9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás"

Átírás

1 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét befolyásoló tényezıket és az áramütés elleni védekezés lehetıségeit! Az élettani hatás Ha egy élı szervezeten áram folyik keresztül, akkor is fellépnek a hı, a vegyi és a mágneses hatások, de ezek mellett biológiai szempontból sokkal fontosabb, ahogyan az izom- és az idegrendszer mőködését befolyásolja. Élettani hatásnak nevezzük azokat az életet veszélyeztetı biológia elváltozásokat, amelyeket az elektromos áram okozhat, ha az emberi szervezettel kapcsolatba kerül. A villamos áram élettani hatása A szervezetünket az idegrendszer irányítja, amelynek az agy a központja. Ide futnak be, és innen indulnak az idegpályákon az információk a testünk minden pontjába, néhány mv-os feszültség formájában. Az élı szervezeten átfolyó áram ezeket a gyenge villamos folyamatokat megzavarja, hamis ingerek, izommozgató utasítások formájában. Ha a zavaró hatás túl nagy, akkor a szervezet ideg- és izomrendszerét az agy már nem tudja irányítani, leállhat a légzés, megállhat a szív, vagyis bekövetkezhet a halál. A gyakorlatban a villamos áramnak ezt az izom- és idegrendszert bénító, az izmokat akaratlanul összehúzó hatását nevezzük élettani hatásnak. A villamos áram tehát veszélyes az emberi szervezetre, ezért ne érintsük meg a villamos készülékek feszültség alatt álló részeit! Az áramütést érintésvédelmi eszközökkel és a megfelelı szabályok betartásával kerülhetjük el. A villamos áram élettani hatását ma már a gyógyászatban fel is tudják használni. A legismertebb ilyen jellegő berendezések a pacemakerek (szívritmusszabályzók), a defibrillátorok (megszüntetik a szív szabálytalan ritmusát) és a szívstimulátorok (megindítják a szívmőködést). Elektromos folyamatok a szervezetben: a kálium és a nátrium pumpa A népmesébıl is jól tudhatjuk, hogy a konyhasó (NaCl) több másik anyag mellett fontos része táplálkozásunknak. A nátriumnak, a káliumnak és a klórnak meghatározó szerepe van az élı szervezet sejtjeinek mőködésében. Ezek az elemek a sejtben és a sejtek közötti állományban ionos állapotban találhatók meg. A sejtek belsejében a pozitív kálium ionra és több atomból álló negatív ionra disszociált káliumot tartalmazó fehérje jellegő óriásmolekulák, a sejtfalon kívül pedig víz található, amelyben a disszociált konyhasó is található. A sejtfal félig áteresztı membránként mőködik: csak a kisebb mérető ionokat és molekulákat engedi át. A sejt negatív töltéső ionjai vonzzák a sejten kívül található pozitív nátrium ionokat, amelyek a sejtfalon áthaladnak, így semlegesíteni tudnák a távozott kálium ionok hatását. A sejtek vizsgálatánál azonban kimutatták, hogy a nátrium ionok átmennek ugyan a sejtfalon, de a sejt vissza is szállítja ezeket az ionokat. Ezt a csak élı anyagra jellemzı folyamatot nátrium pumpának nevezzük. Ingerlés hatására megváltoznak a sejtfal ion-áteresztı tulajdonságai: a nátrium ionokat átengedi, emellett a kálium ionok is vissza tudnak áramlani a sejtbe. Ezt a folyamatot nevezzük kálium pumpának. Így azonban a feszültségpolaritása is megváltozik, a sejt lesz a környezetéhez képest pozitív. Ez a feszültség csak rövid ideig jelentkezik, 1-5 ms után visszaáll az eredeti állapot. A nátrium pumpa mőködése A kálium pumpa mőködése 1

2 A nyugalmi és az akciós feszültség Az oldatoknak az a jellemzıje, hogy az oldott anyag az oldatban egyenletesen oszlik el, a sejtben és a környezetében is ez történik, de a sejtfalon csak a kisebb mérető, pozitív töltéső kálium ionok jutnak át. Ennek következtében a sejt és a környezete között mv nagyságú membrán feszültség jön létre. A sejt a környezetéhez képest negatív. A sejt és a környezete között fellépı feszültséget nyugalmi feszültségnek nevezzük, mert a sejt ingermentes állapotára jellemzı. Az ingerlés hatására keletkezett feszültséget akciós feszültségnek nevezzük, amely a nyugalmi feszültséggel ellentétes polaritású. A gyakorlatban a környezetnek a sejthez viszonyított feszültségét ábrázolják, ami ezzel ellentétes polaritást jelent. Az akciós feszültség idıbeni változása EKG görbe Az ingerület továbbterjedése a szervezetben Az ingerületi állapot az idegsejtnek csak kis részére terjed ki, majd ingerületi hullám formájában terjed tovább rajta. A terjedés sebessége határozza meg a reflexidıt. Az idegsejtet idegszálnak vagy idegfonatnak is nevezzük, mert a hossza 1 m-nél is több lehet. Az izmokban sok sejt található egymás mellett, ezek egymásnak is átadják az ingerületet (és vele járó akciós feszültséget), így az ingerület az idegszálak mellett az izomrostokban is továbbterjed, csak lényegesen kisebb sebességgel. Az ingerület terjedési sebessége: idegsejtekben: 100ms, izmokban: 10ms, a szív izomzatában: 0,01ms. A szív bal pitvarából kiinduló periodikus ingerületek a szív izomzatában lassan terjednek, így a kamrákat csak bizonyos késleltetés után húzzák össze. Ez biztosítja a szív ütemes mozgását. A szívizom akciós feszültségének eredıje leosztva a test felszínén is megjelenik. Legnagyobb értéke 1 mv körüli érték, és pillanatnyi értéke a szív mőködése szerint változik. Ezt elektrokardiogramnak vagy EKG görbének nevezzük, és kiolvashatók belıle a pitvari és a kamrai összehúzódás, valamint a kamrai elernyedés fıbb jellemzıi. Az elektromos ingerlés A sejtek és a szövetek többféle módon ingerelhetık, de mi csak az elektromos ingerléssel foglalkozunk. Az elektromos ingerlés a sejthez képest pozitív feszültségő beavatkozást jelent. Ennek oka, hogy egy sejtben a külsı behatás vagy a mellette található másik sejt csak akkor vált ki ingerületet, ha a sejt környezetéhez képest negatív nyugalmi feszültségének nagysága mv-tal csökken. A nyugalmi feszültség polaritásával megegyezı, vagyis negatív polaritású feszültség nem vált ki ingerületet, hanem gátlást okoz, amely bizonyos ideig megakadályozza az ingerület kiváltását. Az ingerlı feszültség csak akkor változtatja meg mv-tal a nyugalmi feszültséget, ha értéke ettıl kicsit nagyobb, és legyızi a nátrium pumpa hatását. Ehhez a minimálisnál nagyobb áramerısség is szükséges. Az ábrán látható I0 az a legkisebb áramerısség, amely csak végtelen idı múlva okoz ingerületet, ezt ingerküszöbnek is nevezzük. Ha nagyobb az áramerısség, akkor rövidebb idı is elegendı az ingerület kiváltásához. Azonos intenzitású ingerület kiváltásához szükséges áramerısség 2

3 Az áramerısség nagysága, mint veszélyforrás Az élettani hatás szempontjából a legmeghatározóbb tényezı a szervezeten átfolyó áram nagysága. A következı tapasztalati adatok 50 Hz-es frekvenciájú váltakozó áramra vonatkoznak, amely az emberben a bal kéz jobb kéz vagy a kéz láb útvonalon halad keresztül. A 0,5-2 ma-nél kisebb áramerısséget nem érezzük, ennek hatására azonban enyhe bizsergést érezhetünk, ezért érzetküszöbnek nevezzük. Nagyobb áramoknál a táblázat szerint enyhe majd fájdalmas izomgörcs alakul ki, ma-nél pedig már az áramkörbıl sem tudunk saját magunk kiszabadulni. Ez az elengedési áramerısség. Ha az áramerısség ettıl is nagyobb, akkor a mellkasi görcs miatt a légzés is leállhat, ami már halált okoz. A szíven átfolyó 25 ma feletti áram a szívet kitérítheti a normális ritmusából (fibrilláció), vagy meg is állíthatja. A táblázatban közölt áramerısség adatok közül a kisebb értékek a nıkre és a gyerekekre, a nagyobb értékek pedig a férfiakra vonatkoznak, de az egyénektıl függıen ettıl eltérıek is lehetnek. Az 50 ma-nél nagyobb áramerısséget már életveszélyesnek tekintjük! A szabványok is olyan technikai megoldásokat írnak elé, amelyeknél csak ettıl kisebb áram folyhat, vagy ha nagyobb, akkor az csak rövid ideig. Vegyük figyelembe az áramütés esetén azt is, hogy szívkamraremegés a balesetet követı fizikai megterhelés hatására is létrejöhet. Ezért az áramütött személyt pihentessük, és vigyük minél hamarabb orvoshoz, ahol EKG vizsgálattal ellenırzik a szívmőködését. Áramerısség: Hatása: 0,5-2 ma Érzetküszöb 2-6 ma Enyhe izomgörcs 6-10 ma Fájdalmas izomgörcs ma Elengedési érték ma Mellkasi görcs, légzésbénulás ma felett Szívkamra lebegés, szívbénulás Az áramerısség mellett azonban más tényezıket is figyelembe kell venni az áramütés mértékének megállapításakor. Az áramütés idıtartama, mint veszélyforrás A szervezeten minél hosszabb ideig folyik át áram, az annál veszélyesebb. Ezért kell az áramütött személyt a lehetı leghamarabb kiszabadítani az áramkörbıl. Az áramerısség és az idı kapcsolata 3

4 Az áram útja az emberi testben Az energia szolgáltató rendszer egyik pontja össze van kötve a földdel, amin állunk, és ezzel kapcsolatban van sok általunk kézzel érinthetı tárgy is, például a falak, a víz-, gáz- és főtéscsövek. Ha véletlenül megérintjük a fázisvezetéket, vagy az azzal villamos kapcsolatban levı vezetı anyagú testet, akkor az áram a testünkön keresztül a föld felé folyik. Az áramütés mértékét befolyásolja, hogy milyen szerveinken halad keresztül az áram, amely az agyra és a szívre a legveszélyesebb. Ezért, ha valaki a fejével kerül kapcsolatba a fázisponttal, az általában halálos, mert mindkét szervén átfolyik az áram. Kézzel érintik meg leggyakrabban a fázispontot, az áram pedig a másik kézen vagy a lábon keresztül távozik a szervezetbıl. Veszélyesebb az érintés bal kézzel, mert a szív a test bal oldalán található. Az emberi test ellenállása Azt, hogy mekkora áramerısség alakul ki a szervezetben, Ohm törvénye alapján a feszültség és az emberi test ellenállása határozza meg. Mivel a leggyakoribb áram-útvonal a kéz-test-láb, ezért az emberi test ellenállását az ábra szerint három részre oszthatjuk. 1. A kéz érintkezési ellenállása (R kéz ) függ az érintkezı felületek nagyságától, a hámréteg ellenállásától, a szorító erıtıl, a kéz kérgességétıl és nedvességétıl. Ne viseljünk tehát villamos munkavégzéskor az ellenállásunkat csökkentı vezetı anyagú győrőt, karórát, nyakláncot! Alacsony feszültségnél a hámréteg ellenállása igen nagy, de 50 V-nál nagyobb feszültségnél néhány másodperc után a hámréteg átüt, és ellenállása csaknem nullára csökken. 2. Az emberi test ellenállása (R test ) a hámréteg nélkül a magas folyadék és iontartalom miatt csak 1000Ω körüli. Ez az érték a kéz-test-kéz áramút esetén is igaz. 3. A talpponti ellenállást (R talpponti ) a hámréteg, a lábbeli és a talaj ellenállása alkotja, ami így együtt nagy érték is lehet, megakadályozva az áramütést. Viseljünk ezért villamos munkavégzés közben mindig jól szigetelı talpú cipıt! A szabvány a legrosszabb esetet veszi figyelembe, és csak az emberi test ellenállásával számol, ami 1000Ω! Az emberi test ellenállása egy áramkörben A feszültség hatása a test ellenállására A feszültség nagysága, mint veszélyforrás Már tudjuk, hogy mekkora a megengedhetı maximális áram, és legalább milyen ellenállású az emberi test. Ebbıl kiszámítható az a legnagyobb feszültség, amelyet megérintve még nem történik halálos áramütés. Ezt érintési feszültségnek nevezzük. U érintési = I max R emberi test = = 50V vagyis az érintési feszültség 50 Hz-es frekvenciánál 50 V, egyenfeszültség esetén 120 V. Gyermekek és állatok védelménél csak 25 illetve 60 V-os feszültség engedélyezett. Beláttuk, hogy az emberi test ellenállása 1 kω-nál szinte mindig nagyobb, így nagy valószínőséggel az érintési feszültség nem okoz életveszélyt. Az érintési feszültség tehát a legnagyobb megérinthetı feszültség, amely egy berendezésen tartósan fennmaradhat. A feszültség frekvenciája A szervezetben kiváltott hamis ingerületek száma az okozó feszültség periódusainak számával egyezik meg. Ebbıl is látható, hogy a váltakozó feszültség sokkal veszélyesebb az egyenfeszültségnél. A frekvencia növelésekor kezdetben az áramütés veszélyessége növekszik, de egy adott érték felett már csökken. Az ábrán az is látható, hogy 100 khz feletti frekvenciákon az élettani hatás minimális, mert a nagymérető és tömegő ionok nem képesek már ilyen gyorsan mozogni, ekkor a hıhatás a meghatározóbb. Figyeljük meg az ábrán, hogy az 50 Hz-es hálózati feszültség mennyire veszélyes! 4

5 A frekvencia hatása a veszélyességre Egyéb élettani hatást befolyásoló tényezık Közvetett módon meghatározó lehet, mert az áramütés idıtartamát növeli: a fáradtság, a rossz hangulat, az alkoholos állapot, a nyugtatók szedése, számít-e az áramütésre az illetı. A villamos szakemberek óvatosabbak, mint a hozzá nem értık, akiket a meghibásodástól bekövetkezı áramütés váratlanul ér. A legtöbb esetben még azt sem tudják hirtelen, hogy mi történik velük. Legyünk mindig óvatosak, és használjuk az elıírásoknak megfelelıen a villamos berendezéseket, így a legtöbb baleset megelızhetı! Az áramütés elleni védekezés, érintésvédelem Baleseti veszélyforrások Áramütés akkor következik be, ha egy áramkör az emberi testen keresztül záródik. Tehát ha két különbözı potenciálú testet egyszerre érint meg valaki, vagy a kezén keresztül érkezı áram a talajba jut. Az áramütés egyik különleges okozója lehet a lépésfeszültség kialakulása: szigetelési hiba következtében jöhet létre nagyfeszültségő villanyoszlopok közelében, a feltöltött kondenzátorok kapcsainak a megérintése is (ezeknél a felszabaduló energia határozza meg a veszélyességet, amely maximum 350 mj lehet). Hibás emberi magatartás, mint veszélyforrás A villamos balesetek oka gyakran valamilyen hibás emberi magatartás. A villamos berendezések használóinak ismerniük kell a kezelésre és a karbantartásra vonatkozó szabályokat, amelyeket minden berendezéshez a gyártónak kötelessége szolgáltatni. A villamos szakembereknek Magyarországon az MSZ 1585 jelő (Üzemi szabályzat erısáramú villamos berendezések számára) szabvány szerint kell viselkedni, és munkát végezni. A szabvány többek között elıírja a következıket: A munka végzéséhez milyen különleges szerszámok, védıeszközök szükségesek, és ezeket hogyan kell használni? Hogyan kell elhárítani az üzemi hibákat? A dolgozók hogyan viselkedjenek a munkahelyükön? Viseljenek zárt munkaruhát, ne játsszanak, ne fogyasszanak alkoholt, ne viseljenek győrőt, karórát, nyakláncot Mi a módja az utasítások kiadásának és a továbbításának? Hogyan kell kikapcsolni (feszültségmentesíteni) egy berendezést? A kikapcsolás után a visszakapcsolást meg kell akadályozni, valamint a feszültségmentes állapotot mőszerrel kell ellenırizni. Tiltja a nagyfeszültségen (1000 V felett) végzett munkát. A villamos berendezéseket rendszeresen kell karbantartani. A szabványban elıírtakat tudni kell egy szakembernek, errıl a kötelezı oktatása után vizsgát kell tennie. 5

6 Nem megfelelı mőszaki megoldás, mint veszélyforrás Az emberi magatartás mellett balesetet okozhat a nem megfelelı mőszaki megoldás is. Az MSZ 1600 jelő (Létesítési biztonsági szabályzat) szabvány elıírásai azt segítik, hogy a villamos berendezések a környezetük hatására se váljanak balesetveszélyessé. Ezen belül az üzemszerően feszültség alatt álló részek (például a kapcsolók érintkezıi, a vezetékek kötési pontjai, az áramvezetı sínek) megérintésébıl származó balesetek megelızési módjait is tartalmazza. Érintésvédelem A villamos berendezések burkolatai, kezelıszervei, tartói üzemszerően nem állnak feszültség alatt, csak valamilyen hiba következtében jelenhet meg rajtuk feszültség. Az érintésvédelem célja azoknak a villamos baleseteknek a megelızése, amelyek egy villamos berendezés üzemszerően feszültség alatt nem álló, de meghibásodás miatt esetleg feszültség alá kerülı fém vagy egyéb vezetı anyagból készült részeinek a megérintése miatt következnek be. Az MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése címő szabvány érintésvédelmi szabályzata elıírja, hogy az ilyen okból bekövetkezı áramütéseket milyen módszerekkel és ellenırzésekkel kell megelızni. Amelyik dolgozó elmulasztja az érintésvédelmi szabályok betartását, az akkor is megbüntethetı, ha nem is történt baleset. Érintésvédelmi módszerek Attól függıen, hogy az áramütést valamilyen üzemszerően feszültség alatt álló (aktív), vagy csak meghibásodás következtében feszültség alá kerülı rész megérintése okozza, beszélhetünk közvetlen vagy közvetett érintés elleni védelemrıl. Mindkét védelemre jól használható módszer az érintési feszültségnél kisebb mőködtetı feszültség (törpefeszültség) alkalmazása, valamint kondenzátoroknál a kisülési energia korlátozása. Ezek szerint a legnagyobb biztonságosnak tekinthetı váltakozó feszültség 50 V, az egyenfeszültség 120 V, a kisülési energia pedig 350 mj. Emellett a közvetlen érintés ellen a feszültség alatt álló részek elkerítésével (kerítéssel esetleg korláttal), burkolásával vagy elszigetelésével védekezhetünk. Közvetett érintés csak a berendezés meghibásodásakor következik be, ezért ilyenkor a feszültség gyors automatikus lekapcsolása, a kettıs szigetelés vagy a védıelválasztás lehet a biztonságos megoldás. A villamos berendezések gyártói kötelesek a termékükön jelezni, hogy a felhasználó milyen módszerrel elızheti meg az áramütést. A kialakított szerkezeti megoldások szerint sorolják I., II. és III. érintésvédelmi osztályba a villamos készülékeket. Minél nagyobb az érintésvédelmi osztály száma, a készülék annál biztonságosabb. Az érintésvédelmi osztály megmutatja, hogy az adott villamos készülék milyen érintésvédelmi móddal vagy lehetıséggel készült. Ha nem használjuk ki a gyártó adta lehetıséget, azzal a saját vagy a mások életét veszélyeztetjük! Az érintésvédelmi osztályok jelét a gyártónak a készüléken is fel kell tüntetni. Áramütés meghibásodás következtében Az érintésvédelmi osztályok jelölései Az elsı érintésvédelmi osztály Az I. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezésnek nemcsak üzemi szigetelése van, hanem rajta a gyártó kialakított olyan szerkezetet, amelyre védıvezetı köthetı. Az üzemi szigetelés meghibásodása esetén, ha a felhasználó csatlakoztatta a védıvezetıt a készülékhez (általában védıérintkezıs kábellel), akkor a villamosan vezetı részekre a gyors automatikus lekapcsolás miatt csak rövid idıre jut feszültség. A feszültséget védıföldelés és nullázás alkalmazásánál biztosító, áramvédı kapcsolásnál egy speciális relé kapcsolja le. Az I. érintésvédelmi osztályba sorolják például: a villamos motorokat, a hőtıszekrényt, a villanyvasalót. 6

7 A második érintésvédelmi osztály A II. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezés védelme a villamos hálózattól független, általában nem kell hozzá védıvezetıt csatlakoztatni. Ugyanis az üzemi szigetelésen kívül még egy, vagyis kettıs (megerısített) szigetelése van. Kettıs szigeteléssel gyártják például: a villamos kéziszerszámokat (villanyfúrógépet, stb.), a televíziót, a hajszárítót, a porszívót A harmadik érintésvédelmi osztály A III. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezést csak törpefeszültséggel lehet üzemeltetni, és benne nem alakul ki ettıl nagyobb feszültség. A szabványos törpefeszültség értékek: 6 V, 12 V, 24 V, 48 V. Törpefeszültséggel mőködnek a fokozottan veszélyes helyen, pl. nedves pincében üzemeltetett villamos berendezések (pl. világítótestek, speciális kéziszerszámok), illetve a gyermekjátékok, amelyeknél már a 48 V-os feszültség sem megengedett. Teendık villamos baleset esetén Az elsısegélynyújtás elvei Az érintésvédelmi elıírások betartása ellenére is elıfordulnak áramütéses balesetek, ezért kell tudnunk, hogy mi a teendı ilyen esetben. A villamos baleseteknél az elsısegélynyújtás fontos kötelességünk, mert a gyors és szakszerő beavatkozással életet menthetünk! Villamos baleset esetén a teendık sorrendje általában a következı: 1. Az áramütött személy kiszabadítása az áramkörbıl. 2. Elsısegélynyújtás. 3. Az orvos vagy a mentık értesítése. 4. Ha szükséges a tőzoltóság vagy a rendırség értesítése. 5. A munkahelyi vezetık tájékoztatása a villamos balesetrıl. Az áramütött szempontjából a legfontosabb a gyors kiszabadítás és elsısegélynyújtás, ezért részletesebben csak ezekkel foglalkozunk. Kiszabadítás az áramkörbıl Ha a nagy áramerısség miatt kialakuló izomgörcs megakadályozza, hogy az áramütött személy magától kiszabaduljon az áramkörbıl, akkor minél gyorsabban a segítségére kell sietnünk. Ha van rá lehetıségünk, akkor feszültségmentesítsünk. A feszültségmentesítés során az áramütést okozó feszültséget kapcsoljuk le az áramütött személyrıl: a berendezés fıkapcsolójának vagy a biztosító automatájának a lekapcsolásával, esetleg a csatlakozó dugójának a kihúzásával. Ha ezekre nincs mód, akkor álljunk szigetelı lapra ami lehet mőanyag, száraz deszka, több réteg ruha vagy papír és az áramütöttet próbáljuk elhúzni vagy eltolni. Ehhez használjunk szigetelı anyagból készült tárgyat, például: mőanyag rudat, száraz ruhákat, reklám szatyrot, stb. Minden esetben figyeljünk arra, hogy önmagunkat ne veszélyeztessük! Minél hamarabb próbáljunk meg segítséget hívni, akár kiabálással is, de sose hagyjuk magára az áramütött személyt, és 7

8 azonnal kezdjük meg az elsısegélynyújtást. A mentést csak kisfeszültségő, tehát csak 1000 V alatti áramkörbıl kezdjük meg, mert nagyfeszültség esetén még a szakképzett emberek is életveszélybe kerülhetnek. Elsısegélynyújtás Az elsısegélynyújtást az áramütött személy kiszabadítása után azonnal meg kell kezdeni. Ha még nem érkezik meg az orvos, akkor a helyszínen tartózkodók közül a leghozzáértıbbnek kell ezt megtennie. Figyeljünk arra, hogy az áramkörbıl kiszabadított ember izomgörcse megszőnik, és ezért általában elesik. Attól függıen, hogy milyen hatással járt az áramütés a következık a teendık: Ha az áramütést szenvedett embernek látszólag nincs semmilyen panasza, akkor se engedjük mozogni, nehogy a fizikai megterheléstıl szívkamraremegés lépjen fel. Az orvos megérkezéséig ültessük vagy fektessük le, de ne adjunk neki se ételt, se italt, se gyógyszert. Ha az áramütött elvesztette az eszméletét, de lélegzik, akkor lazítsuk meg a ruháját, tegyük szabaddá a száját és fektessük le. Próbáljuk meg eszméletre téríteni: szagoltassunk vele szúrós szagú anyagot, esetleg dörzsöljük, vagy gyengén ütögessük az arcát. Eszméletvesztésnél mindig ellenırizzük a légzést a mellkas vagy a hasfal ütemes mozgásának megfigyelésével. Ha a légzés leállt, de pulzus még van, akkor a száj szabaddá tétele után (mőfogsor vagy ételmaradék eltávolítása, ha van) rögtön kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést. Fektessük a hátára az eszméletlen áramütöttet, hajtsuk hátra a fejét, és ha a száját becsukjuk, akkor a légutak átjárhatóak lesznek. Ekkor orvosi gézen vagy zsebkendın keresztül percenként szor fújjunk erısen levegıt az orrán át a tüdejébe. A száját közben tartsuk becsukva. A lélegeztetést csak a légzés megindulásáig folytassuk! Ha minden életfunkció leállt, vagyis nincs se légzés, se vérkeringés, az a klinikai halál állapota. De az azonnal megkezdett újraélesztés esetén van esély az áramütött életben maradására. Újraélesztésnél 2 lélegeztetés után 8 szívmasszázst kell végezni, ez percenként 18 légzést és 72 szívverést jelentene. A lélegeztetést a már megismert módon végezzük. A szívmasszázsnál a hátán fekvı áramütött mellé térdeljünk, egyik kezünket tegyük a mellkas bal oldalára, a szegycsont alsó harmadára. A kezünk ujjai a fej felé mutassanak, majd a másik kezünket is tegyük erre keresztbe. Erısen és egyenletesen nyomjuk a mellkast a szív ritmusának megfelelıen, de ne törjük el a csontját az újraélesztendı embernek. Az újraélesztést addig folytassuk, amíg a légzés és a szívverés meg nem indul, nálunk képzettebb elsısegélynyújtó folytatja az életmentést, vagy egyértelmően be nem áll a halál. Lélegzı embernek mesterséges lélegeztetést ne adjunk, szívmasszázst alkalmazni bármilyen gyenge szívverés esetén is tilos, a szív leállásához vezethet! Minden áramütéses baleset esetén hívjunk orvost, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Megnevezés Telefonszám Segélyhívó 112 Mentık 104 Tőzoltók 105 Rendırség 107 8

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor)

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Köztudott hogy az emberi test vezeti az áramot. Ezen áramvezetésért a testnedvek a felelősek. A fémekkel ellentétben a testben

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Villamos áram élettani hatása

Villamos áram élettani hatása Villamos áram élettani hatása Ember és a villamosság kapcsolata Légköri, elektrosztatikus feltöltődés, villamos erőművek, vezetékek, fogyasztók, berendezések, készülékek, stb. A villamos energia előnyösebben

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Érintésvédelem. 12. tétel LAB 1/6

Érintésvédelem. 12. tétel LAB 1/6 12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! Biztonságos munkavégzés elektromos berendezésekkel Az érintésvédelem fogalma, célja Védőkapcsolás, védőföldelés és törpefeszültség fogalma

Részletesebben

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila Villamos gépek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. május 3. Az előadás tartalma Tartalom (Elektromos áram használatához

Részletesebben

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6 1. Az Ön munkaterületén zárlat következtében meghibásodott egy izzítókemence, és ez majdnem balesethez vezetett. Beszéljen munkatársaival a villamos áram okozta egészségi ártalmakról, a baleset megelőzését

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

A lépések 1. Shock. A lépések 3. A lépések 2. Gyermek reanimáció. Köszönöm megtisztelő figyelmüket 2012.03.03.

A lépések 1. Shock. A lépések 3. A lépések 2. Gyermek reanimáció. Köszönöm megtisztelő figyelmüket 2012.03.03. Miért fontos? Reanimáció Újraélesztés Dr Sirák András Családorvos, mentőorvos Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: Dr Kalabay László egyetemi tanár 1 Alapfogalmak Eszköz nélküli újraélesztés

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Érintésvédelem. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök

Érintésvédelem. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök Érintésvédelem összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az érintésvédelem célja 3. Érintésvédelmi stratégiák

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi. SZIGETELT VEZÉRLİELEKTRÓDÁS TÉRVEZÉRLÉSŐ TRANZISZTOR (MOSFET) A MOSFET-nek (Metal Oxide Semiconductor, fém-oxid-félvezetı) két alaptípusa a kiürítéses és a növekményes MOSFET. Mindkét típusból készítenek

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006) MSZ EN 62305-2 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkezı hivatkozások 3. Szakkifejezések, fogalom-meghatározások, jelölések

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapszintű újraélesztés PBLS

Alapszintű újraélesztés PBLS ERC újraélesztési irányelv 2005 Gyermekek és csecsemők újraélesztése Szentirmai Csaba Magyar Reanimatios Társaság SE I. Gyermekklinika Alapszintű újraélesztés PBLS 1 1. Biztosítsa a segélynyújtó és a beteg

Részletesebben

Villamos biztonságtechnika

Villamos biztonságtechnika Energiaforrások: Villamos biztonságtechnika Miért pont villamos? egyszerűsítve Gáz Szén Benzin Ló Sűrített levegő Villamosság stb. 1/61 2/52 Miért jó a villamos energia: A villamosság a leggazdaságosabban

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói munkavédelmi

Részletesebben

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját!

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! 12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! Biztonságos munkavégzés elektromos berendezésekkel: A villamos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Üzemi szabályzat

Részletesebben

Gyári szám: MEDICOR Elektronika Zrt. 5.695.0056.00.9a

Gyári szám: MEDICOR Elektronika Zrt. 5.695.0056.00.9a Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás/PH. MEDICOR Elektronika Zrt. Köszönjük, hogy az AD-2100 típusú elektronikus masszírozót választotta. A készülék rendeltetésszerû használata érdekében kérjük, a használat

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com 10.2.1. Sérülések ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 A sérüléseket két nagy csoportra, a zárt és a nyílt sérülésekre oszthatjuk. 10.2.1.01. Zárt sérülések esetén a kültakaró legfelsı rétege, a hám

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékazonosító: 7290011877859 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft.

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Termékbiztonság és munkavédelem Schindler Idıszakos Biztonságtechnikai Ellenırzés Ultrahangos tengelymérés Munkavédelem Schindler

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIGVERT 160/50 ADV Típusú Hegesztő inverter 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK------ --------------------------- Mielıtt hegeszteni kezdene, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót,

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet)

F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet) F1 2009 - KERS és a biztonság (Kinetic energy recovery system) (Oktatási segédlet) Elve: Fékezéskor felszabaduló energia tárolása, majd gyorsításkor történő újrahasznosítása: Szabályok: F1 Technikai. Szabályok

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

Jármőipari EMC mérések

Jármőipari EMC mérések Jármőipari EMC mérések (EMC-jelő mérés) Készítette : Szőcs László 2008 A mérés a Robert Bosch Kft. támogatásával jött létre. 1. A mérés célja A mérés célja az EMC méréstechnika gépjármő iparban használatos

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Biztonság. Áramütés elleni védelem

Biztonság. Áramütés elleni védelem Biztonság. Áramütés elleni védelem Az áram élettani hatása Fizikai (erő-, hő-, fény- és hanghatás) Kémiai (vérbontás, vörösvértest kiégés) Biológiai (sokk, izomgörcsök) A veszélyességet befolyásoló tényezők:

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Áramütés elleni védelem 1. elıadás

Áramütés elleni védelem 1. elıadás Áramütés elleni védelem 1. elıadás Bevezetés Koller László: Áramütés elleni védelem Tamus Zoltán Ádám tamus@eik.bme.hu 1 Bevezetés Ember és villamosság kapcsolata (légköri, elektrosztatikus feltöltıdés,

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban. www.szegedizoltan.hu

Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban. www.szegedizoltan.hu Újraélesztés AED (félautomata defibrillátor) használatával gyermek és felnőttkorban www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 GÉPKÖNYV THT hőtıtorony család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott THT típusjelő hőtıtorony családra általánosan

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0304 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0304 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2007. 11. 06. Oldalszám: 1/8 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: CHIP kontakttisztító aeroszol 1.2. A készítmény felhasználása: elektromos

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató Gyártó, forgalmazó: Piroda Kft., H- 5900 Orosháza, Szabó D. u. 30. Königin-Trade Kft, H- 5900 Orosháza, Szentesi út 31. Tel.: +36 30 609 6666, Fax: +36 68 410 666, E-Mail: info@konigin-trade.com, Web:

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

A lehetséges kérdések

A lehetséges kérdések A lehetséges kérdések A következı fejezet tartalmazza az üzemeltetésben részt vevı hallgatók által az üzemeltetés elıtt írandó zárthelyi, zártkönyves dolgozat lehetséges kérdéseit, témakörökre bontva.

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben