Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011"

Átírás

1 Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV Brikettáló üzem létrehozására Metalmania D.O.O., 2011 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation of a Unified Business Development Network The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 1

2 Tartalom 1. Általános adatok A vállalkozás bemutatása A brikettáló beruházás indoklása SWOT elemzés Brikettáló üzem Alapadatok brikettáló beruházáshoz Munkaerőellátottság és összetétel Üzleti tervek, elképzelések Fejlesztési terv 1 éven belül Fejlesztési terv 2-5 éven belül Fejlesztési terv 5 éven túl Korábbi fejlesztések bemutatása Kiemelt vevők, szállítók, versenytársak és együttműködő partnerek felsorolása Fontosabb vevők Fontosabb szállítók A tervezett beruházás, fejlesztés bemutatása Marketingterv (vázlat)/5p Pénzügyi táblázatok A beruházás összetétele Kiinduló adatok, számítások Mérlegterv Eredményterv Cash-flow terv (havi bontásban) Nettó jelenérték számítás megtérülés 7 évre Titoktartási Nyilatkozat... 3 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Municipiality of Magyarkanizsa and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 2

3 1. Általános adatok A vállalkozás neve Tulajdonos(ok) neve Tulajdonosok származási országa A vállalkozás fı tevékenysége (i) Vállalkozás címe (székhelye) Metalmania D.O.O. Kanjiza Tandari László Szerb Köztársaság Kis- és nagykereskedelem fémipar, falusi turizmus Magyarkanizsa, Fehér Ferenc bb Adószáma Közösségi adószáma, ha van Alapítás dátuma Honlap címe Kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma Tandari László , 024/ , 063/ Vállalkozásfejlesztési szervezetben, klaszterben kamarában való tagság (a szervezet megnevezése) Iparág megnevezése, melyben a vállalkozás tevékenykedik Magyarkanizsáért Civil Szervezet Kereskedelem fémipari termékekkel, falusi turizmus 3

4 1.1 A vállalkozás bemutatása Tandari László május 18-án született március 30.-án kezdte meg mőködését a Metálmánia Kft. melynek egyben tulajdonosa és igazgatója. Ezt megelızıen 1998 óta önálló vállalkozó, a Metal-Impex tulajdonosa volt, mely cég május 1-ig mőködött, majd beleolvadt a Metálmánia D.O.O- ba. Így a Metálmánia DO.O tevékenysége vasáru (fémáru) kereskedelemmel, falusi turizmussal kapcsolatos tevékenységekkel bıvült ki. A turisztikai tevékenységen belül a cég a sporthorgászatra és a rekreációs tevékenységre helyez nagyobb hangsúlyt. A sporthorgászat és rekreációs tevékenységek fejlesztés érdekében a 20 ha földterületet vásárolt Martonoson (attól nyugatra) ahol horgásztó és a hozzá tartozó infrastruktúrák kiépítése folyamatosan zajlik Tandari-tanya. A halastó kialakítása mellett 6000 facsemete elültetése is megtörtént a folyamatos fejlesztés érdekében tıl a cég portfóliója még biobrikett elıállításával bıvül ki, jelen üzleti terv ennek adatait tartalmazza. A cégnek jelenleg 27 dolgozója van (lásd. Táblázat), de a tevékenységek bıvítésével folyamatosan fejlesztjük a humán erıforrásokat. 1.2 A brikettáló beruházás indoklása A vállalkozás jelenlegi üzleti tervében a környéken (kb. 50 km sugarú körben) keletkezı mezıgazdasági hulladék (nyesedék, venyige, szalma stb.) biobriketté történı feldolgozását tőzte ki célul. A biobrikett mint tüzelıanyag egyre ismertebb a lakosság körében, alkalmas kályhában, cserépkályhában, szabadban kazánban történı felhasználásra. Ellentétben a pellettel, nem igényel speciális pelletkazánt, és szabályzó rendszereket, ezért sokkal nagyobb piac elérésére van lehetıség. 4

5 1.3 SWOT elemzés Brikettáló üzem Erısségek Gyengeségek A cég ismertsége a környéken jó Jó kapcsolatrendszer Megfelelı tıkeerı és hitelképesség Megfelelı munkaerı, technikai háttér Megfelelı infrastruktúra (raktár, szállítókapacitások) A termék használata nem igényel pótlólagos beruházást A termék alapanyag ellátottsága megoldott, a termékre van kereslet A megcélzott tevékenység a cég számára új, nincs tapasztalata A paci helyzete a terméknek nehezen kiszámítható Potenciális vevıkkel (cégek) való kapcsolatrendszer még nem alakult ki Lehetıségek Veszélyek Folyamatos termékinnováció és fejlesztések Biomasszatermelés saját területen Saját felhasználás kialakítása Vevıkör bıvítése, hosszú lejáratú szerzıdések kötése Rövid hitel felvétele a cash flow problémák kezelésére barterszerzıdések (terméket alapanyagért) Versenytársak piacra lépése (importbrikett) Más alternatív energiaforrások megjelenése A vártnál kisebb piaci érdeklıdés a termékre Alapanyagok árának növekedése Cash flow problémák léphetnek fel (gyártás és értékesítés idıben elcsúszik) 5

6 1.4 Alapadatok brikettáló beruházáshoz. Az E-fő Kft. (Dabas) szállítja a gépet, amely max. 140 kg/óra teljesítményő és lágyszárú biomassza (max. 15% nedvességtartalmú) alapanyag brikettálására alkalmas. A kisüzemi technológia négy fı részbıl áll 1. Daráló 2. İrlı berendezés (RAFQ sorozat) 3. Anyagtovábbító, elszívó és porleválasztó 4. Brikettáló gép és csomagoló Alapanyagként a környék gyümölcsöseiben keletkezı nyesedék, illetve mezıgazdasági melléktermékek összegyőjtése jön szóba elsıdlegesen. A gép elektromos árammal mőködik, ezért a legfontosabb költség az- ipari áram (3,86 din/kwh) lesz. Az alapanyag szállítási költsége hasonlóak a magyarországi adatokhoz, de a szállítás részben saját erıforrásokkal lesz megoldva, beillesztve a normál logisztikai folyamatokba. A vállalati nyereségadó: 10% Az ÁFA: 18% amit az árra fel kell számítani. A banki hitelkamatláb: 2,5%-12% konstrukciótól és banktól fedezettıl függıen. Szállítás: cégnek megengedett. van saját szállítói kapacitása de bérszállítók bevonása is raktárkapacitás megoldott - Az új ügyviteli helység (ipartelep, ahol lesz a raktár és a pellett/brikett kisüzem) értéke: ,14 RSD/ EUR, a földterületek értéke (építkezési és mg-i) RSD ( EURO) - a cég regisztrált mg-i birtok, saját maga mőveli a földeket (tritikálé, és olyan termékek, melyek a cég egy másik tevékenységéhez (horgásztó) szükséges, a szalmát pedig brikett elıállítására hasznosítanák a nyesedék mellett. 6

7 1.5 Munkaerıellátottság és összetétel Mutató terv 2012 terv 2013 terv 2014 terv Átlagos statisztikai állományi létszám Ebbıl nı roma év feletti pályakezdı fogyatékossággal élı Üzleti tervek, elképzelések 2.1 Fejlesztési terv 1 éven belül Brikettáló gép (késıbb több egység) üzembe helyezése és biobrikett elıállítás, piaci bevezetés, piaci stabilizáció. Vevıi és szállítói kapcsolatok kialakítása. 2.2 Fejlesztési terv 2-5 éven belül A brikettáló kapacitás igény szerinti növelése (termelés-bıvítés), termékinnováció (brikettméret és kiszerelés változtatás, alapanyag bıvítés). Az alaptermék elıállítása után a fogyasztói visszajelzések alapján kívánjuk fejleszteni a biobrikett gyártását, hiszen ez a piac még hatalmas fejlıdés elıtt áll. Horgászturizmus fejlesztése, a minıségi szolgáltatást igénylı célcsoport valamint külföldi célcsoport részére történı fejlesztések. Elsısorban a járulékos szolgáltatások fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, hiszen a meglévı tófelület korlátozott létszámban tud horgászokat fogadni, tehát az étkezés, kísérık szórakozása, táboroztatás, versenyek szervezése, hal elıkészítés, új fajok horgásztatása, oktatás stb. lehetnek azok a fejlesztési pontok amelyek szóba jöhetnek. 7

8 2.3 Fejlesztési terv 5 éven túl A cég tevékenységei eltérı jellegőek, a cég 3 fı tevékenységet fog végezni, ezért a három üzletág külön-külön kerül értékelésre. A fejlesztések fı iránya a költséghatékonysági szempontokat helyezi elıtérbe, tehát az az ágazat élvez prioritást amelynek a legnagyobb a profittermelı képessége. 2.4 Korábbi fejlesztések bemutatása 2008 év A megvalósult fejlesztés leírása Területvásárlás, horgászcentrum kialakítása céljából Költsége (EUR) Kapcsolódó pályázati forrás megnevezése és mértéke (EUR), ha van Vajdasági Fejlesztési Alap Kiemelt vevık, szállítók, versenytársak és együttmőködı partnerek felsorolása Partner kategória Név Ország és település Vevık Helyi háztartások, intézmények, melyek rendelkeznek fatüzeléső eszközökkel (cserépályha, kazán, kandalló) Szállítók Helyi gazdálkodók (mezıgazdasági vállalkozások Versenytársak Helyi energiaszolgáltatók, tőzifa árusító cégek, pellet és brikettgyártó cégek Együttmőködı partnerek Bácska, Kanizsa környéke, Szerbia Bácska, Kanizsa környéke Szerbia Bácska, Kanizsa környéke Szerbia Bácska, Kanizsa környéke Szerbia 8

9 2.6 Fontosabb vevık Metal-Impex Sr. POTISJE Kanijza GIK Inzinjering MANEX D.o.o 2.7 Fontosabb szállítók MP Avala Metalpromet Arcelor Distribucija doo Doo Zika Komerc Jeep Commerce 2.6 A tervezett beruházás, fejlesztés bemutatása Tervezett bekerülési érték (költségvetés) A beruházás tervezett értéke EURO, mely tartalmazza a szükséges gépeket, berendezéseket. Egyéb infrastruktúrával (épületek, raktár, szállítókapacitás), a cég rendelkezik. Jelenleg rendelkezésre álló tervek, dokumentumok bemutatása (milyen elıkészítettségi fokban van) A beruházás elıkészítettségi foka megfelelı. A gépre vonatkozó árajánlat megfelelı, az alapanyag ellátottság és a piac a kapacitásokat meghaladja. A cég telephelye a beruházást képes fogadni. A fejlesztés célja A fejlesztés célja a cég portfóliójának bıvítése, új tevékenység, üzletág kialakítása, ezzel a bevételek növelése. A biomassza energia egyre nagyobb szerepet játszik a lakossági és az intézményi energiamérlegben, erre a növekvı piaci szegmensre kíván a cég fejleszteni. 9

10 Emellett magas a ki nem használt, össze nem győjtött szerves biomassza mennyisége, melyre biztonságosan alapozható a termelés. Várható eredménye A fejlesztés várható eredménye, a megtérülésen kívül. Hogy a cég beszáll a zöld energia fejlesztésekbe, tapasztalatot szerez, és a piaci igények függvényében- késıbb további fejlesztéseket képes megvalósítani. A beruházás környezetvédelmi haszna mellett (CO 2 kibocsátás mérséklése, a fenntartható fejlıdés támogatása) munkahelyteremtéssel is jár, növeli a térség gazdasági potenciálját, még ha kis mértékben is. Létszámbıvítés bemutatása A termelés beindulása - a kapacitáskihasználtság függvényében munkaerı számára tud munkát kínálni közvetlenül. A további ráfejlesztések esetén természetesen a munkahelyteremtı hatás növekszik. A közvetett munkahelyteremtı hatás az eddig hulladéknak minısített szerves biomassza piaci termékké történı átalakulása miatt következik be (vásárolt alapanyagok értéke kvázi munkabérré alakul). 10

11 3. Marketingterv (vázlat)/5p Termék jellemzık A termék biobrikett, mely természetes anyagokból készül. Alkalmas minden fa és széntüzeléső egységben történı elégetésre, homogén, állandó minıség, alacsony hamu és víztartalom tartalom, könnyő kezelhetıség, ellenırizhetı súly, könnyő felhasználóbarát szállítás és csomagolás jellemzi. Célcsoport Célcsoportként elsısorban az 50 km sugarú körön belüli fogyasztók jöhetnek számításba mind Szerbiában, mind Magyarországon. Fıleg a lakossági végfelhasználók, Közületek, Viszonteladók Promóciós terv Hirdetés helyi hirdetési újságban. Internetes honlap használata elektronikus megrendelési lehetıség Ingyenes házhoz szállítás bizonyos érték feletti megrendelések esetén Alapanyagért-terméket akciók Értékesítési csatornák Raktárról történı értékesítés Viszonteladókon keresztüli értékesítés (Tüzépek, Bevásárlóközpontok, benzinkutak) Házhoz szállítás Árképzés Árképzés esetében a telepi ár, viszonteladói ár és a végfogyasztói ár eltér. A saját értékesítésnél a fogyasztói árat, viszonteladói árképzésnél egyedi árképzés, telepi árnál az átlagos szállítási költségmegtakarítást lehet figyelembe venni. 11

12 Egyéb esetekben (pl. barter, vagy alapanyagért, terméket ) egyedi árkalkulációkat készítünk. Hosszú távú szállítási szerzıdések és mennyiségek estében, vagy ömlesztett szállításnál a kiinduló ár a szőkített önköltség, és a telepi (átadási) ár a mérvadó 4. Pénzügyi táblázatok 4.1 A beruházás összetétele 4.2 Kiinduló adatok, számítások Mővelet Teljesítmény Energiaigény darálás 400 kg/óra 7,5 Kw brikettálás 70 kg/óra 9 kw brikettálás 90 kg/óra 9 kw brikettálás 100 kg/óra 9 kw brikettálás 120 kg/óra 9 kw brikettálás 140 kg/óra 9 kw 12

13 Brikettálás esetén a maximális teljesítmény 140 kg/óra (katalógus). Leszámítva a leállásokat, javításokat. kb. 120 kg/óra értékekkel számoltunk, 1 mőszak, havi 20 munkanap, és 12 hónapra vonatkozóan kb. 240 tonna végtermék állítható elı. 8 óra alatt 960 kg brikett Energia 8*9 KW 72 KW brikettálás Energia 2*7,5 KW 15 KW darálás Energia össz 87 KW energia Egy normál mőszak alatt kb. 1 tonna brikett állítható elı, melynek energiaigénye 3,86 RSD/KWó áron 336 RSD nap alatt kg brikett ami 1740 KW energia. Egy havi energiaköltség kb RSD. Hozzá kell számolni 2 fı munkabért és járulékait, mely 1 fı minimálbér és 1 fı szakmunkás esetében kb ,6 és RSD = 402 EURO Összességében 1 év alatt a fajlagos költségeket az alábbi táblázat tartalmazza. Az évi 240 tonnás output szőkített önköltsége kb EURO. Csekély, mindössze 3 RSD/kg profittal számolva az árbevétel kb EURO/év lehet. Az egyéb költségeket a hazai tapasztalatok alapján becsültük, a telepi elıállítási költség és az átadási ár (nagyker ár) között kb. 33 %-os nyereségtartalom elfogadható mértékő. Az 1 Szerb Nemzeti Bank adatai alapján én. 1 eurónak 95,888 szerb dinár, én. 1 eurónak 105,4982 szerb dinár felelt meg. 13

14 alapanyag költségnél nem vettük figyelembe, hogy az alapanyag egy része gyakorlatilag ingyen (szállítási költségen) kerül feldolgozásra, illetve barter formájában. 4.3 Mérlegterv A mérleg és eredményterv esetében csak az új beruházásra vonatkozó táblázatot készítettük el, mert a cég meglévı tevékenysége eltakarná ennek a viszonylag kis projektnek a számait. 14

15 Amortizációként évi 14,5 %-kal csökkentettük a Tárgyi eszközök értékét, a pótlásokat Befejezetlen beruházásként tüntettük fel a mérlegtervben. 4.4 Eredményterv Az eredménytervben az NPV táblázattal ellentétben feltüntettük az Értékcsökkenést, és a nyereségadó (10 %) értékét is. A 2018-ig tartó idıszakban folyamatosan növekvı eredménnyel lehetett számolni. Az értékcsökkenés nem valódi pénzáramlás ezért az NPV és a Cash flow számításokban nem szerepel. 15

16 4.5 Cash-flow terv (havi bontásban) Egy évnyi termelés során felmerülhetnek finanszírozási problémák, mert nem egy idıben merülnek fel a bevételek és a kiadások. Az alapanyagok felvásárlásának idıszakában (nyáron) inkább a kiadások, az ıszi-téli hónapokban inkább a raktárkészletek értékesítése (bevételek) a dominánsak. A munkabér és a fenntartás állandó költségnek minısülhet. Esetleg elıfordulhat hitelfelvétel, amit a táblázatban megjelöltünk, de ez a cég tıkeerejét figyelembe véve- nem banki, hanem cégen belüli forrásokkal biztosítható. 16

17 4.6 Nettó jelenérték számítás megtérülés 7 évre Az egyes tételek esetében eltérı növekedéssel kalkuláltunk az alábbiak szerint: Energiaköltség 5 %/év Bérköltség 5 %/év Alapanyag költség 2 %/év Vásárolt szoláltatások 6 %/év Göngyöleg 3 %/év Bevétel tekintetében egyenletes évi 5 % árbevétel növekedést feltételeztünk. Ilyen kiinduló feltételek mellett, 5 % diszkontrátával számolva a beruházás az 5. év végére térül meg. A projekt belsı kamatlába 16,8 %, tehát még óvatos becslés szerint is a beruházás megtérül. 17

18 5. Titoktartási Nyilatkozat Az EX-ANTE 2002 Kft., 6722 Honvéd tér 5/B. (a továbbiakban, mint Vállalkozó) képviseli: Kicsiny László - ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Metalmania D.O.O. Kanjiza. (24420 Magyarkanizsa, Fehér Ferenc bb.) Üzleti Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára elızetesen átadott, ill. hozzáférhetıvé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli. A Vállalkozó szavatol és teljes körő kártérítési felelısséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Metalmania d.o.o elızetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek) kel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetıvé nem teszi, azokat kizárólag CB-HU-SRB/0901/211/009 projektben használja fel. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kérésre bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden Információt és az azokról készült összes másolatot. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei ıt idıbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik. Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon információra, amely i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerően nyilvánosságra került vagy kerül; ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerően a Vállalkozó birtokába került; iii. hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet, Közremőködı Szervezet, Irányító Hatóság, projektgazda) részére történı közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelı köteles. A Ptk ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelı valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, tisztségviselıje, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történı megsértésével okozta. Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. Kelt: Szeged, június 25. Kicsiny László EX-ANTE 2002 Kft. 18

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Good neighbours creating common future Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07.

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Üzleti tervhez

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a KEVIÉP Kft.-nél Belsı konzulens: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens Készítette: Szarvas Rita Külsı konzulens:

Részletesebben

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben