Közzétéve: augusztus 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétéve: 2011. augusztus 31."

Átírás

1 Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított második negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: augusztus 31.

2 Az első negyedéves működéssel nem összefüggő, felmondott szerződések miatt romlott a Synergon eredménye A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak június 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és a könyvvizsgált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott számadatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Koszoldiált összefoglaló adatok ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (2%) (11%) Nettó fedezet (24%) (28%) Működési költségek ( ) ( ) 9% ( ) ( ) 6% EBITDA ( ) (217%) ( ) (262%) EBITDA hányad (%) (5%) 4% (9%) (6%) 3% (9%) Üzemi eredmény ( ) (862%) ( ) Működésből származó nettó cashflow * nem auditált % A negyedév eredményét meghatározó események összefoglalója: A Társaság első hat hónapjában - a évben teljesült értékhez közel azonos millió forint árbevételt ért el. A nettó fedezet a második negyedévben tovább csökkent, mivel a Társaság egy jelentős projektjében előre nem látott költség elemek merültek fel, amelyeket a Társaság az IFRS szabályok szerint azonnal bemutatott. Az első negyedévi változást a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint megrendelő részére beszerzett és rendelkezésre bocsátott, a Minisztérium által folyamatosan használt, de a évre a szerződéstől a Megrendelő részéréről történő elállás miatt - meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékére képzett 100% készlet értékvesztés 226 millió forint összege határozta meg. A működési költségek átlagosan 9%-kal nőttek. Az idei év első hat hónapjában a székhelyváltozással összefüggő elszámolt értékcsökkenés összesen 145 millió forint változást jelentett. Az első negyedévi költség növekményben a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés miatt képzett céltartalék 110 millió forintos növekményt okozott. Ezek a tételek pénzmozgással nem jártak. A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 2/33

3 viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s cseh leányvállalat EBITDA eredménye év első hat hónapjában 150 millió forint volt. Az EBITDA eredmény hányad a fél év végére 11%-ra nőtt. A Csoport működéséből származó pénzmozgása pozitív 484 millió forint volt, az IT Systems felvásárlása miatt 162 millió forint pénz kiáramlás történt. A Csoport szinten június 30-val 482 millió forintnyi folyószámla finanszírozás történt, melyből a magyar vállalatok 260 millió forintot használtak fel. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 3/33

4 Dr. Jeszenszky Zoltán, a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta: Az idei év második negyedében a folyamatos változások és a környezeti hatások szabta lehetőségek közt a Synergon Informatika Nyrt. stagnáló teljesítményt nyújtott. A Társaság eredményeit tovább terhelik a folyamatban lévő ügyletek, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium Microsoft licence megállapodás kapcsán képzett értékvesztés. Hasonlóan a működési költségeket növelő tényező, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott ERIR II. bevetési rendszer, illetve az irodaváltás miatt képzett magasabb értékcsökkenés. A második negyedévben a fedezet változásának okai, hogy a már futó projekteken - mint a BKV FUTÁR projekt - felmerült, előre nem látott többlet költségek kerültek látható távolságba, amelyek jelentős negatív hatást fejtettek ki a nettó fedezet értékére. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. A Társaság fedezetének csökkenése és a működési költségek elmozdulása azonos tényezőkhöz kötődik. A Társaság által 2010-ben indított közlekedés üzletág projektjében felmerült belső kapacitás igény okozott jelentős bérköltség növekményt. A környezeti hatások változásának kiszűrése után szembe kellett néznünk a lehetőségeinkkel, ezért a következő hónapban az eredményre drámai hatással bíró lépéseket teszünk. A változások irányát a piaci lehetőségek szabta erővonalak jelölték ki, amelyeket a Társaság a portfólió egyszerűsítésével képez le. A piaci lehetőségekhez igazodó portfólió elemek fejlesztése mellett elengedhetetlen a jelentős költség tételek változóvá tétele, azaz a fedezet termelő képességgel való közvetlen kapcsolatba állítása. A részleteket illető tervek bíztatóak, amelyek kivitelezésében a menedzsment elkötelezett. Az Igazgatótanács szeptember első hetére tervezett döntései érinteni fogják a humánerőforrás területét, az állóeszköz állomány méretét és finanszírozását, a személyekhez kapcsolódó járulékos költségeket, és várható egy átfogó finanszírozás átalakítás is. Az elsődleges és rövid távú cél az eredményekben is jól látható jelentős és nagyrészt fix költségszerkezet megváltozása, ami azonnali, kedvező hatással bír a Társaság működő tőke igényére. Összességében elmondható, hogy mozgalmas és munkában nagyon gazdag második negyedévet tudhatunk magunk mögött, és még intenzívebb harmadik negyedévre számítunk. Várakozásainkat a működést befolyásoló azonnali lépéseink és az értékesítési lehetőségek felmérése kapcsán tett jelentős újra pozicionálásra alapozzuk. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 4/33

5 A Synergon Csoport június 30-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt., mint anyavállalat június 30-val a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. Infinity Slovákia, Infinity Data, IT Service a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Konszolidált eredménykimutatás ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (2%) (11%) Ebből szolgáltatások (%) 58% 57% 1% 71% 54% 17% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 8% ( ) ( ) (4%) Értékesítés arányában (%) 76% 69% 7% 75% 70% 5% Nettó fedezet (24%) (28%) Nettó fedezethányad (%) 24% 31% (7%) 25% 30% (5%) Működési költségek ( ) ( ) 9% ( ) ( ) 6% EBITDA ( ) (217%) ( ) (262%) EBITDA hányad (%) (5,0%) 4% (9%) (6%) 3% (9%) Üzemi eredmény ( ) (862%) ( ) Üzemi eredményhányad (%) (9,0%) 1% (10%) (11%) 0% (11%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (14 386) (269%) (11 248) (2 792) (303%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (83 090) ( ) 17% (70 631) (71 690) 1% Adózás előtti eredmény ( ) (16 822%) ( ) (55 657) (793%) Társasági nyereségadó (971) (103%) (89%) Adózás utáni eredmény ( ) ( ) (5 665) - Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény % (12%) ( ) ( ) (6 466) - Nettó eredményhányad (%) (11%) 0,5% (11%) (13%) (0,2%) (13%) * nem auditált A Synergon Csoport első hat hónapjában millió forint árbevételt ért el, ami 2%-os árbevétel mérséklődést jelentett. A nettó fedezet első hat hónapjában millió forint volt, ami jelentős csökkenést mutat. A második negyedévben a fedezet csökkenését a BKV- Futár (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) június és augusztus hónapban ismertté vált, jelentős mértékben megnövekedett költség várakozásai okozták. Az első negyedévben a fedezet csökkenését a Vidékfejlesztési Minisztérium által felmondott szoftver licence szerződés értékvesztése miatt elszámolt veszteség indukálta. A működési költségeket jelentősen meghatározó növekdést a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés alapján képzett céltartalék, valamint a székhelyváltozás következtében elszámolt értékcsökkenések okozták, mely eredményhatások pénzmozgással nem jártak. A második negyedévben a projektekkel kapcsolatban felmerült magasabb erőforrás igény jelentős működési költség növekményt okozott. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s. 150 millió forint EBITDA értékkel növelte a Csoport eredményét. Az Infinity a.s üzemi eredménye első félévben 124 millió forint volt. A Társaság EBITDA eredményhányada Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 5/33

6 11%-os volt. Az Infinity a.s. eredményeit akként számítottuk ki, hogy figyelembe vettük a második negyedév során lezajlott IT Systems a.s. akvizíciót. A szektorok szerinti árbevétel 2011-ben a következőképpen alakult: az ipar, kereskedelem és szolgáltatók szektor 38%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 28%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban. a BKV és egyéb nagy projektek 25%-ot, az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 9%-ot tett ki. A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft., és a Fibex Kft.. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként, illetve tulajdonosaként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft.) informatikai rendszerintegrációval, rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. üzleti tevékenységét során minimalizálta, majd megszüntette. Synergon és magyar leányvállalatok ** ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (3%) (13%) Ebből szolgáltatások (%) 60% 59% 1% 77% 58% 19% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 11% ( ) ( ) (0%) Értékesítés arányában (%) 81% 71% 10% 81% 71% 10% Nettó fedezet (37%) (44%) Nettó fedezethányad (%) 19% 29% (10%) 19% 29% (10%) Működési költségek ( ) ( ) 8% ( ) ( ) 1% EBITDA ( ) (314%) ( ) (493%) EBITDA hányad (%) (8,0%) 4% (12%) (11%) 2% (13%) Üzemi eredmény ( ) ( ) (35 237) - Üzemi eredményhányad (%) (13,0%) 0% (13%) (16%) (1%) (15%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (58%) (3 870) 264% Pénzügyi műveletek nettó eredménye (99 975) 133% (72 408) (71 940) (1%) Adózás előtti eredmény ( ) (62 210) (1 231%) ( ) ( ) (405%) Társasági nyereségadó (28%) (60%) Adózás utáni eredmény ( ) (29 927) - ( ) (62 487) (767%) * nem auditált, ** Synergon Informatika Nyrt., Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon első hat hónapjában a vállalatok értékesítési árbevétele millió forint volt, ami 3%-kal maradt el a értékesítés volumenétől. A magyar társaságok első fél évét meghatározó projektek és események: BKV Futár projekt hatása az eredményre, finanszírozásra Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 6/33

7 A vállalat a BKV-FUTÁR-ban (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) hasonlóan a többi projekthez- a teljes futamidőre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok szerinti eredmény - és árbevétel elszámolást végez. A Futár projekt kivitelezésére szánt idő rendkívül rövid, a projekt rendkívüli komplex és átfogó jellegű, országunk szintjén hozzá hasonlítható felépítésű projektet nehéz találni. A projekt egyedisége a méretében rejlik: a BKV Zrt. működési területén (Budapesten és egyes agglomerációs településeken) a villamos, trolibusz és autóbusz ágazatokban a jelenlegi elvárásokat kielégítő, műholdas járműkövetést és helymeghatározást, egységes forgalomirányítást és zavarkezelést, illetve valós idejű információk alapján működő utastájékoztatást valósít meg 2295 járművön, 257 megállóhelyen és csomóponton, mobil eszközökön (SMS), valamint internetes felületen. A rendszer részét képezi 30 db jelzőlámpás helyszínen a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése, amely lerövidíti az utazási időt, és a BKV számára is jelentős megtakarítást jelent. Az egységes irányítási rendszer egyszerre fog gondoskodni a BKV járművek zöld útjának biztosításáról, továbbá az utasok kijelzőn és hanggal történő tájékoztatásáról, irányításáról a megállóhelyeken és a járműveken egyaránt, valamint a BKV dolgozók munkabér-elszámolási és pénzügyi-követési rendszeréről, csatlakozva ezzel a belső HR, Informatika, gazdálkodási rendszerekhez. A Futár projekten dolgozó vállalkozók, és ezek koordinálása rendkívüli kapacitás-felhasználást jelent mind a megrendelő, mind a Társaság részéről. A szállítók finanszírozása rendkívül magas működési tőkét igényel, tekintettel arra, hogy a projekt részben a megrendelő által, és nagyobb részben az Európai Unió támogatásából finanszírozott, amely támogatás lehívásáig jelentős napot meghaladó - idő telik el. Mindezek miatt - a projekt határidőn belüli teljesíthetőségét is figyelembe véve június, augusztus hónapokban jelentős, a projekt végével előre jelezhetően többlet ráfordítással járó változás következett be. A többlet ráfordítást az ajánlattól magasabban véglegesített beszállítói díjak, az idegen devizás beszerzéseken az EUR árfolyam kedvezőtlen alakulása miatti veszteségek, az EU-s támogatás miatti jelentős finanszírozási költségek, az előre nem látott,- az ajánlat adás során fel nem tárt- a kivitelezéshez alapvetően szükséges építési és illesztési munkák, hatósági díjak, és bérleti díjak teszik ki. A Társaság a projektben már elvégzett munkákat figyelembe véve, és az előttük nyitva álló, közeledő befejezési határidő miatt, a projekt terven felülire növelt kapacitásokat használ, aminek hatására a Társaságnál felmerülő költségek nőttek és még nőni fognak. Mindezek a projekt eredmény várakozásában jelentős csökkenést okoztak. A Futár projekt teljes eredmény romlását a Társaság a releváns IFRS szabályok szerint azonnal, a projekt kalkulációban alkalmazta, a teljesítés alapján az elmúlt időszakra jutó részt elszámolta. A Társaság a megrendelővel az előre jelezhető akadályokat folyamatosan egyezteti, és mindent megtesz a projekt megrendelő irányába történő sikeres átadására június 30-án lezárult a projekt második szakasza. Az elmúlt negyedévben a Synergon befejezte a Futár projekt Szabó Ervin tér kialakítását, valamint az IT infrastruktúra alprojektet. A Szabó Ervin téri alprojekt keretében a BKV Zrt. meglévő diszpécserközpontjának építészeti, gépészeti és elektromos hálózatának átalakításával gyakorlatilag egy új forgalomirányító központ létesült. A munkálatok volumenére jellemző, hogy az átalakítás, egy emelet kivételével, mind a 7 szintet érintette, így közel 70 helyiségben kellett dolgozniuk a kollégáknak. Az IT Infrastruktúra alprojekt keretében a Futár projekt működtetéséhez szükséges központi hardver infrastruktúra, valamint a telephelyi WIFI hálózat leszállítása és beüzemelése valósult meg. A forgalomirányítás elengedhetetlen részét jelentő, telephelyi adatkommunikációt, a BKV által meghatározott 14 telephely minden, járművel bejárható fizikai részén biztosítottuk. A járművek automatikus adatfeltöltése a kiépített, szünetmentesített, nagysebességű adathálózaton keresztül történik. Az IT alprojekt újonnan telepített hibatűrő, és terhelésmegosztó géptermi rendszerei biztosítják a folyamatos rendelkezésre állási, továbbá informatikai biztonsági szabványoknak való megfelelést. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 7/33

8 Felmondott licence szerződés A nettó fedezet - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény első hat hónapjában millió forint volt, ami 37%-kal alacsonyabb a évi eredménynél. A 2011-es fedezethányad értéke 19%-os, ami az év során átlagosan 10%-os csökkenés jelent. A fedezet változás jelentős csökkenését az okozta, hogy a Synergon Informatika Nyrt év első negyedévi eredményében a Vidékfejlesztési Minisztérium által használt, de a évre meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékével azonos készlet értékvesztés 226 millió forint összegben van elszámolva. A Minisztérium egyoldalú, és visszamenőleges elállási szándékának megalapozottságát a Synergon Informatika Nyrt. vitatja, tekintettel arra, hogy a Minisztérium bejelentése a szerződés harmadik évében történt, amikor a teljes szolgáltatás és licence szállítás a Minisztérium jogszerű licence használata érdekében megtörtént, azaz a Synergon Informatika Nyrt februárral a évi jogszerű licence használathoz, a Minisztérium megállapodásával összhangban minden kapcsolódó fizetési kötelmét teljesítette, és a már eltelt időszak licenchasználatát a Minisztérium ún. vissza nem fordítható (irreverzibilis) szolgáltatás lévén nem tudja visszaszolgáltatni, így az eredeti állapot fogalmilag nem állítható helyre. Felmondott projekt-szerződés A Synergon Rendszerintegrátor Kft. már korábban, az első negyedévi eredményében a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság felmondott szerződése miatt 110 millió forint veszteséget számolt el céltartalék formájában. A Synergon Informatika Nyrt. és a Synergon Rendszerintegrátor Kft. kezdeményezte a Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal történő egyeztetést annak érdekében, hogy a szerződés - a már végleges, átadásra kész állapotra tekintettel teljes mértékben teljesítésre kerülhessen és egyben reményét fejezte ki, hogy a már leszállított, és végső tesztüzem előtt álló rendszer üzembeállásával egyes katasztrófavédelmi és tűzoltósági munkák Budapesten lényegesen leegyszerűsödhetnek. Hasznos élettartam változás A működési költségek emelkedését, a tervezett székhely változás miatt, a jelenleg használt bérleményen korábbiakban végzett beruházási munkák, könyvekben szereplő értékének, lerövidült hasznos élettartam változása miatti, gyorsított leírás is növelte. Az értékcsökkenés 145 millió forinttal nőtt a felgyorsított értékcsökkenés miatt. A felmondott projekt- szerződésből és a hasznos élettartam változásból származó veszteségek a 2011-es beszámolási időszakban pénzmozgással nem járó tételek voltak, kizárólag a működési költségeket növelték. A projektek miatt és szervezeti változással összefüggő működési költség növekmények A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 8/33

9 Összefoglalva az EBITDA és a működési eredmény hatások: A Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal kapcsolatban 110 millió forint A Vidékfejlesztési Minisztériummal kapcsolatos veszteség 226 millió forint E két tétel nélkül számított EBITDA érték 217 millió forint veszteség volt. További rendkívüli tétel a többlet értékcsökkenés, ami 145 millió forint volt. E három tétel az üzemi eredményt 481 millió forinttal rontotta. Mindezek nélkül számított év fél éves üzemi eredménye 382 millió forint veszteség volt első hat hónapjában a pénzügyi műveletek nettó erdménye 33 millió forint volt. A pénzügyi eredményben a veszteségek forrásai a 2010 decemberében júniusi lejáratra nyitott saját részvény határidős ügyleten 66 millió forint, a hitelek és lízing finanszírozás kamatán 18 millió forint volt. Nyereségek keletkeztek a devizaárfolyam változások okozta összevont egyenlegen 0,5 millió forint összeggel, továbbá az Infinity a.s évi eredmény terhére megszavazott osztaléka 10,7 millió Cseh korona, millió forint - összeggel. A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 244 millió forint pozitív egyenleg, amelyben a negyedév fordulónapján 260 millió forint folyószámlahitel felhasználására volt szükség. A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába banki tőke bevonására van lehetőség. A külső finanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatás, és a Futár projekt kapcsán előre láthatóan a jövőben is szükség lesz. A Társaság az idegen tőke bevonásával járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthez kapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség méretével alacsonyabb értékű. Az adózás előtti veszteség 828 millió forint volt, amelyben 481 millió forint összegben egyedi, nem az időszak gazdálkodásából származó veszteségek szerepelnek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 9/33

10 Infinity a.s. (cseh leányvállalat) eredménye Az Infinity a.s. a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás** ezer Forint Változás % Változás % 1. félév* 1. félév* 2. né.* 2. né.* 2. né.* Értékesítés árbevétele % (3%) Ebből szolgáltatások (%) 51% 48% 3% 49% 42% 7% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) (7%) ( ) ( ) (22%) Értékesítés arányában (%) 53% 60% (7%) 52% 65% (13%) Nettó fedezet % % Nettó fedezethányad (%) 47% 40% 7% 48% 35% 13% Működési költségek ( ) ( ) 16% ( ) ( ) 28% EBITDA % % EBITDA hányad (%) 11% 7% 4% 12% 8% 4% Üzemi eredmény % % Üzemi eredményhányad (%) 9% 5% 4% 10% 7% 3% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (17 264) (1 180%) (17 600) (1 731%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye 619 (536) 215% % Adózás előtti eredmény % % Társasági nyereségadó (24 236) (24 236) (7 289) 233% Adózás utáni eredmény % (17%) *Nem auditált, **a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák Az Infinity a.s. értékesítés árbevétele év első felében millió forint volt. A évi halmozott árbevétel 6%-os növekedést jelentett. A kereslet motorjai a évben már szaporodó új fejlesztések és beruházások, valamint a kiegyensúlyozottan szaporodó üzemeltetési, hardver és licence értékesítések voltak. A nettó fedezet tömeg - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény év első felében 659 millió forint volt. A fedezet növekmény 25%-os volt. Az árbevétel növekedésében a hardver és a szolgáltatások összetétele kiegyensúlyozott volt, így a fedezet arány éves átlagban 47%-os maradt, ami 7%-kal magasabb, mint a évi. Az üzemi eredmény év első felében 124 millió forint volt, ami a évi értéket 87%-kal haladja meg. Az üzemi eredmény hányad a évit 4%-kal meghaladta, 9%-os volt. Az EBITDA hányad 2011-ben 11%-ra nőtt. A Társaság június 17-én felvásárolta az IT Systems a.s. társaság 100%-os tulajdonrészét. A Társaság a tranzakcióban közreműködő tanácsadó sikerdíjat az egyéb ráfordítások közt mutatta be. A Társaság adókötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján becsült érték. Az adózott eredmény 83 millió forint volt. Az Infinity a.s évi eredményéből 10,7 millió Cseh koronát a Synergon Informatika Nyrt. részére osztalékként megfizetett. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 10/33

11 Az Infinity 2011-es akvizíciója utáni integrációs lépések júniusában az Infinity a Synergon csoport tagjaként sikeresen befejezte a České Budějovice-i székhelyű IT SYSTEMS a.s. felvásárlását. A tranzakció elsődleges célja az volt, hogy átfogó Microsoft és Oracle szolgáltatóként az Infinity piaci pozícióját erősítse, továbbá, hogy bővítse a szakmai humán erőforrásokat, illetve kiterjessze az Infinity tevékenységeit a dél-csehországi régióba. Az IT SYSTEMS ügyfelei közé tőkeerős és országos jelentőségű társaságok tartoznak. A legnagyobb vevők a Telefónica O2 Csehország (telekommunikációs operátor), az OHL ZS (ipari építészet), a MOTOR JIKOV Group (gépészeti és kohóipar), a Nowaco Cseh Köztársaság (mirelit árukereskedés) valamint az OTIS CEG (lift és felvonógyártás). "Ez az akvizíció fontos lépést képvisel az Infinity növekedési stratégiájának megvalósításában. Technológiai szempontból és a kompetenciákat illetően a két társaság kölcsönösen kiegészíti egymást, aminek köszönhetően ügyfeleiknek bővített portfólióból tudunk magas színvonalú szolgáltatásokat és megoldásokat kínálni. Az akvizíció kapacitásnövekedést jelent az Infinitynek. Az új Társasággal 60 magasan képzett informatikai szakembert és tanácsadót tudtunk a társaság meglévő kapacitásaival integrálni, majd a meglévőkkel együtt optimalizálni. Az előttünk álló negyedév legfontosabb feladatának ügyfeleink értékesítési potenciáljának hatékony kihasználását látjuk, amivel párhuzamosan továbbra is szeretnénk tartani az expanzív iránykövetést. mondta Jaroslav Procházka, az Infinity a.s. vezérigazgatója, az Infinity Igazgatóság tagja. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 11/33

12 Synergon Csoport mérlegváltozások A Csoport konszolidált mérleg főösszege június 30-án millió forint volt, ami év azonos napjához viszonyítva 10%-os csökkenést jelent. Eszközök Konszolidált Mérleg június 30.* június 30. * Változás % december 31. ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök (26%) Egyéb immateriális eszközök (53%) Lízingelt eszközök (20%) Goodwill % Befektetések Halasztott adó követelés % Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségből % Hosszú lejáratú követelések értékesítésből (59%) Befektetett eszközök összesen (11%) Forgóeszközök Készlet % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (8%) Egyéb forgóeszközök (46%) Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségből Rövid lejáratú követelések dolgozókkal szemben (65%) (50%) Rövid lejáratú befektetett pénzügyi eszközök (17%) Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek % Forgóeszközök összesen (10%) ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) (10%) Saját tőke január és 0. kötelezettségek Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) - ( ) Ázsió Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény ( ) (128%) Halmozott deviza átváltási különbözet (9%) Anyavállalati Saját tőke (34%) Konszolidált leányvállalatban lévő nem irányító részesedés % Saját tőke összesen (34%) Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvény alapú juttatások (IFRS 2) % Halasztott adó kötelezettség (100%) Lízing kötelezettség (59%) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (57%) Rövid lejáratú kötelezettségek Lízing kötelezettség (4%) Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek % Egyéb rövid lej. Kötelezettségek (15%) Céltartalékok % Hitelek és folyószámla hitelek % Nyereségadó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (10%) A tárgyi eszközök és immateriális eszközök csökkenésében a Társaság által használt bérelt - iroda épületen, több mint tíz évvel ezelőtt elvégzett átépítési és felépítési munkái alkotta - aktivált Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 12/33

13 - beruházás érték hasznos időtartam változása következtében elszámolt többlet értékcsökkenési leírás okozott csökkenést. A hasznos időtartam lerövidülésével az aktuális félévben elszámolt, pénzmozgással nem járó veszteség 145 millió forint többlet értékcsökkenést jelentett. A lízingelt eszközök között a Társaság által pénzügyi lízing keretében finanszírozott járművek kerültek bemutatásra év első hat hónapjában új járművek beszerzésére nem került sor. A cseh Infinity a.s. befektetéshez tartozó goodwill értéke az IT Systems 2011-es felvásárlásával 6,7 millió cseh koronával nőtt. A goodwill értéke összesen 24,9 millió cseh korona, amelyből az anyavállalatra jutó összeg 272 millió forint (2011. június 30-án érvényes árfolyammal számítva). A goodwill forint és cseh korona közti árfolyamváltozás miatti értékváltozás a tőkében árfolyam differenciaként került bemutatásra. Az Infinity a.s befektetés értékvesztés tesztjét a Társaság elvégezte, mely szerint a befektetés értékét nem kellett érték veszteni. A lízing érdekeltségből származó - hosszú és rövid lejáratú - követelések közt 2009-től a BKV-nak nyújtott eszközök pénzügyi lízinggel való elszámolása van. IFRS-ek szerint a BKV 10 éves szolgáltatatási szerződésének keretében átadott eszközök teljes, vagy jelentős elhasználódása, továbbá a megrendelő szerződéses rendelkezési joga miatt, ezek az eszközök a pénzügyi lízing bemutatás alá esnek. Az eszközök lízing futamideje megegyezik az eszközök becsült hasznos időtartamával. Az értékesítésből származó hosszú lejáratú követelések a tizenkét hónapot meghaladó fizetési határidővel rendelkező vevői tartozások. A Társaságnál vevői rendelés nélkül nem vásároltak készleteket, az állományváltozást a második negyedév végén beszerzett, ezt követően a harmadik negyedévben értékesített készlet állomány okozta. A készletek közt találhatóak lassan forgó tételek, amelyek szerződésben vállalt szolgáltatási szinthez tartozó csere készülékek, illetve bemutatási és tesztelési céllal átvett tételek, összesen átlagosan millió forint értékben. A pénzeszköz és a tőke változásait a külön bemutatott cash-flow és tőke mozgástábla szemlélteti. A céltartalékok növekményét a Synergon Rendszerintegrátor Kft.-nél első negyedévében 110 millió forint céltartalék képzés okozta, amely részleteit a Társaság rendkívüli közleményben, továbbá e jelentés eredmény elemzésnél ismertette. A Társaság második negyedévben 18 millió forint céltartalékot képzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére, évben kötött és még be nem fejezett projekttel kapcsolatban. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. a korábban képzett céltartalékokból 2 millió forint összeget a dolgozói hitelek elengedésére használt fel. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok első negyedév zárásakor 260 millió forintot hívtak le, az Infinity a.s leányvállalataival együtt 222 millió forint hitelkeretet vettek igénybe. A magyar társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez, felhasznált szakmai munkák és eszközök finanszírozására vették igénybe. Az IT Systems hitelkeret felhasználása augusztus végére 12 millió cseh korona alá fog csökkenni, köszönhetően a vállalat gyors integrációját követő pozitív pénzügyi- és eredmény hatásainak. Az Infinity a.s második negyedévben kifizette a 10,7 millió cseh korona összegű évi osztalékot, továbbá 14,8 millió cseh koronát használt fel az IT Systems akvizíciójára. Mindezek következménye, hogy az elmúlt negyedévben a Társaság a már korábban nyitott hitelkerete terhére 1-4 millió cseh koronát használt fel, június 30-án az Infinity a.s, és leányvállalatai összesen 20 millió cseh korona értékben (222 millió forint) használtak banki tőkét. Az év további részében a hitelkeret felhasználás a most látható eredmények alapján folyamatosan csökkenni fog. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 13/33

14 Synergon Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz állománya június 30-án 137 millió forint volt. A beszámoló időszakában a változások 131 millió forintos pénzeszköz felhalmozást eredményeztek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 14/33

15 A működésből származó nettó cash-flow 484 millió forint volt. A pénzmozgással nem járó tételek korrigálásával nyert adózás előtti eredmény szerint, az elmúlt félév során a társaság 70 millió forintot használt fel. A pénzmozgással nem járó tételek közt jelentős eltérések voltak az értékvesztés, a céltartalék és az értékcsökkenésben. A magyar vállalatok eredmény elemzésénél mindhárom tétel bemutatásra került. A működő tőkeváltozásból év első félévében 536 millió forint többlet volt. A befektetési tevékenységre felhasznált cash-flow 353 millió forint volt. Az Infinity a.s 162 millió forint összeggel felvásárolta az IT Systems a.s-t. A vállalat felvásárlásának üzleti vonatkozásait az Infinity eredményeinél, a finanszírozási következményeket a mérlegelemzésben mutattuk be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. határidős kontraktusa június 30-i elszámolási napon 66 millió forint pénz felhasználást eredményezett. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 15/33

16 Synergon Csoport saját tőke változása június 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Eredmény Ázsió Tőke Részvény tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás Ozstalék fizetés (1 664) (1 664) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: (1 664) (1 664) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény ( ) (19 481) ( ) 892 ( ) június 30-i egyenleg (IFRS) ( ) ( ) Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Tőke Részvény Ázsió tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás - ( ) ( ) - ( ) Ozstalék fizetés (1 275) (1 275) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: - ( ) ( ) (1 275) ( ) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény június 30-i egyenleg (IFRS) ( ) Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 16/33

17 Részvényekre jutó hozam Részvényre jutó (veszteség) hozam Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség félév* 1. félév* ( ) Részvények száma (db) Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva Visszavásárolt saját részévények éves átlagos száma Összesen a kibocsátott részvények száma Részvényekre jutó (veszteség) nyereség - higított részvényenkénti nyereség (veszeség) (Ft/részvény) (90) 4 - kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény) (109) 5 * nem auditált június 30-án a Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása Forint db Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) Szavazati jogot biztosító részvények Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 17/33

18 Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) pénzügyi eredményei a január 1-től június 30-ig tartó, 6 hónapos időszakban, a magyar számviteli törvény szerint összeállított rendben Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap A befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Müszaki berendezések,gépek,jármuvek Egyéb berendezések,felszerelések,jármuvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló vállalk Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 18/33

19 Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap B.Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. Sz Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek C. Aktiv időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 19/33

20 Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap D.Saját tôke I.JEGYZETT TÔKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) II. TÔKETARTALÉK II. EREDMÉNYTARTALÉK ( ) ( ) ( ) LEKÖTÖTT TARTALÉK V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( ) ( ) E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.levő vállalk.szemben Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsájtásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban levő vállalk.sz Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 20/33

Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított 2013. első féléves pénzügyi eredményéről

Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított 2013. első féléves pénzügyi eredményéről Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított 2013. első féléves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2013. augusztus 31. Jelentős árbevétel növekmény és költség kontroll javították az eredményességet

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. www.synergon.hu. e-mail:investor.relations@synergon.hu. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599

GYORSJELENTÉS. www.synergon.hu. e-mail:investor.relations@synergon.hu. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a 2006. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó 9 hónapos időszakban Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben