Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings"

Átírás

1 LIII. évfolyam 2. szám (177) Kézirat lezárva: június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Orova István Tarány Gábor Klein András Miklós Történeti értékmegőrzés a Dunai Vasműben Preservation of Historical Values at Dunai Vasmű Ironworks Ruff István, Csekő Tamás Réztelenítés lehetősége a sósav-regenerálás folyamatában Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration Éberhard Zoltán, Farkas Krisztina Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél Employing Automatic Surface Inspection System at ISD Dunaferr Zrt Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztő: Jakab Sándor Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kővári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Antal Árpád Tűzi horganyzott bevonatok vastagságának tervezése Planning of Hot Dip Galvanized Coatings (Átvett cikk a Magész engedélyével) Gyimesi Zoltán Ködösítés vagy felhő? Felhő-informatika alkalmazhatósága az ISD Dunaferr Zrt.-nél Obscuration or Cloud? Applicability of cloud informatics at ISD Dunaferr Zrt. Horváth Ákos, Antal Árpád Tűzi-mártó horganyzás a korrózióvédelem legelterjedtebb módszere Hot Dip Galvanizing The Most Common Method of Corrosion Protection Borítófotók: Kontár Csaba Attila

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft. Felelõs vezetõ: Szabó Dániel 2015

3 Klein András Miklós * Történeti értékmegőrzés a Dunai Vasműben Az ISD Dunaferr Zrt. és cégelődjeinek értékmegőrző tevékenységét mutatja be a szerző. A dunaújvárosi vas- és acélgyártás, a laposáru-termelés és továbbfeldolgozás történeti múltjának felidézése a vállalat alapítása 65. évében ismét aktuális. A vasmű a felépítésének teljes költségét 1968-cal bezárólag visszafizette az államnak. A kezdetektől a gyárépítési költségek részeként épült a város. A nyereségtermelés függvényében a vállalatnak lehetősége nyílt a dunaújvárosi közösségi beruházásokban való részvételre is. Az építés első 3 évének hősi időszakát, a beruházás bizonytalan éveit, a vasmű felépítésében hívők erőfeszítéseit, az 1956-os forradalom gyári eseményeit, az ezt követő sikeres évek, évtizedek történetét 2000-re tudományos igényességgel 574 oldalon dolgozta fel a Dunaferr Dunai Vasmű Krónika. A kohászati berendezéseket bemutató technika- és technológiatörténeti kiállításokat, a gyárrészlegek, gyáregységek-és történeti kiadványainak létrejöttét foglalja össze a szerző. Hazánkban talán egyetlen vállalat sem rendelkezik alapítását és múltját idéző annyi tárgyi, írásos, fotódokumentummal és történeti részfeldolgozással, mint a 2010-es évek privatizációján is átesett dunaújvárosi vasmű. The author presents the value preservation activity of ISD Dunaferr Zrt and its predecessor companies. Evocation of historical past of iron- and steel-making, flat rolled product production and subsequent processing is again actual in the 65th year of the company foundation. The company paid back the total cost of its construction up to 1968 to the state. The town was built from the beginnings as part of the factory construction costs. In function of profit making the company had the possibility to take part also in public investments in Dunaújváros. The heroic period of the first 3 years of construction, the insecure years of of the investment, the efforts of people believing in construction of the ironworks, the factory events of 1956 revolution, the history of subsequent successful years and decades there was processed by 2000 with scientific fastidiousness in 574 pages in the Dunaferr Dunai Vasmű Krónika (Dunaferr Danube Ironworks Chronicle). The author summarizes the technical and technological history exhibitions presenting the metallurgical equipments, and the establishment of historical publications of factory sections and units. No other company probably exists in Hungary with so much factual, written and photographical documents and historical part-processing, like the ironworks in Dunaújváros that has got also over privatization in the years of Sztálinvárosi nap Budapesten. A gyáralapítás 10. évfordulójára a vasmű időszaki kiadványt jelentetett meg a magyar mellett orosz, német, francia nyelven. (1-3. kép) A Magyar Sajtó Házában Tapolczai Jenő tanácselnök és Borovszky Ambrus vasmű igazgató történeti és gazdasági tájékoztatót tart újságíróknak a város és a gyár építésében elért tíz év eredményeiről. Az ezt követő években többször került napirendre a gyár írásos történetének elkészítése. Borovszky Ambrus igazgatótól Miskolczi Miklós és Rózsa András újságírók kaptak megbízást a Dunai Vasmű történetének feldolgozására. A történeti kutatás kézirata maradt fenn, nem került kiadásra. 1. kép: A korabeli kiadvány lapja 2. kép: A korabeli kiadvány lapja 3. kép: A korabeli kiadvány lapja * Klein András Miklós, a Műszaki Dokumentációs Intézet nyugállományú vezetője Szilágyi István, műszaki emlékeket nyilvántartó szakember és dr. Salamon Konrád történész, az Intercisa Múzeum vezetője irányításával a gyárban januártól összegyűjtötték az írásos dokumentumokat, műszaki emlékeket, maketteket, képeket, kézzel írt visszaemlékezéseket, filmeket stb., és ezen anyagokból rendeztek több évig látogatható kiállítást a vasmű kultúrtermének emeleti galériáján. A Vasmű Történeti Gyűjtemény megnyitóján (4. kép). néhányan részt vettek a korábbi város- és pártvezetők közül is, többek között Földes László volt városi párttitkár, ott volt a Városi Tanács elnökhelyettese és a vasmű akkori vezetői közül szinte mindenki. Az ekkor készült fotón többek között felismerhető dr. Szabó Ferenc főkönyvelő, dr. Répási Gellért acélműés Hajdú András hengermű gyárrészlegvezető. Idézet Borovszky Ambrus beszédéből: Az ország iparosításának célkitűzése vitathatatlanul időszerű volt. Bizonyság erre, hogy a második világháború előtt Európa ipari termelésének csak 0,9%-át adtuk. Az egy főre jutó ipari termelés mindössze 22 dollár volt, míg a fejlettebb országok- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 59

4 5. kép: A Közművelődési osztály dolgozóinak nőnapi köszöntése a vasmű klubban (1987) 4. kép: A Vasmű Történeti Gyűjtemény megnyitója (1970. június 14.) 6. kép: Tájékoztató és közművelődési kiadvány, 1996-tól negyedévente 500 példányban jelentették meg 4 éven keresztül ban, például Ausztriában 59 dollár. Az ipari beruházásokon belül a nehézipari fejlesztésre 18,3 milliárd Ft-ot irányzott elő az első ötéves népgazdasági terv, amelyből igen jelentős összeget irányoztak elő a Dunai Vasmű felépítésére. A munka nagyságára jellemzésként csak azt említem meg, hogy mintegy 600 hold terület tereprendezése során kb. 3,5 millió köbméter föld mozgatásával lehetett aránylag sík terepet az üzemi építkezésekre alkalmassá tenni. Az építkezések tetőpontján, 1952-ben a gyár és a város építésén 25 ezer ember dolgozott. A Magyar Televízió Hat nap címmel filmet készített Dunaújvárosról és a Dunai Vasműről, a 35 perces filmet július 17-én a Fejér Megyei Rendezvény Hét alkalmából mutatták be. A kiállításon bemutatott és a be nem mutatott történeti dokumentumok, makettek, termékminták, visszaemlékezések, filmek stb. nyilvántartásba vétel után raktárba kerültek. Majd 1973-ban Történeti Emlékmúzeum létesült, amely a Dunai Vasmű életével kapcsolatos jeles események és személyek anyagait gyűjtötte, raktározta. Bezdek Károly, Hajdú András és Zsámbok Elemér 1982-ben dr. Szabó Ferenc vezérigazgatótól megbízást kaptak a gyűjtemény továbbfejlesztésére, egy új állandó kiállítás létrehozására és egy szabadtéri kiállítás megszervezésére. Munkájukat a gyáregységeknél létesült baráti körök segítették. A Béke téri vasmű kapuhoz közeli vasútállomás, a Beton úti megálló főépületében 1983-tól modellező műhelyt hoztak létre, amely 1986-ig itt működött. Az állomás épületét 1990 végén lebontották. A Dunai Vasműben a Személyzeti és Oktatási Főosztály szervezetén belül, vezetésemmel 1986-tól Közművelődési Osztály létesült, 17 főállású és 4 mellékfoglalkozású munkatárssal (5-6. kép). Feladatunk többek között a vasműben dolgozók művelődési tevékenységének gyáregységi, és gyáron kívüli szervezése. A közel 40 ezer kötetre duzzadt a Vasmű Műszaki Könyvtár könyvállománya új korszerű elhelyezését kellett megoldani. (Az 1950-es évek eleje óta működött ugyanazon gyárkapu feletti kultúrtermi helyen a könyvtár.) Az üzemi és munkásszállói szépirodalmi kiskönyvtárak agyagának rendszeres feltöltése állandó munkát jelentett. A vállalati mecenatúra keretében a vasművel 12 szerződésben álló képzőművész gondjainak kezelése, kiállításaik létrejöttének segítése is az osztály feladatai közé tartozott. A korábbi években elindított és ellaposodott szocialista brigádmozgalom oktatási, kulturális programjainak frissítését is mi végeztük. (Ebben az időszakban jönnek létre a még napjainkban is működő gyáregységi szabadidő központok, a szakmai képzések és egyben a kulturális élet szolgálatára.) Az évente megrendezett Vasas- és Kohásznap kulturális műsorainak tervezését, szervezését a Munkásművelődési Központtal és a Vállalati Művelődési Bizottsággal közösen végezték az osztály munkatársai. A fő feladat azonban a Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás és Ipari Skanzen folyamatos fejlesztése, és a Látogató Központ kialakítása volt. Csatolt feladatként, az 1974 óta a várossal közösen létrehozott és 1983-tól nemzetközivé vált Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep kétévenkénti megtartása dr. Szabó Ferenc vezérigazgató és dr. Varga Lajos, a Dunaújvárosi Városi Tanács elnöke, közös megállapodása alapján a vasműs művelődésszervezési munka része lett, és 1983-tól még hétszer rendeztek művésztelepet a szervezet munkatársai. Ezeket a feladatokat csak azért emelem ki, mert a rendszerváltást megelőző időszakban a vállalatoknak, olyan feladatokat is meg kellett oldani, melyek klasszikusan nem a termelést végző, profitot termelő cégek dolga. A közvetlen pártirányítás azonban kényszerrel, ráerőltetett módon avatkozott be a vállalatok életébe. Természetesen a munkahelyi oktatás, művelődés és cégtörténet vállalati érdekből fakadó feladatai más megítélés alá estek/esnek. A Vasmű Kultúrterem emeleti galériájának teljes körű bemutató térré alakításával a kiállítás belsőépítésze, Pintér Katalin, európai színvonalú munkát végzett. A modellek, makettek jelentős részének felújításában illetve karbantartásában és újak elkészítésében Romhányi Attila és Taliga István munkásságát kell kiemelni. (7-10. kép) A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítása 1985-re 90%-ban elkészült, ünnepélyes keretek között január 12-én Horváth Ferenc államtitkár avatta fel. A Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás másik fontos része a vasmű főbejárathoz közeli sétautak mellé 60 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

5 7. kép: Gyárlátogatóknak mutatja a vasmű terepasztalon az egyes létesítmények helyét Zsámbok Elemér kohómérnök munkatársunk 10. kép: A III-as Kokszolóblokk modellje és folyamat ábrája 8. kép: Simens-Martin kemence modellje (készítette: Romhányi Attila) 11. kép: Bognár Ferenc, a Dunaújvárosi Városi Tanács kulturális elnökhelyettese átvágja az Ipari Skanzen állandó kiállítását megnyitó szalagot (1989) 9. kép: Folyamatos öntőmű modellje 12. kép: Háttérben balra a kovácsüzem első légkalapácsa ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 61

6 13. kép: I-es légsűrítő kompresszor (Energia gyáregység) elhelyezett Ipari Skanzen gépeinek állandó kiállítása ( kép) A Közművelődési osztály történeti részlegénél dolgozó főállású munkatársak Szente Tünde, gyűjteményvezetővel az élén, és szerződéses főmunkatársként Zsámbok Elemér kohómérnök, nyugalmazott főosztályvezető, a vasmű kultúrterem színpadfeletti átépített részén kaptak elhelyezést. A Gyártörténeti Gyűjtemény modellépítő részlege kisgépeikkel együtt szintén ide került. Az osztály másik része a IV-es munkásszálló I. emeletén a titkársággal együtt kapott helyet. Ekkor készültek el a vasmű főkapu mellett felépítendő, az oktatási központ, és a történeti gyűjtemények végleges elhelyezését és a Látogató Központ kulturált céljait is megoldó új épület tervei. A kerékpár tároló helyén a kultúrtermi főépületéhez illeszkedve épült volna fel, kivitelezésre sajnos, már nem kerülhetett sor, 1989-et írtunk. A vasmű főbejárat előtti térre Martyn Ferenc pécsi festőművész (Kossuth-díjas, Érdemes-és Kiváló művész) Kalapácsok című szobra került elhelyezésre (15. kép). 16. kép: A Dunai Vasmű Kokszvegyészeti Gyáregység története (összeállította: Szabó László, Dunaújvárosi Papírgyár Nyomdaüzeme, 1985) 17. kép: A MEAF-team is összefogott története kiadásáért 14. kép: Triósori meghajtóállvány (Lőrinci Hengermű) A kép hátterében a művész bottal látható, aki megtekinti a vasmű öntödéjében a Friedrich Ferenc mérnök segítségével elkészített és felállított művét. A szobor május 9-i felavatását és az Uitz teremben rendezett festmény és szobor kiállításának megnyitóját már nem élte meg a súlyosan beteg művész. A kiállítást dr. Szabó Ferenc vezérigazgató nyitotta meg. 15. kép: A Kalapácsok 18. kép: A minőségellenőrzés és az anyagvizsgálat története a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2002) 62 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

7 19. kép: 40 éves a Dunai Vasmű, (szerkesztette: Korompay János, Mercurius kiadó, Budapest, 1990) 20. kép: 40 éves a nyersvasgyártás a Dunai Vasműben, (Szerkesztő: Márkus László, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1994) 25. kép: 40 éves a kohókokszgyártás a Dunai Vasműben (szerkesztő: Gerencsér Pál, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1996) 26. kép: A lemezfeldolgozás története a Dunai Vasműben, , Rostalemez-, spirálcső-, profil- és radiátorgyártás (szerkesztő: Menyhárt Ferenc, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 1998) 21. kép:40 éves az acélgyártás a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Bánkuti János, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1994) 22. kép: 40 éves a szállítás-rakodás a Dunai Vasműben, (szerkesztő: Kasza József, Média Mix Kft. Dunaújváros, 1995) 27. kép: 40 éves a meleghengermű, (szerkesztő: Kesztyűs József, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) 28. kép: A Hideghengermű története, (szerkesztő: dr. András István, Dunatáj Kiadói Kft. 2000) 23. kép: Nemzetközi acélszobrász alkotótelep és 24. kép: Képzőművészek a gyári műhelyekben szimpozion, Dunaújváros, (felelős szerkesztő: Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 1993) A Gyártörténeti Gyűjtemény munkatársainak feladatai között jelentős részt képviselt az egyes szakágak technológiájának bemutatása és történetük olvasmányos formában megjelentetése. Természetesen a Dunaferr Dunai Vasmű elsőszámú vezetőinek visszaemlékezéseit is ide kell sorolnunk. Az elsősorban évfordulókhoz kapcsolt könyveket a teljesség igénye nélkül a képeken mutatjuk be ( kép). A gyűjteményi szolgáltatások 1989-től bővültek: az állandó kiállításon makettek és működő modellek, folyamatábrák, filmek segítségével lehetett bemutatni a vasmű technológiáját. Ezt követően az Ipari Skanzen monumentális 29. kép: A Lőrinci Hengermű 50 éve, (szerkesztőbizottság elnöke: dr. Dutkó Lajos, kohászatigép-anyagának Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) sétaútvonalakon történő megtekintésére nyílt lehetőség. Külön kérésre és engedélyre volt szükség ahhoz, hogy az üzemeket (meghatározott szolgálati útvonalon haladva) szakmai kísérő bevonásával tekinthessék meg az érdeklődők. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 63

8 A Dunaferr Dunai Vasmű konszern típusú új szervezeti struktúrájának kialakítása változásokat jelentett szinte minden korábbi egységnél ben létrejött a Műszaki Dokumentációs Intézet több szakmai terület összevonásával (Műszaki Információtár, Házinyomda, Gyártörténeti Gyűjtemény Állandó Kiállítás és Látogató központ, Irattártervtár, és Közművelődési csoport) A korábbi Közművelődési Osztály betöltötte feladatát. A létrehozásának négy és féléve során megvalósította a szakterületi koordinációt, összhangot teremtett a vállalati művelődés területei között, évente több ezer dolgozónak adott lehetőséget az oktatás, az ismeretterjesztés, a kulturált szórakozás megélésére. Ez idő alatt sorra jöttek létre a gyáregységi szabadidő parkok. A tudásfejlesztő vetélkedők. A Napjaink Világa levédett vasműs közművelődési akció keretében százakat késztettek az ismeretek elmélyítésére. Az osztály által szervezett fővárosi és vidéki színházlátogatások nagy népszerűségnek örvendtek, a Klubszínházi estéket zsúfolt nézőtér kísérte műértő figyelemmel. Az általános és szakmai műveltség néhány év alatti fejlesztése, a termelési kultúra szintjének emelkedése kimutatható mértékben járult hozzá a vasmű termékminőség javulásához. Az új intézet fő feladatai közé tartozott többek között a stratégiai irányítás műszaki és gazdasági információval történő ellátása, a belső és külső iratforgalom biztosítása, a dokumentumok szakszerű tárolása, a dokumentumtár igény szerinti használatának megteremtése, a vállalati iratkezelés- és feldolgozás, a posta- és futárszolgálat működtetése. A gyár történeti értékeinek további kutatása, a vasmű technológiai sajátosságait megőrző és a bemutathatóságát fenntartó ellátása. A Dunai Vasmű alapításának 50. évfordulójára időzítve június 16-án nyílt meg az új Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítás a Dunaferr Zrt. Humán Intézet földszintjén és emeleti aulájában. Az újonnan épült Szakmai Látogató és Tájékoztató Központban a vasmű időközben 45 ezer kötetre bővült műszaki könyvtára is az emeleten kapott méltó elhelyezést (30. kép). 31. kép: Horváth István elnök-vezérigazgató 1997-ben átadja a megbízóleveleket a Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves történetének megírására járult hozzá a vállalatcsoport korszerű bemutatásához. Természetesen ebben az időszakban is folytatódott az intenzív publikációs és történeti dokumentumokat feldolgozó munka, számos vasműs termelőegység technikai, technológiai és humán tevékenységét, múltját feldolgozó könyv született meg ( kép). Többek között 3 évi intenzív kutatást követően mintegy ötezer oldalnyi írásos és képi dokumentum anyag összegzéseként, 32. kép: Dunaferr Dunai Vasmű Krónika (szerkesztőbizottság elnöke: Horváth István, Dunatáj vasmű 50 éves történetét 574 oldalon bemutatva a Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) készült el a Dunaferr Dunai Vasmű krónikája. Az 1989/1990 utáni rendszerváltó években a vállalati mecenatura kikerült a vasmű támogatási köréből. Több dunaújvárosi cég, a BVM Dunaújvárosi Gyára, a 26-os Építőipari Vállalat, a Dunai Vasmű és a Dunaújváros Városi Tanácsa közös konstrukcióban1991-ben létrehozta a Dunaújvárosi Művészetért Alapítványt, amely a mai napig elnökségemmel működik ( kép) 30. kép: Az új szabadpolcos műszaki könyvtár 2000 közepén a Humán Intézetben A Dunaferr Dunai Vasmű Technika- és Technológiatörténeti Állandó Kiállítás a gyár 50 éves történetét tudományos igényességgel dolgozta fel. Új alapokra helyezve a szakmai látogatások rendszerét, folyamatát és ezzel hosszú távon 33. kép: Elkészült az ötven éves vasmű krónikája, a szerkesztő bizottság ünnepel 64 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

9 34. kép: Kincsestár 50 éves a DUNAFERR (szerkesztők: Szilágyi Irén, Klein András Miklós, Dunatáj Kiadói Kft. Dunaújváros, 2000) 35. kép: A hőskor vasműépítői 40. kép: A Boró Egy szocialista karrier titkai (Borovszky Ambrus születésének 100 évfordulójára; szerző: Miskolczi Miklós; TEX Nyomdaipari Kft. Dunaújváros, 2012.) 41. kép: A Vasművel szerződésben álló képzőművészek városi kiállításának meghívója 36. kép: Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves Vasas Szakszervezetének történeti évkönyve 2002 (szerkesztette: Klein András Miklós; Dunatáj Kiadói Kft., Dunaújváros, 2002). A könyv borítón Borovszky Ambrus vezérigazgató az egyik munkásgyűlésen (1965) 37. kép: 50 éves a Dunai Vasmű energiaellátása (Szerk.: Kozma Erzsébet, TEXT Nyomdaipari Kft. Dunaújváros, 2003) 42. kép: Szabó Lajos festőművész: Acélműi mintavétel című képe 38. kép: Korrajz, dr. Szabó Ferenc visszaemlékezése (Szerkesztette: Szente Tünde, Dunatáj Kiadói Kft. 1994). A könyvborító hátterében a folyamatos öntőmű és a konverter csarnoka látható 39. kép: Időkerék, Horváth István visszaemlékezései (Szerkesztette: Szente Tünde; kiadja: Technikai Alapítvány Budapest 2006). A könyv borítóján madártávlatból látható a Vasmű főkapuja a háttérképpel. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 65

10 Ruff István, Csekő Tamás * Réztelenítés lehetősége a sósav-regenerálás folyamatában A szerzők a cikkben röviden ismertetik a Cu-tartalom hatását az acél tulajdonságaira. Bemutatják az ISD Dunaferr Zrt. Hideghengerművénél működő sósavas regeneráló működését, a regenerálásnál lejátszódó vegyi folyamatokat, vizsgálatokat, és javaslatot tesznek a páclé réztelenítésének megoldására. The authors in their article shortly describe the influence of Cu-content on the characteristics of steel. They are presenting the functioning of hydrochloric acid regeneration plant operating at the cold rolling mill of ISD Dunaferr Zrt., the chemical processes and tests taking place during regeneration, and give proposals for solving the copper removal of pickling liquor. I. Réz az acélban Szakirodalmi állásfoglalások szerint a réz az acélban szennyező elemként van jelen, mennyisége 0,02 0,40% között mozoghat. Az ISD Dunaferr Zrt. hideghengerművében feldolgozott melegen hengerelt alapanyagok átlagos Cu-tartalma 0,03%, ezt az értéket a cégnél alkalmazott konverteres acélműi technológia adottságai, lehetőségei és a technológiákban felhasznált hulladékok minősége/szennyezettsége határozzák meg. A szennyezőknek az integrált gyártási rendszerben történő dúsulása miatt a Cu- és a Ni-tartalom nem távolítható el. A hidegen hengerelt, illetve a hidegen továbbfedolgozott acélok mechanikai tulajdonságait a Cu-, Cr- és Ni-tartalom kedvezőtlenül befolyásolja: folyáshatáruk nő, szakítószilárdságuk nő, szakadási nyúlásuk csökken, azaz hatásukra az acélok felkeményedése tapasztalható. A szennyezők egymással és a többi acélalkotóval (például Si) szinergiahatásba lépve a felületi minőség általános romlását is okozzák, mely mértéke a technológiai paraméterektől (hőntartási idő, hőmérséklet, hengerlési erő, fogyás, pácolási idő, stb.) is függ. A nikkel jelenléte az acélban elsősorban a reve/alapfém határfelület egyenetlenségét eredményezi, ennek következtében megnövekedett felületi érdességet okoz. Nézzük a réz néhány jellemző tulajdonságát: Az acélfürdőben teljes mértékben oldódik, oxiddá, karbiddá, szulfiddá nem alakul; Ausztnitképző elem; Olvadáspontja 1083 C ez a hőmérséklet a vaskarbon állapotábrában az A 3 -A 4 -A cm hőmérséklet értékek között helyezkedik el; A réztartalom növekedése az acélban melegtörékenységet, felületi brammarepedést és tapadóbb revét eredményez a melegtörékenység mértéke azonban nikkeladagolással ellensúlyozható; Növeli a szilárdságot (hideg- és melegalakításnál ellenállóbbá teszi az acélt); A korróziós tulajdonságokat javítja ebben a vonatkozásban hívhatjuk ötvözőnek is; 1. ábra: Rezes felület pácolt tekercsen 2. ábra: Rezes felület pácolt alapanyagból feldolgozott alkatrészen A felületminőséget rontja (1-2. ábra); A fémek redukáló sorában a vas mögött helyezkedik el (Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H 2, Cu). Réz az acélba a metallurgiai folyamatokban kerülhet elsősorban tehát a konverteres acélgyártás, az ott használt * Ruff István üzemvezető, Hideghengermű Pácolóüzem, ISD Dunaferr Zrt. Csekő Tamás üzemvezető-helyettes, Hideghengermű Pácolóüzem, ISD Dunaferr Zrt. 66 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

11 3. ábra: Pácolósor sematikus ábrája 4. ábra: Pácolósor, vegyi rész anyagok határozzák meg az acélok réztartalmát. Az acélgyártás alapanyagai: nyersvas hulladékok: az acélmű saját hulladéka a társüzemek acélhulladékai (meleghengerműi, hideghengerműi, profilüzemi hulladékok) külső forrásból származó idegen hulladékok: lakossági fémhulladékok, háztartási kisgépek (elektromotorjaikkal), magas réztartalmú acélok (rozsdamentes acélok betonvas), Az acél Cu-tartalmának (és egyéb szennyező-tartalmának) folyamatos növekedése a szennyezett hulladékok felhasználása miatt egyértelmű. II. Réz a pácolás folyamatában A Pácolóüzem pácolósorán (3. ábra) 3 db páckád van (4. ábra), ezekben a páclé hőmérséklete ~80 C. A pácolási folyamatban a réz megjelenésének szempontjából fontosabb jellemzők a következők: I. kád: 2 3% HCl II. kád: 8 10% HCl III. kád: 14 16% HCl Megfelelő fajlagos tekercstömeggel rendelkező alapanyag esetén a pácolóberendezés kt pácolt tekercs kibocsátására képes, míg a regenerálóberendezés kt anyag pácolása során keletkező fáradt páclé feldolgozására alkalmas, ekkor 2 9 m 3 a forgalom a két berendezés között. A pácolási technológiát befolyásolja még a melegen hengerelt alapanyag felületén megjelenő reveréteg vastagsága és összetétele, melyet a páclében kell feloldani. A réz megjelenésével kapcsolatos okfeltárás miatt az összes lehetséges helyen mintavételre került sor a pácolósoron és a regenerálóban, végül 5 helyre korlátozódott a mintavétel, ezek: fáradt páclé, regenerált sav, öblítővíz és a regenerálás köztes folyamatai. A rézcementálódás folyamatának felderítése megkezdődött, ennek lépései a következők voltak: Réz-monitoring folyamatos elemzés az említett helyekről; Rézcementálódással kapcsolatos pácolási szakirodalom tanulmányozása; Információszerzés a versenytársaktól/versenytársakról; Kapcsolatfelvétel és információszerzés a berendezések gyártójától; Az ISD Dunaferr Zrt. szakembereinek bevonása a vizsgáló munkacsoportba; Az országos felsőoktatási intézmények megkeresése a témában; Kísérleti programok indítása; Szennyezőtartalom csökkentésre vonatkozó árajánlatok kérése; Műszaki konzultáció. III. Réz eltávolítása a pácléből A fémek más fémvegyületek vizes oldatával reakcióba léphetnek, ekkor a fématomok és az oldatban lévő fémionok között redoxireakció megy végbe. A redoxireakciók elektron átmenettel járó folyamatok, melynek során egyidejűleg elektron leadás és felvétel történik (oxidáció: elektron leadás oxidációs szám nő; redukció: elektron felvétel oxidációs szám csökken). A reakciókban a fématom ad át elektront a fémionnak, ezáltal az ion fématommá redukálódik. Az elektront leadó fématom oxidálódik, így kation formájában kerül oldatba. Azt, hogy melyik fém melyik fémiont képes redukálni, a redukáló képességi sorból tudhatjuk meg (erre a cikk elején már utaltunk) egy fém mindig csak a nála kisebb redukáló képességű fém ionját képes elemi állapotúvá redukálni. A korróziós folyamatok szorosan kötődnek az elektrokémiai folyamatokhoz, ez a magyarázata annak, hogy a ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 67

12 korróziós folyamat helyi elemek kialakulásakor felgyorsul. Helyi elem alatt értjük az eltérő elektrontöltésű fémek és bizonyos ionok oldatának víz jelenlétében történő rövidzárlatát, ezek a fémek pl. a vas és a réz. Az érintkezési pontoknál a vas különösen gyorsan korrodál. A cementáló-reakció során a réz leülepszik a vasra, helyi elemet képezve: Fe+Cu 2+ =Fe 2+ +Cu Fe 2 - Fe e - ; Cu 2+ +2e - Cu A korrózió során a galvánelemek működéséhez hasonló jelenség jön létre. Ezekből a redoxireakciókból a következő egyenletek valósulnak meg: CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O A reve réztartalma (CuO) FeCl 3 -mal reakcióba lépve: FeCl 3 + CuO FeCl 2 + CuCl (FeCl 3 a fáradt páclében található): FeCl 3 + CuO FeCl 2 + CuCl+,O A reakció végbemenetele miatt bizonyos mennyiségű réz-klorid megjelenik a páclében. Ha a réz-klorid vassal kerül érintkezésbe, akkor kloridját elektrokémiai úton (melyet cementációnak is hívnak) elveszíti: 2CuCl + Fe Cu 2 + FeCl 2 Itt meg kell említeni, hogy hidrogéngáz is képződik a következőképp: Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Az elsődlegesen kialakult Fe 3+ -klorid redukálni fogja a monomolekuláris hidrogént, vagy ezáltal a redukciós folyamatban a vasat Fe 2+ : 2FeCl 3 + H 2 2FeCl 2 + 2HCl 2FeCl 3 + Fe 3FeCl 2 Az egyenletekből következik, ill. az elemzések, kísérletek igazolják, hogy a sósav-regenerálóban (5. és 6. ábra) 2 helyen is jelen van a réz a vizes oldatban : az abszorberben (itt keletkezik a regenerált sav) és a II-es szeparátorban ( füstgáz mosó). A réztartalmú fáradt páclé a pácoló sorról a regeneráló technológiai egységbe kerül. A vas-klorid lebontásához o C-os minimum hőmérséklet szükséges. A 5. ábra: Sósav-regeneráló épülete fluidágyas regeneráló o C hőmérsékletű. Ha rézklorid kerül a reaktorba, akkor annak elpárolgása ~400 o C-on megy végbe, a venturi-berendezésben történő kondenzálás során ez különösen finom porképződéssel jár. A finom por részben kimosódik a venturi berendezésben, ez a mennyiség továbbkerül a reaktorhoz és ismét elpárolog. A kimenő gázból a maradék por az abszorberben kimosódik (ezért marad a regenerált savban is), a további mennyiség pedig a II-es és III-as szeparátoron ( füstgáz mosók ) való áthaladáskor kerül vissza a technológiai vízbe. A mosóvizek újrahasznosításra kerülnek a regeneráló berendezésben, így azok ismét visszakerülnek a körfolyamatba. A vas-oxidhoz fizikálisan kapcsolódó rézmennyiség a reaktorból és a folyamatból a vasoxiddal együtt távozik az elemzések szerint ez azonban aránylag kis mennyiség. 6. ábra: A sósav-regenerálás vezérlésnek folyamatábrája 68 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

13 7. ábra: Szélnyiradékra kirakódott réz 9. ábra: Rezes iszap 10. ábra: Rézkoncentráció alakulása 8. ábra: Nyiradéktároló Megállapítottuk, hogy a II-es szeparátorban van lehetőség a réztartalom csökkentésére, ezt a csökkentést a pácolón képződő vashulladék megfelelő mennyiségű hozzáadásával értük el, hiszen ebben a tartályban játszódnak le a fent említett elektrokémiai folyamatok. Először a pácolói gyorslaborban hajtottuk végre a kísérletet (7. ábra), majd a módszert éles helyzetben is kipróbáltuk, azaz ipari környezetbe is végrehajtottuk a kísérletet (8. és 9. ábra). A kísérletekből nyert mintákat az Innovációs Igazgatóság vizsgálta be. A II-es szeparátorban végzett kísérlet elemzései alapján bizonyítottá vált, hogy rézkinyerés történt. Az összetétel-elemzéseket az Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósága végezte A 10. ábrán látható, hogyan alakult a vizsgált időszakban a páclé réztartalma. III. Összefoglalás A kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy lehetőség van a páclé réztartalmának a csökkentésére anélkül, hogy e célból drága eljárásokat vásárolna meg az ISD Dunaferr Zrt. A Pácolóüzem képes a berendezésen eszközölt kisebb változtatásokkal a réztartalmat 100 mg/l körül tartani, ha erre igény van. A vizsgálatok eredményei azt jelzik, hogy a pácolási technológiában a réztartalom jelenleg még nem érte el a beavatkozási küszöbszintet, de a réztartalom egyre nő, ami előrevetíti a beavatkozás szükségességét. Jelenleg a pácoló soron a regenerált savhoz inhibitor adagolása történik, amely nem csökkenti ugyan a réz mennyiségét, de a lemezfelületen vékony filmréteget alkotva egyelőre akadályozza a réz cementálódását. Felhasznált irodalmak, dokumentumok L. Savov, E. Volkova, D. Janke: Copper and tin is steel scrap recycling Dr. Taszner Zoltán: A konverteres acélgyártás hulladékbetétösszeállítási technológiájának optimalizálása, indirekt acélhulladék-összetétel meghatározási módszer kifejlesztésével Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Mertinger Valéria: Fémtan Dr. H. Krivanec, M. Österreicher, M. Leonhartsberger: Copper plating in CPL Csekő Tamás: 13/7/2011 Pácolói oldat réz tartalmának csökkentése ISD Dunaferr Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratórium elemzései, jegyzőkönyvei ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 69

14 Éberhard Zoltán, Farkas Krisztina * Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél Fontos lépést tett ISD Dunaferr Zrt. a melegen hengerelt és pácolt termékek felületi tulajdonságainak javítása érdekében. A Cognex SmartView típusú automatikus felületellenőrző és elemző berendezések telepítésével hosszú távon is biztosíthatóvá válik a megfelelő minőségű termékek kiszállítása és a hatékony technológiai beavatkozások végrehajtása. A rendszer alkalmazásával a folyamatosan növekvő vevői igények magasabb szinten történő kielégítését célozta meg a vállalat, amely stratégiai fontosságú döntés. A es gazdasági válság erőteljesen megváltoztatta ISD Dunaferr Zrt. addigi hagyományos piacait is. Míg a válság előtt jellemzően a melegen hengerelt termékek kereslete volt a meghatározó, addig napjainkban ez sokkal inkább eltolódott a melegen hengerelt pácolt termékek felé ennek megfelelően ISD Dunaferr Zrt.-nél megvalósult egy új pácolósor telepítése. A korábbi leginkább építőipari felhasználás helyett most elsősorban a gépgyártás, a háztartási eszközök gyártása, illetve az autóipari felhasználás váltak jellemzővé. E piaci szegmensek azonban sokkal szigorúbb minőségi követelményeket támasztanak termékeinkkel kapcsolatban. A megváltozott termékstruktúra és minőségi követelmények mellett folyamatosan jellemzővé vált a kínálati piac, melynek kezelése is csak a minőségi színvonal folyamatos fejlesztésével lehetséges. Az ISD Dunaferr Zrt. működése alapvetően a technológiai folyamatok paramétereinek szabályozásán alapul. A megfelelő szabályozáshoz elengedhetetlen a megfelelő technikai berendezések (pl.: vastagságmérő berendezések, hőmérsékletmérők. stb.) biztosítása. Az acéltermékek felületi tulajdonságaira vonatkozó vevői elvárások is egyre nagyobb kihívás elé állítják vállalatunkat. Az acéltermékek felületi tulajdonságainak jellemzésére, szabályozására több érvényes műszaki szabvány is létezik. Jellemző módon e szabványok többnyire általános előírásokat tartalmaznak, a felületi tulajdonságok korrekt megítéléséhez nem adnak elegendő információt. Az ISD Dunaferr Zrt.-nél hagyományosan vizuális ellenőrzéssel, emberi szemmel kell a felületi hibákat észlelni, megítélni, ez alapján történik a termékek minősítése. Az emberi szemmel történő ellenőrzés többnyire a termékek felső felületére koncentrálódik, így az alsó felületen jelenlévő esetleges hibák nagy kockázatot jelentenek, hiszen ezek korrekt meghatározására folyamatos gyártás során nincs lehetőség. Az elmúlt években végrehajtott beruházások nagymértékben felgyorsították a termelés sebességét, így bizonyos berendezéseknél gyakorlatilag lehetetlenné tette az emberi szemmel történő ellenőrzés hatékony végrehajtását. Ez a probléma elsősorban a melegen hengerelt pácolt termékek ISD Dunaferr Zrt has taken an important step to improve the surface properties of the hot rolled and pickled products. By installing the Cognex SmartView type automatic surface monitoring and analyzing equipment, it can be ensured the delivery of proper quality products and execution of effective technology intervention as well. By employing this system the company aimed the satisfaction of customer demands on a higher level that is a strategic importance decision. gyártása során jellemző. A termékfelülettel kapcsolatos vevői elvárások szükségessé tették egy, a jelenleginél sokkal hatékonyabb ellenőrzési módszer bevezetését. Jelenleg több vevőnk, illetve a konkurens acélgyártók is rendelkeznek különböző típusú automatikus felületellenőrző és elemzőberendezéssel, így biztosítják a kiszállításkor, illetve felhasználáskor a megfelelő termékfelületet. Automatikus felületellenőrző, elemzőberendezések forgalmazásával, telepítésével több kisebb, nagyobb vállalat is foglalkozik a világon. A megfelelő döntés érdekében négy különböző berendezés műszaki ajánlatát vizsgálták meg ISD Dunaferr Zrt. technológiai, beruházási és minőségügyi szakemberei. A megismert berendezéseket a SIE- MENS VAI, az ISRA PARSYTEC, a KYBERNETIKA, illetve a COGNEX forgalmazza. A részletes műszaki leírások tanulmányozása mellett lehetőség nyílt mindegyik berendezés ipari körülmények között történő üzemelésének megtekintésére is. Figyelembe véve a használhatóságot, a műszaki paramétereket és természetesen a bekerülési költséget, az ISD Dunaferr Zrt.-nél egyértelműen a COGNEX amerikai beszállító berendezése került kiválasztásra. Az eredeti terveknek megfelelően két berendezés szállítására történt szerződéskötés októberében került sor az első berendezés telepítésére a pácolósoron, a második berendezés 2015 márciusában került beüzemelésre a meleghengermű hengersorán. A Cognex SmartView egy optikai hálófigyelő rendszer, amely automatikusan észleli a szalag felületének elváltozásait. A hibákat a meleghengerműben felületenként 3-3 db, míg a pácolósoron 2-2 db kamera érzékeli, ezek folyamatosan pásztázzák a lemez felületét. E rendszerek segítségével lehetőség van a periodikus, illetve a folyamatos hibák azonnali kiszűrésére is. Ez azért fontos, mert így a gyártóberendezés által okozott felületi hibák rögtön észrevehetőek, és lehetőség nyílik az azonnali beavatkozásra, hibaelhárításra. Ahhoz, hogy a rendszerben keletkező információk megbízhatóak legyenek, hosszabb betanítási folyamatra van szükség a beüzemelést követően rendkívül fontos feladat a rendszer érzékenységének megfelelő beállítása. * Éberhardt Zoltán főosztályvezető, Minőségügyi Főosztály, ISD Dunaferr Zrt. Farkas Krisztina szakértő, Minőségügyi Főosztály, ISD Dunaferr Zrt. 70 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

15 1. ábra: A megtekintő képernyőjén létrehozott hálótérkép és hibatáblázat A tanítás során minden létező felületi hibáról a lehető legjobb minőségű fényképeket szükséges rögzíteni, ami alapján a rendszer automatikusan elemzi az ahhoz tartozó tulajdonságokat. Megfelelő számú minta alapján a berendezés találati aránya is elfogadhatóvá válik. A többi acéltermék gyártó vállalat gyakorlati tapasztalata alapján a betanítás állandó tevékenységet igényel, és a beüzemelés után több hónapra lesz szükség a megfelelő, megbízható működés eléréséhez. A betanítási folyamat sikeres véghezviteléhez különböző alkalmazások használata szükséges. Az észlelt hibák felismerésének betanításához szükség van a rendszer érzékenységének megfelelő beállítására, a küszöbértékek ideális meghatározásával. Különböző szabályrendszerek beállításával el kell érni, hogy a rendszer képes legyen a hibák összerendelésére, azaz képes legyen felismerni, hogy a kis hibák sorozata valójában egyetlen, hosszú anyaghibát jelent. Nem elhanyagolható, hogy a zaj kiszűrését is sikeresen kezelje a rendszer. Az érzékenység, a különböző szűrők és a szabályrendszerek megfelelő beállításával elérhetővé válik, hogy a rendszer a tényleges hibákat észlelje, felismerve azok esetleges ismétlődését, összefüggését. A rendszer által felismert hibákat kategorizálni szükséges, ennek megfelelően hibakönyvtárak kerülnek létrehozásra, ahova az adott hibák fényképei, illetve a hozzá tartozó közel 200 darab paraméter elmentésre kerül. A hibatípusonként létrehozott könyvtárak egymástól jól elkülöníthető paraméterekkel rendelkező hibákat tartalmaznak, ami kellő számú minta alapján lehetővé teszi a rendszer számára a hiba korrekt beazonosítását. A létrehozott és később szabadon bővíthető könyvtárszerkezetben a hibák mind elnevezésükben, mind pedig a jelölés színével jól elkülöníthetőek, ezzel biztosítva a lemezminőség áttekintése során a hibák könnyű beazonosítását. A SmartView alkalmazások sokszínű felhasználást tesznek lehetővé, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiak: A vezérlőpult segítségével irányítható az átvizsgálás, az éppen futó gyártás vagy régebbi termékeknél, kiválasztva az ellenőrzéshez szükséges beállításokat. Megtekinthetők a rendszer által készített hibatérképek és összesítő tábláza- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 71

16 2. ábra: Revét jelölő összesített csempetérkép tok, természetesen a lemez mindkét felületén. A hibatérkép és annak összefoglalóján kívül lehetőség nyílik a videofelvétel megtekintésére is. A vezérlőpult alkalmazása intuitív, ikon-alapú és testre szabható. Lehetőség van az adott berendezésen már legyártott tekercsek újbóli átvizsgálására, az aktuális termék felületi hibáinak megtekintésére, az ellenőrzési adatok elemzésére. A megjelenő hálótérképen pedig a szalag teljes felületének ellenőrzésére. A megjelenő hibák mennyisége, adott tekercsen belül, táblázatba lekérdezhető. Természetesen a konkrét hiba ellenőrzésére is van lehetőség. (1. ábra) Testre szabott jelentések generálására és átvizsgálási adatok szelektív exportjára is alkalmas a rendszer. A jelentések elkészítése nemcsak táblázatos formában lehetséges, hanem a hibának a szalagon belüli pontos elhelyezkedését jelölő, úgynevezett háló-, illetve csempetérképeken is. Az alkalmazás segítségével jelentős előrelépés lehetséges a technológiai folyamatokban, a hibák okának meghatározásában, hiszen a hibák pontos koordináták szerinti elhelyezkedése is ismerté és láthatóvá válik. (2. ábra) Néhány főbb lehetséges jelentéstípus: Átvizsgálásösszesítő: hibatípusonkénti összefoglalás készítéséhez használható, külön figyelve az alsó és felső felületet. Sávösszesítő: hibák mennyiségének összehasonlítására szolgál. Részletes hibajelentés: részletes hibajelentés készítéséhez használható, mely tartalmazza a hibákra jellemző főbb tulajdonságokat, az átvizsgálás kezdetétől a végéig. Fordított irányú részletes jelentés: részletes hibajelentés készítéséhez használható, mely tartalmazza a hibákra jellemző főbb tulajdonságokat, az átvizsgálás végétől a kezdetéig. Hibatérkép sáv szerint: minden egyes helyzetben előforduló hibák feltérképezése ugyanolyan sorrendben, mint az átvizsgálási adatok, az átvizsgálás kezdetétől a végéig tekintve. Ismétlődő hibajelentések: az ismétlődő hibák pontos elhelyezkedésének és az ismétlődés periodicitásának megjelenítésére használható. Az elkészített jelentések szabadon kinyomtathatóak, exportálhatóak, de akár automatikus nyomtatásuk is beállítható. Fontos figyelembe venni, hogy minőségenként és vevőnként eltérő felületi tulajdonságok, követelmények jellemezhetik termékeinket különböző terméktípusok ellenőrzéséhez tehát eltérő beállításokra lehet szükség. A rendszer lehetőséget biztosít az egyes termékek ellenőrzése esetén sajátosan jellemző paraméterek definiálására is. Az eltérő beállításokat tartalmazó átvizsgálási szabályrendszereket recepteknek nevezzük. A receptek alkalmazása szabályozza a termékre specifikus és az átvizsgáláshoz szükséges beállításokat, és csoportosítja azokat az átvizsgálási folyamathoz. A megfelelő beállítás az átvizsgáláshoz automatikussá tehető. A pontos vevői igények ismeretében akár vevőspecifikus minősítési rendszer kialakítására is lehe- 72 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

17 3. ábra: PQA: Összesített csempetérkép 4. ábra: Videokonzolban a szalag felülete ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 73

18 tőség van, mely rendkívüli mértékben növelheti vevőink megelégedettségét. A felhasználói hozzáférést a SmartView rendszer Gyártási Minőségelemző röviden PQA (Product Quality Advisor) alkalmazása biztosítja. Ez a program lehetőséget nyújt bármilyen minőségügyi jelentés elkészítésére és nyomtatására, de egy adott tekercs hálótérképét, vagy sávdiagramját is megtekinthetjük segítségével, így a hibák tekercsen belüli elhelyezkedéséről pontos információkhoz juthatunk. (3. ábra) A gyártás közbeni folyamatos visszacsatolás mellett a felhasználók bármikor hozzáférnek a már felcsévélt acélszalag felületi hibáinak adataihoz. Ez a vizsgált tekercsek minősítésénél rendkívül fontos, és természetesen hozzájárul a vevői reklamációk mennyiségének csökkentéséhez is. Az elkészíthető jelentések főbb típusai: átvizsgálás összesítése: hibák mennyisége nézetenként hiba részletei: kijelölt hibák listázása tulajdonságokkal ismétlődő hibák: észlelt ismétlési sorozatok listája sávösszesítő: hibák mennyisége sávonként sávtérkép: a sávokon címkeként megjelenített hibalisták mozaiktérkép: domináns hibák lapmozaikonként hálótérkép: hibatéglalapok grafikus hálótérképe termelési összesítés tendenciaelemzés A fent említett alkalmazásokon felül, megfelelő méretű tárhelykapacitás biztosítása esetén lehetőség van még úgynevezett Videokonzol használatára is. Ez egy tekercsátcsévélő program, melynek segítségével a tekercset elejétől a végéig megtekinthetjük fizikai átcsévélés nélkül ez jelentős költségcsökkentő funkcióval bírhat. (4. ábra) A Cognex SmartView felületellenőrző berendezésének használata lehetővé teheti a felületi hibák miatti leminősülések csökkentését is. Adott felülethiba esetén a megfelelő beavatkozások (pl.: hengercsere) végrehajtásával azonnal, gyakorlatilag az első hibás tekercs keletkezése után meg lehet szüntetni a hibát okozó problémát. Jelentősen csökkenthető így a keletkező inkurrens készlet mennyisége, ami gyorsabb és gazdaságosabb termelést eredményez. A COGNEX rendszer használatával jelentősen több és pontosabb információ keletkezik a gyártott termékek felületi tulajdonságáról, a hibák gyakoriságáról, súlyosságáról, méretéről és elhelyezkedéséről a pontos információk lehetőséget teremtenek a minősítési rendszer reformálására is. A COGNEX rendszerrel ellenőrzött termékek kiértékelése minden esetben méteres szakaszokra osztva fog megtörténni. Az adott szakaszon található felületi hibák alapján százalékos kiértékelés készül, mely az SAP-rendszerbe átkerülve alapul szolgál a termék korrekt minősítéséhez adott termék szerződésre való megfelelőségének automatikus meghatározása az alsó és felső felület összesített mátrixának minősítéséből adódik. A leminősült termékek további sorsának meghatározása érdekében lehetőség lesz külön a felső és az alsó felületi mátrix megtekintésére is. (5. ábra) % Int % % 33% % 13% 5% % 68% 5. ábra: Összesített felületi mátrix Természetesen minden keletkező felületi hiba nem szüntethető meg azonnal, hiszen sok esetben még a keletkezési okok sem ismertek. A rendszer által biztosított részletes információk, a hibatérképek, a hibák méretei, elhelyezkedésük és gyakoriságuk olyan segítséget nyújthat a szakemberek számára, mely eddig nem volt biztosítva. A megnövekedett adatmennyiség, az információk nagymértékben megkönnyítik a hibák gyökér-okainak feltárását, és ez által lehetségessé válik technológiai beavatkozás is. Tudjuk, hogy a cég technológiai adottságai miatt továbbra is keletkezni fognak felülethiba miatt leminősült termékek de ezekből a veszteségek csökkentése érdekében meg kell próbálni a lehető legtöbb, I. osztályú készárut készíteni. Ebben a folyamatban is rendkívül nagy segítséget jelent majd a felületellenőrző rendszer megfelelő használata, hiszen a hibák elhelyezkedésének pontos ismerete lehetővé teszi a programozás, javítás során a leggazdaságosabb megoldás megkeresését. A Cognex SmartView felületellenőrző berendezéstől tehát nem csak minőségi javulást várunk el, hanem jelentős megtakarítást is! 74 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

19 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2. 75

20 76 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2015/2.

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás Az Energetikai Szakkollégium 2014. őszi félévi programjának keretén belül került sor az ISD DUNAFERR Vasmű és a Pannonia Ethanol bioetanol üzemek megtekintésére.

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Szolgáltatások halmaza: o Erőforrások, alkalmazások, eszközök o Nagy méretű, heterogén, gazdaságos, mobil, zöld El van takarva, hogy o Hol van

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál 2007. április 24. Dörnyei Ágnes 1 Miről lesz szó? Bemutatkozás Belső szabályozási rendszer megújítása Új nyilvántartási rendszer igénye Szabályzattár A rendszer

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete Előadó Hesz Gábor Útépítési Akadémia 19. 2012.11.15. www.maut.hu 1 Tartalom Jelenlegi szabályozás Hídmesteri feladatok (e-ut 08.01.27) Fővizsgálat szakértői

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek tanszék Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése Készítette: Zsumberáné Markó Ágnes

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön Budai Károly Szoftver architekt 2015. április 1. Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön 2015 IBM Corpora/on Tartalom è Az IBM PureSystems termékcsalád è PureFlex - IaaS è PureApplication

Részletesebben

Új technológiák az Ubuntuban. Új fejlesztések Amik egy éven belül jelenhetnek meg az Ubuntuban

Új technológiák az Ubuntuban. Új fejlesztések Amik egy éven belül jelenhetnek meg az Ubuntuban Új technológiák az Ubuntuban Új fejlesztések Amik egy éven belül jelenhetnek meg az Ubuntuban Mely területeket érintik ezek Ahogy az alkalmazásokat kezeljük Ahogy az adatainkat kezeljük Ahogy a személyes

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz Drive-by Okos telefon Multiterm Pro Kézi eszközzel történő mérőkiolvasás USB Meter Reader Fix hálózat Automatizált mérőleolvasás fix hálózaton

Részletesebben

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában Beszámoló a 2014 15-ös tanév első félévében végzett doktoranduszi tevékenységről

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai 7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium Kecskemét, 214. június (18)-19-2. Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai TISZA Miklós, KOVÁCS Péter Zoltán, GÁL Gaszton, KISS Antal,

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Ezen referencia dokumentum a vasfémiparban használható legjobb elérhető technikákról (Best Available Technique = BAT) az Európai Tanács 96/61/EK számú irányelvének 16 (2) szakasza

Részletesebben

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig.

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. Budapest 2014 Felelős kiadó: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Berki Imre múzeumigazgató Írta és szerkesztette:

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt tapasztalatai és kutatási eredményei a NAIK MGI-ben Tóvári Péter 1 Bácskai

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Vezető Partner Szeminárium IMIR

Vezető Partner Szeminárium IMIR Vezető Partner Szeminárium IMIR 2007-2013 A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program közös monitoring és információs rendszere Budapest, 2012. október 30. www.husk-cbc.eu Napirend

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére!

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére! A MAHE által kifejlesztett, a világon egyedülálló HYPER Pulse, HYPER Force, HYPER Cold, HYPER Vdown hegesztési eljárásoknak köszönhetően rendkívül precíz, kevesebb utómunkát igénylő, minőségi varratok

Részletesebben

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása A korrózió elleni védekezés módszerei Megfelelő szerkezeti anyag kiválasztása és alkalmazása Elektrokémiai védelem A korróziós közeg agresszivitásának csökkentése (inhibitorok alkalmazása) Korrózió-elleni

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

TEK4. Jan van Egmond TEK4

TEK4. Jan van Egmond TEK4 Jan van Egmond bemutatása 2002 Elindult a. 2004 elkezdte az EDM gépek gyártását. 2004-2008 eladott 8 STEM fúrót. 2007 3g lézer fúrógépek gyártása. 2008 Pulse Tech EDM generátor. 2008 3g FHD EDM 2010 Megalakult

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között

Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között Technológia transzfer folyamatok és lehetőségek a Közép-Dunántúli Régióban konferencia, 2011. 04. 06. Előzmények, a rögös út

Részletesebben

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál Vállalati WIFI használata az OTP Banknál Ujvári Dániel OTP BANK IKO rendszermérnök 2013. május. 23. OTP BANK ITÜIG IKO kompetenciák 2 Alap hálózati infrastruktúra tervezés és üzemeltetés Cisco IP telefónia

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com

Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com Ólommentes környezetvédelem RoHS (Restriction of Hazardous Substances), [2002/95/EC] EU irányelv az ólom leváltásáról, 2006.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Szellőző tisztítás TvMI

Szellőző tisztítás TvMI 1 Szellőző tisztítás TvMI A műszaki irányelv legfőbb feladatai: Az alapvető fogalmak tisztázása, biztonságos és ellenőrizhető tisztítási technológia vázolása, a minimálisan szükséges dokumentálás meghatározása.

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ ESETTANULMÁNYOK Alapfogalmak Rugalmas gyártórendszer Flexible Manufacturing System (FMS) A rendszer egy

Részletesebben

MTA Cloud Use cases MTA Cloud workshop. Hernáth Szabolcs MTA WIGNER FK

MTA Cloud Use cases MTA Cloud workshop. Hernáth Szabolcs MTA WIGNER FK MTA Cloud Use cases MTA Cloud workshop Hernáth Szabolcs MTA WIGNER FK IT felhasználás dimenziói Felhasználók száma / jellege Kapacitás mérete / jellege Számítási feladat / szoftverkörnyezet Adatok mérete

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben