MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621"

Átírás

1

2 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California Internet:

3 MELEGPARÁDÉ ÉS AZ AZONOS NEMÛEK KÖZÖTTI HÁZASSÁGOK SIKERE ; EGY ISTENTÕL JÖVÕ JEL ARRA, HOGY NAGYON KÖZEL JÁRUNK AZ ÍTÉLET NAPJÁHOZ A világméretû Melegbüszkeség/ és az Azonos Nemûek Közötti Házasság mozgalma egy drámai jel Istentõl, mely révén Isten figyelmeztetni szeretné a világot a küszöbön álló Ítélet Napjáról. Isten számos olyan jelt közöl a Bibliában, amelyek egyértelmûen arra utalnak, hogy az Ítélet Napja valamint a világvége már nagyon közel járnak. Például: 1. I.sz. 7o-ben a római seregek Izrael nemzetének jelentõs részét elpusztították. Ennek következtében több mint 18oo évig nem létezett mint nemzet. Saját hazája sem volt. De aztán 1948-ban szinte csodával határos módon, ismét nemzetté vált, és saját hazája lett. Isten ezt több okból tervezte így. Az egyik ezek közül az volt, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy a világ lassan most már a vége felé közeledik (Máté 24: 32, 33). 2. A néhány évtizede megjelenõ Karizmatikus Mozgalom futótûzként terjedt el a világon, és rengeteg egyházban megjelent (Máté 24:24; Jelenések Könyve 13:13, 14), és ez egy újabb jel Isten részérõl, mely arra enged következtetni, hogy nagyon közel járunk a végsõ idõkhöz. 3. A legtöbb egyházban tapasztalható szellemi és erkölcsi romlás ( 1 Péter 4:17, Jeremiás 25: 28,29) egy újabb végsõ idõkre utaló jel amelyet Isten megad nekünk. 4. Egy másik jel Isten szavaiban a Thesszalonikabeliekhez írt elsõ levél 5-ik fejezetében található. Itt Isten arról figyelmeztet, hogy eljön majd az idõ, amikor az igaz hívõk tudni fogják a Bibliából az Ítélet Napjának a pontos idejét. Ennek ellenére nagyon sokan lesznek olyanok akik- annak ellenére, hogy nekük is van Bibliájuk-, továbbra is kitartanak amellett, hogy Krisztus úgy fog eljönni akár a tolvaj éjjel- vagyis kitartanak amellett, hogy nem tudhatjuk, eljövetelének idejét. Napjainkban ha bárkitõl aki valamilyen egyház tagja, megkérdik, hogy Tudja-e vajon Krisztus eljövetelének idejét?, akkor 1

4 az lesz a szokásos válasz erre a kérdésre, hogy Azt mondja a Biblia, hogy nem tudhatjuk. Jézus úgy jön majd el akár a tolvaj éjjel. Ha a kérdezõ tovább faggatja és azt kérdi az illetõtõl, hogy Készen áll-e a Krisztussal való találkozásra, függetlenül attól, hogy Krisztus mikor jön? A válasz általában az, hogy Igen, mert megváltott vagyok. Készen állok a Vele való találkozásra, teljesen mindegy hogy Krisztus mikor jön. Ezek az emberek gyakorlatilag azt mondják: Krisztus úgy jön el mint a tolvaj éjjel, de én békében és biztonságban vagyok Istennél, mivel már megváltott vagyok. Az ilyen és ehhez hasonló válaszok pontosan azok a jelek, amelyeket Isten megadott számunkra a Bibliában, amelyek révén arról biztosít minket, hogy az Ítélet Napja bizony majdnem itt van. A Thesszalonikabeliekhez írt elsõ levél 5-ik fejezetének a 2-6-ig terjedõ verseiben Isten így figyelmeztet: Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Azokat akik nem éberek és nem õrködnek, Krisztus abban a félelmetes figyelmeztetésben részesíti, hogy õ nekik éjjeli tolvajként fog érkezni. Hirtelen veszedelem- vagyis az Ítélet Napja- jön majd rájuk. A Jelenések Könyve 3-ik fejezetének a 3-ik versében Isten így tájékoztat minket: Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. A vigyázni szó alatt Isten a Bibliában való keresgélést, és a Biblia tanulmányozását érti, melyet azzal a céllal tennénk, hogy tanuljunk Istentõl, és megtudjuk eljövetelének idejét. Így tudtuk meg, hogy 2o11 május 21-én fog eljönni. Ez borzalmas figyelmeztetés azok számára akik az egyházakban tartózkodva úgy vélik, hogy nem tudhatjuk Krisztus visszatérésének pontos idejét, mert Krisztus úgy jön el mint tolvaj éjjel (de õk maguk megváltottak); ezek az emberek minden bizonnyal belépnek majd az Ítélet Napjába, és arra kényszerülnek, hogy elviseljék Isten haragjának átkát. Milyen borzasztó! 2

5 A MELEGBÜSZKESÉG -MOZGALOM MINT JEL De a jelek közül egyetlen egy jel sem annyira drámaian egyértelmû, mint a melegbüszkeség- mozgalom világméretû sikere. Isten a Bibliában egyértelmûen leírja, hogy milyen érdekeltsége fûzõdik ehhez a drámai méretû mozgalomhoz. Ne feledjék, hogy minden egyes szó a Biblia eredeti nyelvû szövegeiben Isten ajkáról való. A Bibliában Isten arról tájékoztat minket, hogy körülbelül 4ooo évvel ezelõtt Isten hirtelen elpusztított négy akkori várost a gonoszságuk miatt. Az egyik kulcsfontosságú várost Sodomának nevezték. (1 Móz., 19) Élt Sodomában egy Lót nevû ember aki hitt a Biblia Istenében. Isten egy napon eljött, hogy figyelmeztesse Lótot, hogy azonnal hagyja el Sodoma városát, mivel az ott lakók bûnössége és gonoszsága miatt szándékában áll maradéktalanul elpusztítani a várost. Isten két angyal formájában megjelenik Lót házánál. Sodoma férfiai, a város ifja örege, az egész község egytõlegyik körülvették Lót házát. Követelték Lóttól, hogy hozza ki a vendégeit nekik a ház elé, hadd ismerjék meg õket. A hadd ismerjük meg bibliai kifejezés azt jelenti, hogy szexuális kapcsolatot akartak létesíteni velük. Türelmetlenül követelõztek, annyira, hogy már készen álltak arra, hogy letépjék Lót házának ajtaját. Isten megvakítja õket annyira, hogy többé nem tudják megtalálni az ajtót. Másnap reggel, miután Lót két lányával együtt biztonságosan elhagyják Sodomát, Isten tûz és kénkõ által maradéktalanul megsemmisíti Sodomát és a három Sodomával szomszédos várost. (1Móz. 19:24, 25) SODOMA ELPUSZTITÁSA VALÓJÁBAN AZ ÍTÉLET NAPJÁNAK AZ ÁBRÁZOLÁSA Júdás Apostol levele 6-ik és 7-ik fejezeteiben Isten tudomásunkra hozza, hogy Sodoma elpusztítását Isten azért fedte fel elõttünk, hogy az Ítélet Napjának a példájává váljon. Az Ítélet Napján az egek ropogva elmúlnak, az elemek felbomlanak, a föld és a rajta lévõ dolgok megégnek. (2 Pét. 3:1o) Isten a következõ kijelentést teszi Júdás Apostol levele 6-ik és 7-ik verseiben: És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az õ lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévõ városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más 3

6 test után jártak, például vannak elõttünk, örök tûznek büntetését szenvedvén. A Biblia nagyon sok idézetben arról tájékoztat minket, hogy lesz majd egy olyan idõszak, amikor az egész világ meg fogja tapasztalni Isten haragját. Isten ezt Ítélet Napjának vagy Úr Napjának nevezi. Sodoma elpusztítása igazából az Ítélet Napjának egy megjelenítése. Mint már fentebb megjegyeztük, Sodoma elpusztítása elõtt az egyik legelterjedtebb bûn éppen a homoszexualitás volt. Júdás Apostol levelének a 7-ik részében Isten úgy beszél ezekrõl az emberekrõl, mint akik más test után jártak. Ez drámai módon kötõdik a mai világhoz. Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt, elõbb meg kell vizsgálnunk néhány más adatot is, amelyeket Isten ugyancsak rendelkezésünkre bocsájt a Bibliában. Megtudjuk, hogy a Melegbüszkeség- mozgalom elterjedése az Ítélet Napja közelségének az egyik jeleként fog kibontakozni a világban. A Bibliában Isten a Rómabeliekhez írt levél elsõ részében egy olyan jövõbeni idõszak eljövetelét vetíti elõre, amikor a homoszexualitás nagyon fontossá válik a világban. Csaknem 2ooo évvel ezelõtt Isten a következõket nyilatkozta a Rómabeliekhez írt levél elsõ részének a ig terjedõ verseiben: Annakokáért adta is õket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplõsítsék; Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtõ helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen. Annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az õ tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. A világtörténelem folyamán egészen mostanig még soha sem láttuk ennyire világosan ennek a jóslatnak a beteljesülését. A világtörténelem folyamán a homoszexualitás egy olyan bûn volt, amely kismértékben mindig is jelen volt, különösen a bálványimádás részeként. Az Egyesült Államokban mindig is egy rendkívûl szégyenteljes cselekménynek tekintették. Azt a kifejezést szoktuk erre mondani, hogy Szõnyeg alá volt söpörve ez a téma. 4

7 De az elmúlt húsz évben szép lassan egyre inkább már egy nagy sikersztori lett belõle. Manapság már nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon a homoszexualitás egy elfogadott alternatív életmóddá vált. Ahelyett hogy titkolnák, ma már büszkén kikiáltják. A Melegbüszkeség- mozgalom elnevezés így nagyon helytálló. A Biblia világosan és egyértelmûen figyelmeztet arról, hogy az ilyenfajta cselekedet által éppen olyan bûnt követünk el, mint pl. a gyilkosság, házasságtörés, lopás és hazugság által. Mózes III-ik Könyve 18-ik fejezetének a 22-ik versében Isten nagyon világosan ekképp figyelmeztet: Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az. Az Egyesült államokban például ezt mindig is utálatosságnak tekintették. NAGYMÉRTÉKBEN MEGVÁLTOZOTT A VILÁG ERKÖLCSI ÉRTÉKRENDJE Ezzel egyidõben viszont valami drasztikus változás következett be a világ erkölcsi értékrendjében. Isten elmondja nekünk, hogy hogyan érvényesültek azok a Bibliai versek amelyeket A Rómaiakhoz írt levél elsõ részének a 24-ik és a 26-ik verseiben írt meg: Annakokáért adta is õket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplõsítsék;annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Vettük magunknak a bátorságot, és aláhúztuk az adta is õket kifejezést, amelyet úgy lehetett volna írni, hogy felhagyott velük. Rendkívûli fontossággal bír ez a mondat. A Biblia eredeti görög nyelvû szövegében az adta õket kifejezést egybeírták. A görög paradidomi szót használták. Ez a szó rendszerint bírósági szövegkörnyezetben szokott elõfordulni, és az a pontos jelentése, hogy átadni. Márk Evangéliuma 15-ik fejezetében például azt olvassuk, hogy: a fõpapok a vénekkel és írástudókkal megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak (Márk 15:15). 5

8 Pilátus Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék. (Márk 15:15) A paradidomi szót még árulásnak is lehet fordítani. Például eljött az óra; ímé az embernek Fia a bûnösök (árulók) kezébe adatik. (Márk 14:41) Így a Rómaiakhoz írt levél elsõ részének a 24-ik és a 26-ik verseiben Isten tulajdonképpen azt nyilatkozza, hogy szándékában áll átadni a világot undorító homoszexuális és leszbikus tevékenységeknek. Milyen furcsa! Miért is akarná Isten ezt tenni? Amennyire tudhatjuk, Isten általában háttérbe szorította ezt a bûnt. A hazudozás, lopás, házasságtörés, gyûlölet és gyilkosság ezek egytõl-egyig mind olyan bûnök, amelyek a világtörténelem bármelyik korszakában gyakran elõfordultak. A homoszexualitás bûnét viszont, amely Sodoma létezésének idején annyira nyilvános és elterjedt bûn volt, Isten elpusztította,és létezését azután már titkolták a velejáró nagyfokú szégyenérzet miatt. Az Egyesült Államok történelmét tekintve korábban már felhívtuk az Önök figyelmét erre a következtetésre. Rendkívûl érdekes módon a napjaink melegbüszkeségmozgalma fölöttébb büszkén kerül bemutatásra az egész világ számára. Ez teljesen megegyezik azokkal az eseményekkel amelyek Sodoma pusztulásának idején következtek be. Mózes I Könyve 19-ik fejezetének a 4-ik és az 5-ik verseiben ezt olvassuk: Lefekvésök elõtt a város férfiai, Sodoma férfiai körûlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytõl egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük õket. Ha emlékeznek a hadd ismerjük õket kifejezés képletes bibliai nyelven azt jelenti, hogy szerettek volna lefeküdni velük. Ésaiás Próféta Könyve 3-ik fejezetének a 1o-ik versében Isten ekképp hívja fel a figyelmünket erre a bátran és nyilvánosan vállalt viselkedésre: bûneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! AKKOR MOST ISTEN A FELELÕS A BÛNÉRT? De hogyan is tudná Szent Isten ilyen nagyméretû bûnnek átadni a világot? Akkor most Isten felelõs a bûnért, és Õt terheli minden felelõsség? Természetesen ez nem lehet. 6

9 Fel kell ismernünk, hogy az ember természeténél fogva teljes lázadásban él Isten ellen. Így tehát, természeténél fogva készen áll arra, hogy minden egyes törvényt áthágjon, amelyet Isten megad az emberiség számára. A bûn persze nagyon pusztító. Isten törvényeket és szabályokat állított fel az embernek, azért hogy lehetõsége legyen egy jó és boldog életet élni ezen a földön, abban az esetben persze ha betartja ezeket. Amilyen mértékben engedelmeskedik valaki Isten törvényeinek, rendszerint éppen olyan mértékben találja azt, hogy e törvények mellett egy boldogabb és gyümölcsözõbb életet élhet. Mivel természeténél fogva az ember eleve megszegi azokat a törvényeket, amelyeket Isten megszabott számára, ezért Isten az Õ csodálatos irgalma által néhány dologgal segítette az embert, hogy ezekhez az általa megszabott szabályokhoz alkalmazkodni tudjon. Például: 1. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor minden egyes ember személyiségébe felállított egy istentudatot is, melynek értelmében mindenki érzékeli, hogy van Isten, aki elõtt minden egyes személynek felelnie kell majd. Ezért van az, hogy természeténél fogva valahol minden egyes ember vallásos lény. 2. Isten törvénye bizonyos mértékben minden egyes ember szívébe belevésõdött. A Rómaiakhoz írt levél második részének a 14-ik és a 15-ik verseiben Isten a következõt mondja: Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettõl a törvény dolgait cselekszik, akkor õk, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az õ szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az õ lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. 3. Isten aktívan feltartóztatja a bûnt teremtményeinek életében, azért, hogy Isten célja végül megvalósulhasson a világban. (Móz.1, 2o:16) Viszont Isten azt is megteheti, hogy eltávolítja ezeket a korlátozásokat. Isten ezt is megteszi, abban az esetben ha az illetõ bûnei elvezetik Istent a világra vonatkozó szándékának megvalósításához. Isten például megkeményítette a Fáraó szívét ( vagyis eltávolította a Fáraó bûnös természetének minden korlátozását) akkor 7

10 amikor Izrael kiszabadult az egyiptomi kötelékekbõl, és újra lehetõvé vált az, hogy visszatérjen saját földjére (Móz 2, 8:19, 32 stb) Isten tette ezt, aki így szól: azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. (Móz 2, 9:16) Egy másik példa Istennel kapcsolatban arra vonatkozik amikor Isten felkészíti a napjaink egyházaiban található embereket az Ítélet Napjával való találkozásra. A Thesszalonikabeliekhez írt II-ik levél 2-ik fejezetének a 11-ik és a 12-ik verseiben Isten ezt nyilatkozza: És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ezek a versek arra tanítanak, hogy Isten azt is megteheti, hogy eltávolítja valakinek a lelkiismeretét, és a bûnre való érzékenységét, olyannyira, hogy pl. ami nagyon nagy bûn, azt az egyén egyáltalán nem fogja bûnnek érzékelni. Ezért van az, hogy nagyon sok napjainkban zajló bûnös cselekedetet -többek között a homoszexualitást is- az emberek ma már egyre inkább nem tekintik bûnnek. Így azt is megtudhatjuk, hogy általában Isten kegyelmének köszönhetõ az, hogy visszatartja természetes tendenciáinkat arra, hogy rendkívûl bûnös dolgokat vigyünk véghez. Isten az Õ szeretõ türelme, és az irántunk való végtelen szeretete által visszatartja a bûnt, azért hogy az emberiség lehetõleg boldog életet éljen. Abból amit Isten tanít nekünk a Rómaiakhoz írt levél elsõ fejezetének a ig terjedõ verseiben, most már tudhatjuk, hogy a mai Melegbüszkeség- mozgalom jelensége tulajdonképpen annak a ténynek a következménye, hogy Isten többé már nem korlátozza az embereket a bûnben. Ennek eredményeként az olyan egyébként szégyenletes és egyedi bûn mint a homoszexualitás széles körben elterjedtté és elfogadottá vált az emberiség körében. Így megtudjuk, hogy Isten valójában tervbe vette a világ mai helyzetét, és az volt a szándéka, hogy a melegbüszkeség-mozgalom, és az azonos nemû házasságok megjelenésével jelezze a világnak, hogy küszöbön áll az Ítélet Napjának az eljövetele a Földre. Megmutatta nekünk, hogy egy nyilvánvalóan párhuzamos helyzet áll fenn a pusztulás küszöbén álló bibliai Sodoma, és a mai világ között, amely úgyszintén a pusztulás küszöbén áll. 8

11 Mindkettõnél ugyanaz a nyilvános, és egyedülálló bûn, a homoszexualitás (a más test után járás) jelenik meg, amelyet hangosan és büszkén ma már közszemlére tesznek. Ezért van az, hogy Júdás Apostol levele 7-ik versében Isten kiemeli: Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévõ városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak elõttünk, örök tûznek büntetését szenvedvén. Így most már azt is tudhatjuk, hogy a világméreteket öltött melegbüszkeség-mozgalom és az azonos nemû házasságok sikerei által Isten meggyõzõ bizonyítékokat nyújt arra vonatkozóan, hogy küszöbön van már az Ítélet Napja a világon. Ez a következtetés azért nem ajánlott, mert valami Bibliatudósnak a véleménye. Azért hangzik el, mert egyszerûen ezt tanítja Isten a Bibliában. Ez a drámai mérvû jel, mely a világ minden táján egyre inkább megjelenik, tökéletesen összhangban áll azzal a megdönthetetlen bibliai tanítással, hogy 2o11 május 21-e lesz az Ítélet Napjának az elsõ napja. Már csak egyetlen remény maradt arra, hogy elkerüljük a szörnyû Ítélet Napját, éspedig az, ha alázatosan Istenhez fordulunk, és a kegyelméért könyörgünk, Isten ugyanis még mindig sokakat üdvözít. Ezért ha valaki alázatosan Istenhez fordul, és a meg nem érdemelt kegyelméért könyörög, megtörténhet, hogy Isten megmenti azt, még azelõtt mielõtt 2o11 május 21-én az Ítélet Napjának a félelmetes elsõ napja bekövetkezik. 9

12 Annak érdekében, hogy többet megtudjanak a világvége részleteirõl meghívjuk Önöket, hogy írjanak a Family Rádiónak a következõ címre: Family Rádió, Oakland, California 94621, USA. Kérelmezzék az alábbi ingyenes könyveket, amelyeket a weboldalon is megtekinthetnek: REMÉLEM ISTEN ÜDVÖZÍT MÁR MAJDNEM OTT VAGYUNK! ISTENNEK, LEGYEN DICSÕSÉGÉRE! Ha bármilyen kérdésük felmerül az olvasottakkal kapcsolatban, vagy szeretnének maguknak egy díjmentes kiadványt a különbözõ frekvenciákon világszerte sugárzott mûsorunkról, akkor kérjük írjanak a következõ címre: FAMILY RÁDIÓ OAKLAND, CALIFORNIA USA Internetes elérhetõségünk: címünk:

Már majdnem ott vagyunk!

Már majdnem ott vagyunk! Már majdnem ott vagyunk! MENTEGETŐZÉS NÉLKÜL, ENNEK A KÖNYVNEK AZ A CÉLJA, HOGY A LEHETŐ LEGTÖBB EMBER FIGYEMÉT FELHÍVJA ARRA A NAGY SZÁMÚ BIBLIAI BIZONYÍTÉKRA, HOGY A VILÁGVÉGE MÁR MAJDNEM ITT VAN. A

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. SZEPTEMBER 20. KEDD SZERDI ANDRÁS 18,1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: 18,2 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

AZ EGYHÁZ ELRAGADTATÁSA

AZ EGYHÁZ ELRAGADTATÁSA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ EGYHÁZ ELRAGADTATÁSA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. A LÁTHATATLAN EGYHÁZ MEGHATÁROZÁSA II. AZ EGYHÁZ

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben