Közzétéve: augusztus 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétéve: 2011. augusztus 31."

Átírás

1 Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított második negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: augusztus 31.

2 Az első negyedéves működéssel nem összefüggő, felmondott szerződések miatt romlott a Synergon eredménye A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak június 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és a könyvvizsgált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott számadatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Koszoldiált összefoglaló adatok ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (2%) (11%) Nettó fedezet (24%) (28%) Működési költségek ( ) ( ) 9% ( ) ( ) 6% EBITDA ( ) (217%) ( ) (262%) EBITDA hányad (%) (5%) 4% (9%) (6%) 3% (9%) Üzemi eredmény ( ) (862%) ( ) Működésből származó nettó cashflow * nem auditált % A negyedév eredményét meghatározó események összefoglalója: A Társaság első hat hónapjában - a évben teljesült értékhez közel azonos millió forint árbevételt ért el. A nettó fedezet a második negyedévben tovább csökkent, mivel a Társaság egy jelentős projektjében előre nem látott költség elemek merültek fel, amelyeket a Társaság az IFRS szabályok szerint azonnal bemutatott. Az első negyedévi változást a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint megrendelő részére beszerzett és rendelkezésre bocsátott, a Minisztérium által folyamatosan használt, de a évre a szerződéstől a Megrendelő részéréről történő elállás miatt - meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékére képzett 100% készlet értékvesztés 226 millió forint összege határozta meg. A működési költségek átlagosan 9%-kal nőttek. Az idei év első hat hónapjában a székhelyváltozással összefüggő elszámolt értékcsökkenés összesen 145 millió forint változást jelentett. Az első negyedévi költség növekményben a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés miatt képzett céltartalék 110 millió forintos növekményt okozott. Ezek a tételek pénzmozgással nem jártak. A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 2/33

3 viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s cseh leányvállalat EBITDA eredménye év első hat hónapjában 150 millió forint volt. Az EBITDA eredmény hányad a fél év végére 11%-ra nőtt. A Csoport működéséből származó pénzmozgása pozitív 484 millió forint volt, az IT Systems felvásárlása miatt 162 millió forint pénz kiáramlás történt. A Csoport szinten június 30-val 482 millió forintnyi folyószámla finanszírozás történt, melyből a magyar vállalatok 260 millió forintot használtak fel. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 3/33

4 Dr. Jeszenszky Zoltán, a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta: Az idei év második negyedében a folyamatos változások és a környezeti hatások szabta lehetőségek közt a Synergon Informatika Nyrt. stagnáló teljesítményt nyújtott. A Társaság eredményeit tovább terhelik a folyamatban lévő ügyletek, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium Microsoft licence megállapodás kapcsán képzett értékvesztés. Hasonlóan a működési költségeket növelő tényező, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott ERIR II. bevetési rendszer, illetve az irodaváltás miatt képzett magasabb értékcsökkenés. A második negyedévben a fedezet változásának okai, hogy a már futó projekteken - mint a BKV FUTÁR projekt - felmerült, előre nem látott többlet költségek kerültek látható távolságba, amelyek jelentős negatív hatást fejtettek ki a nettó fedezet értékére. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. A Társaság fedezetének csökkenése és a működési költségek elmozdulása azonos tényezőkhöz kötődik. A Társaság által 2010-ben indított közlekedés üzletág projektjében felmerült belső kapacitás igény okozott jelentős bérköltség növekményt. A környezeti hatások változásának kiszűrése után szembe kellett néznünk a lehetőségeinkkel, ezért a következő hónapban az eredményre drámai hatással bíró lépéseket teszünk. A változások irányát a piaci lehetőségek szabta erővonalak jelölték ki, amelyeket a Társaság a portfólió egyszerűsítésével képez le. A piaci lehetőségekhez igazodó portfólió elemek fejlesztése mellett elengedhetetlen a jelentős költség tételek változóvá tétele, azaz a fedezet termelő képességgel való közvetlen kapcsolatba állítása. A részleteket illető tervek bíztatóak, amelyek kivitelezésében a menedzsment elkötelezett. Az Igazgatótanács szeptember első hetére tervezett döntései érinteni fogják a humánerőforrás területét, az állóeszköz állomány méretét és finanszírozását, a személyekhez kapcsolódó járulékos költségeket, és várható egy átfogó finanszírozás átalakítás is. Az elsődleges és rövid távú cél az eredményekben is jól látható jelentős és nagyrészt fix költségszerkezet megváltozása, ami azonnali, kedvező hatással bír a Társaság működő tőke igényére. Összességében elmondható, hogy mozgalmas és munkában nagyon gazdag második negyedévet tudhatunk magunk mögött, és még intenzívebb harmadik negyedévre számítunk. Várakozásainkat a működést befolyásoló azonnali lépéseink és az értékesítési lehetőségek felmérése kapcsán tett jelentős újra pozicionálásra alapozzuk. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 4/33

5 A Synergon Csoport június 30-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt., mint anyavállalat június 30-val a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. Infinity Slovákia, Infinity Data, IT Service a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Konszolidált eredménykimutatás ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (2%) (11%) Ebből szolgáltatások (%) 58% 57% 1% 71% 54% 17% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 8% ( ) ( ) (4%) Értékesítés arányában (%) 76% 69% 7% 75% 70% 5% Nettó fedezet (24%) (28%) Nettó fedezethányad (%) 24% 31% (7%) 25% 30% (5%) Működési költségek ( ) ( ) 9% ( ) ( ) 6% EBITDA ( ) (217%) ( ) (262%) EBITDA hányad (%) (5,0%) 4% (9%) (6%) 3% (9%) Üzemi eredmény ( ) (862%) ( ) Üzemi eredményhányad (%) (9,0%) 1% (10%) (11%) 0% (11%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (14 386) (269%) (11 248) (2 792) (303%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (83 090) ( ) 17% (70 631) (71 690) 1% Adózás előtti eredmény ( ) (16 822%) ( ) (55 657) (793%) Társasági nyereségadó (971) (103%) (89%) Adózás utáni eredmény ( ) ( ) (5 665) - Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény % (12%) ( ) ( ) (6 466) - Nettó eredményhányad (%) (11%) 0,5% (11%) (13%) (0,2%) (13%) * nem auditált A Synergon Csoport első hat hónapjában millió forint árbevételt ért el, ami 2%-os árbevétel mérséklődést jelentett. A nettó fedezet első hat hónapjában millió forint volt, ami jelentős csökkenést mutat. A második negyedévben a fedezet csökkenését a BKV- Futár (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) június és augusztus hónapban ismertté vált, jelentős mértékben megnövekedett költség várakozásai okozták. Az első negyedévben a fedezet csökkenését a Vidékfejlesztési Minisztérium által felmondott szoftver licence szerződés értékvesztése miatt elszámolt veszteség indukálta. A működési költségeket jelentősen meghatározó növekdést a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés alapján képzett céltartalék, valamint a székhelyváltozás következtében elszámolt értékcsökkenések okozták, mely eredményhatások pénzmozgással nem jártak. A második negyedévben a projektekkel kapcsolatban felmerült magasabb erőforrás igény jelentős működési költség növekményt okozott. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s. 150 millió forint EBITDA értékkel növelte a Csoport eredményét. Az Infinity a.s üzemi eredménye első félévben 124 millió forint volt. A Társaság EBITDA eredményhányada Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 5/33

6 11%-os volt. Az Infinity a.s. eredményeit akként számítottuk ki, hogy figyelembe vettük a második negyedév során lezajlott IT Systems a.s. akvizíciót. A szektorok szerinti árbevétel 2011-ben a következőképpen alakult: az ipar, kereskedelem és szolgáltatók szektor 38%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 28%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban. a BKV és egyéb nagy projektek 25%-ot, az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 9%-ot tett ki. A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft., és a Fibex Kft.. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként, illetve tulajdonosaként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft.) informatikai rendszerintegrációval, rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. üzleti tevékenységét során minimalizálta, majd megszüntette. Synergon és magyar leányvállalatok ** ezer Forint félév* 1. félév* Változás % 2. né.* 2. né.* Változás % Értékesítés árbevétele (3%) (13%) Ebből szolgáltatások (%) 60% 59% 1% 77% 58% 19% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 11% ( ) ( ) (0%) Értékesítés arányában (%) 81% 71% 10% 81% 71% 10% Nettó fedezet (37%) (44%) Nettó fedezethányad (%) 19% 29% (10%) 19% 29% (10%) Működési költségek ( ) ( ) 8% ( ) ( ) 1% EBITDA ( ) (314%) ( ) (493%) EBITDA hányad (%) (8,0%) 4% (12%) (11%) 2% (13%) Üzemi eredmény ( ) ( ) (35 237) - Üzemi eredményhányad (%) (13,0%) 0% (13%) (16%) (1%) (15%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (58%) (3 870) 264% Pénzügyi műveletek nettó eredménye (99 975) 133% (72 408) (71 940) (1%) Adózás előtti eredmény ( ) (62 210) (1 231%) ( ) ( ) (405%) Társasági nyereségadó (28%) (60%) Adózás utáni eredmény ( ) (29 927) - ( ) (62 487) (767%) * nem auditált, ** Synergon Informatika Nyrt., Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon első hat hónapjában a vállalatok értékesítési árbevétele millió forint volt, ami 3%-kal maradt el a értékesítés volumenétől. A magyar társaságok első fél évét meghatározó projektek és események: BKV Futár projekt hatása az eredményre, finanszírozásra Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 6/33

7 A vállalat a BKV-FUTÁR-ban (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) hasonlóan a többi projekthez- a teljes futamidőre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok szerinti eredmény - és árbevétel elszámolást végez. A Futár projekt kivitelezésére szánt idő rendkívül rövid, a projekt rendkívüli komplex és átfogó jellegű, országunk szintjén hozzá hasonlítható felépítésű projektet nehéz találni. A projekt egyedisége a méretében rejlik: a BKV Zrt. működési területén (Budapesten és egyes agglomerációs településeken) a villamos, trolibusz és autóbusz ágazatokban a jelenlegi elvárásokat kielégítő, műholdas járműkövetést és helymeghatározást, egységes forgalomirányítást és zavarkezelést, illetve valós idejű információk alapján működő utastájékoztatást valósít meg 2295 járművön, 257 megállóhelyen és csomóponton, mobil eszközökön (SMS), valamint internetes felületen. A rendszer részét képezi 30 db jelzőlámpás helyszínen a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése, amely lerövidíti az utazási időt, és a BKV számára is jelentős megtakarítást jelent. Az egységes irányítási rendszer egyszerre fog gondoskodni a BKV járművek zöld útjának biztosításáról, továbbá az utasok kijelzőn és hanggal történő tájékoztatásáról, irányításáról a megállóhelyeken és a járműveken egyaránt, valamint a BKV dolgozók munkabér-elszámolási és pénzügyi-követési rendszeréről, csatlakozva ezzel a belső HR, Informatika, gazdálkodási rendszerekhez. A Futár projekten dolgozó vállalkozók, és ezek koordinálása rendkívüli kapacitás-felhasználást jelent mind a megrendelő, mind a Társaság részéről. A szállítók finanszírozása rendkívül magas működési tőkét igényel, tekintettel arra, hogy a projekt részben a megrendelő által, és nagyobb részben az Európai Unió támogatásából finanszírozott, amely támogatás lehívásáig jelentős napot meghaladó - idő telik el. Mindezek miatt - a projekt határidőn belüli teljesíthetőségét is figyelembe véve június, augusztus hónapokban jelentős, a projekt végével előre jelezhetően többlet ráfordítással járó változás következett be. A többlet ráfordítást az ajánlattól magasabban véglegesített beszállítói díjak, az idegen devizás beszerzéseken az EUR árfolyam kedvezőtlen alakulása miatti veszteségek, az EU-s támogatás miatti jelentős finanszírozási költségek, az előre nem látott,- az ajánlat adás során fel nem tárt- a kivitelezéshez alapvetően szükséges építési és illesztési munkák, hatósági díjak, és bérleti díjak teszik ki. A Társaság a projektben már elvégzett munkákat figyelembe véve, és az előttük nyitva álló, közeledő befejezési határidő miatt, a projekt terven felülire növelt kapacitásokat használ, aminek hatására a Társaságnál felmerülő költségek nőttek és még nőni fognak. Mindezek a projekt eredmény várakozásában jelentős csökkenést okoztak. A Futár projekt teljes eredmény romlását a Társaság a releváns IFRS szabályok szerint azonnal, a projekt kalkulációban alkalmazta, a teljesítés alapján az elmúlt időszakra jutó részt elszámolta. A Társaság a megrendelővel az előre jelezhető akadályokat folyamatosan egyezteti, és mindent megtesz a projekt megrendelő irányába történő sikeres átadására június 30-án lezárult a projekt második szakasza. Az elmúlt negyedévben a Synergon befejezte a Futár projekt Szabó Ervin tér kialakítását, valamint az IT infrastruktúra alprojektet. A Szabó Ervin téri alprojekt keretében a BKV Zrt. meglévő diszpécserközpontjának építészeti, gépészeti és elektromos hálózatának átalakításával gyakorlatilag egy új forgalomirányító központ létesült. A munkálatok volumenére jellemző, hogy az átalakítás, egy emelet kivételével, mind a 7 szintet érintette, így közel 70 helyiségben kellett dolgozniuk a kollégáknak. Az IT Infrastruktúra alprojekt keretében a Futár projekt működtetéséhez szükséges központi hardver infrastruktúra, valamint a telephelyi WIFI hálózat leszállítása és beüzemelése valósult meg. A forgalomirányítás elengedhetetlen részét jelentő, telephelyi adatkommunikációt, a BKV által meghatározott 14 telephely minden, járművel bejárható fizikai részén biztosítottuk. A járművek automatikus adatfeltöltése a kiépített, szünetmentesített, nagysebességű adathálózaton keresztül történik. Az IT alprojekt újonnan telepített hibatűrő, és terhelésmegosztó géptermi rendszerei biztosítják a folyamatos rendelkezésre állási, továbbá informatikai biztonsági szabványoknak való megfelelést. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 7/33

8 Felmondott licence szerződés A nettó fedezet - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény első hat hónapjában millió forint volt, ami 37%-kal alacsonyabb a évi eredménynél. A 2011-es fedezethányad értéke 19%-os, ami az év során átlagosan 10%-os csökkenés jelent. A fedezet változás jelentős csökkenését az okozta, hogy a Synergon Informatika Nyrt év első negyedévi eredményében a Vidékfejlesztési Minisztérium által használt, de a évre meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékével azonos készlet értékvesztés 226 millió forint összegben van elszámolva. A Minisztérium egyoldalú, és visszamenőleges elállási szándékának megalapozottságát a Synergon Informatika Nyrt. vitatja, tekintettel arra, hogy a Minisztérium bejelentése a szerződés harmadik évében történt, amikor a teljes szolgáltatás és licence szállítás a Minisztérium jogszerű licence használata érdekében megtörtént, azaz a Synergon Informatika Nyrt februárral a évi jogszerű licence használathoz, a Minisztérium megállapodásával összhangban minden kapcsolódó fizetési kötelmét teljesítette, és a már eltelt időszak licenchasználatát a Minisztérium ún. vissza nem fordítható (irreverzibilis) szolgáltatás lévén nem tudja visszaszolgáltatni, így az eredeti állapot fogalmilag nem állítható helyre. Felmondott projekt-szerződés A Synergon Rendszerintegrátor Kft. már korábban, az első negyedévi eredményében a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság felmondott szerződése miatt 110 millió forint veszteséget számolt el céltartalék formájában. A Synergon Informatika Nyrt. és a Synergon Rendszerintegrátor Kft. kezdeményezte a Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal történő egyeztetést annak érdekében, hogy a szerződés - a már végleges, átadásra kész állapotra tekintettel teljes mértékben teljesítésre kerülhessen és egyben reményét fejezte ki, hogy a már leszállított, és végső tesztüzem előtt álló rendszer üzembeállásával egyes katasztrófavédelmi és tűzoltósági munkák Budapesten lényegesen leegyszerűsödhetnek. Hasznos élettartam változás A működési költségek emelkedését, a tervezett székhely változás miatt, a jelenleg használt bérleményen korábbiakban végzett beruházási munkák, könyvekben szereplő értékének, lerövidült hasznos élettartam változása miatti, gyorsított leírás is növelte. Az értékcsökkenés 145 millió forinttal nőtt a felgyorsított értékcsökkenés miatt. A felmondott projekt- szerződésből és a hasznos élettartam változásból származó veszteségek a 2011-es beszámolási időszakban pénzmozgással nem járó tételek voltak, kizárólag a működési költségeket növelték. A projektek miatt és szervezeti változással összefüggő működési költség növekmények A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 8/33

9 Összefoglalva az EBITDA és a működési eredmény hatások: A Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal kapcsolatban 110 millió forint A Vidékfejlesztési Minisztériummal kapcsolatos veszteség 226 millió forint E két tétel nélkül számított EBITDA érték 217 millió forint veszteség volt. További rendkívüli tétel a többlet értékcsökkenés, ami 145 millió forint volt. E három tétel az üzemi eredményt 481 millió forinttal rontotta. Mindezek nélkül számított év fél éves üzemi eredménye 382 millió forint veszteség volt első hat hónapjában a pénzügyi műveletek nettó erdménye 33 millió forint volt. A pénzügyi eredményben a veszteségek forrásai a 2010 decemberében júniusi lejáratra nyitott saját részvény határidős ügyleten 66 millió forint, a hitelek és lízing finanszírozás kamatán 18 millió forint volt. Nyereségek keletkeztek a devizaárfolyam változások okozta összevont egyenlegen 0,5 millió forint összeggel, továbbá az Infinity a.s évi eredmény terhére megszavazott osztaléka 10,7 millió Cseh korona, millió forint - összeggel. A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 244 millió forint pozitív egyenleg, amelyben a negyedév fordulónapján 260 millió forint folyószámlahitel felhasználására volt szükség. A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába banki tőke bevonására van lehetőség. A külső finanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatás, és a Futár projekt kapcsán előre láthatóan a jövőben is szükség lesz. A Társaság az idegen tőke bevonásával járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthez kapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség méretével alacsonyabb értékű. Az adózás előtti veszteség 828 millió forint volt, amelyben 481 millió forint összegben egyedi, nem az időszak gazdálkodásából származó veszteségek szerepelnek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 9/33

10 Infinity a.s. (cseh leányvállalat) eredménye Az Infinity a.s. a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás** ezer Forint Változás % Változás % 1. félév* 1. félév* 2. né.* 2. né.* 2. né.* Értékesítés árbevétele % (3%) Ebből szolgáltatások (%) 51% 48% 3% 49% 42% 7% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) (7%) ( ) ( ) (22%) Értékesítés arányában (%) 53% 60% (7%) 52% 65% (13%) Nettó fedezet % % Nettó fedezethányad (%) 47% 40% 7% 48% 35% 13% Működési költségek ( ) ( ) 16% ( ) ( ) 28% EBITDA % % EBITDA hányad (%) 11% 7% 4% 12% 8% 4% Üzemi eredmény % % Üzemi eredményhányad (%) 9% 5% 4% 10% 7% 3% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (17 264) (1 180%) (17 600) (1 731%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye 619 (536) 215% % Adózás előtti eredmény % % Társasági nyereségadó (24 236) (24 236) (7 289) 233% Adózás utáni eredmény % (17%) *Nem auditált, **a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák Az Infinity a.s. értékesítés árbevétele év első felében millió forint volt. A évi halmozott árbevétel 6%-os növekedést jelentett. A kereslet motorjai a évben már szaporodó új fejlesztések és beruházások, valamint a kiegyensúlyozottan szaporodó üzemeltetési, hardver és licence értékesítések voltak. A nettó fedezet tömeg - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény év első felében 659 millió forint volt. A fedezet növekmény 25%-os volt. Az árbevétel növekedésében a hardver és a szolgáltatások összetétele kiegyensúlyozott volt, így a fedezet arány éves átlagban 47%-os maradt, ami 7%-kal magasabb, mint a évi. Az üzemi eredmény év első felében 124 millió forint volt, ami a évi értéket 87%-kal haladja meg. Az üzemi eredmény hányad a évit 4%-kal meghaladta, 9%-os volt. Az EBITDA hányad 2011-ben 11%-ra nőtt. A Társaság június 17-én felvásárolta az IT Systems a.s. társaság 100%-os tulajdonrészét. A Társaság a tranzakcióban közreműködő tanácsadó sikerdíjat az egyéb ráfordítások közt mutatta be. A Társaság adókötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján becsült érték. Az adózott eredmény 83 millió forint volt. Az Infinity a.s évi eredményéből 10,7 millió Cseh koronát a Synergon Informatika Nyrt. részére osztalékként megfizetett. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 10/33

11 Az Infinity 2011-es akvizíciója utáni integrációs lépések júniusában az Infinity a Synergon csoport tagjaként sikeresen befejezte a České Budějovice-i székhelyű IT SYSTEMS a.s. felvásárlását. A tranzakció elsődleges célja az volt, hogy átfogó Microsoft és Oracle szolgáltatóként az Infinity piaci pozícióját erősítse, továbbá, hogy bővítse a szakmai humán erőforrásokat, illetve kiterjessze az Infinity tevékenységeit a dél-csehországi régióba. Az IT SYSTEMS ügyfelei közé tőkeerős és országos jelentőségű társaságok tartoznak. A legnagyobb vevők a Telefónica O2 Csehország (telekommunikációs operátor), az OHL ZS (ipari építészet), a MOTOR JIKOV Group (gépészeti és kohóipar), a Nowaco Cseh Köztársaság (mirelit árukereskedés) valamint az OTIS CEG (lift és felvonógyártás). "Ez az akvizíció fontos lépést képvisel az Infinity növekedési stratégiájának megvalósításában. Technológiai szempontból és a kompetenciákat illetően a két társaság kölcsönösen kiegészíti egymást, aminek köszönhetően ügyfeleiknek bővített portfólióból tudunk magas színvonalú szolgáltatásokat és megoldásokat kínálni. Az akvizíció kapacitásnövekedést jelent az Infinitynek. Az új Társasággal 60 magasan képzett informatikai szakembert és tanácsadót tudtunk a társaság meglévő kapacitásaival integrálni, majd a meglévőkkel együtt optimalizálni. Az előttünk álló negyedév legfontosabb feladatának ügyfeleink értékesítési potenciáljának hatékony kihasználását látjuk, amivel párhuzamosan továbbra is szeretnénk tartani az expanzív iránykövetést. mondta Jaroslav Procházka, az Infinity a.s. vezérigazgatója, az Infinity Igazgatóság tagja. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 11/33

12 Synergon Csoport mérlegváltozások A Csoport konszolidált mérleg főösszege június 30-án millió forint volt, ami év azonos napjához viszonyítva 10%-os csökkenést jelent. Eszközök Konszolidált Mérleg június 30.* június 30. * Változás % december 31. ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök (26%) Egyéb immateriális eszközök (53%) Lízingelt eszközök (20%) Goodwill % Befektetések Halasztott adó követelés % Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségből % Hosszú lejáratú követelések értékesítésből (59%) Befektetett eszközök összesen (11%) Forgóeszközök Készlet % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (8%) Egyéb forgóeszközök (46%) Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségből Rövid lejáratú követelések dolgozókkal szemben (65%) (50%) Rövid lejáratú befektetett pénzügyi eszközök (17%) Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek % Forgóeszközök összesen (10%) ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) (10%) Saját tőke január és 0. kötelezettségek Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) - ( ) Ázsió Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény ( ) (128%) Halmozott deviza átváltási különbözet (9%) Anyavállalati Saját tőke (34%) Konszolidált leányvállalatban lévő nem irányító részesedés % Saját tőke összesen (34%) Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvény alapú juttatások (IFRS 2) % Halasztott adó kötelezettség (100%) Lízing kötelezettség (59%) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (57%) Rövid lejáratú kötelezettségek Lízing kötelezettség (4%) Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek % Egyéb rövid lej. Kötelezettségek (15%) Céltartalékok % Hitelek és folyószámla hitelek % Nyereségadó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (10%) A tárgyi eszközök és immateriális eszközök csökkenésében a Társaság által használt bérelt - iroda épületen, több mint tíz évvel ezelőtt elvégzett átépítési és felépítési munkái alkotta - aktivált Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 12/33

13 - beruházás érték hasznos időtartam változása következtében elszámolt többlet értékcsökkenési leírás okozott csökkenést. A hasznos időtartam lerövidülésével az aktuális félévben elszámolt, pénzmozgással nem járó veszteség 145 millió forint többlet értékcsökkenést jelentett. A lízingelt eszközök között a Társaság által pénzügyi lízing keretében finanszírozott járművek kerültek bemutatásra év első hat hónapjában új járművek beszerzésére nem került sor. A cseh Infinity a.s. befektetéshez tartozó goodwill értéke az IT Systems 2011-es felvásárlásával 6,7 millió cseh koronával nőtt. A goodwill értéke összesen 24,9 millió cseh korona, amelyből az anyavállalatra jutó összeg 272 millió forint (2011. június 30-án érvényes árfolyammal számítva). A goodwill forint és cseh korona közti árfolyamváltozás miatti értékváltozás a tőkében árfolyam differenciaként került bemutatásra. Az Infinity a.s befektetés értékvesztés tesztjét a Társaság elvégezte, mely szerint a befektetés értékét nem kellett érték veszteni. A lízing érdekeltségből származó - hosszú és rövid lejáratú - követelések közt 2009-től a BKV-nak nyújtott eszközök pénzügyi lízinggel való elszámolása van. IFRS-ek szerint a BKV 10 éves szolgáltatatási szerződésének keretében átadott eszközök teljes, vagy jelentős elhasználódása, továbbá a megrendelő szerződéses rendelkezési joga miatt, ezek az eszközök a pénzügyi lízing bemutatás alá esnek. Az eszközök lízing futamideje megegyezik az eszközök becsült hasznos időtartamával. Az értékesítésből származó hosszú lejáratú követelések a tizenkét hónapot meghaladó fizetési határidővel rendelkező vevői tartozások. A Társaságnál vevői rendelés nélkül nem vásároltak készleteket, az állományváltozást a második negyedév végén beszerzett, ezt követően a harmadik negyedévben értékesített készlet állomány okozta. A készletek közt találhatóak lassan forgó tételek, amelyek szerződésben vállalt szolgáltatási szinthez tartozó csere készülékek, illetve bemutatási és tesztelési céllal átvett tételek, összesen átlagosan millió forint értékben. A pénzeszköz és a tőke változásait a külön bemutatott cash-flow és tőke mozgástábla szemlélteti. A céltartalékok növekményét a Synergon Rendszerintegrátor Kft.-nél első negyedévében 110 millió forint céltartalék képzés okozta, amely részleteit a Társaság rendkívüli közleményben, továbbá e jelentés eredmény elemzésnél ismertette. A Társaság második negyedévben 18 millió forint céltartalékot képzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére, évben kötött és még be nem fejezett projekttel kapcsolatban. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. a korábban képzett céltartalékokból 2 millió forint összeget a dolgozói hitelek elengedésére használt fel. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok első negyedév zárásakor 260 millió forintot hívtak le, az Infinity a.s leányvállalataival együtt 222 millió forint hitelkeretet vettek igénybe. A magyar társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez, felhasznált szakmai munkák és eszközök finanszírozására vették igénybe. Az IT Systems hitelkeret felhasználása augusztus végére 12 millió cseh korona alá fog csökkenni, köszönhetően a vállalat gyors integrációját követő pozitív pénzügyi- és eredmény hatásainak. Az Infinity a.s második negyedévben kifizette a 10,7 millió cseh korona összegű évi osztalékot, továbbá 14,8 millió cseh koronát használt fel az IT Systems akvizíciójára. Mindezek következménye, hogy az elmúlt negyedévben a Társaság a már korábban nyitott hitelkerete terhére 1-4 millió cseh koronát használt fel, június 30-án az Infinity a.s, és leányvállalatai összesen 20 millió cseh korona értékben (222 millió forint) használtak banki tőkét. Az év további részében a hitelkeret felhasználás a most látható eredmények alapján folyamatosan csökkenni fog. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 13/33

14 Synergon Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz állománya június 30-án 137 millió forint volt. A beszámoló időszakában a változások 131 millió forintos pénzeszköz felhalmozást eredményeztek. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 14/33

15 A működésből származó nettó cash-flow 484 millió forint volt. A pénzmozgással nem járó tételek korrigálásával nyert adózás előtti eredmény szerint, az elmúlt félév során a társaság 70 millió forintot használt fel. A pénzmozgással nem járó tételek közt jelentős eltérések voltak az értékvesztés, a céltartalék és az értékcsökkenésben. A magyar vállalatok eredmény elemzésénél mindhárom tétel bemutatásra került. A működő tőkeváltozásból év első félévében 536 millió forint többlet volt. A befektetési tevékenységre felhasznált cash-flow 353 millió forint volt. Az Infinity a.s 162 millió forint összeggel felvásárolta az IT Systems a.s-t. A vállalat felvásárlásának üzleti vonatkozásait az Infinity eredményeinél, a finanszírozási következményeket a mérlegelemzésben mutattuk be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. határidős kontraktusa június 30-i elszámolási napon 66 millió forint pénz felhasználást eredményezett. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 15/33

16 Synergon Csoport saját tőke változása június 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Eredmény Ázsió Tőke Részvény tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás Ozstalék fizetés (1 664) (1 664) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: (1 664) (1 664) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény ( ) (19 481) ( ) 892 ( ) június 30-i egyenleg (IFRS) ( ) ( ) Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Tőke Részvény Ázsió tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás - ( ) ( ) - ( ) Ozstalék fizetés (1 275) (1 275) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: - ( ) ( ) (1 275) ( ) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény június 30-i egyenleg (IFRS) ( ) Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 16/33

17 Részvényekre jutó hozam Részvényre jutó (veszteség) hozam Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség félév* 1. félév* ( ) Részvények száma (db) Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva Visszavásárolt saját részévények éves átlagos száma Összesen a kibocsátott részvények száma Részvényekre jutó (veszteség) nyereség - higított részvényenkénti nyereség (veszeség) (Ft/részvény) (90) 4 - kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény) (109) 5 * nem auditált június 30-án a Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása Forint db Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) Szavazati jogot biztosító részvények Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 17/33

18 Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) pénzügyi eredményei a január 1-től június 30-ig tartó, 6 hónapos időszakban, a magyar számviteli törvény szerint összeállított rendben Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap A befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Müszaki berendezések,gépek,jármuvek Egyéb berendezések,felszerelések,jármuvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló vállalk Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 18/33

19 Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap B.Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. Sz Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek C. Aktiv időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 19/33

20 Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója június 30.* június 30. * december Lap D.Saját tôke I.JEGYZETT TÔKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) II. TÔKETARTALÉK II. EREDMÉNYTARTALÉK ( ) ( ) ( ) LEKÖTÖTT TARTALÉK V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( ) ( ) E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.levő vállalk.szemben Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsájtásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban levő vállalk.sz Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Vezetői beszámoló a Synergon Csoport második negyedéves eredményéről 20/33

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Közzétéve: 2011. november 30.

Közzétéve: 2011. november 30. Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2011. harmadik negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2011. november 30. Nem

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Közzétéve: 2011. május 20.

Közzétéve: 2011. május 20. Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2011. első negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2011. május

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Közzétéve: 2010. november 16.

Közzétéve: 2010. november 16. Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2010. harmadik negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2010. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Közzétéve: 2009. március 13. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Növekvő árbevétel a romló üzleti környezet ellenére A jelentésben

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04 BIZALMAS... A KÖVETKEZÕ ÜZLETI INFORMÁCIÓT A DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT KÉSZÍTETTE. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET ARRA, HOGY A CÉGINFORMÁCIÓ SZIGORÚAN BIZALMAS, TOVÁBB NEM ADHATÓ. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben