- A vírus infektív titerének meghatározása szövettenyészeten biológiai módszer (a 4. és 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- A vírus infektív titerének meghatározása szövettenyészeten biológiai módszer (a 4. és 5."

Átírás

1 2. gyakorlat Témák: 1. Vírustitrálás (hemagglutinációs próba) az előző gyakorlaton fertőzött tojás allantois folyadékából 2. Citopatogén hatások (Cytopathic effects [CPE]) 3. Vírusok azonosítása 1. Vírus titrálás Cél: vírusok mennyiségi meghatározása a vírusszuszpenzióban A vírustitrálás célja: -Szerológiai diagnosztikában: a vérsavó ellenanyag-tartalmának meghatározásához standard mennyiségű vírusra van szükség. -Vakcinák vírustartalmának megállapításához. -Kísérleti állatfertőzésnél. (Vakcina hatékonysági vizsgálat során.) Mennyiségi meghatározást előzetesen izolált és szövettenyészeten/tojásban elszaporított vírusszuszpenzióból szokás végezni. Módszerek: -Elektronmikroszkópos kép alapján (fizikai módszer) a térfogategységre jutó virionok megszámlálása. Hátrányai: Nagy számú partikula a számolás nehézkes, illetve az inkomplett virionok nem különíthetők el. Költséges eljárás, ezért csak elvi lehetőségként áll fenn. - A vírus infektív titerének meghatározása szövettenyészeten biológiai módszer (a 4. és 5. gyakorlatok anyaga lesz): a vírusszuszpenzióból 10-es alapú hígítási sort készítünk, a hígításokat a szövettenyészetre oltjuk, majd az egyes hígításokban megjelenő citopatogén hatások, specifikus esetben lokális sejtkárosító hatások (plakkok) alapján kiszámoljuk a vírus infektív titerét. Nem citopatogén vírusok esetében a vizsgálatokat antigén-kimutató eljárással kell kiegészíteni, pl. immunperoxidáz-, vagy immunfluoreszcens tesztek. - Hemagglutináló vírusok esetében hemagglutinációs teszttel a vírusszuszpenzió hemagglutinációs titeréből következtethetünk a szuszpenzióban levő vírusok mennyiségére.

2 Hemagglutinációs teszt: Bizonyos vírusok (pl. Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Coronaviridae, Parvoviridae) olyan felületi fehérjéket (hemagglutinineket) tartalmaznak, amelyek képesek egyes állatfajok vörösvérsejtjeinek felületi receptoraihoz kapcsolódni. Az összekapcsolódó vörösvérsejt konglomerátumoknak megváltozik az ülepedési sebességük és ezért a reakciócső ő alján zegzugos szélű, szétterülő üledéket alkotnak. Ha az agglutináció nem alakul ki, a vörösvérsejtek a cső aljára szabályos korong alakban ülepednek le. Nagy víruskoncentráció esetén egyszerű ű és gyors eljárás, kisebb mennyiségű vírus esetén a teszt elvégzése nehézkesebb. Vírusszuszpenzió szpenzió hemagglutinációs titere: az a legnagyobb hígítási fok, ahol még létrejön az agglutináció. Ez a hígítás 1 HA (hemagglutinációs egységnyi) vírusszuszpenziót tartalmaz. Meghatározása: A vírusszuszpenzióból kettesalapú hígítási sort készítünk az alábbi módon: Megfelelő fajból származó 0.5-1%-os mosott vörösvérsejt szuszpenziót adunk a hígításokhoz. A keveréket ezután a reakció számára optimális hőfokon és ideig inkubáljuk, majd pedig meghatározzuk a vírusszuszpenzió hemagglutinációs titerét: 1:16 HA Titer (hígítás): 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 Hemagglutináció gátlási próbában 4-8 HA egységű vírusszuszpenziót kell használni.

3 2. Citopatogén hatások (CPE) A citopatogén hatások a sejtek vírusfertőzés hatására kialakuló morfológiai elváltozásai, melyek többnyire szövettenyészeten figyelhetők meg, általában degeneratív folyamatok következményei. Többségük nem fixált, festetlen szövettenyészetben is megfigyelhető, azonban a sejttenyészetek fixálásával és festésével (haematoxylin-eosin, Giemsa) részletesebb vizsgálatra van lehetőség. A citopatogén hatások okai: a vírusok közvetlen sejtkárosító hatása toxikus hatás kifejtése az adszorpció során (Adenovírusok) a vírusfehérjék gátolják a sejt saját transzlációját (herpes-, pox-, togav.) vírusok korai fehérjéi gátolják a sejt eredetű DNS és RNS szintézist vírusfehérjék kiszorítják a sejtalkotókat a sejtből zárványképződés burkos vírusok a sejt burkába ágyazott fehérjéikkel megváltoztatják a membrán permeabilitását ozmotikus viszonyok felborulása Cytosceleton depolimerizációja sejtlekerekedés (herpesz, CDV) Fúziós proteinek óriássejt képződést váltanak ki (herpesz, paramyxo) A különböző vírusok hasonló sejtkárosító hatásokat tudnak kialakítani, ezért a citopatogén hatás megjelenése és formája nem kórjelző értékű, azonban segítséget jelent a vírusok azonosítása során. A citopatogén hatások típusai: Zárványképződés: A zárványok a nukleokapszid összeépülésének a helyén jönnek létre, tulajdonképpen a nukleokapszidok tömegéből álló vírusraktárak. Festett készítményekben figyelhetők meg, homogén festődésűek, és a fixálás miatti zsugorodás következtében kialakuló jellegzetes, világos udvar, ún. halo veszi körül őket. Magzárványok: sejtmagban szaporodó DNS- (parvo-, papilloma-, polyoma-, adenoma-, herpeszvírusok), ritkábban RNS vírusok is okozhatják (pl. orthomyxo-,paramyxo-, arteri-, bornavírusok). A magzárványokat alakjuk és festődésük alapján különíthetők el: a Cowdry-A, Cowdry-B típusú magzárványok kialakulása a makromolekulák szintézisének stádiumától függ. Festődésük alapján lehetnek bazofil (pl. parvo-), amfofil (pl. adeno-), vagy eozinofil (pl. herpeszvírusok) festődésű zárványok. Nagyszámú, vagy nagyméretű zárványok esetén caryomegalia és/vagy periscromasia jelensége figyelhető meg. Citoplazma-zárványokat általában RNS vírusok alakítanak ki, illetve a DNS genommal rendelkező, azonban a citoplazmában szaporodó poxvírusok, és az afrikai sertéspestis vírusa. Festődésük alapján

4 megkülönböztethetünk eozinofil és bazofil (ritkább, poxvírusok) zárványokat. Kórjelző értékkel bíró citoplazma zárványok a Negri-testek (veszettség), illetve a Guarnieri-féle testek (poxvírusok). A sejtlekerekedés a leggyakoribb sejtkárosító hatás, amely azt jelzi, hogy a sejtek nem érzik jól magukat a környezetükben. A sejtek lekerekedését az ozmotikus viszonyok megváltozása és az elektrolit-veszteség okozza. Festetlen sejtkultúrában a kettős fénytörésű, kerek sejtek jelzik a lekerekedésben megnyilvánuló citopatogén hatást. Ezek a sejtek viszonylag hamar kiszabadulnak a szöveti kötelékből és leválnak a tenyésztőedény aljáról. Festett kultúrákban a lekerekedett sejtek intenzívebben festődnek. A syncytiumképzés kizárólag a burokkal rendelkező vírusokra jellemző (alphaherpesz-, paramxyo-, pneumo-, coronavírusok). A vírus felszínén található fúziós proteinek (F) elsősorban a penetráció folyamatához szükségesek, azonban szaporodásuk során a fertőzött sejtek sejtmembránján is kifejeződnek. A sejtfelszíni fúziós proteinek a szomszédos sejtek közötti membránkapcsolatokat oldják fel, ezáltal összeolvasztják a fertőzött és nem fertőzött sejteket, így hatalmas, közös plazmájú, sokmagvú óriássejtek jönnek létre. Ezek az óriássejtek membránalagutakon keresztül kapcsolatban vannak egymással, így lehetővé téve a vírusok intracelluláris terjedését, mely révén a vírusok rejtve maradnak az immunrendszer elől. Ezeket az óriássejteket nevezzük syncytiumnak, vagy polykaryocytának, melyek natív szövettenyészetben is jól elkülöníthetőek. Sejtmagok rögösödése a kromatinállomány tömörülése és átrendeződése miatt jön létre (pl. parvovírusok). Jellegzetes sejtmag-rögösödést mutat az EHV-1 vírus (herpeszvírus) csikómagzat májsejtjeiben, vagy az afrikai sertéspestis vírusa a nyirokszervekben. Sejtek vakuolizációja: a sejtekben apró vakuolumok keletkeznek a vírusok hatására. Előfordulhatnak a sejtmagban (pl. adenovírus fertőzés következtében), vagy a citoplazmában (pl. flavi-, herpesz-, és retrovírus hatására). Citolízis a sejt membránjának károsodása illetve lizoszomális enzimek hatására történik. A sejt szétesése a virionok kiszabadulása során is bekövetkezhet. Hemadszorpció: a virális hemagglutinin fehérje a fertőzött sejt membránján kifejeződik, ezáltal a sejt képes vörösvérsejteket megkötni (adszorbeálni) a felszínén. A hemadszopció nem kizárólag a hemagglutináló vírusokra jellemző, ez a tulajdonság egyes vírusok azonosításában alkalmazható diagnosztikai módszer: a paramyxovírusok hemadszorpciót és hemagglutinációt is mutatnak, az afrikai sertéspestis vírusa azonban csak hemadszorpciót mutat, hemagglutinációt nem. A sejtkárosító hatások a szövettenyészeten általában diffúzan alakulnak ki, néhány esetben azonban helyi (fokális) megjelenésük figyelhető meg. A CPE-nek ezt a formáját plakk-képződésnek nevezzük, ekkor a sejtkárosító hatás koncentrikusan, sejtről szomszédos sejtre terjed. A plakk közepén a CPE kifejezettebb (cytolízis), míg a plakkok szélén a közelmúltban megfertőződött, épp csak lekerekedett

5 sejtek láthatók. A syncytium szintén plakknak tekinthető. Plakk képződést mesterségesen is előidézhető: a sejtek felszínét félfolyékony, agarózt, vagy karboximetil-cellulózt tartalmazó tápfolyadékkal fedik le, ami meggátolja a sejtekből kiszabaduló virionok szabad mozgását, így azok csak a szomszédos sejteket képesek fertőzni, ami plakk-képződéshez vezet. A plakkozás a direkt és indirekt vírusdiagnosztikában is alkalmazható: a szövettenyészetből egy plakkot kiemelve genetikailag tiszta víruspopulációt (vírustörzs) nyerhetünk, szerológiai vizsgálatokban (plakk-redukciós vírusneutralizáció) pedig a plakkok számából tudunk következtetni, a vírus-szuszpenzió vírus-, illetve a vizsgált savó ellenanyag-tartalmára. Nem minden vírus okoz sejtkárosító hatást, illetve vannak olyan vírusok, amelyek ugyan okoznak citopatogén hatásokat, de nem alakítanak ki megbetegedést: a klasszikus sertéspestis vírusa (Classical swine fever-csf) a sertés patogén kórokozója, melyet szövettenyészetre oltva CPE-t nem figyelhetünk meg, míg a spumavírusok jól kifejezett CPE-t okoznak, annak ellenére, hogy orphan ( árva ), betegséget nem okozó vírusok. A vírusok citopatogén hatást kialakító jellege a mutációk során is változhat (pl. szarvasmarhák fertőző hasmenésének vírusa- BVDV- [Bovine viral diarrhoea virus]). A nem citopatogén vírusok szövettenyészeten való szaporodásának igazolása immunperoxidáz-, illetve immunfluoreszcens próbákkal lehetséges. Az immunperoxidáz(ip/pla) próba során a sejttenyészethez specifikusan a vírus ellen termelt, peroxidáz enzimmel jelölt ellenanyagot adunk. A jelölt ellenanyagok a fertőzött sejtek felszínén kifejeződött vírus antigénekhez kapcsolódnak. Az enzim szubsztrátjának sejttenyészethez adása után a színváltozás utal a vírus szövettenyészetben való jelenlétére és szaporodására. Az immunfluoreszcens (IF) eljárás hasonló elv szerint működik, itt a vírus ellen termelt ellenanyagokat fluoreszcens festékekkel jelölik és az elbíráláshoz fluoreszcens mikroszkópra van szükség. A fertőzött sejtek sárgászöld színben tűnnek fel a látótérben. A nem citopatogén vírusok vizsgálatához használt további módszerek (sejttenyészeten való elszaporítással vagy anélkül): kísérleti állatok mesterséges fertőzése: manapság állatvédelmi okok miatt ritkán használják elektronmikroszkópos vizsgálatok (EM) pl. nyulak hemorrhagiás megbetegedése (Rabbit hemorrhagic disease [RHD]) immun-elekronmikroszkópos vizsgálatok (IEM) pl. rota- és parvovírusok kimutatása bélsár mintákból komplement-kötési próba (KK) pl. ragadós száj- és körömfájás vírusa agargél-precipitáció (AGP, kétdimenziós gél diffúzió) ellenáramú immun elektroforézis: parvo-, rota-, coronavírusok ELISA, RIA hemagglutináció vírus nukleinsav kimutatása polimeráz láncreakcióval (3. gyakorlat anyaga)

6 3. Vírusok azonosítása Vírusok genusokba sorolása: fénymikroszkópos vizsgálatokkal: CPE, szövetspecifikusság, göbök típusa, hemadszorpció elektronmikroszkópos vizsgálatok: a virion méretének, alakjának, és szimmetriájának megállapítása, felszíni struktúra vizsgálata a vegetatív vírusok fiziko-kémiai vizsgálatai: burkos vagy burok nélküli vírusok elkülönítése: ha a vírus a kloroformkezelés hatására elveszíti fertőzőképességét, akkor burkos vírus áll a fertőzés hátterében DNS/RNS vírusok azonosítása: a tápfolyadékhoz halogénezett deoxi-uridint adunk. Ez a replikácó során a deoxi-timidin helyére épül a DNS-be, ezáltal a DNS-replikációt meggátolja, az RNS vírusok szaporodását nem befolyásolja. szimpla/duplaszálú nukleinsav: akridinorange-kezelés után a szimpla szálú nukleinsavak pirosas-narancs színben fluoreszkálnak, míg a dupla szálú nukleinsavak zöldes-sárgás színben tűnnek fel (a zárványok festődéséből megállapíthatjuk, hogy szimpla-, vagy duplaszálú nukleinsav alkotja a vírus genomját). csoportspecifikus antigének vizsgálata: AGP, KK, IF/indirekt IF, IEM, ellenáramú immunelektroforézis, ELISA, RIA, HA módszerekkel szerotípusok azonosítása: vírusneutralizáció, hemagglutináció-gátlás szubtípusok, variánsok megállapítása: tünetek alapján (különböző fajoknál) nukleinsav vizsgálatok (heteroduplex technikák, hibridizáció, szekvenálás) monoklonális ellenanyagokkal végzett vizsgálatok

Virológia előadások vázlata 2008

Virológia előadások vázlata 2008 Virológia előadások vázlata 2008 1. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük Történet: Baktériumok és betegségek összefüggése 1892: dohány mozaikvírus áthatol a baktérium-visszatartó

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

Immunológia gyakorlati alkalmazásai: immunizálás, immunhisztokémia

Immunológia gyakorlati alkalmazásai: immunizálás, immunhisztokémia Immunológia gyakorlati alkalmazásai: immunizálás, immunhisztokémia Passzív immunizálás: A kórokozóra specifikus ellenanyagok (főleg IgG osztályú antitestek) beadása. Ellenanyagokkal rendelkező személyek

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Különbözı Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntıen PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével Doktori

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában Magyar Tudomány 2007/8 A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában és a betegségek kimenetelének előrejelzésében Kopper László az orvostudomány doktora

Részletesebben

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésről Szaktanácsadó: Prof. Dr. Mészáros János akadémikus A szakmai anyag összeállításában közreműködtek: Dr. Dobi Ákos

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal Jánosi Anna Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Budapest 2006 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

Vet-Med-Labor. Hírlevél. A Teljesség Igényével. Vet-Med-Labor Kft.

Vet-Med-Labor. Hírlevél. A Teljesség Igényével. Vet-Med-Labor Kft. Vet-Med-Labor A Teljesség Igényével Hírlevél Vet-Med-Labor Kft. Tel.: (06-1) 422 0944 E-mail: info@vetmedlabor.hu Honlap: www.vetmedlabor.eu www.vetmedlabor.hu Vet-Med-Labor Hírlevél 2008/3. szám 1 Beszélgetés

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A humorális immunválasz coeliakiában Dr Korponay-Szabó Ilma Rita Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekegészségügyi Intézet és Heim ál Gyermekkórház,

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

ECHO-VIRUS FERTŐZÉSEK VESZETTSÉG (LYSSA)

ECHO-VIRUS FERTŐZÉSEK VESZETTSÉG (LYSSA) 11. Poliomielitist utánzó kórkép: kórjóslata jobb, elkülönités csak virustani vizsgálattal lehetséges Kórisme Klinikai tünetek alapján csak a herpangina és a mialgia epidemica dg.a lehetséges. Biztos dg.

Részletesebben

I. MÁJNAP. SOTE NET díszterem. Budapest, 1996. június 10.

I. MÁJNAP. SOTE NET díszterem. Budapest, 1996. június 10. I. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1996. június 10. 09. 00-09. 10 : Megnyitó dr. Telegdy László (Szt. László Kh.) 09. 10-09. 40 : Gyógyszerek adagolása májbetegeknek dr. Vereczkey László (Orsz. Kém.

Részletesebben

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia AUTOFÁGIA (SEJTES DEGRADÁCIÓ) Vellai Tibor Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia ( sejtes önemésztés ), amely során a citoplazma egy

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA 2009. évi 36. füzet (beszámolók: 2010. január 25-28.) ELİSZÓ Kedves

Részletesebben

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai Dr. Kovács Attila Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek A követelménymodul száma: 1711-09

Részletesebben

25. fejezet. Dermatológiai károsodások

25. fejezet. Dermatológiai károsodások 25. fejezet Horváth Attila Berecz Margit Juhász Ferenc Kárpáti Sarolta Kohánka Valéria Kullmann Lajos Marschalkó Márta Somlai Beáta Somlay Géza Temesvári Erzsébet Várkonyi Viktória Általános rész A bôr

Részletesebben

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18.

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18. A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika 18. fejezet Általános rész A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, súlya

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bakteriális vaginosis

Bakteriális vaginosis BÔSZE PÉTER DR. 1, NAGY ERZSÉBET DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály 1, Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 2, Szeged A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata. CHO-K1 sejteken

Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata. CHO-K1 sejteken Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata CHO-K1 sejteken Készítette: Antal Otilia Tamara, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia-Geológia Kar, Biológia szak, 4. év Témavezetők: Gácsi Mariann,

Részletesebben

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János 30. fejezet Fertôzô betegségek Szalka András Kerekes János A fertôzô betegségek kórokozói. Néhány, a fertôzô betegségekkel kapcsolatos fogalom A fertôzô betegségek kórokozói Vírusok. A jelenleg ismert

Részletesebben