A Debreceni Egyetem Szemészeti Klinikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Egyetem Szemészeti Klinikája"

Átírás

1 A Debreceni Egyetem Szemészeti Klinikája Blaskovics László c.rk. tanár, h. igazgató Kettesy Aladár ny.rk. tanár, igazgató ny.r. tanár (1930) 1944/45. II. Verzár Gyula ny.r. tanár, felügyelő tanár Hallberg Gyula mb. vezető Kettesy Aladár ny.r. tanár, igazgató Alberth Béla egyetemi tanár, tanszékvezető 1994 Berta András egyetemi tanár, klinikaigazgató A debreceni Szemklinika megszervezése 1921-ben Blaskovics László nevéhez fűződik. Blaskovics professzor viszonylag rövid idejű debreceni tevékenysége nemcsak szervező munkája miatt jelentős, hanem műtéti gyakorlata és orvosi magatartása következtében is. A Debreceni Szemklinika igazgatását csak átmenetileg és helyettesként vállalta. Debrecenbe csak időnként látogatott el, mivel szemkórházi igazgatóságát továbbra is megtartotta ben a Debreceni Egyetemről visszavonult; Budapesten lett egyetemi tanár 1928-ban. Fő munkaterülete a műtéttan volt, több műszerkonstrukciót is alkotott. Számos műtéti eljárás nemzetközi elterjedése is az ő nevéhez fűződik. Szemészeti műtéttan c. könyve három kiadásban is megjelent. Összefoglaló munkája Kettesy Aladár társszerzőségével németül jelent meg 1938-ban, halála évében. Blaskovics tanszékét fiatal tanársegéde (Kreiker) Kettesy Aladár vette át 1926-ban. A Szemklinika épülete eredetileg 120 ágyas befogadóképességűre épült, azonban csak 46 ágy berendezésére került sor 1921-ben. Így a klinika egyik szárnya lakások, később a Fül-Orr- Gégeklinika, végül a Stomatológiai Klinika ideiglenes elhelyezésére szolgált. Kettesy Aladár alatt a Szemklinika a szemészeti műtéttannal, a látás fizikai-fiziológiai és pszichológiai problémáival foglalkozott. A gyakorlati orvosképzés szorosan kapcsolódott elméleti munkásságával ben hézagpótló művet adott ki orvostanhallgatók (továbbá iskolaorvosok, vasúti orvosok, katonaorvosok és szemészorvosok) felkészítésére.

2 A rövidlátás problémáival, a szem élettanával, az optikai felismerés pszichológiai folyamataival, a tárgy- és színlátás kérdéseivel elmélyülten foglalkozott. A háború után az ágyak száma előbb 55-re, később 85-re emelkedett. Bővültek a klinika munkahelyei is: Élettani, Optikai Laboratórium létesült, amelyben főleg a tárgylátás és színlátás problémáival foglalkoztak. Egy új varróanyag segítségével sikerült a keratoplasztikát tökéletesíteni. A klinika docensének, Alberth Bélának erről a tárgyról megjelent monográfiája nemzetközi sikert aratott. Új részlegként Kancsalsági, valamint Glaucoma-Gondozó Állomás létesült. Fotolaboratórium, Klinikai Szövettani Laboratórium egészítette ki a fentieket. A klinikáról német nyelven három szakkönyv jelent meg. Kettesy: Eingriffe am Auge három kiadása, Alberth Bla: Keratoplastik (1961) és Alberth Béla: Chirugische Behandlung der Ätzverletzungen des Auges (1971). Kettesy professzor nyugdíjba menetele (1969) után Alberth Béla professzor vezetése alatt a Szemklinika a Blaskovics-Kettesy iskola szellemében a legjobb hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése mellett dolgozott. Ennek elismerését fejezte ki a Graefe-díj odaítélése (1973). Évente a klinika 85 ágyán nagyműtétet és ambuláns műtétet végeztek. Számos műtéti eljárást elsőként vezettek be hazánkban (cyclectomia-, vitrectomia-, myopia-ellenes műtétek stb.) ban kezdődött a világon a szemészeti műtéttan egy teljesen új ága, az üvegtesti sebészet. A klinika élen járt az új módszer meghonosításában és a vitrectomia bevezetésében. Kialakult a klinika új profilja: a hátsószegment-sebészet. A klinika fő tudományos profilja továbbra is a szaruhártya-átültetés klinikai és transzplantációs immunológiai kérdéseinek kutatása maradt. A hyalokeratopathia klinikai és hisztopatológiai vizsgálata alapján kandidátusi, a cornea degeneratiók klinikai és hisztopatológiai vizsgálata alapján pedig kandidátusi és doktori disszertációk születtek. A koraszülöttek végleges vakságot okozó retinopathiája megoldásához jelentett néhány fontos lépést a kérdésről készült kandidátusi disszertáció (Hatvani). A száraz szem syndroma pathomechanizmusáról és kezeléséről szintén kandidátusi értekezés készült (Török Magdolna). Az üvegtesti sebészet elképzelhetetlen ultrahang-diagnosztika nélkül. A kialakított Ultrahanglaboratórium munkája, amelyben hazánkban először dolgoztak a B eljárással is, újabb kandidátusi értekezést eredményezett (Kolozsvári). A nagy elméleti és gyakorlati jelentőségű könnyvizsgálatok egy további kandidátusi értekezést eredményeztek (Berta). Hazánkban bevezették és először végeztek műtéteket a nagyfokú progresszív myopia ellen, és radialis keratotomiát az egyszerű

3 myopia esetén. Elsőként vezették be az intraocularis melanomák Rhu 106 applicatorral történő kezelését. A fluorescein angiographia és az argon-krypton lézer bevezetésével megvalósították a legmodernebb diagnosztikus és terápiás módszereket ben Zajácz Magdolna egyetemi tanári kinevezést kapott. Egyetemi tanári kinevezést nyert a Szegedi Szemklinikán Süveges Ildikó, a debreceni klinika volt egyetemi docense is, majd Budapestre történő távozása után Kolozsvári Lajost nevezték ki. A debreceni klinikáról került ki Vörösmarthy Dániel professzor is ben a Szemklinika új igazgatójává Berta Andrást nevezték ki. Igazgatóvá való kinevezése óta bevezette az intraocularis tumorok contact béta-sugárkezelését és szemészeti Onkológiai Centrumot alakított ki. Új szakrendeléseket indított, megszervezte a járóbetegellátás számítógépes feldolgozását. Pályázatokkal bővítette a klinika műszerezettségét (új lézerkezelés, számítógéppel vezérelt látótér vizsgáló berendezés, UH-diagnosztikus műszerek stb.). Cornea Bank és kontaktlencse-laboratórium működését szervezte meg. A klinika vezetőszerepet ért el a szaruhártya-átültetés, a myopia ellenes műtétek, az intraocularis daganatok sugárkezelése területén. Az ország szaruhártya átültetésének 30 40%-át a debreceni Szemklinikán végezték. Új műtéti technikát, diagnosztikus eljárásokat, az immunszupresszió új módszereit vezették be. Új lézer berendezéssel végezték az ideghártya leválás elleni és az üvegtest műtéteket ban fekvőbeteg ellátást 80 ágyon, járóbeteg-ellátást 8 szakrendelésen (általános szemészet, ultrahang, lézer, flag, koraszülött, intraocularis tumor, EOP, klinikai labor) láttak el. Jelenleg 50 ágyon, 8 szakrendelésen (általános szemészet, ultrahang, intraocularis tumor, lézer, klinikai labor) dolgoznak. Az ellátott járóbeteg-esetszám évi 50 ezerre, az ambuláns beavatkozások száma évi 80 ezerre növekedett. Az összes műtéteik száma a korábbi időszakhoz képest mintegy 25%-kal növekedett és évi műtét körül stabilizálódott. A cataracta műtéteik száma évről-évre emelkedett, ezen belül a fakoemulzifikációk aránya 12,4%-ról 87,4%- ra emelkedett. A klinika a gyógyító munkában megőrizte országosan elismert vezető szerepét a szemsebészet négy kiemelt területén (szaruhártya-átültetés, myopia ellenes műtétek, szemészeti plasztikai és rekonstrukciós sebészet, intraocularis daganatok műtéti és sugárkezelése), sok tekintetben sikerült tovább is fejleszteni azt. Profiljaik felölelik szemészeti vizsgálatok és betegségek teljes körét, a legmodernebb diagnosztikai, műtéti eljárásokat, terápiás beavatkozásokat és a kapcsolódó tudományos kutatásokat. A Szemklinikán 1995 óta működő refraktív sebészeti központ az excimer lézeres fotorefraktív és fototerápiás keratektómiák mellett,

4 Magyarországon elsőként vezette be a lézerrel kombinált automata lamelláris keratektomiát, a LASIK-et óta ötödéven egy félévben oktatnak szemészetet, magyar, TOK-os, és fogorvostanhallgatóknak. Az oktatott tananyag korszerű, a legmodernebb műszeres vizsgálatok, műtétek bemutatásán alapul. A használt tankönyv a Süveges Ildikó (szerk.): a Szemészet, melynek Berta András a Szemklinika professzora az egyik szerzője, első kiadást 1998-ban, újabb kiadást ben ért meg től bevezették a gyakorlati vizsgát is. Az 2006-ban megtörtént a tanterem teljes rekonstrukciója, korszerű oktatási eszközökkel és a minden szemészetben használt fontosabb vizsgáló eszközzel történő felszerelése. Az ezt követő években a rezidensképzés infrastrukturális feltételeit teremtették meg. Az oktató helyiségben egy elkülönített részben Mikrosebészeti Oktató Részleget alakítottak ki, ahol a rezidensek állatszemeken gyakorolják a szemműtétek alaptípusait. Oktatási felszerelésük teljesen megújult az oktatási anyagok készítése és bemutatása tekintetében áttértek a digitális technikára. Ehhez részben pályázati forrásokból részben saját erőből digitális fototechnikai berendezéseket vásároltak. A Szemklinika posztgraduális képzésébe, a gyakorlati képzést elősegítő és egyes műtétek végrehajtására való képességet oklevéllel igazoló tanfolyamokat vezettek be, amelyek országos vonzáskörűek és a szemészek mellett más szakmák képviselőinek (pl. plasztikai sebészeknek) az érdeklődését is felkeltették. Részt vesznek a szemészeti szakvizsga követelményeket és a szemészeti szakmai protokollokat kidolgozó országos hatáskörű bizottságok munkájában. Négy éve Berta András a Szemészeti Szakmai Kollégium elnöke. Négy éve Facskó Andrea a Magyar Szemorvostársaság főtitkára december 7. óta Berta András a Magyar Szemorvostársaság elnöke ban diplomás szemészeti szakápoló és szemészeti szakasszisztens képzési kurrikulumokat dolgoztak ki. Az elmúlt évtizedben a klinika 14 munkatársa szerzett PhD fokozatot, hárman habilitáltak, Zajácz Magdolna professzornő 2003-ban pedig professor emeritus címet nyert el és 2008 között 22-en szereztek szemészet szakvizsgát, 2008-ban négy rezidens és négy szakorvosjelölt képzése van folyamatban. A debreceni Szemklinikán az elmúlt tíz évben végzett tudományos munka a hazai szemklinikák között kiemelkedő és nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Tíz év alatt 63 nemzetközi (impaktfaktoros folyóiratban) megjelent közleményt publikáltak, ezek átlagos impaktfaktora 1.423, mely szám a szemészeti folyóiratok átlagos impaktfaktor értékénél magasabb. A kutatási eredmények mellett az innováció terén is elismerésre méltó aktivitásukat mutatja négy szabadalom, az amerikai Johns Hopkins Egyetemtől kapott Innovation of the Year,

5 2001 díj, a Debreceni Egyetem Innovációs díja, és a Magyar Szabadalmi Hivatal által az InnoTears Kft.-nek (a Debreceni Egyetemen 2006-ban a Szemklinika két oktatója részvételével létrejött spin off vállalkozásnak) 2008-ban odaítélt Millennium díj. A tudományos munkát új kutatási területek is jellemzik: A lézeres szaruhártya műtétek komplikációjaként jelentkező szaruhártya-homály keletkezési mechanizmusának feltárása, a homály kialakulásának hátterében álló fokozott hegesedést gátló (a könnyből ilyen esetekben hiányzó urokináz aktivitás pótlásán alapuló) szemcsepp kifejlesztése, szabadalmaztatása, hasznosítása (az amerikai AdPharma gyógyszergyár megvásárolta, preklinikai vizsgálatok zajlanak). A könny urokináz aktivitásának meghatározására alkalmas betegágy melletti teszt kifejlesztése és szabadalmaztatása. A szaruhártya-fekélyek kialakulását gátló két proteáz-inhibitor gyógyszerhatóanyag kifejlesztése és szabadalmaztatása. Keratoprotézis (mesterséges szaruhártya) kifejlesztése, szabadalmaztatása, klinikai kipróbálása és a gyártás elindítása (Széchenyi-pályázat 16 millió Ft támogatás, gyártó cég a Medicontur, Zsámbék, Magyarország). Szaruhártyaátültetések során használt egyszer használatos körkés (cornea-trepán) kifejlesztése, szabadalmaztatása és klinikai kipróbálása. A Centrum több intézetével és klinikájával állnak tudományos téren kollaborációban. A Biofizikai és Sejtbiológiai Intézettel, a KBMPI-vel és a Megelőző Orvostani Intézettel zajló kollaborációk keretében a congenitális cornea-disztrófiák (örökletes szaruhártya-elfajulások) és a szemben elhelyezkedő örökletes daganatok (retinoblasztoma, von Hippel angiomatosis) genomikai és proteomikai hátterének kutatása számos új kutatási eredmény (köztük két új mutáció) leírásához vezetett. A szaruhártya-átültetést követő lokális immunológiai reakciók könnyből végzett vizsgálatokkal való nyomon követését és a transzplantátum-rejekció előjelzését célzó kutatások az Immunológiai Intézettel, a szaruhártya sebgyógyulás zavarainak és a XIII-as véralvadási faktorral való összefüggésének könnyben való kutatása a KBMPI-vel való kollaborációban folyik. Az endokrin oftalmopátia patomechanizmusának már évtizedek óta folyó kutatásoknak (kollaboráció az I. Sz. Belgyógyászati Klinikával) új területe nyílt meg az orbitális dekompressziós műtétek során az oftalmopatáiás betegek orbitájából eltávolított szövet immunkompetens sejtjeinek vizsgálatával (kollaboráció a Koppenhágai Egyetem Szemészeti Pathologiai Intézetével). A tudományos munka és az új kutatási terület hátterét a sikeres pályázatok adják (OTKA, Mecenatúra, OMFB, ETT, TEMPUS-JEP, NKFP, FKFP). Az elmúlt időszakban jelentős beruházások és felújítások történtek, mint például a műtős

6 ügyeletes szoba (1997), a könyvtár (1997), a műtő (1999), 4 kórterem (2001), 2 lift (2003, 2004) rezidens műtő (2006), fekvőbeteg részleg felújítás (2008), orvosi szoba (1998), két sötétszoba (2000), a volt üzemorvosi rendelők felújítása szakrendelők kialakítása (2002), tetőtér beépítés, (2003). Nagyobb értékű műszervásárlások terén a klinika többek között az alábbi eszközöket vásárolta meg: digitális angiográfiás készülék (1997), lamelláris keratotóm és krió-készülék (1997), dióda lézer (1998), fakoemulzifikációs készülék (1999), ultrahang készülékek (2000), operáló mikroszkóp (2001), FLAG berendezés (2002), vitrektóm (2002), endotélmikroszkóp (2002), cornea topográf (2003), automata periméter (2004), ultrahang pahométer (2005), fakoemulzifikációs készülék (2006), vitrektómiás készlet (2006), műtőasztal és operáló szék (2006), optikai koherencia Tomográf OCT (2007), ultrahang diagnosztikus készülék (2007), ultrahangfej és kriószonda (2008). A szemészet egyre inkább ambuláns szakmává válik, ennek megfelelően a gyógyító tevékenységüket a járóbeteg-ellátás és az egynapos sebészet irányába kell átalakítani. Folytatni kívánják keratoprotézis (mesterséges szaruhártya) programot. A nemrég kialakított és korszerű eszközökkel felszerelt retina ambulanciák mellé speciális beavatkozó helyiség kialakítását tervezik, ahol az ország egyik időskori-makuladegenerációt kezelő központjaként évente több száz beteg rendszeres injekciós kezelését megoldhassák. Szerk.: Petrovics Alica Kapusz Nándor Forrás: Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. 3. átdolgozott kiadás (Debrecen, 2008)

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 4. szám 2007. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 4. szám 2007. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 4. szám 2007. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Új remény az érbetegeknek Térítéses Betegellátó Központ Horkolás

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Épül a Debreceni Egészség Központ Nívódíj az Augusztának

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juttatásokkal ösztönözzük a szakdolgozókat Megteremtettük

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Élettudósé a Debrecen-díj Protonterápiás centrum Debrecenben

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 4. szám 2010. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Bokrétaavató az In Vitro Diagnosztikai Központban Az Amerikai

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni.

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni. Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Dékán Úr, Tisztelt Wéber Professzor Úr, Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim! Jelentős eseményt ünnepelni gyűltünk ma össze, nevezetesen azt, hogy 45 éves tetszhalálából magához

Részletesebben

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009. TANÉV Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009.TANÉV

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk:

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk: A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 4. szám 2012. tél Ingyenes kiadvány Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: A titokzatos inzulin A dendritikus sejteket felfedezőé

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja II. évfolyam 4. szám 2005. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja II. évfolyam 4. szám 2005. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja II. évfolyam 4. szám 2005. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kézzelfoghatóvá válik az Európai Uniós csatlakozás Amerikai

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben