XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében"

Átírás

1 XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében JELIGE: Gibbs ügynök 2011

2 Tartalomjegyzék Helyszínelıs sorozatok... 3 Kutatások... 4 Kire hat a média? A harmadik-személy hatás problémája... 6 Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében... 7 (1) Bőnmegelızı-világ képe... 9 (2) Intellektuális Én Módszer Eredmények és megbeszélés Összegzés Irodalomjegyzék sz. Melléklet - Kérdıív- Helyszínelıs sorozatok sz. Melléklet - Kutatási eredményeim ismertetése diagramon

3 Helyszínelıs sorozatok Manapság nagy népszerőségnek örvendenek a különbözı helyszínelıs sorozatok. Ma már fı mősoridıben a tematikus mozicsatornák kivételével szinte egyetlen televízióadón se játszanak egész estés filmeket, csakis sorozatokat, melyek jobban odakötik a képernyıhöz az érdeklıdı nézıket, hiszen többségében motiváltak a történetek folytatásának és lezárásának a megismerésében. a folytatásra. Jerry Bruckheimer, a producer, több hasonló sorozatot is készített, melyek tulajdonképpen egymás klónjai (spin-off). Ilyenek például: az NCIS (Naval Criminal Investigation Service) Tengerészeti Helyszínelık, az NCIS: Los Angeles, a CSI: A helyszínelık, a CSI: Miami helyszínelık, CSI: New York-i helyszínelık. Ez is mutatja mekkora népszerőségnek örvendenek ezek a sorozatok. A szereplık mások, de a karakterek jellemzıi ugyanazok. Mindig van egy magasan képzett laborvezetı, helyetteseként egy erıs, talpraesett nı, továbbá egy riadt pályakezdı, egy afroamerikai, illetve egy-egy férfi és egy nıi beosztott. Elsınek tekinthetı a Helyszínelık (CSI: Crime Scene Investigation) címő amerikai bőnügyi sorozat, ami 2000-ben indult. Elıször az ABC amerikai televízió csatornán akarták vetíteni, de a csatorna vezetıi visszautasították a sorozatot, mondván túlságosan összezavaró az átlag nézı számára. Ugyanis ezekben a sorozatokban a tudomány és a technika ugyanolyan fontos és kiemelkedı szerepet kap, mint a véres, brutális képek sokkoló bemutatása. Kijelenthetjük, hogy a helyszínelıs sorozatok lényege a tudomány hatalmának bemutatása. Ehhez szükséges a naturalisztikus ábrázolásmód, hogy hitelesnek és reálisnak tőnjön a történet. Az emberiségnek mindig is fontosak voltak a nagy történetek, melyeken keresztül továbbadhatták az addig megszerzett tapasztalataikat. Ez ma is így van, de a kulturálisan öröklıdı tudás jelentıs része már a filmeken keresztül adódik át. Az agresszió esetében egy paradoxon áll fent, hiszen ahhoz, hogy egy gyerek el tudja kerülni az agressziót, elıször meg kell ismernie, hogy mi is az. Ezen sorozatokban a tudomány elveszett presztízsének visszaszerzése, megerısödı hatalmának alátámasztása miatt fontos szerepet kapnak az agresszív képek: a holttest részletes bemutatása, a bőncselekmény aprólékos ábrázolása. 3

4 A helyszínelıs sorozatok új mőfajt teremtettek, egy sajátos ötvözetet hozva létre. Megjelennek bennük a sorozat, a krimi, a horror, a thriller, az akciófilm, a tudományos ismeretterjesztı, a szórakoztató film jellegzetességei. A sorozatok hamar nagy népszerőségre tettek szert. Ezt jól tükrözi, hogy ma már megszámlálhatatlan különbözı sorozat fut egy idıben (szinte már kiszorítva a filmeket), és létrejöttek olyan tematikus televíziós csatornák, melyek egész nap csak sorozatokat játszanak. Lényegük, hogy fenntartják a nézık kíváncsiságát, nem oldódnak meg véglegesen a problémák, új szálak kerülnek be, a legfeszültebb pillanatban hagyják abba, így, aki kíváncsi a folytatásra garantáltan megnézi a következı részeket is (Antalóczy, 2001). A helyszínelıs sorozatok egymástól elkülönült részekbıl állnak, de a felépítés, a szereplık, az eszközök egyformák, csak a bőncselekmények változnak. Bár ezeknél is vannak dupla epizódok, melyeknél egy adott bőneset megoldása két részben következik be. 1 Kutatások A televízió megjelenése óriási szenzáció és kuriózum volt az 1930-as évek végén. Mára már mindennapi, rendszeres tevékenység a tévézés, amely nagymértékben meghatározza a modern társadalom életét ben már volt olyan vállalkozás, amely TV nézési adatokat készített (Nielsen Media Research), mely a mai napig szolgáltatja hivatalosan a televíziós ipar adatait az Egyesült Államokban (The Nielsen Company, 2009). A televíziózással körülbelül egy idıben megjelentek olyan kutatások, amelyek elsısorban a tévé negatív illetve ritkábban a pozitív hatásaival foglalkoznak. Az egyik központi téma az agresszív képek, dokumentarista és fiktív mősorok hatása a nézıre. Negatívan hatnak-e az agresszív mősorok? Növelik-e a nézık agresszióját (Freedman, 2002)? Számos módszerrel próbálkoztak e kérdések megmagyarázására, nem egyszer ellentmondó elmélet született a témával kapcsolatban, nem meglepı, hogy még mindig sok kétely övezi és sok kutatás témáját képezi a médiaerıszak-hatás problémája (Bajomi-Lázár, 2006; Császi, 2003; Freedman, 2002; Stachó-Molnár, 2009). Igaz, hogy a helyszínelıs sorozatokban nem elsıdlegesen van jelen az agresszió, mégis szerves részét képezik, és nem tekinthetünk el hatásuktól. Az alábbiakban ismertetek néhány kutatást, melyek felmerülhetnek a helyszínelıs sorozatokkal kapcsolatban. 1 Zsák Kata, 2010, A Helyszínelık sorozat hatásai és népszerőségének okai, Budapest (Szakdolgozat) 4

5 Ezek a kísérletek jól tükrözik, hogy milyen régóta foglalkoztatja a kutatókat ez a téma. E. Siegel már 1956-ban kimutatta, hogy a televízióban bemutatott erıszak, hatással van a nézık érzelmeire, és növelheti a szorongásukat. Noble 1970-es kutatásában gyerekek körében vizsgálta az erıszakos képek hatását, vagyis azt, hogy a valós vagy fiktív erıszak erısíti-e erıteljesebben az agressziót, illetve a szorongást? Noble azt vizsgálta, hogy vajon nagyobb szorongást vált-e ki a megtörtént eseményt bemutató film, mint a fiktív erıszak látványa. Illetve, hogy a közelrıl készített felvétel fokozza-e a szorongás érzését, a távoli felvétellel szemben. A kutatásban négy csoport vett részt. Az elsı csoport valódi eseményeket feldolgozó filmet látott, közelrıl felvett képekkel. A második csoport is valódi eseményekrıl készült filmet nézett de távoli felvételekben. A harmadik csoport fiktív eseményt látott közelrıl, a negyedik pedig távolról. A vetítések után a gyerekeket megfigyelték játék közben (mennyit építenek, és mennyit rombolnak). Az eredmények a várt eredményeket hozták. A közelrıl mutatott megtörtént esemény képei után a gyerekek sokkal többet romboltak, mint építettek, és szorongásra utaló jeleket figyelt meg. R.S. Drabman és M.H. Thomas 1974-es vizsgálata határozottan alátámasztja Noble eredményeit. Szerintük az erıszakos filmek befolyásolják a nézık toleranciáját a valós agresszióval szemben. A kísérlet során az egyik csoport rendkívül erıszakos képsorokat nézett, míg a másik játszhatott. Ezután a gyerekeknek két játszó társukat kellett figyelni, és szólni, ha incidens történik. Amikor a két gyerek lökdösıdni kezdett a kutatók megmérték mennyi idı múlva dönt úgy egy-egy gyerek, hogy szól a felnıtteknek. Az erıszakos filmet nézı gyerekeknél lényegesen hosszabb idı telt el. A kísérlet eredménye, hogy a gyakori erıszakos képek látványa toleránsabbá teszi az embereket a mindennapi életben fellépı erıszakkal szemben. 2 A katarziselmélet szerint az erıszaknak az a szerepe életünkben, hogy kifejezésével, kiélésével megnyugvásban részesülhetünk, és semlegesíthetjük a frusztrációinkat kiváltó hatásokat. 3 Az elmélet szerint az agresszív szereplıvel való azonosulás katartikus hatást kelthet. Ám ezt az elméletet Bandura és a késıbbi kutatások is mind cáfolják. Ezen kísérletek szerint, minél több erıszakos filmet látunk már fiatalkorban, annál vadabbakká válunk a késıbbiekben (Stachó - Molnár, 2003). 2 Zsák Kata, 2010, A Helyszínelık sorozat hatásai és népszerőségének okai, Budapest (Szakdolgozat) 3 5

6 Kire hat a média? A harmadik-személy hatás problémája A harmadik-személy hatás elmélet, és a hozzá kacsolódó vizsgálatok az elmúlt évek legfrissebb kutatásai közé tartoznak (Davison, 1983; magyarul Tóth, 2008). Lényege, hogy egyrészt az egyén önmagát ( I, illetve Én ) és azokat, akiket magához hasonlónak tart vagy feltételez ( You, illetve Te vagy Ti ), védettnek vél a média befolyásoló hatásaival szemben. Ezzel szemben a tömegeket ( They, illetve İk ), akiket egyébként jelentısen eltérınek tekint a vélelmezı önmagához képest, védekezésre képtelennek, kiszolgáltatottaknak tartja. 4 Az Én -hez viszonyított társas távolság mértéke kicsi nagy Társadalmi szempontból nemkívánatos üzenet Én Te / Ti Mások / İk + A befolyásoló hatás jellege 1. Ábra. A harmadikszemély-hatás mechanizmusa a társadalmi szempontból nem kívánatos médiaüzenetek esetében. (Tóth, 2008) A harmadik-személy hatás kutatásokban fontos szerepet játszanak az életkorra és az iskolázottságra vonatkozó adatok (Salwen & Dupagne, 2001). Vagyis az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezı, fıleg a fiatalabb korosztályokba sorolható nézık védtelenebbek, tehát befolyásolhatóbbak az erıszak látványa által. Ezen vélekedések, aggodalmak nagyban befolyásolják, hogy magunkat intelligensebbnek tartsuk másoknál, így kevésbé fogékonynak az ártalmas médiahatásokkal szemben. A harmadik-személy hatásnak háromféle megjelenése elképzelhetı: (A) Én sokkal okosabb vagyok, mint mások ( İk ), ezért rám nem hatnak negatívan a különbözı mősorokból származó ártalmas tényezık. Viszont mások ( İk ) kevésbé vannak felkészülve ezekre a hatásokra, így ık sokkal jobban ki vannak téve ezek veszélyének. 4 Tóth Péter, A médiaerıszak félelmek eredete. Budapest, Médiakutató, 2008/4. sz. 9. évf o. 6

7 (B) Én sokkal okosabb vagyok, mint mások ( İk ), ezért rám nem hatnak negatívan a különbözı mősorokból származó ártalmas tényezık. Ezért hozzám hasonlóan másokra sem hat negatívan, hiszen ha Én felismerem, és védekezek ellene, akkor mások ( Ti és İk ) is tudatosan felkészülhetnek a negatív hatások ellen. (C) Másokat ( İk ) nem fenyegetnek a különbözı mősorokból származó ártalmas tényezık, viszont Én sokkal jobban ki vagyok téve a negatív hatásoknak (mert Én érzékenyebb vagyok, vagy alulképzett, vagy gyengébb, vagy nı, vagy öreg vagyok, stb.). Az életkoron és az iskolázottságon kívül még sok tényezı befolyásolhatja, miként gondol magára az ember. Ezek lehetnek velünk született tulajdonságok és jellemzık (például: nem, testalkat), de lehetnek társadalmi helyzetbıl fakadó faktorok (például: anyagi háttér, foglalkozás, munkanélküliség), vagy hatást gyakorolhat a családban betöltött hely is (például: egyke, elsıszülött) stb. Kezdetben én magam is beleestem a harmadik-személy hatás (C) csoportjába. Annak ellenére, hogy diplomás fiatal vagyok, sokkal veszélyeztetettebbnek éreztem magam az agresszív képek negatív hatásai által befolyásoltaktól. Elıtérbe kerültek olyan tulajdonságok, mint például, hogy nı vagyok, gyenge testalkatú, ezáltal védtelenebb például a támadásokkal szemben. Ezzel párhuzamosan kialakulhat egy pesszimistább világkép is, melyet George Gerbner a magyar származású, amerikai médiakutató, zord világ szindrómának nevezett. Lényege, hogy a média által sugallt világot az emberek hajlamosabbak sokkal brutálisabbnak, sokkal veszélyesebbnek megítélni, mint amilyen valójában. Ez fıleg azokat érinti, akik nem tudatosan néznek televíziót, és nem válogatják meg a mősorokat. Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében Mint már említettem a különbözı helyszínelıs sorozatok nagy népszerőségnek örvendenek világszerte. Ennek oka az újszerő mőfaj: több mőfaj sikeres elemeinek ötvözése (mint például a sorozat és a tudományos ismeretterjesztés). Erre újfajta kifejezésként megalkották az edutainment szót, melyet az entertainment-education (szórakoztató ismeretterjesztés/oktatás) kifejezés összevonásából kapunk (Császi, 2003). A lényege, hogy ha egy történetbe beágyazva mutatnak be egy ismeretterjesztı anyagot, így az sokkal intenzívebben fog hatni, mint egyéb módszerekkel (mint például reklám, tanulmány, 7

8 tudományos elıadás, felvilágosító kampány stb.). Jelen esetben hatékonyabban lehet meggyızni a bőnözıket arról milyen fejlett is a technika, így, hogy történetekbe (Fisher narratív paradigma elmélete, Griffin, 2001), azaz egy sorozatba ágyazzák, mint ha elıadásokat tartanának róla. Ezek a technikai vívmányok növelik a kockázatot, így elrettentı példaként szolgálhatnak. Közvetve idetartozik a Szex és New York és a Született feleségek címő sorozatok is: kezdetben a Szex és New York sorozatán keresztül hívták fel a nık figyelmét arra, hogy nekik is joguk van karriert építeni, joguk van többféle párkapcsolat kipróbálására. E sorozat sikerének hatására alakult ki a szingli kifejezés is, mely manapság a mindennapi életben használt hétköznapi szó lett. Azonban egyéb társadalmi változásokat is felerısíthettek a sorozatnak, hiszen a nık a karrierjük érdekében háttérbe szorították a családalapítást, így egyre idısebben kezdtek el szülni. Ennek következménye népességcsökkenéshez vezethetett volna, így új nıképet kellett bevezetni. Ennek leghatékonyabb formája az újfajta sorozat lett a Született feleségek, melyben már a pedáns családanya típusa jelent meg. Az ilyenfajta népszerősítés hatékonyságát jól tükrözi, hogy manapság az Egyesült Államokban nem kevesen ezt a modellt követik és tartják helyesnek. Visszatérve a Helyszínelıkhöz hasonló sorozatokhoz, számos új képi és dramaturgiai megoldás segíthette a népszerőségüket. A számítógépes technika eddig soha nem látott nézıpontok bemutatását tette lehetıvé (például: egy pisztoly golyó perspektíváját mutatják, amint behatol az emberi testbe). A sokszínő karakterábrázolás eredményeként könnyő olyan szereplıt találni, akivel azonosulni tudunk, amely elısegíti a belehelyezıdést a történetbe (transzportáció). Noha a történet olyan, mint egy tudományos ismeretterjesztı produkció a Discovery Science csatornáról, a történet perszonális vonulatában feltárulnak mind a nyomozó, mind az elkövetı indítékai, és lelki folyamatai. A CSI: A helyszínelık címő sorozatban is nagy hangsúlyt kapnak a szereplık magánéleti, és lelki történései. Mindig van egy-egy olyan szereplı, akinek a megjelenése megteremti a komikumot (az elesett nyomozó, az újonc). Sok jellem- és helyzetkomikum jelenik meg általuk. Például a NCIS Tengerészeti helyszínelıkben, Gibbs ügynök mindig váratlanul ott terem a beosztottjai háta mögött (fıleg, ha épp róla mondnak kritikát). Mindez elısegíti a meggyızéssel szembeni ellenállásnak, a nézıi reaktanciának a leküzdését. A nézınek nem marad kognitív kapacitása, hogy ellenálljon a tudományos ismeretterjesztés okozta idegenkedésnek. A nagy történetek ábrázolása az emberiségnek mindig is fontosak voltak (a gonosz mindig elnyeri máltó büntetését, egy bőncselekmény se marad megtorlatlanul) (Bereczkei, 2009). Ezeken keresztül az mindig továbbadhattuk az addig megszerzett tapasztalatainkat. Ez 8

9 ma is így van, bár nagy részét már a filmeken keresztül örökítjük át. Az agresszió esetében egy paradoxon áll fent, hiszen ahhoz, hogy a nézı (legyen az akár gyerek, akár felnıtt) el tudja kerülni az agressziót, elıször meg kell ismernie, hogy mi is az. A harmadik-személy hatás értelmezések a helyszínelıs sorozatok megítélésében efféleképpen alakulhatnak: (1) Bőnmegelızı-világ képe Tézis ha Én bőntényt követnék el, elkapnának, mert olyan fejlett a tudomány, hogy senki se menekülhet. Ez alapján pedig mást is elkapnak, tehát senkinek sem érdemes bőnözni. Antitézis ha Én bőntényt követnék el, elkapnának, mert olyan fejlett a tudomány, hogy senki se menekülhet. Azonban lehet olyan, akinek meg van a megfelelı háttértudása (kémiai-, fizikai ismeretek), ezért ki tudja játszani a tudományt. A helyszínelıs sorozatokban a legnagyobb hangsúlyt a tudomány és technika kapja. A modernkor jelensége a tudománytól való elfordulás, a technikába vetett hit megrendülése. Ezek a sorozatok mégis visszatérnek hozzá, ezáltal egy poszt-posztmodern szemléletet hozva létre (Beck, 2003). A technikai eszközök hatásossága és tárháza láttán, méltán merül föl a nézıben, hogy vajon a valóságban is rendelkeznek ilyen fokú felszereléssel a helyszínelık. E kérdés megválaszolásának érdekében felkerestem Bozó István rendır alezredes osztályvezetı úrral (Bács-Kiskun Megyei RFK, Bőnügyi Igazgatóság, Bőnügyi Technikai Osztály). İ, mint kiderült szakértıje a témának, melyet az az érdekesség is alátámaszt, hogy egy általa feltalált mikronyomrögzítı rendszert használták a CSI Miami helyszínelık egyik epizódjában (Zsaru Magazin, 2008). Mint elmondja, (és az elızıek is bizonyítják) a helyszínelıs sorozatok teljesen naprakész technikai találmányokkal dolgoznak. Külön szakértıi stáb dolgozik azon, hogy minden hiteles és korszerő legyen. 9

10 (2) Intellektuális Én Tézis Én ki tudnám játszani a rendıröket, mert meg van hozzá a megfelelı háttértudásom (kémiai-, fizikai ismeretek). Mások azonban nem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, így ıket elkapnák. Antitézis Én ki tudnám játszani a rendıröket, mert meg van hozzá a megfelelı háttértudásom (kémiai-, fizikai ismeretek). Ezért mások is rendelkezhetnek ilyen fajta tudással, ahhoz, hogy kijátszhassák a tudományt. Tökéletes bőntény. Elméletben létezhet, de eddig még senkinek se sikerült véghez vinni. Létezhet olyan bőnelkövetı, akinek minden ismerete meg van, minden részletre kiterjed a terve, de mégis ember, így hibázhat. A mai technika képes már arra is, hogy egy elégetett papíron rekonstruálja az írást. Olyan dolgok is láthatóvá válnak, amelyek létezésérıl eddig nem is tudtunk. A XX. és XXI. században a tudomány újabb forradalma következett be, mintha a Felvilágosodás eszméi újra feléledtek volna. Ugyanis a tudomány olyan magas szintre jutott el, olyan bonyolulttá, annyira újszerővé, és gépiessé vált, hogy teljesen eltávolodott az átlag, laikus embertıl. Korunkban a gépiesség fıleg a számítógépre utalt, hiszen már majdnem mindent számítógéppel vezérlünk. A technika olyan gyorsan fejlıdik, hogy figyelemmel kísérni szinte lehetetlen. Idırıl idıre újabb és újabb technikai újításra kerül sor, melyek mindegyike megváltoztatja az eddigi gondolkodásmódot, és az eddig megszokott hagyományokat. Ma a gyárakat, gyártási folyamatokat számítógép vezérli. Létezik olyan tudományos technikai verseny a Robocup, ahol évrıl évre önálló, döntéseket hozni képes robotok mérkıznek meg egy-egy focimeccsen. Módszer Nem reprezentatív kutatásomat, kérdıíves formában végeztem el (Babbie, 1995). Kvantitatív módszert alkalmazva, személyes megkérdezést választottam. Úgynevezett PAPI (Paper and Pen Interviewing) nyomtatott kérdıíves kérdezést alkalmaztam. A nyomtatott kérdıíveket tollal, maguk a megkérdezettek töltötték ki, a kérdések elızetes ismertetése alapján. A kitöltés helyszíne a Zsigmond Király Fıiskola volt. Nappalis és levelezıs és 10

11 különbözı szakra járó hallgatók vegyesen töltötték ki. Nıket és férfiakat egyaránt megkérdeztem. A kérdıív 10 kérdésbıl áll, ezen felül még a kitöltık életkorát és nemét kérdeztem meg. A kérdıívben arra voltam kíváncsi, hogy hogyan vélekednek a felsıoktatási képzésben résztvevı fiatalok a manapság oly népszerő helyszínelıs sorozatokról. Választ kerestem olyan kérdésekre, mint, hogy: visszatartják a bőnözıket a bőncselekmény elkövetésétıl a helyszínelıs sorozatok? Vajon mi a funkciója szerintük a halott test naturalisztikus bemutatásának? Tényleg ilyen fejlett a technika, mint amit a helyszínelıs sorozatok bemutatnak? Szükséges-e ennyire részletesen és realisztikusan bemutatni az elkövetett bőncselekményeket? Milyen mőfajba sorolnák be a helyszínelıs sorozatokat? Vajon mi a lehet a mondanivalója ezeknek a sorozatoknak? Vajon felkeltették az érdeklıdést a technika iránt? Mi miatt néznek meg egy ilyen sorozatot? Végül pedig, hogy szerintük milyen hatással vannak a nézıkre a helyszínelıs sorozatok. A kérdıívek zárt kérdésekbıl állnak, a válaszolók nem saját szavaikkal válaszolták meg a kérdéseket, hanem az elıre megadott válaszlehetıségek segítségével fejtették ki véleményüket. Néhány kérdésnél ötös skálán kellett kiválasztaniuk, mennyire értenek, vagy éppen nem értenek egyet a megadott állítással. Az 1-es érték választásánál egyáltalán nem ért vele egyet. A 2-es érték jelölésénél nem igazán ért egyet a válasszal. A 3-as érték a nem jellemzı/nem tudom válasznak felel meg. A 4-es értéknél a talán igen/talán egyetértek vele, míg az 5-ös érték választása teljes egyetértést jelenti. A többi kérdésnél egy választ lehetett bejelölni. Igyekeztem minden kérdésnél a lehetı legtöbb választási lehetıséget felsorolni, hogy minden felmerülı lehetıségre választ kapjak. A kutatás eredményeit összesítve is és nemek szerint szétbontva is értékeltem. Az olyan kérdéseknél, ahol a válaszok nagyobb különbséget mutatnak férfiak és nık között, külön elemzem, kitérve a nemek biológiai, és felfogásbeli különbségeire. Az összesített eredmények a 2. sz. Mellékletben találhatók, azonban a kiugró válaszokat, vagy amelyek egyértelmő választ adnak kérdéseimre, külön oszlopdiagramon ábrázolom. Alább csak a legtöbbet jelölt válaszokra térek ki részletesen, százalékos értékkel megadva. 5 A teljes kérdıív az 1. sz. Mellékletben található. 5 Zsák Kata, 2010, A Helyszínelık sorozat hatásai és népszerőségének okai, Budapest (Szakdolgozat) 11

12 Eredmények és megbeszélés Összesen 179 embert kérdeztem meg, ebbıl 114 nıi (64%) és 65 férfi (36%) válaszoló volt, mely körülbelül megfelelıen reprezentálja a nık és férfiak arányát a fıiskolán. Különbözı életkorú ember töltötte ki a kérdıívet, a helyszínbıl adódóan többségében a éves korosztály válaszolt. A kérdıívet kitöltık életkorának eloszlása 12% 9% felett 19% 60% 40 felett 1. diagram. A kérdıívet kitöltık életkorának megoszlását mutató diagram. (Saját kutatás alapján) 12

13 A kérdıívem elsı kérdése az volt, hogy a megkérdezettek szerint visszatartják-e a bőnözıket a bőncselekmény elkövetésétıl a helyszínelıs sorozatok? A válaszolók összesen 82%-a állítja, hogy nem tartja vissza a bőnözıket, sıt inkább ötletet ad nekik a különbözı bőncselekmények elkövetéséhez. 41%-a mondja, hogy senkit nem tart vissza, és szintén 41%-a állítja, hogy nem tartja vissza a bőnözıket, sıt még ötletet is ad nekik. Visszatartják-e a bőnözıket a bőncselekmény elkövetésétıl a helyszínelıs sorozatok? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 41% 9% 8% 0% 1% Válaszlehetıségek diagram. Az elsı kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 Igen mindenkit; 2 Nem senkit; 3 A visszaesı bőnözıket nem tartja vissza; 4 Csak a visszaesı bőnözıket tartja vissza; 5 Pont, hogy a brutális elkövetıket tartja vissza; 6 Nem, inkább ötletet ad nekik) Már rögtön az elsı kérdésnél szembetőnı eltérés van a férfi és nıi válaszadók között. A férfiak 51%-a (65 kitöltıbıl 33-an ezt a választ jelölték be) válaszolta azt, hogy nem tartanak vissza senkit a helyszínelıs sorozatok. A nık 45%-a (114 kitöltıbıl 55-en) szerint szintén nem tartja vissza a bőnözıket a bőncselekmények elkövetésétıl, de szerintük még ötletet is ad nekik hozzá. Ez is bizonyítja, hogy a nık sokkal kiszolgáltatottabbnak érzik magukat a férfiaknál. Nem véletlen tehát, hogy a nık drasztikusabban látják a kérdést, egyben jelzi a nık erıteljesebb hajlandóságát arra, hogy a kérdéses személyek perspektívájába helyezzék magukat, és differenciáltabb atribúciókat tegyenek viselkedésük motivációjával kapcsolatban (Baron-Cohen, 2006; Smith & MacKie, 2001). 13

14 A harmadik-személy hatás elmélet magyarázataként: Én nem követnék el bőncselekményt, de a bőnözık gátlástalanok és brutálisak, így ıket nem fogja visszatartani egy televíziós sorozat. A valóságban azonban bebizonyították, hogy a történetekbe ágyazott ismeretek erıteljesebben és gyorsabban hatnak a nézıkre, mivel a tájékozottság érzetét adja nekik. Így a bőnözıket is gyorsabban és nyomatékosabban tájékoztatja a rendırség fejlett technikai hátterérıl. Második kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek szerint mi a funkciója a halott test naturalisztikus bemutatásának? Ennél a kérdésnél kilenc válaszlehetıség volt, melyek mindegyikét egy ötös skálán kellett osztályozniuk. Az alábbiakban a legtöbb válaszadó által bejelölt fokozatokat ismertetem. A kitöltık 41%-a szerint talán az izgalom növelése (1-es válaszlehetıség) a funkciója a halott test látványának. A kitöltık 42%-a szerint talán az érdekesség növelése (2-es válaszlehetıség) a funkciója. A válaszolók 40%-a szerint teljes mértékben a borzongatás (3- as válaszlehetıség) a célja. A válaszolók 41% szerint talán a figyelemfelkeltés (4-es válaszlehetıség) a funkciója. A kitöltık 31%-a szerint nem jellemzıen botránykeltés miatt (5- ös válaszlehetıség) mutatják naturalisztikusan a halott testet. A kitöltık 34%-a állítja, hogy teljes mértékben a realizmus növelése (6-os válaszlehetıség), és a sokkolás (7-es válaszlehetıség) a funkciója. A válaszolók 28%-a szerint nem jellemzıen az ismeretterjesztés (8-as válaszlehetıség) a funkciója, és végül a kitöltık 27%-a szerint nem jellemzıen az ijesztés (9-es válaszlehetıség) a funkciója a halott test ilyen fajta bemutatásának. 14

15 Mi a funkciója a halott test naturalisztikus bemutatásának? % 42% 34% 41% 40% 30% 28% 34% 27% 34% Válaszlehetıségek Nem tudom/nem jellemzı Talán igen Teljes mértékben 3. diagram. A második kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 Izgalom növelése; 2 Érdekesség; 3 Borzongatás; 4 Figyelemfelkeltés; 5 Megbotránkoztatás; 6 Realizmus növelése; 7 Sokkolás; 8 Ismeretterjesztés; 9 Ijesztés) A holttest naturalisztikus ábrázolása, a válaszadók szerint teljes mértékben a borzongatás, a realizmus növelése és a sokkolás miatt van jelen a helyszínelıs sorozatokban. Gyakorlatilag elutasították annak a lehetıségét, hogy a film elıállítói félelmet (ellentétben a horrorral, vagy a krimik, és háborús filmek sokaságával) megbotránkoztatást akartak volna kiváltani. A sokkolás a magas izgalmi, arousal kiváltását célozza, de szerintük nem növeli az agresszív hajlamot a nézıkben, azaz Én és Ti nem leszünk agresszívebbek (lásd 11. diagram). Meglepı, hogy noha a tudomány szerepe már-már szájbarágóan explicit a szereplık párbeszédében, mégsem fedezik fel ebben az ismeretterjesztés szándékát. Itt is megfigyelhetı, hogy a nık sokkal magasabb értéket jelöltek be az ötös skálán, mint a férfiak. A felmérés jól tükrözi ezen sorozatok kettıségét, mely a tudományt alátámasztó realizmus, és a félelemkeltés elegyébıl jön létre. Ezt a kevert mőfaj is eredményezi, ugyanakkor segíti az ismeretek mentális rögzítését (MacAulay & MacAulay, 2001), valamint a kognitív kapacitás megosztását, a reaktancia csökkentését. A harmadik kérdésben arra kerestem a választ, hogy a megkérdezettek szerint vajon tényleg ilyen fejlett-e a technika, mint amit a helyszínelıs sorozatokban bemutatnak? A válaszolók 64%-a szerint nagy részt valós technikákat mutatnak be ezek a sorozatok, de van benne fikció is. 15

16 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tényleg ilyen fejlett a technika? 25% 1% 64% Válaszlehetıségek 10% diagram. A harmadik kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 Igen, tényleg ilyen fejlett; 2 Nem, az egész csak kitaláció; 3 Nagy részt valós technikákat mutat be, de van benne fikció is; 4 Több benne a kitalált technika, mint a valódi) A megkérdezettek közül a többség (64%) egyértelmően azt állította, hogy a helyszínelıs sorozatokban bemutatott technika nagyrészt valós, de van benne fikció is. Mint azt már az elızıekben kifejtettem, a felhasznált technika teljes mértékben naprakész és valós. A fikció hatását talán az adhatja, hogy a sorozatokban lerövidített idıvel mutatják a vizsgálatok lefolyását. Egy-egy helyszínelés, nyomrögzítés több napig is eltarthat, és a rögzített adatok elemzése is hosszú órákat vesz igénybe. A különbözı kémiai, biológiai, fizikai, méréstechnikai vizsgálatok hetekig is eltarthatnak. Ez után jön a dokumentáció, hiszen minden nyomot, minden eredményt hitelesíteni kell, dokumentálni és elraktározni, hogy megmásítani ne lehessen, és a késıbbiekben is vissza lehessen keresni ıket. Nyilván a filmekben nem áll módunkban a reális idıtartamot végignézni, de így ez a fikció hatását keltheti, mint azt a kérdıív eredményein keresztül megfigyelhetjük. A megkérdezettek bíznak a tudományos eredmények minél sikeresebb alkalmazásában, bár valamelyest kételkednek a filmkészítık ıszinteségében, esetleg tájékozottságában, ugyanakkor mint láttuk, bár kívánatos lenne, hogy a potenciális bőnelkövetık is higgyenek ebben, de esetükben ebben nem bíznak. Ezt elsı-személy hatásnak is nevezik (Tóth, 2009) Negyedik kérdés: szükséges-e ennyire részletesen és realisztikusan bemutatni az elkövetett bőncselekményeket, és az áldozatokat? 16

17 A válaszolók 53%-a szerint igen szükséges, mert ettıl válik hihetıvé és igazán izgalmassá a sorozat. Szükséges-e ennyire részletesen és realisztikusan bemutatni az elkövetett bőncselekményeket? % 11% 53% Válaszlehetıségek 14% diagram. A negyedik kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 Igen, mert szeretem, ha egy film még ha brutális, véres képekben is, de híven tükrözi a valóságot; 2 Nem, mert túl brutális, és ez nem hozza közelebb a valóságot; 3 Igen, mert ettıl válik hihetıvé és igazán izgalmassá; 4 Nem, mert elég ha csak jelzik a valóságot, amit ha muszáj el tudok képzelni) 94-en jelölték be ezt a választ, két és félszer többen, mint a második legelfogadottabb lehetıséget (39 válaszadó), mely szerint azért szükséges ez a fajta képi világ, mert szeretik, ha egy film még ha brutális, véres képekben is, de híven tükrözi a valóságot. A lényeg a realitás, és az izgalom. Úgy tőnik az emberek megunták a soha ki nem fogyó tárakat, a halhatatlan hısöket, és abszolút realizmus felé fordultak. Ezt bizonyítja a háromdimenziós filmek népszerősége is. Fontos a fantázia, a mese is, de úgy tálalva, hogy valóságnak hasson. Manapság a teljesen hiteles ábrázolásmód a többi mővészetben is megjelenik. A fényképezés létrejötte elhozta a valóság örökké tartó konzerválását, és ezt a törekvést sok egyéb mővészeti ág is megirigyelte. A festészetben kialakult a hiperrealizmus néven (melyet más fotórealizmusnak is hívnak), mely olyan részletesen örökít meg például egy emberi arcot, hogy a legapróbb pólusokat is láttatja. A technika mára olyan fejletté vált, hogy szinte bármit meg lehet mutatni a filmekben is. A helyszínelıs sorozatok vonzereje a naturalisztikus, hiperrealisztikus ábrázolásmód. Sokkoló képekben mutatják be a holttesteket, és a bőncselekményeket. Ilyenfajta ábrázolásmód ritka 17

18 volt az eddigi filmekben, fıleg a televízióban vetített sorozatokban. Ábrázolásmódját a tudomány és a technika hitelesítésére használja. Az ötödik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltık szerint melyik mőfajba lehet leginkább besorolni a helyszínelıs sorozatokat? A kitöltık 41%-a szerint talán sorozat különálló, eltérı epizódokkal (1-es válaszlehetıség). 40%-uk szerint esetleg a krimi mőfajába lehet besorolni (2-es válaszlehetıség). 31%-uk szerint nem igazán tudományos ismeretterjesztı (3-as válaszlehetıség). 68%-uk szerint egyáltalán nem lehet besorolni a szappanopera mőfajába (4- es válaszlehetıség). 29%-uk szerint talán szórakozató film (5-ös válaszlehetıség). Melyik mőfajba lehet leginkább besorolni a helyszínelıs sorozatokat? Osztályzatok Sorozat Krimi Tudományos ismertterjesztı Szappanopera Szórakoztató film 6. diagram. Az ötödik kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 egyáltalán nem, 2 nem igazán, 3 nem jellemzı/nem tudom, 4 talán igen, 5 teljes mértékben) A helyszínelıs sorozatoknak az adja a népszerőségét, hogy egy eddig ismeretlen világba enged betekintést; megjelenik benne a jó és a rossz harca; jelen van az ember és eddig megszerzett tudományos tapasztalat összhangja; igaz, hogy brutális a képvilága, de (még ha borzongva is) elfogadják az emberek, mert ezáltal új perspektívát nyújt (Császi, 2003). Érdekes, hogy annak ellenére, hogy az eddigi válaszok alapján bebizonyosodott, hogy a válaszadók többsége szerint jelen van benne a technika és a tudomány, mégsem tartják tudományos ismeretterjesztı filmnek. Fıleg a sorozat, a krimi és a szórakoztató film mőfajába sorolnák. 18

19 Manapság már nagyon nehéz elkülöníteni a különbözı mőfajokat ennek oka az intertextualitás. Például, hogy a National Geographic ismeretterjesztı mőfaja belevegyül a sorozat mőfajába, de ugyanez megtörténik fordítva is. A sorozat mőfaja is megjelenik a National Geograpic mősoraiban. Így egészítve ki egymást. A hatodik kérdés a következı: a megkérdezettek szerint mi a mondanivalójuk a helyszínelıs sorozatoknak? A válaszolók 45%-a szerint teljes mértékben (5-ös érték) az a mondanivalója, hogy nincs tökéletes bőntény. 28%-uk szerint talán az a mondanivalója (4-es érték), hogy a rendırség mindig elkapja a bőnözıket. A megkérdezettek 60%-a szerint teljes mértékben (5-ös érték) az a mondanivalójuk, hogy brutális világban élünk. Végül pedig, 40%-uknak az a véleménye, hogy talán (4-es érték) a technika diadala a mondanivalójuk. Mi a mondanivalójuk a helyszínelıs sorozatoknak? Osztályzatok Nincs tökéletes bőntény A rendırség mindig elkapja a bőnözıket Brutális világban élünk Technika diadala 7 diagram. A hatodik kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) (1 egyáltalán nem, 2 nem igazán, 3 nem jellemzı/nem tudom, 4 talán igen, 5 teljes mértékben) A megkérdezettek szerint a helyszínelıs sorozatok mondanivalója, hogy nem létezik tökéletes bőntény. Ezeket a sorozatokat látva, tényleg ez az állítás igazolódik be. Nincs olyan apró nyom, ami alapján ne tudnák azonosítani az elkövetıt (ujjlenyomat, hajszál, DNS, vérvagy izzadság csepp, féknyom, hang, vegyi anyagok, szövetszál stb.). A másik mondanivalója, hogy a rendırség mindig elkapja a bőnözıket. Ez az állítás az elızıbıl adódik. Mégis úgy gondolják, hogy nem tartja vissza a bőnözıket (elsı kérdés). Hiszen mindenki az Én -bıl indul ki, és ahhoz viszonyítva látja a többi embert ( İk ). 19

20 Az a válasz, hogy brutális világban élünk a legmagasabb eredményt érte el, ezt jelölték be a legtöbben: a megkérdezettek 60%-a (107 kitöltı). Ezeknek a sorozatoknak egyértelmően ez a negatív hatása. A nézıkben még inkább felerısíti, a zord világ szindrómát, még kegyetlenebbnek képzelik a világot. A mindennapos gyilkosságok látványa egy pesszimista világszemlélet kialakulásához vezet, még ha a bőnözıket mindig el is fogják. Ezt a harmadikszemély hatás elmélettel magyarázhatjuk, hiszen azért, mert engem ( Én ) visszatart a tudat, hogy ilyen fejlett a technika a gátlástalan bőnözıket ( İk ) nem tartja vissza. A válaszadók szerint a mondanivalójuk ezeknek a sorozatoknak a technika diadala is lehet. Az egyértelmő, hogy ilyen fejlett technika nélkül nem lennének képesek elkapni a bőnözıket. A modern technika nem csak az elkövetık elfogásában segít, hanem a népszerőség növelésében is (edutainment ismeretterjesztı oktatás). Egy olyan világba enged betekintést, mely eddig ismeretlen volt számunkra. A hetedik kérdésben arra kerestem a választ, hogy vajon felkeltették-e az érdeklıdésüket a technika iránt a helyszínelıs sorozatok? Erre a kérdésre egymásnak ellentmondó válasz jött ki, hiszen a válaszolók 43%-a azt mondja, hogy felkeltette az érdeklıdését a technika iránt, mert nem is tudták, hogy ilyen érdekes lehet, és szintén 43%-uk mondja azt, hogy egyáltalán nem keltette fel az érdeklıdésüket, mert ık csak a történetekért nézik a sorozatokat. Felkeltették az érdeklıdésüket a technika iránt? % 14% 43% Igen, nem is tudtam, hogy ilyen érdekes Nem, mert túl bonyolult számomra Nem érdekel, mert a történetekért nézem 8. diagram. A hetedik kérdés válaszainak megoszlása. (Saját kutatás alapján) 20

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

Kivel néznek tévét a gyerekek?

Kivel néznek tévét a gyerekek? A tévénézés individualizálódása Magyarországon II. Magyarországon az elmúlt 10 év során kibıvült csatorna- és mősorkínálat, az újonnan megjelenı gyerekcsatornák, illetve a külföldi csatornák magyar nyelvővé

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012.

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012. Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 12. Készítette: Kammerer Zsófia Dunabogdány TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 1 Óvodánk 11-12 között a TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 sz. pályázattal kapcsolatban vállalta, hogy egy

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Elıadásom azokkal a kisvárosokkal foglalkozik, amelyekben az elmúlt másfél évtized során felsıfokú szakképzı intézmény alakult. Értelmezési

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA TV mindenhol Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA A DISCOVERY NETWORKS KÜLDETÉSÜNK A KÍVÁNCSISÁG KIELÉGÍTÉSE

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények Testi fenyítés az iskolában Kutatási eredmények 2012. március 12. és 18. között arról kérdeztük a Varázsbetű Hírlevél olvasóinak véleményét, hogy szerintük elfogadható, vagy éppen kívánatos lenne-e az

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kérdıív képviselık számára

Kérdıív képviselık számára Kérdıív képviselık számára Politikai részvétel és képviselet" c. társadalomtudományi kutatási program (HU 0089 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében) Magyar Választáskutatási Program 2003-2011

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS 2014. NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS LIVE ÉS PLAYBACK NÉZETT IDŐ (ATV) NAPONTA 2014. november CÉLCSOPORT LIVE PERC PLAYBACK PERC PLAYBACK % TELJES NÉPESSÉG 297 3.4 1.1% 4-17 199 2.9

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl . A kutatás háttere és célja A Parking Szervezı Fejlesztı Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı... 3 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5 3. A vizsgálat... 12 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 3.1.1 A könyvtár története... 12 3.1.2 A könyvtár jelenlegi

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban KOZMA-BOGNÁR VERONIKA 1 DR. BERKE JÓZSEF 2 Podcasting, mint tanulást segítı megoldás 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 2 Gábor Dénes Fıiskola, Alap és Mőszaki Tudományi Intézet kbv@ex1.georgikon.hu, berke@gdf.hu

Részletesebben