Az Ön kézikönyve MARES NEMO EXCEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve MARES NEMO EXCEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/2184889"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: ez a kézikönyv a használatára vonatkozó valamennyi utasítást tartalmazza. A mares köszöni választását és kéri, hogy mindig a biztonságos és felelsségteljes búvárkodás szabályai szerint merüljön. Használja sikerrel! A mares s.p.a elõzetes írásos beleegyezése nélkül az ismertet egyetlen részét sem szabad sokszorosítani, adattároló rendszerekben tárolni, vagy bármilyen formában továbbítani. A mares és a rgbm a mares s.p.a. bejegyzett védjegyei. minden más, e kézikönyvben szerepl cég- és terméknév azok tulajdonosainak bejegyzett védjegye, ill. márkaneve. A mares folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja magának a jogot, hogy a kézikönyvben bemutatott bármelyik terméken elzetes értesítés nélküli módosításokat végezzen. A mares semmilyen körülmények között nem vonható felelsségre az adatok elvesztéséért, annak okától függetlenül. FELELõssÉGTELJEs MERüLÉsi MódsZEREK tartsa be a komputer által jelzett emelkedési sebességet. mindig tartson legalább 3 perces biztonsági megállót 6 és 3 m közti mélységben. minden dekompressziós megálló után nagyon lassan emelkedjen a felszínre. kerülje a jojó merüléseket (ismételt felszínre emelkedés és merülés). merülés közben és felszínre emelkedés után fél órán át kerülje a kimerít tevékenységeket. Ha hideg vízben merül, ill. megerltet merülés esetén, jóval a no-deko határértékek elérése eltt kezdjen emelkedni. dekompressziós merülésnél hosszabbítsa meg pár perccel a felszínhez legközelebb es dekompressziós megálló idtartamát. Ismételt merülések között min. órás felszíni idközöket kell beiktatni. Ha egy nap több merülést tervez, mindig a legmélyebb merülés legyen az els. ne merüljön az elz merülésbl fennmaradó deszaturációs id leteltéig. Ha több napon keresztül ismételt merüléseket hajt végre, hetente tartson legalább egy nap szünetet. dekompressziós megállókkal végrehajtott merülés esetén háromnaponta ajánlott egy-egy nap szünetet beiktatni. kerülje a dekompressziós megállós merülést és ne merüljön 40 méternél mélyebbre, hacsak nem rendelkezik speciális képzéssel az ilyen típusú merüléshez. kerülje az ismétld "négyszög profilú" merüléseket (egy adott mélységre merülés) 18 méternél mélyebbre. merülés után, mieltt repülre ülne, várjon legalább 1, de inkább 4 órát, a divers' Alert network javaslatainak megfelelen. FiGYELMEZTETÉs csak akkor merüljön 40 m-nél mélyebbre és csak akkor végezzen dekompressziós merüléseket a nemo excel búvárkomputerrel, ha rendelkezik a megfelel engedéllyel (IAntd, naui, padi-dsat, psa, ssi, tdi, stb.) a 40 m-nél nagyobb mélységben végzett oxigénpalackos merüléshez, továbbá tökéletesen tisztában van a kockázati tényezkkel és az ilyen típusú búvárkodáshoz szükséges ismeretekkel. Az ilyen típusú merüléskor még a legképzettebb és tapasztaltabb búvároknál is nagyobb lehet a keszonbetegség kockázata, függetlenül attól, hogy milyen mszereket vagy komputert használnak. Az ilyen merüléseket végrehajtó búvároknak el kell végezniük egy tanfolyamot és tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek. FiGYELMEZTETÉs soha ne merüljön egyedül: a nemo excel nem helyettesítheti a merültárs segítségét. FiGYELMEZTETÉs Az utolsó merülést követen legalább 4 óráig ne üljön repülgépre, vagy legalábbis várjon addig, amíg a <no-fly> jel el nem tnik a nemo excel kijelzjérl. GYORsiNdíTási útmutató idõ Mód KiJELZõ Az els oldalakon gyors útmutatót talál a nemo excel búvárkomputer használatához. A "könnyen hozzáférhet" rendszernek köszönheten, a készülék funkciói között könnyedén navigálhat. A gombok tulajdonképpen minden üzemódban ugyanazt a szerepet töltik be. Használja a <+> gombot, hogy elrelépjen, ill. a <-> gombot, hogy visszalépjen, nyomja meg az <enter> gombot, hogy megersítsen egy választást, vagy az <esc> gombot, hogy kilépjen az adott üzemmódból. Ha bármelyik gombot megnyomja, automatikusan aktiválja a nemo excel búvárkomutert excel "time" (Id) üzemmódban (1. ábra). FiGYELMEZTETÉs merülés elõtt olvassa át és értse meg a teljes használati utasítást. FiGYELMEZTETÉs A nemo excel búvárkomputer kizárólag sportbúvárkodásra és nem professzionális célokra készült. FiGYELMEZTETÉs merülés te;t ( c vagy F) is. végül ebben a módban beállíthatja a hangos riasztást is.

3 A következ oldalakon részletesen bemutatjuk a különböz beállításokat. egyelre lássuk, hogyan állítható be a nemo excel búvárkomputeren a dátum és az id. Az elz oldalakon ismertetettek szerint a time (Id) menüben nyomja meg a <+> vagy a <-> gombokat, amíg a kijelzsávon a "Watchset" (óra beállítás) nem jelenik meg. nyomja meg az <enter> gombot a kiválasztás elfogadására (4. ábra). most a Watchset menüben van. A dátum És id BEáLLíTásA nyomja meg az <+> vagy <-> gombot, amíg a kijelzsávon az "adj time" felirat jelenik meg, majd nyomja meg az <enter> gombot, elfogadva a kiválasztást. 6. ábra most beállíthatja a dátumot és az idõt (7. ábra).. ábra id MENü time (Id) módban nyomja meg az <esc> gombot, hogy belépjen az Id menübe, amelyet a kijelzn megjelen "time" felirat jelez. nyomja meg a <+> vagy a <-> gombokat, végighaladva a menü tartalmán (3. ábra). 4. ábra 7. ábra nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot, megjelenítve a menü tartalmát a kijelzsávon (5. ábra). 3. ábra Id: megjeleníti az idt. ez az alapértelmezett üzemmód. Ha egy bizonyos ideig (amely a funkciótól függ) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a nemo excel automatikusan visszaáll ebbe a módba. stopwatch (Idmér): idmér funkció. Watchset (óra beállítás): beállítja a nemo excel összes "szárazföldi" funkcióit, a következ oldalakon ismertetettek szerint. MEGJEGYZÉs time módban, ha a komputer vizet érzékel, a következ ikon jelenik meg a kijelzn. Az elem élettartamának MEGJEGYZÉs Ha a,,+" gombot két másodpercig lenyomva tartja, aktiválja a háttérvilágítást. 5. ábra láthatja, hogy a percet jelz számjegyek villogni kezdenek. Az érték növeléséhez nyomja meg a <+>, csökkentéséhez a <-> gombot. nyomja le és engedje fel a gombot az érték percenkénti növeléséhez, vagy tartsa lenyomva azt a gyors növeléshez, ill. csökkentéshez. A percek beállítása után nyomja le az <enter> gombot az órák beállításához, amit hasonlóképpen végezhet el a <+> vagy <-> gombokkal. ugyanezt az eljárást használva állítsa be az id formátumát (1 óra - 4 óra) és a dátumot; kezdje a nappal, majd folytassa a hónappal és az évvel. Az év beállítását követen nyomja le az <enter> gombot a változtatások mentéséhez, minekutána a nemo excel automatikusan visszakapcsol az Id beállítása menübe. Ha nem kíván további módosításokat végezni, nyomja meg és tartsa lenyomva az <esc> gombot másodpercig, hogy visszatérjen a time (Id) módba. A nemo excel most már a helyes idt mutatja! 4 FMENü A nemo excel három különböz menü üzemmóddal rendelkezik: dive (merülés) menü, time (Id) menü és a Fmenü (8. ábra). 8. ábra Az elz oldalakon ismertettük, hogyan navigálhat a time (Id) menüben. most ismerkedjünk meg a Fmenüvel, amely az egyetlen kapcsolat a másik két menü és az "off" (kikapcsolás) funkció között (9. ábra). 9. ábra A könny használhatóság, a lehetséges értlmezési hibák elkerülése és a helyzettl függ különböz tényezk kiemelése érdekében a nemo excel három jól megkülönböztethet üzemmóddal rendelkezik. "OFF" (KiKAPCsOLT) Mód A Fmenübl beléphet off módba, amely lehetvé teszi az elemek kímélését, ha a készüléket nem használja. 10. ábra 11. ábra BEKAPCsOLás A nemo excel bekapcsolásához egyszeren nyomja meg bármelyik gombot. Bekapcsoláskor a nemo excel végrehajtja a rendszer és a kijelz öntesztelését. ez a folyamat néhány másodpercig tart. A Fmenüben válassza az "off" opciót; ezután a kijelzn megjelenik a "to off" üzenet, valamint a készülék sorozatszáma (a kijelz[sávon), amely lényeges a garancia szempontjából (lásd a garanciára vonatkozó részt). nyomja ismét meg az <enter> gombot, hogy ebbe is belépjen. most a set dive - data (merülés beállítás Adatok) módban van, amelyben beállíthatja a merülés valamennyi általános paraméterét. A MERüLÉsi PARAMÉTEREK BEáLLíTásA A set dive - data módban beállíthatja a víz típusát (amely meghatározza a komputer mélységmérési eredményeinek pontosságát) és a mértékegységet. vigyázzon, mert ebben a módban a maradéknitrogén-memória is törölhet (lásd a set dive (merülés beállítása) részt. A maximális precizitás érdekében megfelelen állítsa be a nemo excelt édesvízre ("Fresh") vagy sós vízre ("salt") (11. ábra). ezt a <+> vagy <-> gombbal teheti meg. ne feledje el gyakran ellenrizni ezt a beállítást, különösen akkor, ha a nemo excelt különböz környezetben használja: tavakban, tengerben, folyóban, úszómedencében. nyomja meg az <enter> gombot a víz beállítás elmentésére, majd folytassa a metrikus (méter és celsius) vagy angolszász (láb és Fahrenheit) mértékegységek kiválasztásával.

4 nyomja meg és tartsa lenyomva az <esc> gombot másodpercig, hogy visszatérjen a time (Id) módba. ezzel a gyors útmutató végére értünk! további információkért olvassa el a használati ismertett. kellemes merülést a nemo excellel! MEGJEGYZÉs Ha beállítás közben megnyomja az <esc> gombot, érvénytelenít minden módosítást és visszatér az eredeti értékhez; ha beállítás közben megnyomja az <enter> gombot, elfogad minden módosítást és továbblép a következ paraméterhez, vagy visszalép egy magasabb menüszintre. dive (MERüLÉsi) MENü BEáLLíTásOK gyors útmutatónk végén lássuk, hogyan kell beállítani a nemot excelt a merüléshez. A Fmenüben nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot, amíg a kijelzõsávon a "to dive mode" (merülés módba) üzenet nem jelenik meg. nyomja meg az <enter> gombot, elfogadva a választást. ezzel belép a "dive" (merülés) menübe. nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot, végighaladva a menü tartalmán. görgessen addig, amíg a "set dive" (merülés beállítása) felirat nem jelenik meg a kijelzn. Itt beállíthatja a komputer üzemmódját a merüléshez (lásd az alábbiakban), valamint az általános merülési paramétereket, mégpedig a következképpen. nyomja meg az <enter> gombot, hogy belépjen a "set dive" módba. A kijelzsávon a "data" (Adatok) felirat jelenik meg (10. ábra). 5 Nemo Excel búvárkomputer set TiME (id BEáLLíTásA) A set time módban beállíthatja a készülék kijelzjén time módban megjelen összes információt. A set time (Id beállítás) az alábbiakat tartalmazza (1. ábra): AdJ TiME (idõ BEáLLíTás) A riasztás a f kijelzn látható idre vonatkozik, ami lehet az els vagy a második idzóna is. Az alábbi bekezdés a második idõzóna engedélyezését és beállítását ismerteti. MEGJEGYZÉs A riasztási id formátum (1 óra - 4 óra) az elsõdleges idõkijelzés formátumától függ. A riasztás beállításához set time (Idõ beállítás) módban nyomja meg az <enter> gombot, engedélyezve a riasztást (a kijelzsávon az "on" felirat jelenik meg) (14. ábra). 14. ábra 1. ábra 13. ábra Adj time (Id beállítás): állítsa be az órát és a formátumot (12 vagy 24 óra), valamint a dátumot. Alarm (riasztás): a riasztás beállítása valamint ki- és bekapcsolása. nd time (második id): engedélyezi és beállítja a második idzónát. temp (Hõm.): kiválasztja a mértékegységet. Beep (Hangjelzés): engedélyezi az id jelzését. A "parancsikon az idbeállítási funkciókhoz" fejezetben ismertetettek szerint, a beállítások gyorsabb eléréséhez az Id funkció közvetlenül elhívható a time (Id) módból is. AdJ TiME (idõ BEáLLíTás) Amint azt a gyors útmutató röviden ismertetjében láthatta, az Adj time (Id beállítás) menü az els idzóna dátumának és idejének beállítására szolgál. kiválasztható a az elsdleges id kijelzési formátuma is (1 óra - 4 óra) (13. ábra). set time (Id beállítása) módban nyomja meg a <+> vagy <-> gombot, amíg a kijelzsávon az "Adj time" felirat nem jelenik meg, majd nyomja meg az <enter> gombot, elfogadva választást. A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. nyomja le és engedje fel a gombot az érték egységenkénti növeléséhez vagy tartsa lenyomva azt a gyors növeléshez, ill. csökkentéshez. Az <enter> gomb lenyomásával elmentheti a beállított értékeket. Amint az az ábrán is látható, elbb az idt, majd a formátumot és végül a dátumot kell beállítania. A nemo excel minden üzemmódban a kiválasztott idformátumot használja: riasztás, második idzóna, merülési napló, idmér. MEGJEGYZÉs Ha beállítás közben megnyomja az <esc> gombot, érvénytelenít minden módosítást és visszatér az eredeti értékhez; ha beállítás közben megnyomja az <enter> gombot, elfogad minden módosítást és továbblép a következ ponthoz, vagy visszalép egy magasabb menüszintre. nyomja meg még egyszer az <enter> gombot, hogy hozzáférjen a funkcióhoz és beállítsa a riasztási idt. Ha a riasztás be van kapcsolva, a beállított idpontban a nemo excel egy perces hangjelzést ad. A hangjelzés megaszakításához nyomja le bármelyik gombot. MEGJEGYZÉs A nemo excel másnap automatikusan újraaktiválja a riasztást; ennek elkerülésére a set time AlArm részen kapcsolja ki a riasztást. MEGJEGYZÉs a riasztási funkció le van tiltva merülés módban. MEGJEGYZÉs time (Id) módban az ikon azt jelzi, hogy a riasztás be van kapcsolva. Azonban dive - Free dive módban azt jelzi, hogy a hangjelzések 6 2Nd TiME (MásOdiK idõ) A nemo excel lehetvé teszi második id beállítását.

5 ez hasznos lehet, amikor utazik és az idzónák eltérnek (15. ábra). set BEEP (A hangjelzés BEáLLíTásA) Az id hangjelzés beállításai (óránkénti hangjelzés) csak a time (Id) mód funkcióra érvényesek (17. ábra). idõ ez a nemo excel búvárkomputer normál (alapértelmezett) kijelzési módja. Amint azt a gyors útmutatóban is ismertettük, a <+> és a <-> gomb a további információk megtekintésére szolgál: dátum, második id, riasztás, hmérséklet. ezek a részletek 10 másodpercig láthatók. AIr, ean vagy Bt üzemmódban végzett merülést követen a nemo excel will továbbra is mutatja a deszaturációs és a merüléstilalmi idt, amíg mindkett nullára nem csökken. nitrox merülés esetén látható a cns százalékérték is. Amellett, hogy ezek az értékek a kijelzn láthatók, még a fenti adatok is megtekinthetk (19. ábra). 17. ábra 15. ábra set hourbeep (óránkénti hangjelzés BEáLLíTásA) Ha a Hour Beep (óránkénti hangjelzés) be (on) van kapcsolva, a nemo excel minden óra kezdetén rövid hangjelzést ad. MEGJEGYZÉs A második id formátuma (1 óra - 4 óra) azonos lesz az els id formátumával. A második idzóna engedélyezéséhez görgesse a menüt a "set time - nd time" (második idõ beállítása) menüponthoz, majd nyomja meg az <enter> gombot (a kijelzsávon az "on" felirat jelenik meg). nyomja meg még egyszer az <enter> gombot, megkezdve a második id beállítását, és tegye ugyanazt, mint az els id beállításánál. Ha engedélyezi, a második id az elsdleges idkijelzn jelenik meg. MEGJEGYZÉs ez az ikon time (Id) módban jelenik meg és jelzi, hogy a második id aktív. stopwatch (idõmérõ) A time (Id) menü idmér funkciót is tartalmaz ("Idmér"). ebben a funkcióban az óra indítható és leállítható a <+> gombbal. Ha megnyomja a <-> gombot, amikor az idmér áll, kitörli az idt, ha megnyomja, amikor az idmér mködik, rögzíti egy megtett szakasz (menet) idejét. A megtett szakasz (menet) ideje 10 másodpercig jelenik meg a kijelzn egy villogó "lap" felirattal együtt. ezalatt megnyomhatja a <-> gombot egy újabb menet rögzítéséhez, vagy a <+> gombot, hogy megállítsa az órát (18. ábra). 19. ábra set TEMP (hmérséklet BEáLLíTásA) A set time (Id beállítás) menüben található set temp (Hm. beállítása) menüponttal kiválaszthatja a hmérsékletméréshez használt mértékegységet (celsius vagy Fahrenheit) a metrikus vagy angolszász mértékegységek beállításával (16. ábra). MEGJEGYZÉs ez az ikon addig látható a kijelzn, amíg a repülési tilalom számlázója nullázódik. A KiJELZõ TEsTRE szabása A nemo excel kijelz testre szabható, megjelenítve az alábbi információk valamelyikét a kijelzsávon. dátum; második idõ; üres mez (alapértelmezett). 18. ábra Az az idmér funkcióból való kilépéshez meg kell állítania az órát, majd meg kell nyomnia az <esc> gombot. A kijelz testre szabásához lépjen a kívánt adathoz a <+> vagy a <-> gombbal. A 10 másodperces kijelzési id letelte eltt nyomja meg a <-> gombot másodpercre (0. ábra). 16. ábra 7 Nemo Excel búvárkomputer FiGYELMEZTETÉs merülés elõtt olvassa át és értse meg a teljes használati utasítást. FiGYELMEZTETÉs merülés elõtt gyzdjön meg, hogy a mértékegységeket helyesen állította be. egy helytelen beállítás félreértésekhez és hibákhoz vezethet merülés közben. set dive data (21. ábra) set dive - data - del TissuE (MERüLÉs BEáLLíTásA AdATOT -szövet TöRLÉsE) 0. ábra ezzel a funkcióval lehet törölni a szövetek maradéknitrogén memóriáját (. ábra). Az alapértelmezett üres mez visszaállításához lépjen az üres mezhöz és nyomja le a <-> gombot másodpercre (. ábra). PARANCsiKON AZ idbeállítás FuNKCióhOZ Az Idbeállítási mveletek - dátum, második id, riasztás és hmérséklet beállítás - felgyorsításához a nemo excel parancsikonokat tartalmaz a "Watchset" (óra beállítás) menüben. nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot, hogy hozzáférjen a beállítások valamelyikéhez a parancsikonok segítségével. A 10 másodperc kijelzési idõ letelte elõtt nyomja meg az <enter> gombot másodpercre. ezzel közvetlenül a kiválasztott beállításhoz léphet. set dive (MERüLÉs BEáLLíTásA) A set dive Mód A KövETKEZ PARAMÉRETEK PROGRAMOZásáRA szolgál:. ábra Set dive (MerüléS beállítás) data (adatok) meter - celsius / láb - Fahrenheit sós víz/édesvíz maradéknitrogén-memória törlése Set dive (MerüléS beállítás) Mód air (leveg) Magasság Személyi korrekciós tényezõ Nem kontrollált emelkedés Hangjelzés Nitrox O százalék Maximum PPO Magasság Személyi korrekciós tényezõ Nem kontrollált emelkedés Hangjelzés

6 ábra set dive - data módban görgesse végig a menüpontokat, amíg meg nem jelenik a villogó "delete" felirat. nyomja meg az <enter> gombot, megersítve az opciót; ezután villogó "no" felirat jelenik meg. nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot, átkapcsolva errl a feliratról "ok"-ra. ezután, ha az "ok" felirat megjelent, nyomja meg az <enter> gombot, törölve a maradéknitrogén-memóriát. Ha nem kívánja törölni a maradéknitrogénmemóriát, nyomja meg az <esc> gombot vagy amikor a "no" felirat látható a kijelzn, nyomja le az <enter>-t. A set dive - data módban kiválaszthatja a víz típusát (édes- vagy sós víz), amely meghatározza a komputer mélységmérési eredményeinek pontosságát, valamint a mértékegységet (metrikus vagy angolszász) és a maradéknitrogén-memória törlését. A maximális precizitás érdekében a lehetõ legpontosabban határozza meg a víz típusát és állítsa be a nemot excel édesvízre ("Fresh") vagy sós vízre ("salt"). ezt a beállítást gyarkran ellenrizze, különösen ha a készüléket eltér környezetben használja (tó, tenger, úszómedence). A legutolsó menüpont után nyomja meg az <enter> gombot, visszatérve a set dive menübe. MEGJEGYZÉs ha beállítás közben megnyomja az <esc> gombot, érvénytelenít minden módosítást és visszatér az eredeti értékhez; ha beállítás közben megnyomja az <enter> gombot, elfogad minden módosítást és továbblép a következ ponthoz, vagy visszalép egy magasabb menüszintre. FiGYELMEZTETÉs ezt az opciót csak tapasztalt búvárok használhatják. Az a búvár, aki törli a maradéknitrogén-memóriát, nem használhatja a készüléket ismétld merülésekhez. e mveletet követen ne merüljön a nemo excel komputerrel, ha az elmúlt 4 órában már merült. Szabad merülés Hangjelzés a maximális merülési id elérésénél A maximális merülési id beállítása Hangjelzés a maximális merülési mélység elérésénél A maximális merülési mélység beállítása A felszíni idközök hangjelzése A felszíni idközök beállítása A mélységi idõközök hangjelzése A mélységi idõközök beállítása set dive (MERüLÉs BEáLLíTás) - Mód A set dive - mode részben a merülés tervezett típusának paramétereit állíthatja be. ez a rész a srített levegs merüléseket foglalja magában. 8 LEvEGõ tengerszint feletti magasság személyi korrekciós tényezõ nem kontrollált emelkedés Hangjelzés MEGJEGYZÉs nitrox merülés után srített levegs ismételt merüléshez a komputert "nitrox" üzemmódban 1% o értékre állítva kell használni. így a cns % számítás aktív marad. A pf 0 program nem ad meg további biztonsági határt. FiGYELMEZTETÉs A hangjelzést csak tapasztalt búvárok kapcsolhatják ki, akik teljes felelsséget vállalnak a következményekért. ez az ikon, amely a merülés közben jelenik meg, jelzi, hogy van-e személyes korrekciós tényez beállítva és ha igen, milyen szintre. MEGJEGYZÉs merülés közben ez a beállítás nem módosítható. ezért merülés eltt figyelmesen ellenrizzen minden beállítást. MEGJEGYZÉs a mélységi megállók hangjelzései mindig aktívak maradnak. set (BEáLLíTás) - AiR (LEvEG) ALTiTudE (MAGAssáG) Ha belép ebbe a funkcióba, az aktuális magassági program jelenik meg a kijelzn (p0, p1, p, p3). A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. Az <enter> gomb lenyomásával megersítheti a kiválasztott oxigén százalékot és továbbléphet a következ beállításhoz. Magassági programok: p0 (0-700 m) p1 ( m) p ( m) p3 ( m) set dive (MERüLÉs BEáLLíTás) Mód A set dive - mode részen a merülés tervezett típusának általános paramétereit állíthatja be, hasonlóképpen az elzekben ismertetett leveg beállításhoz. ez a rész a nitrox gázkeverékes merüléseket tartalmazza. FiGYELMEZTETÉs A búvárkomputer nem képes megelzni bizonyos dekompressziós problémákat. A komputer nem tudja számításba venni az egyén fizikai kondícióját, ami napról napra változhat. A saját biztonsága érdekében rendszeresen vegyen részt általános orvosi ellenrzésen. NiTROX A nitrox merülések általános paraméterei azonosak a srített levegs merülések (Air) paramétereivel, azzal a különbséggel, hogy megadható az oxigén mennyisége százalékban és a maximális részleges nyomás. az oxigén százalékaránya (%O ) a Nitrox gázkeverékben; az O maximális részleges nyomása (PPO ); magasság; személyi korrekciós tényezõ; nem kontrollált emelkedés; hangjelzések.

7 2 2 2 set (BEáLLíTás) - AiR (LEvEGõ) FAsT AsC (GYORs EMELKEdÉs) FiGYELMEZTETÉs ne merüljön hegyi tavakban, mieltt megbizonyosodott volna arról, hogy a megfelel magassági program van kiválasztva. set (BEáLLíTás) - AiR (LEvEG) PERsONAL CORRECTiON FACTOR (személyi KORREKCiós TÉNYEZ) A nemo excel rendelkezik személyes korrekciós tényezvel, amelyet a biztonság növelése érdekében beállíthat, hogy az algoritmust még megbízhatóbbá tegye. A korrekciós tényez tapasztalatlan búvárok számára hasznos, kimerít vagy hosszabb szünetek után végzett merülések esetén (3. ábra). ezzel engedélyezhet vagy letiltható a "stop" funkció nem kontrollált emelkedés esetén, megelzve a komputer letiltását gyors emelkedés után. ezzel az oktatók számára hasznos funkcióval elkerülhet a komputer letiltása vészemelkedés gyakorlásakor. Belépéskor megjeleníti az aktuális beállítását ("on" (Be) vagy "off" (ki)). A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. Az <enter> gomb lenyomásával elmentheti a módosításokat és továbbléphet a következõ beállításhoz. ebben a részben csak a nitrox merülésekre jellemz két paramétert ismertetjük. ezért a felhasználónak javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át a "set dive - mode - Air" részt, mieltt továbblép a nitrox fejezethez. FiGYELMEZTETÉs A felhasználónak javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a "set dive - mode Air" fejezetet, mieltt továbblép a nitrox fejezethez. set (BEáLLíTás) - AiR (LEvEGõ) AL BEEP (MAGAss. hangjelzés) ezzel a funkcióval engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a hangjelzéseket. Belépéskor megjeleníti az aktuális beállítását ("on" (Be) vagy "off" (ki)). A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. Az <enter> gomb lenyomásával elmentheti a módosításokat és továbbléphet a következõ beállításhoz. FiGYELMEZTETÉs oxigénnel dúsított keverék használata a srített levegs merüléstl eltér veszélyeket hordoz magában. A búvárnak tudatában kell lennie ezeknek a veszélyeknek, hogy elkerülhesse azokat. FiGYELMEZTETÉs A túl gyors emelkedési sebesség növeli a dekompressziós betegség kialakulásának veszélyét. 3. ábra FiGYELMEZTETÉs ezt a funkciót csak tapasztalt búvárok használhatják, akik vállalják a letiltás inaktiválásából adódó következményeket nem kontrollált emelkedés esetén. 9 Nemo Excel búvárkomputer set (BEáLLíTás) - NiTROX - %O dive (MERüLÉs) A nemo excel négy különböz merülési típust kezel: Könnybúvár merülés AIr (leveg) nitrox (ean) merülési id (nyomásmér) Szabad merülés szabad merülés set dive módban kiválaszthatja a kívánt merülési típust és beállíthatja a merülés általános paramétereit. ebben a részben a scuba merülések beállításait (leveg - nitrox - merülési id) ismertetjük. A kijelz négy szakaszra van felosztva, hogy merülés közben a nemo excel mködése könnyebben érthet legyen. Merülés elõtt Dive (Merülés) emelkedési id (id a felszínig) dekompressziós megállók mélységi megállók emelkedési sebesség Biztonsági megálló Felszínre emelkedés Felszíni üzemmód mellett az elem maradék élettartama kb. két szabványos merülésre elegend, ezért tanácsos azonnal kicserélni azt. Ha a feszültség jelz "1 óra" alá csökken, a nemo excel letiltja a búvárkomputert és csak az Id funkció marad aktív. Azonnal cserélje ki az elemeket, hogy a búvárkomputert beindítsa. MEGJEGYZÉs ha a predive (merülés eltt) mód 10 percnél tovább tart és egy gombot sem nyom meg, a nemo excel visszaáll time (Id) módba. MEGJEGYZÉs minden merülés eltt ajánlatos belépni a set dive módba és ellenrizni a paraméterek beállításait. 2 A nitrox gázkeverék oxigéntartalmának százaléka 1% és 50% között állítható be, 1%os lépésekkel. A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. Az <enter> gomb lenyomásával megersítheti a kiválasztott oxigén százalékot és továbbléphet a következ beállításhoz (4. ábra). FiGYELMEZTETÉs merüléskor tanácsos a nemo excel komputert mindig predive (merülés eltti) módba kapcsolni. ezzel biztosítható a helyes mködés akkor is, ha a nedvességérzékelkön só, olaj vagy egyéb van lerakódva. még a merülés legelején minden esetben ellenrizze, hogy a búvárkomputer be vane kapcsolva. 4. ábra set (BEáLLíTás) - NiTROX - PPO 2 A nemo excel hangjelzést ad, amikor az oxigén részleges nyomása eléri az elzetesen meghatározott határértéket.

8 ez a határérték minimum 1, bar és maximum 1,6 bar között módosítható, 0,1 bar-os lépésekkel. A beállítások módosításához nyomja meg a <+> vagy a <-> gombot. Ha ezt az értéket módosítja, a nemo excel megjeleníti a maximális merülési mélységet, amely kompatibilis a beprogramozott oxigén százalékkal és a maximális részleges nyomással. Az <enter> gomb lenyomásával elmentheti a módosításokat és továbbléphet a következõ beállításhoz (5. ábra). PREdivE (MERüLÉs ELTT) - AiR (LEvEG) ez az üzemmód addig aktív, amíg a búvár eléri az 1, méteres mélységet. A következõ adatok jelennek meg (6. ábra): merülés típusa (leveg); mértékegység (m- c vagy - F); víz típusa (sós, édes); magassági program (ha engedélyezett) és szint; személyi korrekciós tényez (ha engedélyezett) és szint; elemek feszültésgi szintje. dive - AiR "NO-dEKO MERüLÉs" Ha a búvár 1, méter alá merül, a nemo excel automatikusan átkapcsol dive módba és elkezdi a merülési adatok megjelenítését. Ha ez a mód 0 másodpercnél tovább tart, a nemo excel elkezdi az adatok rögzítését a merülési naplóba (7. ábra). 7. ábra 5. ábra FiGYELMEZTETÉs Fontos a gázkeverék oxigénszázalékának pontos beállítása, hogy a következ paramétereket illeten pontos eredményt kapjon: fennmaradó no deko id; dekompressziós megállók idtartama; figyelmeztet riasztás a megengedett maximális ppo túllépése esetén. 6. ábra A rendszer az elemek feszültségi szintjét grafikusan ábrával jelzi, a kijelz peremén. Ha a jelzés "6 óra" alá csökken, ajánlatos azonnal kicserélni az elemeket mieltt egy új merülésbe kezd, különösen ha hideg vízben merül, vagy ha hosszabb idtartamú merülést tervez. ne merüljön, ha az elemek maradék feszültségi szintje 5%-nál alacsonyabb (grafikusan a kijelz egy negyedének megfelel). Ha az elemek feszültségi szintje " óra" alá csökken, megjelenik az "alacsony elemfeszültség" ikon. ez esetben a komputer lefogja tiltani a háttérvilágítást. e feltételek A következõ adatok jelennek meg: aktuális mélység ("m" vagy "láb" egységben); a maradék no deko id percekben. "no deco" ikon; a merülés idtartama percben, amely analóg formában látható a számlap peremén. a magasság program és a személyes korrekciós tényezõ ikonjai (ha engedélyezett). A megjelenítõ sávon az alábbi paraméterek valamelyike tekinthetõ meg a hõmérséklet ( c vagy F egységekben) a merülés eddig mért ideje (merülési idõ) számokban. vagy a hõmérséklet ( c vagy F egységekben) az elsõdleges idõ. 10 dive - AiR dive módban a gombok különböz funkciókkal rendelkeznek (8. ábra): dive - AiR "dekompressziós MEGáLLós" MERüLÉs Ha a hangjelzést követõen a búvár nem kezd emelkedni, a nemo excel elkezdi a dekompressziós megállóval végzett merülés számítását, amire a,,deco" jel megjelenése és hangjelzés figyelmeztet. ebben az üzemmódban a következ adatok kerülnek kijelzésre (9. ábra): id A FELsZíNiG (EMELKEdÉsi id) A vízfelszín eléréséhez szükséges teljes emelkedési id az alábbiak összege : a különböz dekompressziós megállók idtartama; az emelkedéshez szükséges id, 10 m/perc emelkedési átlagsebességgel számolva bármilyen mélységi megálló. dekompressziós MEGáLLóK A nemo excel azt is figyeli, hogy a dekompressziós megállót a búvár megfelelen hajtotta-e végre; két ikon grafikusan mutatja, hogy a mit kell tennie a búvárnak. háromszög: a dekompressziós megálló mélysége megfelelõ; felfelé mutató háromszög: a búvár az ajánlott dekompressziós szint alatt van, emelkedjen! lefelé mutató háromszög: a búvár az ajánlott dekompressziós szint felett van, süllyedjen! 8. ábra <+> gomb: ideiglenesen helyettesíti az aktuális mélységmérés kijelzését a maximális mélységgel (5 másodpercig, majd a kijelz visszatér az aktuális mélység megjelenítéséhez); ha a gombot másodpercig lenyomva tartja, aktiválja a háttérvilágítást. <-> gomb: cseréli a megjelenít sávon látható információkat. <enter> gomb: ideiglenesen megjeleníti (10 másodpercig) a merülési paraméter beállításokat, amint ezek a predive (merülés eltt) módban megjelennek. <esc> gomb: merülés közben ez a gomb inaktív. 9. ábra Ha a búvár 30 cm-rel túllépi a dekompressziós megálló mélységét, akkor villogni kezd a,,lefelé mutató háromszög" ikon; ha azt 1 m-rel lépi túl, akkor az ikon villogása folytatódik, és hangjelzés hallatszik.

9 ezek a figyelmeztetések addig maradnak aktívak, amíg a búvár eléri a megfelel mélységet. FiGYELMEZTETÉs "deco" ikon; aktuális mélység ("m" vagy "láb" egységben); a legmélyebb dekompressziós megálló mélysége ("m" vagy "láb" egységben) a legmélyebb dekompressziós megálló idtartama; a merülés eddig mért idtartama percben, amely analóg formában látható a számlap peremén; a magasság program és a személyes korrekciós tényezõ ikonjai (ha engedélyezett). A megjelenítõ sávon az alábbi paraméterek valamelyike tekinthetõ meg emelkedési id, azaz a vízfelszín eléréséhez szükséges teljes id; hõmérséklet ( c vagy F egységekben). vagy az emelkedési idõ, a merülés eddig mért ideje (merülési idõ) számokban. vagy az emelkedési idõ, az elsõdleges idõ. A gombok funkciói azonosak az elz "nodeko merülés" részben leírtakkal. soha ne emelkedjen a helyes dekompressziós szint fölé. FiGYELMEZTETÉs Ha a "kihagyott dekompressziós megállás" jelzés bekapcsol, a deszaturáció számítása leáll, és csak akkor folytatódik, ha a búvár visszatér a megfelel mélységbe. MEGJEGYZÉs Ha a dekompressziós megállót a búvár több, mint 1 méterrel elhibázza és az több, mint három percig tart, a komputer kihagyott deko módba kapcsol és a kijelzn megjelenik a megfelel ikon. ebben az esetben, ha a felszínre emelkedés után a búvár ismételt merülést kísérel meg, a nemo excel csak mélységmérként és idszámlálóként (Bt mód) funkcionál. FiGYELMEZTETÉs A háttérvilágítás folyamatos használata drasztikusan csökkenti az elemek élettartamát. MEGJEGYZÉs Ha a maradék no deko id 1 percre csökken, a komputer hangjelzést ad és figyelmezteti a búvárt, hogy a dekompressziós határok átlépéséhez közeledik. 11 Nemo Excel búvárkomputer MÉLYsÉGi MEGáLLóK MEGJEGYZÉs merülés közben, ha a feltételek érvényesek, a nemo excel egy "deep" ikont jelenít meg a kijelzn. ez hasznos lehet mélységi megálló betervezéséhez emelkedés közben. MEGJEGYZÉs Ha merülés közben lenyomják az <esc> gombot, akkor a nemo excel ideiglenesen kijelzi a becslés alapján meghatározott szükséges mélységi megállót. Az emelkedés közben megjelenített adatok változhatnak a búvár viselkedésétl függen. A búvárnak ellenriznie kell ezeket az adatokat emelkedés közben, hogy a becsült megállóról pontosabb információi legyenek. EMELKEdÉs A mélység csökkenése aktivál egy algoritmust az emelkedési sebesség figyelésére, ami m/ perc egységben és grafikusan is látható, lásd az ábrát. Ha a búvár sebessége meghaladja a 1 m/perc-et, a "slow" (lassíts) üzenet jelenik meg a kijelzn és a nemo excel hangjelzést ad, amely addig tart, amíg az emelkedési sebesség visszaáll a maximális megengedett érték alá (1 m/perc). A hangjelzéssel azonos idben a komputer elkezdi a "nem kontrollált emelkedés" figyelését. egy emelkedés akkor számít "nem kontrollált" emelkedésnek, ha a búvár a hangjelzéstl számított mélység két harmadának megfelel távolságon keresztül átlépi a megengedett maximális sebességet. ez a kritérium csak a 1 m alatti bekapcsolt riasztásra érvényes. nem kontrollált emelkedés esetén, felszínre emelkedéskor a nemo excel letiltja a merülési mód nitrox és a leveg funkcióit, és kizárólag mint id- és nyomásmér (Bt) mködik tovább. A többi üzemmód aktív marad (31. ábra) ábra 30. FiGYELMEZTETÉs 34. ábra további információkat lásd az ismertet "Id" c. fejezetében. oxigénnel dúsított keverék használata a srített levegs merüléstl eltér veszélyeket hordoz magában. A búvárnak tudatában kell lennie ezeknek a veszélyeknek, hogy elkerülhesse azokat. FiGYELMEZTETÉs Ha a repüléstilalmi jel aktív ne üljön repülre és ne utazzon a tengerszinthez képest magasan elhelyezked területekre. FiGYELMEZTETÉs A nemo excelt oxigéndús keverékekkel (nitrox) végrehajtott merüléshez csak megfelel vizsgával rendelkez tapasztalt búvárok használhatják. A megfelel gyakorlat hiánya komoly sérüléseket okozhat. 36. ábra FiGYELMEZTETÉs ppo riasztáskor azonnal emelkedjen addig a szintig, ahol a riasztás megsznik. MEGJEGYZÉs A kijelzett maximális mélység hozzávetleges érték, amely a vízre, a hmérsékletre, a tengerszint feletti magasságra, stb. vonatkozó beállításoktól függ. merülés közben a tényleges maximális mélységet a szövetekben ténylegesen felgyülemlett ppo alapján kell meghatározni.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) dive (MERüLÉs) - NiTROX (EAN) A gázkeverék alacsonyabb nitrogéntartalmának köszönheten az oxigéndús keverékekkel történ merülés esetén a no-deko határok növelhetek ugyanolyan típusú levegs merüléshez viszonyítva. ugyanakkor a magasabb oxigéntartalom oxigénmérgezést okozhat, ami srített levegs merüléseknél nem fordulhat el. nitrox módban a nemo excel a merülés idejébl, a mélységbl és a megadott oxigén% értékébl kiindulva kiszámolja az oxigénmérgezés fokát és figyelmeztet, hogy a biztonságos oxigénfogyasztás határain belül maradjunk. A nitrox merüléshez a set dive - mode menübeállításokban ki kell választani a nitrox opciót. A nemo excel a nitrox merüléseket a srített levegs merülésekhez hasonlóan kezeli, a dive mód aktiválásával azonos funkciókkal és eljárásokkal. A srített levegs és nitrox merülés között az egyetlen különbség a kritikus nitrox paraméterek figyelése és kijelzése a normális merülési paraméterek mellett (az elz fejezetben ismertetve). Az alábbi rész bemutatja a nitrox merülési paramétereket és a különbségeket az adatmegjelenít képernyk között. FiGYELMEZTETÉs ezért a felhasználónak javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a srített levegs merülésre vonatkozó fejezetet, mieltt továbblép a nitrox fejezethez. általános NiTROX MERüLÉsi PARAMÉTEREK OXiGÉN RÉsZLEGEs NYOMásA Amikor a búvár eléri azt a mélységet, ahol a ppo szintje meghaladja a maximális beállított értéket (1, 1,6 Atm), a nemo excel riaszt, amit az alábbiak jeleznek: villogó mélységjelzés; hangjelzés. A riasztás mindaddig aktív marad, amíg a búvár fel nem emelkedik olyan mélységbe, ahol az oxigén részleges nyomása (ppo ) ismét a megengedett határok közé csökken (35. ábra). PREdivE (MERüLÉs ELTT) NiTROX (EAN) ez az üzemmód addig aktív, amíg a búvár eléri az 1, méteres mélységet. A következõ adatok jelennek meg: merülés típusa (ean); mértékegység (m- c vagy - F); víz típusa (sós, édes); magassági program (ha engedélyezett) és szint; személyi korrekciós tényez (ha engedélyezett) és szint; elemek feszültésgi szintje. Az elem feszültségi szintjét grafikusan látható, a kijelz peremén. Ha a jelzés "6 óra" alá csökken, ajánlatos azonnal kicserélni az elemeket mieltt egy új merülésbe kezd, különösen ha hideg vízben merül, vagy ha hosszabb idtartamú merülést tervez. ne merüljön, ha az elemek maradék feszültségi szintje 5%-nál alacsonyabb (grafikusan a kijelz egy negyedének megfelel). Ha az elemek feszültségi szintje " óra" alá csökken, megjelenik az "alacsony elemfeszültség" ikon. ez esetben a komputer lefogja tiltani a háttérvilágítást. e feltételek mellett az elem maradék élettartama kb. két szabványos merülésre elegend, ezért tanácsos azonnal kicserélni azt. Ha a feszültség jelz "1 óra" alá csökken, a nemo excel letiltja a búvárkomputert és csak az Id funkció marad aktív. Azonnal cserélje ki az elemeket, hogy a búvárkomputert beindítsa. FiGYELMEZTETÉs merülés eltt ellenrizze, hogy a nitrox merülési paramétereket helyesen állítottae be: a gázkeverék oxigéntartalmának százalékos értéke és az oxigén részleges nyomása, amely meghatározza a merülés maximális megengedett mélységét. 35. ábra 13 Nemo Excel búvárkomputer A megjelenítõ sávon az alábbi paraméterek valamelyike tekinthetõ meg az o értéke százalékban; a cns értéke százalékban. vagy a hõmérséklet ( c vagy F egységekben) a merülés eddig mért ideje (merülési idõ) számokban. vagy a hõmérséklet ( c vagy F egységekben) az elsõdleges idõ. MEGJEGYZÉs ha a predive (merülés eltt) mód 10 percnél tovább tart és egy gombot sem nyom meg, a nemo excel visszaáll time (Id) módba. MEGJEGYZÉs minden merülés eltt ajánlatos belépni a set dive módba és ellenrizni a paraméterek beállításait, különösen a nitrox paramétereket. FiGYELMEZTETÉs merüléskor tanácsos a nemo excel komputert mindig predive (merülés eltti) módba kapcsolni. ezzel biztosítható a helyes mködés akkor is, ha a nedvességérzékelkön só, olaj vagy egyéb van lerakódva. még a merülés legelején minden esetben ellenrizze, hogy a búvárkomputer be vane kapcsolva. MEGJEGYZÉs A gombok funkciói azonosak a srített levegs merülésnél leírtakkal. A megjelenítõ sávon az alábbi paraméterek valamelyike tekinthetõ meg emelkedési id, azaz a vízfelszín eléréséhez szükséges teljes id; a cns értéke százalékban.

Az Ön kézikönyve ROUTE 66 MAXI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2323079

Az Ön kézikönyve ROUTE 66 MAXI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2323079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ROUTE 66 MAXI. Megtalálja a választ minden kérdésre az ROUTE 66 MAXI a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

El szó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6

El szó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6 Verzió szám: 1.5 TARTALOM Elszó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6 1.1 Pénztárgép részei 6 1.2 Billentyzet 7 1.3 Billentyzet takaró 9 1.4 Kijelzk 9 1.5 A pénztárgép feszültség ellátása 10

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 POLAR pulzusmérő készülékek - M31, M32, M61, M62 Rend.sz.: 840539 (M31) A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:... 1 AZ ADÓ VISELÉSE... 1 A GOMBOK ÉS FUNKCIÓIK...

Részletesebben

KPD672 H.264 DVR. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre!

KPD672 H.264 DVR. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre! KPD672 H.264 DVR Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre! Biztonsági előírások Figyelmeztetés Áramütés veszélye! Figyelmeztetés: Áramütés kockázatának

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

BEVEZET!..." ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3

BEVEZET!... ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3 Tartalom BEVEZET!..." ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3 Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos m!ködtetésér"l...3 Olvassa el ezt a tájékoztatót, miel"tt használatba veszi a személyi kommunikátort...3

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

AMAX DVR kezelési kézikönyv

AMAX DVR kezelési kézikönyv TRIÓDA ZRT. Bozsák Tamás AMAX DVR kezelési kézikönyv 904D1/908D1/916D1 4/8/16 csatornás H.264 DVR ver. 3.0 A DVR használatba vétele eltt kérjük, olvassa át figyelmesen a felhasználói útmutatót és kövesse

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-S210 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1243503

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-S210 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1243503 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KPD674 4cs. H.264 DVR

KPD674 4cs. H.264 DVR Bozsák Tamás KPD674 4cs. H.264 DVR Felhasználói kézikönyv Ver.: 0.98 Firmware: 1025-1011-1011-1012 Video Viewer: 0.1.6.7 Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre! Biztonsági

Részletesebben

ROBO 1124 vezérlőegység

ROBO 1124 vezérlőegység ROBO 1124 vezérlőegység Ez a szerelési útmutató olyan szakembereknek készült, akik kellőképpen képezettek ahhoz, hogy végrehajtsák a beszerelést. Ebben a gépkönyvben semmi olyan információ nem található,

Részletesebben

ROUTE 66 Navigate 8 Felhasználói kézikönyv

ROUTE 66 Navigate 8 Felhasználói kézikönyv 1 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Minden jog fenntartva. ROUTE 66 és a ROUTE 66 logo bejegyzett védjegyek. Data copyright NAVTEQ B.V. FONTOS MEGJEGYZÉS: Jelen kiadvány illetve a kiadvány részeinek sokszorosítása,

Részletesebben

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Részletesebben

Black Diamond TC-DVR BD10xx Digitális Videórögzítő 4 /8/16 Csatorna Felhasználói kézikönyv

Black Diamond TC-DVR BD10xx Digitális Videórögzítő 4 /8/16 Csatorna Felhasználói kézikönyv Black Diamond TC-DVR BD10xx Digitális Videórögzítő 4 /8/16 Csatorna Felhasználói kézikönyv Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv

W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv W1400 Digitális projektor Házimozi sorozat Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Áttekintés... 6 A csomag tartalma...6 Alaptartozékok...6 Kiegészítő tartozékok...6 A

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Lakossági 4-utas kazettás készülékhez LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) Beltéri Egység Hõszivattyús Modell Csak hûtõ Modell Mennyezeti panel RAS-M10SMUV-E RAS-M10SMUCV-E RB-B11MC(W)E RAS-M13SMUV-E

Részletesebben

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 Kezelési útmutató THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát 50062486-003 Rev. A THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SynScan TM 1.1 Megjelenés és kezelõfelület I. Bevezetés A SynScan kézivezérlõt és a kezeléséhez használható egységeket az 1.1 ábra mutatja. LCD kijelzõ: 2 soros, soronként 18 karakteres

Részletesebben

TechSon. TC-DVR L20xx DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 4/8/16 csatorna

TechSon. TC-DVR L20xx DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 4/8/16 csatorna TechSon TC-DVR L20xx DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 csatorna Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense Beszerelési és szervizkézikönyv Remeha i Sense Remeha isense Tartalom 1. Bevezetés..........................................................................................4 2. Áttekintés..........................................................................................5

Részletesebben

YAMAHA PORTATONE PSR-E303 YPT-300

YAMAHA PORTATONE PSR-E303 YPT-300 YAMAHA PORTATONE PSR-E303 YPT-300 Használati utasítás 1 MEGJEGYZÉSEK Ez a termék elemeket vagy küls áramellátó adaptert igényel. NE csatlakoztassa más áramforráshoz a használati utasításban, a névtáblán

Részletesebben

inground Helymeghatározó rendszer (igps Használati utasítás

inground Helymeghatározó rendszer (igps Használati utasítás inground Helymeghatározó rendszer (igps ) Használati utasítás DIGITAL CONTROL INCORPORATED DCI Headquarters 19625 62 nd Ave. S., Suite B-103 Kent, Washington 98032 USA Tel 425 251 0559 / 800 288 3610 Fax

Részletesebben

V650 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

V650 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V650 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM Tartalom 2 Bevezetés 7 V650 7 USB kábel 7 Bluetooth Smart pulzusmérő* 8 Polar FlowSync Szoftver 8 Polar Flow web szolgáltatás 8 Első lépések 9 Elemcsere 9 Eredeti beállítás

Részletesebben

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el

Részletesebben

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat:

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat: Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Fiorino QUBO gépkocsit választott. Ezt a útmutatót azért készítettük, hogy segítsük Önt a Fiat

Részletesebben