A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes Szerkezetben - Érvényes: szeptember 1.-től

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, Internetes honlapja A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Lakossági mikrohullámú szolgáltatási csomagok VértesComp START szolgáltatási csomag VértesComp BASIC szolgáltatási csomag VértesComp WORK szolgáltatási csomag Üzleti mikrohullámú szolgáltatási csomagok VértesComp P-t-P szolgáltatási csomag (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások 15. igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi korlátai 4.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Standard hozzáférés Bérelt vonali hozzáférés A szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi korlátjai Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító 18. üzembe helyezésre vállalt idő (célérték), az igénybejelentéstől számítva 6. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere 6.1. Hálózatminőség Szolgáltatás rendelkezésre állás A minőségi kötbérre vonatkozó rendelkezések A karbantartási időre vonatkozó rendelkezések Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői 20. jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 8. Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén megillető jogok 8.1 A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerződésmódosítás esetei Áthelyezés Átírás Csomagmódosítás Változás az előfizető adataiban Az Előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés 26. leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke 9.1 Az Előfizető által kérhető szünetelés szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés Felektől független okok miatti szünetelés Az Előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az Előfizető által indított vagy 28. az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi,

3 vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei 10.1 A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás Tiltott Internet-használat miatti szolgáltatás-korlátozás Az Előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölé- 31. se, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 11.1 Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei Előfizetői felmondás Szolgáltatói felmondás Előfizető szerződésszegése miatt Előfizető díjtartozása miatt A szolgáltató érdekkörében bekövetkező más okból A hibabejelentő elérhetősége, vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyil- 34. vántartásba vételének menete 13. Az Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése Az Előfizető jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető köt- 39. bérmértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke, az Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 14.1 Az Előfizető jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megil- 39. lető díjcsökkentés mértéke 14.3 Az Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Az Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és 41. időtartama, az adatbiztonság, valamint az előfizetőknek, illetve felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatás 16.1 Személyes adatok kezelése A Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése Az Előfizetői Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerű és egy- 42. értelmű mértéke, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre való jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az Előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésének szabályai 17.1 Számlázás gyakorisága Számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Készpénzes fizetési módok Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: Késedelmi kamat A Szolgáltatási Díjak számítása Vegyes Rendelkezések Az előfizetők tájékoztatása Közzététel Értesítés

4 18.2 A Felügyeleti szerv címe, telefonszáma 46. Mellékletek jegyzéke 47. A szolgáltató neve, címe Név: VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 4283 Létavértes, Arany János u. 31. A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, Internetes honlapja A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége az alábbi: Cím: 4025 Debrecen, Péterfia u. 2. 3/306. Központi elektronikus-levél cím: Ügyfélszolgálati telefonszám: Nyitvatartási idő: munkanapokon A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása A VértesComp Kft. a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján Internet-hozzáférési Szolgáltatásokat nyújt, amelyek az alábbi szolgáltatási csomagokban vehetők igénybe az Előfizetők által. Lakossági mikrohullámú szolgáltatási csomagok VRT-START szolgáltatási csomag Hozzáférés típusa mikrohullámú hálózati hozzáférés Biztosított mikrohullámú végberendezés 1 db Adatátviteli sebesség Garantált Mbit/s Maximum Mbit/s Letöltés 0,38 1,51 Feltöltés 0,12 0,51 Végponti számítógép munkaállomások száma Ingatlanon belül szabadon megosztható VRT-BASIC szolgáltatási csomag Hozzáférés típusa mikrohullámú hálózati hozzáférés Biztosított mikrohullámú végberendezés 1 db Adatátviteli sebesség Garantált Mbit/s Maximum Mbit/s Letöltés 1,02 3,07 Feltöltés 0,38 1,02 Végponti számítógép munkaállomások száma Ingatlanon belül szabadon megosztható 4

5 VRT-WORK szolgáltatási csomag Hozzáférés típusa mikrohullámú hálózati hozzáférés Biztosított mikrohullámú végberendezés 1 db Adatátviteli sebesség Garantált Mbit/s Maximum Mbit/s Letöltés 1,02 6,14 Feltöltés 0,38 2,04 Végponti számítógép munkaállomások száma Ingatlanon belül szabadon megosztható A lakossági csomagokhoz 1 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. Üzleti mikrohullámú szolgáltatási csomagok VértesComp Business B5 B10 B20 Letöltési sávszélesség (max): Mbit/s: 5,12 10,51 21,02 Feltöltési sávszélesség (max): Mbit/s: 5,12 10,51 21,02 Garantált letöltési sebesség Mbit/s : 5,12 10,51 21,02 Garantált feltöltési sebesség Mbit/s : 5,12 10,51 21,02 Belépési díj határozatlan időre: Az előzetes felmérés alapján kiajánlott díj, min.: Ft. Havidíj határozatlan idejű szerződéssel: Ft Ft Ft. VértesComp P-t-P szolgáltatási csomag (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás A Szolgáltató bérelt vonali szolgáltatása n*2 Mbit/s adatátviteli sebességű, IP protokollt használó dedikált csatornát (sávszélességet) kínál az előfizető különböző telephelyeinek összeköttetésére. Az Előfizetői hozzáférési pontok közötti összeköttetést a Szolgáltató hozza létre az Előfizető igénye szerinti, n*2 Mbit/s nagyságú sávszélességben. Az átvitel transzparens, kétirányú átvitelt biztosít IP alapú alkalmazásokhoz. Az (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatásra irányadó szerződéses rendelkezések ahol jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik megegyeznek az Internet hozzáférési szolgáltatásokra irányadó feltételekkel. A szolgáltatások az előfizetői szerződés megkötése és a 3. számú Mellékletben meghatározott díjak megfizetése ellenében vehető igénybe. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi korlátai 5

6 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szerződés az Internet Szolgáltatási Szerződésből, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekből áll. Az igénylő a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselőjénél írásban, illetőleg a szolgáltató Internet oldalán található elektronikus adatlapon teheti meg az alábbi minimális tartalommal: a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; b) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; c) természetes személy előfizetőnek az EHT (4) szerint nyilatkozni kell, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizetői Szerződés megkötése előtt az EHT (5) szerint az Előfizető módosíthatja ezen nyilatkozatát. d) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, az előfizető adószáma valamint bankszámlaszáma; e) kapcsolattartásra alkalmas telefonszám; f) az előfizető hozzájárulása az EHT (2) alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az EHT-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; g) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye; h) az igényelt Internet-hozzáférési Szolgáltatás típusa i) igénybejelentés, helye, ideje Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése, illetőleg rendelkezésre állása. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, úgy megteszi szerződéskötési ajánlatát az Igénylő számára, s egyben 15 (tizennöt) napon belüli időpontra az Igénylő által erre a célra megadott telefonszámon időpontot egyeztet a Szolgáltatás telepítésére, amennyiben a Felek egyező akarattal eltérően nem rendelkeznek. Ha az előfizető a szerződéskötést követően, de még a bekapcsolás előtt a szerződést felmondja, a 3. számú Mellékletben meghatározott mértékű elállási díjat köteles megfizetni. 6

7 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a szolgáltatás a mikrohullámú távközlési hálózaton megvalósított szélessávú Internet-hozzáférési szolgáltatást jelenti (SZJ: ), amelynek segítségével az Előfizetők elérhetik az Internet hálózatot. A szélessávú mikrohullámú Internet hozzáférés módja a Szolgáltatónál a standard (pont-multipont), vagy bérelt vonali (pont-pont) hozzáférés lehet. Standard hozzáférés A standard hozzáféréshez az Előfizetőnek rendelkeznie kell a Szolgáltató által telepített mikrohullámú szolgáltatási végponttal, amely egy irányított mikrohullámú adatátviteli egységből és tápfeladóból áll. A szolgáltatás átadási pontja a tápfeladó és az Előfizetői berendezés (számítógép vagy útválasztó) közötti UTP kábel Előfizetői berendezés felőli csatlakozója. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a Szolgáltató az előfizetői szerződéskötéssel egy időben esedékes bekötésidíj megfizetése ellenében bocsátja az előfizető rendelkezésére. A szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni, ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget is illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Amennyiben alapul szolgáló szerződés megszűnt, és az előfizető a szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül visszaszolgáltatni köteles. A Szolgáltató a standard Internet-hozzáférési szolgáltatást a 5GHz-es frekvenciasávban biztosítja. (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott bérelt vonali szolgáltatás keretében Szolgáltató az Előfizető által megjelölt előfizetői hozzáférési pontok között pont-pont mikrohullámú összeköttetést létesít az Előfizető kizárólagos használatára díj ellenében. A Szolgáltató a hálózati végpontok között az IP alapú forgalom számára transzparens átviteli kapacitást nyújt. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához. Az Előfizető felé a szolgáltatás Ethernet interfészen keresztül valósul meg a fentiekben meghatározott berendezések segítségével, amelyeket a Szolgáltató biztosít az Előfizető számára. Az előfizető a mikrohullámú adatátviteli egység Ethernet interfészére csatlakoztatott, ethernet szabványnak megfelelő eszközzel veheti igénybe a szolgáltatást. 7

8 A Szolgáltató a bérelt vonali szolgáltatást az 5GHz-es frekvenciasávban biztosítja. A szolgáltatás igénybevételének időbeni és földrajzi korlátai A Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja. A VértesComp Kft. által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatások az 1. számú Mellékletben meghatározott településeken vehetők igénybe. Arról, hogy az adott településen belül az Igénylő által meghatározott helyen a VértesComp Kft. képes-e az Internet szolgáltatás biztosítására az Előfizető a Internet címen, illetőleg az Ügyfélszolgálati Irodában tájékozódhat. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerződéskötési kötelezettsége, az Előfizetői Szerződés kötését bármikor megtagadhatja, különösen, ha nyilvántartása szerint az Előfizetőnek számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a VértesComp Kft. az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerződés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket az előfizető nem tudja biztosítani. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idő (célérték), az igénybejelentéstől számítva A Szolgáltatás nyújtásához szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítését és üzembe helyezését Szolgáltató az Internet Szolgáltatási Szerződés Előfizető által aláírt példányának kézhezvételétől számított 15 napon belül biztosítja (bekapcsolási idő). Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítése az Előfizető helyiségében hajtható végre és az csak az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy a Szolgáltatóval, illetve Előfizetői Hozzáférést Nyújtó Szolgáltatóval történt megállapodás szerinti időpontban Szolgáltatón vagy Előfizetői Hozzáférést Nyújtó Szolgáltatón kívüli okok miatt nem volt lehetséges, úgy a bekapcsolási idő az időkieséssel meghosszabbodik. Előfizető köteles a Szolgáltató vagy teljesítési segédje által a Szolgáltatás kiépítését követően részére bemutatott jegyzőkönyvet aláírni, amely a kiépítés és üzembe helyezés tényét rögzíti. Ha Szolgáltató az e pontban vállalt határidőn belül nem biztosítja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve az igénybevételt, és a késedelem oka nem az Előfizető érdekkörében merült fel és Előfizető az igényét Szolgáltatónak írásban (levélben) benyújtja, Szolgáltató minden 8

9 egyes késedelmes naptári nap után 1000 Ft,- kötbért, de legfeljebb a Díjszabás szerinti egyszeri bekapcsolási díj 20%-át köteles Előfizetőnek az első késedelmes teljesítési napot követő 30 napon belül megfizetni, vagy azt Előfizető következő Szolgáltatási Díjra vonatkozó számláján jóváírni. 9

10 A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségére vonatkozó mutatókat a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. számú Melléklete tartalmazza. A szolgáltatás minőségére vonatkozó szabványok az alábbiak, Ethernet ISO/IEC :2000 IT; MSZ EN :2000; DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION September 1981; RFC 793 TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL. Ennek megfelelően az alábbi küszöbszinteket kell figyelembe venni. Hálózatminőség Az Internet hálózat úgy nevezett store and forward működést tesz lehetővé, tehát a szolgáltatás igénybevételében várakozással kell számolni az ún. csúcs időszakokban, amikor a hálózatot nagy számú Előfizető használja egyidejűleg Internet-hozzáférésre. A szolgáltató az Internet hálózati kapcsolatszolgáltatások esetén vállalja, hogy a szolgáltatás biztosításának ideje alatt, az estek 98%-ban az TCP adatcsomagok továbbításának ideje nem rosszabb, mint 1500 msec az előfizetői végberendezés és a szolgáltató helyi fejállomása között. Szolgáltatás rendelkezésre állás Az Internet-hozzáférési szolgáltatás előfizetői számára a nap 24 órájában a várakozásmentes hozzáférés biztosított, a sebesség azonban változhat az igénybevevők, illetve a nemzetközi vonalak és a cél számítógép terhelésétől függően. A Szolgáltatás átlagos éves rendelkezésre állása éves szinten 99%, illetve az éves kiesési idő az Előfizetői Hozzáférési Ponton nem haladhatja meg egy évben a 88 órát. Az Előfizető által az Egyedi Előfizetői Szerződés szerint igénybevett sávszélességű mikrohullámú Szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató biztosítja, hogy a 3.1, 3.2, 3.4 és 3.5 pontokban részletezettek szerinti minimális sávszélesség értékek folyamatosan az Előfizető rendelkezésére álljanak. A táblázatokban jelölt maximális sávszélesség értékek nem érhetőek el folyamatosan, azok elérhetősége a mindenkori átviteltechnikai és forgalmi viszonyok függvénye. 1

11 A minőségi kötbérre vonatkozó rendelkezések Amennyiben Szolgáltató a tárgyévben a 6.2 pontban előírt átlagos éves rendelkezésre állás szerinti kiesési időt meghaladja és Előfizető kötbérigényre vonatkozó bejelentését a tárgyévet követő év január 15-ig írásban megteszi, a kötbér összege a tárgyévben a Szolgáltatással kapcsolatban kifizetett rendszeres díjak összegének a rendelkezésreállás-csökkenés százalékos mértékének felével megegyező hányada (így 98 %-os rendelkezésre állás esetén, azaz 1 %-os rendelkezésre állás csökkenés esetén tehát 0.5 %), de maximum az egy éves díj 20%-a. Amennyiben Szolgáltató a 3.1, 3.2, 3.4 és 3.5 pontok szerinti minimális sebességi értéknél kisebb sebességű Szolgáltatást nyújt és Előfizető az igényét Szolgáltatónak írásban (levélben) 5 napon belül benyújtja akkor Előfizető a hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett óra után a havidíj vagy más rendszeres előfizetői díj egy órára eső összegének felével megegyező összegű jóváírásra jogosult az Előfizető igénybejelentését követő számla összegéből. A karbantartási időre vonatkozó rendelkezések A rendszeres karbantartás alkalmanként az 5 munkanapot nem haladhatja meg, de arra csak a) az Előfizetői Hozzáférési Pontot alkotó berendezések és eszközök karbantartása vagy cseréje, b) a Szolgáltatói eszköz karbantartása (szoftver frissítés, szoftver csere, adatbázis karbantartás, átterhelés, eszközbővítés, eszközcsere), c) a Szolgáltató és az Előfizetői Hozzáférést Nyújtó Szolgáltató közötti elektronikus hírközlő hálózat karbantartása, fejlesztése, bővítése, karbantartása miatt kerülhet sor. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A Szolgáltatás igénybevételéhez Előfizetői Szerződés megkötése szükséges. Az Előfizetői Szerződés kizárólag írásban jöhet létre a Felek között. Az írásbeli Előfizetői Szerződés két példányban jön létre, amelyből egy a Szolgáltatót, egy pedig az Előfizetőt illeti meg. Az Előfizetői Szerződés határozatlan, vagy határozott 12 hónapos időtartamra jöhet létre. Az írásban létrejött Előfizetői Szerződés kötelező tartalmi elemei: a) a Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; 1

12 b) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; c) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; d) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; e) kapcsolattartásra alkalmas telefonszám; f) az előfizető hozzájárulása az EHT (2) alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az EHT-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; g) a szerződés tartama; h) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; j) a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; k) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; m) a szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére; n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetőségük megjelölését; o) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye és az előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói nevei, valamint alap jelszavai1 Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét. Az előfizetői hozzáférési pont meghatározása tekintetében az előfizetők által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az előfizető kifejezett kérésére létesíthető az előfizető helyiségén kívül; p) az általános szerződési feltételek elérhetősége, valamint az előfizető azon nyilatkozata, amely szerint az e szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja. Ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződésnek a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, ide- 1

13 jét, lakóhelyét, illetőleg tartózkodási helyét is tartalmaznia kell. Az előfizető a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az előfizetői szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy előfizetőként kívánja igénybe venni. Az előfizető e nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt bármikor módosíthatja, a megfelelő csomag változtatásával együtt. A nem természetes személy, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja a nem természetes személy előfizető cégbírósági bejegyzéséről (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. A Szolgáltató a Szolgáltatás telepítése során amennyiben ehhez az Előfizető hozzájárul az Előfizető számítógépére telepíti a Szolgáltató hatályos ÁSZF-jét, valamint átadja az Előfizető számára az ÁSZF egy írásbeli kivonatát is. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató írásbeli formában is átadja a Szolgáltatás telepítés idején hatályos ÁSZF-jét. Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén megillető jogok A szerződésmódosításra a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha az előfizetőnek a VértesComp Kft-vel szemben fennálló díjtartozása nincs. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá c) a Szolgáltatás díjainak módosulása esetén; végül d) a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: 1

14 i) az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; ii) új szolgáltatási csomagok bevezetése; iii) a szolgáltatási terület növekedése. Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató az Előfizetőt az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire a módosítások lényegének rövid leírása a módosítások hatálybalépésének időpontja a módosított és közzétett ÁSZF elérhetősége díjmódosítás esetén a módosított szolgáltatási díj pontos összege a módosítás indokolása az előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványokat A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Amennyiben az Előfizető a fentiekben meghatározott tartalmú értesítés kézhezvételét, vagy napilapban történő megjelentetés útján közölt értesítés esetén az ÁSZF módosításról szóló hirdetmény második megjelenését követő 8 (nyolc) naptári napon belül nem tesz a Szolgáltatónál eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, abban az esetben a módosításra tett nyilatkozattételének elmulasztása az egyoldalú ÁSZF módosítás elfogadásának minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, vagy az Igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosítás elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra a Szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül, ha arról a Felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben ekként állapodtak meg. 1

15 Az Előfizető jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizető, a szerződést csak akkor mondhatja fel 15 (tizenöt) napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követő időszakra eső összegét. Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől. Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerződésmódosítás esetei Áthelyezés Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésére Szolgáltató csak határozatlan időre kötött Előfizetői Szerződés estében köteles. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői Hozzáférési Pontot Szolgáltató áthelyezés keretében olyan területeken tudja létesíteni, ahol Szolgáltató már nyújt Szolgáltatást. A szolgáltatás Hozzáférési Pontjának áthelyezést Szolgáltató kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha Előfizető az áthelyezéssel egyidejűleg az Előfizető által megjelölt új földrajzi helyen az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésének minden műszaki feltétele adott. Amennyiben Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pont helyét meg kívánja változtatni, Szolgáltató a változtatási kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül köteles Előfizetőt tájékoztatni a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, továbbá a kérelem elfogadása esetén az áthelyezés költségeiről és az áthelyezés végrehajtásának ütemezéséről. Szolgáltató az áthelyezést az áthelyezés végrehajtása műszaki lehetőségeinek függvényében az áthelyezésre vonatkozó kérelem elfogadásának visszaigazolásától számított 30 napon belül köteles teljesíteni. Az áthelyezés ellenértékét az Előfizető utólag az áthelyezett végpont létesítését és üzembe állítását követően köteles egy összegben Szolgáltatónak megfizetni. 1

16 Ha a Szolgáltató a jelen pont szerinti határidőt nem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az áthelyezés díja egyharmadának megfelelő összegű, legfeljebb azonban az áthelyezés díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni. Az áthelyezési díj mértékét a 3. számú Melléklet tartalmazza. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az előfizető kérésére akkor, ha az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Átírás A szolgáltató az előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az előfizető átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhető. Az előfizető és az új igénylő közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napon belül átírja az új igénylőre, amennyiben a műszaki feltételek nem változnak és az új igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlan jogszerű használója, a felek valamelyike az előfizető esetleges díjhátralékát rendezi, továbbá a Felek megállapodnak a korábbi Előfizető címének, jelszavainak megszűnésével kapcsolatosan. A teljesítési határidő a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Amennyiben egyéni előfizetői szerződés átírását kérik nem természetes személy igénylőre, a nem természetes személy illetve egyéni előfizetőre vonatkozó a 3. számú Mellékletben közölt egyszeri csatlakozási díj különbözetet is meg kell fizetni, de az átírást kérő ebben az esetben sem köteles belépési díjat fizetni a szolgáltatónak. Az előfizető halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. 1

17 Az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejűleg a Szolgáltatás hozzáférési pont helye is megváltozik. Csomagmódosítás A VértesComp Internet-hozzáférési szolgáltatás Előfizetőinek lehetősége van arra, hogy Szolgáltatási Csomagjukat az előfizetői jogviszony időtartama alatt a jelen pontban foglalt rendelkezések szerint megváltoztassák. Az új Szolgáltatási Csomag igénybevételét a Szolgáltató a bejelentést követő hónap első napjától illetőleg havitól eltérő számlázási ciklus esetén a számlázási ciklus lezárultát követő hónaptól biztosítja a Szolgáltató, ha a szerződésmódosítás a tárgyhó, illetőleg a számlázási ciklus utolsó hónapjának utolsó napját legalább 15 nappal megelőzően megtörténik. A Szolgáltató nem köteles az Előfizető Szolgáltatási Csomagját abban az esetben módosítani, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn, illetőleg ha az Előfizető kötelezettséget vállalt egy adott díjcsomag meghatározott időre történő igénybevételére az ebből eredő kedvezmények megszerzése végett. Változás az előfizető adataiban Az előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel. Az Előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szünetelhet mind az előfizető, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, előfizetői, ill. szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok következtében. 1

18 Az Előfizető által kérhető szünetelés szabályai A szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni. Az előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdeti időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetést megelőzően legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének 12 naptári hónap alatt előfizetői kérelem alapján kérhető minimuma 1 (egy) hónap, míg leghosszabb időtartama, az összes szüneteléssel együttesen maximum 6 (hat) hónap, a Szolgáltatónak a korlátos erőforrásokkal ( címek, IP címek) való gazdálkodása miatt. A bérelt vonali Internet-hozzáférési szolgáltatások szüneteltetésére Előfizetői kezdeményezésre nincsen mód. A szünetelés időtartama alatt miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja az Előfizető címeit, webtárhelyét, IP cím tartományát az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződésre vonatkozó listaárak szerinti Szolgáltatási Díj 50 %-át köteles megfizetni. Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, úgy a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A határozott időtartamú szolgáltatási szünet lejártával amennyiben az előfizető másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendes karbantartások esetét -, a szünetelés időtartama alatt az előfizető díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésről amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Előfizetőket 15 (tizenöt) nappal korábban, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjában kiesett időszakra vonatkozó előfizetési díjhányadot a következő havi számlában az Előfizető számára jóváírja. Felektől független okok miatti szünetelés 1

19 A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által előírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidőben megtette. Az Előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az Előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei A Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével az alábbi esetekben jogosult: Ha az előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését Ha az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt legalább 30 (harminc) napos határidő lejártát követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot. A Szolgáltatás korlátozása a korlátozás első három hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az előfizetőnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását ne akadályozza. A szolgáltató nem köteles alkalmazni e szabályt, ha az előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás A Szolgáltató folyamatos felügyelettel méri az Előfizetői berendezések terhelését. Erre a Szolgáltatónak a sávszélességgel való gazdálkodása, s ezáltal a szolgáltatás minőségének fenntartása miatt van szüksége. A szolgáltató a szolgáltatás megfelelő minőségét nem tudja biztosítani, ha hálózatát az előfizetők túlterhelik. A szolgáltató jogosult az Előfizetői berendezést leválasztani a hálózatáról, ha arról túlterhelést okozó adatforgalom érkezik, hibás beállítás miatt a rendszer működését súlyosan zavarja. Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás 1

20 Amennyiben az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt legalább 30 (harminc) napos határidő lejártát követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot, abban az esetben a Szolgáltató az Előfizető Internethozzáférését korlátozhatja. A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az Előfizető által igénybe vett Internethozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását jelenti. Tiltott Internet-használat miatti szolgáltatás-korlátozás A Szolgáltató elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és nemzetközileg elfogadott Hálózathasználati Elveket (AUP - "Acceptable Use Policy"), amelyek Magyarországon az Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati Elvek a címen érhetőek el az Interneten, valamint a jelen ÁSZF 4. számú Mellékletét képezik. Amennyiben az Előfizető megszegi a jelen ÁSZF 4. számú Mellékletét képező Hálózathasználati Elveket, abban az esetben a Szolgáltató az Előfizető szolgáltatását korlátozza, amely korlátozás a jelen pont értelmében a jogsértő tevékenységgel érintett szolgáltatás-rész WEB tárhely; szolgáltatás Előfizető általi használatának felfüggesztését, és / vagy az Előfizető által igénybe vett Internethozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását jelenti. Amennyiben az előfizető bármely, a Hálózathasználati Elvekben meghatározott tiltott cselekményt követ el, - ideértve azt az esetet is, amikor ugyan nem az előfizető a közvetlen elkövető, de az előfizető gépének felhasználásával követik el a jelen pontban foglalt tiltott tevékenység valamelyikét-, a szolgáltató azonnal korlátozza az Előfizető hálózati hozzáférését és felszólítja a fenti tevékenység 3 (három) napon belüli megindokolására vagy a fenti tevékenységtől történő tartózkodásra, a jogkövetkezmények feltüntetésével. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát a szolgáltató valamely előfizetője által hozzáférhetővé tett információ sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell: a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését; b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat; c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét. 2

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Rege Péter József E.V. Készült: Kőszeg, 2009. május 22. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. október 31. BEVEZETŐ... 1 1. Szolgáltató adatai... 1 1.1. Szolgáltató

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben