Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál. Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál. Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula."

Átírás

1 Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése

2

3 Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése Doktori értekezés Nagy Balázs Debrecen, 2009

4 Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom elssorban szüleimnek, továbbá Ron Akehurstnek, Bodrogi Józsefnek, Boncz Imrének, Brandtmüller Ágnesnek, Alan Brennannek, Dózsa Csabának, Falusi Zsófiának, Gilicze Lászlónak, Hornyák Róbertnek, Jónásné Katona Katalinnak, Kaló Zoltánnak, Nagy Józsefnek, Pál Lászlónak, Rakonczai Pálnak, Reszegi Csillának és Sipos Júliának a kutatás során nyújtott segítségükért és a hasznos tanácsaikért. Külön köszönet illeti Kaló Zoltánt, aki a dolgozat elvéleményezését végezte.

5 Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, Globalizáció, Regionalitás doktori program Nagy Balázs, 2009 Témavezetk: Dr. Gulácsi László habilitált egyetemi docens, Corvinus Egyetem Egészséggazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont Dr. Szanyi Miklós tudományos fmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet Elbíráló: Dr. Kaló Zoltán kutatóközpont vezet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont Doktori Szigorlat Elnök: Dr. Jenei György egyetemi tanár Kérdez tanár (globalizáció gazdaságtana ftárgy): Prof. Csaba László akadémikus Kérdez tanár (gazdasági jog melléktárgy): Prof. Prugberger Tamás egyetemi tanár Titkár: Szilágyi Enik Idpont: június 20. Munkahelyi vita Bíráló Bizottsága Elnök: Prof. Makó Csaba Bíráló: Dr. Pete Péter egyetemi tanár Bíráló: Prof. Orosz Éva egyetemi tanár, az MTA doktora Tagok: Dr. Muraközy László egyetemi docens, Dr. Kormos János egyetemi tanár Idpont: december 5. Nyilvános vita Bíráló Bizottsága Elnök: Prof. Makó Csaba Bíráló: Dr. Makara Péter figazgató helyettes Bíráló: Prof. Orosz Éva egyetemi tanár, az MTA doktora Tagok: Dr. Kapás Judit habilitált egyetemi docens, Dr. Kaló Zoltán kutatóközpont vezet Idpont: február 20.

6 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Relevancia... 1 Cél és kutatási kérdés... 2 Hipotézis... 3 Módszer... 4 Az elméleti és a gyakorlati kutatás jelentsége... 4 A dolgozat felépítése... 5 A dolgozat összefoglalása A forrásallokációtól a kockázatkiigazításig A versenyzi egyensúly korlátai az egészségügyben Az állami beavatkozás a piac mködésébe A forrásallokáció módja Zárt, prospektív költségvetés A szükségletbecslés jelentsége A fejkvóta Definíció Haszon és kockázat Stratégiai vs. részleges forrásallokáció A fejkvóta kockázatának kezelése Kockázatmegosztás Kockázatkiigazítás A kockázatkiigazítás szempontjai Hatékonyság Definíció Termelési hatékonyság Makroszint allokációs hatékonyság Rendszeren belüli allokációs hatékonyság Ellátások allokációs hatékonysága...42

7 2.1.6 A hatékonyság szerepe Méltányosság Definíciók Méltányosság az elosztásában Hatékonyság és méltányosság A fejkvóta modellje hatékonyság vs. méltányosság Az egészségmaximalizálási modell Különbségek a minségben Különbségek a hozzáférésben Különbségek a szükségletekben (egészségtermelési függvényben) A hatékonyság és a vertikális méltányosság közötti választás modellje Kihívások a kockázatkiigazítás számára Kockázatkiigazítási módszerek A fejkvóta-készítési feladat formalizálása A fejkvóta változói Demográfia kor és nem Etnikum Munkaer-piaci státusz Földrajzi elhelyezkedés Mortalitás Morbiditás Elz évi költségek Szociodemográfiai tényezk Kérdíves felmérések Disease management programok Tényezk elvárt tulajdonságai A fejkvóta-modellek építése A függvényforma Statisztikai eljárások Aggregált adatok használata - interpretációs hiba Modellek statisztikai teljesítményének mérése Legitim és nem legitim változók Választás a modellek között Ösztönzés...79

8 3.4.2 Igazságosság Alkalmazhatóság Egyéb gyakorlati szempontok Egészségpolitikai környezet Nemzetközi tapasztalatok Anglia Az USA egészség-modelljei Svédország kombinált modellje Részleges fejkvóta-modellek Fejkvóta alapú forrásallokáció Magyarországon A forrásallokáció rendszere Centralizált állami piac Zárt költségvetési keretek Hatékony forrásallokáció Méltányos forrásallokáció A fejkvóta alkalmazási területei Háziorvosi finanszírozás Az irányított betegellátás fejkvótája Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény tervezett fejkvótája Konklúzió a magyarországi fejkvótás finanszírozás gyakorlatáról Elméleti és gyakorlati lehetségek a fejkvóta fejlesztésére Magyarországon Célok meghatározása A hatékonyság értelmezése Méltányosság értelmezése A fejkvóta készítéséhez elérhet adatok Kor és nem Halálozás Elz évi kiadások Kérdíves felmérés Rokkantság Földrajzi elhelyezkedés Morbiditás Megvalósítható modellek Javasolt statisztikai eljárás...120

9 5.3.2 Morbiditási adatokra épül modell Területi kiadási adatokra épül modell Kevert (kombinált) modell Kockázatmegosztás szerepe Az elemzésekhez szükséges kutatási háttér Következtetések az els hipotézis vizsgálatához A magyarországi fejkvóta fejlesztése empirikus adatokkal A betegcsoportok kiválasztásának indokai A COPD-betegek modellje Módszer Eredmények Megbeszélés A mvesekezeltek modellje Módszer Eredmények Megbeszélés Az empirikus elemzések következtetései a második hipotézis vizsgálatához A második hipotézis vizsgálata Eredmények alkalmazhatósága stratégiai fejkvótás forráselosztás céljára Limitációk és fejlesztési lehetségek Következtetések, megbeszélés, javaslatok Válasz az els kutatási kérdésre Válasz a második kutatási kérdésre A kutatás általános céljának megvalósulása Megbeszélés Az elemzési korlátok Az eredmények felhasználhatósága Javaslatok a fejkvótás forrásallokáció fejlesztésére Magyarországon További kutatási lehetségek sz. melléklet - Hatékonyság a versenyz piacon sz. melléklet - Méltányosság a befizetésekben

10 3. sz. melléklet sz. melléklet: A COPD elemzésekhez használt változók korrelációja sz. melléklet: Az empirikus elemzésekhez használt változók Rice-Smith-féle értékelése sz. melléklet: a COPD elemzéshez használt változók Rice-Smith-féle részletes értékelése sz. melléklet: A mvesekezeltek elemzéséhez használt változók Rice-Smith-féle részletes értékelése Irodalomjegyzék A szerz publikációs tevékenysége

11 Mottó: Panta rhei (Hérakleitosz Kr.e )

12 Bevezetés Mai ismereteink szerint egy ország versenyképessége nagymértékben függ az emberi erforrások állapotától, az aktív lakosság arányától és egészségi állapotától. Fordítva is érvényes az összefüggés, az adott ország gazdasági teljesítménye, jóléti szintje befolyásolja a benne él egyének egészségét. Az egészség-gazdaságtan amely a közgazdaságtan egyik alkalmazott területe arra keresi a választ, hogy az egészségügy területén szkösen rendelkezésre álló források elosztása hogyan javítható az egészségi állapot javítása érdekében. Az egészség-gazdaságtan olyan diszciplína, amely adekvát módszerekkel rendelkezik ennek a kérdésnek megválaszolásához, és képes hozzájárulni ahhoz, hogy az egészségügy területén jobb, az emberek egészségi állapotát is befolyásoló gazdasági döntések szülessenek. Ez a tudományos kutatás ilyen döntések meghozatalához igyekszik hozzájárulni az egészségügyi forrásallokáció egy speciális területét vizsgálva. Relevancia A napjainkra egyre nehezebben fenntartható jóléti államoknak az egészségügyi kiadások gyors növekedésével kell számolniuk. Mindez jelents nyomást gyakorol a fejlett országok közpénzbl finanszírozott egészségügyi költségvetéseire. A költségvetési nyomás enyhítésének egyik hatékony eszköze az elosztható források zárt keretek alapján és prospektív módon történ meghatározása. Az így kialakított költségvetések szétosztására gyakran alkalmazzák az egészségügyi ellátásokért felels szervezetek számára juttatott fejkvótát, amelyet az ellátásra jogosult személyek után, meghatározott szolgáltatási csomagért, meghatározott idszakra fizetnek. A nemzetközi tapasztalatok szerint a megfelel módszerrel kialakított fejkvóta az egészségügyi rendszer típusától függetlenül képes lehet érdemben elmozdítani a szkösen rendelkezésre álló források hatékony és méltányos elosztását. Éppen ezért a versenyz biztosítási piacokon és a (de)centralizált állami egészségügyi rendszerekben egyformán fontos kérdés a fejkvóta alapú forráselosztási formula kialakítása, amelynek módszerét kockázatkiigazításnak (risk adjustment) nevezik. Napjainkban a fejlett országok egészségügyi kormányzatai jelents erforrásokat mozgósítanak a kockázatkiigazítási módszerek kialakítására, és ennek elvégzéséhez tudományos 1

13 mhelyek eredményeit is alkalmazzák. A 80-as évek vége óta számos fként egészséggazdaságtani publikáció jelent meg ezen a területen, nemzetközi szaklapok külön kiadványokat szentelnek a témának, és publicisztikák, könyvek, könyvfejezetek is napvilágot láttak. Magyarországon, annak ellenére, hogy napjainkra a zárt keretek hatékony és méltányos szétosztása egyre fontosabb kérdéssé válik, az egészség-gazdaságtan ezen területén nagyon kevés kutatás született. A fejkvóta kialakításának kérdése a 90-es évek óta folyamatosan napirenden van, de ennek a finanszírozási módszernek szisztematikus áttekintése nem történt meg. Éppen ezért jogos igényként merül fel a fejkvótán alapuló forráselosztásnak mint a magyar egészségügyi rendszer egyik lehetséges fejlesztési eszközének tudományos igénnyel elvégzett vizsgálata. Cél és kutatási kérdés A dolgozat célja a magyarországi fejkvótás forrásallokáció fejlesztési lehetségeinek vizsgálata az egészség-gazdaságtan elemzési módszereivel. A doktori értekezés azokat a kérdéseket veszi sorra, amelyek Magyarországon az egészségügyi forrásallokációnál használatos fejkvóta fejlesztéséhez használt kockázatkiigazítási módszerek alkalmazása során jelentkeznek. A már használt külföldi és magyarországi fejkvótás forrásallokációs módszerek bemutatása mellett alapvet kérdésként fogalmazódik meg a fejkvóta kialakítási feltételeinek rendszerszer áttekintése és a gyakorlati alkalmazás körülményeinek bemutatása. A kutatás általános célja a magyar egészségügyi rendszer számára hatékonyabb és méltányosabb fejkvótás finanszírozási formula fejlesztési lehetségeinek vizsgálata. Ez egyrészt a területen rendelkezésre álló tudományos ismeretek részletes feldolgozását és magyarországi kontextusban történ értelmezését jelenti; másrészt a kockázatkiigazítási módszerrel meghatározható új, a várható egészségügyi szükségleteket leíró jellemzk gyakorlati vizsgálatát foglalja magába. A kutatás során megfogalmazott kérdések két pontban foglalhatók össze: 1. Rendelkezésre állnak-e azok a feltételek, amelyek alapján megvalósítható az egészségügyi fejkvótás forrásallokáció fejlesztése a kockázatkiigazítás módszerével Magyarországon? 2. Az olyan egészségügyi adatokon alapuló kockázatkiigazítási eljárások, mint a példaként bemutatott COPD-vel szenved betegek és a mvesekezelt betegek 2

14 kockázatkiigazításának módszere hozzájárulnak-e a fejkvótás forrásallokáció továbbfejlesztéséhez Magyarországon? Az elméleti áttekintés és a gyakorlati vizsgálatok szintézise adhat választ a kutatási kérdésekre. Ennek érdekében a kutatás során megvizsgálom: a fejkvótás forrásallokáció céljait; a forrásallokációs célok hatékonyság és méltányosság eléréséhez használható kockázatkiigazítási módszereket; a fejkvótás kockázatkiigazítási modell fejlesztésének lehetségeit Magyarországon; a fejkvótás forrásallokáció fejlesztését két konkrét kockázatkiigazítási módszer esetében; és egy új fejkvótás finanszírozási formula kialakításának várható hatásait a magyarországi körülmények között. A kutatási eredmények a nemzetközi tapasztalatok bvítéséhez és a magyar egészségügyi rendszer tudományos igény fejlesztéséhez kívánnak érdemben hozzájárulni. Hipotézis A szakirodalom egyértelm állásfoglalása, hogy a fejkvótás kockázatkiigazítás használatával két alapvet célra kell törekedni: a hatékonyság növelésére és a méltányosság biztosítására. A két cél szerepét a forrásallokációban a nemzetközi irodalom részletesen tárgyalja, konkrét értelmezésüket azonban a mindenkori országspecifikus alkalmazási környezet határozza meg. A nemzetközi tapasztalatok arra is rávilágítanak, hogy a fejkvótás kockázatkiigazítás során számos elméleti és alkalmazási kérdés merül fel, amelyekre országonként különböz válaszok adhatók. Ennek köszönheten a kockázatkiigazítási módszerek elterjedtségük ellenére nagy változatosságot mutatnak, és az egészségügyi rendszerek tulajdonságainak függvényében jelentsen különböznek. Így a fentiek alapján a magyarországi kockázatkiigazítás vizsgálatához az alábbi hipotézisek fogalmazhatók meg: 1. Az egészségügyi ellátásban a fejkvóta alapú forrásallokáció továbbfejlesztése a kockázatkiigazítás módszerével a hatékonyabb és méltányosabb forrásallokáció feltételeit teremti meg Magyarországon. 3

15 2. Az olyan egészségalapú kockázatkiigazítási eljárások használata, mint a COPDbetegek és a mvesekezeltek kiigazítása, megfelel módszertan alkalmazása esetén hatékonyabb és méltányosabb forrásallokációt valósít meg Magyarországon. Módszer A kutatási kérdések megválaszolásához és a két hipotézis vizsgálatához részletes irodalmi áttekintés készült (i) az egészségügyi forrásallokáció és a fejkvótás finanszírozás jellemzirl, (ii) a hatékonysági és méltányossági célok értelmezésérl és (iii) a kockázatkiigazítás módszertanáról. Az áttekintett fogalmakat a magyar egészségügyi rendszer kontextusában külön elemeztem és értelmeztem, illetve eredményeim alapján javaslatokat fogalmaztam meg. A két hipotézisben megfogalmazott állítások vizsgálatára empirikus kutatás is készült. Egészségügyi finanszírozási adatok alapján megvizsgáltam, hogy a kockázatkiigazítás módszere alkalmazható-e Magyarországon, és hogy ennek eredményeit hogyan lehet felhasználni. Az egyéves idszakra vonatkozó, egyéni szint kiadási adatok segítségével a COPD és a mvesekezelt betegcsoportok kockázatkiigazítását kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerekkel vizsgáltam. Az elméleti és a gyakorlati kutatás jelentsége A kockázatkiigazítás céljai és módszerei az országok egészségügyi rendszereinek jellegzetességei alapján számottev különbségeket mutatnak. Ennek megfelelen Magyarországon is meg kell fogalmazni azokat a célkitzéseket és ki kell dolgozni azokat a módszereket, amelyek segítségével elvégezhet a fejkvótás forrásallokáció fejlesztése. A kockázatkiigazítási módszerek tudományos igény vizsgálatára elször kerül sor Magyarországon. A kutatás empirikus vizsgálatai olyan gyakorlati kérdéseket boncolgatnak, amelyek megválaszolására az irodalmi áttekintésbl nyert elméleti ismeretek alapján nincs lehetség. Ezért az empirikus kutatás eredményei a magyarországi fejkvóta kialakításához további fontos információkkal járulnak hozzá és úttör vállalkozásnak tekinthetk. Az empirikus elemzésekhez kiválasztott morbiditási és egészségügyi ellátási adatokat használó ún. egészségalapú kockázatkiigazítási módszerek vizsgálatát az alábbi érvek alapozzák meg: 4

16 a nemzetközi kutatások alapján elméletileg az egészségalapú módszerek jelentik az egyének egészségügyi szükségleteinek legjobb becslését; egyéni szint, egészségalapú kockázatkiigazító tényezk használatáról már számos országban gylt össze tapasztalat, és ez a kutatások jellemz iránya; a nemzetközi irodalom alapján az egészségalapú kockázatkiigazítás alkalmazása hosszú távon is elképzelhet és megvalósítható cél lehet a magyar egészségügyi rendszer számára; a magyar finanszírozási és adatszolgáltatási rendszer az egyéni szint egészségügyi adatok vizsgálatára az ellátások igen széles vertikumában alkalmas, ami az egészség-modellek alkalmazásának fontos feltétele; a COPD-betegek és a mvesekezeltek egészségügyi ellátási adatain alapuló kockázatkiigazítást számos országban alkalmazzák és ezek általában jól használható elemei a fejkvóta alapú elosztási rendszereknek; a COPD-betegek és a mvesekezeltek ellátása Magyarországon jól ismert és kellen dokumentált egészségügyi ellátási terület; a COPD-betegek és a mvesekezeltek kockázatkiigazításának elemzési tapasztalatai segítséget jelentenek más, ugyancsak egészségügyi adatokra épül kockázatkiigazítási eljárás magyarországi módszertanának kidolgozásához. A dolgozat felépítése A dolgozat hét fejezetbl áll. Az els három fejezet részletes irodalmi áttekintést nyújt az egészségügyi forrásallokációról, annak alapvet céljairól, a fejkvótás finanszírozásról és a kockázatkiigazítás módszerérl. A 4. és 5. fejezetek a korábbi fejezetekben megismert fogalmakat a magyarországi forrásallokációs környezetre adaptálják és a fejkvótás forrásallokáció magyarországi továbbfejlesztésének lehetségeit tárgyalják. A 6. fejezetben primer adatokon, két konkrét módszertani példával mutatatom be a fejkvótás forrásallokáció továbbfejlesztésének gyakorlati lehetségeit. A 7. fejezet pedig az irodalmi áttekintés és az empirikus kutatás eredményei alapján levont következtetéseket, a hipotézis és a kutatási kérdésre adott válaszok megbeszélését, illetve a továbblépési javaslatokat tartalmazza. 5

17 A dolgozat összefoglalása A forrásallokációtól a kockázatkiigazításig A társadalmi jólét szempontjából a legelnyösebb allokációs mechanizmus a szabad verseny és a hozzá kapcsolódó piac intézménye, amely az árak, a termelés és a fogyasztás optimális kombinációját alakítja ki. Az egészségügy területén azonban a fenti elvet szigorúan követ forrásallokáció nem mindig vezet eredményes mködéshez. Ennek oka, hogy az egészségügyi ellátásoknak, szolgáltatásoknak vannak olyan jellegzetességei a származtatott kereslet, az információs aszimmetria, a bizonytalanság és az externáliák jelenléte, amelyek megkülönböztetik a hagyományos értelemben vett piaci javaktól. Ezen sajátosságok miatt piaci kudarcok, azaz nem Pareto-optimális elosztási helyzetek alakulhatnak ki az egészségügyben. A piaci kudarcok tükrözdnek a káros szelekció és az erkölcsi kockázat jelenségeiben, a magas tranzakciós költségek, a monopolhelyzetek és a társadalmilag egyenltlen elosztási szituációk kialakulásában. Ezek a jelenségek predesztinálnak a piaci folyamatokba történ beavatkozásra, amelynek igényét tovább ersítheti, hogy az egészségügyi javak elosztása során társadalmi elvárásokat is ki kell elégíteni (ilyen például az egészségügyi ellátások jelents részének fizetképességtl független biztosítása). Érdekérvényesít erejénél fogva az állam képes a leghatásosabban beavatkozni a piaci folyamatokba. Az állami intervenciónak két alapvet célja van: a hatékony elosztási helyzet elérése, és a javak méltányos disztribúciójának megteremtése. A nem piaci alapú újraelosztás azonban nem oldja meg az egészségügy piacán kialakult problémákat, vagy ha egyet meg is old, akkor helyette újabbakat generál. Így az állami beavatkozás következében a piaci kudarcok mintájára kormányzati kudarcok alakulhatnak ki, amelyek szintén akadályozzák az optimális elosztás megvalósulását. Ennek megfelelen az állam feladata, hogy az egészségügy területén jelentkez piaci és a kormányzati kudarcok tudatában és a hatékonysági és méltányossági kritériumok alapján a társadalom számára optimális mérték újraelosztás feltételeit lehetségei szerint megteremtse. Az egészségügyi forráselosztás egyik alapvet területe a stratégiai forrásallokáció, ahol a rendelkezésre álló erforrások újraelosztása zajlik az ellátások szervezéséért felels szervezetek között. A stratégiai források elosztásának módszerei két alapvet szempont szerint különböztethetk meg: 6

18 a) zárt vagy nyílt vég az elosztható költségvetési keret b) az elosztáshoz prospektív vagy retrospektív finanszírozást használnak. Az ezen szempontok alapján kialakított forrásallokációs módszerek az ellátószervezetek kockázatviselésének mértékében jelentsen különböznek. A nyílt és retrospektív módszerek sajátossága, hogy bizonytalan nagyságú és teljes anyagi elkötelezettséggel járnak a finanszírozó számára. Ezzel szemben a zárt keretek prospektív módon történ elosztása elre tervezhet, stabil méret költségvetésbl megoldható. Ennek felismerése egyre nagyobb jelentségre tesz szert a szkös erforrásokból gazdálkodó egészségügyi rendszerekben. A jóléti államokra nehezed költségvetési nyomásnak köszönheten az egészségügyi piac jellegétl függetlenül gyakorlatilag minden fejlett országban igyekeznek a forrásallokációt zárt keretekbl, prospektív módszerekkel megvalósítani. A zárt, prospektív költségvetésbl elosztható forrásokat az újraelosztó rendszerek négy alapvet módon allokálhatják: a) a finanszírozott szervezetekkel kötött alkuk, tárgyalások, egyeztetések útján; b) politikai érdekérvényesítés, támogatás alapján; c) korábbi idszakok forrásallokációs összegeinek, mutatóinak mérlegelésével; d) a várható szükségletek tudományos igény becslésével. Az els három módszer egyre kevésbé elfogadott, mivel a finanszírozott szervezeteket alapveten nem kívánatos magatartásra ösztönzi, és így akadályozza a forrásallokációs célok megvalósulását. A tudományos igénnyel meghatározott formula az els három módszernél átláthatóbb, jobban számonkérhet és jobban kommunikálható eljárás, amely nemcsak az egészségügyi szakemberek igényeit elégíti ki, de elfogadhatóbb az egészségügyi rendszer szerepli számára is. A tudományos igény szükségletbecslés egysége az egészségügyi ellátások esetében a fejkvóta, amely definíció szerint a finanszírozó által juttatott fix összeg, amelyet az ellátásra jogosult személyek után, meghatározott szolgáltatási csomagért, meghatározott idszakra fizetnek. A fejkvóta használatának elnye és hátránya a következ választásban fogalmazható meg: használata a hatékonyság javítására ösztönöz, de a zárt költségvetés kényszere kockázatszelekcióra késztet. A fejkvótával allokált zárt költségvetés alkalmazása ugyanis (i) jól kontrollálja az egészségügyre költött összkiadásokat, amely makrogazdasági hatékonysági szempont, (ii) a teljes ellátási epizód keretében a szolgáltatások hatékony meg- 7

19 szervezésére ösztönzi a finanszírozott szervezeteket, és (iii) az adott ellátások hatékonyságának javítására ösztönzi az egészségügyi szolgáltatókat. Ugyanakkor a zárt költségvetés kockázata a finanszírozott szervezeteket (i) költségeik továbbhárítására, (ii) a szolgáltatások minségének rontására (iii) és a jövedelmez (pl. a fejkvótánál kisebb költség) populáció kiválogatására kényszerítheti. Ezeknek az elnyöknek és hátrányoknak a mérlegelése után dönthet el, hogy milyen célok érdekében és milyen szabályozási keretek között lehet sikeres a fejkvótás finanszírozás használata. A fejkvótás finanszírozás alkalmazásából adódó elbb bemutatott kockázatok csökkentésének két módja létezik: a kockázat újra-megosztása a finanszírozó és a finanszírozott szervezetek között, illetve a finanszírozott populáció adottságainak minél pontosabb figyelembevétele a forráselosztási formulában. Ez utóbbit kockázatkiigazításnak nevezzük. A két módszer közötti fontos különbség, hogy a kockázatmegosztás bármilyen módja rontja a hatékonyságot, ezzel szemben a kockázatkiigazítás javítja a hatékony elosztás ösztönzit és csökkenti a kockázatszelekció esélyét. Éppen ezért a fejkvótás forráselosztás fejlesztésének optimális módszere a kockázatkiigazítás, amelynek alkalmazásával elérhet, hogy a kockázatszelekció ne legyen kifizetd a finanszírozott szervezetek számára, a szolgáltatók és az ellátásszervezk érdekeltté váljanak szolgáltatásaik hatékonyságának és minségének javításában, és az egészségügyi szükségletek pontosabb becslésével javuljon a méltányos forrásallokáció kialakításának lehetsége. Hatékonyság és méltányosság A hatékony és a méltányos forrásallokáció céljainak meghatározása a kockázatkiigazítás kontextusában külön vizsgálatot érdemel. A hatékonysági kritérium azt mondja, hogy törekedni kell azoknak a termékeknek, illetve szolgáltatásoknak az elállítására, amelyeket a közösség a legtöbbre értékel, legnagyobb haszna származik belle. A hatékonyságnak számos dimenziója létezik, melyek közül a fejkvóta kialakításához négyet érdemes szem eltt tartani ezek a termelési hatékonyság és az allokációs hatékonyság három szintje. Ezen szempontok vizsgálata alapján elmondható, hogy 8

20 (i) a termelési hatékonyság javítására a stratégiai forrásallokáció során alkalmazott kockázatkiigazítás csak közvetve alkalmas; (ii) a makrogazdaság allokációs hatékonyságának javítására a kockázatkiigazításnak csak közvetett hatása van; (iii)az egészségügyi rendszeren belüli allokációs hatékonyság javításának csak a fejkvótával finanszírozott ellátási kör meghatározásakor van jelentsége; (iv) az egészségügyi ellátások allokációs hatékonyságának javítására a kockázatkiigazításnak számottev hatása van: a korrigált fejkvótával kialakított kockázati csoportok ösztönzik a finanszírozott szervezeteket az ellátások hatékony megszervezésére, illetve csökkentik a kockázatszelekciós folyamatok kialakulásának esélyét. Ezek alapján a fejkvóta formula kialakításának, azon belül a kockázatkiigazításnak a legfontosabb hatékonysági célkitzése az (iv) egészségügyi ellátások allokációs hatékonyságának javítása. A méltányossági kritérium az egészségügyi források társadalmi értékítélet alapján történ igazságos újraelosztását írja el. A kockázatkiigazítás szempontjából az egészségügyi rendszerbe történ befizetések és a rendelkezésre álló források elosztásának méltányossága egyaránt értékelésre szorul. A versenyz és a munkáltatói egészségbiztosítási piacokon, illetve a helyi irányítású, de állami rendszerekben a kockázatkiigazítás az egészségügyi befizetések okozta forrás-felhalmozási különbségekért kompenzálja a finanszírozott szervezeteket. Így az egészségügyi rendszerekbe történ méltányos befizetések igénye bizonyos típusú ellátórendszerekben hozzájárul a kockázatkiigazítási módszerek alkalmazásához. Ugyanakkor a források méltányos elosztásának elve minden egészségügyi ellátórendszerben fontos szerepet játszik. Eszerint az embereknek bizonyos kritériumok szerint meghatározott szükségleteik alapján kell hozzáférniük az egészségügyi ellátásokhoz. A méltányos elosztásnak két értelmezését érdemes megkülönböztetni: a vertikális méltányosság szerint a nagyobb szükséglet embereknek több forrást kell biztosítani, mint az egészségesebbeknek ahhoz, hogy ugyanolyan egészségi állapotba kerüljenek; a horizontális méltányosság szerint a forrásokat az emberek között szükségleteik arányában egyenlen kell szétosztani. Az egyenl elosztás vertikális és horizontális elve jelents eltérést jelent kockázatkiigazítás szempontjából. A horizontális méltányosság adott feltételek mellett megegyezik az allokációs hatékonysággal, a vertikális méltányosság érvé- 9

21 nyesítése viszont választást jelent a hatékonyság és a méltányosság között a kockázatkiigazítás során. Mindezek alapján a kockázatkiigazítási rendszer fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a hatékonysági és a méltányossági szempontok precíz definíciója és a két érték egymás közti viszonyának meghatározása. A kockázatkiigazítási módszerek gyakorlati alkalmazása csak a hatékonysági és méltányossági célok kialakítása után történhet meg. Kockázatkiigazítási módszerek A kockázatkiigazítási módszerek két csoportra bonthatók. Az els az egészség-modellek csoportja, amelyek közvetlenül az adott személy egészségi állapota alapján (pl. diagnózis) becsülik meg a várható költségeket. A nem egészség-modellek olyan közvetett tényezkre (pl. szociodemográfiai adatok) támaszkodnak, amelyek legitim kapcsolatban állnak az egyének várható egészségügyi kiadásaival. A kockázatkiigazítási modellekhez használt változók köre igen széles: demográfia, etnikum, munka-erpiaci státusz, földrajzi elhelyezkedés, mortalitás, morbiditás, elz évi költségek, társadalmi-szociális tényezk, kérdíves felmérések eredményei. Ezeket a tényezket magyarázó változóknak, vagy szükségletváltozóknak nevezik. A változók közötti választást elssorban az adatok elérhetsége, alkalmazhatóságuk, a legitim és nem legitim változók megkülönböztetésének lehetsége, egymás közötti interakciójuk, a költségeket magyarázó erejük, és ösztönz hatásuk befolyásolja. A szükségletváltozók kiválasztása, az egymástól és a különböz csoportoktól történ elkülönítése és a költségek becslésének folyamata regresszión alapuló statisztikai módszerekkel történik. A számítások lényege, hogy olyan változókat lehessen azonosítani, amelyekkel a jövben ténylegesen bekövetkez kiadások jól közelítik a változók felhasználásával elre kalkulálható kiadásokat. Mivel a fejkvóta kialakításakor adott tulajdonságokkal rendelkez személy átlagos egészségügyi kiadását kell megbecsülni, ennek kézenfekv módja az egyéni (individuális) adatokra épül statisztikai elemzések elkészítése, amelyet elnyösebb módszernek tartanak az aggregált adatokon alapuló módszereknél. Sok országban azonban nem állnak rendelkezésre egyéni adatok, ezért a formulakészítk aggregált formában elérhet változókat is alkalmaznak. Az individuális és az aggregált adatokra épül statisztikai eljárások módszertani szempontból alapveten különböznek 10

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. VERES PÁL Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2008 1 Nyugat-magyarországi Egyetem SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLÁJA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN

Részletesebben

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hamvas Mihály Rozgonyi Eszter Szabó Imre Szabó Tibor VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-FISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 06 1 212 67 75 Fax: 06 1 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.makk.zpok.hu ENERGETIKAI VONATKOZÁSÚ ÖNKÉNTES MEGÁLLAPODÁSOK

Részletesebben

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PhD értekezés tézisei Varjú Viktor

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41 KÉZIKÖNYV Szükséglet-meghatározás kezelés, ellátás Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1. sz. kiemelt projekt Szerzők: Domokos Tamás Fábián Róbert Felvinczi Katalin Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

Rezidens orvosok szakterület-választási és vidéki munkavállalási motivációi

Rezidens orvosok szakterület-választási és vidéki munkavállalási motivációi Rezidens orvosok szakterület-választási és vidéki munkavállalási motivációi Doktori értekezés Girasek Edmond Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók:

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA

AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA (A közvetlen támogatások implementációjának egyes összefüggései) DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VÁSÁRY MIKLÓS GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!? A verseny lehetőségei és korlátai a szabályozott egészségügy piacain - egy modellváltáskor figyelembe veendő szempontok

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben