1.1. Szélsőséges időjárási események hatása felszíni vizekre Alprojekt vezető: Padisák Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Szélsőséges időjárási események hatása felszíni vizekre Alprojekt vezető: Padisák Judit"

Átírás

1 1.1. Szélsőséges időjárási események hatása felszíni vizekre Alprojekt vezető: Padisák Judit TÁMOP A-11/1/KONV Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben című projekt nyitókonferenciájára május 24. (péntek), Pannon Egyetem, Konferencia Központ

2 1.1. Szélsőséges időjárási események hatása felszíni vizekre Alprojekti vezetője Dr. Padisák Judit intézetigazgató, egyetemi tanár Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezettudományi Intézet Idegenhonos fajok ökológiai kockázatbecslése (KN) A Balaton üledékképződésének változásai (PM) Evapotranszspirációs kutatások (AA) Kisvizek kutatása (PJ) 2

3 1. Idegenhonos fajok ökológiai kockázatbecslése Szakmai vezető: dr. Kováts Nóra egyetemi docens, PE Környezettudományi Intézet A kutatás célja: Azon paraméterek vizsgálata (populációdinamikai, biokémiai markerek), amelyek révén az idegenhonos fajok versenyképessége az őshonos fajok rovására nő. Annak vizsgálata, a klímaváltozás hogyan befolyásolja az idegenhonos fajok inváziós képességét. Modellfajok: Amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) Ezüstkárász (Carassius gibelio) 3

4 1. Idegenhonos fajok ökológiai kockázatbecslése 2013 (tervezett és folyamatban levő munkák): Terepen vizsgáljuk az amuri kagyló és ezüstkárász állomány nagyságának alakulását (a balatoni befolyók szisztematikus felmérése) Algoritmust dolgozunk ki az ökológiai kockázat értékelésére 4

5 2. Evapotranspirációs kutatások Szakmai vezetője Dr. Anda Angéla tanszékvezető, egyetemi tanár Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék Elkezdődött: a rendelkezésre álló vegetációtérképek feldolgozása a NYUDUVIZIG által üzemeltetett, a mintaterületen található mérőállomások adatainak feldolgozása, elemzése hínárral borított vízfelületek párolgásának meghatározása a mérés gyakorlati módszerének kidolgozása 5

6 2. Evapotranspirációs kutatások Adatgyűjtő pontok helyének meghatározása I. Adatgyűjtő pont Adatgyűjtők kihelyezése (vízhőmérséklet mérő, kombinált légnedvesség mérő, szélsebesség mérő) A nád növénykonstansának, Kc meghatározása, havi bontásban. II. Adatgyűjtő pont Kc ETopt ETo ahol, ETopt: evapotranspirométerben mért párolgás ETo: referencia evapotranspiráció Tervezett mérőhelyek Megvalósult mérőhelyek 6

7 3. A Balaton üledékképződésének változásai Szakmai vezető: Pósfai Mihály, egyetemi tanár Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék Kutatási célok: A Balaton üledékének részletes ásványtani jellemzése (különös tekintettel karbonátásványokra), a foszfor és az üledékásványok kapcsolatának meghatározása; a A Balatonban élő szűrő szervezetek üledékképződésre gyakorolt hatásának elemzése; A mai üledékképződési körülmények összehasonlítása a tó 15 ezer éves története során történt változásokkal. Kutatási módszerek: A Balaton üledékének részletes mintázása üledékcsapdával és kézi fúrásokkal; Az üledék ásványtani vizsgálata röntgen-pordiffrakcióval, a karbonátásvány-fázis és a Mgtartalom meghatározása; Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos módszerekkel az üledék egyedi szemcséi morfológiájának, szerkezetének, összetételének vizsgálata; Lézeres fényszóráson alapuló szemcseméret-vizsgálatok; A foszfor vizsgálatára szekvens kioldási vizsgálatok; A szűrő szervezetek pelletképzésének vizsgálata laboratóriumi körülmények között; Távérzékelésen (műholdfelvételeken) alapuló klorofill- és lebegőanyag-mérések. 7

8 3. A Balaton üledékképződésének változásai eddigi eredmények Mintavétel: A Balaton vizében kiváló karbonátásványok üledékcsapdás gyűjtése (nyugodt, jéggel borított időszakban 2011 februárjában) Lebegőanyag szűrése nagy térfogatú vízmintákból (2012 nyara, 2013 április) cm hosszú üledék-furatminták gyűjtése (2013 április; a Zala és más befolyók áradása idején, kelet-nyugati vízkémiai gradiens!) Kagylók és planktonikus rákok béltartalmának preparálása (2013 tavasza) Foszfortartalom vizsgálatához nagy mennyiségű üledék gyűjtése (2013 tavasza) Elvégzett elemzések: alapvető vízkémiai elemzések röntgen-pordiffrakciós felvételek értékelése (új minták + ~200 régi diffraktogram Hlavay- és Cserny-féle minták) pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos (SEM és TEM) vizsgálatok szekvens kioldásos kísérletek lézeres szemcseméret-mérések 8

9 3. A Balaton üledékképződésének változásai eddigi eredmények Röntgen-pordiffraktogramok elemzése a karbonátok ásványtana szempontjából: ~200 diffraktogram az 1990-es évekből származó, Földtani Intézet által vett, valamint a 2000-es évek elejéről való PE (Hlavay József csoportja által gyűjtött) mintákból kalcit, Mg-kalcit és dolomit kristályszerkezeti változata, ebből az összetételre vonatkozó következtetések Eredmény: az üledék 60-70%-a Mg-kalcit és dolomit a kalcit Mg-tartalma 2 és 17 mol% között változik, kelet felé nő; a dolomit a Keleti-medencében anomális rácsparamétereket mutat a tóban képződik? A Mg-kalcit Mg-tartalmának változása nyugatról keletre NY Tihanyi szoros K9

10 3. A Balaton üledékképződésének változásai eddigi eredmények Elektronmikroszkópos vizsgálatok (üledékcsapdás minták): a Mg-kalcit ~ 5 µm-nél kisebb, megnyúlt szemcséket alkot, melyek nanokristályok aggregátumainak tűnnek, azonban elektrondiffrakciós felvételek szerint egykristályok; Mg-kalcit, (Ca1-xMgx)CO3 1 µm a dolomit saját alakú szemcséket alkot; a szűrő szervezetek által kibocsátott pelletek jóval nagyobbak, 100 µm körüliek; a kvarcszemcséket kovaalgák kolonizálják. Dolomit, CaMg(CO3)2 10 pellet

11 4. Kisvizek kutatása Szakmai vezetője Dr. Padisák Judit intézetigazgató, egyetemi tanár Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezettudományi Intézet Zárt (szikesek [Fertő-mellék, Kiskunság] Kab-hegy) és nyílt (Kolontár, új dísztavak) medencéjű tavak Folyóvizek (Torna, Marcal) Makrozoobentosz, fitoplankton, fitobentosz, vizigombák, vízkémia Laboratóriumi algatenyészetek Ökofiziológiai vizsgálatok (fotoszintetron, kemosztát) 11

12 Torna-Marcal rendszer; Devecseri dísztavak (3): 4. Kisvizek kutatása 2005 óta rendszeres vizsgálatok 2012 áprilisa óta hetenkénti mintavétel klorofill-a mérés, biomassza becslés, diatomológiai vizsgálat, vízkémiai mérések, makrogerinctelen fauna felmérése. Kab-hegyi időszakos kistavak: 2008 óta 2 hetente Makrofita vegetáció Farkos- és farkatlan kétéltű fauna összetétele Szikesek: 2012 januárjától Előzetes florisztikai és ökológiai állapotbecslés 2006-ban és 2008-ban Mintavétel havonta Izolálás után hőmérsékleti és sókoncentráció vizsgálat 12 a kemosztát rendszerben, fotoszintézis vizsgálat

13 4. Kisvizek kutatása algatenyészetek, kemosztát Kemosztát berendezés tervezése és kialakítása algafajok ökológiai toleranciatartományának és kompetíciós képességének vizsgálatára (pl. szárazodást kísérő sókoncentráció növekedés hatása) - a berendezés megépült, kísérletek kezdődnek 13

14 Indikátorok 1 Fiatal kutató, Kiváló kutató (teljesítve, túlteljesítve) FP7/FP8 partnerek száma 10 (túlteljesítve) Marie Curie Initial Training Networks, FP7-PEOPLE-2013-ITN: Phosphorus in an Iron fist: coupling Elemental Cycles across Ecosystems and Scales (PHIRCE) A pályázatot 11 korzorciumi tag adta be, a Bayreuthi Egyetem vezetésével, 2. fordulóba jutott, de nem nyert. 14

15 Indikátorok 2 Előadások: 1. Inváziós kutatások Ferincz, Á., Staszny, Á., Weiperth, A., Ács, A., Kováts, N., Paulovits, G. (2013): Idegenhonos halak ökológiai kockázatának elemzése: egy lehetséges eszköz, a FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) hazai alkalmazhatóságának tesztelése a Balaton-vízgyűjtőn, V. Magyar Haltani Konferencia, március 21. Debrecen Benkő-Kiss, Á., Ferincz, Á., Kováts, N., Paulovits, G. (2013): Az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana Lea, 1834) balatoni inváziójának egy lehetséges útvonal-elemzése. X. MaViGe konferencia április Szalafő Horváth, E., Ferincz, Á., Ács, A., Benkő-Kiss, Á., Kakasi, B., Andreidesz, K., Magi, C., Kováts, N. (2013): Kommunális szennyvizek genotoxikus hatásának dózis-válasz vizsgálata festő kagyló (Unio pictorum) hemolimfán. X. MaViGe konferencia április Szalafő 3. A Balaton üledékképződésének változásai Merényi, A., Dr. Szakácsné dr. Földényi, R. (2012): Különböző foszforformák vizsgálata talajban és üledékben. VEAB Környezetvédelmi Technológiák Munkabizottság előadói ülés december 17. Veszprém Nyirő-Kósa, I., Tompa, É., Rostási, Á., Cserny, T., Pósfai, M. (2013): Carbonate mineralization in shallow Lake Balaton. Goldschmidt Conference on Geochemistry, August Florence 4. Kisvizek kutatása Padisák, J., Bíró, R., Hubai, K. E., Józsa, J., Kacsala, I., Kovács, K., Kucserka, T., Lengyel, E., Selmeczy, G. B., StengerKovács, Cs.,Szabó, B., Vass, M. (2013): Regeneration of stream biota and ecocosystem functions after the red-sludge catastrophe in Hungary. International Conference on Challenges in Aquatic Sciences, March 15-21, National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan 15

16 Indikátorok 3 Cikkek (minden folyóiratnak van ISBN száma) 4. Kisvizek kutatása KÖZLÉSRE ELFOGADOTT Borics, G., G. Várbíró & J. Padisák (2013): Disturbance and stress - different meanings in ecological dynamics Hydrobiologia DOI /s , IF: Pálmai, T., Üveges, V., Krienitz, L., Padisák, J. (2013): Az Arthrospira fusiformis és a Picocystis salinarum fotoszintézisének karakterisztikái különböző fényintenzitásokon és hőmérsékleten. Hidrológiai Közlöny Kovács, K., Selmeczy, G. B., Drávecz, E., Kucserka, T., Kacsala, I., Padisák, J. (2013): A Torna-patak makrozoobentosz együttesei a vörösiszap-katasztrófát követő első 12 hónapban. Hidrológiai Közlöny Selmeczy, G. B., Kovács, K., Drávecz, E., Kucserka, T., Kacsala, I., Padisák, J. (2013): A makrozoobentosz szervezetek első éve a vörösiszap katasztrófa után a Marcal folyóban. Hidrológiai Közlöny KÖZLÉSRE BENYÚJTOTT Stenger-Kovács, Cs., Tóth. L., Tóth, F., Hajnal, É., Padisák, J. (submitted): Stream order dependent diversity metrics of benthic diatom communities. Hydrobiologia Köszönöm a figyelmet! 16

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő ökoszisztémájában Tézisek Ferincz Árpád Témavezetők: Dr. Kováts Nóra, egyetemi docens Limnológia Intézeti Tanszék Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Paulovits

Részletesebben

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Natura Somogyiensis 24 279-286 Ka pos vár, 2014 Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Ferincz Árpád 1,5, Staszny Ádám 2, Weiperth András 3, Sütő Szandra 1, Soczó Gábor 4, Ács András 1,5, Kováts

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13 2014. tavasz Hírlevél III. évfolyam 1. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Tovább folytatódik a kutatási infrastruktúra megújítása az akadémiai kutatóintézet-hálózatban... 2 Tudománykommunikációs

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baranyai Eszter Témavezető: Prof. Dr. Padisák Judit Intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem,

Részletesebben

A FITOPLANKTON ELSŐDLEGES TERMELÉSÉNEK FÉNYINTENZITÁS- FÜGGÉSE

A FITOPLANKTON ELSŐDLEGES TERMELÉSÉNEK FÉNYINTENZITÁS- FÜGGÉSE IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLOGIA-GEOLOGIA KAR, BIOLOGIA SZAK KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET TIHANY A FITOPLANKTON

Részletesebben

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM, MÉRNÖKI KAR, LIMNOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉK ALKALMI KIADÓ 2011 A Kiadásért felel a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa Szerkesztı: Dr. Üveges

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 9 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 09 15, 2012 AZ AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA LEA, 1834) BALATONI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BENKŐ-KISS ÁRPÁD 1 FERINCZ ÁRPÁD 2 KOVÁTS NÓRA 2 PAULOVITS GÁBOR 3 1

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

2. KVANTITATÍV ÖKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM (KÖSZI)

2. KVANTITATÍV ÖKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM (KÖSZI) 2. KVANTITATÍV ÖKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM (KÖSZI) 2005. április 18. Veszprém 2 2. KVANTITATÍV ÖKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM (KÖSZI) 2005. április 18. Veszprém Kivonatkötet Szerkesztette: Dévai György Tóthmérész Béla

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 -

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 - Hírlevél 2013. nyár II. évfolyam 2. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Árvízi védekezés... 2 Árvíz után: feladatok és lehetőségek az MTA Ökológiai Kutatóközpontjában... 2 Trópusi harcsafajt mutattak

Részletesebben

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLÓGIA-GEOLÓGIA KAR, BIOLÓGIA SZAK, KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET, TIHANY AZ

Részletesebben

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Gerinctelen állatok inváziói

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Gerinctelen állatok inváziói Act Sci Soc 39 (2013): 67 74 Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Gerinctelen állatok inváziói Balogh Csilla, * G.-Tóth László * Abstract

Részletesebben

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése...

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése... Hírlevél 2013. ősz II. évfolyam 3. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok...2 INFRA 2013... 2 Fiatal kutatók... 2 Megjelent publikációk, sikerek...3 Pásztorok tudása Molnár Zsolt... 3 Fán élő mohákat és

Részletesebben

hírlevél A Balatonkutatási Alapítvány tájékoztató hírlevele 4.szám, 2006 november, periodikusan megjelenő információs folyóirat

hírlevél A Balatonkutatási Alapítvány tájékoztató hírlevele 4.szám, 2006 november, periodikusan megjelenő információs folyóirat hírlevél A Balatonkutatási Alapítvány tájékoztató hírlevele 4.szám, 26 november, periodikusan megjelenő információs folyóirat Benne: A felelős szerkesztő megjegyzése Alapító okirat részletei A kuratórium

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Vágföldi Zoltán vagfoldi@hotmail.com A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI Absztrakt Magyarország eddigi legnagyobb

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap)

Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) K+F munkaerő megőrz és s fejlesztése se Projekt Zárójelentés 2011 (előlap) Beszámolási időszak 2010.12.31-2011.12.31 Munkaszakasz II (Zárás) A projekt azonosítója SOILPREC Nyilvántartási szám KF-MUNKAERŐ-09-1-2009-0008

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató. Kiadja:

Hidrológiai Tájékoztató. Kiadja: Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A M A G YA R HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2011 TARTALOM Dr. Szlávik Lajos: Az 50 éves Hidrológiai Tájékoztató köszöntése........................................3 EMLÉKEZÉSEK Dr.

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben