Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings"

Átírás

1 LIII. évfolyam 2. szám (177) Kézirat lezárva: június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Orova István Tarány Gábor Klein András Miklós Történeti értékmegőrzés a Dunai Vasműben Preservation of Historical Values at Dunai Vasmű Ironworks Ruff István, Csekő Tamás Réztelenítés lehetősége a sósav-regenerálás folyamatában Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration Éberhard Zoltán, Farkas Krisztina Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél Employing Automatic Surface Inspection System at ISD Dunaferr Zrt Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztő: Jakab Sándor Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kővári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Antal Árpád Tűzi horganyzott bevonatok vastagságának tervezése Planning of Hot Dip Galvanized Coatings (Átvett cikk a Magész engedélyével) Gyimesi Zoltán Ködösítés vagy felhő? Felhő-informatika alkalmazhatósága az ISD Dunaferr Zrt.-nél Obscuration or Cloud? Applicability of cloud informatics at ISD Dunaferr Zrt. Horváth Ákos, Antal Árpád Tűzi-mártó horganyzás a korrózióvédelem legelterjedtebb módszere Hot Dip Galvanizing The Most Common Method of Corrosion Protection Borítófotók: Kontár Csaba Attila

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft. Felelõs vezetõ: Szabó Dániel 2015

3 Klein András Miklós * Történeti értékmegőrzés a Dunai Vasműben Az ISD Dunaferr Zrt. és cégelődjeinek értékmegőrző tevékenységét mutatja be a szerző. A dunaújvárosi vas- és acélgyártás, a laposáru-termelés és továbbfeldolgozás történeti múltjának felidézése a vállalat alapítása 65. évében ismét aktuális. A vasmű a felépítésének teljes költségét 1968-cal bezárólag visszafizette az államnak. A kezdetektől a gyárépítési költségek részeként épült a város. A nyereségtermelés függvényében a vállalatnak lehetősége nyílt a dunaújvárosi közösségi beruházásokban való részvételre is. Az építés első 3 évének hősi időszakát, a beruházás bizonytalan éveit, a vasmű felépítésében hívők erőfeszítéseit, az 1956-os forradalom gyári eseményeit, az ezt követő sikeres évek, évtizedek történetét 2000-re tudományos igényességgel 574 oldalon dolgozta fel a Dunaferr Dunai Vasmű Krónika. A kohászati berendezéseket bemutató technika- és technológiatörténeti kiállításokat, a gyárrészlegek, gyáregységek-és történeti kiadványainak létrejöttét foglalja össze a szerző. Hazánkban talán egyetlen vállalat sem rendelkezik alapítását és múltját idéző annyi tárgyi, írásos, fotódokumentummal és történeti részfeldolgozással, mint a 2010-es évek privatizációján is átesett dunaújvárosi vasmű. The author presents the value preservation activity of ISD Dunaferr Zrt and its predecessor companies. Evocation of historical past of iron- and steel-making, flat rolled product production and subsequent processing is again actual in the 65th year of the company foundation. The company paid back the total cost of its construction up to 1968 to the state. The town was built from the beginnings as part of the factory construction costs. In function of profit making the company had the possibility to take part also in public investments in Dunaújváros. The heroic period of the first 3 years of construction, the insecure years of of the investment, the efforts of people believing in construction of the ironworks, the factory events of 1956 revolution, the history of subsequent successful years and decades there was processed by 2000 with scientific fastidiousness in 574 pages in the Dunaferr Dunai Vasmű Krónika (Dunaferr Danube Ironworks Chronicle). The author summarizes the technical and technological history exhibitions presenting the metallurgical equipments, and the establishment of historical publications of factory sections and units. No other company probably exists in Hungary with so much factual, written and photographical documents and historical part-processing, like the ironworks in Dunaújváros that has got also over privatization in the years of Sztálinvárosi nap Budapesten. A gyáralapítás 10. évfordulójára a vasmű időszaki kiadványt jelentetett meg a magyar mellett orosz, német, francia nyelven. (1-3. kép) A Magyar Sajtó Házában Tapolczai Jenő tanácselnök és Borovszky Ambrus vasmű igazgató történeti és gazdasági tájékoztatót tart újságíróknak a város és a gyár építésében elért tíz év eredményeiről. Az ezt követő években többször került napirendre a gyár írásos történetének elkészítése. Borovszky Ambrus igazgatótól Miskolczi Miklós és Rózsa András újságírók kaptak megbízást a Dunai Vasmű történetének feldolgozására. A történeti kutatás kézirata maradt fenn, nem került kiadásra. 1. kép: A korabeli kiadvány lapja 2. kép: A korabeli kiadvány lapja 3. kép: A korabeli kiadvány lapja * Klein András Miklós, a Műszaki Dokumentációs Intézet nyugállományú vezetője Szilágyi István, műszaki emlékeket nyilvántartó szakember és dr. Salamon Konrád történész, az Intercisa Múzeum vezetője irányításával a gyárban januártól összegyűjtötték az írásos dokumentumokat, műszaki emlékeket, maketteket, képeket, kézzel írt visszaemlékezéseket, filmeket stb., és ezen anyagokból rendeztek több évig látogatható kiállítást a vasmű kultúrtermének emeleti galériáján. A Vasmű Történeti Gyűjtemény megnyitóján (4. kép). néhányan részt vettek a korábbi város- és pártvezetők közül is, többek között Földes László volt városi párttitkár, ott volt a Városi Tanács elnökhelyettese és a vasmű akkori vezetői közül szinte mindenki. Az ekkor készült fotón többek között felismerhető dr. Szabó Ferenc főkönyvelő, dr. Répási Gellért acélműés Hajdú András hengermű gyárrészlegvezető. Idézet Borovszky Ambrus beszédéből: Az ország iparosításának célkitűzése vitathatatlanul időszerű volt. Bizonyság erre, hogy a második világháború előtt Európa ipari termelésének csak 0,9%-át adtuk. Az egy főre jutó ipari termelés mindössze 22 dollár volt, míg a fejlettebb országok- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 59

4 5. kép: A Közművelődési osztály dolgozóinak nőnapi köszöntése a vasmű klubban (1987) 4. kép: A Vasmű Történeti Gyűjtemény megnyitója (1970. június 14.) 6. kép: Tájékoztató és közművelődési kiadvány, 1996-tól negyedévente 500 példányban jelentették meg 4 éven keresztül ban, például Ausztriában 59 dollár. Az ipari beruházásokon belül a nehézipari fejlesztésre 18,3 milliárd Ft-ot irányzott elő az első ötéves népgazdasági terv, amelyből igen jelentős összeget irányoztak elő a Dunai Vasmű felépítésére. A munka nagyságára jellemzésként csak azt említem meg, hogy mintegy 600 hold terület tereprendezése során kb. 3,5 millió köbméter föld mozgatásával lehetett aránylag sík terepet az üzemi építkezésekre alkalmassá tenni. Az építkezések tetőpontján, 1952-ben a gyár és a város építésén 25 ezer ember dolgozott. A Magyar Televízió Hat nap címmel filmet készített Dunaújvárosról és a Dunai Vasműről, a 35 perces filmet július 17-én a Fejér Megyei Rendezvény Hét alkalmából mutatták be. A kiállításon bemutatott és a be nem mutatott történeti dokumentumok, makettek, termékminták, visszaemlékezések, filmek stb. nyilvántartásba vétel után raktárba kerültek. Majd 1973-ban Történeti Emlékmúzeum létesült, amely a Dunai Vasmű életével kapcsolatos jeles események és személyek anyagait gyűjtötte, raktározta. Bezdek Károly, Hajdú András és Zsámbok Elemér 1982-ben dr. Szabó Ferenc vezérigazgatótól megbízást kaptak a gyűjtemény továbbfejlesztésére, egy új állandó kiállítás létrehozására és egy szabadtéri kiállítás megszervezésére. Munkájukat a gyáregységeknél létesült baráti körök segítették. A Béke téri vasmű kapuhoz közeli vasútállomás, a Beton úti megálló főépületében 1983-tól modellező műhelyt hoztak létre, amely 1986-ig itt működött. Az állomás épületét 1990 végén lebontották. A Dunai Vasműben a Személyzeti és Oktatási Főosztály szervezetén belül, vezetésemmel 1986-tól Közművelődési Osztály létesült, 17 főállású és 4 mellékfoglalkozású munkatárssal (5-6. kép). Feladatunk többek között a vasműben dolgozók művelődési tevékenységének gyáregységi, és gyáron kívüli szervezése. A közel 40 ezer kötetre duzzadt a Vasmű Műszaki Könyvtár könyvállománya új korszerű elhelyezését kellett megoldani. (Az 1950-es évek eleje óta működött ugyanazon gyárkapu feletti kultúrtermi helyen a könyvtár.) Az üzemi és munkásszállói szépirodalmi kiskönyvtárak agyagának rendszeres feltöltése állandó munkát jelentett. A vállalati mecenatúra keretében a vasművel 12 szerződésben álló képzőművész gondjainak kezelése, kiállításaik létrejöttének segítése is az osztály feladatai közé tartozott. A korábbi években elindított és ellaposodott szocialista brigádmozgalom oktatási, kulturális programjainak frissítését is mi végeztük. (Ebben az időszakban jönnek létre a még napjainkban is működő gyáregységi szabadidő központok, a szakmai képzések és egyben a kulturális élet szolgálatára.) Az évente megrendezett Vasas- és Kohásznap kulturális műsorainak tervezését, szervezését a Munkásművelődési Központtal és a Vállalati Művelődési Bizottsággal közösen végezték az osztály munkatársai. A fő feladat azonban a Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás és Ipari Skanzen folyamatos fejlesztése, és a Látogató Központ kialakítása volt. Csatolt feladatként, az 1974 óta a várossal közösen létrehozott és 1983-tól nemzetközivé vált Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep kétévenkénti megtartása dr. Szabó Ferenc vezérigazgató és dr. Varga Lajos, a Dunaújvárosi Városi Tanács elnöke, közös megállapodása alapján a vasműs művelődésszervezési munka része lett, és 1983-tól még hétszer rendeztek művésztelepet a szervezet munkatársai. Ezeket a feladatokat csak azért emelem ki, mert a rendszerváltást megelőző időszakban a vállalatoknak, olyan feladatokat is meg kellett oldani, melyek klasszikusan nem a termelést végző, profitot termelő cégek dolga. A közvetlen pártirányítás azonban kényszerrel, ráerőltetett módon avatkozott be a vállalatok életébe. Természetesen a munkahelyi oktatás, művelődés és cégtörténet vállalati érdekből fakadó feladatai más megítélés alá estek/esnek. A Vasmű Kultúrterem emeleti galériájának teljes körű bemutató térré alakításával a kiállítás belsőépítésze, Pintér Katalin, európai színvonalú munkát végzett. A modellek, makettek jelentős részének felújításában illetve karbantartásában és újak elkészítésében Romhányi Attila és Taliga István munkásságát kell kiemelni. (7-10. kép) A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítása 1985-re 90%-ban elkészült, ünnepélyes keretek között január 12-én Horváth Ferenc államtitkár avatta fel. A Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás másik fontos része a vasmű főbejárathoz közeli sétautak mellé 60 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

5 7. kép: Gyárlátogatóknak mutatja a vasmű terepasztalon az egyes létesítmények helyét Zsámbok Elemér kohómérnök munkatársunk 10. kép: A III-as Kokszolóblokk modellje és folyamat ábrája 8. kép: Simens-Martin kemence modellje (készítette: Romhányi Attila) 11. kép: Bognár Ferenc, a Dunaújvárosi Városi Tanács kulturális elnökhelyettese átvágja az Ipari Skanzen állandó kiállítását megnyitó szalagot (1989) 9. kép: Folyamatos öntőmű modellje 12. kép: Háttérben balra a kovácsüzem első légkalapácsa ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 61

6 13. kép: I-es légsűrítő kompresszor (Energia gyáregység) elhelyezett Ipari Skanzen gépeinek állandó kiállítása ( kép) A Közművelődési osztály történeti részlegénél dolgozó főállású munkatársak Szente Tünde, gyűjteményvezetővel az élén, és szerződéses főmunkatársként Zsámbok Elemér kohómérnök, nyugalmazott főosztályvezető, a vasmű kultúrterem színpadfeletti átépített részén kaptak elhelyezést. A Gyártörténeti Gyűjtemény modellépítő részlege kisgépeikkel együtt szintén ide került. Az osztály másik része a IV-es munkásszálló I. emeletén a titkársággal együtt kapott helyet. Ekkor készültek el a vasmű főkapu mellett felépítendő, az oktatási központ, és a történeti gyűjtemények végleges elhelyezését és a Látogató Központ kulturált céljait is megoldó új épület tervei. A kerékpár tároló helyén a kultúrtermi főépületéhez illeszkedve épült volna fel, kivitelezésre sajnos, már nem kerülhetett sor, 1989-et írtunk. A vasmű főbejárat előtti térre Martyn Ferenc pécsi festőművész (Kossuth-díjas, Érdemes-és Kiváló művész) Kalapácsok című szobra került elhelyezésre (15. kép). 16. kép: A Dunai Vasmű Kokszvegyészeti Gyáregység története (összeállította: Szabó László, Dunaújvárosi Papírgyár Nyomdaüzeme, 1985) 17. kép: A MEAF-team is összefogott története kiadásáért 14. kép: Triósori meghajtóállvány (Lőrinci Hengermű) A kép hátterében a művész bottal látható, aki megtekinti a vasmű öntödéjében a Friedrich Ferenc mérnök segítségével elkészített és felállított művét. A szobor május 9-i felavatását és az Uitz teremben rendezett festmény és szobor kiállításának megnyitóját már nem élte meg a súlyosan beteg művész. A kiállítást dr. Szabó Ferenc vezérigazgató nyitotta meg. 15. kép: A Kalapácsok 18. kép: A minőségellenőrzés és az anyagvizsgálat története a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2002) 62 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

7 19. kép: 40 éves a Dunai Vasmű, (szerkesztette: Korompay János, Mercurius kiadó, Budapest, 1990) 20. kép: 40 éves a nyersvasgyártás a Dunai Vasműben, (Szerkesztő: Márkus László, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1994) 25. kép: 40 éves a kohókokszgyártás a Dunai Vasműben (szerkesztő: Gerencsér Pál, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1996) 26. kép: A lemezfeldolgozás története a Dunai Vasműben, , Rostalemez-, spirálcső-, profil- és radiátorgyártás (szerkesztő: Menyhárt Ferenc, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 1998) 21. kép:40 éves az acélgyártás a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Bánkuti János, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1994) 22. kép: 40 éves a szállítás-rakodás a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Kasza József, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1995) 27. kép: 40 éves a meleghengermű, (szerkesztő: Kesztyűs József, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) 28. kép: A Hideghengermű története, (szerkesztő: dr. András István, Dunatáj Kiadói Kft. 2000) 23. kép: Nemzetközi acélszobrász alkotótelep és 24. kép: Képzőművészek a gyári műhelyekben szimpozion, Dunaújváros, (felelős szerkesztő: Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 1993) A Gyártörténeti Gyűjtemény munkatársainak feladatai között jelentős részt képviselt az egyes szakágak technológiájának bemutatása és történetük olvasmányos formában megjelentetése. Természetesen a Dunaferr Dunai Vasmű elsőszámú vezetőinek visszaemlékezéseit is ide kell sorolnunk. Az elsősorban évfordulókhoz kapcsolt könyveket a teljesség igénye nélkül a képeken mutatjuk be ( kép). A gyűjteményi szolgáltatások 1989-től bővültek: az állandó kiállításon makettek és működő modellek, folyamatábrák, filmek segítségével lehetett bemutatni a vasmű technológiáját. Ezt követően az Ipari Skanzen monumentális 29. kép: A Lőrinci Hengermű 50 éve, (szerkesztőbizottság elnöke: dr. Dutkó Lajos, kohászatigép-anyagának Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) sétaútvonalakon történő megtekintésére nyílt lehetőség. Külön kérésre és engedélyre volt szükség ahhoz, hogy az üzemeket (meghatározott szolgálati útvonalon haladva) szakmai kísérő bevonásával tekinthessék meg az érdeklődők. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 63

8 A Dunaferr Dunai Vasmű konszern típusú új szervezeti struktúrájának kialakítása változásokat jelentett szinte minden korábbi egységnél ben létrejött a Műszaki Dokumentációs Intézet több szakmai terület összevonásával (Műszaki Információtár, Házinyomda, Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás és Látogató központ, Irattártervtár, és Közművelődési csoport) A korábbi Közművelődési Osztály betöltötte feladatát. A létrehozásának négy és féléve során megvalósította a szakterületi koordinációt, összhangot teremtett a vállalati művelődés területei között, évente több ezer dolgozónak adott lehetőséget az oktatás, az ismeretterjesztés, a kulturált szórakozás megélésére. Ez idő alatt sorra jöttek létre a gyáregységi szabadidő parkok. A tudásfejlesztő vetélkedők. A Napjaink Világa levédett vasműs közművelődési akció keretében százakat késztettek az ismeretek elmélyítésére. Az osztály által szervezett fővárosi és vidéki színházlátogatások nagy népszerűségnek örvendtek, a Klubszínházi estéket zsúfolt nézőtér kísérte műértő figyelemmel. Az általános és szakmai műveltség néhány év alatti fejlesztése, a termelési kultúra szintjének emelkedése kimutatható mértékben járult hozzá a vasmű termékminőség javulásához. Az új intézet fő feladatai közé tartozott többek között a stratégiai irányítás műszaki és gazdasági információval történő ellátása, a belső és külső iratforgalom biztosítása, a dokumentumok szakszerű tárolása, a dokumentumtár igény szerinti használatának megteremtése, a vállalati iratkezelés- és feldolgozás, a posta- és futárszolgálat működtetése. A gyár történeti értékeinek további kutatása, a vasmű technológiai sajátosságait megőrző és a bemutathatóságát fenntartó ellátása. A Dunai Vasmű alapításának 50. évfordulójára időzítve június 16-án nyílt meg az új Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítás a Dunaferr Zrt. Humán Intézet földszintjén és emeleti aulájában. Az újonnan épült Szakmai Látogató és Tájékoztató Központban a vasmű időközben 45 ezer kötetre bővült műszaki könyvtára is az emeleten kapott méltó elhelyezést (30. kép). 31. kép: Horváth István elnök-vezérigazgató 1997-ben átadja a megbízóleveleket a Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves történetének megírására járult hozzá a vállalatcsoport korszerű bemutatásához. Természetesen ebben az időszakban is folytatódott az intenzív publikációs és történeti dokumentumokat feldolgozó munka, számos vasműs termelőegység technikai, technológiai és humán tevékenységét, múltját feldolgozó könyv született meg ( kép). Többek között 3 évi intenzív kutatást követően mintegy ötezer oldalnyi írásos és képi dokumentum anyag összegzéseként, 32. kép: Dunaferr Dunai Vasmű Krónika (szerkesztőbizottság elnöke: Horváth István, Dunatáj vasmű 50 éves történetét 574 oldalon bemutatva a Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) készült el a Dunaferr Dunai Vasmű krónikája. Az 1989/1990 utáni rendszerváltó években a vállalati mecenatura kikerült a vasmű támogatási köréből. Több dunaújvárosi cég, a BVM Dunaújvárosi Gyára, a 26-os Építőipari Vállalat, a Dunai Vasmű és a Dunaújváros Városi Tanácsa közös konstrukcióban1991-ben létrehozta a Dunaújvárosi Művészetért Alapítványt, amely a mai napig elnökségemmel működik ( kép) 30. kép: Az új szabadpolcos műszaki könyvtár 2000 közepén a Humán Intézetben A Dunaferr Dunai Vasmű Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítás a gyár 50 éves történetét tudományos igényességgel dolgozta fel. Új alapokra helyezve a szakmai látogatások rendszerét, folyamatát és ezzel hosszú távon 33. kép: Elkészült az ötven éves vasmű krónikája, a szerkesztő bizottság ünnepel 64 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

9 34. kép: Kincsestár 50 éves a DUNAFERR (szerkesztők: Szilágyi Irén, Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) 35. kép: A hőskor vasműépítői 40. kép: A Boró Egy szocialista karrier titkai (Borovszky Ambrus születésének 100 évfordulójára; szerző: Miskolczi Miklós; TEX Nyomdaipari Kft. Dunaújváros, 2012.) 41. kép: A Vasművel szerződésben álló képzőművészek városi kiállításának meghívója 36. kép: Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves Vasas Szakszervezetének történeti évkönyve 2002 (szerkesztette: Klein András Miklós; Dunatáj Kiadói Kft., Dunaújváros, 2002). A könyv borítón Borovszky Ambrus vezérigazgató az egyik munkásgyűlésen (1965) 37. kép: 50 éves a Dunai Vasmű energiaellátása (Szerk.: Kozma Erzsébet, TEXT Nyomdaipari Kft. Dunaújváros, 2003) 42. kép: Szabó Lajos festőművész: Acélműi mintavétel című képe 38. kép: Korrajz, dr. Szabó Ferenc visszaemlékezése (Szerkesztette: Szente Tünde, Dunatáj Kiadói Kft. 1994). A könyvborító hátterében a folyamatos öntőmű és a konverter csarnoka látható 39. kép: Időkerék, Horváth István visszaemlékezései (Szerkesztette: Szente Tünde; kiadja: Technikai Alapítvány Budapest 2006). A könyv borítóján madártávlatból látható a Vasmű főkapuja a háttérképpel. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 65

10 Ruff István, Csekő Tamás * Réztelenítés lehetősége a sósav-regenerálás folyamatában A szerzők a cikkben röviden ismertetik a Cu-tartalom hatását az acél tulajdonságaira. Bemutatják az ISD Dunaferr Zrt. Hideghengerművénél működő sósavas regeneráló működését, a regenerálásnál lejátszódó vegyi folyamatokat, vizsgálatokat, és javaslatot tesznek a páclé réztelenítésének megoldására. The authors in their article shortly describe the influence of Cu-content on the characteristics of steel. They are presenting the functioning of hydrochloric acid regeneration plant operating at the cold rolling mill of ISD Dunaferr Zrt., the chemical processes and tests taking place during regeneration, and give proposals for solving the copper removal of pickling liquor. I. Réz az acélban Szakirodalmi állásfoglalások szerint a réz az acélban szennyező elemként van jelen, mennyisége 0,02 0,40% között mozoghat. Az ISD Dunaferr Zrt. hideghengerművében feldolgozott melegen hengerelt alapanyagok átlagos Cu-tartalma 0,03%, ezt az értéket a cégnél alkalmazott konverteres acélműi technológia adottságai, lehetőségei és a technológiákban felhasznált hulladékok minősége/szennyezettsége határozzák meg. A szennyezőknek az integrált gyártási rendszerben történő dúsulása miatt a Cu- és a Ni-tartalom nem távolítható el. A hidegen hengerelt, illetve a hidegen továbbfedolgozott acélok mechanikai tulajdonságait a Cu-, Cr- és Ni-tartalom kedvezőtlenül befolyásolja: folyáshatáruk nő, szakítószilárdságuk nő, szakadási nyúlásuk csökken, azaz hatásukra az acélok felkeményedése tapasztalható. A szennyezők egymással és a többi acélalkotóval (például Si) szinergiahatásba lépve a felületi minőség általános romlását is okozzák, mely mértéke a technológiai paraméterektől (hőntartási idő, hőmérséklet, hengerlési erő, fogyás, pácolási idő, stb.) is függ. A nikkel jelenléte az acélban elsősorban a reve/alapfém határfelület egyenetlenségét eredményezi, ennek következtében megnövekedett felületi érdességet okoz. Nézzük a réz néhány jellemző tulajdonságát: Az acélfürdőben teljes mértékben oldódik, oxiddá, karbiddá, szulfiddá nem alakul; Ausztnitképző elem; Olvadáspontja 1083 C ez a hőmérséklet a vaskarbon állapotábrában az A 3 -A 4 -A cm hőmérséklet értékek között helyezkedik el; A réztartalom növekedése az acélban melegtörékenységet, felületi brammarepedést és tapadóbb revét eredményez a melegtörékenység mértéke azonban nikkeladagolással ellensúlyozható; Növeli a szilárdságot (hideg- és melegalakításnál ellenállóbbá teszi az acélt); A korróziós tulajdonságokat javítja ebben a vonatkozásban hívhatjuk ötvözőnek is; 1. ábra: Rezes felület pácolt tekercsen 2. ábra: Rezes felület pácolt alapanyagból feldolgozott alkatrészen A felületminőséget rontja (1-2. ábra); A fémek redukáló sorában a vas mögött helyezkedik el (Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H 2, Cu). Réz az acélba a metallurgiai folyamatokban kerülhet elsősorban tehát a konverteres acélgyártás, az ott használt * Ruff István üzemvezető, Hideghengermű Pácolóüzem, ISD Dunaferr Zrt. Csekő Tamás üzemvezető-helyettes, Hideghengermű Pácolóüzem, ISD Dunaferr Zrt. 66 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

11 3. ábra: Pácolósor sematikus ábrája 4. ábra: Pácolósor, vegyi rész anyagok határozzák meg az acélok réztartalmát. Az acélgyártás alapanyagai: nyersvas hulladékok: az acélmű saját hulladéka a társüzemek acélhulladékai (meleghengerműi, hideghengerműi, profilüzemi hulladékok) külső forrásból származó idegen hulladékok: lakossági fémhulladékok, háztartási kisgépek (elektromotorjaikkal), magas réztartalmú acélok (rozsdamentes acélok betonvas), Az acél Cu-tartalmának (és egyéb szennyező-tartalmának) folyamatos növekedése a szennyezett hulladékok felhasználása miatt egyértelmű. II. Réz a pácolás folyamatában A Pácolóüzem pácolósorán (3. ábra) 3 db páckád van (4. ábra), ezekben a páclé hőmérséklete ~80 C. A pácolási folyamatban a réz megjelenésének szempontjából fontosabb jellemzők a következők: I. kád: 2 3% HCl II. kád: 8 10% HCl III. kád: 14 16% HCl Megfelelő fajlagos tekercstömeggel rendelkező alapanyag esetén a pácolóberendezés kt pácolt tekercs kibocsátására képes, míg a regenerálóberendezés kt anyag pácolása során keletkező fáradt páclé feldolgozására alkalmas, ekkor 2 9 m 3 a forgalom a két berendezés között. A pácolási technológiát befolyásolja még a melegen hengerelt alapanyag felületén megjelenő reveréteg vastagsága és összetétele, melyet a páclében kell feloldani. A réz megjelenésével kapcsolatos okfeltárás miatt az összes lehetséges helyen mintavételre került sor a pácolósoron és a regenerálóban, végül 5 helyre korlátozódott a mintavétel, ezek: fáradt páclé, regenerált sav, öblítővíz és a regenerálás köztes folyamatai. A rézcementálódás folyamatának felderítése megkezdődött, ennek lépései a következők voltak: Réz-monitoring folyamatos elemzés az említett helyekről; Rézcementálódással kapcsolatos pácolási szakirodalom tanulmányozása; Információszerzés a versenytársaktól/versenytársakról; Kapcsolatfelvétel és információszerzés a berendezések gyártójától; Az ISD Dunaferr Zrt. szakembereinek bevonása a vizsgáló munkacsoportba; Az országos felsőoktatási intézmények megkeresése a témában; Kísérleti programok indítása; Szennyezőtartalom csökkentésre vonatkozó árajánlatok kérése; Műszaki konzultáció. III. Réz eltávolítása a pácléből A fémek más fémvegyületek vizes oldatával reakcióba léphetnek, ekkor a fématomok és az oldatban lévő fémionok között redoxireakció megy végbe. A redoxireakciók elektron átmenettel járó folyamatok, melynek során egyidejűleg elektron leadás és felvétel történik (oxidáció: elektron leadás oxidációs szám nő; redukció: elektron felvétel oxidációs szám csökken). A reakciókban a fématom ad át elektront a fémionnak, ezáltal az ion fématommá redukálódik. Az elektront leadó fématom oxidálódik, így kation formájában kerül oldatba. Azt, hogy melyik fém melyik fémiont képes redukálni, a redukáló képességi sorból tudhatjuk meg (erre a cikk elején már utaltunk) egy fém mindig csak a nála kisebb redukáló képességű fém ionját képes elemi állapotúvá redukálni. A korróziós folyamatok szorosan kötődnek az elektrokémiai folyamatokhoz, ez a magyarázata annak, hogy a ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 67

12 korróziós folyamat helyi elemek kialakulásakor felgyorsul. Helyi elem alatt értjük az eltérő elektrontöltésű fémek és bizonyos ionok oldatának víz jelenlétében történő rövidzárlatát, ezek a fémek pl. a vas és a réz. Az érintkezési pontoknál a vas különösen gyorsan korrodál. A cementáló-reakció során a réz leülepszik a vasra, helyi elemet képezve: Fe+Cu 2+ =Fe 2+ +Cu Fe 2 - Fe e - ; Cu 2+ +2e - Cu A korrózió során a galvánelemek működéséhez hasonló jelenség jön létre. Ezekből a redoxireakciókból a következő egyenletek valósulnak meg: CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O A reve réztartalma (CuO) FeCl 3 -mal reakcióba lépve: FeCl 3 + CuO FeCl 2 + CuCl (FeCl 3 a fáradt páclében található): FeCl 3 + CuO FeCl 2 + CuCl+,O A reakció végbemenetele miatt bizonyos mennyiségű réz-klorid megjelenik a páclében. Ha a réz-klorid vassal kerül érintkezésbe, akkor kloridját elektrokémiai úton (melyet cementációnak is hívnak) elveszíti: 2CuCl + Fe Cu 2 + FeCl 2 Itt meg kell említeni, hogy hidrogéngáz is képződik a következőképp: Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Az elsődlegesen kialakult Fe 3+ -klorid redukálni fogja a monomolekuláris hidrogént, vagy ezáltal a redukciós folyamatban a vasat Fe 2+ : 2FeCl 3 + H 2 2FeCl 2 + 2HCl 2FeCl 3 + Fe 3FeCl 2 Az egyenletekből következik, ill. az elemzések, kísérletek igazolják, hogy a sósav-regenerálóban (5. és 6. ábra) 2 helyen is jelen van a réz a vizes oldatban : az abszorberben (itt keletkezik a regenerált sav) és a II-es szeparátorban ( füstgáz mosó). A réztartalmú fáradt páclé a pácoló sorról a regeneráló technológiai egységbe kerül. A vas-klorid lebontásához o C-os minimum hőmérséklet szükséges. A 5. ábra: Sósav-regeneráló épülete fluidágyas regeneráló o C hőmérsékletű. Ha rézklorid kerül a reaktorba, akkor annak elpárolgása ~400 o C-on megy végbe, a venturi-berendezésben történő kondenzálás során ez különösen finom porképződéssel jár. A finom por részben kimosódik a venturi berendezésben, ez a mennyiség továbbkerül a reaktorhoz és ismét elpárolog. A kimenő gázból a maradék por az abszorberben kimosódik (ezért marad a regenerált savban is), a további mennyiség pedig a II-es és III-as szeparátoron ( füstgáz mosók ) való áthaladáskor kerül vissza a technológiai vízbe. A mosóvizek újrahasznosításra kerülnek a regeneráló berendezésben, így azok ismét visszakerülnek a körfolyamatba. A vas-oxidhoz fizikálisan kapcsolódó rézmennyiség a reaktorból és a folyamatból a vasoxiddal együtt távozik az elemzések szerint ez azonban aránylag kis mennyiség. 6. ábra: A sósav-regenerálás vezérlésnek folyamatábrája 68 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

13 7. ábra: Szélnyiradékra kirakódott réz 9. ábra: Rezes iszap 10. ábra: Rézkoncentráció alakulása 8. ábra: Nyiradéktároló Megállapítottuk, hogy a II-es szeparátorban van lehetőség a réztartalom csökkentésére, ezt a csökkentést a pácolón képződő vashulladék megfelelő mennyiségű hozzáadásával értük el, hiszen ebben a tartályban játszódnak le a fent említett elektrokémiai folyamatok. Először a pácolói gyorslaborban hajtottuk végre a kísérletet (7. ábra), majd a módszert éles helyzetben is kipróbáltuk, azaz ipari környezetbe is végrehajtottuk a kísérletet (8. és 9. ábra). A kísérletekből nyert mintákat az Innovációs Igazgatóság vizsgálta be. A II-es szeparátorban végzett kísérlet elemzései alapján bizonyítottá vált, hogy rézkinyerés történt. Az összetétel-elemzéseket az Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósága végezte A 10. ábrán látható, hogyan alakult a vizsgált időszakban a páclé réztartalma. III. Összefoglalás A kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy lehetőség van a páclé réztartalmának a csökkentésére anélkül, hogy e célból drága eljárásokat vásárolna meg az ISD Dunaferr Zrt. A Pácolóüzem képes a berendezésen eszközölt kisebb változtatásokkal a réztartalmat 100 mg/l körül tartani, ha erre igény van. A vizsgálatok eredményei azt jelzik, hogy a pácolási technológiában a réztartalom jelenleg még nem érte el a beavatkozási küszöbszintet, de a réztartalom egyre nő, ami előrevetíti a beavatkozás szükségességét. Jelenleg a pácoló soron a regenerált savhoz inhibitor adagolása történik, amely nem csökkenti ugyan a réz mennyiségét, de a lemezfelületen vékony filmréteget alkotva egyelőre akadályozza a réz cementálódását. Felhasznált irodalmak, dokumentumok L. Savov, E. Volkova, D. Janke: Copper and tin is steel scrap recycling Dr. Taszner Zoltán: A konverteres acélgyártás hulladékbetétösszeállítási technológiájának optimalizálása, indirekt acélhulladék-összetétel meghatározási módszer kifejlesztésével Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Mertinger Valéria: Fémtan Dr. H. Krivanec, M. Österreicher, M. Leonhartsberger: Copper plating in CPL Csekő Tamás: 13/7/2011 Pácolói oldat réz tartalmának csökkentése ISD Dunaferr Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratórium elemzései, jegyzőkönyvei ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 69

14 Éberhard Zoltán, Farkas Krisztina * Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél Fontos lépést tett ISD Dunaferr Zrt. a melegen hengerelt és pácolt termékek felületi tulajdonságainak javítása érdekében. A Cognex SmartView típusú automatikus felületellenőrző és elemző berendezések telepítésével hosszú távon is biztosíthatóvá válik a megfelelő minőségű termékek kiszállítása és a hatékony technológiai beavatkozások végrehajtása. A rendszer alkalmazásával a folyamatosan növekvő vevői igények magasabb szinten történő kielégítését célozta meg a vállalat, amely stratégiai fontosságú döntés. A es gazdasági válság erőteljesen megváltoztatta ISD Dunaferr Zrt. addigi hagyományos piacait is. Míg a válság előtt jellemzően a melegen hengerelt termékek kereslete volt a meghatározó, addig napjainkban ez sokkal inkább eltolódott a melegen hengerelt pácolt termékek felé ennek megfelelően ISD Dunaferr Zrt.-nél megvalósult egy új pácolósor telepítése. A korábbi leginkább építőipari felhasználás helyett most elsősorban a gépgyártás, a háztartási eszközök gyártása, illetve az autóipari felhasználás váltak jellemzővé. E piaci szegmensek azonban sokkal szigorúbb minőségi követelményeket támasztanak termékeinkkel kapcsolatban. A megváltozott termékstruktúra és minőségi követelmények mellett folyamatosan jellemzővé vált a kínálati piac, melynek kezelése is csak a minőségi színvonal folyamatos fejlesztésével lehetséges. Az ISD Dunaferr Zrt. működése alapvetően a technológiai folyamatok paramétereinek szabályozásán alapul. A megfelelő szabályozáshoz elengedhetetlen a megfelelő technikai berendezések (pl.: vastagságmérő berendezések, hőmérsékletmérők. stb.) biztosítása. Az acéltermékek felületi tulajdonságaira vonatkozó vevői elvárások is egyre nagyobb kihívás elé állítják vállalatunkat. Az acéltermékek felületi tulajdonságainak jellemzésére, szabályozására több érvényes műszaki szabvány is létezik. Jellemző módon e szabványok többnyire általános előírásokat tartalmaznak, a felületi tulajdonságok korrekt megítéléséhez nem adnak elegendő információt. Az ISD Dunaferr Zrt.-nél hagyományosan vizuális ellenőrzéssel, emberi szemmel kell a felületi hibákat észlelni, megítélni, ez alapján történik a termékek minősítése. Az emberi szemmel történő ellenőrzés többnyire a termékek felső felületére koncentrálódik, így az alsó felületen jelenlévő esetleges hibák nagy kockázatot jelentenek, hiszen ezek korrekt meghatározására folyamatos gyártás során nincs lehetőség. Az elmúlt években végrehajtott beruházások nagymértékben felgyorsították a termelés sebességét, így bizonyos berendezéseknél gyakorlatilag lehetetlenné tette az emberi szemmel történő ellenőrzés hatékony végrehajtását. Ez a probléma elsősorban a melegen hengerelt pácolt termékek ISD Dunaferr Zrt has taken an important step to improve the surface properties of the hot rolled and pickled products. By installing the Cognex SmartView type automatic surface monitoring and analyzing equipment, it can be ensured the delivery of proper quality products and execution of effective technology intervention as well. By employing this system the company aimed the satisfaction of customer demands on a higher level that is a strategic importance decision. gyártása során jellemző. A termékfelülettel kapcsolatos vevői elvárások szükségessé tették egy, a jelenleginél sokkal hatékonyabb ellenőrzési módszer bevezetését. Jelenleg több vevőnk, illetve a konkurens acélgyártók is rendelkeznek különböző típusú automatikus felületellenőrző és elemzőberendezéssel, így biztosítják a kiszállításkor, illetve felhasználáskor a megfelelő termékfelületet. Automatikus felületellenőrző, elemzőberendezések forgalmazásával, telepítésével több kisebb, nagyobb vállalat is foglalkozik a világon. A megfelelő döntés érdekében négy különböző berendezés műszaki ajánlatát vizsgálták meg ISD Dunaferr Zrt. technológiai, beruházási és minőségügyi szakemberei. A megismert berendezéseket a SIE- MENS VAI, az ISRA PARSYTEC, a KYBERNETIKA, illetve a COGNEX forgalmazza. A részletes műszaki leírások tanulmányozása mellett lehetőség nyílt mindegyik berendezés ipari körülmények között történő üzemelésének megtekintésére is. Figyelembe véve a használhatóságot, a műszaki paramétereket és természetesen a bekerülési költséget, az ISD Dunaferr Zrt.-nél egyértelműen a COGNEX amerikai beszállító berendezése került kiválasztásra. Az eredeti terveknek megfelelően két berendezés szállítására történt szerződéskötés októberében került sor az első berendezés telepítésére a pácolósoron, a második berendezés 2015 márciusában került beüzemelésre a meleghengermű hengersorán. A Cognex SmartView egy optikai hálófigyelő rendszer, amely automatikusan észleli a szalag felületének elváltozásait. A hibákat a meleghengerműben felületenként 3-3 db, míg a pácolósoron 2-2 db kamera érzékeli, ezek folyamatosan pásztázzák a lemez felületét. E rendszerek segítségével lehetőség van a periodikus, illetve a folyamatos hibák azonnali kiszűrésére is. Ez azért fontos, mert így a gyártóberendezés által okozott felületi hibák rögtön észrevehetőek, és lehetőség nyílik az azonnali beavatkozásra, hibaelhárításra. Ahhoz, hogy a rendszerben keletkező információk megbízhatóak legyenek, hosszabb betanítási folyamatra van szükség a beüzemelést követően rendkívül fontos feladat a rendszer érzékenységének megfelelő beállítása. * Éberhardt Zoltán főosztályvezető, Minőségügyi Főosztály, ISD Dunaferr Zrt. Farkas Krisztina szakértő, Minőségügyi Főosztály, ISD Dunaferr Zrt. 70 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

15 1. ábra: A megtekintő képernyőjén létrehozott hálótérkép és hibatáblázat A tanítás során minden létező felületi hibáról a lehető legjobb minőségű fényképeket szükséges rögzíteni, ami alapján a rendszer automatikusan elemzi az ahhoz tartozó tulajdonságokat. Megfelelő számú minta alapján a berendezés találati aránya is elfogadhatóvá válik. A többi acéltermék gyártó vállalat gyakorlati tapasztalata alapján a betanítás állandó tevékenységet igényel, és a beüzemelés után több hónapra lesz szükség a megfelelő, megbízható működés eléréséhez. A betanítási folyamat sikeres véghezviteléhez különböző alkalmazások használata szükséges. Az észlelt hibák felismerésének betanításához szükség van a rendszer érzékenységének megfelelő beállítására, a küszöbértékek ideális meghatározásával. Különböző szabályrendszerek beállításával el kell érni, hogy a rendszer képes legyen a hibák összerendelésére, azaz képes legyen felismerni, hogy a kis hibák sorozata valójában egyetlen, hosszú anyaghibát jelent. Nem elhanyagolható, hogy a zaj kiszűrését is sikeresen kezelje a rendszer. Az érzékenység, a különböző szűrők és a szabályrendszerek megfelelő beállításával elérhetővé válik, hogy a rendszer a tényleges hibákat észlelje, felismerve azok esetleges ismétlődését, összefüggését. A rendszer által felismert hibákat kategorizálni szükséges, ennek megfelelően hibakönyvtárak kerülnek létrehozásra, ahova az adott hibák fényképei, illetve a hozzá tartozó közel 200 darab paraméter elmentésre kerül. A hibatípusonként létrehozott könyvtárak egymástól jól elkülöníthető paraméterekkel rendelkező hibákat tartalmaznak, ami kellő számú minta alapján lehetővé teszi a rendszer számára a hiba korrekt beazonosítását. A létrehozott és később szabadon bővíthető könyvtárszerkezetben a hibák mind elnevezésükben, mind pedig a jelölés színével jól elkülöníthetőek, ezzel biztosítva a lemezminőség áttekintése során a hibák könnyű beazonosítását. A SmartView alkalmazások sokszínű felhasználást tesznek lehetővé, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiak: A vezérlőpult segítségével irányítható az átvizsgálás, az éppen futó gyártás vagy régebbi termékeknél, kiválasztva az ellenőrzéshez szükséges beállításokat. Megtekinthetők a rendszer által készített hibatérképek és összesítő tábláza- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 71

16 2. ábra: Revét jelölő összesített csempetérkép tok, természetesen a lemez mindkét felületén. A hibatérkép és annak összefoglalóján kívül lehetőség nyílik a videofelvétel megtekintésére is. A vezérlőpult alkalmazása intuitív, ikon-alapú és testre szabható. Lehetőség van az adott berendezésen már legyártott tekercsek újbóli átvizsgálására, az aktuális termék felületi hibáinak megtekintésére, az ellenőrzési adatok elemzésére. A megjelenő hálótérképen pedig a szalag teljes felületének ellenőrzésére. A megjelenő hibák mennyisége, adott tekercsen belül, táblázatba lekérdezhető. Természetesen a konkrét hiba ellenőrzésére is van lehetőség. (1. ábra) Testre szabott jelentések generálására és átvizsgálási adatok szelektív exportjára is alkalmas a rendszer. A jelentések elkészítése nemcsak táblázatos formában lehetséges, hanem a hibának a szalagon belüli pontos elhelyezkedését jelölő, úgynevezett háló-, illetve csempetérképeken is. Az alkalmazás segítségével jelentős előrelépés lehetséges a technológiai folyamatokban, a hibák okának meghatározásában, hiszen a hibák pontos koordináták szerinti elhelyezkedése is ismerté és láthatóvá válik. (2. ábra) Néhány főbb lehetséges jelentéstípus: Átvizsgálásösszesítő: hibatípusonkénti összefoglalás készítéséhez használható, külön figyelve az alsó és felső felületet. Sávösszesítő: hibák mennyiségének összehasonlítására szolgál. Részletes hibajelentés: részletes hibajelentés készítéséhez használható, mely tartalmazza a hibákra jellemző főbb tulajdonságokat, az átvizsgálás kezdetétől a végéig. Fordított irányú részletes jelentés: részletes hibajelentés készítéséhez használható, mely tartalmazza a hibákra jellemző főbb tulajdonságokat, az átvizsgálás végétől a kezdetéig. Hibatérkép sáv szerint: minden egyes helyzetben előforduló hibák feltérképezése ugyanolyan sorrendben, mint az átvizsgálási adatok, az átvizsgálás kezdetétől a végéig tekintve. Ismétlődő hibajelentések: az ismétlődő hibák pontos elhelyezkedésének és az ismétlődés periodicitásának megjelenítésére használható. Az elkészített jelentések szabadon kinyomtathatóak, exportálhatóak, de akár automatikus nyomtatásuk is beállítható. Fontos figyelembe venni, hogy minőségenként és vevőnként eltérő felületi tulajdonságok, követelmények jellemezhetik termékeinket különböző terméktípusok ellenőrzéséhez tehát eltérő beállításokra lehet szükség. A rendszer lehetőséget biztosít az egyes termékek ellenőrzése esetén sajátosan jellemző paraméterek definiálására is. Az eltérő beállításokat tartalmazó átvizsgálási szabályrendszereket recepteknek nevezzük. A receptek alkalmazása szabályozza a termékre specifikus és az átvizsgáláshoz szükséges beállításokat, és csoportosítja azokat az átvizsgálási folyamathoz. A megfelelő beállítás az átvizsgáláshoz automatikussá tehető. A pontos vevői igények ismeretében akár vevőspecifikus minősítési rendszer kialakítására is lehe- 72 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

17 3. ábra: PQA: Összesített csempetérkép 4. ábra: Videokonzolban a szalag felülete ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 73

18 tőség van, mely rendkívüli mértékben növelheti vevőink megelégedettségét. A felhasználói hozzáférést a SmartView rendszer Gyártási Minőségelemző röviden PQA (Product Quality Advisor) alkalmazása biztosítja. Ez a program lehetőséget nyújt bármilyen minőségügyi jelentés elkészítésére és nyomtatására, de egy adott tekercs hálótérképét, vagy sávdiagramját is megtekinthetjük segítségével, így a hibák tekercsen belüli elhelyezkedéséről pontos információkhoz juthatunk. (3. ábra) A gyártás közbeni folyamatos visszacsatolás mellett a felhasználók bármikor hozzáférnek a már felcsévélt acélszalag felületi hibáinak adataihoz. Ez a vizsgált tekercsek minősítésénél rendkívül fontos, és természetesen hozzájárul a vevői reklamációk mennyiségének csökkentéséhez is. Az elkészíthető jelentések főbb típusai: átvizsgálás összesítése: hibák mennyisége nézetenként hiba részletei: kijelölt hibák listázása tulajdonságokkal ismétlődő hibák: észlelt ismétlési sorozatok listája sávösszesítő: hibák mennyisége sávonként sávtérkép: a sávokon címkeként megjelenített hibalisták mozaiktérkép: domináns hibák lapmozaikonként hálótérkép: hibatéglalapok grafikus hálótérképe termelési összesítés tendenciaelemzés A fent említett alkalmazásokon felül, megfelelő méretű tárhelykapacitás biztosítása esetén lehetőség van még úgynevezett Videokonzol használatára is. Ez egy tekercsátcsévélő program, melynek segítségével a tekercset elejétől a végéig megtekinthetjük fizikai átcsévélés nélkül ez jelentős költségcsökkentő funkcióval bírhat. (4. ábra) A Cognex SmartView felületellenőrző berendezésének használata lehetővé teheti a felületi hibák miatti leminősülések csökkentését is. Adott felülethiba esetén a megfelelő beavatkozások (pl.: hengercsere) végrehajtásával azonnal, gyakorlatilag az első hibás tekercs keletkezése után meg lehet szüntetni a hibát okozó problémát. Jelentősen csökkenthető így a keletkező inkurrens készlet mennyisége, ami gyorsabb és gazdaságosabb termelést eredményez. A COGNEX rendszer használatával jelentősen több és pontosabb információ keletkezik a gyártott termékek felületi tulajdonságáról, a hibák gyakoriságáról, súlyosságáról, méretéről és elhelyezkedéséről a pontos információk lehetőséget teremtenek a minősítési rendszer reformálására is. A COGNEX rendszerrel ellenőrzött termékek kiértékelése minden esetben méteres szakaszokra osztva fog megtörténni. Az adott szakaszon található felületi hibák alapján százalékos kiértékelés készül, mely az SAP-rendszerbe átkerülve alapul szolgál a termék korrekt minősítéséhez adott termék szerződésre való megfelelőségének automatikus meghatározása az alsó és felső felület összesített mátrixának minősítéséből adódik. A leminősült termékek további sorsának meghatározása érdekében lehetőség lesz külön a felső és az alsó felületi mátrix megtekintésére is. (5. ábra) % Int % % 33% % 13% 5% % 68% 5. ábra: Összesített felületi mátrix Természetesen minden keletkező felületi hiba nem szüntethető meg azonnal, hiszen sok esetben még a keletkezési okok sem ismertek. A rendszer által biztosított részletes információk, a hibatérképek, a hibák méretei, elhelyezkedésük és gyakoriságuk olyan segítséget nyújthat a szakemberek számára, mely eddig nem volt biztosítva. A megnövekedett adatmennyiség, az információk nagymértékben megkönnyítik a hibák gyökér-okainak feltárását, és ez által lehetségessé válik technológiai beavatkozás is. Tudjuk, hogy a cég technológiai adottságai miatt továbbra is keletkezni fognak felülethiba miatt leminősült termékek de ezekből a veszteségek csökkentése érdekében meg kell próbálni a lehető legtöbb, I. osztályú készárut készíteni. Ebben a folyamatban is rendkívül nagy segítséget jelent majd a felületellenőrző rendszer megfelelő használata, hiszen a hibák elhelyezkedésének pontos ismerete lehetővé teszi a programozás, javítás során a leggazdaságosabb megoldás megkeresését. A Cognex SmartView felületellenőrző berendezéstől tehát nem csak minőségi javulást várunk el, hanem jelentős megtakarítást is! 74 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

19 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 75

20 76 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVII. évfolyam 4. szám (148.) Kézirat lezárva: 2007. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport

Részletesebben

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd.

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd. XLVIII. évfolyam 4. szám (152.) Kézirat lezárva: 2008. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele XLIX. évfolyam 2. szám (158) Kézirat lezárva: 2010. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Agrárinformatikai tanulmányok I. Agricultural Informatics Studies I. Szerkesztette Dr. Herdon Miklós intézetvezető, egyetemi docens Debreceni Egyetem Dr. Kapronczai István főigazgazgató helyettes Agrárgazdasági Kutató Intézet A tanulmánykötet

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Trendek és legjobb gyakorlatok

Trendek és legjobb gyakorlatok Trendek és legjobb gyakorlatok I. évfolyam 1. szám 2015. április Trendek és legjobb gyakorlatok 1 Elkötelezetten törekszünk arra, hogy komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó, országosan is elismert

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Szuperszámítógép, régió, társadalom

Szuperszámítógép, régió, társadalom Sulinet 2014 20 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján 2012-től a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet feladata a felsőoktatás mellett a köznevelési és közgyűjteményi intézmények

Részletesebben

Posta LEVELEZÉSI ROVAT A TARTALOMBÓL. Szerkesztôség

Posta LEVELEZÉSI ROVAT A TARTALOMBÓL. Szerkesztôség 2005. július LEVELEZÉSI ROVAT A Postások Szakmai Egyesülete a 2005. évi Küldöttközgyûlés határozatának megfelelôen a tagságnak, illetve a lapot olvasó postai munkatársaknak fórumot kíván biztosítani arra,

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007. 50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft Magyarregula 2007. Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, 1 280 000 felbontással és 320 000 impulzussal fordulatonként,

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Anyagtudomány Felsõoktatás Hírmondó 144. évfolyam 2011/3. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Technológiával támogatott vállalkozások. Soós Tamás

Technológiával támogatott vállalkozások. Soós Tamás Technológiával támogatott vállalkozások Soós Tamás MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Technológiával támogatott vállalkozások Soós Tamás Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS)

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) (Összeállította: Pék Katalin és Farkasné Antal Anikó, A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.) A publikáció megjelent a Raabe Kiadó karbantartási

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2014. II. évfolyam II. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat Szlivka Ferenc Lakások

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben