Az agrárfoglalkoztatás jellemzői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az agrárfoglalkoztatás jellemzői"

Átírás

1 Az agrárfoglalkoztatás jellemzői

2 A mezőgazdasági munkaerő sajátosságai Helyhez kötöttség mobilitási problémák A háztartási gazdaság sajátos hatása Alacsonyabb bérszínvonal (nemzetgazd. átlag 70 80% a) A munkaerő képzettségbeli eltérése A munkaerő piaci tendenciák hatásainak késése a vidéki térségekben Falu város kulturális és életszínvonalbeli különbségei A fizikai munkavégzés sajátosságai, ciklikus munkacsúcsok Jll Jellemző ő a feketemunka, fk k elsősorban ő a kézimunka igényes k ié ágazatokban

3 Agrárfoglalkoztatás

4 Agrárnépesség g Korcsoportok A munkaerő korösszetétel szerinti megoszlása a mezőgazdaságban (%) év 23,5 21,8 17, év 31,0 25,9 23, év 27,2 35,1 34,0 50-X év 18,3 17,2 25,0 Összesen:

5 Iskola A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása (%) Általános isk. 55,3 42,4 34,0 Középiskola 39,2 50,4 58,3 Felsőfokú 5,5 7,2 7,7 iskola Összesen:

6 Mezőgazdasági munkaerőfelhasználás (éves munkaerőegység) Megnevezés Nem fizetett Fizetett Összesen előzetes adat Forrás: KSH

7 Élőmunka Élőmunka - holtmunka A termelés érdekében kifejtett fizikai és szellemi munka Holtmunka Az élőmunka helyettesítésére irányuló technikai fejlesztés A holtmunka növeli az élőmunka hatékonyságát Csak akkor gazdaságos a holtmunka növelése, ha általa több élőmunkát lehet megtakarítani, mint amennyit előállítására felhasználtak

8 Az élőmunka hatékonysága Hatékonyság = termelékenység Kifejezi, hogy az alkalmazott munkaerő milyen mennyiségű és minőségű terméktömeget állít elő Akkor nő, ő ha ugyanannyi terméket t kevesebb élőmunkával állítunk elő Munkatermelékenységi mutató MT = Q/T Q = előállított termékmennyiség T = a termelésben felhasznált munkaidő Munkaigényességi mutató MI = T/Q A terméktömeg előállításához mennyi élőmunka szükséges

9 A családi gazdaság g A családi kapcsolatrendszerre, a háztartási erőforrásokra épít Összefonódik a háztartás és a gazdaság, az önfogyasztás és az árutermelés Alapkoncepció: biztosítsa egy család megélhetését a mg. tev. Főfoglalkozású családi gazdaság: mg bevétel >50% Teljes jövedelmet biztosító családi gazdaság: mg. bevétel 90% Kisegítő jövedelmet biztosító családi gazdaság: nem mg. bevétel 10% és 50% között ött Részmunkaidős családi gazdaságok: mg. bevétel <50%

10 A mg. i ágazatban dolgozó aktív keresők számát befolyásoló főbb tényezők GDP hez való hozzájárulás más ágazatok (ipar, szolgáltatás) fejlettsége földdelvaló ellátottság (minőség, mennyiség) élőmunka technikai felszereltsége számítási alap (nemzetközi összehasonlításban) szolgáltatás, alaptevékenységen kívüli tevékenység

11 Foglalkoztatás számokban 60 A mezőgazdaságban dolgozók részaránya a nemzetgazdaság aktív keresőiből % 1983 = 1028 ezer = 200 ezer

12 Nemzetközi kitekintés az ezredfordulón Az agrárgazdaságban dolgozók részaránya az aktív keresőkből (%) EU átlag = 44 4,4 60, % ,6 2,9 3 5,4 6,2 6,4 8,6 7,4 12,6 17 2,2 7,4 22,8 4,6

13 Kiemelések 2006 adataiból (EU 27) foglalkoztatás (átlag:5,9) Magas Alacsony Görögország 12,0 Lettország 11,2 Dánia 3,1 Egyesült Királyság 1,4 14 Litvánia 12,4 Luxemburg 1,8 Lengyelország 15,8 Portugália 11,7 Málta 1,7 Németország 2,3 Románia 30,6 Svédország 2,2

14 A munkaerő megítélésének szempontjai Életkor 61% középkorú k és idősödő Szakképzettség p g javuló tendencia, de még mindig lemaradás más ágazatokhoz képest, vállalkozói ismeretek hiánya

15 Keresetek, jövedelemviszonyok kb % lemaradás aktív kí koruakkalacsonyabb bbéletszínvonala l nincs jövedelemtartalékolás alacsony bértől függő juttatások (munkanélküli segély, nyugdíj, GYED) munkabéren kívüli juttatások csökkennek, eltűnnek

16 Jövedelmi viszonyok szociális összefüggései a mezőgazdaságban

17 A helyzetértékelés nehézségei, szempontjai Az agrárnépesség szociális helyzetének feltárásakor alapvető kérdés, ki számít az agrárnépességhez tartozónak? Releváns, megbízható adatok hiánya Az ágazatban dolgozók társadalombiztosításának ellentmondásai. Az éves teljesítmények és a foglalkoztatottak létszáma közötti tetemes különbség ( akár 2-2,52 szeres) A CAP Római Szerződésben foglalt, ide vonatkozó célkitűzése mérsékelten valósul meg. A társadalmi erők, a politika nem fordítanak kellő figyelmet a probléma megoldására

18 A rendszerváltást követően az agrárnépesség jelentős hányada kikerült a kötelező TB biztosítás rendszeréből. Az állami szabályozás eszközei ma is segítik segítik a társadalombiztosítási rendszerből való kivonulást -a legálisan foglalkoztató lk szektor számára á (az önfoglalkoztatókhoz képest) törvényileg meghatározott a társadalombiztosítási á i járulék -megszűntek a mezőgazdasági munkavégzés speciális, kedvezményes szabályai (100, illetve 150 tíz órás munkanap = 1 év)

19 Az önfoglalkoztató szektor szereplői, rövidlátó gondolkodásuk miatt, nem fizetnek nyugdíjjárulékot. Az ágazat jövedelmi helyzete támogatásokkal együtt se teszi lehetővé a bérek nemzetgazdasági szintre emelését. A mezőgazdasági tevékenységből egyre kevesebb ember és egyre kevesebb bbjövedelem-kiegészítést t szerezhet. Rövidesen az agrárnépesség hátrányos helyzetű rétegként kezelendő.

20 A mezőgazdaságban, g vad-és erdőgazdálkodásban, valamint a halászatban foglalkoztatottak létszámának alakulása 1000,0 955,0 900, között 330,0 327,6 800,0 310,0 295,1 302,4 287,8 278,8 ez zer fő 700,0 600,0 500,0 ezer fő 290,0 270,0 250,0 230,0 210,0 270,4 255,5 243,4 240,9 215,2 200, ,0 190, ,0 200,0 327,6 295,1 302,4 287,8 278,8 270,4 255,5 243,4 240,9 215,2 200, ,

21 Egyéni gazdaság ezer darab Egy éni gazdaságok száma év

22 600 ezer ember sorsa legalább g 200 ezer nem alapvetően mezőgazdaságból élő kiegészítő tevékenység kárpótlás ápótás földosztás ödostás kistermelés, e őstermelők, családi gazdaságok alkalmi munkavállalás (napszámosok) Idősebb korosztály nyugdíjévek) relatív jobb helyzet (meglévő Fiatalabb korosztály < 20 év munkaviszony, nehéz éveket szerezni (Lásd: később nyugdíjösszefüggés)

23 Alkalmazottak és foglalkoztatottak A mezőgazdasági ágazatokban Alkalmazottak Foglalkoztatottak Év ezer fő ezer fő ,0 295, ,77 302, ,2 287, ,5 278, ,9 270, ,7 255, ,3 243, ,4 240, ,4 215, ,2 205,0 CSÖKKENÉS 75 ezer fő 90 ezer fő Forrás: KSH

24 A mezőgazdasági alkalmazottak éves jövedelem helyzete * Forint * Nemzetg azdaság Mezőgazdaság

25 A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban alkalmazásban állók létszáma és átlagkeresete 2010 ben* Megnevezés Fizikai Szellemi foglalkozásúak lk k Összesen Alkalmazásban állók száma 2010 az előző év %-ában 91,5 96,6 92,6 Bruttó kereset, Ft az előző ő év %-ában 105,2 102,5 104,9 Nettó kereset, Ft az előző év %-ában 106,1 109,6 107,7 *A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési szervezetek teljes köre, valamint a kijelölt non profit szervezetek adatai alapján Forrás: KSH

26 A 100 ezer fő nem alkalmazott Összetétel: bizonytalan Egyéni mezőgazdasági vállalkozó fő Családi gazdálkodók dók Őstermelők Alkalmilag foglalkoztatottak

27 A munkanélküliség 1996 óta 10% alá csökkent (megfelel az EU átlagnak) 2006 ban: 7,5% ( fő) Területi i eltérések léé

28 A munkanélküliség alakulása Magyarországon és az EU ban

29 A munkanélküliség típusai

30 Nyílt és rejtett munkanélküliség Rendszerváltást megelőzően csak rejtett munkanélküliség (munkanélküliség = munkakerülés = büntetés) Ma: nyílt munkanélküliség (sőt juttatás a regisztráltaknak) De kérdés: Ki számít munkanélkülinek? k?

31 Kapun belüli munkanélküliség A rendszerváltást megelőzően hivatalosan nem létezett munkanélküliség (Majdnem) minden embernek legalább papíron volt munkája. Hogy mit is dolgoztak?

32 Súrlódásos (frikciós) munkanélküliség Oka: Állásváltoztatás Lakhelyváltoztatás Jellemzői: Rövid ideigi tart t(ksh szerint tátlagosan 4 hétig) Mindig jelen van, megszűntetni nem lehet Csökkenthető az állásközvetítő rendszerek segítségével

33 Strukturális munkanélküliség Oka: Munkahelyek szerkezete Állást keresők szerkezete Jellemzője: Mindig jelen van, megszűntetni nem lehet Átképzéssel csökkenthető

34 Ok: Konjunkturális / recessziós munkanélküliség A gazdaság rövid távú ingadozásai Munkanélüliségi ráta Kunjunkturális / recessziós munkanélküliség Jellemző: Idő Mindig jelen jl van megszűntetni ű ttinem lehet lht Rossz esetben válságba torkollik

35 A munkanélküliség típusai (összegzés) NyíltN ésrejtett tt munkanélküliség é Súrlódásos (frikciós) munkanélküliség, (rövid távú, pl. munkahely keresés) Strukturális munkanélküliség Kapun belüli munkanélküliség Konjunkturális / recessziós munkanélküliség

36 A munkanélküliség kezelése Passzív munkaerő politika Aktív munkaerő politika Duális fejlesztéspolitika a mezőgazdaságban

37 A passzív munkaerőpolitika néhány eszköze Szakmailag aktív életszakasz lerövidítése Külföldi munkavállalás Háziasszony szerep felértékelése Tanulási idő meghosszabbítása Munkaidő lerövidítése

38 Az aktív munkaerőpolitika néhány eszköze Gazdaság fejlesztése Munkahelyteremtés khl Új munkahelyek létrehozásának támogatása Termelés bővítése Szakképzés

Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.)

Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.) Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A munkaerő-piac jellemzői A munkaerőpiac az emberi erőforrással történő gazdálkodás konkrét és

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika I. 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatás-politika fogalma Komplex fogalom. -

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok 4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok Elek Péter Osztotics Attila Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONyF), az Országos Egészségpénztár

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben