DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV."

Átírás

1 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV.

2 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 STUDIA PANNONICA (A) SERIES HISTORICO-NATURALIS A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV. PÉCS, 1985

3 Dunántúli Dolgozatok /Publicationes Transdanubiensis megjelent kötetei: 1* BAKÁT Kornél: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéseihez /1965/ 2. SZÓDY Szilárd: Pécs-Baranya felszabadulása a korabeli napilapok tükrében /1965/ 3. AKDRÁSFALVT Bertalan: A sárköziek gazdálkodása a XVIII. és XIX. században /1965/ 4. BANDI Gábor: A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete /1967/ 5. DANKÓ Imre: A magyarhertelendi női fazekasság /1968/ 6. SAROSÁCZ György: A mohácsi, kerámia és története /1972/ 7. FÜLEP Ferenc - BURGER Alice: Pécs római kori kőemlékei /1974/ 8. GÁLLOS Ferenc - GÁLLOS Orsolya: Tanulmányok Pécsvárad középkori történetéhez /1975/ 9. MÁNDOKI László - BODGÁL Ferenc: Az aradi gyásznap 125. évfordulójára /1974/ 10. A Dél-Dunántúl természettudományos kutatásának eredményei I. /1976, szerk.: UHBRKOYICH Ákos/ D u n á n t ú l i D o l g o z a t o k /Studia Pannonica/ megjelent kötetei: /A/ Természettudományi sorozat: 1. A Barcsi Ősborókás élővilága I. /1978, szerk.: UHERKOVICH Ákos/ 2. A Barcsi borókás élővilága II. /1981, szerk.: UHBRKOYICH Ákos/ 3. A Barcsi borókát élővilága III. /1983, szerk.: UHERKOVICH Ákos/ 4. BORHIDI Attila: A Zselic erdei /1984/ /C/ Történettudományi sorozat: 1. PETROVIGS Ede: A pécsi káptalani házak /1983/ /D/ Néprajzi sorozat: 1. ZERTAI János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai /1979/ 2. ACHS Károlyné: Kiss Géza /1983/ Jelen kötetünk kiadását az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, valamint a Somogy megyei Múzeumigazgatóság anyagi támogatása tette lehetővé Felelős szerkesztő Managing editor : DR. UHERKOVICH ÁKOS HU ISSN Kiadja a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága Felelős kiadó: Újvári Jenő Készült 1000 példányban, 21,37 A/5 ív terjedelemben Engedélyszám: Művelődési Minisztérium Kiadói Főigazgatóság Készült a pécsi Tempó Ált. Szolg. Szövetkezet Sokszorosító Üzemében

4 TARTALOM Contents Inhalt E l ő s z ó /Preface/ UHERKOVICH, Gábor - SZILVÁGYI, László: Ergänzende Beiträge zur Algenvegetation der Gewässer der Wacholderheide bei Barcs /Komitat Somogy, Ungarn/ 9 Further data to the algal vegetation of Barcs Juniper Woodland, Hungary Kiegészítő adatok a Barcsi borókás /Somogy т./ vizeinek algavegetációjához KÁDÁR Géza: A Barcsi borókás vizeinek bakteriológiai viszonyai.25 Bacteriology of the waters in the Bares Juniper Woodland, Hungary Bakteriologische Verhältnisse der Gewässer der Wacholderheide bei Bares, Ungarn JUHÁSZ Magdolna - SZERDAHELYI Tibor - SZOLLÁT György: Újabb adatok a Barcsi tájvédelmi körzet flórájához 35 New data to the Flora of the Preservation area of Bares, Hungary PETROVICS Zsuzsa: A Barcsi borókás tájvédelmi körzet Rubusairól 51 On the Rubus of the Barcs Juniper Woodland nature preservation area, Hungary Über die Rubus-Arten des Naturschutzgebietes der Bareser Wacholderheide BORHIDI Attila - JUHÁSZ Magdolna: Egy új növénytársulás a Barcs tájvédelmi körzetben: Ranunculo flammulae-gratioletum officinalis Borhidi et Juhász ass. nova 59 A new plant community in the Nature Conservation Area of Bares, Hungary: Ranunculo flammulae-gratioletum officinalis Borhidi et Juhász, ass. nova RONKAY László: Adatok a Barcsi borókás kerekesféreg-faunájának ismeretéhez /Aschelminthes, Rotatoria/ 67 Data to the knowledge of the Rotatoria fauna of the Bares Juniper Woodland, Hungary IHAROS Gyula: A Barcsi borókás Tardigrada faunája 71 The Tardigrada fauna of the Bares Juniper Woodland, Hungary Die Tardigrada-Fauna der Wacholderheide bei Barcs /Ungarn/ FORRÓ László: A Barcsi borókás ágascsápú rákjai /Crustacea, Cladocera/ The Cladocera /Crustacea/ fauna of the Juniper Woodland at Barcs, Hungary LANTOS Gábor: Amphipoda és Isopoda faunisztikai adatok a Barcsi borókás tájvédelmi körzetből /Crustacea/ 89 Amphipoda and Isopoda /Crustacea/ data from the Barcs Juniper Woodland nature preservation area, Hungary Amphipoda- und Isopoda-faunistischen Angaben aus dem Naturschutzgebiet der Barcser Wacholderheide /Crustacea/

5 NAGY László: Adatok a Barcsi borókás Orthopteroidea faunájának ismeretéhez 93 Data to the Orthopteroidea fauna of the Barcs Juniper Woodland, Hungary VÁSÁRHELYI Tamás: A Barcsi borókás poloskafaunájának alapvetése /Heteroptera/ ',.' 101 Compendium of hte Heteroptera fauna of the Juniper Woodland at Barcs, Hungary MERKL Ottó: Adatok a Barcsi borókás tájvédelmi körzet katicabogár,/coccinellidae/ és álböde /Endomychidae/ faunájához /Coleoptera/ 105 Data to the coccinellid and endomychid /Coleoptera/ fauna of the Barcs Juniper Woodland nature preservation area, Hungary NÓGRÁDI, Sára: Caddisflies of the Bares Juniper Woodland, Hungary /Trichoptera/ 117 A-Barcsi borókás tájvédelmi körzet tegzesfaunája /Trichoptera/ MAJER József: Adatok a Barcsi borókás Chrysopinae és Tabaninae /Diptera/ faunájához Data to the Chrysopinae and Tabaninae /Diptera/ fauna of the Juniper Woodland at Barcs, Hungary MAJER József: A Barcsi borókás katonalégy /Stratiomyidae/, készalégy /Rhagionidae/ és rablólégy /Asilidae/faunája /Diptera/ Stratiomyidae, Rhagionidae and Asilidae /Diptera/ fauna of the Juniper Woodland at Bare.-. Hungaxy WEBER Mihály: Adatok a Barcsi borókás Dolichopodidae /Diptera/ faunájához. 145 Data about the Dolichopodidae /Diptera/ fauna of the Juniper Woodland at Bares, Hungary TÓTH Sándor: A Barcsi borókás zengőlégy faunája /Diptera, Syrphidae/, II The syrphid flies of the Barcs Juniper Woodland, Hungary /Diptera/ Schwebfliegen-Fauna der Wacholderheide bei Barcs, Ungarn /Diptera, Syrphidae/, II. MIHÁLYI Ferenc - TÓTH Sándor: A Barcsi borókás fürkészlégy faiímája /Diptera, Tachinidae/ 163 Tachynids of the Barcs Juniper Woodland, Hungary /Diptera/ Die Raupenfliege-Faune in der Barcser Wacholderheide, Ungarn /Diptera, Tachinidae/ ZOMBORI Lajos: Adatok a Barcsi borókás növényevő darazsainak ismeretéhez /Hymenoptera, Symphyta/' 171 Contribution to the Symphyta fauna of -the Juniper Woodland of Bares, South Hungary /Hymenoptera/ JÓZAN Zsolt: A Barcsi borókás fullánkos /Hymenoptera, Aculeata/ faunája, II. 177 The Aculeata /Hymenoptera/ fauna of the Barcs Juniper Woodland, Hungary Die Aculeata-Fauna /Hymenoptera/ der Barcser Wacholderheide, Ungarn,-II. MAHUNKA,Sándor: The Oribatid fauna of the Old Juniper Woodland of Bares, Hungary /Acari: Oribatida/ 193 A Barcsi borókás Oribatida faunája /Acari/ MARIÁN Miklós - PUSKÁS Lajos: A Barcsi borókás tájvédelmi körzet madárállománya /Aves/ 207 Avifauna of the Barcs Juniper Woodland, Hungary /Aves/ Vogelbestand im Naturschutzgebiet der Barcser Wacholderheide, Ungarn, /Aves/ 4

6 Rövid közlemények /Short Papers/.... * 233 GALAMBOS, István - JUHÁSZ, Magdolna:tfjabbadatok a Barcsi borókás tájvédelmi körzet mohaflórájához « Recent data to the Moss flora of Bares Juniper Woodland nature preservation area, Hungary ÚJHELYI, Sándor: Kiegészítés a Barcsi borókás recésszárnyúihoz /Neuroptera/ 234 Further data to the Neuroptera of Baccs Juniper Woodland, Hungary SZABÓKY Csaba: A Barcsi borókás,molylepkefaunája II. /Lepidoptera/ Microlepidoptera Fauna of Barcs Juniper Woodland, Hungary, II. UHERKOVTCH Ákos: Néhány további adat a Barcsi borókás nagylepke faunájához /Lepidoptera/. 236 Further some data to the Lepidoptera fauna of Bares Juniper Woodland, Hungary WEBER Mihály: Kiegészítő adatok a Barcsi borókás Empididae '/Diptera/ faunájához 239 Further data to the Bmpididae /Diptera/ fauna of Bares Juniper Woodland, Hungary MAJBR József: Adatok a Barcsi borókás bolha /Siphonaptera/ és tetûlégy /Dictera, Hippoboscidae/ faunájához Data to the Hippoboscidae /Diptera/ and Siphonaptera fauna of Bares Juniper Woodland, Hungary JUHÁSZ Magdolna - SZERDAHELYI Tibor - SZOLLÁT György: Természetvédelmi gondok a Barcsi tájvédelmi körzetben - botanikai tapasztalatok alapján. 241 Natural conservation troubles in the Preservation Area of Bares /Hungary/ - on a stand of botanists' experiences A kötet cikkeit lektorálták: The papers were supervised by: Dr. ANDRIKOVÍCS Sándor, Dr. BORHIDI Attila, Dr. FORRÓ László, Dr. KASZAB Zoltán, Dr. DELY-DRASKOVITS Ágnes, Dr. FACSAR Géza, Dr. NAGY Barnabás, Dr. PAPP Jenő, Dr. RONKAY László, Dr. MAHUNKA Sándor, Dr. TÓTH Sándor, Dr. UHERKOVICH Gábor, Dr. HORTOBÁGYI Tibor, Dr. SOÓS Árpád

7

8 ELŐSZÓ (Preface) Tíz évvel ezelőtt kezdte el egy kicsi, de annál lelkesebb természettudós kutató gárda az éppen akkor védetté nyilvánított Barcsi borókás tájvédelmi körzet rendszeres és intenzív vizsgálatát. Akkor, 1975-ben a területről még alig tudtunk valamit, azonban mindannyian sejtettük, hogy számtalan különleges növény- és állatfaj él itt. A vizsgálatok e sejtést beigazolták; Első eredményeinkről 1978-ban számoltunk be "A Barcsi Ősborókás élővilága, I." című kötetben. Ezt 1981-ben és 1983-ban a II. és III. kötet követte. Most pedig az olvasók - szakemberek és érdeklődők - kezébe adjuk TV. kötetünket, valamennyi közül a legnagyobb terjedelműt és leggazdagabb tartalmút. A 4 kötet mintegy 700 oldalán 40 kutató 64 kisebb-nagyobb tudományos cikke jelent meg. Ezáltal a Barcsi borókás hazánk egyik legjobban kikutatott természetvédelmi területévé vált. A 3417 hektáros, igen változatos élőhelyeket magába foglaló területről a mai napig mintegy 1200 növény- és 3000 állatfaj előfordulását ismertettük. A jelentős fajszám mellett legalább olyan fontos, hogy több tucatnyi faj egyetlen vagy nagyon kevés közül az egyik hazai előfordulási helye a tájvédelmi körzet. Sőt, néhány eddig csakis innét megismert fajt tart nyilván a tudomány. A kutatások során a legtöbb esetben nem csupán bizonyos növények vagy állatfajok előfordulását jegyeztük fel, hanem igyekeztünk a sajátos összetételű faj-együttesek, társulások létrejöttére megtalálni a magyarázatot. Ezen túlmenően pedig - természetvédelmi területről lévén szó - a kutatások eredményeit sok esetben közvetlenül fel lehet használni a terület illetve annak növény- és állatvilágának védelmére. így például számos cikkből kitűnt az aggódás a rendkívül értékes lápok rohamosan romló állapota miatt, valamint a sok helyen nem tájba illő növényzet, erdőtelepítések miatt. Kutatómunkánkat a természetvédelmi szervek a kezdettől fogva erkölcsileg és anyagilag hathatósan támogatták. Név szerint kell köszönetet mondanunk e helyen Dr. Szabó Lajos igazgatónak /OKTH Dél-dunántúli Felügyelősége/, valamint Szabó Imre tájvédelmi körzetvezetőnek és András Ernő erdésztechnikusnak sokoldalú és mindig hatékony segítségükért. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, valamint a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága anyagi támogatásukkal kiadványaink megjelenését tették lehetővé. A Barcsi borókás tájvédelmi körzet flórájának, vegetációjának, faunájának megismerése ezekkel a vizsgálatokkal még nem fejeződött be. Több növény- és állatcsoportot nem kutattak vagy a kutatások eredményeit nem írták meg. A területen végbemenő fizikai változások - legyenek azok kedvező vagy epedig kedvezőtlen irányúak - ugyancsak jelentősen módosíthatják az élővilágot. Éppen ezért a jövőben is szükségesnek tartjuk az itt folyó kutatásokat, sőt, év múlva ismét célszerű lenne egy minden élőlény-csoportra kiterjedő újabb intenzív kutatást végez- 7

9 ni éppen a változások regisztrálására. Ezek az eredmények a természetvédelmi munka fokmérői is lehetnek majd. Az elkövetkező években a Dél-Dunántúl más természetvédelmi területeit is hasonló intenzitással szeretnénk kutatni. A Zselici tájvédelmi körzetben és a Keleti-Mecsek tájvédelmi körzetben már évek óta folynak kutatások. Ezek 1985-től remélhetőleg nagyobb lendületet kapnak. Elképzeléseink szerint a következő 5-6 évben 2-3 ujabb tudományos tanulmánykötetet jelentetnénk meg az ott folyó munkák eredményeiről. A Zselicről egy kötet nemrég hagyta el a nyomdát /Borhidi Attila "A Zselic erdei" című 145 oldalas munkája/, ez igen jól megalapozza a további kutatásokat. A dél-dunántúli tájkutatások egy-egy néhányezer hektáros természetvédelmi terület megismerésén túl hozzásegítenek bennünket a magyar flóra és fauna teljesebb megismeréséhez is. Ezt felismerve mind több kutatótársunk kapcsolódik be - intézménye támogatásával - munkánkba. Külön megköszönjük a,budapesti Természettudományi Múzeum vezetőinek, hogy felismerve közös célunkat, munkatársaiknak lehetővé tették "A Mecsek és környéke természeti képe" programban való részvételt és sokoldalúan támogatták az innét származó anyagok feldolgozását. Bízunk abban, hogy ez a termékeny kapcsolat a következő években, más területek kutatása során megmarad, sőt tovább fejlődik. Pécs, januárjában A szerkesztő

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211 FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211 TÁRSASÁGI ÉLET SOCIETY NEWS Rovatvezető Compiler Puskás Gellért A KÖZGYŰLÉS A Magyar Rovartani Társaság 2013. február 22-én

Részletesebben

Rovarász Híradó. Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő. A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010.

Rovarász Híradó. Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő. A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010. Rovarász Híradó A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010. október Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő Rovarász Híradó a Magyar Rovartani Társaság negyedéves tájékoztatója

Részletesebben

Magyar Tudomány. a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás

Magyar Tudomány. a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás Magyar Tudomány a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás Árpád fejedelem Modellek matematikán innen és túl Megújuló energiafajták 2007 11 1375 Magyar Tudomány 2007/11 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Rovarász Híradó. Tartalom: Rovarász kortársaink Gyűjtőutak, expedíciók, kirándulások MRT-hírek Hirdetés Könyvismertetés

Rovarász Híradó. Tartalom: Rovarász kortársaink Gyűjtőutak, expedíciók, kirándulások MRT-hírek Hirdetés Könyvismertetés Rovarász Híradó A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 72. szám, 2013. december Tartalom: Rovarász kortársaink Gyűjtőutak, expedíciók, kirándulások MRT-hírek Hirdetés Könyvismertetés Rovarász Híradó

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 35. szám, 2004. május

A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 35. szám, 2004. május Rovarász Híradó A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 35. szám, 2004. május Tartalom: Lepkészegyesület alakult - Rovarász elődeink Választmányi hírek Szakirodalmi figyelő Sajtó figyelő - Börzehírek,

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor)

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor) Epistrophe diaphana hímje A Brachyopa bicolor hímje A Chrysotoxum bicinctum nősténye A Chrysotoxum vernale hímje A Syrphiis vitripennis lárvája levéltetű telepen A Syrphusribesiinősténye TÓTH SÁNDOR: Új

Részletesebben

1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1

1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1 AZ ERDO 1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AZ 1862-BEN ALAPÍTOTT ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1 T A R T A L O M Rakonczay Zoltán: ötvenéves az első hazai védett terület 93 Dr. Lakics Éva: A természetvédelem

Részletesebben

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 4

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 4 MAGYAR MÚZEUMOK 2004/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 4 WINTER Múzeum a föld alatt A Museum under the Ground A Magyar Természettudoményi Múzeum új fõbejárata The new main entrance of the Hungarian

Részletesebben

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL K A N I T Z I A Kanitzia 18: 7 12., Szombathely, 2011 Journal of Botany TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL ISÉPY ISTVÁN ELTE Füvészkert, 1083-Budapest, Illés

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993 óta foglalkozik kiemelt programként a rákosi vipera védelmével. Ez a faj a 20. század során folyamatosan tűnt el ismert előfordulási helyeiről. Felismerve

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE

50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE Folia Comloensis, Tom. 13: 109 113. (2004) HU ISSN 0236 8927 50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE A komlói vidék természettudományos életének alakulásában az 1953 54-es

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

Állóképek egy fejlődő tudományterületről: a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciák tanulságai

Állóképek egy fejlődő tudományterületről: a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciák tanulságai Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 17-26, 2007 Állóképek egy fejlődő tudományterületről: a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciák tanulságai Sólymos Péter 1 * és Báldi András 2 1 SZIE-ÁOTK Ökológiai

Részletesebben

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2001) 86: 3 13. Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl PONYI JENİ MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, H 8237 Tihany, Fürdıtelepi u. 3. Összefoglalás.

Részletesebben

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN BAJORLAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2014 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2014 2 Király Róbert (1947-2014) emlékének

Részletesebben

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Crisicum 8: 7 15. (2014) A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Tirják László Abstract The History of the Institution of Körös-Maros National Park: The publication is about the history of

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI. Abstract

Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI. Abstract Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. TÁJ ÉS KÖRNYEZETKUTATÁS PÉCSI MÁRTON MUNKÁSSÁGÁBAN Kertész Ádám LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI Abstract Márton Pécsi was

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 1 A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 2 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Publications of the Museums of the County Békés 34. Mitteilungen der Museen des Komitates Békés 34. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Fazekas Imre. Keywords: Lepidoptera, Geometridae, Operophtera fagata, faunistics, new records, distribution, biology, Hungary.

Fazekas Imre. Keywords: Lepidoptera, Geometridae, Operophtera fagata, faunistics, new records, distribution, biology, Hungary. e-acta Naturalia Pannonica 8: 43 52. (2015) 43 Az Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) elterjedése Magyarországon Distribution of Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) in Hungary (Lepidoptera: Geometridae)

Részletesebben