B A L A T O N - F E L V I D É K I S Z Ő L Ő M Ű V E L É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B A L A T O N - F E L V I D É K I S Z Ő L Ő M Ű V E L É S"

Átírás

1 B A L A T O N - F E L V I D É K I S Z Ő L Ő M Ű V E L É S Balogh Emese május munkaközi

2 A táj az ember társadalmi arca, azaz a táj mindig tükröt tart a kor elé, és leolvasható róla (benne) az adott társadalom lényege, kultúrája, az ember és a természet viszonya. (Laposa, 13.o) _ Szőlő bor Balaton-felvidék A föld egyik legrégebbi kultúrnövénye a szőlő. Mintegy 6000 évvel ezelőtt már termesztették az ősi Keleten. A szőlő egyaránt alkalmas gyümölcs a nyers fogyasztásra, de alkalmas bor készítésére is. A szőlő levéből származó must vagy cefre erjedés útján válik borrá. A szőlő elsősorban a mérsékelt égöv növénye, mert ezen az éghajlaton nyerhető belőle jó minőségű bor. A magyar nép számára a szőlővel való foglalatoskodás a Honfoglalás előtti időkig nyúlik vissza, a szőlő, bor, szűr, seprű, pince stb. szavak tanúsága szerint. Azonban az akkori eljárások és technikák a keleti országrész szőlőművelés hagyományaiban él tovább. A Dunántúlon így a Balaton-felvidéken római kori hagyományokra épül. Majd később az ország területén megforduló vallonok, a törökök elől menekülő szerbek és más délszláv népek hatása is érzékelhető a helyi szőlőművelésben. A Balaton-felvidék a Balaton északi partján, a tó keleti sarkától a nyugati sarkáig Balatonfűzfőtől a Tapolcai-medencéig tartó, északról a Bakonyi-fennsíkkal illetve a Bakonnyal határolt sávot foglalja magában. A Balaton-felvidék szőlőművelése és borkultúrája a Római Birodalom hagyományaira épült, annak részleges továbbélését jelenti. A Balaton-felvidék földrajzi és klimatikus viszonyait tekintve egyformán a szőlőművelést segítik. A megfelelő talajviszonyok anyaga és lejtésviszonyai mellett a megfelelő csapadékmennyiség, az elegendő napsütéses órák száma tette lehetővé a táj sajátos arculatának és hangulatának kialakulását. A Balaton-felvidék a magyar fehérbor termelés egyik kiemelkedő helyszíne. _ Történeti áttekintés Hazánk területén, az írásos és egyéb leletanyagok alapján, a szőlőtermesztés az időszámítás előtti korszakba nyúlik vissza. Az i.e. III. századból maradtak fent különböző eszközök a Dunántúlon, melyek már a római kor előtti szőlőművelés bizonyítékai. Az i.sz. I. században a borkészítés korlátozásáról tanúskodik a Lex Domitiana, mely az itáliai borokkal szemben, a pannon borok visszaszorításáról ír. Az igazi fellendülés a II-III. századra tehető. A Római Birodalom bukását követően a szőlőművelést a helyiek folytatták a területen. Ennek eredményeképpen a IX-X. századra az egész Kárpát-medencében elterjedt a szőlőművelés.

3 A XI-XIV. századból már írásos emlékek (oklevelek) is bizonyítják a szőlőművelés és borkészítés hagyományait. Ekkor már tudatosan telepítik a szőlőket a meredekebben fekvő területekre, ahol a nap beesési szöge jobb, ami a kiéleződő verseny következtében válik fontossá, amikor a bor áruvá válik és előtérbe kerül a tartós, jó minőségű bor előállításának igénye. A XV-XVII. században kialakul az egységes jobbágyság és telekrendszer, mellyel szükségszerűen együtt jár a fejlettebb művelési technika is. A Balaton-felvidék déli lejtőin a maradék erdők írtása felgyorsul, mocsaras területek csapolnak le és helyükbe szőlőket telepítenek. Ebben az időszakban önállósul a szőlőföld a jobbágytelek egyes részeitől, mely megteremti az alapjait a későbbi ún. hegyközségi szervezetnek. A Balaton-felvidék bortermelésének virágkora Mátyás király uralkodásának idején volt, halálát követően a szőlőtermelők jogait korlátozták, így visszaesett a termelés is. A mohácsi vészt követően és a török uralkodás közel két évszázadra állította meg a Balaton északi partján a fejlődést. A XVI-XVII. században csak a városok, kolostorok és erődítmények környékén, valamint a hadiutaktól távol eső települések határában folytattak szőlőművelést. A XVIII. században a szőlőhegyek élete felpezsdült a török kiűzése után. Azonban már a század második fele újabb visszaesést hozott Mária Terézia gazdaság- és vámpolitikáját követően, mivel a bor ára igen alacsonyra zuhant. De ugyanebben az időszakban épülnek fel a szőlőkben a hegybéli hajlékok (pincék, présházak) és hegyközségekbe tömörülnek a gazdák. Ez utóbbi szervezetbe a szőlőtulajdonosok és szőlőművelők társadalmi rang nélkül egyenrangúan vehettek részt és saját törvényeik (mely jogaikat és kötelezettségeiket tartalmazta) az államigazgatási határoktól független, földrajzi adottságok szerinti határok szerint működött. Lényegében érdekvédelmi szervnek tekinthető. Törvényeik kiterjedtek például a hegyen való magaviseletre, tilos volt lopni, káromkodni, az utakról letérni stb., de szabályozta a szőlők adásvételét. A XIX. században a reformkor a magyar szőlő- és bortermelés fejlődését előkészítette, 1868-ra véglegesen eltörölték a bodézsmát, a gazdagabb paraszti réteg jelentősen tudta növelni szőlőterületeit, ugyanakkor az 1880-as években a szőlők jelentős része továbbra is a szőlőművelő kisgazdák kezén maradt. A filoxéravész (gyökértetű) előtti állapotok kedvezően hatottak a minőségi és korszerű szőlőművelésre. Az novemberében a Balatonfelvidéken megjelenő filoxéra járvány a területek jelentős részét pusztította el, ezt követően a partközelébe eső telkeket olcsón vásárolták fel vállalkozók és alakítottak ki üdülőterületek. Az üdülés széleskörben a XX. század folyamán terjedt el, folyamatosan visszaszorítva a szőlőművelésre alkalmas területek nagyságát. De az új fajokkal telepített területeken újraéledő szőlőművelés gondjait tovább növelte az közötti gazdasági világválság. Összefoglalva elmondható, hogy a szerencsés földrajzi és éghajlati viszonyok mellett, az időjárás szeszélyének nagymértékben kitett szőlőművelés sikerét a történelmi események sora

4 jelentősen nehezítették időről időre. A körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás ugyanakkor mindig a szőlőtermesztés és borkészítés felfutását eredményezte. A legutóbbi virágkornak tekinthető a XVIII - XIX. század, melynek nyomai alapvetően a mai napig meghatározzák a Balaton-felvidék arculatát. _ A szőlőművelés és borkészítés eszközei és munkanemei A szőlőművelés rendszerint az első gyümölcsfák virágozása idején a tavaszi (márciusi) metszéssel kezdődik. Korábban jellemző volt a kopaszfejre metszés, azaz amikor csak szemet hagytak a tőkén, de a XIX. század második fele óta terjedt el a két- illetve három szemre metszés. A folyamat jelentősége a termelés mennyiségében és minőségében mutatkozik meg. Eszköze az ún. metszőkés, ennek érdekessége, hogy a pengével ellentétes oldalon egy baltát találunk, amivel a szőlőtőke elszáradt részeit és a tőke kérgét a metszéssel egyidejűleg tudták eltávolítani. A gyors toló mozdulatnak köszönhetően a szőlővesszőn nem egy hosszúkás, hanem egy kerek, alapvetően vízszintes metszést lehetett végezni. A metszőollók később, a XIX. század folyamán terjedtek el és gyakorlatilag teljesen kiszorították a metszőkést. A kapálás fáradságos munkáját régebben csak évente kétszer végezték el, melynek eszköze a hagyományos kapa volt. A lejtős domboldal, melyen minden helyet gondosan kihasználva ültettek be és ekkor még nem is rendezték a tőkéket sorokba, nem is igen tette lehetővé más eszköz használatát. Ha a szüret előtt a föld nagyon gyomossá vált, akkor a gazt sarlóval vágták le. A harmadik kapálás csak a XIX. század folyamán terjedt el, amikor a bor minőségét próbálták ilyen módon is növelni. A később sorokba rendezett szőlőt ún. bakhátra kapálták, ami azt jelentette, hogy a tőke egy árokba került, így több csapadék jutott a tőke tövéhez. A szőlő érésekor a bakhátakat elgereblyézték, hogy azon minden nyom meglátszódjon. Tehát a szőlőcsősz feladata kettős volt, egyrészt a madarakat próbálta távol tartani, másrészt az illetéktelen személyeket. A szüret kezdetét a földesúr illetve a hatóságok határozták meg, mely egyszerre volt ünnep és munka. Az iskolákban, a bíráskodásban szünetet tartottak és mindenki kint volt a hegyen. A lányok, asszonyok szedték a fürtöket, a férfiak vitték a puttonyba rakott szőlőt a gyűjtőhelyre. Ott aztán a szőlőfürtöket kádakban megcsömöszölték, mezítláb kitaposták és csak ezután sajtolták az ún. középorsós sajtókkal. A szüret végeztével a falvak utcáin szekerekkel és lovakkal zenés felvonulást tartottak és bált rendeztek. A bor érlelése, forrása a szőlőkben elhelyezkedő pincékben történt, ahol közel celsius fokos állandó hőmérsékleten, fahordókban tartották a bort.

5 _ A hegyoldalak présházai, pincéi A Balaton-felvidék szőlőművelésének jellemzője, hogy a szüret során a préselés kint történt a hegyoldalban, majd itt helyben került pincébe is. Az épületek változatosságát biztosította, hogy földesúr, városi polgár, jobbágy egyaránt birtokos lehetet a szőlőhegyen, mint a hegyközség tagjai szabadon rendelkezhettek a szőlőikkel és építkezhettek. Így a gazdag földesúr pompás borházat, a városi polgár városias présházat, míg a jobbágy szerény pincét emelt. A változatosságot tovább gazdagította, hogy mind többen költöztek ki elsősorban a szegénység miatt a hegyre állandó lakosnak, télen-nyáron alkalmas hajlékká alakítva az épületet és megküzdve a vízhiány nehézségeivel. A Balaton-felvidéki pince- és présház típusok: 1 A legegyszerűbb az egyszintű, egyosztásos épület. Általában kőből boltozott, dongaboltozatos pince, földdel borított, esetleg nyeregtetővel fedett, homlokfala szintén kőből épült. A pince előtt egy fedett-nyitott tér volt, egyik oldalfalába tüzelésre alkalmas bemélyedés. Szőlőfeldolgozásra, bor- és szerszámtárolására használták. Padlását esetenként széna tárolására használták. Ajtaja helytakarékos, nyitás közben félbehajtható. Alapterülete m 2 közötti. 2 Az egyszintes, kétosztatú épület jellemzően présházból és pincéből áll. A két helyiség rendszerint azonos szélességű. A présház többnyire nyeregtetős, a boltpince földdel fedett, de lehetnek egy fedél alatt is. A présház általában sík fafödémes, a pince kőboltozatos, de a présház is lehet kőből boltozott vagy a pince is fafödémes. Ajtaja szintén nyitás közben félbehajtható. 3 A harmadik típus a háromosztatú egyszintes épület, a pince és a présház előtt egy pihenő szoba helyezkedik el. Elsősorban a falvaktól távolabbi illetve nagyobb szőlőterületek épület típusa, de a XIX. századtól általánossá vált. Az épület hossza eléri a métert, kőből épült, a szoba és présház fölött náddal fedett nyeregtető, a pince felett földdel borított boltozat. Az épület bejárata oldalt található, a présházba vezet. A présházban a szabd kémény alatt található a lapos kemence. 4 A kétszintes présház emeletén található a szoba, présház vagy konyha, alsó szintjén az általában bolthajtásos présház és pince vagy csak pince. Ez a típus jelenti az úri és paraszti pincék elmosódó határát. Bejárata ennek is oldal található és a présházba vezet. Az emeletes típus oldal irányból elénk tárulkozó látványa földszintes épületet sejtet, azonban a völgy felöli homlokzata már egy városias jellegű emeletes épület hatását kelti. Általánosan elmondható, hogy minden présház és pince épület hossztengelye a lejtésirányra merőlegesen helyezték el, ilyen módon a terepre ültetve az épületet. Másik fontos védjegye

6 a hegyoldalban a pincéknek, az épület körül ültetett gyümölcsfák, mely árnyékot vetnek magára az épületre és kellemesebb klímát biztosítanak a megpihenő szőlőművelőknek. A szőlőhegyen lévő hajlékokat minden szempontból az egyszerűség és a célszerűség határozta meg. A szerkezet lényegretörő, mindig az aktuális igényeknek megfelelően kis módosításokkal ismétlődő megoldásokat mutatják. Anyaghasználatában elsősorban a helyben fellelhető fát és követ (badacsonyi bazaltot és az almádi vörös követ) használtak, héjalásnak a nád állt rendelkezésre nagy mennyiségben, csak a tótól távolabb eső területeken fordul elő szalmafedés. Még egy dolgot fontos megjegyezni a Balaton-felvidéki présházakkal és pincékkel kapcsolatban, a díszítőművészetet. A fenti típusok erőteljesen egyszerűsítve mutatják be az épületek főbb karaktereit. Tekintve hogy egy terjedelmesebb időszakot ölelt fel ezen típusok építési időszaka, további változatosságok is fellelhetőek rajtuk. Ezek elsősorban az építészeti stílusok hatásainak lenyomata (elsősorban a XVIII. század második felétől kezdve). Erőteljes a barokk korszak, kisebb mértékben a klasszicizmus és a romanticizmus stílusjegyeinek előfordulása a díszítő motívumokban. Egy másik léptékre váltva, a présházakban fellelhető eszközök sokasága önmagukban is érdekes néprajzi kincsek. A falvakban szükségtelenné vált eszközök tároló helyének használt préshelyiségben a felgyülemlett lim-lom, szavak nélkül is képes elmesélni a XVIII-XX. századi szőlőművelés történetét. Önmaguk értékein túlmenően, ez tekinthető az elhagyatott pincék legnagyobb hozadékának a mai kor számára. A fentiek összefoglalására és a folyamatok összetettségének érzékeltetésére az alábbi idézettel fejezem be dolgozatomat: A szőlőre tekintve elgondolható, hogy mennyi ismeret és munka volt szükséges, mennyi tapasztalat kellett hogy felhalmozódjon az emberben (társadalomban), amíg a folyó menti erdők mélyén növő, gyakorta savanyú vadszőlőből zamatos bort adó, édes gyümölcsű szőlőfajokat varázsolt. (Laposa, 14.o)

7 Felhasznált irodalom Vajkai Aurél: Présházak és pincék a XVIII. századból a Balaton északi partján. 1956, Budapest, Akadémiai Kiadó. Vajkai Aurél: Balatonfelvidéki és Bakony vidéki falusi épületek a XVIII. századból. 1957, Budapest, Akadémiai Kiadó. Vajkai Aurél: Balaton melléki présházak. 1958, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Laposa József: Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken. 1988, Budapest, Mezőgazdasági Kiadó. Cseri Miklós S. Lackovits Emőke: A Balaton-felvidék népi építészete. 1997, Szentendre-Veszprém. Balassa Iván Ortutay Gyula: Magyar néprajz. 1979, Budapest, Corvina.

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v.

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék A borászat nyelve Szakdolgozat Készítette: Tóth Krisztina v. év magyar szak 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. A borászat története 2- II.1. Ókori

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány MAGYARORSZÁG HELYZETE A NEMZETKÖZI BORPIACI KÖRNYEZETBEN AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony 2009 Molnár E. Májer J. Lakatos A. Poór J. Brazsil

Részletesebben

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009. TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009. Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG

Részletesebben

TDK DOLGOZAT. Ribb Nóra BA

TDK DOLGOZAT. Ribb Nóra BA TDK DOLGOZAT Ribb Nóra BA 2011 REHABILITÁCIÓS STRATÉGIÁK A PANNONHALMI BORVIDÉKEN REHABILITATION STRATEGIES IN THE PANNONHALMA WINE REGION Kézirat lezárásnak időpontja: 2011.11.13. Rezümé Ribb Nóra I.évf.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÉRDEKKÉPVISELET A MAGYAR BOR PIACÁN Budapest, 2006

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola Szakdolgozat Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában Kodolányi János Főiskola Készítette Nagy Attila IFO/2 1 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés (turizmus és vendéglátás helyzete, helyi 3 marketing)

Részletesebben

Borkultúra borászati alapokkal

Borkultúra borászati alapokkal GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar Mosoni Péter Borkultúra borászati alapokkal egyetemi jegyzet - 1999 Irta: Mosoni Péter Borkultúra borászati alapokkal Lektorálta: Dr. Mercz Árpád

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése Pilismaróti Hírek A Maróti Hírek jogutódja Pilismaróti Hírek 2009. augusztus 20. XVIII. évfolyam 1. szám HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009 Múlt Tartalomjegyzék: Régmúlt A református templom nagyobbítása,

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

Ezerarcú Magyarország

Ezerarcú Magyarország Ezerarcú Magyarország Tartalom Magyarország, a természeti kincseskamra... 03 Történelmi múlt... 05 Borrégiók... 10 Balatoni borrégió... 10 Duna borrégió... 10 Egri borrégió... 11 Észak-dunántúli borrégió...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A Velencei tó-vértes borturizmusának

Részletesebben

ZENTA KÖRNYÉKI SZŐLŐSKERTEK

ZENTA KÖRNYÉKI SZŐLŐSKERTEK Szűgyi Ferenc ZENTA KÖRNYÉKI SZŐLŐSKERTEK A török kiűzése után új korszak kezdődött a szőlőkultúra történetében is. Ennek egyik jellemző mozzanata volt, hogy a népesség belső átrendeződése, illetve az

Részletesebben

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonfüred, 2014. 1 Megjelent: 1000 példányban a Balatonvin Borlovagrend kiadásában Felelős kiadó: Koczor Kálmán elnök-nagymester

Részletesebben

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25.

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25. 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira

Részletesebben

Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján. Készítette: Vajda Szabolcs

Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján. Készítette: Vajda Szabolcs Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján Készítette: Vajda Szabolcs Témavezető: Jámbor Imre CSc, DLA egyetemi tanár Társ témavezető: Fekete Albert PhD egyetemi docens

Részletesebben

A barokk Püspöki Palota épülete alatt húzódó pince helyreállítási

A barokk Püspöki Palota épülete alatt húzódó pince helyreállítási Bevezető A bor kulturális és gazdasági tényezővé vált napjainkban. A borban ott rejtőzik a fürt, a szél, a napfény, az eső, a ka- pálás, a metszés, a hordók dongája, a szüret zsivaja. A bor a táj mosolya,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Borvidékek Borkultúra Borgasztronómia

Borvidékek Borkultúra Borgasztronómia Borvidékek Borkultúra Borgasztronómia Oktatási segédanyag Készítette: Dr. Szabó Zoltán 2010 1. 1. Magyarország Borvidékei 1. 1. 1. Ászár-Neszmélyi borvidék bemutatása 1. sz. kép, az Ászár-Neszmélyi borvidék

Részletesebben

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN Tájökológiai Lapok 4 (2): 419 425. (2006) 419 TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN FÓRIÁN TÜNDE Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

EGER. Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei:

EGER. Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei: EGER Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei: 16. ábra: Hazánk borvidékei Forrás: http://borkurzus.szentignac.hu/wp-content/borok-as-borvidakek.ppt 1. Csongrádi 11. Somlói 2.

Részletesebben