PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS"

Átírás

1 PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS 1

2 És most, láthatjuk Isten rendeléseit ezen földet [amerikai kontinens] illetően, hogy ez egy megígért föld; és amely nemzet birtokolja, annak Istent kell szolgálnia, vagy elsodortatik, amint haragjának teljessége utoléri őket. És haragjának teljessége akkor éri utol őket, amikor megérnek a gonoszságban. Mert íme, ez egy olyan föld, mely kiválóbb minden más földnél; aki tehát birtokolja, annak Istent kell szolgálnia, vagy elsodortatik; mert ez Isten örök rendelése. És amíg nem lesz teljes a gonoszság e föld gyermekei között, addig nem sodorják el őket. És ez hozzátok jut el, Ó ti nem zsidók, hogy ismerhessétek Isten rendeléseit hogy bűnbánatot tartsatok, és ne folytassátok gonoszságaitokat azok teljességéig, és ne hozzátok magatokra ezáltal Isten haragjának teljességét, ahogyan ezt mindezidáig ezen föld lakói tették. Íme, ez egy kiváló föld, és amely nemzet ezt birtokolja, az mentes lesz a rabságtól és a fogságtól, és minden más nemzettől az ég alatt, ha ezen föld Istenét szolgálják, aki Jézus Krisztus, akit kinyilvánítottak az általunk leírt dolgok. (Moróni próféta, Mormon könyve, Ether 2:9-12) 2

3 PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS Szerkesztette: JERRELD L. NEWQUIST, 1964 Fordította és kivonatolta HEVESI NOÉMI,

4 Az igaz prófétáknak élőknek és holtaknak a szabadság védelmezőinek, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza eldereinek, akikről a próféták azt mondták, hogy elő fognak lépni, hogy segítsenek megmenteni a sugalmazott Alkotmányunkat, amikor sorsa egy szalmaszálon fog múlni. 4

5 El fog pusztulni az Alkotmány? Nem. Ez a nép meg fogja őrizni sértetlenül; és ahogy Joseph Smith mondta,»eljön az idő, amikor ennek a nemzetnek a sorsa egy szalmaszálon fog múlni, és ennél a kritikus válaszútnál ez a nép előlép és megmenti a pusztulás veszélyétől.«ez így lesz (Brigham Young elnök, Journal History, július 4.). Az Egyesült Államok megtámadásával kapcsolatban az Úr megmondta Joseph Smith prófétának, hogy próbálkozni fognak majd az ország megdöntésével az Alkotmány elpusztítása által. Joseph Smith megjövendölte, hogy eljön majd az idő, amikor az Alkotmány egy szalmaszálon fog múlni, és akkor»ez a nép előlép, és megmenti a pusztulás veszélyétől«. Meggyőződésem, hogy Izráel elderei, akik az egész nemzetben szétszórva élnek, ebben a válságos időben sikerrel mozgósítják majd országunk igazlelkű polgárait, és biztosítják a szükséges erőegyensúlyt az alkotmányos kormányzat intézményeinek megmentése érdekében. Eljött az idő, hogy felkészüljünk (Ezra Taft Benson, KB-10/61:70). 5

6 TARTALOM Rövidítések...7 Előszó...9 Bevezetés: Mi célja a Próféták, alapelvek és nemzeti túlélésnek?...12 I. rész: AZ EGYHÁZ ÉS A TÁRSADALOM 1. Próféták és tanács Lelki és fizikai Normák és alapelvek Erkölcs Lelkiség Vallás Egyház és állam...37 II. rész: A SZABADSÁG ZÁSZLAJA 6. Amerika egy kiváló föld Az Alkotmány egy dicsőséges norma Az amerikai köztársaság Szabad önrendelkezés Szabadság Szabad vállalkozás és kapitalizmus Hazaszeretet és hűség...97 III. rész: SION ÉBREDJ ÉS KELJ FEL 12. Kommunizmus egy nemzetközi bűnszövetkezet Szocializmus a kommunizmushoz vezető legrövidebb út A jóléti állam lopakodó szocializmus Munka és jólét Tőke és munkaerő IV. rész: EGYÉB NEMZETI ÜGYEK 17. Nemzetközi állapotok Amerikai külpolitika Függelék

7 RÖVIDÍTÉSEK A könyvben található mindegyik idézetet annak a neve követi, akinek a szavait idézem. Amennyiben az idézet megjelent kiadványban, hivatkozási forrásként feltüntettem a kiadvány nevét. Helytakarékossági megfontolásból sok ilyen forrást rövidítettem. Ezeket a rövidítéseket lent felsoroltam. Ahol az idézet olyan beszédből lett véve, amely nem jelent meg kiadványban, a szerző neve és a beszéd időpontja van feltüntetve az idézet végén. BYU A Brigham Young Egyetemen adott beszédek EH A The Deseret News [Dezeret Hírek] c. napilap Egyházi Hírek rovata KB Az egyház éves és féléves konferenciáin elhangzott beszédek EJT Az Egyházi Jóléti Terv. Egy 1946-os Vasárnapi Iskola kézikönyv, amelyet Albert E. Bowen a Tizenkét Apostol Kvórumából írt T&Sz Tan és szövetségek DHC Documentary History of the Church [Az egyház dokumentált történelme] (7 kötet) DN - The Deseret News [Dezeret Hírek] c. napilap DW The Deseret Weekly [Dezeret hetilap] E The Improvement Era [A haladás kora] c. magazin I The Instructor [A tanító] c. magazin JD The Journal of Discourses [Beszédek naplója] (26 kötet) JI The Juvenile Instructor [Fiatalok tanítója] c. magazin MS The Millennial Star [A millenneumi csillag] c. magazin RS The Relief Society [A segítőegylet] c. magazin 7

8 BESZÉDEK J. Reuben Clark: 2/22/35 Washington születésnapi beszéd (Salt Lake City) 5/18/38 Oktatás Egy kihívást jelentő világ a szülők és a tanárok számára (Salt Lake City) 6/20/39 Egyházi Jóléti Terv (Estes Park, Colorado) 12/15/39 Néhány gondolat és elvárás egy biztosítottról (New York City) 8/15/40 Néhány tényező, amelyek befolyásolják a befektetéseket (Salt Lake City) 10/7/43 Egy most megtervezett, a háborút követő kormányzati és gazdasági minta néhány tényezője (Chicago) 2/24/44 Javasolt, a háborút követő nemzetközi minta néhány tényezője (Los Angeles) 10/6/44 Az Egyházi Jóléti Terv alapjai (Salt Lake City) 1/24/45 A háborút követő amerikai élet néhány eleme (Salt Lake City) 11/20/45 Külföldi országoknak nyújtott állami kölcsönök (New York City) 5/29/57 Alkotmányunk néhány alapelve (Salt Lake City) Ezra Taft Benson: 3/11/53 Mezőgazdasági szabályozások (St. Paul, Minn.) 4/5/60 Világtestvériség (Salt Lake City) 5/30/60 Évnyitó beszéd (Elizabethtown, Pa.) 11/4/60 Baromfitenyésztőkhöz intézett beszéd (Versailles, Ohio) 9/22/62 Szabadságunk veszélyben van (Chicago) 9/29/62 A szabadságunkat fenyegető veszély (San Antonio, Texas) 10/10/62 A mezőgazdasági munkavégzés szabadsága (Phoenix, Arizona) 9/23/63 Őrizzük meg az emberek szabadságát (Hollywood, Calif.) 12/13/63 Ébernek és tájékozottnak kell lennünk (Logan, Utah) 12/19/63 Egy belső veszély ma (Boise, Idaho) 8

9 Előszó A utolsó napok szentjeinek számos megkülönböztető tana között van egy, amely napjainkban a kollektivizmus erői ellen vívott harcban mindent felülmúló jelentőséggel bír. Ez a tan, amelyet a szabad önrendelkezésnek neveznek, világosan ki lett fejtve a halandóság előtti nagy harc során, amelyben mindannyiunk részt vett, és amelyre a Biblia az»égi viaskodásként«utal (Jelenések 12:7). A mormonok hisznek abban, hogy az emberek szellemtesttel rendelkező külön egyénekként léteztek, mielőtt lejöttek a földre, hogy ott magukra ölthessék halandó testüket. Valójában mennyei Atyánk felismerte, hogy szellemgyermekei, amelyek mi vagyunk, nem élvezhetnék az öröm teljességét halandó testük elnyerése nélkül. A halandó élet előtti állapotunkban eleget fejlődtünk ahhoz, hogy mennyei Atyánk úgy érezte, felkészültünk erre a fizikai testre és a halandóság nyújtotta növekedés és fejlődés nagyszerű lehetőségére. Mert a halandóság egy próba, hogy meglássuk, betartjuk-e mennyei Atyánk számos parancsolatát. És a bizonyítás szabadságával élve, ha úgy döntünk, választhatjuk Isten életmódját, és végső soron olyanná válhatunk, mint Ő. Atyánk legnemesebb gyermeke, Jézus Krisztus felajánlotta, hogy megmutatja testvéreinek azt a mintát, amelyet itt a halandóságban követniük kell, ha az örökkévalóságban Istennel szeretnének élni. Volt egy másik brilliáns lélek is. Ő azzal érvelt, hogy ha Isten gyermekeit leküldik a halandóságba, és szabadon eldönthetik, hogy Isten életmódját választják-e vagy sem, sokan nem azt fogják választani. Amennyiben ez megtörténne, arra a helyes következtetésre jutott, hogy elveszítik a mindenek felett legnagyobb áldást, méghozzá azt, hogy olyanokká válhassanak, mint Isten, az ezzel járó boldogsággal együtt. Nos, hogy ezt megakadályozza, azt a javaslatot tette, hogy kényszeríteni kell Isten minden gyermekét arra, hogy a halandóságban a helyes dolgot tegyék, hogy egyetlen lélek se vesszen el, nehogy ne élvezhesse az isteni életet. Ennek a programnak a kitalálójaként nagyszerű tiszteletet és felhatalmazást is kért, amely vetekedett volna mennyei Atyánkéval. Ezt a lelket Lucifernek hívták. Lucifer kívánsága, hogy minden ember az isteni életmód szerint éljen, dicséretre méltó volt. Mindazonáltal csak egy tragikus módja létezett e cél garantálásának az erőszak. Mennyei Atya, bármennyire is szerette volna, hogy gyermekei élvezhessék az Ő életmódjával járó áldásokat, nem erőltetné rájuk. Ezért Lucifer tervét Isten elvetette, mert megszegte a szabad önrendelkezés örök és alapvető tanát, vagyis azt, hogy az embernek megadatott a jog arra, hogy eldöntse, milyen életet szeretne élni. Lucifer pedig fellázadt, és háború tört ki a mennyben. Mennyei Atyánk gyermekeinek harmada Lucifert és az ő programját támogatta, amely kikényszerítené az igazlelkűséget (Jelenések 12:4, 7-8). A másik kétharmad kisebb-nagyobb mértékben az Isten és Jézus Krisztus által javasolt szabad önrendelkezést támogatta. Lázadásuk miatt Lucifer, aki Sátánként vagy az ördögként is ismert, és követői ki lettek taszítva a mennyből (Lukács 10:18). Megtagadták tőlük a halandó test elnyeréséből származó áldásokat és előnyöket. Azóta Sátán seregei megpróbálják rávenni a halandó embereket is arra, hogy ők is lázadjanak fel Isten ellen. És az embereknek megadatott a döntés joga és választanak is (Mózes 4:1-4; Ábrahám 3:24-28; T&Sz 29:36-39). Amikor a mormonok teljes mértékben méltányolják a mennyei háború jelentőségét, azonnal felismerik Lucifer kikényszerített igazlelkűségről szóló programja és a 9

10 kollektivisták vagy az állami beavatkozást támogatók programja közötti hasonlóságot. Mert a kollektivista filozófia lényege az, hogy az emberek nagy része nem elég intelligens ahhoz, hogy önként megtegyék azt, amit a kollektivisták szerint meg kellene tenni. Ennek orvoslásaként a kollektivisták (akik úgy érzik, hogy ők az intelligensek), hatalomra törekednek, hogy az emberiség többi részét rákényszerítsék arra, hogy kövessék az ő úgynevezett felvilágosult programjaikat. És függelenül attól, hogy az embereket érintő programjaik jó vagy rossz célúak és gyakran rosszak, az állami tervkészítőknek Luciferhez hasonlóan a kényszer eszközéhez kell fordulniuk, hogy céljaikat elérhessék. A kollektivisták nem szeretik megkockáztatni annak veszélyét, hogy ha megadatik nekünk a döntési lehetőség, talán elutasítjuk azt, amely az ő őszinte vagy nem őszinte véleményük szerint a javunkra válna. Mindazonáltal még Isten, akinek az ember számára elkészített boldogságterve mindenekfelett a legnagyszerűbb program, sem kényszeríti ki az engedelmességet, ahogy a kollektivista teszi. Isten megengedi az embereknek, hogy szabadon döntsenek, hogy el akarják-e fogadni az Ő boldogságtervét, jóllehet Isten tudja, hogy vannak gyermekei, akiknek szabadon választott ösvénye nyomorúsághoz és a pokolba vezet. Amikor az ember megérti a szabad önrendelkezés feletti viszályt, amely a mennyei háborúban folyt, rendelkezik a kulccsal, hogy megértse korunk legnagyobb viszályát, amely most folyik. Ez a szabad emberek harca a mindent felölelő és állítólag mindenkinél bölcsebb állam ellen. Az államnak kényszert kell alkalmaznia ahhoz, hogy betarttassa megszámlálhatatlan, de állítólag mindennél bölcsebb direktíváit és végső soron diktatúra válik belőle. Mindenek között a mormonok kell, hogy a szabadság legelkötelezettebb harcosai legyenek. Látniuk kellene, hogy a mennyei háború tovább folytatódik itt a földön az emberek testéért és lelkéért. Hű lehet-e bármely mormon a hitéhez, és ugyanakkor támogathatja-e az állami kollektivizmus vagy intervencionizmus erőszakos programjait és szószólóit, vagy bármely olyan programot, amely hasonló irányba vezet? Az elmúlt néhány évben, miközben az evangéliumot tanulmányoztam, különös hangsúlyt fektetve az utolsó napi szent apostolok és próféták szavaira, mély benyomást keltett bennem üzenetük következetessége, ahogy életünk különböző kötelezettségeiről adnak tanácsot vallási, családi, politikai, társadalmi, szakmai, stb. Egyre egyértelműbbé vált számomra, hogy az evangélium célja az, hogy»iránymutató, az élet utazásához szolgáló térkép, olyan normák összessége [legyen], amellyel minden indítvány értékelhető.«ezzel a gondolattal egy ideje úgy éreztem, hogy rendkívül hasznos segítség lenne egy gyűjtemény, amely szervezett formában bemutatná sugalmazott vezetőink gondolatait, amiképp ezt az evangéliumi normát napjaink úgynevezett közösségi problémáiról más szóval nemzeti ügyekről szóló beszélgetéseik során alkalmazták. Valóban,»minden jelen felajánlásunkat és minden döntésünket evangéliumi normák szerint kell megítélni.«az Úr nem azért helyezett-e apostolokat és prófétákat az egyházába, hogy segítsék az egyháztagságot ennek a normának az alkalmazásában, hogy többé ne történjen meg, hogy»ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele [világi vagy lelki]?«(efézusbeliekhez 4:14.) A könyv fejezetei, a lábjegyzeteket kivéve, kizárólag a próféták szavaiból tevődnek össze. Kizárólag korábbi és jelen Első Elnökségek tagjait (három emberből álló legfelső kormányzó testület, amelynek tagja a próféta elnök és két tanácsosa), valamint a Tizenkét 10

11 Apostol Kvórumának tagjait idéztem. Amennyiben az idézett személy a kijelentések elhangzásakor vagy leírásakor az egyház elnöke volt, neve után az elnök megnevezés szerepel; máskülönben semmi nem áll a neve után. Jóllehet az Első Elnökségben szolgáló tanácsosokat és a Tizenkettek Kórumának elnökét is általában elnököknek nevezzük, az olvasó dolgát megkönnyítendő ezt a címet a könyvben kizárólag az Egyház elnökének neve mellett használjuk. Ennek oka a bevezetés után könnyebben érthető lesz. Jóllehet Joseph Smith volt a visszaállított egyház első elnöke, oly gyakran utalnak rá Joseph Smith prófétaként, hogy én is ezt a címet használtam az idézetei során ahelyett, hogy elnöknek hívnám. Az idézett személy nevét a megjelenési forrásra való utalás és dátuma, vagy olyan beszéd esetén, amely nem lett publikálva, a beszéd dátuma követi. Az idézetek dátuma gyakran bizonyítja szerzőjének profetikus meglátását jövőbeli eseményeket illetően. Néhány forrást lerövidítettem, és a rövidítések kulcsát az Előszó előtt találják. 11

12 Bevezetés Mi célja a Próféták, alapelvek és nemzeti túlélésnek? E mű, Próféták, alapelvek és nemzeti túlélés célja egy olyan gyűjtemény létrehozása volt, amelyet ennek az adományozási korszaknak és korábbi adományozási korszakok prófétái mondtak vagy írtak, akiket Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai prófétákként, látnokokként és kinyilatkozatókként támogattak az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai, a minket érintő ügyekkel kapcsolatban. Minden itt szereplő anyag megjelent a hivatalos egyházi kiadványokban, megjelentetett könyvekben vagy füzetekben, illetve újranyomtatott beszédek vagy cikkek formájában, amelyeket az idézett személy engedélyével terjesztettek. Néhány általános felhatalmazott különleges megbízást kapott; különleges adománnyal rendelkeznek; prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként lettek támogatva, amely egy különleges lelki felruházást ad nekik a népet történő tanításukat illetően. [ ] A többi általános felhatalmazottnak nem adatott meg ez a különleges adomány és felhatalmazás a tanításukat illetően; ennek következtében korláttal rendelkeznek, és tanításukban megnyilvánuló hatalmuk és felhatalmazásuk ezen korlátja az egyház minden más tisztviselőjére és tagjára vontakozik (J. Reuben Clark, EH 7/31/54). Amennyiben egy apostol felmagasztalja elhívását, ő az Úr szava a nép számára minden időben, máskülönben nem magasztalja fel az elhívását vagy az egyik, vagy a másik áll fenn. Amennyiben felmagasztalja az elhívását, szavai az örök élet és megváltás igéi azok számára, akik odafigyelnek rá az ebben a három könyvben leírt kinyilatkoztatásokhoz hasonlóan (Brigham Young, JD-6:282). John Taylor elnök kijelentette, hogy Izráel eldereinek el kellene»kezdeniük megérteni, hogy dolguk van a világban politikailag és vallásilag, hogy ugyanúgy kötelességük a helyes politikai alapelveket tanulmányozniuk, mint a vallást érintőeket, és törekedniük kell arra, hogy megismerjék és megértsék az ember társadalmi és politikai érdekeit, és megtanulják és képesek legyenek tanítani azokat, amelyek a világ érdekeit a leginkább elő tudják mozdítani«(jd-9:340). Az egyház küldetése az evangélium hirdetésére lenne korlátozva? John Taylor elnök nem így gondolta. Az egyház elnökeként azt tanította az egyháztagoknak, hogy»az evangélium hirdetése mellett van egy másik küldetésünk, mégpedig az ember szabad önrendelkezésének megőrzése és az ember szabadságának és jogainak fenntartása«(jd- 23:63). Vagy ahogy David O. McKay elnök az októberi konferencián kijelentette:»a bizonytalanság és nyugtalanság eme napjaiban a szabadságszerető emberek legnagyobb kötelessége és legfőbb feladata az egyén szabadságának, az Istenséghez fűződő kapcsolatának és Jézus Krisztus evangéliuma tantételei iránt tanúsított engedelmesség szükségességének megőrzése és hirdetése kizárólag így talál az emberiség békét és boldogságot«(kb-10/62:8). Egy ilyen kötelességgel a vállunkon»a bizonytalanság és nyugtalanság«eme napjaiban úgy tűnik, szükségünk van egy normára, egy iránymutatóra és mintegy mérőrúdra, hogy segítsen nekünk meghatározni a»helyes politikai alapelveket«. Ellenkezzünk-e azzal, hogy apostolok és próféták megpróbálnak segíteni nekünk ezt a normát megérteni és helyesen alkalmazni napjaink mindenféle problémájára, minden 12

13 nemzeti ügyre, életünk minden szakaszában? Nem lehet-e meghatározni ezt a normát az egyház alapműveinek tanulmányozásával, a próféták és élő szócsövek szavainak a tanulmányozásával, a Szentlélekre való támaszkodással és a kormányzás igaz alapelveinek tanulmányozásával, amelyeket sugalmazott Alapító Atyáink támogattak, akikre az Úr ekképp utalt:»bölcs emberek [...], akiket pontosan e célból támasztottam«(t&sz 101:80). Úgy tűnik, hogy jelenleg sok utolsó napi szent támogat olyan alapelveket és koncepciókat, amelyek nincsenek összhangban a fent említett normával, amely a vezetőnk kellene, hogy legyen. Megjövendöltetett, hogy a szenteknek az a küldetése, hogy egy nap felkelnek és megmentik az [Amerikai Egyesült Államok] Alkotmány[á]t a fenyegető pusztulástól; mégis jelenleg vannak olyanok az egyházban, akik pontosan azokat az alapelveket és koncepciókat támogatják, amelyek gyengítik és elpusztítják az Alkotmányt. Úgy tűnik,»egy hatalmas elpártolás ment végbe az amerikai demokrácia törvényétől és bizonyságától, azaz az Egyesült Államok Alkotmányától. Mint ahogy elpártolás történt az Úr Jézus Krisztus evangéliumától, elpártolás ment végbe a kormányzás azon istenadta alapelveitől, amelyeket sugalmazott emberek hagytak ránk, akik megalapították ezt a nagyszerű nemzetet«(joseph L. Wirthlin püspök, KB-10/41:70; Heber J. Grant elnök»teljes szív[é]ből«támogatta e beszéd egészét, 143. o.). Miért»pártolt el«sok utolsó napi szent a kormányzás igaz alapelveitől? Ennek sok oka van. Vannak, akiket megtévesztettek az emberi filozófiák és a hamis oktatási ideák. Nefi próféta a Mormon könyvében kijelentette: Ó, milyen ravasz a gonosznak terve! Ó, milyen hiúk, gyarlók és balgák az emberek! Mert amikor tanultak, azt gondolják, hogy bölcsek, és nem hallgatnak Isten tanácsára, mert elvetik azt, feltételezvén, hogy tudják ők maguk; bölcsességük tehát balgaság, és nem válik hasznukra. És el fognak veszni. De jó tanultnak lenni, ha hallgatnak Isten tanácsaira (2 Nefi 9:28-29). A Megváltó napjainkról beszélve azt mondta, hogy»hamis Krisztusok és hamis próféták [...] elhite[ti]k, ha lehet, a választottakat is«(máté 24:24). Nefi próféta szintén a napjainkról beszélve azt mondta, hogy Sátán»az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bujtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó. És másokat lecsendesít, és testi biztonságba ringatja őket, úgyhogy ezt mondják: Minden jól van Sionban; igen, Sion virágzik, minden jól van és így szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan, le a pokolba«(2 Nefi 28:20-21). Azok között vagyunk-e, akik azt kiabálják:»minden jól van Sionban«, hogy»valójában nem is fenyegeti semmi belülről ezt az országot«, stb.? Azok között vagyunk-e, akik megengedik Sátánnak, hogy gondosan levezessen minket a kommunizmus, a szocializmus és a jóléti állam poklába? Mielőtt az olvasó befejezi e könyv következő fejezeteit, nyilvánvalóvá fog válni a számára, hogy az úgynevezett szocialista, kollektivista, jóléti állam alapelvei nincsenek összhangban az evangélium normájával, és nem szabadna támogatnunk. A próféták szavai az igazságot képviselik. Ahogy McKay elnök mondta:»amikor elmondom azt, amiről tudom, hogy igaz, nem aggódom a következmények miatt«(kb- 10/58:59). A próféták szavait tanulmányozni kell. Szavaik ezen gyűjteménye a nemzeti ügyekkel kapcsolatban megkönnyítheti az egyháztagok számára azt, hogy tudják, mi vezetőik üzenete. Normaként fog szolgálni, amelyet napjaink úgynevezett politikai, társadalmi és gazdasági problémáira és ügyeire tudunk alkalmazni. Akik e könyv szavait 13

14 tanulmányozzák, teljesebb mértékben fogják méltányolni azt, hogy az Úr valóban inspirálta vezetőinket,»hogy erős hatalommal jó irányba vigy[ék] Sion ügyét«(t&sz 21:7). 14

15 I. rész AZ EGYHÁZ ÉS A TÁRSADALOM 1. Próféták és tanács 2. Lelki és fizikai 3. Normák és alapelvek 4. Erkölcs Lelkiség Vallás 5. Egyház és állam 15

16 Első fejezet Próféták a és tanács Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon: akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet (Ezékiel 3:17-19). Egy próféta mikor beszél prófétaként? Ez egy visszatérő kérdés. Feltették Joseph Smith prófétának, ő pedig megválaszolta. Ez írta a naplójába:»ma reggel [...] beszélgettem egy michigani párral, akik azt gondolták, hogy egy próféta mindig próféta ; de megmondtam nekik, hogy egy próféta csak akkor próféta, ha akként tevékenykedik«(joseph Smith, DHC-5:265). Ez a kijelentés világosan megkülönbözteti az egyház hivatalnokainak a hivatalos és nem hivatalos tevékenységeit és kijelentéseit. Ebben a feljegyzett kijelentésben Joseph Smith próféta elismeri különleges jogát és feladatát az egyház elnökeként és prófétájaként az Úr inspirációja alatt, hogy az egyház felvilágosítása és irányítása érdekében felhatalmazva és hivatalosan szóljon. Ugyanakkor igényt tart arra a jogára is, mindenki máshoz hasonlóan, hogy dolgozhasson és pihenhessen, pénzt keressen és játsszon, beszélgessen és megvitasson dolgokat, kinyilvánítsa a véleményét és meghallgassa mások véleményét, tanácsot és áldást adjon az egyház tagjaként. Bármikor az Úr Lelke rajta nyugszik, a próféta hivatalába elhívott férfi magáénak tudja a prófétai köntöst, és az Úr szócsöveként szól. Ilyen esetben értelmezheti Isten szavát, alkalmazhatja az adott kor körülményeire, legyen az kormányzati, társadalmi vagy gazdasági, figyelmeztethet fenyegető gonoszságra, rámutathat egy jobb útra, új igazságot hozhat napvilágra, vagy megáldhatja az igazlelkűeket az igyekezeteikben. Az ilyen inspirált beszédek mindenki számára kötelező érvényűek, akik hisznek abban, hogy az utolsó napi munka kinyilatkoztatáson keresztül érkezett és azáltal irányítják. Nincs lehetőség a megfellebbezésükre; nincs szükség az érvényességük feletti vitatkozásra. Vagy elfogadják, vagy kiteszik magukat a magánértelmezések veszélyeinek. Ezt egy modernkori kinyilatkoztatás világossá teszi:»ezért ti, az egyházat értve ez alatt, szívleljétek meg [Joseph] minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogyan ő kapja azokat, teljes szentségben járva énelőttem; mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel«(t&sz 21: 4-5). Ebben a parancsolatban nem lett korlát felállítva a próféta számára a témát, az időt vagy a helyet illetően. Az ilyen hivatalos profetikus beszédek az egyház számára általában az egyház nagy általános konferenciáin szoktak elhangozni, vagy aláírt nyilatkozatok formájában kapják meg az egyháztagok. A kifejezést»így szól az Úr«időnként használják, de nem szükséges. [...] Amennyiben a kinyilatkoztatásban új tanról vagy gyakorlatról van szó, előterjesztik az egész egyháztagság elé, hogy elfogadják azt, elismerve magának az 16

17 egyháznak a szabad önrendelkezését; miután azonban elfogadták, onnantól kezdve minden egyháztagra kötelező érvényű. Jóllehet a próféta kiléphet hivatalos szerepéből, amikor az élet napi ügyeit intézi, soha nem válhat meg attól a lélektől és befolyástól, amely a szent hivatalhoz tartozik, amelyet az Úr reáhelyezett. Az Úr munkájának elvégzésében tanúsított hit és készség, amely alkalmassá tette magas hivatalára, életét összhangba állítja az evangélium örökkévaló alapelveivel és céljaival. Noha világi mértékkel nézve gyakran szerény adományokkal és képességekkel rendelkezhet, sugalmazott irányítás alatt él, amely naggyá teszi őt az emberek között, és ezért a nem hivatalos kijelentései nagyobb súllyal bírnak, mint egyenlő vagy nagyobb tehetségekkel és tapasztalatokkal megáldott emberek véleményei, akik azonban nem rendelkeznek a prófétai hivatal hatalmával. Bölcs dolog lenne minden alkalommal és az emberi tevékenység bármely területének bármely témáját illetően hallgatni a próféta hangjára. Biztonság és végső soron boldogság származik az olyan tanács követéséből, amely a prófétától jön. A prófétai hivatalba az alázatosságuk és hajlandóságuk miatt hívják el az embereket, hogy olyanok legyenek az Úr kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Ugyanakkor a férfi, akit elhívtak a próféta hivatalába, szinte kivétel nélkül magasfokú veleszületett adománnyal, gyakran gazdag élettapasztalattal, bölcsességgel és egészséges ítélőképességgel rendelkezik. Vagyis a próféta, jóllehet csak egy ember, jó képességekkel rendelkező ember, aki képességeiben a tömeg fölé emelkedik. A szent történelem megvizsgálása során, Ádámtól a jelen időkig, azt látjuk, hogy a képességekkel rendelkező férfiakat, vagy Jetró szavával élve»istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést«(2 Mózes 18:21) hívtak el a prófétai hivatalba. Egy ilyen férfi nem hivatalos nézetei és kijelentései bármely fontos témával kapcsolatban tiszteletteljes figyelmet igényel. A bölcs emberek keresik a náluk bölcsebb és nagyobb képességekkel rendelkezők tanácsát. Az egyház minden tagja és ilyen szempontból minden ember jól tenné, ha hallgatna, sőt hallgatnia kellene annak az embernek bármely nyilvános kijelentésére vagy nem hivatalos tanácsára, akit a próféta hivatalába elhívtak. Az ember nem korlátozhatja őt mondván, hogy az emberi jólét bizonyos témáiról nem beszélhet. Krisztus egyházában a lelki és a fizikai mindig is összemosódott. A próféta tanácsának való engedelmesség egyéni és közösségi erőt és örömet szerez. Minden ember közül az Úr prófétája kellene, hogy a legnagyobb befolyással bírjon az utolsó napi szentekre. Semmilyen más ügy nem lehet nagyobb, mint Krisztus egyházának az ügye. Az egyház tagsága hogyan ismerheti fel a prófétai hangot, legyen az hivatalos vagy nem hivatalos, amikor a próféta beszél? A válasz elég egyszerű. Az, aki életében összhangban van gondolatban és gyakorlatban az evangéliummal és annak követelményeivel, aki szereti az igazságot annyira, hogy hajlandó magát alávetni, fel fogja ismerni az Úrtól jövő üzenetet. Az én nyájam ismeri a hangom, mondta a Megváltó az idők delén. Ma az Úr ezt a kulcsot adta az irányításunkhoz: Bizony mondom nektek, akit én rendeltem el és küldtem el, hogy a Vigasztaló által, az igazság Lelke szerint prédikálja az igazság szavát, vajon az igazság Lelke által vagy valamely más módon prédikálja azt? És ha valamely más módon, az nem Istentől való. Továbbá, aki befogadja az igazság szavát, vajon az igazság Lelke által vagy valamely más módon fogadja be azt? 17

18 Ha valamely más módon, az nem Istentől való. Miért van tehát az, hogy nem tudjátok megérteni és megtudni azt, hogy aki az igazság Lelke által fogadja be az igét, az úgy fogadja be azt, ahogyan az igazság Lelke által prédikálják? (T&Sz 50:17-21) Így a bizonyítás terhe a hallgatón, és nem csak a beszélőn nyugszik. Bárki, aki a próféta egy üzenetének az érvényességén vitatkozik, jól teszi, ha komoly önvizsgálatot tart. Nem vele van-e a baj? Talán nincs "ráhangolva" az igazságra. Talán nem úgy éli az evangélium törvényét, hogy reagálni tudna az igazság üzenetére. [...] Az utolsó napi szentek napi életében a legjobb, ha figyelünk a próféta tanácsára, bármely témát is érintsen, amikor beszél, legyen az technikailag hivatalos vagy nem hivatalos. Figyeljétek meg, mint mondott Brigham Young: A mindenható Úr vezeti ezt az egyházat, és nem fogja engedni, hogy félrevezessenek titeket, ha megteszitek a kötelességeteket. Hazamehettek és olyan édesen aludhattok, mint egy csecsemő édesanyja karjában, mert nem kell tartanotok attól a veszélytől, hogy vezetőitek félrevezetnek titeket, mert ha megpróbálnák, az Úr gyorsan eltörölné őket a föld színéről. Vezetőitek képességük szerint próbálják élni a vallásukat (JD-9:289). Ez olyannyira igaz ma, mint Young elnök idejében. A visszaállított egyház történelme bizonyítéka annak, hogy az egyház elnökének és prófétájának a tanácsa mindig a nép javát szolgálta. Azok, akik inkább a saját hajlamaikat követték azzal a világossággal szemben, amely az Úr földi papságának fejétől származik, soha nem profitáltak belőle. Azon vitatkozni, hogy ez vagy az a beszéd hivatalos vagy nem hivatalos, és ennél fogva kell-e neki engedelmeskedni, a legjobb esetben is hiábavaló dolog (John A. Widtsoe, 1943, Evidences and Reconciliations [Bizonyítékok és összehangolások] 1:182-7). A tanács követésének kötelezettsége. Amikor Isten tanácsot ad nekünk szolgáin keresztül, meg kell hajolnunk előtte, bármennyire is ellenkezik előítéleteinkkel; engedjünk neki, mintha maga Isten mondta volna, és érezzünk olyan tiszteletet iránta, mintha valóban elhinnénk, hogy Isten szolgáján a Mindenható inspirációja nyugszik. [...] Tudom, hogy ha fenntartás nélkül követjük Isten szolgáinak a tanácsát, amikor sugalmazást kapnak a tanácsra, mégha nem is tudnak mindent az adott témáról, áldottak leszünk, ha fejet hajtunk előtte; Isten mindent felülbírál az emberek javára, és úgy fog végződni, ahogy Isten akarja (George Q. Cannon, 1865, Gospel Truth [Evangéliumi igazság], o.). Írva vagyon:»mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nem[zedék]ében.«jogos ez a mondás. Az utolsó napi szentek azonban, akik hallgatnak az Úr igéjére a politikai, társadalmi és pénzügyi ügyeiket illetően, azt mondom, és ezt határozottan, hogy mindent összevetve magasabb szintű bölcsességre tesznek szert a sötétség fiainak bölcsességénél. Ezt az Úr Jézus Krisztus kinyilatkoztatásaiból és saját tetteim következményeiből tudom. Akik hallgattak a világi ügyeiket érintő tanácsokra, állandó jelleggel javítottak helyzetükön mind világi, mind pedig lelki értelemben (Brigham Young elnök, 1867, JD-12:118). 18

19 Példa a próféta kritizálására. Könnyű hinni a halott prófétákban, de sokkal nagyobb dolog az, ha hiszünk az élő prófétákban. Egy nap, amikor még Grant elnök élt, egy általános konferenciát követően az utca másik oldalán ültem az irodámban. Egy férfi látogatott meg, egy idősebb férfi. Rendkívül felháborodott azon, amit a konferencián néhány testvér, beleértve jómagamat, mondott. Beszédéből éreztem, hogy idegen országból származott. Miután le tudtam csendesíteni olyannyira, hogy oda tudott figyelni, megkérdeztem tőle: Miért jött Amerikába? Azért vagyok itt, mert Isten prófétája azt mondta, jöjjek. Ki volt akkor a próféta? folytattam. Wilford Woodruff. Hiszi, hogy Wilford Woodruff Isten prófétája volt? Igen, válaszolta. Hiszi azt, hogy az utódja, Lorenzo Snow elnök Isten prófétája volt? Igen. Hiszi, hogy Joseph F. Smith Isten prófétája volt? Igen, uram. Ekkor jött az öttalálatos kérdés. Hiszi azt, hogy Heber J. Grant Isten prófétája? Ezt válaszolta: Úgy gondolom, hogy csöndben kéne maradnia az öregségi nyugdíjjal kapcsolatban. b Azt mondom nektek, hogy ez a férfi ebben a helyzetben jó úton haladt az aposztázia felé. Kezdi elveszíteni az örök életre szóló lehetőségeit. És így jár mindenki, aki nem tudja követni Isten élő prófétáját (Marion G. Romney, KB-4/53:125). Tartsuk szemünket a kapitányon. Ezért veszélyes időszakokban, bármilyen érzéseim is legyenek és ahogy az engem ismerők tudják, általában minden felmerülő témáról elmondtam már a véleményemet, e tulajdonságomtól függetlenül mindig odafigyelek, és mindig is odafigyeltem arra az emberre, akit Isten e nép fölé helyezett, hogy elnököljön. Figyelem a viselkedését. Tudom, hogy az ő feladata a jeladás. Az ő feladata Sion hajója legénységének a tevékenységét irányítani. Az ő feladata, hogy meghatározza, merre kormányozzák, amennyire emberi erő szükséges ehhez; és amikor az ő részéről nincs ok az aggodalomra, amikor nyugodtnak és magabiztosnak érzi magát, tudom, hogy én is így tehetek a legnagyobb biztonsággal, és hogy ez az egész nép bízhat abban az Istenben, aki prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót helyezett népe fölé, hogy a földön felettük elnököljön (George Q. Cannon, 1883, Gospel Truth, 270). a Gyakran találjuk magunkat a próféták szavait idézve, és még mielőtt kétely merülne fel afelől, hogy mi a próféta, kijelentjük, hogy ő egy olyan személy, aki az Úristen kinevezése és sugalmazása által az igazságot mondja, ahogy a Lélek arra ösztönzi, függetlenül attól, hogy a világ mit gondol, és az emberek mit szeretnének hallani. És ezért a próféta ritkán népszerű, és a prófétaság ára mindig nagy, mert arra kérhetik, hogy azokat a dolgokat mondja, amelyek nem tetszetősek, még önmagának sem, és tömeges félreértések árhulláma ellen harcolva találhatja magát, és a történelem 19

20 beszámolói szerint megkövezik, keresztre feszítik, elűzik, megvetik, szégyenlik vagy elutasítják. Mert az igazság nem minden ember számára tetszetős, és az idő bebizonyította, hogy a többségnek nem mindig van igaza. [...] Nem fontos, hogy a próféta azokat a dolgokat mondja, amelyekkel te és én teljes összhangban vagyunk. Fontos azonban, hogy te és én teljes összhangba hozzuk magunkat azokkal a dolgokkal, amelyekről a próféta hivatalának és elhívásának megfelelően beszél (Richard L. Evans, 1939, E-42:672). b A próféták mindig is sértettek meg embereket. És semelyik próféta nem volt sértőbb Jézusnál. A világ számára a próféta mindaddig jó ember, míg halott vagy a saját dolgával foglalkozik. Ha halott, játszhatunk a szavaival, és azt mondathatunk velük, amit akarunk, hogy mondjanak. De ha él, nem mindig foglalkozik a saját dolgával. A választási időszakban azt akarjuk, hogy maradjon csendben, jóllehet időről időre elismerjük, hogy a választások döntő jelentőségű események. Istenben azonban nem akarunk hinni, hacsak azt nem mondja, amit hallani akarunk. Főleg akkor háborodunk fel, ha a próféták megmondják nekünk, mi az igaz és mi a hamis a tudományos területeken. Úgy gondoljuk, hogy nincsenek feljogosítva arra, hogy véleményt mondjanak legalábbis nem a mi területünkön. A politikatudomány szakemberei azt akarják, hogy a próféták maradjanak csendben a politikát illetően. Az evolúció szakemberei azt akarják, hogy maradjanak csendben a bibliai értelmezésekkel. És így tovább:»nincs elég téma, amelyekkel a próféták foglalkozhatnának, ahelyett, hogy beleütik az orrukat a mi dolgainkba? Foglalkozzanak a jóléti programjaikkal és a bűn problémájával. Mi majd elintézzük a többit.«így beszélnek a mai tudósok (Glenn L. Pearson & Reid E. Bankhead, A Doctrinal Approach to the Book of Mormon, 79-80). 20

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek... Evangéliumi források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...4 Családtörténet...6 Misszionáriusi munka...6 Szentírás-tanulmányozási

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Hittan 200 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ Tartalom Bevezetés az Alapegység programhoz 2 Az Alapegység program öt eleme 3 1. Szervezet 3 2. Gyülekezeti helyek 4 3. Tananyag 5 4. Tanítás 6 5. Feljegyzések és jelentések

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben