INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN -1-

2 1. Intézményi önértékelés Kollégiumunk a évi módosított közoktatási törvény 40. -ának (11) bekezdése alapján négyévenként (első ízben a tanévben) teljes körű intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményi önértékelés adatai és eredményei nyilvánosak, és alapul szolgálnak a stratégiai tervezéshez Az intézményi önértékelés célja: segítse elő az egyén és az intézmény teljesítményének javulását, serkentse az információáramlást, segítse elő az intézmény fejlesztését, fejlődését, a szervezet erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása útján, segítse a stratégiai tervezést, a hatékonyság, a teljesítményelv, a személyiségfejlesztés váljon domináló tényezővé a kollégiumi élet minden területén, értékelje a kollégium és a fenntartó által meghatározott célok megvalósulását. 1.2 Az intézményi önértékelés területei: az irányítási és működési jellemzők és adottságok, az intézményi eredmények Az irányítási és működési jellemzők és adottságok területén: Erőforrások - Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok - Humán erőforrás - Környezet - Tárgyi felszereltség - Az intézmény gazdasági mutatói Intézményi stratégia - A pedagógiai/nevelési program - Minőségirányítási program - A Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend - Továbbképzések - Éves munkaterv Vezetés és szervezeti kultúra -2-

3 - Együttműködés, munkamegosztás, kapcsolatok - Vezetési funkciók - Vezetés és innovációk - Szervezeti kultúra, klíma Az intézmény kulcsfolyamatai - Nevelés - A tanulássegítés folyamata - Szabadidős tevékenység - Étkeztetés - Adminisztráció - Intézményi szabályzatok - Pályázatok, projektek Az eredmények területén: Eredmények - Elégedettség (A külső partnerek (szülők, iskolák) elégedettsége. (A belső partnerek (tanulók, pedagógusok, munkatársak elégedettsége) eredményei. ) - Megfigyelt eredmények - Mérhető tanulói eredmények(az intézmény oktatási, nevelési - A személyre szóló pedagógusértékelés eredményei. - Ciklikus eredmények A munkatársak részvétele az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában Közösségi, társadalmi szerepvállalás Az önértékelés módszere: A módszer meghatározásakor törekszünk arra, hogy feleljen meg a kollégium igényeinek, használatával azonosítani lehessen a szervezet erősségeit, a fejlesztendő folyamatokat, tevékenységeket és területeket, legyen tényszerű. -3-

4 Az egyes területekhez kapcsolódó módszerek megnevezése Erőforrások Intézményi stratégia Területek Vezetés és szervezési kultúra Kulcsfolyamatok Eredmények Munkatársi részvétel Közösségi, társadalmi szerepvállalás Módszerek Statisztikai adatgyűjtés Összehasonlítás Trendvizsgálat Dokumentumvizsgálat Beszámolók elemzése Jelentések elemzése Szabályzatok Kérdőív Kérdőív Indikátorok Ellenőrzések Kérdőívek Indikátorok Ellenőrzés Értékelés Önértékelés Interjú Indikátorok Indikátorok 1.4. Az önértékelés érvényességi területe: Az intézmény összes működési folyamatára kiterjed Felelősségi körök: Intézményvezető feladata: - betartás, betartatás, - erőforrások biztosítása, - tájékoztatás, - a munkatársak minél szélesebb körű bevonása, - a fejlesztési célok, intézkedések meghatározása és megvalósítása, - az eredmények nyilvánosságra hozatala Minőségirányítási csoport (MICS) felépítése: Minőségügyi vezető tag tag -4-

5 A MICS feladatai: A vezető feladatai: - irányítja és koordinálja a MICS szakmai munkáját, - a tagokkal együtt elkészíti a minőségirányítás éves munkatervét, ütemterveket, és figyelemmel kíséri a határidők pontos betartását, - együttműködést kezdeményez a kollégium vezetőjével és dolgozóival, - vezetőségi értekezleteken, tantestületi és alkalmazotti értekezleten rendszeresen beszámol a feladatok teljesítéséről, - a kollégium dolgozóinak bevonásával önállóan vezeti és fejleszti a nyilvántartási és a dokumentációs rendszert intézményi szinten, - figyelemmel kíséri és nyomon követi az intézkedési tervek megvalósulását A tagok feladatai: - együttműködnek a MICS vezetőjével, - előkészítik, megszervezik, lebonyolítják az aktuális méréseket a feladatra szerveződő csoportok bevonásával, - gondoskodnak a megfelelő számú mérőeszköz sokszorosításáról, kiosztásáról,, - segítik a csoportokat az adatok elemzésében, a következtetések levonásában, - közreműködnek a nyilvántartási rendszer vezetésében és fejlesztésében Feladatra szerveződő csoportok: Partneri igény-és elégedettségmérésre szerveződő csoport A tagok feladatai: - együttműködnek a kollégiumon belül a minőségirányítási csoport tagjával, valamint az aktuális mérésbe bevont csoportok csoportvezető tanáraival - összesítik a csoportvezetők által bevitt adatokat és elkészítik az elemzéseket a MICS tag irányításával A csoport tagjainak száma partner kollégium diákok szülők alkalmazottak nevelőtanárok, technikai dolgozók iskolák 4 fő 4 fő 2 fő 2 fő fenntartó 2 fő -5-

6 A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje Szülők Évente dec. Kérdőív 2. sz. mell. Mérés Minta nagysága Reprezentatív Naplóbejegyzé s alapján minden 2. tanuló Reprezentatív 9., 11. évf. Szóbeli: szülői értekezlet 50 % MICStag ig. MICSvezető, ig. Partner megnevezése Tanulók Gyakorisága Évente dec. Módszere Kérdőív 1.sz. mell. Sikerkritériuma Felelőse 90 % MICStag Visszacsatolás Módszere, Felelőse formája Szóbeli: csop. csoportfoglalkozás, vez. közgyűlés MICSvezető, Határideje febr. febr. Alkalmaz ottak: tanárok munkatár -sak Iskolák Fenntartó Két évente nov. Kérdőív 3/1.sz.m. 3/2.sz.m. Klímateszt 4.sz.mell. Kérdőív 5.sz.mell. Két évente jan. Állandó és folyamatos együttműködés Fenntartói nyilatkozatok, megnyilvánulások dokumen tálása Teljes körű 90 % ig.h. Szóbeli: alkalmazotti értekezlet Valamennyi iskola Oktatási Osztály, Oktatási Bizottság 70 % ig.h. Írásban: MICSvezető, ig. ig.h. 100 % ig. Írásban ig. febr. febr Belső mérésekre szerveződő minőségi körök Feladatai: - elkészítik a fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket, - tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek az eredményekről - meghatározzák a célokat, sikerkritériumokat, - intézkedési terveket készítenek az intézményvezető bevonásával, - figyelemmel kísérik a tervek megvalósulását Tanulmányi munka Felmérés: Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) 7. sz. mell. Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) Koordinál: tanulmányi minőségi kör vezetője -6-

7 Nevelő munka Felmérés magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) 8. sz. mell. Magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) Koordinál: nevelési minőségi kör vezetője Az ifjúságvédelmi felelős feladata a mérési folyamatban - intézményi szinten adatgyűjtést végez a csoportvezető tanárok bevonásával vagy önállóan a feladatkörébe tartozó területeken Felmérések: Családi körülmények, szociális helyzet (9. és 11. évfolyam) 9.sz. mell. Családi háttér, káros szenvedélyek (valamennyi évfolyam ) 10.sz. mell. - gondoskodik a megfelelő számú mérőeszközök sokszorosításáról, kiosztásáról, begyűjtéséről, - az adatokat összesíti, elemzi - következtetéseket von le, javaslatokat tesz, beszámol a tantestületi értekezleteken a mérési eredményekről 2. A teljes körű intézményi önértékelés - a partneri igény- és elégedettségmérés valamint az indikátorok összehangolásának időbeli ütemezése ( ) Feladat 2007/ / / / / Partneri igény-és elégedettségmérés diákok x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr) szülők x (repr.) x (repr.) x (repr.) X (repr.) x (repr.) alkalmazottak x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) iskolák x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) Fenntartó x x x x x x 2. Teljes körű önértékelés 3. Indikátorok x x x x x 3. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban az intézmény minőségirányítási vezetőjénél. A javaslatról az intézmény vezetője dönt. Az intézményvezetés a mindenkori intézményi önértékelés elvégzését követő 30 napon belül felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet. -7-

8 4. A dokumentálás módja: Az intézményi önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. 5. Kapcsolódó dokumentumok, mellékletek: 5.1 Az intézményi önértékelés mérési rendje 5.2 Partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei -Tanulói kérdőív 1. sz. melléklet - Szülői kérdőív 2. sz. melléklet - Tanári kérdőív 3/1. sz. melléklet - Munkatársi kérdőív 3/2. sz. melléklet - Klímavizsgálati kérdőív 4. sz. melléklet - Iskolai kérdőív 5. sz. melléklet 5.3 Tanulási motiváció teszt 7. sz. melléklet Magatartáskultúra vizsgálat 8. sz. melléklet 5.4 Családi körülmények, szociális helyzet felmérés 9. sz. melléklet Családi háttér, káros szenvedélyek kérdőív 10. sz. melléklet 5.5 Indikátorok -8-

9 Az intézményi önértékelés mérési rendje Feladatok Az intézményi önértékelés céljának, módszereinek megismerése, az alkalmazott módszerek kiválasztása Az értékelő csoport és a megkérdezettek körének kiválasztása Az intézményi önértékelés ütemtervének összeállítása A tárgyi feltételek megteremtése az önértékeléshez Reprezentatív értékelő csoport véleményeinek összegyűjtése Határid ő szept. szept. vége okt. 1.hete okt. 2.hete okt. 2.hete 6. Alkalmazottak megkérdezése nov Fenntartó, ha van Oktatási bizottság, vagy oktatási referens megkérdezése A pedagógusok személyre szóló értékelési eredményeinek összegyűjtése, feldolgozása, és beépítése a teljes körű intézményi önértékelésbe nov. jan. Felelősök Módszerek Sikerkritérium Dokumentáció Informált MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS tagok MICS vezető MICS vezető MICS vezető megbeszélés piramis-elv megbeszélés; nyilvánossá tett megbízás Értékelő csoport megbeszélése Értékelő csoport megbeszélése, gyűjtés, rendszerezés kérdőív kérdőív kérdőív dokumentumelemzés, statisztikai számítások, adatbázis vizsgálata pontosan megfogalmazott cél, módszerek, területek az értékelés elvégzésére felhatalmazással bíró, az intézményi dolgozók összetételét a piramis-elv alapján reprezentáló csoport megalakul reális, megvalósítható ütemterv biztosított erőforrások, szükséges példányszámban, technikailag is kifogástalanul elkészített eszközök a kérdőívek időben visszaérkeznek a kérdőívek időben eljutnak az érintettekhez és időben visszaérkeznek a kérdőívek időben visszaérkeztek elkészül az értékelési eredmények összefoglalója jegyzőkönyv jegyzőkönyv, csoport összetétele, névsora ütemterv a felhasznált mérőeszközök mintapéldányai kérdőívek kérdőív kérdőív az értékelési eredmények összefoglalója igazgató igazgató, tantestület igazgató, tantestület MICS tagok MICS vezető MICS vezető vezetőség igazgató -9-

10 -10-

11 Az adatok ellenőrzése, feldolgozás Eredmények elemzése, következtetések levonása Az eredmények nyilvánosságra hozatalának előkészítése és nyilvánossá tétele A nyilvánosságra hozás eljárásrendjének összeállítása Az intézményi önértékelés eljárásrendjének összeállítása, ha volt, felülvizsgálata febr. eleje febr. vége márc. eleje márc. eleje márc. közepe MICS vezető MICS vezető MICS vezető, igazgató MICS vezető, igazgató MICS vezető kérdőíves felmérés, interjú, dokumentumok, adatbázis vizsgálata, adatrögzítés statisztikai és összehasonlító elemzések, SWOT-analízis, diagramok a helyben szokásos módon, honlap, újság, hirdetőtábla, stb. a tényeken alapuló értékeléshez szükséges adatok rendelkezésre állnak az értékelés eredményeinek szakmailag korrekt interpretálása megvalósul a mérési eredmények nyilvánossá tétele dokumentált létszámadat ok (kiküldött és visszaérkeze tt kérdőívek, interjúk) adattáblák, grafikonok, szöveges elemzések, problémalist a a nyilvánossá g-ra hozott szakmai anyag összefoglaló ja 1. számú melléklet igazgató tantestület fenntartó, tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület Tanulói kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. Jól érzem magam a kollégiumban Nyugodt tanulásom feltételei biztosítottak Megfelelő segítséget kapok a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A kollégiumban a pedagógiai foglalkozások színvonalasak. 5. Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető tanárok dolgoznak a kollégiumban. 7. Cselekedeteinket a tanárok egységes elvek szerint bírálják el. 8. Problémáimmal bátran fordulhatok nevelőimhez A kollégium dolgozói rendszeretetre nevelnek A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat, elvárásokat betartom.

12 12. A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok sokrétűek (szakkörök, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység). 14. A kollégium jó feltételeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó A kollégium szobái otthonosak, barátságosak A tárgyi felszereltség megfelelő Elegendő szabad idővel rendelkezem Változatos programokat kínál a kollégium a szabad idő hasznos eltöltésére. 20. A sportolási lehetőségek biztosítottak Csoportvezető tanárommal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat tagjai jól képviselik érdekeinket. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

13 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékeld! A megállapítás mellé a véleményednek megfelelő számot írd be! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Mi tetszik a kollégiumi életben? Kérjük, fogalmazd meg röviden! 4. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük a válaszodat

14 2. számú melléklet Szülői kérdőív I. Kijelentések Skála * 1. Gyermekem jól érzi magát a kollégiumban A nyugodt tanulás feltételei biztosítottak A tanuláshoz, felkészüléshez megfelelő segítséget kap A kollégiumi foglalkozások érdekesek/színvonalasak Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető pedagógusok dolgoznak a kollégiumban. 7. A tanárok egységes nevelési elvek szerint bírálják el a tanulók cselekedeteit. 8. Gyermekem bátran fordulhat problémáival nevelőihez A kollégium dolgozói következetesen nevelik rendre a diákokat. 10. A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium jó körülményeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó Gyermekemet a kollégiumban biztonságban tudom Az intézmény elegendő szabadidőt biztosít Lehetőség van a kollégiumban változatos programokkal a szabadidő hasznos eltöltésére. 17. Elégedett vagyok - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával Gyermekemnek a csoportfelelős nevelőtanárával jó a kapcsolata. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

15 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékelje! A megállapítás mellé a véleményének megfelelő számot szíveskedjék beírni! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Kérem, fogalmazza meg 3 legfontosabb elvárását a kollégium nevelő-oktató munkájával, működésével kapcsolatban.! (A legfontosabbat az 1. sorszám mellé írja!) IV. Egyéb észrevétele, megjegyzése Köszönjük válaszait.

16 3/1.számú melléklet Tanári kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. A tanulók jól érzik magukat a kollégiumban Az intézményben a nyugodt tanulás feltételei biztosítottak 3. A kollégistáknak megfelelő segítséget nyújtunk a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A pedagógiai foglalkozások tartalmasak, színvonalasak Intézményünk gyermekközpontú Gyermekszerető nevelőtanárok dolgoznak a kollégiumban A tanulók cselekedeteit egységes elvek szerint bíráljuk el A tanulók bátran fordulhatnak hozzánk problémáikkal A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat, megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat betartatom A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok (szakkör, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység) sokrétűek A kollégium jó feltételeket biztosít A kollégiumi szobák otthonosak, barátságosak Az étkezés, ellátás minősége jó A tárgyi felszereltség megfelelő A diákok elegendő szabad idővel rendelkeznek A kollégiumban lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. 20. Elégedett vagyok: - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával, az iskolákkal való kapcsolattartás formáival, az iskolákkal való kapcsolattartás gyakoriságával A tanulókkal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat jól működik * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

17 2. Kérjük, fogalmazd meg, mit tartasz a kollégium 3 legfontosabb erősségének! 3. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük válaszaidat!

18 3/2. számú melléklet Munkatársi kérdőív Kijelentések Skála* 1. A tanulók udvariasak, tisztelettudóak a felnőttekkel A fegyelemre vonatkozó szabályok megfelelőek A kollégiumban a munkatársak szeretik a gyermekeket A tanulókkal jó a kapcsolatom A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat. 2. Mivel elégedett a munkahelyén? Kérjük, fogalmazza meg röviden! 3. Mit változtatna meg, ha Önön múlna? Köszönjük válaszait. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

19 4. számú melléklet Tantestületi klíma tesz Kijelentések *Skála 1. A tanári szoba berendezése barátságos A tantestület különböző pedagógiai kérdésekben általában egy véleményen van. 3. A tantestületben vannak szembenálló csoportok (klikkek). 4. Az igazgató távolságot tart a kollégáival szemben A fiatalabb és idősebb tanárok nem értik meg egymást. 7. A kollégium vezetői fontosnak tartják a tanárok szakmai fejlődését. 8. A tantestület jó közösség Az igazgató szobájába bárki bármilyen prob lémával nyugodtan bemehet. 10. Az igazgató bírálataiban igyekszik tapintatos maradni. 11. A tanárok egy része tart az igazgatótól Az igazgató érti a szakmáját Az igazgató kezdeményezésre, új megoldá sok keresésére biztatja a pedagógusokat. 14.A tantestületi vitákon, értekezleteken sok az eredménytelen szócséplés, nehezen alakul ki közös álláspont. 15. Az igazgató elvárja, hogy a tantestület tagjai minden utasítását kérdés nélkül hajtsák végre. 16. A tantestületet túl a vezetés sok felesleges feladattal terheli 17. Az igazgató maga is keményen dolgozik, így állít példát. 18. Az kollégium vezetés törődik azzal, hogy a tantestület tagjai jó érezzék magukat. 19.A tanárok szívesen ellátnak kollégiumi feladatokat munkaidőn túl és még akkor is, ha erre külön nem szólítják fel őket. 20. Az igazgató gyakran nem elég tájékozott arról, ami a kollégiumban történik. 21. A kollégiumvezetés nem fordít elég gondot a kollégiumban felmerülő problémák megoldására. 22. A kollégiumi felszerelések nem felelnek meg az igényeknek. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

20 23. Az igazgató rögtön észreveszi, ha valahol nehézségek, problémák vannak. 24. Az igazgató elvárja a tantestülettől, hogy minden lényeges dologról tájékoztatást kapjon, ami a kollégiumban történik. 25. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak a felmerülő pedagógiai problémák megoldásához. 26. Feladatkiosztáskor az igazgató törekszik az arányos munkamegosztásra. 27. Az igazgató felfigyel arra, ha a tantestület valamelyik tagjának rossz kedve van. 28. Oktatási vagy nevelési problémák esetén a tantestület tagjai kikérik egymás véleményét. 29. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak személyes emberi problémáik megoldásában. 30. Az igazgató előre bejelenti, ha foglalkozást látogat Ha valaki bajban van, számíthat kollégái segítségére A tantestület tagjai megbeszélik egymással magán életük problémáit. 33. Az igazgató mielőtt döntést hoz, tanácsot, véle ményt kér a tantestülettől. 34. Az igazgató döntései során ténylegesen figyelem be veszi a tantestület javaslatait. Az igazgató folyamatos visszacsatolást ad az elvégzett munkáról. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

21 Végül arra kérünk, hogy egy kilenc fokozatú skálán globálisan értékeld a kollégium tantestületét és a kollégiumvezetést. (Az 1-es osztályzat a legrosszabb, a 9-es a legjobb.) TANTESTÜLET nagyon rossz nagyon jó KOLLÉGIUMVEZETÉS nagyon rossz nagyon jó Köszönjük a válaszodat

22 5. számú melléklet Iskolai kérdőív (osztályfőnökök) Kijelentések *Skála 1. Az iskola és a kollégium közötti információáramlást jónak tartom. 2. Elégedett vagyok a kollégista tanulók tanulmányi munkájával a kollégium tanuláshoz nyújtott segítésével. 3. A kollégista tanulók az iskolai közösségi életben aktívan részt vesznek. 4. A kollégista tanulók magatartása megfelelő A kapcsolattartás a tanulói hiányzások nyomon követésében folyamatos. 6. A két intézmény az ifjúságvédelmi tevékenységben szorosan együttműködik. 2. Kérem fogalmazza meg milyen elvárásai vannak? a) az együttműködés területén: b. a tanulás-segítés területén: Köszönjük válaszait! * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

23 7. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, töltsd ki legjobb tudásod szerint az alábbi tesztet! Segíteni szeretnénk abban, hogy tanulásod még eredményesebb legyen! Skála* 1. Unatkozom a tanítási órákon A tanórákon végig figyelek Követem a tanár magyarázatát Ha valamit nem értek, megkérdezem A tananyag jelentős részét már az iskolai órán megtanulom Tanáraim kérdéseire tudom a választ A feleltetéstől félek Szeretek szerepelni Szívesen vagyok az iskolában Sikeresnek érzem magam az iskolában Társaimhoz fordulok segítségért, ha nem tudok valamit Társaim hozzám fordulnak segítségért Szívesen és jókedvűen tanulok A kudarcok elveszik a kedvem a tanulástól Jól érzem magam a tanítási órákon Érdekelnek a tankönyvi témák Csak azért tanulok, mert kell Távlati célok érdekében tanulok Azért tanulok, hogy megfeleljek az elvárásoknak Tanulással kapcsolatos problémáimat megbeszélem egy felnőttel. 21. Hazaérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak Estefelé tanulok Egyedül és önállóan szeretek tanulni Friss vagyok, amikor a tanulást megkezdem Ha sok a leckém, szünetet tartok tanulás közben Íróasztalnál ülve tanulok Ügyelek arra, hogy elegendő fény essen a papírra Tanulás előtt rendet rakok magam körül Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont, a rádiót vagy a TV-t. 30. Walkmennel tanulok Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 32. Családtagjaim (szobatársaim) zavarnak a tanulásban Tanulás előtt végiggondolom, mi történt aznap az iskolában. * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

24 Skála* 34. Megcsinálok mindent feladatot, amit aznap feladtak Csak a következő napra tanulok A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást Először az írásbeli feladatokat készítem el A verseket több napon keresztül tanulom Hangosan tanulok Tudok a tankönyvi szövegre tartósan figyelni Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben Szövegolvasás után próbafelmondást végzek Aláhúzom könyvemben a lényeges gondolatokat Az ismeretlen kifejezések, idegen szavak jelentésének utánanézek. 45. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit Vázlatot készítek a tanult anyagból Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét Azt is megtanulom, amit nem értek A felkészüléshez más könyveket is használok, nem csak a tankönyvek. 50. Nagyon jól megtanulom az idegen szavakat * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

25 Tanulási kompetenciával kapcsolatos mérés (A.7. számú kérdőív értékelési útmutatója) A mérés indoka: A mérés célja: A mérés várható hatása: 1. Az egyéni tanulásra fordított idő aránytalanul sok. 2. A tanulás nem mindenkinél hatékony és eredményes. 1. Feltérképezni a kollégiumban a tanulási tevékenység metodikáját, szakszerűségét. 2. Segítséget adni a szakszerű tanuláshoz egyéni igények szerint. 1. Csökken a tanulásra fordított idő 2. Hatékonyság foka növekszik 3. A tanulmányi eredmény javul A mérés tervezett csoportjai: 1.) 9. évfolyam 2.) 11. évfolyam (kontroll csoport) A mérés tervezett időpontjai: 1. Tanévenként októberben. A kérdések alkalmasak a tanulás egész folyamatát átfogni, az alábbi megoszlásban: 1. A tanulás az iskolában kezdődik a tanórán (1,2,3,4,5,6) 2. Milyen az iskolához fűződő viszonya a tanulónak (9,10,11,12,15) 3. A tanulást befolyásoló személyiségjegyek (7,8,13,14) 4. A tanulás motivációs rendszere (16,17,18,19) 5. Mikor kezdi a tanulást (21,22) 6. Mennyire friss, kipihent a tanulás kezdetekor és hogyan védekezik a kifáradás ellen (24,25) 7. Milyenek a tanulás külső feltételei (rend, világítás, zaj, testhelyzet) (26-32) 8. Hogyan tanul (33-50) Figyelem, koncentráció Emlékezet Gondolkodási műveletek Bevésés mikéntje Ellenőrzés, önellenőrzés A felmérés kiértékelését a csoportvezetőkkel megbeszélve a csoportokra vagy egyénekre szabott módszertani segítséget tudunk adni. Szükség esetén a tankönyvben nagyon jól használható feladatok találhatók. A második félévben a jegyek ismeretében közösen megbeszéljük, hogyan tudnánk a bukott vagy igen gyenge eredményű tanulóknak segíteni. (korrepetálás, tanulópárok alkotása, tanulószoba elhelyezés)

26 8. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, válaszolj legjobb tudásod szerint az alábbi kérdésekre! Értékes közreműködésedet köszönjük! I. Milyen elvárásaid vannak önmagaddal és milyenek társaiddal szemben? Állítsd fontossági sorrendbe! Legfontosabb: 1, legkevésbé fontos: 18. tulajdonság önmagad társad tulajdonság önmagad társad becsületes jószívű szerény népszerű bátor művelt őszinte megfontolt udvarias önálló lelkiismeretes titoktartó segítőkész nyugodt vidám ápolt alkalmazkodó megbocsátó 2. Milyen a kapcsolatod az iskolával? Karikázd be a rád jellemzőket! 1. Életem legkellemesebb része az, amit az iskolában töltök. 2. Sok tantárgy van, amit nehezen tudok megtanulni. 3. Annyi műveltséget szeretnék megszerezni, amennyit csak lehet. 4. Az iskolában mindent szeretek, mert ilyennek képzeltem el. 5. Az iskolám további tanulásra ösztönöz. 6. Az iskola nem nagyon élvezetes. 7. Az egyetlen dolog, amire az iskolában várok, az a hétvége és a szünet. 8. Az egyetlen dolog, amit az iskolában szeretek, hogy találkozhatok a barátaimmal. 9. Fontos nekem, hogy az órákon jól szerepeljek. 3. Mennyire jellemzők rád az alábbiak? Írd a megfelelő osztályzatot a számozott sorok után! 5 szívesen csinálom 4 belátom, hogy szükséges, ezért csinálom 3 érdekemben áll, ezért csinálom 2 kényszerből teszem 1 nem szoktam ilyen tevékenységet végezni - részvétel kiránduláson, túrán - mozi-, színház-, múzeumlátogatás - idősek, rászorulók segítése - segítés társaidnak a tanulásban - részvétel az iskolai közösségi munkában - részvétel a kollégiumi életben - szakköri munka iskolában, kollégiumban - továbbtanulásra előkészítő tanfolyam - részvétel az otthoni (háztartási, fizikai) munkában - tv, rádió, napilapok híreinek figyelemmel kísérése 4. Mit jelent számodra a kollégium? szükséges rossz (nem tudnék bejárni otthonról az iskolába)

27 2. jól érzem magam a kollégiumban Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 5. Mit tartasz jónak és mit rossznak a kollégiumban? Sorolj fel 5 5 dolgot! Jó: Rossz: 6. Hol jellemzők az alábbiak? Jelöld + vagy jellel az adott hely oszlopában! Saját szobám van Hozzám alkalmazkodik mindenki Mindenki csak a maga dolgával foglalkozik Segítséget kapok a tanulásban Mindig őszintén, nyíltan vállalom a véleményem A legjobb mindig hallgatni, abból sohasem lehet baj Meghallgatnak és segítenek a gondjaim megoldásában otthon kollégiumban 7. Egyetértesz-e az alábbiakkal? Igen vagy nem? Írj a kettőspont elé egy i-t vagy egy n-t! A kollégiumban: : megtanulok közösségben élni : megtanulok társaimhoz alkalmazkodni. : elfogadom, hogy a legfőbb feladatom a tanulás. : fokozatosan önállóvá válok. : nem csak a saját érdekemet érvényesítem, hanem a társaimét is képviselem

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Összefoglaló a 2014-15-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról

Összefoglaló a 2014-15-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról Összefoglaló a 214-1-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról A 214-1-ös tanévben a következő fő- és alterületeket nevezte meg az iskola (megjegyzés: a szerződések okán a kontaktintézmények száma

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer Kritériumrendszer Minőségbiztosítási feladatok meghatározása Az elégedettség mérés folyamata: Az igény és elégedettség mérés előkészítése, munkaterv, módszerek megbeszélése Adatgyűjtés megtervezése Kérdőívek

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben