PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS"

Átírás

1 PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS 1

2 És most, láthatjuk Isten rendeléseit ezen földet [amerikai kontinens] illetően, hogy ez egy megígért föld; és amely nemzet birtokolja, annak Istent kell szolgálnia, vagy elsodortatik, amint haragjának teljessége utoléri őket. És haragjának teljessége akkor éri utol őket, amikor megérnek a gonoszságban. Mert íme, ez egy olyan föld, mely kiválóbb minden más földnél; aki tehát birtokolja, annak Istent kell szolgálnia, vagy elsodortatik; mert ez Isten örök rendelése. És amíg nem lesz teljes a gonoszság e föld gyermekei között, addig nem sodorják el őket. És ez hozzátok jut el, Ó ti nem zsidók, hogy ismerhessétek Isten rendeléseit hogy bűnbánatot tartsatok, és ne folytassátok gonoszságaitokat azok teljességéig, és ne hozzátok magatokra ezáltal Isten haragjának teljességét, ahogyan ezt mindezidáig ezen föld lakói tették. Íme, ez egy kiváló föld, és amely nemzet ezt birtokolja, az mentes lesz a rabságtól és a fogságtól, és minden más nemzettől az ég alatt, ha ezen föld Istenét szolgálják, aki Jézus Krisztus, akit kinyilvánítottak az általunk leírt dolgok. (Moróni próféta, Mormon könyve, Ether 2:9-12) 2

3 PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS Szerkesztette: JERRELD L. NEWQUIST, 1964 Fordította és kivonatolta HEVESI NOÉMI,

4 Az igaz prófétáknak élőknek és holtaknak a szabadság védelmezőinek, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza eldereinek, akikről a próféták azt mondták, hogy elő fognak lépni, hogy segítsenek megmenteni a sugalmazott Alkotmányunkat, amikor sorsa egy szalmaszálon fog múlni. 4

5 El fog pusztulni az Alkotmány? Nem. Ez a nép meg fogja őrizni sértetlenül; és ahogy Joseph Smith mondta,»eljön az idő, amikor ennek a nemzetnek a sorsa egy szalmaszálon fog múlni, és ennél a kritikus válaszútnál ez a nép előlép és megmenti a pusztulás veszélyétől.«ez így lesz (Brigham Young elnök, Journal History, július 4.). Az Egyesült Államok megtámadásával kapcsolatban az Úr megmondta Joseph Smith prófétának, hogy próbálkozni fognak majd az ország megdöntésével az Alkotmány elpusztítása által. Joseph Smith megjövendölte, hogy eljön majd az idő, amikor az Alkotmány egy szalmaszálon fog múlni, és akkor»ez a nép előlép, és megmenti a pusztulás veszélyétől«. Meggyőződésem, hogy Izráel elderei, akik az egész nemzetben szétszórva élnek, ebben a válságos időben sikerrel mozgósítják majd országunk igazlelkű polgárait, és biztosítják a szükséges erőegyensúlyt az alkotmányos kormányzat intézményeinek megmentése érdekében. Eljött az idő, hogy felkészüljünk (Ezra Taft Benson, KB-10/61:70). 5

6 TARTALOM Rövidítések...7 Előszó...9 Bevezetés: Mi célja a Próféták, alapelvek és nemzeti túlélésnek?...12 I. rész: AZ EGYHÁZ ÉS A TÁRSADALOM 1. Próféták és tanács Lelki és fizikai Normák és alapelvek Erkölcs Lelkiség Vallás Egyház és állam...37 II. rész: A SZABADSÁG ZÁSZLAJA 6. Amerika egy kiváló föld Az Alkotmány egy dicsőséges norma Az amerikai köztársaság Szabad önrendelkezés Szabadság Szabad vállalkozás és kapitalizmus Hazaszeretet és hűség...97 III. rész: SION ÉBREDJ ÉS KELJ FEL 12. Kommunizmus egy nemzetközi bűnszövetkezet Szocializmus a kommunizmushoz vezető legrövidebb út A jóléti állam lopakodó szocializmus Munka és jólét Tőke és munkaerő IV. rész: EGYÉB NEMZETI ÜGYEK 17. Nemzetközi állapotok Amerikai külpolitika Függelék

7 RÖVIDÍTÉSEK A könyvben található mindegyik idézetet annak a neve követi, akinek a szavait idézem. Amennyiben az idézet megjelent kiadványban, hivatkozási forrásként feltüntettem a kiadvány nevét. Helytakarékossági megfontolásból sok ilyen forrást rövidítettem. Ezeket a rövidítéseket lent felsoroltam. Ahol az idézet olyan beszédből lett véve, amely nem jelent meg kiadványban, a szerző neve és a beszéd időpontja van feltüntetve az idézet végén. BYU A Brigham Young Egyetemen adott beszédek EH A The Deseret News [Dezeret Hírek] c. napilap Egyházi Hírek rovata KB Az egyház éves és féléves konferenciáin elhangzott beszédek EJT Az Egyházi Jóléti Terv. Egy 1946-os Vasárnapi Iskola kézikönyv, amelyet Albert E. Bowen a Tizenkét Apostol Kvórumából írt T&Sz Tan és szövetségek DHC Documentary History of the Church [Az egyház dokumentált történelme] (7 kötet) DN - The Deseret News [Dezeret Hírek] c. napilap DW The Deseret Weekly [Dezeret hetilap] E The Improvement Era [A haladás kora] c. magazin I The Instructor [A tanító] c. magazin JD The Journal of Discourses [Beszédek naplója] (26 kötet) JI The Juvenile Instructor [Fiatalok tanítója] c. magazin MS The Millennial Star [A millenneumi csillag] c. magazin RS The Relief Society [A segítőegylet] c. magazin 7

8 BESZÉDEK J. Reuben Clark: 2/22/35 Washington születésnapi beszéd (Salt Lake City) 5/18/38 Oktatás Egy kihívást jelentő világ a szülők és a tanárok számára (Salt Lake City) 6/20/39 Egyházi Jóléti Terv (Estes Park, Colorado) 12/15/39 Néhány gondolat és elvárás egy biztosítottról (New York City) 8/15/40 Néhány tényező, amelyek befolyásolják a befektetéseket (Salt Lake City) 10/7/43 Egy most megtervezett, a háborút követő kormányzati és gazdasági minta néhány tényezője (Chicago) 2/24/44 Javasolt, a háborút követő nemzetközi minta néhány tényezője (Los Angeles) 10/6/44 Az Egyházi Jóléti Terv alapjai (Salt Lake City) 1/24/45 A háborút követő amerikai élet néhány eleme (Salt Lake City) 11/20/45 Külföldi országoknak nyújtott állami kölcsönök (New York City) 5/29/57 Alkotmányunk néhány alapelve (Salt Lake City) Ezra Taft Benson: 3/11/53 Mezőgazdasági szabályozások (St. Paul, Minn.) 4/5/60 Világtestvériség (Salt Lake City) 5/30/60 Évnyitó beszéd (Elizabethtown, Pa.) 11/4/60 Baromfitenyésztőkhöz intézett beszéd (Versailles, Ohio) 9/22/62 Szabadságunk veszélyben van (Chicago) 9/29/62 A szabadságunkat fenyegető veszély (San Antonio, Texas) 10/10/62 A mezőgazdasági munkavégzés szabadsága (Phoenix, Arizona) 9/23/63 Őrizzük meg az emberek szabadságát (Hollywood, Calif.) 12/13/63 Ébernek és tájékozottnak kell lennünk (Logan, Utah) 12/19/63 Egy belső veszély ma (Boise, Idaho) 8

9 Előszó A utolsó napok szentjeinek számos megkülönböztető tana között van egy, amely napjainkban a kollektivizmus erői ellen vívott harcban mindent felülmúló jelentőséggel bír. Ez a tan, amelyet a szabad önrendelkezésnek neveznek, világosan ki lett fejtve a halandóság előtti nagy harc során, amelyben mindannyiunk részt vett, és amelyre a Biblia az»égi viaskodásként«utal (Jelenések 12:7). A mormonok hisznek abban, hogy az emberek szellemtesttel rendelkező külön egyénekként léteztek, mielőtt lejöttek a földre, hogy ott magukra ölthessék halandó testüket. Valójában mennyei Atyánk felismerte, hogy szellemgyermekei, amelyek mi vagyunk, nem élvezhetnék az öröm teljességét halandó testük elnyerése nélkül. A halandó élet előtti állapotunkban eleget fejlődtünk ahhoz, hogy mennyei Atyánk úgy érezte, felkészültünk erre a fizikai testre és a halandóság nyújtotta növekedés és fejlődés nagyszerű lehetőségére. Mert a halandóság egy próba, hogy meglássuk, betartjuk-e mennyei Atyánk számos parancsolatát. És a bizonyítás szabadságával élve, ha úgy döntünk, választhatjuk Isten életmódját, és végső soron olyanná válhatunk, mint Ő. Atyánk legnemesebb gyermeke, Jézus Krisztus felajánlotta, hogy megmutatja testvéreinek azt a mintát, amelyet itt a halandóságban követniük kell, ha az örökkévalóságban Istennel szeretnének élni. Volt egy másik brilliáns lélek is. Ő azzal érvelt, hogy ha Isten gyermekeit leküldik a halandóságba, és szabadon eldönthetik, hogy Isten életmódját választják-e vagy sem, sokan nem azt fogják választani. Amennyiben ez megtörténne, arra a helyes következtetésre jutott, hogy elveszítik a mindenek felett legnagyobb áldást, méghozzá azt, hogy olyanokká válhassanak, mint Isten, az ezzel járó boldogsággal együtt. Nos, hogy ezt megakadályozza, azt a javaslatot tette, hogy kényszeríteni kell Isten minden gyermekét arra, hogy a halandóságban a helyes dolgot tegyék, hogy egyetlen lélek se vesszen el, nehogy ne élvezhesse az isteni életet. Ennek a programnak a kitalálójaként nagyszerű tiszteletet és felhatalmazást is kért, amely vetekedett volna mennyei Atyánkéval. Ezt a lelket Lucifernek hívták. Lucifer kívánsága, hogy minden ember az isteni életmód szerint éljen, dicséretre méltó volt. Mindazonáltal csak egy tragikus módja létezett e cél garantálásának az erőszak. Mennyei Atya, bármennyire is szerette volna, hogy gyermekei élvezhessék az Ő életmódjával járó áldásokat, nem erőltetné rájuk. Ezért Lucifer tervét Isten elvetette, mert megszegte a szabad önrendelkezés örök és alapvető tanát, vagyis azt, hogy az embernek megadatott a jog arra, hogy eldöntse, milyen életet szeretne élni. Lucifer pedig fellázadt, és háború tört ki a mennyben. Mennyei Atyánk gyermekeinek harmada Lucifert és az ő programját támogatta, amely kikényszerítené az igazlelkűséget (Jelenések 12:4, 7-8). A másik kétharmad kisebb-nagyobb mértékben az Isten és Jézus Krisztus által javasolt szabad önrendelkezést támogatta. Lázadásuk miatt Lucifer, aki Sátánként vagy az ördögként is ismert, és követői ki lettek taszítva a mennyből (Lukács 10:18). Megtagadták tőlük a halandó test elnyeréséből származó áldásokat és előnyöket. Azóta Sátán seregei megpróbálják rávenni a halandó embereket is arra, hogy ők is lázadjanak fel Isten ellen. És az embereknek megadatott a döntés joga és választanak is (Mózes 4:1-4; Ábrahám 3:24-28; T&Sz 29:36-39). Amikor a mormonok teljes mértékben méltányolják a mennyei háború jelentőségét, azonnal felismerik Lucifer kikényszerített igazlelkűségről szóló programja és a 9

10 kollektivisták vagy az állami beavatkozást támogatók programja közötti hasonlóságot. Mert a kollektivista filozófia lényege az, hogy az emberek nagy része nem elég intelligens ahhoz, hogy önként megtegyék azt, amit a kollektivisták szerint meg kellene tenni. Ennek orvoslásaként a kollektivisták (akik úgy érzik, hogy ők az intelligensek), hatalomra törekednek, hogy az emberiség többi részét rákényszerítsék arra, hogy kövessék az ő úgynevezett felvilágosult programjaikat. És függelenül attól, hogy az embereket érintő programjaik jó vagy rossz célúak és gyakran rosszak, az állami tervkészítőknek Luciferhez hasonlóan a kényszer eszközéhez kell fordulniuk, hogy céljaikat elérhessék. A kollektivisták nem szeretik megkockáztatni annak veszélyét, hogy ha megadatik nekünk a döntési lehetőség, talán elutasítjuk azt, amely az ő őszinte vagy nem őszinte véleményük szerint a javunkra válna. Mindazonáltal még Isten, akinek az ember számára elkészített boldogságterve mindenekfelett a legnagyszerűbb program, sem kényszeríti ki az engedelmességet, ahogy a kollektivista teszi. Isten megengedi az embereknek, hogy szabadon döntsenek, hogy el akarják-e fogadni az Ő boldogságtervét, jóllehet Isten tudja, hogy vannak gyermekei, akiknek szabadon választott ösvénye nyomorúsághoz és a pokolba vezet. Amikor az ember megérti a szabad önrendelkezés feletti viszályt, amely a mennyei háborúban folyt, rendelkezik a kulccsal, hogy megértse korunk legnagyobb viszályát, amely most folyik. Ez a szabad emberek harca a mindent felölelő és állítólag mindenkinél bölcsebb állam ellen. Az államnak kényszert kell alkalmaznia ahhoz, hogy betarttassa megszámlálhatatlan, de állítólag mindennél bölcsebb direktíváit és végső soron diktatúra válik belőle. Mindenek között a mormonok kell, hogy a szabadság legelkötelezettebb harcosai legyenek. Látniuk kellene, hogy a mennyei háború tovább folytatódik itt a földön az emberek testéért és lelkéért. Hű lehet-e bármely mormon a hitéhez, és ugyanakkor támogathatja-e az állami kollektivizmus vagy intervencionizmus erőszakos programjait és szószólóit, vagy bármely olyan programot, amely hasonló irányba vezet? Az elmúlt néhány évben, miközben az evangéliumot tanulmányoztam, különös hangsúlyt fektetve az utolsó napi szent apostolok és próféták szavaira, mély benyomást keltett bennem üzenetük következetessége, ahogy életünk különböző kötelezettségeiről adnak tanácsot vallási, családi, politikai, társadalmi, szakmai, stb. Egyre egyértelműbbé vált számomra, hogy az evangélium célja az, hogy»iránymutató, az élet utazásához szolgáló térkép, olyan normák összessége [legyen], amellyel minden indítvány értékelhető.«ezzel a gondolattal egy ideje úgy éreztem, hogy rendkívül hasznos segítség lenne egy gyűjtemény, amely szervezett formában bemutatná sugalmazott vezetőink gondolatait, amiképp ezt az evangéliumi normát napjaink úgynevezett közösségi problémáiról más szóval nemzeti ügyekről szóló beszélgetéseik során alkalmazták. Valóban,»minden jelen felajánlásunkat és minden döntésünket evangéliumi normák szerint kell megítélni.«az Úr nem azért helyezett-e apostolokat és prófétákat az egyházába, hogy segítsék az egyháztagságot ennek a normának az alkalmazásában, hogy többé ne történjen meg, hogy»ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele [világi vagy lelki]?«(efézusbeliekhez 4:14.) A könyv fejezetei, a lábjegyzeteket kivéve, kizárólag a próféták szavaiból tevődnek össze. Kizárólag korábbi és jelen Első Elnökségek tagjait (három emberből álló legfelső kormányzó testület, amelynek tagja a próféta elnök és két tanácsosa), valamint a Tizenkét 10

11 Apostol Kvórumának tagjait idéztem. Amennyiben az idézett személy a kijelentések elhangzásakor vagy leírásakor az egyház elnöke volt, neve után az elnök megnevezés szerepel; máskülönben semmi nem áll a neve után. Jóllehet az Első Elnökségben szolgáló tanácsosokat és a Tizenkettek Kórumának elnökét is általában elnököknek nevezzük, az olvasó dolgát megkönnyítendő ezt a címet a könyvben kizárólag az Egyház elnökének neve mellett használjuk. Ennek oka a bevezetés után könnyebben érthető lesz. Jóllehet Joseph Smith volt a visszaállított egyház első elnöke, oly gyakran utalnak rá Joseph Smith prófétaként, hogy én is ezt a címet használtam az idézetei során ahelyett, hogy elnöknek hívnám. Az idézett személy nevét a megjelenési forrásra való utalás és dátuma, vagy olyan beszéd esetén, amely nem lett publikálva, a beszéd dátuma követi. Az idézetek dátuma gyakran bizonyítja szerzőjének profetikus meglátását jövőbeli eseményeket illetően. Néhány forrást lerövidítettem, és a rövidítések kulcsát az Előszó előtt találják. 11

12 Bevezetés Mi célja a Próféták, alapelvek és nemzeti túlélésnek? E mű, Próféták, alapelvek és nemzeti túlélés célja egy olyan gyűjtemény létrehozása volt, amelyet ennek az adományozási korszaknak és korábbi adományozási korszakok prófétái mondtak vagy írtak, akiket Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai prófétákként, látnokokként és kinyilatkozatókként támogattak az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai, a minket érintő ügyekkel kapcsolatban. Minden itt szereplő anyag megjelent a hivatalos egyházi kiadványokban, megjelentetett könyvekben vagy füzetekben, illetve újranyomtatott beszédek vagy cikkek formájában, amelyeket az idézett személy engedélyével terjesztettek. Néhány általános felhatalmazott különleges megbízást kapott; különleges adománnyal rendelkeznek; prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként lettek támogatva, amely egy különleges lelki felruházást ad nekik a népet történő tanításukat illetően. [ ] A többi általános felhatalmazottnak nem adatott meg ez a különleges adomány és felhatalmazás a tanításukat illetően; ennek következtében korláttal rendelkeznek, és tanításukban megnyilvánuló hatalmuk és felhatalmazásuk ezen korlátja az egyház minden más tisztviselőjére és tagjára vontakozik (J. Reuben Clark, EH 7/31/54). Amennyiben egy apostol felmagasztalja elhívását, ő az Úr szava a nép számára minden időben, máskülönben nem magasztalja fel az elhívását vagy az egyik, vagy a másik áll fenn. Amennyiben felmagasztalja az elhívását, szavai az örök élet és megváltás igéi azok számára, akik odafigyelnek rá az ebben a három könyvben leírt kinyilatkoztatásokhoz hasonlóan (Brigham Young, JD-6:282). John Taylor elnök kijelentette, hogy Izráel eldereinek el kellene»kezdeniük megérteni, hogy dolguk van a világban politikailag és vallásilag, hogy ugyanúgy kötelességük a helyes politikai alapelveket tanulmányozniuk, mint a vallást érintőeket, és törekedniük kell arra, hogy megismerjék és megértsék az ember társadalmi és politikai érdekeit, és megtanulják és képesek legyenek tanítani azokat, amelyek a világ érdekeit a leginkább elő tudják mozdítani«(jd-9:340). Az egyház küldetése az evangélium hirdetésére lenne korlátozva? John Taylor elnök nem így gondolta. Az egyház elnökeként azt tanította az egyháztagoknak, hogy»az evangélium hirdetése mellett van egy másik küldetésünk, mégpedig az ember szabad önrendelkezésének megőrzése és az ember szabadságának és jogainak fenntartása«(jd- 23:63). Vagy ahogy David O. McKay elnök az októberi konferencián kijelentette:»a bizonytalanság és nyugtalanság eme napjaiban a szabadságszerető emberek legnagyobb kötelessége és legfőbb feladata az egyén szabadságának, az Istenséghez fűződő kapcsolatának és Jézus Krisztus evangéliuma tantételei iránt tanúsított engedelmesség szükségességének megőrzése és hirdetése kizárólag így talál az emberiség békét és boldogságot«(kb-10/62:8). Egy ilyen kötelességgel a vállunkon»a bizonytalanság és nyugtalanság«eme napjaiban úgy tűnik, szükségünk van egy normára, egy iránymutatóra és mintegy mérőrúdra, hogy segítsen nekünk meghatározni a»helyes politikai alapelveket«. Ellenkezzünk-e azzal, hogy apostolok és próféták megpróbálnak segíteni nekünk ezt a normát megérteni és helyesen alkalmazni napjaink mindenféle problémájára, minden 12

13 nemzeti ügyre, életünk minden szakaszában? Nem lehet-e meghatározni ezt a normát az egyház alapműveinek tanulmányozásával, a próféták és élő szócsövek szavainak a tanulmányozásával, a Szentlélekre való támaszkodással és a kormányzás igaz alapelveinek tanulmányozásával, amelyeket sugalmazott Alapító Atyáink támogattak, akikre az Úr ekképp utalt:»bölcs emberek [...], akiket pontosan e célból támasztottam«(t&sz 101:80). Úgy tűnik, hogy jelenleg sok utolsó napi szent támogat olyan alapelveket és koncepciókat, amelyek nincsenek összhangban a fent említett normával, amely a vezetőnk kellene, hogy legyen. Megjövendöltetett, hogy a szenteknek az a küldetése, hogy egy nap felkelnek és megmentik az [Amerikai Egyesült Államok] Alkotmány[á]t a fenyegető pusztulástól; mégis jelenleg vannak olyanok az egyházban, akik pontosan azokat az alapelveket és koncepciókat támogatják, amelyek gyengítik és elpusztítják az Alkotmányt. Úgy tűnik,»egy hatalmas elpártolás ment végbe az amerikai demokrácia törvényétől és bizonyságától, azaz az Egyesült Államok Alkotmányától. Mint ahogy elpártolás történt az Úr Jézus Krisztus evangéliumától, elpártolás ment végbe a kormányzás azon istenadta alapelveitől, amelyeket sugalmazott emberek hagytak ránk, akik megalapították ezt a nagyszerű nemzetet«(joseph L. Wirthlin püspök, KB-10/41:70; Heber J. Grant elnök»teljes szív[é]ből«támogatta e beszéd egészét, 143. o.). Miért»pártolt el«sok utolsó napi szent a kormányzás igaz alapelveitől? Ennek sok oka van. Vannak, akiket megtévesztettek az emberi filozófiák és a hamis oktatási ideák. Nefi próféta a Mormon könyvében kijelentette: Ó, milyen ravasz a gonosznak terve! Ó, milyen hiúk, gyarlók és balgák az emberek! Mert amikor tanultak, azt gondolják, hogy bölcsek, és nem hallgatnak Isten tanácsára, mert elvetik azt, feltételezvén, hogy tudják ők maguk; bölcsességük tehát balgaság, és nem válik hasznukra. És el fognak veszni. De jó tanultnak lenni, ha hallgatnak Isten tanácsaira (2 Nefi 9:28-29). A Megváltó napjainkról beszélve azt mondta, hogy»hamis Krisztusok és hamis próféták [...] elhite[ti]k, ha lehet, a választottakat is«(máté 24:24). Nefi próféta szintén a napjainkról beszélve azt mondta, hogy Sátán»az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bujtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó. És másokat lecsendesít, és testi biztonságba ringatja őket, úgyhogy ezt mondják: Minden jól van Sionban; igen, Sion virágzik, minden jól van és így szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan, le a pokolba«(2 Nefi 28:20-21). Azok között vagyunk-e, akik azt kiabálják:»minden jól van Sionban«, hogy»valójában nem is fenyegeti semmi belülről ezt az országot«, stb.? Azok között vagyunk-e, akik megengedik Sátánnak, hogy gondosan levezessen minket a kommunizmus, a szocializmus és a jóléti állam poklába? Mielőtt az olvasó befejezi e könyv következő fejezeteit, nyilvánvalóvá fog válni a számára, hogy az úgynevezett szocialista, kollektivista, jóléti állam alapelvei nincsenek összhangban az evangélium normájával, és nem szabadna támogatnunk. A próféták szavai az igazságot képviselik. Ahogy McKay elnök mondta:»amikor elmondom azt, amiről tudom, hogy igaz, nem aggódom a következmények miatt«(kb- 10/58:59). A próféták szavait tanulmányozni kell. Szavaik ezen gyűjteménye a nemzeti ügyekkel kapcsolatban megkönnyítheti az egyháztagok számára azt, hogy tudják, mi vezetőik üzenete. Normaként fog szolgálni, amelyet napjaink úgynevezett politikai, társadalmi és gazdasági problémáira és ügyeire tudunk alkalmazni. Akik e könyv szavait 13

14 tanulmányozzák, teljesebb mértékben fogják méltányolni azt, hogy az Úr valóban inspirálta vezetőinket,»hogy erős hatalommal jó irányba vigy[ék] Sion ügyét«(t&sz 21:7). 14

15 I. rész AZ EGYHÁZ ÉS A TÁRSADALOM 1. Próféták és tanács 2. Lelki és fizikai 3. Normák és alapelvek 4. Erkölcs Lelkiség Vallás 5. Egyház és állam 15

16 Első fejezet Próféták a és tanács Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon: akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet (Ezékiel 3:17-19). Egy próféta mikor beszél prófétaként? Ez egy visszatérő kérdés. Feltették Joseph Smith prófétának, ő pedig megválaszolta. Ez írta a naplójába:»ma reggel [...] beszélgettem egy michigani párral, akik azt gondolták, hogy egy próféta mindig próféta ; de megmondtam nekik, hogy egy próféta csak akkor próféta, ha akként tevékenykedik«(joseph Smith, DHC-5:265). Ez a kijelentés világosan megkülönbözteti az egyház hivatalnokainak a hivatalos és nem hivatalos tevékenységeit és kijelentéseit. Ebben a feljegyzett kijelentésben Joseph Smith próféta elismeri különleges jogát és feladatát az egyház elnökeként és prófétájaként az Úr inspirációja alatt, hogy az egyház felvilágosítása és irányítása érdekében felhatalmazva és hivatalosan szóljon. Ugyanakkor igényt tart arra a jogára is, mindenki máshoz hasonlóan, hogy dolgozhasson és pihenhessen, pénzt keressen és játsszon, beszélgessen és megvitasson dolgokat, kinyilvánítsa a véleményét és meghallgassa mások véleményét, tanácsot és áldást adjon az egyház tagjaként. Bármikor az Úr Lelke rajta nyugszik, a próféta hivatalába elhívott férfi magáénak tudja a prófétai köntöst, és az Úr szócsöveként szól. Ilyen esetben értelmezheti Isten szavát, alkalmazhatja az adott kor körülményeire, legyen az kormányzati, társadalmi vagy gazdasági, figyelmeztethet fenyegető gonoszságra, rámutathat egy jobb útra, új igazságot hozhat napvilágra, vagy megáldhatja az igazlelkűeket az igyekezeteikben. Az ilyen inspirált beszédek mindenki számára kötelező érvényűek, akik hisznek abban, hogy az utolsó napi munka kinyilatkoztatáson keresztül érkezett és azáltal irányítják. Nincs lehetőség a megfellebbezésükre; nincs szükség az érvényességük feletti vitatkozásra. Vagy elfogadják, vagy kiteszik magukat a magánértelmezések veszélyeinek. Ezt egy modernkori kinyilatkoztatás világossá teszi:»ezért ti, az egyházat értve ez alatt, szívleljétek meg [Joseph] minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogyan ő kapja azokat, teljes szentségben járva énelőttem; mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel«(t&sz 21: 4-5). Ebben a parancsolatban nem lett korlát felállítva a próféta számára a témát, az időt vagy a helyet illetően. Az ilyen hivatalos profetikus beszédek az egyház számára általában az egyház nagy általános konferenciáin szoktak elhangozni, vagy aláírt nyilatkozatok formájában kapják meg az egyháztagok. A kifejezést»így szól az Úr«időnként használják, de nem szükséges. [...] Amennyiben a kinyilatkoztatásban új tanról vagy gyakorlatról van szó, előterjesztik az egész egyháztagság elé, hogy elfogadják azt, elismerve magának az 16

17 egyháznak a szabad önrendelkezését; miután azonban elfogadták, onnantól kezdve minden egyháztagra kötelező érvényű. Jóllehet a próféta kiléphet hivatalos szerepéből, amikor az élet napi ügyeit intézi, soha nem válhat meg attól a lélektől és befolyástól, amely a szent hivatalhoz tartozik, amelyet az Úr reáhelyezett. Az Úr munkájának elvégzésében tanúsított hit és készség, amely alkalmassá tette magas hivatalára, életét összhangba állítja az evangélium örökkévaló alapelveivel és céljaival. Noha világi mértékkel nézve gyakran szerény adományokkal és képességekkel rendelkezhet, sugalmazott irányítás alatt él, amely naggyá teszi őt az emberek között, és ezért a nem hivatalos kijelentései nagyobb súllyal bírnak, mint egyenlő vagy nagyobb tehetségekkel és tapasztalatokkal megáldott emberek véleményei, akik azonban nem rendelkeznek a prófétai hivatal hatalmával. Bölcs dolog lenne minden alkalommal és az emberi tevékenység bármely területének bármely témáját illetően hallgatni a próféta hangjára. Biztonság és végső soron boldogság származik az olyan tanács követéséből, amely a prófétától jön. A prófétai hivatalba az alázatosságuk és hajlandóságuk miatt hívják el az embereket, hogy olyanok legyenek az Úr kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Ugyanakkor a férfi, akit elhívtak a próféta hivatalába, szinte kivétel nélkül magasfokú veleszületett adománnyal, gyakran gazdag élettapasztalattal, bölcsességgel és egészséges ítélőképességgel rendelkezik. Vagyis a próféta, jóllehet csak egy ember, jó képességekkel rendelkező ember, aki képességeiben a tömeg fölé emelkedik. A szent történelem megvizsgálása során, Ádámtól a jelen időkig, azt látjuk, hogy a képességekkel rendelkező férfiakat, vagy Jetró szavával élve»istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést«(2 Mózes 18:21) hívtak el a prófétai hivatalba. Egy ilyen férfi nem hivatalos nézetei és kijelentései bármely fontos témával kapcsolatban tiszteletteljes figyelmet igényel. A bölcs emberek keresik a náluk bölcsebb és nagyobb képességekkel rendelkezők tanácsát. Az egyház minden tagja és ilyen szempontból minden ember jól tenné, ha hallgatna, sőt hallgatnia kellene annak az embernek bármely nyilvános kijelentésére vagy nem hivatalos tanácsára, akit a próféta hivatalába elhívtak. Az ember nem korlátozhatja őt mondván, hogy az emberi jólét bizonyos témáiról nem beszélhet. Krisztus egyházában a lelki és a fizikai mindig is összemosódott. A próféta tanácsának való engedelmesség egyéni és közösségi erőt és örömet szerez. Minden ember közül az Úr prófétája kellene, hogy a legnagyobb befolyással bírjon az utolsó napi szentekre. Semmilyen más ügy nem lehet nagyobb, mint Krisztus egyházának az ügye. Az egyház tagsága hogyan ismerheti fel a prófétai hangot, legyen az hivatalos vagy nem hivatalos, amikor a próféta beszél? A válasz elég egyszerű. Az, aki életében összhangban van gondolatban és gyakorlatban az evangéliummal és annak követelményeivel, aki szereti az igazságot annyira, hogy hajlandó magát alávetni, fel fogja ismerni az Úrtól jövő üzenetet. Az én nyájam ismeri a hangom, mondta a Megváltó az idők delén. Ma az Úr ezt a kulcsot adta az irányításunkhoz: Bizony mondom nektek, akit én rendeltem el és küldtem el, hogy a Vigasztaló által, az igazság Lelke szerint prédikálja az igazság szavát, vajon az igazság Lelke által vagy valamely más módon prédikálja azt? És ha valamely más módon, az nem Istentől való. Továbbá, aki befogadja az igazság szavát, vajon az igazság Lelke által vagy valamely más módon fogadja be azt? 17

18 Ha valamely más módon, az nem Istentől való. Miért van tehát az, hogy nem tudjátok megérteni és megtudni azt, hogy aki az igazság Lelke által fogadja be az igét, az úgy fogadja be azt, ahogyan az igazság Lelke által prédikálják? (T&Sz 50:17-21) Így a bizonyítás terhe a hallgatón, és nem csak a beszélőn nyugszik. Bárki, aki a próféta egy üzenetének az érvényességén vitatkozik, jól teszi, ha komoly önvizsgálatot tart. Nem vele van-e a baj? Talán nincs "ráhangolva" az igazságra. Talán nem úgy éli az evangélium törvényét, hogy reagálni tudna az igazság üzenetére. [...] Az utolsó napi szentek napi életében a legjobb, ha figyelünk a próféta tanácsára, bármely témát is érintsen, amikor beszél, legyen az technikailag hivatalos vagy nem hivatalos. Figyeljétek meg, mint mondott Brigham Young: A mindenható Úr vezeti ezt az egyházat, és nem fogja engedni, hogy félrevezessenek titeket, ha megteszitek a kötelességeteket. Hazamehettek és olyan édesen aludhattok, mint egy csecsemő édesanyja karjában, mert nem kell tartanotok attól a veszélytől, hogy vezetőitek félrevezetnek titeket, mert ha megpróbálnák, az Úr gyorsan eltörölné őket a föld színéről. Vezetőitek képességük szerint próbálják élni a vallásukat (JD-9:289). Ez olyannyira igaz ma, mint Young elnök idejében. A visszaállított egyház történelme bizonyítéka annak, hogy az egyház elnökének és prófétájának a tanácsa mindig a nép javát szolgálta. Azok, akik inkább a saját hajlamaikat követték azzal a világossággal szemben, amely az Úr földi papságának fejétől származik, soha nem profitáltak belőle. Azon vitatkozni, hogy ez vagy az a beszéd hivatalos vagy nem hivatalos, és ennél fogva kell-e neki engedelmeskedni, a legjobb esetben is hiábavaló dolog (John A. Widtsoe, 1943, Evidences and Reconciliations [Bizonyítékok és összehangolások] 1:182-7). A tanács követésének kötelezettsége. Amikor Isten tanácsot ad nekünk szolgáin keresztül, meg kell hajolnunk előtte, bármennyire is ellenkezik előítéleteinkkel; engedjünk neki, mintha maga Isten mondta volna, és érezzünk olyan tiszteletet iránta, mintha valóban elhinnénk, hogy Isten szolgáján a Mindenható inspirációja nyugszik. [...] Tudom, hogy ha fenntartás nélkül követjük Isten szolgáinak a tanácsát, amikor sugalmazást kapnak a tanácsra, mégha nem is tudnak mindent az adott témáról, áldottak leszünk, ha fejet hajtunk előtte; Isten mindent felülbírál az emberek javára, és úgy fog végződni, ahogy Isten akarja (George Q. Cannon, 1865, Gospel Truth [Evangéliumi igazság], o.). Írva vagyon:»mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nem[zedék]ében.«jogos ez a mondás. Az utolsó napi szentek azonban, akik hallgatnak az Úr igéjére a politikai, társadalmi és pénzügyi ügyeiket illetően, azt mondom, és ezt határozottan, hogy mindent összevetve magasabb szintű bölcsességre tesznek szert a sötétség fiainak bölcsességénél. Ezt az Úr Jézus Krisztus kinyilatkoztatásaiból és saját tetteim következményeiből tudom. Akik hallgattak a világi ügyeiket érintő tanácsokra, állandó jelleggel javítottak helyzetükön mind világi, mind pedig lelki értelemben (Brigham Young elnök, 1867, JD-12:118). 18

19 Példa a próféta kritizálására. Könnyű hinni a halott prófétákban, de sokkal nagyobb dolog az, ha hiszünk az élő prófétákban. Egy nap, amikor még Grant elnök élt, egy általános konferenciát követően az utca másik oldalán ültem az irodámban. Egy férfi látogatott meg, egy idősebb férfi. Rendkívül felháborodott azon, amit a konferencián néhány testvér, beleértve jómagamat, mondott. Beszédéből éreztem, hogy idegen országból származott. Miután le tudtam csendesíteni olyannyira, hogy oda tudott figyelni, megkérdeztem tőle: Miért jött Amerikába? Azért vagyok itt, mert Isten prófétája azt mondta, jöjjek. Ki volt akkor a próféta? folytattam. Wilford Woodruff. Hiszi, hogy Wilford Woodruff Isten prófétája volt? Igen, válaszolta. Hiszi azt, hogy az utódja, Lorenzo Snow elnök Isten prófétája volt? Igen. Hiszi, hogy Joseph F. Smith Isten prófétája volt? Igen, uram. Ekkor jött az öttalálatos kérdés. Hiszi azt, hogy Heber J. Grant Isten prófétája? Ezt válaszolta: Úgy gondolom, hogy csöndben kéne maradnia az öregségi nyugdíjjal kapcsolatban. b Azt mondom nektek, hogy ez a férfi ebben a helyzetben jó úton haladt az aposztázia felé. Kezdi elveszíteni az örök életre szóló lehetőségeit. És így jár mindenki, aki nem tudja követni Isten élő prófétáját (Marion G. Romney, KB-4/53:125). Tartsuk szemünket a kapitányon. Ezért veszélyes időszakokban, bármilyen érzéseim is legyenek és ahogy az engem ismerők tudják, általában minden felmerülő témáról elmondtam már a véleményemet, e tulajdonságomtól függetlenül mindig odafigyelek, és mindig is odafigyeltem arra az emberre, akit Isten e nép fölé helyezett, hogy elnököljön. Figyelem a viselkedését. Tudom, hogy az ő feladata a jeladás. Az ő feladata Sion hajója legénységének a tevékenységét irányítani. Az ő feladata, hogy meghatározza, merre kormányozzák, amennyire emberi erő szükséges ehhez; és amikor az ő részéről nincs ok az aggodalomra, amikor nyugodtnak és magabiztosnak érzi magát, tudom, hogy én is így tehetek a legnagyobb biztonsággal, és hogy ez az egész nép bízhat abban az Istenben, aki prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót helyezett népe fölé, hogy a földön felettük elnököljön (George Q. Cannon, 1883, Gospel Truth, 270). a Gyakran találjuk magunkat a próféták szavait idézve, és még mielőtt kétely merülne fel afelől, hogy mi a próféta, kijelentjük, hogy ő egy olyan személy, aki az Úristen kinevezése és sugalmazása által az igazságot mondja, ahogy a Lélek arra ösztönzi, függetlenül attól, hogy a világ mit gondol, és az emberek mit szeretnének hallani. És ezért a próféta ritkán népszerű, és a prófétaság ára mindig nagy, mert arra kérhetik, hogy azokat a dolgokat mondja, amelyek nem tetszetősek, még önmagának sem, és tömeges félreértések árhulláma ellen harcolva találhatja magát, és a történelem 19

20 beszámolói szerint megkövezik, keresztre feszítik, elűzik, megvetik, szégyenlik vagy elutasítják. Mert az igazság nem minden ember számára tetszetős, és az idő bebizonyította, hogy a többségnek nem mindig van igaza. [...] Nem fontos, hogy a próféta azokat a dolgokat mondja, amelyekkel te és én teljes összhangban vagyunk. Fontos azonban, hogy te és én teljes összhangba hozzuk magunkat azokkal a dolgokkal, amelyekről a próféta hivatalának és elhívásának megfelelően beszél (Richard L. Evans, 1939, E-42:672). b A próféták mindig is sértettek meg embereket. És semelyik próféta nem volt sértőbb Jézusnál. A világ számára a próféta mindaddig jó ember, míg halott vagy a saját dolgával foglalkozik. Ha halott, játszhatunk a szavaival, és azt mondathatunk velük, amit akarunk, hogy mondjanak. De ha él, nem mindig foglalkozik a saját dolgával. A választási időszakban azt akarjuk, hogy maradjon csendben, jóllehet időről időre elismerjük, hogy a választások döntő jelentőségű események. Istenben azonban nem akarunk hinni, hacsak azt nem mondja, amit hallani akarunk. Főleg akkor háborodunk fel, ha a próféták megmondják nekünk, mi az igaz és mi a hamis a tudományos területeken. Úgy gondoljuk, hogy nincsenek feljogosítva arra, hogy véleményt mondjanak legalábbis nem a mi területünkön. A politikatudomány szakemberei azt akarják, hogy a próféták maradjanak csendben a politikát illetően. Az evolúció szakemberei azt akarják, hogy maradjanak csendben a bibliai értelmezésekkel. És így tovább:»nincs elég téma, amelyekkel a próféták foglalkozhatnának, ahelyett, hogy beleütik az orrukat a mi dolgainkba? Foglalkozzanak a jóléti programjaikkal és a bűn problémájával. Mi majd elintézzük a többit.«így beszélnek a mai tudósok (Glenn L. Pearson & Reid E. Bankhead, A Doctrinal Approach to the Book of Mormon, 79-80). 20

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Mint van megírva (1.) 2009. január - március

Mint van megírva (1.) 2009. január - március Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (1.) 2009. január - március Tartalom 1. Az Istenség 5 2. A Szentírás 10 3. A bűn eredete 15 4. A világ teremtése 20 5. Ádám származása 25 6. A kísértés és

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások ÖNELLÁTÁS Week 3 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Intellectual Reserve, Inc., 2014, 2015 Minden jog fenntartva

Részletesebben

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Borító: Fény és Igazság: Simon Dewey

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember 1. Tartalom Isten egyháza a hét gyülekezeti

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. ATEIZMUS Idézetek Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy

Részletesebben

Saría törvény. nem muzulmánoknak. A saría törvény nem muzulmánoknak. Bill Warner. Dzsihádfigyelö

Saría törvény. nem muzulmánoknak. A saría törvény nem muzulmánoknak. Bill Warner. Dzsihádfigyelö A saría törvény nem muzulmánoknak Az iszlám egy olyan politikai rendszer, amelynek megvannak a saját törvényei: ez a saría. A saría törvény teljesen más alapelveken nyugszik, mint a mi törvényeink. A saría

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben