9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás"

Átírás

1 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét befolyásoló tényezıket és az áramütés elleni védekezés lehetıségeit! Az élettani hatás Ha egy élı szervezeten áram folyik keresztül, akkor is fellépnek a hı, a vegyi és a mágneses hatások, de ezek mellett biológiai szempontból sokkal fontosabb, ahogyan az izom- és az idegrendszer mőködését befolyásolja. Élettani hatásnak nevezzük azokat az életet veszélyeztetı biológia elváltozásokat, amelyeket az elektromos áram okozhat, ha az emberi szervezettel kapcsolatba kerül. A villamos áram élettani hatása A szervezetünket az idegrendszer irányítja, amelynek az agy a központja. Ide futnak be, és innen indulnak az idegpályákon az információk a testünk minden pontjába, néhány mv-os feszültség formájában. Az élı szervezeten átfolyó áram ezeket a gyenge villamos folyamatokat megzavarja, hamis ingerek, izommozgató utasítások formájában. Ha a zavaró hatás túl nagy, akkor a szervezet ideg- és izomrendszerét az agy már nem tudja irányítani, leállhat a légzés, megállhat a szív, vagyis bekövetkezhet a halál. A gyakorlatban a villamos áramnak ezt az izom- és idegrendszert bénító, az izmokat akaratlanul összehúzó hatását nevezzük élettani hatásnak. A villamos áram tehát veszélyes az emberi szervezetre, ezért ne érintsük meg a villamos készülékek feszültség alatt álló részeit! Az áramütést érintésvédelmi eszközökkel és a megfelelı szabályok betartásával kerülhetjük el. A villamos áram élettani hatását ma már a gyógyászatban fel is tudják használni. A legismertebb ilyen jellegő berendezések a pacemakerek (szívritmusszabályzók), a defibrillátorok (megszüntetik a szív szabálytalan ritmusát) és a szívstimulátorok (megindítják a szívmőködést). Elektromos folyamatok a szervezetben: a kálium és a nátrium pumpa A népmesébıl is jól tudhatjuk, hogy a konyhasó (NaCl) több másik anyag mellett fontos része táplálkozásunknak. A nátriumnak, a káliumnak és a klórnak meghatározó szerepe van az élı szervezet sejtjeinek mőködésében. Ezek az elemek a sejtben és a sejtek közötti állományban ionos állapotban találhatók meg. A sejtek belsejében a pozitív kálium ionra és több atomból álló negatív ionra disszociált káliumot tartalmazó fehérje jellegő óriásmolekulák, a sejtfalon kívül pedig víz található, amelyben a disszociált konyhasó is található. A sejtfal félig áteresztı membránként mőködik: csak a kisebb mérető ionokat és molekulákat engedi át. A sejt negatív töltéső ionjai vonzzák a sejten kívül található pozitív nátrium ionokat, amelyek a sejtfalon áthaladnak, így semlegesíteni tudnák a távozott kálium ionok hatását. A sejtek vizsgálatánál azonban kimutatták, hogy a nátrium ionok átmennek ugyan a sejtfalon, de a sejt vissza is szállítja ezeket az ionokat. Ezt a csak élı anyagra jellemzı folyamatot nátrium pumpának nevezzük. Ingerlés hatására megváltoznak a sejtfal ion-áteresztı tulajdonságai: a nátrium ionokat átengedi, emellett a kálium ionok is vissza tudnak áramlani a sejtbe. Ezt a folyamatot nevezzük kálium pumpának. Így azonban a feszültségpolaritása is megváltozik, a sejt lesz a környezetéhez képest pozitív. Ez a feszültség csak rövid ideig jelentkezik, 1-5 ms után visszaáll az eredeti állapot. A nátrium pumpa mőködése A kálium pumpa mőködése 1

2 A nyugalmi és az akciós feszültség Az oldatoknak az a jellemzıje, hogy az oldott anyag az oldatban egyenletesen oszlik el, a sejtben és a környezetében is ez történik, de a sejtfalon csak a kisebb mérető, pozitív töltéső kálium ionok jutnak át. Ennek következtében a sejt és a környezete között mv nagyságú membrán feszültség jön létre. A sejt a környezetéhez képest negatív. A sejt és a környezete között fellépı feszültséget nyugalmi feszültségnek nevezzük, mert a sejt ingermentes állapotára jellemzı. Az ingerlés hatására keletkezett feszültséget akciós feszültségnek nevezzük, amely a nyugalmi feszültséggel ellentétes polaritású. A gyakorlatban a környezetnek a sejthez viszonyított feszültségét ábrázolják, ami ezzel ellentétes polaritást jelent. Az akciós feszültség idıbeni változása EKG görbe Az ingerület továbbterjedése a szervezetben Az ingerületi állapot az idegsejtnek csak kis részére terjed ki, majd ingerületi hullám formájában terjed tovább rajta. A terjedés sebessége határozza meg a reflexidıt. Az idegsejtet idegszálnak vagy idegfonatnak is nevezzük, mert a hossza 1 m-nél is több lehet. Az izmokban sok sejt található egymás mellett, ezek egymásnak is átadják az ingerületet (és vele járó akciós feszültséget), így az ingerület az idegszálak mellett az izomrostokban is továbbterjed, csak lényegesen kisebb sebességgel. Az ingerület terjedési sebessége: idegsejtekben: 100ms, izmokban: 10ms, a szív izomzatában: 0,01ms. A szív bal pitvarából kiinduló periodikus ingerületek a szív izomzatában lassan terjednek, így a kamrákat csak bizonyos késleltetés után húzzák össze. Ez biztosítja a szív ütemes mozgását. A szívizom akciós feszültségének eredıje leosztva a test felszínén is megjelenik. Legnagyobb értéke 1 mv körüli érték, és pillanatnyi értéke a szív mőködése szerint változik. Ezt elektrokardiogramnak vagy EKG görbének nevezzük, és kiolvashatók belıle a pitvari és a kamrai összehúzódás, valamint a kamrai elernyedés fıbb jellemzıi. Az elektromos ingerlés A sejtek és a szövetek többféle módon ingerelhetık, de mi csak az elektromos ingerléssel foglalkozunk. Az elektromos ingerlés a sejthez képest pozitív feszültségő beavatkozást jelent. Ennek oka, hogy egy sejtben a külsı behatás vagy a mellette található másik sejt csak akkor vált ki ingerületet, ha a sejt környezetéhez képest negatív nyugalmi feszültségének nagysága mv-tal csökken. A nyugalmi feszültség polaritásával megegyezı, vagyis negatív polaritású feszültség nem vált ki ingerületet, hanem gátlást okoz, amely bizonyos ideig megakadályozza az ingerület kiváltását. Az ingerlı feszültség csak akkor változtatja meg mv-tal a nyugalmi feszültséget, ha értéke ettıl kicsit nagyobb, és legyızi a nátrium pumpa hatását. Ehhez a minimálisnál nagyobb áramerısség is szükséges. Az ábrán látható I0 az a legkisebb áramerısség, amely csak végtelen idı múlva okoz ingerületet, ezt ingerküszöbnek is nevezzük. Ha nagyobb az áramerısség, akkor rövidebb idı is elegendı az ingerület kiváltásához. Azonos intenzitású ingerület kiváltásához szükséges áramerısség 2

3 Az áramerısség nagysága, mint veszélyforrás Az élettani hatás szempontjából a legmeghatározóbb tényezı a szervezeten átfolyó áram nagysága. A következı tapasztalati adatok 50 Hz-es frekvenciájú váltakozó áramra vonatkoznak, amely az emberben a bal kéz jobb kéz vagy a kéz láb útvonalon halad keresztül. A 0,5-2 ma-nél kisebb áramerısséget nem érezzük, ennek hatására azonban enyhe bizsergést érezhetünk, ezért érzetküszöbnek nevezzük. Nagyobb áramoknál a táblázat szerint enyhe majd fájdalmas izomgörcs alakul ki, ma-nél pedig már az áramkörbıl sem tudunk saját magunk kiszabadulni. Ez az elengedési áramerısség. Ha az áramerısség ettıl is nagyobb, akkor a mellkasi görcs miatt a légzés is leállhat, ami már halált okoz. A szíven átfolyó 25 ma feletti áram a szívet kitérítheti a normális ritmusából (fibrilláció), vagy meg is állíthatja. A táblázatban közölt áramerısség adatok közül a kisebb értékek a nıkre és a gyerekekre, a nagyobb értékek pedig a férfiakra vonatkoznak, de az egyénektıl függıen ettıl eltérıek is lehetnek. Az 50 ma-nél nagyobb áramerısséget már életveszélyesnek tekintjük! A szabványok is olyan technikai megoldásokat írnak elé, amelyeknél csak ettıl kisebb áram folyhat, vagy ha nagyobb, akkor az csak rövid ideig. Vegyük figyelembe az áramütés esetén azt is, hogy szívkamraremegés a balesetet követı fizikai megterhelés hatására is létrejöhet. Ezért az áramütött személyt pihentessük, és vigyük minél hamarabb orvoshoz, ahol EKG vizsgálattal ellenırzik a szívmőködését. Áramerısség: Hatása: 0,5-2 ma Érzetküszöb 2-6 ma Enyhe izomgörcs 6-10 ma Fájdalmas izomgörcs ma Elengedési érték ma Mellkasi görcs, légzésbénulás ma felett Szívkamra lebegés, szívbénulás Az áramerısség mellett azonban más tényezıket is figyelembe kell venni az áramütés mértékének megállapításakor. Az áramütés idıtartama, mint veszélyforrás A szervezeten minél hosszabb ideig folyik át áram, az annál veszélyesebb. Ezért kell az áramütött személyt a lehetı leghamarabb kiszabadítani az áramkörbıl. Az áramerısség és az idı kapcsolata 3

4 Az áram útja az emberi testben Az energia szolgáltató rendszer egyik pontja össze van kötve a földdel, amin állunk, és ezzel kapcsolatban van sok általunk kézzel érinthetı tárgy is, például a falak, a víz-, gáz- és főtéscsövek. Ha véletlenül megérintjük a fázisvezetéket, vagy az azzal villamos kapcsolatban levı vezetı anyagú testet, akkor az áram a testünkön keresztül a föld felé folyik. Az áramütés mértékét befolyásolja, hogy milyen szerveinken halad keresztül az áram, amely az agyra és a szívre a legveszélyesebb. Ezért, ha valaki a fejével kerül kapcsolatba a fázisponttal, az általában halálos, mert mindkét szervén átfolyik az áram. Kézzel érintik meg leggyakrabban a fázispontot, az áram pedig a másik kézen vagy a lábon keresztül távozik a szervezetbıl. Veszélyesebb az érintés bal kézzel, mert a szív a test bal oldalán található. Az emberi test ellenállása Azt, hogy mekkora áramerısség alakul ki a szervezetben, Ohm törvénye alapján a feszültség és az emberi test ellenállása határozza meg. Mivel a leggyakoribb áram-útvonal a kéz-test-láb, ezért az emberi test ellenállását az ábra szerint három részre oszthatjuk. 1. A kéz érintkezési ellenállása (R kéz ) függ az érintkezı felületek nagyságától, a hámréteg ellenállásától, a szorító erıtıl, a kéz kérgességétıl és nedvességétıl. Ne viseljünk tehát villamos munkavégzéskor az ellenállásunkat csökkentı vezetı anyagú győrőt, karórát, nyakláncot! Alacsony feszültségnél a hámréteg ellenállása igen nagy, de 50 V-nál nagyobb feszültségnél néhány másodperc után a hámréteg átüt, és ellenállása csaknem nullára csökken. 2. Az emberi test ellenállása (R test ) a hámréteg nélkül a magas folyadék és iontartalom miatt csak 1000Ω körüli. Ez az érték a kéz-test-kéz áramút esetén is igaz. 3. A talpponti ellenállást (R talpponti ) a hámréteg, a lábbeli és a talaj ellenállása alkotja, ami így együtt nagy érték is lehet, megakadályozva az áramütést. Viseljünk ezért villamos munkavégzés közben mindig jól szigetelı talpú cipıt! A szabvány a legrosszabb esetet veszi figyelembe, és csak az emberi test ellenállásával számol, ami 1000Ω! Az emberi test ellenállása egy áramkörben A feszültség hatása a test ellenállására A feszültség nagysága, mint veszélyforrás Már tudjuk, hogy mekkora a megengedhetı maximális áram, és legalább milyen ellenállású az emberi test. Ebbıl kiszámítható az a legnagyobb feszültség, amelyet megérintve még nem történik halálos áramütés. Ezt érintési feszültségnek nevezzük. U érintési = I max R emberi test = = 50V vagyis az érintési feszültség 50 Hz-es frekvenciánál 50 V, egyenfeszültség esetén 120 V. Gyermekek és állatok védelménél csak 25 illetve 60 V-os feszültség engedélyezett. Beláttuk, hogy az emberi test ellenállása 1 kω-nál szinte mindig nagyobb, így nagy valószínőséggel az érintési feszültség nem okoz életveszélyt. Az érintési feszültség tehát a legnagyobb megérinthetı feszültség, amely egy berendezésen tartósan fennmaradhat. A feszültség frekvenciája A szervezetben kiváltott hamis ingerületek száma az okozó feszültség periódusainak számával egyezik meg. Ebbıl is látható, hogy a váltakozó feszültség sokkal veszélyesebb az egyenfeszültségnél. A frekvencia növelésekor kezdetben az áramütés veszélyessége növekszik, de egy adott érték felett már csökken. Az ábrán az is látható, hogy 100 khz feletti frekvenciákon az élettani hatás minimális, mert a nagymérető és tömegő ionok nem képesek már ilyen gyorsan mozogni, ekkor a hıhatás a meghatározóbb. Figyeljük meg az ábrán, hogy az 50 Hz-es hálózati feszültség mennyire veszélyes! 4

5 A frekvencia hatása a veszélyességre Egyéb élettani hatást befolyásoló tényezık Közvetett módon meghatározó lehet, mert az áramütés idıtartamát növeli: a fáradtság, a rossz hangulat, az alkoholos állapot, a nyugtatók szedése, számít-e az áramütésre az illetı. A villamos szakemberek óvatosabbak, mint a hozzá nem értık, akiket a meghibásodástól bekövetkezı áramütés váratlanul ér. A legtöbb esetben még azt sem tudják hirtelen, hogy mi történik velük. Legyünk mindig óvatosak, és használjuk az elıírásoknak megfelelıen a villamos berendezéseket, így a legtöbb baleset megelızhetı! Az áramütés elleni védekezés, érintésvédelem Baleseti veszélyforrások Áramütés akkor következik be, ha egy áramkör az emberi testen keresztül záródik. Tehát ha két különbözı potenciálú testet egyszerre érint meg valaki, vagy a kezén keresztül érkezı áram a talajba jut. Az áramütés egyik különleges okozója lehet a lépésfeszültség kialakulása: szigetelési hiba következtében jöhet létre nagyfeszültségő villanyoszlopok közelében, a feltöltött kondenzátorok kapcsainak a megérintése is (ezeknél a felszabaduló energia határozza meg a veszélyességet, amely maximum 350 mj lehet). Hibás emberi magatartás, mint veszélyforrás A villamos balesetek oka gyakran valamilyen hibás emberi magatartás. A villamos berendezések használóinak ismerniük kell a kezelésre és a karbantartásra vonatkozó szabályokat, amelyeket minden berendezéshez a gyártónak kötelessége szolgáltatni. A villamos szakembereknek Magyarországon az MSZ 1585 jelő (Üzemi szabályzat erısáramú villamos berendezések számára) szabvány szerint kell viselkedni, és munkát végezni. A szabvány többek között elıírja a következıket: A munka végzéséhez milyen különleges szerszámok, védıeszközök szükségesek, és ezeket hogyan kell használni? Hogyan kell elhárítani az üzemi hibákat? A dolgozók hogyan viselkedjenek a munkahelyükön? Viseljenek zárt munkaruhát, ne játsszanak, ne fogyasszanak alkoholt, ne viseljenek győrőt, karórát, nyakláncot Mi a módja az utasítások kiadásának és a továbbításának? Hogyan kell kikapcsolni (feszültségmentesíteni) egy berendezést? A kikapcsolás után a visszakapcsolást meg kell akadályozni, valamint a feszültségmentes állapotot mőszerrel kell ellenırizni. Tiltja a nagyfeszültségen (1000 V felett) végzett munkát. A villamos berendezéseket rendszeresen kell karbantartani. A szabványban elıírtakat tudni kell egy szakembernek, errıl a kötelezı oktatása után vizsgát kell tennie. 5

6 Nem megfelelı mőszaki megoldás, mint veszélyforrás Az emberi magatartás mellett balesetet okozhat a nem megfelelı mőszaki megoldás is. Az MSZ 1600 jelő (Létesítési biztonsági szabályzat) szabvány elıírásai azt segítik, hogy a villamos berendezések a környezetük hatására se váljanak balesetveszélyessé. Ezen belül az üzemszerően feszültség alatt álló részek (például a kapcsolók érintkezıi, a vezetékek kötési pontjai, az áramvezetı sínek) megérintésébıl származó balesetek megelızési módjait is tartalmazza. Érintésvédelem A villamos berendezések burkolatai, kezelıszervei, tartói üzemszerően nem állnak feszültség alatt, csak valamilyen hiba következtében jelenhet meg rajtuk feszültség. Az érintésvédelem célja azoknak a villamos baleseteknek a megelızése, amelyek egy villamos berendezés üzemszerően feszültség alatt nem álló, de meghibásodás miatt esetleg feszültség alá kerülı fém vagy egyéb vezetı anyagból készült részeinek a megérintése miatt következnek be. Az MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése címő szabvány érintésvédelmi szabályzata elıírja, hogy az ilyen okból bekövetkezı áramütéseket milyen módszerekkel és ellenırzésekkel kell megelızni. Amelyik dolgozó elmulasztja az érintésvédelmi szabályok betartását, az akkor is megbüntethetı, ha nem is történt baleset. Érintésvédelmi módszerek Attól függıen, hogy az áramütést valamilyen üzemszerően feszültség alatt álló (aktív), vagy csak meghibásodás következtében feszültség alá kerülı rész megérintése okozza, beszélhetünk közvetlen vagy közvetett érintés elleni védelemrıl. Mindkét védelemre jól használható módszer az érintési feszültségnél kisebb mőködtetı feszültség (törpefeszültség) alkalmazása, valamint kondenzátoroknál a kisülési energia korlátozása. Ezek szerint a legnagyobb biztonságosnak tekinthetı váltakozó feszültség 50 V, az egyenfeszültség 120 V, a kisülési energia pedig 350 mj. Emellett a közvetlen érintés ellen a feszültség alatt álló részek elkerítésével (kerítéssel esetleg korláttal), burkolásával vagy elszigetelésével védekezhetünk. Közvetett érintés csak a berendezés meghibásodásakor következik be, ezért ilyenkor a feszültség gyors automatikus lekapcsolása, a kettıs szigetelés vagy a védıelválasztás lehet a biztonságos megoldás. A villamos berendezések gyártói kötelesek a termékükön jelezni, hogy a felhasználó milyen módszerrel elızheti meg az áramütést. A kialakított szerkezeti megoldások szerint sorolják I., II. és III. érintésvédelmi osztályba a villamos készülékeket. Minél nagyobb az érintésvédelmi osztály száma, a készülék annál biztonságosabb. Az érintésvédelmi osztály megmutatja, hogy az adott villamos készülék milyen érintésvédelmi móddal vagy lehetıséggel készült. Ha nem használjuk ki a gyártó adta lehetıséget, azzal a saját vagy a mások életét veszélyeztetjük! Az érintésvédelmi osztályok jelét a gyártónak a készüléken is fel kell tüntetni. Áramütés meghibásodás következtében Az érintésvédelmi osztályok jelölései Az elsı érintésvédelmi osztály Az I. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezésnek nemcsak üzemi szigetelése van, hanem rajta a gyártó kialakított olyan szerkezetet, amelyre védıvezetı köthetı. Az üzemi szigetelés meghibásodása esetén, ha a felhasználó csatlakoztatta a védıvezetıt a készülékhez (általában védıérintkezıs kábellel), akkor a villamosan vezetı részekre a gyors automatikus lekapcsolás miatt csak rövid idıre jut feszültség. A feszültséget védıföldelés és nullázás alkalmazásánál biztosító, áramvédı kapcsolásnál egy speciális relé kapcsolja le. Az I. érintésvédelmi osztályba sorolják például: a villamos motorokat, a hőtıszekrényt, a villanyvasalót. 6

7 A második érintésvédelmi osztály A II. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezés védelme a villamos hálózattól független, általában nem kell hozzá védıvezetıt csatlakoztatni. Ugyanis az üzemi szigetelésen kívül még egy, vagyis kettıs (megerısített) szigetelése van. Kettıs szigeteléssel gyártják például: a villamos kéziszerszámokat (villanyfúrógépet, stb.), a televíziót, a hajszárítót, a porszívót A harmadik érintésvédelmi osztály A III. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezést csak törpefeszültséggel lehet üzemeltetni, és benne nem alakul ki ettıl nagyobb feszültség. A szabványos törpefeszültség értékek: 6 V, 12 V, 24 V, 48 V. Törpefeszültséggel mőködnek a fokozottan veszélyes helyen, pl. nedves pincében üzemeltetett villamos berendezések (pl. világítótestek, speciális kéziszerszámok), illetve a gyermekjátékok, amelyeknél már a 48 V-os feszültség sem megengedett. Teendık villamos baleset esetén Az elsısegélynyújtás elvei Az érintésvédelmi elıírások betartása ellenére is elıfordulnak áramütéses balesetek, ezért kell tudnunk, hogy mi a teendı ilyen esetben. A villamos baleseteknél az elsısegélynyújtás fontos kötelességünk, mert a gyors és szakszerő beavatkozással életet menthetünk! Villamos baleset esetén a teendık sorrendje általában a következı: 1. Az áramütött személy kiszabadítása az áramkörbıl. 2. Elsısegélynyújtás. 3. Az orvos vagy a mentık értesítése. 4. Ha szükséges a tőzoltóság vagy a rendırség értesítése. 5. A munkahelyi vezetık tájékoztatása a villamos balesetrıl. Az áramütött szempontjából a legfontosabb a gyors kiszabadítás és elsısegélynyújtás, ezért részletesebben csak ezekkel foglalkozunk. Kiszabadítás az áramkörbıl Ha a nagy áramerısség miatt kialakuló izomgörcs megakadályozza, hogy az áramütött személy magától kiszabaduljon az áramkörbıl, akkor minél gyorsabban a segítségére kell sietnünk. Ha van rá lehetıségünk, akkor feszültségmentesítsünk. A feszültségmentesítés során az áramütést okozó feszültséget kapcsoljuk le az áramütött személyrıl: a berendezés fıkapcsolójának vagy a biztosító automatájának a lekapcsolásával, esetleg a csatlakozó dugójának a kihúzásával. Ha ezekre nincs mód, akkor álljunk szigetelı lapra ami lehet mőanyag, száraz deszka, több réteg ruha vagy papír és az áramütöttet próbáljuk elhúzni vagy eltolni. Ehhez használjunk szigetelı anyagból készült tárgyat, például: mőanyag rudat, száraz ruhákat, reklám szatyrot, stb. Minden esetben figyeljünk arra, hogy önmagunkat ne veszélyeztessük! Minél hamarabb próbáljunk meg segítséget hívni, akár kiabálással is, de sose hagyjuk magára az áramütött személyt, és 7

8 azonnal kezdjük meg az elsısegélynyújtást. A mentést csak kisfeszültségő, tehát csak 1000 V alatti áramkörbıl kezdjük meg, mert nagyfeszültség esetén még a szakképzett emberek is életveszélybe kerülhetnek. Elsısegélynyújtás Az elsısegélynyújtást az áramütött személy kiszabadítása után azonnal meg kell kezdeni. Ha még nem érkezik meg az orvos, akkor a helyszínen tartózkodók közül a leghozzáértıbbnek kell ezt megtennie. Figyeljünk arra, hogy az áramkörbıl kiszabadított ember izomgörcse megszőnik, és ezért általában elesik. Attól függıen, hogy milyen hatással járt az áramütés a következık a teendık: Ha az áramütést szenvedett embernek látszólag nincs semmilyen panasza, akkor se engedjük mozogni, nehogy a fizikai megterheléstıl szívkamraremegés lépjen fel. Az orvos megérkezéséig ültessük vagy fektessük le, de ne adjunk neki se ételt, se italt, se gyógyszert. Ha az áramütött elvesztette az eszméletét, de lélegzik, akkor lazítsuk meg a ruháját, tegyük szabaddá a száját és fektessük le. Próbáljuk meg eszméletre téríteni: szagoltassunk vele szúrós szagú anyagot, esetleg dörzsöljük, vagy gyengén ütögessük az arcát. Eszméletvesztésnél mindig ellenırizzük a légzést a mellkas vagy a hasfal ütemes mozgásának megfigyelésével. Ha a légzés leállt, de pulzus még van, akkor a száj szabaddá tétele után (mőfogsor vagy ételmaradék eltávolítása, ha van) rögtön kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést. Fektessük a hátára az eszméletlen áramütöttet, hajtsuk hátra a fejét, és ha a száját becsukjuk, akkor a légutak átjárhatóak lesznek. Ekkor orvosi gézen vagy zsebkendın keresztül percenként szor fújjunk erısen levegıt az orrán át a tüdejébe. A száját közben tartsuk becsukva. A lélegeztetést csak a légzés megindulásáig folytassuk! Ha minden életfunkció leállt, vagyis nincs se légzés, se vérkeringés, az a klinikai halál állapota. De az azonnal megkezdett újraélesztés esetén van esély az áramütött életben maradására. Újraélesztésnél 2 lélegeztetés után 8 szívmasszázst kell végezni, ez percenként 18 légzést és 72 szívverést jelentene. A lélegeztetést a már megismert módon végezzük. A szívmasszázsnál a hátán fekvı áramütött mellé térdeljünk, egyik kezünket tegyük a mellkas bal oldalára, a szegycsont alsó harmadára. A kezünk ujjai a fej felé mutassanak, majd a másik kezünket is tegyük erre keresztbe. Erısen és egyenletesen nyomjuk a mellkast a szív ritmusának megfelelıen, de ne törjük el a csontját az újraélesztendı embernek. Az újraélesztést addig folytassuk, amíg a légzés és a szívverés meg nem indul, nálunk képzettebb elsısegélynyújtó folytatja az életmentést, vagy egyértelmően be nem áll a halál. Lélegzı embernek mesterséges lélegeztetést ne adjunk, szívmasszázst alkalmazni bármilyen gyenge szívverés esetén is tilos, a szív leállásához vezethet! Minden áramütéses baleset esetén hívjunk orvost, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Megnevezés Telefonszám Segélyhívó 112 Mentık 104 Tőzoltók 105 Rendırség 107 8

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor)

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Köztudott hogy az emberi test vezeti az áramot. Ezen áramvezetésért a testnedvek a felelősek. A fémekkel ellentétben a testben

Részletesebben

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6 1. Az Ön munkaterületén zárlat következtében meghibásodott egy izzítókemence, és ez majdnem balesethez vezetett. Beszéljen munkatársaival a villamos áram okozta egészségi ártalmakról, a baleset megelőzését

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila Villamos gépek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. május 3. Az előadás tartalma Tartalom (Elektromos áram használatához

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Villamos biztonságtechnika

Villamos biztonságtechnika Energiaforrások: Villamos biztonságtechnika Miért pont villamos? egyszerűsítve Gáz Szén Benzin Ló Sűrített levegő Villamosság stb. 1/61 2/52 Miért jó a villamos energia: A villamosság a leggazdaságosabban

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet)

F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet) F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet) Elve: Fékezéskor felszabaduló energia tárolása, majd gyorsításkor történő újrahasznosítása: Szabályok: F1 Technikai. Szabályok

Részletesebben

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját!

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! 12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! Biztonságos munkavégzés elektromos berendezésekkel: A villamos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Üzemi szabályzat

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

Biztonság. Áramütés elleni védelem

Biztonság. Áramütés elleni védelem Biztonság. Áramütés elleni védelem Az áram élettani hatása Fizikai (erő-, hő-, fény- és hanghatás) Kémiai (vérbontás, vörösvértest kiégés) Biológiai (sokk, izomgörcsök) A veszélyességet befolyásoló tényezők:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet: A villamosság biztonságtechnikája -Alapfogalmak, -villamos energia veszélyei, -a villamos áram hatása az élıszervezetre, -mentés és elsısegélynyújtás, - villamos balesetek elemzése, - érintésvédelem,

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Teljes tartalomjegyzék (Aktuális állapot: 2006.12.18.) Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! 1. Útmutató 1.1. Tartalom 1.2. Szerkesztıi ajánló

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás 1. oldal 1. 100775 217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás Az elsõsegély célja... az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást, a tanácsadás, illetve elõsegíteni a gyógyulást. a kórházi ellátás

Részletesebben

RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Modell: N1E-SPK-200, N1E-SPK-300, N1E-SPK-500 Gyártási év:2008 1 1. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSEI. Figyelmeztetés! Ez a szimbólum az elıírások be

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli. Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 8. Időtartam: 45 Töltődj fel! FIZIKA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi rendszabályok: Pacemakerrel vagy hallókészülékkel élő ember ne végezze a kísérleteket!

Részletesebben

ELSSEGÉLY - útmutató

ELSSEGÉLY - útmutató ELSSEGÉLY - útmutató Menthívás: Tel: 104 vagy 112 Mikor? Életveszély, vagy gyanúja (eszméletlen, súlyos vérzés, stb.); Baleset, sérülés, Mérgezés Ers fájdalom, (pl. Fulladásérzés) Nehézlégzés; Égési sérülések:

Részletesebben

Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban. www.szegedizoltan.hu

Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban. www.szegedizoltan.hu Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics DTH-1 TELEFON HIBRID Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESETEK, ELSİSEGÉLY

MÉRGEZÉSI ESETEK, ELSİSEGÉLY BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE MÉRGEZÉSI ESETEK, ELSİSEGÉLY Ebben a fejezetben győjtöttük össze az elsısegéllyel kapcsolatos tudnivalókat, melyeket három részre

Részletesebben

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok 5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja

Részletesebben

RCPortal Kóla-Csoki Derby 2014. RC Aréna

RCPortal Kóla-Csoki Derby 2014. RC Aréna RCPortal Kóla-Csoki Derby 2014. RC Aréna Szabályzat tervezete Indított kategóriák: Elektromos 1:10 túraautó ALAP kategória *** Elektromos 1:10 túraautó BRUSHED kategória Elektromos 1:10 túraautó STOCK

Részletesebben

Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához

Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához Segítség az ENDY 6200 és LOCAPEX Five használatához - Akku & töltés - Az előlap tisztítása - Max. motor sebesség és nyomaték. - Olajozás. - Klinikai problémák (Információk és megoldások) - Minden készülékünk

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

Zaj- és rezgés védelem

Zaj- és rezgés védelem Zaj- és rezgés védelem Mi a zaj? A zaj kellemetlen zavaró hang Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelensége(ke)t, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun,

Részletesebben

H4501 Ultrahangos és Nagyfrekvenciás (VIO) kombinált (2 az 1-ben) professzionális készülék használati utasítása

H4501 Ultrahangos és Nagyfrekvenciás (VIO) kombinált (2 az 1-ben) professzionális készülék használati utasítása H4501 Ultrahangos és Nagyfrekvenciás (VIO) kombinált (2 az 1-ben) professzionális készülék használati utasítása A készülék kozmetikai szalonok szolgáltatását bővítendő, szakmai felkészültséget igénylő

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS 3 MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS PR01 és PRD01 készülékekhez 1. csatlakoztassa a matracot a PR 01,és vagy a PRD 01 kezelő egységhez 2. csatlakoztassa

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel 2012. január Madal Bal Kft. 1183 Budapest, Gyömrıi út 85-91. Telefon: 06-1 2971620 Fax: 06-1 2971270 E-mail: info@madalbal.hu www.madalbal.hu Hogy

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben