Környezeti értékelése Végleges változat 2014. szeptember Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Környezeti

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben